1בחירת חדריםחדר אחד או יותר
2טופס פרטים אישייםבחירת חדר נוסף או סיום הזמנה
3העברת פרטי אשראילצורך שמירת חדר, התשלום בהגעה למלון

אנא המתן בזמן שהמערכת שלנו מחפשת עבורך את החופשה

loading...
loading...

להלן תוצאות עבור מלון היוקרה הרברט סמואל ירושלים

תאריך כניסה: ביום ה' - 2017-12-14 , תאריך יציאה: ביום ו' - 2017-12-15, לילות: 1
$var (array)
error FALSE
warning FALSE
message NULL
remoteServiceUrl NULL
data
array
packageToBookPerPax
array
packageToBookList
array
0
array
requestDescriptor 56425793
packagesList
array
0
array
creation 2017-12-11T07:46:29.3212206+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 6S0ZsUGOTBGXz6FM7Dg/cA/FhgS18Fbs96NmPZD7SH561sbUdaXDQjKk7+ePAES1U/rK3bTpvVCPO7BuU70ZqP4awluAGsxakCmiOJLwSlkr2/nbPmcbfwqVO+2mLZi3UQZa7N9m0D+rxQf3AFa5l//o1ZqXxixEovBGdc8onLf1i0x0GZprEX9velY0P1ezrr1gJIGQ2l8ABSIMrNb7NPkx36m7qbkZ3KRvo0bAi97q7nOIkDjCnXzPtvh/cJBWqbViMbo+RQ9X712HObnZLHMPqmyP7EYErUxeB6pBHhnqfcjvTfkuuOa219iqr3ek7IBNcvNq6RL9yzdZGKGojFjRykchklAU6clyLZSmlP4KOIuMeJT6WTDGEa54Trx52dTeVrR9r1j50DTluhh+QGs1bZYYWheLTWpNl9jxWPAfLsNYOF2Y6Gwrg/ZfRc+46EIERt2FFgmNuzUeqTykxW0IZy9qyGFixNNy5VR4qUorwlY138RDTOdCnSZHMNiTamq21LXMUSFEEbH3xbOfZJGzzJXp+QWigyIFsH2d/UnByFPgz7JqlZaH5rNhh0mRYr87wBnbRSwmoznNaTqT35RunqGfLVQxg1r7qF+yrW8YJ4n1oc42wZ+wggbGnD7jeMkNlP1UJC78eyhNj6lXqAi/L8ofvtfKhjKTR7Gr6XfEUjDgH1RDfB7jJ4Q6EoKull8DU7jWIHtUbEPP690mzg==
sessionCreation 2017-12-11T11:36:14.9886657+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 1114.998
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 70967
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2017-12-14T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 1114.998
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1114.998
priceAfterAgentDiscount 1114.998
priceAfterClubMemberDiscount 1114.998
dayFinalPrice 1114.998
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10176
packageID 100
parentID 0
name סיור חנוכה ברובע היהודי והכותל המערבי.
description סיפורים ואגדות ברוח ימי החג בסמטאות הרובע היהודי, שבהן בוהק אור החנוכיות ונכיר אתרים הסמויים מן העין. נסיים בתפילה יחודית בכותל המערבי ונחזור דרך השווקים הצבעוניים נקודת התכנסות תהיה בלובי בשעה 17.30- שעת סיום מוערכת : 20:00
shortDescription NULL
startDate 2017-12-14T00:00:00.0000000+02:00
endDate 2017-12-15T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 1114.998
totalPrice 1114.998
oldPrice 0
currencyCode NIS
roomCategory 41SuperSu
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
1
array
creation 2017-12-11T07:46:29.4774873+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 6S0ZsUGOTBGXz6FM7Dg/cA/FhgS18Fbscym3FtgNgWTVGU6UXogWvq+GNAk2rUDVN5dDcl2CoqNsEm2cjaBaXKMNqRVdb5qsqJRiU9iH7KzWDFcyRKFB1ygPvlmhLdK9Xu8yuZ7YofzAjNvDR6jab6ZeOihK6ycUyxMGIlvquVpWt2YKBcqBc4WhPmLj3uA6Th6EGKQCxI760UR0f3Cmd8QUM7ghX1O+NCOuJCUWSBo/S9qk4Hn+CCQGYgsoLYyJvbeAdRKiorYZGWYURpFiBDflV2GeLSCru3Ev5Hp4enAIH4SlGTNpuIUPw4f/aV+ScVaVVNbh5eGXJhmBMmPk0oYFdTGl/1mKB07y1/b8ZvewiRksokwTo0IO1dm8Y0ZSX1GGhQaKNKpIXuAM16OD0GJZ3TDND7cLcnw0lv1lpo2GpbclPWmjZRIQCRaDHWZH9iRBpOD974j/gM1Cx5b8xknzpDlj4rkG6BsyckiBPogQpJjQJl59PaPbcHF8YDceTD4e5+VP3kFdEWMjEZ/lHL8QqDSYR4HR3WtjWgMZ/QYzyTKsK3p0Wulf6+r2DuaVhgunMOpZDkANU4ZTmA3DO2fdVxV8wogHc1DmyE2KX5VLszijYmu3OdRb9PLxYp4DOsybWkfjwjMTKu1A+xB71oNRfPbXA2FVlhZKzaVMKMVawdNjqwIYZgoKx9eZQ+6Yqj3IloH1XowlUU2GOjQP+g==
sessionCreation 2017-12-11T11:36:14.9886657+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 1214.998
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 70967
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2017-12-14T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 1214.998
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1214.998
priceAfterAgentDiscount 1214.998
priceAfterClubMemberDiscount 1214.998
dayFinalPrice 1214.998
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10176
packageID 101
parentID 100
name סיור חנוכה ברובע היהודי והכותל המערבי.
description סיפורים ואגדות ברוח ימי החג בסמטאות הרובע היהודי, שבהן בוהק אור החנוכיות ונכיר אתרים הסמויים מן העין. נסיים בתפילה יחודית בכותל המערבי ונחזור דרך השווקים הצבעוניים נקודת התכנסות תהיה בלובי בשעה 17.30- שעת סיום מוערכת : 20:00
shortDescription NULL
startDate 2017-12-14T00:00:00.0000000+02:00
endDate 2017-12-15T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 1214.998
totalPrice 1214.998
oldPrice 0
currencyCode NIS
roomCategory 11DeluxDe
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
roomsAvailability
array
roomAvailabiltyList
array
0
array
hotelID 10176
fromDate 2017-12-14T00:00:00.0000000+02:00
toDate 2017-12-15T00:00:00.0000000+02:00
adults 2
children 0
isLocal TRUE
customerID 353
priceCodeGroupID 70732
cachedCustomerID 353
infants 0
clerkKey NULL
roomPriceList
array
0
array
creation 2017-12-11T07:46:29.8681196+02:00
roomCategory 11DeluxDe
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 1165.5
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID MJ/fTgEqhNWXz6FM7Dg/cCjhiDcdMs0o9owZ6GC4x9a+kcONH9Yf/tQocXP8bHCFipGF9odoXTFo3aNmwB20q+FXSZO5RM1dX1Y4ygaxrR0u+JWVMrc+gq7duz4DNjBwweHuJlYKF7pIhtOHqOVBYICpXmJz3h54QefJ8m3v3Org0iChZXKM9INzhAQteATfNqtB4NiGGO2RhB5EQfXaOUw7oAp4tp4ei7f1m4XnKZzVx4UYC1qZEpupVV8bTbID+SwJNP3lWOD1YFF0quyi+qrGQdQvVPugaW6mrOf6EoYY2wyQpeUAobQKEDnPynaXWJpgD+Hd8jzTXfjfshpyAXV1VfqKhAWRHFvjZfy7i3SKsERUXx6mkeTlWqBfXkAoMmsJXaG6lob4YwG1GdWkGNjH7/JlIb1NzMGXnOdtdaV0BC/jj1fLpmrnyajWXrooK1lPZOIGh+oz8PBsWpKFV1UOyxQGBdVfCjIXJdYX4MhUR+KHA3Jjgz08VESbXRUO0PYro1laYvcay6lmLpzc+nvscY+zf1fWdjRab3ueeuHXmkaPVhS8xHsBPQpgkaGSdZddSCjaDxh5NyuP8BUAPCZO3I67XPhgSf0WLni6CCSsyM5tsjlEBWkDwczq8QlGPBxNmdbJA6ZN1bZvkl6nf+DVllYB4/8fx9lPDTzFhG90pGCvBOHGOCJRCncm1UpY
sessionCreation 2017-12-11T11:36:14.9886657+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2017-12-14T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 1165.5
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1165.5
priceAfterInternetDiscount 1165.5
priceAfterAddOnDiscount 1165.5
priceAfterClubMemberDiscount 1165.5
dayFinalPrice 1165.5
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
1
array
creation 2017-12-11T07:46:29.8681196+02:00
roomCategory 11DeluxDe
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 1100.75
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID MJ/fTgEqhNWXz6FM7Dg/cGEbo/KJT9Q0oFJgxznGur6MxcjuHfHR+dRUSENAu+TakBRFZ7rUUk9Bb5UD00eR1Qeg6+q0/cvogrMXSbhL30YGC1V8SfHh90VTaznL468J1+/g+X1G8q5M6NNQZavd5rjGWOmR7WFUJ2KANcBK2OXYvLc/oyKUiPoptdYc45oN5EC3IVEEtfmD1zgwiRhgP8ib1FPfhz8PG2WxE6SYER0CNs4sWDTr/eC3vM5kJtbzCp3j1fpX3MpVgc7lrP7Trjork8aEbsGXRERzxUVaWJbEHXKKCC7rCTYEBZvbdyPbOHJzyMlv8MAPHiCiVzSKqj9AiGZCyrnTenZl9fsvi6ukjOFGp3L2XiA462O3GtvMCJvaxZeLOKTyCwbrMRsI3U9zD7plZ4jwl9IafI2G7OArXBCypATX3QiHa42Qv8iSNO1JKs2soeC0G3kj2cEh687ZQ0YMBr3QYhwS1rK7Fzp+QvveAymKDkuSh7TFdFwaBhgobpucnhbaW+9JHM+zq612bM6qqquaJ29PvC+szV6VeacqtPv9ZFrs4wWRWg5ENz/IrkTLcgGJLvNWsgfIZsitFI5Zeyaf2+uDlabdfuXVXOoblywFu8YadJs/mX+1uO7W+Cc7hh3mYvxgIwfUkhEr4CcPIw4yUNNOxrRyGojLx/nEnfK+BJw/bfnK9hfmJVFNhjo0D/o=
sessionCreation 2017-12-11T11:36:14.9886657+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2017-12-14T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 1100.75
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1100.75
priceAfterInternetDiscount 1100.75
priceAfterAddOnDiscount 1100.75
priceAfterClubMemberDiscount 1100.75
dayFinalPrice 1100.75
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
2
array
creation 2017-12-11T07:46:29.8681196+02:00
roomCategory 31SuiteSu
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 2020.5
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID MJ/fTgEqhNWXz6FM7Dg/cA/FhgS18Fbs67z0xAC3vQzyDOTfXLgOVoT8gae+p1WAHEXMDf8qsClkwcl9tIrsGKLbSj0WEx8/7LZjby5+Kkaujv+5V6aV+c7lAr5xaQipy0iIegZEboWX0/OUllz4wd/Ez84yX1UQo9NKB3ceH7DlI7nMzoYxn97DxR2rzx4L+kDdH/nEWQC9rFc7jXMNWhLwb4Gw8Ds+6gK8sNtqvkWkWe03vQsJ9OghXwI1kePpaIN4nOJbmGICf6SdMbXeJPGGlVQeIPUhbNy/NjJ3f3iVkbczw41nRfGh+8peJ4/UMH0sjrst6SQQ+LdUEMbdRYPQLtgJrYxxqtsmLEtSZ47GsmUanPgjI5eQIrdWeWk3wQlF9jlwntYKLNzdsU5iLCsIc+U8Mj7+XESXnjjPrzl34mB2RjbI+gptsouQZyami1wG+Xtzx/DqxwHAgRtqui4nVbp7e1rRXFASkyAKZdcHstMLIIvrwPFNm47Z2w3L5KSmoDnQNBiNG/3RX/5H6LFGMh8M/QtwLS94elVLgL+Nr8nL/WwQIoKt3tbxkucLQkK+jtcBbxhE8JlbLuWUiqfocV3JJi3os6TV8LOp1yvq4PwWQWSWz89Mgip0bnchewLhp6XVs9cbFjVYOd61dO+FsabT//R4fwArbngYxEsiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2017-12-11T11:36:14.9886657+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2017-12-14T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 2020.5
availableRooms 2
priceAfterDiscount 2020.5
priceAfterInternetDiscount 2020.5
priceAfterAddOnDiscount 2020.5
priceAfterClubMemberDiscount 2020.5
dayFinalPrice 2020.5
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
3
array
creation 2017-12-11T07:46:29.8681196+02:00
roomCategory 31SuiteSu
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 1908.25
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID MJ/fTgEqhNWXz6FM7Dg/cKn8kfwCb8sW7nMfb/VQZijPT/leD6SYy0PfGtPVT7y4yHf18pHzbiTCT+Js9ZDgBm3rMax0EKLUC12ACCtMskM0zHxzW7JZr4ga4/q5RSasM6VGjGmNAhXRpfy5AvRNJhPYhfHZAVxEKnb5RMl3a4j56kW7Dl6j7bI2Vh8CV0eBbTTScs4g45KYSVcpdrSz/YS7QCi3p0cGevwrCqOtly+r0b8vUzS7ONdDOX85MVqb1aKpdBZ9tC9jLo3E634XdfToklruiCZcdi6eLDKZXsM8WV+miDUuh0XMX+Ece7+FvGFLafSn5TVX+qQKePsnwBmExt8Z524El0rzyPwoBgK4zRz0Yv0SgKTpcf+rX4cNW/ctCY53JCZjpqrcdJEzT0fmqvJV/JGNhr7AhE+apdDdqRsdGXQXql0+rh/jgvPirAQka7TYj9d+FrVeH0PkZnNUX56xDVGGv+eJ+d0JBWs0BMgsENLhs2dagYdimZcCs+ZIlPAiB0CSv1SB3s6uZp3cdxEEs6tUrjHKaY15VFmzNpJmqnTlzScCFxuX7ZRTbg3RkYGEP1xLYuU5OfSMHWHH5mV6JOfC786VsZ8Fziv2z4ppOJwm9QVJ1oY/hVtJPgJ7DLA+z3+E+Qy05DaWVX6QA0EtKELKfLFM0wCW5iQZDUh2CplSvXxrGIC5E1SuJVFNhjo0D/o=
sessionCreation 2017-12-11T11:36:14.9886657+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2017-12-14T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 1908.25
availableRooms 2
priceAfterDiscount 1908.25
priceAfterInternetDiscount 1908.25
priceAfterAddOnDiscount 1908.25
priceAfterClubMemberDiscount 1908.25
dayFinalPrice 1908.25
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
4
array
creation 2017-12-11T07:46:29.8681196+02:00
roomCategory 41SuperSu
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 1075.49
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID MJ/fTgEqhNWXz6FM7Dg/cCiUj+AbkhWXItOnZm30hbduGt5pAcXSaWdrCCxmD/erVuOAMJz/0smY8uljsG0j8JSk7B8HuO0r4DHj1S0U1lPDF2YsMTfrnRGLvoYfh3EPdhcEgyrpKV9ekxz8vQZC0GCTVn3AnkcdoWVKd+j6gy8oxi6H2ce2vK5CBIoCX2ls1ZYr91gb0/amjXzfizazcBRRnplEro3T3eKLVPYx1UrdC9docTil1F+/fYWFGRypREGxiKWfMkqmb22yHPPQW4paeX2fMATcQ2eGYzvg6/EVPr/Xo3S4U6d0w7Su0QLXTLif2WCHvSeWlQ/N5PX3+S4pjgfv76EDFgHW7KvTXmnSwQ0i2ayEZ+FLAYFx//i94+q04VH3HUrzhiIJf3J4OmGA3Avtx/QZ5U2uqXEDJlZNzwk6eabqJWLO7+4TICXj0cV3Frv3ohRb8kabm8w7r4Rc5dLmk2ECe+CiWd8RJbxx7XNLIa3LKWDoFDHWs5fOTV0lYyIpsnlSvuV6LiMpSb/ubh/zniuxIYtGk6ptVoxAw8gXjObcGCDqa4+LDEuZP7f/88xLnWbjlgJK27E2QB+Ji60nQ4NO7G1xR4tpUTCau0DFP1PWS11rK4/bIg+/4w7wuyNW8XebTYYzlMm+RMsCrxAc0yi8Py/J8q+iT7UlUU2GOjQP+g==
sessionCreation 2017-12-11T11:36:14.9886657+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2017-12-14T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 1075.49
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1075.49
priceAfterInternetDiscount 1075.49
priceAfterAddOnDiscount 1075.49
priceAfterClubMemberDiscount 1075.49
dayFinalPrice 1075.49
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
5
array
creation 2017-12-11T07:46:29.8681196+02:00
roomCategory 41SuperSu
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 1015.75
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID MJ/fTgEqhNWXz6FM7Dg/cEHOVflwvVsSLv81RwA6uipBsckf+7uLxkPfGtPVT7y4OB1UEnlbiYjFcmsdaOiRERWzKJuBoVlLnTzvPbqLqyub6JgUtCn9PiZLqPz4P/trOeWWeq0wG1m3w09qDJg0TcqsHrivUHTTO3/2RvmDibS0BLlvpoXZTRWzhFWNZuK67wWwyTWDOcZdc73Jz2Kce0npSdJs5ddH7hjoZ/IsZ9uiMhdk+ggl8Gs3qUOOIcX1mumtnG99ecTGq/JdUli+vHkk/1EyI9p8RExCl1Pk3LDUhoFG8shZLgTxN0mfj99pA10v3NV0uGG6n0Au3L8xXvff0fgk8km+yOwLI5Nod+o7bdVO3Vwx9cf8JW1C4YD+wTR1hO21CwpKKMiAG29Ry687rJhsJQMtT2Y/dYBZe2EfJNLa+SJp1tS55rsduF1LCaFMohozTBiWxZsm+rwKUX81vpCv3nzz7d254w8ZUXorQbqpzNddCGVlPYwBFmZ3+d3Fyx8f7A9zkcWFXygh3OQj1s8hJ9KAKvNAgArhYtIawidFFHQ4IUcu2U2/RbSwWVpr7lCeBqX3HMYJm2Xh/9xNpPWVdT7WoN+FBAHLzb5Xx3b54aBa6fSneKBwNCu6bSuO3bRsKemozavpeJKazLvwwxGXiYR+jdWq4Gkb1qgohjK7ThxpBEIUHSW891jJVGxDz+vdJs4=
sessionCreation 2017-12-11T11:36:14.9886657+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2017-12-14T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 1015.75
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1015.75
priceAfterInternetDiscount 1015.75
priceAfterAddOnDiscount 1015.75
priceAfterClubMemberDiscount 1015.75
dayFinalPrice 1015.75
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
6
array
creation 2017-12-11T07:46:29.8681196+02:00
roomCategory 51StandSt
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 985.49
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID asUVlMSnn16Xz6FM7Dg/cA/FhgS18Fbs96NmPZD7SH6OPIScb5p4C8rmiH6RscaTd8caGFhTCZiN6kvZ7v0qrU8HYfn4ML/DjHZoDUj4Igab8NfuScHCPOIaOWYY3Ytqcnr+UJzgGlxuVNOHbzyN9jGW6t5yF1ijrpm3A2+OR0RC6maOYUp5XLa36GJOS2x2i3RhKvaNP0XkaqWUtyHlJtDVtpOagkvPI+VrASe+sB/AoOtH7INRmxMD1eF3QXdE+r7Fig5eeQec51P4cdXCg0eHjVNePpTeDovj2C0HMtqsz4A4Cdi4cFUP3SKqaRSCdYpXjtXN4tLHBHwv0MT6kT2LCyy2qRMKszNRqZdCHqc/bLKFHoJ5GDtSEz1AAMBKmzzpwrg1uWAyO9MPnkoDDFBD7tF7Y+20BWmfRzQ8nbLRtfgCYt84YCld6XPzwCj9Zk23q5Gs7xgSR4vIxC4LyK/YgUnHOReKnmLF9vd8sOxNPiaZ5ICKhcJlvZtBEZrO2a3no7IccvxPuAJ9er3lg/CnrqQqhM/MPzoS67CUwKfzOMctPhtHYs/+zKjb989GkLwUZiu0ev0HUBhA2AB4r8fipBVS/79DYjCiQnItX+uXM50g3YtcmFXdw4WKMknBajldsUPCqeT+Kvh5M070jZQaXQEifKRtLCBi6pm38KglUU2GOjQP+g==
sessionCreation 2017-12-11T11:36:14.9886657+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2017-12-14T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 985.49
availableRooms 1
priceAfterDiscount 985.49
priceAfterInternetDiscount 985.49
priceAfterAddOnDiscount 985.49
priceAfterClubMemberDiscount 985.49
dayFinalPrice 985.49
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
7
array
creation 2017-12-11T07:46:29.8681196+02:00
roomCategory 51StandSt
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 930.75
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID asUVlMSnn16Xz6FM7Dg/cKn8kfwCb8sW7nMfb/VQZigR6AVev6JRJUPfGtPVT7y4RwXdCS0scAGoCAz8Kjh2Rnd7eKmNqyN1kB1SNyWZMIwp0wQqNf7cx1K3eRpf5OgbUPfELXWBkQYMeWIKwDK5a6AUXqF0isMXA8QLvUxxXfp6tjN6lRknsztFwVdNtXEC+Ka3NHDHjXwhUCcnI4o+ePyLyvlc+8jNGK6ksl9wJpFQEBQ/sCoVKh9kgqeayNP+jc17OdaCEjmWREIjOS5gOGl8/MhCs6nT6RvwnjU38q3ElMSU0jxNQOn7Y3vFidVi/2ZIvtUCfbJmulCJJBwzIU5yEDXSBJnwbcyDFmVvH7yGBX+q2e3j93N0Cv/1G4KcGFJ6WEOU8Hd5QAMBZY76KagG8jdf+oSQH1xKghNwxf1AIiXoyI6mp8dXyenL8Rd3SmEMF8QGamt3RwIfob7H5WQQ98t6b6QKWAlgQy2xp+YnzCu1lPGdxuEqwXlOAeIzLv69syUvK9hlCFrKoP6MpgUF/+UkiCXvfN2DtcI4p6T4pqdhRUnl+STTPzrZ6phbljctfGM5HACekutt7KJmNd1Rs1kSIbrh9tXQVaroqHa3LZMsvmkGLfEMGy7o8WoSL00V8ChwWUY290XkvSTBH2Ni1Bgy0yVWas7pNtwuLzSDnT9lFtIr7lv1c11dush0JVFNhjo0D/o=
sessionCreation 2017-12-11T11:36:14.9886657+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2017-12-14T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 930.75
availableRooms 1
priceAfterDiscount 930.75
priceAfterInternetDiscount 930.75
priceAfterAddOnDiscount 930.75
priceAfterClubMemberDiscount 930.75
dayFinalPrice 930.75
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
requestDescriptor 1
isClubMemberResult FALSE
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
discountPercent 0
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
pctList
array
0
array
hotelID 10176
languageID 2
priceCode סחלב
name מחיר מיוחד למועדון סחלב
description מחיר מיוחד למועדון סחלב
picture1Url NULL
picture2Url NULL
1
array
hotelID 10176
languageID 2
priceCode HSiteNIS
name מחיר מיוחד לאתר הבית
description מחיר מיוחד לאתר הבית
picture1Url NULL
picture2Url NULL
isCachedData FALSE
apiStart 2017-12-11T11:36:14.9496310+02:00
apiEnd 2017-12-11T11:36:14.9964935+02:00
{"error":false,"warning":false,"message":null,"remoteServiceUrl":null,"data":{"packageToBookPerPax":{"packageToBookList":[{"requestDescriptor":56425793,"packagesList":[{"creation":"2017-12-11T07:46:29.3212206+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"6S0ZsUGOTBGXz6FM7Dg\/cA\/FhgS18Fbs96NmPZD7SH561sbUdaXDQjKk7+ePAES1U\/rK3bTpvVCPO7BuU70ZqP4awluAGsxakCmiOJLwSlkr2\/nbPmcbfwqVO+2mLZi3UQZa7N9m0D+rxQf3AFa5l\/\/o1ZqXxixEovBGdc8onLf1i0x0GZprEX9velY0P1ezrr1gJIGQ2l8ABSIMrNb7NPkx36m7qbkZ3KRvo0bAi97q7nOIkDjCnXzPtvh\/cJBWqbViMbo+RQ9X712HObnZLHMPqmyP7EYErUxeB6pBHhnqfcjvTfkuuOa219iqr3ek7IBNcvNq6RL9yzdZGKGojFjRykchklAU6clyLZSmlP4KOIuMeJT6WTDGEa54Trx52dTeVrR9r1j50DTluhh+QGs1bZYYWheLTWpNl9jxWPAfLsNYOF2Y6Gwrg\/ZfRc+46EIERt2FFgmNuzUeqTykxW0IZy9qyGFixNNy5VR4qUorwlY138RDTOdCnSZHMNiTamq21LXMUSFEEbH3xbOfZJGzzJXp+QWigyIFsH2d\/UnByFPgz7JqlZaH5rNhh0mRYr87wBnbRSwmoznNaTqT35RunqGfLVQxg1r7qF+yrW8YJ4n1oc42wZ+wggbGnD7jeMkNlP1UJC78eyhNj6lXqAi\/L8ofvtfKhjKTR7Gr6XfEUjDgH1RDfB7jJ4Q6EoKull8DU7jWIHtUbEPP690mzg==","sessionCreation":"2017-12-11T11:36:14.9886657+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":1114.998,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":70967,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2017-12-14T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":1114.998,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1114.998,"priceAfterAgentDiscount":1114.998,"priceAfterClubMemberDiscount":1114.998,"dayFinalPrice":1114.998,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10176,"packageID":100,"parentID":0,"name":"\u05e1\u05d9\u05d5\u05e8 \u05d7\u05e0\u05d5\u05db\u05d4 \u05d1\u05e8\u05d5\u05d1\u05e2 \u05d4\u05d9\u05d4\u05d5\u05d3\u05d9 \u05d5\u05d4\u05db\u05d5\u05ea\u05dc \u05d4\u05de\u05e2\u05e8\u05d1\u05d9.","description":"\u05e1\u05d9\u05e4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d5\u05d0\u05d2\u05d3\u05d5\u05ea \u05d1\u05e8\u05d5\u05d7 \u05d9\u05de\u05d9 \u05d4\u05d7\u05d2 \u05d1\u05e1\u05de\u05d8\u05d0\u05d5\u05ea \u05d4\u05e8\u05d5\u05d1\u05e2 \u05d4\u05d9\u05d4\u05d5\u05d3\u05d9,\r\n\u05e9\u05d1\u05d4\u05df \u05d1\u05d5\u05d4\u05e7 \u05d0\u05d5\u05e8 \u05d4\u05d7\u05e0\u05d5\u05db\u05d9\u05d5\u05ea \u05d5\u05e0\u05db\u05d9\u05e8 \u05d0\u05ea\u05e8\u05d9\u05dd \u05d4\u05e1\u05de\u05d5\u05d9\u05d9\u05dd \u05de\u05df \u05d4\u05e2\u05d9\u05df.\r\n\u05e0\u05e1\u05d9\u05d9\u05dd \u05d1\u05ea\u05e4\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d3\u05d9\u05ea \u05d1\u05db\u05d5\u05ea\u05dc \u05d4\u05de\u05e2\u05e8\u05d1\u05d9 \u05d5\u05e0\u05d7\u05d6\u05d5\u05e8 \u05d3\u05e8\u05da \u05d4\u05e9\u05d5\u05d5\u05e7\u05d9\u05dd \u05d4\u05e6\u05d1\u05e2\u05d5\u05e0\u05d9\u05d9\u05dd\r\n\r\n\u05e0\u05e7\u05d5\u05d3\u05ea \u05d4\u05ea\u05db\u05e0\u05e1\u05d5\u05ea \u05ea\u05d4\u05d9\u05d4 \u05d1\u05dc\u05d5\u05d1\u05d9 \u05d1\u05e9\u05e2\u05d4 17.30- \u05e9\u05e2\u05ea \u05e1\u05d9\u05d5\u05dd \u05de\u05d5\u05e2\u05e8\u05db\u05ea : 20:00\r\n\r\n","shortDescription":null,"startDate":"2017-12-14T00:00:00.0000000+02:00","endDate":"2017-12-15T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":1114.998,"totalPrice":1114.998,"oldPrice":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"41SuperSu","planCode":"B\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2017-12-11T07:46:29.4774873+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"6S0ZsUGOTBGXz6FM7Dg\/cA\/FhgS18Fbscym3FtgNgWTVGU6UXogWvq+GNAk2rUDVN5dDcl2CoqNsEm2cjaBaXKMNqRVdb5qsqJRiU9iH7KzWDFcyRKFB1ygPvlmhLdK9Xu8yuZ7YofzAjNvDR6jab6ZeOihK6ycUyxMGIlvquVpWt2YKBcqBc4WhPmLj3uA6Th6EGKQCxI760UR0f3Cmd8QUM7ghX1O+NCOuJCUWSBo\/S9qk4Hn+CCQGYgsoLYyJvbeAdRKiorYZGWYURpFiBDflV2GeLSCru3Ev5Hp4enAIH4SlGTNpuIUPw4f\/aV+ScVaVVNbh5eGXJhmBMmPk0oYFdTGl\/1mKB07y1\/b8ZvewiRksokwTo0IO1dm8Y0ZSX1GGhQaKNKpIXuAM16OD0GJZ3TDND7cLcnw0lv1lpo2GpbclPWmjZRIQCRaDHWZH9iRBpOD974j\/gM1Cx5b8xknzpDlj4rkG6BsyckiBPogQpJjQJl59PaPbcHF8YDceTD4e5+VP3kFdEWMjEZ\/lHL8QqDSYR4HR3WtjWgMZ\/QYzyTKsK3p0Wulf6+r2DuaVhgunMOpZDkANU4ZTmA3DO2fdVxV8wogHc1DmyE2KX5VLszijYmu3OdRb9PLxYp4DOsybWkfjwjMTKu1A+xB71oNRfPbXA2FVlhZKzaVMKMVawdNjqwIYZgoKx9eZQ+6Yqj3IloH1XowlUU2GOjQP+g==","sessionCreation":"2017-12-11T11:36:14.9886657+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":1214.998,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":70967,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2017-12-14T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":1214.998,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1214.998,"priceAfterAgentDiscount":1214.998,"priceAfterClubMemberDiscount":1214.998,"dayFinalPrice":1214.998,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10176,"packageID":101,"parentID":100,"name":"\u05e1\u05d9\u05d5\u05e8 \u05d7\u05e0\u05d5\u05db\u05d4 \u05d1\u05e8\u05d5\u05d1\u05e2 \u05d4\u05d9\u05d4\u05d5\u05d3\u05d9 \u05d5\u05d4\u05db\u05d5\u05ea\u05dc \u05d4\u05de\u05e2\u05e8\u05d1\u05d9.","description":"\u05e1\u05d9\u05e4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d5\u05d0\u05d2\u05d3\u05d5\u05ea \u05d1\u05e8\u05d5\u05d7 \u05d9\u05de\u05d9 \u05d4\u05d7\u05d2 \u05d1\u05e1\u05de\u05d8\u05d0\u05d5\u05ea \u05d4\u05e8\u05d5\u05d1\u05e2 \u05d4\u05d9\u05d4\u05d5\u05d3\u05d9,\r\n\u05e9\u05d1\u05d4\u05df \u05d1\u05d5\u05d4\u05e7 \u05d0\u05d5\u05e8 \u05d4\u05d7\u05e0\u05d5\u05db\u05d9\u05d5\u05ea \u05d5\u05e0\u05db\u05d9\u05e8 \u05d0\u05ea\u05e8\u05d9\u05dd \u05d4\u05e1\u05de\u05d5\u05d9\u05d9\u05dd \u05de\u05df \u05d4\u05e2\u05d9\u05df.\r\n\u05e0\u05e1\u05d9\u05d9\u05dd \u05d1\u05ea\u05e4\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d3\u05d9\u05ea \u05d1\u05db\u05d5\u05ea\u05dc \u05d4\u05de\u05e2\u05e8\u05d1\u05d9 \u05d5\u05e0\u05d7\u05d6\u05d5\u05e8 \u05d3\u05e8\u05da \u05d4\u05e9\u05d5\u05d5\u05e7\u05d9\u05dd \u05d4\u05e6\u05d1\u05e2\u05d5\u05e0\u05d9\u05d9\u05dd\r\n\r\n\u05e0\u05e7\u05d5\u05d3\u05ea \u05d4\u05ea\u05db\u05e0\u05e1\u05d5\u05ea \u05ea\u05d4\u05d9\u05d4 \u05d1\u05dc\u05d5\u05d1\u05d9 \u05d1\u05e9\u05e2\u05d4 17.30- \u05e9\u05e2\u05ea \u05e1\u05d9\u05d5\u05dd \u05de\u05d5\u05e2\u05e8\u05db\u05ea : 20:00\r\n\r\n","shortDescription":null,"startDate":"2017-12-14T00:00:00.0000000+02:00","endDate":"2017-12-15T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":1214.998,"totalPrice":1214.998,"oldPrice":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"11DeluxDe","planCode":"B\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false}]}]},"roomsAvailability":{"roomAvailabiltyList":[{"hotelID":10176,"fromDate":"2017-12-14T00:00:00.0000000+02:00","toDate":"2017-12-15T00:00:00.0000000+02:00","adults":2,"children":0,"isLocal":true,"customerID":353,"priceCodeGroupID":70732,"cachedCustomerID":353,"infants":0,"clerkKey":null,"roomPriceList":[{"creation":"2017-12-11T07:46:29.8681196+02:00","roomCategory":"11DeluxDe","priceCode":"HSiteNIS","planCode":"B\/B","totalPrice":1165.5,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"MJ\/fTgEqhNWXz6FM7Dg\/cCjhiDcdMs0o9owZ6GC4x9a+kcONH9Yf\/tQocXP8bHCFipGF9odoXTFo3aNmwB20q+FXSZO5RM1dX1Y4ygaxrR0u+JWVMrc+gq7duz4DNjBwweHuJlYKF7pIhtOHqOVBYICpXmJz3h54QefJ8m3v3Org0iChZXKM9INzhAQteATfNqtB4NiGGO2RhB5EQfXaOUw7oAp4tp4ei7f1m4XnKZzVx4UYC1qZEpupVV8bTbID+SwJNP3lWOD1YFF0quyi+qrGQdQvVPugaW6mrOf6EoYY2wyQpeUAobQKEDnPynaXWJpgD+Hd8jzTXfjfshpyAXV1VfqKhAWRHFvjZfy7i3SKsERUXx6mkeTlWqBfXkAoMmsJXaG6lob4YwG1GdWkGNjH7\/JlIb1NzMGXnOdtdaV0BC\/jj1fLpmrnyajWXrooK1lPZOIGh+oz8PBsWpKFV1UOyxQGBdVfCjIXJdYX4MhUR+KHA3Jjgz08VESbXRUO0PYro1laYvcay6lmLpzc+nvscY+zf1fWdjRab3ueeuHXmkaPVhS8xHsBPQpgkaGSdZddSCjaDxh5NyuP8BUAPCZO3I67XPhgSf0WLni6CCSsyM5tsjlEBWkDwczq8QlGPBxNmdbJA6ZN1bZvkl6nf+DVllYB4\/8fx9lPDTzFhG90pGCvBOHGOCJRCncm1UpY","sessionCreation":"2017-12-11T11:36:14.9886657+02:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2017-12-14T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":1165.5,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1165.5,"priceAfterInternetDiscount":1165.5,"priceAfterAddOnDiscount":1165.5,"priceAfterClubMemberDiscount":1165.5,"dayFinalPrice":1165.5,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null},{"creation":"2017-12-11T07:46:29.8681196+02:00","roomCategory":"11DeluxDe","priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","planCode":"B\/B","totalPrice":1100.75,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"MJ\/fTgEqhNWXz6FM7Dg\/cGEbo\/KJT9Q0oFJgxznGur6MxcjuHfHR+dRUSENAu+TakBRFZ7rUUk9Bb5UD00eR1Qeg6+q0\/cvogrMXSbhL30YGC1V8SfHh90VTaznL468J1+\/g+X1G8q5M6NNQZavd5rjGWOmR7WFUJ2KANcBK2OXYvLc\/oyKUiPoptdYc45oN5EC3IVEEtfmD1zgwiRhgP8ib1FPfhz8PG2WxE6SYER0CNs4sWDTr\/eC3vM5kJtbzCp3j1fpX3MpVgc7lrP7Trjork8aEbsGXRERzxUVaWJbEHXKKCC7rCTYEBZvbdyPbOHJzyMlv8MAPHiCiVzSKqj9AiGZCyrnTenZl9fsvi6ukjOFGp3L2XiA462O3GtvMCJvaxZeLOKTyCwbrMRsI3U9zD7plZ4jwl9IafI2G7OArXBCypATX3QiHa42Qv8iSNO1JKs2soeC0G3kj2cEh687ZQ0YMBr3QYhwS1rK7Fzp+QvveAymKDkuSh7TFdFwaBhgobpucnhbaW+9JHM+zq612bM6qqquaJ29PvC+szV6VeacqtPv9ZFrs4wWRWg5ENz\/IrkTLcgGJLvNWsgfIZsitFI5Zeyaf2+uDlabdfuXVXOoblywFu8YadJs\/mX+1uO7W+Cc7hh3mYvxgIwfUkhEr4CcPIw4yUNNOxrRyGojLx\/nEnfK+BJw\/bfnK9hfmJVFNhjo0D\/o=","sessionCreation":"2017-12-11T11:36:14.9886657+02:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2017-12-14T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":1100.75,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1100.75,"priceAfterInternetDiscount":1100.75,"priceAfterAddOnDiscount":1100.75,"priceAfterClubMemberDiscount":1100.75,"dayFinalPrice":1100.75,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null},{"creation":"2017-12-11T07:46:29.8681196+02:00","roomCategory":"31SuiteSu","priceCode":"HSiteNIS","planCode":"B\/B","totalPrice":2020.5,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"MJ\/fTgEqhNWXz6FM7Dg\/cA\/FhgS18Fbs67z0xAC3vQzyDOTfXLgOVoT8gae+p1WAHEXMDf8qsClkwcl9tIrsGKLbSj0WEx8\/7LZjby5+Kkaujv+5V6aV+c7lAr5xaQipy0iIegZEboWX0\/OUllz4wd\/Ez84yX1UQo9NKB3ceH7DlI7nMzoYxn97DxR2rzx4L+kDdH\/nEWQC9rFc7jXMNWhLwb4Gw8Ds+6gK8sNtqvkWkWe03vQsJ9OghXwI1kePpaIN4nOJbmGICf6SdMbXeJPGGlVQeIPUhbNy\/NjJ3f3iVkbczw41nRfGh+8peJ4\/UMH0sjrst6SQQ+LdUEMbdRYPQLtgJrYxxqtsmLEtSZ47GsmUanPgjI5eQIrdWeWk3wQlF9jlwntYKLNzdsU5iLCsIc+U8Mj7+XESXnjjPrzl34mB2RjbI+gptsouQZyami1wG+Xtzx\/DqxwHAgRtqui4nVbp7e1rRXFASkyAKZdcHstMLIIvrwPFNm47Z2w3L5KSmoDnQNBiNG\/3RX\/5H6LFGMh8M\/QtwLS94elVLgL+Nr8nL\/WwQIoKt3tbxkucLQkK+jtcBbxhE8JlbLuWUiqfocV3JJi3os6TV8LOp1yvq4PwWQWSWz89Mgip0bnchewLhp6XVs9cbFjVYOd61dO+FsabT\/\/R4fwArbngYxEsiUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2017-12-11T11:36:14.9886657+02:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2017-12-14T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":2020.5,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":2020.5,"priceAfterInternetDiscount":2020.5,"priceAfterAddOnDiscount":2020.5,"priceAfterClubMemberDiscount":2020.5,"dayFinalPrice":2020.5,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null},{"creation":"2017-12-11T07:46:29.8681196+02:00","roomCategory":"31SuiteSu","priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","planCode":"B\/B","totalPrice":1908.25,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"MJ\/fTgEqhNWXz6FM7Dg\/cKn8kfwCb8sW7nMfb\/VQZijPT\/leD6SYy0PfGtPVT7y4yHf18pHzbiTCT+Js9ZDgBm3rMax0EKLUC12ACCtMskM0zHxzW7JZr4ga4\/q5RSasM6VGjGmNAhXRpfy5AvRNJhPYhfHZAVxEKnb5RMl3a4j56kW7Dl6j7bI2Vh8CV0eBbTTScs4g45KYSVcpdrSz\/YS7QCi3p0cGevwrCqOtly+r0b8vUzS7ONdDOX85MVqb1aKpdBZ9tC9jLo3E634XdfToklruiCZcdi6eLDKZXsM8WV+miDUuh0XMX+Ece7+FvGFLafSn5TVX+qQKePsnwBmExt8Z524El0rzyPwoBgK4zRz0Yv0SgKTpcf+rX4cNW\/ctCY53JCZjpqrcdJEzT0fmqvJV\/JGNhr7AhE+apdDdqRsdGXQXql0+rh\/jgvPirAQka7TYj9d+FrVeH0PkZnNUX56xDVGGv+eJ+d0JBWs0BMgsENLhs2dagYdimZcCs+ZIlPAiB0CSv1SB3s6uZp3cdxEEs6tUrjHKaY15VFmzNpJmqnTlzScCFxuX7ZRTbg3RkYGEP1xLYuU5OfSMHWHH5mV6JOfC786VsZ8Fziv2z4ppOJwm9QVJ1oY\/hVtJPgJ7DLA+z3+E+Qy05DaWVX6QA0EtKELKfLFM0wCW5iQZDUh2CplSvXxrGIC5E1SuJVFNhjo0D\/o=","sessionCreation":"2017-12-11T11:36:14.9886657+02:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2017-12-14T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":1908.25,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":1908.25,"priceAfterInternetDiscount":1908.25,"priceAfterAddOnDiscount":1908.25,"priceAfterClubMemberDiscount":1908.25,"dayFinalPrice":1908.25,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null},{"creation":"2017-12-11T07:46:29.8681196+02:00","roomCategory":"41SuperSu","priceCode":"HSiteNIS","planCode":"B\/B","totalPrice":1075.49,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"MJ\/fTgEqhNWXz6FM7Dg\/cCiUj+AbkhWXItOnZm30hbduGt5pAcXSaWdrCCxmD\/erVuOAMJz\/0smY8uljsG0j8JSk7B8HuO0r4DHj1S0U1lPDF2YsMTfrnRGLvoYfh3EPdhcEgyrpKV9ekxz8vQZC0GCTVn3AnkcdoWVKd+j6gy8oxi6H2ce2vK5CBIoCX2ls1ZYr91gb0\/amjXzfizazcBRRnplEro3T3eKLVPYx1UrdC9docTil1F+\/fYWFGRypREGxiKWfMkqmb22yHPPQW4paeX2fMATcQ2eGYzvg6\/EVPr\/Xo3S4U6d0w7Su0QLXTLif2WCHvSeWlQ\/N5PX3+S4pjgfv76EDFgHW7KvTXmnSwQ0i2ayEZ+FLAYFx\/\/i94+q04VH3HUrzhiIJf3J4OmGA3Avtx\/QZ5U2uqXEDJlZNzwk6eabqJWLO7+4TICXj0cV3Frv3ohRb8kabm8w7r4Rc5dLmk2ECe+CiWd8RJbxx7XNLIa3LKWDoFDHWs5fOTV0lYyIpsnlSvuV6LiMpSb\/ubh\/zniuxIYtGk6ptVoxAw8gXjObcGCDqa4+LDEuZP7f\/88xLnWbjlgJK27E2QB+Ji60nQ4NO7G1xR4tpUTCau0DFP1PWS11rK4\/bIg+\/4w7wuyNW8XebTYYzlMm+RMsCrxAc0yi8Py\/J8q+iT7UlUU2GOjQP+g==","sessionCreation":"2017-12-11T11:36:14.9886657+02:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2017-12-14T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":1075.49,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1075.49,"priceAfterInternetDiscount":1075.49,"priceAfterAddOnDiscount":1075.49,"priceAfterClubMemberDiscount":1075.49,"dayFinalPrice":1075.49,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null},{"creation":"2017-12-11T07:46:29.8681196+02:00","roomCategory":"41SuperSu","priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","planCode":"B\/B","totalPrice":1015.75,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"MJ\/fTgEqhNWXz6FM7Dg\/cEHOVflwvVsSLv81RwA6uipBsckf+7uLxkPfGtPVT7y4OB1UEnlbiYjFcmsdaOiRERWzKJuBoVlLnTzvPbqLqyub6JgUtCn9PiZLqPz4P\/trOeWWeq0wG1m3w09qDJg0TcqsHrivUHTTO3\/2RvmDibS0BLlvpoXZTRWzhFWNZuK67wWwyTWDOcZdc73Jz2Kce0npSdJs5ddH7hjoZ\/IsZ9uiMhdk+ggl8Gs3qUOOIcX1mumtnG99ecTGq\/JdUli+vHkk\/1EyI9p8RExCl1Pk3LDUhoFG8shZLgTxN0mfj99pA10v3NV0uGG6n0Au3L8xXvff0fgk8km+yOwLI5Nod+o7bdVO3Vwx9cf8JW1C4YD+wTR1hO21CwpKKMiAG29Ry687rJhsJQMtT2Y\/dYBZe2EfJNLa+SJp1tS55rsduF1LCaFMohozTBiWxZsm+rwKUX81vpCv3nzz7d254w8ZUXorQbqpzNddCGVlPYwBFmZ3+d3Fyx8f7A9zkcWFXygh3OQj1s8hJ9KAKvNAgArhYtIawidFFHQ4IUcu2U2\/RbSwWVpr7lCeBqX3HMYJm2Xh\/9xNpPWVdT7WoN+FBAHLzb5Xx3b54aBa6fSneKBwNCu6bSuO3bRsKemozavpeJKazLvwwxGXiYR+jdWq4Gkb1qgohjK7ThxpBEIUHSW891jJVGxDz+vdJs4=","sessionCreation":"2017-12-11T11:36:14.9886657+02:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2017-12-14T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":1015.75,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1015.75,"priceAfterInternetDiscount":1015.75,"priceAfterAddOnDiscount":1015.75,"priceAfterClubMemberDiscount":1015.75,"dayFinalPrice":1015.75,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null},{"creation":"2017-12-11T07:46:29.8681196+02:00","roomCategory":"51StandSt","priceCode":"HSiteNIS","planCode":"B\/B","totalPrice":985.49,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"asUVlMSnn16Xz6FM7Dg\/cA\/FhgS18Fbs96NmPZD7SH6OPIScb5p4C8rmiH6RscaTd8caGFhTCZiN6kvZ7v0qrU8HYfn4ML\/DjHZoDUj4Igab8NfuScHCPOIaOWYY3Ytqcnr+UJzgGlxuVNOHbzyN9jGW6t5yF1ijrpm3A2+OR0RC6maOYUp5XLa36GJOS2x2i3RhKvaNP0XkaqWUtyHlJtDVtpOagkvPI+VrASe+sB\/AoOtH7INRmxMD1eF3QXdE+r7Fig5eeQec51P4cdXCg0eHjVNePpTeDovj2C0HMtqsz4A4Cdi4cFUP3SKqaRSCdYpXjtXN4tLHBHwv0MT6kT2LCyy2qRMKszNRqZdCHqc\/bLKFHoJ5GDtSEz1AAMBKmzzpwrg1uWAyO9MPnkoDDFBD7tF7Y+20BWmfRzQ8nbLRtfgCYt84YCld6XPzwCj9Zk23q5Gs7xgSR4vIxC4LyK\/YgUnHOReKnmLF9vd8sOxNPiaZ5ICKhcJlvZtBEZrO2a3no7IccvxPuAJ9er3lg\/CnrqQqhM\/MPzoS67CUwKfzOMctPhtHYs\/+zKjb989GkLwUZiu0ev0HUBhA2AB4r8fipBVS\/79DYjCiQnItX+uXM50g3YtcmFXdw4WKMknBajldsUPCqeT+Kvh5M070jZQaXQEifKRtLCBi6pm38KglUU2GOjQP+g==","sessionCreation":"2017-12-11T11:36:14.9886657+02:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2017-12-14T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":985.49,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":985.49,"priceAfterInternetDiscount":985.49,"priceAfterAddOnDiscount":985.49,"priceAfterClubMemberDiscount":985.49,"dayFinalPrice":985.49,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null},{"creation":"2017-12-11T07:46:29.8681196+02:00","roomCategory":"51StandSt","priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","planCode":"B\/B","totalPrice":930.75,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"asUVlMSnn16Xz6FM7Dg\/cKn8kfwCb8sW7nMfb\/VQZigR6AVev6JRJUPfGtPVT7y4RwXdCS0scAGoCAz8Kjh2Rnd7eKmNqyN1kB1SNyWZMIwp0wQqNf7cx1K3eRpf5OgbUPfELXWBkQYMeWIKwDK5a6AUXqF0isMXA8QLvUxxXfp6tjN6lRknsztFwVdNtXEC+Ka3NHDHjXwhUCcnI4o+ePyLyvlc+8jNGK6ksl9wJpFQEBQ\/sCoVKh9kgqeayNP+jc17OdaCEjmWREIjOS5gOGl8\/MhCs6nT6RvwnjU38q3ElMSU0jxNQOn7Y3vFidVi\/2ZIvtUCfbJmulCJJBwzIU5yEDXSBJnwbcyDFmVvH7yGBX+q2e3j93N0Cv\/1G4KcGFJ6WEOU8Hd5QAMBZY76KagG8jdf+oSQH1xKghNwxf1AIiXoyI6mp8dXyenL8Rd3SmEMF8QGamt3RwIfob7H5WQQ98t6b6QKWAlgQy2xp+YnzCu1lPGdxuEqwXlOAeIzLv69syUvK9hlCFrKoP6MpgUF\/+UkiCXvfN2DtcI4p6T4pqdhRUnl+STTPzrZ6phbljctfGM5HACekutt7KJmNd1Rs1kSIbrh9tXQVaroqHa3LZMsvmkGLfEMGy7o8WoSL00V8ChwWUY290XkvSTBH2Ni1Bgy0yVWas7pNtwuLzSDnT9lFtIr7lv1c11dush0JVFNhjo0D\/o=","sessionCreation":"2017-12-11T11:36:14.9886657+02:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2017-12-14T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":930.75,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":930.75,"priceAfterInternetDiscount":930.75,"priceAfterAddOnDiscount":930.75,"priceAfterClubMemberDiscount":930.75,"dayFinalPrice":930.75,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null}],"requestDescriptor":1,"isClubMemberResult":false,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"discountPercent":0,"isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null}]},"pctList":[{"hotelID":10176,"languageID":2,"priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","name":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8 \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3 \u05dc\u05de\u05d5\u05e2\u05d3\u05d5\u05df \u05e1\u05d7\u05dc\u05d1 ","description":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8 \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3 \u05dc\u05de\u05d5\u05e2\u05d3\u05d5\u05df \u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","picture1Url":null,"picture2Url":null},{"hotelID":10176,"languageID":2,"priceCode":"HSiteNIS","name":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8 \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3 \u05dc\u05d0\u05ea\u05e8 \u05d4\u05d1\u05d9\u05ea ","description":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8 \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3 \u05dc\u05d0\u05ea\u05e8 \u05d4\u05d1\u05d9\u05ea","picture1Url":null,"picture2Url":null}]},"isCachedData":false,"apiStart":"2017-12-11T11:36:14.9496310+02:00","apiEnd":"2017-12-11T11:36:14.9964935+02:00"}
 • חדר סטנדרט חדר סטנדרט
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 1 לילות
  לינה וארוחת בוקר

  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪985סה"כ 1 לילות
  ₪985ממוצע ללילה
 • חדר סופריור חדרי הסופיריור במלון בגודל של כ- 18-22 מ"ר, משלבים עיצוב מוקפד בין חדש לישן, בין עתיק למודרני תוך מחשבה על התאמת העיצוב לאופייה של ירושלים ויצירת אווירה נינוחה ומרגיעה, שתתאים לאורחי המלון. החדרים מאובזרים בריהוט בסגנון קלאסי ויוקרתי להשלמת החוויה,מיזוג אוויר, מיטת King Size יוקרתית בגודל 1.80×2.00,פינת ישיבה, מיני בר, טלוויזיה חכמה עד 49 אינצ׳, כספת, אינטרנט אלחוטי ושיחות למספר גדול של יעדים בעולם ללא עלות, מכונת נספרסו, עמדה להכנת שתייה חמה, חדר רחצה מאובזר ומפנק, מייבש שיער, כספת. חדרי הסופיריור נמצאים בקומות הגבוהות ומתאימים לזוג בלבד.
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 1 לילות
  לינה וארוחת בוקר

  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪1075סה"כ 1 לילות
  ₪1075ממוצע ללילה
  לינה וארוחת בוקר
  סיור חנוכה ברובע היהודי והכותל המערבי. - סיפורים ואגדות ברוח ימי החג בסמטאות הרובע היהודי, שבהן בוהק אור החנוכיות ונכיר אתרים הסמויים מן העין. נסיים בתפילה יחודית בכותל המערבי ונחזור דרך השווקים הצבעוניים נקודת התכנסות תהיה בלובי בשעה 17.30- שעת סיום מוערכת : 20:00
  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪1115סה"כ 1 לילות
  ₪1115ממוצע ללילה
 • חדר דלקס חדרי הדלקס במלון בגודל של כ- 28 מ"ר, עם סגנון עיצובי מוקפד, עם התאמת העיצוב לאופייה של העיר ירושלים ויצירת אווירה נינוחה ומרגיעה, שתתאים לאורחי המלון. החדרים מאובזרים במוצרים ייחודים להשלמת החוויה. מיטת King Size יוקרתית בגודל 1.80×2.00, פינת ישיבה, מיני בר, טלוויזיה חכמה עד 49 אינצ׳, כספת, אינטרנט אלחוטי ושיחות למספר גדול של יעדים בעולם ללא עלות, מכונת נספרסו, עמדה להכנת שתייה חמה, חדר רחצה מאובזר ומפנק, מייבש שיער, כספת. חדרי הדלקס מתאימים לזוג+1.
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 1 לילות
  לינה וארוחת בוקר

  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪1166סה"כ 1 לילות
  ₪1166ממוצע ללילה
  לינה וארוחת בוקר
  סיור חנוכה ברובע היהודי והכותל המערבי. - סיפורים ואגדות ברוח ימי החג בסמטאות הרובע היהודי, שבהן בוהק אור החנוכיות ונכיר אתרים הסמויים מן העין. נסיים בתפילה יחודית בכותל המערבי ונחזור דרך השווקים הצבעוניים נקודת התכנסות תהיה בלובי בשעה 17.30- שעת סיום מוערכת : 20:00
  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪1215סה"כ 1 לילות
  ₪1215ממוצע ללילה
 • סוויטה יוקרתית סוויטות הרברט סמואל היוקרתיות בגודל של כ- 40 מ"ר, מעוצבות בסגנון עתיק ומודרני ומזמינות את האורח השוהה בהן לחוויה יוצאת דופן של רוגע ונוחות, המדגישה את האווירה סוויטות הרברט סמואל היוקרתיות בגודל של כ- 40 מ"ר, מעוצבות בסגנון עתיק ומודרני ומזמינות את האורח השוהה בהן לחוויה יוצאת דופן של רוגע ונוחות, המדגישה את האווירה הירושלמית החמה. הסוויטות מתאימות לזוגות ולמשפחות. הסוויטות מאובזרות במוצרים ייחודים להשלמת החוויה. מיטת King Size יוקרתית בגודל 1.80×2.00, פינת ישיבה, מיני בר, טלוויזיה חכמה עד 49 אינצ׳, כספת, אינטרנט אלחוטי ושיחות למספר גדול של יעדים בעולם ללא עלות, מכונת נספרסו, עמדה להכנת שתייה חמה, חדר רחצה מאובזר ומפנק, מייבש שיער, כספת. הסוויטה מתאימה לזוג+2.
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 1 לילות
  לינה וארוחת בוקר

  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪2021סה"כ 1 לילות
  ₪2021ממוצע ללילה