אנא המתן בזמן שהמערכת שלנו מחפשת עבורך את החופשה

loading...
loading...

להלן תוצאות עבור בי קלאב אילת הכל כלול

תאריך כניסה: ביום ג' - 16/04/2019 , תאריך יציאה: ביום ה' - 18/04/2019, לילות: 2
$var (array)
error FALSE
warning FALSE
message NULL
remoteServiceUrl NULL
data
array
packageToBookPerPax
array
packageToBookList
array
0
array
requestDescriptor 19341668
packagesList
array
0
array
creation 2019-03-26T07:51:49.8390552+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID c0X2RXkJLh+Xz6FM7Dg/cF82evhAhdGy2nAICAp6nDTlyP1EzyZC6s50sEZ5ZXIRmLSiucG2ZK/gOO/SSeYd6ELvFqmIv0kgHr35Pc8ASza8EAub4bgrmXKgJeUxuIeIiYyhyIwbiObK2qadNmnugP7UdnRaEOdSX4dkWEpfI29WNEEXw/cS8Fhss9AJqCDqd7jHmCWKdWoS5P5TVUG1L5Byf5+6CnEat8Fa86C98bqHTdSPhvgwy4nHV/9PV6nLEE4mTwBEiA3R1Fj7mZGK48x0FBbuFIdXojb7EXSrel3X58br54UHQ4b8MfjeIs4JP07ysDSE5H+qthjFfmTRaYL3ildg7rbVp+bHBygUQavKzrJ9v2kywlTdF/cpExAwm/puogukzaFG6mqw/sGn5qOoSZS+rKU52S3hrMcovDaC1/DaUb6BAFDni7mp0QK/3aWaPw1JVkdTYScc6RdqGq8RCPK3OalRGA9G66Kn755aOL+ccUkGMNjHf1zYXFI60/aqLPo2UzbBG9mIa3aaDNOfU7ijScLWAfuyJHiNsueILE1W2HbywjRAX1+haNoZA7g88TmYss4Zn75NPE6qTrIrwKeoMyx5cMAiYA1ZcUt0rUn9GOlWhNIEfeoi47URD649JaQYuWuQ1bHI25/FK8wUWq+ijUvvgFIIQJXVFaBeUXDzYdum6LnELRETryZnEMq34+TnOA+eWmeaHj0cTcFrLTUH+kFbkVg1DILBHzASKSnuoKy9o3l6/dz13WbV9H75iwaM7S5rcPDFMMO3Qm6oqVS2LfrjIIqe/ZfvIMzigNcEwd5t99+AqDN6qnQQtPW4UhUlQgweXpKlcNGFflRsQ8/r3SbO
sessionCreation 2019-03-26T08:58:32.2391070+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 675
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 604977
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-16T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 675
basePriceNoTax 675
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 675
priceAfterDiscountNoTax 675
priceAfterAgentDiscount 675
priceAfterAgentDiscountNoTax 675
priceAfterClubMemberDiscount 675
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 675
dayFinalPrice 675
dayFinalPriceNoTax 675
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-17T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 675
basePriceNoTax 675
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 675
priceAfterDiscountNoTax 675
priceAfterAgentDiscount 675
priceAfterAgentDiscountNoTax 675
priceAfterClubMemberDiscount 675
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 675
dayFinalPrice 675
dayFinalPriceNoTax 675
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8439
parentID 0
name 2לילות טרום פסח 16-18/4
description 2לילות טרום פסח 16-18/4
shortDescription NULL
startDate 2019-04-16T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1350
basePriceNoTax 1350
totalPrice 1350
totalPriceNoTax 1350
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 31StandST
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
1
array
creation 2019-03-26T07:51:50.0445793+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID x+NOsK+RMRuXz6FM7Dg/cHJbeEKmRZjCrwOykqJ8X2Jt4AU6mnKnQDCX3aOcAXOxi3+3yx+ug3AJpTbYcMN1pKw96TLGSxR7IJoXfArS6/10PiGN8sonVtPJVOTkN1uAumLRFmhVZGLcUp+ImN++Kw4J254fUwzdu7x5s5DkSx+DpWma3s7O/Yhcf70vWZuh2u6SkgiOJ5tKl5F6ssFHxo0tmSoqr6H/t97pD+dTnTJ9FktyiML341/tkGIKZfECHAJwZVlCJpYGidia7ITD9MLEMDz+czq0bSWUus6Z8qO+mEFpHfeJgKO8UPKRwo3rI66+mrgfilZsZWYNxZ3sWgkusinuds8Wj5yC3XqACeC5Ku20tdsvKVIAX+xGAKBSokG2yQbzLHkOkA6zTYRPWlyuj0tyAhD3R1BAX3vKh8O0+Kn1BP+94CFfcSshvCO5LHV7BleuHqVApcBORYXP7Pb/nzCDD1p19Vbe+88Xzpqma160i20i0sZaIMrrWFNVkOmi7x90Kd8Fp2olj+u8E8fLKzluGTPOpDDDbrUa6h9Mmvb2g6iVyzHaNcEPBeRWpbHYQZgkXyOSCFxqCSD5ZsrWuyRbh3EPM/Y68TAlfGa27haLFkQ08WJ/g4PwZU7ScGlPaSh+3TLA2l98wi5twGzHbn6fIE5bk4LZZjOShgVHfD053zHm1zWNQWTGsSqB3H9n6dIMVcGSdbYA0mDJsPhkhFYG8w3SjYBbcM15agKgIMo5Tl146QBj2W9s+b+q2sFm4uBixu6IeRsdGQrolCf/dD58scG0o5uodQj4mkhh6Cf66VVxtL4dnO972rUyfEqhRmHAcGK3orFrUZXNsMVNtBLoMciP
sessionCreation 2019-03-26T08:58:32.2391070+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 975
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 604977
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-16T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 975
basePriceNoTax 975
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 975
priceAfterDiscountNoTax 975
priceAfterAgentDiscount 975
priceAfterAgentDiscountNoTax 975
priceAfterClubMemberDiscount 975
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 975
dayFinalPrice 975
dayFinalPriceNoTax 975
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-17T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 975
basePriceNoTax 975
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 975
priceAfterDiscountNoTax 975
priceAfterAgentDiscount 975
priceAfterAgentDiscountNoTax 975
priceAfterClubMemberDiscount 975
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 975
dayFinalPrice 975
dayFinalPriceNoTax 975
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8440
parentID 8439
name 2לילות טרום פסח 16-18/4
description 2לילות טרום פסח 16-18/4
shortDescription NULL
startDate 2019-04-16T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1950
basePriceNoTax 1950
totalPrice 1950
totalPriceNoTax 1950
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 211ROYALRO
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
2
array
creation 2019-03-26T07:51:50.0485794+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID LxvAmj3rKUiXz6FM7Dg/cHJbeEKmRZjCrwOykqJ8X2KXFm1ppeIVxZt+Ih72lb9CosmYcn/GuFOtmRxc+kVnzvLP2gSLInQVb9fcNsykeDwD/zyLsck2TGFXN+7HeFw1b90C0w0sB674hrMvb8k+4j4CM9Z5vpVOxC+/QTRuD3A1EJjWG3zv9Danh6yIPqRDFBU8gvnXM21Wqpg8FWgxN4o6FJDcsfnUIb7vtTdlvp+IWVfk8DHr8y8JkUuE8G7NaLR+NcFBJG+c/gJZetspyiqSG8w8dg4ojtYSvRJg69KKCT0QgFOyJXwP4Y93BZ5Mbf8kEKs0kM2zM6pHITUtnWGPbBKT+yoOyQ9ooS+6AALF7nk9OogCRJpoqRiBvBTMGLF/XBCvblxxXw+aJfcHbKolnFrCywOAjORus3OKgsapJZW0+OeqbFIkWQrxwKQWiXdyjzQooSNz8wYJmuer20bu24JsLRcKCzJE9wKvn6ulEVUM5ar9APXwgnykFHD+avEDhS8dd3YG5MQqdtSaTycObsDie1VorSuEZ+VEcrQmUkAfVhoBzxbaI4hAT+o7KlaUNHunk1BzJ0WjCP+Iy4ElB93Fn1CaUxdxyZixTpGfQJOmGl/DXs1nnOj+4yhhd1lSADo6HIcdFMKrW8YdU4JuKPh2kuUqJqH4XPzbHkVS4Jfk11DkZbMtHERrStoBwNKGKX5txABAgLXz580BXeKpkWWjRwYJzzpubkHCBi5/2nK6b857dZvMSmx5E3TuUAz/hymskmAP/pffSA6t79zVgwjN7l5sMkYwGbDhg/lJDQ4asAd70jN/zLl8gqC6T0jvInuYe+DagXZg9s/kl8VNtBLoMciP
sessionCreation 2019-03-26T08:58:32.2430746+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 1875
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 604977
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-16T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1875
basePriceNoTax 1875
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1875
priceAfterDiscountNoTax 1875
priceAfterAgentDiscount 1875
priceAfterAgentDiscountNoTax 1875
priceAfterClubMemberDiscount 1875
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1875
dayFinalPrice 1875
dayFinalPriceNoTax 1875
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-17T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1875
basePriceNoTax 1875
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1875
priceAfterDiscountNoTax 1875
priceAfterAgentDiscount 1875
priceAfterAgentDiscountNoTax 1875
priceAfterClubMemberDiscount 1875
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1875
dayFinalPrice 1875
dayFinalPriceNoTax 1875
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8441
parentID 8439
name 2לילות טרום פסח 16-18/4
description 2לילות טרום פסח 16-18/4
shortDescription NULL
startDate 2019-04-16T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 3750
basePriceNoTax 3750
totalPrice 3750
totalPriceNoTax 3750
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 231ROOFTRO
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
3
array
creation 2019-03-26T07:51:50.0485794+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID c0X2RXkJLh+Xz6FM7Dg/cF82evhAhdGy2nAICAp6nDTVqhdSZC4Mj6XJbZcYWfBfKQ810BeLs2MRg2/qXjrXWGtFx5UsI+pxDjyrzVt/nqj6e46cV+Bb3SxIVxHoPNonceXVsLjofPFbc57fAXy36sdQow5785r004KTcDP+KxHC8Z8kK6QDSb8/3Q+OXfCuda8zZYc7kZ+d4JfSLnaWtcgIiliMLXk4wZkZ14p4uh+DLff5qSF8KSwOpTn5KLizAkVAAKW5TO6xAHkTUK7yYsu3X3/TIp/abipCw6oIgtsp1eELLkyRactzzdG1tBxcLJKOQ6kPzawo+e8ukWvse5cUr5sZA3Bt92sm0PN75S1Gn/t0hI7fZ6oRTJlEvHk/V93VGRyx74Ao7gWRpqbFGsHEjXOPdGjbVAelB7Y1WdlIXPkM5q+2JFL4DTMSiTBqdREhHID1YemcLvA59WnqjjOK8j+b3zX63Ip+f1EnL/4PqqptX/hZMJIqElvaxPVzuEy7jKyn/R3pPx5BgefJiLHh9KAcTJAkOCuyOQpYKKOPAPU0p4RJIFOBgkbnxik/e0UrER6PtV0b5I8ijZvSAfx3XZGIuekSVxgC7he8cRQFgWbIdHII7iL0EnuEy9Clqt4hrr2k1INwq815PtXK7eTVo/Onr3sUH6EENsRK1vhB26saL5OaVLN3oijLcUpYcrM5myBCX7jrUrvDsN3j69SnpGcJSQa8GsuCnkMJVpqp7YX5LVBur9bvWa6XdbtrIO25pDpUmhEHfYh3E8vGjlkJXGJ2hLVJWaeaArByrWbj6tY4+oQMyElfS6M/ElMNHDxSA0ojLw2s4mHWyaq/BlRsQ8/r3SbO
sessionCreation 2019-03-26T08:58:32.2430746+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 755
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 604977
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-16T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 755
basePriceNoTax 755
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 755
priceAfterDiscountNoTax 755
priceAfterAgentDiscount 755
priceAfterAgentDiscountNoTax 755
priceAfterClubMemberDiscount 755
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 755
dayFinalPrice 755
dayFinalPriceNoTax 755
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-17T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 755
basePriceNoTax 755
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 755
priceAfterDiscountNoTax 755
priceAfterAgentDiscount 755
priceAfterAgentDiscountNoTax 755
priceAfterClubMemberDiscount 755
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 755
dayFinalPrice 755
dayFinalPriceNoTax 755
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8442
parentID 8439
name 2לילות טרום פסח 16-18/4
description 2לילות טרום פסח 16-18/4
shortDescription NULL
startDate 2019-04-16T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1510
basePriceNoTax 1510
totalPrice 1510
totalPriceNoTax 1510
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 81STDPVST
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
4
array
creation 2019-03-26T07:51:50.0485794+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID c0X2RXkJLh+Xz6FM7Dg/cHJbeEKmRZjCA8nE+u03klHFx4My8k5jp2xh3Ll2TiuY/wWb2jblDr4IAEtmSxSeOaw96TLGSxR7IJoXfArS6/2FZ4rYsoJxadExc9ehKzusumLRFmhVZGIy757D1C9YZoj+y79MiLOc3/gnOaJptTXfufDywqbpjIWiK6YG7zRC4+DTLRxA+YaM3MgbBECV4to7UdOH+6bpjJfN3pVOnKHMFgCAKasnlnR+eUKZM7LMlmd1xq/U1a23UaV1dYTmM9LEXxxdI4Y7HiSEZPFfkYqXKnUUSpMnhkKV1UX6kY8zrUlDL/vKkokyn6JMkZl5M2TPvurKxOpUpK/wNTKJaipP9Oy0AYK4RAVpMoFbA5nH5xAWYvN9Sk8BOWlNAksw/umJZBWXXS5VefqjdM2ku/AYZVSGPn54lqSwfie1izxDtoun7WJgV/yPXB2hKGaqCjIi6K6WWt9XNLURIgDIwl5Zi5ogrtgxe68Gh0KCM1Q53u894F+8x6/kWkgJf4p2BW62JsgUeiextuYjwYx5Aca29h9jBZn13ihHIQZtFP74j3Varv8/0chJ///AqDQPqY5ksh5ZKONTLo10cas7P0znzD/8BzCvYfIS8tyB1/Dj3wmnKcFBQRblxR+m2pnnvFBAthCZB0wg5ZjqspwkYIEve8e1yD731rp8619vu+cKiN37FJx1kyMPKpHLB3ru4lbScShInlMGCAWmGIYLad5XGnvTClXurEtMLACvGbSwddnDTse4uKUbzXxfIl8YfrXZpdyNXhvHI6qn0Hw2q2PHfs+HwGyFXuWy9w8iahf4hUcrPcDpZDRjw8nG3hejgsVNtBLoMciP
sessionCreation 2019-03-26T08:58:32.2430746+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 725
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 604977
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-16T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 725
basePriceNoTax 725
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 725
priceAfterDiscountNoTax 725
priceAfterAgentDiscount 725
priceAfterAgentDiscountNoTax 725
priceAfterClubMemberDiscount 725
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 725
dayFinalPrice 725
dayFinalPriceNoTax 725
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-17T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 725
basePriceNoTax 725
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 725
priceAfterDiscountNoTax 725
priceAfterAgentDiscount 725
priceAfterAgentDiscountNoTax 725
priceAfterClubMemberDiscount 725
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 725
dayFinalPrice 725
dayFinalPriceNoTax 725
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8443
parentID 8439
name 2לילות טרום פסח 16-18/4
description 2לילות טרום פסח 16-18/4
shortDescription NULL
startDate 2019-04-16T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1450
basePriceNoTax 1450
totalPrice 1450
totalPriceNoTax 1450
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 71STD PST
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
5
array
creation 2019-03-26T07:51:50.0485794+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID x+NOsK+RMRuXz6FM7Dg/cHlmJdji+9nmY03lnWPBirdgslnEf/niXMh/J8/EpphyIzUxikUC0F9v/yP95+lJm9oB9HhqXtDoiIztB/ZnNN0mRUJwdbD5aYjaLQbWLvSmT069dC9H9MlTt9/80RpbSD9wSmT1rdlyySZgnzgn8EApWhhJudfDdWFBIyFEy6aNqQj+bjqUonJMdoIgvbcxSA3ziMEQ+qcptoGvYb+cSCP1Tr+izv2izZ2JaduDRwIp8se8c99RMfKRHFo5GMteWNyjLeusyeu/ZmrWu7ULgz3+1+AQUJqM1tzv81GNeHmXuCI2LmBngG0hSRptwpyV2ws9UXUIL+dXOqcRjx5+XJhsax8oBvLd7JVntMtyadg4bkVL2t3XkyTCO4PwswHa32tJR4/s09Cgah4wTw+K8/yTVRDOEQpKyNxtLOD2k2Dug9zcXMeQtBkI8lKAsaxNdG2RLYvpm4E/UGZTw+rY5C+z1CQ8h98JDUoRiTTaGes6taSsHy2eyExXZLfs5jdDXwd20sUx2nvTvdtxB4nvfBDZlChpH0QEA/gqJJVXEq0Ktkf4Pu8KxxMcMaCv4FOLSbCkQzyrab0Coo2WkGNpR7a9N0jnOpMbXqTwOpwhp9NW1/VEht/RlkutqEMuYKGWf8nuzddadroJgNhyn/nJI6zsPgNzdcTMEvRyWLZNePINGZjyW25XnmiLsjEd2nXBbAy9pq+cwgnlVBLtqwpWtZ8ZsHRb01/gqaw2A8rfHgjrCyqx4KWup81bSPlveJi8zfKibmi347F2rnVVQe48+hbLxTHazOy37U+Z4snqpwPZPmx7r4GnnbKEY9XxX0zJbNSoizWLu8Il
sessionCreation 2019-03-26T08:58:32.2430746+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 795
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 2
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 604977
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-16T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 795
basePriceNoTax 795
availableRooms 2
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 795
priceAfterDiscountNoTax 795
priceAfterAgentDiscount 795
priceAfterAgentDiscountNoTax 795
priceAfterClubMemberDiscount 795
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 795
dayFinalPrice 795
dayFinalPriceNoTax 795
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-17T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 795
basePriceNoTax 795
availableRooms 2
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 795
priceAfterDiscountNoTax 795
priceAfterAgentDiscount 795
priceAfterAgentDiscountNoTax 795
priceAfterClubMemberDiscount 795
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 795
dayFinalPrice 795
dayFinalPriceNoTax 795
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8444
parentID 8439
name 2לילות טרום פסח 16-18/4
description 2לילות טרום פסח 16-18/4
shortDescription NULL
startDate 2019-04-16T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1590
basePriceNoTax 1590
totalPrice 1590
totalPriceNoTax 1590
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 131CLSBCBa
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
6
array
creation 2019-03-26T07:51:50.0525800+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID x+NOsK+RMRuXz6FM7Dg/cHUmciqIbv7nL/NgOi1JJXqbNBm4hanGYNr24EHm3ukkrJjyMIvFpTtf67XQt4vHgjJTJLlsYHJX3pv5iAaTdNO4lzPsiOE9sC50m14d/QKKzchc4Uvm9xQUb4lAT/QaxARswtWZjlpoyLtF7HFaRttJ7js5As9sbq212oGcdm/1vk1mf0ubVzAD2uqJlBv5LYTaxcXqCcqiXb9Bp6gcW9ueZtPCoOze8h3YnQRU8oK/gZ/HB/Ud20Tilar751X04eSJDHHcSGllTFkmtpgApXiK5Ta4yGqaBCkQHNjR+ISYKGx7TKd8nzNJ2Dy5wEVqYQ1BXaNZw+sqtvb7WYivmSzJ5JksoQeCjc1yy4M4ZUsb9zpIQD7fHDO2SlCBei5a456Tzbbba/eNlFR8I62j5M7apdWYajMhCUaHLVs5u0RI09CoAok4kLnhhnPo1qlpk0wrCZ0XH2ux+LZSEJqwV2DtcH3yKYrYZ+MNi+oqQ8AIB69vyABKTClEoQYCaWewgblzrG4Hr0jTwLXJFTHYG0WzqTg5Sv/CoECmw1ujDVv6w2sWBvTZEREcdPEPshgGjFEXdHAqvyzdmIvoHMcv95v9EKZx4P3dY0pbYpU275dnCVpRydzNfBbaSAzN3kKilPUYB4XBn1D7j+ksD9fbqBGRXq+DLZ2bv5Zz2cG/ivVM+TjVreBHHDRfgBylOAjS4l5pc8xSQTOpYxggi/Mu+6JouITfOYCj1jSK5kK9dDzwzA0OoUV+R5smBsBTPsTJITjuzRA6F+BxNzWxzyyK8zpEnpCNJpppaFVezp1Tdokn8UtSctcneKkdK69qmo+LycVNtBLoMciP
sessionCreation 2019-03-26T08:58:32.2430746+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 795
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 604977
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-16T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 795
basePriceNoTax 795
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 795
priceAfterDiscountNoTax 795
priceAfterAgentDiscount 795
priceAfterAgentDiscountNoTax 795
priceAfterClubMemberDiscount 795
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 795
dayFinalPrice 795
dayFinalPriceNoTax 795
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-17T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 795
basePriceNoTax 795
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 795
priceAfterDiscountNoTax 795
priceAfterAgentDiscount 795
priceAfterAgentDiscountNoTax 795
priceAfterClubMemberDiscount 795
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 795
dayFinalPrice 795
dayFinalPriceNoTax 795
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8445
parentID 8439
name 2לילות טרום פסח 16-18/4
description 2לילות טרום פסח 16-18/4
shortDescription NULL
startDate 2019-04-16T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1590
basePriceNoTax 1590
totalPrice 1590
totalPriceNoTax 1590
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 181CLSPVPo
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
7
array
creation 2019-03-26T07:51:50.0525800+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID x+NOsK+RMRuXz6FM7Dg/cEIhKCAXoXViI7rUEwxO6EsZrhmOgjuzkEGUoTR8lcqgc03SLafpjM8+K4ddqLPM1OJ+BjuA4COhyjp7eMQLmo3WVv6s2D44vV/B2qtZ/gt1Ac++8hr9ErgNxCShJ3Us9bH0xMVApb/B8jeFS6TXV41XgTAmmpqs9bEALIjv9PkKpPghprDr0WUctaZpGt80m/KXwuvhHdJ7r3cO4UhY2WKeK8l4Pjpfz/SSZVCyqUjfMowcTfso6IKcLDxw0TXQdEfXJ0ngWjYTMVXFlsh/CTPujLM8mb43tcEZVy6/Fa17HMAIKror0KcJMxEa992s0dTJzTD7dQH8aCQwTPr22pfp4eyiPJoHUl06Y99CmUwhCGXj+KWmPgnwvkhq7FvvJ7iS9z1A2UF+hRe09h9+4mFOiiEBFITdwRP+/nN2HQWeuauCo7cCIgHZX3GUkhHmB1Kyh0AqcaY2+Y5g0/vwuFqOmQ4QdOgaPMs1jemF83ATA2EBVQDw0RJ/uBjr5zPCJnUN28hMs6IvZvIhfigKA+WK/QuqyBBL+ZOP/X6VTmiVY0vbvc91jnzE0AqsscNX+rLVrCn61xJTQkE/XtGOITCUZsAlvP59O1uJL9OLQyC/Ok9XMpcGij7zTDzw8akR/IzNUvkUyZlbdnqreVro5WpTKIoiv+byk2A/RjCeLzyvGMfFNJ8S8w9td5DTFpS7AIXjIeq3Kwz+aHzlg1czNhKpno48nv86crSztz/jNCzc//B0Zyuwn43cShEd2tYqL1RKtGi7mEoMrTqgr3MXkzQssM4xyz0GFASt/HOlE3XhK0ck8gzWq28KD3dJaRGrR8VNtBLoMciP
sessionCreation 2019-03-26T08:58:32.2470715+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 825
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 604977
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-16T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 825
basePriceNoTax 825
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 825
priceAfterDiscountNoTax 825
priceAfterAgentDiscount 825
priceAfterAgentDiscountNoTax 825
priceAfterClubMemberDiscount 825
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 825
dayFinalPrice 825
dayFinalPriceNoTax 825
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-17T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 825
basePriceNoTax 825
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 825
priceAfterDiscountNoTax 825
priceAfterAgentDiscount 825
priceAfterAgentDiscountNoTax 825
priceAfterClubMemberDiscount 825
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 825
dayFinalPrice 825
dayFinalPriceNoTax 825
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8446
parentID 8439
name 2לילות טרום פסח 16-18/4
description 2לילות טרום פסח 16-18/4
shortDescription NULL
startDate 2019-04-16T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1650
basePriceNoTax 1650
totalPrice 1650
totalPriceNoTax 1650
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 191CLSPVPV
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
roomsAvailability
array
roomAvailabiltyList
array
pctList
array
isCachedData FALSE
apiStart 2019-03-26T08:58:32.1275394+02:00
apiEnd 2019-03-26T08:58:32.1915372+02:00
{"error":false,"warning":false,"message":null,"remoteServiceUrl":null,"data":{"packageToBookPerPax":{"packageToBookList":[{"requestDescriptor":19341668,"packagesList":[{"creation":"2019-03-26T07:51:49.8390552+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"c0X2RXkJLh+Xz6FM7Dg\/cF82evhAhdGy2nAICAp6nDTlyP1EzyZC6s50sEZ5ZXIRmLSiucG2ZK\/gOO\/SSeYd6ELvFqmIv0kgHr35Pc8ASza8EAub4bgrmXKgJeUxuIeIiYyhyIwbiObK2qadNmnugP7UdnRaEOdSX4dkWEpfI29WNEEXw\/cS8Fhss9AJqCDqd7jHmCWKdWoS5P5TVUG1L5Byf5+6CnEat8Fa86C98bqHTdSPhvgwy4nHV\/9PV6nLEE4mTwBEiA3R1Fj7mZGK48x0FBbuFIdXojb7EXSrel3X58br54UHQ4b8MfjeIs4JP07ysDSE5H+qthjFfmTRaYL3ildg7rbVp+bHBygUQavKzrJ9v2kywlTdF\/cpExAwm\/puogukzaFG6mqw\/sGn5qOoSZS+rKU52S3hrMcovDaC1\/DaUb6BAFDni7mp0QK\/3aWaPw1JVkdTYScc6RdqGq8RCPK3OalRGA9G66Kn755aOL+ccUkGMNjHf1zYXFI60\/aqLPo2UzbBG9mIa3aaDNOfU7ijScLWAfuyJHiNsueILE1W2HbywjRAX1+haNoZA7g88TmYss4Zn75NPE6qTrIrwKeoMyx5cMAiYA1ZcUt0rUn9GOlWhNIEfeoi47URD649JaQYuWuQ1bHI25\/FK8wUWq+ijUvvgFIIQJXVFaBeUXDzYdum6LnELRETryZnEMq34+TnOA+eWmeaHj0cTcFrLTUH+kFbkVg1DILBHzASKSnuoKy9o3l6\/dz13WbV9H75iwaM7S5rcPDFMMO3Qm6oqVS2LfrjIIqe\/ZfvIMzigNcEwd5t99+AqDN6qnQQtPW4UhUlQgweXpKlcNGFflRsQ8\/r3SbO","sessionCreation":"2019-03-26T08:58:32.2391070+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":675,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":604977,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-16T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":675,"basePriceNoTax":675,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":675,"priceAfterDiscountNoTax":675,"priceAfterAgentDiscount":675,"priceAfterAgentDiscountNoTax":675,"priceAfterClubMemberDiscount":675,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":675,"dayFinalPrice":675,"dayFinalPriceNoTax":675,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-17T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":675,"basePriceNoTax":675,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":675,"priceAfterDiscountNoTax":675,"priceAfterAgentDiscount":675,"priceAfterAgentDiscountNoTax":675,"priceAfterClubMemberDiscount":675,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":675,"dayFinalPrice":675,"dayFinalPriceNoTax":675,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8439,"parentID":0,"name":"2\u05dc\u05d9\u05dc\u05d5\u05ea \u05d8\u05e8\u05d5\u05dd \u05e4\u05e1\u05d7 16-18\/4","description":"2\u05dc\u05d9\u05dc\u05d5\u05ea \u05d8\u05e8\u05d5\u05dd \u05e4\u05e1\u05d7 16-18\/4","shortDescription":null,"startDate":"2019-04-16T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1350,"basePriceNoTax":1350,"totalPrice":1350,"totalPriceNoTax":1350,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"31StandST","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-03-26T07:51:50.0445793+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"x+NOsK+RMRuXz6FM7Dg\/cHJbeEKmRZjCrwOykqJ8X2Jt4AU6mnKnQDCX3aOcAXOxi3+3yx+ug3AJpTbYcMN1pKw96TLGSxR7IJoXfArS6\/10PiGN8sonVtPJVOTkN1uAumLRFmhVZGLcUp+ImN++Kw4J254fUwzdu7x5s5DkSx+DpWma3s7O\/Yhcf70vWZuh2u6SkgiOJ5tKl5F6ssFHxo0tmSoqr6H\/t97pD+dTnTJ9FktyiML341\/tkGIKZfECHAJwZVlCJpYGidia7ITD9MLEMDz+czq0bSWUus6Z8qO+mEFpHfeJgKO8UPKRwo3rI66+mrgfilZsZWYNxZ3sWgkusinuds8Wj5yC3XqACeC5Ku20tdsvKVIAX+xGAKBSokG2yQbzLHkOkA6zTYRPWlyuj0tyAhD3R1BAX3vKh8O0+Kn1BP+94CFfcSshvCO5LHV7BleuHqVApcBORYXP7Pb\/nzCDD1p19Vbe+88Xzpqma160i20i0sZaIMrrWFNVkOmi7x90Kd8Fp2olj+u8E8fLKzluGTPOpDDDbrUa6h9Mmvb2g6iVyzHaNcEPBeRWpbHYQZgkXyOSCFxqCSD5ZsrWuyRbh3EPM\/Y68TAlfGa27haLFkQ08WJ\/g4PwZU7ScGlPaSh+3TLA2l98wi5twGzHbn6fIE5bk4LZZjOShgVHfD053zHm1zWNQWTGsSqB3H9n6dIMVcGSdbYA0mDJsPhkhFYG8w3SjYBbcM15agKgIMo5Tl146QBj2W9s+b+q2sFm4uBixu6IeRsdGQrolCf\/dD58scG0o5uodQj4mkhh6Cf66VVxtL4dnO972rUyfEqhRmHAcGK3orFrUZXNsMVNtBLoMciP","sessionCreation":"2019-03-26T08:58:32.2391070+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":975,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":1,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":604977,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-16T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":975,"basePriceNoTax":975,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":975,"priceAfterDiscountNoTax":975,"priceAfterAgentDiscount":975,"priceAfterAgentDiscountNoTax":975,"priceAfterClubMemberDiscount":975,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":975,"dayFinalPrice":975,"dayFinalPriceNoTax":975,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-17T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":975,"basePriceNoTax":975,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":975,"priceAfterDiscountNoTax":975,"priceAfterAgentDiscount":975,"priceAfterAgentDiscountNoTax":975,"priceAfterClubMemberDiscount":975,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":975,"dayFinalPrice":975,"dayFinalPriceNoTax":975,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8440,"parentID":8439,"name":"2\u05dc\u05d9\u05dc\u05d5\u05ea \u05d8\u05e8\u05d5\u05dd \u05e4\u05e1\u05d7 16-18\/4","description":"2\u05dc\u05d9\u05dc\u05d5\u05ea \u05d8\u05e8\u05d5\u05dd \u05e4\u05e1\u05d7 16-18\/4","shortDescription":null,"startDate":"2019-04-16T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1950,"basePriceNoTax":1950,"totalPrice":1950,"totalPriceNoTax":1950,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"211ROYALRO","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-03-26T07:51:50.0485794+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"LxvAmj3rKUiXz6FM7Dg\/cHJbeEKmRZjCrwOykqJ8X2KXFm1ppeIVxZt+Ih72lb9CosmYcn\/GuFOtmRxc+kVnzvLP2gSLInQVb9fcNsykeDwD\/zyLsck2TGFXN+7HeFw1b90C0w0sB674hrMvb8k+4j4CM9Z5vpVOxC+\/QTRuD3A1EJjWG3zv9Danh6yIPqRDFBU8gvnXM21Wqpg8FWgxN4o6FJDcsfnUIb7vtTdlvp+IWVfk8DHr8y8JkUuE8G7NaLR+NcFBJG+c\/gJZetspyiqSG8w8dg4ojtYSvRJg69KKCT0QgFOyJXwP4Y93BZ5Mbf8kEKs0kM2zM6pHITUtnWGPbBKT+yoOyQ9ooS+6AALF7nk9OogCRJpoqRiBvBTMGLF\/XBCvblxxXw+aJfcHbKolnFrCywOAjORus3OKgsapJZW0+OeqbFIkWQrxwKQWiXdyjzQooSNz8wYJmuer20bu24JsLRcKCzJE9wKvn6ulEVUM5ar9APXwgnykFHD+avEDhS8dd3YG5MQqdtSaTycObsDie1VorSuEZ+VEcrQmUkAfVhoBzxbaI4hAT+o7KlaUNHunk1BzJ0WjCP+Iy4ElB93Fn1CaUxdxyZixTpGfQJOmGl\/DXs1nnOj+4yhhd1lSADo6HIcdFMKrW8YdU4JuKPh2kuUqJqH4XPzbHkVS4Jfk11DkZbMtHERrStoBwNKGKX5txABAgLXz580BXeKpkWWjRwYJzzpubkHCBi5\/2nK6b857dZvMSmx5E3TuUAz\/hymskmAP\/pffSA6t79zVgwjN7l5sMkYwGbDhg\/lJDQ4asAd70jN\/zLl8gqC6T0jvInuYe+DagXZg9s\/kl8VNtBLoMciP","sessionCreation":"2019-03-26T08:58:32.2430746+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":1875,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":1,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":604977,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-16T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1875,"basePriceNoTax":1875,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1875,"priceAfterDiscountNoTax":1875,"priceAfterAgentDiscount":1875,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1875,"priceAfterClubMemberDiscount":1875,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1875,"dayFinalPrice":1875,"dayFinalPriceNoTax":1875,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-17T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1875,"basePriceNoTax":1875,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1875,"priceAfterDiscountNoTax":1875,"priceAfterAgentDiscount":1875,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1875,"priceAfterClubMemberDiscount":1875,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1875,"dayFinalPrice":1875,"dayFinalPriceNoTax":1875,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8441,"parentID":8439,"name":"2\u05dc\u05d9\u05dc\u05d5\u05ea \u05d8\u05e8\u05d5\u05dd \u05e4\u05e1\u05d7 16-18\/4","description":"2\u05dc\u05d9\u05dc\u05d5\u05ea \u05d8\u05e8\u05d5\u05dd \u05e4\u05e1\u05d7 16-18\/4","shortDescription":null,"startDate":"2019-04-16T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":3750,"basePriceNoTax":3750,"totalPrice":3750,"totalPriceNoTax":3750,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"231ROOFTRO","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-03-26T07:51:50.0485794+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"c0X2RXkJLh+Xz6FM7Dg\/cF82evhAhdGy2nAICAp6nDTVqhdSZC4Mj6XJbZcYWfBfKQ810BeLs2MRg2\/qXjrXWGtFx5UsI+pxDjyrzVt\/nqj6e46cV+Bb3SxIVxHoPNonceXVsLjofPFbc57fAXy36sdQow5785r004KTcDP+KxHC8Z8kK6QDSb8\/3Q+OXfCuda8zZYc7kZ+d4JfSLnaWtcgIiliMLXk4wZkZ14p4uh+DLff5qSF8KSwOpTn5KLizAkVAAKW5TO6xAHkTUK7yYsu3X3\/TIp\/abipCw6oIgtsp1eELLkyRactzzdG1tBxcLJKOQ6kPzawo+e8ukWvse5cUr5sZA3Bt92sm0PN75S1Gn\/t0hI7fZ6oRTJlEvHk\/V93VGRyx74Ao7gWRpqbFGsHEjXOPdGjbVAelB7Y1WdlIXPkM5q+2JFL4DTMSiTBqdREhHID1YemcLvA59WnqjjOK8j+b3zX63Ip+f1EnL\/4PqqptX\/hZMJIqElvaxPVzuEy7jKyn\/R3pPx5BgefJiLHh9KAcTJAkOCuyOQpYKKOPAPU0p4RJIFOBgkbnxik\/e0UrER6PtV0b5I8ijZvSAfx3XZGIuekSVxgC7he8cRQFgWbIdHII7iL0EnuEy9Clqt4hrr2k1INwq815PtXK7eTVo\/Onr3sUH6EENsRK1vhB26saL5OaVLN3oijLcUpYcrM5myBCX7jrUrvDsN3j69SnpGcJSQa8GsuCnkMJVpqp7YX5LVBur9bvWa6XdbtrIO25pDpUmhEHfYh3E8vGjlkJXGJ2hLVJWaeaArByrWbj6tY4+oQMyElfS6M\/ElMNHDxSA0ojLw2s4mHWyaq\/BlRsQ8\/r3SbO","sessionCreation":"2019-03-26T08:58:32.2430746+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":755,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":1,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":604977,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-16T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":755,"basePriceNoTax":755,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":755,"priceAfterDiscountNoTax":755,"priceAfterAgentDiscount":755,"priceAfterAgentDiscountNoTax":755,"priceAfterClubMemberDiscount":755,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":755,"dayFinalPrice":755,"dayFinalPriceNoTax":755,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-17T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":755,"basePriceNoTax":755,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":755,"priceAfterDiscountNoTax":755,"priceAfterAgentDiscount":755,"priceAfterAgentDiscountNoTax":755,"priceAfterClubMemberDiscount":755,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":755,"dayFinalPrice":755,"dayFinalPriceNoTax":755,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8442,"parentID":8439,"name":"2\u05dc\u05d9\u05dc\u05d5\u05ea \u05d8\u05e8\u05d5\u05dd \u05e4\u05e1\u05d7 16-18\/4","description":"2\u05dc\u05d9\u05dc\u05d5\u05ea \u05d8\u05e8\u05d5\u05dd \u05e4\u05e1\u05d7 16-18\/4","shortDescription":null,"startDate":"2019-04-16T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1510,"basePriceNoTax":1510,"totalPrice":1510,"totalPriceNoTax":1510,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"81STDPVST","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-03-26T07:51:50.0485794+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"c0X2RXkJLh+Xz6FM7Dg\/cHJbeEKmRZjCA8nE+u03klHFx4My8k5jp2xh3Ll2TiuY\/wWb2jblDr4IAEtmSxSeOaw96TLGSxR7IJoXfArS6\/2FZ4rYsoJxadExc9ehKzusumLRFmhVZGIy757D1C9YZoj+y79MiLOc3\/gnOaJptTXfufDywqbpjIWiK6YG7zRC4+DTLRxA+YaM3MgbBECV4to7UdOH+6bpjJfN3pVOnKHMFgCAKasnlnR+eUKZM7LMlmd1xq\/U1a23UaV1dYTmM9LEXxxdI4Y7HiSEZPFfkYqXKnUUSpMnhkKV1UX6kY8zrUlDL\/vKkokyn6JMkZl5M2TPvurKxOpUpK\/wNTKJaipP9Oy0AYK4RAVpMoFbA5nH5xAWYvN9Sk8BOWlNAksw\/umJZBWXXS5VefqjdM2ku\/AYZVSGPn54lqSwfie1izxDtoun7WJgV\/yPXB2hKGaqCjIi6K6WWt9XNLURIgDIwl5Zi5ogrtgxe68Gh0KCM1Q53u894F+8x6\/kWkgJf4p2BW62JsgUeiextuYjwYx5Aca29h9jBZn13ihHIQZtFP74j3Varv8\/0chJ\/\/\/AqDQPqY5ksh5ZKONTLo10cas7P0znzD\/8BzCvYfIS8tyB1\/Dj3wmnKcFBQRblxR+m2pnnvFBAthCZB0wg5ZjqspwkYIEve8e1yD731rp8619vu+cKiN37FJx1kyMPKpHLB3ru4lbScShInlMGCAWmGIYLad5XGnvTClXurEtMLACvGbSwddnDTse4uKUbzXxfIl8YfrXZpdyNXhvHI6qn0Hw2q2PHfs+HwGyFXuWy9w8iahf4hUcrPcDpZDRjw8nG3hejgsVNtBLoMciP","sessionCreation":"2019-03-26T08:58:32.2430746+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":725,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":604977,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-16T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":725,"basePriceNoTax":725,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":725,"priceAfterDiscountNoTax":725,"priceAfterAgentDiscount":725,"priceAfterAgentDiscountNoTax":725,"priceAfterClubMemberDiscount":725,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":725,"dayFinalPrice":725,"dayFinalPriceNoTax":725,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-17T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":725,"basePriceNoTax":725,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":725,"priceAfterDiscountNoTax":725,"priceAfterAgentDiscount":725,"priceAfterAgentDiscountNoTax":725,"priceAfterClubMemberDiscount":725,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":725,"dayFinalPrice":725,"dayFinalPriceNoTax":725,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8443,"parentID":8439,"name":"2\u05dc\u05d9\u05dc\u05d5\u05ea \u05d8\u05e8\u05d5\u05dd \u05e4\u05e1\u05d7 16-18\/4","description":"2\u05dc\u05d9\u05dc\u05d5\u05ea \u05d8\u05e8\u05d5\u05dd \u05e4\u05e1\u05d7 16-18\/4","shortDescription":null,"startDate":"2019-04-16T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1450,"basePriceNoTax":1450,"totalPrice":1450,"totalPriceNoTax":1450,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"71STD PST","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-03-26T07:51:50.0485794+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"x+NOsK+RMRuXz6FM7Dg\/cHlmJdji+9nmY03lnWPBirdgslnEf\/niXMh\/J8\/EpphyIzUxikUC0F9v\/yP95+lJm9oB9HhqXtDoiIztB\/ZnNN0mRUJwdbD5aYjaLQbWLvSmT069dC9H9MlTt9\/80RpbSD9wSmT1rdlyySZgnzgn8EApWhhJudfDdWFBIyFEy6aNqQj+bjqUonJMdoIgvbcxSA3ziMEQ+qcptoGvYb+cSCP1Tr+izv2izZ2JaduDRwIp8se8c99RMfKRHFo5GMteWNyjLeusyeu\/ZmrWu7ULgz3+1+AQUJqM1tzv81GNeHmXuCI2LmBngG0hSRptwpyV2ws9UXUIL+dXOqcRjx5+XJhsax8oBvLd7JVntMtyadg4bkVL2t3XkyTCO4PwswHa32tJR4\/s09Cgah4wTw+K8\/yTVRDOEQpKyNxtLOD2k2Dug9zcXMeQtBkI8lKAsaxNdG2RLYvpm4E\/UGZTw+rY5C+z1CQ8h98JDUoRiTTaGes6taSsHy2eyExXZLfs5jdDXwd20sUx2nvTvdtxB4nvfBDZlChpH0QEA\/gqJJVXEq0Ktkf4Pu8KxxMcMaCv4FOLSbCkQzyrab0Coo2WkGNpR7a9N0jnOpMbXqTwOpwhp9NW1\/VEht\/RlkutqEMuYKGWf8nuzddadroJgNhyn\/nJI6zsPgNzdcTMEvRyWLZNePINGZjyW25XnmiLsjEd2nXBbAy9pq+cwgnlVBLtqwpWtZ8ZsHRb01\/gqaw2A8rfHgjrCyqx4KWup81bSPlveJi8zfKibmi347F2rnVVQe48+hbLxTHazOy37U+Z4snqpwPZPmx7r4GnnbKEY9XxX0zJbNSoizWLu8Il","sessionCreation":"2019-03-26T08:58:32.2430746+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":795,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":2,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":604977,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-16T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":795,"basePriceNoTax":795,"availableRooms":2,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":795,"priceAfterDiscountNoTax":795,"priceAfterAgentDiscount":795,"priceAfterAgentDiscountNoTax":795,"priceAfterClubMemberDiscount":795,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":795,"dayFinalPrice":795,"dayFinalPriceNoTax":795,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-17T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":795,"basePriceNoTax":795,"availableRooms":2,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":795,"priceAfterDiscountNoTax":795,"priceAfterAgentDiscount":795,"priceAfterAgentDiscountNoTax":795,"priceAfterClubMemberDiscount":795,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":795,"dayFinalPrice":795,"dayFinalPriceNoTax":795,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8444,"parentID":8439,"name":"2\u05dc\u05d9\u05dc\u05d5\u05ea \u05d8\u05e8\u05d5\u05dd \u05e4\u05e1\u05d7 16-18\/4","description":"2\u05dc\u05d9\u05dc\u05d5\u05ea \u05d8\u05e8\u05d5\u05dd \u05e4\u05e1\u05d7 16-18\/4","shortDescription":null,"startDate":"2019-04-16T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1590,"basePriceNoTax":1590,"totalPrice":1590,"totalPriceNoTax":1590,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"131CLSBCBa","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-03-26T07:51:50.0525800+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"x+NOsK+RMRuXz6FM7Dg\/cHUmciqIbv7nL\/NgOi1JJXqbNBm4hanGYNr24EHm3ukkrJjyMIvFpTtf67XQt4vHgjJTJLlsYHJX3pv5iAaTdNO4lzPsiOE9sC50m14d\/QKKzchc4Uvm9xQUb4lAT\/QaxARswtWZjlpoyLtF7HFaRttJ7js5As9sbq212oGcdm\/1vk1mf0ubVzAD2uqJlBv5LYTaxcXqCcqiXb9Bp6gcW9ueZtPCoOze8h3YnQRU8oK\/gZ\/HB\/Ud20Tilar751X04eSJDHHcSGllTFkmtpgApXiK5Ta4yGqaBCkQHNjR+ISYKGx7TKd8nzNJ2Dy5wEVqYQ1BXaNZw+sqtvb7WYivmSzJ5JksoQeCjc1yy4M4ZUsb9zpIQD7fHDO2SlCBei5a456Tzbbba\/eNlFR8I62j5M7apdWYajMhCUaHLVs5u0RI09CoAok4kLnhhnPo1qlpk0wrCZ0XH2ux+LZSEJqwV2DtcH3yKYrYZ+MNi+oqQ8AIB69vyABKTClEoQYCaWewgblzrG4Hr0jTwLXJFTHYG0WzqTg5Sv\/CoECmw1ujDVv6w2sWBvTZEREcdPEPshgGjFEXdHAqvyzdmIvoHMcv95v9EKZx4P3dY0pbYpU275dnCVpRydzNfBbaSAzN3kKilPUYB4XBn1D7j+ksD9fbqBGRXq+DLZ2bv5Zz2cG\/ivVM+TjVreBHHDRfgBylOAjS4l5pc8xSQTOpYxggi\/Mu+6JouITfOYCj1jSK5kK9dDzwzA0OoUV+R5smBsBTPsTJITjuzRA6F+BxNzWxzyyK8zpEnpCNJpppaFVezp1Tdokn8UtSctcneKkdK69qmo+LycVNtBLoMciP","sessionCreation":"2019-03-26T08:58:32.2430746+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":795,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":604977,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-16T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":795,"basePriceNoTax":795,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":795,"priceAfterDiscountNoTax":795,"priceAfterAgentDiscount":795,"priceAfterAgentDiscountNoTax":795,"priceAfterClubMemberDiscount":795,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":795,"dayFinalPrice":795,"dayFinalPriceNoTax":795,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-17T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":795,"basePriceNoTax":795,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":795,"priceAfterDiscountNoTax":795,"priceAfterAgentDiscount":795,"priceAfterAgentDiscountNoTax":795,"priceAfterClubMemberDiscount":795,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":795,"dayFinalPrice":795,"dayFinalPriceNoTax":795,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8445,"parentID":8439,"name":"2\u05dc\u05d9\u05dc\u05d5\u05ea \u05d8\u05e8\u05d5\u05dd \u05e4\u05e1\u05d7 16-18\/4","description":"2\u05dc\u05d9\u05dc\u05d5\u05ea \u05d8\u05e8\u05d5\u05dd \u05e4\u05e1\u05d7 16-18\/4","shortDescription":null,"startDate":"2019-04-16T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1590,"basePriceNoTax":1590,"totalPrice":1590,"totalPriceNoTax":1590,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"181CLSPVPo","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-03-26T07:51:50.0525800+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"x+NOsK+RMRuXz6FM7Dg\/cEIhKCAXoXViI7rUEwxO6EsZrhmOgjuzkEGUoTR8lcqgc03SLafpjM8+K4ddqLPM1OJ+BjuA4COhyjp7eMQLmo3WVv6s2D44vV\/B2qtZ\/gt1Ac++8hr9ErgNxCShJ3Us9bH0xMVApb\/B8jeFS6TXV41XgTAmmpqs9bEALIjv9PkKpPghprDr0WUctaZpGt80m\/KXwuvhHdJ7r3cO4UhY2WKeK8l4Pjpfz\/SSZVCyqUjfMowcTfso6IKcLDxw0TXQdEfXJ0ngWjYTMVXFlsh\/CTPujLM8mb43tcEZVy6\/Fa17HMAIKror0KcJMxEa992s0dTJzTD7dQH8aCQwTPr22pfp4eyiPJoHUl06Y99CmUwhCGXj+KWmPgnwvkhq7FvvJ7iS9z1A2UF+hRe09h9+4mFOiiEBFITdwRP+\/nN2HQWeuauCo7cCIgHZX3GUkhHmB1Kyh0AqcaY2+Y5g0\/vwuFqOmQ4QdOgaPMs1jemF83ATA2EBVQDw0RJ\/uBjr5zPCJnUN28hMs6IvZvIhfigKA+WK\/QuqyBBL+ZOP\/X6VTmiVY0vbvc91jnzE0AqsscNX+rLVrCn61xJTQkE\/XtGOITCUZsAlvP59O1uJL9OLQyC\/Ok9XMpcGij7zTDzw8akR\/IzNUvkUyZlbdnqreVro5WpTKIoiv+byk2A\/RjCeLzyvGMfFNJ8S8w9td5DTFpS7AIXjIeq3Kwz+aHzlg1czNhKpno48nv86crSztz\/jNCzc\/\/B0Zyuwn43cShEd2tYqL1RKtGi7mEoMrTqgr3MXkzQssM4xyz0GFASt\/HOlE3XhK0ck8gzWq28KD3dJaRGrR8VNtBLoMciP","sessionCreation":"2019-03-26T08:58:32.2470715+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":825,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":1,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":604977,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-16T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":825,"basePriceNoTax":825,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":825,"priceAfterDiscountNoTax":825,"priceAfterAgentDiscount":825,"priceAfterAgentDiscountNoTax":825,"priceAfterClubMemberDiscount":825,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":825,"dayFinalPrice":825,"dayFinalPriceNoTax":825,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-17T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":825,"basePriceNoTax":825,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":825,"priceAfterDiscountNoTax":825,"priceAfterAgentDiscount":825,"priceAfterAgentDiscountNoTax":825,"priceAfterClubMemberDiscount":825,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":825,"dayFinalPrice":825,"dayFinalPriceNoTax":825,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8446,"parentID":8439,"name":"2\u05dc\u05d9\u05dc\u05d5\u05ea \u05d8\u05e8\u05d5\u05dd \u05e4\u05e1\u05d7 16-18\/4","description":"2\u05dc\u05d9\u05dc\u05d5\u05ea \u05d8\u05e8\u05d5\u05dd \u05e4\u05e1\u05d7 16-18\/4","shortDescription":null,"startDate":"2019-04-16T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1650,"basePriceNoTax":1650,"totalPrice":1650,"totalPriceNoTax":1650,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"191CLSPVPV","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false}]}]},"roomsAvailability":{"roomAvailabiltyList":[]},"pctList":[]},"isCachedData":false,"apiStart":"2019-03-26T08:58:32.1275394+02:00","apiEnd":"2019-03-26T08:58:32.1915372+02:00"}
 • חדר סטנדרט
  חדר סטנדרט החדר מאובזר במיטה זוגית, חדר אמבטיה , טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט החדר תפוסה מרבית בחדר: זוג, זוג וילד, זוג ותינוק. ***החדר לא מאכלס זוג+2+תינוק.
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  הכל כלול
  2לילות טרום פסח 16-18/4
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1188₪1350
 • חדר סטנדרט פונה לבריכה
  חדר סטנדרט פונה לבריכה החדר מאובזר במיטה זוגית, חדר אמבטיה , טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט החדר תפוסה מרבית בחדר: זוג, זוג וילד, זוג ותינוק. ***החדר לא מאכלס זוג+2+תינוק.
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  הכל כלול
  2לילות טרום פסח 16-18/4
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1276₪1450
 • סטנדרט פונה לבריכה עם מרפסת
  סטנדרט פונה לבריכה עם מרפסת חדר פונה לכיוון הבריכה עם מרפסת
  חדר אחרון בממשק! מהרו להזמין!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  הכל כלול
  2לילות טרום פסח 16-18/4
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1329₪1510
 • חדר קלאסיק עם מרפסת
  חדר קלאסיק עם מרפסת חדר סטנדרט מרוהט ומאובזר הכולל מיטה זוגית, אמבטיה, שירותים, מיזוג אוויר, טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט, מרפסת. תפוסה מרבית בחדר: זוג, זוג וילד, זוג ותינוק.
  נותרו 2 חדרים אחרונים בממשק!! מהרו להזמין!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  הכל כלול
  2לילות טרום פסח 16-18/4
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1399₪1590
 • חדר קלאסיק פונה לבריכה
  חדר קלאסיק פונה לבריכה חדר קלאסיק פונה לבריכה
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  הכל כלול
  2לילות טרום פסח 16-18/4
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1399₪1590
 • חדר קלאסיק פונה לבריכה עם מרפסת
  חדר קלאסיק פונה לבריכה עם מרפסת חדר סטנדרט מחודש ומעוצב בקונספט עכשווי , רגוע ונעים. החדר מאובזר במיטה זוגית, חדר אמבטיה , טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט החדר עם מרפסת פונה לבריכה החדר תפוסה מרבית בחדר: זוג, זוג וילד, זוג ותינוק. ***החדר לא מאכלס זוג+2+תינוק.
  חדר אחרון בממשק! מהרו להזמין!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  הכל כלול
  2לילות טרום פסח 16-18/4
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1452₪1650
 • רויאל קלאסיק
  רויאל קלאסיק חדר סטנדרט בגודל 22 מ"ר מרוהט ומאובזר בעיצוב קלאסי חדשני הכולל מיטה זוגית, ספה יחיד נפתחת , אמבטיה, שירותים, טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של יס, מרפסת עמידה או ישיבה, כספת, מייבש שיער, ערכת קפה ותה תפוסה מרבית: זוג, יחיד, זוג +ילד
  חדר אחרון בממשק! מהרו להזמין!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  הכל כלול
  2לילות טרום פסח 16-18/4
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1716₪1950
 • ROOF TOP SUITE
  ROOF TOP SUITE סוויטה מרווחת בגודל 50 מ"ר בעיצוב קלאסי חדשני הכוללת חדר שינה וסלון, מרפסת שמש כ-200 מטר עם ג'קוזי , מרבצי שיזוף וריהוט גן שני חדרי שירותים, מיטה זוגית, ספת יחיד נפתחת, טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצי יס, כספת, מייבש ישער, ערכת קפה תפוסה מרבית: זוג, זוג+1, זוג+1+תינוק
  חדר אחרון בממשק! מהרו להזמין!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  הכל כלול
  2לילות טרום פסח 16-18/4
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪3300₪3750
 • הזמנה באישור מיידי - פרטי ההזמנה שלי

  • כרטיס אשראי לביטחון בלבד! התשלום מתבצע במלון (באשראי או במזומן) או לפי המפורט במבצע
  • במבצע של חברת אשראי מסויימת, זכאים למחיר המבצע המזמינים באמצעות הכרטיס של אותה החברה בלבד!