1בחירת חדריםחדר אחד או יותר
2טופס פרטים אישייםבחירת חדר נוסף או סיום הזמנה
3העברת פרטי אשראילצורך שמירת חדר, התשלום בהגעה למלון

אנא המתן בזמן שהמערכת שלנו מחפשת עבורך את החופשה

loading...
loading...

להלן תוצאות עבור מלון אורכידאה אוקיינוס סוויטות הרצליה

תאריך כניסה: ביום א' - 09/09/2018 , תאריך יציאה: ביום ד' - 12/09/2018, לילות: 3
$var (array)
error FALSE
warning FALSE
message NULL
remoteServiceUrl NULL
data
array
packageToBookPerPax
array
packageToBookList
array
0
array
requestDescriptor 60022876
packagesList
array
0
array
creation 2018-08-21T15:56:57.8751678+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID exvWKMt7PQeXz6FM7Dg/cPEJbhbmZzz4uOWtjwlsQK7GofmEHVmV4XDSQ+tZfPx7HqjQLg3opnXnLpPnEMcXdxQG3gKCfRz3oZWlgSPZ1DqUnkXlB62w+wng9H3jlCmSSfLOEvNqtW/5W+wuEVgmHDSzovfH7/2hgWctcRi+FKDOYWm52fsI4vTOxv7aVpg38nHA0Gb/SYG7clGzFyyPOr5h8diJKQOUcQepSjWnFb1EUHHuiQS3mLKuriTYDsJsniIAVJ/IHKHb3mdQO5zN5uWR1AGxLIPYHrp5nWEdCsRvYSOOF/nypzC718QlHLnX6rpo/7fM1k0VkgBJAmYpB98SYtVUDwq0hpbXguU34SyfggpqqL6yj7rHeaz7uQ+ukigZpbtyqSkGYeFzw2LU1ceQU60N8iZruZs7ciysWmPB4eXuzOhUo5gMlVHEyxhD9++tBkk1Gef2yJvYRGHue96UKL1congzJy6/0LVwOywd9kBgnnjDYok06goWpY99NcvJSqIshUFboQ1QBSZh+h85H/WAV7+yKuf2iKNiCZaka70usnnxEV8SZ7zplS+Bgf6hhbbfM3pC5rlGqGyFzcYwebYp1FN5rGCDCVEvc/eFea/tkTH1ZZbT+ynYWvuCdhsPjHupGkMuGVf1+WLwW9nsCP7GfBcJFjgU+cxCjhu8fFGrf7SM9wXgOI8nQdY8iZc3zQ4+5lzAzHkpJli6nXggIGXz4FaJF8snXftO+Y4ps03CTtueRvYvZerl08wnDt+Q6Om/lufhfvQi6l0yyD7m71h+w7gSM1u2CoysLK5RVfIPQueMbxEyBK20P12K8zjByMb0zpknbRwU+gz+exPi5sru1vCI+Nw44mhrVSRrerzad6j2LAWVK8TNaGVCuRzeo339CwZy+AxmmJWCq5Us6JyWrXI2JNxEu7c7qODiKCLhuPEwjSPIv+R7C7DlCGOpMIkxBDXAcutykAVXYwC24pGjHgT7IlEKdybVSlg=
sessionCreation 2018-08-21T17:17:33.7477389+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 21720
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2574.01
basePriceNoTax 2200.0085470085
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 180.1807
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 231
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 2393.8293
priceAfterDiscountNoTax 2046.0079487179
priceAfterAgentDiscount 2393.8293
priceAfterAgentDiscountNoTax 2046.0079487179
priceAfterClubMemberDiscount 2393.8293
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2046.0079487179
dayFinalPrice 2393.8293
dayFinalPriceNoTax 2046.0079487179
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2403
basePriceNoTax 2053.8461538462
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 168.21
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 231
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 2234.79
priceAfterDiscountNoTax 1910.0769230769
priceAfterAgentDiscount 2234.79
priceAfterAgentDiscountNoTax 1910.0769230769
priceAfterClubMemberDiscount 2234.79
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1910.0769230769
dayFinalPrice 2234.79
dayFinalPriceNoTax 1910.0769230769
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2295
basePriceNoTax 1961.5384615385
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 160.65
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 231
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 2134.35
priceAfterDiscountNoTax 1824.2307692308
priceAfterAgentDiscount 2134.35
priceAfterAgentDiscountNoTax 1824.2307692308
priceAfterClubMemberDiscount 2134.35
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1824.2307692308
dayFinalPrice 2134.35
dayFinalPriceNoTax 1824.2307692308
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10174
packageID 231
parentID 0
name מסיבת מחירי קיץ ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודשים אוגוסט וספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 7272.01
basePriceNoTax 6215.3931623932
totalPrice 6762.9693
totalPriceNoTax 5780.3156410256
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 181Presipr
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
1
array
creation 2018-08-21T15:56:57.8751678+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID Tq/yCqgn2ESXz6FM7Dg/cDQeDUDSmvaGotFNoOHql6YbBrD248Rec+17UvNjMfWU5wER3H80ge3cZCKTqoMq0WDEvE27d8z1Ztd9iJoDHUZdaxOUqB9lNbjN3A9p3IDUG6UBQJkxici/TQt+RJOmCmGgp/VQHRGq3nVtzrOuBLPbR6fE09TMEM9Tphm1IBAwA6L+qK3wd0wiKw5unGe4+LvxBVwohtLl379mfI7koUIJljB5ADXSkTz5v6+jX0z2MPd9nepbSMkKVBhx7CLBNBxvGgDRY8W99SXXx/0/RUrYzMZE0wSw7cKDbZ6S0dNKUWWtnToEHKL4rLjWUfrqyCCNn6H4uo3xX4JZPAUhEa5o5uMmJHy1HOtRiiAat6XZs7Pu8tuvtJsgFPt3Fx6xC4EfNziUnxCiGcNtmw2ETRvlKcjBk2zchFWKPTOzq8217xyoTqDsU67mhof+G+rwgbkSkV4rEWPLPkhhiwaPjn4Bwzi6jhLeZdZjEKZyKOrjSrfYXRpmek8TLQcedvdbwekMxZS9Iz3Py9DqLWrrTQ3rno06orGEeShTqS7v/frA8bRT6/nyXzIt8y4likCRgBJDFtKldKLTZmO/JjHZoY4PooYWAYU7hM7Qu6MvGsDUranmXl89/zBBcogiaKKPH3QKlEuSxFWutxitjWHv9+nui2l+oGR09xh0IxpFrHJ7wi72eGRMHUQ99XoYSkA/rNj7j/KYvHrf80o9LcVCbWHVYfZhfNeMlMN/9NoQcZ4RkDWwcykm4G1HXjtWc/MRv6I1H17H+na3Le3HKUnaUrDSFL3BQ5LiDM+EF24+pxHyRs4qo35tuYpeoGz6DAKKrHQGg/HDd6+Zb87eoHVOLeKRccLJ99jxIfBkD03O6FCmfitwvvLjfN/N03uH/rzjHV6SPelySMrmg0McQK9huAT8rxruORuOtOSXyzmaOh9FOpxrevnMRsWQjvyNp+p8Vslt1qaubxsGIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2018-08-21T17:17:33.7477389+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 21720
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1134.01
basePriceNoTax 969.23931623932
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 79.3807
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 231
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1054.6293
priceAfterDiscountNoTax 901.39256410256
priceAfterAgentDiscount 1054.6293
priceAfterAgentDiscountNoTax 901.39256410256
priceAfterClubMemberDiscount 1054.6293
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 901.39256410256
dayFinalPrice 1054.6293
dayFinalPriceNoTax 901.39256410256
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 963
basePriceNoTax 823.07692307692
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 67.41
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 231
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 895.59
priceAfterDiscountNoTax 765.46153846154
priceAfterAgentDiscount 895.59
priceAfterAgentDiscountNoTax 765.46153846154
priceAfterClubMemberDiscount 895.59
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 765.46153846154
dayFinalPrice 895.59
dayFinalPriceNoTax 765.46153846154
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 855
basePriceNoTax 730.76923076923
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 59.85
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 231
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 795.15
priceAfterDiscountNoTax 679.61538461538
priceAfterAgentDiscount 795.15
priceAfterAgentDiscountNoTax 679.61538461538
priceAfterClubMemberDiscount 795.15
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 679.61538461538
dayFinalPrice 795.15
dayFinalPriceNoTax 679.61538461538
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10174
packageID 231
parentID 0
name מסיבת מחירי קיץ ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודשים אוגוסט וספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2952.01
basePriceNoTax 2523.0854700855
totalPrice 2745.3693
totalPriceNoTax 2346.4694871795
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 141DeluxDL
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
2
array
creation 2018-08-21T15:56:57.8751678+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID n/iYGIt2wRKXz6FM7Dg/cPEJbhbmZzz4uOWtjwlsQK6wJlRCZMowZ4vMFy2YZM9R/PjpezN8B3vaBtgk6+v7Yp4zWTVKF5/sJqTj+2Q0SHVy/6fe1/ZjliwXPBVB93jBegREhp3uHmhTKeuyrvdFokr8wGtLpIeA/9XfuCLy7xSs1Em1H7r6l+s1+4Gvphuv9PoTGlg3emCTE7YpzQR+n/OEM+pxy+yWQVnnwL+nHwyQKbZ/Mr5iGqiG2h0sHr/Bmwa8CxzPy4fmiivtXKjtodw5QumjhvTXsAKd8VYO8OPJT5S87jpr+71JJmrjrxbsBzI1NfrrMS2BsM30oe/ivW7VYMDp70k4M8AVzRGD5ypf3XgOVt07MO4WzH5ce1o2ogLlAS1uxBxdCp9McdappCsLr4OL/xslM3tfsC+IgqKMmbMWGLpVrl8HIYaP/VIz2nTdjum33CVLwJ0evcM0vZEb3OawyN6weJoiG02BiCNbcQySsfSR4FRjxbYBHdigq7fSDioE8sEbe3hnc1XDroY7QlUtAMIu4aMBVr++BMqVqG91/480SRNLt+X0sPwthGWQdtj/nX9YZ5cYf5PSP7PPKXEY2u1zMfE3BRIIS3Ldd252VNja5zI/hogSK3vBuZAZ5yqwwnzokKipm2y2tTJfPMm3mXvzXiWdq3Y/NAuanTtnaTsObs/BO/nnhfdVfWjjxqmOUsD3wGI2vFj4Zh78+YrfNjwM4kB/mPCvg4TYcQmr5ZWfkqkgcjIZE3CsiJqbErVHsidwqUZyV3LgQJksA56os60rMEU/mB4m6sicrlbIV2zzuJY8kC4NOLX717xNGlsgVtUAc33gdw+kSth+VKWf6WGrHjovxYG/meYokN6JxP2eIzvpA1n2qY0yqvGVEOZo7NsZlYrewMk6umItFTZy++LDeTjrflEJ4hOOBBD0IQbfFWEacWsf/it/rs1PIhB4MIjWbFI+H+amQGDzgQ9iHe0y1KiLNYu7wiU=
sessionCreation 2018-08-21T17:17:33.7477389+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 21720
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1854.01
basePriceNoTax 1584.6239316239
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 129.7807
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 231
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1724.2293
priceAfterDiscountNoTax 1473.7002564103
priceAfterAgentDiscount 1724.2293
priceAfterAgentDiscountNoTax 1473.7002564103
priceAfterClubMemberDiscount 1724.2293
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1473.7002564103
dayFinalPrice 1724.2293
dayFinalPriceNoTax 1473.7002564103
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1683
basePriceNoTax 1438.4615384615
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 117.81
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 231
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1565.19
priceAfterDiscountNoTax 1337.7692307692
priceAfterAgentDiscount 1565.19
priceAfterAgentDiscountNoTax 1337.7692307692
priceAfterClubMemberDiscount 1565.19
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1337.7692307692
dayFinalPrice 1565.19
dayFinalPriceNoTax 1337.7692307692
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1575.01
basePriceNoTax 1346.1623931624
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 110.2507
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 231
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1464.7593
priceAfterDiscountNoTax 1251.931025641
priceAfterAgentDiscount 1464.7593
priceAfterAgentDiscountNoTax 1251.931025641
priceAfterClubMemberDiscount 1464.7593
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1251.931025641
dayFinalPrice 1464.7593
dayFinalPriceNoTax 1251.931025641
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10174
packageID 231
parentID 0
name מסיבת מחירי קיץ ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודשים אוגוסט וספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 5112.02
basePriceNoTax 4369.2478632479
totalPrice 4754.1786
totalPriceNoTax 4063.4005128205
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 151ExeSuEx
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
roomsAvailability
array
roomAvailabiltyList
array
0
array
hotelID 10174
fromDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
toDate 2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00
adults 2
children 0
isLocal TRUE
customerID 353
priceCodeGroupID 9263
cachedCustomerID 353
infants 0
clerkKey NULL
roomPriceList
array
0
array
creation 2018-08-21T15:56:57.1554715+03:00
roomCategory 141DeluxDL
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 2952.01
totalPriceNoTax 2523.0854700855
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID 0uIe86RsszuXz6FM7Dg/cMIlqQMPJ18+CgZ5sYXns3Jy0OBTxQ7qg/Rs7nbo+wi/N6e4YLpz2DXsS3VqV60sC+JDxkBiAEgH/zdNEJejbt5ps4SgfUnh8PCZSWsQ9hGRoIA+b+VKaihH18S7zm8APSxWO5uuHNliNgbe5aKRJSI69B5Ilb8MCjKUF9TUdXguyFAW2ZG6U9Qyfpb03ZwAwLnWVD3ORL5x+gtLcYTHXl+b3CWooQuTumI7oXBqSWqLJq16dJryOQZVpPsmixbhrNkGOcY1bXZFhQKZuRVXHqIzgWcvJQXCC60sRs1cwRD6RKzILdTmfMHNZ7H18cbv/LRezlwSgyS2Id/l71cfomDdCUvY11eDOllxPto/iryYGQ/wQACvH/3gJIgWyyT5Nivs2u9rHx9vc4IQtRKY5WyP3F8qTuRlzfMAU2av5MYMv+X62sEWnJdh4CiMrwmMYE7FL0tDopSKahJTm35qu3a6jCGW+TPlHvSCH57N/UhL9OmLWMXd7zTYy6GZ1B7fUOEb9b1gE1C0BlGhbnj/SHHiqdcqK6ChQOzQPV6hYhTbcP2Cit5g7TS30RsvOevs8Euqgbu2NGwqThsrzZtrgvXQYluC+MeZOULPf/e5RM4j2btFHGXw4bvEl9spJUxFQXYWlsG5PHNVbA0ub+1z/Rpo4YwL1bzIvZTktwq7UfIt7MZ6NGIV7+VfsE5zoUTkN4uWs8h4MN8aIE7PQpmO2ZeXPcxAcIDer6HxZOQSwegtDHkz+6dwj+OakjRciqjWJeEnF8U1ElFkFzl9m/Q7SSqZqSAdPijua6BjC0StDKIRoaQV5OQGceJrFGaetnYgN3y/P8FK8/qEcR623Ln4zgWtTzTHtYzR9kkr6NAW4lADXKD7Ni9z/alUbEPP690mzg==
sessionCreation 2018-08-21T17:17:33.7477389+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1134.01
basePriceNoTax 969.23931623932
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1134.01
priceAfterDiscountNoTax 969.23931623932
priceAfterInternetDiscount 1134.01
priceAfterInternetDiscountNoTax 969.23931623932
priceAfterAddOnDiscount 1134.01
priceAfterAddOnDiscountNoTax 969.23931623932
priceAfterClubMemberDiscount 1134.01
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 969.23931623932
dayFinalPrice 1134.01
dayFinalPriceNoTax 969.23931623932
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 963
basePriceNoTax 823.07692307692
availableRooms 5
priceAfterDiscount 963
priceAfterDiscountNoTax 823.07692307692
priceAfterInternetDiscount 963
priceAfterInternetDiscountNoTax 823.07692307692
priceAfterAddOnDiscount 963
priceAfterAddOnDiscountNoTax 823.07692307692
priceAfterClubMemberDiscount 963
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 823.07692307692
dayFinalPrice 963
dayFinalPriceNoTax 823.07692307692
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 855
basePriceNoTax 730.76923076923
availableRooms 5
priceAfterDiscount 855
priceAfterDiscountNoTax 730.76923076923
priceAfterInternetDiscount 855
priceAfterInternetDiscountNoTax 730.76923076923
priceAfterAddOnDiscount 855
priceAfterAddOnDiscountNoTax 730.76923076923
priceAfterClubMemberDiscount 855
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 730.76923076923
dayFinalPrice 855
dayFinalPriceNoTax 730.76923076923
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
1
array
creation 2018-08-21T15:56:57.1708218+03:00
roomCategory 141DeluxDL
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 2788.02
totalPriceNoTax 2382.9230769231
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID d+GdhRoL1o6Xz6FM7Dg/cPEyW/qXQrYa2nAICAp6nDRBRyoz1xw8UQlA69qJ8t6RjiGEHtcVYDkzDWGjANAbgUl1g/4vIbYUzvWL+O4RdCD3oaW+hUMf4O9D8U0ysDPH4/ifSKuQbWyRHsX0IPVt/aUoP8NMGSm3TO55JlMJJjaNwYgAuSq0PO9pgQC/JlKqOyc/YEd8DdPg+bXzYZm181Q+sG98eQSpW1vFoVn4jzD+0YDf1aavII+/Hmir/K7TmDBC6OLJIRM7SiL239basHt8gkM2OJGXhJ+WqUlXlRkzqCxeW6Rs3SxOXnrl7q/rGisPZ1X0ae0Te2J0Smv+5Z6P2FSKrP8PvprDJFxQxAvBwjGyZy6uytkGNRDwdOE5CQPazjy8MH3GzIDrzXpOMAv5ULSt8GmrxM0x9Ts9EyoeY66CWdHelbtMRGKNkQjwERg5T1e4PJK21pHf6nNN8mRW9zW4Uj/qDjDOlv6ZdSyuMMjHU080N2+M+vT0nqW5kKUl5KM2wb5rC34iAeDuvF1WKFnkrnrrQEPrW76xZ1pFsK2sfrVzWvE5486TL6FOvVJkaVWL2u9/O9bM0LnB6MdMXHLYahNiVzLh8OYL2RtSRgx7fuiOpy7WSfGLvTmiQrpehXBSxYbRE/IIjXQexeLxRVFfAAqDqHWWO0UIN9pEqpqC0TAM705OYRS8L5bc9omvrLtjmD5VXJ/2sVOsmVz9QlRMlc8xFh5pHMzHFAcbKe8f0NdRHOLtxDawxpvArODzjKzNhZrA8DAfeuZNsjoo7705kgO8vrwLxf2fHRQAQsJrZx6z7sz5FOP2j/Xl5gpEN1SQk8MrrZZMtcl4oYvX7DBSZGahyGOPyNk+Eg7frAm6klDwONYdbFre53QMHpisrBZjrJJFG5HoLghehvsylmapm3oKqVfSV6hiAnzUqIs1i7vCJQ==
sessionCreation 2018-08-21T17:17:33.7477389+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1071.01
basePriceNoTax 915.39316239316
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1071.01
priceAfterDiscountNoTax 915.39316239316
priceAfterInternetDiscount 1071.01
priceAfterInternetDiscountNoTax 915.39316239316
priceAfterAddOnDiscount 1071.01
priceAfterAddOnDiscountNoTax 915.39316239316
priceAfterClubMemberDiscount 1071.01
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 915.39316239316
dayFinalPrice 1071.01
dayFinalPriceNoTax 915.39316239316
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 909.5
basePriceNoTax 777.35042735043
availableRooms 5
priceAfterDiscount 909.5
priceAfterDiscountNoTax 777.35042735043
priceAfterInternetDiscount 909.5
priceAfterInternetDiscountNoTax 777.35042735043
priceAfterAddOnDiscount 909.5
priceAfterAddOnDiscountNoTax 777.35042735043
priceAfterClubMemberDiscount 909.5
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 777.35042735043
dayFinalPrice 909.5
dayFinalPriceNoTax 777.35042735043
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 807.51
basePriceNoTax 690.17948717949
availableRooms 5
priceAfterDiscount 807.51
priceAfterDiscountNoTax 690.17948717949
priceAfterInternetDiscount 807.51
priceAfterInternetDiscountNoTax 690.17948717949
priceAfterAddOnDiscount 807.51
priceAfterAddOnDiscountNoTax 690.17948717949
priceAfterClubMemberDiscount 807.51
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 690.17948717949
dayFinalPrice 807.51
dayFinalPriceNoTax 690.17948717949
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
2
array
creation 2018-08-21T15:56:57.1708218+03:00
roomCategory 151ExeSuEx
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 5112.02
totalPriceNoTax 4369.2478632479
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID qa56AV9pkfqXz6FM7Dg/cAusdq1Th3UZhulUXSQc+qJBYFxrQwWbiqF0B49fcdPARWhf45ZbfOKf3Xq3LxJK8CMsyy+HuDULZaPgGfJVSAobyUYKChVw9LWIXDQRZHa0L7fAyNaKIvOIj7MFgNZMn/MT+Knl8nvSVIJyCyCMqR9ZORDsi36u2PT33Y7rYiH5OJFGdSFi+PuQ+7J4x0og/beLp5KEc82XFME4N6kYW8tKplF+DocBq+4aNfJ+BcQdQtz3UrOpeDqTcgl0Q96aozTzYH7PS9Q539bDfV3ur1c+Iai2kRchZ+iT7gEM+TWIhTeDi+N6u/mkTSrh8LDZ9EWq91Q2vr6KrOR3J4OKms5tKUGSkxt67B9Pi5V2t5SvJ8jCB2th96d/9ewLsOrZsufBCS3shH5wVH7KPxlrpiLY7FyzHVz8qAb7oMCobeyabnCt/upE6N9562jdAynYA1JImi70VgiNWdD3npq/yZw0P3eHABqt7+cxsyy2qp3yxJ6ifFUD1QIAQWXMxR6q2yatJGz70VvrS6bnevuhd2Orbls+SGiiftQ2qQOqDRejKIVM6SjJfHfq8nepqDQbEWxpw85LCfRnC0Ny6xMtNXAOdss7+VHiJI5aQCUatc6kE5dnY5ccu3noWDdZs9hEf3Rf7C5LKU8rsUFqCrQuk36M7Jh+LeHBAekhDXZSZRImhGoZwfsKdVu8FUMNwZY5XLl1uha/uJDFW77ZvjrRzhbNzy5PDX2zO/6xXr4wV/66AOru5URxwD72hCv8F4U5XpCn2haxa2XAwINlYkUnjBa3yaM9YTR7X36Ujae0Dqe2u/rGsfGvHWnmYleh01PxleKmJ1QdPiSQGQg7pk56oUS9YH5bT5raD+H4GjPH1asOz0O1LEfdOxqjFOzlueTmMw==
sessionCreation 2018-08-21T17:17:33.7477389+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1854.01
basePriceNoTax 1584.6239316239
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1854.01
priceAfterDiscountNoTax 1584.6239316239
priceAfterInternetDiscount 1854.01
priceAfterInternetDiscountNoTax 1584.6239316239
priceAfterAddOnDiscount 1854.01
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1584.6239316239
priceAfterClubMemberDiscount 1854.01
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1584.6239316239
dayFinalPrice 1854.01
dayFinalPriceNoTax 1584.6239316239
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1683
basePriceNoTax 1438.4615384615
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1683
priceAfterDiscountNoTax 1438.4615384615
priceAfterInternetDiscount 1683
priceAfterInternetDiscountNoTax 1438.4615384615
priceAfterAddOnDiscount 1683
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1438.4615384615
priceAfterClubMemberDiscount 1683
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1438.4615384615
dayFinalPrice 1683
dayFinalPriceNoTax 1438.4615384615
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1575.01
basePriceNoTax 1346.1623931624
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1575.01
priceAfterDiscountNoTax 1346.1623931624
priceAfterInternetDiscount 1575.01
priceAfterInternetDiscountNoTax 1346.1623931624
priceAfterAddOnDiscount 1575.01
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1346.1623931624
priceAfterClubMemberDiscount 1575.01
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1346.1623931624
dayFinalPrice 1575.01
dayFinalPriceNoTax 1346.1623931624
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
3
array
creation 2018-08-21T15:56:57.1864475+03:00
roomCategory 151ExeSuEx
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 4828.01
totalPriceNoTax 4126.5042735043
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID qa56AV9pkfqXz6FM7Dg/cPcW6mj56eSnZ2HHiwrDCPzt4QFyh0Yhloc5a5P7cTO1Twu3qKUBlaeRwTU35NQEWyd97vH9le8lPnGFJpzV5FMIZ/jIAwk3R3Btbxpnp9wmoEBpDR+F6ThHu23rJYHoCOrdgQYt+eEz6UBWOmIQeNx7an9IBF7Ogoj7lb7KjjwSYWGINb4SB5G9y+F1FPtx5a458MFSU6gdqhOgCQMXSLtowtia1+HCg3VgHM1T8LBdVuyNNigVo4tZB7ulzRmtx/Y44Ndh0cMWY1LZjJBFB6phT7gFo/FNbyPp9Y0S3/0T5HpbLKssvE3UCNJhK3elBq+/Ci8cBa3tUu42gQox+9qnoMdmo17n9Esw6QiS0/a2BtmrBLMPpLzmFUi93RHWUxgwsItzPm9Ae4lXZMpTpZk4f30pcQwjwXfbXLLUj3JHtCVbev8VTMU+95OKIOaRESi6g536kC2jhxks/r7yO4Ccp12i8vlhUgU/MKMgy6Fzkr9pXdypdYWPp11paEByjE1s2lGJdv6kSFoKznwDbV7xsqB8sRFVBEHZv3nh+bWj2rMEGN+LhDhfQIR+8mjAc6bA+wK1f6xjvTqWjOzw1MpfKYWo1CGgGh7H32kNOokEFFegAW0UO/WjsRoILiTudbwf0Bhj/oVH/BRIau8Tge8OKqQniaS7bIn8xd/lQ8ZMsDoATcltZzl45EY1CLQwruUpdW0sKPtj2arvh47EHXzACOQpAoljqO9OPEIfJAaxZxgJHZXnv2zXWhXJ58aCcLOjo6MZrzM2g6b6cmUIanE4FS02a79N9e3wB2ePpScdOywQJar7ubEkwJh6mxymVBc/c9UpbpRkPFxiFBC/1aDmfTy+C8eJVlVz9t1Ct4qgAhyMDyKwX0JEsbYw42ZTJ5Gmk2N4yw3BoxTs5bnk5jM=
sessionCreation 2018-08-21T17:17:33.7477389+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1751.01
basePriceNoTax 1496.5897435897
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1751.01
priceAfterDiscountNoTax 1496.5897435897
priceAfterInternetDiscount 1751.01
priceAfterInternetDiscountNoTax 1496.5897435897
priceAfterAddOnDiscount 1751.01
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1496.5897435897
priceAfterClubMemberDiscount 1751.01
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1496.5897435897
dayFinalPrice 1751.01
dayFinalPriceNoTax 1496.5897435897
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1589.5
basePriceNoTax 1358.547008547
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1589.5
priceAfterDiscountNoTax 1358.547008547
priceAfterInternetDiscount 1589.5
priceAfterInternetDiscountNoTax 1358.547008547
priceAfterAddOnDiscount 1589.5
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1358.547008547
priceAfterClubMemberDiscount 1589.5
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1358.547008547
dayFinalPrice 1589.5
dayFinalPriceNoTax 1358.547008547
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1487.5
basePriceNoTax 1271.3675213675
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1487.5
priceAfterDiscountNoTax 1271.3675213675
priceAfterInternetDiscount 1487.5
priceAfterInternetDiscountNoTax 1271.3675213675
priceAfterAddOnDiscount 1487.5
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1271.3675213675
priceAfterClubMemberDiscount 1487.5
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1271.3675213675
dayFinalPrice 1487.5
dayFinalPriceNoTax 1271.3675213675
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
4
array
creation 2018-08-21T15:56:57.1864475+03:00
roomCategory 161OPSOCEN
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 6613.01
totalPriceNoTax 5652.1452991453
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID qa56AV9pkfqXz6FM7Dg/cPEyW/qXQrYa2nAICAp6nDRoRJ5mlIZUHzNusE1zHWYdNg2T4wgroib8guhMWKzqMsxGXy+17yYdAPHsX7oOaMv024bt4zqKlnMmOGua9TiToEO9I9+hqfqdXYbtXx64SP2DR69nuGS2r4vFMxSljvgnJiFX+rvvDksuF574/MauzWfn5ryPoXkxyOw/sVzUofJNMkAUx+HqsWujqVLc4i4bBQOaubDyzOhR/XZOaeK1CKG6r2/LVNNqdDlK/Ypn7xXgA3nmndJWxzBh2dG7voPsra+Ffw9eGiP82FJA3cIKFBa5HKLNxbF0RmKGfeIwpEFMc1kG1lquQ4OK5FDUCKbbIlivARaUc0Yk5cuqDy5TITKLrLDpVQ9SVYWBNzsDzlqgZDwX37TShgOMhEf26qWFQSK9yZEp8nYchKSGP18VJ9hj9BGMGUVjkGRD7l3HeoqUJWtAHkjsfa7iGAYPRY87b6dHhzMVuaTIudgctjKVMBJV7N2rIqJZvTAsdjYqatG09qY+YoAbKMdkR8mYOrfde9lRI175/2JOW05drBKv8CAsSdbpEDb8XwrXalW0Mjemh8mL0z92h4GnRow7wApStBIiOKPsUTnQRAtcHaCy8ZavA+KkpH9YSI4LSusXT52Kpna0YGVCggnVa292GCpCYQhTYSv5LvteChLp7q4t/gvIznlCeMVkaTKjAa8ZS0t2eDapUMyXfgJ7BbuiDM+nF92sipMvGBvP9MSO6UrAQ0A77aMsdrfgBfOiDkb9yIw/x370wNVo4Nj65q3smnM8xXjHTpYpd0drImvb3PAOaqbVWGXf+tCrjaJH/shsVj5XZE1r09fVK8LOP2S6z+SKkGrlm00ALlOE/NdFZdd6DkLg3fenNtkpH+7yVzjHtdvqfh0R1DU2oxTs5bnk5jM=
sessionCreation 2018-08-21T17:17:33.7477389+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2346
basePriceNoTax 2005.1282051282
availableRooms 2
priceAfterDiscount 2346
priceAfterDiscountNoTax 2005.1282051282
priceAfterInternetDiscount 2346
priceAfterInternetDiscountNoTax 2005.1282051282
priceAfterAddOnDiscount 2346
priceAfterAddOnDiscountNoTax 2005.1282051282
priceAfterClubMemberDiscount 2346
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2005.1282051282
dayFinalPrice 2346
dayFinalPriceNoTax 2005.1282051282
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2184.5
basePriceNoTax 1867.094017094
availableRooms 2
priceAfterDiscount 2184.5
priceAfterDiscountNoTax 1867.094017094
priceAfterInternetDiscount 2184.5
priceAfterInternetDiscountNoTax 1867.094017094
priceAfterAddOnDiscount 2184.5
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1867.094017094
priceAfterClubMemberDiscount 2184.5
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1867.094017094
dayFinalPrice 2184.5
dayFinalPriceNoTax 1867.094017094
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2082.51
basePriceNoTax 1779.9230769231
availableRooms 2
priceAfterDiscount 2082.51
priceAfterDiscountNoTax 1779.9230769231
priceAfterInternetDiscount 2082.51
priceAfterInternetDiscountNoTax 1779.9230769231
priceAfterAddOnDiscount 2082.51
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1779.9230769231
priceAfterClubMemberDiscount 2082.51
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1779.9230769231
dayFinalPrice 2082.51
dayFinalPriceNoTax 1779.9230769231
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
5
array
creation 2018-08-21T15:56:57.1864475+03:00
roomCategory 181Presipr
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 7272.01
totalPriceNoTax 6215.3931623932
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID ai2wdZautECXz6FM7Dg/cAusdq1Th3UZhulUXSQc+qJQNItmINwGaHywHvE1i4PKf9LOtWrbj7cfM1UhjfFIxDHC3E6u1C5Tyy2I774dskxidEYKLx5cF3HricKjHRdIe7TxSiLPB4HDYBclGBlsRkmt3eABJOrHEYOkHDDkzLT7wisb37F1CWuhS2rHzin8joKaSHs22eNAUKC9uqDsdmcZa1X9i+OgeV1t+P/lGAdZXXCWVo3eyfgGuFrK3xWY1NYEHG6bxINNy8vY9ejWXp3uUqX1fPgweONBwJ9RwtNXZDRHNnjS71oy4D4/HXmuSXCPNyafnTzkbqy/LksOZUnr6sr4xGAO+4pf+fz65O8WFB8yOcQoVQ4IJazBIWGgk+UeEqLyf+jog2gFX1V7YOuTgk7xNSg5YrcjWPInIS8I5SEwKntagYFlxm5JPep0cSmJ1hYWgJl4g4kwLPZMyBmbGwnaFfJTHwNcsPevFDWJ3a8ByVd6VBQgUrNTkjlX8OVXowx1VA7Fqu/LgHUjhziM0bxPMS+SKpleE/FkUM2VgD03PameqcWa45mQeKQtiAZj7O1oAOawK9A1WcVGd5gcqn8qQMC2A6WUcQh2YoltjpsWvJwVOovtorlviH7h+KV+ltQcfEYpRML01nfPT7i5RAEs/kirex3wSmNLciRtxewKRbrKmIsuDpdksPa4k1Q6fGvqjGzhlVm8C6AeML5cPEhUk00RKTYD5DKET6oLVr4eU/XHarfFLjv8wjKGs7yIue2OK0ihrc5H3uR/n574hIdiATxIjbTQghbFahw3pF2QjkQ0VFSuMek6GEMuS1nhdHI1mjyyWJNTbVcfuzkWAWU3wypot1peV6eUx9eahOKKF2kXXSDhQ/rdGtgWVGxDz+vdJs4=
sessionCreation 2018-08-21T17:17:33.7477389+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2574.01
basePriceNoTax 2200.0085470085
availableRooms 1
priceAfterDiscount 2574.01
priceAfterDiscountNoTax 2200.0085470085
priceAfterInternetDiscount 2574.01
priceAfterInternetDiscountNoTax 2200.0085470085
priceAfterAddOnDiscount 2574.01
priceAfterAddOnDiscountNoTax 2200.0085470085
priceAfterClubMemberDiscount 2574.01
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2200.0085470085
dayFinalPrice 2574.01
dayFinalPriceNoTax 2200.0085470085
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2403
basePriceNoTax 2053.8461538462
availableRooms 1
priceAfterDiscount 2403
priceAfterDiscountNoTax 2053.8461538462
priceAfterInternetDiscount 2403
priceAfterInternetDiscountNoTax 2053.8461538462
priceAfterAddOnDiscount 2403
priceAfterAddOnDiscountNoTax 2053.8461538462
priceAfterClubMemberDiscount 2403
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2053.8461538462
dayFinalPrice 2403
dayFinalPriceNoTax 2053.8461538462
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2295
basePriceNoTax 1961.5384615385
availableRooms 1
priceAfterDiscount 2295
priceAfterDiscountNoTax 1961.5384615385
priceAfterInternetDiscount 2295
priceAfterInternetDiscountNoTax 1961.5384615385
priceAfterAddOnDiscount 2295
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1961.5384615385
priceAfterClubMemberDiscount 2295
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1961.5384615385
dayFinalPrice 2295
dayFinalPriceNoTax 1961.5384615385
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
6
array
creation 2018-08-21T15:56:57.2020725+03:00
roomCategory 181Presipr
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 6868.01
totalPriceNoTax 5870.094017094
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID qa56AV9pkfqXz6FM7Dg/cDezl6GTsfcGPvDXtAuCVPy3znsr1KQrGtZ/k+ycnltkAcSXcJoVok+tzb9V/vDr0qn63O1/JNn1Qxy6TvwjFX8HUy6aPjkcPh2zV/FbPIDZhBiDsTYPYsJTSZnQkHTfz4gSVNRKBp5Zx2tl1HP3eZOG4eWPyRkTS196MTV4U4OO7BOBkyqYyks0KPdBCbQaRdKbn2P0K6hqkBCi5kMHS2IkPVBadfH9eECDMRn4t+Kooao7MS4ZKxpPLa91ZtAZ6S+0hg57OcCkF4L2z5xiX/KpdILsUxCk21nArPBPRxlDswQip1ndRBBN0PVqNBCq+0eByk6wuxye22KmhxjBUNi8evF0l859lZINQj+tj/ReVNEczzhe5TdZ72zskZkNVZwsk3q6bAlkRH+DhKO2ffUnNsHJWgBbVJcDd93KwV6kHAGUl+OZDQ5GP7U6tgAY5214UCscNDXkXWPw8dH+1LLLUEcLwdG95xCZJd1tGJg0LKw05sp/80EnFDHxqJ/Y6rDTGFwz5qe+dQax0pSMxZ/l2tT4f5WvlVZ0egnNq0e9sERUa5IWq80wvtENeyB56TzJZHRJXyxtQafTJlPsLKGVHu2/f1qEYbYZeeTXvKHCytecR36qwlR2jd0FeLZl18KMB2EGT63Sn6VjYSFk2hBLwG+/dLlGr42lLjQ894kwshlnPn5X3dB2SXKavZ11hQnPpk5zS0OQj1Jtxtu0DiNTA7HeZStipTf8S9AtEWDipobM7jBA6aFKkTNQXDVsWno5LmDf+hqxvCKkBUOEiOm6L4vGrQ1cz46eTJB50KRl9W7PXd+p5142iruTTvjdz/HngDlce0FpsO5Ot4Pj5rkg9mFEUNklBSpw6NBy97TQsze/ftQSVb1RYD4EJGoazhCz/eaTUD+51KiLNYu7wiU=
sessionCreation 2018-08-21T17:17:33.7477389+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2431
basePriceNoTax 2077.7777777778
availableRooms 1
priceAfterDiscount 2431
priceAfterDiscountNoTax 2077.7777777778
priceAfterInternetDiscount 2431
priceAfterInternetDiscountNoTax 2077.7777777778
priceAfterAddOnDiscount 2431
priceAfterAddOnDiscountNoTax 2077.7777777778
priceAfterClubMemberDiscount 2431
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2077.7777777778
dayFinalPrice 2431
dayFinalPriceNoTax 2077.7777777778
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2269.5
basePriceNoTax 1939.7435897436
availableRooms 1
priceAfterDiscount 2269.5
priceAfterDiscountNoTax 1939.7435897436
priceAfterInternetDiscount 2269.5
priceAfterInternetDiscountNoTax 1939.7435897436
priceAfterAddOnDiscount 2269.5
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1939.7435897436
priceAfterClubMemberDiscount 2269.5
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1939.7435897436
dayFinalPrice 2269.5
dayFinalPriceNoTax 1939.7435897436
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2167.51
basePriceNoTax 1852.5726495726
availableRooms 1
priceAfterDiscount 2167.51
priceAfterDiscountNoTax 1852.5726495726
priceAfterInternetDiscount 2167.51
priceAfterInternetDiscountNoTax 1852.5726495726
priceAfterAddOnDiscount 2167.51
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1852.5726495726
priceAfterClubMemberDiscount 2167.51
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1852.5726495726
dayFinalPrice 2167.51
dayFinalPriceNoTax 1852.5726495726
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
requestDescriptor 1
isClubMemberResult FALSE
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
discountPercent 0
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
pctList
array
0
array
hotelID 10174
languageID 2
priceCode סחלב
name מחיר למועדון סחלב
description מחיר מיוחד למועדון סחלב
picture1Url NULL
picture2Url NULL
1
array
hotelID 10174
languageID 2
priceCode HSiteNIS
name מחיר מיוחד לאתר הבית
description מחיר מיוחד לאתר הבית
picture1Url NULL
picture2Url NULL
isCachedData FALSE
apiStart 2018-08-21T17:17:33.5690004+03:00
apiEnd 2018-08-21T17:17:33.6289997+03:00
{"error":false,"warning":false,"message":null,"remoteServiceUrl":null,"data":{"packageToBookPerPax":{"packageToBookList":[{"requestDescriptor":60022876,"packagesList":[{"creation":"2018-08-21T15:56:57.8751678+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"exvWKMt7PQeXz6FM7Dg\/cPEJbhbmZzz4uOWtjwlsQK7GofmEHVmV4XDSQ+tZfPx7HqjQLg3opnXnLpPnEMcXdxQG3gKCfRz3oZWlgSPZ1DqUnkXlB62w+wng9H3jlCmSSfLOEvNqtW\/5W+wuEVgmHDSzovfH7\/2hgWctcRi+FKDOYWm52fsI4vTOxv7aVpg38nHA0Gb\/SYG7clGzFyyPOr5h8diJKQOUcQepSjWnFb1EUHHuiQS3mLKuriTYDsJsniIAVJ\/IHKHb3mdQO5zN5uWR1AGxLIPYHrp5nWEdCsRvYSOOF\/nypzC718QlHLnX6rpo\/7fM1k0VkgBJAmYpB98SYtVUDwq0hpbXguU34SyfggpqqL6yj7rHeaz7uQ+ukigZpbtyqSkGYeFzw2LU1ceQU60N8iZruZs7ciysWmPB4eXuzOhUo5gMlVHEyxhD9++tBkk1Gef2yJvYRGHue96UKL1congzJy6\/0LVwOywd9kBgnnjDYok06goWpY99NcvJSqIshUFboQ1QBSZh+h85H\/WAV7+yKuf2iKNiCZaka70usnnxEV8SZ7zplS+Bgf6hhbbfM3pC5rlGqGyFzcYwebYp1FN5rGCDCVEvc\/eFea\/tkTH1ZZbT+ynYWvuCdhsPjHupGkMuGVf1+WLwW9nsCP7GfBcJFjgU+cxCjhu8fFGrf7SM9wXgOI8nQdY8iZc3zQ4+5lzAzHkpJli6nXggIGXz4FaJF8snXftO+Y4ps03CTtueRvYvZerl08wnDt+Q6Om\/lufhfvQi6l0yyD7m71h+w7gSM1u2CoysLK5RVfIPQueMbxEyBK20P12K8zjByMb0zpknbRwU+gz+exPi5sru1vCI+Nw44mhrVSRrerzad6j2LAWVK8TNaGVCuRzeo339CwZy+AxmmJWCq5Us6JyWrXI2JNxEu7c7qODiKCLhuPEwjSPIv+R7C7DlCGOpMIkxBDXAcutykAVXYwC24pGjHgT7IlEKdybVSlg=","sessionCreation":"2018-08-21T17:17:33.7477389+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":1,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":21720,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2574.01,"basePriceNoTax":2200.0085470085,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":180.1807,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":7,"packageID":231},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":2393.8293,"priceAfterDiscountNoTax":2046.0079487179,"priceAfterAgentDiscount":2393.8293,"priceAfterAgentDiscountNoTax":2046.0079487179,"priceAfterClubMemberDiscount":2393.8293,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2046.0079487179,"dayFinalPrice":2393.8293,"dayFinalPriceNoTax":2046.0079487179,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2403,"basePriceNoTax":2053.8461538462,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":168.21,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":7,"packageID":231},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":2234.79,"priceAfterDiscountNoTax":1910.0769230769,"priceAfterAgentDiscount":2234.79,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1910.0769230769,"priceAfterClubMemberDiscount":2234.79,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1910.0769230769,"dayFinalPrice":2234.79,"dayFinalPriceNoTax":1910.0769230769,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2295,"basePriceNoTax":1961.5384615385,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":160.65,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":7,"packageID":231},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":2134.35,"priceAfterDiscountNoTax":1824.2307692308,"priceAfterAgentDiscount":2134.35,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1824.2307692308,"priceAfterClubMemberDiscount":2134.35,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1824.2307692308,"dayFinalPrice":2134.35,"dayFinalPriceNoTax":1824.2307692308,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10174,"packageID":231,"parentID":0,"name":"\u05de\u05e1\u05d9\u05d1\u05ea \u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9 \u05e7\u05d9\u05e5 \u05dc 48 \u05e9\u05e2\u05d5\u05ea \r\n\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3\u05d9\u05dd \u05dc\u05de\u05d1\u05e6\u05e2\u05d9\u05dd \u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4 \u05dc\u05d7\u05d5\u05d3\u05e9\u05d9\u05dd \u05d0\u05d5\u05d2\u05d5\u05e1\u05d8 \u05d5\u05e1\u05e4\u05d8\u05de\u05d1\u05e8 \u05d1\u05ea\u05d0\u05e8\u05d9\u05db\u05d9\u05dd \u05e0\u05d1\u05d7\u05e8\u05d9\u05dd\r\n","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":7272.01,"basePriceNoTax":6215.3931623932,"totalPrice":6762.9693,"totalPriceNoTax":5780.3156410256,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"181Presipr","planCode":"B\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2018-08-21T15:56:57.8751678+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"Tq\/yCqgn2ESXz6FM7Dg\/cDQeDUDSmvaGotFNoOHql6YbBrD248Rec+17UvNjMfWU5wER3H80ge3cZCKTqoMq0WDEvE27d8z1Ztd9iJoDHUZdaxOUqB9lNbjN3A9p3IDUG6UBQJkxici\/TQt+RJOmCmGgp\/VQHRGq3nVtzrOuBLPbR6fE09TMEM9Tphm1IBAwA6L+qK3wd0wiKw5unGe4+LvxBVwohtLl379mfI7koUIJljB5ADXSkTz5v6+jX0z2MPd9nepbSMkKVBhx7CLBNBxvGgDRY8W99SXXx\/0\/RUrYzMZE0wSw7cKDbZ6S0dNKUWWtnToEHKL4rLjWUfrqyCCNn6H4uo3xX4JZPAUhEa5o5uMmJHy1HOtRiiAat6XZs7Pu8tuvtJsgFPt3Fx6xC4EfNziUnxCiGcNtmw2ETRvlKcjBk2zchFWKPTOzq8217xyoTqDsU67mhof+G+rwgbkSkV4rEWPLPkhhiwaPjn4Bwzi6jhLeZdZjEKZyKOrjSrfYXRpmek8TLQcedvdbwekMxZS9Iz3Py9DqLWrrTQ3rno06orGEeShTqS7v\/frA8bRT6\/nyXzIt8y4likCRgBJDFtKldKLTZmO\/JjHZoY4PooYWAYU7hM7Qu6MvGsDUranmXl89\/zBBcogiaKKPH3QKlEuSxFWutxitjWHv9+nui2l+oGR09xh0IxpFrHJ7wi72eGRMHUQ99XoYSkA\/rNj7j\/KYvHrf80o9LcVCbWHVYfZhfNeMlMN\/9NoQcZ4RkDWwcykm4G1HXjtWc\/MRv6I1H17H+na3Le3HKUnaUrDSFL3BQ5LiDM+EF24+pxHyRs4qo35tuYpeoGz6DAKKrHQGg\/HDd6+Zb87eoHVOLeKRccLJ99jxIfBkD03O6FCmfitwvvLjfN\/N03uH\/rzjHV6SPelySMrmg0McQK9huAT8rxruORuOtOSXyzmaOh9FOpxrevnMRsWQjvyNp+p8Vslt1qaubxsGIlEKdybVSlg=","sessionCreation":"2018-08-21T17:17:33.7477389+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":21720,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1134.01,"basePriceNoTax":969.23931623932,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":79.3807,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":7,"packageID":231},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1054.6293,"priceAfterDiscountNoTax":901.39256410256,"priceAfterAgentDiscount":1054.6293,"priceAfterAgentDiscountNoTax":901.39256410256,"priceAfterClubMemberDiscount":1054.6293,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":901.39256410256,"dayFinalPrice":1054.6293,"dayFinalPriceNoTax":901.39256410256,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":963,"basePriceNoTax":823.07692307692,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":67.41,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":7,"packageID":231},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":895.59,"priceAfterDiscountNoTax":765.46153846154,"priceAfterAgentDiscount":895.59,"priceAfterAgentDiscountNoTax":765.46153846154,"priceAfterClubMemberDiscount":895.59,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":765.46153846154,"dayFinalPrice":895.59,"dayFinalPriceNoTax":765.46153846154,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":855,"basePriceNoTax":730.76923076923,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":59.85,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":7,"packageID":231},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":795.15,"priceAfterDiscountNoTax":679.61538461538,"priceAfterAgentDiscount":795.15,"priceAfterAgentDiscountNoTax":679.61538461538,"priceAfterClubMemberDiscount":795.15,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":679.61538461538,"dayFinalPrice":795.15,"dayFinalPriceNoTax":679.61538461538,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10174,"packageID":231,"parentID":0,"name":"\u05de\u05e1\u05d9\u05d1\u05ea \u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9 \u05e7\u05d9\u05e5 \u05dc 48 \u05e9\u05e2\u05d5\u05ea \r\n\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3\u05d9\u05dd \u05dc\u05de\u05d1\u05e6\u05e2\u05d9\u05dd \u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4 \u05dc\u05d7\u05d5\u05d3\u05e9\u05d9\u05dd \u05d0\u05d5\u05d2\u05d5\u05e1\u05d8 \u05d5\u05e1\u05e4\u05d8\u05de\u05d1\u05e8 \u05d1\u05ea\u05d0\u05e8\u05d9\u05db\u05d9\u05dd \u05e0\u05d1\u05d7\u05e8\u05d9\u05dd\r\n","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2952.01,"basePriceNoTax":2523.0854700855,"totalPrice":2745.3693,"totalPriceNoTax":2346.4694871795,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"141DeluxDL","planCode":"B\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2018-08-21T15:56:57.8751678+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"n\/iYGIt2wRKXz6FM7Dg\/cPEJbhbmZzz4uOWtjwlsQK6wJlRCZMowZ4vMFy2YZM9R\/PjpezN8B3vaBtgk6+v7Yp4zWTVKF5\/sJqTj+2Q0SHVy\/6fe1\/ZjliwXPBVB93jBegREhp3uHmhTKeuyrvdFokr8wGtLpIeA\/9XfuCLy7xSs1Em1H7r6l+s1+4Gvphuv9PoTGlg3emCTE7YpzQR+n\/OEM+pxy+yWQVnnwL+nHwyQKbZ\/Mr5iGqiG2h0sHr\/Bmwa8CxzPy4fmiivtXKjtodw5QumjhvTXsAKd8VYO8OPJT5S87jpr+71JJmrjrxbsBzI1NfrrMS2BsM30oe\/ivW7VYMDp70k4M8AVzRGD5ypf3XgOVt07MO4WzH5ce1o2ogLlAS1uxBxdCp9McdappCsLr4OL\/xslM3tfsC+IgqKMmbMWGLpVrl8HIYaP\/VIz2nTdjum33CVLwJ0evcM0vZEb3OawyN6weJoiG02BiCNbcQySsfSR4FRjxbYBHdigq7fSDioE8sEbe3hnc1XDroY7QlUtAMIu4aMBVr++BMqVqG91\/480SRNLt+X0sPwthGWQdtj\/nX9YZ5cYf5PSP7PPKXEY2u1zMfE3BRIIS3Ldd252VNja5zI\/hogSK3vBuZAZ5yqwwnzokKipm2y2tTJfPMm3mXvzXiWdq3Y\/NAuanTtnaTsObs\/BO\/nnhfdVfWjjxqmOUsD3wGI2vFj4Zh78+YrfNjwM4kB\/mPCvg4TYcQmr5ZWfkqkgcjIZE3CsiJqbErVHsidwqUZyV3LgQJksA56os60rMEU\/mB4m6sicrlbIV2zzuJY8kC4NOLX717xNGlsgVtUAc33gdw+kSth+VKWf6WGrHjovxYG\/meYokN6JxP2eIzvpA1n2qY0yqvGVEOZo7NsZlYrewMk6umItFTZy++LDeTjrflEJ4hOOBBD0IQbfFWEacWsf\/it\/rs1PIhB4MIjWbFI+H+amQGDzgQ9iHe0y1KiLNYu7wiU=","sessionCreation":"2018-08-21T17:17:33.7477389+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":21720,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1854.01,"basePriceNoTax":1584.6239316239,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":129.7807,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":7,"packageID":231},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1724.2293,"priceAfterDiscountNoTax":1473.7002564103,"priceAfterAgentDiscount":1724.2293,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1473.7002564103,"priceAfterClubMemberDiscount":1724.2293,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1473.7002564103,"dayFinalPrice":1724.2293,"dayFinalPriceNoTax":1473.7002564103,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1683,"basePriceNoTax":1438.4615384615,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":117.81,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":7,"packageID":231},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1565.19,"priceAfterDiscountNoTax":1337.7692307692,"priceAfterAgentDiscount":1565.19,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1337.7692307692,"priceAfterClubMemberDiscount":1565.19,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1337.7692307692,"dayFinalPrice":1565.19,"dayFinalPriceNoTax":1337.7692307692,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1575.01,"basePriceNoTax":1346.1623931624,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":110.2507,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":7,"packageID":231},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1464.7593,"priceAfterDiscountNoTax":1251.931025641,"priceAfterAgentDiscount":1464.7593,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1251.931025641,"priceAfterClubMemberDiscount":1464.7593,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1251.931025641,"dayFinalPrice":1464.7593,"dayFinalPriceNoTax":1251.931025641,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10174,"packageID":231,"parentID":0,"name":"\u05de\u05e1\u05d9\u05d1\u05ea \u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9 \u05e7\u05d9\u05e5 \u05dc 48 \u05e9\u05e2\u05d5\u05ea \r\n\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3\u05d9\u05dd \u05dc\u05de\u05d1\u05e6\u05e2\u05d9\u05dd \u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4 \u05dc\u05d7\u05d5\u05d3\u05e9\u05d9\u05dd \u05d0\u05d5\u05d2\u05d5\u05e1\u05d8 \u05d5\u05e1\u05e4\u05d8\u05de\u05d1\u05e8 \u05d1\u05ea\u05d0\u05e8\u05d9\u05db\u05d9\u05dd \u05e0\u05d1\u05d7\u05e8\u05d9\u05dd\r\n","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":5112.02,"basePriceNoTax":4369.2478632479,"totalPrice":4754.1786,"totalPriceNoTax":4063.4005128205,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"151ExeSuEx","planCode":"B\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false}]}]},"roomsAvailability":{"roomAvailabiltyList":[{"hotelID":10174,"fromDate":"2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00","toDate":"2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00","adults":2,"children":0,"isLocal":true,"customerID":353,"priceCodeGroupID":9263,"cachedCustomerID":353,"infants":0,"clerkKey":null,"roomPriceList":[{"creation":"2018-08-21T15:56:57.1554715+03:00","roomCategory":"141DeluxDL","priceCode":"HSiteNIS","planCode":"B\/B","totalPrice":2952.01,"totalPriceNoTax":2523.0854700855,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"0uIe86RsszuXz6FM7Dg\/cMIlqQMPJ18+CgZ5sYXns3Jy0OBTxQ7qg\/Rs7nbo+wi\/N6e4YLpz2DXsS3VqV60sC+JDxkBiAEgH\/zdNEJejbt5ps4SgfUnh8PCZSWsQ9hGRoIA+b+VKaihH18S7zm8APSxWO5uuHNliNgbe5aKRJSI69B5Ilb8MCjKUF9TUdXguyFAW2ZG6U9Qyfpb03ZwAwLnWVD3ORL5x+gtLcYTHXl+b3CWooQuTumI7oXBqSWqLJq16dJryOQZVpPsmixbhrNkGOcY1bXZFhQKZuRVXHqIzgWcvJQXCC60sRs1cwRD6RKzILdTmfMHNZ7H18cbv\/LRezlwSgyS2Id\/l71cfomDdCUvY11eDOllxPto\/iryYGQ\/wQACvH\/3gJIgWyyT5Nivs2u9rHx9vc4IQtRKY5WyP3F8qTuRlzfMAU2av5MYMv+X62sEWnJdh4CiMrwmMYE7FL0tDopSKahJTm35qu3a6jCGW+TPlHvSCH57N\/UhL9OmLWMXd7zTYy6GZ1B7fUOEb9b1gE1C0BlGhbnj\/SHHiqdcqK6ChQOzQPV6hYhTbcP2Cit5g7TS30RsvOevs8Euqgbu2NGwqThsrzZtrgvXQYluC+MeZOULPf\/e5RM4j2btFHGXw4bvEl9spJUxFQXYWlsG5PHNVbA0ub+1z\/Rpo4YwL1bzIvZTktwq7UfIt7MZ6NGIV7+VfsE5zoUTkN4uWs8h4MN8aIE7PQpmO2ZeXPcxAcIDer6HxZOQSwegtDHkz+6dwj+OakjRciqjWJeEnF8U1ElFkFzl9m\/Q7SSqZqSAdPijua6BjC0StDKIRoaQV5OQGceJrFGaetnYgN3y\/P8FK8\/qEcR623Ln4zgWtTzTHtYzR9kkr6NAW4lADXKD7Ni9z\/alUbEPP690mzg==","sessionCreation":"2018-08-21T17:17:33.7477389+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1134.01,"basePriceNoTax":969.23931623932,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1134.01,"priceAfterDiscountNoTax":969.23931623932,"priceAfterInternetDiscount":1134.01,"priceAfterInternetDiscountNoTax":969.23931623932,"priceAfterAddOnDiscount":1134.01,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":969.23931623932,"priceAfterClubMemberDiscount":1134.01,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":969.23931623932,"dayFinalPrice":1134.01,"dayFinalPriceNoTax":969.23931623932,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":963,"basePriceNoTax":823.07692307692,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":963,"priceAfterDiscountNoTax":823.07692307692,"priceAfterInternetDiscount":963,"priceAfterInternetDiscountNoTax":823.07692307692,"priceAfterAddOnDiscount":963,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":823.07692307692,"priceAfterClubMemberDiscount":963,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":823.07692307692,"dayFinalPrice":963,"dayFinalPriceNoTax":823.07692307692,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":855,"basePriceNoTax":730.76923076923,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":855,"priceAfterDiscountNoTax":730.76923076923,"priceAfterInternetDiscount":855,"priceAfterInternetDiscountNoTax":730.76923076923,"priceAfterAddOnDiscount":855,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":730.76923076923,"priceAfterClubMemberDiscount":855,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":730.76923076923,"dayFinalPrice":855,"dayFinalPriceNoTax":730.76923076923,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-08-21T15:56:57.1708218+03:00","roomCategory":"141DeluxDL","priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","planCode":"B\/B","totalPrice":2788.02,"totalPriceNoTax":2382.9230769231,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"d+GdhRoL1o6Xz6FM7Dg\/cPEyW\/qXQrYa2nAICAp6nDRBRyoz1xw8UQlA69qJ8t6RjiGEHtcVYDkzDWGjANAbgUl1g\/4vIbYUzvWL+O4RdCD3oaW+hUMf4O9D8U0ysDPH4\/ifSKuQbWyRHsX0IPVt\/aUoP8NMGSm3TO55JlMJJjaNwYgAuSq0PO9pgQC\/JlKqOyc\/YEd8DdPg+bXzYZm181Q+sG98eQSpW1vFoVn4jzD+0YDf1aavII+\/Hmir\/K7TmDBC6OLJIRM7SiL239basHt8gkM2OJGXhJ+WqUlXlRkzqCxeW6Rs3SxOXnrl7q\/rGisPZ1X0ae0Te2J0Smv+5Z6P2FSKrP8PvprDJFxQxAvBwjGyZy6uytkGNRDwdOE5CQPazjy8MH3GzIDrzXpOMAv5ULSt8GmrxM0x9Ts9EyoeY66CWdHelbtMRGKNkQjwERg5T1e4PJK21pHf6nNN8mRW9zW4Uj\/qDjDOlv6ZdSyuMMjHU080N2+M+vT0nqW5kKUl5KM2wb5rC34iAeDuvF1WKFnkrnrrQEPrW76xZ1pFsK2sfrVzWvE5486TL6FOvVJkaVWL2u9\/O9bM0LnB6MdMXHLYahNiVzLh8OYL2RtSRgx7fuiOpy7WSfGLvTmiQrpehXBSxYbRE\/IIjXQexeLxRVFfAAqDqHWWO0UIN9pEqpqC0TAM705OYRS8L5bc9omvrLtjmD5VXJ\/2sVOsmVz9QlRMlc8xFh5pHMzHFAcbKe8f0NdRHOLtxDawxpvArODzjKzNhZrA8DAfeuZNsjoo7705kgO8vrwLxf2fHRQAQsJrZx6z7sz5FOP2j\/Xl5gpEN1SQk8MrrZZMtcl4oYvX7DBSZGahyGOPyNk+Eg7frAm6klDwONYdbFre53QMHpisrBZjrJJFG5HoLghehvsylmapm3oKqVfSV6hiAnzUqIs1i7vCJQ==","sessionCreation":"2018-08-21T17:17:33.7477389+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1071.01,"basePriceNoTax":915.39316239316,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1071.01,"priceAfterDiscountNoTax":915.39316239316,"priceAfterInternetDiscount":1071.01,"priceAfterInternetDiscountNoTax":915.39316239316,"priceAfterAddOnDiscount":1071.01,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":915.39316239316,"priceAfterClubMemberDiscount":1071.01,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":915.39316239316,"dayFinalPrice":1071.01,"dayFinalPriceNoTax":915.39316239316,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":909.5,"basePriceNoTax":777.35042735043,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":909.5,"priceAfterDiscountNoTax":777.35042735043,"priceAfterInternetDiscount":909.5,"priceAfterInternetDiscountNoTax":777.35042735043,"priceAfterAddOnDiscount":909.5,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":777.35042735043,"priceAfterClubMemberDiscount":909.5,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":777.35042735043,"dayFinalPrice":909.5,"dayFinalPriceNoTax":777.35042735043,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":807.51,"basePriceNoTax":690.17948717949,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":807.51,"priceAfterDiscountNoTax":690.17948717949,"priceAfterInternetDiscount":807.51,"priceAfterInternetDiscountNoTax":690.17948717949,"priceAfterAddOnDiscount":807.51,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":690.17948717949,"priceAfterClubMemberDiscount":807.51,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":690.17948717949,"dayFinalPrice":807.51,"dayFinalPriceNoTax":690.17948717949,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-08-21T15:56:57.1708218+03:00","roomCategory":"151ExeSuEx","priceCode":"HSiteNIS","planCode":"B\/B","totalPrice":5112.02,"totalPriceNoTax":4369.2478632479,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"qa56AV9pkfqXz6FM7Dg\/cAusdq1Th3UZhulUXSQc+qJBYFxrQwWbiqF0B49fcdPARWhf45ZbfOKf3Xq3LxJK8CMsyy+HuDULZaPgGfJVSAobyUYKChVw9LWIXDQRZHa0L7fAyNaKIvOIj7MFgNZMn\/MT+Knl8nvSVIJyCyCMqR9ZORDsi36u2PT33Y7rYiH5OJFGdSFi+PuQ+7J4x0og\/beLp5KEc82XFME4N6kYW8tKplF+DocBq+4aNfJ+BcQdQtz3UrOpeDqTcgl0Q96aozTzYH7PS9Q539bDfV3ur1c+Iai2kRchZ+iT7gEM+TWIhTeDi+N6u\/mkTSrh8LDZ9EWq91Q2vr6KrOR3J4OKms5tKUGSkxt67B9Pi5V2t5SvJ8jCB2th96d\/9ewLsOrZsufBCS3shH5wVH7KPxlrpiLY7FyzHVz8qAb7oMCobeyabnCt\/upE6N9562jdAynYA1JImi70VgiNWdD3npq\/yZw0P3eHABqt7+cxsyy2qp3yxJ6ifFUD1QIAQWXMxR6q2yatJGz70VvrS6bnevuhd2Orbls+SGiiftQ2qQOqDRejKIVM6SjJfHfq8nepqDQbEWxpw85LCfRnC0Ny6xMtNXAOdss7+VHiJI5aQCUatc6kE5dnY5ccu3noWDdZs9hEf3Rf7C5LKU8rsUFqCrQuk36M7Jh+LeHBAekhDXZSZRImhGoZwfsKdVu8FUMNwZY5XLl1uha\/uJDFW77ZvjrRzhbNzy5PDX2zO\/6xXr4wV\/66AOru5URxwD72hCv8F4U5XpCn2haxa2XAwINlYkUnjBa3yaM9YTR7X36Ujae0Dqe2u\/rGsfGvHWnmYleh01PxleKmJ1QdPiSQGQg7pk56oUS9YH5bT5raD+H4GjPH1asOz0O1LEfdOxqjFOzlueTmMw==","sessionCreation":"2018-08-21T17:17:33.7477389+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1854.01,"basePriceNoTax":1584.6239316239,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1854.01,"priceAfterDiscountNoTax":1584.6239316239,"priceAfterInternetDiscount":1854.01,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1584.6239316239,"priceAfterAddOnDiscount":1854.01,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1584.6239316239,"priceAfterClubMemberDiscount":1854.01,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1584.6239316239,"dayFinalPrice":1854.01,"dayFinalPriceNoTax":1584.6239316239,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1683,"basePriceNoTax":1438.4615384615,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1683,"priceAfterDiscountNoTax":1438.4615384615,"priceAfterInternetDiscount":1683,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1438.4615384615,"priceAfterAddOnDiscount":1683,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1438.4615384615,"priceAfterClubMemberDiscount":1683,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1438.4615384615,"dayFinalPrice":1683,"dayFinalPriceNoTax":1438.4615384615,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1575.01,"basePriceNoTax":1346.1623931624,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1575.01,"priceAfterDiscountNoTax":1346.1623931624,"priceAfterInternetDiscount":1575.01,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1346.1623931624,"priceAfterAddOnDiscount":1575.01,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1346.1623931624,"priceAfterClubMemberDiscount":1575.01,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1346.1623931624,"dayFinalPrice":1575.01,"dayFinalPriceNoTax":1346.1623931624,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-08-21T15:56:57.1864475+03:00","roomCategory":"151ExeSuEx","priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","planCode":"B\/B","totalPrice":4828.01,"totalPriceNoTax":4126.5042735043,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"qa56AV9pkfqXz6FM7Dg\/cPcW6mj56eSnZ2HHiwrDCPzt4QFyh0Yhloc5a5P7cTO1Twu3qKUBlaeRwTU35NQEWyd97vH9le8lPnGFJpzV5FMIZ\/jIAwk3R3Btbxpnp9wmoEBpDR+F6ThHu23rJYHoCOrdgQYt+eEz6UBWOmIQeNx7an9IBF7Ogoj7lb7KjjwSYWGINb4SB5G9y+F1FPtx5a458MFSU6gdqhOgCQMXSLtowtia1+HCg3VgHM1T8LBdVuyNNigVo4tZB7ulzRmtx\/Y44Ndh0cMWY1LZjJBFB6phT7gFo\/FNbyPp9Y0S3\/0T5HpbLKssvE3UCNJhK3elBq+\/Ci8cBa3tUu42gQox+9qnoMdmo17n9Esw6QiS0\/a2BtmrBLMPpLzmFUi93RHWUxgwsItzPm9Ae4lXZMpTpZk4f30pcQwjwXfbXLLUj3JHtCVbev8VTMU+95OKIOaRESi6g536kC2jhxks\/r7yO4Ccp12i8vlhUgU\/MKMgy6Fzkr9pXdypdYWPp11paEByjE1s2lGJdv6kSFoKznwDbV7xsqB8sRFVBEHZv3nh+bWj2rMEGN+LhDhfQIR+8mjAc6bA+wK1f6xjvTqWjOzw1MpfKYWo1CGgGh7H32kNOokEFFegAW0UO\/WjsRoILiTudbwf0Bhj\/oVH\/BRIau8Tge8OKqQniaS7bIn8xd\/lQ8ZMsDoATcltZzl45EY1CLQwruUpdW0sKPtj2arvh47EHXzACOQpAoljqO9OPEIfJAaxZxgJHZXnv2zXWhXJ58aCcLOjo6MZrzM2g6b6cmUIanE4FS02a79N9e3wB2ePpScdOywQJar7ubEkwJh6mxymVBc\/c9UpbpRkPFxiFBC\/1aDmfTy+C8eJVlVz9t1Ct4qgAhyMDyKwX0JEsbYw42ZTJ5Gmk2N4yw3BoxTs5bnk5jM=","sessionCreation":"2018-08-21T17:17:33.7477389+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1751.01,"basePriceNoTax":1496.5897435897,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1751.01,"priceAfterDiscountNoTax":1496.5897435897,"priceAfterInternetDiscount":1751.01,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1496.5897435897,"priceAfterAddOnDiscount":1751.01,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1496.5897435897,"priceAfterClubMemberDiscount":1751.01,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1496.5897435897,"dayFinalPrice":1751.01,"dayFinalPriceNoTax":1496.5897435897,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1589.5,"basePriceNoTax":1358.547008547,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1589.5,"priceAfterDiscountNoTax":1358.547008547,"priceAfterInternetDiscount":1589.5,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1358.547008547,"priceAfterAddOnDiscount":1589.5,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1358.547008547,"priceAfterClubMemberDiscount":1589.5,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1358.547008547,"dayFinalPrice":1589.5,"dayFinalPriceNoTax":1358.547008547,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1487.5,"basePriceNoTax":1271.3675213675,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1487.5,"priceAfterDiscountNoTax":1271.3675213675,"priceAfterInternetDiscount":1487.5,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1271.3675213675,"priceAfterAddOnDiscount":1487.5,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1271.3675213675,"priceAfterClubMemberDiscount":1487.5,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1271.3675213675,"dayFinalPrice":1487.5,"dayFinalPriceNoTax":1271.3675213675,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-08-21T15:56:57.1864475+03:00","roomCategory":"161OPSOCEN","priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","planCode":"B\/B","totalPrice":6613.01,"totalPriceNoTax":5652.1452991453,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"qa56AV9pkfqXz6FM7Dg\/cPEyW\/qXQrYa2nAICAp6nDRoRJ5mlIZUHzNusE1zHWYdNg2T4wgroib8guhMWKzqMsxGXy+17yYdAPHsX7oOaMv024bt4zqKlnMmOGua9TiToEO9I9+hqfqdXYbtXx64SP2DR69nuGS2r4vFMxSljvgnJiFX+rvvDksuF574\/MauzWfn5ryPoXkxyOw\/sVzUofJNMkAUx+HqsWujqVLc4i4bBQOaubDyzOhR\/XZOaeK1CKG6r2\/LVNNqdDlK\/Ypn7xXgA3nmndJWxzBh2dG7voPsra+Ffw9eGiP82FJA3cIKFBa5HKLNxbF0RmKGfeIwpEFMc1kG1lquQ4OK5FDUCKbbIlivARaUc0Yk5cuqDy5TITKLrLDpVQ9SVYWBNzsDzlqgZDwX37TShgOMhEf26qWFQSK9yZEp8nYchKSGP18VJ9hj9BGMGUVjkGRD7l3HeoqUJWtAHkjsfa7iGAYPRY87b6dHhzMVuaTIudgctjKVMBJV7N2rIqJZvTAsdjYqatG09qY+YoAbKMdkR8mYOrfde9lRI175\/2JOW05drBKv8CAsSdbpEDb8XwrXalW0Mjemh8mL0z92h4GnRow7wApStBIiOKPsUTnQRAtcHaCy8ZavA+KkpH9YSI4LSusXT52Kpna0YGVCggnVa292GCpCYQhTYSv5LvteChLp7q4t\/gvIznlCeMVkaTKjAa8ZS0t2eDapUMyXfgJ7BbuiDM+nF92sipMvGBvP9MSO6UrAQ0A77aMsdrfgBfOiDkb9yIw\/x370wNVo4Nj65q3smnM8xXjHTpYpd0drImvb3PAOaqbVWGXf+tCrjaJH\/shsVj5XZE1r09fVK8LOP2S6z+SKkGrlm00ALlOE\/NdFZdd6DkLg3fenNtkpH+7yVzjHtdvqfh0R1DU2oxTs5bnk5jM=","sessionCreation":"2018-08-21T17:17:33.7477389+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2346,"basePriceNoTax":2005.1282051282,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":2346,"priceAfterDiscountNoTax":2005.1282051282,"priceAfterInternetDiscount":2346,"priceAfterInternetDiscountNoTax":2005.1282051282,"priceAfterAddOnDiscount":2346,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":2005.1282051282,"priceAfterClubMemberDiscount":2346,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2005.1282051282,"dayFinalPrice":2346,"dayFinalPriceNoTax":2005.1282051282,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2184.5,"basePriceNoTax":1867.094017094,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":2184.5,"priceAfterDiscountNoTax":1867.094017094,"priceAfterInternetDiscount":2184.5,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1867.094017094,"priceAfterAddOnDiscount":2184.5,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1867.094017094,"priceAfterClubMemberDiscount":2184.5,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1867.094017094,"dayFinalPrice":2184.5,"dayFinalPriceNoTax":1867.094017094,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2082.51,"basePriceNoTax":1779.9230769231,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":2082.51,"priceAfterDiscountNoTax":1779.9230769231,"priceAfterInternetDiscount":2082.51,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1779.9230769231,"priceAfterAddOnDiscount":2082.51,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1779.9230769231,"priceAfterClubMemberDiscount":2082.51,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1779.9230769231,"dayFinalPrice":2082.51,"dayFinalPriceNoTax":1779.9230769231,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-08-21T15:56:57.1864475+03:00","roomCategory":"181Presipr","priceCode":"HSiteNIS","planCode":"B\/B","totalPrice":7272.01,"totalPriceNoTax":6215.3931623932,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"ai2wdZautECXz6FM7Dg\/cAusdq1Th3UZhulUXSQc+qJQNItmINwGaHywHvE1i4PKf9LOtWrbj7cfM1UhjfFIxDHC3E6u1C5Tyy2I774dskxidEYKLx5cF3HricKjHRdIe7TxSiLPB4HDYBclGBlsRkmt3eABJOrHEYOkHDDkzLT7wisb37F1CWuhS2rHzin8joKaSHs22eNAUKC9uqDsdmcZa1X9i+OgeV1t+P\/lGAdZXXCWVo3eyfgGuFrK3xWY1NYEHG6bxINNy8vY9ejWXp3uUqX1fPgweONBwJ9RwtNXZDRHNnjS71oy4D4\/HXmuSXCPNyafnTzkbqy\/LksOZUnr6sr4xGAO+4pf+fz65O8WFB8yOcQoVQ4IJazBIWGgk+UeEqLyf+jog2gFX1V7YOuTgk7xNSg5YrcjWPInIS8I5SEwKntagYFlxm5JPep0cSmJ1hYWgJl4g4kwLPZMyBmbGwnaFfJTHwNcsPevFDWJ3a8ByVd6VBQgUrNTkjlX8OVXowx1VA7Fqu\/LgHUjhziM0bxPMS+SKpleE\/FkUM2VgD03PameqcWa45mQeKQtiAZj7O1oAOawK9A1WcVGd5gcqn8qQMC2A6WUcQh2YoltjpsWvJwVOovtorlviH7h+KV+ltQcfEYpRML01nfPT7i5RAEs\/kirex3wSmNLciRtxewKRbrKmIsuDpdksPa4k1Q6fGvqjGzhlVm8C6AeML5cPEhUk00RKTYD5DKET6oLVr4eU\/XHarfFLjv8wjKGs7yIue2OK0ihrc5H3uR\/n574hIdiATxIjbTQghbFahw3pF2QjkQ0VFSuMek6GEMuS1nhdHI1mjyyWJNTbVcfuzkWAWU3wypot1peV6eUx9eahOKKF2kXXSDhQ\/rdGtgWVGxDz+vdJs4=","sessionCreation":"2018-08-21T17:17:33.7477389+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2574.01,"basePriceNoTax":2200.0085470085,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":2574.01,"priceAfterDiscountNoTax":2200.0085470085,"priceAfterInternetDiscount":2574.01,"priceAfterInternetDiscountNoTax":2200.0085470085,"priceAfterAddOnDiscount":2574.01,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":2200.0085470085,"priceAfterClubMemberDiscount":2574.01,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2200.0085470085,"dayFinalPrice":2574.01,"dayFinalPriceNoTax":2200.0085470085,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2403,"basePriceNoTax":2053.8461538462,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":2403,"priceAfterDiscountNoTax":2053.8461538462,"priceAfterInternetDiscount":2403,"priceAfterInternetDiscountNoTax":2053.8461538462,"priceAfterAddOnDiscount":2403,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":2053.8461538462,"priceAfterClubMemberDiscount":2403,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2053.8461538462,"dayFinalPrice":2403,"dayFinalPriceNoTax":2053.8461538462,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2295,"basePriceNoTax":1961.5384615385,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":2295,"priceAfterDiscountNoTax":1961.5384615385,"priceAfterInternetDiscount":2295,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1961.5384615385,"priceAfterAddOnDiscount":2295,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1961.5384615385,"priceAfterClubMemberDiscount":2295,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1961.5384615385,"dayFinalPrice":2295,"dayFinalPriceNoTax":1961.5384615385,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-08-21T15:56:57.2020725+03:00","roomCategory":"181Presipr","priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","planCode":"B\/B","totalPrice":6868.01,"totalPriceNoTax":5870.094017094,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"qa56AV9pkfqXz6FM7Dg\/cDezl6GTsfcGPvDXtAuCVPy3znsr1KQrGtZ\/k+ycnltkAcSXcJoVok+tzb9V\/vDr0qn63O1\/JNn1Qxy6TvwjFX8HUy6aPjkcPh2zV\/FbPIDZhBiDsTYPYsJTSZnQkHTfz4gSVNRKBp5Zx2tl1HP3eZOG4eWPyRkTS196MTV4U4OO7BOBkyqYyks0KPdBCbQaRdKbn2P0K6hqkBCi5kMHS2IkPVBadfH9eECDMRn4t+Kooao7MS4ZKxpPLa91ZtAZ6S+0hg57OcCkF4L2z5xiX\/KpdILsUxCk21nArPBPRxlDswQip1ndRBBN0PVqNBCq+0eByk6wuxye22KmhxjBUNi8evF0l859lZINQj+tj\/ReVNEczzhe5TdZ72zskZkNVZwsk3q6bAlkRH+DhKO2ffUnNsHJWgBbVJcDd93KwV6kHAGUl+OZDQ5GP7U6tgAY5214UCscNDXkXWPw8dH+1LLLUEcLwdG95xCZJd1tGJg0LKw05sp\/80EnFDHxqJ\/Y6rDTGFwz5qe+dQax0pSMxZ\/l2tT4f5WvlVZ0egnNq0e9sERUa5IWq80wvtENeyB56TzJZHRJXyxtQafTJlPsLKGVHu2\/f1qEYbYZeeTXvKHCytecR36qwlR2jd0FeLZl18KMB2EGT63Sn6VjYSFk2hBLwG+\/dLlGr42lLjQ894kwshlnPn5X3dB2SXKavZ11hQnPpk5zS0OQj1Jtxtu0DiNTA7HeZStipTf8S9AtEWDipobM7jBA6aFKkTNQXDVsWno5LmDf+hqxvCKkBUOEiOm6L4vGrQ1cz46eTJB50KRl9W7PXd+p5142iruTTvjdz\/HngDlce0FpsO5Ot4Pj5rkg9mFEUNklBSpw6NBy97TQsze\/ftQSVb1RYD4EJGoazhCz\/eaTUD+51KiLNYu7wiU=","sessionCreation":"2018-08-21T17:17:33.7477389+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2431,"basePriceNoTax":2077.7777777778,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":2431,"priceAfterDiscountNoTax":2077.7777777778,"priceAfterInternetDiscount":2431,"priceAfterInternetDiscountNoTax":2077.7777777778,"priceAfterAddOnDiscount":2431,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":2077.7777777778,"priceAfterClubMemberDiscount":2431,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2077.7777777778,"dayFinalPrice":2431,"dayFinalPriceNoTax":2077.7777777778,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2269.5,"basePriceNoTax":1939.7435897436,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":2269.5,"priceAfterDiscountNoTax":1939.7435897436,"priceAfterInternetDiscount":2269.5,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1939.7435897436,"priceAfterAddOnDiscount":2269.5,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1939.7435897436,"priceAfterClubMemberDiscount":2269.5,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1939.7435897436,"dayFinalPrice":2269.5,"dayFinalPriceNoTax":1939.7435897436,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2167.51,"basePriceNoTax":1852.5726495726,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":2167.51,"priceAfterDiscountNoTax":1852.5726495726,"priceAfterInternetDiscount":2167.51,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1852.5726495726,"priceAfterAddOnDiscount":2167.51,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1852.5726495726,"priceAfterClubMemberDiscount":2167.51,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1852.5726495726,"dayFinalPrice":2167.51,"dayFinalPriceNoTax":1852.5726495726,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null}],"requestDescriptor":1,"isClubMemberResult":false,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"discountPercent":0,"isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null}]},"pctList":[{"hotelID":10174,"languageID":2,"priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","name":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8 \u05dc\u05de\u05d5\u05e2\u05d3\u05d5\u05df \u05e1\u05d7\u05dc\u05d1 ","description":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8 \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3 \u05dc\u05de\u05d5\u05e2\u05d3\u05d5\u05df \u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","picture1Url":null,"picture2Url":null},{"hotelID":10174,"languageID":2,"priceCode":"HSiteNIS","name":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8 \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3 \u05dc\u05d0\u05ea\u05e8 \u05d4\u05d1\u05d9\u05ea ","description":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8 \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3 \u05dc\u05d0\u05ea\u05e8 \u05d4\u05d1\u05d9\u05ea","picture1Url":null,"picture2Url":null}]},"isCachedData":false,"apiStart":"2018-08-21T17:17:33.5690004+03:00","apiEnd":"2018-08-21T17:17:33.6289997+03:00"}
 • חדר דלקס עם נוף לים חדרים יוקרתיים הצופים לים. מרוהטים ומאובזרים באיכותיות בהם מכונת קפה וטלויזיה 50 אינצ׳ . בחלק מהחדרים מרפסות. מתאימים לתפוסת יחיד או זוג. אינטרנט אלחוטי ושיחות טלפון בינלאומיות למעל 60 יעדים.
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 3 לילות
  לינה וארוחת בוקר
  מסיבת מחירי קיץ ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודשים אוגוסט וספטמבר בתאריכים נבחרים - .
  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪2745סה"כ 3 לילות
  ₪915ממוצע ללילה
  לינה וארוחת בוקר

  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪2952סה"כ 3 לילות
  ₪984ממוצע ללילה
 • אקזקיוטיב סוויט עם נוף לים סוויטה יוקרתית, חלל אחד פתוח עם מטבחון מאובזר, עם מרפסת הצופה לים, פינת אוכל מפנקת, מכונת קפה, כספת, מייבש שיער, מיניבר וטלויזיה 60 אינצ'. תפוסה מקסימלית 2+2 או 3 מבוגרים. אינטרנט אלחוטי ושיחות טלפון בינלאומיות למעל 60 יעדים.
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 3 לילות
  לינה וארוחת בוקר
  מסיבת מחירי קיץ ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודשים אוגוסט וספטמבר בתאריכים נבחרים - .
  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪4754סה"כ 3 לילות
  ₪1585ממוצע ללילה
  לינה וארוחת בוקר

  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪5112סה"כ 3 לילות
  ₪1704ממוצע ללילה
 • אושן סוויט עם נוף לים גודלה של סוויטת אושן הוא כ - 70 מ״ר, וכוללת מיטת King Size, סלון יוקרתי, פינת אוכל גדולה, מכונת קפה, כספת, מייבש שיער, מיניבר טלויזיה 60 אינצ', חדר אמבטיה מפנק עם נוף לים ומטבחון. אינטרנט אלחוטי ושיחות טלפון בינלאומיות למעל 60 יעדים. חדר השינה מופרד מהסלון.
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 3 לילות
 • סוויטה נשיאותית עם נוף לים סוויטה נשיאותית עם נוף לים
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 3 לילות
  לינה וארוחת בוקר
  מסיבת מחירי קיץ ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודשים אוגוסט וספטמבר בתאריכים נבחרים - .
  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪6763סה"כ 3 לילות
  ₪2254ממוצע ללילה
  לינה וארוחת בוקר

  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪7272סה"כ 3 לילות
  ₪2424ממוצע ללילה