1בחירת חדריםחדר אחד או יותר
2טופס פרטים אישייםבחירת חדר נוסף או סיום הזמנה
3העברת פרטי אשראילצורך שמירת חדר, התשלום בהגעה למלון

אנא המתן בזמן שהמערכת שלנו מחפשת עבורך את החופשה

loading...
loading...

להלן תוצאות עבור אורכידאה תל אביב

תאריך כניסה: ביום א' - 09/09/2018 , תאריך יציאה: ביום ד' - 12/09/2018, לילות: 3
$var (array)
error FALSE
warning FALSE
message NULL
remoteServiceUrl NULL
data
array
packageToBookPerPax
array
packageToBookList
array
0
array
requestDescriptor 21855365
packagesList
array
0
array
creation 2018-08-21T12:56:40.0885522+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID QcY1nuN0evqXz6FM7Dg/cJnBRHPnwmL/EjxUzvUFbs6xhNXzKWGO3hpjLSvLK8Y2LknXEmEfSVag1wZHhD/9bj8CSGSsE0Ae6PcntxveVuC963vV5ABXuIe7xEYbSd5nJwj6aETyTIvWkqrkZ4Zdk5/meEKCwWw6kL4HfwZHYZ77QoCwYXUes/sPEtYG9Z24E+lGKhMOV1uQ0n1spScpP62jYSYQpZkNk1sSg76YtcjM/lgQMRElby/HJ/X+ugoSDGiNz8l40j3RhilAyn/oiL6AoShG/vAa3ccs5GIBeAeZSutyDeb8CoAa3ShYvA2udP6I41p9po7FORS4RhKBYERtnrPX3a6EXySgut3RWj7lwoWr51WejTBqn8ReAt2UtyGxfWg/DFQmq5BWjY3TWjZIW9A7gBMnPN7KeZSTuVie4zaBI4GoADuV6r2BQdQq0SWAXIm4VQqigKOxXgRd/kOpHxguAKASpQD6P2rGcV+wako72oqysbroJWgg55HjWQYsEMpiSZue5+63ZjfsNosLGRsPScdOIbzX0kryRwTowc7/90ZR2SwYQOomCsUHfBySAZcDY09FqZ5StX8JFb+LwLltNehHE6ZTxOoyoMzsWKw/X1rM4oGLoqblJGcMcx7gd24ENFlXHWd79vBrGVXzn1murgJL+T3SvuwUfvcgGG0zURwKTUNdq9tkRdcnP+R/GWfxbR/m59LvKMic10JU4uydDdx/DKfhwcnmU90M0RaRyHhdD7WrX8VJga0oMPncPOZ2d6lWfOXXuHNEDwrG63ODHN6ZgLKdh1slQj8wFsLiVzc89FSa5BI7okUeGObxxglk8Kq5DmiI25zq4Caq2PBK5i7VU/f2TMnUSxjFWJHzETHC3M2kfeoeSmUp3AnPD+3238k9UOm5Ift9KxBfl9s6WGOMHpH8vo+KiQ/UqIs1i7vCJQ==
sessionCreation 2018-08-21T17:17:23.8258001+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 21728
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HOMESITEN
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1125
basePriceNoTax 961.53846153846
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 78.75
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 22
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1046.25
priceAfterDiscountNoTax 894.23076923077
priceAfterAgentDiscount 1046.25
priceAfterAgentDiscountNoTax 894.23076923077
priceAfterClubMemberDiscount 1046.25
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 894.23076923077
dayFinalPrice 1046.25
dayFinalPriceNoTax 894.23076923077
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1125
basePriceNoTax 961.53846153846
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 78.75
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 22
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1046.25
priceAfterDiscountNoTax 894.23076923077
priceAfterAgentDiscount 1046.25
priceAfterAgentDiscountNoTax 894.23076923077
priceAfterClubMemberDiscount 1046.25
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 894.23076923077
dayFinalPrice 1046.25
dayFinalPriceNoTax 894.23076923077
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 990.01
basePriceNoTax 846.16239316239
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 69.3007
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 22
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 920.7093
priceAfterDiscountNoTax 786.93102564103
priceAfterAgentDiscount 920.7093
priceAfterAgentDiscountNoTax 786.93102564103
priceAfterClubMemberDiscount 920.7093
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 786.93102564103
dayFinalPrice 920.7093
dayFinalPriceNoTax 786.93102564103
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10479
packageID 22
parentID 0
name מסיבת מחירי קיץ ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודשים אוגוסט וספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 3240.01
basePriceNoTax 2769.2393162393
totalPrice 3013.2093
totalPriceNoTax 2575.3925641026
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 111SUPDoub
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
1
array
creation 2018-08-21T12:56:40.0885522+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID rSAvAtc9xiiXz6FM7Dg/cJnBRHPnwmL/EjxUzvUFbs6DL08U/nKMisF7SiGv0vqZxW3y/XU73O46xENGkbvHK9+1izq6aS2y8ldkXmx6nBuy3mvM8e56x0eH6d9vpeTAHhjwor0ldMlhUEjg4terX/6lwVgGz8+8BrpKcdEDixauDaIydKMkPu7PQ/QbIfV6U6zNf+Hc96xxb8q58nXsGlEnXbbKqrP7vB10D+zg/zB7GGw8AmDQ/YUIKOr5AZ2PAUdZDo45vE6Xs8fTpRWy+rcQrGn4rJTUWmZr8QD+CYku3AAiRYXfaIEc5ZYV5SyuAbPGesSJFFLq2M6LhIMnd1J2O3Sj7I2/kvagDlmeI7NqaxlJeDXJQ1tgv+fvMSn8iUafLbzYci3gvgY6LpSBvZ7cK3eZJfPjGP9KmEiJQNqf8hM9GHQ2BqCaLYHyBpKyRsr4CpnOZXrN/C31tmhV8zDLyLYiNHyGVxt6HoSgcYIouhK6UmYiiduCk1XsvUbTyPOaXXrmWDg+mG1Cj0T7LbB6jMh6DfXyfxlgJGWjiiuEzfGQVdqDppRzTpmaTfPXeFBjsMeT/RPvbEHKBhJIb7DX3lJNFBryCCe4oQkv4wWYOmIBAFUEPJFY920jcFFV6bAWUXcdecvbb6df9TfaobogFlF/LwaMs3NhU+GzVwuV0JCSEBDw/k9OlQVLAmrHlE9zr9vo8eVVYGSdUUUoW4s3paMNANanluP7L8QQnTYG01pabZ6su7Nop2jwBWTRYyea6XdYtxlwtVZeCoFtne0nJczR0yrZV+gJuWzpyMumO6UOz7RyA+ASDhZAjvkSaCUYxzPERaXbptAT9szB9V+GuKQWXF6Ni/V/OktSxOUAU0koStXsqCLsXiZAfrbSlNAUav2xW1KmOkj6kxQ4k0RlYUSZzOVkZOQ1wVIRZpzc8SMVbUxqmiJRCncm1UpY
sessionCreation 2018-08-21T17:17:23.8258001+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 21728
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HOMESITEN
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1080.02
basePriceNoTax 923.09401709402
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 75.6014
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 22
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1004.4186
priceAfterDiscountNoTax 858.47743589744
priceAfterAgentDiscount 1004.4186
priceAfterAgentDiscountNoTax 858.47743589744
priceAfterClubMemberDiscount 1004.4186
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 858.47743589744
dayFinalPrice 1004.4186
dayFinalPriceNoTax 858.47743589744
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1080.02
basePriceNoTax 923.09401709402
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 75.6014
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 22
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1004.4186
priceAfterDiscountNoTax 858.47743589744
priceAfterAgentDiscount 1004.4186
priceAfterAgentDiscountNoTax 858.47743589744
priceAfterClubMemberDiscount 1004.4186
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 858.47743589744
dayFinalPrice 1004.4186
dayFinalPriceNoTax 858.47743589744
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 945.01
basePriceNoTax 807.70085470085
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 66.1507
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 22
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 878.8593
priceAfterDiscountNoTax 751.16179487179
priceAfterAgentDiscount 878.8593
priceAfterAgentDiscountNoTax 751.16179487179
priceAfterClubMemberDiscount 878.8593
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 751.16179487179
dayFinalPrice 878.8593
dayFinalPriceNoTax 751.16179487179
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10479
packageID 22
parentID 0
name מסיבת מחירי קיץ ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודשים אוגוסט וספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 3105.05
basePriceNoTax 2653.8888888889
totalPrice 2887.6965
totalPriceNoTax 2468.1166666667
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 81STDTwin
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
roomsAvailability
array
roomAvailabiltyList
array
0
array
hotelID 10479
fromDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
toDate 2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00
adults 2
children 0
isLocal TRUE
customerID 353
priceCodeGroupID 11127
cachedCustomerID 353
infants 0
clerkKey NULL
roomPriceList
array
0
array
creation 2018-08-21T12:56:39.5416684+03:00
roomCategory 111SUPDoub
priceCode HOMESITEN
planCode B/B
totalPrice 3240.01
totalPriceNoTax 2769.2393162393
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID d+GdhRoL1o6Xz6FM7Dg/cOPqb0WuJVBiK7TfCDC7MJuVOzreV7TshEbWmic6Zwx68YTsNW8+RWMRfLcxTgKwpJ0gNvSFMGeNqzJw7CpyIPqDJ/zmqt7SIQ2YxsWtOiCvqQ0/NvF2vkIrNr95+omGGMpvRtfPYHPEdhogoyxM1BUhLdK1+5IwNS97snNDJTIckdPzlZfA4gIRn58X4KFAgdEbboxuXI+cLgld8nJPmbsDCFtvbjhOCKw3ThTHB4ut6iP+dMB44jLHpxH+nXXR4zq7UnFb02myQY2nfvJhkkawCQTJPF9HE/p1RIghpbiGslzUMT47Be8FYkndDpxcROsgf/fWVvyE9C+aVP+UKL4va593A6OdUjg55sI7FiN2naN5ORFsPTZSHpTpEZWyIdv6bDWH0ED3K99EsEkcYDn21/FE/W1Xg6fdTmnydOOmB5NyTeV1NNUnhZKYpxDM+dHlKuWPSjA00hZsuvuUaF7il5H1I5ryQXMi2p/WyrnZWRftwSe3RtwU3sJ2rIPA75uFbNGXcylK1dnxPvP4hXnXAkYdAO2KXFNSfKQMEhTHqNgsujZ9jE1kqAiUEwwEstq3b20oi0fwMm60YJnts5cbl9NgJxG7wDlpwTVokASSaXdGzmeRrPiFl2jnMtUr/JRW2QFlszSpZYq1jmS686uUeaUKr2ao4yvT+7cR8ZQe1v5S35kPis6umlBtCewnwib6IaEtW28izEyll4pEZwm7OQg5aXOZ0vcp90vDZEe87A/9S90Ow50gi7aIS+No24swHVfDSn8nSkh7dS5zdeaC4nYbkeAg/Uko/9HlD/NGhVQ5d5cx97a15l1eIAIDUaTC24x63ABZ19c/Bu7Axt8iUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2018-08-21T17:17:23.8258001+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1125
basePriceNoTax 961.53846153846
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1125
priceAfterDiscountNoTax 961.53846153846
priceAfterInternetDiscount 1125
priceAfterInternetDiscountNoTax 961.53846153846
priceAfterAddOnDiscount 1125
priceAfterAddOnDiscountNoTax 961.53846153846
priceAfterClubMemberDiscount 1125
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 961.53846153846
dayFinalPrice 1125
dayFinalPriceNoTax 961.53846153846
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1125
basePriceNoTax 961.53846153846
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1125
priceAfterDiscountNoTax 961.53846153846
priceAfterInternetDiscount 1125
priceAfterInternetDiscountNoTax 961.53846153846
priceAfterAddOnDiscount 1125
priceAfterAddOnDiscountNoTax 961.53846153846
priceAfterClubMemberDiscount 1125
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 961.53846153846
dayFinalPrice 1125
dayFinalPriceNoTax 961.53846153846
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 990.01
basePriceNoTax 846.16239316239
availableRooms 5
priceAfterDiscount 990.01
priceAfterDiscountNoTax 846.16239316239
priceAfterInternetDiscount 990.01
priceAfterInternetDiscountNoTax 846.16239316239
priceAfterAddOnDiscount 990.01
priceAfterAddOnDiscountNoTax 846.16239316239
priceAfterClubMemberDiscount 990.01
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 846.16239316239
dayFinalPrice 990.01
dayFinalPriceNoTax 846.16239316239
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
1
array
creation 2018-08-21T12:56:39.5416684+03:00
roomCategory 111SUPDoub
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 3060.01
totalPriceNoTax 2615.3931623932
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID LkHgLNs/rk2Xz6FM7Dg/cFLRbH3AS7Hz2nAICAp6nDTsHgRkewkn/MbVZ+1SWsFKbdbhQ6nfoDEX8naNjBz8gaK+uq6X6yCtiX7ijHnmH/6Laj2CV1vBG1QgDCtwRkErMgj4PmbuICGepgnfs51rc5OLNea/H9LQxssvG+nsVKA/fMOAg7fjMesMTUX+VRyhYHSClH/wl5acOVkwfE6RfDnXLHvrzRK++DMjfD9bjT3Erp3jOrTDQ5vNKnfQtqXMgnJ4NCxKJUb9i3tX06lFbcaE+cjMn4kHJgz8RSyLib+MO6nlMS0B662H0CrOsGDZHC8kSqC8Twg5q9fIb+gg1jmsGELZwH/A8+hNttAfWshIS9BJuBgCmbYG2kGdd2UmsVNsu4hgNRzVqBZOw2zJMVu0+m1wM6TJEmxjsrw/WR/clKN4lcNgv8loM7xB2EC/6MhYfBVzY+PsOpeAlPeshA0v9xdNO11MMlfHoWr/E6AGNZ+DFSgmeAtn3Mz1cIAfixGsPn5ss8vtliS2tZtZmI43q2EQdR9taVA48M7IjLgaPXtnz07n5sxfLfRcdgSWA2KLEco3i6hZ3/qI0g0TpGzs+nzsBgekaWuU/NPFKyFYq87+gqZE5ZrtAk4KAAGpcrUTJWL9DjR5EaqIdfSmJP6ynI5+ijcRh03ho3+z12wL1CMZo3d1WCOhBs1QvFOjIxDRPunhCJKRCfWLFpBnST3UbKnJG8vfpHTjfzRttDlfgslCBc0C8z9HHS0e0doVRNxX+Qwi779qPKW68ZpssgUCjVxJf3iK/rxwc+f7KBH3BA7M62tC38v+5XUBfT0XfqEhispzeFsftRGlHyxr1MYRaIdVT6/3w3jljNCzIhqCpXnTIYydJGmEGLby69HpIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2018-08-21T17:17:23.8258001+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1062.5
basePriceNoTax 908.11965811966
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1062.5
priceAfterDiscountNoTax 908.11965811966
priceAfterInternetDiscount 1062.5
priceAfterInternetDiscountNoTax 908.11965811966
priceAfterAddOnDiscount 1062.5
priceAfterAddOnDiscountNoTax 908.11965811966
priceAfterClubMemberDiscount 1062.5
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 908.11965811966
dayFinalPrice 1062.5
dayFinalPriceNoTax 908.11965811966
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1062.5
basePriceNoTax 908.11965811966
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1062.5
priceAfterDiscountNoTax 908.11965811966
priceAfterInternetDiscount 1062.5
priceAfterInternetDiscountNoTax 908.11965811966
priceAfterAddOnDiscount 1062.5
priceAfterAddOnDiscountNoTax 908.11965811966
priceAfterClubMemberDiscount 1062.5
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 908.11965811966
dayFinalPrice 1062.5
dayFinalPriceNoTax 908.11965811966
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 935.01
basePriceNoTax 799.15384615385
availableRooms 5
priceAfterDiscount 935.01
priceAfterDiscountNoTax 799.15384615385
priceAfterInternetDiscount 935.01
priceAfterInternetDiscountNoTax 799.15384615385
priceAfterAddOnDiscount 935.01
priceAfterAddOnDiscountNoTax 799.15384615385
priceAfterClubMemberDiscount 935.01
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 799.15384615385
dayFinalPrice 935.01
dayFinalPriceNoTax 799.15384615385
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
2
array
creation 2018-08-21T12:56:39.5572907+03:00
roomCategory 81STDTwin
priceCode HOMESITEN
planCode B/B
totalPrice 3105.05
totalPriceNoTax 2653.8888888889
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID LkHgLNs/rk2Xz6FM7Dg/cAj8/TL+0IzArwOykqJ8X2JT5HeG43T2QUc+x4U897rgnFnRN/UkLTcnOVWYPRD8S629HQcwbUYm3ewF73GyP9cZfJ0H5M8RU0HdtV/KXOzKmxplmyyG1ERU+0EjTQYmfBMq4f/WBze5Y8y2e6G+QUbbWqefPP0FiVmjB6Lu+kzr/DJCk4GjgvjwlEAVWXqwlFxNVg6wRs8smXD0rsv/MsEzDAnlBw0f9D7gEej27vaRs3i++MJrrrBCzaxb7BGHZwwi+R51M0EcfovRPMcOCYjcYc6RXOAc7toeyuz9DFDUTHsDByxpplBp876UlaNMMlCQPJJ8zRE3K8INDWUQqkUn6E+NjmDMFi/LM7Q29SludaGB0EvNkxG0MubFl3uqTkvT8o8Fr4CsgufDgMKELho7tsjc3XvvJM/7mi11gZ9cyrp85dabq5gLx9R1g64Z+YZq9d2UmDZTM4qs4WwApBUSoSJqxmSTWQQj3y8hWtwM4p7TqUjJKksmPlUJ/Qlusx0X6qMgIFM0KLDOxF0bQvI6CFS27vPSVqQ8i41pqQ1sRo61gpsSXYo99NXK8gJsv/0cD2MtMdDUL0q7kRWXhVBglhlwqPPMgI+Oe5tO+HKBNWka3OAolaBnqxQlIBQcuurjS11R5l4WObBV2GI/TlG9Myqh096cTPwhyV03LvRRqD9Lw8U28Sfzr4e7lLg2NVhbK3oIsQ/Ijff0IBBHzaGhFhJcEE003nKOgQ6mUg8Ou83parsFRGzJButHqyBzf060gX78MxBehKtcaMxbbwVJ2bcaL/gTG+5G5DLesxc+nBT4A3fwxkJfTK3rMO371jSizDkFMllWie6MtMhQQ5UiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2018-08-21T17:17:23.8258001+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1080.02
basePriceNoTax 923.09401709402
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1080.02
priceAfterDiscountNoTax 923.09401709402
priceAfterInternetDiscount 1080.02
priceAfterInternetDiscountNoTax 923.09401709402
priceAfterAddOnDiscount 1080.02
priceAfterAddOnDiscountNoTax 923.09401709402
priceAfterClubMemberDiscount 1080.02
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 923.09401709402
dayFinalPrice 1080.02
dayFinalPriceNoTax 923.09401709402
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1080.02
basePriceNoTax 923.09401709402
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1080.02
priceAfterDiscountNoTax 923.09401709402
priceAfterInternetDiscount 1080.02
priceAfterInternetDiscountNoTax 923.09401709402
priceAfterAddOnDiscount 1080.02
priceAfterAddOnDiscountNoTax 923.09401709402
priceAfterClubMemberDiscount 1080.02
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 923.09401709402
dayFinalPrice 1080.02
dayFinalPriceNoTax 923.09401709402
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 945.01
basePriceNoTax 807.70085470085
availableRooms 5
priceAfterDiscount 945.01
priceAfterDiscountNoTax 807.70085470085
priceAfterInternetDiscount 945.01
priceAfterInternetDiscountNoTax 807.70085470085
priceAfterAddOnDiscount 945.01
priceAfterAddOnDiscountNoTax 807.70085470085
priceAfterClubMemberDiscount 945.01
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 807.70085470085
dayFinalPrice 945.01
dayFinalPriceNoTax 807.70085470085
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
3
array
creation 2018-08-21T12:56:39.5572907+03:00
roomCategory 81STDTwin
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 2932.52
totalPriceNoTax 2506.4273504274
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID d+GdhRoL1o6Xz6FM7Dg/cAj8/TL+0IzArwOykqJ8X2JLvpBiVHwvqTUCnpWLCAJGdF86hJ0c0Uu/xdT9qwr5docDK5QmsQG6jhDnN8O7HjzJjE6ZKb9+TVQ94JXEaK3KZqJqZPamV42Zm+JcanYRvONYEWyFZvrN9hxTjKczs29AgXxZORXQDqhKC5EstcAxS/PROX/g8bzcmI5XVWtF88+mKYzk8TPtvzE4895Q9LBp32QNyzoOuiJkLNHP50bvJ9eFsGf8vqE+ZAyqiB7Ut/be0vssbMfO41xJpYUPernRFU9ZL5xngOcpomtoiJJivRa1+E5VKSvQdox60WkO1Wyb2n+jov06NXyCRvrYzLhCh6IPAV+hq+pWaF4t22Hd8iTZjKTFEJQiOJvOL5aoOfNZtntqRZ7HhQVIASn7z56ErpQP4hGhr2CwtnIqZKqaT7k6hVO1jzP08/+gjlOl+zO7Hv+ZCYa5Ip4so40A0XsZRMjcxY7VN99aBRkFgl676COK/Sgxsp7VZQ2GnpW9UKOckDUbAGWtZOIXNRY5RJuPq4gM7/uccIgLRZ42mPcAHS6qeoMJTG7AwTuuh/VniZEq/YeVUsZd/aSwfHlJrc9l1DeAaj55iqaoHYp9b0ox1ymjD+PS1cVEr5T2zRrsB6/SI1EI4MRI9qcIYO+z6D8Oi11FaCJaUBWOFmPlAl3HIDUJV3HZD3kKnCGPT9/AH8+T5BtV9NbUguva76W0fo857h2A4QaEf+3rGDe4S+9kQu9HCpQBq9h/+kh49Tv/qlOPYc3GYrMgKRxSoLiwU7+iIW8IH2X5eXzQtP1NLCdVQ6mMjsk9ark8B7XbrE1uY2Q9IgH9+lRoYPhyDADw0ydH6nITP/xv76MU7OW55OYz
sessionCreation 2018-08-21T17:17:23.8258001+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1020.01
basePriceNoTax 871.80341880342
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1020.01
priceAfterDiscountNoTax 871.80341880342
priceAfterInternetDiscount 1020.01
priceAfterInternetDiscountNoTax 871.80341880342
priceAfterAddOnDiscount 1020.01
priceAfterAddOnDiscountNoTax 871.80341880342
priceAfterClubMemberDiscount 1020.01
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 871.80341880342
dayFinalPrice 1020.01
dayFinalPriceNoTax 871.80341880342
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1020.01
basePriceNoTax 871.80341880342
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1020.01
priceAfterDiscountNoTax 871.80341880342
priceAfterInternetDiscount 1020.01
priceAfterInternetDiscountNoTax 871.80341880342
priceAfterAddOnDiscount 1020.01
priceAfterAddOnDiscountNoTax 871.80341880342
priceAfterClubMemberDiscount 1020.01
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 871.80341880342
dayFinalPrice 1020.01
dayFinalPriceNoTax 871.80341880342
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 892.5
basePriceNoTax 762.82051282051
availableRooms 5
priceAfterDiscount 892.5
priceAfterDiscountNoTax 762.82051282051
priceAfterInternetDiscount 892.5
priceAfterInternetDiscountNoTax 762.82051282051
priceAfterAddOnDiscount 892.5
priceAfterAddOnDiscountNoTax 762.82051282051
priceAfterClubMemberDiscount 892.5
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 762.82051282051
dayFinalPrice 892.5
dayFinalPriceNoTax 762.82051282051
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
requestDescriptor 1
isClubMemberResult FALSE
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
discountPercent 0
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
pctList
array
0
array
hotelID 10479
languageID 2
priceCode סחלב
name מחיר מיוחד למועדון סחלב
description מחיר מיוחד למועדון סחלב
picture1Url NULL
picture2Url NULL
1
array
hotelID 10479
languageID 2
priceCode HOMESITEN
name מחיר מיוחד למזמינים באתר
description מחיר מיוחד למזמינים באתר
picture1Url NULL
picture2Url NULL
isCachedData FALSE
apiStart 2018-08-21T17:17:23.6464944+03:00
apiEnd 2018-08-21T17:17:23.7024901+03:00
{"error":false,"warning":false,"message":null,"remoteServiceUrl":null,"data":{"packageToBookPerPax":{"packageToBookList":[{"requestDescriptor":21855365,"packagesList":[{"creation":"2018-08-21T12:56:40.0885522+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"QcY1nuN0evqXz6FM7Dg\/cJnBRHPnwmL\/EjxUzvUFbs6xhNXzKWGO3hpjLSvLK8Y2LknXEmEfSVag1wZHhD\/9bj8CSGSsE0Ae6PcntxveVuC963vV5ABXuIe7xEYbSd5nJwj6aETyTIvWkqrkZ4Zdk5\/meEKCwWw6kL4HfwZHYZ77QoCwYXUes\/sPEtYG9Z24E+lGKhMOV1uQ0n1spScpP62jYSYQpZkNk1sSg76YtcjM\/lgQMRElby\/HJ\/X+ugoSDGiNz8l40j3RhilAyn\/oiL6AoShG\/vAa3ccs5GIBeAeZSutyDeb8CoAa3ShYvA2udP6I41p9po7FORS4RhKBYERtnrPX3a6EXySgut3RWj7lwoWr51WejTBqn8ReAt2UtyGxfWg\/DFQmq5BWjY3TWjZIW9A7gBMnPN7KeZSTuVie4zaBI4GoADuV6r2BQdQq0SWAXIm4VQqigKOxXgRd\/kOpHxguAKASpQD6P2rGcV+wako72oqysbroJWgg55HjWQYsEMpiSZue5+63ZjfsNosLGRsPScdOIbzX0kryRwTowc7\/90ZR2SwYQOomCsUHfBySAZcDY09FqZ5StX8JFb+LwLltNehHE6ZTxOoyoMzsWKw\/X1rM4oGLoqblJGcMcx7gd24ENFlXHWd79vBrGVXzn1murgJL+T3SvuwUfvcgGG0zURwKTUNdq9tkRdcnP+R\/GWfxbR\/m59LvKMic10JU4uydDdx\/DKfhwcnmU90M0RaRyHhdD7WrX8VJga0oMPncPOZ2d6lWfOXXuHNEDwrG63ODHN6ZgLKdh1slQj8wFsLiVzc89FSa5BI7okUeGObxxglk8Kq5DmiI25zq4Caq2PBK5i7VU\/f2TMnUSxjFWJHzETHC3M2kfeoeSmUp3AnPD+3238k9UOm5Ift9KxBfl9s6WGOMHpH8vo+KiQ\/UqIs1i7vCJQ==","sessionCreation":"2018-08-21T17:17:23.8258001+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":21728,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HOMESITEN","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1125,"basePriceNoTax":961.53846153846,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":78.75,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":7,"packageID":22},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1046.25,"priceAfterDiscountNoTax":894.23076923077,"priceAfterAgentDiscount":1046.25,"priceAfterAgentDiscountNoTax":894.23076923077,"priceAfterClubMemberDiscount":1046.25,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":894.23076923077,"dayFinalPrice":1046.25,"dayFinalPriceNoTax":894.23076923077,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1125,"basePriceNoTax":961.53846153846,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":78.75,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":7,"packageID":22},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1046.25,"priceAfterDiscountNoTax":894.23076923077,"priceAfterAgentDiscount":1046.25,"priceAfterAgentDiscountNoTax":894.23076923077,"priceAfterClubMemberDiscount":1046.25,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":894.23076923077,"dayFinalPrice":1046.25,"dayFinalPriceNoTax":894.23076923077,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":990.01,"basePriceNoTax":846.16239316239,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":69.3007,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":7,"packageID":22},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":920.7093,"priceAfterDiscountNoTax":786.93102564103,"priceAfterAgentDiscount":920.7093,"priceAfterAgentDiscountNoTax":786.93102564103,"priceAfterClubMemberDiscount":920.7093,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":786.93102564103,"dayFinalPrice":920.7093,"dayFinalPriceNoTax":786.93102564103,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10479,"packageID":22,"parentID":0,"name":"\u05de\u05e1\u05d9\u05d1\u05ea \u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9 \u05e7\u05d9\u05e5 \u05dc 48 \u05e9\u05e2\u05d5\u05ea \r\n\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3\u05d9\u05dd \u05dc\u05de\u05d1\u05e6\u05e2\u05d9\u05dd \u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4 \u05dc\u05d7\u05d5\u05d3\u05e9\u05d9\u05dd \u05d0\u05d5\u05d2\u05d5\u05e1\u05d8 \u05d5\u05e1\u05e4\u05d8\u05de\u05d1\u05e8 \u05d1\u05ea\u05d0\u05e8\u05d9\u05db\u05d9\u05dd \u05e0\u05d1\u05d7\u05e8\u05d9\u05dd\r\n","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":3240.01,"basePriceNoTax":2769.2393162393,"totalPrice":3013.2093,"totalPriceNoTax":2575.3925641026,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"111SUPDoub","planCode":"B\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2018-08-21T12:56:40.0885522+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"rSAvAtc9xiiXz6FM7Dg\/cJnBRHPnwmL\/EjxUzvUFbs6DL08U\/nKMisF7SiGv0vqZxW3y\/XU73O46xENGkbvHK9+1izq6aS2y8ldkXmx6nBuy3mvM8e56x0eH6d9vpeTAHhjwor0ldMlhUEjg4terX\/6lwVgGz8+8BrpKcdEDixauDaIydKMkPu7PQ\/QbIfV6U6zNf+Hc96xxb8q58nXsGlEnXbbKqrP7vB10D+zg\/zB7GGw8AmDQ\/YUIKOr5AZ2PAUdZDo45vE6Xs8fTpRWy+rcQrGn4rJTUWmZr8QD+CYku3AAiRYXfaIEc5ZYV5SyuAbPGesSJFFLq2M6LhIMnd1J2O3Sj7I2\/kvagDlmeI7NqaxlJeDXJQ1tgv+fvMSn8iUafLbzYci3gvgY6LpSBvZ7cK3eZJfPjGP9KmEiJQNqf8hM9GHQ2BqCaLYHyBpKyRsr4CpnOZXrN\/C31tmhV8zDLyLYiNHyGVxt6HoSgcYIouhK6UmYiiduCk1XsvUbTyPOaXXrmWDg+mG1Cj0T7LbB6jMh6DfXyfxlgJGWjiiuEzfGQVdqDppRzTpmaTfPXeFBjsMeT\/RPvbEHKBhJIb7DX3lJNFBryCCe4oQkv4wWYOmIBAFUEPJFY920jcFFV6bAWUXcdecvbb6df9TfaobogFlF\/LwaMs3NhU+GzVwuV0JCSEBDw\/k9OlQVLAmrHlE9zr9vo8eVVYGSdUUUoW4s3paMNANanluP7L8QQnTYG01pabZ6su7Nop2jwBWTRYyea6XdYtxlwtVZeCoFtne0nJczR0yrZV+gJuWzpyMumO6UOz7RyA+ASDhZAjvkSaCUYxzPERaXbptAT9szB9V+GuKQWXF6Ni\/V\/OktSxOUAU0koStXsqCLsXiZAfrbSlNAUav2xW1KmOkj6kxQ4k0RlYUSZzOVkZOQ1wVIRZpzc8SMVbUxqmiJRCncm1UpY","sessionCreation":"2018-08-21T17:17:23.8258001+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":21728,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HOMESITEN","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1080.02,"basePriceNoTax":923.09401709402,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":75.6014,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":7,"packageID":22},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1004.4186,"priceAfterDiscountNoTax":858.47743589744,"priceAfterAgentDiscount":1004.4186,"priceAfterAgentDiscountNoTax":858.47743589744,"priceAfterClubMemberDiscount":1004.4186,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":858.47743589744,"dayFinalPrice":1004.4186,"dayFinalPriceNoTax":858.47743589744,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1080.02,"basePriceNoTax":923.09401709402,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":75.6014,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":7,"packageID":22},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1004.4186,"priceAfterDiscountNoTax":858.47743589744,"priceAfterAgentDiscount":1004.4186,"priceAfterAgentDiscountNoTax":858.47743589744,"priceAfterClubMemberDiscount":1004.4186,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":858.47743589744,"dayFinalPrice":1004.4186,"dayFinalPriceNoTax":858.47743589744,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":945.01,"basePriceNoTax":807.70085470085,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":66.1507,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":7,"packageID":22},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":878.8593,"priceAfterDiscountNoTax":751.16179487179,"priceAfterAgentDiscount":878.8593,"priceAfterAgentDiscountNoTax":751.16179487179,"priceAfterClubMemberDiscount":878.8593,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":751.16179487179,"dayFinalPrice":878.8593,"dayFinalPriceNoTax":751.16179487179,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10479,"packageID":22,"parentID":0,"name":"\u05de\u05e1\u05d9\u05d1\u05ea \u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9 \u05e7\u05d9\u05e5 \u05dc 48 \u05e9\u05e2\u05d5\u05ea \r\n\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3\u05d9\u05dd \u05dc\u05de\u05d1\u05e6\u05e2\u05d9\u05dd \u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4 \u05dc\u05d7\u05d5\u05d3\u05e9\u05d9\u05dd \u05d0\u05d5\u05d2\u05d5\u05e1\u05d8 \u05d5\u05e1\u05e4\u05d8\u05de\u05d1\u05e8 \u05d1\u05ea\u05d0\u05e8\u05d9\u05db\u05d9\u05dd \u05e0\u05d1\u05d7\u05e8\u05d9\u05dd\r\n","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":3105.05,"basePriceNoTax":2653.8888888889,"totalPrice":2887.6965,"totalPriceNoTax":2468.1166666667,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"81STDTwin","planCode":"B\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false}]}]},"roomsAvailability":{"roomAvailabiltyList":[{"hotelID":10479,"fromDate":"2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00","toDate":"2018-09-12T00:00:00.0000000+03:00","adults":2,"children":0,"isLocal":true,"customerID":353,"priceCodeGroupID":11127,"cachedCustomerID":353,"infants":0,"clerkKey":null,"roomPriceList":[{"creation":"2018-08-21T12:56:39.5416684+03:00","roomCategory":"111SUPDoub","priceCode":"HOMESITEN","planCode":"B\/B","totalPrice":3240.01,"totalPriceNoTax":2769.2393162393,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"d+GdhRoL1o6Xz6FM7Dg\/cOPqb0WuJVBiK7TfCDC7MJuVOzreV7TshEbWmic6Zwx68YTsNW8+RWMRfLcxTgKwpJ0gNvSFMGeNqzJw7CpyIPqDJ\/zmqt7SIQ2YxsWtOiCvqQ0\/NvF2vkIrNr95+omGGMpvRtfPYHPEdhogoyxM1BUhLdK1+5IwNS97snNDJTIckdPzlZfA4gIRn58X4KFAgdEbboxuXI+cLgld8nJPmbsDCFtvbjhOCKw3ThTHB4ut6iP+dMB44jLHpxH+nXXR4zq7UnFb02myQY2nfvJhkkawCQTJPF9HE\/p1RIghpbiGslzUMT47Be8FYkndDpxcROsgf\/fWVvyE9C+aVP+UKL4va593A6OdUjg55sI7FiN2naN5ORFsPTZSHpTpEZWyIdv6bDWH0ED3K99EsEkcYDn21\/FE\/W1Xg6fdTmnydOOmB5NyTeV1NNUnhZKYpxDM+dHlKuWPSjA00hZsuvuUaF7il5H1I5ryQXMi2p\/WyrnZWRftwSe3RtwU3sJ2rIPA75uFbNGXcylK1dnxPvP4hXnXAkYdAO2KXFNSfKQMEhTHqNgsujZ9jE1kqAiUEwwEstq3b20oi0fwMm60YJnts5cbl9NgJxG7wDlpwTVokASSaXdGzmeRrPiFl2jnMtUr\/JRW2QFlszSpZYq1jmS686uUeaUKr2ao4yvT+7cR8ZQe1v5S35kPis6umlBtCewnwib6IaEtW28izEyll4pEZwm7OQg5aXOZ0vcp90vDZEe87A\/9S90Ow50gi7aIS+No24swHVfDSn8nSkh7dS5zdeaC4nYbkeAg\/Uko\/9HlD\/NGhVQ5d5cx97a15l1eIAIDUaTC24x63ABZ19c\/Bu7Axt8iUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2018-08-21T17:17:23.8258001+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1125,"basePriceNoTax":961.53846153846,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1125,"priceAfterDiscountNoTax":961.53846153846,"priceAfterInternetDiscount":1125,"priceAfterInternetDiscountNoTax":961.53846153846,"priceAfterAddOnDiscount":1125,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":961.53846153846,"priceAfterClubMemberDiscount":1125,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":961.53846153846,"dayFinalPrice":1125,"dayFinalPriceNoTax":961.53846153846,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1125,"basePriceNoTax":961.53846153846,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1125,"priceAfterDiscountNoTax":961.53846153846,"priceAfterInternetDiscount":1125,"priceAfterInternetDiscountNoTax":961.53846153846,"priceAfterAddOnDiscount":1125,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":961.53846153846,"priceAfterClubMemberDiscount":1125,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":961.53846153846,"dayFinalPrice":1125,"dayFinalPriceNoTax":961.53846153846,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":990.01,"basePriceNoTax":846.16239316239,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":990.01,"priceAfterDiscountNoTax":846.16239316239,"priceAfterInternetDiscount":990.01,"priceAfterInternetDiscountNoTax":846.16239316239,"priceAfterAddOnDiscount":990.01,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":846.16239316239,"priceAfterClubMemberDiscount":990.01,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":846.16239316239,"dayFinalPrice":990.01,"dayFinalPriceNoTax":846.16239316239,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-08-21T12:56:39.5416684+03:00","roomCategory":"111SUPDoub","priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","planCode":"B\/B","totalPrice":3060.01,"totalPriceNoTax":2615.3931623932,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"LkHgLNs\/rk2Xz6FM7Dg\/cFLRbH3AS7Hz2nAICAp6nDTsHgRkewkn\/MbVZ+1SWsFKbdbhQ6nfoDEX8naNjBz8gaK+uq6X6yCtiX7ijHnmH\/6Laj2CV1vBG1QgDCtwRkErMgj4PmbuICGepgnfs51rc5OLNea\/H9LQxssvG+nsVKA\/fMOAg7fjMesMTUX+VRyhYHSClH\/wl5acOVkwfE6RfDnXLHvrzRK++DMjfD9bjT3Erp3jOrTDQ5vNKnfQtqXMgnJ4NCxKJUb9i3tX06lFbcaE+cjMn4kHJgz8RSyLib+MO6nlMS0B662H0CrOsGDZHC8kSqC8Twg5q9fIb+gg1jmsGELZwH\/A8+hNttAfWshIS9BJuBgCmbYG2kGdd2UmsVNsu4hgNRzVqBZOw2zJMVu0+m1wM6TJEmxjsrw\/WR\/clKN4lcNgv8loM7xB2EC\/6MhYfBVzY+PsOpeAlPeshA0v9xdNO11MMlfHoWr\/E6AGNZ+DFSgmeAtn3Mz1cIAfixGsPn5ss8vtliS2tZtZmI43q2EQdR9taVA48M7IjLgaPXtnz07n5sxfLfRcdgSWA2KLEco3i6hZ3\/qI0g0TpGzs+nzsBgekaWuU\/NPFKyFYq87+gqZE5ZrtAk4KAAGpcrUTJWL9DjR5EaqIdfSmJP6ynI5+ijcRh03ho3+z12wL1CMZo3d1WCOhBs1QvFOjIxDRPunhCJKRCfWLFpBnST3UbKnJG8vfpHTjfzRttDlfgslCBc0C8z9HHS0e0doVRNxX+Qwi779qPKW68ZpssgUCjVxJf3iK\/rxwc+f7KBH3BA7M62tC38v+5XUBfT0XfqEhispzeFsftRGlHyxr1MYRaIdVT6\/3w3jljNCzIhqCpXnTIYydJGmEGLby69HpIlEKdybVSlg=","sessionCreation":"2018-08-21T17:17:23.8258001+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1062.5,"basePriceNoTax":908.11965811966,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1062.5,"priceAfterDiscountNoTax":908.11965811966,"priceAfterInternetDiscount":1062.5,"priceAfterInternetDiscountNoTax":908.11965811966,"priceAfterAddOnDiscount":1062.5,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":908.11965811966,"priceAfterClubMemberDiscount":1062.5,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":908.11965811966,"dayFinalPrice":1062.5,"dayFinalPriceNoTax":908.11965811966,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1062.5,"basePriceNoTax":908.11965811966,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1062.5,"priceAfterDiscountNoTax":908.11965811966,"priceAfterInternetDiscount":1062.5,"priceAfterInternetDiscountNoTax":908.11965811966,"priceAfterAddOnDiscount":1062.5,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":908.11965811966,"priceAfterClubMemberDiscount":1062.5,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":908.11965811966,"dayFinalPrice":1062.5,"dayFinalPriceNoTax":908.11965811966,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":935.01,"basePriceNoTax":799.15384615385,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":935.01,"priceAfterDiscountNoTax":799.15384615385,"priceAfterInternetDiscount":935.01,"priceAfterInternetDiscountNoTax":799.15384615385,"priceAfterAddOnDiscount":935.01,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":799.15384615385,"priceAfterClubMemberDiscount":935.01,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":799.15384615385,"dayFinalPrice":935.01,"dayFinalPriceNoTax":799.15384615385,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-08-21T12:56:39.5572907+03:00","roomCategory":"81STDTwin","priceCode":"HOMESITEN","planCode":"B\/B","totalPrice":3105.05,"totalPriceNoTax":2653.8888888889,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"LkHgLNs\/rk2Xz6FM7Dg\/cAj8\/TL+0IzArwOykqJ8X2JT5HeG43T2QUc+x4U897rgnFnRN\/UkLTcnOVWYPRD8S629HQcwbUYm3ewF73GyP9cZfJ0H5M8RU0HdtV\/KXOzKmxplmyyG1ERU+0EjTQYmfBMq4f\/WBze5Y8y2e6G+QUbbWqefPP0FiVmjB6Lu+kzr\/DJCk4GjgvjwlEAVWXqwlFxNVg6wRs8smXD0rsv\/MsEzDAnlBw0f9D7gEej27vaRs3i++MJrrrBCzaxb7BGHZwwi+R51M0EcfovRPMcOCYjcYc6RXOAc7toeyuz9DFDUTHsDByxpplBp876UlaNMMlCQPJJ8zRE3K8INDWUQqkUn6E+NjmDMFi\/LM7Q29SludaGB0EvNkxG0MubFl3uqTkvT8o8Fr4CsgufDgMKELho7tsjc3XvvJM\/7mi11gZ9cyrp85dabq5gLx9R1g64Z+YZq9d2UmDZTM4qs4WwApBUSoSJqxmSTWQQj3y8hWtwM4p7TqUjJKksmPlUJ\/Qlusx0X6qMgIFM0KLDOxF0bQvI6CFS27vPSVqQ8i41pqQ1sRo61gpsSXYo99NXK8gJsv\/0cD2MtMdDUL0q7kRWXhVBglhlwqPPMgI+Oe5tO+HKBNWka3OAolaBnqxQlIBQcuurjS11R5l4WObBV2GI\/TlG9Myqh096cTPwhyV03LvRRqD9Lw8U28Sfzr4e7lLg2NVhbK3oIsQ\/Ijff0IBBHzaGhFhJcEE003nKOgQ6mUg8Ou83parsFRGzJButHqyBzf060gX78MxBehKtcaMxbbwVJ2bcaL\/gTG+5G5DLesxc+nBT4A3fwxkJfTK3rMO371jSizDkFMllWie6MtMhQQ5UiUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2018-08-21T17:17:23.8258001+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1080.02,"basePriceNoTax":923.09401709402,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1080.02,"priceAfterDiscountNoTax":923.09401709402,"priceAfterInternetDiscount":1080.02,"priceAfterInternetDiscountNoTax":923.09401709402,"priceAfterAddOnDiscount":1080.02,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":923.09401709402,"priceAfterClubMemberDiscount":1080.02,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":923.09401709402,"dayFinalPrice":1080.02,"dayFinalPriceNoTax":923.09401709402,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1080.02,"basePriceNoTax":923.09401709402,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1080.02,"priceAfterDiscountNoTax":923.09401709402,"priceAfterInternetDiscount":1080.02,"priceAfterInternetDiscountNoTax":923.09401709402,"priceAfterAddOnDiscount":1080.02,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":923.09401709402,"priceAfterClubMemberDiscount":1080.02,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":923.09401709402,"dayFinalPrice":1080.02,"dayFinalPriceNoTax":923.09401709402,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":945.01,"basePriceNoTax":807.70085470085,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":945.01,"priceAfterDiscountNoTax":807.70085470085,"priceAfterInternetDiscount":945.01,"priceAfterInternetDiscountNoTax":807.70085470085,"priceAfterAddOnDiscount":945.01,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":807.70085470085,"priceAfterClubMemberDiscount":945.01,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":807.70085470085,"dayFinalPrice":945.01,"dayFinalPriceNoTax":807.70085470085,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-08-21T12:56:39.5572907+03:00","roomCategory":"81STDTwin","priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","planCode":"B\/B","totalPrice":2932.52,"totalPriceNoTax":2506.4273504274,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"d+GdhRoL1o6Xz6FM7Dg\/cAj8\/TL+0IzArwOykqJ8X2JLvpBiVHwvqTUCnpWLCAJGdF86hJ0c0Uu\/xdT9qwr5docDK5QmsQG6jhDnN8O7HjzJjE6ZKb9+TVQ94JXEaK3KZqJqZPamV42Zm+JcanYRvONYEWyFZvrN9hxTjKczs29AgXxZORXQDqhKC5EstcAxS\/PROX\/g8bzcmI5XVWtF88+mKYzk8TPtvzE4895Q9LBp32QNyzoOuiJkLNHP50bvJ9eFsGf8vqE+ZAyqiB7Ut\/be0vssbMfO41xJpYUPernRFU9ZL5xngOcpomtoiJJivRa1+E5VKSvQdox60WkO1Wyb2n+jov06NXyCRvrYzLhCh6IPAV+hq+pWaF4t22Hd8iTZjKTFEJQiOJvOL5aoOfNZtntqRZ7HhQVIASn7z56ErpQP4hGhr2CwtnIqZKqaT7k6hVO1jzP08\/+gjlOl+zO7Hv+ZCYa5Ip4so40A0XsZRMjcxY7VN99aBRkFgl676COK\/Sgxsp7VZQ2GnpW9UKOckDUbAGWtZOIXNRY5RJuPq4gM7\/uccIgLRZ42mPcAHS6qeoMJTG7AwTuuh\/VniZEq\/YeVUsZd\/aSwfHlJrc9l1DeAaj55iqaoHYp9b0ox1ymjD+PS1cVEr5T2zRrsB6\/SI1EI4MRI9qcIYO+z6D8Oi11FaCJaUBWOFmPlAl3HIDUJV3HZD3kKnCGPT9\/AH8+T5BtV9NbUguva76W0fo857h2A4QaEf+3rGDe4S+9kQu9HCpQBq9h\/+kh49Tv\/qlOPYc3GYrMgKRxSoLiwU7+iIW8IH2X5eXzQtP1NLCdVQ6mMjsk9ark8B7XbrE1uY2Q9IgH9+lRoYPhyDADw0ydH6nITP\/xv76MU7OW55OYz","sessionCreation":"2018-08-21T17:17:23.8258001+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1020.01,"basePriceNoTax":871.80341880342,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1020.01,"priceAfterDiscountNoTax":871.80341880342,"priceAfterInternetDiscount":1020.01,"priceAfterInternetDiscountNoTax":871.80341880342,"priceAfterAddOnDiscount":1020.01,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":871.80341880342,"priceAfterClubMemberDiscount":1020.01,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":871.80341880342,"dayFinalPrice":1020.01,"dayFinalPriceNoTax":871.80341880342,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1020.01,"basePriceNoTax":871.80341880342,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1020.01,"priceAfterDiscountNoTax":871.80341880342,"priceAfterInternetDiscount":1020.01,"priceAfterInternetDiscountNoTax":871.80341880342,"priceAfterAddOnDiscount":1020.01,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":871.80341880342,"priceAfterClubMemberDiscount":1020.01,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":871.80341880342,"dayFinalPrice":1020.01,"dayFinalPriceNoTax":871.80341880342,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-09-11T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":892.5,"basePriceNoTax":762.82051282051,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":892.5,"priceAfterDiscountNoTax":762.82051282051,"priceAfterInternetDiscount":892.5,"priceAfterInternetDiscountNoTax":762.82051282051,"priceAfterAddOnDiscount":892.5,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":762.82051282051,"priceAfterClubMemberDiscount":892.5,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":762.82051282051,"dayFinalPrice":892.5,"dayFinalPriceNoTax":762.82051282051,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null}],"requestDescriptor":1,"isClubMemberResult":false,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"discountPercent":0,"isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null}]},"pctList":[{"hotelID":10479,"languageID":2,"priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","name":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8 \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3 \u05dc\u05de\u05d5\u05e2\u05d3\u05d5\u05df \u05e1\u05d7\u05dc\u05d1 ","description":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8 \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3 \u05dc\u05de\u05d5\u05e2\u05d3\u05d5\u05df \u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","picture1Url":null,"picture2Url":null},{"hotelID":10479,"languageID":2,"priceCode":"HOMESITEN","name":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8 \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3 \u05dc\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05e0\u05d9\u05dd \u05d1\u05d0\u05ea\u05e8","description":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8 \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3 \u05dc\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05e0\u05d9\u05dd \u05d1\u05d0\u05ea\u05e8","picture1Url":null,"picture2Url":null}]},"isCachedData":false,"apiStart":"2018-08-21T17:17:23.6464944+03:00","apiEnd":"2018-08-21T17:17:23.7024901+03:00"}
 • חדר סטנדרט פונה לעיר חדרי סטנדרט פונים לנופה של העיר תל אביב. כל החדרים מרוהטים בעיצוב מודרני ומאובזרים בטלויזיה בכבלים עם מסך LCD, רדיו, מיני בר, ערכת קפה ותה, כספת, מייבש שיער, וקומקום. אינטרנט אלחוטי ושיחות טלפון בינלאומיות למעל 60 יעדים.
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 3 לילות
  לינה וארוחת בוקר
  מסיבת מחירי קיץ ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודשים אוגוסט וספטמבר בתאריכים נבחרים - .
  מחיר מיוחד למזמינים באתר: מחיר מיוחד למזמינים באתר
  בחר
  ₪2888סה"כ 3 לילות
  ₪963ממוצע ללילה
  לינה וארוחת בוקר

  מחיר מיוחד למזמינים באתר: מחיר מיוחד למזמינים באתר
  בחר
  ₪3105סה"כ 3 לילות
  ₪1035ממוצע ללילה
 • חדר סופריור נוף צידי לים
  חדר סופריור נוף צידי לים חחדרי סופריור משקיפים אל הים הקסום, לכיוון יפו העתיקה או למרינה של תל-אביב והופכים כל חופשה לחוויה. חדרי סופריור מעוצבים בסגנון מודרני בצבעים רכים ונעימים, המעניקים תחושה של אינטימיות ויוקרה. חדרי סופריור מאובזרים בטלויזיה בכבלים עם מסך LCD, פינת עבודה, מיני בר, ערכת קפה, כספת, קומקום ומייבש שיער. ניתן להזמין חדרים ללא מעשנים בתאום מראש. אינטרנט אלחוטי ושיחות טלפון בינלאומיות למעל 60 יעדים.
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 3 לילות
  לינה וארוחת בוקר
  מסיבת מחירי קיץ ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודשים אוגוסט וספטמבר בתאריכים נבחרים - .
  מחיר מיוחד למזמינים באתר: מחיר מיוחד למזמינים באתר
  בחר
  ₪3013סה"כ 3 לילות
  ₪1004ממוצע ללילה
  לינה וארוחת בוקר

  מחיר מיוחד למזמינים באתר: מחיר מיוחד למזמינים באתר
  בחר
  ₪3240סה"כ 3 לילות
  ₪1080ממוצע ללילה