1בחירת חדריםחדר אחד או יותר
2טופס פרטים אישייםבחירת חדר נוסף או סיום הזמנה
3העברת פרטי אשראילצורך שמירת חדר, התשלום בהגעה למלון

אנא המתן בזמן שהמערכת שלנו מחפשת עבורך את החופשה

loading...
loading...

להלן תוצאות עבור מלון היוקרה הרברט סמואל ירושלים

תאריך כניסה: ביום א' - 09/09/2018 , תאריך יציאה: ביום ד' - 12/09/2018, לילות: 3
$var (array)
error FALSE
warning FALSE
message NULL
remoteServiceUrl NULL
data
array
packageToBookPerPax
array
packageToBookList
array
0
array
requestDescriptor 94077105
packagesList
array
0
array
creation 2018-08-21T17:17:06.8719604+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID xXRP8nLbIJ6Xz6FM7Dg/cHvSVwCCfr7/uOWtjwlsQK44OoujyMBIGiuI12juqGTqEmVOsxZdfnrmdMYUthncXAnciFsXEX/98Jqw4qIh8dOn2p0zAj9tPiCy6A8WoCGkyoyViOR/eqzfO5pvjTqe+hVybG+BjN1zYIomyvXM3QQF00MxI2lvgSvGpZKe5r1cgKWvrLV+FE1KNnWOBTD1UypYXoGyUMEXq6bZTXZ6Hg2MMQBSSsCa701zZIriOeeg6tsaisKNTMz7fC1CiK63Z7ds5L5gNoPOZEeigcPqRi1HrBl6TFUW6hz2wZZmBU+A2DT8oj1Lot+k8pXMFTudqWMf8lu1L+QvWLpXJNkvA5EfzzPRYtjFLykr69zIT8DPe8NJo5m0Qo6hTUsdcJ8tAGTRvDn3boT5Av22PAkpi3arxxcpfbS+GlcGPU3M2GZVbydkNCoHMPDgZ7h9VmPwOkSjYyOiNOiMLq95AFJAAwWGKPMNFt5YvxL04n3HyuhIDxBL7roABpdd4VjSS3elKncUyizB3ndIxOmv/3KLaF2rrmgC8ufgXX29bDDNR6oBabBmYEpCEGXTtJA05kUMo3oZIZaEs9dvA20r3fHLizkflYTtZmPPTaCoq66ZRTI0I/aE9YYWEXDhaWXfLhJ4v21kPhDj1Y5ojpfFZ+pd0xcy3fvqAcAYKtwqMsTW//b3FDdk3wTtJra5uq0H4FanMBNb4FYp7tmXRkr6KjGszmSR7GbwteZhcTZnZ/6UG8SSLRy/fIkw+fUax1reyz+39V0z3v10Fahdq0DeR16RYcgC+Mj2VL/eKRB/iZdhmCso40g5nFAhv+1AYn1DxHp6Fcp4pbO0rJhtOzKZjlqS8WfceRwYDtiZCOjrUyDp3MenoxTs5bnk5jM=
sessionCreation 2018-08-21T17:17:07.8407140+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 24442
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1187.49
basePriceNoTax 1014.9487179487
availableRooms 2
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 154.3737
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 13
packageID 112
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1033.1163
priceAfterDiscountNoTax 883.00538461538
priceAfterAgentDiscount 1033.1163
priceAfterAgentDiscountNoTax 883.00538461538
priceAfterClubMemberDiscount 1033.1163
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 883.00538461538
dayFinalPrice 1033.1163
dayFinalPriceNoTax 883.00538461538
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1187.49
basePriceNoTax 1014.9487179487
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 154.3737
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 13
packageID 112
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1033.1163
priceAfterDiscountNoTax 883.00538461538
priceAfterAgentDiscount 1033.1163
priceAfterAgentDiscountNoTax 883.00538461538
priceAfterClubMemberDiscount 1033.1163
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 883.00538461538
dayFinalPrice 1033.1163
dayFinalPriceNoTax 883.00538461538
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1111.5
basePriceNoTax 950
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 144.495
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 13
packageID 112
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 967.005
priceAfterDiscountNoTax 826.5
priceAfterAgentDiscount 967.005
priceAfterAgentDiscountNoTax 826.5
priceAfterClubMemberDiscount 967.005
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 826.5
dayFinalPrice 967.005
dayFinalPriceNoTax 826.5
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10176
packageID 112
parentID 0
name מסיבת מחירי קיץ ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודש לאוגוסט וספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 3486.48
basePriceNoTax 2979.8974358974
totalPrice 3033.2376
totalPriceNoTax 2592.5107692308
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 51StandSt
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
1
array
creation 2018-08-21T17:17:06.8719604+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID xXRP8nLbIJ6Xz6FM7Dg/cJnBRHPnwmL/EjxUzvUFbs5CyseXTbVy/2EG8qabiLQyO4Fge4wlHoVe85+4thdcLlrrY9bYxJRVt8tuzl0+9KYOFIoqGrVBxjDX0UZnVEY1yg6lKztHUzElLs0mPKKHdNuH6kxsP+Zbgfc8HGuX/BjkEYz12JJdGc3zKmPZvsqWbvYHgR2h+1i3KCH6ldp4CBX9H4qFaXhEU/6lPMNRMGvyEU4bO08+/qloq0z/CZP1ptOJELEAq0AEBobJlkntLIwG4bnTnz78Cxu4dIoFQXA/SydmC/ikd3i/ddex3fNZYh7T/5IbQ6jXsHwwFu6lQC9bnqVbd77rVWQuqfEG0lr1M4y8FWroY/ASfRDCv7Edgr+bfQdT8L+/Ib8MTWW7jQXtL78zR/o9YeLeM4I4vnMix9O5YH7Kwww7hIzb7CIcOXED5QtVZF4e6+8YQPPcVnOodJRnvO+UgYz6Ef0Tkxaj5xon7hcseiuaOHMivzr/N1QPF1Hdi/2IhKLfyOI0iGS0bW7rhWpr04FAugggRDkEu+6cDhwkge1fPrIUuJOgv1zxFlvLqqmnexzAMYQ/paLbYFuaDoCn6CTUdPu3jV9JYZy3Ee2AsMKzMJ19Fb19OwLKScePpXDBoKu1rQ+r8C1qKJ3BCV4aR/h5HDC3DX7mCaJbc8gRrp+QFUV4Y+Z78iHW1M97u4kfYwsnrTNHEPlMZbKSBvQPaol5vKVd+Afr28NibveNZGstZa8RaIJoyu9NW5pvtJ4ZVtYDfSJRreqlmg+L+FEpqV5VYbSkVpAk1iiL+Ra2KaKrgg/0KXWnUzl3r/GRXPmDIw+x55gcXq+tphUvj1MupyW8iBnv/hPEk6DfykeXZbs+2azzbLnFwntVr/mAi2kiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2018-08-21T17:17:07.8407140+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 4
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 24442
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1187.49
basePriceNoTax 1014.9487179487
availableRooms 4
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 154.3737
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 13
packageID 112
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1033.1163
priceAfterDiscountNoTax 883.00538461538
priceAfterAgentDiscount 1033.1163
priceAfterAgentDiscountNoTax 883.00538461538
priceAfterClubMemberDiscount 1033.1163
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 883.00538461538
dayFinalPrice 1033.1163
dayFinalPriceNoTax 883.00538461538
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1187.49
basePriceNoTax 1014.9487179487
availableRooms 4
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 154.3737
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 13
packageID 112
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1033.1163
priceAfterDiscountNoTax 883.00538461538
priceAfterAgentDiscount 1033.1163
priceAfterAgentDiscountNoTax 883.00538461538
priceAfterClubMemberDiscount 1033.1163
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 883.00538461538
dayFinalPrice 1033.1163
dayFinalPriceNoTax 883.00538461538
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1111.5
basePriceNoTax 950
availableRooms 4
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 144.495
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 13
packageID 112
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 967.005
priceAfterDiscountNoTax 826.5
priceAfterAgentDiscount 967.005
priceAfterAgentDiscountNoTax 826.5
priceAfterClubMemberDiscount 967.005
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 826.5
dayFinalPrice 967.005
dayFinalPriceNoTax 826.5
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10176
packageID 112
parentID 0
name מסיבת מחירי קיץ ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודש לאוגוסט וספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 3486.48
basePriceNoTax 2979.8974358974
totalPrice 3033.2376
totalPriceNoTax 2592.5107692308
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 61StHanSt
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
2
array
creation 2018-08-21T17:17:06.8719604+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID qClwDG4gzb6Xz6FM7Dg/cGbz/TF1NKevCD5fyhfjpIKNbyTYh0SaqlmsxURUV6nTI8PaXs3Ilv85r9aGbvhEa7+MVaSLboAcyiTFjhQQmNCTNaqKcgIFCd1X7qZkWIwpGHJ7WGR684irpUtos4PJYLqlQLOx7jESd3ZzZvg9TlEDpCzutrV36nCi8MGpw6xvEW5vh7SXf/ZKRUIPIzFAwno3QiEEMJhzq6bZTXZ6Hg0QESagtjuEnJisxm35zcGX7OdR7XRFS/HU80s7I8x4khxD3/HMWul2Ld3SfSxZr0Af9Y7t51zgfGPaNiAmc91prHRZaOl3SltkaUpAOjP3GbERHKydfo3GwKpTcDjBmTYprNF3XBXN2rqN0pakk6SG6lcNG6zpQ/XWXHby0S2RT1UpNWd9Z2AlYIWYDmfIt6MKl5NHm13uA3Lf5JHwWnAPaoP5G38oP+nKt4iDLkKe5kKpr4D/4bwM7GaStvLNO4jP3c22E8xRClIqYxdn6a15FINkV5M2Iqh+0MGCYGbSMTZSle4sqSrtQyv+2/kN8gTFPEtqJiX8dA2WWnwdFNqn1i+Z3Am7ZTS2Kc4ad6BkAtFzAJT+SyCUZKVtWoq1uqk5G9ecIH7p8FrJrG4zZOI19pKjrXAUGVudeGvFgW0fpnSjQd8F+cRh7vPYQF95rY1+hezrcIaqHBrAoivDeok6+p9CKwrexxHSu6bfgRTncJek7RiaRNpYPgb6A8QK3kHvQzrPoSV9uUKybJkwNEwpWJ9JH84i2Cc6x7BJak4aGsaz6ECZGoK//T30x4DqYXzIKPQcY6XwKHXvpD1J6QaiN7+2CV3ZpPFEnKMRYdOS/y5OW23UkGkezn9hTuZnpsOL2ZUIhbQyuXGMtw8B/Bmzzc1eSCrOc+Gv7P+rvY595VRsQ8/r3SbO
sessionCreation 2018-08-21T17:17:07.8407140+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 24442
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1377.5
basePriceNoTax 1177.3504273504
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 179.075
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 13
packageID 112
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1198.425
priceAfterDiscountNoTax 1024.2948717949
priceAfterAgentDiscount 1198.425
priceAfterAgentDiscountNoTax 1024.2948717949
priceAfterClubMemberDiscount 1198.425
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1024.2948717949
dayFinalPrice 1198.425
dayFinalPriceNoTax 1024.2948717949
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1377.5
basePriceNoTax 1177.3504273504
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 179.075
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 13
packageID 112
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1198.425
priceAfterDiscountNoTax 1024.2948717949
priceAfterAgentDiscount 1198.425
priceAfterAgentDiscountNoTax 1024.2948717949
priceAfterClubMemberDiscount 1198.425
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1024.2948717949
dayFinalPrice 1198.425
dayFinalPriceNoTax 1024.2948717949
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1301.5
basePriceNoTax 1112.3931623932
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 169.195
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 13
packageID 112
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1132.305
priceAfterDiscountNoTax 967.78205128205
priceAfterAgentDiscount 1132.305
priceAfterAgentDiscountNoTax 967.78205128205
priceAfterClubMemberDiscount 1132.305
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 967.78205128205
dayFinalPrice 1132.305
dayFinalPriceNoTax 967.78205128205
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10176
packageID 112
parentID 0
name מסיבת מחירי קיץ ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודש לאוגוסט וספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 4056.5
basePriceNoTax 3467.094017094
totalPrice 3529.155
totalPriceNoTax 3016.3717948718
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 11DeluxDe
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
3
array
creation 2018-08-21T17:17:06.8719604+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID exvWKMt7PQeXz6FM7Dg/cGbz/TF1NKevCD5fyhfjpIIDKKdSOUVxI27AlD8lGC1EM16kt4nseGy9Xy5fo3pwHcr2XH2p2DcDlrCJE4xnyHZJ5IZLLmWbrPWhJY6ubjuIjvOQPY0Mk3B8BaH+3PzE39uH6kxsP+Zb3IkJYrWXa3hCd/Nx3Q93nKuLotFdSeIpIf4XWKYSLNKJPMtlobDq0YMbqtcACfPXKgRGvvMGbRF66N9OKPJHxFwt2ZuymXzEwXjsUkB+/JzSHFpfy9Cb1b0SXNcxMJkDIeS4W9q/B/+4lKDby8y8CwLXaXvg1IzH/ARApR/+hhMTswsmGrgoMoyknq34Jlg5bk5DXYAk4IeJoCMRH9LdAyrNtU7YKMBFHmD1OC2tA/nj6RCiQ8T8OFTOO5GP85555O0K82csO6Yjl2kD/dV7Fhl8xRPzgim1Enh3vCkMKsENaQCf5gnxtzAgNy0+uF3Zr50Elr81jER2m810/XHx/oi59gExncBtpciX30RAoVs7NeOFsjd4H2TwcoD7UXSiRCEcw91mHJ7l1BKA2uoiqJW74zQ2CLdBkJw7bCZaxYZGsWnSJVvstylKWEv5ccJx6ZTOYV6DKBcqJq0IbXJfmtaAXJ/v8/JFb+cW2lc8hINLS+rxSTX+lBBnnpSDQwJe1UhYoryseYodgwfx1QdAFkQUzM58vFaH2R0yWdWQa8wAPfw7KaA/LRgzytfHKbyKOshAMyucmV1AdVvy7BqTgcwIUEOZbsD6Y4MAKzdAfyh4Ju5Is1ycpcBlY7bQG7dBzQb/9XUV8sBZCJRsp0ojpYsJ8Rl7sGxhw1w3b0xvasbF8j1Z9f1UTuBF6pbw2OABeMJP3Gx5OZf7Q5M9OY2LNMCzYdbLUFhIWnAPnUzN+WhX3UUOEQGgyCJRCncm1UpY
sessionCreation 2018-08-21T17:17:07.8407140+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 24442
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1282.5
basePriceNoTax 1096.1538461538
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 166.725
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 13
packageID 112
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1115.775
priceAfterDiscountNoTax 953.65384615385
priceAfterAgentDiscount 1115.775
priceAfterAgentDiscountNoTax 953.65384615385
priceAfterClubMemberDiscount 1115.775
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 953.65384615385
dayFinalPrice 1115.775
dayFinalPriceNoTax 953.65384615385
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1282.5
basePriceNoTax 1096.1538461538
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 166.725
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 13
packageID 112
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1115.775
priceAfterDiscountNoTax 953.65384615385
priceAfterAgentDiscount 1115.775
priceAfterAgentDiscountNoTax 953.65384615385
priceAfterClubMemberDiscount 1115.775
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 953.65384615385
dayFinalPrice 1115.775
dayFinalPriceNoTax 953.65384615385
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1206.5
basePriceNoTax 1031.1965811966
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 156.845
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 13
packageID 112
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1049.655
priceAfterDiscountNoTax 897.14102564103
priceAfterAgentDiscount 1049.655
priceAfterAgentDiscountNoTax 897.14102564103
priceAfterClubMemberDiscount 1049.655
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 897.14102564103
dayFinalPrice 1049.655
dayFinalPriceNoTax 897.14102564103
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10176
packageID 112
parentID 0
name מסיבת מחירי קיץ ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודש לאוגוסט וספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 3771.5
basePriceNoTax 3223.5042735043
totalPrice 3281.205
totalPriceNoTax 2804.4487179487
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 41SuperSu
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
roomsAvailability
array
roomAvailabiltyList
array
0
array
hotelID 10176
fromDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
toDate 2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00
adults 2
children 0
isLocal TRUE
customerID 353
priceCodeGroupID 11681
cachedCustomerID 353
infants 0
clerkKey NULL
roomPriceList
array
0
array
creation 2018-08-21T17:17:06.4813382+03:00
roomCategory 61StHanSt
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 3486.48
totalPriceNoTax 2979.8974358974
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID QGJtU61337OXz6FM7Dg/cIHVzuCrS0+OHKSh1soF+FrGaS+3N9gBQgHDlLa5SSe8TuacrISNUnaowFjAEb8H3ez2WCNl49NxwK+f7+znO2vjzd4WNzaqtzMLWBPkzwJabJVSF46wcbvR1ly45H1FXgWHzhzOUkiRxntoS7DwOSE2D5A/FXVMaJP1pwIfoNXU9nW7FcPZOK4iBeKYVhPfGccUXGwrR9ehaWz45ctvtO8sCaSOPo2opwlzLIh99ni4tnElQa82gmru5hIYAg8yont2VnDAeQhNXvjyOjLujY4XSkWfatQTS8CN/AAX6HmqDNgz4ZOwWHhrSTReeXQGbVvwv5ycYeVNiIc2jiF+L/jhQfdDTGUgL3eRH7xzp3D1GpxsOW1xKQCSoqCeJOADdR5TbmMpUNULO4DSDUod98OiD7mU2WxgNFWMeCkqt2jhKsL0CDSBx+UHOU3lhuxvmB4VrE9NuxCVsXKZCCCpOof2liykhpRiBCU87NrHZ0c/TVglbniRlizd7A7QNeuh+j5n55vlrsz2pNKvr8a3eIoLpLIzjlVO0MGAVPSFR3zyfBxtdpw7xvqsnmFuFqXvx5Mhf+gT/4jOCj5rceARPLlWbYrXH/8sm5Tw86aWTJ9xveaobciMhwCU27VP0ryumDmRuAeNrMqAVIqdA4Mj40dznsMna+fCpGl8uUF1PGGuUl+Vm6HO48YV/Uvm0LTz3dLZmK4/lF0ib4VUymJ4BY4Wnnq136oq+d1ZckHvoPgBSM2W3l/6NJQU/VXztG1RmCMIZOAAup3+YT3ZU8GylnmqgpAClDWYVeLAv/IeKavgnbTRVmTe5Jl4IB26MxrReaMU7OW55OYz
sessionCreation 2018-08-21T17:17:06.8250851+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1187.49
basePriceNoTax 1014.9487179487
availableRooms 4
priceAfterDiscount 1187.49
priceAfterDiscountNoTax 1014.9487179487
priceAfterInternetDiscount 1187.49
priceAfterInternetDiscountNoTax 1014.9487179487
priceAfterAddOnDiscount 1187.49
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1014.9487179487
priceAfterClubMemberDiscount 1187.49
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1014.9487179487
dayFinalPrice 1187.49
dayFinalPriceNoTax 1014.9487179487
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1111.5
basePriceNoTax 950
availableRooms 4
priceAfterDiscount 1111.5
priceAfterDiscountNoTax 950
priceAfterInternetDiscount 1111.5
priceAfterInternetDiscountNoTax 950
priceAfterAddOnDiscount 1111.5
priceAfterAddOnDiscountNoTax 950
priceAfterClubMemberDiscount 1111.5
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 950
dayFinalPrice 1111.5
dayFinalPriceNoTax 950
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1187.49
basePriceNoTax 1014.9487179487
availableRooms 4
priceAfterDiscount 1187.49
priceAfterDiscountNoTax 1014.9487179487
priceAfterInternetDiscount 1187.49
priceAfterInternetDiscountNoTax 1014.9487179487
priceAfterAddOnDiscount 1187.49
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1014.9487179487
priceAfterClubMemberDiscount 1187.49
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1014.9487179487
dayFinalPrice 1187.49
dayFinalPriceNoTax 1014.9487179487
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
1
array
creation 2018-08-21T17:17:06.4969579+03:00
roomCategory 61StHanSt
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 3302.98
totalPriceNoTax 2823.0598290598
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID KRo7rOilvROXz6FM7Dg/cLNMMjiz3byHrwOykqJ8X2I19Hc+9FW7Ak3wNnhunCfJCGNBhtaGMnx6Nu/Tzg4iSsNZKBFJP8AUQuHJqGNruZYDpEVwTdrk5vVVMZ7/BGGNtby2Kcq9Hz9IV067dQKW475ozxBPm07kz2TOfEGn3gy/jAeJJlbGcuDDKKcbmEaRq6wyENo749FgeeNYwabVRSAieXsyt1G0vWJ8RrmbIInfe5Fk0dkyY1Ns+dosRaYf7MfTnPx1HUkq0PcXzFBIcdVUYUnOqyBoWeP6bT6z2aY13HZ+CFQQhonJzGJyJ0NI03AIh3kwkF2t57RCTcOslRtQ/ve6uitZMFCZgsTWoS2012U+kdYmLK/uatz4y+HLxEO/8+ljaXFV3PMqQLPC6aoZ+bUG0eegunpgKb0FBKL8tiqhTPEnuklrv0V84bR/923xUgTUyp6vJL5ceUd81zdORu5ntcm04j6kR4i2ooL+Kkf3Al+QLw7AVKkwBrqjDSDMv0uKAscjC9JwbPSf+blfv4u+GJQs5GBw6lY58eq9pxMvE2fkUiPVRftuXDHn//4vARQmIUNu9mSBWJvB0pbppE3lXQlgRFokd8YI8njsGTdT9T4Hg2Keg25wMnLIxPZDmZmwF5jZJEprTs/GmJIa1EWjfMV35F5DDXKwLGlv3oXcALIKFHfK/J0KOGDD+U+PJselhcoegCs7QX2Fp1X6Ag/hM69LQKU4X5eZ2YjmN+t5iasbUZqVFWyJjSxTswve089mlu7V69VZNtmW96TwMf1XRuMxO2nEZq3j/NWOyY+qWkzpEd8hAMYxUoMkEhVWtxlcx+IVhMhA07rWfBadSxSfYItvaVNnq235IBQiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2018-08-21T17:17:06.8250851+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1124.99
basePriceNoTax 961.52991452991
availableRooms 4
priceAfterDiscount 1124.99
priceAfterDiscountNoTax 961.52991452991
priceAfterInternetDiscount 1124.99
priceAfterInternetDiscountNoTax 961.52991452991
priceAfterAddOnDiscount 1124.99
priceAfterAddOnDiscountNoTax 961.52991452991
priceAfterClubMemberDiscount 1124.99
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 961.52991452991
dayFinalPrice 1124.99
dayFinalPriceNoTax 961.52991452991
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1124.99
basePriceNoTax 961.52991452991
availableRooms 4
priceAfterDiscount 1124.99
priceAfterDiscountNoTax 961.52991452991
priceAfterInternetDiscount 1124.99
priceAfterInternetDiscountNoTax 961.52991452991
priceAfterAddOnDiscount 1124.99
priceAfterAddOnDiscountNoTax 961.52991452991
priceAfterClubMemberDiscount 1124.99
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 961.52991452991
dayFinalPrice 1124.99
dayFinalPriceNoTax 961.52991452991
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1053
basePriceNoTax 900
availableRooms 4
priceAfterDiscount 1053
priceAfterDiscountNoTax 900
priceAfterInternetDiscount 1053
priceAfterInternetDiscountNoTax 900
priceAfterAddOnDiscount 1053
priceAfterAddOnDiscountNoTax 900
priceAfterClubMemberDiscount 1053
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 900
dayFinalPrice 1053
dayFinalPriceNoTax 900
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
2
array
creation 2018-08-21T17:17:06.4969579+03:00
roomCategory 11DeluxDe
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 4056.5
totalPriceNoTax 3467.094017094
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID qa56AV9pkfqXz6FM7Dg/cAj8/TL+0IzArwOykqJ8X2KgOXeUh6aQBnb9Pg1ASUP3qGs7TFGf9aDS23sbo0aR6xUBHn6sh19RRnoFt3m0QyVh6h8VpInG4KobQjZi95DTE483MCThe/1oZbhVpFnUrcywZ2b8kHTBBI2ZI4fj4FlgQWbB2nbWgE5vhtFQEYnKayR4KSY+sqcHh9NZz3mSBPimmj0KOfhSWUyULQeuSPviawx7mqihf4Zre19jaUwbEaiEq2rqYCVHN42DSWAMwhcuHhjmrZMLzSFtiYnWiV31zgujXKHQbrNwY1VsDWdOwquaCY/g12/B5R2QHef/Dg8TimycaXw0yrVtpPox01GvRsRqwO49tHtb9rjS/qDBfG8eCshFeAX53/QTIjQa1wMAZGUfRcaI6XkC9iVSZGR2ZPcoG7wTJiU33kQYJZlRstUKpqZIjePD5+CiatVA1IYUy4hR3fnREWJgUKagQJoEc0UaopLb756DPSiQfPb3A99920PQZQz4wmUpFf/4UlYoF0aPo65oBu9cG9zU5wURZYzW5Pyr1aPnjN2R0gAhNEu1n/2YtI2mxw+4o0dgfnOb0AQ/rDpta9lCrnhmZeLZvK4XmBgxo5PuVhjrlyF8Ys8MesbJCMuto1156McBbu2W9u65WUUnEbRYtNFt2iNYPZc05M+Lp4ffoP82xPTSONmX64vj4yaw/L5g7Q0Af4RokhpTOZ2Mx4LqEwPEeiYQpuWNiOxWPcUtF9pmg6PlZqmdKeWzG+G0SB2E1RYedpl/KBAMgA3kfsSrHhxgHGdPXxymfgIS5zmGjd3Y1a2qGjvGZZfq7bqbbap8jqR3PVRsQ8/r3SbO
sessionCreation 2018-08-21T17:17:06.8250851+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1377.5
basePriceNoTax 1177.3504273504
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1377.5
priceAfterDiscountNoTax 1177.3504273504
priceAfterInternetDiscount 1377.5
priceAfterInternetDiscountNoTax 1177.3504273504
priceAfterAddOnDiscount 1377.5
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1177.3504273504
priceAfterClubMemberDiscount 1377.5
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1177.3504273504
dayFinalPrice 1377.5
dayFinalPriceNoTax 1177.3504273504
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1377.5
basePriceNoTax 1177.3504273504
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1377.5
priceAfterDiscountNoTax 1177.3504273504
priceAfterInternetDiscount 1377.5
priceAfterInternetDiscountNoTax 1177.3504273504
priceAfterAddOnDiscount 1377.5
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1177.3504273504
priceAfterClubMemberDiscount 1377.5
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1177.3504273504
dayFinalPrice 1377.5
dayFinalPriceNoTax 1177.3504273504
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1301.5
basePriceNoTax 1112.3931623932
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1301.5
priceAfterDiscountNoTax 1112.3931623932
priceAfterInternetDiscount 1301.5
priceAfterInternetDiscountNoTax 1112.3931623932
priceAfterAddOnDiscount 1301.5
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1112.3931623932
priceAfterClubMemberDiscount 1301.5
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1112.3931623932
dayFinalPrice 1301.5
dayFinalPriceNoTax 1112.3931623932
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
3
array
creation 2018-08-21T17:17:06.4969579+03:00
roomCategory 11DeluxDe
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 3842.98
totalPriceNoTax 3284.5982905983
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID qa56AV9pkfqXz6FM7Dg/cFMm5yPPhN2IY7Nl3IhD6aLW/l8Gbgipr86EtfcqeLey244cwrvFpRquNt1cZSCFGUQTedlyJug6XCysGFf8SOYOPaCKbHyeneDJ9fDxpsKlP1mh4d00LL6UiDjtUynjCHOdgPeGyTEKV6k4JSfd/DwNFWsyAyPhRDp9Ytgvq5vPEqXknxVi41hZP9/Nowrh/OfROaqiIPXyr0iwEVwFGbKzYs1ZAME/B1z/jceYUlC6vc2EkQv3zUCcNWMfytQbgKrQgDBJH/5jDFmB4wZ58E5PvS2C0U4sZxL0MGFjOJlpwJje5YmGKKfYqiNDcmzI+3smfjSfXGcXO49Gjgn65K9BqimnaAdJEoZFnnoHXh8UH2mUi4N1Gc0+DdeK4bLQ7cpM//tIxTcQfyWIRsTrqmY+NVlgx48B3xhauGGk5PDzeikvdONYyW9u+ZdL3NXdpStogubOmJd/GilsHBpZD+7Y2KwRmJWgnZtkn+qC5/xG9mVF65JX0ph6xPdcQSYmaL4pA6AKvXSdIC6PRzuzaAtZSPAWtiwDf78fMOjKHTIrIBfZk+khuVNVGSQsu8uDR7jGWurbEElvUGCyTuE8Msv2v/XAzsCCTyP0rVJJJ98cqA9qoqS/unOuMoG4ygjcQsYAp8FIlc2LERcMQJFotjihv2Od7PrFFYE82wRV2prF24STnkBKujvJyr/RfRtEaIKXkUsxMs70HBcWl2AmEnNUtESm5YmSJCbBUx23aka/Ux6I5nzR8XS4x2e0j5APAZcD20+sxMNOYsz2yfoXWkQjHdgWi3THfZnfqZbGKzKmjc77Sys3Ni9+ZX4RbFuM1BAVQfiJElIsX2++8MV7qqoNxdr8ANLC1VRsQ8/r3SbO
sessionCreation 2018-08-21T17:17:06.8250851+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1304.99
basePriceNoTax 1115.3760683761
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1304.99
priceAfterDiscountNoTax 1115.3760683761
priceAfterInternetDiscount 1304.99
priceAfterInternetDiscountNoTax 1115.3760683761
priceAfterAddOnDiscount 1304.99
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1115.3760683761
priceAfterClubMemberDiscount 1304.99
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1115.3760683761
dayFinalPrice 1304.99
dayFinalPriceNoTax 1115.3760683761
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1304.99
basePriceNoTax 1115.3760683761
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1304.99
priceAfterDiscountNoTax 1115.3760683761
priceAfterInternetDiscount 1304.99
priceAfterInternetDiscountNoTax 1115.3760683761
priceAfterAddOnDiscount 1304.99
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1115.3760683761
priceAfterClubMemberDiscount 1304.99
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1115.3760683761
dayFinalPrice 1304.99
dayFinalPriceNoTax 1115.3760683761
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1233
basePriceNoTax 1053.8461538462
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1233
priceAfterDiscountNoTax 1053.8461538462
priceAfterInternetDiscount 1233
priceAfterInternetDiscountNoTax 1053.8461538462
priceAfterAddOnDiscount 1233
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1053.8461538462
priceAfterClubMemberDiscount 1233
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1053.8461538462
dayFinalPrice 1233
dayFinalPriceNoTax 1053.8461538462
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
4
array
creation 2018-08-21T17:17:06.5125788+03:00
roomCategory 41SuperSu
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 3771.5
totalPriceNoTax 3223.5042735043
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID qa56AV9pkfqXz6FM7Dg/cJkrjf9UXoROIhwe+ijurljQWVjNplHnNM3TxicMqx8Rue2lHEtBPEwGp0S2ZJ+YCP2axYlb6rWpitoB7eVMJbCMgl8eTEZuJdYISxaY+s+dmYpvVsvRfYf7GGK1GtOdagKWK2X8/anv/CrVtD1da/Bg5wXQ3zGBuppMUn/QIC0D9KIwP30ShMIV74198B/piljJ/wtWtJZKzDdgriMCBbmblqosC27ASZxBuLL1iOSt0c2cTcMwprGYCbp/wd9joDqodSu0ONuQDfROf/kV3nOnsH2ingS2y6iu2Igkx/eyTE9BQyeFrACwaqIA31HawphuEU2wKgaFeos0LKm5Dr0EWS+8STsNaaT/MVT7mvhIYgcvSehXM3m3HiWGwi6MKnGQlzPf7X3rSeg159cQDgIFzrnzENq88nyCkuW0Q1ahDHlo/UjKrj1YsBAJ1nDd09u0VSv/rXWF0u37Yi4TMJqO6Q02LBfDE6FisgfMzgcJ4Cfs2oPSOWnARyfbE+SX7WYIdC7k+WMdI+bFJldwaiSm4sfkbkTYUEcWLPmH890AJ8lzi++5cKnv8hRtjiyQdlHu9yioUG5Eruqw/eap+gz/W5WBd57WJ1nm4Cdk6C2EYP6ZsNQLCcGAvbsl6ywer774oHWQsuR0jRe+35sBd2VpJverKGcPO8mjkN/6Ioid/2LZGW1vbZo8fwrIxc4vcebq/cyzU1Q3jA2B6hRLM4DPI9Ft7lfj43I3cHSvI7+cPE3qb3N0oejkl2ce8f+00q2W0i1DBqQJvLAsLDPXCO73pjKO683qldmSBC8tPDEpSk1fOe3D0y98SLvX6ulSoCJRCncm1UpY
sessionCreation 2018-08-21T17:17:06.8250851+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1282.5
basePriceNoTax 1096.1538461538
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1282.5
priceAfterDiscountNoTax 1096.1538461538
priceAfterInternetDiscount 1282.5
priceAfterInternetDiscountNoTax 1096.1538461538
priceAfterAddOnDiscount 1282.5
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1096.1538461538
priceAfterClubMemberDiscount 1282.5
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1096.1538461538
dayFinalPrice 1282.5
dayFinalPriceNoTax 1096.1538461538
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1282.5
basePriceNoTax 1096.1538461538
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1282.5
priceAfterDiscountNoTax 1096.1538461538
priceAfterInternetDiscount 1282.5
priceAfterInternetDiscountNoTax 1096.1538461538
priceAfterAddOnDiscount 1282.5
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1096.1538461538
priceAfterClubMemberDiscount 1282.5
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1096.1538461538
dayFinalPrice 1282.5
dayFinalPriceNoTax 1096.1538461538
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1206.5
basePriceNoTax 1031.1965811966
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1206.5
priceAfterDiscountNoTax 1031.1965811966
priceAfterInternetDiscount 1206.5
priceAfterInternetDiscountNoTax 1031.1965811966
priceAfterAddOnDiscount 1206.5
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1031.1965811966
priceAfterClubMemberDiscount 1206.5
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1031.1965811966
dayFinalPrice 1206.5
dayFinalPriceNoTax 1031.1965811966
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
5
array
creation 2018-08-21T17:17:06.5125788+03:00
roomCategory 41SuperSu
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 3573
totalPriceNoTax 3053.8461538462
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID ai2wdZautECXz6FM7Dg/cDdQUnmco0g16OT4Ioay0Q9E6hsaP/i7duZp5FusOBT9CGGK9C1CWlsE+HTrfGlhAZ/FI1tCUmyLMeJQ9DUiqc3sJsYMqPKbqIXk3hn1yqJlyFgLxi7+VL7JRKWQw6pej/NX+j5Qrw7//T7TNwgcFV0BBLSVfO2WKCeOpUM0LAtb67GN4D6qb2+BgsRhQkbxcDp9ZybLGhC/hqYjRz3Kd58iKpzFzonrR6LLdSGLr+rStdVh3oyooh0nP3eCrWndJFaMWqyqkMR47F/hjRJEAokObEhF1T5LnMnMv2J5KIAg+9C2Hd+hTWyhRu2Ti6Sf6/sOyLXIMUFlWFbs3wfmUxjZl/u0I5Q7laVtQHX3fKEYkBzCSHYQohwCszH0heQHaQuXsaBAbTELkuczhsYpydURKeMgxENHrnvYOxKlBf6TegpzNVMw2zgZvAFUWUJpdC6q4+1BU+GiiE0bZ5r+NG48pVG+PLCtHKFWU3FDga1LM8gOOsXkLzqoQErSSP9BB8e0CmKihzKinbZZpeQb5vtR4t+qNn7AN7TV402YwnCM5lqB5MCxkMA0eC8bnndP65omG96T7t9xr8fjhgKaFKcUj15vcwLvPjKd4QqX/8sFiyM/r5Dw1lHm8WvQM8SQxShXNSJREd5PE2kMDkPUQeU9XD9DV2eVxIzDUNF+ncoxlf3KAmD1yXerxYmQ7R7wdTkJXifXQUU7b68Y1oXRKMRhbTZiajBESL3EaJ4TWhwILjdibtkpw9H8lTVprUViRVVPHD7h696zd7kcZcKY0Sa2bHWsdOD9dUkojdPtQKjmUfFG7c3UTujxFR057Z9bh7KgQWrKdqcLVGxDz+vdJs4=
sessionCreation 2018-08-21T17:17:06.8250851+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1215
basePriceNoTax 1038.4615384615
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1215
priceAfterDiscountNoTax 1038.4615384615
priceAfterInternetDiscount 1215
priceAfterInternetDiscountNoTax 1038.4615384615
priceAfterAddOnDiscount 1215
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1038.4615384615
priceAfterClubMemberDiscount 1215
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1038.4615384615
dayFinalPrice 1215
dayFinalPriceNoTax 1038.4615384615
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1215
basePriceNoTax 1038.4615384615
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1215
priceAfterDiscountNoTax 1038.4615384615
priceAfterInternetDiscount 1215
priceAfterInternetDiscountNoTax 1038.4615384615
priceAfterAddOnDiscount 1215
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1038.4615384615
priceAfterClubMemberDiscount 1215
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1038.4615384615
dayFinalPrice 1215
dayFinalPriceNoTax 1038.4615384615
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1143
basePriceNoTax 976.92307692308
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1143
priceAfterDiscountNoTax 976.92307692308
priceAfterInternetDiscount 1143
priceAfterInternetDiscountNoTax 976.92307692308
priceAfterAddOnDiscount 1143
priceAfterAddOnDiscountNoTax 976.92307692308
priceAfterClubMemberDiscount 1143
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 976.92307692308
dayFinalPrice 1143
dayFinalPriceNoTax 976.92307692308
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
6
array
creation 2018-08-21T17:17:06.5287505+03:00
roomCategory 51StandSt
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 3486.48
totalPriceNoTax 2979.8974358974
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID QGJtU61337OXz6FM7Dg/cB9qZ0+iNPH8Ihwe+ijurlgXZAvSEbDfndZTLivWFw2vgDILuFDDEUSBeViEb+evRWBxANihJbQx0GwbdFA8Vbs1Om9r6QVOte6mDUuTx3KT81sLZBsxr/nQfFbQWPBizMFaW7jlMniOafTDAG5TwzFL+YMpzZrMGOUK5oKV27QbNUwEzIUAvusJdSm6KjzERSST/2iyUyXR6X3Z7DySMmqzUHbOJ/+MlSFlUDw19oaIMFTxmwZ89AStWhU4TsNDviehXRTz0DWYPd8ZwcKAD9cqYe7vSzRYQYlJC9QZLs5JJkZrO8DKJJyWx/WNIfGskITrZIF1SXLGAybvxoCOBjHuTSs9zSP2b6+0PqD5QzVrhr5j5wKG3hx/inqDDsVD1A6++tP6+BcmVMRzyS9h5/c2GDHpKzCdo+ThlnvVQOVK1Km+1lX5kLrThlwCYF4oDy98OdUhLjmnL538XPqjK6LHAL+qdPLWQc+XiG4jSvEtmlm31IVNj7wyAMoM9kbqNkfxNbBkbott5Q/hanR1CBT3WCwegM0H0bQXkqSw6Ex8em243qP4eeuWmzGLB5QCES/bd3K8asjGb5EiLIHu/uOhg568NOK4t8Wcd4UCwbmLPqQ9XW5GtZCPYmRV+0tHXwS6UeUIVkSU5DPkQIeOQLId1T1IQ9ORM21uLLeSLsyU+TZbVEH7Spcvhv+M6ouqdGBC8KzYOSuu5o6brw2ub3xfD2DKBKsYq+nRwZJ6WicI1nmruxC1q1CBY1L0lnPeAjlqB8M1PZIQcvUqvP7xaCu3JlDqbmtXxNHwxeVoU/V/5gHn+BRWNDfyUtDxjiRSGKMU7OW55OYz
sessionCreation 2018-08-21T17:17:06.8250851+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1187.49
basePriceNoTax 1014.9487179487
availableRooms 2
priceAfterDiscount 1187.49
priceAfterDiscountNoTax 1014.9487179487
priceAfterInternetDiscount 1187.49
priceAfterInternetDiscountNoTax 1014.9487179487
priceAfterAddOnDiscount 1187.49
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1014.9487179487
priceAfterClubMemberDiscount 1187.49
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1014.9487179487
dayFinalPrice 1187.49
dayFinalPriceNoTax 1014.9487179487
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1187.49
basePriceNoTax 1014.9487179487
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1187.49
priceAfterDiscountNoTax 1014.9487179487
priceAfterInternetDiscount 1187.49
priceAfterInternetDiscountNoTax 1014.9487179487
priceAfterAddOnDiscount 1187.49
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1014.9487179487
priceAfterClubMemberDiscount 1187.49
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1014.9487179487
dayFinalPrice 1187.49
dayFinalPriceNoTax 1014.9487179487
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1111.5
basePriceNoTax 950
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1111.5
priceAfterDiscountNoTax 950
priceAfterInternetDiscount 1111.5
priceAfterInternetDiscountNoTax 950
priceAfterAddOnDiscount 1111.5
priceAfterAddOnDiscountNoTax 950
priceAfterClubMemberDiscount 1111.5
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 950
dayFinalPrice 1111.5
dayFinalPriceNoTax 950
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
7
array
creation 2018-08-21T17:17:06.5287505+03:00
roomCategory 51StandSt
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 3302.98
totalPriceNoTax 2823.0598290598
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID KRo7rOilvROXz6FM7Dg/cPstCzg9vIfdXwqAXoab6nDvbq4u0mbw04O0ym0fb2AgbRdAaoaKLjW0YwDBV3mVLD/y75QwoXHIIPjnpwdi6wEbJAvdHehEz0YuRRRSu6qoUGkAfiW4BfylUTIwMBUDVoIGulx1QFBQlf1fUaf32T3mfqXONgZL9DSvR9+/foDqrDlnoJdQiIkLjN7pwRUyH9g+WeJ5U5VbNC0+3FiJIzyt9srI/OvByOJWK83wjTSQJWTmenbaFnaaVbMQG1tUxJ4wEx/hd805hgWk6D4uxST0AudXEKU4DVTqQLpRMxeAR+Tp+LseOxHut3dsT48BWNmfQqeMAkTPLlStjIMYctkyCjzL4UxUWidlJ1IrAeXNph1Czc28lP27UwftPvxCjit/S8zbljBzqpWl6kc1U8AbK28aDeQUL73RLKq0YgIJTw6iO557xF6RMdkpRl1c/JV3nkigAUigefxU5JXCzl8yYKbSMFzBlgbdUTH25cd8EPXzo3TnpH+kjnF9WImAfu0Xp/vNBdQkH0y8aqpTt6yghSbAjMteBN5BpUZyDkTxNTXTq/eCujbAYHlegII4CRTHYsW8wujA9iTnxsWVJ/C4Tls/ljoGa10hxCPvK1SKHJWhp3B1C/6V490CxYpRGasuqn0ZOpC5dhVygFGKDjLZmJEXqIHeCWGjFyod3BXQi3gwSY1dZ51sUetMpLzqRgRqLTTbCm+02Xa1+m0voi78KtGHs3mgugIilN3ULlYCH9jwtRWvwqmpb9kgwLSDrtcFbOEU6/4t/ODrPcghUNVuHaSgszTWr2egpvDFHlBUH7V7hNh6l895AWZH0MM25taPwHCx7hIqXOwHcGt+IxxUbEPP690mzg==
sessionCreation 2018-08-21T17:17:06.8250851+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1124.99
basePriceNoTax 961.52991452991
availableRooms 2
priceAfterDiscount 1124.99
priceAfterDiscountNoTax 961.52991452991
priceAfterInternetDiscount 1124.99
priceAfterInternetDiscountNoTax 961.52991452991
priceAfterAddOnDiscount 1124.99
priceAfterAddOnDiscountNoTax 961.52991452991
priceAfterClubMemberDiscount 1124.99
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 961.52991452991
dayFinalPrice 1124.99
dayFinalPriceNoTax 961.52991452991
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1124.99
basePriceNoTax 961.52991452991
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1124.99
priceAfterDiscountNoTax 961.52991452991
priceAfterInternetDiscount 1124.99
priceAfterInternetDiscountNoTax 961.52991452991
priceAfterAddOnDiscount 1124.99
priceAfterAddOnDiscountNoTax 961.52991452991
priceAfterClubMemberDiscount 1124.99
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 961.52991452991
dayFinalPrice 1124.99
dayFinalPriceNoTax 961.52991452991
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1053
basePriceNoTax 900
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1053
priceAfterDiscountNoTax 900
priceAfterInternetDiscount 1053
priceAfterInternetDiscountNoTax 900
priceAfterAddOnDiscount 1053
priceAfterAddOnDiscountNoTax 900
priceAfterClubMemberDiscount 1053
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 900
dayFinalPrice 1053
dayFinalPriceNoTax 900
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
requestDescriptor 1
isClubMemberResult FALSE
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
discountPercent 0
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
pctList
array
0
array
hotelID 10176
languageID 2
priceCode סחלב
name מחיר מיוחד למועדון סחלב
description מחיר מיוחד למועדון סחלב
picture1Url NULL
picture2Url NULL
1
array
hotelID 10176
languageID 2
priceCode HSiteNIS
name מחיר מיוחד לאתר הבית
description מחיר מיוחד לאתר הבית
picture1Url NULL
picture2Url NULL
isCachedData FALSE
apiStart 2018-08-21T17:17:05.6291394+03:00
apiEnd 2018-08-21T17:17:07.7200110+03:00
{"error":false,"warning":false,"message":null,"remoteServiceUrl":null,"data":{"packageToBookPerPax":{"packageToBookList":[{"requestDescriptor":94077105,"packagesList":[{"creation":"2018-08-21T17:17:06.8719604+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"xXRP8nLbIJ6Xz6FM7Dg\/cHvSVwCCfr7\/uOWtjwlsQK44OoujyMBIGiuI12juqGTqEmVOsxZdfnrmdMYUthncXAnciFsXEX\/98Jqw4qIh8dOn2p0zAj9tPiCy6A8WoCGkyoyViOR\/eqzfO5pvjTqe+hVybG+BjN1zYIomyvXM3QQF00MxI2lvgSvGpZKe5r1cgKWvrLV+FE1KNnWOBTD1UypYXoGyUMEXq6bZTXZ6Hg2MMQBSSsCa701zZIriOeeg6tsaisKNTMz7fC1CiK63Z7ds5L5gNoPOZEeigcPqRi1HrBl6TFUW6hz2wZZmBU+A2DT8oj1Lot+k8pXMFTudqWMf8lu1L+QvWLpXJNkvA5EfzzPRYtjFLykr69zIT8DPe8NJo5m0Qo6hTUsdcJ8tAGTRvDn3boT5Av22PAkpi3arxxcpfbS+GlcGPU3M2GZVbydkNCoHMPDgZ7h9VmPwOkSjYyOiNOiMLq95AFJAAwWGKPMNFt5YvxL04n3HyuhIDxBL7roABpdd4VjSS3elKncUyizB3ndIxOmv\/3KLaF2rrmgC8ufgXX29bDDNR6oBabBmYEpCEGXTtJA05kUMo3oZIZaEs9dvA20r3fHLizkflYTtZmPPTaCoq66ZRTI0I\/aE9YYWEXDhaWXfLhJ4v21kPhDj1Y5ojpfFZ+pd0xcy3fvqAcAYKtwqMsTW\/\/b3FDdk3wTtJra5uq0H4FanMBNb4FYp7tmXRkr6KjGszmSR7GbwteZhcTZnZ\/6UG8SSLRy\/fIkw+fUax1reyz+39V0z3v10Fahdq0DeR16RYcgC+Mj2VL\/eKRB\/iZdhmCso40g5nFAhv+1AYn1DxHp6Fcp4pbO0rJhtOzKZjlqS8WfceRwYDtiZCOjrUyDp3MenoxTs5bnk5jM=","sessionCreation":"2018-08-21T17:17:07.8407140+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":1,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":24442,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1187.49,"basePriceNoTax":1014.9487179487,"availableRooms":2,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":154.3737,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":13,"packageID":112},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1033.1163,"priceAfterDiscountNoTax":883.00538461538,"priceAfterAgentDiscount":1033.1163,"priceAfterAgentDiscountNoTax":883.00538461538,"priceAfterClubMemberDiscount":1033.1163,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":883.00538461538,"dayFinalPrice":1033.1163,"dayFinalPriceNoTax":883.00538461538,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1187.49,"basePriceNoTax":1014.9487179487,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":154.3737,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":13,"packageID":112},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1033.1163,"priceAfterDiscountNoTax":883.00538461538,"priceAfterAgentDiscount":1033.1163,"priceAfterAgentDiscountNoTax":883.00538461538,"priceAfterClubMemberDiscount":1033.1163,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":883.00538461538,"dayFinalPrice":1033.1163,"dayFinalPriceNoTax":883.00538461538,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1111.5,"basePriceNoTax":950,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":144.495,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":13,"packageID":112},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":967.005,"priceAfterDiscountNoTax":826.5,"priceAfterAgentDiscount":967.005,"priceAfterAgentDiscountNoTax":826.5,"priceAfterClubMemberDiscount":967.005,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":826.5,"dayFinalPrice":967.005,"dayFinalPriceNoTax":826.5,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10176,"packageID":112,"parentID":0,"name":"\u05de\u05e1\u05d9\u05d1\u05ea \u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9 \u05e7\u05d9\u05e5 \u05dc 48 \u05e9\u05e2\u05d5\u05ea \r\n\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3\u05d9\u05dd \u05dc\u05de\u05d1\u05e6\u05e2\u05d9\u05dd \u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4 \u05dc\u05d7\u05d5\u05d3\u05e9 \u05dc\u05d0\u05d5\u05d2\u05d5\u05e1\u05d8 \u05d5\u05e1\u05e4\u05d8\u05de\u05d1\u05e8 \u05d1\u05ea\u05d0\u05e8\u05d9\u05db\u05d9\u05dd \u05e0\u05d1\u05d7\u05e8\u05d9\u05dd\r\n","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":3486.48,"basePriceNoTax":2979.8974358974,"totalPrice":3033.2376,"totalPriceNoTax":2592.5107692308,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"51StandSt","planCode":"B\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2018-08-21T17:17:06.8719604+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"xXRP8nLbIJ6Xz6FM7Dg\/cJnBRHPnwmL\/EjxUzvUFbs5CyseXTbVy\/2EG8qabiLQyO4Fge4wlHoVe85+4thdcLlrrY9bYxJRVt8tuzl0+9KYOFIoqGrVBxjDX0UZnVEY1yg6lKztHUzElLs0mPKKHdNuH6kxsP+Zbgfc8HGuX\/BjkEYz12JJdGc3zKmPZvsqWbvYHgR2h+1i3KCH6ldp4CBX9H4qFaXhEU\/6lPMNRMGvyEU4bO08+\/qloq0z\/CZP1ptOJELEAq0AEBobJlkntLIwG4bnTnz78Cxu4dIoFQXA\/SydmC\/ikd3i\/ddex3fNZYh7T\/5IbQ6jXsHwwFu6lQC9bnqVbd77rVWQuqfEG0lr1M4y8FWroY\/ASfRDCv7Edgr+bfQdT8L+\/Ib8MTWW7jQXtL78zR\/o9YeLeM4I4vnMix9O5YH7Kwww7hIzb7CIcOXED5QtVZF4e6+8YQPPcVnOodJRnvO+UgYz6Ef0Tkxaj5xon7hcseiuaOHMivzr\/N1QPF1Hdi\/2IhKLfyOI0iGS0bW7rhWpr04FAugggRDkEu+6cDhwkge1fPrIUuJOgv1zxFlvLqqmnexzAMYQ\/paLbYFuaDoCn6CTUdPu3jV9JYZy3Ee2AsMKzMJ19Fb19OwLKScePpXDBoKu1rQ+r8C1qKJ3BCV4aR\/h5HDC3DX7mCaJbc8gRrp+QFUV4Y+Z78iHW1M97u4kfYwsnrTNHEPlMZbKSBvQPaol5vKVd+Afr28NibveNZGstZa8RaIJoyu9NW5pvtJ4ZVtYDfSJRreqlmg+L+FEpqV5VYbSkVpAk1iiL+Ra2KaKrgg\/0KXWnUzl3r\/GRXPmDIw+x55gcXq+tphUvj1MupyW8iBnv\/hPEk6DfykeXZbs+2azzbLnFwntVr\/mAi2kiUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2018-08-21T17:17:07.8407140+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":4,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":24442,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1187.49,"basePriceNoTax":1014.9487179487,"availableRooms":4,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":154.3737,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":13,"packageID":112},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1033.1163,"priceAfterDiscountNoTax":883.00538461538,"priceAfterAgentDiscount":1033.1163,"priceAfterAgentDiscountNoTax":883.00538461538,"priceAfterClubMemberDiscount":1033.1163,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":883.00538461538,"dayFinalPrice":1033.1163,"dayFinalPriceNoTax":883.00538461538,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1187.49,"basePriceNoTax":1014.9487179487,"availableRooms":4,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":154.3737,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":13,"packageID":112},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1033.1163,"priceAfterDiscountNoTax":883.00538461538,"priceAfterAgentDiscount":1033.1163,"priceAfterAgentDiscountNoTax":883.00538461538,"priceAfterClubMemberDiscount":1033.1163,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":883.00538461538,"dayFinalPrice":1033.1163,"dayFinalPriceNoTax":883.00538461538,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1111.5,"basePriceNoTax":950,"availableRooms":4,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":144.495,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":13,"packageID":112},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":967.005,"priceAfterDiscountNoTax":826.5,"priceAfterAgentDiscount":967.005,"priceAfterAgentDiscountNoTax":826.5,"priceAfterClubMemberDiscount":967.005,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":826.5,"dayFinalPrice":967.005,"dayFinalPriceNoTax":826.5,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10176,"packageID":112,"parentID":0,"name":"\u05de\u05e1\u05d9\u05d1\u05ea \u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9 \u05e7\u05d9\u05e5 \u05dc 48 \u05e9\u05e2\u05d5\u05ea \r\n\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3\u05d9\u05dd \u05dc\u05de\u05d1\u05e6\u05e2\u05d9\u05dd \u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4 \u05dc\u05d7\u05d5\u05d3\u05e9 \u05dc\u05d0\u05d5\u05d2\u05d5\u05e1\u05d8 \u05d5\u05e1\u05e4\u05d8\u05de\u05d1\u05e8 \u05d1\u05ea\u05d0\u05e8\u05d9\u05db\u05d9\u05dd \u05e0\u05d1\u05d7\u05e8\u05d9\u05dd\r\n","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":3486.48,"basePriceNoTax":2979.8974358974,"totalPrice":3033.2376,"totalPriceNoTax":2592.5107692308,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"61StHanSt","planCode":"B\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2018-08-21T17:17:06.8719604+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"qClwDG4gzb6Xz6FM7Dg\/cGbz\/TF1NKevCD5fyhfjpIKNbyTYh0SaqlmsxURUV6nTI8PaXs3Ilv85r9aGbvhEa7+MVaSLboAcyiTFjhQQmNCTNaqKcgIFCd1X7qZkWIwpGHJ7WGR684irpUtos4PJYLqlQLOx7jESd3ZzZvg9TlEDpCzutrV36nCi8MGpw6xvEW5vh7SXf\/ZKRUIPIzFAwno3QiEEMJhzq6bZTXZ6Hg0QESagtjuEnJisxm35zcGX7OdR7XRFS\/HU80s7I8x4khxD3\/HMWul2Ld3SfSxZr0Af9Y7t51zgfGPaNiAmc91prHRZaOl3SltkaUpAOjP3GbERHKydfo3GwKpTcDjBmTYprNF3XBXN2rqN0pakk6SG6lcNG6zpQ\/XWXHby0S2RT1UpNWd9Z2AlYIWYDmfIt6MKl5NHm13uA3Lf5JHwWnAPaoP5G38oP+nKt4iDLkKe5kKpr4D\/4bwM7GaStvLNO4jP3c22E8xRClIqYxdn6a15FINkV5M2Iqh+0MGCYGbSMTZSle4sqSrtQyv+2\/kN8gTFPEtqJiX8dA2WWnwdFNqn1i+Z3Am7ZTS2Kc4ad6BkAtFzAJT+SyCUZKVtWoq1uqk5G9ecIH7p8FrJrG4zZOI19pKjrXAUGVudeGvFgW0fpnSjQd8F+cRh7vPYQF95rY1+hezrcIaqHBrAoivDeok6+p9CKwrexxHSu6bfgRTncJek7RiaRNpYPgb6A8QK3kHvQzrPoSV9uUKybJkwNEwpWJ9JH84i2Cc6x7BJak4aGsaz6ECZGoK\/\/T30x4DqYXzIKPQcY6XwKHXvpD1J6QaiN7+2CV3ZpPFEnKMRYdOS\/y5OW23UkGkezn9hTuZnpsOL2ZUIhbQyuXGMtw8B\/Bmzzc1eSCrOc+Gv7P+rvY595VRsQ8\/r3SbO","sessionCreation":"2018-08-21T17:17:07.8407140+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":24442,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1377.5,"basePriceNoTax":1177.3504273504,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":179.075,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":13,"packageID":112},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1198.425,"priceAfterDiscountNoTax":1024.2948717949,"priceAfterAgentDiscount":1198.425,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1024.2948717949,"priceAfterClubMemberDiscount":1198.425,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1024.2948717949,"dayFinalPrice":1198.425,"dayFinalPriceNoTax":1024.2948717949,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1377.5,"basePriceNoTax":1177.3504273504,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":179.075,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":13,"packageID":112},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1198.425,"priceAfterDiscountNoTax":1024.2948717949,"priceAfterAgentDiscount":1198.425,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1024.2948717949,"priceAfterClubMemberDiscount":1198.425,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1024.2948717949,"dayFinalPrice":1198.425,"dayFinalPriceNoTax":1024.2948717949,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1301.5,"basePriceNoTax":1112.3931623932,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":169.195,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":13,"packageID":112},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1132.305,"priceAfterDiscountNoTax":967.78205128205,"priceAfterAgentDiscount":1132.305,"priceAfterAgentDiscountNoTax":967.78205128205,"priceAfterClubMemberDiscount":1132.305,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":967.78205128205,"dayFinalPrice":1132.305,"dayFinalPriceNoTax":967.78205128205,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10176,"packageID":112,"parentID":0,"name":"\u05de\u05e1\u05d9\u05d1\u05ea \u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9 \u05e7\u05d9\u05e5 \u05dc 48 \u05e9\u05e2\u05d5\u05ea \r\n\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3\u05d9\u05dd \u05dc\u05de\u05d1\u05e6\u05e2\u05d9\u05dd \u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4 \u05dc\u05d7\u05d5\u05d3\u05e9 \u05dc\u05d0\u05d5\u05d2\u05d5\u05e1\u05d8 \u05d5\u05e1\u05e4\u05d8\u05de\u05d1\u05e8 \u05d1\u05ea\u05d0\u05e8\u05d9\u05db\u05d9\u05dd \u05e0\u05d1\u05d7\u05e8\u05d9\u05dd\r\n","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":4056.5,"basePriceNoTax":3467.094017094,"totalPrice":3529.155,"totalPriceNoTax":3016.3717948718,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"11DeluxDe","planCode":"B\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2018-08-21T17:17:06.8719604+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"exvWKMt7PQeXz6FM7Dg\/cGbz\/TF1NKevCD5fyhfjpIIDKKdSOUVxI27AlD8lGC1EM16kt4nseGy9Xy5fo3pwHcr2XH2p2DcDlrCJE4xnyHZJ5IZLLmWbrPWhJY6ubjuIjvOQPY0Mk3B8BaH+3PzE39uH6kxsP+Zb3IkJYrWXa3hCd\/Nx3Q93nKuLotFdSeIpIf4XWKYSLNKJPMtlobDq0YMbqtcACfPXKgRGvvMGbRF66N9OKPJHxFwt2ZuymXzEwXjsUkB+\/JzSHFpfy9Cb1b0SXNcxMJkDIeS4W9q\/B\/+4lKDby8y8CwLXaXvg1IzH\/ARApR\/+hhMTswsmGrgoMoyknq34Jlg5bk5DXYAk4IeJoCMRH9LdAyrNtU7YKMBFHmD1OC2tA\/nj6RCiQ8T8OFTOO5GP85555O0K82csO6Yjl2kD\/dV7Fhl8xRPzgim1Enh3vCkMKsENaQCf5gnxtzAgNy0+uF3Zr50Elr81jER2m810\/XHx\/oi59gExncBtpciX30RAoVs7NeOFsjd4H2TwcoD7UXSiRCEcw91mHJ7l1BKA2uoiqJW74zQ2CLdBkJw7bCZaxYZGsWnSJVvstylKWEv5ccJx6ZTOYV6DKBcqJq0IbXJfmtaAXJ\/v8\/JFb+cW2lc8hINLS+rxSTX+lBBnnpSDQwJe1UhYoryseYodgwfx1QdAFkQUzM58vFaH2R0yWdWQa8wAPfw7KaA\/LRgzytfHKbyKOshAMyucmV1AdVvy7BqTgcwIUEOZbsD6Y4MAKzdAfyh4Ju5Is1ycpcBlY7bQG7dBzQb\/9XUV8sBZCJRsp0ojpYsJ8Rl7sGxhw1w3b0xvasbF8j1Z9f1UTuBF6pbw2OABeMJP3Gx5OZf7Q5M9OY2LNMCzYdbLUFhIWnAPnUzN+WhX3UUOEQGgyCJRCncm1UpY","sessionCreation":"2018-08-21T17:17:07.8407140+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":24442,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1282.5,"basePriceNoTax":1096.1538461538,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":166.725,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":13,"packageID":112},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1115.775,"priceAfterDiscountNoTax":953.65384615385,"priceAfterAgentDiscount":1115.775,"priceAfterAgentDiscountNoTax":953.65384615385,"priceAfterClubMemberDiscount":1115.775,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":953.65384615385,"dayFinalPrice":1115.775,"dayFinalPriceNoTax":953.65384615385,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1282.5,"basePriceNoTax":1096.1538461538,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":166.725,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":13,"packageID":112},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1115.775,"priceAfterDiscountNoTax":953.65384615385,"priceAfterAgentDiscount":1115.775,"priceAfterAgentDiscountNoTax":953.65384615385,"priceAfterClubMemberDiscount":1115.775,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":953.65384615385,"dayFinalPrice":1115.775,"dayFinalPriceNoTax":953.65384615385,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1206.5,"basePriceNoTax":1031.1965811966,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":156.845,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":13,"packageID":112},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1049.655,"priceAfterDiscountNoTax":897.14102564103,"priceAfterAgentDiscount":1049.655,"priceAfterAgentDiscountNoTax":897.14102564103,"priceAfterClubMemberDiscount":1049.655,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":897.14102564103,"dayFinalPrice":1049.655,"dayFinalPriceNoTax":897.14102564103,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10176,"packageID":112,"parentID":0,"name":"\u05de\u05e1\u05d9\u05d1\u05ea \u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9 \u05e7\u05d9\u05e5 \u05dc 48 \u05e9\u05e2\u05d5\u05ea \r\n\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3\u05d9\u05dd \u05dc\u05de\u05d1\u05e6\u05e2\u05d9\u05dd \u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4 \u05dc\u05d7\u05d5\u05d3\u05e9 \u05dc\u05d0\u05d5\u05d2\u05d5\u05e1\u05d8 \u05d5\u05e1\u05e4\u05d8\u05de\u05d1\u05e8 \u05d1\u05ea\u05d0\u05e8\u05d9\u05db\u05d9\u05dd \u05e0\u05d1\u05d7\u05e8\u05d9\u05dd\r\n","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":3771.5,"basePriceNoTax":3223.5042735043,"totalPrice":3281.205,"totalPriceNoTax":2804.4487179487,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"41SuperSu","planCode":"B\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false}]}]},"roomsAvailability":{"roomAvailabiltyList":[{"hotelID":10176,"fromDate":"2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00","toDate":"2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00","adults":2,"children":0,"isLocal":true,"customerID":353,"priceCodeGroupID":11681,"cachedCustomerID":353,"infants":0,"clerkKey":null,"roomPriceList":[{"creation":"2018-08-21T17:17:06.4813382+03:00","roomCategory":"61StHanSt","priceCode":"HSiteNIS","planCode":"B\/B","totalPrice":3486.48,"totalPriceNoTax":2979.8974358974,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"QGJtU61337OXz6FM7Dg\/cIHVzuCrS0+OHKSh1soF+FrGaS+3N9gBQgHDlLa5SSe8TuacrISNUnaowFjAEb8H3ez2WCNl49NxwK+f7+znO2vjzd4WNzaqtzMLWBPkzwJabJVSF46wcbvR1ly45H1FXgWHzhzOUkiRxntoS7DwOSE2D5A\/FXVMaJP1pwIfoNXU9nW7FcPZOK4iBeKYVhPfGccUXGwrR9ehaWz45ctvtO8sCaSOPo2opwlzLIh99ni4tnElQa82gmru5hIYAg8yont2VnDAeQhNXvjyOjLujY4XSkWfatQTS8CN\/AAX6HmqDNgz4ZOwWHhrSTReeXQGbVvwv5ycYeVNiIc2jiF+L\/jhQfdDTGUgL3eRH7xzp3D1GpxsOW1xKQCSoqCeJOADdR5TbmMpUNULO4DSDUod98OiD7mU2WxgNFWMeCkqt2jhKsL0CDSBx+UHOU3lhuxvmB4VrE9NuxCVsXKZCCCpOof2liykhpRiBCU87NrHZ0c\/TVglbniRlizd7A7QNeuh+j5n55vlrsz2pNKvr8a3eIoLpLIzjlVO0MGAVPSFR3zyfBxtdpw7xvqsnmFuFqXvx5Mhf+gT\/4jOCj5rceARPLlWbYrXH\/8sm5Tw86aWTJ9xveaobciMhwCU27VP0ryumDmRuAeNrMqAVIqdA4Mj40dznsMna+fCpGl8uUF1PGGuUl+Vm6HO48YV\/Uvm0LTz3dLZmK4\/lF0ib4VUymJ4BY4Wnnq136oq+d1ZckHvoPgBSM2W3l\/6NJQU\/VXztG1RmCMIZOAAup3+YT3ZU8GylnmqgpAClDWYVeLAv\/IeKavgnbTRVmTe5Jl4IB26MxrReaMU7OW55OYz","sessionCreation":"2018-08-21T17:17:06.8250851+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1187.49,"basePriceNoTax":1014.9487179487,"availableRooms":4,"priceAfterDiscount":1187.49,"priceAfterDiscountNoTax":1014.9487179487,"priceAfterInternetDiscount":1187.49,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1014.9487179487,"priceAfterAddOnDiscount":1187.49,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1014.9487179487,"priceAfterClubMemberDiscount":1187.49,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1014.9487179487,"dayFinalPrice":1187.49,"dayFinalPriceNoTax":1014.9487179487,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1111.5,"basePriceNoTax":950,"availableRooms":4,"priceAfterDiscount":1111.5,"priceAfterDiscountNoTax":950,"priceAfterInternetDiscount":1111.5,"priceAfterInternetDiscountNoTax":950,"priceAfterAddOnDiscount":1111.5,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":950,"priceAfterClubMemberDiscount":1111.5,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":950,"dayFinalPrice":1111.5,"dayFinalPriceNoTax":950,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1187.49,"basePriceNoTax":1014.9487179487,"availableRooms":4,"priceAfterDiscount":1187.49,"priceAfterDiscountNoTax":1014.9487179487,"priceAfterInternetDiscount":1187.49,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1014.9487179487,"priceAfterAddOnDiscount":1187.49,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1014.9487179487,"priceAfterClubMemberDiscount":1187.49,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1014.9487179487,"dayFinalPrice":1187.49,"dayFinalPriceNoTax":1014.9487179487,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-08-21T17:17:06.4969579+03:00","roomCategory":"61StHanSt","priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","planCode":"B\/B","totalPrice":3302.98,"totalPriceNoTax":2823.0598290598,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"KRo7rOilvROXz6FM7Dg\/cLNMMjiz3byHrwOykqJ8X2I19Hc+9FW7Ak3wNnhunCfJCGNBhtaGMnx6Nu\/Tzg4iSsNZKBFJP8AUQuHJqGNruZYDpEVwTdrk5vVVMZ7\/BGGNtby2Kcq9Hz9IV067dQKW475ozxBPm07kz2TOfEGn3gy\/jAeJJlbGcuDDKKcbmEaRq6wyENo749FgeeNYwabVRSAieXsyt1G0vWJ8RrmbIInfe5Fk0dkyY1Ns+dosRaYf7MfTnPx1HUkq0PcXzFBIcdVUYUnOqyBoWeP6bT6z2aY13HZ+CFQQhonJzGJyJ0NI03AIh3kwkF2t57RCTcOslRtQ\/ve6uitZMFCZgsTWoS2012U+kdYmLK\/uatz4y+HLxEO\/8+ljaXFV3PMqQLPC6aoZ+bUG0eegunpgKb0FBKL8tiqhTPEnuklrv0V84bR\/923xUgTUyp6vJL5ceUd81zdORu5ntcm04j6kR4i2ooL+Kkf3Al+QLw7AVKkwBrqjDSDMv0uKAscjC9JwbPSf+blfv4u+GJQs5GBw6lY58eq9pxMvE2fkUiPVRftuXDHn\/\/4vARQmIUNu9mSBWJvB0pbppE3lXQlgRFokd8YI8njsGTdT9T4Hg2Keg25wMnLIxPZDmZmwF5jZJEprTs\/GmJIa1EWjfMV35F5DDXKwLGlv3oXcALIKFHfK\/J0KOGDD+U+PJselhcoegCs7QX2Fp1X6Ag\/hM69LQKU4X5eZ2YjmN+t5iasbUZqVFWyJjSxTswve089mlu7V69VZNtmW96TwMf1XRuMxO2nEZq3j\/NWOyY+qWkzpEd8hAMYxUoMkEhVWtxlcx+IVhMhA07rWfBadSxSfYItvaVNnq235IBQiUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2018-08-21T17:17:06.8250851+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1124.99,"basePriceNoTax":961.52991452991,"availableRooms":4,"priceAfterDiscount":1124.99,"priceAfterDiscountNoTax":961.52991452991,"priceAfterInternetDiscount":1124.99,"priceAfterInternetDiscountNoTax":961.52991452991,"priceAfterAddOnDiscount":1124.99,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":961.52991452991,"priceAfterClubMemberDiscount":1124.99,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":961.52991452991,"dayFinalPrice":1124.99,"dayFinalPriceNoTax":961.52991452991,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1124.99,"basePriceNoTax":961.52991452991,"availableRooms":4,"priceAfterDiscount":1124.99,"priceAfterDiscountNoTax":961.52991452991,"priceAfterInternetDiscount":1124.99,"priceAfterInternetDiscountNoTax":961.52991452991,"priceAfterAddOnDiscount":1124.99,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":961.52991452991,"priceAfterClubMemberDiscount":1124.99,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":961.52991452991,"dayFinalPrice":1124.99,"dayFinalPriceNoTax":961.52991452991,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1053,"basePriceNoTax":900,"availableRooms":4,"priceAfterDiscount":1053,"priceAfterDiscountNoTax":900,"priceAfterInternetDiscount":1053,"priceAfterInternetDiscountNoTax":900,"priceAfterAddOnDiscount":1053,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":900,"priceAfterClubMemberDiscount":1053,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":900,"dayFinalPrice":1053,"dayFinalPriceNoTax":900,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-08-21T17:17:06.4969579+03:00","roomCategory":"11DeluxDe","priceCode":"HSiteNIS","planCode":"B\/B","totalPrice":4056.5,"totalPriceNoTax":3467.094017094,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"qa56AV9pkfqXz6FM7Dg\/cAj8\/TL+0IzArwOykqJ8X2KgOXeUh6aQBnb9Pg1ASUP3qGs7TFGf9aDS23sbo0aR6xUBHn6sh19RRnoFt3m0QyVh6h8VpInG4KobQjZi95DTE483MCThe\/1oZbhVpFnUrcywZ2b8kHTBBI2ZI4fj4FlgQWbB2nbWgE5vhtFQEYnKayR4KSY+sqcHh9NZz3mSBPimmj0KOfhSWUyULQeuSPviawx7mqihf4Zre19jaUwbEaiEq2rqYCVHN42DSWAMwhcuHhjmrZMLzSFtiYnWiV31zgujXKHQbrNwY1VsDWdOwquaCY\/g12\/B5R2QHef\/Dg8TimycaXw0yrVtpPox01GvRsRqwO49tHtb9rjS\/qDBfG8eCshFeAX53\/QTIjQa1wMAZGUfRcaI6XkC9iVSZGR2ZPcoG7wTJiU33kQYJZlRstUKpqZIjePD5+CiatVA1IYUy4hR3fnREWJgUKagQJoEc0UaopLb756DPSiQfPb3A99920PQZQz4wmUpFf\/4UlYoF0aPo65oBu9cG9zU5wURZYzW5Pyr1aPnjN2R0gAhNEu1n\/2YtI2mxw+4o0dgfnOb0AQ\/rDpta9lCrnhmZeLZvK4XmBgxo5PuVhjrlyF8Ys8MesbJCMuto1156McBbu2W9u65WUUnEbRYtNFt2iNYPZc05M+Lp4ffoP82xPTSONmX64vj4yaw\/L5g7Q0Af4RokhpTOZ2Mx4LqEwPEeiYQpuWNiOxWPcUtF9pmg6PlZqmdKeWzG+G0SB2E1RYedpl\/KBAMgA3kfsSrHhxgHGdPXxymfgIS5zmGjd3Y1a2qGjvGZZfq7bqbbap8jqR3PVRsQ8\/r3SbO","sessionCreation":"2018-08-21T17:17:06.8250851+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1377.5,"basePriceNoTax":1177.3504273504,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1377.5,"priceAfterDiscountNoTax":1177.3504273504,"priceAfterInternetDiscount":1377.5,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1177.3504273504,"priceAfterAddOnDiscount":1377.5,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1177.3504273504,"priceAfterClubMemberDiscount":1377.5,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1177.3504273504,"dayFinalPrice":1377.5,"dayFinalPriceNoTax":1177.3504273504,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1377.5,"basePriceNoTax":1177.3504273504,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1377.5,"priceAfterDiscountNoTax":1177.3504273504,"priceAfterInternetDiscount":1377.5,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1177.3504273504,"priceAfterAddOnDiscount":1377.5,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1177.3504273504,"priceAfterClubMemberDiscount":1377.5,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1177.3504273504,"dayFinalPrice":1377.5,"dayFinalPriceNoTax":1177.3504273504,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1301.5,"basePriceNoTax":1112.3931623932,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1301.5,"priceAfterDiscountNoTax":1112.3931623932,"priceAfterInternetDiscount":1301.5,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1112.3931623932,"priceAfterAddOnDiscount":1301.5,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1112.3931623932,"priceAfterClubMemberDiscount":1301.5,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1112.3931623932,"dayFinalPrice":1301.5,"dayFinalPriceNoTax":1112.3931623932,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-08-21T17:17:06.4969579+03:00","roomCategory":"11DeluxDe","priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","planCode":"B\/B","totalPrice":3842.98,"totalPriceNoTax":3284.5982905983,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"qa56AV9pkfqXz6FM7Dg\/cFMm5yPPhN2IY7Nl3IhD6aLW\/l8Gbgipr86EtfcqeLey244cwrvFpRquNt1cZSCFGUQTedlyJug6XCysGFf8SOYOPaCKbHyeneDJ9fDxpsKlP1mh4d00LL6UiDjtUynjCHOdgPeGyTEKV6k4JSfd\/DwNFWsyAyPhRDp9Ytgvq5vPEqXknxVi41hZP9\/Nowrh\/OfROaqiIPXyr0iwEVwFGbKzYs1ZAME\/B1z\/jceYUlC6vc2EkQv3zUCcNWMfytQbgKrQgDBJH\/5jDFmB4wZ58E5PvS2C0U4sZxL0MGFjOJlpwJje5YmGKKfYqiNDcmzI+3smfjSfXGcXO49Gjgn65K9BqimnaAdJEoZFnnoHXh8UH2mUi4N1Gc0+DdeK4bLQ7cpM\/\/tIxTcQfyWIRsTrqmY+NVlgx48B3xhauGGk5PDzeikvdONYyW9u+ZdL3NXdpStogubOmJd\/GilsHBpZD+7Y2KwRmJWgnZtkn+qC5\/xG9mVF65JX0ph6xPdcQSYmaL4pA6AKvXSdIC6PRzuzaAtZSPAWtiwDf78fMOjKHTIrIBfZk+khuVNVGSQsu8uDR7jGWurbEElvUGCyTuE8Msv2v\/XAzsCCTyP0rVJJJ98cqA9qoqS\/unOuMoG4ygjcQsYAp8FIlc2LERcMQJFotjihv2Od7PrFFYE82wRV2prF24STnkBKujvJyr\/RfRtEaIKXkUsxMs70HBcWl2AmEnNUtESm5YmSJCbBUx23aka\/Ux6I5nzR8XS4x2e0j5APAZcD20+sxMNOYsz2yfoXWkQjHdgWi3THfZnfqZbGKzKmjc77Sys3Ni9+ZX4RbFuM1BAVQfiJElIsX2++8MV7qqoNxdr8ANLC1VRsQ8\/r3SbO","sessionCreation":"2018-08-21T17:17:06.8250851+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1304.99,"basePriceNoTax":1115.3760683761,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1304.99,"priceAfterDiscountNoTax":1115.3760683761,"priceAfterInternetDiscount":1304.99,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1115.3760683761,"priceAfterAddOnDiscount":1304.99,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1115.3760683761,"priceAfterClubMemberDiscount":1304.99,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1115.3760683761,"dayFinalPrice":1304.99,"dayFinalPriceNoTax":1115.3760683761,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1304.99,"basePriceNoTax":1115.3760683761,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1304.99,"priceAfterDiscountNoTax":1115.3760683761,"priceAfterInternetDiscount":1304.99,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1115.3760683761,"priceAfterAddOnDiscount":1304.99,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1115.3760683761,"priceAfterClubMemberDiscount":1304.99,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1115.3760683761,"dayFinalPrice":1304.99,"dayFinalPriceNoTax":1115.3760683761,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1233,"basePriceNoTax":1053.8461538462,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1233,"priceAfterDiscountNoTax":1053.8461538462,"priceAfterInternetDiscount":1233,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1053.8461538462,"priceAfterAddOnDiscount":1233,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1053.8461538462,"priceAfterClubMemberDiscount":1233,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1053.8461538462,"dayFinalPrice":1233,"dayFinalPriceNoTax":1053.8461538462,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-08-21T17:17:06.5125788+03:00","roomCategory":"41SuperSu","priceCode":"HSiteNIS","planCode":"B\/B","totalPrice":3771.5,"totalPriceNoTax":3223.5042735043,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"qa56AV9pkfqXz6FM7Dg\/cJkrjf9UXoROIhwe+ijurljQWVjNplHnNM3TxicMqx8Rue2lHEtBPEwGp0S2ZJ+YCP2axYlb6rWpitoB7eVMJbCMgl8eTEZuJdYISxaY+s+dmYpvVsvRfYf7GGK1GtOdagKWK2X8\/anv\/CrVtD1da\/Bg5wXQ3zGBuppMUn\/QIC0D9KIwP30ShMIV74198B\/piljJ\/wtWtJZKzDdgriMCBbmblqosC27ASZxBuLL1iOSt0c2cTcMwprGYCbp\/wd9joDqodSu0ONuQDfROf\/kV3nOnsH2ingS2y6iu2Igkx\/eyTE9BQyeFrACwaqIA31HawphuEU2wKgaFeos0LKm5Dr0EWS+8STsNaaT\/MVT7mvhIYgcvSehXM3m3HiWGwi6MKnGQlzPf7X3rSeg159cQDgIFzrnzENq88nyCkuW0Q1ahDHlo\/UjKrj1YsBAJ1nDd09u0VSv\/rXWF0u37Yi4TMJqO6Q02LBfDE6FisgfMzgcJ4Cfs2oPSOWnARyfbE+SX7WYIdC7k+WMdI+bFJldwaiSm4sfkbkTYUEcWLPmH890AJ8lzi++5cKnv8hRtjiyQdlHu9yioUG5Eruqw\/eap+gz\/W5WBd57WJ1nm4Cdk6C2EYP6ZsNQLCcGAvbsl6ywer774oHWQsuR0jRe+35sBd2VpJverKGcPO8mjkN\/6Ioid\/2LZGW1vbZo8fwrIxc4vcebq\/cyzU1Q3jA2B6hRLM4DPI9Ft7lfj43I3cHSvI7+cPE3qb3N0oejkl2ce8f+00q2W0i1DBqQJvLAsLDPXCO73pjKO683qldmSBC8tPDEpSk1fOe3D0y98SLvX6ulSoCJRCncm1UpY","sessionCreation":"2018-08-21T17:17:06.8250851+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1282.5,"basePriceNoTax":1096.1538461538,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1282.5,"priceAfterDiscountNoTax":1096.1538461538,"priceAfterInternetDiscount":1282.5,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1096.1538461538,"priceAfterAddOnDiscount":1282.5,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1096.1538461538,"priceAfterClubMemberDiscount":1282.5,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1096.1538461538,"dayFinalPrice":1282.5,"dayFinalPriceNoTax":1096.1538461538,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1282.5,"basePriceNoTax":1096.1538461538,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1282.5,"priceAfterDiscountNoTax":1096.1538461538,"priceAfterInternetDiscount":1282.5,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1096.1538461538,"priceAfterAddOnDiscount":1282.5,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1096.1538461538,"priceAfterClubMemberDiscount":1282.5,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1096.1538461538,"dayFinalPrice":1282.5,"dayFinalPriceNoTax":1096.1538461538,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1206.5,"basePriceNoTax":1031.1965811966,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1206.5,"priceAfterDiscountNoTax":1031.1965811966,"priceAfterInternetDiscount":1206.5,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1031.1965811966,"priceAfterAddOnDiscount":1206.5,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1031.1965811966,"priceAfterClubMemberDiscount":1206.5,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1031.1965811966,"dayFinalPrice":1206.5,"dayFinalPriceNoTax":1031.1965811966,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-08-21T17:17:06.5125788+03:00","roomCategory":"41SuperSu","priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","planCode":"B\/B","totalPrice":3573,"totalPriceNoTax":3053.8461538462,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"ai2wdZautECXz6FM7Dg\/cDdQUnmco0g16OT4Ioay0Q9E6hsaP\/i7duZp5FusOBT9CGGK9C1CWlsE+HTrfGlhAZ\/FI1tCUmyLMeJQ9DUiqc3sJsYMqPKbqIXk3hn1yqJlyFgLxi7+VL7JRKWQw6pej\/NX+j5Qrw7\/\/T7TNwgcFV0BBLSVfO2WKCeOpUM0LAtb67GN4D6qb2+BgsRhQkbxcDp9ZybLGhC\/hqYjRz3Kd58iKpzFzonrR6LLdSGLr+rStdVh3oyooh0nP3eCrWndJFaMWqyqkMR47F\/hjRJEAokObEhF1T5LnMnMv2J5KIAg+9C2Hd+hTWyhRu2Ti6Sf6\/sOyLXIMUFlWFbs3wfmUxjZl\/u0I5Q7laVtQHX3fKEYkBzCSHYQohwCszH0heQHaQuXsaBAbTELkuczhsYpydURKeMgxENHrnvYOxKlBf6TegpzNVMw2zgZvAFUWUJpdC6q4+1BU+GiiE0bZ5r+NG48pVG+PLCtHKFWU3FDga1LM8gOOsXkLzqoQErSSP9BB8e0CmKihzKinbZZpeQb5vtR4t+qNn7AN7TV402YwnCM5lqB5MCxkMA0eC8bnndP65omG96T7t9xr8fjhgKaFKcUj15vcwLvPjKd4QqX\/8sFiyM\/r5Dw1lHm8WvQM8SQxShXNSJREd5PE2kMDkPUQeU9XD9DV2eVxIzDUNF+ncoxlf3KAmD1yXerxYmQ7R7wdTkJXifXQUU7b68Y1oXRKMRhbTZiajBESL3EaJ4TWhwILjdibtkpw9H8lTVprUViRVVPHD7h696zd7kcZcKY0Sa2bHWsdOD9dUkojdPtQKjmUfFG7c3UTujxFR057Z9bh7KgQWrKdqcLVGxDz+vdJs4=","sessionCreation":"2018-08-21T17:17:06.8250851+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1215,"basePriceNoTax":1038.4615384615,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1215,"priceAfterDiscountNoTax":1038.4615384615,"priceAfterInternetDiscount":1215,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1038.4615384615,"priceAfterAddOnDiscount":1215,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1038.4615384615,"priceAfterClubMemberDiscount":1215,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1038.4615384615,"dayFinalPrice":1215,"dayFinalPriceNoTax":1038.4615384615,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1215,"basePriceNoTax":1038.4615384615,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1215,"priceAfterDiscountNoTax":1038.4615384615,"priceAfterInternetDiscount":1215,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1038.4615384615,"priceAfterAddOnDiscount":1215,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1038.4615384615,"priceAfterClubMemberDiscount":1215,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1038.4615384615,"dayFinalPrice":1215,"dayFinalPriceNoTax":1038.4615384615,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1143,"basePriceNoTax":976.92307692308,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1143,"priceAfterDiscountNoTax":976.92307692308,"priceAfterInternetDiscount":1143,"priceAfterInternetDiscountNoTax":976.92307692308,"priceAfterAddOnDiscount":1143,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":976.92307692308,"priceAfterClubMemberDiscount":1143,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":976.92307692308,"dayFinalPrice":1143,"dayFinalPriceNoTax":976.92307692308,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-08-21T17:17:06.5287505+03:00","roomCategory":"51StandSt","priceCode":"HSiteNIS","planCode":"B\/B","totalPrice":3486.48,"totalPriceNoTax":2979.8974358974,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"QGJtU61337OXz6FM7Dg\/cB9qZ0+iNPH8Ihwe+ijurlgXZAvSEbDfndZTLivWFw2vgDILuFDDEUSBeViEb+evRWBxANihJbQx0GwbdFA8Vbs1Om9r6QVOte6mDUuTx3KT81sLZBsxr\/nQfFbQWPBizMFaW7jlMniOafTDAG5TwzFL+YMpzZrMGOUK5oKV27QbNUwEzIUAvusJdSm6KjzERSST\/2iyUyXR6X3Z7DySMmqzUHbOJ\/+MlSFlUDw19oaIMFTxmwZ89AStWhU4TsNDviehXRTz0DWYPd8ZwcKAD9cqYe7vSzRYQYlJC9QZLs5JJkZrO8DKJJyWx\/WNIfGskITrZIF1SXLGAybvxoCOBjHuTSs9zSP2b6+0PqD5QzVrhr5j5wKG3hx\/inqDDsVD1A6++tP6+BcmVMRzyS9h5\/c2GDHpKzCdo+ThlnvVQOVK1Km+1lX5kLrThlwCYF4oDy98OdUhLjmnL538XPqjK6LHAL+qdPLWQc+XiG4jSvEtmlm31IVNj7wyAMoM9kbqNkfxNbBkbott5Q\/hanR1CBT3WCwegM0H0bQXkqSw6Ex8em243qP4eeuWmzGLB5QCES\/bd3K8asjGb5EiLIHu\/uOhg568NOK4t8Wcd4UCwbmLPqQ9XW5GtZCPYmRV+0tHXwS6UeUIVkSU5DPkQIeOQLId1T1IQ9ORM21uLLeSLsyU+TZbVEH7Spcvhv+M6ouqdGBC8KzYOSuu5o6brw2ub3xfD2DKBKsYq+nRwZJ6WicI1nmruxC1q1CBY1L0lnPeAjlqB8M1PZIQcvUqvP7xaCu3JlDqbmtXxNHwxeVoU\/V\/5gHn+BRWNDfyUtDxjiRSGKMU7OW55OYz","sessionCreation":"2018-08-21T17:17:06.8250851+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1187.49,"basePriceNoTax":1014.9487179487,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":1187.49,"priceAfterDiscountNoTax":1014.9487179487,"priceAfterInternetDiscount":1187.49,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1014.9487179487,"priceAfterAddOnDiscount":1187.49,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1014.9487179487,"priceAfterClubMemberDiscount":1187.49,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1014.9487179487,"dayFinalPrice":1187.49,"dayFinalPriceNoTax":1014.9487179487,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1187.49,"basePriceNoTax":1014.9487179487,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1187.49,"priceAfterDiscountNoTax":1014.9487179487,"priceAfterInternetDiscount":1187.49,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1014.9487179487,"priceAfterAddOnDiscount":1187.49,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1014.9487179487,"priceAfterClubMemberDiscount":1187.49,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1014.9487179487,"dayFinalPrice":1187.49,"dayFinalPriceNoTax":1014.9487179487,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1111.5,"basePriceNoTax":950,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1111.5,"priceAfterDiscountNoTax":950,"priceAfterInternetDiscount":1111.5,"priceAfterInternetDiscountNoTax":950,"priceAfterAddOnDiscount":1111.5,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":950,"priceAfterClubMemberDiscount":1111.5,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":950,"dayFinalPrice":1111.5,"dayFinalPriceNoTax":950,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-08-21T17:17:06.5287505+03:00","roomCategory":"51StandSt","priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","planCode":"B\/B","totalPrice":3302.98,"totalPriceNoTax":2823.0598290598,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"KRo7rOilvROXz6FM7Dg\/cPstCzg9vIfdXwqAXoab6nDvbq4u0mbw04O0ym0fb2AgbRdAaoaKLjW0YwDBV3mVLD\/y75QwoXHIIPjnpwdi6wEbJAvdHehEz0YuRRRSu6qoUGkAfiW4BfylUTIwMBUDVoIGulx1QFBQlf1fUaf32T3mfqXONgZL9DSvR9+\/foDqrDlnoJdQiIkLjN7pwRUyH9g+WeJ5U5VbNC0+3FiJIzyt9srI\/OvByOJWK83wjTSQJWTmenbaFnaaVbMQG1tUxJ4wEx\/hd805hgWk6D4uxST0AudXEKU4DVTqQLpRMxeAR+Tp+LseOxHut3dsT48BWNmfQqeMAkTPLlStjIMYctkyCjzL4UxUWidlJ1IrAeXNph1Czc28lP27UwftPvxCjit\/S8zbljBzqpWl6kc1U8AbK28aDeQUL73RLKq0YgIJTw6iO557xF6RMdkpRl1c\/JV3nkigAUigefxU5JXCzl8yYKbSMFzBlgbdUTH25cd8EPXzo3TnpH+kjnF9WImAfu0Xp\/vNBdQkH0y8aqpTt6yghSbAjMteBN5BpUZyDkTxNTXTq\/eCujbAYHlegII4CRTHYsW8wujA9iTnxsWVJ\/C4Tls\/ljoGa10hxCPvK1SKHJWhp3B1C\/6V490CxYpRGasuqn0ZOpC5dhVygFGKDjLZmJEXqIHeCWGjFyod3BXQi3gwSY1dZ51sUetMpLzqRgRqLTTbCm+02Xa1+m0voi78KtGHs3mgugIilN3ULlYCH9jwtRWvwqmpb9kgwLSDrtcFbOEU6\/4t\/ODrPcghUNVuHaSgszTWr2egpvDFHlBUH7V7hNh6l895AWZH0MM25taPwHCx7hIqXOwHcGt+IxxUbEPP690mzg==","sessionCreation":"2018-08-21T17:17:06.8250851+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1124.99,"basePriceNoTax":961.52991452991,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":1124.99,"priceAfterDiscountNoTax":961.52991452991,"priceAfterInternetDiscount":1124.99,"priceAfterInternetDiscountNoTax":961.52991452991,"priceAfterAddOnDiscount":1124.99,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":961.52991452991,"priceAfterClubMemberDiscount":1124.99,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":961.52991452991,"dayFinalPrice":1124.99,"dayFinalPriceNoTax":961.52991452991,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1124.99,"basePriceNoTax":961.52991452991,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1124.99,"priceAfterDiscountNoTax":961.52991452991,"priceAfterInternetDiscount":1124.99,"priceAfterInternetDiscountNoTax":961.52991452991,"priceAfterAddOnDiscount":1124.99,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":961.52991452991,"priceAfterClubMemberDiscount":1124.99,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":961.52991452991,"dayFinalPrice":1124.99,"dayFinalPriceNoTax":961.52991452991,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1053,"basePriceNoTax":900,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1053,"priceAfterDiscountNoTax":900,"priceAfterInternetDiscount":1053,"priceAfterInternetDiscountNoTax":900,"priceAfterAddOnDiscount":1053,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":900,"priceAfterClubMemberDiscount":1053,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":900,"dayFinalPrice":1053,"dayFinalPriceNoTax":900,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null}],"requestDescriptor":1,"isClubMemberResult":false,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"discountPercent":0,"isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null}]},"pctList":[{"hotelID":10176,"languageID":2,"priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","name":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8 \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3 \u05dc\u05de\u05d5\u05e2\u05d3\u05d5\u05df \u05e1\u05d7\u05dc\u05d1 ","description":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8 \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3 \u05dc\u05de\u05d5\u05e2\u05d3\u05d5\u05df \u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","picture1Url":null,"picture2Url":null},{"hotelID":10176,"languageID":2,"priceCode":"HSiteNIS","name":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8 \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3 \u05dc\u05d0\u05ea\u05e8 \u05d4\u05d1\u05d9\u05ea ","description":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8 \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3 \u05dc\u05d0\u05ea\u05e8 \u05d4\u05d1\u05d9\u05ea","picture1Url":null,"picture2Url":null}]},"isCachedData":false,"apiStart":"2018-08-21T17:17:05.6291394+03:00","apiEnd":"2018-08-21T17:17:07.7200110+03:00"}
 • חדר סטנדרט חדרים יוקרתיים כ-18-22 מ"ר המרוהטים ומאובזרים באיכותיות בהם מכונת קפה, כספת, מיטת KING SIZE, מייבש שיער, ערכת קפה, מיניבר, מקלחון מפנק וטלויזיה 48 אינצ'. מתאימים לתפוסת זוג או זוג עם ילד. נוף חלקי לעיר.
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 3 לילות
  לינה וארוחת בוקר
  מסיבת מחירי קיץ ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודש לאוגוסט וספטמבר בתאריכים נבחרים - .
  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪3033סה"כ 3 לילות
  ₪1011ממוצע ללילה
  לינה וארוחת בוקר

  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪3486סה"כ 3 לילות
  ₪1162ממוצע ללילה
 • חדר סטנדרט מותאם נגישות סטנדרט מותאם נגישות
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 3 לילות
  לינה וארוחת בוקר
  מסיבת מחירי קיץ ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודש לאוגוסט וספטמבר בתאריכים נבחרים - .
  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪3033סה"כ 3 לילות
  ₪1011ממוצע ללילה
  לינה וארוחת בוקר

  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪3486סה"כ 3 לילות
  ₪1162ממוצע ללילה
 • חדר סופריור חדרי הסופיריור במלון בגודל של כ- 18-22 מ"ר, משלבים עיצוב מוקפד בין חדש לישן, בין עתיק למודרני תוך מחשבה על התאמת העיצוב לאופייה של ירושלים ויצירת אווירה נינוחה ומרגיעה, שתתאים לאורחי המלון. החדרים מאובזרים בריהוט בסגנון קלאסי ויוקרתי להשלמת החוויה,מיזוג אוויר, מיטת King Size יוקרתית בגודל 1.80×2.00,פינת ישיבה, מיני בר, טלוויזיה חכמה עד 49 אינצ׳, כספת, אינטרנט אלחוטי ושיחות למספר גדול של יעדים בעולם ללא עלות, מכונת נספרסו, עמדה להכנת שתייה חמה, חדר רחצה מאובזר ומפנק, מייבש שיער, כספת. חדרי הסופיריור נמצאים בקומות הגבוהות ומתאימים לזוג בלבד.
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 3 לילות
  לינה וארוחת בוקר
  מסיבת מחירי קיץ ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודש לאוגוסט וספטמבר בתאריכים נבחרים - .
  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪3281סה"כ 3 לילות
  ₪1094ממוצע ללילה
  לינה וארוחת בוקר

  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪3772סה"כ 3 לילות
  ₪1257ממוצע ללילה
 • חדר דלקס חדרי הדלקס במלון בגודל של כ- 28 מ"ר, עם סגנון עיצובי מוקפד, עם התאמת העיצוב לאופייה של העיר ירושלים ויצירת אווירה נינוחה ומרגיעה, שתתאים לאורחי המלון. החדרים מאובזרים במוצרים ייחודים להשלמת החוויה. מיטת King Size יוקרתית בגודל 1.80×2.00, פינת ישיבה, מיני בר, טלוויזיה חכמה עד 49 אינצ׳, כספת, אינטרנט אלחוטי ושיחות למספר גדול של יעדים בעולם ללא עלות, מכונת נספרסו, עמדה להכנת שתייה חמה, חדר רחצה מאובזר ומפנק, מייבש שיער, כספת. חדרי הדלקס מתאימים לזוג+1.
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 3 לילות
  לינה וארוחת בוקר
  מסיבת מחירי קיץ ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודש לאוגוסט וספטמבר בתאריכים נבחרים - .
  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪3529סה"כ 3 לילות
  ₪1176ממוצע ללילה
  לינה וארוחת בוקר

  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪4057סה"כ 3 לילות
  ₪1352ממוצע ללילה