1בחירת חדריםחדר אחד או יותר
2טופס פרטים אישייםבחירת חדר נוסף או סיום הזמנה
3העברת פרטי אשראילצורך שמירת חדר, התשלום בהגעה למלון

אנא המתן בזמן שהמערכת שלנו מחפשת עבורך את החופשה

loading...
loading...
  • לפחות 10% הנחה בכל הזמנה
  • הנחות נוספות לחברי מועדון
  • החיוב מתבצע בהגעה למלון

להלן תוצאות עבור אורכידאה אילת

תאריך כניסה: ביום א' - 09/09/2018 , תאריך יציאה: ביום ד' - 12/09/2018, לילות: 3
$var (array)
error FALSE
warning FALSE
message NULL
remoteServiceUrl NULL
data
array
packageToBookPerPax
array
packageToBookList
array
0
array
requestDescriptor 57554652
packagesList
array
0
array
creation 2018-08-21T17:17:00.8875935+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID SmKxUHnR/tuXz6FM7Dg/cI74XtHNlLSyexcPZG4s98H4sTX7xC90mjZiT5SP7BeOqYIJBwB5GK8eH7IaA49v6famD5nFKcu6FpszkH+UPrO8f2OTaXNnBiggehY89x8437s4YvASKY7XMUeSn6EbfOV6tsAhltNZpSEZe5mvMTnVCHjSLs3OLCjCkn8i3DpNEZPVGuhON/GLVoPHKqJ6iO85JCTdKJihrHCjkILuq13FL2A/FWeVTSyxxXigVQByhlgejboxlARKeHHRu9xcDffff0KAM7fKwbgdBTReOUNK9GIJpDC+TSzbY4zUxKvCsUKT/VVD3977RFc8nzTnwMU8/I+mJ16axOMGoNeRXzj/KdWwhI1Q6yMl3F1bNwdPbN/HzF/PqDf3D4vcFop8KlBIk8t/Lu6P2yJa4ZWgbhRBuKcqbl60DedYZfRyP05H6z+5T9JSReZ1+ldlTC2COx5UfKR2rbZDM/xnUv3J7AJ9kgAFbz6uUtkXogR0ddVy0zWKq2DkLw8idYS+KVtxrpAGnd2IMDxAp5jEHgxrX8DkmVKA7ekMlnkgrZx/qyGwl2vYZ+wm8ZtAcEVxyhkQyEdzS8KyIDun5VtiUN+gwf4D497GpLeAPioFEO3Ozl+3UKeLcAKPnDAYbrlojklZg1T09AcdRi6PgZv7pm7a0TLJpFfNifZuackd9u+b0Vp5p+qT0wmZxyX265HoH/JnMFKFaC5Vf3jR5hdPBjtexIYxJEYqQ2Er0GsYUN5yzVm9g1l1Hep4AY0bVQD45wjt9Xgi8tNslwmS5wSZaU/8P2Djd5PupeRFpjAFW7zs1Derc0ZRWOGLPp29K6lenu+rzLM901wxLR7Tdf/fuuCkafh9ulfa2oUUd6H3PhY1by1hIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2018-08-21T17:17:01.9813760+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 24440
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 4626
basePriceNoTax 4626
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 323.82
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 4302.18
priceAfterDiscountNoTax 4302.18
priceAfterAgentDiscount 4302.18
priceAfterAgentDiscountNoTax 4302.18
priceAfterClubMemberDiscount 4302.18
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 4302.18
dayFinalPrice 4302.18
dayFinalPriceNoTax 4302.18
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 4374
basePriceNoTax 4374
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 306.18
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 4067.82
priceAfterDiscountNoTax 4067.82
priceAfterAgentDiscount 4067.82
priceAfterAgentDiscountNoTax 4067.82
priceAfterClubMemberDiscount 4067.82
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 4067.82
dayFinalPrice 4067.82
dayFinalPriceNoTax 4067.82
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 4338
basePriceNoTax 4338
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 303.66
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 4034.34
priceAfterDiscountNoTax 4034.34
priceAfterAgentDiscount 4034.34
priceAfterAgentDiscountNoTax 4034.34
priceAfterClubMemberDiscount 4034.34
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 4034.34
dayFinalPrice 4034.34
dayFinalPriceNoTax 4034.34
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2557
parentID 0
name מסיבת מחירי קיץ ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודשים אוגוסט וספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 13338
basePriceNoTax 13338
totalPrice 12404.34
totalPriceNoTax 12404.34
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 111ChaoPCh
planCode H/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
1
array
creation 2018-08-21T17:17:00.8875935+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID SmKxUHnR/tuXz6FM7Dg/cA8OJwmhnBH6nL8UWw7AkS+wLvMxCRToXwYmvvRGpacTN/PWlc4uNGbclsPmOcG7oJJaehxQD94+ctb+eElT1jDhV5KTYibflNmbXkGtFiNse0kQtFfa5b8gnGkEvUPm1Md+uWhuHmK9IbiPyCe1mMwLuzqsU6Mv9xRMFT93PcJZagdeaO98UEIfKQL+mXERTm43MO/koea3tQ1u5wGkkun7zE7iV36m3EjfFEHw9Lr1nKU5yI/4QZWpKGy3fpNrfxfpurKu5XEO4c2XYp0zmkTCAa0wAH0zY/tZca9Y8OGJj38mTQbV9omCpjmRFexAfzJpFbyuA4jgwluVH0rnTWPWMqMTY1uJuJKG/QphWbb/GtaD7ys6kwo6FzMkLuEgiV0sF6n//A6TwrXdA1sik0twuJacEfJ/+tK5R2WA5hQkA+0rfEFx5BWZYkRp6jbQHZqkpmO6tzoKIqCJzEoRgTr4OAtgT8F2L+j5Tc9MhBboIVjO6TS6LDkOa3CUcnsK4THsGwEb+9bsvZLw8ON0zka2LU9bnGvBG203zq9/7n/L955X23oAWp4KPn+kAGTEi/sx0tpiQNUUXAcoao33pyIRztwI/1F/Ua+ca+oU2ar79xsWTdrljelmrHGMAzi6494pakROkYkqvUbf1eBCzCdwJGjGf1cfJO6erZM5AZ1vi69ui849HGwwR+gwQosiQrqtBzJqDeeyUNXm3A2S4IaecSlUVuQmm5mXwfkcdUWBFvSxdN//aVyZ4DsijB2zb5xdwfvZvmDuko9IE2FyCZnXZLceHZhVUXpN7BXMz7UMsfMzJeZfT5kdaUy56dIOBJaBVcvJeHgCJXlUAw7qgZ5/kMay2WhCVqH3PhY1by1hIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2018-08-21T17:17:01.9813760+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 24440
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 4626
basePriceNoTax 4626
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 323.82
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 4302.18
priceAfterDiscountNoTax 4302.18
priceAfterAgentDiscount 4302.18
priceAfterAgentDiscountNoTax 4302.18
priceAfterClubMemberDiscount 4302.18
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 4302.18
dayFinalPrice 4302.18
dayFinalPriceNoTax 4302.18
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 4374
basePriceNoTax 4374
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 306.18
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 4067.82
priceAfterDiscountNoTax 4067.82
priceAfterAgentDiscount 4067.82
priceAfterAgentDiscountNoTax 4067.82
priceAfterClubMemberDiscount 4067.82
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 4067.82
dayFinalPrice 4067.82
dayFinalPriceNoTax 4067.82
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 4338
basePriceNoTax 4338
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 303.66
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 4034.34
priceAfterDiscountNoTax 4034.34
priceAfterAgentDiscount 4034.34
priceAfterAgentDiscountNoTax 4034.34
priceAfterClubMemberDiscount 4034.34
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 4034.34
dayFinalPrice 4034.34
dayFinalPriceNoTax 4034.34
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2557
parentID 0
name מסיבת מחירי קיץ ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודשים אוגוסט וספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 13338
basePriceNoTax 13338
totalPrice 12404.34
totalPriceNoTax 12404.34
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 251KoSamKo
planCode H/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
2
array
creation 2018-08-21T17:17:00.8875935+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID ygdqSTMrbtCXz6FM7Dg/cD8LJgC8WVbzhulUXSQc+qLiJslTf4+cVMPzObV+VMCCAs8eRHrilen5kfUBfkOvMKnKU0YKABLw6kjLyruW7y8SbpU3kOUouMeoRhw2Noo+4Syya6gLwPm/jZbBcUujn+RrleWjbtbNfIzkuwmQAmzGXQnCWHg0yktQv3ug7l8LPvxoSpG8uI/DOjAaHfkCjiBsHAl18D5meUc8hdhOvhv28O8fTwsuEEw4AYp9lIqefqRyMCB2TvNmg3jaqiMfrTOpSLtV5JjLtW2EWHDakDNw9OGSOZ8vfOEUSUi0WC5Hi8FTaMCK/1E0CbkIUPxtPtURyJdnLVIL9XfkzUIqGqxtZ7QZ5z/IdX4/oF0UubJzrnnMrUE6moT2Hm/jD4sHN/+CNzRsQmUyLylVguPdWd/QMCrmd9bwwgrPCA/LVdwA755vGAEuxlNtRiITboPFLqI+8XbRnAmIzNKU4WAHim45Pz39NYYq7d0x54uxdmVP85j9YT0DWx/gQ368s+/k+9MYd97kqpJ85hA8EgkqF5LhyVTbgc5eLMxxATJO3KU69KxPiYNLN4YCfUtu68+slPhdqRJQp6YCz0zCTqqVniTh09wmGisto4R+Zg29u0wcjDYAxUDWzkmEGg40BnbY5dYTxenN4WQJBjAOH51UaABvvEd/Caq/MwZ2EeoFXC7t7wU3f5+DXYXTMWb9A6NdNrBw0MtOKAw0zebdxB8u3RhbOrPgcnKPRFlP+LKdnR8YEy3ALOlbQGOeJ3FgPdp0P9bsP6zaXRLX6K4RYPt/ZwckKdmqlyiN7d3afbZCfkOrIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2018-08-21T17:17:01.9813760+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 24440
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 4050
basePriceNoTax 4050
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 283.5
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 3766.5
priceAfterDiscountNoTax 3766.5
priceAfterAgentDiscount 3766.5
priceAfterAgentDiscountNoTax 3766.5
priceAfterClubMemberDiscount 3766.5
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 3766.5
dayFinalPrice 3766.5
dayFinalPriceNoTax 3766.5
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 4050
basePriceNoTax 4050
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 283.5
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 3766.5
priceAfterDiscountNoTax 3766.5
priceAfterAgentDiscount 3766.5
priceAfterAgentDiscountNoTax 3766.5
priceAfterClubMemberDiscount 3766.5
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 3766.5
dayFinalPrice 3766.5
dayFinalPriceNoTax 3766.5
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 4050
basePriceNoTax 4050
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 283.5
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 3766.5
priceAfterDiscountNoTax 3766.5
priceAfterAgentDiscount 3766.5
priceAfterAgentDiscountNoTax 3766.5
priceAfterClubMemberDiscount 3766.5
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 3766.5
dayFinalPrice 3766.5
dayFinalPriceNoTax 3766.5
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2557
parentID 0
name מסיבת מחירי קיץ ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודשים אוגוסט וספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 12150
basePriceNoTax 12150
totalPrice 11299.5
totalPriceNoTax 11299.5
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 111ChaoPCh
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
3
array
creation 2018-08-21T17:17:00.8875935+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID ygdqSTMrbtCXz6FM7Dg/cDIzxvq64NEVrwOykqJ8X2LEeJnq4QMbLWUtZRAYCUuuMMpoOumWR1tXI0bY8J/gZhnFTtfOADFPajUsF40xIsR6aIYluvDfmYH99YSqIDRhyjeq/aK38sao/Rx7+OXYUX2MDou/Yt7e0inonaRELm7E1oe/T43jT0EilI7wLxJDHhwEw2J5outbwVWwP2p7l88LNAemFaaa97WQHScWVAaDYjd64uyzw/e7BwXSbyXDMCIQOe1U5u2e2Z2E7WPS1dp8PfJ/0kelNGpwt036GOEfX6ZJ2LbDOOn7dnseY3F3of8C7j8PM/pY+7fIXXbxdhtoeTZt61XGWbTsQOS1XiMlE/xDqdmWk4XqKcvae7xxGdT/32JV2y5UlJFbU4LhMF2eL7+4d8JT2Dff7zQPACXDYHBc8Do7MSBYsD/RFLgCIFZJN6RQ4gk9KeT27hz5DzWtO9lELCON2VcL/BCvTiYo5ZrCDqTMH01IPm8lAOZxegu/9qYJR0WtVpi1a1uyweaEDTTS87MGuLZ7WWoagH3/qrau/Kp+0d1EajIZ6j80tVxbUZq73tA9JHWrRgtBwko4Df+nUWKUacyw4qeSiqlw7JAYoLLRGzY926/FPZTzZVs7LW8QjqeyzY+Bx75reQh7ROhs6Lo22N0brT4zPEK9tOACtIp3pNbGllC3Zt+6xqp/CH8EWIpUF+TFzlLQcUWBXQ4si5HFS5xNQ4SaVifk8MozUg2PDkXCq+WBgdpOFqjbderRaZ6jESlldrBmgSRhh0Gq5hDEMs538alKKi0XM/Wgq7agScqss/K2fmT61KiLNYu7wiU=
sessionCreation 2018-08-21T17:17:01.9813760+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 24440
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 4050
basePriceNoTax 4050
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 283.5
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 3766.5
priceAfterDiscountNoTax 3766.5
priceAfterAgentDiscount 3766.5
priceAfterAgentDiscountNoTax 3766.5
priceAfterClubMemberDiscount 3766.5
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 3766.5
dayFinalPrice 3766.5
dayFinalPriceNoTax 3766.5
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 4050
basePriceNoTax 4050
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 283.5
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 3766.5
priceAfterDiscountNoTax 3766.5
priceAfterAgentDiscount 3766.5
priceAfterAgentDiscountNoTax 3766.5
priceAfterClubMemberDiscount 3766.5
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 3766.5
dayFinalPrice 3766.5
dayFinalPriceNoTax 3766.5
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 4050
basePriceNoTax 4050
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 283.5
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 3766.5
priceAfterDiscountNoTax 3766.5
priceAfterAgentDiscount 3766.5
priceAfterAgentDiscountNoTax 3766.5
priceAfterClubMemberDiscount 3766.5
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 3766.5
dayFinalPrice 3766.5
dayFinalPriceNoTax 3766.5
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2557
parentID 0
name מסיבת מחירי קיץ ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודשים אוגוסט וספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 12150
basePriceNoTax 12150
totalPrice 11299.5
totalPriceNoTax 11299.5
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 251KoSamKo
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
4
array
creation 2018-08-21T17:17:00.8875935+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID ba4wL7LN7w2Xz6FM7Dg/cApyxpRnthUC7cAjujurBMCtTrJc9qvEq9CgKnfeSDUxVcwt1USiyEyvCUVCPP3JxHL9OsxZI5kTy1qxxNINvrHDIah2KORCute2FfYftAq37v6J/W39yL8qc4ZVtdRmm/X3oodB9djSHOh+fH1f/4ChCtaF7H2A/nBHr+OBeUgURYo57YnEju6E25LUcG6wUUf3iZ6sktO1l8RJue6uCyKxCxxpoMBRs3qMS2T8e/cDsErISDXgyBRX+VFp+zazw1poYQD4LemMlmZQvR7VxmDWUcbq7IUAEdOMOhmlqUPTYzG2fsy8u3eDhWGvd39mkcif59BGdkD7SGii9oH5Zf5pQwn486mYcitgCLjRGq+9U4VPw1SSJzZMIhXM4FaW+pl64eApL8NJNf+cIhJr37eA/o8WSpjg6HQnOzaUarjUNCNgp/7VzBJSxTzYbl9ywdmbDndiYaDn4GalF4tkNl+oHR32r51JAzWmfsoRr7Iy49UqQZg0jPB8feD1Es9TWj090oSQ0km5eSQqQcrVzIA+Ob2vYa1LSxprQ7PyoPbp6p8okmD6KMUm3PEruJOf/3EQmzrlz+022nGnJR5abvcJ7gpznyFaGNDChlw2VGtKGgJyPDUKzNGWJGC7PwGbXhoqrYCOt5sWtq6TjtgUwyr1e8S9paTUJbcy5bCdyt7ERMPK3qpvC703dvs99o+b11wYBeKDGuWvSYl2cASKBMrvEfX2Ok/QRx8BcNM/Ui5iCj1PtrPwh9MZPMCC4oWB9/5VWvJZ6k5n5SBEwMuszxn7XLKjgxqi90aVZoPwpqzpI8QieZvGY2YgK669GojttH9HlMm2ifpfoNpHZHRGpt4iUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2018-08-21T17:17:01.9813760+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 24440
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1507.5
basePriceNoTax 1507.5
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 105.525
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1401.975
priceAfterDiscountNoTax 1401.975
priceAfterAgentDiscount 1401.975
priceAfterAgentDiscountNoTax 1401.975
priceAfterClubMemberDiscount 1401.975
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1401.975
dayFinalPrice 1401.975
dayFinalPriceNoTax 1401.975
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1507.5
basePriceNoTax 1507.5
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 105.525
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1401.975
priceAfterDiscountNoTax 1401.975
priceAfterAgentDiscount 1401.975
priceAfterAgentDiscountNoTax 1401.975
priceAfterClubMemberDiscount 1401.975
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1401.975
dayFinalPrice 1401.975
dayFinalPriceNoTax 1401.975
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1282.5
basePriceNoTax 1282.5
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 89.775
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1192.725
priceAfterDiscountNoTax 1192.725
priceAfterAgentDiscount 1192.725
priceAfterAgentDiscountNoTax 1192.725
priceAfterClubMemberDiscount 1192.725
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1192.725
dayFinalPrice 1192.725
dayFinalPriceNoTax 1192.725
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2557
parentID 0
name מסיבת מחירי קיץ ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודשים אוגוסט וספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 4297.5
basePriceNoTax 4297.5
totalPrice 3996.675
totalPriceNoTax 3996.675
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 181DlxShDl
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
5
array
creation 2018-08-21T17:17:00.8875935+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID ba4wL7LN7w2Xz6FM7Dg/cA8OJwmhnBH6CrkFJTnKpCCTCYjH4ExKjYELtkOyrQiT4BIXEEqofEAw4M+5dLXVIZp7GQE1f9TtGucK/OzD1ZXSlnNhRwP+x5phyFxSuWxFAIKEOnoX2znhnf/cDkgcUBf38Bsn3PzWJIWQmnRwb6EYuHp4SQ3navlGClmwLlgFDExEqYB0LEMooS+qsxYNCsWtN0BDzlTkCFWiV2235mACH4JBKfq4sfjtvE5y6DZXCAxfC4mHLB7RkSs7YmVsh5QsbAPpA+x785AldikDRTeLdxeKkZixWaGOpLHjc5dxbUmXGu9oMWDisHAcjiWJw29cZ1fvxexC6LVhk1qI07LUZBzuEka45x0yeCYllNt+uUASjQYpib8TziRiHi58ZvbnWnLEiAmR/VGp0Ivz9NU35AlpEWZK/n5R3SZMHhlkWLYdn/aZIUxzyOmvIwDnJBYH92rooykEtUmMIqMlcJ57U8A70SXUQaQF+fI3jtJ/QTdwZ7QDK4+7Ml4bJj+1poUDBQocP8+uGvZ57L4MDLOxNqm/343fqmeEkOZeKP98Po/nbuOd1/1THQ7rBmJnuOSHp4pbUkLp6LTXcOHo4frVDq8RCSC/tdcqBIFg0ciAJlwHk2h1a7R/TtB4SqFTGjMrfkbMSpNeX4qVfdo+eADHFogsXCehsAkb8Aa0PA6Et8Kkm8OH7JIEuSLhfY4evXQOLbGfwoODn9T0JYb6IbchGwQZzsDPcqhsfgykTywUuH/o5PwxJIonlUqLUfErnyyDPNn27GqLQW+G+974vYGgWJT4lDrA3e34q7AbS3TsxRRs/IxwCLuC+eWabKkPxHlqtzzEZ7pIft5aXzUqkm/NbVomTHy4LOmETh00WTyk6yj5B32eh6MiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2018-08-21T17:17:01.9813760+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 24440
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2083.5
basePriceNoTax 2083.5
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 145.845
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1937.655
priceAfterDiscountNoTax 1937.655
priceAfterAgentDiscount 1937.655
priceAfterAgentDiscountNoTax 1937.655
priceAfterClubMemberDiscount 1937.655
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1937.655
dayFinalPrice 1937.655
dayFinalPriceNoTax 1937.655
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1831.5
basePriceNoTax 1831.5
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 128.205
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1703.295
priceAfterDiscountNoTax 1703.295
priceAfterAgentDiscount 1703.295
priceAfterAgentDiscountNoTax 1703.295
priceAfterClubMemberDiscount 1703.295
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1703.295
dayFinalPrice 1703.295
dayFinalPriceNoTax 1703.295
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1570.5
basePriceNoTax 1570.5
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 109.935
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1460.565
priceAfterDiscountNoTax 1460.565
priceAfterAgentDiscount 1460.565
priceAfterAgentDiscountNoTax 1460.565
priceAfterClubMemberDiscount 1460.565
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1460.565
dayFinalPrice 1460.565
dayFinalPriceNoTax 1460.565
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2557
parentID 0
name מסיבת מחירי קיץ ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודשים אוגוסט וספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 5485.5
basePriceNoTax 5485.5
totalPrice 5101.515
totalPriceNoTax 5101.515
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 181DlxShDl
planCode H/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
6
array
creation 2018-08-21T17:17:00.8875935+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID ygdqSTMrbtCXz6FM7Dg/cD8LJgC8WVbzhulUXSQc+qJjBps6e1oznQF8H9g6pI9XmDrGvQwm9R8ugUwjJUHZ0O1LNVqsANjz2GSdxfLZMxASbpU3kOUouNbaiHpoPWaJS3Z3uFlijbSW+s5kDSuUBWW++2lOZhRYTsc0hlHFkTjFqWn0eBHbKE5pFGgHdEXF0DBAioAt7kueplS1vFfCqZ0Xnz5LtxCw/TMchslZAzAXZas0/YtOPeNkE1t5gdPv/lXJrMEdB803qLE/mBpAZn1vEFk+Rb0dgxWEC/Yo69OzQlj1Af69RbuRSoroqpeaWkHU46GAlfvGYDVpYmkiIb6trM2OyiEUbCwSL7KWWC7YI/kNlueNbKQi+NXB8LlnSN8IdhcEHTjkc0LCPGDYYwnCVMJQWertqnpz/ohAeqy5OV/wiVAjzHBnSzCw2utGa9zQhCpWcJE7PSqGEmTbn+lyO8lKql37sob0pm4TRrd/BEtCXZyR2TkRUol48s17bnF2bgIPbvbh5AcijJNxjjRgoAPogivzFfb6i5gH7gjI9XLI3qLrHQkzYjgsUH2rlKuIAGYTCKklgkw7lIKpE0E/979Z9k5IzPmCPqsDDGNSpbqHQ8MVPM9lNL5wNKYjxdRpNcDon5FgNIINek9DBRfWE4CZqD63BvkxjDHqZI6QBHC5M1AzxbRNxXBZ9SsLVA52PzAb5MswVnjE8hhJEypQmNmS3nAjc5qJcnhobtPB/czylXHHjD4xecKVcVNpqyZjQLyHRYYfWoUNAR1F5HMOPFJXVflonwlTbjTXyt/ut48J9BvG76MU7OW55OYz
sessionCreation 2018-08-21T17:17:01.9813760+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 2
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 24440
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 5400
basePriceNoTax 5400
availableRooms 2
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 378
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 5022
priceAfterDiscountNoTax 5022
priceAfterAgentDiscount 5022
priceAfterAgentDiscountNoTax 5022
priceAfterClubMemberDiscount 5022
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 5022
dayFinalPrice 5022
dayFinalPriceNoTax 5022
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 5400
basePriceNoTax 5400
availableRooms 2
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 378
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 5022
priceAfterDiscountNoTax 5022
priceAfterAgentDiscount 5022
priceAfterAgentDiscountNoTax 5022
priceAfterClubMemberDiscount 5022
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 5022
dayFinalPrice 5022
dayFinalPriceNoTax 5022
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 5400
basePriceNoTax 5400
availableRooms 2
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 378
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 5022
priceAfterDiscountNoTax 5022
priceAfterAgentDiscount 5022
priceAfterAgentDiscountNoTax 5022
priceAfterClubMemberDiscount 5022
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 5022
dayFinalPrice 5022
dayFinalPriceNoTax 5022
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2557
parentID 0
name מסיבת מחירי קיץ ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודשים אוגוסט וספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 16200
basePriceNoTax 16200
totalPrice 15066
totalPriceNoTax 15066
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 231HamanHa
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
7
array
creation 2018-08-21T17:17:00.8875935+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID SmKxUHnR/tuXz6FM7Dg/cI74XtHNlLSyexcPZG4s98FaTSJ4CRJfvDNaKi/blkXzMSG6pUtAVMaHHtzx57+MQ/amD5nFKcu6AXpoHDM5LaS8f2OTaXNnBn1AXeeSm/0CW2Q3hRE6ByP5wLJTUbOD3r6a3QjMi5W6h5BvV5AuVD4qstBOSvwGLcfMZ0wzi9WyDq65paBY3890I/UrcsL5ZaVgYOUpXuS+xzLiBsYxLYzR0J1FlRV7AJopUlFvd+FwKSAE/xRUTHq111gxfbbsDRKXIJ/UAUugf5ppufXlfW2iDrSjqRNsU5XSqvo8332TD1VviffvRFcR4+IrQks0JIk+B7sRQI5nrUrmCGLVpSbnXAuPMlDOs9uFiQU7y6JZdBO5sBr0jyth9hTwcH1LMCP70JgmaUDF1NbURCsfXiWe+4nOJ0kWbBtJZvdM+RQVPexzY7zgKgbEXe8HdcQSUdPxhBGo49c1IX+pJd+quuffOJq83y913h8RKjTwiTv4cNUC7RzRHr1mLwjmgdrxZak+Q9JMsiauWn0Tb+O3ezfhDG25babtSh8Op6MyFd4De9eY3ufBScPH+sugwf/k9UOWVGHEyqReVxJc+kRTb4UaIETkvQi9uaj4auQEBZOSCcq6xxicd6HP1oGQDVpkIokKUQ0XGBGZ6g50pf2UuU8ZzBMGHFWi+Nvp3iAd/qrikL6+z2iPL7MSXUAKipu3+RHuD31xsbjYLTYCSq0AN+WxlhmAPPIIgV/w3TGI62nukbQs5u0Twfjr7UYW93wd7Bt8rcVZTSBgPVdwC5dczQBAti3vvke0D/cxeLALUf7V0RtM90+o313/5gkag5bk1EmjvywbdC+y1wpitFasBl+zEkafCvdVbjDG4PKTmy2zIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2018-08-21T17:17:01.9813760+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 2
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 24440
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 5976
basePriceNoTax 5976
availableRooms 2
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 418.32
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 5557.68
priceAfterDiscountNoTax 5557.68
priceAfterAgentDiscount 5557.68
priceAfterAgentDiscountNoTax 5557.68
priceAfterClubMemberDiscount 5557.68
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 5557.68
dayFinalPrice 5557.68
dayFinalPriceNoTax 5557.68
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 5724
basePriceNoTax 5724
availableRooms 2
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 400.68
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 5323.32
priceAfterDiscountNoTax 5323.32
priceAfterAgentDiscount 5323.32
priceAfterAgentDiscountNoTax 5323.32
priceAfterClubMemberDiscount 5323.32
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 5323.32
dayFinalPrice 5323.32
dayFinalPriceNoTax 5323.32
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 5688
basePriceNoTax 5688
availableRooms 2
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 398.16
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 5289.84
priceAfterDiscountNoTax 5289.84
priceAfterAgentDiscount 5289.84
priceAfterAgentDiscountNoTax 5289.84
priceAfterClubMemberDiscount 5289.84
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 5289.84
dayFinalPrice 5289.84
dayFinalPriceNoTax 5289.84
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2557
parentID 0
name מסיבת מחירי קיץ ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודשים אוגוסט וספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 17388
basePriceNoTax 17388
totalPrice 16170.84
totalPriceNoTax 16170.84
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 231HamanHa
planCode H/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
8
array
creation 2018-08-21T17:17:00.8875935+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID KJIdHARJ8daXz6FM7Dg/cNmTD16yrZ0lXm/+VSb6+X2UNZ44k5/wDJBNeIhKCW0CKg8DkgLjxtGci5DglUVSazHjd+AcLbwhoiRGkXid1hi1NJLKhq/zXWJ07s3w0gDm6E+hiZglYql9PlUWcWHGSc7t7pldmz2K5Wd/TBhvpV0VOMWeAKBoK0R8Fa+hfsm5+lZKrvQU6LIe74dx9r557FEMBK0emjTNWooxaqP7AfFQY7t7Jx265L/6SZ89nPFFp5XU1a30Tw+NfNSq7kcZ2/hsaytUqGcJ1IDWf9T34zRxYZv53KKnqR5bPcQLQCpdzqggWqZ58gcTqI35gErLCBlqWfHtVspRXIEM9d83xP5Fio7LgPzcf3r07Ck0iSeorkp5h/UdnQ/xWMrxsGi7f5H2WnPG6UhUy5sJr/Qt/TO5JxGNIopP6cUU80XSwr/oNdK4IIB25zZeYjp3WM+J09Ek7bxPs9LC9MhMGLIjHhgMsARlJknnS0rd/bE+W+swSkmcLwv+U/nZEWa6RCFQzGyeicsarX0QJ+6LEToSrsqLpYHUbm/rvNi9kYoXJbNcf4eWdaZsRo6+LA9/9IJJ/9ZtAoTfDP4s6aWVOmDnUMQKnHH6kbxlCY/jm6z68K8Le90r4g+7o5e8azLbhuGJarz0ZpAYElb9AMS9yPcIaronf93MbaoLrPCWYwbtpM8PcGnOM9Z77dGt8xUrZD0EpIXYqtpkrM6C/ai/R20BNdxsHVP/QJDLK8CwROkz0Bpr7cfWXT5cBpqlE1GrwTFI5Tgp6TcXEsJmfkUHKeJIjNzXq/4im97i3+YsZ1YXKaTUVkcL7cPEBYRhrYvGBY+twioVFGJnrbLjIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2018-08-21T17:17:01.9813760+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 3
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 24440
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1512
basePriceNoTax 1512
availableRooms 3
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 105.84
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1406.16
priceAfterDiscountNoTax 1406.16
priceAfterAgentDiscount 1406.16
priceAfterAgentDiscountNoTax 1406.16
priceAfterClubMemberDiscount 1406.16
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1406.16
dayFinalPrice 1406.16
dayFinalPriceNoTax 1406.16
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1512
basePriceNoTax 1512
availableRooms 3
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 105.84
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1406.16
priceAfterDiscountNoTax 1406.16
priceAfterAgentDiscount 1406.16
priceAfterAgentDiscountNoTax 1406.16
priceAfterClubMemberDiscount 1406.16
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1406.16
dayFinalPrice 1406.16
dayFinalPriceNoTax 1406.16
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1242
basePriceNoTax 1242
availableRooms 3
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 86.94
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1155.06
priceAfterDiscountNoTax 1155.06
priceAfterAgentDiscount 1155.06
priceAfterAgentDiscountNoTax 1155.06
priceAfterClubMemberDiscount 1155.06
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1155.06
dayFinalPrice 1155.06
dayFinalPriceNoTax 1155.06
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2557
parentID 0
name מסיבת מחירי קיץ ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודשים אוגוסט וספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 4266
basePriceNoTax 4266
totalPrice 3967.38
totalPriceNoTax 3967.38
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 191DlxShDl
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
9
array
creation 2018-08-21T17:17:00.9032163+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 1VO8ivIxkBaXz6FM7Dg/cI74XtHNlLSyexcPZG4s98GtG2KEfsmKjUyJHdZKxA4Cy6mN6+yMPeRCPu2H+eDcTieMoaRlBD4TOdPYHmDbBrS8f2OTaXNnBrrsBE1wzaizBY1FHA/CCgJTIDbsW/ZPKb5enECVI3T9c1d7/piKWLLPvw5bf4ExaCrgt3UXcqLqqQp32Ylv4qqwcRwwd6sCuLYYr/3417h3qcHeRl+aUxeExo6oomAa/h8IdWz56Y957Cp45vNyF0ujddceXDJzWRHEHheO5zscX6HzPFYOaVNMd2OqsSb5UtJVK8kOmvVWzfbfx0iMYIRSB78cf1g/1vtxXj8mvhBQ6dfCC4LIrPkw7dBxdheZSnveA38+K36J7lGwpygvfUkRKzioBSfyEZqKlSBW8jj4LA3lX2CTuytvoCs+soV8jkwxYHVMiLcWA+IN9/SQ8z6kT5uRL0TLKd4fFVj7RFApIieb9dHBHXQIudQurPj81g5KH+xsKDFWcXjVzNfHG/IpwR0Su+OHvDjdxySaoZ0gvNQHygDQ72r0lllYDpRAh4q3mYs3cZU4hMi4t+K0QW26cEU7hFWsBmdAS0PaE1OJUozjBaZMCLhRHzZ6zHoL/nTA2H/kpeQNkO0Z+3ZI9RE4qQzxkcGR6OWAA/L70yuL68KRy2iQ24tl8ao9DePfvB1YGCXjJSisVmEyLw6m17LQc6csGP27jjPTXyJHTmfmj+COBL8tlw+jEiMMKThsD3pFlZke23+j1SlcdD4eLF0dykNKbl3TBEQtf/5VMsEIutsnoJWvXNm6dFg2xroZMCz7RbrLgvXOrP2bD18yLxRdIdST7cK2QKPK9NpVg31FisbeolRyHPgbPR+yj95bGe+N1Y9o1t2dVGxDz+vdJs4=
sessionCreation 2018-08-21T17:17:01.9813760+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 3
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 24440
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2088
basePriceNoTax 2088
availableRooms 3
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 146.16
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1941.84
priceAfterDiscountNoTax 1941.84
priceAfterAgentDiscount 1941.84
priceAfterAgentDiscountNoTax 1941.84
priceAfterClubMemberDiscount 1941.84
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1941.84
dayFinalPrice 1941.84
dayFinalPriceNoTax 1941.84
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1836
basePriceNoTax 1836
availableRooms 3
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 128.52
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1707.48
priceAfterDiscountNoTax 1707.48
priceAfterAgentDiscount 1707.48
priceAfterAgentDiscountNoTax 1707.48
priceAfterClubMemberDiscount 1707.48
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1707.48
dayFinalPrice 1707.48
dayFinalPriceNoTax 1707.48
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1530
basePriceNoTax 1530
availableRooms 3
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 107.1
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1422.9
priceAfterDiscountNoTax 1422.9
priceAfterAgentDiscount 1422.9
priceAfterAgentDiscountNoTax 1422.9
priceAfterClubMemberDiscount 1422.9
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1422.9
dayFinalPrice 1422.9
dayFinalPriceNoTax 1422.9
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2557
parentID 0
name מסיבת מחירי קיץ ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודשים אוגוסט וספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 5454
basePriceNoTax 5454
totalPrice 5072.22
totalPriceNoTax 5072.22
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 191DlxShDl
planCode H/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
10
array
creation 2018-08-21T17:17:00.9032163+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID ba4wL7LN7w2Xz6FM7Dg/cM8EQ7CekaiAXm/+VSb6+X1NA++bxJCG9yMHl7atriA+wx8fzZZHYYr/CY8GLmFALMxCiJM0jha92vJoW9t/dkL/x5xz7EkzFfB/qUjtmu6tosocpWfxKcS53PoY7USlAtHY3Tch7goyPpGh1/g5HRCZeSdY3vPWAQPkpE1HfChTKs8FG/FPfHYLaPaZyM2TXMxJPzIPG3tgXngQZUSxfZ90FNQBVUaWC4wI9EnR7mIjCDd9D1qWhfKH+UviRqQ7rc+Yr2eSklK104FxtXE4L0PEWyd2/tZV9Hf30FLXgVFZ/fXkaer1D/lQo2WXv3EuvKHX43gLrrsyrinsg3srsf0S5CTJyFNxoDk3+busR5d6eglTTqxaLdb8V8xnPVPXPkGJqXVbnhXlAOMqOoRg5/PqXJVFkE1Evy/jgbjzP70JLg79ONXKMnwWoBxOF2yX8Dgpsp+tcOQFyzUuE7tzP/Et6T2lGcZdpWJWgq/0iTcOKTSvDfgIb6Mxv3ID5KrbAiZ97rMJX2MW0W7V6LJhGSmV2n3I0XlT/NWaXYyR7B7lvCzV+voKtZ3wM7QnDMvz7SMZdBHzCNTgRV5Wy17CLe72UK2Cb8+jynosBsG+0Gxz6Wltz2sgy2b+FuNd5DSrDcfBM8Prl6MFKDlxVT4/9PRLvcX6aRpbNcoFnhP8Z9A0W+B+XiyTIuml2M5BEnQcWKFchCSFYTBQ6wepunqRveJ3DYNu2T+9QZVwGEzP0RdYx22g6sFjfNtFf5RHWgsMCgPSCva6SLnzak7Ff+lrErLZg3ix7Sev5oJeLpKdnX5Q1brNBwDSLib0Y0GmI12xOITZjhF/lLKnx6goH9R6A/ROulrSqu/kNBlZILkpNxlqoxTs5bnk5jM=
sessionCreation 2018-08-21T17:17:01.9969613+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 3
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 24440
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1858.5
basePriceNoTax 1858.5
availableRooms 3
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 130.095
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1728.405
priceAfterDiscountNoTax 1728.405
priceAfterAgentDiscount 1728.405
priceAfterAgentDiscountNoTax 1728.405
priceAfterClubMemberDiscount 1728.405
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1728.405
dayFinalPrice 1728.405
dayFinalPriceNoTax 1728.405
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1606.5
basePriceNoTax 1606.5
availableRooms 3
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 112.455
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1494.045
priceAfterDiscountNoTax 1494.045
priceAfterAgentDiscount 1494.045
priceAfterAgentDiscountNoTax 1494.045
priceAfterClubMemberDiscount 1494.045
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1494.045
dayFinalPrice 1494.045
dayFinalPriceNoTax 1494.045
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1345.5
basePriceNoTax 1345.5
availableRooms 4
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 94.185
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1251.315
priceAfterDiscountNoTax 1251.315
priceAfterAgentDiscount 1251.315
priceAfterAgentDiscountNoTax 1251.315
priceAfterClubMemberDiscount 1251.315
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1251.315
dayFinalPrice 1251.315
dayFinalPriceNoTax 1251.315
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2557
parentID 0
name מסיבת מחירי קיץ ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודשים אוגוסט וספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 4810.5
basePriceNoTax 4810.5
totalPrice 4473.765
totalPriceNoTax 4473.765
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 171SupSiSu
planCode H/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
11
array
creation 2018-08-21T17:17:00.9032163+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID SmKxUHnR/tuXz6FM7Dg/cKjaGZaxtYgCB94NzBbHdlroO3rlSa3xyhj5W7FY8kR02YmYvKgS0VFFRN681XipxyLGHQLCti0OKTrEnRXQzWWjriRJ//zL3dH2Kh1dF8Mz6uAW956j+QxkZ8N1VQ5dJI6maxwdFgILCdMp1rTXFtPwqNk3UdLhNWpVu8AJ7CLOdhKSZSoAxcE1+QOI0aMxLpEmZK9DEYDb5YSQYDbxyFwqK0PRPWsFhmTWR4RLclVSv+leBO7iMDuJ13+sd/X64i2yr0kaxkbHI8i21sVA5y7nmjjDaYi6lpH2KOaM+gx7XLY9uu8+LxBV7yup84b5pulivW7afboTzwBRfMGd4Yp8BfLt9WwvQ7P2gWW2dfLhG7TUquGx0cqu6uB5JLax9wSL7H9F3NulUEEwAhZ4ZJOoK7Nqjdell5LQf4HakfpUfZV7zxBVLVLxsrLVdVmgMuK5SHDBj4jYRgGOjDSwY8jiO4fgwDyg4C9Nv2av1eH5nVDyEvLOOBY7L7GScCsO102Q/0mqJQtr13we7PsT/XPcnaIkLFbT6U0+XNGcfAEpiUqRRUmRac1iAwyRX3/usAq1BfpbIHIao667bNHv25EF5BM3rmupoTxpC6YnBZmVXdkn7m+U6nVh3jTc6yEc5Qc/M4Z685W4hTkjK5xNLvH/dgJUl0CIgjYeYZwNhwtf9ANBU7UKOeHYK/konGY8yOf6oWgMgrSVeaX30ot7avPGyukcZBbVhlYyT3l8uvbWZBi8rrY8Xv0EKeQjxUvAc/QaKsGK2a0OQ1i82Oe+9YbIjn8sACI9qDWpuQ9CgDvQzwtpS83wWgy9FEM1eADEDVb0GGVdLs8lofc+FjVvLWEiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2018-08-21T17:17:01.9969613+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 3
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 24440
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1282.5
basePriceNoTax 1282.5
availableRooms 3
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 89.775
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1192.725
priceAfterDiscountNoTax 1192.725
priceAfterAgentDiscount 1192.725
priceAfterAgentDiscountNoTax 1192.725
priceAfterClubMemberDiscount 1192.725
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1192.725
dayFinalPrice 1192.725
dayFinalPriceNoTax 1192.725
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1282.5
basePriceNoTax 1282.5
availableRooms 3
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 89.775
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1192.725
priceAfterDiscountNoTax 1192.725
priceAfterAgentDiscount 1192.725
priceAfterAgentDiscountNoTax 1192.725
priceAfterClubMemberDiscount 1192.725
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1192.725
dayFinalPrice 1192.725
dayFinalPriceNoTax 1192.725
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1057.5
basePriceNoTax 1057.5
availableRooms 4
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 74.025
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 983.475
priceAfterDiscountNoTax 983.475
priceAfterAgentDiscount 983.475
priceAfterAgentDiscountNoTax 983.475
priceAfterClubMemberDiscount 983.475
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 983.475
dayFinalPrice 983.475
dayFinalPriceNoTax 983.475
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2557
parentID 0
name מסיבת מחירי קיץ ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודשים אוגוסט וספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 3622.5
basePriceNoTax 3622.5
totalPrice 3368.925
totalPriceNoTax 3368.925
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 171SupSiSu
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
12
array
creation 2018-08-21T17:17:00.9032163+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID KJIdHARJ8daXz6FM7Dg/cA8OJwmhnBH6HQrni0Tmn9OrKrNvDk74sVqGAMm3OPhLb/+RDq7SH8CZIW1T2m64ZnhpUv8rfvMixkPB6AOUf8zQkICArqtgVoauB1hAGqu9poWlqA+scFnGRUNfjG47yoShiuRE6H3PJ5uvNq9aBqCFQL7MAZhVdme3xGRSlRoog3s0+y1QBnNaVnNXwEsne4F6LpeOLKn+ZGI3amNg00arXrI2UJMBLONBiUXgWHg1skyck2FDV7WhLoCzgQ5sSqctCGLKjGwbaWwE0vXhILffQhD5Rs6ktPXYn9zDptvgw9dav4NwBxuvDl9g7gRAYBJ16KlAtsJkmvQY2aZuH3OsbN8m+wUsNJW7U8BJjzHxZTtUDbWgdCZxrggfH1K9FZUdpfULXRDQloE9bIlMDpJ0tBVGlZMrcMgWjRlzsfGo+OxcmKJaJiZfMqxH2239fXCgrQ8F2nx6qkNuxGxPDaArlNowO9mWVoUyatWbVZd1uN6nYcQcMxFEA+DYtI/OtXI+B8vjqptX+LfLDDsH5uXgLxhv5oSudICzu43vKB6ml7L+WDWGXhyTgNn0oKdf/70pU/a3wbNVdycVvkDdijC52p0HjoW2MpqjDIo20dTEXHpe0HzbH6rwvzRJ4UplHv4k7hnTDtBQORH10GUeE/mBCnmNTJV9SzbOJSBt/r/obBNlJGimpl8eEZjDvL5OaFfof1mkLSMmQ0PdKwG8WR6Fyv1F/xQPNzQXOSCZd9NkFQvKQabJoP3GZhF3BTlWpqbo4Zeqw/ctsxBXlmSsvZ3W8YuENI3mMfptOEgiLqUFmYmnUGZqBsJrlaOkWBTXcHERujIHq97Z31mdFl7S4+Z5lDyVKn/zJL+2kBm1w1dj1KiLNYu7wiU=
sessionCreation 2018-08-21T17:17:01.9969613+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 4
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 24440
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 5526
basePriceNoTax 5526
availableRooms 4
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 386.82
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 5139.18
priceAfterDiscountNoTax 5139.18
priceAfterAgentDiscount 5139.18
priceAfterAgentDiscountNoTax 5139.18
priceAfterClubMemberDiscount 5139.18
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 5139.18
dayFinalPrice 5139.18
dayFinalPriceNoTax 5139.18
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 5274
basePriceNoTax 5274
availableRooms 4
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 369.18
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 4904.82
priceAfterDiscountNoTax 4904.82
priceAfterAgentDiscount 4904.82
priceAfterAgentDiscountNoTax 4904.82
priceAfterClubMemberDiscount 4904.82
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 4904.82
dayFinalPrice 4904.82
dayFinalPriceNoTax 4904.82
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 5238
basePriceNoTax 5238
availableRooms 4
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 366.66
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 4871.34
priceAfterDiscountNoTax 4871.34
priceAfterAgentDiscount 4871.34
priceAfterAgentDiscountNoTax 4871.34
priceAfterClubMemberDiscount 4871.34
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 4871.34
dayFinalPrice 4871.34
dayFinalPriceNoTax 4871.34
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2557
parentID 0
name מסיבת מחירי קיץ ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודשים אוגוסט וספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 16038
basePriceNoTax 16038
totalPrice 14915.34
totalPriceNoTax 14915.34
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 71RoyalRo
planCode H/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
13
array
creation 2018-08-21T17:17:00.9032163+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 8uyACC/QQwmXz6FM7Dg/cDIzxvq64NEVrwOykqJ8X2KjQhHlTbt9AnDSQ+tZfPx7yAWtsVO3B3WziBDJwx1pHf2qlJGBlKI3mEeSsapQSHHlqbhvcZ5w1RbqXGl0YxWjDXRzCYQV4NQN9FrKlGEzv8yBNqt/OH9/UXC+r2/C5GRZJ0XWFOpFeJhFe1u0pUCQeeRipM5rZfwgwn2CruuNe7IeD71EKrCd7W6KhU3GBrlkfyTIhpuy10sRMpOgE85sHSUHGBZWaT6FRZjsSmDHfoBfyqEchY4yryzb/MLcgj+UVR4Hu4r1oFO+SADQv2mkNbyX5OhGGVmrTFTiTpKVcBhYzGxuyJVis71156PzjDuP7Kx0vlheDHYQDJdEQBKkVLScYaYXwWe0J1wH83MEYQr62l7WoTp6+zxHoOg3B/RuWVfMlsZLTASr7mUN3xLN/Ek4jPQDva2VHJMJUVVrtfH1Dqft9TsMUFoFDfWVFN3E5qB3tfmSGWe7JtdLlXRHPY4vgpC2G+jKOZLnvmk4PfzEuurw4Aao3dHEy8/7jnS9c4S/TztA4CN4PhtdJ8UCgr35TQ3x5UpO0Lbns7HaJmGqPC+IoBurxy10s+QB06WbkdT0VMku3u4a1JJaslyKig/Sh75aC7p3NvZoQGmpoSyW5H4kO0hHg1GxSO1YKg9iVPveKhMx/zkdOvvaJcZh7lkJToz3Y+gmRzUHBxoPfRCQQHqlM6cdFaPsj+g8TQB5+bailesLlog1n2ba9ubADLiJVSRCRXDPCYivbBzPTKIXQHIwOvnaoj/+WIW7f50Ua2rPkfngjBXAjpDH5x7fIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2018-08-21T17:17:01.9969613+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 4
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 24440
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 4950
basePriceNoTax 4950
availableRooms 4
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 346.5
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 4603.5
priceAfterDiscountNoTax 4603.5
priceAfterAgentDiscount 4603.5
priceAfterAgentDiscountNoTax 4603.5
priceAfterClubMemberDiscount 4603.5
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 4603.5
dayFinalPrice 4603.5
dayFinalPriceNoTax 4603.5
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 4950
basePriceNoTax 4950
availableRooms 4
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 346.5
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 4603.5
priceAfterDiscountNoTax 4603.5
priceAfterAgentDiscount 4603.5
priceAfterAgentDiscountNoTax 4603.5
priceAfterClubMemberDiscount 4603.5
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 4603.5
dayFinalPrice 4603.5
dayFinalPriceNoTax 4603.5
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 4950
basePriceNoTax 4950
availableRooms 4
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 346.5
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 4603.5
priceAfterDiscountNoTax 4603.5
priceAfterAgentDiscount 4603.5
priceAfterAgentDiscountNoTax 4603.5
priceAfterClubMemberDiscount 4603.5
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 4603.5
dayFinalPrice 4603.5
dayFinalPriceNoTax 4603.5
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2557
parentID 0
name מסיבת מחירי קיץ ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודשים אוגוסט וספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 14850
basePriceNoTax 14850
totalPrice 13810.5
totalPriceNoTax 13810.5
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 71RoyalRo
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
14
array
creation 2018-08-21T17:17:00.9032163+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID KJIdHARJ8daXz6FM7Dg/cM8EQ7CekaiAXm/+VSb6+X080C6IRkPF20HBeGjCkrOUHMHZ925byYAUVSmNnNExNVaMw1mhjYiPLAErJOpuqInIgCtl6PJrwnrJCnTaxVENYLO3RCR4576kstrUkTnLMCinBH6nmQpwO1okCDVXfBEVS8uTX/vbMrT2mXjcJVRVFIIU2FPTImYaUibSpYYzNc9MT/f6ZmJjUXzlZN6Dszpx37ChjoNCMlZwNw2TbeZ5Tneu4r9jwyIr/Xen4436KmKSV0F3PeJZVlWxM/mmuWhRr2vZqh1eU6x8CWU6RfJT6ohKDzcL/diHIz5Zwk3hXv89bffDVvbLwndu58glEY0gWiAgB7W/mLS1dpIy1d4LcVPKI3nwE1Ml+sPaevIxsXijx4DwbG3ak8W3KqkccLW27sYOvi3kg6NwFKJvrPD64ELk+miteFNoEhbiV184uT25lBsTKCbmijQ9k695fMAF/hz+H9dNBpeveRod/feaKwMTJekvH+Fqe2NicmzixoSaFK42AkTMQK611houQBd1A20tHxUJmDFC2AyrUEWo/DWe5r1CyL2kOcFEqN40PU7TjpZbR0m5EyNX8vSVOMzcu+ZKhon4wMhq9jKBU9r13vnWFWNyab2fE8Pe611Nipu4NAcxODyYdoeNklrxKVUNWUu6WqnWXP3X8i6Fy7gZ0MxzG80uS/LatMTEJW5PmIyywOaA1iGlDhB3HgFdo9KYf2zuxPXazZf8oqbCwF9Ub4MS8nezvbRZTl7oA6RJkE36VxmetWSfOfQMH6twuQTTyn/yBApI1YxjzDW7ihCBkv43p+CimznDmoNhPOyxotRpaHdzjhREiSAZ7lhnpYp2N421ZmfaR6MU7OW55OYz
sessionCreation 2018-08-21T17:17:01.9969613+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 24440
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2826
basePriceNoTax 2826
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 197.82
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 2628.18
priceAfterDiscountNoTax 2628.18
priceAfterAgentDiscount 2628.18
priceAfterAgentDiscountNoTax 2628.18
priceAfterClubMemberDiscount 2628.18
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2628.18
dayFinalPrice 2628.18
dayFinalPriceNoTax 2628.18
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2574
basePriceNoTax 2574
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 180.18
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 2393.82
priceAfterDiscountNoTax 2393.82
priceAfterAgentDiscount 2393.82
priceAfterAgentDiscountNoTax 2393.82
priceAfterClubMemberDiscount 2393.82
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2393.82
dayFinalPrice 2393.82
dayFinalPriceNoTax 2393.82
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2538
basePriceNoTax 2538
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 177.66
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 2360.34
priceAfterDiscountNoTax 2360.34
priceAfterAgentDiscount 2360.34
priceAfterAgentDiscountNoTax 2360.34
priceAfterClubMemberDiscount 2360.34
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2360.34
dayFinalPrice 2360.34
dayFinalPriceNoTax 2360.34
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2557
parentID 0
name מסיבת מחירי קיץ ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודשים אוגוסט וספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 7938
basePriceNoTax 7938
totalPrice 7382.34
totalPriceNoTax 7382.34
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 101VillaVi
planCode H/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
15
array
creation 2018-08-21T17:17:00.9032163+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 8uyACC/QQwmXz6FM7Dg/cNmTD16yrZ0lXm/+VSb6+X3KHzJ1Uov8dQKvT+LDPVOGUggctChNJnkO9xbSghzO+3Q/MkoaC5GZp8DfDWFOtfboK70b6j4+KMbb2T/jobbDVRXOmJAnInni591VNCzRNqjo5i8HcuGyWqVkVOYYXetMZ4OqtsCo6mE0xO3BcL+EAl4geIn0KPdceLpB3GwrQxMyH4OcnqXHH2SwwWs31YNbh9vUqeQvsmrUjDzIiltUUD6OAw7fLvnOsXcXVg8kB8GWf89fKINZN0Q3BN4aGwCVV44rtSIPkh5Ve5h0/Dzi1ch8OC3Z9SWZnYF4iSrLLNFd5GYroOyZIMuc4P2nEG5BiAkjNv2pGVNchCC09ewMOVOOEITfg7kOrogQNqFz6poaiWRliJK/2PvDmqjm/nT0HLpEoGG4LkN5sR66mSKtRXhJ6PZ6nKcivYlaK5cjr4zHSL+40Skqp9dwPg9qYFwvg6zrD0ydUEUViFOe0AeV+3QrNaqa0fek/ZIPBNImtK9hT3Q8pgoGAf5EZ3rKqoL52WLBPeHyI4TuzrFYNvVO5WlaKC1LFE5c9wSEARPLdpBo56ARaYWm/ziVBnzlI0CBui9UkbGfIdrW3V2ylWl5pVcuhMsrmy6y87bl3EMk3adAXa/84GTUNf6KhzLNbhcQ1jgMzlMxl9CcPjDgvXti5hqGYb5Ka2sQw6k/iCAvHiXjBSimbLE0D930J1raUuUSYTUmjeSSx3HNAcLofOHpS9+KXLuGfVbiExXTnf/MQvKynwI6FJ5qb0IXqPKnPZlbd0+WChiRQBXAjpDH5x7fIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2018-08-21T17:17:01.9969613+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 24440
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2250
basePriceNoTax 2250
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 157.5
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 2092.5
priceAfterDiscountNoTax 2092.5
priceAfterAgentDiscount 2092.5
priceAfterAgentDiscountNoTax 2092.5
priceAfterClubMemberDiscount 2092.5
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2092.5
dayFinalPrice 2092.5
dayFinalPriceNoTax 2092.5
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2250
basePriceNoTax 2250
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 157.5
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 2092.5
priceAfterDiscountNoTax 2092.5
priceAfterAgentDiscount 2092.5
priceAfterAgentDiscountNoTax 2092.5
priceAfterClubMemberDiscount 2092.5
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2092.5
dayFinalPrice 2092.5
dayFinalPriceNoTax 2092.5
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2250
basePriceNoTax 2250
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 157.5
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 2092.5
priceAfterDiscountNoTax 2092.5
priceAfterAgentDiscount 2092.5
priceAfterAgentDiscountNoTax 2092.5
priceAfterClubMemberDiscount 2092.5
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2092.5
dayFinalPrice 2092.5
dayFinalPriceNoTax 2092.5
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2557
parentID 0
name מסיבת מחירי קיץ ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודשים אוגוסט וספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 6750
basePriceNoTax 6750
totalPrice 6277.5
totalPriceNoTax 6277.5
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 101VillaVi
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
16
array
creation 2018-08-21T17:17:00.9032163+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID zkXhBhKF7ziXz6FM7Dg/cM8EQ7CekaiAXm/+VSb6+X1Aduu0N9xeaGkgBWWZYOwneG/7/iYuWgZkEwj6WOUWemRSxCe1AfxbfmF4kqH9BlLGFfOb54Q1vPX1hJ2RDr9EYiv9WcRSacFTqoce+QVw+GoETfR/WHvnGd6DZwU2wIzs34NZ5XPrx5d/W6UZAKJKZx3joZUnLR/dvXWQqiAdrI7MGs/hpvlyMXSwPLOCEp/6klRI9wYB+Ilp56OfujQ5jyimYtjDBMUjVIzs7NIvMOVm6azeWN+C8KcB0c2zkiVNTYHmf4bGx9jO9kNlyzHDqxBAyqFMuZmqsciEOPcqOI0yYMeBHQtntccAFXXA4Tvn9SjD6yeKU+XZLLsG1N3Agt4QWaPgc0idyaVgL6qKfjqJWeIXsObNf0Q2RParAMdX/ylw/uy73v+B+ug1ROdYiqBTX2gVMaXCoC0Fmh4SYdNpLFfYVitixAt/+BxpHzEfZZWLvnIDZHvZ0vuO2xSvHqkWxUv+sz7G7cCl5n/MBrnwKo+8OXKt9FakuVpkloHtxwJWm9SaYn4Z5nPJHQrJnWDnvXaLFMEaLgCkNdd9Bnw/SMwfmTmFdV8qThcFRTA7MTA+FlMn3CD0hmN18m3EDVlHOX3T2vZSiyKF+6V5BxBTWvZTEAju/1CNIRldo6+rlBO6CVDMkmcsOUJlMp4meWS+w+l7D8kqvDGWPH1TkcvArbInnCmvaIfELNMyfAhwuYmVVWXPcR94Q37Cn4kpzJX9xMt2RfeM19O5HJKBmUMvkVTMpCpgKCyqoU7SWIA9FKjB5HCj0lA7QqPOwXcvm+E3Tw2vC9Nlld1eecGO896DTtywkT5fkawVQyE+IuCxnfKVUhLNQvmiheUD8D5MoxTs5bnk5jM=
sessionCreation 2018-08-21T17:17:01.9969613+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 24440
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1813.5
basePriceNoTax 1813.5
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 126.945
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1686.555
priceAfterDiscountNoTax 1686.555
priceAfterAgentDiscount 1686.555
priceAfterAgentDiscountNoTax 1686.555
priceAfterClubMemberDiscount 1686.555
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1686.555
dayFinalPrice 1686.555
dayFinalPriceNoTax 1686.555
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1561.5
basePriceNoTax 1561.5
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 109.305
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1452.195
priceAfterDiscountNoTax 1452.195
priceAfterAgentDiscount 1452.195
priceAfterAgentDiscountNoTax 1452.195
priceAfterClubMemberDiscount 1452.195
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1452.195
dayFinalPrice 1452.195
dayFinalPriceNoTax 1452.195
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1300.5
basePriceNoTax 1300.5
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 91.035
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1209.465
priceAfterDiscountNoTax 1209.465
priceAfterAgentDiscount 1209.465
priceAfterAgentDiscountNoTax 1209.465
priceAfterClubMemberDiscount 1209.465
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1209.465
dayFinalPrice 1209.465
dayFinalPriceNoTax 1209.465
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2557
parentID 0
name מסיבת מחירי קיץ ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודשים אוגוסט וספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 4675.5
basePriceNoTax 4675.5
totalPrice 4348.215
totalPriceNoTax 4348.215
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 91SupFaSu
planCode H/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
17
array
creation 2018-08-21T17:17:00.9032163+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID zkXhBhKF7ziXz6FM7Dg/cM8EQ7CekaiAXm/+VSb6+X0GdEJOUwNSjEcRlFL4wG/rwx8fzZZHYYo/eHDeaGwcp8xCiJM0jha9P9TPm+4wAQv/x5xz7EkzFbl1ES54GL2F8JeCfOZbBVn65tE+7pfWPJ4K4RgvhCJIz7vxm3PKUjeqEIVBA71Y2qaz4YvOBZe0ebAH9V7EqHf2TTPn7IT68dagwj1uO5mFw/iYAYYPrEqMrvp1bS+wQY2S+24P0CXm4STj2TK/tA+Ipp93D9uok05Cc/LI6QTwGn2loyrsadbrIZa445H26U9OquTNNVNmaeiIDTmU61cUdXTZXPYYDZT7uz3wvGUo+EmCRDGnd0y1fxKQJzMp3MG2ed+csDpLyW9h+s9RvD8VSrjHW/n47dUEw56LQ1qBgZmZb8lgb7o08/3Sm3CP7oeGvAG9EUfKvO0b4Ya9sMpbid79CzQXUk4rsTyOD85LZIysbHBP6rlTSx4QWqotzUr2CbvadFtrFVLjZzx6sEP3uOkOZbIixRPKwyh4MSbxeeohv43jUSigAiyXP+48GsG41cc3RNRMiv9dlNt4P3bNK6WONmrx5SN0GZVmV8kjao0XkruhpJcS+t/tBoPhg0UyQo23ftu8k0JnyXduUEy+UDXjeGoPnLiTlOhNeG1SunC63Mrt94QAXBC18mSdOaNm9loCiQzvontOGe6mfYR4C3HU3hkNkwOo/1MJLceHlSfv+BrAVx6d8oQNooNFOmUscxuQkpuVJCzadJApfMfM3YnZWCMK6bcAB/aZlS7yGtXpPebdWyBnAdHBpxNeefQHJi8b1AZKBQmn4Gx1jcMYHcbm8WskKQuUfZ7RVYPYHRyxVZxdKEjr0Kq9NAXnDy9bMxbHs0spVGxDz+vdJs4=
sessionCreation 2018-08-21T17:17:01.9969613+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 24440
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1723.5
basePriceNoTax 1723.5
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 120.645
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1602.855
priceAfterDiscountNoTax 1602.855
priceAfterAgentDiscount 1602.855
priceAfterAgentDiscountNoTax 1602.855
priceAfterClubMemberDiscount 1602.855
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1602.855
dayFinalPrice 1602.855
dayFinalPriceNoTax 1602.855
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1471.5
basePriceNoTax 1471.5
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 103.005
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1368.495
priceAfterDiscountNoTax 1368.495
priceAfterAgentDiscount 1368.495
priceAfterAgentDiscountNoTax 1368.495
priceAfterClubMemberDiscount 1368.495
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1368.495
dayFinalPrice 1368.495
dayFinalPriceNoTax 1368.495
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1210.5
basePriceNoTax 1210.5
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 84.735
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1125.765
priceAfterDiscountNoTax 1125.765
priceAfterAgentDiscount 1125.765
priceAfterAgentDiscountNoTax 1125.765
priceAfterClubMemberDiscount 1125.765
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1125.765
dayFinalPrice 1125.765
dayFinalPriceNoTax 1125.765
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2557
parentID 0
name מסיבת מחירי קיץ ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודשים אוגוסט וספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 4405.5
basePriceNoTax 4405.5
totalPrice 4097.115
totalPriceNoTax 4097.115
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 81SuperSu
planCode H/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
18
array
creation 2018-08-21T17:17:00.9032163+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID KJIdHARJ8daXz6FM7Dg/cKjaGZaxtYgCB94NzBbHdlpBUkGKCEsqO6Q3UYz9sWYPiQE4Lj3AbsMiijNlMyn4q0leY0XvBNvnn/mqynViYGYEFwPa4zMr/PAw4t5qSsyr3qqIkOBo+dorNO/iqJbPrRB6/M7HJv+/CPMApcods5n8K6YPUR+8/SNC86uMhxaJbf1nTYxn/IxgPGv+avRU6PIRbB7FywJxETYJT//ZepoXz5YEvQ2+mVLJkIG1lZfFeXA7GR1C4K7wV2Fu6QqyHD/iSzr5+FlgYiOwA6sIb5ZCLx3iZUnVMJq9/CWz+q8AwCTzr40n16fMWSfRx2/WmfsoyxH8BK5218/edPN76n+QGSMs3kaAvad3DofxyyuK+F1vVQCZdQ2AsbJne/F2DSOfXSkXQT9Jiunav8GBhP5JOJZQ/t/2Sy/wB+0BJvwvwLISy6XUV7ql7denu6uLnzU1AOruh4oJOWCLI+XzLaZvz+I8e4MeiJwRlAV5O+LoSEJHwGNwX9hOQAn+RY71DnHQ4zJatsPfEm/QOWHgd7f0tMbN39pIpprM2Ceiy5FjULSKrjZB4KXbUs/p7ctzKrNNMgnsajPnyy96GqAxQDCkFEs1Hz+9xgiHWwgZMOKovgo3elSuzBUo5NdCfBCH+YQPZBvocpmCDfHCmc4ZDKiVDhnN5q5x9HBGYUqcFPrUJfmU8knNgypAaPcbfGoxsm1jIhWGd7uUQ551ZD4paKGD5rDyWlg2qV0I7ok1g/j1jEFfcnZVjQeisuTQYHpqieeH+K1ICZmPx70WiH15mMyOAlzpv8mV7ODWNNvoXYB+8z8i2KTKAY38ItzH3ydEpO2lB2LZEN9dVGxDz+vdJs4=
sessionCreation 2018-08-21T17:17:01.9969613+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 24440
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1237.5
basePriceNoTax 1237.5
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 86.625
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1150.875
priceAfterDiscountNoTax 1150.875
priceAfterAgentDiscount 1150.875
priceAfterAgentDiscountNoTax 1150.875
priceAfterClubMemberDiscount 1150.875
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1150.875
dayFinalPrice 1150.875
dayFinalPriceNoTax 1150.875
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1237.5
basePriceNoTax 1237.5
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 86.625
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1150.875
priceAfterDiscountNoTax 1150.875
priceAfterAgentDiscount 1150.875
priceAfterAgentDiscountNoTax 1150.875
priceAfterClubMemberDiscount 1150.875
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1150.875
dayFinalPrice 1150.875
dayFinalPriceNoTax 1150.875
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1012.5
basePriceNoTax 1012.5
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 70.875
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 941.625
priceAfterDiscountNoTax 941.625
priceAfterAgentDiscount 941.625
priceAfterAgentDiscountNoTax 941.625
priceAfterClubMemberDiscount 941.625
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 941.625
dayFinalPrice 941.625
dayFinalPriceNoTax 941.625
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2557
parentID 0
name מסיבת מחירי קיץ ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודשים אוגוסט וספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 3487.5
basePriceNoTax 3487.5
totalPrice 3243.375
totalPriceNoTax 3243.375
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 91SupFaSu
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
19
array
creation 2018-08-21T17:17:00.9188423+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID ygdqSTMrbtCXz6FM7Dg/cBUbLmI15QxpXm/+VSb6+X3/A68pX2LjExj5W7FY8kR02YmYvKgS0VEuNDXyEiEB5wQnxfJTziC05KGqC4CUrarTvh4YPzQMdDzCf/28cfvQKK53nYEppYnJZp28pj5rXf7YF2SxqRRWUXD3NdAe3HAb+FdBN6b+Ltz+2B7HaKZRNz2p92w/k/zRAlBNADN4Jny1TGAQkj1qTnxVNKzdGAadtUYptzHZhKal67wvPm/niE/fr+TrtwA1ovfSuC8B7n2bZfBYQjm0FeWt1P635DsF2RV0OU+rKnrnur3uDG0YkW+2vXClVseQDXRptrxaMc2TnUszVwk2GbD4ZtJY3Fx3V/UEx3vM1/ljApPsmUOZOu22/86r4pyzE02idqj87IbZrWxGKlr0qklQ7vIG66mFeAMa4UrMq84DlGl4T46sjrv6qCs7CEpnaslrLCThwXeIuFVWe1fGFcLAny8w9u6mtzcHsZnpDu4PXX2iHbRGZse6+T7g+LbVzZlRfFVfuqPBDfLqcxBdLED8rOj7VwkjDX/2yVWug+0KZkkYPupa1iq5xFwzLADnO+CAV90JJzdBT9238oA/WBg6KWSe3txAeFNWTG/8jVZ9E7EP/CNSf4txNooJxVaUjVLzDX/Cm+Bl7ut39UfPCGGrpP9rFvfGh/nu19DCLfp3ZEvng5Dkoz5EH5m0LnU/hf/rxy04E9TGE/FtulLf44eeiNhRkQVPClTgQB6/R6yr8jFu0R+7Bhn6al4xsoMrWhcpvzeY2TsZBt4ofxpvA0EwBcAZ6Q6ie0HPnRcnIH0BfglQk2h/jwRUI1zFZyS3t0tTphBLnX2q1HIYGfc9oxTs5bnk5jM=
sessionCreation 2018-08-21T17:17:01.9969613+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 24440
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1147.5
basePriceNoTax 1147.5
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 80.325
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1067.175
priceAfterDiscountNoTax 1067.175
priceAfterAgentDiscount 1067.175
priceAfterAgentDiscountNoTax 1067.175
priceAfterClubMemberDiscount 1067.175
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1067.175
dayFinalPrice 1067.175
dayFinalPriceNoTax 1067.175
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1147.5
basePriceNoTax 1147.5
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 80.325
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1067.175
priceAfterDiscountNoTax 1067.175
priceAfterAgentDiscount 1067.175
priceAfterAgentDiscountNoTax 1067.175
priceAfterClubMemberDiscount 1067.175
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1067.175
dayFinalPrice 1067.175
dayFinalPriceNoTax 1067.175
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 922.5
basePriceNoTax 922.5
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 64.575
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 857.925
priceAfterDiscountNoTax 857.925
priceAfterAgentDiscount 857.925
priceAfterAgentDiscountNoTax 857.925
priceAfterClubMemberDiscount 857.925
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 857.925
dayFinalPrice 857.925
dayFinalPriceNoTax 857.925
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2557
parentID 0
name מסיבת מחירי קיץ ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודשים אוגוסט וספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 3217.5
basePriceNoTax 3217.5
totalPrice 2992.275
totalPriceNoTax 2992.275
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 81SuperSu
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
20
array
creation 2018-08-21T17:17:00.9188423+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID ba4wL7LN7w2Xz6FM7Dg/cM8EQ7CekaiAXm/+VSb6+X1y4/5R6Y+kUIaeGJVhk7w0MhJkvaTqOqgoHi+V/2asNmRSxCe1AfxbfmF4kqH9BlLJz5Pte5r7Cdqi5/NB5Kfo2aESuVbwKl2n3dqEZ/2VYUaOcbfjaD6P6GxXEcXs9zUrFvTvLy+j4qetN1vsiiOiIyhSz3kIE5I/tMGhqcNSzoUlzBb/YGqkyu+Xbp+j2cUGu2X27Nh9GbevUqiJKkdDAhcbJ1LXLw9fFpbwsJT4YBq7em5T5IxOwO+cbJIpFoNN+mGaXql3lrcaK+nibfRXuQ8AKwZ9OqngzopaVl7fGGuV36vcFKBiaVQ1/T1buSg3klhjlf7BNO3g8TzIYHKyyhOILUGHvfNoHgIVaFxzaYBKegEyQu177F56b6Fnq2HOLyJ4XV5uyoaPtOM61L8iAj9PKYUmaFj2CmOVZUxuD9dwnfqIBRFA8vQlxshqY2XOt9v6B0PGPiHHgOMfNtfzX1eWppV+uk66o0alfVaC4QLhGF4e3kFeJC1iMIVkLk0q1JSyBfgtvi1EVYm3SHV9KITvIKlbIWHSvzpQIKakBroEYGuXW7+RBnxcuZ/vpFyiU0Kx90sVYuzq3Yr+Nawv2U3ZI3yBmov9YjyaZjLA4X8uCaqd0OVQpaFekGaJDIbV7vqLPfZqWGZNxM4j6HBSAQTCbKhzIznEfXwAZx36g6xV+gVZ2qUihzOLDMvpBj33b7r3M/r33MvPD/HvvXBLpVdr5jSaYIadFcaKtZIUNMJqZsMrYjGAcyFBhF+lkaXSwuu6prGx7IiyUXzg/gG/Za9tA+gSt5411Q3EezhFtuSYcZzeBQ+0tjWDTGhE4uMhQmtr3TDQRBv7kq4wjGyMVGxDz+vdJs4=
sessionCreation 2018-08-21T17:17:01.9969613+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 24440
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1948.5
basePriceNoTax 1948.5
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 136.395
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1812.105
priceAfterDiscountNoTax 1812.105
priceAfterAgentDiscount 1812.105
priceAfterAgentDiscountNoTax 1812.105
priceAfterClubMemberDiscount 1812.105
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1812.105
dayFinalPrice 1812.105
dayFinalPriceNoTax 1812.105
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1696.5
basePriceNoTax 1696.5
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 118.755
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1577.745
priceAfterDiscountNoTax 1577.745
priceAfterAgentDiscount 1577.745
priceAfterAgentDiscountNoTax 1577.745
priceAfterClubMemberDiscount 1577.745
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1577.745
dayFinalPrice 1577.745
dayFinalPriceNoTax 1577.745
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1435.5
basePriceNoTax 1435.5
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 100.485
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1335.015
priceAfterDiscountNoTax 1335.015
priceAfterAgentDiscount 1335.015
priceAfterAgentDiscountNoTax 1335.015
priceAfterClubMemberDiscount 1335.015
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1335.015
dayFinalPrice 1335.015
dayFinalPriceNoTax 1335.015
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2557
parentID 0
name מסיבת מחירי קיץ ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודשים אוגוסט וספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 5080.5
basePriceNoTax 5080.5
totalPrice 4724.865
totalPriceNoTax 4724.865
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 201SupSiSu
planCode H/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
21
array
creation 2018-08-21T17:17:00.9188423+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID zkXhBhKF7ziXz6FM7Dg/cA8OJwmhnBH6CrkFJTnKpCAdfe49FfnTdPYV1zO7B15mYQ65IWPACwWZ/XjzK3k5lPKsmM/2wn/Nuu1U4+2ITZWwxCw3fEqPYnTHMqAHdrMz5mDbUBFYbcumTvjbm5N2TqSXYOtBeEjrVe1BqXF+s+h3y8igXrbwpPEfMqTekASCPW8uZB++C6vwRHV1IsQb6FFANNyeMR3Pyrr494pUPkA8h55Ajas5GLitOq3qAIbGJGV7WBShbZMgFCJqnMhiCMKpryvxDuLgBaeOG5ld94tTcnBwembjtRPHfqpmg85MFkbSdvpCKtKLevR9myK/WlcTd9SLGDL7QWmCmHmUbqR6y2sGeIyzTBJLQoMfwN2ZX4cGEdiVPbU7BB4Ish7DpisXXpFyV5/HegxZ2haTAO5eHxOVksrAXb1YkcycS1HEf6aVp96ydeKn2dTcmTc+aFVC7Byu7FXc2wczX39aa00oEdHFMZeWNCRH33+W/LbZb9ETYKhsabGlKVw7HbuF++teFlGsQcO71iaOZeg1B7VxrrzzZ8eBiy3y2EuZlEFjHVHMYQNY8lS6rD4LQpToBqy1JWE7N1h8qQxdwmKcysprZkeH9SqKwUvKmbYgaQyO7YqbkktGoSarDx98bc6LJ6Ng+ySbBJMrM7upctdDECpNJcmbfdrn9daAr9J7/dgyTlrxm33VsekQTkUnQbzZr14LlVENrRLVfaGYjy9tKim/odEka5oXUIbO9Y76E5DjytZhm4RqWyI5T+5ijhZuoIl86PhL/JbsGucGNlv+joAZT6m7bB8V4cY5BCT+P0Jdkii47tCLmDGylainVM8GtQeOGvZ8HvNim53JUpEWNYxnZpWaiCiLvC4QcgWtypPqoxTs5bnk5jM=
sessionCreation 2018-08-21T17:17:01.9969613+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 24440
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1948.5
basePriceNoTax 1948.5
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 136.395
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1812.105
priceAfterDiscountNoTax 1812.105
priceAfterAgentDiscount 1812.105
priceAfterAgentDiscountNoTax 1812.105
priceAfterClubMemberDiscount 1812.105
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1812.105
dayFinalPrice 1812.105
dayFinalPriceNoTax 1812.105
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1696.5
basePriceNoTax 1696.5
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 118.755
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1577.745
priceAfterDiscountNoTax 1577.745
priceAfterAgentDiscount 1577.745
priceAfterAgentDiscountNoTax 1577.745
priceAfterClubMemberDiscount 1577.745
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1577.745
dayFinalPrice 1577.745
dayFinalPriceNoTax 1577.745
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1435.5
basePriceNoTax 1435.5
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 100.485
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1335.015
priceAfterDiscountNoTax 1335.015
priceAfterAgentDiscount 1335.015
priceAfterAgentDiscountNoTax 1335.015
priceAfterClubMemberDiscount 1335.015
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1335.015
dayFinalPrice 1335.015
dayFinalPriceNoTax 1335.015
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2557
parentID 0
name מסיבת מחירי קיץ ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודשים אוגוסט וספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 5080.5
basePriceNoTax 5080.5
totalPrice 4724.865
totalPriceNoTax 4724.865
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 31DlxShDl
planCode H/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
22
array
creation 2018-08-21T17:17:00.9188423+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID ba4wL7LN7w2Xz6FM7Dg/cM8EQ7CekaiAXm/+VSb6+X0idkjtO8pci0jRCh8ulYpB2YmYvKgS0VH/WVCOzVpSAAQnxfJTziC0GfXG3BEb2S998o7VdxhFYkMADrAta9+pgtiZuxARpO2Yr5tecUGeANDJN32ZQDxCYsbRMOTpG7RugxJgz6RgeZ+a8l1Bkm1DvLs9b9+t7Vytx+KKVJ9J0wDpFBoCZdivulhpN+zTBb+Mrvp1bS+wQb85bohoPJj/+zYPc84JO+XzeB0YuaMIZZSmPqQW2tZOKEGTpGeCxyskgKIe4mU50+UYZeSc0xRbwkMXfJbEOmQqjofcHgjCkerkWlkFNpiCXkHu9fpCRZtkOorDZieGNRqs0VHUgPsTiySInksWAxyFT9sTj9b6CrbSpI9ZcL1Hc5BkPstehmm7UMFkcDKCRhEtGDiCGH6w1A/icLAS/d8wSHdxzKjvmtk8SPjRVOgpoeuatWvH3Ku0qaLOf9mvHQrevcNjfMiSti+EkZtIS2NeOF+0S0tZVKp8nViLj9QVWU/RdC+IvtmiRRKlilICZC+g8nFENzNoojfusxqBbBEX/GWitBxKI9TY6mliMcW544/hFn7wMMMfrak9um/PPC3mG2nVj9UT+OOc+hKs0xRBY+HLeLMFiFVZk/u5v3o1alQMIbnCF4cAXBC18mSdOVNQ83xjwheMDObvY3OnITXOy4cMeOXUZ3zLVB2Piu6Up6MUkUAIG20YhmRU/2QxjqNFb4Ec2nA9hs50I3G5It7fRcuyyk1AYnVTfzdTCPSOLppgzVsDcx/FIbNkz4lVTJjAaUei8lESAzlLjFAT+C8gvhDxUMVxx/zJjns812vIW5ez+ob5FXGx1GGWP5CmXcFXfsD+vCD4VGxDz+vdJs4=
sessionCreation 2018-08-21T17:17:01.9969613+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 24440
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1948.5
basePriceNoTax 1948.5
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 136.395
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1812.105
priceAfterDiscountNoTax 1812.105
priceAfterAgentDiscount 1812.105
priceAfterAgentDiscountNoTax 1812.105
priceAfterClubMemberDiscount 1812.105
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1812.105
dayFinalPrice 1812.105
dayFinalPriceNoTax 1812.105
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1696.5
basePriceNoTax 1696.5
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 118.755
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1577.745
priceAfterDiscountNoTax 1577.745
priceAfterAgentDiscount 1577.745
priceAfterAgentDiscountNoTax 1577.745
priceAfterClubMemberDiscount 1577.745
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1577.745
dayFinalPrice 1577.745
dayFinalPriceNoTax 1577.745
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1435.5
basePriceNoTax 1435.5
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 100.485
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1335.015
priceAfterDiscountNoTax 1335.015
priceAfterAgentDiscount 1335.015
priceAfterAgentDiscountNoTax 1335.015
priceAfterClubMemberDiscount 1335.015
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1335.015
dayFinalPrice 1335.015
dayFinalPriceNoTax 1335.015
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2557
parentID 0
name מסיבת מחירי קיץ ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודשים אוגוסט וספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 5080.5
basePriceNoTax 5080.5
totalPrice 4724.865
totalPriceNoTax 4724.865
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 161SupSiSu
planCode H/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
23
array
creation 2018-08-21T17:17:00.9188423+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID zkXhBhKF7ziXz6FM7Dg/cI74XtHNlLSyexcPZG4s98EhpoEghFgjrakrVIb7qG6sy6mN6+yMPeTLwqOju17ZmyeMoaRlBD4ThcEdM1Jyb868f2OTaXNnBn1AXeeSm/0CyASops8UoWTkvwgcCv+N5Jw0JMhXLtdhsopzaYud46zwonTB0C1TSwhIGdHj8QIgbeYCgPCj8O/N8KKms7Z3poTLKHui3b0y0E7QumP5Kw7lIFDsnhC7cThBSYe08fJmwp4ga+e3zvSkB6fqpDS9OD8/jC3XHDYHaETmly0u+2bgxk0JxKD1wtKTecS0s5dxD29/MzlNbft7OEO5FnJ+mXIj/jHgJp/Ag4FJTvDII/K9TEx7kmi0sDHLPxOLAumoxMy/9GUSuMC0ag8QWt/bPaH+FFUt+FhAQqnm9TDbqAnw+USrCl+A/7kP/lascTHgS+wvoR4d9ZWOCDSzCk0XGzA8mjg5vOJxGenBvJe/7GjGuDWoSQAJv7hJlCuyDCntmva50aILaRWFp9+LD+PE32gk6VOekBZStULKmOQwNUc7AzPUR5GWdERtjBtW60pmSsErxcD9i0DL2RexOWCaOVL8Yw7EdImBsDIaC3V1rs+iyvxQOq5aAqaDAp8X8VKSeYk63OFr7PcE43ScAh5b1HSN9yTFtINc32d9etlqsCsZ9vcNbvziQmp7dGOv/H/mRbjq5lKerBF8Csgj9NPPrxLwC68GxEdugOHqBNuYy871TJDBR1T/KRiQNijFblObGeA1ax6FgTJxwqRcjRR8irAiG01y1Lm4dtw3sl3PkCpeCT370FDsu/xGGbw4uMLOfZn/JXSJyDQ1kAQgP4EVp8Eft++bK3/wViHGC6SSTYU2DvkfrVgbRL5gcZ0Rg2N/oxTs5bnk5jM=
sessionCreation 2018-08-21T17:17:01.9969613+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 24440
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1858.5
basePriceNoTax 1858.5
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 130.095
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1728.405
priceAfterDiscountNoTax 1728.405
priceAfterAgentDiscount 1728.405
priceAfterAgentDiscountNoTax 1728.405
priceAfterClubMemberDiscount 1728.405
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1728.405
dayFinalPrice 1728.405
dayFinalPriceNoTax 1728.405
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1606.5
basePriceNoTax 1606.5
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 112.455
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1494.045
priceAfterDiscountNoTax 1494.045
priceAfterAgentDiscount 1494.045
priceAfterAgentDiscountNoTax 1494.045
priceAfterClubMemberDiscount 1494.045
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1494.045
dayFinalPrice 1494.045
dayFinalPriceNoTax 1494.045
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1345.5
basePriceNoTax 1345.5
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 94.185
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1251.315
priceAfterDiscountNoTax 1251.315
priceAfterAgentDiscount 1251.315
priceAfterAgentDiscountNoTax 1251.315
priceAfterClubMemberDiscount 1251.315
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1251.315
dayFinalPrice 1251.315
dayFinalPriceNoTax 1251.315
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2557
parentID 0
name מסיבת מחירי קיץ ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודשים אוגוסט וספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 4810.5
basePriceNoTax 4810.5
totalPrice 4473.765
totalPriceNoTax 4473.765
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 51DlxShDl
planCode H/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
24
array
creation 2018-08-21T17:17:00.9188423+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID ba4wL7LN7w2Xz6FM7Dg/cKHwFRpmefeKCrkFJTnKpCBomvucsLEz4wrYQxpSXjE8H788hAWY7ojuJ7AlbpSyNBejmxNDZ3ferePfNqZ6Lw/2ZW2zYnMgoi7ozWo3eVESa1u1uASQ21sh8b7FD/lD925pqp+57yIkKE9P2H6QYn7LYZYHvEBdfLTCOpK6c1jFtxIYUhGm1HAbzEPkVV5Iszvy847L74z2Lqut5kTHCOBcBGq3FRM6sQEBWovPNNXQJ81CPkyvdeRlRVrX9U7Sg1+IG4em9g9DTRne/u/0MGb7th54EQftfkPqATZvm59O3ioNoqHkCndo69oEbe36rYg/n/fCJf+TTLEbyiQSnVluJzgWQf3PskcOLn5Xr4WQtQ9fXZCRZxVz/SUq46+meJKG2A2rA8sgyaMdAMtINUKhqjQs/WsfhImiNZFgwDtxvCMNs98ymmt39ESv5PUyzIaHapwjxDdLCeS4HCkrrU8DnXtKsh3gZaHK87x7uuOGyL0QdHd9BWiOJ89Q6kewwzCGsybxYw45Xeyg4dvnr3c733s80kQrClgP15XbUOjcV2fHPibhMnOz64BTIremdOaepPZm1p2p5yJjpF4Mx2Qz/Lj2zBOcZjq/hXpso7nKiY22ufSWr0BqYdwN0FFbKiBBfoOYmHrzQCzhVoMtGwuM5n1+EIropSmBzU0JILD8p2KNsYT+xraN3Y48WVUORA3ZaozUV5u8UJ/LSs9AWw6QhtqdAIG9MvltURiOvrh4OMzGoB1p6EFK/QdhgZmCq6uch54EVLfTkV7pFKUp8rjHpNZsk0lT5LtxsZ7RAqLWaO91FVUKTBtX4xttut/vfAMMvue/KhWkoxTs5bnk5jM=
sessionCreation 2018-08-21T17:17:01.9969613+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 24440
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1372.5
basePriceNoTax 1372.5
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 96.075
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1276.425
priceAfterDiscountNoTax 1276.425
priceAfterAgentDiscount 1276.425
priceAfterAgentDiscountNoTax 1276.425
priceAfterClubMemberDiscount 1276.425
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1276.425
dayFinalPrice 1276.425
dayFinalPriceNoTax 1276.425
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1372.5
basePriceNoTax 1372.5
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 96.075
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1276.425
priceAfterDiscountNoTax 1276.425
priceAfterAgentDiscount 1276.425
priceAfterAgentDiscountNoTax 1276.425
priceAfterClubMemberDiscount 1276.425
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1276.425
dayFinalPrice 1276.425
dayFinalPriceNoTax 1276.425
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1147.5
basePriceNoTax 1147.5
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 80.325
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1067.175
priceAfterDiscountNoTax 1067.175
priceAfterAgentDiscount 1067.175
priceAfterAgentDiscountNoTax 1067.175
priceAfterClubMemberDiscount 1067.175
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1067.175
dayFinalPrice 1067.175
dayFinalPriceNoTax 1067.175
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2557
parentID 0
name מסיבת מחירי קיץ ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודשים אוגוסט וספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 3892.5
basePriceNoTax 3892.5
totalPrice 3620.025
totalPriceNoTax 3620.025
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 201SupSiSu
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
25
array
creation 2018-08-21T17:17:00.9188423+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID zkXhBhKF7ziXz6FM7Dg/cApyxpRnthUC7cAjujurBMAA7b+v5o4mehB3yBRrowLnWtCg43b311+d8UUJV255BnL9OsxZI5kTy1qxxNINvrHDIah2KORCute2FfYftAq3l07hwdIWBtxZfdsSIuIWxfX3oodB9djSE+yTTzzKo8mhCtaF7H2A/iwOk/Buw4xbtIfSzsRfIzDrilnp2en5XllteWrjK9FlVbxj26wis9Fl2Tdk93J9gR7oO68LsUZHHBgjfr/iGlU9uS+d0XHeKWFA27g0U4qUZOMQcoP4CXjrHDfp3cutSOp6oc1AcQpKfgDE6GHZyql7jOk+yNizRDPkPUXYBaKPishUOEw7aE0yXjnKqGAUuKy49MP1tkU9zykAVJMWkGZsq3mhNDYQ803s5Yz8LN43Mnr/X9hfMjo1+Q20gX3VnQ6ueF0reylSSU3yOn9rwEE81O2dVelRr7UFYd1e4ahSWh7vVDVEXc6kFuLh4zHQ0bLgX0DGrqAZYVj0ipI5Nal3nahbZLzSR0aprYXyisXpFNlcubOj0g9l+vZUOyy713fAkQGb4P/zhzuGgkcJ2b0O4idVG5RrfpM874Yump2Dw71Bt2AlUxMXz2TW/ImyXVpR9iGd2e4xsF107nWZciuOGLxtTE5Jdjuc79jsmbudFQv7bGtaeHCaOwF9ouJt/8u6AGIFPm3r7oQQKSnhuLviO2c3XD8miRBRFrJcanna+R4jjvngZn40qK32fAKdhQ4afqsUTXL0MU5N3MWD1H7O2+4V1e9Ua1RKO5iJPZTGFwswEhpTU5VE6dnEVR9LSq/wuduQjQs22DACTeqWnayVgWIXwhUxCXT0OfQfYgkcoxTs5bnk5jM=
sessionCreation 2018-08-21T17:17:01.9969613+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 24440
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1372.5
basePriceNoTax 1372.5
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 96.075
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1276.425
priceAfterDiscountNoTax 1276.425
priceAfterAgentDiscount 1276.425
priceAfterAgentDiscountNoTax 1276.425
priceAfterClubMemberDiscount 1276.425
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1276.425
dayFinalPrice 1276.425
dayFinalPriceNoTax 1276.425
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1372.5
basePriceNoTax 1372.5
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 96.075
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1276.425
priceAfterDiscountNoTax 1276.425
priceAfterAgentDiscount 1276.425
priceAfterAgentDiscountNoTax 1276.425
priceAfterClubMemberDiscount 1276.425
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1276.425
dayFinalPrice 1276.425
dayFinalPriceNoTax 1276.425
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1147.5
basePriceNoTax 1147.5
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 80.325
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1067.175
priceAfterDiscountNoTax 1067.175
priceAfterAgentDiscount 1067.175
priceAfterAgentDiscountNoTax 1067.175
priceAfterClubMemberDiscount 1067.175
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1067.175
dayFinalPrice 1067.175
dayFinalPriceNoTax 1067.175
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2557
parentID 0
name מסיבת מחירי קיץ ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודשים אוגוסט וספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 3892.5
basePriceNoTax 3892.5
totalPrice 3620.025
totalPriceNoTax 3620.025
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 31DlxShDl
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
26
array
creation 2018-08-21T17:17:00.9188423+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID ba4wL7LN7w2Xz6FM7Dg/cBUbLmI15QxpXm/+VSb6+X1DwMOpgXLJJMJXyHJIoZ9eDTho8FIsgPCtnWMCMDTGcGbzv9pJqyXWoHHswTtdR8flmC8LFexcXd6jTVWWlAQ88/YZdY3ZF0M5hR7btxF69RcKIiponjuw35E3UF8TqFhdz3OSyAXp3V/VvvN/CfFzJ1pPRppH1Z03G/vA3M/VjFGJveoVhDh6MILpZTQRYByvxFXNwSqarT44GNJtePFlvAb+DQ2VN5MX6ap2xfFYN9rDIRmwYonHIIfloUG/UkILfF0xrVQ2zDVGip53YyphJdrT8pOdh7B3opeqlBOqKbFZywOkgQLZxGhQeb4B3p7A/EboG5r/PbnI7A7REbKxa1kfBvakHP97zQ9XE7WA8Q0pXnlCwqjY/BolQx0AiFZAA5vQb2f969Nq1VMyiGdWy0SB9q9NBQk3V3BDuYQngCbbdQqKb/qFAg2JW+gsy71Xk77LTIdnQLLgX0DGrqAZBlAczUHSe65xKwZYN4JAsW0Ss2NCaud2oNbQ7xY8L5mGh1M0JX0r+eQhIz4t0xRw2DjrdaisT+8LllTeMgpH7Ux2DaRXewoNznThOVlpsW6RyOnzdLzcVJg5EbBLo9fXmrn4/x6LqEVqrVwHVUm7ZxT278MBcuolqPTE1ddw6nbQ4fw8f1YVAM5vQCKKcqo3a5O+owcsm9yyPU6wbVnvsUtsjGjJFb8U5BulT+d5rt/Nf2qcJ3bAZWM1DNmhVRy4h9DQtFNpi3P+dEX8/MX6M4UHp9Jrndg15u7HN0cQPCdnAobhuC8ubl1CEWPUo4o+m0a18PlS1XF8ZPwin3UaFrUhuyWoWnVaoxTs5bnk5jM=
sessionCreation 2018-08-21T17:17:01.9969613+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 24440
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1372.5
basePriceNoTax 1372.5
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 96.075
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1276.425
priceAfterDiscountNoTax 1276.425
priceAfterAgentDiscount 1276.425
priceAfterAgentDiscountNoTax 1276.425
priceAfterClubMemberDiscount 1276.425
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1276.425
dayFinalPrice 1276.425
dayFinalPriceNoTax 1276.425
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1372.5
basePriceNoTax 1372.5
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 96.075
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1276.425
priceAfterDiscountNoTax 1276.425
priceAfterAgentDiscount 1276.425
priceAfterAgentDiscountNoTax 1276.425
priceAfterClubMemberDiscount 1276.425
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1276.425
dayFinalPrice 1276.425
dayFinalPriceNoTax 1276.425
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1147.5
basePriceNoTax 1147.5
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 80.325
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1067.175
priceAfterDiscountNoTax 1067.175
priceAfterAgentDiscount 1067.175
priceAfterAgentDiscountNoTax 1067.175
priceAfterClubMemberDiscount 1067.175
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1067.175
dayFinalPrice 1067.175
dayFinalPriceNoTax 1067.175
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2557
parentID 0
name מסיבת מחירי קיץ ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודשים אוגוסט וספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 3892.5
basePriceNoTax 3892.5
totalPrice 3620.025
totalPriceNoTax 3620.025
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 161SupSiSu
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
27
array
creation 2018-08-21T17:17:00.9188423+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID KJIdHARJ8daXz6FM7Dg/cIcgLhoAH/aaexcPZG4s98EcFdcX3rzoLM5aMc+HO+ozy6mN6+yMPeTLwqOju17ZmyeMoaRlBD4ToHHswTtdR8cOReSnkmMkY6xlPTRJgy8UNRCxy7REcn/7w8659FYNloOAHdHb1i7kBxd60hWW0QmU42QOIQr+gVLg871s4CINLNPNG/LRX1Rn4D39ghEiF+xrLy9qQK9KzjLEt0DZGCxCye03B/oYamoI9faJQBQLrYSLlz2HAjHsN448iL9kWYue05Ne0ZUoZpk8adaRKWxLcGjkw6sXjXnQ88hoFkbmAl50YBpEa2LdJhrHHqcqmHyrM1CD/qzJl/gerlxSgkSqVrybTJmKsYnEikbN3N+ZqdC8eEelY0+yjFLSmP1XSF/JGhaSD5KEEeWeMiYVAQARTAJG3fQVkNxAJY+Koc7DjQKtS1x7JBTRaargA2kmv+EqOAtNSF8qqeeQiGze138sYH16KHvM9rLgX0DGrqAZ2cMixLEbPX+0p3mereR42M0epA2UaXW1EmzlPTjxPPskcGlc8/Xh4TtaePdqloJNJTYbTCIuSveGmk/zzjFEsENNfRG8bSW3LRgSj+eJMtUVMn1PorlJOKDB7N+oxutv9UL3CcE4XAzpjjrO68Nqgdr5Eil2cv/KYw5wTMZQ3ysLXwN4K6mxxJaMcbBvu6hHpAKeLkB6BKZyL8lFAUR1aMwuMY1dDj93C/Nq7LwUb1ETLw/MhUTDurLEapH8GA8v88WMWToeRplAHlQg7At3FIl3GQxY3oRe0Fxwo05roL3BB7b/oBnk4IREpiVEMTE4vKGbkEnlCq+Nq/xbxwv4EtwCs4i2FHUWtubouL67ouciUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2018-08-21T17:17:01.9969613+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 24440
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1282.5
basePriceNoTax 1282.5
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 89.775
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1192.725
priceAfterDiscountNoTax 1192.725
priceAfterAgentDiscount 1192.725
priceAfterAgentDiscountNoTax 1192.725
priceAfterClubMemberDiscount 1192.725
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1192.725
dayFinalPrice 1192.725
dayFinalPriceNoTax 1192.725
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1282.5
basePriceNoTax 1282.5
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 89.775
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1192.725
priceAfterDiscountNoTax 1192.725
priceAfterAgentDiscount 1192.725
priceAfterAgentDiscountNoTax 1192.725
priceAfterClubMemberDiscount 1192.725
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1192.725
dayFinalPrice 1192.725
dayFinalPriceNoTax 1192.725
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1057.5
basePriceNoTax 1057.5
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 74.025
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 2557
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 983.475
priceAfterDiscountNoTax 983.475
priceAfterAgentDiscount 983.475
priceAfterAgentDiscountNoTax 983.475
priceAfterClubMemberDiscount 983.475
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 983.475
dayFinalPrice 983.475
dayFinalPriceNoTax 983.475
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2557
parentID 0
name מסיבת מחירי קיץ ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודשים אוגוסט וספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 3622.5
basePriceNoTax 3622.5
totalPrice 3368.925
totalPriceNoTax 3368.925
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 51DlxShDl
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
roomsAvailability
array
roomAvailabiltyList
array
0
array
hotelID 10173
fromDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
toDate 2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00
adults 2
children 0
isLocal TRUE
customerID 353
priceCodeGroupID 9261
cachedCustomerID 353
infants 0
clerkKey NULL
roomPriceList
array
0
array
creation 2018-08-21T17:17:00.4032242+03:00
roomCategory 191DlxShDl
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 4266
totalPriceNoTax 4266
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID Es/y+ixvu8GXz6FM7Dg/cGQbYpuoSjkzXwGqMICJjUCrvcqkv+DKPBcQCzDZHhuDvbzCTNNl3wZciu2aIxtlzuSFcLcXLbq9BaMOBIdnmxGfd0r9dd2Jaf2afUsg/H++0e2gOXgsZ7LrfQRWezZk1cRzKMZOowUULHmptTicIbnczXi2AhBGFmQxl6e7hQJXNGiTU9k9lp2P2BCV5V8+G6duL6nuQzrQAi+MQGjhQzZdv+x1nea5sMDqA3TvbKg3hFyvRgjnzMxUsAQsYKTwYfp/+/y/0IC/Vmrgd5yitD/LWzQSi3L57PzeyMoZevSsg/zJkvP3kE3kPpYI7mmoQmAF2warwKxvOX2Gvc9ddHlG+DKPyxO7AmMDGaHXCfer1HYNvd93TtJ9qollOImot+VRKd7R2tGBZ/EIEIexUCak/rzCP6jS1pSktbyg6BoXyF0p64JPwRByQeuaW4IhrE6mbv4sF3x1d8cCBUL3oTdWzqxZvyFwOWyywNwCz6Vnr6X3xwmRZz/+7r9nS+tRq9WASE8sbN+eFiPjPhmEbBN+drODQY7DtHwgYyW1Aljo7JZFMyTmdKFl0P2akLKDWNle2Zk9MfA5+sh34VA2AKkENTXbHLZvhn+RQZXqM9HzQuLpjXchkKkTAiYwjvKwmo0p4RCYDdM77GKDjcci0hJULb0MJnwtYwkwm9bda5wu35AplptAGyTg1EWECBuPBIf/8pXIRHMH9BerMPXEP30h6nyd719cIhmY3yyoZLGcfpIELWsu/pwnx3bNvs40WpdBOMgDB80JxJHsWY1LIS0iUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2018-08-21T17:17:01.9658407+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1512
basePriceNoTax 1512
availableRooms 3
priceAfterDiscount 1512
priceAfterDiscountNoTax 1512
priceAfterInternetDiscount 1512
priceAfterInternetDiscountNoTax 1512
priceAfterAddOnDiscount 1512
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1512
priceAfterClubMemberDiscount 1512
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1512
dayFinalPrice 1512
dayFinalPriceNoTax 1512
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1242
basePriceNoTax 1242
availableRooms 3
priceAfterDiscount 1242
priceAfterDiscountNoTax 1242
priceAfterInternetDiscount 1242
priceAfterInternetDiscountNoTax 1242
priceAfterAddOnDiscount 1242
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1242
priceAfterClubMemberDiscount 1242
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1242
dayFinalPrice 1242
dayFinalPriceNoTax 1242
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1512
basePriceNoTax 1512
availableRooms 3
priceAfterDiscount 1512
priceAfterDiscountNoTax 1512
priceAfterInternetDiscount 1512
priceAfterInternetDiscountNoTax 1512
priceAfterAddOnDiscount 1512
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1512
priceAfterClubMemberDiscount 1512
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1512
dayFinalPrice 1512
dayFinalPriceNoTax 1512
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
1
array
creation 2018-08-21T17:17:00.4188541+03:00
roomCategory 191DlxShDl
priceCode HSiteNIS
planCode H/B
totalPrice 5454
totalPriceNoTax 5454
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID Es/y+ixvu8GXz6FM7Dg/cMRbVbsEbZ14oFJgxznGur76okExTdIcEAcOVaCSszS/WvMx8aQX2yusmPFs9ZwCVKBmUJS17OhF8ZYP7HO901crcdDjKi91C9tq1TGI4M7zYw8SRPc1gPJQCZn9ib/E95esrDU0dJBXl36AvTty4n/l187RlrZoQwIqRiz7i+iY92Dgc0h1vJmwVrQQpVgZtNi72hZ5YwY2rBK5L2dg2ESQlaO5s2wG+5i5k6UNqQ6HEiyFPgdnAeBh5MUmrOYtxNWpaIgwerDOLi8jh4sTEvEaGWN+kAvNYX5dkbtjfV9X5TrzFRTauHrT+Cv0CfFlDViMAgW5cTjKb/dVz1vWtGo+WVSVLtAsTDkg4fF7Xi/o4V4jotd+a0jVyIPfcs1P9uofyH5ut4MszbU84Utw1TStYLsd7jfa4Ari/5p46rh8jyaUNXz4g5bfV5FgS+TUaMRMwJQtxDyXHrRv/bKs4Tkn3lcspbgDUMPnMRDZ/AtlaqmZUl1yEkAepYv2T/65FI0KdE7BGVBdHjYEHPTQOZxSnh9eTzJfCWNRkRkmK8e/sOHp1Tyf1rhxKqLWANmeQ015QB2iA3FnLxH46qW7OlRoD1gfrQCpQMNtKwZhuFLOnHqhg1G3z69Aq+e0lrLh26CJDPsnDGEhon7gM4eT67imSLzYYhyfZRQnV0hUAEvdXWenZJ3nu+Js1B/H+E1gR3ggn+TqsMs+KWsmbH1CW1LSHnA04LYvwA4gqEZ3f/pXcYrw7gXH9w7Etb8WLRtCR8kfEB9kOqISqrcCLKAQQX3iV4N5D/A546MU7OW55OYz
sessionCreation 2018-08-21T17:17:01.9658407+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2088
basePriceNoTax 2088
availableRooms 3
priceAfterDiscount 2088
priceAfterDiscountNoTax 2088
priceAfterInternetDiscount 2088
priceAfterInternetDiscountNoTax 2088
priceAfterAddOnDiscount 2088
priceAfterAddOnDiscountNoTax 2088
priceAfterClubMemberDiscount 2088
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2088
dayFinalPrice 2088
dayFinalPriceNoTax 2088
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1836
basePriceNoTax 1836
availableRooms 3
priceAfterDiscount 1836
priceAfterDiscountNoTax 1836
priceAfterInternetDiscount 1836
priceAfterInternetDiscountNoTax 1836
priceAfterAddOnDiscount 1836
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1836
priceAfterClubMemberDiscount 1836
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1836
dayFinalPrice 1836
dayFinalPriceNoTax 1836
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1530
basePriceNoTax 1530
availableRooms 3
priceAfterDiscount 1530
priceAfterDiscountNoTax 1530
priceAfterInternetDiscount 1530
priceAfterInternetDiscountNoTax 1530
priceAfterAddOnDiscount 1530
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1530
priceAfterClubMemberDiscount 1530
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1530
dayFinalPrice 1530
dayFinalPriceNoTax 1530
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
2
array
creation 2018-08-21T17:17:00.4344685+03:00
roomCategory 191DlxShDl
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 4029
totalPriceNoTax 4029
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID Es/y+ixvu8GXz6FM7Dg/cCq2telmR7so43NoOUMF7cpT8IzZAHL7vA02gncl8INtsEHwJeLrCWs6gi9sA9QccOf10i3Hmc+oLJXKD3bbsJXwY2X6hIMpeSoKHRSyudjKShh7Oj9piq3WSVXKpl0Cu8wJwCJX1eXUfl62Qj4m7YaiK8Zzr+7R90vBbqbTTLJ5Yk7EqgqqMiXeMkjj/eRZ+EiI6aJDeanTSA5WBsZz+RSCiXn+CjavnanZxihcfKUuUVo1wzeAFv7On8yiZFy5lxmWwuzIcU0ap5djGIlKGDwD+xtFYX/65Ml451BhfbBl7pjI99hpjW9cm0YAV0+tke9Y4/Y6m4M2dhmkZaqNDAwNTr7xRdr44MxKyslwMjuE9XVuP8neDJuKBnTaLbuF+8gBCVR5UL9kIDCPs7OknJyimOuuErkkmFwPV8Up70hIjsshYQgkChd5kyY7nDFj1vS7VtGXLF1rwykSVt8Qy2mZqIVrxeDCtVLwPk+Ufl265EcP/GG1hu64ctPE5h4d872UThifOJ7dZdX5/4uTl9Us1Rgfm0N8KegYzVyeddvFsK8MQyslxbLroVxRxCoa5YtjwvPSv4afSN5hnBQr41oZCcm7AvI/zVvZpwnU5eaNZDa9R3zO+Ci3xR5mmJMhB+kAYRX+M4YkgIFe8xdW0M3SC8351Q0BvoCWUVk7YE7yeWXGzV9h86euGLF5EKdsBLl/HR6A+S7HdFBylfPbTvWRNhdW+sWwMn99iYYJAGCjYXu7DpuLIa2ByNUS3p7d7/vS3hmLrQvNrsPxJtymYvUpBu1hfelRIxMS/q16goIuIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2018-08-21T17:17:01.9658407+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1428
basePriceNoTax 1428
availableRooms 3
priceAfterDiscount 1428
priceAfterDiscountNoTax 1428
priceAfterInternetDiscount 1428
priceAfterInternetDiscountNoTax 1428
priceAfterAddOnDiscount 1428
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1428
priceAfterClubMemberDiscount 1428
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1428
dayFinalPrice 1428
dayFinalPriceNoTax 1428
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1428
basePriceNoTax 1428
availableRooms 3
priceAfterDiscount 1428
priceAfterDiscountNoTax 1428
priceAfterInternetDiscount 1428
priceAfterInternetDiscountNoTax 1428
priceAfterAddOnDiscount 1428
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1428
priceAfterClubMemberDiscount 1428
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1428
dayFinalPrice 1428
dayFinalPriceNoTax 1428
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1173
basePriceNoTax 1173
availableRooms 3
priceAfterDiscount 1173
priceAfterDiscountNoTax 1173
priceAfterInternetDiscount 1173
priceAfterInternetDiscountNoTax 1173
priceAfterAddOnDiscount 1173
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1173
priceAfterClubMemberDiscount 1173
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1173
dayFinalPrice 1173
dayFinalPriceNoTax 1173
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
3
array
creation 2018-08-21T17:17:00.4344685+03:00
roomCategory 191DlxShDl
priceCode סחלב
planCode H/B
totalPrice 5151
totalPriceNoTax 5151
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID Es/y+ixvu8GXz6FM7Dg/cAj8emBL1w3T4nKnjWPZjuh0R7KyO+qFEx/hYHceR81GiInUxvjvcT12N5bTUCitS6T1cyyf7Zxi1FdZmfJHDPWnfR2ww0zguX141ZzGuVCr4W8V8y9txn6hKz7mJ9945wy0W2sbPvrOrEKjHaofW94uPH1yLCrVrA5goBalnv+enmnmZoMyxaimC7a7WNFC4/RpW4gYyE/K1BsoGS1TmIBOqDB+fCjBORzY7aZL8FBA9XaI90reRrx1g+Ay8TTk8WXINAvFlMa32K7XEvy8LGnlWrZS0PnQoREDJ1RhfljF6kVfHuRhg4QHxTfUk2pU0JfZ9zEf6bqCQQc/+qqvcCYjEpheZ7ipGBsaKrUPNk+WZw9CwBmOiptSQCMNUhFaoaOxwpONNSJb+R4MyOe3c3Vazsn000nqbF1H8Z6ZK5nR2pjhsIxa6BE5+W12nM4h1oBQ5o0iY8LMTXBpxi+czMPoBw48EccNCcnguw5pekecxIIXs8+rUP3NTR/pQY+BxaZYVMiIxsN5A6t8x1hKzyEeTX3s3GdBFeBv2TYlgD0yBp8vQoz2FjYSUCCDpRm21wKDmDOt3k1xvmzOHFKozPaJ0cr4p6keECJenVYbgI57kts05eBilqnQ1LbQf+GTMhmuY9JEow2bXK+J8e+ype/Npeb7Oyl//AqY7Dt36kvAKiS0PBMo7Pxgf3G8kVK6QngiZ5g+GlvZVQ1Z3tGN3p+EAPQGLw4Qmkwu47LhDAAI0b2wFK40QKqdBI3HfCvrxZ2WKSQpstfbHBa+KgbiloA9csSSMovTX10pDqU3SJpom+dMk8Sp+dHN5uqY7E8aOFRsQ8/r3SbO
sessionCreation 2018-08-21T17:17:01.9658407+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1972
basePriceNoTax 1972
availableRooms 3
priceAfterDiscount 1972
priceAfterDiscountNoTax 1972
priceAfterInternetDiscount 1972
priceAfterInternetDiscountNoTax 1972
priceAfterAddOnDiscount 1972
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1972
priceAfterClubMemberDiscount 1972
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1972
dayFinalPrice 1972
dayFinalPriceNoTax 1972
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1734
basePriceNoTax 1734
availableRooms 3
priceAfterDiscount 1734
priceAfterDiscountNoTax 1734
priceAfterInternetDiscount 1734
priceAfterInternetDiscountNoTax 1734
priceAfterAddOnDiscount 1734
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1734
priceAfterClubMemberDiscount 1734
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1734
dayFinalPrice 1734
dayFinalPriceNoTax 1734
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1445
basePriceNoTax 1445
availableRooms 3
priceAfterDiscount 1445
priceAfterDiscountNoTax 1445
priceAfterInternetDiscount 1445
priceAfterInternetDiscountNoTax 1445
priceAfterAddOnDiscount 1445
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1445
priceAfterClubMemberDiscount 1445
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1445
dayFinalPrice 1445
dayFinalPriceNoTax 1445
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
4
array
creation 2018-08-21T17:17:00.4501004+03:00
roomCategory 201SupSiSu
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 3892.5
totalPriceNoTax 3892.5
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID Es/y+ixvu8GXz6FM7Dg/cNvwrzDfCVoVqE/vXtobpRJho7BGURMVJnCVWlLeNutk8LkdKxFzU2x4wfIOXDTzfAGmgRS1drSTfpxiQStH3Y5uJoFVuITiLAxdrjD4xfWy4kqM0XGrUigifOqplkNDd5joJdBceL/WKqLQ5NmoNt3bNw7STCWFMtQLUUVvOOzWbsapWL5XW4Tez8noe8WKdMKwJl+qvWP3Fero8U4+tO5IvZpAXgfux8FROZkjexmUXa+US2UYiKX7eXA0KFA0mx5HBddqgI5bp/7H65xS0saeCK/YrxSNAZdrMy8CY5tbCn0011Ewkeos6ACXqSJNmP/p6ZVTmtVhVqCv9N2fzv3fa4+Ms4TjmodnQVXTtvde0yizA94Y8lssPLccMlHR+jYfXEzcO5p12px600W5JvjdYw9w5N+TJ8o86i7Rtn//GE5amv8XqG8Q3+uHFhCqTbmfOgmW+wv0dxn27/C3mgAeONFAFSGbw+eoVZ/RnYSGSFrdAPAHHbbvcHm+PUZatCt8k87EqGutlWjHQWm4+xt7cxaIy8qSn5gGwcZMq2C0VSued1HLOfoSVFJ4R5M45KkB5d4mkMazhEdqydYSeUXojQ85XAvEzW3C2Sbguw3ZBDjBDSKIqW1pvxGXTWpIBHaUE+WEryQrwL2XpyfZOht2auai5tsKE8PBZS+QCcdaNixnpqBYWDrQu6OM4vXndK2T68XqdKrBZWyrPzMd0pRaLMcbiDTPtlEUSCUp+PeC5bshhpWieP2bNfJ8TXRm0MNkKNQGrSfi1KiLNYu7wiU=
sessionCreation 2018-08-21T17:17:01.9658407+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1372.5
basePriceNoTax 1372.5
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1372.5
priceAfterDiscountNoTax 1372.5
priceAfterInternetDiscount 1372.5
priceAfterInternetDiscountNoTax 1372.5
priceAfterAddOnDiscount 1372.5
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1372.5
priceAfterClubMemberDiscount 1372.5
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1372.5
dayFinalPrice 1372.5
dayFinalPriceNoTax 1372.5
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1372.5
basePriceNoTax 1372.5
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1372.5
priceAfterDiscountNoTax 1372.5
priceAfterInternetDiscount 1372.5
priceAfterInternetDiscountNoTax 1372.5
priceAfterAddOnDiscount 1372.5
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1372.5
priceAfterClubMemberDiscount 1372.5
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1372.5
dayFinalPrice 1372.5
dayFinalPriceNoTax 1372.5
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1147.5
basePriceNoTax 1147.5
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1147.5
priceAfterDiscountNoTax 1147.5
priceAfterInternetDiscount 1147.5
priceAfterInternetDiscountNoTax 1147.5
priceAfterAddOnDiscount 1147.5
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1147.5
priceAfterClubMemberDiscount 1147.5
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1147.5
dayFinalPrice 1147.5
dayFinalPriceNoTax 1147.5
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
5
array
creation 2018-08-21T17:17:00.4676076+03:00
roomCategory 201SupSiSu
priceCode HSiteNIS
planCode H/B
totalPrice 5080.5
totalPriceNoTax 5080.5
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID Es/y+ixvu8GXz6FM7Dg/cMRbVbsEbZ144s3Z9KhdjjJWcC3HeTYY+hC4noZB0qiUoy02LpUhbz/v6hstR6m244iTw/2grqX0kLrHBA+FBWzisusdO6nzDIrXLA9mDFKWiDNyO3/f0Xsm+BDuG4c0s/BdwiqI4BuYhRUloUSPPpJtGG/Ds4e5vAsMk/9FgyhA4RvlZihmIiNQrnPhkJoh/MD1oEQk2VDRRQ67bJDH1kQ9CWrj9loo6NYj/wApKAAuYtl3/VD2r85VareqGuqEWACGWJS5whgqPSTFIEx0SvxumP1M05qsA9DH/tvjfztyXE67g47K4QFPWolxLm5OlBPrC1z6DNOXlh49fLxrR6RzfOrU+p6qvGfL3FFEC+1aFsZXK+HG3jIKo9PBZQcen/4sDzzECRbL4dq/QPaELwahoIHdidSw0J9NbJXBiED8IatUrKVvJTpLH8q2qwsBOIQaFetQxFdJPIGaXCMZfK2enAo0hpBTxhRsO0M3c2rijFCdm1vuMzLRwy+6OLu7RRtQru1B5ROzqtILPSAv6reFzd6jzigQk3fLGHxUiKB+XaIiWWCTVhV/7w2Zz+zoNSLOx6p6AbisaH/5+VvmwoqgHeH4Afah5zlRQOYDWwlXVguqOq6AZ7VOKgrQd3uWpXkWfYC7pNa0RwQaB1xcLsrqRbnZqUtXzJcNyHppL09+HibkFoha+Ek9i0HERN4NLf32IA8iAqYj4F630yA8wcJz1gd3lpYtpQ0glW9dds82SCjTfD/+nlv0BoZ8xvHMiwV0IRj0AoORhpqVLMw1AM9uMHSuVU1uwurLEnw61TJmIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2018-08-21T17:17:01.9658407+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1948.5
basePriceNoTax 1948.5
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1948.5
priceAfterDiscountNoTax 1948.5
priceAfterInternetDiscount 1948.5
priceAfterInternetDiscountNoTax 1948.5
priceAfterAddOnDiscount 1948.5
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1948.5
priceAfterClubMemberDiscount 1948.5
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1948.5
dayFinalPrice 1948.5
dayFinalPriceNoTax 1948.5
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1696.5
basePriceNoTax 1696.5
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1696.5
priceAfterDiscountNoTax 1696.5
priceAfterInternetDiscount 1696.5
priceAfterInternetDiscountNoTax 1696.5
priceAfterAddOnDiscount 1696.5
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1696.5
priceAfterClubMemberDiscount 1696.5
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1696.5
dayFinalPrice 1696.5
dayFinalPriceNoTax 1696.5
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1435.5
basePriceNoTax 1435.5
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1435.5
priceAfterDiscountNoTax 1435.5
priceAfterInternetDiscount 1435.5
priceAfterInternetDiscountNoTax 1435.5
priceAfterAddOnDiscount 1435.5
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1435.5
priceAfterClubMemberDiscount 1435.5
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1435.5
dayFinalPrice 1435.5
dayFinalPriceNoTax 1435.5
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
6
array
creation 2018-08-21T17:17:00.4813434+03:00
roomCategory 201SupSiSu
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 3676.25
totalPriceNoTax 3676.25
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID N7jCWAffOUiXz6FM7Dg/cOFfeTc90vszdzPQeixCXMSN4kNBz+EIwmLMBXxZdavbR+EDQlEvMeIqysLExYaKdLxzk4tZhQnmPnCDJ62p5bSsOHZjB5E/0ULn7Lr5reibkSNuNvQ5xQ5joFKo5g+UDu3RGXdv+e2x37jsYlijITt1DNSb7fG/iFafWaxx7DS+ERl9B4kfSsYuP928J9gUpJPfYuWuO5viuuxBqZ1wUOa/p9rx7f9w2gPy081xvSHZdVGarS+BbpE82w8FqBpUPqYdeKb+XKdcIoRHSZJtZRezb/KYzEyq+nleRhUl74O99TGV/psAaxLfUjSLEwvfZAO/uypBmwQCCfxjqko49zuLybB6pgAOeNSyH4e32kprp7sOJ6koOtURwOvIO9M1d4B/YZ0UjnB/SkyP8NWNSUyDrodyLl+E008RaLiAojOvBR2J1SeBm6DtqSc7noB7v7loD9HNk3//jCUZsYZMGEFSY15tbgc+pqb3EBK4PUjddUqQUsoC/9damgjPliR2F45qdVa31H+/CRT0/9ePmfNJ3mzRgMHsA6RRLNIl9GjsHpT30BiyZk5XSs9I//vOk0hlAQUueqd3LOMroED+qSPuZr7i/sPT/khCjxr1oerJOA4ji/aRRUZa8uVTNoG1JjQkx+SDYas/85E1fCuWpeOOPz8r3NXNNeC0SFNwEoPi1TxnchSvt4UHlOF3sQraq5huD9e4HpXiZG9E/AtBle6tSv6dV6GAKTSE+LwfJsGkdD8B0ULp9+DMiCzYe2au1oZR9P3YJLuGfq2Tmxdu4Fnh0HKxIeEK+KNCsVva4vCOIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2018-08-21T17:17:01.9658407+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1296.25
basePriceNoTax 1296.25
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1296.25
priceAfterDiscountNoTax 1296.25
priceAfterInternetDiscount 1296.25
priceAfterInternetDiscountNoTax 1296.25
priceAfterAddOnDiscount 1296.25
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1296.25
priceAfterClubMemberDiscount 1296.25
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1296.25
dayFinalPrice 1296.25
dayFinalPriceNoTax 1296.25
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1296.25
basePriceNoTax 1296.25
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1296.25
priceAfterDiscountNoTax 1296.25
priceAfterInternetDiscount 1296.25
priceAfterInternetDiscountNoTax 1296.25
priceAfterAddOnDiscount 1296.25
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1296.25
priceAfterClubMemberDiscount 1296.25
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1296.25
dayFinalPrice 1296.25
dayFinalPriceNoTax 1296.25
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1083.75
basePriceNoTax 1083.75
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1083.75
priceAfterDiscountNoTax 1083.75
priceAfterInternetDiscount 1083.75
priceAfterInternetDiscountNoTax 1083.75
priceAfterAddOnDiscount 1083.75
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1083.75
priceAfterClubMemberDiscount 1083.75
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1083.75
dayFinalPrice 1083.75
dayFinalPriceNoTax 1083.75
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
7
array
creation 2018-08-21T17:17:00.4813434+03:00
roomCategory 201SupSiSu
priceCode סחלב
planCode H/B
totalPrice 4798.25
totalPriceNoTax 4798.25
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID N7jCWAffOUiXz6FM7Dg/cAj8emBL1w3TgM18dZkKUjjt9BqPwy6q4IgHsi/wRpabvVHuDIW0a3VB7bEyvPaULE+GKsZMOI7ceNTW5AXscrfJIEgza3eLsigcAfF+OXevbNbBn3ygsijJMWwooOskr6ulrtcGAqNk8+UGRGGSSEXz4CgU+nEaBwVnlLD1gJ4atZH9DWXo9WbDlg1pnLugAqwSg0jJWHVILmqqgZwwMmL2unwRCrgN0vOgyD5HX375cdBqwxyjGnwKp5ewHdo3KL+7C4oFbloIG+zx5ggiN0BLNRDwxuwwyBGA8k1kH92pr/YSDUWTunEOOfiNFi3Y7cSJw3fRkQ3qc4zqMcpWMv+7WzU1kIK+30aOGWG2kVWxJdOrCx5xEYor5xTE92Jv8OLnf2gLfMYxv+/H4u5kz6FoSZLz7vDD0ZXE1eoEZgQloWI+PQg87QtIK4jnYfAY5f9vl/QPV7UXOtX0GNihH55WE4q46zU9hFw8Vg4N3otuFCempz/4kTaHMPebyNMg1tRqznDqxLxnPQCU15ygSzczOeFf4KNmOccuENW9zPfUduzAKKXbiyYmCumfhXCbEVlA1ub7Qcr+AgZcWhCkjNOfY6e79L3nXwNAEtf+8s52dWGzFgZPDkd9RY5CmCuk+XhiaxlNmd+AMAci0HZRWRCIMDE6DIRzkXdFb5EBztWieVBV8PmqrJSmDR63JePZDEhVXiraXLMnFVxBC/mtd3xIvhGU/pHESJYgzf64w9Uu+YcJbzTcpo1g6k/IOaIz/Pqy3JNgDQdT8IsgI3byMAodagIZM17VwOrFzhWYxIw1suEN8hmf91X/nHIGNX4mKVRsQ8/r3SbO
sessionCreation 2018-08-21T17:17:01.9658407+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1840.25
basePriceNoTax 1840.25
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1840.25
priceAfterDiscountNoTax 1840.25
priceAfterInternetDiscount 1840.25
priceAfterInternetDiscountNoTax 1840.25
priceAfterAddOnDiscount 1840.25
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1840.25
priceAfterClubMemberDiscount 1840.25
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1840.25
dayFinalPrice 1840.25
dayFinalPriceNoTax 1840.25
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1602.25
basePriceNoTax 1602.25
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1602.25
priceAfterDiscountNoTax 1602.25
priceAfterInternetDiscount 1602.25
priceAfterInternetDiscountNoTax 1602.25
priceAfterAddOnDiscount 1602.25
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1602.25
priceAfterClubMemberDiscount 1602.25
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1602.25
dayFinalPrice 1602.25
dayFinalPriceNoTax 1602.25
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1355.75
basePriceNoTax 1355.75
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1355.75
priceAfterDiscountNoTax 1355.75
priceAfterInternetDiscount 1355.75
priceAfterInternetDiscountNoTax 1355.75
priceAfterAddOnDiscount 1355.75
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1355.75
priceAfterClubMemberDiscount 1355.75
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1355.75
dayFinalPrice 1355.75
dayFinalPriceNoTax 1355.75
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
8
array
creation 2018-08-21T17:17:00.4969699+03:00
roomCategory 251KoSamKo
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 11475
totalPriceNoTax 11475
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID crYZgtm5tSaXz6FM7Dg/cN6NNmTIMjb5zVfNwFirOom7zp5HH1EV7bJpxImeRaztu/GVoS0Ly10arF19JLsO6kAHjarc6RNbDP1Ior3s0Lzd2bsVQ5P+717MFV2zQn1RLLQuNNa12pxOiv1VeS/qOJSgPZRghgg9fSCgfKI1GPlDcV3Q1yT+sQNkliI6U+44NEEIIqkeUc8hMj8JgtXQBO3X58FQXDS85UiWxp2jwmNHU+XekNU3ZfWKpkohtSuxq02xXwi7hfTBq6JOI415ZDLbC9O33mArKUoGf5dzj3tXmAxyshc+hIvFIgs2wOBq7/60RENvCCbu6YbgpqQkFVWgROnO5GBQrbssDAQfv25QvF2PpPqGV3LzpQSasdpzjz5Op4yoSC7XQ2GIW6K2/mhUD5qIX3FMSPLoIfMqYI4l4dPGuaMahGxxvAN3EpLDXcIXkwopGiqc2EJqbq5YO4VPpQvWA1Nbtmxmkz9SGyp/5CBLeQhNqK1qGqBT1QiMGSLgb6Zt73km6Owsx6V+YTYZnYOMEtLUD4wwjmuJqqrPpvlp43UKCr4kJrPcBZVdQAPyYgqbbkk1tn2uXD0EENyZ6KHL3lZ4sblDylOGQwUfMiQMD7sMccHyd3/sOtmvrNX+cXarUexxZE7tgneUerKtYqfY2Es2DpxQBsWIQ3qTK05IdIKO1u8GZzshFNrglpkFdXjJy3+ymtrUtB43e6/kCYgnp4+c4M/8JtRENm16CKwg5w2ZRaQ/BI93jzveiB2h5bhgxXUDWS/rhmajJiGwhgYuu9WXIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2018-08-21T17:17:01.9658407+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 3825
basePriceNoTax 3825
availableRooms 1
priceAfterDiscount 3825
priceAfterDiscountNoTax 3825
priceAfterInternetDiscount 3825
priceAfterInternetDiscountNoTax 3825
priceAfterAddOnDiscount 3825
priceAfterAddOnDiscountNoTax 3825
priceAfterClubMemberDiscount 3825
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 3825
dayFinalPrice 3825
dayFinalPriceNoTax 3825
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 3825
basePriceNoTax 3825
availableRooms 1
priceAfterDiscount 3825
priceAfterDiscountNoTax 3825
priceAfterInternetDiscount 3825
priceAfterInternetDiscountNoTax 3825
priceAfterAddOnDiscount 3825
priceAfterAddOnDiscountNoTax 3825
priceAfterClubMemberDiscount 3825
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 3825
dayFinalPrice 3825
dayFinalPriceNoTax 3825
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 3825
basePriceNoTax 3825
availableRooms 1
priceAfterDiscount 3825
priceAfterDiscountNoTax 3825
priceAfterInternetDiscount 3825
priceAfterInternetDiscountNoTax 3825
priceAfterAddOnDiscount 3825
priceAfterAddOnDiscountNoTax 3825
priceAfterClubMemberDiscount 3825
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 3825
dayFinalPrice 3825
dayFinalPriceNoTax 3825
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
9
array
creation 2018-08-21T17:17:00.5125947+03:00
roomCategory 251KoSamKo
priceCode סחלב
planCode H/B
totalPrice 12597
totalPriceNoTax 12597
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID crYZgtm5tSaXz6FM7Dg/cAj8emBL1w3T4nKnjWPZjuhS071YyYCcg4VCjN+KDDYuUtPdFOSjUtSQFJuW7D8NbjloL/srZLr2l8yTCmdUb81NAu9LXOnC6aAyzu9v+CgN88C+vpMaT84vr9GoSsXfHRlZnDkr41ADqrWcRPnIqZCNzR//qTPKqiwzIaVBh5HjJcXoOBaBKnUCZXvROzqCJr72i+GJN7xH8+YdyCP1BKMNBP4hbZa3ty5b6g6W3MIX2l80lA/evQM0MSKNgxHH5b/grZVK02pRYFizd7QwXY4cLG1TAKSmqeIbJiCigIFEX1v8cCH7OSKi5+MUPOEpcWIXjyyeIQTToxMRt8RsnczEwyKnYDs5GFyVOlZylfplwAjB5r3ps1LGGV0L1sHQBCcAW4Cx8kdwcTjJ7xe1vdfs5mUurCYKCaaK8MQhUG9LhoVu6kp5Pws/FWO1C7my7WgEJa3jz6QYNAEo98P22G6KRLf/QcbrttrB/GFi+Nob+nNvd4JN5Z+63AFsfulZNF0s2oltAsrhCq5DPfWBz/ivGgy6Wxlb0zdeDEbSGc00af+SGnzpVmxIqFK3pwpQblUiYw8q7kPMijTyKyBfHR9NzHMbqlRG5Jx5jZszPZ/+xARjjpkRNMMeIjNGg8/wjX1dZJjvrQ8px3YYx5Y9NLbbKfEbVgDMh3pEZn4L7i7nTcPwjDUWy3P6kSaqh0a/LzbS9Td9jkCeZAA6dxmRnX/J/4GelDpu5lthja8e9Tzko08WZxomWzxr3TkLf0vUs8kL/kwVRI15i3TZO3VzkRFXt+EDv5LUCETnMaY3jfBH/2dJPnE2i6sadPCkoA/C+bdcQf7ZOboxIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2018-08-21T17:17:01.9813760+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 4369
basePriceNoTax 4369
availableRooms 1
priceAfterDiscount 4369
priceAfterDiscountNoTax 4369
priceAfterInternetDiscount 4369
priceAfterInternetDiscountNoTax 4369
priceAfterAddOnDiscount 4369
priceAfterAddOnDiscountNoTax 4369
priceAfterClubMemberDiscount 4369
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 4369
dayFinalPrice 4369
dayFinalPriceNoTax 4369
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 4131
basePriceNoTax 4131
availableRooms 1
priceAfterDiscount 4131
priceAfterDiscountNoTax 4131
priceAfterInternetDiscount 4131
priceAfterInternetDiscountNoTax 4131
priceAfterAddOnDiscount 4131
priceAfterAddOnDiscountNoTax 4131
priceAfterClubMemberDiscount 4131
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 4131
dayFinalPrice 4131
dayFinalPriceNoTax 4131
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 4097
basePriceNoTax 4097
availableRooms 1
priceAfterDiscount 4097
priceAfterDiscountNoTax 4097
priceAfterInternetDiscount 4097
priceAfterInternetDiscountNoTax 4097
priceAfterAddOnDiscount 4097
priceAfterAddOnDiscountNoTax 4097
priceAfterClubMemberDiscount 4097
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 4097
dayFinalPrice 4097
dayFinalPriceNoTax 4097
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
10
array
creation 2018-08-21T17:17:00.5438449+03:00
roomCategory 31DlxShDl
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 3892.5
totalPriceNoTax 3892.5
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID zV9ftvaQNEyXz6FM7Dg/cFDtxSKUjlXWoFJgxznGur4P0FtZD7hhEahpvX0IYmnrpZj5WndqdbIekjXQGZh4msd4tS0EVxG79kkj1BhbYX0EBJzXLRLfcqBNoi/v3k/9J7K8+lC2lzqgua6RFNxSKwi8Gjt05CHgIRbb9AZeE4IEFZotFgx9u+AwFUlv7AQ4jrFGsDU0bRzkGm3DqouSTU8EUWb6uuhp1hsJAiE/PWrVB/O1sWEECn1xLKC+SJH9cdBuU/Svddvpx3voJDeLM8N8CKhB6ltyLWlmAbEeG1Xm+gpOA7RpI4ZJkQsGSVoOCZJITFCf2bLlfYFkGCfxFo/q5Jb2eKuLLgQ78VbWsUvI+a5K3WfsvENt7ynOwt1m4Zf+YR257/hsZlp8CaFJIBmMJed3RkU9NC8l7YVV1gsHSZ14MOZWJJ/b75jL6A9wX/bTm+FM6CRxTsTuXi3yYsrC/9gePnBGAoKv4rPaUPea2gV+sygXYCTihE+mUVn3eQxa/yvMmq16uGEYXvN2UmDdiOH9Lvl7LqtLBgndiGoI4XLyTUmJdRoG+wv6Vh6usDVqEtqaSinSltkPjFa/vtJ2EUCByyWStbMGHUvMGqaMswUEhd19BRP55YBkwiJAmkTZe88ADk32NmGN/uEzbPL0AQHdFOH6D676LBBo106kP3zLC8KyryGr+60E16PNraCUzywH0+9o0iJb8K613CBbQ2LxF7qXAbzqTPDDPqaFBRrdx7nJfQhSx3loc07zhjEVVe8mxdK6oCvDxSw/xHCRpjJ42WCSIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2018-08-21T17:17:01.9813760+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1372.5
basePriceNoTax 1372.5
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1372.5
priceAfterDiscountNoTax 1372.5
priceAfterInternetDiscount 1372.5
priceAfterInternetDiscountNoTax 1372.5
priceAfterAddOnDiscount 1372.5
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1372.5
priceAfterClubMemberDiscount 1372.5
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1372.5
dayFinalPrice 1372.5
dayFinalPriceNoTax 1372.5
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1372.5
basePriceNoTax 1372.5
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1372.5
priceAfterDiscountNoTax 1372.5
priceAfterInternetDiscount 1372.5
priceAfterInternetDiscountNoTax 1372.5
priceAfterAddOnDiscount 1372.5
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1372.5
priceAfterClubMemberDiscount 1372.5
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1372.5
dayFinalPrice 1372.5
dayFinalPriceNoTax 1372.5
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1147.5
basePriceNoTax 1147.5
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1147.5
priceAfterDiscountNoTax 1147.5
priceAfterInternetDiscount 1147.5
priceAfterInternetDiscountNoTax 1147.5
priceAfterAddOnDiscount 1147.5
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1147.5
priceAfterClubMemberDiscount 1147.5
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1147.5
dayFinalPrice 1147.5
dayFinalPriceNoTax 1147.5
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
11
array
creation 2018-08-21T17:17:00.5750922+03:00
roomCategory 31DlxShDl
priceCode HSiteNIS
planCode H/B
totalPrice 5080.5
totalPriceNoTax 5080.5
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID zV9ftvaQNEyXz6FM7Dg/cJv9dMjXcJyOqE/vXtobpRIl2MivRV7NJRIXdAjQEhdsQ28yzwnYIw/wEcZ2U3TmC9jQu9hlULfXtp/gOBxS03nwBEiPZlnI7fvnHtjTu0aTuv3CN+Trzxv5z90lF5CHfxkgwpmXiQGu7aydv/zmL0XB38+x8wZ00JuS+Ssw4g8NzSTJEQuQClvbwtITZWNRqokvU/5EK+x962PdT1Z5wqxLkG7QHaPOOxczYiBxu8x4mZY6iZUpSToeM6whStG/0SXK7wXsFZWfa+LQ6MGMLGFPjTvr6M7n3dVhzuUfWFjl0PdiEzy9nYIYo3md2SbjKI6NRcHS1Al8jKQcAk4Tpb3bJP0bHnEHnBblBtUsVv3EmjDrlX77ugl2oFcQbrJWebRo3CBQwrvXfCUF7hHpcaUWpD+baXOlIKCWxOfnLurWD+BjRRJHFHeZ9VE4GN46VwfG2V/ScW8La3WMaxtaU+3o6AwiIIcH0UBaT0Zv0SHcQNvdAEKXoNWd5IPLABBnlrZ+I87zeVGN7u+/o3GQfJ5WtWlepjR6tdBQEilkgUVl1k3lGtFXg/2Wr6XU5ebwlrc2B9Hu97hXDBB0SE3PVZZ8kIhR/b2AjVVOzTbw4cFTDLSKW4bJXxrMDbBbCv5s7gEOqx1WRHoFxekaTgJoQ8vdiPJh5LAtRYTQQCILZWa8xTBAb4hJni1IGuxW0GFtiD5Q27lmr8o8L5zTgSjpLVmga2FlrC0ekTRec6kQQ3Iv7BVybIUgetAWxcPzJI4wIEG7jNK0DiZ5ZWXuuChLGAhKb077uAq4p8p4MQPZKOoVIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2018-08-21T17:17:01.9813760+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1948.5
basePriceNoTax 1948.5
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1948.5
priceAfterDiscountNoTax 1948.5
priceAfterInternetDiscount 1948.5
priceAfterInternetDiscountNoTax 1948.5
priceAfterAddOnDiscount 1948.5
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1948.5
priceAfterClubMemberDiscount 1948.5
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1948.5
dayFinalPrice 1948.5
dayFinalPriceNoTax 1948.5
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1696.5
basePriceNoTax 1696.5
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1696.5
priceAfterDiscountNoTax 1696.5
priceAfterInternetDiscount 1696.5
priceAfterInternetDiscountNoTax 1696.5
priceAfterAddOnDiscount 1696.5
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1696.5
priceAfterClubMemberDiscount 1696.5
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1696.5
dayFinalPrice 1696.5
dayFinalPriceNoTax 1696.5
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1435.5
basePriceNoTax 1435.5
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1435.5
priceAfterDiscountNoTax 1435.5
priceAfterInternetDiscount 1435.5
priceAfterInternetDiscountNoTax 1435.5
priceAfterAddOnDiscount 1435.5
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1435.5
priceAfterClubMemberDiscount 1435.5
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1435.5
dayFinalPrice 1435.5
dayFinalPriceNoTax 1435.5
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
12
array
creation 2018-08-21T17:17:00.5750922+03:00
roomCategory 31DlxShDl
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 3676.25
totalPriceNoTax 3676.25
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID GRa8fu6qHE6Xz6FM7Dg/cEE5MBtKL2/EhlOXMtSFXN0eUdVD0EurI86EtfcqeLeyljKJjEOL2YdtvNnir87F0WRxasN+EVhGfUOiV0Yq5nV60MDSlY7NiQCgQxU7BF5zycEEDSZ0xzk2FG9ekirE3ZtldyfPImk2Al/qSyMqnN9SyUL9yQWUkPtzBiL4UdmV1s6ij9Jzh2Fokn+znaSEEzvJvqPFbx25/QKdWRbJW9sXqrqH8BRC4eMOb4n+WHl7x1OO5/Zl8nuK1ZKT1SjzkT4Di+hS95gHnfM+UDYx0CbXCJM0tZlJdHNeXZmrXUM/1BA10OLA7hofPQNcMbUryq3Z9TbRMYajLoWWf1uAcggr44vO7noEjnfR6z1DfJVm53tfjW6HSGZ4yexxT+j/B5TGjWhXXo7VwH3AUyZqlMYEHhRuEqw+YvwSV5g18WvqC90+e8QOy+lLf5ugPrhrI4DjkvIAu+diza7Jqty/s+u+Nu+k0yHGz9hhHlFcNFBByr8Dw6ibIMiyDYZYP3D6scuEncOW8ya1ocAKDFAfhgGZ3Xy6xaBDMlffkaNzCKZfjV5tmGbN37stoCUm7zLZkW9McZh9WpLb/u+Rk87Z08fmfA+43nNihPjTqrg84IRIe6+k+/BpYWzBGOkrQWjPD2dzXC4u4S/yzzMj9+zbGxcWKwnJdrmpY+Po+Q9ugaEDWTxvWHJMjB0bqq8tQvUo1wLM4Yf+YW5R2XlSrqMa28wu30Ln2rGH5peKKZY5+xX3Bsa/OYm19aIrv4C/XnbmCeNXhdOMshShGemBk8zcWOJUx7iGxmyki8U2Avh40o0wIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2018-08-21T17:17:01.9813760+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1296.25
basePriceNoTax 1296.25
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1296.25
priceAfterDiscountNoTax 1296.25
priceAfterInternetDiscount 1296.25
priceAfterInternetDiscountNoTax 1296.25
priceAfterAddOnDiscount 1296.25
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1296.25
priceAfterClubMemberDiscount 1296.25
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1296.25
dayFinalPrice 1296.25
dayFinalPriceNoTax 1296.25
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1296.25
basePriceNoTax 1296.25
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1296.25
priceAfterDiscountNoTax 1296.25
priceAfterInternetDiscount 1296.25
priceAfterInternetDiscountNoTax 1296.25
priceAfterAddOnDiscount 1296.25
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1296.25
priceAfterClubMemberDiscount 1296.25
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1296.25
dayFinalPrice 1296.25
dayFinalPriceNoTax 1296.25
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1083.75
basePriceNoTax 1083.75
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1083.75
priceAfterDiscountNoTax 1083.75
priceAfterInternetDiscount 1083.75
priceAfterInternetDiscountNoTax 1083.75
priceAfterAddOnDiscount 1083.75
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1083.75
priceAfterClubMemberDiscount 1083.75
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1083.75
dayFinalPrice 1083.75
dayFinalPriceNoTax 1083.75
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
13
array
creation 2018-08-21T17:17:00.5908273+03:00
roomCategory 31DlxShDl
priceCode סחלב
planCode H/B
totalPrice 4798.25
totalPriceNoTax 4798.25
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID GRa8fu6qHE6Xz6FM7Dg/cJv9dMjXcJyOqE/vXtobpRJ6EzgeOdW45LN4HNHM9qbx1RrH8fNwMfT10VVNMd824j3pXonyZk/e5itjMCwO2lYkIq25sroJUDvq1CwrWLcmTXCdElu0CsEZwuKAw1lMNwjgSgCj3HGOILK3qtLkpErtfoEh+PDHrFBWcFwpJrV+Cj5+OCxVN1GkCLqeUy2XOaFCLoLAq1o7DnE1a3qHIAhTIkMELkq3KFd2Cij0zqAahkftot5zlE4egehR2YPiQQvXYTLPifNSO2mIrFPnDsegrgfHA79tjZCZcIn1scOsPNNT3L/ybHQO86DRtXhOpfuHoX5AdaxjkRBauzhZ0xit8lUogiiwQpoYyM+mLgbCqcuO4Oc0OY6Zk3ieclA98fepjl/bwkDkKs8UINCMIHTIS+ILHCPMPveo7UxGyFxXdL69/GbkSCWn0GTaKb8D6KjmEccb3HiI8968UGca8whWq8GbpHdnVqzHxJEPeKRZ02ViSTbchSydDYUvNRb2YHFj8wK0aWxWDphLp/LZpUd8W5buZitpVuoyvcn+xhoeSq0/+55JffzhHI9ZpH5u5WsfktM1xO4Uk7jJowj/STNNiSWpI52KMC69eetQXQ3ZshLp3YDweWzvXX/7H5V2WdgRSyCas68Gz/aYBjwO4Qom/boJLvmPPzJvp/MsyEjM9QnZefnos1a7metV7aO4TY9jJpudqoGLp+az0W7GCfmLkVzsigcELzmtLkfOdtQmVFVi2NBguLzXng30g/AWngPkyW3Rf0NXsZXnESAMO6Q0fLNJKHl2ICyX5LobsOZEUrzwaiQe2PV0iHwq8ER25r8P/bUy3qtgIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2018-08-21T17:17:01.9813760+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1840.25
basePriceNoTax 1840.25
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1840.25
priceAfterDiscountNoTax 1840.25
priceAfterInternetDiscount 1840.25
priceAfterInternetDiscountNoTax 1840.25
priceAfterAddOnDiscount 1840.25
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1840.25
priceAfterClubMemberDiscount 1840.25
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1840.25
dayFinalPrice 1840.25
dayFinalPriceNoTax 1840.25
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1602.25
basePriceNoTax 1602.25
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1602.25
priceAfterDiscountNoTax 1602.25
priceAfterInternetDiscount 1602.25
priceAfterInternetDiscountNoTax 1602.25
priceAfterAddOnDiscount 1602.25
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1602.25
priceAfterClubMemberDiscount 1602.25
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1602.25
dayFinalPrice 1602.25
dayFinalPriceNoTax 1602.25
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1355.75
basePriceNoTax 1355.75
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1355.75
priceAfterDiscountNoTax 1355.75
priceAfterInternetDiscount 1355.75
priceAfterInternetDiscountNoTax 1355.75
priceAfterAddOnDiscount 1355.75
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1355.75
priceAfterClubMemberDiscount 1355.75
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1355.75
dayFinalPrice 1355.75
dayFinalPriceNoTax 1355.75
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
14
array
creation 2018-08-21T17:17:00.5908273+03:00
roomCategory 51DlxShDl
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 3622.5
totalPriceNoTax 3622.5
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID zV9ftvaQNEyXz6FM7Dg/cNvmj7v6KqCzUBHRBlCW4et+BjsSymjgEP0ZkcYzUxjlS23do/5bAXJ/QnCJrAw3mesZp+LVSo7sJlu/DTHAYU+aQ6tLBFJ37R5CwLqwaN+LFIp/sXtVCIRa3yjMhlRJr0I1sqywCbmhcPzJBdagGbPqFw6+50Mc8UkRWd9N9YX9Cn5e7BHKwUqQgdlhF/vQWiZ5V4kQMT48Ch+30GzvHKO+zunqrrLJkmNX0kae+OQuDTwyk+0s0wktbhTxU7vxYT1TxJv5e3gQ4OsLggHvCMDSagtdaIVG8JX/f7dHdCBdlGESE4hDuqS7RnZUDTKIQRogH2tjKKOEQ75099qIZTG7X6jVsWZRYmVpPn1RbCB5h5ktI/56Uosg8TuuWy290v0fIz09uAQ4dzAljFrXYuZr0UoV0kSoXzn/a/WqhZZfwUqNokcZdYmYPNAcqpm0b+4RWz+U6IPthyMyab9N7TZCLqTQyS3pOzYnqpJIbatGH8RLYcH/mNB8/zRQYNhcLswNwUVRkVtzUENFCNf8i+mwrwxDKyXFsnGYFwvY8HzDWZ3Pdu8s73l4ZBi2OeMAm0HpJxmVyT7CpikV8Kl73R84XaLIRSTazlZRBGIv7YPEY4GZtzrt1A/eSHOLeXWbn5Ebf68N/9FSg+ibfjg6pBv67z3AlFtIEnpXqSxg/KDIyk4IKepwQw6tjuPirzV4its0jQSGLxHJm9uDsL3bRjUkx0NPgpdoHkSDUlPKjgn2eGCGmgavNgEd1/yD7ILv/yTKGsHuNZJ/z5AGOs98BHEiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2018-08-21T17:17:01.9813760+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1282.5
basePriceNoTax 1282.5
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1282.5
priceAfterDiscountNoTax 1282.5
priceAfterInternetDiscount 1282.5
priceAfterInternetDiscountNoTax 1282.5
priceAfterAddOnDiscount 1282.5
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1282.5
priceAfterClubMemberDiscount 1282.5
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1282.5
dayFinalPrice 1282.5
dayFinalPriceNoTax 1282.5
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1282.5
basePriceNoTax 1282.5
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1282.5
priceAfterDiscountNoTax 1282.5
priceAfterInternetDiscount 1282.5
priceAfterInternetDiscountNoTax 1282.5
priceAfterAddOnDiscount 1282.5
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1282.5
priceAfterClubMemberDiscount 1282.5
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1282.5
dayFinalPrice 1282.5
dayFinalPriceNoTax 1282.5
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1057.5
basePriceNoTax 1057.5
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1057.5
priceAfterDiscountNoTax 1057.5
priceAfterInternetDiscount 1057.5
priceAfterInternetDiscountNoTax 1057.5
priceAfterAddOnDiscount 1057.5
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1057.5
priceAfterClubMemberDiscount 1057.5
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1057.5
dayFinalPrice 1057.5
dayFinalPriceNoTax 1057.5
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
15
array
creation 2018-08-21T17:17:00.6063419+03:00
roomCategory 51DlxShDl
priceCode HSiteNIS
planCode H/B
totalPrice 4810.5
totalPriceNoTax 4810.5
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID zV9ftvaQNEyXz6FM7Dg/cJv9dMjXcJyOxis0OIbdosaUvFYvdYNRASQBy2BRjtK3C61qp9u3SUpC4iqqGC3tiTySWE87tyOcgZ7iXoi3AJMT9c/8i4JiX2y+olgJ+1m5QDWqCAFOQ2Hn+rXbWgizBDAfvSH24z5Lss13oN0sJi4NFli72mXJ5Lt2b71pELlQk1wHYJCrXaboUsRDu6538KQC7EzgZbxLLfumNe5QmKc5eKEIdR4gIldAfCQu1qAz4bXryeBlf3NLyT9Ewy/paWaQEHlfaGbQgxrxizDNvXNPqTi2Y9FFaYCvGJJSeLCIWFsPljwgLEEd7jxb3v63iZGbxcrvtuEXxxLhGLHoUtwqY1t4/jI28H1940K8M8UuLJoqX/mxyzAqp6EiYEhaedQhpXcHuCoORCVUggdUGnOZXogMwLxcnPYWoyC1/PraRG11+m+njxgvr1XyMk5yioUX0zQyQUObReEmdLvCcVrS1NmJ5GXa6QzQPpoK254SZbC2EjK+BZth1mQ0MO3GosO2m31764pWWYGi/YyOvNCzieeT4e5w0Rr5ABHkoxJCQWrQonRtYQ3s6VnqyR4wKuQl0JoWZTarjp2oaP11Rc7O0z4ScQcMZhTBdGQj/uFX1ZBJQdiAa66oClqNf4OakZ54RS0p/j6s2KvAXW6CVUQiH021iPEJ2ZHRieDvI6phy2WSMf0K9dnf+a79q86HCtQfeHGeCkaiXurV5VPpnQ/WtyDfu0LLwT+FbPrPcg10o7mG/YbyP8ZzUH06M3ELziUEFegpJeRTMclFrDOE0g1imU271GTQVdBxgQevQSn1IlEKdybVSlg=
sessionCreation 2018-08-21T17:17:01.9813760+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1858.5
basePriceNoTax 1858.5
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1858.5
priceAfterDiscountNoTax 1858.5
priceAfterInternetDiscount 1858.5
priceAfterInternetDiscountNoTax 1858.5
priceAfterAddOnDiscount 1858.5
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1858.5
priceAfterClubMemberDiscount 1858.5
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1858.5
dayFinalPrice 1858.5
dayFinalPriceNoTax 1858.5
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1606.5
basePriceNoTax 1606.5
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1606.5
priceAfterDiscountNoTax 1606.5
priceAfterInternetDiscount 1606.5
priceAfterInternetDiscountNoTax 1606.5
priceAfterAddOnDiscount 1606.5
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1606.5
priceAfterClubMemberDiscount 1606.5
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1606.5
dayFinalPrice 1606.5
dayFinalPriceNoTax 1606.5
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1345.5
basePriceNoTax 1345.5
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1345.5
priceAfterDiscountNoTax 1345.5
priceAfterInternetDiscount 1345.5
priceAfterInternetDiscountNoTax 1345.5
priceAfterAddOnDiscount 1345.5
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1345.5
priceAfterClubMemberDiscount 1345.5
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1345.5
dayFinalPrice 1345.5
dayFinalPriceNoTax 1345.5
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
16
array
creation 2018-08-21T17:17:00.6063419+03:00
roomCategory 231HamanHa
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 16200
totalPriceNoTax 16200
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID crYZgtm5tSaXz6FM7Dg/cHJbeEKmRZjCrwOykqJ8X2JzT/HsoeFKUZXzVFb++Wk7gMuk9uBJFgGW7itYgm9SzCpvnl55+qV5wFCOtfmaCXyBOpcaEuMYmPpSAW7HxBBXExqBkziel/bc0bkGON7JkFG5VFy/WVp6I62j6yjhQl8kEfV0Qb7jFRPa2Mt+6uX7Iy19M4nnbMG1W7aT8kxFzj60Oc/Kv5nxabYWOT2irUxObs7hV0pDw3sEgUuwWuLSBrfGOgFpf0CZeC2KwBzjEib3GSqd9UtpNO88CL5WdwW99bqmY5syRHZ//KPVJuN1xlSIKdF7Tk3sLLbaCo+UybSb5r5TvFb3MGCzg0+R4KH8xOLg2bg7PSIwnoyR7LZBf2YafJBmNQBGID+fITYXPOUW23serQk7uQnBMyOqE6CRcVS2wkiqhPJooMVOC7jsrVEIvdOysKviw+fCH1HkdrYjv0gMsKW5lJyU0qr05Z4Px5tihw4L8jzLcCe0nu3+OdbUUM/BZncYSXDJ1kqad5uBCP6dHa17qm3VueyZQG6VskixlJUW2utI2/uhsEofZas8OpKjoZZHTknHhTW9GLL4Sq42+lylnFSBfqed8eVFM80Gvxniq3GY2knR/GZTvygmPC162DM80P8gZldn4+qahPMDm1bJWeWqq979V3nSXD3YvI8NdxNbpOMBnC6eHmIA8tO9jIvA7lM6MF4q8GtNSS5tw6LGLz65/Zq5ej+ST744+JYfRVHiKHuH9c+qIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2018-08-21T17:17:01.9813760+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 5400
basePriceNoTax 5400
availableRooms 2
priceAfterDiscount 5400
priceAfterDiscountNoTax 5400
priceAfterInternetDiscount 5400
priceAfterInternetDiscountNoTax 5400
priceAfterAddOnDiscount 5400
priceAfterAddOnDiscountNoTax 5400
priceAfterClubMemberDiscount 5400
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 5400
dayFinalPrice 5400
dayFinalPriceNoTax 5400
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 5400
basePriceNoTax 5400
availableRooms 2
priceAfterDiscount 5400
priceAfterDiscountNoTax 5400
priceAfterInternetDiscount 5400
priceAfterInternetDiscountNoTax 5400
priceAfterAddOnDiscount 5400
priceAfterAddOnDiscountNoTax 5400
priceAfterClubMemberDiscount 5400
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 5400
dayFinalPrice 5400
dayFinalPriceNoTax 5400
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 5400
basePriceNoTax 5400
availableRooms 2
priceAfterDiscount 5400
priceAfterDiscountNoTax 5400
priceAfterInternetDiscount 5400
priceAfterInternetDiscountNoTax 5400
priceAfterAddOnDiscount 5400
priceAfterAddOnDiscountNoTax 5400
priceAfterClubMemberDiscount 5400
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 5400
dayFinalPrice 5400
dayFinalPriceNoTax 5400
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
17
array
creation 2018-08-21T17:17:00.6219719+03:00
roomCategory 231HamanHa
priceCode HSiteNIS
planCode H/B
totalPrice 17388
totalPriceNoTax 17388
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID crYZgtm5tSaXz6FM7Dg/cO3cHJaJgChuUBHRBlCW4evO7fOx6baTXOjCDkoeHsFke9B04VZBI9UyMLi5nifQ5PmUUOkfMqUkhOqK3oRYieis5/sD6Z4SOU26COEWQMQi6tWsdcHn5EG5YVzVgtrxTOKKrIW7jOkYCF6iTdcRWSO5eELkyo1j3jK/QgcfVVlcoe8wBUWEDNi6MSinuMIYfKCUWPpLKmbOHu3d3LVmSSJnBJKu9liMKP+PfYeomQax8dImJpxA3GUTUtWWVGI53p/7Jdh0hPiTIn5aTcelHR0HsQcsoJlIXohIFNMGJzV1BzpLchtf6DC5n++UlwgZJwsGrQpURTXZxFHz+NIWxlQIIr/W4PhoWuLCFyQQhR/0YAP1avked7kAWsDER7P6AriSh8iFDlmOH0kAnCaAPpjq3e1IHdzGrtYejJpD8dDMVVAU6cID8zvVogZ+O6A0Ae9zZuNAxu0mULuAi8KjdegDLudPAk89GtS94DWXxt/A/P6SlOx+977H6wxh5rKntFmm/OMn7BzNIrk+Aw35S8JW2+tqWee57/S7qgCY4wbaMAYf5mp+ET0xDs/DqwYcohOhl5SUA7ELuQ3IbK0TUTHgLTOLqXKfGDYp2bBLs5CjQ8GfHBZpyAdJfe0jinJdicdH3ETxVO3S0JtvOnjKNWaIHD56XxwbmOnAnEW964KMwpnuNsuVj4MymzVqVL8rPKEXAZbv7F4BOalQtf/S75vS/ZUjz40BiBYRflGrW+ZI48fpRGkNshUP/VOMF0cZSYHTIe3ZdBZNNwlHeIzyRvj0oCJ7JJAGylbJe/u2LmCj1KiLNYu7wiU=
sessionCreation 2018-08-21T17:17:01.9813760+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 5976
basePriceNoTax 5976
availableRooms 2
priceAfterDiscount 5976
priceAfterDiscountNoTax 5976
priceAfterInternetDiscount 5976
priceAfterInternetDiscountNoTax 5976
priceAfterAddOnDiscount 5976
priceAfterAddOnDiscountNoTax 5976
priceAfterClubMemberDiscount 5976
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 5976
dayFinalPrice 5976
dayFinalPriceNoTax 5976
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 5724
basePriceNoTax 5724
availableRooms 2
priceAfterDiscount 5724
priceAfterDiscountNoTax 5724
priceAfterInternetDiscount 5724
priceAfterInternetDiscountNoTax 5724
priceAfterAddOnDiscount 5724
priceAfterAddOnDiscountNoTax 5724
priceAfterClubMemberDiscount 5724
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 5724
dayFinalPrice 5724
dayFinalPriceNoTax 5724
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 5688
basePriceNoTax 5688
availableRooms 2
priceAfterDiscount 5688
priceAfterDiscountNoTax 5688
priceAfterInternetDiscount 5688
priceAfterInternetDiscountNoTax 5688
priceAfterAddOnDiscount 5688
priceAfterAddOnDiscountNoTax 5688
priceAfterClubMemberDiscount 5688
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 5688
dayFinalPrice 5688
dayFinalPriceNoTax 5688
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
18
array
creation 2018-08-21T17:17:00.6219719+03:00
roomCategory 231HamanHa
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 15300
totalPriceNoTax 15300
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID crYZgtm5tSaXz6FM7Dg/cNQXHlVoo2ijt/SvPj9wyA0WnhbdNlhPMPXIn9hl3lXi2utXGwcBUbPGrcx0sW0Hn8wI+fPpUzcc6zGyVLnrSDpshTGRj2/ivQ6wkb1M+E4YmU4qwo469w+8XRrHa4ZxdUu+h4tik+ru5VsqZdJO5O5kUW/NcsaZ14WGSnwIXLZNiAbOqNXgbqOlakK36Jzx2OvCClv4vYzOk79wnIpB8HgiXtcToLHBrzT0284jC2iQaKk4opm8TK5kPo+Lirqm/T5LXPDuI2pTcv4r0Ttjm7qkqMHl1UufuizBVX6BYH1H94engBtk3f7IB+TqF0FNHToW4L01X9J85RQ6Elk961slgyR8G1NJHc3hD2Qffa6L+rp8ehXmK1C8P1ENl7mbQqmE+cCBC4DY7/et0s4akhE/omVU1F2vG7vtXJR/kR3GYcVz1pmRf9j/q7+2fc0D3eLMEF2M5dk6FncyzTzMOCxuUjKJo/Nk1iSIBlsK9TRM6Rk6nPBFcC2GlR1NGci8edqCSN1prb8/2w5ZfivEo+1Xcj7mYCS2vOPj2BKcBWl/1e5t1ni/yy/Jaf89Uuo2XKLSkVUPFCXlG18SyLvpvwmDur8JqmbT7jAV+Y9iqrH/m690Z4tiZZIyPD3E+KbNc/FLfG9QJnFLC6h+VfsAcp9UPUiA8R5A54QGH0vsxJclYPdxNM4CiFP8W23aPtb17BquBPy9WytzzMmT1fWOnoWrl7jjqOpbVZf6/9Ewx3fBM2S+uJVrGSW5rJkDctlUSFRsQ8/r3SbO
sessionCreation 2018-08-21T17:17:01.9813760+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 5100
basePriceNoTax 5100
availableRooms 2
priceAfterDiscount 5100
priceAfterDiscountNoTax 5100
priceAfterInternetDiscount 5100
priceAfterInternetDiscountNoTax 5100
priceAfterAddOnDiscount 5100
priceAfterAddOnDiscountNoTax 5100
priceAfterClubMemberDiscount 5100
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 5100
dayFinalPrice 5100
dayFinalPriceNoTax 5100
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 5100
basePriceNoTax 5100
availableRooms 2
priceAfterDiscount 5100
priceAfterDiscountNoTax 5100
priceAfterInternetDiscount 5100
priceAfterInternetDiscountNoTax 5100
priceAfterAddOnDiscount 5100
priceAfterAddOnDiscountNoTax 5100
priceAfterClubMemberDiscount 5100
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 5100
dayFinalPrice 5100
dayFinalPriceNoTax 5100
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 5100
basePriceNoTax 5100
availableRooms 2
priceAfterDiscount 5100
priceAfterDiscountNoTax 5100
priceAfterInternetDiscount 5100
priceAfterInternetDiscountNoTax 5100
priceAfterAddOnDiscount 5100
priceAfterAddOnDiscountNoTax 5100
priceAfterClubMemberDiscount 5100
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 5100
dayFinalPrice 5100
dayFinalPriceNoTax 5100
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
19
array
creation 2018-08-21T17:17:00.6375969+03:00
roomCategory 231HamanHa
priceCode סחלב
planCode H/B
totalPrice 16422
totalPriceNoTax 16422
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID crYZgtm5tSaXz6FM7Dg/cAj8emBL1w3T4nKnjWPZjugG9jW6aVQ50PBfYVKSt/0ytRzVXTRl9riVDuG2xKolWXRLqLnUxJOBZCW+4ZsP2HqwwrueN57ONJBydvkX/Aw41qKURj/p3Wrd3j1TpaOi5/rITHbFkZonxGZmDVSkpJbBmRBCgSyF1zWjho/pLMzbHVfYYbCUypTPs48M66cP2ZC8ww30wkPTpK4Bv9T1Wq7R/LLVSrji/faVPdHnXet0P6clVX3t6k5Z3zr5JmUMvNFx0jHFo6HFFuVbBCL+SxTKzRmuz8rrrtink51a2m5GpyRy6UKRhhi+7A9sDIS01Hx1KQKAyJ6VupAnJjKvKeRRHRUALjB+50PH0MJHxmpOrlO8Q+No5C3ngBpu/e8e1M8CsjG/2NBYStqVK4R/7hi+/6asPq2mtGLMPWgzi2cTCB1Wcj20Zt0sSP7v1g6JmcGMq2ClLU1/mBxr6AMi4zjch0hA5D8XmT8+r1xdFwr3Kj2l1/7nKmFCPpjdp4uQz4imwDb/JOr5tqQ9fTR8olhvq6ZoYjdR1uoWkKUa2VV6lzO4FtJ0PNRiVqQSeBi26M/PBRQVRzwAkEdo/Ra66csB75JHyoQAz3QLgqJ+fyFwstF2E/dAYC7GJ9uNIf90VAjvwOJtYhRKlakl5u05yAfzNQWHzdCNLoRmJ2ybvRlTF9R7ZeW1MdvQ6w0vFy45o8/vjG79lMIojKKTAVoOog+qOPhZ5UNodhDU4ewZi3zYrucjpa/Ol9iotxN33/euKAbwGuN+zVadUgY4JV8Wb8x3ZOHT+5+Rt6BIEN9eQM/L8nyaX+gTjadpM45ccILPVSJRCncm1UpY
sessionCreation 2018-08-21T17:17:01.9813760+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 5644
basePriceNoTax 5644
availableRooms 2
priceAfterDiscount 5644
priceAfterDiscountNoTax 5644
priceAfterInternetDiscount 5644
priceAfterInternetDiscountNoTax 5644
priceAfterAddOnDiscount 5644
priceAfterAddOnDiscountNoTax 5644
priceAfterClubMemberDiscount 5644
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 5644
dayFinalPrice 5644
dayFinalPriceNoTax 5644
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 5406
basePriceNoTax 5406
availableRooms 2
priceAfterDiscount 5406
priceAfterDiscountNoTax 5406
priceAfterInternetDiscount 5406
priceAfterInternetDiscountNoTax 5406
priceAfterAddOnDiscount 5406
priceAfterAddOnDiscountNoTax 5406
priceAfterClubMemberDiscount 5406
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 5406
dayFinalPrice 5406
dayFinalPriceNoTax 5406
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 5372
basePriceNoTax 5372
availableRooms 2
priceAfterDiscount 5372
priceAfterDiscountNoTax 5372
priceAfterInternetDiscount 5372
priceAfterInternetDiscountNoTax 5372
priceAfterAddOnDiscount 5372
priceAfterAddOnDiscountNoTax 5372
priceAfterClubMemberDiscount 5372
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 5372
dayFinalPrice 5372
dayFinalPriceNoTax 5372
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
20
array
creation 2018-08-21T17:17:00.6532161+03:00
roomCategory 251KoSamKo
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 12150
totalPriceNoTax 12150
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID crYZgtm5tSaXz6FM7Dg/cPtirNJw0pVd6ttL2cvd27dgVDe1IzOtimcjE31hkD3tQ1/Fj6kYOoMbW07jUAtZHlAX0Wd1JxPzz6MZRUmhaJQz3JgFa3ZQjvvoRNUycHf0XZeoSJWXPfYemwaejUCqX5RwD5K+ufUy9sf5JsPG0dP5oVU/j1w+11k4JgLdjCrolWPxbG3OhMvD2KYqeJrydCGjgosjb8/yu1Gecu0FXp1bWBez/HaPillROwUs1DWG7w2nV5dMZK69ijYghSNGr5Xu5czUZQU9wQC3PA5K/4VJC9GKWmghC+LCuhpWvGzBFMxZfwkCnMVkutMztxfTLwsfVrypkRElW7ChUajs+E1GWBt/pAECBnoIbYq3AT5rL2bMWLnz6CFQKc/mUWxj8Z5mwXmGSj6cgBdtk9WjvD/cFPad2mgT2feaDTSzAwD5pLoTN6U6lycPHKvvb4sSPV66eLpjL459Dg6IPLVtnXYIJZvmYt4E4Fym0IDMO0WwZPu6L3xFZvm8Gk3B5FjjfMOzPgcbN/6Ag+PtFyZI35bILyhfnfZm5B3cmJahZS/xYwTCye2XDgUS+YFWyBjQgsfH7I4xAkqWm4H8Axyj3DcEDMGsZafVwBkCoS6AYlG8Rrdm/vwnpobkAaZExFCv43RCtXQDJBn2oFbCoso1KXVlNsREtfqsE4CXZAmXAUx6GyctYPSyiGqux4Zp4h/H5XlI9TklzOvptqDeW8Txd0ZNeFv+TeRbXHBZZgptpRyVoxTs5bnk5jM=
sessionCreation 2018-08-21T17:17:01.9813760+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 4050
basePriceNoTax 4050
availableRooms 1
priceAfterDiscount 4050
priceAfterDiscountNoTax 4050
priceAfterInternetDiscount 4050
priceAfterInternetDiscountNoTax 4050
priceAfterAddOnDiscount 4050
priceAfterAddOnDiscountNoTax 4050
priceAfterClubMemberDiscount 4050
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 4050
dayFinalPrice 4050
dayFinalPriceNoTax 4050
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 4050
basePriceNoTax 4050
availableRooms 1
priceAfterDiscount 4050
priceAfterDiscountNoTax 4050
priceAfterInternetDiscount 4050
priceAfterInternetDiscountNoTax 4050
priceAfterAddOnDiscount 4050
priceAfterAddOnDiscountNoTax 4050
priceAfterClubMemberDiscount 4050
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 4050
dayFinalPrice 4050
dayFinalPriceNoTax 4050
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 4050
basePriceNoTax 4050
availableRooms 1
priceAfterDiscount 4050
priceAfterDiscountNoTax 4050
priceAfterInternetDiscount 4050
priceAfterInternetDiscountNoTax 4050
priceAfterAddOnDiscount 4050
priceAfterAddOnDiscountNoTax 4050
priceAfterClubMemberDiscount 4050
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 4050
dayFinalPrice 4050
dayFinalPriceNoTax 4050
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
21
array
creation 2018-08-21T17:17:00.6532161+03:00
roomCategory 251KoSamKo
priceCode HSiteNIS
planCode H/B
totalPrice 13338
totalPriceNoTax 13338
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID crYZgtm5tSaXz6FM7Dg/cHObnHq3OQU8LVGdRT+/kx/Z/xoocnAPw0zE/egQP1h66xv8tdnZ+JPkqjaiUifyaFnPsVFSPd/979EMw37cVp+O809QWIDdDZfmk5iDud0n7s68J0sp5PjKCU5VVSjVzreRDjXccVYTUPHVy612hyLRCoOfmFCsnABNo+HbUCdncU/mm/teYSMxDxm0wRhuvgOp75OkioZBM4TdSPN0x4ey5CYUfGLzSA2R/jUWaM0Cnb6JJAUlZaErt822h7NNvSumrwb4PXu6+82d79xQtkOvLxYqNN26/qW/FPbvf+WHRp7mvodHc9kEPOshwrkyCnvGOBk+0CQ4AEybpVz8jkjmKLLegiu5utvsxCp+mOtY/DisNykULqKATNiEEldhcMs4N/7F80vsBqxQSlEL6aSkT7TcT9aBnA9gA23meOSU+QrAVeJKWnm2X+0z5tUtRSNqz7gSwJ6zhL5PlXmjj4KsiQfOolBkCQ1yXds+9cCA98sXAv/2NRjvs/eBJZN+QG+jBNEJOKgFzDZsCWNo5hl0opb5u5v2Ts8ApNp+DM5Wk96JvhTXi6QqqoLXpNSdxxLQdLv39tMvYRkPzywix8kfuTsSbHBgkmjPw/O1VRumcRy+975zxwpqnja+n+zEs16sKkgiGKTURIGAxkVtQ6hftr4R/igjslXxgWvJ1Y/PjafXqfFEVO1AgPkZ8lstO0zwMYjBBHaAOVXiktXA5R/BGEsaiMIqqxkAsy++neT1+UiFp21vbh5SHJb/mH5npoHjdFFMX3kIdqo3gH3QOv/M2XoeF90EEeUpR1wX9ztLVGxDz+vdJs4=
sessionCreation 2018-08-21T17:17:01.9813760+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 4626
basePriceNoTax 4626
availableRooms 1
priceAfterDiscount 4626
priceAfterDiscountNoTax 4626
priceAfterInternetDiscount 4626
priceAfterInternetDiscountNoTax 4626
priceAfterAddOnDiscount 4626
priceAfterAddOnDiscountNoTax 4626
priceAfterClubMemberDiscount 4626
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 4626
dayFinalPrice 4626
dayFinalPriceNoTax 4626
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 4374
basePriceNoTax 4374
availableRooms 1
priceAfterDiscount 4374
priceAfterDiscountNoTax 4374
priceAfterInternetDiscount 4374
priceAfterInternetDiscountNoTax 4374
priceAfterAddOnDiscount 4374
priceAfterAddOnDiscountNoTax 4374
priceAfterClubMemberDiscount 4374
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 4374
dayFinalPrice 4374
dayFinalPriceNoTax 4374
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 4338
basePriceNoTax 4338
availableRooms 1
priceAfterDiscount 4338
priceAfterDiscountNoTax 4338
priceAfterInternetDiscount 4338
priceAfterInternetDiscountNoTax 4338
priceAfterAddOnDiscount 4338
priceAfterAddOnDiscountNoTax 4338
priceAfterClubMemberDiscount 4338
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 4338
dayFinalPrice 4338
dayFinalPriceNoTax 4338
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
22
array
creation 2018-08-21T17:17:00.6688435+03:00
roomCategory 51DlxShDl
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 3421.25
totalPriceNoTax 3421.25
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID crYZgtm5tSaXz6FM7Dg/cEKmu8pUvDKn4nKnjWPZjugG27jweDqeXPgW8h89/dSkJ7ZnMa+sGLwndRv3JZcTY/mFzpbr/fB1lkYDkG8uMAhpcNrKktVhhHJMqx651QvmxcigWy/CIEpqwLIundRVA1l/HpUAu+pfnfwTYuyJoTCTYgciCA67hIH1E9VxduYy9+TxpDVI55Xp7B3m1wlLZ9JcnpLynpNXKAhwPbebCr4Rk6z5PgOyqXgPjrHPSuqbYn3Jd7rBLMbDUDGWZoOpg/Wb9SaL6pBd1OCj1L4IzDgGFuFAEPwDzzLbkk723fba6OKknO3aH19BKuehn+OPxuDTbv6NDsMjofZ+L7irrlxj/w5BiR+iFxFLrujwmxmWzFhpef9Dq4vCDD4/ETVMZr/0XgdxK3+wtosRg/tCHsXe7PY7IjqInuhPAYtfQqRXBz7RJQueBathQk+TBsJYVrmDclnqlP6rDLp76wqMna0rtbQh0oUnA32EDcg+oDnaH9WuYO1QEibRH6prwh5bTxzVZJpTP7se86bd5ugbx6gQxOHB/3uVktG86oiGMIm6gm5GM+mTLVxdYPsUC/FIm5Xa4PbUqa4wqYc5rvamnSvlbzBLFuzhXsDk/kSO40U9WKmx5CMaBZfayoWN0n4WSSDKmnHVdT4AbVnpS1QS10C2+0rmI8kfjUCXO9NMreZT6OR3eLNLNmvj5lxcBuFdH19NZXHklXTGrfx1z4dx4i60XwMnBpHurLH1oMqxHd9Lq6SjlForfDQCyYdGdnOdyeNcng9ebEh8k0sJ8jfdRkhg47ggL/53aHt6WhzNo8K6IlEKdybVSlg=
sessionCreation 2018-08-21T17:17:01.9813760+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1211.25
basePriceNoTax 1211.25
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1211.25
priceAfterDiscountNoTax 1211.25
priceAfterInternetDiscount 1211.25
priceAfterInternetDiscountNoTax 1211.25
priceAfterAddOnDiscount 1211.25
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1211.25
priceAfterClubMemberDiscount 1211.25
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1211.25
dayFinalPrice 1211.25
dayFinalPriceNoTax 1211.25
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1211.25
basePriceNoTax 1211.25
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1211.25
priceAfterDiscountNoTax 1211.25
priceAfterInternetDiscount 1211.25
priceAfterInternetDiscountNoTax 1211.25
priceAfterAddOnDiscount 1211.25
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1211.25
priceAfterClubMemberDiscount 1211.25
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1211.25
dayFinalPrice 1211.25
dayFinalPriceNoTax 1211.25
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2 <
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 998.75
basePriceNoTax 998.75
availableRooms 5
priceAfterDiscount 998.75
priceAfterDiscountNoTax 998.75
priceAfterInternetDiscount 998.75
priceAfterInternetDiscountNoTax 998.75
priceAfterAddOnDiscount 998.75
priceAfterAddOnDiscountNoTax 998.75
priceAfterClubMemberDiscount 998.75
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 998.75
dayFinalPrice 998.75