1בחירת חדריםחדר אחד או יותר
2טופס פרטים אישייםבחירת חדר נוסף או סיום הזמנה
3העברת פרטי אשראילצורך שמירת חדר, התשלום בהגעה למלון

אנא המתן בזמן שהמערכת שלנו מחפשת עבורך את החופשה

loading...
loading...

להלן תוצאות עבור מלון היוקרה הרברט סמואל ירושלים

תאריך כניסה: ביום ה' - 26/07/2018 , תאריך יציאה: ביום א' - 29/07/2018, לילות: 3
$var (array)
error FALSE
warning FALSE
message NULL
remoteServiceUrl NULL
data
array
packageToBookPerPax
array
packageToBookList
array
0
array
requestDescriptor 52328420
packagesList
array
0
array
creation 2018-05-21T02:38:02.7984032+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID k5FJJ3V+IY+Xz6FM7Dg/cPoDM0FWpsCuWbuTAkXRrD1lGcbleEFtxhn/rMIQ4lpNWhXs9ZRKHI56oV6QHPqoHhVH5tm6KMg1ws/lqOpN2opW/Me5hpPx5OqT0eqZbz7zdYA9s0ire9xMHSkdrvNB2vcC91OblB7WBhTjYADE64GAQC8W5gjhrE3/Bw/m/XXfCCf49ajp4F2qB3MW8LE/QY4+NMzhHIW7g5wu699Vu0cCYk0ehVR6vbobrgmN5C6eAWhF5Vis8g5WW22u338suK+Ol6173J1XAXy28TTbFOvcT/2DNI5ceSx5MbEoNwp2q3+JxabExFbUgEvS6xcFtduhp8m/N7uNAh1l/ZvYBtAUYzihEJzh7zuQyby10AZXgYH8zgUf8/7sXNIMCH51rf/CddE7X8Ung9TyLYI91LUW1ED4OsVLU2/ZH+N/XWCiv0p4RcHkdSy5bLXSK6OI8sP5xb1ZzvNvDU+C3Bjf55GGkqOwWzWhInndQ2QYqdzsfQ1YcbwGmtcq5O9UdqmZn7BAEql591dOncRP4w5KOhMK+0tdWLSiqoaHTO3U91C/GrcDs6sxU4FFx8vkAAo6OT09nxJpMa1TxUB+lLYsbHKCD0vGoiPtE9XdxyxW6vBrJ6M9uTn/shL68gCoMYanWzNm/UWwb1RBTM5mtqniFvcj24Qfg1bEhncNImaTilJzNVKuctvZmnp/v7Oih+DX20jzAHzCw+YZzk19DznVVXWZsgvtwSN441oLqUgi4KauaUj0gqplbYXtT3o7MNSyMMFBoOH+6ypjugcEnIcnfZgiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2018-05-21T08:20:42.8565300+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 88795
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-07-26T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1339.49
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 0
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 0
packageID 111
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1339.49
priceAfterAgentDiscount 1339.49
priceAfterClubMemberDiscount 1339.49
dayFinalPrice 1339.49
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-07-27T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1519.99
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 0
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 0
packageID 111
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1519.99
priceAfterAgentDiscount 1519.99
priceAfterClubMemberDiscount 1519.99
dayFinalPrice 1519.99
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-07-28T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1273
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 0
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 50
packageID 111
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 636.5
priceAfterAgentDiscount 636.5
priceAfterClubMemberDiscount 636.5
dayFinalPrice 636.5
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10176
packageID 111
parentID 0
name מבצע
description לילה שלישי ב50% הנחה
shortDescription NULL
startDate 2018-07-26T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-07-29T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 4132.48
totalPrice 3495.98
oldPrice 0
currencyCode NIS
roomCategory 11DeluxDe
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
1
array
creation 2018-05-21T02:38:02.7984032+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID k5FJJ3V+IY+Xz6FM7Dg/cGIyErvVpEqWQp5o0M5THKuOXqanMfz+HXG3Z9zuSPj1DKfCBjoGxUiDkvvr4Gl4F9Pjl18Ts8urshdZKWR/dQG8R96xL1vx7mdCq06f2jEEG40aZNUGxzmwJcJB6TKpwvz2vC0dGovPPah4SGuZ8ulIEMOR/Q89ULF1nxtWHcvgYAg7hmQSR62LiSo8EJjsHUs5sPb3hUaLz+Z5e+VAob+r4NggRqlagFCn6wiF1jWNFhtfVd5PKoHOqFzvqwaaC0WwpNoVKsyAzZUFI2Rk0jz0N0mSCTwG30O7+ArQG3OBe9R51ChnoHc0Rf9NuPM6gLfISp1lSo1nxkuGRo8DMJIfXllEqoX9LE+acVdXMi7BBciAuKjVkSQSxuwUtkavXQ6/9EAZ2yyL3APsw5lxylQMBI9JY5Txb9jM846qCGWdkSzTRoXUWRmj/YOuEHENyLS6fJnYKE1Fx+rOEskYHJ/kYI6mZfZVnc0ygs82y6KHFl1dw/y8kfJVFXU73NiLg/scBIwVbOwRxxlEmheopOyjK/m+t8P3SoaGCbTzLKHLbRkFqIElmRTj3IQYQVJEbX1s8FmBbuTQmv88BmIjFhc39vJQ/7XT+gwHbXDgmnpkIBoBPmHlk0S01i/GElZya1ag7ShgJ59rvbUUMthYjVE0ThWWKJw5TeRFsdIO2yjja/vmFLUdvZc3B3BMoTp3WIKtwCG3byiFGY9UOcN1yHq+6sAOWpFav0aXGgZ8mHtUm+48iSFSda8HV6dctY8RyvaCetdsZTxvEcYxfFw/7hkiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2018-05-21T08:20:42.8721823+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 88795
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-07-26T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1244.49
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 0
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 0
packageID 111
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1244.49
priceAfterAgentDiscount 1244.49
priceAfterClubMemberDiscount 1244.49
dayFinalPrice 1244.49
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-07-27T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1425
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 0
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 0
packageID 111
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1425
priceAfterAgentDiscount 1425
priceAfterClubMemberDiscount 1425
dayFinalPrice 1425
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-07-28T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1177.99
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 0
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 50
packageID 111
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 588.995
priceAfterAgentDiscount 588.995
priceAfterClubMemberDiscount 588.995
dayFinalPrice 588.995
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10176
packageID 111
parentID 0
name מבצע
description לילה שלישי ב50% הנחה
shortDescription NULL
startDate 2018-07-26T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-07-29T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 3847.48
totalPrice 3258.485
oldPrice 0
currencyCode NIS
roomCategory 41SuperSu
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
2
array
creation 2018-05-21T02:38:02.7984032+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID k5FJJ3V+IY+Xz6FM7Dg/cBRjfQtzgm9wrwOykqJ8X2IXrC/+tHOZuoGrisLS1HccVz8W//76hgb8CrEAIed/ecQIpolm3XIP/hutqCMy70QEhNn3SaA3ks7FtVSjZ+eUNlCcpCA0uR9v9RofDeA5McPdxM+tTpnPJ07ORxDWMQe3FgtHPE+GuQPTm4ZvHDpvX2QoJGiM3861KTsCwtV5EARjHiEBUfHrHWSZi+qb17H0X8T0/bOa2FDMOAuK6TcxvCMOXTNvhjhc7RcxksiInV8rbyuvpbayPnnRrECVVAO/TewPcEr8BnsddhXycUcwVyzmwI+hXSrWWW1f1Edbap3nZdr1UQnWrRKK7GNZAR8GsbZ7E4PODmV+xj0+5ZKAwhJWJq5uWrEiibUVDUxV4FlWK3842VOpKkObik22hFLDhH9c0edIz8aQUYdq6RglLAnGyBJZStp+AA7Ld5kx+9V4YUnkakJuq6NMQkpbxyhcXJG6WIfIzGZN2WrpKNLDi7K7RWPQxrm06ZS1+o7W5L8yu86kYzDawPwG5eqxkgaDnaNEOSfdETs2D4PVTTdOyuaOUXCPbHxj/5wCEqxx4KGvgq+wNHMSHI1D3lDWCnNHadb1ozbEUQHstxOPKUQPmVki82l11qir7LIoIQG6R/u5F16geWn9YGO8IY6MXcH9nrX+BKH5eutYuvqfQzjmA0in0odTNAYLBYSTrf3Dl4VSbHRXrhCQgWLpQlCveNMYd6bD9GuP2I3QVfHlGkIqVReUm6kvi3wGhAgo2D688xbxS4r0SKsjxU20EugxyI8=
sessionCreation 2018-05-21T08:20:42.8721823+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 88795
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-07-26T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1149.49
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 0
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 0
packageID 111
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1149.49
priceAfterAgentDiscount 1149.49
priceAfterClubMemberDiscount 1149.49
dayFinalPrice 1149.49
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-07-27T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1330
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 0
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 0
packageID 111
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1330
priceAfterAgentDiscount 1330
priceAfterClubMemberDiscount 1330
dayFinalPrice 1330
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-07-28T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1082.99
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 0
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 50
packageID 111
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 541.495
priceAfterAgentDiscount 541.495
priceAfterClubMemberDiscount 541.495
dayFinalPrice 541.495
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10176
packageID 111
parentID 0
name מבצע
description לילה שלישי ב50% הנחה
shortDescription NULL
startDate 2018-07-26T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-07-29T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 3562.48
totalPrice 3020.985
oldPrice 0
currencyCode NIS
roomCategory 51StandSt
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
3
array
creation 2018-05-21T02:38:02.7984032+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID OBRyYc2SoDKXz6FM7Dg/cJ/yc+3bl1peK7TfCDC7MJuJo9OemkoZg97RimYixZbKRf12+BySFr6+ft2EhTukS406OmqYxxSK/hutqCMy70TPpoJfh8jfz8awdZ2xwsqHHn3No79+X8sd+3gIeS6DVRmuwQDsTp41Kzb/nztSVQiLJz4qAbv6aa2Qwh7EkF3yL2LoVZErNDRDM1xu2VjNAAEgrYkZYlMSQOcr1DjqYfsYnqvYnfCsfIiyrprLWdQDA34irHvPLqr6NUiN/sTwf12EjasLpSJFYjQ/GoGLIYCsCbITC2HUrnikueaR8IC514ZTakrwuDENExmA6/JuOyeiUdd02y30peAfsKzksZvcg+rnh46lm+5F3LajLyKwc2r1iwnuFtP6Z9kKNFLHBtbqO7rm5L2Gjj2wjMLBzThX3sEdOiVsyjPl1odm9hcjGY99Ykf6RCrZ1UqrZ8qhbYzw6tRRXtNS0JKUnuw1yVPsP+GnBmpYIBzuKK26l8J/d2r1iPgItEz8m3M0J2E3fmFP6JO77NyLpGLKnyS99iwLeIPYE67FTVeEXkWWXzveXm0QLuhhfPN9nprIWyttbfEw42+gw7LYlLKOMibJGEJq8ycQFW5gmnub2cwu0MGVb/SY1m1UVRNCSHua9BmrQ7ZNyRMohNrw3IpGEKUkkufybraiimoR0lIMiuXEnfkIgtPX5S7reJnROuapCf/0SvEV5Et843K/6LS3XNizVJDd1WGj1O/h3pq6GQaVhAwHdfdh11+QenFzHQPs6H5QjI2ZE4OIYiZN85T+t+4txlIiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2018-05-21T08:20:42.8721823+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 2
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 88795
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-07-26T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2242
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 0
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 0
packageID 111
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 2242
priceAfterAgentDiscount 2242
priceAfterClubMemberDiscount 2242
dayFinalPrice 2242
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-07-27T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2422.51
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 0
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 0
packageID 111
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 2422.51
priceAfterAgentDiscount 2422.51
priceAfterClubMemberDiscount 2422.51
dayFinalPrice 2422.51
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-07-28T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2175.5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 0
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 50
packageID 111
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1087.75
priceAfterAgentDiscount 1087.75
priceAfterClubMemberDiscount 1087.75
dayFinalPrice 1087.75
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10176
packageID 111
parentID 0
name מבצע
description לילה שלישי ב50% הנחה
shortDescription NULL
startDate 2018-07-26T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-07-29T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 6840.01
totalPrice 5752.26
oldPrice 0
currencyCode NIS
roomCategory 31SuiteSu
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
roomsAvailability
array
roomAvailabiltyList
array
0
array
hotelID 10176
fromDate 2018-07-26T00:00:00.0000000+03:00
toDate 2018-07-29T00:00:00.0000000+03:00
adults 2
children 0
isLocal TRUE
customerID 353
priceCodeGroupID 70732
cachedCustomerID 353
infants 0
clerkKey NULL
roomPriceList
array
0
array
creation 2018-05-21T02:38:02.8765185+03:00
roomCategory 11DeluxDe
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 4132.48
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID olQdoYn6B3OXz6FM7Dg/cK5lc9q72CqyWH8F567TsozwlpqRDieg2dQYwX/XctiAG/SCSbu4VIy9f24pVxoS60+8e30456PB1iiWNdViWhTg0kKeZ6Ex44dS6TDvhH+agqVOcV/PCg4jqg9BeISnY4ud+TV4sxTrXZ/KLz6yR/VO3Ib0uT5m81Lr2IxTfzw17XsgwJKbhWk7dpzInC9/l6kY7nA2NBCVTMY2523QJokqD67iA733hpSws0d8yRM6dbuXAsPZWpvmniuLz1f2FiDEL0BlrPG/N0Y+cBd/6/hh6kEsmQGUmq1Oont9tqXxDvDuG30znf1EzM+H3nKAy+pTfG76RHJLxBHyYnRcMBc+0iN0Cwj1FbGhEt0eVRnxlUC7obfH+1gu49l0bP6tcfNoQTVQSqnEcRCciVOrT1+9XoeavkvoL7RRZi4z8rHsTtdqvCqT2+ACDYLRgA/+G5jCk3NDjz/v7KTbkoV0sW+RQgwGj4CaG30lFawWH1S3DdTeZEiOOm4Y2YhhlvSsj8ZWqo5A+wshyHmQgu6yhtbYikwsqDevo3ReGUYF3KjrPJg1WWl+c5fqdaReEaIrNZ2qktxFoqzCDWCPFsHMikE2b3WWd7MMxWcEDVoX1uTJQzmsap5JcIaC5t+KzwVpR1b52iFZRPqEv/7vunstnOPdjWP6pVbJvQYFXsWhgyoa7DX4VWj0FstciotO++BheOxqURRqhW3QnS0Xg+XueN4UlQqEy4GU9SJRCncm1UpY
sessionCreation 2018-05-21T08:20:42.8565300+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-07-26T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1339.49
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1339.49
priceAfterInternetDiscount 1339.49
priceAfterAddOnDiscount 1339.49
priceAfterClubMemberDiscount 1339.49
dayFinalPrice 1339.49
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-07-27T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1519.99
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1519.99
priceAfterInternetDiscount 1519.99
priceAfterAddOnDiscount 1519.99
priceAfterClubMemberDiscount 1519.99
dayFinalPrice 1519.99
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-07-28T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1273
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1273
priceAfterInternetDiscount 1273
priceAfterAddOnDiscount 1273
priceAfterClubMemberDiscount 1273
dayFinalPrice 1273
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
1
array
creation 2018-05-21T02:38:02.8765185+03:00
roomCategory 11DeluxDe
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 3914.98
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID olQdoYn6B3OXz6FM7Dg/cCh1JmjR1oHfGdAuRr54qbXtqAD5GA/pDjWE//1lVYn4h1V4kt+cNrHwCQQflsf/YIqgLKT69RWgCt1vjdzFAMRsoJjqviuPyGez04tsBI96kHnp/MdEMLalcHcEp9XrflOpD3BoAsQXQQc0cLKzsJ2xk5Ku7gFPTYtGiDJBWZj9nvsuwxgG6zIbzbb3kOujRiwiHhrA9l0yU4xQynEKr7gDqDzKcOuPfXhUfWyY0FiNDpp6Zv7JXjM5d6FXSIyu6L1LGgbHgPbzFXYuGh3jZZwTlZI/ksMRUNJ1rLxHnezhbtOJhWJ52kHOWCxKnGkF8UwSYbzZHTbEtvdLqgJF4BaFuyMTXd5sVvXpQaH9wJXXYIJ16kSCi50hpnOmC0ExvD8s1XiTT7CS9NpeTRnzplKuzCImgasLdsmJCdDm89bKbfQBRqaJBB3YoGssi/GTNc+oF1hFvYG5JFZVEXPbCzGt0kb95OqcGxfhmooibTrdJxmyImAY2fL80lsqQrE9XugoMudhq9eljv6hIyJR0uGSQaTUY4safIqmRwgK9vILRxlSJJ6q5v8P0+E9JaYj4d1SjNLdcnoE92q6uBhQxfDmhdwr/oiF7O5890z7t6b0G+yDZA+CqksAbW1w5vnzSZ16tHbFlU2DW+zVHVgpznoGAQUFQoNV9iUq4D8WaEMPuw5/L26Kna08hP04EiMnaejGGDq6e0JdRoSpDREWltW5goVmRS7K8IbxF15SC+4t1Xt13rVOZSwiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2018-05-21T08:20:42.8565300+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-07-26T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1268.99
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1268.99
priceAfterInternetDiscount 1268.99
priceAfterAddOnDiscount 1268.99
priceAfterClubMemberDiscount 1268.99
dayFinalPrice 1268.99
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-07-27T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1440
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1440
priceAfterInternetDiscount 1440
priceAfterAddOnDiscount 1440
priceAfterClubMemberDiscount 1440
dayFinalPrice 1440
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-07-28T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1205.99
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1205.99
priceAfterInternetDiscount 1205.99
priceAfterAddOnDiscount 1205.99
priceAfterClubMemberDiscount 1205.99
dayFinalPrice 1205.99
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
2
array
creation 2018-05-21T02:38:02.8921428+03:00
roomCategory 31SuiteSu
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 6840.01
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID olQdoYn6B3OXz6FM7Dg/cG2CqOAq3rj5XwGqMICJjUAWT1SyoTcB6OO6U+J78QXRIYqquWBbjbvNIsSzFwNNQaqcZaOZ+1ASIT2krP/GZOM8a6OaKLJPhDw9iAQ8fMbTL1d4njK3He4eP4OSY1Ht7Um+WBYndkB+1twjT1hvRwgoiE3JWZDJcWOEjCHgOBGCURMcQk7oT0k8yz4tUI8GhHe//E/HLPM/7je1xlDTbm2T5UCHvKjtTLpYugOL/pDmZ2SZr4RNUaVbjtp/kfugEcyGnj6KefdHptZtS/hb55HdSmDorBmqmP3b7HnqCozV+axar9KpehBomdKiFf+Cj6B9j5fZmYIlTRxjvIgwxznCS3hEU1Ttd5KnVMDXmmU2ul7M7hIf23cYugUW4oeG26im78seEpIivJz82kgeKhPVF/MQRCB6r1L3YUGMbXdMKnStJ962mhGib8shJs8sF6iRvQKLIYKvFVyBnQFk5q543vGs5HZwqAD4kYmsAr/uHnF9ZMmEocwPPZCP17h5eczaheOlCfKQSoMakmmMuO3lwdyT0El6YhLhLa2SFz+vJtJlciHNqunTL2l9kOkGoEhri3l4CHUz/PT9dxd2jk6A0bjLDTCKE6fEurpIBSrBZKL2bvO2DMEpgffGX8s0Rm/qrT8LQ1fvkY/PmYky/iW6JPgmj3j95MOhRietf633dnuf9suscMwe7PfIZkcLPZjv6HB6rgc34Ps527YRaaoiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2018-05-21T08:20:42.8565300+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-07-26T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2242
availableRooms 2
priceAfterDiscount 2242
priceAfterInternetDiscount 2242
priceAfterAddOnDiscount 2242
priceAfterClubMemberDiscount 2242
dayFinalPrice 2242
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-07-27T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2422.51
availableRooms 2
priceAfterDiscount 2422.51
priceAfterInternetDiscount 2422.51
priceAfterAddOnDiscount 2422.51
priceAfterClubMemberDiscount 2422.51
dayFinalPrice 2422.51
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-07-28T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2175.5
availableRooms 2
priceAfterDiscount 2175.5
priceAfterInternetDiscount 2175.5
priceAfterAddOnDiscount 2175.5
priceAfterClubMemberDiscount 2175.5
dayFinalPrice 2175.5
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
3
array
creation 2018-05-21T02:38:02.8921428+03:00
roomCategory 31SuiteSu
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 6479.98
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID olQdoYn6B3OXz6FM7Dg/cCh1JmjR1oHfeC/lYtUdFOcT+hFpXVJeeSph+s9F5cMQqzCfJQvycuBOLcvIY43dquNHy+llCaZxPbeTqW+zEZ82nFO5NU49zl8uVkrni56cb12EFyiz/QfR0f7SzFuio1o2c+sYMQFZnIcBdMedAs05pMO0Yy+AEBACpyc0XYQmoXK2kfA1YpPe6aRe8BpL8r6hWAD99QjA7LesWRNdo653OImz6CW9wVa5VFED7CKx88lluG+8L0Bk4RJG285JRKsTthbg0A1alix8JqDpT3GD01wyKKoOaJOXL6tj/K/Yw8mkmRYA6HKmDj4XSmwm/n+4FWfr5gR3XZZIFUATL3lHnFWcyFGbRM9SAoaOKEqDXhwuMsrLE7u3AGPBQWOGjyjpt3khWDukwSEi1DA+oxZK2zyOaRWisJpcw6eHQ+/lrkNPGKR43BEHWuqtqu/D05DGCzy4oTJJHhrJ1Jbk8goK8zKQpqTwWMAxltqhTjGDb3oLEdbNFyFBl5kM5hTnx7GvDJszv9lKq884sHGMIq9ht46ONJ6+gCSNE2X5Q88wSfVdO7mxA9Jn5r2EWDW8JGJQ4OS+vIW+iJp9o5bpvgUYakPqz/T7vc9dsVoPns5Pk1DFTgKbQ6rzI/uM0RKOIgeaupvFoUmj9tHFq6qUTiYXCkmehLMopXg3XdVaTb0QLePSd0bWhJogCeXzf+w6mam3XqkJnnM5521PgjoxSSYAoS4YiQGzSO25wR1FJIcQ+L3wIUpqxfIiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2018-05-21T08:20:42.8565300+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-07-26T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2123.99
availableRooms 2
priceAfterDiscount 2123.99
priceAfterInternetDiscount 2123.99
priceAfterAddOnDiscount 2123.99
priceAfterClubMemberDiscount 2123.99
dayFinalPrice 2123.99
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-07-27T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2295
availableRooms 2
priceAfterDiscount 2295
priceAfterInternetDiscount 2295
priceAfterAddOnDiscount 2295
priceAfterClubMemberDiscount 2295
dayFinalPrice 2295
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-07-28T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2060.99
availableRooms 2
priceAfterDiscount 2060.99
priceAfterInternetDiscount 2060.99
priceAfterAddOnDiscount 2060.99
priceAfterClubMemberDiscount 2060.99
dayFinalPrice 2060.99
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
4
array
creation 2018-05-21T02:38:02.8921428+03:00
roomCategory 41SuperSu
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 3847.48
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID olQdoYn6B3OXz6FM7Dg/cG2CqOAq3rj5XwGqMICJjUC4Akw0NJ20GoNHYA3Jc3/nMkJY2oAohtKiaUAZ7y4gCkRt1vhumUuWwZJ2L927ToNCwJ8CTieu/WrXrpU3ZBs0DLUtUxsGxSlvYEutfFaDYB5hrfo7Sb/9aHDkYAWCKvhUatfAdhZQ4kEGOmkhErlJLz2E7g7qYwcraZRcRsvPifgTF6rpjeJUD+QG76lp0PEU4DT/UnvIFpG2tkbFz3ec33cwnY2Oc2P1zyQcf7w7sF32sDukRk2PmWPWYp3XnafxF+LpXi7uY2ktxMVCnt6x0xqDddwOKYcwZzAa8Mr+TF+gRumBBYtV0FMxG9alWvW9l4YXtUshrALrzJoxEmV4a9mcapX2GWs/h6KIDb75CAu0G0caKfNfCGwx5Y1RzOhQ7WnSrE4UsdPvLvGf2XxEYf2H61JcDUV7tjXM74DkjT2pdw97hr9ae9nkecJ1BzvTp2Hqy84yxYy9yJrED232+1S5ESnNKHKIh+b8hVd7RLT9n3xIXCRCLdbn2apqMN0DKYs0gZLBAKcPNZq45MKVkW6DGH0d7ufrOg2VM+OFCPbOeMe+8ViHYhUIxTeS87fWXv1suswlufvzn6k0jtGsnSytRnEXJ/g9wqd/HkCtuBlJUpohtaKj5a89+VNTcv6Wx3CwN1pC7QJUm3T+DDXKEeWwe6n/HC9i3IW1bY8tvbHcXA2AxGHcl52nZLbRBP9UbEPP690mzg==
sessionCreation 2018-05-21T08:20:42.8721823+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-07-26T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1244.49
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1244.49
priceAfterInternetDiscount 1244.49
priceAfterAddOnDiscount 1244.49
priceAfterClubMemberDiscount 1244.49
dayFinalPrice 1244.49
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-07-27T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1425
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1425
priceAfterInternetDiscount 1425
priceAfterAddOnDiscount 1425
priceAfterClubMemberDiscount 1425
dayFinalPrice 1425
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-07-28T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1177.99
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1177.99
priceAfterInternetDiscount 1177.99
priceAfterAddOnDiscount 1177.99
priceAfterClubMemberDiscount 1177.99
dayFinalPrice 1177.99
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
5
array
creation 2018-05-21T02:38:02.9077686+03:00
roomCategory 41SuperSu
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 3644.99
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID olQdoYn6B3OXz6FM7Dg/cB0S8hFe2xF9X9FRSZrpj/aOARRd3ww2TtwsQkhhgFiWHHGdV84yyBytwJjb+LQuUmoGfBcHMtOUZvYOvrpv8UDpn5kEc4Ep0+mmOp2jEKs/UlTQbcy/8VCm7OI2IAb7LVpSbCKr9arRvvZGYz6hmnghE0uqpo9G6eBg763d1zpSRdD8C6xN32NxsVv7rD/x0uHlhQPu75SZxahP0ubux8X525puM4TrbTjXR+HznbiEEdEGfEem9F+bj1TrfM+hBWdHVfJW+QBtTqkd7RpXAhZUCXeyAKsvo3Xl5Tm5Uotet64m95Ege5o01/X4CYJbSUnwSsSxVnm6d9kf2Ug983EsbHDac3o1o6KAaV3XfZ9kpS8sNkvLRYBqd+UyPRk0yDjQdXuI6RY3IFE2UuPaG9Ljca/gySy/asn4FKOQMVIYhPJ4i+n8WqghfI10dQbGPfDGO8ck0vNV7PbAhcgqKMjVp6tLldSOcb1TFYH4dW/Jz7rWBz7/7O9Ty/FOvktpFd5NsvZO10irc008LTs0G55Y2TffByJKIoVhm6i3AHFAYYug1i2Ou0jwIrlPJgZnQ3/tljGAJ90rcyuCa4SSm8sMnGCi3DMSX+ljQvHY7KTRDdWFcz38MLsTzlrdEqWlRPNz6CEA/4WicwCbZF5OY2arhjzaXqKGpt1mwtV0j5ULQBJJdaaLv4a7ugxj4eBU5jXff1W2cSj6+AB3LJVuhVRVJdOS8m1llk3dXVhTQ0HsVGxDz+vdJs4=
sessionCreation 2018-05-21T08:20:42.8721823+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-07-26T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1179
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1179
priceAfterInternetDiscount 1179
priceAfterAddOnDiscount 1179
priceAfterClubMemberDiscount 1179
dayFinalPrice 1179
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-07-27T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1350
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1350
priceAfterInternetDiscount 1350
priceAfterAddOnDiscount 1350
priceAfterClubMemberDiscount 1350
dayFinalPrice 1350
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-07-28T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1115.99
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1115.99
priceAfterInternetDiscount 1115.99
priceAfterAddOnDiscount 1115.99
priceAfterClubMemberDiscount 1115.99
dayFinalPrice 1115.99
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
6
array
creation 2018-05-21T02:38:02.9077686+03:00
roomCategory 51StandSt
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 3562.48
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID olQdoYn6B3OXz6FM7Dg/cA/FhgS18FbsIhwe+ijurlh999no9YcyXja/7Onoi1W4DpNdB2UGsmoSrVIOahpcWntmX4VvSxxmc7anWCMQ0WjcjQTQA9P+5gSAFQf9Giidc3d9m6Yiz3pClOTCuMrm0LTE2EcmwpviegEAIsVqegm2pjUMQT6UluUj6plM94yzMBS8FgxM12WLg7VvkvqaGnQNuHTWwbacuOzxr1zKhO0JnP9GCFNnGeQjiJmKa9xwK1LjPtUx/aUSHV4xdvUG7OOPuqwP8X4PTBrP8hdHl4ixhlsjEn+8qP+V5ymOyOpsjRuby7KnJQh0UghyyQexvXZIxkS4/Nspfa/7LBiMWekHenFDZjci8k+RGokgB1v4AU1LwzIw9iNFsTdl7le1PrlKJoWp1B2Fs9lj9OKtNKgTOnE1VySm54s0K/RUMgfDfUfv6vyWZYkjJVcKEvYcSbmW/WsQZ2HcCNe8zLnFLJhJ1Es/uTlxONJV1ckdMhRCnrEtX5Tm8eT6rz4PeW0+yKQHYx6p+ElQa5L8zEjS+EKaaB7b7EeJe0XRCHKMeukWWFBobqrDO8pMENL0SwnzkrHLwHjuTQO2ONDeX0P2l6tk5ILQxeaKsQF/z1xN9cKbsUDUAYbxazxuEmsF2F08QjUa0qU8DxbeaarxbbuVn3CV3dDJ8aX2PHJ9vVoLuyMtuT/q3l+5QF7Zr3qDJvsihJ/Jgp39GDAex4kKPHqjNPBvb2XDR5nx2SJRCncm1UpY
sessionCreation 2018-05-21T08:20:42.8721823+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-07-26T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1149.49
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1149.49
priceAfterInternetDiscount 1149.49
priceAfterAddOnDiscount 1149.49
priceAfterClubMemberDiscount 1149.49
dayFinalPrice 1149.49
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-07-27T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1330
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1330
priceAfterInternetDiscount 1330
priceAfterAddOnDiscount 1330
priceAfterClubMemberDiscount 1330
dayFinalPrice 1330
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-07-28T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1082.99
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1082.99
priceAfterInternetDiscount 1082.99
priceAfterAddOnDiscount 1082.99
priceAfterClubMemberDiscount 1082.99
dayFinalPrice 1082.99
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
7
array
creation 2018-05-21T02:38:02.9234221+03:00
roomCategory 51StandSt
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 3374.99
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID olQdoYn6B3OXz6FM7Dg/cNd8iZZF2wNbf7hEpVtdR8tNcY1eO3rx6LRkzxLfUL4xvSWtgMrvWlty27hBrd5+J8Yb5pzKJPlZU/DJrU7QMYZ7t11cJ/WAN4+czPRnGalmqmW46AepyAt5lD/djbA88p9BuBCK7muUEEekARZLalT+voZKsqJon94MlzHDnjxDShsgt1CzUBfYrc9+qUtqKncBNKgC3MW2LSDaFwyYsh7aO3MxtFGkhsVLlOmPDA8JOm7/NtZ+7QIfRqBBsbzr5aRPlQvZ/vS7IsMm5BqiiuSMFDYBUrqnSbpLuw6L/xuv3N6bftW6I8RN7iqLsIlAfrP6UWd0Jwo6zDV4PxAIN3EXqjpm7MEMXB/RhoV5oJdWoI7EsTNJPSNHK6u5iN/YeVxePA/CwBO3dUxIka/kuttkk6EoMCdMIdjM3mCVGHztc5/Xu3HSk7YgdhMNHIYgJC7pFjOCSHPaXJ56sIHCFerIqdFtCJGaSZ8lFdgTyZYuwxQ/ud121c8ofaySbQ7N159wOeRsoeI3/toKaji0+x6iS1GeK2Tdbtm1uRMnBzltEeere7/39+yW2cThdYpHuQqXTWh2J1wqUpk+ApS3HOTFi9DiiIuRxP5EJby4KIPJDInfjQAN9oETcJtyaK53fiJLCYF5zKnbUDN52ZUgbKk28Q/Ojx+NXhutLFrQtoLRMEpq/OhswN7thBJ8rrOnUe7EYpjoMOWKWYto0olSfSRpvcSZ2EbK3GPRk7WYvHfLVGxDz+vdJs4=
sessionCreation 2018-05-21T08:20:42.8721823+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-07-26T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1088.99
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1088.99
priceAfterInternetDiscount 1088.99
priceAfterAddOnDiscount 1088.99
priceAfterClubMemberDiscount 1088.99
dayFinalPrice 1088.99
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2018-07-27T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1260
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1260
priceAfterInternetDiscount 1260
priceAfterAddOnDiscount 1260
priceAfterClubMemberDiscount 1260
dayFinalPrice 1260
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2018-07-28T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1026
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1026
priceAfterInternetDiscount 1026
priceAfterAddOnDiscount 1026
priceAfterClubMemberDiscount 1026
dayFinalPrice 1026
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
requestDescriptor 1
isClubMemberResult FALSE
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
discountPercent 0
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
pctList
array
0
array
hotelID 10176
languageID 2
priceCode סחלב
name מחיר מיוחד למועדון סחלב
description מחיר מיוחד למועדון סחלב
picture1Url NULL
picture2Url NULL
1
array
hotelID 10176
languageID 2
priceCode HSiteNIS
name מחיר מיוחד לאתר הבית
description מחיר מיוחד לאתר הבית
picture1Url NULL
picture2Url NULL
isCachedData FALSE
apiStart 2018-05-21T08:20:42.8402009+03:00
apiEnd 2018-05-21T08:20:42.8870505+03:00
{"error":false,"warning":false,"message":null,"remoteServiceUrl":null,"data":{"packageToBookPerPax":{"packageToBookList":[{"requestDescriptor":52328420,"packagesList":[{"creation":"2018-05-21T02:38:02.7984032+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"k5FJJ3V+IY+Xz6FM7Dg\/cPoDM0FWpsCuWbuTAkXRrD1lGcbleEFtxhn\/rMIQ4lpNWhXs9ZRKHI56oV6QHPqoHhVH5tm6KMg1ws\/lqOpN2opW\/Me5hpPx5OqT0eqZbz7zdYA9s0ire9xMHSkdrvNB2vcC91OblB7WBhTjYADE64GAQC8W5gjhrE3\/Bw\/m\/XXfCCf49ajp4F2qB3MW8LE\/QY4+NMzhHIW7g5wu699Vu0cCYk0ehVR6vbobrgmN5C6eAWhF5Vis8g5WW22u338suK+Ol6173J1XAXy28TTbFOvcT\/2DNI5ceSx5MbEoNwp2q3+JxabExFbUgEvS6xcFtduhp8m\/N7uNAh1l\/ZvYBtAUYzihEJzh7zuQyby10AZXgYH8zgUf8\/7sXNIMCH51rf\/CddE7X8Ung9TyLYI91LUW1ED4OsVLU2\/ZH+N\/XWCiv0p4RcHkdSy5bLXSK6OI8sP5xb1ZzvNvDU+C3Bjf55GGkqOwWzWhInndQ2QYqdzsfQ1YcbwGmtcq5O9UdqmZn7BAEql591dOncRP4w5KOhMK+0tdWLSiqoaHTO3U91C\/GrcDs6sxU4FFx8vkAAo6OT09nxJpMa1TxUB+lLYsbHKCD0vGoiPtE9XdxyxW6vBrJ6M9uTn\/shL68gCoMYanWzNm\/UWwb1RBTM5mtqniFvcj24Qfg1bEhncNImaTilJzNVKuctvZmnp\/v7Oih+DX20jzAHzCw+YZzk19DznVVXWZsgvtwSN441oLqUgi4KauaUj0gqplbYXtT3o7MNSyMMFBoOH+6ypjugcEnIcnfZgiUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2018-05-21T08:20:42.8565300+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":88795,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-07-26T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1339.49,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":0,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":0,"packageID":111},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1339.49,"priceAfterAgentDiscount":1339.49,"priceAfterClubMemberDiscount":1339.49,"dayFinalPrice":1339.49,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-07-27T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1519.99,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":0,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":0,"packageID":111},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1519.99,"priceAfterAgentDiscount":1519.99,"priceAfterClubMemberDiscount":1519.99,"dayFinalPrice":1519.99,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-07-28T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1273,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":0,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":50,"packageID":111},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":636.5,"priceAfterAgentDiscount":636.5,"priceAfterClubMemberDiscount":636.5,"dayFinalPrice":636.5,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10176,"packageID":111,"parentID":0,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 ","description":"\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05e9\u05dc\u05d9\u05e9\u05d9 \u05d150% \u05d4\u05e0\u05d7\u05d4 ","shortDescription":null,"startDate":"2018-07-26T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2018-07-29T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":4132.48,"totalPrice":3495.98,"oldPrice":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"11DeluxDe","planCode":"B\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2018-05-21T02:38:02.7984032+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"k5FJJ3V+IY+Xz6FM7Dg\/cGIyErvVpEqWQp5o0M5THKuOXqanMfz+HXG3Z9zuSPj1DKfCBjoGxUiDkvvr4Gl4F9Pjl18Ts8urshdZKWR\/dQG8R96xL1vx7mdCq06f2jEEG40aZNUGxzmwJcJB6TKpwvz2vC0dGovPPah4SGuZ8ulIEMOR\/Q89ULF1nxtWHcvgYAg7hmQSR62LiSo8EJjsHUs5sPb3hUaLz+Z5e+VAob+r4NggRqlagFCn6wiF1jWNFhtfVd5PKoHOqFzvqwaaC0WwpNoVKsyAzZUFI2Rk0jz0N0mSCTwG30O7+ArQG3OBe9R51ChnoHc0Rf9NuPM6gLfISp1lSo1nxkuGRo8DMJIfXllEqoX9LE+acVdXMi7BBciAuKjVkSQSxuwUtkavXQ6\/9EAZ2yyL3APsw5lxylQMBI9JY5Txb9jM846qCGWdkSzTRoXUWRmj\/YOuEHENyLS6fJnYKE1Fx+rOEskYHJ\/kYI6mZfZVnc0ygs82y6KHFl1dw\/y8kfJVFXU73NiLg\/scBIwVbOwRxxlEmheopOyjK\/m+t8P3SoaGCbTzLKHLbRkFqIElmRTj3IQYQVJEbX1s8FmBbuTQmv88BmIjFhc39vJQ\/7XT+gwHbXDgmnpkIBoBPmHlk0S01i\/GElZya1ag7ShgJ59rvbUUMthYjVE0ThWWKJw5TeRFsdIO2yjja\/vmFLUdvZc3B3BMoTp3WIKtwCG3byiFGY9UOcN1yHq+6sAOWpFav0aXGgZ8mHtUm+48iSFSda8HV6dctY8RyvaCetdsZTxvEcYxfFw\/7hkiUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2018-05-21T08:20:42.8721823+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":88795,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-07-26T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1244.49,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":0,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":0,"packageID":111},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1244.49,"priceAfterAgentDiscount":1244.49,"priceAfterClubMemberDiscount":1244.49,"dayFinalPrice":1244.49,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-07-27T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1425,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":0,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":0,"packageID":111},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1425,"priceAfterAgentDiscount":1425,"priceAfterClubMemberDiscount":1425,"dayFinalPrice":1425,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-07-28T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1177.99,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":0,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":50,"packageID":111},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":588.995,"priceAfterAgentDiscount":588.995,"priceAfterClubMemberDiscount":588.995,"dayFinalPrice":588.995,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10176,"packageID":111,"parentID":0,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 ","description":"\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05e9\u05dc\u05d9\u05e9\u05d9 \u05d150% \u05d4\u05e0\u05d7\u05d4 ","shortDescription":null,"startDate":"2018-07-26T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2018-07-29T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":3847.48,"totalPrice":3258.485,"oldPrice":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"41SuperSu","planCode":"B\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2018-05-21T02:38:02.7984032+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"k5FJJ3V+IY+Xz6FM7Dg\/cBRjfQtzgm9wrwOykqJ8X2IXrC\/+tHOZuoGrisLS1HccVz8W\/\/76hgb8CrEAIed\/ecQIpolm3XIP\/hutqCMy70QEhNn3SaA3ks7FtVSjZ+eUNlCcpCA0uR9v9RofDeA5McPdxM+tTpnPJ07ORxDWMQe3FgtHPE+GuQPTm4ZvHDpvX2QoJGiM3861KTsCwtV5EARjHiEBUfHrHWSZi+qb17H0X8T0\/bOa2FDMOAuK6TcxvCMOXTNvhjhc7RcxksiInV8rbyuvpbayPnnRrECVVAO\/TewPcEr8BnsddhXycUcwVyzmwI+hXSrWWW1f1Edbap3nZdr1UQnWrRKK7GNZAR8GsbZ7E4PODmV+xj0+5ZKAwhJWJq5uWrEiibUVDUxV4FlWK3842VOpKkObik22hFLDhH9c0edIz8aQUYdq6RglLAnGyBJZStp+AA7Ld5kx+9V4YUnkakJuq6NMQkpbxyhcXJG6WIfIzGZN2WrpKNLDi7K7RWPQxrm06ZS1+o7W5L8yu86kYzDawPwG5eqxkgaDnaNEOSfdETs2D4PVTTdOyuaOUXCPbHxj\/5wCEqxx4KGvgq+wNHMSHI1D3lDWCnNHadb1ozbEUQHstxOPKUQPmVki82l11qir7LIoIQG6R\/u5F16geWn9YGO8IY6MXcH9nrX+BKH5eutYuvqfQzjmA0in0odTNAYLBYSTrf3Dl4VSbHRXrhCQgWLpQlCveNMYd6bD9GuP2I3QVfHlGkIqVReUm6kvi3wGhAgo2D688xbxS4r0SKsjxU20EugxyI8=","sessionCreation":"2018-05-21T08:20:42.8721823+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":88795,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-07-26T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1149.49,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":0,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":0,"packageID":111},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1149.49,"priceAfterAgentDiscount":1149.49,"priceAfterClubMemberDiscount":1149.49,"dayFinalPrice":1149.49,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-07-27T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1330,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":0,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":0,"packageID":111},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1330,"priceAfterAgentDiscount":1330,"priceAfterClubMemberDiscount":1330,"dayFinalPrice":1330,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-07-28T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1082.99,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":0,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":50,"packageID":111},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":541.495,"priceAfterAgentDiscount":541.495,"priceAfterClubMemberDiscount":541.495,"dayFinalPrice":541.495,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10176,"packageID":111,"parentID":0,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 ","description":"\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05e9\u05dc\u05d9\u05e9\u05d9 \u05d150% \u05d4\u05e0\u05d7\u05d4 ","shortDescription":null,"startDate":"2018-07-26T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2018-07-29T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":3562.48,"totalPrice":3020.985,"oldPrice":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"51StandSt","planCode":"B\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2018-05-21T02:38:02.7984032+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"OBRyYc2SoDKXz6FM7Dg\/cJ\/yc+3bl1peK7TfCDC7MJuJo9OemkoZg97RimYixZbKRf12+BySFr6+ft2EhTukS406OmqYxxSK\/hutqCMy70TPpoJfh8jfz8awdZ2xwsqHHn3No79+X8sd+3gIeS6DVRmuwQDsTp41Kzb\/nztSVQiLJz4qAbv6aa2Qwh7EkF3yL2LoVZErNDRDM1xu2VjNAAEgrYkZYlMSQOcr1DjqYfsYnqvYnfCsfIiyrprLWdQDA34irHvPLqr6NUiN\/sTwf12EjasLpSJFYjQ\/GoGLIYCsCbITC2HUrnikueaR8IC514ZTakrwuDENExmA6\/JuOyeiUdd02y30peAfsKzksZvcg+rnh46lm+5F3LajLyKwc2r1iwnuFtP6Z9kKNFLHBtbqO7rm5L2Gjj2wjMLBzThX3sEdOiVsyjPl1odm9hcjGY99Ykf6RCrZ1UqrZ8qhbYzw6tRRXtNS0JKUnuw1yVPsP+GnBmpYIBzuKK26l8J\/d2r1iPgItEz8m3M0J2E3fmFP6JO77NyLpGLKnyS99iwLeIPYE67FTVeEXkWWXzveXm0QLuhhfPN9nprIWyttbfEw42+gw7LYlLKOMibJGEJq8ycQFW5gmnub2cwu0MGVb\/SY1m1UVRNCSHua9BmrQ7ZNyRMohNrw3IpGEKUkkufybraiimoR0lIMiuXEnfkIgtPX5S7reJnROuapCf\/0SvEV5Et843K\/6LS3XNizVJDd1WGj1O\/h3pq6GQaVhAwHdfdh11+QenFzHQPs6H5QjI2ZE4OIYiZN85T+t+4txlIiUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2018-05-21T08:20:42.8721823+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":2,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":88795,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-07-26T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2242,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":0,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":0,"packageID":111},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":2242,"priceAfterAgentDiscount":2242,"priceAfterClubMemberDiscount":2242,"dayFinalPrice":2242,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-07-27T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2422.51,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":0,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":0,"packageID":111},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":2422.51,"priceAfterAgentDiscount":2422.51,"priceAfterClubMemberDiscount":2422.51,"dayFinalPrice":2422.51,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-07-28T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2175.5,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":0,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":50,"packageID":111},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1087.75,"priceAfterAgentDiscount":1087.75,"priceAfterClubMemberDiscount":1087.75,"dayFinalPrice":1087.75,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10176,"packageID":111,"parentID":0,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 ","description":"\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05e9\u05dc\u05d9\u05e9\u05d9 \u05d150% \u05d4\u05e0\u05d7\u05d4 ","shortDescription":null,"startDate":"2018-07-26T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2018-07-29T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":6840.01,"totalPrice":5752.26,"oldPrice":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"31SuiteSu","planCode":"B\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false}]}]},"roomsAvailability":{"roomAvailabiltyList":[{"hotelID":10176,"fromDate":"2018-07-26T00:00:00.0000000+03:00","toDate":"2018-07-29T00:00:00.0000000+03:00","adults":2,"children":0,"isLocal":true,"customerID":353,"priceCodeGroupID":70732,"cachedCustomerID":353,"infants":0,"clerkKey":null,"roomPriceList":[{"creation":"2018-05-21T02:38:02.8765185+03:00","roomCategory":"11DeluxDe","priceCode":"HSiteNIS","planCode":"B\/B","totalPrice":4132.48,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"olQdoYn6B3OXz6FM7Dg\/cK5lc9q72CqyWH8F567TsozwlpqRDieg2dQYwX\/XctiAG\/SCSbu4VIy9f24pVxoS60+8e30456PB1iiWNdViWhTg0kKeZ6Ex44dS6TDvhH+agqVOcV\/PCg4jqg9BeISnY4ud+TV4sxTrXZ\/KLz6yR\/VO3Ib0uT5m81Lr2IxTfzw17XsgwJKbhWk7dpzInC9\/l6kY7nA2NBCVTMY2523QJokqD67iA733hpSws0d8yRM6dbuXAsPZWpvmniuLz1f2FiDEL0BlrPG\/N0Y+cBd\/6\/hh6kEsmQGUmq1Oont9tqXxDvDuG30znf1EzM+H3nKAy+pTfG76RHJLxBHyYnRcMBc+0iN0Cwj1FbGhEt0eVRnxlUC7obfH+1gu49l0bP6tcfNoQTVQSqnEcRCciVOrT1+9XoeavkvoL7RRZi4z8rHsTtdqvCqT2+ACDYLRgA\/+G5jCk3NDjz\/v7KTbkoV0sW+RQgwGj4CaG30lFawWH1S3DdTeZEiOOm4Y2YhhlvSsj8ZWqo5A+wshyHmQgu6yhtbYikwsqDevo3ReGUYF3KjrPJg1WWl+c5fqdaReEaIrNZ2qktxFoqzCDWCPFsHMikE2b3WWd7MMxWcEDVoX1uTJQzmsap5JcIaC5t+KzwVpR1b52iFZRPqEv\/7vunstnOPdjWP6pVbJvQYFXsWhgyoa7DX4VWj0FstciotO++BheOxqURRqhW3QnS0Xg+XueN4UlQqEy4GU9SJRCncm1UpY","sessionCreation":"2018-05-21T08:20:42.8565300+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-07-26T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1339.49,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1339.49,"priceAfterInternetDiscount":1339.49,"priceAfterAddOnDiscount":1339.49,"priceAfterClubMemberDiscount":1339.49,"dayFinalPrice":1339.49,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-07-27T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1519.99,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1519.99,"priceAfterInternetDiscount":1519.99,"priceAfterAddOnDiscount":1519.99,"priceAfterClubMemberDiscount":1519.99,"dayFinalPrice":1519.99,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-07-28T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1273,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1273,"priceAfterInternetDiscount":1273,"priceAfterAddOnDiscount":1273,"priceAfterClubMemberDiscount":1273,"dayFinalPrice":1273,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-05-21T02:38:02.8765185+03:00","roomCategory":"11DeluxDe","priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","planCode":"B\/B","totalPrice":3914.98,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"olQdoYn6B3OXz6FM7Dg\/cCh1JmjR1oHfGdAuRr54qbXtqAD5GA\/pDjWE\/\/1lVYn4h1V4kt+cNrHwCQQflsf\/YIqgLKT69RWgCt1vjdzFAMRsoJjqviuPyGez04tsBI96kHnp\/MdEMLalcHcEp9XrflOpD3BoAsQXQQc0cLKzsJ2xk5Ku7gFPTYtGiDJBWZj9nvsuwxgG6zIbzbb3kOujRiwiHhrA9l0yU4xQynEKr7gDqDzKcOuPfXhUfWyY0FiNDpp6Zv7JXjM5d6FXSIyu6L1LGgbHgPbzFXYuGh3jZZwTlZI\/ksMRUNJ1rLxHnezhbtOJhWJ52kHOWCxKnGkF8UwSYbzZHTbEtvdLqgJF4BaFuyMTXd5sVvXpQaH9wJXXYIJ16kSCi50hpnOmC0ExvD8s1XiTT7CS9NpeTRnzplKuzCImgasLdsmJCdDm89bKbfQBRqaJBB3YoGssi\/GTNc+oF1hFvYG5JFZVEXPbCzGt0kb95OqcGxfhmooibTrdJxmyImAY2fL80lsqQrE9XugoMudhq9eljv6hIyJR0uGSQaTUY4safIqmRwgK9vILRxlSJJ6q5v8P0+E9JaYj4d1SjNLdcnoE92q6uBhQxfDmhdwr\/oiF7O5890z7t6b0G+yDZA+CqksAbW1w5vnzSZ16tHbFlU2DW+zVHVgpznoGAQUFQoNV9iUq4D8WaEMPuw5\/L26Kna08hP04EiMnaejGGDq6e0JdRoSpDREWltW5goVmRS7K8IbxF15SC+4t1Xt13rVOZSwiUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2018-05-21T08:20:42.8565300+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-07-26T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1268.99,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1268.99,"priceAfterInternetDiscount":1268.99,"priceAfterAddOnDiscount":1268.99,"priceAfterClubMemberDiscount":1268.99,"dayFinalPrice":1268.99,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-07-27T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1440,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1440,"priceAfterInternetDiscount":1440,"priceAfterAddOnDiscount":1440,"priceAfterClubMemberDiscount":1440,"dayFinalPrice":1440,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-07-28T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1205.99,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1205.99,"priceAfterInternetDiscount":1205.99,"priceAfterAddOnDiscount":1205.99,"priceAfterClubMemberDiscount":1205.99,"dayFinalPrice":1205.99,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-05-21T02:38:02.8921428+03:00","roomCategory":"31SuiteSu","priceCode":"HSiteNIS","planCode":"B\/B","totalPrice":6840.01,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"olQdoYn6B3OXz6FM7Dg\/cG2CqOAq3rj5XwGqMICJjUAWT1SyoTcB6OO6U+J78QXRIYqquWBbjbvNIsSzFwNNQaqcZaOZ+1ASIT2krP\/GZOM8a6OaKLJPhDw9iAQ8fMbTL1d4njK3He4eP4OSY1Ht7Um+WBYndkB+1twjT1hvRwgoiE3JWZDJcWOEjCHgOBGCURMcQk7oT0k8yz4tUI8GhHe\/\/E\/HLPM\/7je1xlDTbm2T5UCHvKjtTLpYugOL\/pDmZ2SZr4RNUaVbjtp\/kfugEcyGnj6KefdHptZtS\/hb55HdSmDorBmqmP3b7HnqCozV+axar9KpehBomdKiFf+Cj6B9j5fZmYIlTRxjvIgwxznCS3hEU1Ttd5KnVMDXmmU2ul7M7hIf23cYugUW4oeG26im78seEpIivJz82kgeKhPVF\/MQRCB6r1L3YUGMbXdMKnStJ962mhGib8shJs8sF6iRvQKLIYKvFVyBnQFk5q543vGs5HZwqAD4kYmsAr\/uHnF9ZMmEocwPPZCP17h5eczaheOlCfKQSoMakmmMuO3lwdyT0El6YhLhLa2SFz+vJtJlciHNqunTL2l9kOkGoEhri3l4CHUz\/PT9dxd2jk6A0bjLDTCKE6fEurpIBSrBZKL2bvO2DMEpgffGX8s0Rm\/qrT8LQ1fvkY\/PmYky\/iW6JPgmj3j95MOhRietf633dnuf9suscMwe7PfIZkcLPZjv6HB6rgc34Ps527YRaaoiUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2018-05-21T08:20:42.8565300+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-07-26T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2242,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":2242,"priceAfterInternetDiscount":2242,"priceAfterAddOnDiscount":2242,"priceAfterClubMemberDiscount":2242,"dayFinalPrice":2242,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-07-27T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2422.51,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":2422.51,"priceAfterInternetDiscount":2422.51,"priceAfterAddOnDiscount":2422.51,"priceAfterClubMemberDiscount":2422.51,"dayFinalPrice":2422.51,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-07-28T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2175.5,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":2175.5,"priceAfterInternetDiscount":2175.5,"priceAfterAddOnDiscount":2175.5,"priceAfterClubMemberDiscount":2175.5,"dayFinalPrice":2175.5,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-05-21T02:38:02.8921428+03:00","roomCategory":"31SuiteSu","priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","planCode":"B\/B","totalPrice":6479.98,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"olQdoYn6B3OXz6FM7Dg\/cCh1JmjR1oHfeC\/lYtUdFOcT+hFpXVJeeSph+s9F5cMQqzCfJQvycuBOLcvIY43dquNHy+llCaZxPbeTqW+zEZ82nFO5NU49zl8uVkrni56cb12EFyiz\/QfR0f7SzFuio1o2c+sYMQFZnIcBdMedAs05pMO0Yy+AEBACpyc0XYQmoXK2kfA1YpPe6aRe8BpL8r6hWAD99QjA7LesWRNdo653OImz6CW9wVa5VFED7CKx88lluG+8L0Bk4RJG285JRKsTthbg0A1alix8JqDpT3GD01wyKKoOaJOXL6tj\/K\/Yw8mkmRYA6HKmDj4XSmwm\/n+4FWfr5gR3XZZIFUATL3lHnFWcyFGbRM9SAoaOKEqDXhwuMsrLE7u3AGPBQWOGjyjpt3khWDukwSEi1DA+oxZK2zyOaRWisJpcw6eHQ+\/lrkNPGKR43BEHWuqtqu\/D05DGCzy4oTJJHhrJ1Jbk8goK8zKQpqTwWMAxltqhTjGDb3oLEdbNFyFBl5kM5hTnx7GvDJszv9lKq884sHGMIq9ht46ONJ6+gCSNE2X5Q88wSfVdO7mxA9Jn5r2EWDW8JGJQ4OS+vIW+iJp9o5bpvgUYakPqz\/T7vc9dsVoPns5Pk1DFTgKbQ6rzI\/uM0RKOIgeaupvFoUmj9tHFq6qUTiYXCkmehLMopXg3XdVaTb0QLePSd0bWhJogCeXzf+w6mam3XqkJnnM5521PgjoxSSYAoS4YiQGzSO25wR1FJIcQ+L3wIUpqxfIiUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2018-05-21T08:20:42.8565300+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-07-26T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2123.99,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":2123.99,"priceAfterInternetDiscount":2123.99,"priceAfterAddOnDiscount":2123.99,"priceAfterClubMemberDiscount":2123.99,"dayFinalPrice":2123.99,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-07-27T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2295,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":2295,"priceAfterInternetDiscount":2295,"priceAfterAddOnDiscount":2295,"priceAfterClubMemberDiscount":2295,"dayFinalPrice":2295,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-07-28T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2060.99,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":2060.99,"priceAfterInternetDiscount":2060.99,"priceAfterAddOnDiscount":2060.99,"priceAfterClubMemberDiscount":2060.99,"dayFinalPrice":2060.99,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-05-21T02:38:02.8921428+03:00","roomCategory":"41SuperSu","priceCode":"HSiteNIS","planCode":"B\/B","totalPrice":3847.48,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"olQdoYn6B3OXz6FM7Dg\/cG2CqOAq3rj5XwGqMICJjUC4Akw0NJ20GoNHYA3Jc3\/nMkJY2oAohtKiaUAZ7y4gCkRt1vhumUuWwZJ2L927ToNCwJ8CTieu\/WrXrpU3ZBs0DLUtUxsGxSlvYEutfFaDYB5hrfo7Sb\/9aHDkYAWCKvhUatfAdhZQ4kEGOmkhErlJLz2E7g7qYwcraZRcRsvPifgTF6rpjeJUD+QG76lp0PEU4DT\/UnvIFpG2tkbFz3ec33cwnY2Oc2P1zyQcf7w7sF32sDukRk2PmWPWYp3XnafxF+LpXi7uY2ktxMVCnt6x0xqDddwOKYcwZzAa8Mr+TF+gRumBBYtV0FMxG9alWvW9l4YXtUshrALrzJoxEmV4a9mcapX2GWs\/h6KIDb75CAu0G0caKfNfCGwx5Y1RzOhQ7WnSrE4UsdPvLvGf2XxEYf2H61JcDUV7tjXM74DkjT2pdw97hr9ae9nkecJ1BzvTp2Hqy84yxYy9yJrED232+1S5ESnNKHKIh+b8hVd7RLT9n3xIXCRCLdbn2apqMN0DKYs0gZLBAKcPNZq45MKVkW6DGH0d7ufrOg2VM+OFCPbOeMe+8ViHYhUIxTeS87fWXv1suswlufvzn6k0jtGsnSytRnEXJ\/g9wqd\/HkCtuBlJUpohtaKj5a89+VNTcv6Wx3CwN1pC7QJUm3T+DDXKEeWwe6n\/HC9i3IW1bY8tvbHcXA2AxGHcl52nZLbRBP9UbEPP690mzg==","sessionCreation":"2018-05-21T08:20:42.8721823+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-07-26T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1244.49,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1244.49,"priceAfterInternetDiscount":1244.49,"priceAfterAddOnDiscount":1244.49,"priceAfterClubMemberDiscount":1244.49,"dayFinalPrice":1244.49,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-07-27T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1425,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1425,"priceAfterInternetDiscount":1425,"priceAfterAddOnDiscount":1425,"priceAfterClubMemberDiscount":1425,"dayFinalPrice":1425,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-07-28T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1177.99,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1177.99,"priceAfterInternetDiscount":1177.99,"priceAfterAddOnDiscount":1177.99,"priceAfterClubMemberDiscount":1177.99,"dayFinalPrice":1177.99,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-05-21T02:38:02.9077686+03:00","roomCategory":"41SuperSu","priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","planCode":"B\/B","totalPrice":3644.99,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"olQdoYn6B3OXz6FM7Dg\/cB0S8hFe2xF9X9FRSZrpj\/aOARRd3ww2TtwsQkhhgFiWHHGdV84yyBytwJjb+LQuUmoGfBcHMtOUZvYOvrpv8UDpn5kEc4Ep0+mmOp2jEKs\/UlTQbcy\/8VCm7OI2IAb7LVpSbCKr9arRvvZGYz6hmnghE0uqpo9G6eBg763d1zpSRdD8C6xN32NxsVv7rD\/x0uHlhQPu75SZxahP0ubux8X525puM4TrbTjXR+HznbiEEdEGfEem9F+bj1TrfM+hBWdHVfJW+QBtTqkd7RpXAhZUCXeyAKsvo3Xl5Tm5Uotet64m95Ege5o01\/X4CYJbSUnwSsSxVnm6d9kf2Ug983EsbHDac3o1o6KAaV3XfZ9kpS8sNkvLRYBqd+UyPRk0yDjQdXuI6RY3IFE2UuPaG9Ljca\/gySy\/asn4FKOQMVIYhPJ4i+n8WqghfI10dQbGPfDGO8ck0vNV7PbAhcgqKMjVp6tLldSOcb1TFYH4dW\/Jz7rWBz7\/7O9Ty\/FOvktpFd5NsvZO10irc008LTs0G55Y2TffByJKIoVhm6i3AHFAYYug1i2Ou0jwIrlPJgZnQ3\/tljGAJ90rcyuCa4SSm8sMnGCi3DMSX+ljQvHY7KTRDdWFcz38MLsTzlrdEqWlRPNz6CEA\/4WicwCbZF5OY2arhjzaXqKGpt1mwtV0j5ULQBJJdaaLv4a7ugxj4eBU5jXff1W2cSj6+AB3LJVuhVRVJdOS8m1llk3dXVhTQ0HsVGxDz+vdJs4=","sessionCreation":"2018-05-21T08:20:42.8721823+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-07-26T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1179,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1179,"priceAfterInternetDiscount":1179,"priceAfterAddOnDiscount":1179,"priceAfterClubMemberDiscount":1179,"dayFinalPrice":1179,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-07-27T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1350,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1350,"priceAfterInternetDiscount":1350,"priceAfterAddOnDiscount":1350,"priceAfterClubMemberDiscount":1350,"dayFinalPrice":1350,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-07-28T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1115.99,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1115.99,"priceAfterInternetDiscount":1115.99,"priceAfterAddOnDiscount":1115.99,"priceAfterClubMemberDiscount":1115.99,"dayFinalPrice":1115.99,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-05-21T02:38:02.9077686+03:00","roomCategory":"51StandSt","priceCode":"HSiteNIS","planCode":"B\/B","totalPrice":3562.48,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"olQdoYn6B3OXz6FM7Dg\/cA\/FhgS18FbsIhwe+ijurlh999no9YcyXja\/7Onoi1W4DpNdB2UGsmoSrVIOahpcWntmX4VvSxxmc7anWCMQ0WjcjQTQA9P+5gSAFQf9Giidc3d9m6Yiz3pClOTCuMrm0LTE2EcmwpviegEAIsVqegm2pjUMQT6UluUj6plM94yzMBS8FgxM12WLg7VvkvqaGnQNuHTWwbacuOzxr1zKhO0JnP9GCFNnGeQjiJmKa9xwK1LjPtUx\/aUSHV4xdvUG7OOPuqwP8X4PTBrP8hdHl4ixhlsjEn+8qP+V5ymOyOpsjRuby7KnJQh0UghyyQexvXZIxkS4\/Nspfa\/7LBiMWekHenFDZjci8k+RGokgB1v4AU1LwzIw9iNFsTdl7le1PrlKJoWp1B2Fs9lj9OKtNKgTOnE1VySm54s0K\/RUMgfDfUfv6vyWZYkjJVcKEvYcSbmW\/WsQZ2HcCNe8zLnFLJhJ1Es\/uTlxONJV1ckdMhRCnrEtX5Tm8eT6rz4PeW0+yKQHYx6p+ElQa5L8zEjS+EKaaB7b7EeJe0XRCHKMeukWWFBobqrDO8pMENL0SwnzkrHLwHjuTQO2ONDeX0P2l6tk5ILQxeaKsQF\/z1xN9cKbsUDUAYbxazxuEmsF2F08QjUa0qU8DxbeaarxbbuVn3CV3dDJ8aX2PHJ9vVoLuyMtuT\/q3l+5QF7Zr3qDJvsihJ\/Jgp39GDAex4kKPHqjNPBvb2XDR5nx2SJRCncm1UpY","sessionCreation":"2018-05-21T08:20:42.8721823+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-07-26T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1149.49,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1149.49,"priceAfterInternetDiscount":1149.49,"priceAfterAddOnDiscount":1149.49,"priceAfterClubMemberDiscount":1149.49,"dayFinalPrice":1149.49,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-07-27T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1330,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1330,"priceAfterInternetDiscount":1330,"priceAfterAddOnDiscount":1330,"priceAfterClubMemberDiscount":1330,"dayFinalPrice":1330,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-07-28T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1082.99,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1082.99,"priceAfterInternetDiscount":1082.99,"priceAfterAddOnDiscount":1082.99,"priceAfterClubMemberDiscount":1082.99,"dayFinalPrice":1082.99,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-05-21T02:38:02.9234221+03:00","roomCategory":"51StandSt","priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","planCode":"B\/B","totalPrice":3374.99,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"olQdoYn6B3OXz6FM7Dg\/cNd8iZZF2wNbf7hEpVtdR8tNcY1eO3rx6LRkzxLfUL4xvSWtgMrvWlty27hBrd5+J8Yb5pzKJPlZU\/DJrU7QMYZ7t11cJ\/WAN4+czPRnGalmqmW46AepyAt5lD\/djbA88p9BuBCK7muUEEekARZLalT+voZKsqJon94MlzHDnjxDShsgt1CzUBfYrc9+qUtqKncBNKgC3MW2LSDaFwyYsh7aO3MxtFGkhsVLlOmPDA8JOm7\/NtZ+7QIfRqBBsbzr5aRPlQvZ\/vS7IsMm5BqiiuSMFDYBUrqnSbpLuw6L\/xuv3N6bftW6I8RN7iqLsIlAfrP6UWd0Jwo6zDV4PxAIN3EXqjpm7MEMXB\/RhoV5oJdWoI7EsTNJPSNHK6u5iN\/YeVxePA\/CwBO3dUxIka\/kuttkk6EoMCdMIdjM3mCVGHztc5\/Xu3HSk7YgdhMNHIYgJC7pFjOCSHPaXJ56sIHCFerIqdFtCJGaSZ8lFdgTyZYuwxQ\/ud121c8ofaySbQ7N159wOeRsoeI3\/toKaji0+x6iS1GeK2Tdbtm1uRMnBzltEeere7\/39+yW2cThdYpHuQqXTWh2J1wqUpk+ApS3HOTFi9DiiIuRxP5EJby4KIPJDInfjQAN9oETcJtyaK53fiJLCYF5zKnbUDN52ZUgbKk28Q\/Ojx+NXhutLFrQtoLRMEpq\/OhswN7thBJ8rrOnUe7EYpjoMOWKWYto0olSfSRpvcSZ2EbK3GPRk7WYvHfLVGxDz+vdJs4=","sessionCreation":"2018-05-21T08:20:42.8721823+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-07-26T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1088.99,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1088.99,"priceAfterInternetDiscount":1088.99,"priceAfterAddOnDiscount":1088.99,"priceAfterClubMemberDiscount":1088.99,"dayFinalPrice":1088.99,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-07-27T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1260,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1260,"priceAfterInternetDiscount":1260,"priceAfterAddOnDiscount":1260,"priceAfterClubMemberDiscount":1260,"dayFinalPrice":1260,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2018-07-28T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1026,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1026,"priceAfterInternetDiscount":1026,"priceAfterAddOnDiscount":1026,"priceAfterClubMemberDiscount":1026,"dayFinalPrice":1026,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null}],"requestDescriptor":1,"isClubMemberResult":false,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"discountPercent":0,"isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null}]},"pctList":[{"hotelID":10176,"languageID":2,"priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","name":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8 \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3 \u05dc\u05de\u05d5\u05e2\u05d3\u05d5\u05df \u05e1\u05d7\u05dc\u05d1 ","description":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8 \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3 \u05dc\u05de\u05d5\u05e2\u05d3\u05d5\u05df \u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","picture1Url":null,"picture2Url":null},{"hotelID":10176,"languageID":2,"priceCode":"HSiteNIS","name":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8 \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3 \u05dc\u05d0\u05ea\u05e8 \u05d4\u05d1\u05d9\u05ea ","description":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8 \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3 \u05dc\u05d0\u05ea\u05e8 \u05d4\u05d1\u05d9\u05ea","picture1Url":null,"picture2Url":null}]},"isCachedData":false,"apiStart":"2018-05-21T08:20:42.8402009+03:00","apiEnd":"2018-05-21T08:20:42.8870505+03:00"}
 • חדר סטנדרט חדר סטנדרט
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 3 לילות
  לינה וארוחת בוקר
  מבצע - לילה שלישי ב50% הנחה
  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪3021סה"כ 3 לילות
  ₪1007ממוצע ללילה
  לינה וארוחת בוקר

  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪3562סה"כ 3 לילות
  ₪1187ממוצע ללילה
 • חדר סופריור חדרי הסופיריור במלון בגודל של כ- 18-22 מ"ר, משלבים עיצוב מוקפד בין חדש לישן, בין עתיק למודרני תוך מחשבה על התאמת העיצוב לאופייה של ירושלים ויצירת אווירה נינוחה ומרגיעה, שתתאים לאורחי המלון. החדרים מאובזרים בריהוט בסגנון קלאסי ויוקרתי להשלמת החוויה,מיזוג אוויר, מיטת King Size יוקרתית בגודל 1.80×2.00,פינת ישיבה, מיני בר, טלוויזיה חכמה עד 49 אינצ׳, כספת, אינטרנט אלחוטי ושיחות למספר גדול של יעדים בעולם ללא עלות, מכונת נספרסו, עמדה להכנת שתייה חמה, חדר רחצה מאובזר ומפנק, מייבש שיער, כספת. חדרי הסופיריור נמצאים בקומות הגבוהות ומתאימים לזוג בלבד.
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 3 לילות
  לינה וארוחת בוקר
  מבצע - לילה שלישי ב50% הנחה
  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪3258סה"כ 3 לילות
  ₪1086ממוצע ללילה
  לינה וארוחת בוקר

  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪3847סה"כ 3 לילות
  ₪1282ממוצע ללילה
 • חדר דלקס חדרי הדלקס במלון בגודל של כ- 28 מ"ר, עם סגנון עיצובי מוקפד, עם התאמת העיצוב לאופייה של העיר ירושלים ויצירת אווירה נינוחה ומרגיעה, שתתאים לאורחי המלון. החדרים מאובזרים במוצרים ייחודים להשלמת החוויה. מיטת King Size יוקרתית בגודל 1.80×2.00, פינת ישיבה, מיני בר, טלוויזיה חכמה עד 49 אינצ׳, כספת, אינטרנט אלחוטי ושיחות למספר גדול של יעדים בעולם ללא עלות, מכונת נספרסו, עמדה להכנת שתייה חמה, חדר רחצה מאובזר ומפנק, מייבש שיער, כספת. חדרי הדלקס מתאימים לזוג+1.
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 3 לילות
  לינה וארוחת בוקר
  מבצע - לילה שלישי ב50% הנחה
  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪3496סה"כ 3 לילות
  ₪1165ממוצע ללילה
  לינה וארוחת בוקר

  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪4132סה"כ 3 לילות
  ₪1377ממוצע ללילה
 • סוויטה יוקרתית סוויטות הרברט סמואל היוקרתיות בגודל של כ- 40 מ"ר, מעוצבות בסגנון עתיק ומודרני ומזמינות את האורח השוהה בהן לחוויה יוצאת דופן של רוגע ונוחות, המדגישה את האווירה סוויטות הרברט סמואל היוקרתיות בגודל של כ- 40 מ"ר, מעוצבות בסגנון עתיק ומודרני ומזמינות את האורח השוהה בהן לחוויה יוצאת דופן של רוגע ונוחות, המדגישה את האווירה הירושלמית החמה. הסוויטות מתאימות לזוגות ולמשפחות. הסוויטות מאובזרות במוצרים ייחודים להשלמת החוויה. מיטת King Size יוקרתית בגודל 1.80×2.00, פינת ישיבה, מיני בר, טלוויזיה חכמה עד 49 אינצ׳, כספת, אינטרנט אלחוטי ושיחות למספר גדול של יעדים בעולם ללא עלות, מכונת נספרסו, עמדה להכנת שתייה חמה, חדר רחצה מאובזר ומפנק, מייבש שיער, כספת. הסוויטה מתאימה לזוג+2.
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 3 לילות
  לינה וארוחת בוקר
  מבצע - לילה שלישי ב50% הנחה
  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪5752סה"כ 3 לילות
  ₪1917ממוצע ללילה
  לינה וארוחת בוקר

  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪6840סה"כ 3 לילות
  ₪2280ממוצע ללילה