1בחירת חדריםחדר אחד או יותר
2טופס פרטים אישייםבחירת חדר נוסף או סיום הזמנה
3העברת פרטי אשראילצורך שמירת חדר, התשלום בהגעה למלון

אנא המתן בזמן שהמערכת שלנו מחפשת עבורך את החופשה

loading...
loading...

להלן תוצאות עבור מלון היוקרה הרברט סמואל ירושלים

תאריך כניסה: ביום ו' - 19/04/2019 , תאריך יציאה: ביום א' - 21/04/2019, לילות: 2
$var (array)
error FALSE
warning FALSE
message NULL
remoteServiceUrl NULL
data
array
packageToBookPerPax
array
packageToBookList
array
0
array
requestDescriptor 30779044
packagesList
array
0
array
creation 2019-04-18T13:43:33.8723624+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID qHdlQGzaXbCXz6FM7Dg/cFLF35YeY2Km3tglu3giYv00+9U6W7+zUbySxp55FJ5orTyPCrCtoNQdgUh4Glw4fte3Xbq7SzIANT6ne7oBcSMHioNZiLlRpaVbedKF4fj80l7U5B8v/htQV5I5k0fKyraYCCWYP3YJCbVFzefB1rgL1HqZ2HAtNY6Cqp5CcCCg90Tzwml7LCP4XfMB4PxjRwz084eN+8nahjWf1ZwipPf9XOekK6Pa8DH3pT85KSzgEFVhR6NeULrsHeXcaxWNZS2/MyYL6poy7o3Jkr24lj4+2s6ZKQMxP7njb4Y5f+2F2klTGAo+z73ND5x63AKesUoRc35spvLUAljLdQtgVSKfpS5aVtw7yQgbn0pBq8IDErHDUEaSxwIAQn1yBYyS3Xk1457Uf23Us7NdTrGSVEm6BpdUgG06oJiiHATwaWntTwLNYXga8NfsNia7SItwsfB3WZwv8fhlCKoqolyjnjc7Id/HcKPQ+xu7gSpyUOT8ZfhQjMVRbyYxOKSIGJk7e9+qsVeqVSuz7/UEjWXmYnHVzmGV1369cRMsjisopuLD0ioqlpVAF+BcMPbiUmoT9n1DGQsX2uFECqcQawT1iTSwSBCkBKz9DPtXzhP33acBwVQ1n9SvizL7Ca6+PQp+kBlOfIyyqGaujOv80crA6LqkvACsUdNPacz0wQpAUGwmWhhm8rlFQtlUAsb+nbN9AB/Evf3nVribyUVckeiYYMqcciPNYBtujfT++7zslK+cejZ6n9YbhkSJ/VzbgFRH6nktH0UD4CeSmFGdU/q3ss2myWlKkJrjYK9eJvBgT96iKDxU1IoHikXEfhezChY/MSJRCncm1UpY
sessionCreation 2019-04-18T13:43:34.0606628+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 104963
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1674
basePriceNoTax 1430.7692307692
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 83.7
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 5
packageID 130
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1590.3
priceAfterDiscountNoTax 1359.2307692308
priceAfterAgentDiscount 1590.3
priceAfterAgentDiscountNoTax 1359.2307692308
priceAfterClubMemberDiscount 1590.3
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1359.2307692308
dayFinalPrice 1590.3
dayFinalPriceNoTax 1359.2307692308
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1674
basePriceNoTax 1430.7692307692
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 83.7
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 5
packageID 130
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1590.3
priceAfterDiscountNoTax 1359.2307692308
priceAfterAgentDiscount 1590.3
priceAfterAgentDiscountNoTax 1359.2307692308
priceAfterClubMemberDiscount 1590.3
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1359.2307692308
dayFinalPrice 1590.3
dayFinalPriceNoTax 1359.2307692308
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10176
packageID 130
parentID 0
name חוגגים פסח במלון הרברט סמואל
description מבצע למזמינים מינימום 2 לילות ט.ל.ח
shortDescription NULL
startDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 3348
basePriceNoTax 2861.5384615385
totalPrice 3180.6
totalPriceNoTax 2718.4615384615
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 11DeluxDe
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
1
array
creation 2019-04-18T13:43:33.8723624+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 8WSRYSHe3BWXz6FM7Dg/cHvA4IsD3TXVOEx1rTSL0eE/RkpgK6br1TtN9L/lO/87TDe2rPcyMzPb+5+KaK9ZCUQ/Me1kiufWBdfKOEsyix7RFqck4KdLVEXpsoxxEi+ZFf/boWB1e6JhQohREt6Wanrj2YEKFINzeUfqo7H9TsogZ1j5Qg/o7tTRlVyFkqfIBJmEc1wYhBIlHTg7Ie110LXacb/vUyqlWdeRJm7zxrkyUXCdIgi8E/d5kW1gA1FMjmfaO9nKVO2LcDk86X3u31qulLG3A8maH4oSTOqclSeElnCv22746bPEAtZwmxRgE4YWB5luklVd9nLWabvBYsxr8DJMy2gI6cXnB86B0Ff6blom7jBDEB1DXUHVlfgwkRICLHWCqshXQeLCyBBw5TMytGAn/Su0DI0i5CgA5iSqZQ2W7WYTnyOzPaqFsqiBtSblS2h6dYxxPvCcRAauXrgW51prN8T4N00aQhvxzLyi7uve/gh7RnlrUVJ2tL49wMkq7A2VcybVIO7omN+BRSWbzJpCHEqStAlriP7mSsmWwj8S+YwV7SI714KbciRA1HfwL6I3ztNV7/rHgmamWknQJf+39Hl0KsjwGZYiui5xGTekN7SdnuWhU1wtvhqznD5XHvPN7QuPdrmjNIz1GrXuiaLeTLjdqMegI6Kuo/KUUfEKma6yhKY5nKGTFqzrfuy1VOzabF+13iI/SHAu/T90xTn8zrJ+odifPV1cTvXec3sfuQlp9ovRMJ7kfwj/MpXDCfNmM7vcO6y0KcqhPWo9lMadL7V/Nwe/qXtAB8ScMmeAC2RzHYedAhS7S5FMoyyEVY5SIHPsWCygfo3pKk2COdbiSthhIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2019-04-18T13:43:34.0606628+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 104963
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1562.41
basePriceNoTax 1335.3931623932
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 78.1205
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 5
packageID 130
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1484.2895
priceAfterDiscountNoTax 1268.6235042735
priceAfterAgentDiscount 1484.2895
priceAfterAgentDiscountNoTax 1268.6235042735
priceAfterClubMemberDiscount 1484.2895
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1268.6235042735
dayFinalPrice 1484.2895
dayFinalPriceNoTax 1268.6235042735
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1562.41
basePriceNoTax 1335.3931623932
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 78.1205
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 5
packageID 130
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1484.2895
priceAfterDiscountNoTax 1268.6235042735
priceAfterAgentDiscount 1484.2895
priceAfterAgentDiscountNoTax 1268.6235042735
priceAfterClubMemberDiscount 1484.2895
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1268.6235042735
dayFinalPrice 1484.2895
dayFinalPriceNoTax 1268.6235042735
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10176
packageID 130
parentID 0
name חוגגים פסח במלון הרברט סמואל
description מבצע למזמינים מינימום 2 לילות ט.ל.ח
shortDescription NULL
startDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 3124.82
basePriceNoTax 2670.7863247863
totalPrice 2968.579
totalPriceNoTax 2537.247008547
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 11DeluxDe
planCode RO
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
2
array
creation 2019-04-18T13:43:33.8723624+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID qHdlQGzaXbCXz6FM7Dg/cFLF35YeY2Km3tglu3giYv0nfbTTwLuFKdXkpzcienOrlR93U3+UOAM+uBIhouSqXOZr1vIVjq4LfeOcbJJ5wxJX69X6wej1XHXs0C9xeMHZIjc/J8qAkqlLjYzmhzlx6nr4zAPOSFtNDZav5DkVk0LHuQ++23Jwbc/KEKkSt3pTbrJOn4MDpTPvrdRbD2nsq4q9G9HLt09kMKHDGIa3ahb137OHtZRYxEY5NUZXUUMOfGu2rVawMsZ4pn7DZmIhgj85ZFSf9rLgsNhQ1keu24f0/UXur2wb8UXfKBeXYHkfkmyBUCb9/wkFrBIbImppPaIDlZoo96mU/rxa+LO0/uKUrh4Cb/2cKutDsoBHtKaEQ0IFvaxb/ETe7pQsT0catbGeaCK15kNb2b99/S+rIe3BGjdGTIpYEUXRyG8zdkj9OXjMt7slTDjL7Ki/7XX7mJfkg5BMJGSvbkYU0iepua0ARcLO0cJJUNhXQeHyoSnZse0fwneEoq3xuT1vLrhFI/3hoT2/f2rpxrtzXVRV44ZqnXKOBIZnJ8qVKy4cAUstiPCZWPwgeNLhBByA6H6hRd/xi4RtWk+VesNvde4Ppq5pTPEmqx7mTM/7doNnzA4US2YxokLq0E9DmyeWjfaJhO1iuuu7hWOXo8VE764DYNRt5kSVxVz8yJbws0zXn9NX8bg067k6lzEnK4d+3AK4Ae43ySDgKvUJ/E04L0K+K0LbgiBuEWU8hORaOJTiutW61BZjitVOAKU+dxcBGuR/cGMa6UCya0yugGfc0d4EHj0NYrpkfpv40H7J4+KzPDuhi7FwIIn+T3H+O87Asw+Zb6MU7OW55OYz
sessionCreation 2019-04-18T13:43:34.0606628+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 104963
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2557.5
basePriceNoTax 2185.8974358974
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 127.875
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 5
packageID 130
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 2429.625
priceAfterDiscountNoTax 2076.6025641026
priceAfterAgentDiscount 2429.625
priceAfterAgentDiscountNoTax 2076.6025641026
priceAfterClubMemberDiscount 2429.625
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2076.6025641026
dayFinalPrice 2429.625
dayFinalPriceNoTax 2076.6025641026
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2557.5
basePriceNoTax 2185.8974358974
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 127.875
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 5
packageID 130
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 2429.625
priceAfterDiscountNoTax 2076.6025641026
priceAfterAgentDiscount 2429.625
priceAfterAgentDiscountNoTax 2076.6025641026
priceAfterClubMemberDiscount 2429.625
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2076.6025641026
dayFinalPrice 2429.625
dayFinalPriceNoTax 2076.6025641026
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10176
packageID 130
parentID 0
name חוגגים פסח במלון הרברט סמואל
description מבצע למזמינים מינימום 2 לילות ט.ל.ח
shortDescription NULL
startDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 5115
basePriceNoTax 4371.7948717949
totalPrice 4859.25
totalPriceNoTax 4153.2051282051
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 31SuiteSu
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
3
array
creation 2019-04-18T13:43:33.8769199+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 8WSRYSHe3BWXz6FM7Dg/cJaftJO4OrXybdZ+LLZ600ySagnaj7q8KW01iDRJyJMHCg/SVoJwqFkSRygGpWyNOoCCsmtTVH2aXJbvS+WdcnuYgws2aWrZHbQBXbgi04SJfseyduiOm8ULJ4nutDVEBOpXvmiT8ACP2AzmCveeKDrdTyJqV0UqPLEacYRLJUYfVe/4EeEV+IpLeXG8mRXsrkbnc26HPTJU3rguiFQ3JJTzI04L2FDwLE85NPG8laF7XGm1glfrK5daR7uD/dgH1FW763Vhu0Z0/q6poPzrK/a+r1hYC/TeHpn2JnSVnzjr7KDqxjvGqOHRRaAYciHZaxR+EVoEji3XBZzWHjDr8poXX0yW73YMKA/bvaxPdcWAwq3Ud8vxJ44a+v0AjHdl4wdPMN4zOT3bfKk5828TAvx8VMnbAKNVyChlbcAY7yt00w+D+MJ0GI660KbBkero8w0TXfy1jdfqzXmdP6zW4F4OcNdQivGwy1R9D5WdkrQo0y2chwFtulCXrzId28XPDmBk2koiyTMTv13nXWlAUTlq5xfHiJPJneSTwowdb5LsKQDdrEryBaVVgD3ftcN9dGFLHoXGWrqD52vPZF+/+nyRicrP9yKIwmQZuQNo11bXPHFeg7MeQn1GrCpuWkMKW5ehG3oxFUvcNu2MTMuDytqv3PfnkxkQZtlNdocTUcLUmbkFYIb4UygcQesvsSQo5mVESie+gLX6k+rfjccjR+zdo9eyZUKNDIGjyu6HU1F4JbuY1suSW6s1DSabVSO9Ggy3LovKS+ckYJwRuaG4toFek40UpnWMXXcj8aksI13Hk5+4iZQwZP1lobt0c1mMG6MU7OW55OYz
sessionCreation 2019-04-18T13:43:34.0606628+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 104963
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2445.91
basePriceNoTax 2090.5213675214
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 122.2955
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 5
packageID 130
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 2323.6145
priceAfterDiscountNoTax 1985.9952991453
priceAfterAgentDiscount 2323.6145
priceAfterAgentDiscountNoTax 1985.9952991453
priceAfterClubMemberDiscount 2323.6145
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1985.9952991453
dayFinalPrice 2323.6145
dayFinalPriceNoTax 1985.9952991453
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2445.91
basePriceNoTax 2090.5213675214
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 122.2955
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 5
packageID 130
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 2323.6145
priceAfterDiscountNoTax 1985.9952991453
priceAfterAgentDiscount 2323.6145
priceAfterAgentDiscountNoTax 1985.9952991453
priceAfterClubMemberDiscount 2323.6145
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1985.9952991453
dayFinalPrice 2323.6145
dayFinalPriceNoTax 1985.9952991453
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10176
packageID 130
parentID 0
name חוגגים פסח במלון הרברט סמואל
description מבצע למזמינים מינימום 2 לילות ט.ל.ח
shortDescription NULL
startDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 4891.82
basePriceNoTax 4181.0427350427
totalPrice 4647.229
totalPriceNoTax 3971.9905982906
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 31SuiteSu
planCode RO
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
4
array
creation 2019-04-18T13:43:33.8769199+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID qHdlQGzaXbCXz6FM7Dg/cP4rWYDabP3qdkHli35/iVvyBkcwMcytNQ5nLAHzjEp1JQREoRXHioxzT7Lr6FV0CHyfXWtT1eqAW2fjw33vVXLPZ4P8fICSUG25MJfTsgp6+Ce5z+WxqgV9IU7IXNq41vm5ArfC1NxoOLuKOuI9vLJ27he3PJqjSqFXWNxyEZucn1ihaKmHNzCTI2+VOAxn0OCA8BUYA1CGyENfgBXnUATzhcZRePIsiE9w65D7ZZ5okbbh3SRrCEVYYX9V7EfANEgYSl4Wq9Ywc0ksCTx7Mxr7Mdb/iM8Xi9JfVawN9qILnQRLTTugy2PfvUGK0BAKZa6EG69UvVLI2uLtEF7KU/cCbnS+L3h7oj72gUSYpfnLhKNxYqU4mOlvvFusKWukmYTY2fMvck+e50+x35pA/CIdQlbI2KaxndB7ej/H6UFidpuJGm4Kkpl8uN7nBMdBKDoS2+ZySPwC/5GRciimpMPMcg0ariEtoP8Sh1/HnRdFj3IZo9ueaZG87f/9CHURauAOcdZVY7gEJ248VMslgiWvQcN3ZVSILFc1kRRos/27sYdG/kR0zmsPo7L0z2qOjA9a7z/P9xLqE0jziu9D+xo1gdHISSbdv2najOqc4vsnnvkrXcCjZ7TiYGYnczEjKvQgFct5CtEggV82/6cTKbcDLpBfkvW7NktEP2F5+3tcy5cHtrfuUaw5ZPXIk3PUT9E0iVUQS603604LUfb1TzLw6DQU/SIGO0nAq5DT1vcfnNh9/5LaOJk3HH26DRjkEGD0U3Jsq3/GtJHxTHHTAV7BKgooxTWaTIY2IMneP2tfBDLJ5zOCulLOhinAJP3EKVRsQ8/r3SbO
sessionCreation 2019-04-18T13:43:34.0606628+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 3
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 104963
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1581
basePriceNoTax 1351.2820512821
availableRooms 3
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 79.05
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 5
packageID 130
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1501.95
priceAfterDiscountNoTax 1283.7179487179
priceAfterAgentDiscount 1501.95
priceAfterAgentDiscountNoTax 1283.7179487179
priceAfterClubMemberDiscount 1501.95
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1283.7179487179
dayFinalPrice 1501.95
dayFinalPriceNoTax 1283.7179487179
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1581
basePriceNoTax 1351.2820512821
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 79.05
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 5
packageID 130
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1501.95
priceAfterDiscountNoTax 1283.7179487179
priceAfterAgentDiscount 1501.95
priceAfterAgentDiscountNoTax 1283.7179487179
priceAfterClubMemberDiscount 1501.95
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1283.7179487179
dayFinalPrice 1501.95
dayFinalPriceNoTax 1283.7179487179
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10176
packageID 130
parentID 0
name חוגגים פסח במלון הרברט סמואל
description מבצע למזמינים מינימום 2 לילות ט.ל.ח
shortDescription NULL
startDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 3162
basePriceNoTax 2702.5641025641
totalPrice 3003.9
totalPriceNoTax 2567.4358974359
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 41SuperSu
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
5
array
creation 2019-04-18T13:43:33.8769199+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 8WSRYSHe3BWXz6FM7Dg/cFLF35YeY2Km3tglu3giYv2ffVENoDErjAqwPIjzoahlWRydiDizx01owFSHGDZsZ1VKaB15F0zjVokMFXtsrGBG+WVQr6gia5NlojXhtLqujIaHz8cFeNMDKy4oQk+IngrqNjYu2zhVICnm0zozq1eagR820hsn53zAYyvbe6W9ql/53GezVPMrdFh/xscjDiLx3NLxI9u/VCAJMTI5lW0EmbH+T7LFEh7vlT/nhfV7z38pLNJGNphzypNnrdENPF6Ca3hwyi5HXh5ttjWCDNv92O/GzRlON4GAsKQqMk9yuYMJz7F1xkOiIQboxIUIYvNO98GKh1tfuPZwpyd6rt+zhueIgfhE8HS8fhLeW2g7WJ3kiCHQiDssPb4uJqBGb6KFgRmoQaXGjYrGu6I+QZSZhqhMaIGbkqffrDS8hxK1HduDwWhnMB1Dl9Kn/sGENjzxsiep1+rsdLCZtDH7Pb9qjMRzIY7pCtFCZpkTn7xhEq0NOyQNj/65PvHzA7T4d/qGLakEi/dqRYXp/mXO2k83IYD62fU+GLyQyQzpP8dumb4RdJOeQBzW+QgZBfO0jlufRiRKx+6xAgAQ64kVNrblyy7lvxZ7DKqsWH3GqfkBWyPPkDgTw96uSX1ygYJpFd9eMDf21i4hwvPuEOYGVQdhy+LaDUlWy2JVCWPwyVYBILahY/jei5cPqC/IcuIQqD3kuF6NeS/CiRdxXTL5DZ1e0j9levmwFiLXR8UNZ2Rtr5Po33D6xMhE75rF5w7+oZe4Lpao4KGLvTmNdA7cimc96Hr4rfxrkckc8bLy07KSV2HnCOM/GomJMBRzWaJBTtSoizWLu8Il
sessionCreation 2019-04-18T13:43:34.0606628+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 3
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 104963
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1469.4
basePriceNoTax 1255.8974358974
availableRooms 3
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 73.47
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 5
packageID 130
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1395.93
priceAfterDiscountNoTax 1193.1025641026
priceAfterAgentDiscount 1395.93
priceAfterAgentDiscountNoTax 1193.1025641026
priceAfterClubMemberDiscount 1395.93
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1193.1025641026
dayFinalPrice 1395.93
dayFinalPriceNoTax 1193.1025641026
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1469.4
basePriceNoTax 1255.8974358974
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 73.47
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 5
packageID 130
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1395.93
priceAfterDiscountNoTax 1193.1025641026
priceAfterAgentDiscount 1395.93
priceAfterAgentDiscountNoTax 1193.1025641026
priceAfterClubMemberDiscount 1395.93
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1193.1025641026
dayFinalPrice 1395.93
dayFinalPriceNoTax 1193.1025641026
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10176
packageID 130
parentID 0
name חוגגים פסח במלון הרברט סמואל
description מבצע למזמינים מינימום 2 לילות ט.ל.ח
shortDescription NULL
startDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2938.8
basePriceNoTax 2511.7948717949
totalPrice 2791.86
totalPriceNoTax 2386.2051282051
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 41SuperSu
planCode RO
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
6
array
creation 2019-04-18T13:43:33.8769199+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 8WSRYSHe3BWXz6FM7Dg/cHvA4IsD3TXV4nKnjWPZjugqgpMsWn080fVPWvfxfPlO2/IC+ZPY9G7gW+drnjv6w2sfgFiVk2UgUaEwaodSgDMOwnr23rGXaAqjw34dLjlKEVpjfKWZlVYm0hvZpU8vx9HIpBdDYeS2x+eMkpEh7aKx/zk7EYORvz9wUcL1+PKNpXLKmeirS+IpspMbXokj3u/rmQciXbNVrWFaUeRChNDmcJjetUarFUajc9JfVZ0JFVfrMHZGMyr9JajT6u7AXia5VwXUPGhxloYcZRr/7VdIlccE7Dixzc1UK7ExBZscYCXOhBdyNpWTtUbEHbW+8fiCr8irXVtzmHY/skLLFZridLrBVuzypMAzhGUIV7wCQHWpAbo1QsCJybgcBNRxnvx/iSGakg3s2mckOeS1mHQ47JVBOg1AHR1qUux+LLsb2AuRf8wr7ZHrqBHyDUUwUPHTbLkbTS9Fz16Mj//N+t5x0X2WwgSdJrkOWoUjCQEbP5KT+FC9HcgNMFHcUgq7fS8r3glTOHZtRvP1qsQK9vpJ5pjOnr7F05TZCuPHHFff27nApfunnrxZ4lzfFoX9aEojL2cOT5qSQVvnlDQF930Lp0I0TddcT6HI0C9I3fYCqeULcGfGV2YTvJZrEQZYUBs2Eq1hGEc9s/Vr0uLaQfz/APZXkXCwmtHU0VzPyBF0Qv8urdGy65MBLDPUWMkDc0xdibsX5Ocx9YwTcwXxpxQ26Fp67WDEqardwVuQS8/X8kJNwq7nKG1q32QiBsYoHsZvbzvfK5YmQQWSv9XczmA835Z+S33TUASSsXuleYqaP1D67sn4a1AVB4dDGW8IjSJRCncm1UpY
sessionCreation 2019-04-18T13:43:34.0606628+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 104963
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1376.4
basePriceNoTax 1176.4102564103
availableRooms 3
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 68.82
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 5
packageID 130
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1307.58
priceAfterDiscountNoTax 1117.5897435897
priceAfterAgentDiscount 1307.58
priceAfterAgentDiscountNoTax 1117.5897435897
priceAfterClubMemberDiscount 1307.58
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1117.5897435897
dayFinalPrice 1307.58
dayFinalPriceNoTax 1117.5897435897
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1376.4
basePriceNoTax 1176.4102564103
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 68.82
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 5
packageID 130
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1307.58
priceAfterDiscountNoTax 1117.5897435897
priceAfterAgentDiscount 1307.58
priceAfterAgentDiscountNoTax 1117.5897435897
priceAfterClubMemberDiscount 1307.58
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1117.5897435897
dayFinalPrice 1307.58
dayFinalPriceNoTax 1117.5897435897
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10176
packageID 130
parentID 0
name חוגגים פסח במלון הרברט סמואל
description מבצע למזמינים מינימום 2 לילות ט.ל.ח
shortDescription NULL
startDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2752.8
basePriceNoTax 2352.8205128205
totalPrice 2615.16
totalPriceNoTax 2235.1794871795
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 61StHanSt
planCode RO
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
7
array
creation 2019-04-18T13:43:33.8769199+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID qHdlQGzaXbCXz6FM7Dg/cPZ2/eZ2pKWBTKCiYH2GJ9sInNHWdlKq72O0x4zuKCmnEKL8byLVDmWWXDtFq0FAlaVU8EMh3eDPkUV/f1RkfUet/cDURVWxL37E7A2dk3xlLgtKdB3jXaSGIt7dnubzt1fZBpqvMdgzsYufJVfwT783v0k4EP6pViqu1oUs5jZHbj/4c7KiQawQ+lxiqQCVm6ye8J/yURWnd4YT5hcp5Y6dWZSy5lTxoRrP5HmNlnhiccQvxPmFzok9ad2ujznYdaj+FLP6wE/xo81NTrG5uGDivvi4+Tlr0vtEuz7+8Xz8EcKBq6KB5zB8XLwWdlDOU9jK4qWreu1G8VeXdeoeUpn8J9VGKRDIdi/s8DSQEwKfyR5RfE+v6Ib0G4MmXPitoh1i/RmwrmFlaNfMo0xHby6V6rnWHdqH40JI2K1VtzMsC+F+u1odiiEJ6t47ODkvXPRoZ+OoQN5wDlGfZoRrTOWcPq9fV/0T+A14atrLKyxQG7KtZkGKE3Ys3ywcF5XbcKbyDUTsgq8pMeMCHs1V2TvaHanqf0roJJq6h6vcQZ0K89qbvyquE3AlInbGCyR3WmmVkKGnT9RNF26sUSiMGyJ180RCdQ9k9qmnjVzW05AP5e9XvHNGDuSXC1ewnN02oVK4tuBmikk7GJXZErQGuheyrN56p67H4wJz3WEka3qC0gqJViogimYUfCH1CFyMP45QdYqOqO2rfli7lgX1j2PCUE78ZO/R0fdjxaU/0djb2IM/QDDpdC4vNqHccGEKty314dVSZlsqXwf1amWvn+uILrgjkCk5gKVU1ymfcZAE1kW8NMuNP7124kK11FLBjMR+F7MKFj8xIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2019-04-18T13:43:34.0649365+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 104963
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1487.99
basePriceNoTax 1271.7863247863
availableRooms 3
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 74.3995
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 5
packageID 130
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1413.5905
priceAfterDiscountNoTax 1208.197008547
priceAfterAgentDiscount 1413.5905
priceAfterAgentDiscountNoTax 1208.197008547
priceAfterClubMemberDiscount 1413.5905
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1208.197008547
dayFinalPrice 1413.5905
dayFinalPriceNoTax 1208.197008547
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1487.99
basePriceNoTax 1271.7863247863
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 74.3995
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 5
packageID 130
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1413.5905
priceAfterDiscountNoTax 1208.197008547
priceAfterAgentDiscount 1413.5905
priceAfterAgentDiscountNoTax 1208.197008547
priceAfterClubMemberDiscount 1413.5905
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1208.197008547
dayFinalPrice 1413.5905
dayFinalPriceNoTax 1208.197008547
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10176
packageID 130
parentID 0
name חוגגים פסח במלון הרברט סמואל
description מבצע למזמינים מינימום 2 לילות ט.ל.ח
shortDescription NULL
startDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2975.98
basePriceNoTax 2543.5726495726
totalPrice 2827.181
totalPriceNoTax 2416.394017094
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 61StHanSt
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
8
array
creation 2019-04-18T13:43:33.8769199+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 8WSRYSHe3BWXz6FM7Dg/cP4rWYDabP3qQp5o0M5THKs3EnA/M0NPsZva4FITFdW+cWkomqWwav8rN/7B2iR+O2AHe+xUmFXs8SQd4urzmZpB6iPiVJlJn4P1B7gcKgDh22MqUI7u5/OotCMix8ogAVtKeJE2dQuVR/0LP+SCtyOsHLltLN5iUpUZnpqJbagc7lyA5l5kr6pwhng7wH16IuGRXrUZ9y5G858JodJNAFW+MPZk3lLIEmA8xGLKqCisQkzCYYpV/cG8Hx/IdHJdw77S0KGY3ENPfxxi0xGodEVAERC33hPSYWSvwr5cNfZDI1UJlFzpvbqM0As2xqdCDlG9Pjyq8NG0hkH1a65hn4NM7TCRc0eenmnoCosaGU1zg5Jmy9GRLrHxZ8d2wuSclDEoIGrHisbS545a7T17yiZH7JzTSZdNoFnq6h8le+AiUrPX9EGawMr/zxPZc3o+dFUjXD7pwEIhzPEFGG93cGoIJjVPBDxG+2sU0EiaIVwyLclL5dhDhr52CdfdCVDShoR2FtMC4gNlgUkhttVSj4ajq6ij/dx9V8nIX3LIbxFEBygTadev23D1FyDuMCEgWlKeGOcnsiQiZxecYy3Q6YLN4Ir+ivkMRYmHIQfIoRbe/g/CjCk3xCCA/TVj9fblKrM8vn3nxYHEtxLhl7bIHiNKOpKPbN5ZSHh0MBBK7eLonLYfcN/V6d9IABDETKCJTGYi1F7eyfnNKPvd2NoMNIHXcf7WcP4lzvylr6KEecDEVyeRRnonbv7yyQclTYLci0r1nE3ZC/wmroADmJQREDaQSSbtDWigcaICsxW/1DkkFs0n7V4tLbxz5utmvbv7eSJRCncm1UpY
sessionCreation 2019-04-18T13:43:34.0649365+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 104963
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1376.4
basePriceNoTax 1176.4102564103
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 68.82
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 5
packageID 130
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1307.58
priceAfterDiscountNoTax 1117.5897435897
priceAfterAgentDiscount 1307.58
priceAfterAgentDiscountNoTax 1117.5897435897
priceAfterClubMemberDiscount 1307.58
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1117.5897435897
dayFinalPrice 1307.58
dayFinalPriceNoTax 1117.5897435897
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1376.4
basePriceNoTax 1176.4102564103
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 68.82
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 5
packageID 130
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1307.58
priceAfterDiscountNoTax 1117.5897435897
priceAfterAgentDiscount 1307.58
priceAfterAgentDiscountNoTax 1117.5897435897
priceAfterClubMemberDiscount 1307.58
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1117.5897435897
dayFinalPrice 1307.58
dayFinalPriceNoTax 1117.5897435897
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10176
packageID 130
parentID 0
name חוגגים פסח במלון הרברט סמואל
description מבצע למזמינים מינימום 2 לילות ט.ל.ח
shortDescription NULL
startDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2752.8
basePriceNoTax 2352.8205128205
totalPrice 2615.16
totalPriceNoTax 2235.1794871795
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 51StandSt
planCode RO
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
9
array
creation 2019-04-18T13:43:33.8769199+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID qHdlQGzaXbCXz6FM7Dg/cP4rWYDabP3qoQsRgcEn9guGs0CekVySvGY4dWbyyg1cEbU8Sk2uSXOnPygjk/nOsZbMu+WmnUeunokYSxCntUHA3kR2YNHU1paKWRhm8Ivf99L5QOgYla9boEl23XB7OUwF0Xxj9cLSr9SlA2EOxtoPC5GFUaLShdtJ2X0u0VRFW3U1sbJxjRwmYnp3HPDun91Ir+vohrFTKLbd1zWdpea/0DoPd/sPIz9Ltxe3txzITJMfAsSWmmOHnwfNXTmn3uvnP0zo3zKFkBI0/97UCgiZ59RMNDx6HJRNkcoxZIVkcbC2ANPy8bYTdSPHhOcL5WjlzHyECiPSWodkamkXuWGm/eI9sz0evkfvUMu+0fBHGsJz7lQ0SjBwfM37xxf2JZQx/xEz4gmuaN3io7bAo6dRnrkB4t1SzJMtN9H//vp7Gk9jIkWiGKTXcINSzGlzmHwGJpLihEYVg1F5/DCUaQDdxup0Numb4cVgbJ2Vi6INskctRz7CduJYKLUS+t5YhwzqN5KaXTGNcMB5ovrC8MLiFeovR8EnWlBww4qaorXYnam/qTAPXfOqgdSPjZpFmV4H2x34NFyScvdBADBR3kzSqdF+tqbiZiwJfnOoOD7IAlhaEpq1cv2pLVDIuAs8ErdCxLTwYavTdl7z6AQoRsoqPBYV45oXsDp8QpjrUP3ewlF1FFFlGh8EKu4lDYVrthlOLVKdOxjP6QKSaTK8W32w03m3X0OpI8I3VaqHp3E34ja2bf4wgB7lwiA9MVnYfSZgcfN+XQoe2kWcKk723K/LQZxsiIvCwRWYVo+drQ8BYYBSYDqQ9FskN7I/+InUM8R+F7MKFj8xIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2019-04-18T13:43:34.0649365+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 104963
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1487.99
basePriceNoTax 1271.7863247863
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 74.3995
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 5
packageID 130
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1413.5905
priceAfterDiscountNoTax 1208.197008547
priceAfterAgentDiscount 1413.5905
priceAfterAgentDiscountNoTax 1208.197008547
priceAfterClubMemberDiscount 1413.5905
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1208.197008547
dayFinalPrice 1413.5905
dayFinalPriceNoTax 1208.197008547
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1487.99
basePriceNoTax 1271.7863247863
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 74.3995
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 5
packageID 130
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1413.5905
priceAfterDiscountNoTax 1208.197008547
priceAfterAgentDiscount 1413.5905
priceAfterAgentDiscountNoTax 1208.197008547
priceAfterClubMemberDiscount 1413.5905
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1208.197008547
dayFinalPrice 1413.5905
dayFinalPriceNoTax 1208.197008547
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10176
packageID 130
parentID 0
name חוגגים פסח במלון הרברט סמואל
description מבצע למזמינים מינימום 2 לילות ט.ל.ח
shortDescription NULL
startDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2975.98
basePriceNoTax 2543.5726495726
totalPrice 2827.181
totalPriceNoTax 2416.394017094
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 51StandSt
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
roomsAvailability
array
roomAvailabiltyList
array
0
array
hotelID 10176
fromDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
toDate 2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00
adults 2
children 0
isLocal TRUE
customerID 353
priceCodeGroupID 79648
cachedCustomerID 353
infants 0
clerkKey NULL
roomPriceList
array
0
array
creation 2019-04-18T13:43:34.1166296+03:00
roomCategory 11DeluxDe
priceCode HSHB
planCode H/B
totalPrice 5700
totalPriceNoTax 4871.7948717949
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID tGGHGQromaqXz6FM7Dg/cPUJs2O/iWHoK7TfCDC7MJsmpoqtHXtZ658F8W/aV6AUQtcmoqDF0X5O22bMY0ly0lcQ1wBqjUhlIJMROoW875B8xRJTclXWbyyb9QQHZi8bLJQFa368bmaHwTMLsi4lTsctbpfHi472EW79wJLBvmgZgqEBW9XgmF75aRxVc/nKEFz8SjygsM5BDWXXFZQV/AaRXGLlg2dNZVjvGBXTxhhkTc6rKd+Nw73V53PlkAnmCs5Z/ToWORVoXbug7KwTYuYmMnZZU6IPn+GOWH64fjAhvdBbZryvNSaGBDld5u3dDZU+ZuSsVOAa3WJjB4OmyZp6UN9b0ffRbmc+SIQfHS3azxnAzHHW6BpC8oyB1mgetCGywuea+TJgsL5hmMF8/r0lvuDKeDTatzYTC+6a84c2eidTaIG6sHIUrb9JrZsX77dro5S+GSLtOlQJVp23R75LpcFudVmnAcbCNowNa5r8gLDoIKH+WhywSAYHw6IK//jWetJ4cC/CsnYILQFtchKohc+uKHsaTsectW4mVjX93zKW9NHYD0V/05uaeYdU2xERAQfqklCLjH0chQnNBGFlHAhIizh+Xh19hoMnu2RmvBWiKbvUroWcKnX67fsprVa+7CN6gPJI3nn0YI8+74alB2qsONQOQXToTGUiLY5hbiZ/r8JV8IiR8jFe5Xm0aWMCW+ZojnJpP6o9S8woIV12EI+bijCpiIBwCSex7VbcabtG1tXx150z5/awCWRt9AA38/ICOVJ/H6dqt8F5Uq3VbMhTqqSU8xm7vWd5UWgiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2019-04-18T13:43:35.0680130+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2850
basePriceNoTax 2435.8974358974
availableRooms 1
priceAfterDiscount 2850
priceAfterDiscountNoTax 2435.8974358974
priceAfterInternetDiscount 2850
priceAfterInternetDiscountNoTax 2435.8974358974
priceAfterAddOnDiscount 2850
priceAfterAddOnDiscountNoTax 2435.8974358974
priceAfterClubMemberDiscount 2850
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2435.8974358974
dayFinalPrice 2850
dayFinalPriceNoTax 2435.8974358974
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2850
basePriceNoTax 2435.8974358974
availableRooms 5
priceAfterDiscount 2850
priceAfterDiscountNoTax 2435.8974358974
priceAfterInternetDiscount 2850
priceAfterInternetDiscountNoTax 2435.8974358974
priceAfterAddOnDiscount 2850
priceAfterAddOnDiscountNoTax 2435.8974358974
priceAfterClubMemberDiscount 2850
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2435.8974358974
dayFinalPrice 2850
dayFinalPriceNoTax 2435.8974358974
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
1
array
creation 2019-04-18T13:43:34.1166296+03:00
roomCategory 11DeluxDe
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 3348
totalPriceNoTax 2861.5384615385
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID UbJyWoglOpyXz6FM7Dg/cHe8OwykTc1irwOykqJ8X2K4uBImbdzQgi2owcJ8C0tprw2Iy/s7lvbbfnZWLS+/3xUBHn6sh19RRMyieIafBBWFMHAsX+bab+mf7FxL0P2glQKMyxUmCsxaJIbv7keQx/tskxgGvaie0M9bKQNG3VaiKGs+Ax+QqdkabJ4mEEQJBRLWmpieAiYMKOrQsOa/Yu67xpg9x2Me9X8rmwSsGwjZbSTRdNVlz38YNqehK0UMUyeupBD779wO9cZB3ojW+RflfJDkGRcx1GahsgzZRi0geGRaeqyQQliRAAR+YQ+x70HoanYCTPuDM/5nEPznlHbJ0XeWR6fNJPYaUPfO1/FGPVKfzsluP37ZYnvSTTJlEHgCFuWxImBcOGqnOxz1U5HiawbWjVZ6ssvxh1CUJxlKZICOU+p66PZiOCCPudt4dtbnWWEbMJLxxHBlc6TzpfyL05OnmYfv9kxuslUWuZGABZdlbtniSqo1BCQ0baZLbP0uyoKkxqwTZWIE3FlbMqtd/QeQMHTyAxWZzCLslPDNXY/kDfwlKiczbfuvJvTRP+MMbbdbainpNmZu3vsCzw74uZNDfJu2it/V0KhtIF5NYCGBxxVVl0jj9typaLeNN3F00LC01W8YqxHtzRhuJdLiq/GFsppWUQTxeKCo1aDxFjT7tfrsLuzxBkvqFglR39jYRwCl/2WnhFATxEfAmVIuaizquELNqOLiG1+RuHwEy8fwbvYDPHE3EsTQ0Y6UHt4SoClTI2db9y95hdLZNs4IYfX12t1T2kfZcRkehFtxV1nuH1kIZyJRCncm1UpY
sessionCreation 2019-04-18T13:43:35.0680130+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1674
basePriceNoTax 1430.7692307692
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1674
priceAfterDiscountNoTax 1430.7692307692
priceAfterInternetDiscount 1674
priceAfterInternetDiscountNoTax 1430.7692307692
priceAfterAddOnDiscount 1674
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1430.7692307692
priceAfterClubMemberDiscount 1674
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1430.7692307692
dayFinalPrice 1674
dayFinalPriceNoTax 1430.7692307692
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1674
basePriceNoTax 1430.7692307692
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1674
priceAfterDiscountNoTax 1430.7692307692
priceAfterInternetDiscount 1674
priceAfterInternetDiscountNoTax 1430.7692307692
priceAfterAddOnDiscount 1674
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1430.7692307692
priceAfterClubMemberDiscount 1674
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1430.7692307692
dayFinalPrice 1674
dayFinalPriceNoTax 1430.7692307692
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
2
array
creation 2019-04-18T13:43:34.1166296+03:00
roomCategory 11DeluxDe
priceCode HSiteNIS
planCode RO
totalPrice 3124.82
totalPriceNoTax 2670.7863247863
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID doVUW/K0K2iXz6FM7Dg/cNNDFI6wipRUhulUXSQc+qLynOPH1rWOuya+BwjV8KjaVOhmgPl4XHEkwGRNq7HqE2gOtT/i99kU0reJ7SBk9HZ9A996SIVDTWNse+5j21JcVazys7AC3P/dmEMRI/RcJeuR4/s2mSsKacDpvudZdakyvgfdGR0c3y8RitnRiRuAvOyWglzfesM/7RsQeyWRAEruSaUaTS7fhgnQIpjjpvqlhnK3X3Tzpyl7oc8RyB9LrBh70EKJRYorKUaRPoM5JarXD4KkaQZ9TdrasFVhiPLxkU3UOsfEQ4xzTPFS0HCy4BDxyn9mtcGN8EIbq8w4ED1VWRrbJ5uamKGJJuNY09FFk/UpyUFlwKHuoQrSCb1MSWuEXbev6qpmD5+LaIBSw3WWYVz7WPRi0t/u2fOtVEW8Trbj11FABcZhkXOfjD4F5sXh3FbgTYkzxDSUhAhm90o62/e1G3rZVhaob9HO0eMuw35ZAeGxhUhyF/cQzdzqZ8ohsT4m537VAXphid5dqQ5bj+B50YzEdqMgxFH4n7K0WhoDlBZX9sXDQCRXpmRANeSqrSbmaBwHCDrRU0Mx9QavdUrDfT6rFb7mDZ6OlErNm7vbUIivxWY5ySY0/jJwLhKGu4htnmh53a1ryKoHYEJ5UoG9FzUSMuJE905dACyzD4YX0KbgJOmKW3+VwEp1DL+rvAQqo9Gbo+KJqQgLeseRuN0GctvKjyBD3YYa9MohbYCuUWKxgxC9FyisP0ltryXmlhCbijDt8Vs3JWZ44Ax2KnC4YyACLR8PLOFDmPH5+t7my5byZCJRCncm1UpY
sessionCreation 2019-04-18T13:43:35.0680130+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1562.41
basePriceNoTax 1335.3931623932
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1562.41
priceAfterDiscountNoTax 1335.3931623932
priceAfterInternetDiscount 1562.41
priceAfterInternetDiscountNoTax 1335.3931623932
priceAfterAddOnDiscount 1562.41
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1335.3931623932
priceAfterClubMemberDiscount 1562.41
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1335.3931623932
dayFinalPrice 1562.41
dayFinalPriceNoTax 1335.3931623932
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1562.41
basePriceNoTax 1335.3931623932
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1562.41
priceAfterDiscountNoTax 1335.3931623932
priceAfterInternetDiscount 1562.41
priceAfterInternetDiscountNoTax 1335.3931623932
priceAfterAddOnDiscount 1562.41
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1335.3931623932
priceAfterClubMemberDiscount 1562.41
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1335.3931623932
dayFinalPrice 1562.41
dayFinalPriceNoTax 1335.3931623932
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
3
array
creation 2019-04-18T13:43:34.1166296+03:00
roomCategory 11DeluxDe
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 3348
totalPriceNoTax 2861.5384615385
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID UbJyWoglOpyXz6FM7Dg/cGpKUdUlaRsn0VCMHDuxsinhfw5IVYkM3DvlekvQKyKV5T0YlDfn+8SCEHng5d+YvKljHjtFDg5E4J95mwoo52/8vU106HtmUpjYcMtFzLbw4fu3THCvxkpy0JM7pEwaY+H9czvJ9Oaa6nkdGgJYVN1dTa1w/4PC9Le607VGdRMKYYKrwWeJxytI2oUtPk5wDjvKu6PHEEQf1v0ndqW9Yj6fyJTg8UeIcFe6VTFFp25usz60n0gmyh0MjAWgx9mliQW3wyVuAQp5yoYlegctmekzmev7cclN++51Y9EtK9FUqVMECToCM47o3cK3UdEQvI1EAgf+iQekRZpucNgt092R0a43SxzoABH+/QxG9Wn3T0uRM77WFKU8iGWLEqV0CK7C47Tt84riQEnF8e5q+8b2XAIv3JkcrMp3b+LRR6R51jzINZkxV0w2ak62sV7nYfkxURz5g29qJbOqNrWNd/zYtIPfQR480T3AVLuh+n/TEJT9TzEWoqMiacY/p/asdazDERIRqKsSAVSF/gU5PAGoSLCNTZJAikIgJ1DfOeGVledZBonoeBrcIm+bNIllpX4c8j+Fq8f0W3dkClk6AXp2kcGCRwWQbHkZDHC5pDql1V/DFrueme1K4Nb4MDjN8Endlfv6rja5j1u/R3YYI6rLrLkoqgeyvU+z9Mwt/qge6OEzmI/FBdsinM5xxiNaWu+GIPIWj1DUH7ALPtIbBXGdpsj73juVDLQjyvJxqjZdZ3XoDyOAwZ31ZTbaUOY5QNPh4KB2hAjcNvek66Q2qBQc7CTC0CahMlrVKgyV2fyaoxTs5bnk5jM=
sessionCreation 2019-04-18T13:43:35.0680130+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1674
basePriceNoTax 1430.7692307692
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1674
priceAfterDiscountNoTax 1430.7692307692
priceAfterInternetDiscount 1674
priceAfterInternetDiscountNoTax 1430.7692307692
priceAfterAddOnDiscount 1674
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1430.7692307692
priceAfterClubMemberDiscount 1674
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1430.7692307692
dayFinalPrice 1674
dayFinalPriceNoTax 1430.7692307692
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1674
basePriceNoTax 1430.7692307692
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1674
priceAfterDiscountNoTax 1430.7692307692
priceAfterInternetDiscount 1674
priceAfterInternetDiscountNoTax 1430.7692307692
priceAfterAddOnDiscount 1674
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1430.7692307692
priceAfterClubMemberDiscount 1674
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1430.7692307692
dayFinalPrice 1674
dayFinalPriceNoTax 1430.7692307692
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
4
array
creation 2019-04-18T13:43:34.1166296+03:00
roomCategory 11DeluxDe
priceCode סחלב
planCode RO
totalPrice 3124.82
totalPriceNoTax 2670.7863247863
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID doVUW/K0K2iXz6FM7Dg/cHe8OwykTc1irwOykqJ8X2I6mh4KgDaW8AG3L+MHX9AFEtCkEoq7H/S/xdT9qwr5dj/6XzO2STOOjhDnN8O7HjwNIKiGILquhr0nMk34aR/sjpt5rpj+TZinFCdEI6QP6ikKdGcxlRe5Fw1QGGIz2+n/y2KdBrPoLt8QGi8FAE9plHSm9WmMHqTQ68QrBdAM76YVGxgxRg1s5XIIzrZCN2/LxMTgH3VROj7W0lXvKS7QbFLqR949zVstrl2WA7OZfV1yf6ljErbyTGVF6zEACn7n3YFHpwb9gpgMFRHgtoj1DbzYJ88nmm80GImFY7RIBXCTngMzLOvF6gCQLCnunCwHoKj+Plpx4lUTN+3AayIkiZJe04zILXOfcPK2Sv1tC6RMrhyaPtWB1FoRdaGFakyTR1XKgnRgSCVsADnrc8Z9qLJr7Vj8LHoEeFAK4UklvZcKgGcA8d4HsTB46yvmQeco8TVFY8W7hE08m6DtVrGXgN9Lpby66paIbSmtBY8BvjLk1bFZbpjQ5x6xjPPTm+C9s1U+BN50FP7nVCXiCTq0Yfd6VY0FAqKKdowB6WcB0hS3Q/k1qe5303krh76EqRrYHFp8YeSUOQDKl7qlpBPXs27Ge78nnIx94C20xYc4COznFD/pUEICCzBnhOspdTvxjXhvq2k5tUxD1te9wqzx57EJuKqODJX8TZrLX8QISqUWZygwYCkgb0kLP3yEuwq5xFQ1trDw6vb9jQSTmGhXEg4U6WI0FkH6SGxoPJ6u0OQpLFqEuywnk/K+0G7VZmUyhsC6bnzdEcD3u2wHYIZAyAJhpeunm60iUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2019-04-18T13:43:35.0680130+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1562.41
basePriceNoTax 1335.3931623932
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1562.41
priceAfterDiscountNoTax 1335.3931623932
priceAfterInternetDiscount 1562.41
priceAfterInternetDiscountNoTax 1335.3931623932
priceAfterAddOnDiscount 1562.41
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1335.3931623932
priceAfterClubMemberDiscount 1562.41
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1335.3931623932
dayFinalPrice 1562.41
dayFinalPriceNoTax 1335.3931623932
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1562.41
basePriceNoTax 1335.3931623932
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1562.41
priceAfterDiscountNoTax 1335.3931623932
priceAfterInternetDiscount 1562.41
priceAfterInternetDiscountNoTax 1335.3931623932
priceAfterAddOnDiscount 1562.41
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1335.3931623932
priceAfterClubMemberDiscount 1562.41
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1335.3931623932
dayFinalPrice 1562.41
dayFinalPriceNoTax 1335.3931623932
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
5
array
creation 2019-04-18T13:43:34.1166296+03:00
roomCategory 31SuiteSu
priceCode HSHB
planCode H/B
totalPrice 7505.02
totalPriceNoTax 6414.547008547
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID tGGHGQromaqXz6FM7Dg/cKS0ITK2leWWK7TfCDC7MJt401GfMGEPAfUGlu2Ssi+g5Y9q8lqWz2JMg51Unx5j1a8gWvAYfC3ESnyIMmsWuR9H8jU40AAiVRPDXJHBsnlGnmGad74y6GW65ZXzOJISiqy/CiyASpRt93IDlZhgGF3cD4SnN3UbeXZjFpEO4Dl0cmJnBE0jDiKPBFyzUP32jeB+gcWBi71uNXKizZGaBg1vqkwlDYDRBcQ4F8qyfnQbCxVHYTeqtluax4zOtPYQepZHJFpsDk39D8OsJW4hTmXmgD+Hdo7zJRcClsQEtucyNyMxmtB2/YKutPaOTrgI5KLGXbZV+tmD9rrFH4mPbazH8wh5/WVGEng/z/AatCScvGSLgwG4JQPdN1iBD+Ajb7LTUpoqJvjxnoxEjgn7M6rl4MjwlNg+7J9U+ycLfL+G/+y4n7EK57Y/vVJnImWOIJpEOu4155xmv1LSU/ZZUPNxF50GbVNj7klLefoi4g6t2F+TuoJY2qtZUkGgCpu3dJNjjOQXv3LgII6zmjA0Mye3kU0IGm9mVthvDCRT277Xc4RCCJfBpDdQ0lZPFMffC6nZKMqIWlsA2kw1v6KMcIrm0vX7VUjQNhFpo6S2WV/XdKtLUZ89ggJ/3GHExKASq1BQyBDVTE6us6Jkj6QHrRe4xkTo1EHdCsOuE4Iymaq708oVJ8M13dr+z9Ep6iN7YiI813AcCopONCOM6cBf/kuDlaLN7TIxGyD39Zl3ujbynWHysPycFRX2XIkNyB5riZTyUDCkdiHCCCimhNxJbbDUqIs1i7vCJQ==
sessionCreation 2019-04-18T13:43:35.0680130+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 3752.51
basePriceNoTax 3207.2735042735
availableRooms 1
priceAfterDiscount 3752.51
priceAfterDiscountNoTax 3207.2735042735
priceAfterInternetDiscount 3752.51
priceAfterInternetDiscountNoTax 3207.2735042735
priceAfterAddOnDiscount 3752.51
priceAfterAddOnDiscountNoTax 3207.2735042735
priceAfterClubMemberDiscount 3752.51
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 3207.2735042735
dayFinalPrice 3752.51
dayFinalPriceNoTax 3207.2735042735
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 3752.51
basePriceNoTax 3207.2735042735
availableRooms 1
priceAfterDiscount 3752.51
priceAfterDiscountNoTax 3207.2735042735
priceAfterInternetDiscount 3752.51
priceAfterInternetDiscountNoTax 3207.2735042735
priceAfterAddOnDiscount 3752.51
priceAfterAddOnDiscountNoTax 3207.2735042735
priceAfterClubMemberDiscount 3752.51
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 3207.2735042735
dayFinalPrice 3752.51
dayFinalPriceNoTax 3207.2735042735
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
6
array
creation 2019-04-18T13:43:34.1206290+03:00
roomCategory 31SuiteSu
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 5115
totalPriceNoTax 4371.7948717949
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID UbJyWoglOpyXz6FM7Dg/cLNMMjiz3byHCdUbLjkwx9h7U24xa3ny59ZTLivWFw2vBnMIElj9RMS3IuOQgZWBeaM+daEk02YThemax/cyiHdVJmelzd4QZ6Aniwd2nr39lDlHsrESX5r933VKRlfTFRfy8/chhpWAPCD2QF34S0g6C3Naok8WdC++6jatphPIsYCrAvV0Y2ceoXpuLCTxqJ0Kkm8jz1ToTbWO4xQQbeAV9b+QgMEAF66CYNb6sWM77WgcF7be6KX5aexCGFeK2Iu5291rYuf4yd9ffUIFU6dHBDJyOaweTm2CwqgFcA1h/8bHYUcqeZ/7L4d70EVNvEVkB7acZKqM8wQZj3DHq6UlGMaF8CKPJsbP2nDHDRb+BF8x1QNPxaKtTvJ9EFQkd2L9ZGz8xE3N1zRvkW5xGDY4YJi+OLopS7gmyivxpz8byeGA1WwvhjXZai1Gs4CJjlIfaQrtbzSgK8vHiW3t3fjS/hrhXqVOjCiRQwy2n12vjCZ2FigfTRnoy+8YairnHo388HuBgZPvxqr7AVh5udEXCP1xlEdur0KBd/A6G0QV/XK6tDqfjF+shLYu8n2ctJIk6Ob4pwnDd7UeeCm+p2eQkYu1cr4e7gnnNpc0oFUr9kkXIV7ft+ibLY6tfnIzTQRDr+j+D1Qsuv7/PcA7/PGNjNH7a0pkhfLpB7wJ0ks4LErJUDcVJ+L+Sdb+2JusByYum0s+w+fB2ocauiZznZgjTXYTsGALvft7daewkip9Mo7dXqujzYycRIcVhMZG/BQ6X9ShbCwOiW1g4pqR8pIiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2019-04-18T13:43:35.0680130+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2557.5
basePriceNoTax 2185.8974358974
availableRooms 1
priceAfterDiscount 2557.5
priceAfterDiscountNoTax 2185.8974358974
priceAfterInternetDiscount 2557.5
priceAfterInternetDiscountNoTax 2185.8974358974
priceAfterAddOnDiscount 2557.5
priceAfterAddOnDiscountNoTax 2185.8974358974
priceAfterClubMemberDiscount 2557.5
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2185.8974358974
dayFinalPrice 2557.5
dayFinalPriceNoTax 2185.8974358974
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2557.5
basePriceNoTax 2185.8974358974
availableRooms 1
priceAfterDiscount 2557.5
priceAfterDiscountNoTax 2185.8974358974
priceAfterInternetDiscount 2557.5
priceAfterInternetDiscountNoTax 2185.8974358974
priceAfterAddOnDiscount 2557.5
priceAfterAddOnDiscountNoTax 2185.8974358974
priceAfterClubMemberDiscount 2557.5
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2185.8974358974
dayFinalPrice 2557.5
dayFinalPriceNoTax 2185.8974358974
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
7
array
creation 2019-04-18T13:43:34.1206290+03:00
roomCategory 31SuiteSu
priceCode HSiteNIS
planCode RO
totalPrice 4891.82
totalPriceNoTax 4181.0427350427
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID 1LERCvq4EG6Xz6FM7Dg/cKS0ITK2leWWK7TfCDC7MJtlimWFuVzsmVlggdUB6/9IQyYQJEuFi4s931ZAMYQUt/JJ8ItZvgrwhBeGA/9lZVsVdIOH9sIXNifGmYkE+VV8tqZqSUtUI+W27NJgLqasTYgPqTFWxmMeYVFtmd9IKZAUWg1mJhFQlgWDnArdjML7nZKfrPrF/cutgeALfrbyG+SSyigUm16vsO5VyLpKLLfWJnGjfCWmxge/sS3EPxeFhZArGS7wY2W6MGb2i23ZCuiPyTVoF1pfc3bCMUM2wNoLOzh6VpO7WE0d69M1xw9WvUCYWZZAT+04BouK++QKkIm9ZWSax1AK+q7GpaVnnsQUHhcm7T14hptMf1alideZZ0a6UrTIXg9mTwAe87JWjXjvxF1z8Fe2hVZUG3qrGG5vo4AHnCYOSztTW8vRrobD3oKlJBltpL0fIhBrQYnsWldQuEeO36LmEwABIOgbV++/8fq67C2cIPIGf0dBAMp+IN4FFMoCXB8Sis+a/cNW0mNNl9RYI6tNxdXtSyo/z3MHQehLe1/kTRjAC2D0jp9FhtHO0fT1cYG2VNMR0X+I68y/IxOl/WM/bDgiaurGQgsC0VLMPtSRLtvvjIK9B35x4gFldYvu4IQ9iJy2ULArdcKmFzUJ0XvyARzB7hLskWcBv0Rg73eMJN6mdGuBpDW764bjsouFXxfbk2Zu9FBLWALs6Sg/vAMhFV8SVZMY6ZJKIYhudm5ErL7kJKgC9ZRg7HaMEPmVx1X5JITNr3ip9OJCVTqE2+ZTXNQou9Yqv8siUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2019-04-18T13:43:35.0680130+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2445.91
basePriceNoTax 2090.5213675214
availableRooms 1
priceAfterDiscount 2445.91
priceAfterDiscountNoTax 2090.5213675214
priceAfterInternetDiscount 2445.91
priceAfterInternetDiscountNoTax 2090.5213675214
priceAfterAddOnDiscount 2445.91
priceAfterAddOnDiscountNoTax 2090.5213675214
priceAfterClubMemberDiscount 2445.91
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2090.5213675214
dayFinalPrice 2445.91
dayFinalPriceNoTax 2090.5213675214
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2445.91
basePriceNoTax 2090.5213675214
availableRooms 1
priceAfterDiscount 2445.91
priceAfterDiscountNoTax 2090.5213675214
priceAfterInternetDiscount 2445.91
priceAfterInternetDiscountNoTax 2090.5213675214
priceAfterAddOnDiscount 2445.91
priceAfterAddOnDiscountNoTax 2090.5213675214
priceAfterClubMemberDiscount 2445.91
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2090.5213675214
dayFinalPrice 2445.91
dayFinalPriceNoTax 2090.5213675214
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
8
array
creation 2019-04-18T13:43:34.1206290+03:00
roomCategory 31SuiteSu
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 5115
totalPriceNoTax 4371.7948717949
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID UbJyWoglOpyXz6FM7Dg/cFvcRE/7Acj3Y7Nl3IhD6aJOg2Hz3AIMxgqQ8i+Yr75fTtdrOgUX7ptUJ8DFc1qDpbG/1EJOZ1YZbtn6sqVsBWuMZ+w7wttc7Tflnyz56EK+r0UIO1LAGAgCg/NUaithy0O2frfXL/2FQFxhrYrTwYfGa6Ch7R5SGDwR6ud1wDrNbmE2t0TE3zc1KWur2w5cjsWHfxSNG7t3Jf4Wubp6kgNYW/RYir4MzP06ecpYxEbtdZ7ZpxUpDv50OpQ+6UfSDPBQ8Lakje3BFzQXL/O9Pyv9K1v7bmTVaFBy96/ivk7r21Qb9sBPH2NWMycM02FVJUm1sugECloE1AXY/MZvU8AE72EruYI/o3yDztxsyN3aYoaI+7rr0fQyr/MOtaw8w3EPiJRBs3DAX+midDBwWS0j4rIXyI9tNUSZZLUuqx3lRfYBhuSPnctKr9O7yedFsh9/scIjG24jfbTwJ0xYS7bB09JLy34Y+7H+/9npBvrJspO4zuawCFHov5MgySPfPVVPa319cYrE4eOYXq9pq8sXhaxXjbUiK7oPwBTDx1FIC53U9WJu4KQ/+UFgD9s4MKoQWSzw58FwE09opKoa2wUn50BdRreAk6+xhyiJpcsxG5zPCRKN2l1DQfEFCkMjTAtgfAgSp8Wy30g2/JhxnOMxER72h+iUwFHYiSsaTjIBJ6UPpUw/CBAYiIQsh5RaW/w3A/CzZsq+oLDsL61s7EncODnBxXNcPAZDgNmZaAT7qiKtlhrqShm2eumibRbala6UbBP06HUt4iJbplJ/dghUPyXeKXC4KnFXWe4fWQhnIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2019-04-18T13:43:35.0680130+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2557.5
basePriceNoTax 2185.8974358974
availableRooms 1
priceAfterDiscount 2557.5
priceAfterDiscountNoTax 2185.8974358974
priceAfterInternetDiscount 2557.5
priceAfterInternetDiscountNoTax 2185.8974358974
priceAfterAddOnDiscount 2557.5
priceAfterAddOnDiscountNoTax 2185.8974358974
priceAfterClubMemberDiscount 2557.5
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2185.8974358974
dayFinalPrice 2557.5
dayFinalPriceNoTax 2185.8974358974
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2557.5
basePriceNoTax 2185.8974358974
availableRooms 1
priceAfterDiscount 2557.5
priceAfterDiscountNoTax 2185.8974358974
priceAfterInternetDiscount 2557.5
priceAfterInternetDiscountNoTax 2185.8974358974
priceAfterAddOnDiscount 2557.5
priceAfterAddOnDiscountNoTax 2185.8974358974
priceAfterClubMemberDiscount 2557.5
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2185.8974358974
dayFinalPrice 2557.5
dayFinalPriceNoTax 2185.8974358974
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
9
array
creation 2019-04-18T13:43:34.1206290+03:00
roomCategory 31SuiteSu
priceCode סחלב
planCode RO
totalPrice 4891.82
totalPriceNoTax 4181.0427350427
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID 1LERCvq4EG6Xz6FM7Dg/cFvcRE/7Acj39eNd8Z1qMRBoKIu60g3IKbZqdmQHBE9NmlEjRNaOJUKK6ycfQkhX9iavsnQKXzM9rBq6EvFZ9B2LB9vdH+Saw6bzGY5Wn2e6JsYDlSeQtcEaOgGmOqB0j0TgK3nGSkFBIX/Rec2izg0stQXGiL9SQw/NW6a1OjKK7AmItYVYyGe+iYXEZeSTc3Ew+WwIGdGFl3XEUjC6ZsY/9vGZvfGMaYpANye9IC9TRYXCt8o1OK0MCJQWaneIU6cor9KHFpYNN3AyDBOUZ2P2QqD45+fDcIWPUXMaMnDy3o2fJQqvBmqcxW6D3cYbgdh02VmtL4InW1VKq6oowk1wmGG2Ec2BusljxKA401PWamMOhljEodiUGK5DPqvwwMa0wzHWmvxMmYiSSipp4c6dlLU9q8YV883Me+KE1asTeSwg/H8voBj4s7hJyT9X98NrgXMvfJ353dcvLaOgAEfDwmEO2qY1j9jfFZ3aBzEvhcC057v9n4zs6yh1VFPcC0VMpVkGDLrKCqCnh9awf23ab2DusG4OSY4kJwKJhXej+4vel8WVIrlKcIEIyn3YW0LNEcz9XVaObZPNKtYZqviNjxiyPGeHQJ2zMfrp+WHPlvmKxgSBokyTwIRCk10hINC5Xf/bOOXEIxap9EVetP8Pt7ULNyWXcR5cRaert10MofXdPurYGCVUnaytZzKgK6UuKF8KRRAwCCV9NlwhW0DiYubERsh7+3QiaDtmrMvYR7/UGApPNnTBpz3YQav6b76NT3lkOY4t6LBbeRGlEoDE4Qp7cU9fHxuCghhuI6EBIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2019-04-18T13:43:35.0680130+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2445.91
basePriceNoTax 2090.5213675214
availableRooms 1
priceAfterDiscount 2445.91
priceAfterDiscountNoTax 2090.5213675214
priceAfterInternetDiscount 2445.91
priceAfterInternetDiscountNoTax 2090.5213675214
priceAfterAddOnDiscount 2445.91
priceAfterAddOnDiscountNoTax 2090.5213675214
priceAfterClubMemberDiscount 2445.91
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2090.5213675214
dayFinalPrice 2445.91
dayFinalPriceNoTax 2090.5213675214
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2445.91
basePriceNoTax 2090.5213675214
availableRooms 1
priceAfterDiscount 2445.91
priceAfterDiscountNoTax 2090.5213675214
priceAfterInternetDiscount 2445.91
priceAfterInternetDiscountNoTax 2090.5213675214
priceAfterAddOnDiscount 2445.91
priceAfterAddOnDiscountNoTax 2090.5213675214
priceAfterClubMemberDiscount 2445.91
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2090.5213675214
dayFinalPrice 2445.91
dayFinalPriceNoTax 2090.5213675214
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
10
array
creation 2019-04-18T13:43:34.1206290+03:00
roomCategory 41SuperSu
priceCode HSHB
planCode H/B
totalPrice 5510
totalPriceNoTax 4709.4017094017
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID tGGHGQromaqXz6FM7Dg/cPUJs2O/iWHoQTL6dP1F9LBF617pVN/jfwWiBDMbQgQC5TUhgzAr5xGWwu7ccxFJlhldJAciry87ga1MFEi5f3Wh0P3TzxN8bO6RYXjWndISp2sSr8r8HdbUj9VGbm1NlQB+5IY6sbe27U7slgvalbwjnd391XTUdunWwR1Ps/bd/AEjEyD63ljIQIDp0qI29LN1SXkgrRr0t7NDk2Bnx3PeGGSamRML6dMI0jLO1e0Gjng+MZXhqRbwgRxlhxhctuzu1YAzgAytE3+95WD+A8aqw9pELI3jJPxG3PfRL/D5jLUShP/dNFig3vPnGLpXzAexnIgH0y38rj25iRWWaw7dRzbBoXAWO8yzB/aQDE2qh+cMB/pzFwxpSuCZj7+yk45IfYEUyATVxiJWbuZptUmPNVl8kwfJ3yg4Ify3jEC/J7j5w2WWwHh9hZVTkcg6t7T4nzQhs3wTF7yU3QJVdac1Y3zyp9wOF8+P3a6mJ7G597AiZ9/QrNjIbhqM5mXacAtdC+UwD0LZhmDiTo7j9rpbrG4fP1SzO5zFs3Ob+hI2psJXixFsR46+FQxAYHN3dh1ksvjpOCSJrJzFwpNYum6JCJPSifPXtD4qeoNYUL4lyD569PAFpHlPPcOF9wz/AF3lUNOK4/rFTj553x9zjkJim0fpGHP5HtNy9NLoiDbYCfMrmlcR9Z4mRw+pIe4G3syEJXEeiOEdjtmcia/CNiWkyCItEVkbiPcLroBWiNaC9WiVdA9CPOe3Jsj8+DHynmRot5EZubvX3pFV8WYc5KMiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2019-04-18T13:43:35.0720189+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2755
basePriceNoTax 2354.7008547009
availableRooms 3
priceAfterDiscount 2755
priceAfterDiscountNoTax 2354.7008547009
priceAfterInternetDiscount 2755
priceAfterInternetDiscountNoTax 2354.7008547009
priceAfterAddOnDiscount 2755
priceAfterAddOnDiscountNoTax 2354.7008547009
priceAfterClubMemberDiscount 2755
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2354.7008547009
dayFinalPrice 2755
dayFinalPriceNoTax 2354.7008547009
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2755
basePriceNoTax 2354.7008547009
availableRooms 5
priceAfterDiscount 2755
priceAfterDiscountNoTax 2354.7008547009
priceAfterInternetDiscount 2755
priceAfterInternetDiscountNoTax 2354.7008547009
priceAfterAddOnDiscount 2755
priceAfterAddOnDiscountNoTax 2354.7008547009
priceAfterClubMemberDiscount 2755
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2354.7008547009
dayFinalPrice 2755
dayFinalPriceNoTax 2354.7008547009
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
11
array
creation 2019-04-18T13:43:34.1206290+03:00
roomCategory 41SuperSu
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 3162
totalPriceNoTax 2702.5641025641
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID UbJyWoglOpyXz6FM7Dg/cMpKH9nLI+iBKlFuSf4m8lK/AfY78vuN9Y81/4uS2OKqjKDBWaWcq2nM1ESOWxNQ0OxwXDRISY4+hKCzL8W9xVX1Mgs7fC2zu3DUZWI+zk+CL3gfeYBLWOXa4gvt+4oifBVk1fQDN60+JYeUIx5FRV8JGDwL1mLpPF7/lSfBtJleteMeohAeONmuzCFWS6njMyY/O6/cyoE/Q8PH2ETawC4O7aGg7Van5TBezpUySq2SsVni3OmWs/A1Ihhx05YfI1WCyqU2uyBHwEiLTUZFRAxARM1/+XGDVsuyrwgo+b9T0mCG4yEgWrosrPLv56h/YKqZPQ7qfMABHKMnZ3CkW1CLF9DbOOa9wds7+MXpcXvjThd9BprhgNDyrHatx9a0QZpYa98BEZNt/MfQQdY+HkV5ah4bFc53zOe33lDiTml/VjgSgaQ19eA3QfY+ccuJ1reOHmtfgbEhiHNtArcG8++2UevybZSWhmZBkjTy9LXu/01gZaXrljoK2SG20oms2VSY7B0ewukWdXwQgx3hn/4vdWLBitLvOsjIdTbW6FbfFwjVky5Ey1efR8e//UbzJG/oGGTANFgQlNQyrEV+6oh89L9d8fzbw3kxW9yy+96HN0zGjEGOGns0ZeTjmLf9xANgjObr/ZH0AjxwcOu1j8/xj83+DzIWssUGYFxzmOG0EaGczDnaKE7zA5j7HapHI0jY5XtzMaNkqE8nXHmTG4dpUWjDOg0kV/EKwp0zvJjQebs1dOWkImJzuoiuBbgDE7cel3dGIcFIxOeWN7brgayjFOzlueTmMw==
sessionCreation 2019-04-18T13:43:35.0720189+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1581
basePriceNoTax 1351.2820512821
availableRooms 3
priceAfterDiscount 1581
priceAfterDiscountNoTax 1351.2820512821
priceAfterInternetDiscount 1581
priceAfterInternetDiscountNoTax 1351.2820512821
priceAfterAddOnDiscount 1581
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1351.2820512821
priceAfterClubMemberDiscount 1581
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1351.2820512821
dayFinalPrice 1581
dayFinalPriceNoTax 1351.2820512821
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1581
basePriceNoTax 1351.2820512821
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1581
priceAfterDiscountNoTax 1351.2820512821
priceAfterInternetDiscount 1581
priceAfterInternetDiscountNoTax 1351.2820512821
priceAfterAddOnDiscount 1581
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1351.2820512821
priceAfterClubMemberDiscount 1581
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1351.2820512821
dayFinalPrice 1581
dayFinalPriceNoTax 1351.2820512821
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
12
array
creation 2019-04-18T13:43:34.1206290+03:00
roomCategory 41SuperSu
priceCode HSiteNIS
planCode RO
totalPrice 2938.8
totalPriceNoTax 2511.7948717949
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID doVUW/K0K2iXz6FM7Dg/cPUJs2O/iWHoK7TfCDC7MJvlB1tx06uvx08LpsCj3fik6ZjIATgRGu5JpjRX11O/O53uEGGAr9b0hp4ej6it5akFt+0b2k1JbHgOf4em0716FHVrJCnJ5ScmbF47ialG8+ZECDlAIrY/Rq2+RSXjgQzrMtkRgKaUs4qc1WU4dkbdHXGP9WDiJSct9vwFFuKORPiSv7LI3tozlGdbodfXd0R+ECEXozAZ2jLFSABHN3062Y3Ocd4qdqr2dr9JL4uytryu/gKMy+wvnOqD3wOiANCbkRMc5I2Kj25Gerd7X3wDmgJEuFZuvEythSyOmq2v+dd0lcia/KG44paoLfujG3Y3vwbHbCcS6SQy7cxgQ5wAKdjWalirNnJBLYQ4ZKWcP11XMIj6hHb0COtgyjrJUQ1Mjrc8KPJP4xj+u2Z1SuVTsyapkWTZShyr130PsGycOipZb3CUCL9WyUwK1Lyr4KF2H6Ug3NpZbxtEznvYmJ9bIGEq+Tr8HyV1tM+hmQt+qX8qnA5ptGNzhy8r1riorJq2K5L1B+f+lFALDpr+yrFDL9odYUQwQx9baDaNCbWXCfxnh23+SFzjwaQzBQ1A+rMfdgEBx+HgqfMRbQiq4UEtk8MxZFT+eDPqjTLorWeyQeA0qaEiEHBm+Ih+ZI/08xgDQM3NDk4NgscnYhbjB5ELuVpWZv1I9Y4FFBRFEUwM5iSibs9RLFkBcFuUtTqGxHqR3Z1DkDIRFLeQq+7mahgft11BtPDqmH4WTycDllV5hz2dvTk4CB25hq2ItfYDgGujFOzlueTmMw==
sessionCreation 2019-04-18T13:43:35.0720189+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1469.4
basePriceNoTax 1255.8974358974
availableRooms 3
priceAfterDiscount 1469.4
priceAfterDiscountNoTax 1255.8974358974
priceAfterInternetDiscount 1469.4
priceAfterInternetDiscountNoTax 1255.8974358974
priceAfterAddOnDiscount 1469.4
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1255.8974358974
priceAfterClubMemberDiscount 1469.4
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1255.8974358974
dayFinalPrice 1469.4
dayFinalPriceNoTax 1255.8974358974
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1469.4
basePriceNoTax 1255.8974358974
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1469.4
priceAfterDiscountNoTax 1255.8974358974
priceAfterInternetDiscount 1469.4
priceAfterInternetDiscountNoTax 1255.8974358974
priceAfterAddOnDiscount 1469.4
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1255.8974358974
priceAfterClubMemberDiscount 1469.4
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1255.8974358974
dayFinalPrice 1469.4
dayFinalPriceNoTax 1255.8974358974
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
13
array
creation 2019-04-18T13:43:34.1206290+03:00
roomCategory 41SuperSu
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 3162
totalPriceNoTax 2702.5641025641
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID UbJyWoglOpyXz6FM7Dg/cHtb1K1inCMTI7rUEwxO6EusnQPdfQBsHg7OyjE5VUrj56Aos7wn5hCuzepagb7SdG8U8ihndUIRoMM7npYHqXQgqsQ1O2I4X9SkboIQ94P5Fg/nCbAOXjYWLnB44MZlyAGXYqTPYLbg1FdkKp6GWapek/0biDznhQFCGAb8aIsDgtD8eumJ6IB10Mv5D1FRIf2ULAp3v7snFWWJYQG35s/ooP4Eip25n/TLIdlHuqzyaUvztjZbxHOCKhQnl3//q/azD0FzjZ1iBfraAwyRr2e+XjqtSsLhgnjdI1wHqnQGaH4O5Ore1bmLcO3j7HQ7dfHUglm/9Sn5casGqk8fpJvNW61T7BCnFJlsFYWiliaFSglvicga2vi7McVC32g2zCktEU3w4YK9fmE45FQMmQ3JfTYXVaAe+pYxvYV+hHW7HB0i62UZ6VjR4VRSc6Ln+544sPF1Ij7+p8qIQno9+VG2y/qr7qdIDTOJB3XsJePnFHChWql8fAkPpQ5AI2DoULNDrHudw4CgQdHj5ifqFFpflUj3sy8Q+h9vYhiqoyUPvk5ETBCxthXgFNA7IBmSvBOt/An21tUKvPIZ2oxTk5Nn/ycQ9cNXa9Ah+PLNvvRahnda+FhdrKUgWC5MdT9w6ZEKvrUq5FZ7EyQh9vHsyH5CjU6oAIIN1VpIx1NxJlxdYsKTsu0/JmpRgcZrJnN/6jJjXv21gN+xRakzYeFVS/kJ0RMFIypSr6Iv1Z6IVEGewUsCpgB2Hr3v9Uowc9iPMRxc3mWz+xTK8I0x9203SCNgN7N3bzVNmT44HKV4OyNUoxTs5bnk5jM=
sessionCreation 2019-04-18T13:43:35.0720189+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1581
basePriceNoTax 1351.2820512821
availableRooms 3
priceAfterDiscount 1581
priceAfterDiscountNoTax 1351.2820512821
priceAfterInternetDiscount 1581
priceAfterInternetDiscountNoTax 1351.2820512821
priceAfterAddOnDiscount 1581
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1351.2820512821
priceAfterClubMemberDiscount 1581
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1351.2820512821
dayFinalPrice 1581
dayFinalPriceNoTax 1351.2820512821
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1581
basePriceNoTax 1351.2820512821
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1581
priceAfterDiscountNoTax 1351.2820512821
priceAfterInternetDiscount 1581
priceAfterInternetDiscountNoTax 1351.2820512821
priceAfterAddOnDiscount 1581
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1351.2820512821
priceAfterClubMemberDiscount 1581
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1351.2820512821
dayFinalPrice 1581
dayFinalPriceNoTax 1351.2820512821
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
14
array
creation 2019-04-18T13:43:34.1206290+03:00
roomCategory 41SuperSu
priceCode סחלב
planCode RO
totalPrice 2938.8
totalPriceNoTax 2511.7948717949
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID doVUW/K0K2iXz6FM7Dg/cPE9w7CE3JaMY7Nl3IhD6aKfVzBVlrluFvEVLou83VrJ8FOmxbO4sp0O4qZbIVU9pwS8OIudu7UIvBG7FQRWqv4My1tqXkfjHkizIodmAzawZ5pqt6PFOeM611ypyL+MXKuQPICiCnOU+hnKjSdx427xEF3UMb6P/EzGGYr0JelSG37xyZT/HnrP4PMP681rjIYVjDVdPedVQEvwnPNWi2LiTEkXuUd4CAjI7enYsoGBhO0tmsvyI70YJ+XYksVPCh77a7KgtJqGW7ip4MTskICxbXQTm++ld5oXOF1TL1YcgHJ7zlKAeHwI0mleoYxvgRm+6sG70vQXGwCM6GcJNKiBjovVwEvB+1QOveahjet6ArWIdsal9ZNjbpCggnVv+YGDrIidHLXHVBf7uVKhB/ZGeHAP9wseJI8EHnW4bjCwu5LRqYXayF6xwVkLMzswPeINW64yX+LawUE7lIctjCXZu+tqiwYaBct+eYSnESF2+VyEHgLnZPaPPUng+ScUWy9zo+eHcnZTbk7Mc4sglJonyKl7cbwv23AkR8uKK9qvVOqiY8Lt5FImomcahomKSPX8i647RG5zQYpMP6AA/NrBbkXb2M98Az8Rzl8VCjk9IYSYmUb+hGopVNW8AAdlcShAmZ/2bLjXCJYe6bA8CuGmy6Bylzg9leAM8pJ8je7+FGY8v9kNDdNo2JF/SqRq9DIUIxlJu2wNQ6IvAtRpR71kA1UKV6H9+QyhIjbKgxjJG0rDY/i+z8EgFCClor+jY9rd3qYDDmMr8EeMIltsi996jx7W8m2Is+rU2ghWKRFgyAJhpeunm60iUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2019-04-18T13:43:35.0720189+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1469.4
basePriceNoTax 1255.8974358974
availableRooms 3
priceAfterDiscount 1469.4
priceAfterDiscountNoTax 1255.8974358974
priceAfterInternetDiscount 1469.4
priceAfterInternetDiscountNoTax 1255.8974358974
priceAfterAddOnDiscount 1469.4
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1255.8974358974
priceAfterClubMemberDiscount 1469.4
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1255.8974358974
dayFinalPrice 1469.4
dayFinalPriceNoTax 1255.8974358974
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1469.4
basePriceNoTax 1255.8974358974
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1469.4
priceAfterDiscountNoTax 1255.8974358974
priceAfterInternetDiscount 1469.4
priceAfterInternetDiscountNoTax 1255.8974358974
priceAfterAddOnDiscount 1469.4
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1255.8974358974
priceAfterClubMemberDiscount 1469.4
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1255.8974358974
dayFinalPrice 1469.4
dayFinalPriceNoTax 1255.8974358974
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
15
array
creation 2019-04-18T13:43:34.1248086+03:00
roomCategory 51StandSt
priceCode HSHB
planCode H/B
totalPrice 5320
totalPriceNoTax 4547.0085470085
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID zA+/C+hzJ+2Xz6FM7Dg/cKS0ITK2leWWK7TfCDC7MJsoKXRuEwe65DiLutP010VyEU+9BgCWpMvWMqUD0h5Td1AS2QSGeJYLQD+o9JLUJ7jdpxJ50PZS19mIpOAtRiUunsFcOLBoWCINqjxN/IWDNUw65Glv08rw8FCEEGvH8/usvYfNa2QtWUACF0jpuejkhotANBp7GxFcMsnXxMix8R7m7/EV/e8UnmlWcx3IrDjx1Rw/5AvSTeDahw4RChjSjGHUDbOxtEHywc0F6qVLChXoVutGzYUKCq7Qti1fN9V1NO9jEuZONCYDCz+UBHvkVcfpUK4JT0cFc1kiaEZPEATs+dFM8qQqKwt1ZGvLYi5Hrp4svri25aDs8oiWzitu30Sy3Ra/0bbx7Blb8VeouSLWnbwcXiB9uNTO7YSX9ifdnlHVzb04D65IpuqhZNfg05fEDq76JDLZqXCEvYTsX2XMr3bRTpWUbABeyzTQeQ/AMf1Np2vITz7ISwOB2V9QoVIKBaJpX8gjDCeAN+w4McaiHkmAPyX4Gt60++5irBw3duXy89ut1QbLpojWlEAMIb9H5VXyL6LCzNCjvLldoWaAX7wGk8aeum7eIXi2i2xkxqwqjVj4mQR8LOSrbDmFPzGg3BauVyu6JGDMHe7ehFQIKXRjvWXzKwg36qqlqeLHb3B8ZR8bf+qvEtco1xx8cRMQqeegwYbVpsW8ogPW2GgvCwlqKHdJazq5foyG/eKSZXSbd8DI8iwg8dFdRwUWdeXmjwpvewB4hnUkXL9PgKuF+JCKuyAUIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2019-04-18T13:43:35.0720189+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2660
basePriceNoTax 2273.5042735043
availableRooms 5
priceAfterDiscount 2660
priceAfterDiscountNoTax 2273.5042735043
priceAfterInternetDiscount 2660
priceAfterInternetDiscountNoTax 2273.5042735043
priceAfterAddOnDiscount 2660
priceAfterAddOnDiscountNoTax 2273.5042735043
priceAfterClubMemberDiscount 2660
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2273.5042735043
dayFinalPrice 2660
dayFinalPriceNoTax 2273.5042735043
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2660
basePriceNoTax 2273.5042735043
availableRooms 5
priceAfterDiscount 2660
priceAfterDiscountNoTax 2273.5042735043
priceAfterInternetDiscount 2660
priceAfterInternetDiscountNoTax 2273.5042735043
priceAfterAddOnDiscount 2660
priceAfterAddOnDiscountNoTax 2273.5042735043
priceAfterClubMemberDiscount 2660
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2273.5042735043
dayFinalPrice 2660
dayFinalPriceNoTax 2273.5042735043
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
16
array
creation 2019-04-18T13:43:34.1248086+03:00
roomCategory 51StandSt
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 2975.98
totalPriceNoTax 2543.5726495726
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID UbJyWoglOpyXz6FM7Dg/cF1xwPppLZ6jIhwe+ijurlisRepX4nLV5M6xn2SawJVjGTbeOnYXz+X5l2Vic/z6GfKt91lyl2PSJaUnt53IK3gCks7NLyiy3cj+jmrTufW0/a6eROYRnV5zF5HYe/kRiXGVUtTO7MBQheswZFrbewV733zJfzPTFRoACxf2kFGEx2+9YrMojxdq1vyHLCciZDUKVkPX55xaI2G5YKIG/zXhmNYpAIYM5+6axNd7AsInNCOYR7uXnfem6AIiQsqy8NZ2SSwK6GSeRaRVfEdDkxpecP7vM5Cm2AnSkOR7kLo8o6AqTHs7t3Ua5CLRxcutyJsv8cZTPSwd6sDqjDiXLdjV89E6hhPO+icWO6OsbUfYyu703b0AZyrFjArE/4JXXrtLrAfD3Y6dF7fke/D4RxBKtlu0fM6dWlCddz+ZrRVoqBS7Ze9SqY/uTHSKgAXFPuYNBWypivDf2NZLk4dRpA/CbeDkEpOV+gBtULVUmamWVsPXxsJoS/yiMD4/4C9+8/oz7qyzjwxAe3uJwYHZXVQd/z42IFK/KyPIyAoochnSmguIcmQx/1r0794QcNtmmnQl0NpmU4RjuQOtr6wwXVt5zQKaQj8ArlVrOU+zEREKK4glmWZTnW1adCnJjvN9366PuZ+atL9+3SHeTQVGr9T5BMwzSISgURGxwa8Q0hSlzjyWnA03BigbI4h0f15qg7/CEHLZCT3yM8N9KcEMqCqybOHF8ZOyINnGn9ZKT58777WEtjhrbj1tLTHJHxYnZAMawUUlIcB24/K6LAbgljCjFOzlueTmMw==
sessionCreation 2019-04-18T13:43:35.0720189+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1487.99
basePriceNoTax 1271.7863247863
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1487.99
priceAfterDiscountNoTax 1271.7863247863
priceAfterInternetDiscount 1487.99
priceAfterInternetDiscountNoTax 1271.7863247863
priceAfterAddOnDiscount 1487.99
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1271.7863247863
priceAfterClubMemberDiscount 1487.99
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1271.7863247863
dayFinalPrice 1487.99
dayFinalPriceNoTax 1271.7863247863
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1487.99
basePriceNoTax 1271.7863247863
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1487.99
priceAfterDiscountNoTax 1271.7863247863
priceAfterInternetDiscount 1487.99
priceAfterInternetDiscountNoTax 1271.7863247863
priceAfterAddOnDiscount 1487.99
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1271.7863247863
priceAfterClubMemberDiscount 1487.99
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1271.7863247863
dayFinalPrice 1487.99
dayFinalPriceNoTax 1271.7863247863
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
17
array
creation 2019-04-18T13:43:34.1248086+03:00
roomCategory 51StandSt
priceCode HSiteNIS
planCode RO
totalPrice 2752.8
totalPriceNoTax 2352.8205128205
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID doVUW/K0K2iXz6FM7Dg/cF1xwPppLZ6jhulUXSQc+qL9CMKmcO7wdVJ6IPHuHyomruoQMnsJZ7oYQVCGrOqsQqsaNQkFjd+7clcjTksuN+ANCBZAK1ZwQnbcYzqoMcZ79XAOcXxVJNosmOrZBqygQs14HVf2RA1Wgn4lW9rkOamms3pc0Nm/eXrBIh5PhYdaogWIYcU2SCa9GtaDeasYeS6KECKXqvWT12238kgYf9z8Ccd8aSSijcV1m+PjRnRSeZBDdI30L+hIV0DCxYvqtkobhxmVQUkXvV3fKVZUqj/unv1UTT+Czaq7mDHUD7S0S0NW0vDknp6t6mLS+l1gUbPrbZS/Ho7SHSoHM+DqItkZYUvrgAuxoFZHCjQ5yoqfApavy1IYckV+a6C3r9Jn1dfb/XL9RwDOUlJCNiAlvkLGxuPCpqdzkakCqMwvTKF1YdVcQuGq6efcxj91HdfEbtPJbx+wHIBtCVywvRWUA/1XIgVbc3sYnhEynU9fhs38V7pQ+v/VFZldJLPi9YEe2K4e9RlBAZcZo/r0Ee2tvdiqgJV2C4MDul78Y7ghe8zkXGueUKIfNJKAsiDrZFWrBIS1Fgw3lQMYMQUOD1Gorvq05wATaUPzy6bsPMOv7fHMqSIBg4+5OKe3afI3ZsmF4Y4SNd0ahALJAfSVqQzZXSLFS+l5IcrsSJX+mtfCJ5/8ARmFEFaH3qd+SvxfW6X0/Sv5Ik4IklQqsRE46j93WVtejMRnuIiZeS22iMcwQC4+sBxCFfRqGYnBismGerqQfsFUkCQ16CMeIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2019-04-18T13:43:35.0720189+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1376.4
basePriceNoTax 1176.4102564103
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1376.4
priceAfterDiscountNoTax 1176.4102564103
priceAfterInternetDiscount 1376.4
priceAfterInternetDiscountNoTax 1176.4102564103
priceAfterAddOnDiscount 1376.4
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1176.4102564103
priceAfterClubMemberDiscount 1376.4
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1176.4102564103
dayFinalPrice 1376.4
dayFinalPriceNoTax 1176.4102564103
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1376.4
basePriceNoTax 1176.4102564103
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1376.4
priceAfterDiscountNoTax 1176.4102564103
priceAfterInternetDiscount 1376.4
priceAfterInternetDiscountNoTax 1176.4102564103
priceAfterAddOnDiscount 1376.4
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1176.4102564103
priceAfterClubMemberDiscount 1376.4
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1176.4102564103
dayFinalPrice 1376.4
dayFinalPriceNoTax 1176.4102564103
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
18
array
creation 2019-04-18T13:43:34.1248086+03:00
roomCategory 51StandSt
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 2975.98
totalPriceNoTax 2543.5726495726
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID UbJyWoglOpyXz6FM7Dg/cFvcRE/7Acj3Y7Nl3IhD6aKTKJeeLt/kaxYolya0oBn44aq4ncbjvtVTelVyF53SCOnDO4kpjtS9N8uihLMn84dwK5RB0bF0oPl7EYFa6IMYk6N+W3NEpP45NcmlLZnUHg0sQ7sDCkmMLXhvf8P0O8SDOQoEYgkFONZjSSECq8C/RTpHCaRQvHlU3hYFUi9g2B0fqiHFi8jfyfRO2A9aS6+Rf8u0Qbcx94eeKVUbtjwm4ROc0b/Vp0enfJdBoHIahPDWJ8s4Ahb+n4IvMy9jQLsG6i8eJcMFrJzhX/k2EgkIndpldRUfgrMxnW9tRbvbtwP+QtwUCXRT2RXAA+bihMkYVnA/vyERB6vmO4mWYAP6RaNvfzXOOYolH+zuMlQcIAhH679kYJA2a8Q8fr2Arh91sqx6TWdfLURCYpMSMHuluU9h4swbWL0MMnZdofySPliy3fgPCFpY6CLwoEsnqPq2BvZzbkX9r2I/i2C6oRaitOSplhWFE59x3gYTakJWzwbXnROqpyzZAEnU+wDDn601uiNq7++HxiI21VFnieSij8yBfzwvb2E+8TTzzFMp4conw1ypo8LL4ReP+GU/HStW8uE3h8JZerrBvANHc0Z+P3kY+SbQfONvsoBlUuIDT+ld7p5CE4aHDPQrCP0Gb760F0badRah/aUsrvJ3wr4fsXple9tdmKHKAH412R7wM78SPK5YBCNKqA35EU83EK4BwHSMAaQJnpXZLRMG1bzzNanu4PObTYwO1qUxXL9kDEOBwHsLDq5tDzJjqJsJmSPC4alMC3pN+Dxl8tMkVbkTVGxDz+vdJs4=
sessionCreation 2019-04-18T13:43:35.0720189+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1487.99
basePriceNoTax 1271.7863247863
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1487.99
priceAfterDiscountNoTax 1271.7863247863
priceAfterInternetDiscount 1487.99
priceAfterInternetDiscountNoTax 1271.7863247863
priceAfterAddOnDiscount 1487.99
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1271.7863247863
priceAfterClubMemberDiscount 1487.99
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1271.7863247863
dayFinalPrice 1487.99
dayFinalPriceNoTax 1271.7863247863
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1487.99
basePriceNoTax 1271.7863247863
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1487.99
priceAfterDiscountNoTax 1271.7863247863
priceAfterInternetDiscount 1487.99
priceAfterInternetDiscountNoTax 1271.7863247863
priceAfterAddOnDiscount 1487.99
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1271.7863247863
priceAfterClubMemberDiscount 1487.99
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1271.7863247863
dayFinalPrice 1487.99
dayFinalPriceNoTax 1271.7863247863
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
19
array
creation 2019-04-18T13:43:34.1248086+03:00
roomCategory 51StandSt
priceCode סחלב
planCode RO
totalPrice 2752.8
totalPriceNoTax 2352.8205128205
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID doVUW/K0K2iXz6FM7Dg/cFvcRE/7Acj3Y7Nl3IhD6aI9+d4zDPltBml5DPtHpmHJTErugIhUU3skuabIwho86bG/1EJOZ1YZ169U6OT+3JWSwa4QC2o9zIfKx2Pmq+h4qxBSW+3gxsI72yxyj4vykDWrGbwsYnpUxXMbt+20caeaueTXfIGdSVuUa/m4uFuUno3U+gj5YHT7eP8IJYKy9/rc13YSu0HwUyA/cHYJaYvZjgLUmJ+tk7r0/OtVDVk5/dKpUNuMSCmC27wniZrCNo+Fua7m/VIIE3ZnNPjIheeW+DzxM8/po8uBW7xjCypi8wRDSacWcJJAgcEZgiqby7I9OnSdlOL5BUID1rTqB70G+U5qTndajgy0qcF/IdBrTPJr9lc7E+n4tOLZeza/uKN7F2kyMMjo1EL0gnGhghY9XcqrZ5FPZBmhcgPoPoWWombF1boJ/7IWH6R81haadaEXJk5QXRvscgNDDAq1Fz3GyU3+46indRndLIEIlQFSHFcXqhhMI1zAI/SGu79wyBfUKoo4vZh/hqCKNB6TgekV6U75EK6Xg3/0OIrUJn4Vx60LAXBiEljYvLfBAWlP4Ph9uyoiB0ymRNR35QDa7QrisambzMBhuLuudmU36jUILs+U72YFta/LLu75LRp7YdABw2Wug72lPVG+0I2PmOy7jmolDlarHOfK5hO7bmr70rpTNTZ/xk7i3F3xbOOOIYTKYf0R7fRrQ4cXjs5VZ2Fvi0xB1H6gEjvQ2PiYRWEJikPokoXEk8ML58SpBpgoYnf6cc4Xc6B9gPLYFnidCmwiakV4e/xLwCJRCncm1UpY
sessionCreation 2019-04-18T13:43:35.0720189+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1376.4
basePriceNoTax 1176.4102564103
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1376.4
priceAfterDiscountNoTax 1176.4102564103
priceAfterInternetDiscount 1376.4
priceAfterInternetDiscountNoTax 1176.4102564103
priceAfterAddOnDiscount 1376.4
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1176.4102564103
priceAfterClubMemberDiscount 1376.4
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1176.4102564103
dayFinalPrice 1376.4
dayFinalPriceNoTax 1176.4102564103
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1376.4
basePriceNoTax 1176.4102564103
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1376.4
priceAfterDiscountNoTax 1176.4102564103
priceAfterInternetDiscount 1376.4
priceAfterInternetDiscountNoTax 1176.4102564103
priceAfterAddOnDiscount 1376.4
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1176.4102564103
priceAfterClubMemberDiscount 1376.4
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1176.4102564103
dayFinalPrice 1376.4
dayFinalPriceNoTax 1176.4102564103
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
20
array
creation 2019-04-18T13:43:34.1248086+03:00
roomCategory 61StHanSt
priceCode HSHB
planCode H/B
totalPrice 5320
totalPriceNoTax 4547.0085470085
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID zA+/C+hzJ+2Xz6FM7Dg/cPUJs2O/iWHoK7TfCDC7MJvIPPKvlyLKtje3YUXQrXuEbXlG9HurMOH+uXKh1BkV9z8I1m8aV+BhBO5Ykk67KxADeoIi+S4p2ohKjuwfyRMzQ+ofqn+Ekz8HDq6j4dmChZmxzvh4gX5jwOaDyHT5piifz451m+ToRf191qhf4/ybpIJF6h7e2ykpfJP10AMPo9HRqstAq8J+wntHWTNCqDdFmmt+Amxa/gF41GPq/Xtj6kZeP27C4haaK9Sg/t1deEobhxmVQUkXaVLyLaU0dGq3kGurEUcfHRkf9lgu41W5rA8SpiMGJ+4xZRFhgVRLaum1wWXFayi9zdTjDPqb28dWZGbVaSaQYr3aK+IowD3g0QtgF9F3qTja2RZPx6Eug2fBm+TSJnI7dsBooO9EZnfyCaEzk3BvZd9Om28vvnhbNOkQPCp/MoltHejWtBF43+x7l+N26wnutdBHEFaqwy/fANj3vNaCCSPZRjdcb1kwlMPPo4JfuHw3hY1qGMO25nsRn2NkeEqfYXI28vdCUAUGEzmbJw/5ko72sT/8HsEEqErEyT2NtxNWWlLcKCGmxtuUcZZwBRyghMgGtVndt06nGs+gUfIvMX3WVVmCxqorFzF0TYP1xdj7JkgGQMZKFNwOWtZ+1rz9XfsLIzyCHuUV4b7LFQbbU+7YNncblr78FQY0ON16xcEK+p2KASr1GJk1sH+L9rad30l4580oBc2PXEHJ+O0sT3T0un4a/UQ46AQtJxoVA+ZtD5QlXF0Pl9nEv1yxwDyCVGxDz+vdJs4=
sessionCreation 2019-04-18T13:43:35.0720189+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2660
basePriceNoTax 2273.5042735043
availableRooms 3
priceAfterDiscount 2660
priceAfterDiscountNoTax 2273.5042735043
priceAfterInternetDiscount 2660
priceAfterInternetDiscountNoTax 2273.5042735043
priceAfterAddOnDiscount 2660
priceAfterAddOnDiscountNoTax 2273.5042735043
priceAfterClubMemberDiscount 2660
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2273.5042735043
dayFinalPrice 2660
dayFinalPriceNoTax 2273.5042735043
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2660
basePriceNoTax 2273.5042735043
availableRooms 1
priceAfterDiscount 2660
priceAfterDiscountNoTax 2273.5042735043
priceAfterInternetDiscount 2660
priceAfterInternetDiscountNoTax 2273.5042735043
priceAfterAddOnDiscount 2660
priceAfterAddOnDiscountNoTax 2273.5042735043
priceAfterClubMemberDiscount 2660
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2273.5042735043
dayFinalPrice 2660
dayFinalPriceNoTax 2273.5042735043
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
21
array
creation 2019-04-18T13:43:34.1248086+03:00
roomCategory 61StHanSt
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 2975.98
totalPriceNoTax 2543.5726495726
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID UbJyWoglOpyXz6FM7Dg/cPUJs2O/iWHoQTL6dP1F9LAUh4wpFBG6YrWTXu6ROMLC98LZ7xeByHz7LCCMgnv1NJVbQe0UzPf2LTQbF6Ui4ptFO2bm/p+fvNZeAjMC3sGUGRgq8XrM+In+98IQpAOLIbsAXFWpU/nmysSLNG2yaNatDdMCYbVaucc2JKjve6Dd68ygL08VJSHwqKgpVbXcPDvPWt0t/NLk4mP8iwjoWr1cwce1UBOUWgNQcDHTKTJHV4vrMqElEwvKXOgnCfcAiT2pO953jMXhAx/i/vROyivCKpgTRYxLAVRnV8hmdu+q5bl6pkEvTypqrFWQbbOPYaFKDdwcPf4QdByXFwd2RLgCqBnFFr3TSNAjjHtCzV+Xwq/9b5D/4I24BnX/CIp2RYM5mynZkqrs9EH9pqq1pub6v66icouzi31P6co4vbQrz9wor4juPSRcSy7pAYkMn6tpmZcPAu1ZMgWGJPE2DnH/2ta1tbuENIYF+G0w0CzwXpEgcrL4rsotlGdFREjPhZLxTDG/FDeMwZ/XsibdIGWihvfw3anjkNI6oLl9hCmYy+nqoTPqnCAxmK78DAbmQpL3fSKR6VWuCnctniQeVrY+4T7K2B9c/G1cX0NJP5odzuuZeXXhYBkUIVdbRw6G1nPyst5lrYeQF6nwLIWEAAp4bf63AfhUxmYbQSKqS/SCrTk6Lsbyef9EUDtYNVphbONu27sVNNAb0Mb9AqMqdSAkoBfqQPlkDUKgHt7ZxjdJ0a0RYx7oAAT2LiCooJO0hRbUNZnllrLy9zL397frEhB6LENgXu9VnSJRCncm1UpY
sessionCreation 2019-04-18T13:43:35.0720189+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1487.99
basePriceNoTax 1271.7863247863
availableRooms 3
priceAfterDiscount 1487.99
priceAfterDiscountNoTax 1271.7863247863
priceAfterInternetDiscount 1487.99
priceAfterInternetDiscountNoTax 1271.7863247863
priceAfterAddOnDiscount 1487.99
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1271.7863247863
priceAfterClubMemberDiscount 1487.99
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1271.7863247863
dayFinalPrice 1487.99
dayFinalPriceNoTax 1271.7863247863
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1487.99
basePriceNoTax 1271.7863247863
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1487.99
priceAfterDiscountNoTax 1271.7863247863
priceAfterInternetDiscount 1487.99
priceAfterInternetDiscountNoTax 1271.7863247863
priceAfterAddOnDiscount 1487.99
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1271.7863247863
priceAfterClubMemberDiscount 1487.99
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1271.7863247863
dayFinalPrice 1487.99
dayFinalPriceNoTax 1271.7863247863
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
22
array
creation 2019-04-18T13:43:34.1286287+03:00
roomCategory 61StHanSt
priceCode HSiteNIS
planCode RO
totalPrice 2752.8
totalPriceNoTax 2352.8205128205
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID doVUW/K0K2iXz6FM7Dg/cNNDFI6wipRUhulUXSQc+qKsfYlpZsv79a+eJZ4gCIaEk9Fz8ZcpPuwdeCvUy9Td1c18nWFb9gAE/VFRFAbgov5d5zqiKNq12sr4h7xOGTatovnPPHV3apwlgKTuyuP4TDlDbWif3tFo8mRIePlgsDw7Cw0vLCYH5AGJbMd5v1PBTDvlupmpxj4yc6Cn0H4PgxQ33SZMcNroU5/sr/K0MgrfazxxvPqzTfX9Ld3rCwq3DSx7XmMhO21ZYoozuiXcvD1OwnRdVs/ZRlULTBk05+3JKdXTMeT7eUPH3+9HgUvoAugK1z1vDoM5nvYpHMK6AXkQUukNu5CnwNdfYl9vR+DKTLABKJeYja/pUvaItb3+HpzEqHAMU/HXrtbmX5L77+q8bzMvO+KG8pHLQdjrscRfniy9c914x4j+u8BxCLMDt9reavPti8oadO0aym2Uj9oMhePSjqmVeV5XPwakqfBAr8ZNTD25VS2djnFG9i2ZqAkKgHIVBmrYQAevKIi7DNTB8Bz+zKHN7B0DLZNIM8xa3iuL+AnO5XxJORj55fpggMqCO/ch1feKyvL7EdzP2rAXDHQIlx8w8/t/GCq3L0PHWe62zz7zpipmbTGGXyt0gB5KHv8lRcVjfKessncfmkXUuyF2BFZbvNJsiUvVoft+TCDKFqoDNkdwsafPtX7fBX6g7XpLq/NiAP3mG4YDxUoUqvxgmq3/DzTdwfqSXkyZibeGodToLJcSBfi1WRutHHXxAHKjduYsNRHDnfecu1I4cnpLPDKl8UiFNXtf4aPUqIs1i7vCJQ==
sessionCreation 2019-04-18T13:43:35.0720189+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1376.4
basePriceNoTax 1176.4102564103
availableRooms 3
priceAfterDiscount 1376.4
priceAfterDiscountNoTax 1176.4102564103
priceAfterInternetDiscount 1376.4
priceAfterInternetDiscountNoTax 1176.4102564103
priceAfterAddOnDiscount 1376.4
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1176.4102564103
priceAfterClubMemberDiscount 1376.4
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1176.4102564103
dayFinalPrice 1376.4
dayFinalPriceNoTax 1176.4102564103
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1376.4
basePriceNoTax 1176.4102564103
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1376.4
priceAfterDiscountNoTax 1176.4102564103
priceAfterInternetDiscount 1376.4
priceAfterInternetDiscountNoTax 1176.4102564103
priceAfterAddOnDiscount 1376.4
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1176.4102564103
priceAfterClubMemberDiscount 1376.4
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1176.4102564103
dayFinalPrice 1376.4
dayFinalPriceNoTax 1176.4102564103
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
23
array
creation 2019-04-18T13:43:34.1286287+03:00
roomCategory 61StHanSt
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 2975.98
totalPriceNoTax 2543.5726495726
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID UbJyWoglOpyXz6FM7Dg/cKnFiIgSiqeJPvDXtAuCVPzJB13IaTGOi028kily69+6+GFsz84gnHRHPF2ESldtnMAUwLNupbquiSH4W3aOWOOOMqk3Pe4z5RkfgH8Qx3hH5l5yN6kGkvQecNKQXOuFMXuDtEhcPRWl5KZI9h90Dr8B+YZBJyubmlOwxOd6bLvzNS+50i8ueaLWiDyib7Aso6B4iEUB7yIHvd5TCOB7vCgPW461CfjijpSc6bXmHeFR7YEevHvoIYBmaLjlHkt/YkC6UtSEZzFbRw5+FJ/SuMmqQKWgyfBoUM6DywWF995Ok6c72t9dUZG1IkJAGijV8ILM9TjBsKm/gfqS0rMZ9bJpFfMN2SI8oNQ1AZx141YBNjQNv6v67Hpl7dbxP1X04/kNAQ8kHjJIbD3nN2iAyCw/d5E9SO4WKddCLkY7xuugOhsPHOUMlbWw0fHL7YlyJ7SbUKDg2C7ZJoefv3Z2EP5xwccuw2QM03S3ezvzV4N8xwfDqeaRBtX6GAkPWcCaDktLnlg/LbeY9OBlDzn5vPOurD/fv9km/QlEuEnR7brYanCEf1xz1hJYplZd5KqCZO0Fef7B/HjWG27r8WqURhEpTaHOyENjnedVsORcsTQPAPD3ueGf77iUQZEr74DrHuR/JbHcK8sJkQBZ7PiJmTA58tKjKVB7TP81ljVL7Xeqx5QTLVEXeDyL6izBZSZnRNhPpaCXdEAJFrF0CnuWcwoQhEbKOjXmY/bgBepQhZoSJmwJmahUM4xbX/NC69zrT6ocSvJhdSpDpm/sorZvMvzFOS0vdneToCmk99Ya7jj/AGb7VysoePLUqIs1i7vCJQ==
sessionCreation 2019-04-18T13:43:35.0720189+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1487.99
basePriceNoTax 1271.7863247863
availableRooms 3
priceAfterDiscount 1487.99
priceAfterDiscountNoTax 1271.7863247863
priceAfterInternetDiscount 1487.99
priceAfterInternetDiscountNoTax 1271.7863247863
priceAfterAddOnDiscount 1487.99
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1271.7863247863
priceAfterClubMemberDiscount 1487.99
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1271.7863247863
dayFinalPrice 1487.99
dayFinalPriceNoTax 1271.7863247863
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1487.99
basePriceNoTax 1271.7863247863
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1487.99
priceAfterDiscountNoTax 1271.7863247863
priceAfterInternetDiscount 1487.99
priceAfterInternetDiscountNoTax 1271.7863247863
priceAfterAddOnDiscount 1487.99
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1271.7863247863
priceAfterClubMemberDiscount 1487.99
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1271.7863247863
dayFinalPrice 1487.99
dayFinalPriceNoTax 1271.7863247863
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
24
array
creation 2019-04-18T13:43:34.1286287+03:00
roomCategory 61StHanSt
priceCode סחלב
planCode RO
totalPrice 2752.8
totalPriceNoTax 2352.8205128205
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID doVUW/K0K2iXz6FM7Dg/cGpKUdUlaRsn2nAICAp6nDT9WFWjNeUQKs/Epqhryie19+Fpn/an51fYcUzN1ZBC0pIkww5wTef/VyV8WiAWUT5oIZiAcchNKnYLvf+eLuDfe58Bw9pbCchNoachmHgL0eWeODNXg1e8Z6brXrREJl72kuolX8in8e6z+iEdzo5COVPPDwZABNdOtqqJAKEqovdt8Ot2cM7mitnWC0z4PVr42aNlHShJTy/cESiUI0Pl5TWUovB4zUbqRhf9xktEViJnx54nhtOip1/kLmDAkMXcNdN0YUFiMNirviqvhPhLcQtLRsPwwUKy+ovEK2WCsHeiu/vaZOOR7aG7dnNrCjnJYtovnt3DQlGm+eE1/MkDhSfRn+vX8VLXeL3xv0jHfc7Pob5PO8kRHyFHytOGx7eMcBz9bie8t702hPVR6/8Mq87O+s5cA8krE98NcrI41DwYbEWwhAVv63D5omyz+nTpOl0wFGMeBe8EaPs3FOlt7p4NMOLdIXFcJunMOZyNwg/b+/BXKpjNoqL/sMTPiTNqB6LTVWO9YeX+vWl69z1LXLMbMm9UhPgV3sTiatEwQE+N8A1FwtxOUEr+Od29q/M36R0ZLUSH1xJYq6UGQvaL3AtiXg3/cwcCigrns4CsJgqaFYo+He+IUryKmscUArfArr6lVGEesVIE5iUv/zRMeXDcJtPUN+NT/FTUuNGAX+mhBlzJIoN3WK8fNk9KknbWQM5a899x8oSg1L6nhE3ubl2LE+kJ2mJs/7grKZVIVIthuShIVy2HdpsZSEAGvlgNRW/9E/yJzwXBVsIgJcGbVGxDz+vdJs4=
sessionCreation 2019-04-18T13:43:35.0760088+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1376.4
basePriceNoTax 1176.4102564103
availableRooms 3
priceAfterDiscount 1376.4
priceAfterDiscountNoTax 1176.4102564103
priceAfterInternetDiscount 1376.4
priceAfterInternetDiscountNoTax 1176.4102564103
priceAfterAddOnDiscount 1376.4
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1176.4102564103
priceAfterClubMemberDiscount 1376.4
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1176.4102564103
dayFinalPrice 1376.4
dayFinalPriceNoTax 1176.4102564103
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1376.4
basePriceNoTax 1176.4102564103
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1376.4
priceAfterDiscountNoTax 1176.4102564103
priceAfterInternetDiscount 1376.4
priceAfterInternetDiscountNoTax 1176.4102564103
priceAfterAddOnDiscount 1376.4
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1176.4102564103
priceAfterClubMemberDiscount 1376.4
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1176.4102564103
dayFinalPrice 1376.4
dayFinalPriceNoTax 1176.4102564103
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
requestDescriptor 1
isClubMemberResult FALSE
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
discountPercent 0
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
pctList
array
0
array
hotelID 10176
languageID 2
priceCode HSHB
name אתר הבית
description חצי פנסיון
picture1Url NULL
picture2Url NULL
1
array
hotelID 10176
languageID 2
priceCode HSiteNIS
name מחיר מיוחד לאתר הבית
description .
picture1Url NULL
picture2Url NULL
2
array
hotelID 10176
languageID 2
priceCode סחלב
name מחיר מיוחד למועדון סחלב
description .
picture1Url NULL
picture2Url NULL
isCachedData FALSE
apiStart 2019-04-18T13:43:32.6508052+03:00
apiEnd 2019-04-18T13:43:34.7264528+03:00
{"error":false,"warning":false,"message":null,"remoteServiceUrl":null,"data":{"packageToBookPerPax":{"packageToBookList":[{"requestDescriptor":30779044,"packagesList":[{"creation":"2019-04-18T13:43:33.8723624+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"qHdlQGzaXbCXz6FM7Dg\/cFLF35YeY2Km3tglu3giYv00+9U6W7+zUbySxp55FJ5orTyPCrCtoNQdgUh4Glw4fte3Xbq7SzIANT6ne7oBcSMHioNZiLlRpaVbedKF4fj80l7U5B8v\/htQV5I5k0fKyraYCCWYP3YJCbVFzefB1rgL1HqZ2HAtNY6Cqp5CcCCg90Tzwml7LCP4XfMB4PxjRwz084eN+8nahjWf1ZwipPf9XOekK6Pa8DH3pT85KSzgEFVhR6NeULrsHeXcaxWNZS2\/MyYL6poy7o3Jkr24lj4+2s6ZKQMxP7njb4Y5f+2F2klTGAo+z73ND5x63AKesUoRc35spvLUAljLdQtgVSKfpS5aVtw7yQgbn0pBq8IDErHDUEaSxwIAQn1yBYyS3Xk1457Uf23Us7NdTrGSVEm6BpdUgG06oJiiHATwaWntTwLNYXga8NfsNia7SItwsfB3WZwv8fhlCKoqolyjnjc7Id\/HcKPQ+xu7gSpyUOT8ZfhQjMVRbyYxOKSIGJk7e9+qsVeqVSuz7\/UEjWXmYnHVzmGV1369cRMsjisopuLD0ioqlpVAF+BcMPbiUmoT9n1DGQsX2uFECqcQawT1iTSwSBCkBKz9DPtXzhP33acBwVQ1n9SvizL7Ca6+PQp+kBlOfIyyqGaujOv80crA6LqkvACsUdNPacz0wQpAUGwmWhhm8rlFQtlUAsb+nbN9AB\/Evf3nVribyUVckeiYYMqcciPNYBtujfT++7zslK+cejZ6n9YbhkSJ\/VzbgFRH6nktH0UD4CeSmFGdU\/q3ss2myWlKkJrjYK9eJvBgT96iKDxU1IoHikXEfhezChY\/MSJRCncm1UpY","sessionCreation":"2019-04-18T13:43:34.0606628+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":1,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":104963,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1674,"basePriceNoTax":1430.7692307692,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":83.7,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":5,"packageID":130},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1590.3,"priceAfterDiscountNoTax":1359.2307692308,"priceAfterAgentDiscount":1590.3,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1359.2307692308,"priceAfterClubMemberDiscount":1590.3,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1359.2307692308,"dayFinalPrice":1590.3,"dayFinalPriceNoTax":1359.2307692308,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1674,"basePriceNoTax":1430.7692307692,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":83.7,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":5,"packageID":130},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1590.3,"priceAfterDiscountNoTax":1359.2307692308,"priceAfterAgentDiscount":1590.3,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1359.2307692308,"priceAfterClubMemberDiscount":1590.3,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1359.2307692308,"dayFinalPrice":1590.3,"dayFinalPriceNoTax":1359.2307692308,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10176,"packageID":130,"parentID":0,"name":"\u05d7\u05d5\u05d2\u05d2\u05d9\u05dd \u05e4\u05e1\u05d7 \u05d1\u05de\u05dc\u05d5\u05df \u05d4\u05e8\u05d1\u05e8\u05d8 \u05e1\u05de\u05d5\u05d0\u05dc ","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05dc\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05e0\u05d9\u05dd \u05de\u05d9\u05e0\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05dc\u05d9\u05dc\u05d5\u05ea \r\n\u05d8.\u05dc.\u05d7","shortDescription":null,"startDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":3348,"basePriceNoTax":2861.5384615385,"totalPrice":3180.6,"totalPriceNoTax":2718.4615384615,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"11DeluxDe","planCode":"B\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-04-18T13:43:33.8723624+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"8WSRYSHe3BWXz6FM7Dg\/cHvA4IsD3TXVOEx1rTSL0eE\/RkpgK6br1TtN9L\/lO\/87TDe2rPcyMzPb+5+KaK9ZCUQ\/Me1kiufWBdfKOEsyix7RFqck4KdLVEXpsoxxEi+ZFf\/boWB1e6JhQohREt6Wanrj2YEKFINzeUfqo7H9TsogZ1j5Qg\/o7tTRlVyFkqfIBJmEc1wYhBIlHTg7Ie110LXacb\/vUyqlWdeRJm7zxrkyUXCdIgi8E\/d5kW1gA1FMjmfaO9nKVO2LcDk86X3u31qulLG3A8maH4oSTOqclSeElnCv22746bPEAtZwmxRgE4YWB5luklVd9nLWabvBYsxr8DJMy2gI6cXnB86B0Ff6blom7jBDEB1DXUHVlfgwkRICLHWCqshXQeLCyBBw5TMytGAn\/Su0DI0i5CgA5iSqZQ2W7WYTnyOzPaqFsqiBtSblS2h6dYxxPvCcRAauXrgW51prN8T4N00aQhvxzLyi7uve\/gh7RnlrUVJ2tL49wMkq7A2VcybVIO7omN+BRSWbzJpCHEqStAlriP7mSsmWwj8S+YwV7SI714KbciRA1HfwL6I3ztNV7\/rHgmamWknQJf+39Hl0KsjwGZYiui5xGTekN7SdnuWhU1wtvhqznD5XHvPN7QuPdrmjNIz1GrXuiaLeTLjdqMegI6Kuo\/KUUfEKma6yhKY5nKGTFqzrfuy1VOzabF+13iI\/SHAu\/T90xTn8zrJ+odifPV1cTvXec3sfuQlp9ovRMJ7kfwj\/MpXDCfNmM7vcO6y0KcqhPWo9lMadL7V\/Nwe\/qXtAB8ScMmeAC2RzHYedAhS7S5FMoyyEVY5SIHPsWCygfo3pKk2COdbiSthhIlEKdybVSlg=","sessionCreation":"2019-04-18T13:43:34.0606628+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":1,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":104963,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1562.41,"basePriceNoTax":1335.3931623932,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":78.1205,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":5,"packageID":130},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1484.2895,"priceAfterDiscountNoTax":1268.6235042735,"priceAfterAgentDiscount":1484.2895,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1268.6235042735,"priceAfterClubMemberDiscount":1484.2895,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1268.6235042735,"dayFinalPrice":1484.2895,"dayFinalPriceNoTax":1268.6235042735,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1562.41,"basePriceNoTax":1335.3931623932,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":78.1205,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":5,"packageID":130},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1484.2895,"priceAfterDiscountNoTax":1268.6235042735,"priceAfterAgentDiscount":1484.2895,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1268.6235042735,"priceAfterClubMemberDiscount":1484.2895,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1268.6235042735,"dayFinalPrice":1484.2895,"dayFinalPriceNoTax":1268.6235042735,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10176,"packageID":130,"parentID":0,"name":"\u05d7\u05d5\u05d2\u05d2\u05d9\u05dd \u05e4\u05e1\u05d7 \u05d1\u05de\u05dc\u05d5\u05df \u05d4\u05e8\u05d1\u05e8\u05d8 \u05e1\u05de\u05d5\u05d0\u05dc ","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05dc\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05e0\u05d9\u05dd \u05de\u05d9\u05e0\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05dc\u05d9\u05dc\u05d5\u05ea \r\n\u05d8.\u05dc.\u05d7","shortDescription":null,"startDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":3124.82,"basePriceNoTax":2670.7863247863,"totalPrice":2968.579,"totalPriceNoTax":2537.247008547,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"11DeluxDe","planCode":"RO","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-04-18T13:43:33.8723624+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"qHdlQGzaXbCXz6FM7Dg\/cFLF35YeY2Km3tglu3giYv0nfbTTwLuFKdXkpzcienOrlR93U3+UOAM+uBIhouSqXOZr1vIVjq4LfeOcbJJ5wxJX69X6wej1XHXs0C9xeMHZIjc\/J8qAkqlLjYzmhzlx6nr4zAPOSFtNDZav5DkVk0LHuQ++23Jwbc\/KEKkSt3pTbrJOn4MDpTPvrdRbD2nsq4q9G9HLt09kMKHDGIa3ahb137OHtZRYxEY5NUZXUUMOfGu2rVawMsZ4pn7DZmIhgj85ZFSf9rLgsNhQ1keu24f0\/UXur2wb8UXfKBeXYHkfkmyBUCb9\/wkFrBIbImppPaIDlZoo96mU\/rxa+LO0\/uKUrh4Cb\/2cKutDsoBHtKaEQ0IFvaxb\/ETe7pQsT0catbGeaCK15kNb2b99\/S+rIe3BGjdGTIpYEUXRyG8zdkj9OXjMt7slTDjL7Ki\/7XX7mJfkg5BMJGSvbkYU0iepua0ARcLO0cJJUNhXQeHyoSnZse0fwneEoq3xuT1vLrhFI\/3hoT2\/f2rpxrtzXVRV44ZqnXKOBIZnJ8qVKy4cAUstiPCZWPwgeNLhBByA6H6hRd\/xi4RtWk+VesNvde4Ppq5pTPEmqx7mTM\/7doNnzA4US2YxokLq0E9DmyeWjfaJhO1iuuu7hWOXo8VE764DYNRt5kSVxVz8yJbws0zXn9NX8bg067k6lzEnK4d+3AK4Ae43ySDgKvUJ\/E04L0K+K0LbgiBuEWU8hORaOJTiutW61BZjitVOAKU+dxcBGuR\/cGMa6UCya0yugGfc0d4EHj0NYrpkfpv40H7J4+KzPDuhi7FwIIn+T3H+O87Asw+Zb6MU7OW55OYz","sessionCreation":"2019-04-18T13:43:34.0606628+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":1,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":104963,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2557.5,"basePriceNoTax":2185.8974358974,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":127.875,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":5,"packageID":130},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":2429.625,"priceAfterDiscountNoTax":2076.6025641026,"priceAfterAgentDiscount":2429.625,"priceAfterAgentDiscountNoTax":2076.6025641026,"priceAfterClubMemberDiscount":2429.625,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2076.6025641026,"dayFinalPrice":2429.625,"dayFinalPriceNoTax":2076.6025641026,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2557.5,"basePriceNoTax":2185.8974358974,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":127.875,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":5,"packageID":130},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":2429.625,"priceAfterDiscountNoTax":2076.6025641026,"priceAfterAgentDiscount":2429.625,"priceAfterAgentDiscountNoTax":2076.6025641026,"priceAfterClubMemberDiscount":2429.625,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2076.6025641026,"dayFinalPrice":2429.625,"dayFinalPriceNoTax":2076.6025641026,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10176,"packageID":130,"parentID":0,"name":"\u05d7\u05d5\u05d2\u05d2\u05d9\u05dd \u05e4\u05e1\u05d7 \u05d1\u05de\u05dc\u05d5\u05df \u05d4\u05e8\u05d1\u05e8\u05d8 \u05e1\u05de\u05d5\u05d0\u05dc ","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05dc\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05e0\u05d9\u05dd \u05de\u05d9\u05e0\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05dc\u05d9\u05dc\u05d5\u05ea \r\n\u05d8.\u05dc.\u05d7","shortDescription":null,"startDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":5115,"basePriceNoTax":4371.7948717949,"totalPrice":4859.25,"totalPriceNoTax":4153.2051282051,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"31SuiteSu","planCode":"B\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-04-18T13:43:33.8769199+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"8WSRYSHe3BWXz6FM7Dg\/cJaftJO4OrXybdZ+LLZ600ySagnaj7q8KW01iDRJyJMHCg\/SVoJwqFkSRygGpWyNOoCCsmtTVH2aXJbvS+WdcnuYgws2aWrZHbQBXbgi04SJfseyduiOm8ULJ4nutDVEBOpXvmiT8ACP2AzmCveeKDrdTyJqV0UqPLEacYRLJUYfVe\/4EeEV+IpLeXG8mRXsrkbnc26HPTJU3rguiFQ3JJTzI04L2FDwLE85NPG8laF7XGm1glfrK5daR7uD\/dgH1FW763Vhu0Z0\/q6poPzrK\/a+r1hYC\/TeHpn2JnSVnzjr7KDqxjvGqOHRRaAYciHZaxR+EVoEji3XBZzWHjDr8poXX0yW73YMKA\/bvaxPdcWAwq3Ud8vxJ44a+v0AjHdl4wdPMN4zOT3bfKk5828TAvx8VMnbAKNVyChlbcAY7yt00w+D+MJ0GI660KbBkero8w0TXfy1jdfqzXmdP6zW4F4OcNdQivGwy1R9D5WdkrQo0y2chwFtulCXrzId28XPDmBk2koiyTMTv13nXWlAUTlq5xfHiJPJneSTwowdb5LsKQDdrEryBaVVgD3ftcN9dGFLHoXGWrqD52vPZF+\/+nyRicrP9yKIwmQZuQNo11bXPHFeg7MeQn1GrCpuWkMKW5ehG3oxFUvcNu2MTMuDytqv3PfnkxkQZtlNdocTUcLUmbkFYIb4UygcQesvsSQo5mVESie+gLX6k+rfjccjR+zdo9eyZUKNDIGjyu6HU1F4JbuY1suSW6s1DSabVSO9Ggy3LovKS+ckYJwRuaG4toFek40UpnWMXXcj8aksI13Hk5+4iZQwZP1lobt0c1mMG6MU7OW55OYz","sessionCreation":"2019-04-18T13:43:34.0606628+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":1,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":104963,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2445.91,"basePriceNoTax":2090.5213675214,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":122.2955,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":5,"packageID":130},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":2323.6145,"priceAfterDiscountNoTax":1985.9952991453,"priceAfterAgentDiscount":2323.6145,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1985.9952991453,"priceAfterClubMemberDiscount":2323.6145,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1985.9952991453,"dayFinalPrice":2323.6145,"dayFinalPriceNoTax":1985.9952991453,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2445.91,"basePriceNoTax":2090.5213675214,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":122.2955,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":5,"packageID":130},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":2323.6145,"priceAfterDiscountNoTax":1985.9952991453,"priceAfterAgentDiscount":2323.6145,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1985.9952991453,"priceAfterClubMemberDiscount":2323.6145,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1985.9952991453,"dayFinalPrice":2323.6145,"dayFinalPriceNoTax":1985.9952991453,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10176,"packageID":130,"parentID":0,"name":"\u05d7\u05d5\u05d2\u05d2\u05d9\u05dd \u05e4\u05e1\u05d7 \u05d1\u05de\u05dc\u05d5\u05df \u05d4\u05e8\u05d1\u05e8\u05d8 \u05e1\u05de\u05d5\u05d0\u05dc ","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05dc\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05e0\u05d9\u05dd \u05de\u05d9\u05e0\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05dc\u05d9\u05dc\u05d5\u05ea \r\n\u05d8.\u05dc.\u05d7","shortDescription":null,"startDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":4891.82,"basePriceNoTax":4181.0427350427,"totalPrice":4647.229,"totalPriceNoTax":3971.9905982906,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"31SuiteSu","planCode":"RO","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-04-18T13:43:33.8769199+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"qHdlQGzaXbCXz6FM7Dg\/cP4rWYDabP3qdkHli35\/iVvyBkcwMcytNQ5nLAHzjEp1JQREoRXHioxzT7Lr6FV0CHyfXWtT1eqAW2fjw33vVXLPZ4P8fICSUG25MJfTsgp6+Ce5z+WxqgV9IU7IXNq41vm5ArfC1NxoOLuKOuI9vLJ27he3PJqjSqFXWNxyEZucn1ihaKmHNzCTI2+VOAxn0OCA8BUYA1CGyENfgBXnUATzhcZRePIsiE9w65D7ZZ5okbbh3SRrCEVYYX9V7EfANEgYSl4Wq9Ywc0ksCTx7Mxr7Mdb\/iM8Xi9JfVawN9qILnQRLTTugy2PfvUGK0BAKZa6EG69UvVLI2uLtEF7KU\/cCbnS+L3h7oj72gUSYpfnLhKNxYqU4mOlvvFusKWukmYTY2fMvck+e50+x35pA\/CIdQlbI2KaxndB7ej\/H6UFidpuJGm4Kkpl8uN7nBMdBKDoS2+ZySPwC\/5GRciimpMPMcg0ariEtoP8Sh1\/HnRdFj3IZo9ueaZG87f\/9CHURauAOcdZVY7gEJ248VMslgiWvQcN3ZVSILFc1kRRos\/27sYdG\/kR0zmsPo7L0z2qOjA9a7z\/P9xLqE0jziu9D+xo1gdHISSbdv2najOqc4vsnnvkrXcCjZ7TiYGYnczEjKvQgFct5CtEggV82\/6cTKbcDLpBfkvW7NktEP2F5+3tcy5cHtrfuUaw5ZPXIk3PUT9E0iVUQS603604LUfb1TzLw6DQU\/SIGO0nAq5DT1vcfnNh9\/5LaOJk3HH26DRjkEGD0U3Jsq3\/GtJHxTHHTAV7BKgooxTWaTIY2IMneP2tfBDLJ5zOCulLOhinAJP3EKVRsQ8\/r3SbO","sessionCreation":"2019-04-18T13:43:34.0606628+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":3,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":104963,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1581,"basePriceNoTax":1351.2820512821,"availableRooms":3,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":79.05,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":5,"packageID":130},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1501.95,"priceAfterDiscountNoTax":1283.7179487179,"priceAfterAgentDiscount":1501.95,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1283.7179487179,"priceAfterClubMemberDiscount":1501.95,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1283.7179487179,"dayFinalPrice":1501.95,"dayFinalPriceNoTax":1283.7179487179,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1581,"basePriceNoTax":1351.2820512821,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":79.05,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":5,"packageID":130},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1501.95,"priceAfterDiscountNoTax":1283.7179487179,"priceAfterAgentDiscount":1501.95,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1283.7179487179,"priceAfterClubMemberDiscount":1501.95,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1283.7179487179,"dayFinalPrice":1501.95,"dayFinalPriceNoTax":1283.7179487179,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10176,"packageID":130,"parentID":0,"name":"\u05d7\u05d5\u05d2\u05d2\u05d9\u05dd \u05e4\u05e1\u05d7 \u05d1\u05de\u05dc\u05d5\u05df \u05d4\u05e8\u05d1\u05e8\u05d8 \u05e1\u05de\u05d5\u05d0\u05dc ","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05dc\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05e0\u05d9\u05dd \u05de\u05d9\u05e0\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05dc\u05d9\u05dc\u05d5\u05ea \r\n\u05d8.\u05dc.\u05d7","shortDescription":null,"startDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":3162,"basePriceNoTax":2702.5641025641,"totalPrice":3003.9,"totalPriceNoTax":2567.4358974359,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"41SuperSu","planCode":"B\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-04-18T13:43:33.8769199+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"8WSRYSHe3BWXz6FM7Dg\/cFLF35YeY2Km3tglu3giYv2ffVENoDErjAqwPIjzoahlWRydiDizx01owFSHGDZsZ1VKaB15F0zjVokMFXtsrGBG+WVQr6gia5NlojXhtLqujIaHz8cFeNMDKy4oQk+IngrqNjYu2zhVICnm0zozq1eagR820hsn53zAYyvbe6W9ql\/53GezVPMrdFh\/xscjDiLx3NLxI9u\/VCAJMTI5lW0EmbH+T7LFEh7vlT\/nhfV7z38pLNJGNphzypNnrdENPF6Ca3hwyi5HXh5ttjWCDNv92O\/GzRlON4GAsKQqMk9yuYMJz7F1xkOiIQboxIUIYvNO98GKh1tfuPZwpyd6rt+zhueIgfhE8HS8fhLeW2g7WJ3kiCHQiDssPb4uJqBGb6KFgRmoQaXGjYrGu6I+QZSZhqhMaIGbkqffrDS8hxK1HduDwWhnMB1Dl9Kn\/sGENjzxsiep1+rsdLCZtDH7Pb9qjMRzIY7pCtFCZpkTn7xhEq0NOyQNj\/65PvHzA7T4d\/qGLakEi\/dqRYXp\/mXO2k83IYD62fU+GLyQyQzpP8dumb4RdJOeQBzW+QgZBfO0jlufRiRKx+6xAgAQ64kVNrblyy7lvxZ7DKqsWH3GqfkBWyPPkDgTw96uSX1ygYJpFd9eMDf21i4hwvPuEOYGVQdhy+LaDUlWy2JVCWPwyVYBILahY\/jei5cPqC\/IcuIQqD3kuF6NeS\/CiRdxXTL5DZ1e0j9levmwFiLXR8UNZ2Rtr5Po33D6xMhE75rF5w7+oZe4Lpao4KGLvTmNdA7cimc96Hr4rfxrkckc8bLy07KSV2HnCOM\/GomJMBRzWaJBTtSoizWLu8Il","sessionCreation":"2019-04-18T13:43:34.0606628+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":3,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":104963,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1469.4,"basePriceNoTax":1255.8974358974,"availableRooms":3,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":73.47,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":5,"packageID":130},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1395.93,"priceAfterDiscountNoTax":1193.1025641026,"priceAfterAgentDiscount":1395.93,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1193.1025641026,"priceAfterClubMemberDiscount":1395.93,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1193.1025641026,"dayFinalPrice":1395.93,"dayFinalPriceNoTax":1193.1025641026,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1469.4,"basePriceNoTax":1255.8974358974,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":73.47,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":5,"packageID":130},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1395.93,"priceAfterDiscountNoTax":1193.1025641026,"priceAfterAgentDiscount":1395.93,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1193.1025641026,"priceAfterClubMemberDiscount":1395.93,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1193.1025641026,"dayFinalPrice":1395.93,"dayFinalPriceNoTax":1193.1025641026,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10176,"packageID":130,"parentID":0,"name":"\u05d7\u05d5\u05d2\u05d2\u05d9\u05dd \u05e4\u05e1\u05d7 \u05d1\u05de\u05dc\u05d5\u05df \u05d4\u05e8\u05d1\u05e8\u05d8 \u05e1\u05de\u05d5\u05d0\u05dc ","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05dc\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05e0\u05d9\u05dd \u05de\u05d9\u05e0\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05dc\u05d9\u05dc\u05d5\u05ea \r\n\u05d8.\u05dc.\u05d7","shortDescription":null,"startDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2938.8,"basePriceNoTax":2511.7948717949,"totalPrice":2791.86,"totalPriceNoTax":2386.2051282051,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"41SuperSu","planCode":"RO","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-04-18T13:43:33.8769199+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"8WSRYSHe3BWXz6FM7Dg\/cHvA4IsD3TXV4nKnjWPZjugqgpMsWn080fVPWvfxfPlO2\/IC+ZPY9G7gW+drnjv6w2sfgFiVk2UgUaEwaodSgDMOwnr23rGXaAqjw34dLjlKEVpjfKWZlVYm0hvZpU8vx9HIpBdDYeS2x+eMkpEh7aKx\/zk7EYORvz9wUcL1+PKNpXLKmeirS+IpspMbXokj3u\/rmQciXbNVrWFaUeRChNDmcJjetUarFUajc9JfVZ0JFVfrMHZGMyr9JajT6u7AXia5VwXUPGhxloYcZRr\/7VdIlccE7Dixzc1UK7ExBZscYCXOhBdyNpWTtUbEHbW+8fiCr8irXVtzmHY\/skLLFZridLrBVuzypMAzhGUIV7wCQHWpAbo1QsCJybgcBNRxnvx\/iSGakg3s2mckOeS1mHQ47JVBOg1AHR1qUux+LLsb2AuRf8wr7ZHrqBHyDUUwUPHTbLkbTS9Fz16Mj\/\/N+t5x0X2WwgSdJrkOWoUjCQEbP5KT+FC9HcgNMFHcUgq7fS8r3glTOHZtRvP1qsQK9vpJ5pjOnr7F05TZCuPHHFff27nApfunnrxZ4lzfFoX9aEojL2cOT5qSQVvnlDQF930Lp0I0TddcT6HI0C9I3fYCqeULcGfGV2YTvJZrEQZYUBs2Eq1hGEc9s\/Vr0uLaQfz\/APZXkXCwmtHU0VzPyBF0Qv8urdGy65MBLDPUWMkDc0xdibsX5Ocx9YwTcwXxpxQ26Fp67WDEqardwVuQS8\/X8kJNwq7nKG1q32QiBsYoHsZvbzvfK5YmQQWSv9XczmA835Z+S33TUASSsXuleYqaP1D67sn4a1AVB4dDGW8IjSJRCncm1UpY","sessionCreation":"2019-04-18T13:43:34.0606628+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":1,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":104963,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1376.4,"basePriceNoTax":1176.4102564103,"availableRooms":3,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":68.82,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":5,"packageID":130},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1307.58,"priceAfterDiscountNoTax":1117.5897435897,"priceAfterAgentDiscount":1307.58,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1117.5897435897,"priceAfterClubMemberDiscount":1307.58,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1117.5897435897,"dayFinalPrice":1307.58,"dayFinalPriceNoTax":1117.5897435897,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1376.4,"basePriceNoTax":1176.4102564103,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":68.82,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":5,"packageID":130},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1307.58,"priceAfterDiscountNoTax":1117.5897435897,"priceAfterAgentDiscount":1307.58,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1117.5897435897,"priceAfterClubMemberDiscount":1307.58,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1117.5897435897,"dayFinalPrice":1307.58,"dayFinalPriceNoTax":1117.5897435897,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10176,"packageID":130,"parentID":0,"name":"\u05d7\u05d5\u05d2\u05d2\u05d9\u05dd \u05e4\u05e1\u05d7 \u05d1\u05de\u05dc\u05d5\u05df \u05d4\u05e8\u05d1\u05e8\u05d8 \u05e1\u05de\u05d5\u05d0\u05dc ","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05dc\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05e0\u05d9\u05dd \u05de\u05d9\u05e0\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05dc\u05d9\u05dc\u05d5\u05ea \r\n\u05d8.\u05dc.\u05d7","shortDescription":null,"startDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2752.8,"basePriceNoTax":2352.8205128205,"totalPrice":2615.16,"totalPriceNoTax":2235.1794871795,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"61StHanSt","planCode":"RO","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-04-18T13:43:33.8769199+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"qHdlQGzaXbCXz6FM7Dg\/cPZ2\/eZ2pKWBTKCiYH2GJ9sInNHWdlKq72O0x4zuKCmnEKL8byLVDmWWXDtFq0FAlaVU8EMh3eDPkUV\/f1RkfUet\/cDURVWxL37E7A2dk3xlLgtKdB3jXaSGIt7dnubzt1fZBpqvMdgzsYufJVfwT783v0k4EP6pViqu1oUs5jZHbj\/4c7KiQawQ+lxiqQCVm6ye8J\/yURWnd4YT5hcp5Y6dWZSy5lTxoRrP5HmNlnhiccQvxPmFzok9ad2ujznYdaj+FLP6wE\/xo81NTrG5uGDivvi4+Tlr0vtEuz7+8Xz8EcKBq6KB5zB8XLwWdlDOU9jK4qWreu1G8VeXdeoeUpn8J9VGKRDIdi\/s8DSQEwKfyR5RfE+v6Ib0G4MmXPitoh1i\/RmwrmFlaNfMo0xHby6V6rnWHdqH40JI2K1VtzMsC+F+u1odiiEJ6t47ODkvXPRoZ+OoQN5wDlGfZoRrTOWcPq9fV\/0T+A14atrLKyxQG7KtZkGKE3Ys3ywcF5XbcKbyDUTsgq8pMeMCHs1V2TvaHanqf0roJJq6h6vcQZ0K89qbvyquE3AlInbGCyR3WmmVkKGnT9RNF26sUSiMGyJ180RCdQ9k9qmnjVzW05AP5e9XvHNGDuSXC1ewnN02oVK4tuBmikk7GJXZErQGuheyrN56p67H4wJz3WEka3qC0gqJViogimYUfCH1CFyMP45QdYqOqO2rfli7lgX1j2PCUE78ZO\/R0fdjxaU\/0djb2IM\/QDDpdC4vNqHccGEKty314dVSZlsqXwf1amWvn+uILrgjkCk5gKVU1ymfcZAE1kW8NMuNP7124kK11FLBjMR+F7MKFj8xIlEKdybVSlg=","sessionCreation":"2019-04-18T13:43:34.0649365+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":1,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":104963,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1487.99,"basePriceNoTax":1271.7863247863,"availableRooms":3,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":74.3995,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":5,"packageID":130},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1413.5905,"priceAfterDiscountNoTax":1208.197008547,"priceAfterAgentDiscount":1413.5905,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1208.197008547,"priceAfterClubMemberDiscount":1413.5905,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1208.197008547,"dayFinalPrice":1413.5905,"dayFinalPriceNoTax":1208.197008547,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1487.99,"basePriceNoTax":1271.7863247863,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":74.3995,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":5,"packageID":130},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1413.5905,"priceAfterDiscountNoTax":1208.197008547,"priceAfterAgentDiscount":1413.5905,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1208.197008547,"priceAfterClubMemberDiscount":1413.5905,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1208.197008547,"dayFinalPrice":1413.5905,"dayFinalPriceNoTax":1208.197008547,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10176,"packageID":130,"parentID":0,"name":"\u05d7\u05d5\u05d2\u05d2\u05d9\u05dd \u05e4\u05e1\u05d7 \u05d1\u05de\u05dc\u05d5\u05df \u05d4\u05e8\u05d1\u05e8\u05d8 \u05e1\u05de\u05d5\u05d0\u05dc ","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05dc\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05e0\u05d9\u05dd \u05de\u05d9\u05e0\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05dc\u05d9\u05dc\u05d5\u05ea \r\n\u05d8.\u05dc.\u05d7","shortDescription":null,"startDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2975.98,"basePriceNoTax":2543.5726495726,"totalPrice":2827.181,"totalPriceNoTax":2416.394017094,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"61StHanSt","planCode":"B\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-04-18T13:43:33.8769199+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"8WSRYSHe3BWXz6FM7Dg\/cP4rWYDabP3qQp5o0M5THKs3EnA\/M0NPsZva4FITFdW+cWkomqWwav8rN\/7B2iR+O2AHe+xUmFXs8SQd4urzmZpB6iPiVJlJn4P1B7gcKgDh22MqUI7u5\/OotCMix8ogAVtKeJE2dQuVR\/0LP+SCtyOsHLltLN5iUpUZnpqJbagc7lyA5l5kr6pwhng7wH16IuGRXrUZ9y5G858JodJNAFW+MPZk3lLIEmA8xGLKqCisQkzCYYpV\/cG8Hx\/IdHJdw77S0KGY3ENPfxxi0xGodEVAERC33hPSYWSvwr5cNfZDI1UJlFzpvbqM0As2xqdCDlG9Pjyq8NG0hkH1a65hn4NM7TCRc0eenmnoCosaGU1zg5Jmy9GRLrHxZ8d2wuSclDEoIGrHisbS545a7T17yiZH7JzTSZdNoFnq6h8le+AiUrPX9EGawMr\/zxPZc3o+dFUjXD7pwEIhzPEFGG93cGoIJjVPBDxG+2sU0EiaIVwyLclL5dhDhr52CdfdCVDShoR2FtMC4gNlgUkhttVSj4ajq6ij\/dx9V8nIX3LIbxFEBygTadev23D1FyDuMCEgWlKeGOcnsiQiZxecYy3Q6YLN4Ir+ivkMRYmHIQfIoRbe\/g\/CjCk3xCCA\/TVj9fblKrM8vn3nxYHEtxLhl7bIHiNKOpKPbN5ZSHh0MBBK7eLonLYfcN\/V6d9IABDETKCJTGYi1F7eyfnNKPvd2NoMNIHXcf7WcP4lzvylr6KEecDEVyeRRnonbv7yyQclTYLci0r1nE3ZC\/wmroADmJQREDaQSSbtDWigcaICsxW\/1DkkFs0n7V4tLbxz5utmvbv7eSJRCncm1UpY","sessionCreation":"2019-04-18T13:43:34.0649365+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":104963,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1376.4,"basePriceNoTax":1176.4102564103,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":68.82,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":5,"packageID":130},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1307.58,"priceAfterDiscountNoTax":1117.5897435897,"priceAfterAgentDiscount":1307.58,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1117.5897435897,"priceAfterClubMemberDiscount":1307.58,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1117.5897435897,"dayFinalPrice":1307.58,"dayFinalPriceNoTax":1117.5897435897,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1376.4,"basePriceNoTax":1176.4102564103,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":68.82,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":5,"packageID":130},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1307.58,"priceAfterDiscountNoTax":1117.5897435897,"priceAfterAgentDiscount":1307.58,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1117.5897435897,"priceAfterClubMemberDiscount":1307.58,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1117.5897435897,"dayFinalPrice":1307.58,"dayFinalPriceNoTax":1117.5897435897,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10176,"packageID":130,"parentID":0,"name":"\u05d7\u05d5\u05d2\u05d2\u05d9\u05dd \u05e4\u05e1\u05d7 \u05d1\u05de\u05dc\u05d5\u05df \u05d4\u05e8\u05d1\u05e8\u05d8 \u05e1\u05de\u05d5\u05d0\u05dc ","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05dc\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05e0\u05d9\u05dd \u05de\u05d9\u05e0\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05dc\u05d9\u05dc\u05d5\u05ea \r\n\u05d8.\u05dc.\u05d7","shortDescription":null,"startDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2752.8,"basePriceNoTax":2352.8205128205,"totalPrice":2615.16,"totalPriceNoTax":2235.1794871795,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"51StandSt","planCode":"RO","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-04-18T13:43:33.8769199+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"qHdlQGzaXbCXz6FM7Dg\/cP4rWYDabP3qoQsRgcEn9guGs0CekVySvGY4dWbyyg1cEbU8Sk2uSXOnPygjk\/nOsZbMu+WmnUeunokYSxCntUHA3kR2YNHU1paKWRhm8Ivf99L5QOgYla9boEl23XB7OUwF0Xxj9cLSr9SlA2EOxtoPC5GFUaLShdtJ2X0u0VRFW3U1sbJxjRwmYnp3HPDun91Ir+vohrFTKLbd1zWdpea\/0DoPd\/sPIz9Ltxe3txzITJMfAsSWmmOHnwfNXTmn3uvnP0zo3zKFkBI0\/97UCgiZ59RMNDx6HJRNkcoxZIVkcbC2ANPy8bYTdSPHhOcL5WjlzHyECiPSWodkamkXuWGm\/eI9sz0evkfvUMu+0fBHGsJz7lQ0SjBwfM37xxf2JZQx\/xEz4gmuaN3io7bAo6dRnrkB4t1SzJMtN9H\/\/vp7Gk9jIkWiGKTXcINSzGlzmHwGJpLihEYVg1F5\/DCUaQDdxup0Numb4cVgbJ2Vi6INskctRz7CduJYKLUS+t5YhwzqN5KaXTGNcMB5ovrC8MLiFeovR8EnWlBww4qaorXYnam\/qTAPXfOqgdSPjZpFmV4H2x34NFyScvdBADBR3kzSqdF+tqbiZiwJfnOoOD7IAlhaEpq1cv2pLVDIuAs8ErdCxLTwYavTdl7z6AQoRsoqPBYV45oXsDp8QpjrUP3ewlF1FFFlGh8EKu4lDYVrthlOLVKdOxjP6QKSaTK8W32w03m3X0OpI8I3VaqHp3E34ja2bf4wgB7lwiA9MVnYfSZgcfN+XQoe2kWcKk723K\/LQZxsiIvCwRWYVo+drQ8BYYBSYDqQ9FskN7I\/+InUM8R+F7MKFj8xIlEKdybVSlg=","sessionCreation":"2019-04-18T13:43:34.0649365+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":104963,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1487.99,"basePriceNoTax":1271.7863247863,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":74.3995,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":5,"packageID":130},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1413.5905,"priceAfterDiscountNoTax":1208.197008547,"priceAfterAgentDiscount":1413.5905,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1208.197008547,"priceAfterClubMemberDiscount":1413.5905,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1208.197008547,"dayFinalPrice":1413.5905,"dayFinalPriceNoTax":1208.197008547,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1487.99,"basePriceNoTax":1271.7863247863,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":74.3995,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":5,"packageID":130},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1413.5905,"priceAfterDiscountNoTax":1208.197008547,"priceAfterAgentDiscount":1413.5905,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1208.197008547,"priceAfterClubMemberDiscount":1413.5905,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1208.197008547,"dayFinalPrice":1413.5905,"dayFinalPriceNoTax":1208.197008547,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10176,"packageID":130,"parentID":0,"name":"\u05d7\u05d5\u05d2\u05d2\u05d9\u05dd \u05e4\u05e1\u05d7 \u05d1\u05de\u05dc\u05d5\u05df \u05d4\u05e8\u05d1\u05e8\u05d8 \u05e1\u05de\u05d5\u05d0\u05dc ","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05dc\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05e0\u05d9\u05dd \u05de\u05d9\u05e0\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05dc\u05d9\u05dc\u05d5\u05ea \r\n\u05d8.\u05dc.\u05d7","shortDescription":null,"startDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2975.98,"basePriceNoTax":2543.5726495726,"totalPrice":2827.181,"totalPriceNoTax":2416.394017094,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"51StandSt","planCode":"B\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false}]}]},"roomsAvailability":{"roomAvailabiltyList":[{"hotelID":10176,"fromDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","toDate":"2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00","adults":2,"children":0,"isLocal":true,"customerID":353,"priceCodeGroupID":79648,"cachedCustomerID":353,"infants":0,"clerkKey":null,"roomPriceList":[{"creation":"2019-04-18T13:43:34.1166296+03:00","roomCategory":"11DeluxDe","priceCode":"HSHB","planCode":"H\/B","totalPrice":5700,"totalPriceNoTax":4871.7948717949,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"tGGHGQromaqXz6FM7Dg\/cPUJs2O\/iWHoK7TfCDC7MJsmpoqtHXtZ658F8W\/aV6AUQtcmoqDF0X5O22bMY0ly0lcQ1wBqjUhlIJMROoW875B8xRJTclXWbyyb9QQHZi8bLJQFa368bmaHwTMLsi4lTsctbpfHi472EW79wJLBvmgZgqEBW9XgmF75aRxVc\/nKEFz8SjygsM5BDWXXFZQV\/AaRXGLlg2dNZVjvGBXTxhhkTc6rKd+Nw73V53PlkAnmCs5Z\/ToWORVoXbug7KwTYuYmMnZZU6IPn+GOWH64fjAhvdBbZryvNSaGBDld5u3dDZU+ZuSsVOAa3WJjB4OmyZp6UN9b0ffRbmc+SIQfHS3azxnAzHHW6BpC8oyB1mgetCGywuea+TJgsL5hmMF8\/r0lvuDKeDTatzYTC+6a84c2eidTaIG6sHIUrb9JrZsX77dro5S+GSLtOlQJVp23R75LpcFudVmnAcbCNowNa5r8gLDoIKH+WhywSAYHw6IK\/\/jWetJ4cC\/CsnYILQFtchKohc+uKHsaTsectW4mVjX93zKW9NHYD0V\/05uaeYdU2xERAQfqklCLjH0chQnNBGFlHAhIizh+Xh19hoMnu2RmvBWiKbvUroWcKnX67fsprVa+7CN6gPJI3nn0YI8+74alB2qsONQOQXToTGUiLY5hbiZ\/r8JV8IiR8jFe5Xm0aWMCW+ZojnJpP6o9S8woIV12EI+bijCpiIBwCSex7VbcabtG1tXx150z5\/awCWRt9AA38\/ICOVJ\/H6dqt8F5Uq3VbMhTqqSU8xm7vWd5UWgiUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2019-04-18T13:43:35.0680130+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2850,"basePriceNoTax":2435.8974358974,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":2850,"priceAfterDiscountNoTax":2435.8974358974,"priceAfterInternetDiscount":2850,"priceAfterInternetDiscountNoTax":2435.8974358974,"priceAfterAddOnDiscount":2850,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":2435.8974358974,"priceAfterClubMemberDiscount":2850,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2435.8974358974,"dayFinalPrice":2850,"dayFinalPriceNoTax":2435.8974358974,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2850,"basePriceNoTax":2435.8974358974,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":2850,"priceAfterDiscountNoTax":2435.8974358974,"priceAfterInternetDiscount":2850,"priceAfterInternetDiscountNoTax":2435.8974358974,"priceAfterAddOnDiscount":2850,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":2435.8974358974,"priceAfterClubMemberDiscount":2850,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2435.8974358974,"dayFinalPrice":2850,"dayFinalPriceNoTax":2435.8974358974,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T13:43:34.1166296+03:00","roomCategory":"11DeluxDe","priceCode":"HSiteNIS","planCode":"B\/B","totalPrice":3348,"totalPriceNoTax":2861.5384615385,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"UbJyWoglOpyXz6FM7Dg\/cHe8OwykTc1irwOykqJ8X2K4uBImbdzQgi2owcJ8C0tprw2Iy\/s7lvbbfnZWLS+\/3xUBHn6sh19RRMyieIafBBWFMHAsX+bab+mf7FxL0P2glQKMyxUmCsxaJIbv7keQx\/tskxgGvaie0M9bKQNG3VaiKGs+Ax+QqdkabJ4mEEQJBRLWmpieAiYMKOrQsOa\/Yu67xpg9x2Me9X8rmwSsGwjZbSTRdNVlz38YNqehK0UMUyeupBD779wO9cZB3ojW+RflfJDkGRcx1GahsgzZRi0geGRaeqyQQliRAAR+YQ+x70HoanYCTPuDM\/5nEPznlHbJ0XeWR6fNJPYaUPfO1\/FGPVKfzsluP37ZYnvSTTJlEHgCFuWxImBcOGqnOxz1U5HiawbWjVZ6ssvxh1CUJxlKZICOU+p66PZiOCCPudt4dtbnWWEbMJLxxHBlc6TzpfyL05OnmYfv9kxuslUWuZGABZdlbtniSqo1BCQ0baZLbP0uyoKkxqwTZWIE3FlbMqtd\/QeQMHTyAxWZzCLslPDNXY\/kDfwlKiczbfuvJvTRP+MMbbdbainpNmZu3vsCzw74uZNDfJu2it\/V0KhtIF5NYCGBxxVVl0jj9typaLeNN3F00LC01W8YqxHtzRhuJdLiq\/GFsppWUQTxeKCo1aDxFjT7tfrsLuzxBkvqFglR39jYRwCl\/2WnhFATxEfAmVIuaizquELNqOLiG1+RuHwEy8fwbvYDPHE3EsTQ0Y6UHt4SoClTI2db9y95hdLZNs4IYfX12t1T2kfZcRkehFtxV1nuH1kIZyJRCncm1UpY","sessionCreation":"2019-04-18T13:43:35.0680130+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1674,"basePriceNoTax":1430.7692307692,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1674,"priceAfterDiscountNoTax":1430.7692307692,"priceAfterInternetDiscount":1674,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1430.7692307692,"priceAfterAddOnDiscount":1674,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1430.7692307692,"priceAfterClubMemberDiscount":1674,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1430.7692307692,"dayFinalPrice":1674,"dayFinalPriceNoTax":1430.7692307692,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1674,"basePriceNoTax":1430.7692307692,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1674,"priceAfterDiscountNoTax":1430.7692307692,"priceAfterInternetDiscount":1674,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1430.7692307692,"priceAfterAddOnDiscount":1674,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1430.7692307692,"priceAfterClubMemberDiscount":1674,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1430.7692307692,"dayFinalPrice":1674,"dayFinalPriceNoTax":1430.7692307692,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T13:43:34.1166296+03:00","roomCategory":"11DeluxDe","priceCode":"HSiteNIS","planCode":"RO","totalPrice":3124.82,"totalPriceNoTax":2670.7863247863,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"doVUW\/K0K2iXz6FM7Dg\/cNNDFI6wipRUhulUXSQc+qLynOPH1rWOuya+BwjV8KjaVOhmgPl4XHEkwGRNq7HqE2gOtT\/i99kU0reJ7SBk9HZ9A996SIVDTWNse+5j21JcVazys7AC3P\/dmEMRI\/RcJeuR4\/s2mSsKacDpvudZdakyvgfdGR0c3y8RitnRiRuAvOyWglzfesM\/7RsQeyWRAEruSaUaTS7fhgnQIpjjpvqlhnK3X3Tzpyl7oc8RyB9LrBh70EKJRYorKUaRPoM5JarXD4KkaQZ9TdrasFVhiPLxkU3UOsfEQ4xzTPFS0HCy4BDxyn9mtcGN8EIbq8w4ED1VWRrbJ5uamKGJJuNY09FFk\/UpyUFlwKHuoQrSCb1MSWuEXbev6qpmD5+LaIBSw3WWYVz7WPRi0t\/u2fOtVEW8Trbj11FABcZhkXOfjD4F5sXh3FbgTYkzxDSUhAhm90o62\/e1G3rZVhaob9HO0eMuw35ZAeGxhUhyF\/cQzdzqZ8ohsT4m537VAXphid5dqQ5bj+B50YzEdqMgxFH4n7K0WhoDlBZX9sXDQCRXpmRANeSqrSbmaBwHCDrRU0Mx9QavdUrDfT6rFb7mDZ6OlErNm7vbUIivxWY5ySY0\/jJwLhKGu4htnmh53a1ryKoHYEJ5UoG9FzUSMuJE905dACyzD4YX0KbgJOmKW3+VwEp1DL+rvAQqo9Gbo+KJqQgLeseRuN0GctvKjyBD3YYa9MohbYCuUWKxgxC9FyisP0ltryXmlhCbijDt8Vs3JWZ44Ax2KnC4YyACLR8PLOFDmPH5+t7my5byZCJRCncm1UpY","sessionCreation":"2019-04-18T13:43:35.0680130+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1562.41,"basePriceNoTax":1335.3931623932,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1562.41,"priceAfterDiscountNoTax":1335.3931623932,"priceAfterInternetDiscount":1562.41,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1335.3931623932,"priceAfterAddOnDiscount":1562.41,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1335.3931623932,"priceAfterClubMemberDiscount":1562.41,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1335.3931623932,"dayFinalPrice":1562.41,"dayFinalPriceNoTax":1335.3931623932,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1562.41,"basePriceNoTax":1335.3931623932,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1562.41,"priceAfterDiscountNoTax":1335.3931623932,"priceAfterInternetDiscount":1562.41,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1335.3931623932,"priceAfterAddOnDiscount":1562.41,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1335.3931623932,"priceAfterClubMemberDiscount":1562.41,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1335.3931623932,"dayFinalPrice":1562.41,"dayFinalPriceNoTax":1335.3931623932,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T13:43:34.1166296+03:00","roomCategory":"11DeluxDe","priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","planCode":"B\/B","totalPrice":3348,"totalPriceNoTax":2861.5384615385,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"UbJyWoglOpyXz6FM7Dg\/cGpKUdUlaRsn0VCMHDuxsinhfw5IVYkM3DvlekvQKyKV5T0YlDfn+8SCEHng5d+YvKljHjtFDg5E4J95mwoo52\/8vU106HtmUpjYcMtFzLbw4fu3THCvxkpy0JM7pEwaY+H9czvJ9Oaa6nkdGgJYVN1dTa1w\/4PC9Le607VGdRMKYYKrwWeJxytI2oUtPk5wDjvKu6PHEEQf1v0ndqW9Yj6fyJTg8UeIcFe6VTFFp25usz60n0gmyh0MjAWgx9mliQW3wyVuAQp5yoYlegctmekzmev7cclN++51Y9EtK9FUqVMECToCM47o3cK3UdEQvI1EAgf+iQekRZpucNgt092R0a43SxzoABH+\/QxG9Wn3T0uRM77WFKU8iGWLEqV0CK7C47Tt84riQEnF8e5q+8b2XAIv3JkcrMp3b+LRR6R51jzINZkxV0w2ak62sV7nYfkxURz5g29qJbOqNrWNd\/zYtIPfQR480T3AVLuh+n\/TEJT9TzEWoqMiacY\/p\/asdazDERIRqKsSAVSF\/gU5PAGoSLCNTZJAikIgJ1DfOeGVledZBonoeBrcIm+bNIllpX4c8j+Fq8f0W3dkClk6AXp2kcGCRwWQbHkZDHC5pDql1V\/DFrueme1K4Nb4MDjN8Endlfv6rja5j1u\/R3YYI6rLrLkoqgeyvU+z9Mwt\/qge6OEzmI\/FBdsinM5xxiNaWu+GIPIWj1DUH7ALPtIbBXGdpsj73juVDLQjyvJxqjZdZ3XoDyOAwZ31ZTbaUOY5QNPh4KB2hAjcNvek66Q2qBQc7CTC0CahMlrVKgyV2fyaoxTs5bnk5jM=","sessionCreation":"2019-04-18T13:43:35.0680130+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1674,"basePriceNoTax":1430.7692307692,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1674,"priceAfterDiscountNoTax":1430.7692307692,"priceAfterInternetDiscount":1674,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1430.7692307692,"priceAfterAddOnDiscount":1674,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1430.7692307692,"priceAfterClubMemberDiscount":1674,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1430.7692307692,"dayFinalPrice":1674,"dayFinalPriceNoTax":1430.7692307692,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1674,"basePriceNoTax":1430.7692307692,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1674,"priceAfterDiscountNoTax":1430.7692307692,"priceAfterInternetDiscount":1674,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1430.7692307692,"priceAfterAddOnDiscount":1674,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1430.7692307692,"priceAfterClubMemberDiscount":1674,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1430.7692307692,"dayFinalPrice":1674,"dayFinalPriceNoTax":1430.7692307692,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T13:43:34.1166296+03:00","roomCategory":"11DeluxDe","priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","planCode":"RO","totalPrice":3124.82,"totalPriceNoTax":2670.7863247863,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"doVUW\/K0K2iXz6FM7Dg\/cHe8OwykTc1irwOykqJ8X2I6mh4KgDaW8AG3L+MHX9AFEtCkEoq7H\/S\/xdT9qwr5dj\/6XzO2STOOjhDnN8O7HjwNIKiGILquhr0nMk34aR\/sjpt5rpj+TZinFCdEI6QP6ikKdGcxlRe5Fw1QGGIz2+n\/y2KdBrPoLt8QGi8FAE9plHSm9WmMHqTQ68QrBdAM76YVGxgxRg1s5XIIzrZCN2\/LxMTgH3VROj7W0lXvKS7QbFLqR949zVstrl2WA7OZfV1yf6ljErbyTGVF6zEACn7n3YFHpwb9gpgMFRHgtoj1DbzYJ88nmm80GImFY7RIBXCTngMzLOvF6gCQLCnunCwHoKj+Plpx4lUTN+3AayIkiZJe04zILXOfcPK2Sv1tC6RMrhyaPtWB1FoRdaGFakyTR1XKgnRgSCVsADnrc8Z9qLJr7Vj8LHoEeFAK4UklvZcKgGcA8d4HsTB46yvmQeco8TVFY8W7hE08m6DtVrGXgN9Lpby66paIbSmtBY8BvjLk1bFZbpjQ5x6xjPPTm+C9s1U+BN50FP7nVCXiCTq0Yfd6VY0FAqKKdowB6WcB0hS3Q\/k1qe5303krh76EqRrYHFp8YeSUOQDKl7qlpBPXs27Ge78nnIx94C20xYc4COznFD\/pUEICCzBnhOspdTvxjXhvq2k5tUxD1te9wqzx57EJuKqODJX8TZrLX8QISqUWZygwYCkgb0kLP3yEuwq5xFQ1trDw6vb9jQSTmGhXEg4U6WI0FkH6SGxoPJ6u0OQpLFqEuywnk\/K+0G7VZmUyhsC6bnzdEcD3u2wHYIZAyAJhpeunm60iUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2019-04-18T13:43:35.0680130+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1562.41,"basePriceNoTax":1335.3931623932,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1562.41,"priceAfterDiscountNoTax":1335.3931623932,"priceAfterInternetDiscount":1562.41,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1335.3931623932,"priceAfterAddOnDiscount":1562.41,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1335.3931623932,"priceAfterClubMemberDiscount":1562.41,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1335.3931623932,"dayFinalPrice":1562.41,"dayFinalPriceNoTax":1335.3931623932,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1562.41,"basePriceNoTax":1335.3931623932,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1562.41,"priceAfterDiscountNoTax":1335.3931623932,"priceAfterInternetDiscount":1562.41,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1335.3931623932,"priceAfterAddOnDiscount":1562.41,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1335.3931623932,"priceAfterClubMemberDiscount":1562.41,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1335.3931623932,"dayFinalPrice":1562.41,"dayFinalPriceNoTax":1335.3931623932,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T13:43:34.1166296+03:00","roomCategory":"31SuiteSu","priceCode":"HSHB","planCode":"H\/B","totalPrice":7505.02,"totalPriceNoTax":6414.547008547,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"tGGHGQromaqXz6FM7Dg\/cKS0ITK2leWWK7TfCDC7MJt401GfMGEPAfUGlu2Ssi+g5Y9q8lqWz2JMg51Unx5j1a8gWvAYfC3ESnyIMmsWuR9H8jU40AAiVRPDXJHBsnlGnmGad74y6GW65ZXzOJISiqy\/CiyASpRt93IDlZhgGF3cD4SnN3UbeXZjFpEO4Dl0cmJnBE0jDiKPBFyzUP32jeB+gcWBi71uNXKizZGaBg1vqkwlDYDRBcQ4F8qyfnQbCxVHYTeqtluax4zOtPYQepZHJFpsDk39D8OsJW4hTmXmgD+Hdo7zJRcClsQEtucyNyMxmtB2\/YKutPaOTrgI5KLGXbZV+tmD9rrFH4mPbazH8wh5\/WVGEng\/z\/AatCScvGSLgwG4JQPdN1iBD+Ajb7LTUpoqJvjxnoxEjgn7M6rl4MjwlNg+7J9U+ycLfL+G\/+y4n7EK57Y\/vVJnImWOIJpEOu4155xmv1LSU\/ZZUPNxF50GbVNj7klLefoi4g6t2F+TuoJY2qtZUkGgCpu3dJNjjOQXv3LgII6zmjA0Mye3kU0IGm9mVthvDCRT277Xc4RCCJfBpDdQ0lZPFMffC6nZKMqIWlsA2kw1v6KMcIrm0vX7VUjQNhFpo6S2WV\/XdKtLUZ89ggJ\/3GHExKASq1BQyBDVTE6us6Jkj6QHrRe4xkTo1EHdCsOuE4Iymaq708oVJ8M13dr+z9Ep6iN7YiI813AcCopONCOM6cBf\/kuDlaLN7TIxGyD39Zl3ujbynWHysPycFRX2XIkNyB5riZTyUDCkdiHCCCimhNxJbbDUqIs1i7vCJQ==","sessionCreation":"2019-04-18T13:43:35.0680130+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":3752.51,"basePriceNoTax":3207.2735042735,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":3752.51,"priceAfterDiscountNoTax":3207.2735042735,"priceAfterInternetDiscount":3752.51,"priceAfterInternetDiscountNoTax":3207.2735042735,"priceAfterAddOnDiscount":3752.51,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":3207.2735042735,"priceAfterClubMemberDiscount":3752.51,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":3207.2735042735,"dayFinalPrice":3752.51,"dayFinalPriceNoTax":3207.2735042735,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":3752.51,"basePriceNoTax":3207.2735042735,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":3752.51,"priceAfterDiscountNoTax":3207.2735042735,"priceAfterInternetDiscount":3752.51,"priceAfterInternetDiscountNoTax":3207.2735042735,"priceAfterAddOnDiscount":3752.51,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":3207.2735042735,"priceAfterClubMemberDiscount":3752.51,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":3207.2735042735,"dayFinalPrice":3752.51,"dayFinalPriceNoTax":3207.2735042735,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T13:43:34.1206290+03:00","roomCategory":"31SuiteSu","priceCode":"HSiteNIS","planCode":"B\/B","totalPrice":5115,"totalPriceNoTax":4371.7948717949,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"UbJyWoglOpyXz6FM7Dg\/cLNMMjiz3byHCdUbLjkwx9h7U24xa3ny59ZTLivWFw2vBnMIElj9RMS3IuOQgZWBeaM+daEk02YThemax\/cyiHdVJmelzd4QZ6Aniwd2nr39lDlHsrESX5r933VKRlfTFRfy8\/chhpWAPCD2QF34S0g6C3Naok8WdC++6jatphPIsYCrAvV0Y2ceoXpuLCTxqJ0Kkm8jz1ToTbWO4xQQbeAV9b+QgMEAF66CYNb6sWM77WgcF7be6KX5aexCGFeK2Iu5291rYuf4yd9ffUIFU6dHBDJyOaweTm2CwqgFcA1h\/8bHYUcqeZ\/7L4d70EVNvEVkB7acZKqM8wQZj3DHq6UlGMaF8CKPJsbP2nDHDRb+BF8x1QNPxaKtTvJ9EFQkd2L9ZGz8xE3N1zRvkW5xGDY4YJi+OLopS7gmyivxpz8byeGA1WwvhjXZai1Gs4CJjlIfaQrtbzSgK8vHiW3t3fjS\/hrhXqVOjCiRQwy2n12vjCZ2FigfTRnoy+8YairnHo388HuBgZPvxqr7AVh5udEXCP1xlEdur0KBd\/A6G0QV\/XK6tDqfjF+shLYu8n2ctJIk6Ob4pwnDd7UeeCm+p2eQkYu1cr4e7gnnNpc0oFUr9kkXIV7ft+ibLY6tfnIzTQRDr+j+D1Qsuv7\/PcA7\/PGNjNH7a0pkhfLpB7wJ0ks4LErJUDcVJ+L+Sdb+2JusByYum0s+w+fB2ocauiZznZgjTXYTsGALvft7daewkip9Mo7dXqujzYycRIcVhMZG\/BQ6X9ShbCwOiW1g4pqR8pIiUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2019-04-18T13:43:35.0680130+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2557.5,"basePriceNoTax":2185.8974358974,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":2557.5,"priceAfterDiscountNoTax":2185.8974358974,"priceAfterInternetDiscount":2557.5,"priceAfterInternetDiscountNoTax":2185.8974358974,"priceAfterAddOnDiscount":2557.5,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":2185.8974358974,"priceAfterClubMemberDiscount":2557.5,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2185.8974358974,"dayFinalPrice":2557.5,"dayFinalPriceNoTax":2185.8974358974,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2557.5,"basePriceNoTax":2185.8974358974,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":2557.5,"priceAfterDiscountNoTax":2185.8974358974,"priceAfterInternetDiscount":2557.5,"priceAfterInternetDiscountNoTax":2185.8974358974,"priceAfterAddOnDiscount":2557.5,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":2185.8974358974,"priceAfterClubMemberDiscount":2557.5,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2185.8974358974,"dayFinalPrice":2557.5,"dayFinalPriceNoTax":2185.8974358974,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T13:43:34.1206290+03:00","roomCategory":"31SuiteSu","priceCode":"HSiteNIS","planCode":"RO","totalPrice":4891.82,"totalPriceNoTax":4181.0427350427,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"1LERCvq4EG6Xz6FM7Dg\/cKS0ITK2leWWK7TfCDC7MJtlimWFuVzsmVlggdUB6\/9IQyYQJEuFi4s931ZAMYQUt\/JJ8ItZvgrwhBeGA\/9lZVsVdIOH9sIXNifGmYkE+VV8tqZqSUtUI+W27NJgLqasTYgPqTFWxmMeYVFtmd9IKZAUWg1mJhFQlgWDnArdjML7nZKfrPrF\/cutgeALfrbyG+SSyigUm16vsO5VyLpKLLfWJnGjfCWmxge\/sS3EPxeFhZArGS7wY2W6MGb2i23ZCuiPyTVoF1pfc3bCMUM2wNoLOzh6VpO7WE0d69M1xw9WvUCYWZZAT+04BouK++QKkIm9ZWSax1AK+q7GpaVnnsQUHhcm7T14hptMf1alideZZ0a6UrTIXg9mTwAe87JWjXjvxF1z8Fe2hVZUG3qrGG5vo4AHnCYOSztTW8vRrobD3oKlJBltpL0fIhBrQYnsWldQuEeO36LmEwABIOgbV++\/8fq67C2cIPIGf0dBAMp+IN4FFMoCXB8Sis+a\/cNW0mNNl9RYI6tNxdXtSyo\/z3MHQehLe1\/kTRjAC2D0jp9FhtHO0fT1cYG2VNMR0X+I68y\/IxOl\/WM\/bDgiaurGQgsC0VLMPtSRLtvvjIK9B35x4gFldYvu4IQ9iJy2ULArdcKmFzUJ0XvyARzB7hLskWcBv0Rg73eMJN6mdGuBpDW764bjsouFXxfbk2Zu9FBLWALs6Sg\/vAMhFV8SVZMY6ZJKIYhudm5ErL7kJKgC9ZRg7HaMEPmVx1X5JITNr3ip9OJCVTqE2+ZTXNQou9Yqv8siUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2019-04-18T13:43:35.0680130+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2445.91,"basePriceNoTax":2090.5213675214,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":2445.91,"priceAfterDiscountNoTax":2090.5213675214,"priceAfterInternetDiscount":2445.91,"priceAfterInternetDiscountNoTax":2090.5213675214,"priceAfterAddOnDiscount":2445.91,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":2090.5213675214,"priceAfterClubMemberDiscount":2445.91,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2090.5213675214,"dayFinalPrice":2445.91,"dayFinalPriceNoTax":2090.5213675214,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2445.91,"basePriceNoTax":2090.5213675214,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":2445.91,"priceAfterDiscountNoTax":2090.5213675214,"priceAfterInternetDiscount":2445.91,"priceAfterInternetDiscountNoTax":2090.5213675214,"priceAfterAddOnDiscount":2445.91,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":2090.5213675214,"priceAfterClubMemberDiscount":2445.91,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2090.5213675214,"dayFinalPrice":2445.91,"dayFinalPriceNoTax":2090.5213675214,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T13:43:34.1206290+03:00","roomCategory":"31SuiteSu","priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","planCode":"B\/B","totalPrice":5115,"totalPriceNoTax":4371.7948717949,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"UbJyWoglOpyXz6FM7Dg\/cFvcRE\/7Acj3Y7Nl3IhD6aJOg2Hz3AIMxgqQ8i+Yr75fTtdrOgUX7ptUJ8DFc1qDpbG\/1EJOZ1YZbtn6sqVsBWuMZ+w7wttc7Tflnyz56EK+r0UIO1LAGAgCg\/NUaithy0O2frfXL\/2FQFxhrYrTwYfGa6Ch7R5SGDwR6ud1wDrNbmE2t0TE3zc1KWur2w5cjsWHfxSNG7t3Jf4Wubp6kgNYW\/RYir4MzP06ecpYxEbtdZ7ZpxUpDv50OpQ+6UfSDPBQ8Lakje3BFzQXL\/O9Pyv9K1v7bmTVaFBy96\/ivk7r21Qb9sBPH2NWMycM02FVJUm1sugECloE1AXY\/MZvU8AE72EruYI\/o3yDztxsyN3aYoaI+7rr0fQyr\/MOtaw8w3EPiJRBs3DAX+midDBwWS0j4rIXyI9tNUSZZLUuqx3lRfYBhuSPnctKr9O7yedFsh9\/scIjG24jfbTwJ0xYS7bB09JLy34Y+7H+\/9npBvrJspO4zuawCFHov5MgySPfPVVPa319cYrE4eOYXq9pq8sXhaxXjbUiK7oPwBTDx1FIC53U9WJu4KQ\/+UFgD9s4MKoQWSzw58FwE09opKoa2wUn50BdRreAk6+xhyiJpcsxG5zPCRKN2l1DQfEFCkMjTAtgfAgSp8Wy30g2\/JhxnOMxER72h+iUwFHYiSsaTjIBJ6UPpUw\/CBAYiIQsh5RaW\/w3A\/CzZsq+oLDsL61s7EncODnBxXNcPAZDgNmZaAT7qiKtlhrqShm2eumibRbala6UbBP06HUt4iJbplJ\/dghUPyXeKXC4KnFXWe4fWQhnIlEKdybVSlg=","sessionCreation":"2019-04-18T13:43:35.0680130+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2557.5,"basePriceNoTax":2185.8974358974,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":2557.5,"priceAfterDiscountNoTax":2185.8974358974,"priceAfterInternetDiscount":2557.5,"priceAfterInternetDiscountNoTax":2185.8974358974,"priceAfterAddOnDiscount":2557.5,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":2185.8974358974,"priceAfterClubMemberDiscount":2557.5,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2185.8974358974,"dayFinalPrice":2557.5,"dayFinalPriceNoTax":2185.8974358974,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2557.5,"basePriceNoTax":2185.8974358974,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":2557.5,"priceAfterDiscountNoTax":2185.8974358974,"priceAfterInternetDiscount":2557.5,"priceAfterInternetDiscountNoTax":2185.8974358974,"priceAfterAddOnDiscount":2557.5,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":2185.8974358974,"priceAfterClubMemberDiscount":2557.5,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2185.8974358974,"dayFinalPrice":2557.5,"dayFinalPriceNoTax":2185.8974358974,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T13:43:34.1206290+03:00","roomCategory":"31SuiteSu","priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","planCode":"RO","totalPrice":4891.82,"totalPriceNoTax":4181.0427350427,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"1LERCvq4EG6Xz6FM7Dg\/cFvcRE\/7Acj39eNd8Z1qMRBoKIu60g3IKbZqdmQHBE9NmlEjRNaOJUKK6ycfQkhX9iavsnQKXzM9rBq6EvFZ9B2LB9vdH+Saw6bzGY5Wn2e6JsYDlSeQtcEaOgGmOqB0j0TgK3nGSkFBIX\/Rec2izg0stQXGiL9SQw\/NW6a1OjKK7AmItYVYyGe+iYXEZeSTc3Ew+WwIGdGFl3XEUjC6ZsY\/9vGZvfGMaYpANye9IC9TRYXCt8o1OK0MCJQWaneIU6cor9KHFpYNN3AyDBOUZ2P2QqD45+fDcIWPUXMaMnDy3o2fJQqvBmqcxW6D3cYbgdh02VmtL4InW1VKq6oowk1wmGG2Ec2BusljxKA401PWamMOhljEodiUGK5DPqvwwMa0wzHWmvxMmYiSSipp4c6dlLU9q8YV883Me+KE1asTeSwg\/H8voBj4s7hJyT9X98NrgXMvfJ353dcvLaOgAEfDwmEO2qY1j9jfFZ3aBzEvhcC057v9n4zs6yh1VFPcC0VMpVkGDLrKCqCnh9awf23ab2DusG4OSY4kJwKJhXej+4vel8WVIrlKcIEIyn3YW0LNEcz9XVaObZPNKtYZqviNjxiyPGeHQJ2zMfrp+WHPlvmKxgSBokyTwIRCk10hINC5Xf\/bOOXEIxap9EVetP8Pt7ULNyWXcR5cRaert10MofXdPurYGCVUnaytZzKgK6UuKF8KRRAwCCV9NlwhW0DiYubERsh7+3QiaDtmrMvYR7\/UGApPNnTBpz3YQav6b76NT3lkOY4t6LBbeRGlEoDE4Qp7cU9fHxuCghhuI6EBIlEKdybVSlg=","sessionCreation":"2019-04-18T13:43:35.0680130+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2445.91,"basePriceNoTax":2090.5213675214,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":2445.91,"priceAfterDiscountNoTax":2090.5213675214,"priceAfterInternetDiscount":2445.91,"priceAfterInternetDiscountNoTax":2090.5213675214,"priceAfterAddOnDiscount":2445.91,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":2090.5213675214,"priceAfterClubMemberDiscount":2445.91,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2090.5213675214,"dayFinalPrice":2445.91,"dayFinalPriceNoTax":2090.5213675214,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2445.91,"basePriceNoTax":2090.5213675214,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":2445.91,"priceAfterDiscountNoTax":2090.5213675214,"priceAfterInternetDiscount":2445.91,"priceAfterInternetDiscountNoTax":2090.5213675214,"priceAfterAddOnDiscount":2445.91,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":2090.5213675214,"priceAfterClubMemberDiscount":2445.91,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2090.5213675214,"dayFinalPrice":2445.91,"dayFinalPriceNoTax":2090.5213675214,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T13:43:34.1206290+03:00","roomCategory":"41SuperSu","priceCode":"HSHB","planCode":"H\/B","totalPrice":5510,"totalPriceNoTax":4709.4017094017,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"tGGHGQromaqXz6FM7Dg\/cPUJs2O\/iWHoQTL6dP1F9LBF617pVN\/jfwWiBDMbQgQC5TUhgzAr5xGWwu7ccxFJlhldJAciry87ga1MFEi5f3Wh0P3TzxN8bO6RYXjWndISp2sSr8r8HdbUj9VGbm1NlQB+5IY6sbe27U7slgvalbwjnd391XTUdunWwR1Ps\/bd\/AEjEyD63ljIQIDp0qI29LN1SXkgrRr0t7NDk2Bnx3PeGGSamRML6dMI0jLO1e0Gjng+MZXhqRbwgRxlhxhctuzu1YAzgAytE3+95WD+A8aqw9pELI3jJPxG3PfRL\/D5jLUShP\/dNFig3vPnGLpXzAexnIgH0y38rj25iRWWaw7dRzbBoXAWO8yzB\/aQDE2qh+cMB\/pzFwxpSuCZj7+yk45IfYEUyATVxiJWbuZptUmPNVl8kwfJ3yg4Ify3jEC\/J7j5w2WWwHh9hZVTkcg6t7T4nzQhs3wTF7yU3QJVdac1Y3zyp9wOF8+P3a6mJ7G597AiZ9\/QrNjIbhqM5mXacAtdC+UwD0LZhmDiTo7j9rpbrG4fP1SzO5zFs3Ob+hI2psJXixFsR46+FQxAYHN3dh1ksvjpOCSJrJzFwpNYum6JCJPSifPXtD4qeoNYUL4lyD569PAFpHlPPcOF9wz\/AF3lUNOK4\/rFTj553x9zjkJim0fpGHP5HtNy9NLoiDbYCfMrmlcR9Z4mRw+pIe4G3syEJXEeiOEdjtmcia\/CNiWkyCItEVkbiPcLroBWiNaC9WiVdA9CPOe3Jsj8+DHynmRot5EZubvX3pFV8WYc5KMiUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2019-04-18T13:43:35.0720189+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2755,"basePriceNoTax":2354.7008547009,"availableRooms":3,"priceAfterDiscount":2755,"priceAfterDiscountNoTax":2354.7008547009,"priceAfterInternetDiscount":2755,"priceAfterInternetDiscountNoTax":2354.7008547009,"priceAfterAddOnDiscount":2755,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":2354.7008547009,"priceAfterClubMemberDiscount":2755,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2354.7008547009,"dayFinalPrice":2755,"dayFinalPriceNoTax":2354.7008547009,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2755,"basePriceNoTax":2354.7008547009,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":2755,"priceAfterDiscountNoTax":2354.7008547009,"priceAfterInternetDiscount":2755,"priceAfterInternetDiscountNoTax":2354.7008547009,"priceAfterAddOnDiscount":2755,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":2354.7008547009,"priceAfterClubMemberDiscount":2755,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2354.7008547009,"dayFinalPrice":2755,"dayFinalPriceNoTax":2354.7008547009,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T13:43:34.1206290+03:00","roomCategory":"41SuperSu","priceCode":"HSiteNIS","planCode":"B\/B","totalPrice":3162,"totalPriceNoTax":2702.5641025641,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"UbJyWoglOpyXz6FM7Dg\/cMpKH9nLI+iBKlFuSf4m8lK\/AfY78vuN9Y81\/4uS2OKqjKDBWaWcq2nM1ESOWxNQ0OxwXDRISY4+hKCzL8W9xVX1Mgs7fC2zu3DUZWI+zk+CL3gfeYBLWOXa4gvt+4oifBVk1fQDN60+JYeUIx5FRV8JGDwL1mLpPF7\/lSfBtJleteMeohAeONmuzCFWS6njMyY\/O6\/cyoE\/Q8PH2ETawC4O7aGg7Van5TBezpUySq2SsVni3OmWs\/A1Ihhx05YfI1WCyqU2uyBHwEiLTUZFRAxARM1\/+XGDVsuyrwgo+b9T0mCG4yEgWrosrPLv56h\/YKqZPQ7qfMABHKMnZ3CkW1CLF9DbOOa9wds7+MXpcXvjThd9BprhgNDyrHatx9a0QZpYa98BEZNt\/MfQQdY+HkV5ah4bFc53zOe33lDiTml\/VjgSgaQ19eA3QfY+ccuJ1reOHmtfgbEhiHNtArcG8++2UevybZSWhmZBkjTy9LXu\/01gZaXrljoK2SG20oms2VSY7B0ewukWdXwQgx3hn\/4vdWLBitLvOsjIdTbW6FbfFwjVky5Ey1efR8e\/\/UbzJG\/oGGTANFgQlNQyrEV+6oh89L9d8fzbw3kxW9yy+96HN0zGjEGOGns0ZeTjmLf9xANgjObr\/ZH0AjxwcOu1j8\/xj83+DzIWssUGYFxzmOG0EaGczDnaKE7zA5j7HapHI0jY5XtzMaNkqE8nXHmTG4dpUWjDOg0kV\/EKwp0zvJjQebs1dOWkImJzuoiuBbgDE7cel3dGIcFIxOeWN7brgayjFOzlueTmMw==","sessionCreation":"2019-04-18T13:43:35.0720189+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1581,"basePriceNoTax":1351.2820512821,"availableRooms":3,"priceAfterDiscount":1581,"priceAfterDiscountNoTax":1351.2820512821,"priceAfterInternetDiscount":1581,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1351.2820512821,"priceAfterAddOnDiscount":1581,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1351.2820512821,"priceAfterClubMemberDiscount":1581,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1351.2820512821,"dayFinalPrice":1581,"dayFinalPriceNoTax":1351.2820512821,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1581,"basePriceNoTax":1351.2820512821,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1581,"priceAfterDiscountNoTax":1351.2820512821,"priceAfterInternetDiscount":1581,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1351.2820512821,"priceAfterAddOnDiscount":1581,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1351.2820512821,"priceAfterClubMemberDiscount":1581,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1351.2820512821,"dayFinalPrice":1581,"dayFinalPriceNoTax":1351.2820512821,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T13:43:34.1206290+03:00","roomCategory":"41SuperSu","priceCode":"HSiteNIS","planCode":"RO","totalPrice":2938.8,"totalPriceNoTax":2511.7948717949,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"doVUW\/K0K2iXz6FM7Dg\/cPUJs2O\/iWHoK7TfCDC7MJvlB1tx06uvx08LpsCj3fik6ZjIATgRGu5JpjRX11O\/O53uEGGAr9b0hp4ej6it5akFt+0b2k1JbHgOf4em0716FHVrJCnJ5ScmbF47ialG8+ZECDlAIrY\/Rq2+RSXjgQzrMtkRgKaUs4qc1WU4dkbdHXGP9WDiJSct9vwFFuKORPiSv7LI3tozlGdbodfXd0R+ECEXozAZ2jLFSABHN3062Y3Ocd4qdqr2dr9JL4uytryu\/gKMy+wvnOqD3wOiANCbkRMc5I2Kj25Gerd7X3wDmgJEuFZuvEythSyOmq2v+dd0lcia\/KG44paoLfujG3Y3vwbHbCcS6SQy7cxgQ5wAKdjWalirNnJBLYQ4ZKWcP11XMIj6hHb0COtgyjrJUQ1Mjrc8KPJP4xj+u2Z1SuVTsyapkWTZShyr130PsGycOipZb3CUCL9WyUwK1Lyr4KF2H6Ug3NpZbxtEznvYmJ9bIGEq+Tr8HyV1tM+hmQt+qX8qnA5ptGNzhy8r1riorJq2K5L1B+f+lFALDpr+yrFDL9odYUQwQx9baDaNCbWXCfxnh23+SFzjwaQzBQ1A+rMfdgEBx+HgqfMRbQiq4UEtk8MxZFT+eDPqjTLorWeyQeA0qaEiEHBm+Ih+ZI\/08xgDQM3NDk4NgscnYhbjB5ELuVpWZv1I9Y4FFBRFEUwM5iSibs9RLFkBcFuUtTqGxHqR3Z1DkDIRFLeQq+7mahgft11BtPDqmH4WTycDllV5hz2dvTk4CB25hq2ItfYDgGujFOzlueTmMw==","sessionCreation":"2019-04-18T13:43:35.0720189+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1469.4,"basePriceNoTax":1255.8974358974,"availableRooms":3,"priceAfterDiscount":1469.4,"priceAfterDiscountNoTax":1255.8974358974,"priceAfterInternetDiscount":1469.4,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1255.8974358974,"priceAfterAddOnDiscount":1469.4,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1255.8974358974,"priceAfterClubMemberDiscount":1469.4,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1255.8974358974,"dayFinalPrice":1469.4,"dayFinalPriceNoTax":1255.8974358974,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1469.4,"basePriceNoTax":1255.8974358974,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1469.4,"priceAfterDiscountNoTax":1255.8974358974,"priceAfterInternetDiscount":1469.4,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1255.8974358974,"priceAfterAddOnDiscount":1469.4,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1255.8974358974,"priceAfterClubMemberDiscount":1469.4,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1255.8974358974,"dayFinalPrice":1469.4,"dayFinalPriceNoTax":1255.8974358974,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T13:43:34.1206290+03:00","roomCategory":"41SuperSu","priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","planCode":"B\/B","totalPrice":3162,"totalPriceNoTax":2702.5641025641,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"UbJyWoglOpyXz6FM7Dg\/cHtb1K1inCMTI7rUEwxO6EusnQPdfQBsHg7OyjE5VUrj56Aos7wn5hCuzepagb7SdG8U8ihndUIRoMM7npYHqXQgqsQ1O2I4X9SkboIQ94P5Fg\/nCbAOXjYWLnB44MZlyAGXYqTPYLbg1FdkKp6GWapek\/0biDznhQFCGAb8aIsDgtD8eumJ6IB10Mv5D1FRIf2ULAp3v7snFWWJYQG35s\/ooP4Eip25n\/TLIdlHuqzyaUvztjZbxHOCKhQnl3\/\/q\/azD0FzjZ1iBfraAwyRr2e+XjqtSsLhgnjdI1wHqnQGaH4O5Ore1bmLcO3j7HQ7dfHUglm\/9Sn5casGqk8fpJvNW61T7BCnFJlsFYWiliaFSglvicga2vi7McVC32g2zCktEU3w4YK9fmE45FQMmQ3JfTYXVaAe+pYxvYV+hHW7HB0i62UZ6VjR4VRSc6Ln+544sPF1Ij7+p8qIQno9+VG2y\/qr7qdIDTOJB3XsJePnFHChWql8fAkPpQ5AI2DoULNDrHudw4CgQdHj5ifqFFpflUj3sy8Q+h9vYhiqoyUPvk5ETBCxthXgFNA7IBmSvBOt\/An21tUKvPIZ2oxTk5Nn\/ycQ9cNXa9Ah+PLNvvRahnda+FhdrKUgWC5MdT9w6ZEKvrUq5FZ7EyQh9vHsyH5CjU6oAIIN1VpIx1NxJlxdYsKTsu0\/JmpRgcZrJnN\/6jJjXv21gN+xRakzYeFVS\/kJ0RMFIypSr6Iv1Z6IVEGewUsCpgB2Hr3v9Uowc9iPMRxc3mWz+xTK8I0x9203SCNgN7N3bzVNmT44HKV4OyNUoxTs5bnk5jM=","sessionCreation":"2019-04-18T13:43:35.0720189+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1581,"basePriceNoTax":1351.2820512821,"availableRooms":3,"priceAfterDiscount":1581,"priceAfterDiscountNoTax":1351.2820512821,"priceAfterInternetDiscount":1581,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1351.2820512821,"priceAfterAddOnDiscount":1581,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1351.2820512821,"priceAfterClubMemberDiscount":1581,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1351.2820512821,"dayFinalPrice":1581,"dayFinalPriceNoTax":1351.2820512821,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1581,"basePriceNoTax":1351.2820512821,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1581,"priceAfterDiscountNoTax":1351.2820512821,"priceAfterInternetDiscount":1581,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1351.2820512821,"priceAfterAddOnDiscount":1581,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1351.2820512821,"priceAfterClubMemberDiscount":1581,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1351.2820512821,"dayFinalPrice":1581,"dayFinalPriceNoTax":1351.2820512821,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T13:43:34.1206290+03:00","roomCategory":"41SuperSu","priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","planCode":"RO","totalPrice":2938.8,"totalPriceNoTax":2511.7948717949,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"doVUW\/K0K2iXz6FM7Dg\/cPE9w7CE3JaMY7Nl3IhD6aKfVzBVlrluFvEVLou83VrJ8FOmxbO4sp0O4qZbIVU9pwS8OIudu7UIvBG7FQRWqv4My1tqXkfjHkizIodmAzawZ5pqt6PFOeM611ypyL+MXKuQPICiCnOU+hnKjSdx427xEF3UMb6P\/EzGGYr0JelSG37xyZT\/HnrP4PMP681rjIYVjDVdPedVQEvwnPNWi2LiTEkXuUd4CAjI7enYsoGBhO0tmsvyI70YJ+XYksVPCh77a7KgtJqGW7ip4MTskICxbXQTm++ld5oXOF1TL1YcgHJ7zlKAeHwI0mleoYxvgRm+6sG70vQXGwCM6GcJNKiBjovVwEvB+1QOveahjet6ArWIdsal9ZNjbpCggnVv+YGDrIidHLXHVBf7uVKhB\/ZGeHAP9wseJI8EHnW4bjCwu5LRqYXayF6xwVkLMzswPeINW64yX+LawUE7lIctjCXZu+tqiwYaBct+eYSnESF2+VyEHgLnZPaPPUng+ScUWy9zo+eHcnZTbk7Mc4sglJonyKl7cbwv23AkR8uKK9qvVOqiY8Lt5FImomcahomKSPX8i647RG5zQYpMP6AA\/NrBbkXb2M98Az8Rzl8VCjk9IYSYmUb+hGopVNW8AAdlcShAmZ\/2bLjXCJYe6bA8CuGmy6Bylzg9leAM8pJ8je7+FGY8v9kNDdNo2JF\/SqRq9DIUIxlJu2wNQ6IvAtRpR71kA1UKV6H9+QyhIjbKgxjJG0rDY\/i+z8EgFCClor+jY9rd3qYDDmMr8EeMIltsi996jx7W8m2Is+rU2ghWKRFgyAJhpeunm60iUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2019-04-18T13:43:35.0720189+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1469.4,"basePriceNoTax":1255.8974358974,"availableRooms":3,"priceAfterDiscount":1469.4,"priceAfterDiscountNoTax":1255.8974358974,"priceAfterInternetDiscount":1469.4,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1255.8974358974,"priceAfterAddOnDiscount":1469.4,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1255.8974358974,"priceAfterClubMemberDiscount":1469.4,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1255.8974358974,"dayFinalPrice":1469.4,"dayFinalPriceNoTax":1255.8974358974,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1469.4,"basePriceNoTax":1255.8974358974,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1469.4,"priceAfterDiscountNoTax":1255.8974358974,"priceAfterInternetDiscount":1469.4,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1255.8974358974,"priceAfterAddOnDiscount":1469.4,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1255.8974358974,"priceAfterClubMemberDiscount":1469.4,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1255.8974358974,"dayFinalPrice":1469.4,"dayFinalPriceNoTax":1255.8974358974,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T13:43:34.1248086+03:00","roomCategory":"51StandSt","priceCode":"HSHB","planCode":"H\/B","totalPrice":5320,"totalPriceNoTax":4547.0085470085,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"zA+\/C+hzJ+2Xz6FM7Dg\/cKS0ITK2leWWK7TfCDC7MJsoKXRuEwe65DiLutP010VyEU+9BgCWpMvWMqUD0h5Td1AS2QSGeJYLQD+o9JLUJ7jdpxJ50PZS19mIpOAtRiUunsFcOLBoWCINqjxN\/IWDNUw65Glv08rw8FCEEGvH8\/usvYfNa2QtWUACF0jpuejkhotANBp7GxFcMsnXxMix8R7m7\/EV\/e8UnmlWcx3IrDjx1Rw\/5AvSTeDahw4RChjSjGHUDbOxtEHywc0F6qVLChXoVutGzYUKCq7Qti1fN9V1NO9jEuZONCYDCz+UBHvkVcfpUK4JT0cFc1kiaEZPEATs+dFM8qQqKwt1ZGvLYi5Hrp4svri25aDs8oiWzitu30Sy3Ra\/0bbx7Blb8VeouSLWnbwcXiB9uNTO7YSX9ifdnlHVzb04D65IpuqhZNfg05fEDq76JDLZqXCEvYTsX2XMr3bRTpWUbABeyzTQeQ\/AMf1Np2vITz7ISwOB2V9QoVIKBaJpX8gjDCeAN+w4McaiHkmAPyX4Gt60++5irBw3duXy89ut1QbLpojWlEAMIb9H5VXyL6LCzNCjvLldoWaAX7wGk8aeum7eIXi2i2xkxqwqjVj4mQR8LOSrbDmFPzGg3BauVyu6JGDMHe7ehFQIKXRjvWXzKwg36qqlqeLHb3B8ZR8bf+qvEtco1xx8cRMQqeegwYbVpsW8ogPW2GgvCwlqKHdJazq5foyG\/eKSZXSbd8DI8iwg8dFdRwUWdeXmjwpvewB4hnUkXL9PgKuF+JCKuyAUIlEKdybVSlg=","sessionCreation":"2019-04-18T13:43:35.0720189+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2660,"basePriceNoTax":2273.5042735043,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":2660,"priceAfterDiscountNoTax":2273.5042735043,"priceAfterInternetDiscount":2660,"priceAfterInternetDiscountNoTax":2273.5042735043,"priceAfterAddOnDiscount":2660,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":2273.5042735043,"priceAfterClubMemberDiscount":2660,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2273.5042735043,"dayFinalPrice":2660,"dayFinalPriceNoTax":2273.5042735043,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2660,"basePriceNoTax":2273.5042735043,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":2660,"priceAfterDiscountNoTax":2273.5042735043,"priceAfterInternetDiscount":2660,"priceAfterInternetDiscountNoTax":2273.5042735043,"priceAfterAddOnDiscount":2660,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":2273.5042735043,"priceAfterClubMemberDiscount":2660,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2273.5042735043,"dayFinalPrice":2660,"dayFinalPriceNoTax":2273.5042735043,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T13:43:34.1248086+03:00","roomCategory":"51StandSt","priceCode":"HSiteNIS","planCode":"B\/B","totalPrice":2975.98,"totalPriceNoTax":2543.5726495726,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"UbJyWoglOpyXz6FM7Dg\/cF1xwPppLZ6jIhwe+ijurlisRepX4nLV5M6xn2SawJVjGTbeOnYXz+X5l2Vic\/z6GfKt91lyl2PSJaUnt53IK3gCks7NLyiy3cj+jmrTufW0\/a6eROYRnV5zF5HYe\/kRiXGVUtTO7MBQheswZFrbewV733zJfzPTFRoACxf2kFGEx2+9YrMojxdq1vyHLCciZDUKVkPX55xaI2G5YKIG\/zXhmNYpAIYM5+6axNd7AsInNCOYR7uXnfem6AIiQsqy8NZ2SSwK6GSeRaRVfEdDkxpecP7vM5Cm2AnSkOR7kLo8o6AqTHs7t3Ua5CLRxcutyJsv8cZTPSwd6sDqjDiXLdjV89E6hhPO+icWO6OsbUfYyu703b0AZyrFjArE\/4JXXrtLrAfD3Y6dF7fke\/D4RxBKtlu0fM6dWlCddz+ZrRVoqBS7Ze9SqY\/uTHSKgAXFPuYNBWypivDf2NZLk4dRpA\/CbeDkEpOV+gBtULVUmamWVsPXxsJoS\/yiMD4\/4C9+8\/oz7qyzjwxAe3uJwYHZXVQd\/z42IFK\/KyPIyAoochnSmguIcmQx\/1r0794QcNtmmnQl0NpmU4RjuQOtr6wwXVt5zQKaQj8ArlVrOU+zEREKK4glmWZTnW1adCnJjvN9366PuZ+atL9+3SHeTQVGr9T5BMwzSISgURGxwa8Q0hSlzjyWnA03BigbI4h0f15qg7\/CEHLZCT3yM8N9KcEMqCqybOHF8ZOyINnGn9ZKT58777WEtjhrbj1tLTHJHxYnZAMawUUlIcB24\/K6LAbgljCjFOzlueTmMw==","sessionCreation":"2019-04-18T13:43:35.0720189+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1487.99,"basePriceNoTax":1271.7863247863,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1487.99,"priceAfterDiscountNoTax":1271.7863247863,"priceAfterInternetDiscount":1487.99,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1271.7863247863,"priceAfterAddOnDiscount":1487.99,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1271.7863247863,"priceAfterClubMemberDiscount":1487.99,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1271.7863247863,"dayFinalPrice":1487.99,"dayFinalPriceNoTax":1271.7863247863,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1487.99,"basePriceNoTax":1271.7863247863,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1487.99,"priceAfterDiscountNoTax":1271.7863247863,"priceAfterInternetDiscount":1487.99,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1271.7863247863,"priceAfterAddOnDiscount":1487.99,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1271.7863247863,"priceAfterClubMemberDiscount":1487.99,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1271.7863247863,"dayFinalPrice":1487.99,"dayFinalPriceNoTax":1271.7863247863,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T13:43:34.1248086+03:00","roomCategory":"51StandSt","priceCode":"HSiteNIS","planCode":"RO","totalPrice":2752.8,"totalPriceNoTax":2352.8205128205,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"doVUW\/K0K2iXz6FM7Dg\/cF1xwPppLZ6jhulUXSQc+qL9CMKmcO7wdVJ6IPHuHyomruoQMnsJZ7oYQVCGrOqsQqsaNQkFjd+7clcjTksuN+ANCBZAK1ZwQnbcYzqoMcZ79XAOcXxVJNosmOrZBqygQs14HVf2RA1Wgn4lW9rkOamms3pc0Nm\/eXrBIh5PhYdaogWIYcU2SCa9GtaDeasYeS6KECKXqvWT12238kgYf9z8Ccd8aSSijcV1m+PjRnRSeZBDdI30L+hIV0DCxYvqtkobhxmVQUkXvV3fKVZUqj\/unv1UTT+Czaq7mDHUD7S0S0NW0vDknp6t6mLS+l1gUbPrbZS\/Ho7SHSoHM+DqItkZYUvrgAuxoFZHCjQ5yoqfApavy1IYckV+a6C3r9Jn1dfb\/XL9RwDOUlJCNiAlvkLGxuPCpqdzkakCqMwvTKF1YdVcQuGq6efcxj91HdfEbtPJbx+wHIBtCVywvRWUA\/1XIgVbc3sYnhEynU9fhs38V7pQ+v\/VFZldJLPi9YEe2K4e9RlBAZcZo\/r0Ee2tvdiqgJV2C4MDul78Y7ghe8zkXGueUKIfNJKAsiDrZFWrBIS1Fgw3lQMYMQUOD1Gorvq05wATaUPzy6bsPMOv7fHMqSIBg4+5OKe3afI3ZsmF4Y4SNd0ahALJAfSVqQzZXSLFS+l5IcrsSJX+mtfCJ5\/8ARmFEFaH3qd+SvxfW6X0\/Sv5Ik4IklQqsRE46j93WVtejMRnuIiZeS22iMcwQC4+sBxCFfRqGYnBismGerqQfsFUkCQ16CMeIlEKdybVSlg=","sessionCreation":"2019-04-18T13:43:35.0720189+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1376.4,"basePriceNoTax":1176.4102564103,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1376.4,"priceAfterDiscountNoTax":1176.4102564103,"priceAfterInternetDiscount":1376.4,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1176.4102564103,"priceAfterAddOnDiscount":1376.4,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1176.4102564103,"priceAfterClubMemberDiscount":1376.4,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1176.4102564103,"dayFinalPrice":1376.4,"dayFinalPriceNoTax":1176.4102564103,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1376.4,"basePriceNoTax":1176.4102564103,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1376.4,"priceAfterDiscountNoTax":1176.4102564103,"priceAfterInternetDiscount":1376.4,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1176.4102564103,"priceAfterAddOnDiscount":1376.4,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1176.4102564103,"priceAfterClubMemberDiscount":1376.4,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1176.4102564103,"dayFinalPrice":1376.4,"dayFinalPriceNoTax":1176.4102564103,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T13:43:34.1248086+03:00","roomCategory":"51StandSt","priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","planCode":"B\/B","totalPrice":2975.98,"totalPriceNoTax":2543.5726495726,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"UbJyWoglOpyXz6FM7Dg\/cFvcRE\/7Acj3Y7Nl3IhD6aKTKJeeLt\/kaxYolya0oBn44aq4ncbjvtVTelVyF53SCOnDO4kpjtS9N8uihLMn84dwK5RB0bF0oPl7EYFa6IMYk6N+W3NEpP45NcmlLZnUHg0sQ7sDCkmMLXhvf8P0O8SDOQoEYgkFONZjSSECq8C\/RTpHCaRQvHlU3hYFUi9g2B0fqiHFi8jfyfRO2A9aS6+Rf8u0Qbcx94eeKVUbtjwm4ROc0b\/Vp0enfJdBoHIahPDWJ8s4Ahb+n4IvMy9jQLsG6i8eJcMFrJzhX\/k2EgkIndpldRUfgrMxnW9tRbvbtwP+QtwUCXRT2RXAA+bihMkYVnA\/vyERB6vmO4mWYAP6RaNvfzXOOYolH+zuMlQcIAhH679kYJA2a8Q8fr2Arh91sqx6TWdfLURCYpMSMHuluU9h4swbWL0MMnZdofySPliy3fgPCFpY6CLwoEsnqPq2BvZzbkX9r2I\/i2C6oRaitOSplhWFE59x3gYTakJWzwbXnROqpyzZAEnU+wDDn601uiNq7++HxiI21VFnieSij8yBfzwvb2E+8TTzzFMp4conw1ypo8LL4ReP+GU\/HStW8uE3h8JZerrBvANHc0Z+P3kY+SbQfONvsoBlUuIDT+ld7p5CE4aHDPQrCP0Gb760F0badRah\/aUsrvJ3wr4fsXple9tdmKHKAH412R7wM78SPK5YBCNKqA35EU83EK4BwHSMAaQJnpXZLRMG1bzzNanu4PObTYwO1qUxXL9kDEOBwHsLDq5tDzJjqJsJmSPC4alMC3pN+Dxl8tMkVbkTVGxDz+vdJs4=","sessionCreation":"2019-04-18T13:43:35.0720189+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1487.99,"basePriceNoTax":1271.7863247863,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1487.99,"priceAfterDiscountNoTax":1271.7863247863,"priceAfterInternetDiscount":1487.99,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1271.7863247863,"priceAfterAddOnDiscount":1487.99,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1271.7863247863,"priceAfterClubMemberDiscount":1487.99,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1271.7863247863,"dayFinalPrice":1487.99,"dayFinalPriceNoTax":1271.7863247863,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1487.99,"basePriceNoTax":1271.7863247863,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1487.99,"priceAfterDiscountNoTax":1271.7863247863,"priceAfterInternetDiscount":1487.99,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1271.7863247863,"priceAfterAddOnDiscount":1487.99,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1271.7863247863,"priceAfterClubMemberDiscount":1487.99,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1271.7863247863,"dayFinalPrice":1487.99,"dayFinalPriceNoTax":1271.7863247863,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T13:43:34.1248086+03:00","roomCategory":"51StandSt","priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","planCode":"RO","totalPrice":2752.8,"totalPriceNoTax":2352.8205128205,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"doVUW\/K0K2iXz6FM7Dg\/cFvcRE\/7Acj3Y7Nl3IhD6aI9+d4zDPltBml5DPtHpmHJTErugIhUU3skuabIwho86bG\/1EJOZ1YZ169U6OT+3JWSwa4QC2o9zIfKx2Pmq+h4qxBSW+3gxsI72yxyj4vykDWrGbwsYnpUxXMbt+20caeaueTXfIGdSVuUa\/m4uFuUno3U+gj5YHT7eP8IJYKy9\/rc13YSu0HwUyA\/cHYJaYvZjgLUmJ+tk7r0\/OtVDVk5\/dKpUNuMSCmC27wniZrCNo+Fua7m\/VIIE3ZnNPjIheeW+DzxM8\/po8uBW7xjCypi8wRDSacWcJJAgcEZgiqby7I9OnSdlOL5BUID1rTqB70G+U5qTndajgy0qcF\/IdBrTPJr9lc7E+n4tOLZeza\/uKN7F2kyMMjo1EL0gnGhghY9XcqrZ5FPZBmhcgPoPoWWombF1boJ\/7IWH6R81haadaEXJk5QXRvscgNDDAq1Fz3GyU3+46indRndLIEIlQFSHFcXqhhMI1zAI\/SGu79wyBfUKoo4vZh\/hqCKNB6TgekV6U75EK6Xg3\/0OIrUJn4Vx60LAXBiEljYvLfBAWlP4Ph9uyoiB0ymRNR35QDa7QrisambzMBhuLuudmU36jUILs+U72YFta\/LLu75LRp7YdABw2Wug72lPVG+0I2PmOy7jmolDlarHOfK5hO7bmr70rpTNTZ\/xk7i3F3xbOOOIYTKYf0R7fRrQ4cXjs5VZ2Fvi0xB1H6gEjvQ2PiYRWEJikPokoXEk8ML58SpBpgoYnf6cc4Xc6B9gPLYFnidCmwiakV4e\/xLwCJRCncm1UpY","sessionCreation":"2019-04-18T13:43:35.0720189+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1376.4,"basePriceNoTax":1176.4102564103,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1376.4,"priceAfterDiscountNoTax":1176.4102564103,"priceAfterInternetDiscount":1376.4,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1176.4102564103,"priceAfterAddOnDiscount":1376.4,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1176.4102564103,"priceAfterClubMemberDiscount":1376.4,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1176.4102564103,"dayFinalPrice":1376.4,"dayFinalPriceNoTax":1176.4102564103,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1376.4,"basePriceNoTax":1176.4102564103,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1376.4,"priceAfterDiscountNoTax":1176.4102564103,"priceAfterInternetDiscount":1376.4,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1176.4102564103,"priceAfterAddOnDiscount":1376.4,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1176.4102564103,"priceAfterClubMemberDiscount":1376.4,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1176.4102564103,"dayFinalPrice":1376.4,"dayFinalPriceNoTax":1176.4102564103,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T13:43:34.1248086+03:00","roomCategory":"61StHanSt","priceCode":"HSHB","planCode":"H\/B","totalPrice":5320,"totalPriceNoTax":4547.0085470085,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"zA+\/C+hzJ+2Xz6FM7Dg\/cPUJs2O\/iWHoK7TfCDC7MJvIPPKvlyLKtje3YUXQrXuEbXlG9HurMOH+uXKh1BkV9z8I1m8aV+BhBO5Ykk67KxADeoIi+S4p2ohKjuwfyRMzQ+ofqn+Ekz8HDq6j4dmChZmxzvh4gX5jwOaDyHT5piifz451m+ToRf191qhf4\/ybpIJF6h7e2ykpfJP10AMPo9HRqstAq8J+wntHWTNCqDdFmmt+Amxa\/gF41GPq\/Xtj6kZeP27C4haaK9Sg\/t1deEobhxmVQUkXaVLyLaU0dGq3kGurEUcfHRkf9lgu41W5rA8SpiMGJ+4xZRFhgVRLaum1wWXFayi9zdTjDPqb28dWZGbVaSaQYr3aK+IowD3g0QtgF9F3qTja2RZPx6Eug2fBm+TSJnI7dsBooO9EZnfyCaEzk3BvZd9Om28vvnhbNOkQPCp\/MoltHejWtBF43+x7l+N26wnutdBHEFaqwy\/fANj3vNaCCSPZRjdcb1kwlMPPo4JfuHw3hY1qGMO25nsRn2NkeEqfYXI28vdCUAUGEzmbJw\/5ko72sT\/8HsEEqErEyT2NtxNWWlLcKCGmxtuUcZZwBRyghMgGtVndt06nGs+gUfIvMX3WVVmCxqorFzF0TYP1xdj7JkgGQMZKFNwOWtZ+1rz9XfsLIzyCHuUV4b7LFQbbU+7YNncblr78FQY0ON16xcEK+p2KASr1GJk1sH+L9rad30l4580oBc2PXEHJ+O0sT3T0un4a\/UQ46AQtJxoVA+ZtD5QlXF0Pl9nEv1yxwDyCVGxDz+vdJs4=","sessionCreation":"2019-04-18T13:43:35.0720189+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2660,"basePriceNoTax":2273.5042735043,"availableRooms":3,"priceAfterDiscount":2660,"priceAfterDiscountNoTax":2273.5042735043,"priceAfterInternetDiscount":2660,"priceAfterInternetDiscountNoTax":2273.5042735043,"priceAfterAddOnDiscount":2660,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":2273.5042735043,"priceAfterClubMemberDiscount":2660,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2273.5042735043,"dayFinalPrice":2660,"dayFinalPriceNoTax":2273.5042735043,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2660,"basePriceNoTax":2273.5042735043,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":2660,"priceAfterDiscountNoTax":2273.5042735043,"priceAfterInternetDiscount":2660,"priceAfterInternetDiscountNoTax":2273.5042735043,"priceAfterAddOnDiscount":2660,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":2273.5042735043,"priceAfterClubMemberDiscount":2660,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2273.5042735043,"dayFinalPrice":2660,"dayFinalPriceNoTax":2273.5042735043,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T13:43:34.1248086+03:00","roomCategory":"61StHanSt","priceCode":"HSiteNIS","planCode":"B\/B","totalPrice":2975.98,"totalPriceNoTax":2543.5726495726,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"UbJyWoglOpyXz6FM7Dg\/cPUJs2O\/iWHoQTL6dP1F9LAUh4wpFBG6YrWTXu6ROMLC98LZ7xeByHz7LCCMgnv1NJVbQe0UzPf2LTQbF6Ui4ptFO2bm\/p+fvNZeAjMC3sGUGRgq8XrM+In+98IQpAOLIbsAXFWpU\/nmysSLNG2yaNatDdMCYbVaucc2JKjve6Dd68ygL08VJSHwqKgpVbXcPDvPWt0t\/NLk4mP8iwjoWr1cwce1UBOUWgNQcDHTKTJHV4vrMqElEwvKXOgnCfcAiT2pO953jMXhAx\/i\/vROyivCKpgTRYxLAVRnV8hmdu+q5bl6pkEvTypqrFWQbbOPYaFKDdwcPf4QdByXFwd2RLgCqBnFFr3TSNAjjHtCzV+Xwq\/9b5D\/4I24BnX\/CIp2RYM5mynZkqrs9EH9pqq1pub6v66icouzi31P6co4vbQrz9wor4juPSRcSy7pAYkMn6tpmZcPAu1ZMgWGJPE2DnH\/2ta1tbuENIYF+G0w0CzwXpEgcrL4rsotlGdFREjPhZLxTDG\/FDeMwZ\/XsibdIGWihvfw3anjkNI6oLl9hCmYy+nqoTPqnCAxmK78DAbmQpL3fSKR6VWuCnctniQeVrY+4T7K2B9c\/G1cX0NJP5odzuuZeXXhYBkUIVdbRw6G1nPyst5lrYeQF6nwLIWEAAp4bf63AfhUxmYbQSKqS\/SCrTk6Lsbyef9EUDtYNVphbONu27sVNNAb0Mb9AqMqdSAkoBfqQPlkDUKgHt7ZxjdJ0a0RYx7oAAT2LiCooJO0hRbUNZnllrLy9zL397frEhB6LENgXu9VnSJRCncm1UpY","sessionCreation":"2019-04-18T13:43:35.0720189+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1487.99,"basePriceNoTax":1271.7863247863,"availableRooms":3,"priceAfterDiscount":1487.99,"priceAfterDiscountNoTax":1271.7863247863,"priceAfterInternetDiscount":1487.99,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1271.7863247863,"priceAfterAddOnDiscount":1487.99,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1271.7863247863,"priceAfterClubMemberDiscount":1487.99,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1271.7863247863,"dayFinalPrice":1487.99,"dayFinalPriceNoTax":1271.7863247863,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1487.99,"basePriceNoTax":1271.7863247863,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1487.99,"priceAfterDiscountNoTax":1271.7863247863,"priceAfterInternetDiscount":1487.99,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1271.7863247863,"priceAfterAddOnDiscount":1487.99,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1271.7863247863,"priceAfterClubMemberDiscount":1487.99,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1271.7863247863,"dayFinalPrice":1487.99,"dayFinalPriceNoTax":1271.7863247863,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T13:43:34.1286287+03:00","roomCategory":"61StHanSt","priceCode":"HSiteNIS","planCode":"RO","totalPrice":2752.8,"totalPriceNoTax":2352.8205128205,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"doVUW\/K0K2iXz6FM7Dg\/cNNDFI6wipRUhulUXSQc+qKsfYlpZsv79a+eJZ4gCIaEk9Fz8ZcpPuwdeCvUy9Td1c18nWFb9gAE\/VFRFAbgov5d5zqiKNq12sr4h7xOGTatovnPPHV3apwlgKTuyuP4TDlDbWif3tFo8mRIePlgsDw7Cw0vLCYH5AGJbMd5v1PBTDvlupmpxj4yc6Cn0H4PgxQ33SZMcNroU5\/sr\/K0MgrfazxxvPqzTfX9Ld3rCwq3DSx7XmMhO21ZYoozuiXcvD1OwnRdVs\/ZRlULTBk05+3JKdXTMeT7eUPH3+9HgUvoAugK1z1vDoM5nvYpHMK6AXkQUukNu5CnwNdfYl9vR+DKTLABKJeYja\/pUvaItb3+HpzEqHAMU\/HXrtbmX5L77+q8bzMvO+KG8pHLQdjrscRfniy9c914x4j+u8BxCLMDt9reavPti8oadO0aym2Uj9oMhePSjqmVeV5XPwakqfBAr8ZNTD25VS2djnFG9i2ZqAkKgHIVBmrYQAevKIi7DNTB8Bz+zKHN7B0DLZNIM8xa3iuL+AnO5XxJORj55fpggMqCO\/ch1feKyvL7EdzP2rAXDHQIlx8w8\/t\/GCq3L0PHWe62zz7zpipmbTGGXyt0gB5KHv8lRcVjfKessncfmkXUuyF2BFZbvNJsiUvVoft+TCDKFqoDNkdwsafPtX7fBX6g7XpLq\/NiAP3mG4YDxUoUqvxgmq3\/DzTdwfqSXkyZibeGodToLJcSBfi1WRutHHXxAHKjduYsNRHDnfecu1I4cnpLPDKl8UiFNXtf4aPUqIs1i7vCJQ==","sessionCreation":"2019-04-18T13:43:35.0720189+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1376.4,"basePriceNoTax":1176.4102564103,"availableRooms":3,"priceAfterDiscount":1376.4,"priceAfterDiscountNoTax":1176.4102564103,"priceAfterInternetDiscount":1376.4,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1176.4102564103,"priceAfterAddOnDiscount":1376.4,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1176.4102564103,"priceAfterClubMemberDiscount":1376.4,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1176.4102564103,"dayFinalPrice":1376.4,"dayFinalPriceNoTax":1176.4102564103,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1376.4,"basePriceNoTax":1176.4102564103,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1376.4,"priceAfterDiscountNoTax":1176.4102564103,"priceAfterInternetDiscount":1376.4,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1176.4102564103,"priceAfterAddOnDiscount":1376.4,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1176.4102564103,"priceAfterClubMemberDiscount":1376.4,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1176.4102564103,"dayFinalPrice":1376.4,"dayFinalPriceNoTax":1176.4102564103,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T13:43:34.1286287+03:00","roomCategory":"61StHanSt","priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","planCode":"B\/B","totalPrice":2975.98,"totalPriceNoTax":2543.5726495726,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"UbJyWoglOpyXz6FM7Dg\/cKnFiIgSiqeJPvDXtAuCVPzJB13IaTGOi028kily69+6+GFsz84gnHRHPF2ESldtnMAUwLNupbquiSH4W3aOWOOOMqk3Pe4z5RkfgH8Qx3hH5l5yN6kGkvQecNKQXOuFMXuDtEhcPRWl5KZI9h90Dr8B+YZBJyubmlOwxOd6bLvzNS+50i8ueaLWiDyib7Aso6B4iEUB7yIHvd5TCOB7vCgPW461CfjijpSc6bXmHeFR7YEevHvoIYBmaLjlHkt\/YkC6UtSEZzFbRw5+FJ\/SuMmqQKWgyfBoUM6DywWF995Ok6c72t9dUZG1IkJAGijV8ILM9TjBsKm\/gfqS0rMZ9bJpFfMN2SI8oNQ1AZx141YBNjQNv6v67Hpl7dbxP1X04\/kNAQ8kHjJIbD3nN2iAyCw\/d5E9SO4WKddCLkY7xuugOhsPHOUMlbWw0fHL7YlyJ7SbUKDg2C7ZJoefv3Z2EP5xwccuw2QM03S3ezvzV4N8xwfDqeaRBtX6GAkPWcCaDktLnlg\/LbeY9OBlDzn5vPOurD\/fv9km\/QlEuEnR7brYanCEf1xz1hJYplZd5KqCZO0Fef7B\/HjWG27r8WqURhEpTaHOyENjnedVsORcsTQPAPD3ueGf77iUQZEr74DrHuR\/JbHcK8sJkQBZ7PiJmTA58tKjKVB7TP81ljVL7Xeqx5QTLVEXeDyL6izBZSZnRNhPpaCXdEAJFrF0CnuWcwoQhEbKOjXmY\/bgBepQhZoSJmwJmahUM4xbX\/NC69zrT6ocSvJhdSpDpm\/sorZvMvzFOS0vdneToCmk99Ya7jj\/AGb7VysoePLUqIs1i7vCJQ==","sessionCreation":"2019-04-18T13:43:35.0720189+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1487.99,"basePriceNoTax":1271.7863247863,"availableRooms":3,"priceAfterDiscount":1487.99,"priceAfterDiscountNoTax":1271.7863247863,"priceAfterInternetDiscount":1487.99,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1271.7863247863,"priceAfterAddOnDiscount":1487.99,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1271.7863247863,"priceAfterClubMemberDiscount":1487.99,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1271.7863247863,"dayFinalPrice":1487.99,"dayFinalPriceNoTax":1271.7863247863,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1487.99,"basePriceNoTax":1271.7863247863,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1487.99,"priceAfterDiscountNoTax":1271.7863247863,"priceAfterInternetDiscount":1487.99,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1271.7863247863,"priceAfterAddOnDiscount":1487.99,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1271.7863247863,"priceAfterClubMemberDiscount":1487.99,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1271.7863247863,"dayFinalPrice":1487.99,"dayFinalPriceNoTax":1271.7863247863,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T13:43:34.1286287+03:00","roomCategory":"61StHanSt","priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","planCode":"RO","totalPrice":2752.8,"totalPriceNoTax":2352.8205128205,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"doVUW\/K0K2iXz6FM7Dg\/cGpKUdUlaRsn2nAICAp6nDT9WFWjNeUQKs\/Epqhryie19+Fpn\/an51fYcUzN1ZBC0pIkww5wTef\/VyV8WiAWUT5oIZiAcchNKnYLvf+eLuDfe58Bw9pbCchNoachmHgL0eWeODNXg1e8Z6brXrREJl72kuolX8in8e6z+iEdzo5COVPPDwZABNdOtqqJAKEqovdt8Ot2cM7mitnWC0z4PVr42aNlHShJTy\/cESiUI0Pl5TWUovB4zUbqRhf9xktEViJnx54nhtOip1\/kLmDAkMXcNdN0YUFiMNirviqvhPhLcQtLRsPwwUKy+ovEK2WCsHeiu\/vaZOOR7aG7dnNrCjnJYtovnt3DQlGm+eE1\/MkDhSfRn+vX8VLXeL3xv0jHfc7Pob5PO8kRHyFHytOGx7eMcBz9bie8t702hPVR6\/8Mq87O+s5cA8krE98NcrI41DwYbEWwhAVv63D5omyz+nTpOl0wFGMeBe8EaPs3FOlt7p4NMOLdIXFcJunMOZyNwg\/b+\/BXKpjNoqL\/sMTPiTNqB6LTVWO9YeX+vWl69z1LXLMbMm9UhPgV3sTiatEwQE+N8A1FwtxOUEr+Od29q\/M36R0ZLUSH1xJYq6UGQvaL3AtiXg3\/cwcCigrns4CsJgqaFYo+He+IUryKmscUArfArr6lVGEesVIE5iUv\/zRMeXDcJtPUN+NT\/FTUuNGAX+mhBlzJIoN3WK8fNk9KknbWQM5a899x8oSg1L6nhE3ubl2LE+kJ2mJs\/7grKZVIVIthuShIVy2HdpsZSEAGvlgNRW\/9E\/yJzwXBVsIgJcGbVGxDz+vdJs4=","sessionCreation":"2019-04-18T13:43:35.0760088+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1376.4,"basePriceNoTax":1176.4102564103,"availableRooms":3,"priceAfterDiscount":1376.4,"priceAfterDiscountNoTax":1176.4102564103,"priceAfterInternetDiscount":1376.4,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1176.4102564103,"priceAfterAddOnDiscount":1376.4,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1176.4102564103,"priceAfterClubMemberDiscount":1376.4,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1176.4102564103,"dayFinalPrice":1376.4,"dayFinalPriceNoTax":1176.4102564103,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1376.4,"basePriceNoTax":1176.4102564103,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1376.4,"priceAfterDiscountNoTax":1176.4102564103,"priceAfterInternetDiscount":1376.4,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1176.4102564103,"priceAfterAddOnDiscount":1376.4,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1176.4102564103,"priceAfterClubMemberDiscount":1376.4,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1176.4102564103,"dayFinalPrice":1376.4,"dayFinalPriceNoTax":1176.4102564103,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null}],"requestDescriptor":1,"isClubMemberResult":false,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"discountPercent":0,"isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null}]},"pctList":[{"hotelID":10176,"languageID":2,"priceCode":"HSHB","name":"\u05d0\u05ea\u05e8 \u05d4\u05d1\u05d9\u05ea ","description":"\u05d7\u05e6\u05d9 \u05e4\u05e0\u05e1\u05d9\u05d5\u05df","picture1Url":null,"picture2Url":null},{"hotelID":10176,"languageID":2,"priceCode":"HSiteNIS","name":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8 \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3 \u05dc\u05d0\u05ea\u05e8 \u05d4\u05d1\u05d9\u05ea ","description":".","picture1Url":null,"picture2Url":null},{"hotelID":10176,"languageID":2,"priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","name":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8 \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3 \u05dc\u05de\u05d5\u05e2\u05d3\u05d5\u05df \u05e1\u05d7\u05dc\u05d1 ","description":".","picture1Url":null,"picture2Url":null}]},"isCachedData":false,"apiStart":"2019-04-18T13:43:32.6508052+03:00","apiEnd":"2019-04-18T13:43:34.7264528+03:00"}
 • סטנדרט מותאם נגישות חדרים יוקרתיים כ-18-22 מ"ר המרוהטים ומאובזרים באיכותיות בהם מכונת קפה, כספת, מיטת KING SIZE, מייבש שיער, ערכת קפה, מיניבר, מקלחון מפנק וטלויזיה 48 אינצ'. מתאימים לתפוסת זוג או זוג עם ילד. נוף חלקי לעיר. נותר חדר אחרון!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  לינה בלבד
  חוגגים פסח במלון הרברט סמואל - מבצע למזמינים מינימום 2 לילות ט.ל.ח
  מחיר מיוחד לאתר הבית : .
  בחר
  ₪2615סה"כ 2 לילות
  ₪1308ממוצע ללילה
  לינה בלבד

  מחיר מיוחד לאתר הבית : .
  בחר
  ₪2753סה"כ 2 לילות
  ₪1377ממוצע ללילה
  לינה וארוחת בוקר
  חוגגים פסח במלון הרברט סמואל - מבצע למזמינים מינימום 2 לילות ט.ל.ח
  מחיר מיוחד לאתר הבית : .
  בחר
  ₪2827סה"כ 2 לילות
  ₪1414ממוצע ללילה
  לינה וארוחת בוקר

  מחיר מיוחד לאתר הבית : .
  בחר
  ₪2976סה"כ 2 לילות
  ₪1488ממוצע ללילה
  חצי פנסיון

  אתר הבית : חצי פנסיון
  בחר
  ₪5320סה"כ 2 לילות
  ₪2660ממוצע ללילה
 • חדר סטנדרט חדרים יוקרתיים כ-18-22 מ"ר המרוהטים ומאובזרים באיכותיות בהם מכונת קפה, כספת, מיטת KING SIZE, מייבש שיער, ערכת קפה, מיניבר, מקלחון מפנק וטלויזיה 48 אינצ'. מתאימים לתפוסת זוג או זוג עם ילד. נוף חלקי לעיר.
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  לינה בלבד
  חוגגים פסח במלון הרברט סמואל - מבצע למזמינים מינימום 2 לילות ט.ל.ח
  מחיר מיוחד לאתר הבית : .
  בחר
  ₪2615סה"כ 2 לילות
  ₪1308ממוצע ללילה
  לינה בלבד

  מחיר מיוחד לאתר הבית : .
  בחר
  ₪2753סה"כ 2 לילות
  ₪1377ממוצע ללילה
  לינה וארוחת בוקר
  חוגגים פסח במלון הרברט סמואל - מבצע למזמינים מינימום 2 לילות ט.ל.ח
  מחיר מיוחד לאתר הבית : .
  בחר
  ₪2827סה"כ 2 לילות
  ₪1414ממוצע ללילה
  לינה וארוחת בוקר

  מחיר מיוחד לאתר הבית : .
  בחר
  ₪2976סה"כ 2 לילות
  ₪1488ממוצע ללילה
  חצי פנסיון

  אתר הבית : חצי פנסיון
  בחר
  ₪5320סה"כ 2 לילות
  ₪2660ממוצע ללילה
 • חדר סופריור חדרי הסופיריור במלון בגודל של כ- 18-22 מ"ר, משלבים עיצוב מוקפד בין חדש לישן, בין עתיק למודרני תוך מחשבה על התאמת העיצוב לאופייה של ירושלים ויצירת אווירה נינוחה ומרגיעה, שתתאים לאורחי המלון. החדרים מאובזרים בריהוט בסגנון קלאסי ויוקרתי להשלמת החוויה,מיזוג אוויר, מיטת King Size יוקרתית בגודל 1.80×2.00,פינת ישיבה, מיני בר, טלוויזיה חכמה עד 49 אינצ׳, כספת, אינטרנט אלחוטי ושיחות למספר גדול של יעדים בעולם ללא עלות, מכונת נספרסו, עמדה להכנת שתייה חמה, חדר רחצה מאובזר ומפנק, מייבש שיער, כספת. חדרי הסופיריור נמצאים בקומות הגבוהות ומתאימים לזוג בלבד. נותרו 3 חדרים אחרונים!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  לינה בלבד
  חוגגים פסח במלון הרברט סמואל - מבצע למזמינים מינימום 2 לילות ט.ל.ח
  מחיר מיוחד לאתר הבית : .
  בחר
  ₪2792סה"כ 2 לילות
  ₪1396ממוצע ללילה
  לינה בלבד

  מחיר מיוחד לאתר הבית : .
  בחר
  ₪2939סה"כ 2 לילות
  ₪1470ממוצע ללילה
  לינה וארוחת בוקר
  חוגגים פסח במלון הרברט סמואל - מבצע למזמינים מינימום 2 לילות ט.ל.ח
  מחיר מיוחד לאתר הבית : .
  בחר
  ₪3004סה"כ 2 לילות
  ₪1502ממוצע ללילה
  לינה וארוחת בוקר

  מחיר מיוחד לאתר הבית : .
  בחר
  ₪3162סה"כ 2 לילות
  ₪1581ממוצע ללילה
  חצי פנסיון

  אתר הבית : חצי פנסיון
  בחר
  ₪5510סה"כ 2 לילות
  ₪2755ממוצע ללילה
 • חדר דלקס חדרי הדלקס במלון בגודל של כ- 28 מ"ר, עם סגנון עיצובי מוקפד, עם התאמת העיצוב לאופייה של העיר ירושלים ויצירת אווירה נינוחה ומרגיעה, שתתאים לאורחי המלון. החדרים מאובזרים במוצרים ייחודים להשלמת החוויה. מיטת King Size יוקרתית בגודל 1.80×2.00, פינת ישיבה, מיני בר, טלוויזיה חכמה עד 49 אינצ׳, כספת, אינטרנט אלחוטי ושיחות למספר גדול של יעדים בעולם ללא עלות, מכונת נספרסו, עמדה להכנת שתייה חמה, חדר רחצה מאובזר ומפנק, מייבש שיער, כספת. חדרי הדלקס מתאימים לזוג+1. נותר חדר אחרון!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  לינה בלבד
  חוגגים פסח במלון הרברט סמואל - מבצע למזמינים מינימום 2 לילות ט.ל.ח
  מחיר מיוחד לאתר הבית : .
  בחר
  ₪2969סה"כ 2 לילות
  ₪1485ממוצע ללילה
  לינה בלבד

  מחיר מיוחד לאתר הבית : .
  בחר
  ₪3125סה"כ 2 לילות
  ₪1563ממוצע ללילה
  לינה וארוחת בוקר
  חוגגים פסח במלון הרברט סמואל - מבצע למזמינים מינימום 2 לילות ט.ל.ח
  מחיר מיוחד לאתר הבית : .
  בחר
  ₪3181סה"כ 2 לילות
  ₪1591ממוצע ללילה
  לינה וארוחת בוקר

  מחיר מיוחד לאתר הבית : .
  בחר
  ₪3348סה"כ 2 לילות
  ₪1674ממוצע ללילה
  חצי פנסיון

  אתר הבית : חצי פנסיון
  בחר
  ₪5700סה"כ 2 לילות
  ₪2850ממוצע ללילה
 • סוויטה יוקרתית סוויטות הרברט סמואל היוקרתיות בגודל של כ- 40 מ"ר, מעוצבות בסגנון עתיק ומודרני ומזמינות את האורח השוהה בהן לחוויה יוצאת דופן של רוגע ונוחות, המדגישה את האווירה סוויטות הרברט סמואל היוקרתיות בגודל של כ- 40 מ"ר, מעוצבות בסגנון עתיק ומודרני ומזמינות את האורח השוהה בהן לחוויה יוצאת דופן של רוגע ונוחות, המדגישה את האווירה הירושלמית החמה. הסוויטות מתאימות לזוגות ולמשפחות. הסוויטות מאובזרות במוצרים ייחודים להשלמת החוויה. מיטת King Size יוקרתית בגודל 1.80×2.00, פינת ישיבה, מיני בר, טלוויזיה חכמה עד 49 אינצ׳, כספת, אינטרנט אלחוטי ושיחות למספר גדול של יעדים בעולם ללא עלות, מכונת נספרסו, עמדה להכנת שתייה חמה, חדר רחצה מאובזר ומפנק, מייבש שיער, כספת. הסוויטה מתאימה לזוג+2. נותר חדר אחרון!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  לינה בלבד
  חוגגים פסח במלון הרברט סמואל - מבצע למזמינים מינימום 2 לילות ט.ל.ח
  מחיר מיוחד לאתר הבית : .
  בחר
  ₪4647סה"כ 2 לילות
  ₪2324ממוצע ללילה
  לינה וארוחת בוקר
  חוגגים פסח במלון הרברט סמואל - מבצע למזמינים מינימום 2 לילות ט.ל.ח
  מחיר מיוחד לאתר הבית : .
  בחר
  ₪4859סה"כ 2 לילות
  ₪2430ממוצע ללילה
  לינה בלבד

  מחיר מיוחד לאתר הבית : .
  בחר
  ₪4892סה"כ 2 לילות
  ₪2446ממוצע ללילה
  לינה וארוחת בוקר

  מחיר מיוחד לאתר הבית : .
  בחר
  ₪5115סה"כ 2 לילות
  ₪2558ממוצע ללילה
  חצי פנסיון

  אתר הבית : חצי פנסיון
  בחר
  ₪7505סה"כ 2 לילות
  ₪3753ממוצע ללילה