אנא המתן בזמן שהמערכת שלנו מחפשת עבורך את החופשה

loading...
loading...

להלן תוצאות עבור בי קלאב אילת הכל כלול

תאריך כניסה: ביום ה' - 12/09/2019 , תאריך יציאה: ביום שבת - 14/09/2019, לילות: 2
$var (array)
error FALSE
warning FALSE
message NULL
remoteServiceUrl NULL
data
array
packageToBookPerPax
array
packageToBookList
array
0
array
requestDescriptor 73191849
packagesList
array
0
array
creation 2019-08-17T09:17:51.0295174+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID JOWf1LZVrLGXz6FM7Dg/cF82evhAhdGy2nAICAp6nDRdkJgWlI+ljfeJb5NcPzrk+elLkvV10tIaVSHKDzSrxNJ/YLLaLBWa9zaBVP8xttkVrmfgRKSRgPRvPPvOr5FduCL/85U8Ri6Y+MEsH6f3CtszCrRJOq6/fmmOBNUIUpeXNlSecZbqpP/HKyWJIJUjQPKmX+bg48xP+qxdx8hLMn6HJ8xUU8VBi9yo3Ij5iKKw8/od/5aFhNWR1uLqSMzMfkng/seL1qXRAG85ww7n4pBsN49FwOIGXRs928VxalPiz5ajIEvO8HskCGpWo7cW91ibnk491vkNl+CycGgzXO948Dzqan7nYaYg9MqFQ84O8P8BPkFkKBTXcIgz2KnAlBbWYEzJ+y8O3wN5Fu69XBCbxwNSnduNNPuFpPYS7ofR1cAHbwQCTpt6cFBgLno0H4GI6GqJENii8FrDy/wVyvkAlawOz/qdaWHY57/UwisZGJJWotgFKrRNXsDJDHe/ozjw8pb8R7vJkghPW4LXhE+bAVDDTgDYZAsjb5EORfo9y9SROoZ2p48Qm8Qs34VPw+trxejhu05AAaW11D6BSpR0d/+LV6lkj5jEoAMdBg1O/Mb/pjWIG8RA+wOuh0fWHhXIaxlt4NNqkigFnWf7fjVJCDtZhxBc0qmPShrv2anZKUAUNRJaZvtlZGfqIilqlw/Ke+ePG5zY+rczlRTKUbX4zIwOQiQ2fBabMDImW5JfmkOvVZNcS5GYWwfti12RfBd09fSiETMsDUXWZphjF62pUMErCEjUH6/jgnDiHjmNbqGdwO3VfYoG7Q56R0SWTl4+Y04neY9btWZYt2RZg5MFr/Ciq5BR1KiLNYu7wiU=
sessionCreation 2019-08-17T16:14:55.1532611+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 850
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed TRUE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 768874
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-09-12T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 850
basePriceNoTax 850
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 850
priceAfterDiscountNoTax 850
priceAfterAgentDiscount 850
priceAfterAgentDiscountNoTax 850
priceAfterClubMemberDiscount 850
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 850
dayFinalPrice 850
dayFinalPriceNoTax 850
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-09-13T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 850
basePriceNoTax 850
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 850
priceAfterDiscountNoTax 850
priceAfterAgentDiscount 850
priceAfterAgentDiscountNoTax 850
priceAfterClubMemberDiscount 850
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 850
dayFinalPrice 850
dayFinalPriceNoTax 850
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 9114
parentID 0
name כל ילד ב99 שח
description כל ילד ב99 שח
shortDescription NULL
startDate 2019-09-12T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-09-14T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1700
basePriceNoTax 1700
totalPrice 1700
totalPriceNoTax 1700
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 31StandST
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
1
array
creation 2019-08-17T09:17:51.1775239+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID JOWf1LZVrLGXz6FM7Dg/cFbyEEjmJnVULeWudXwj+K0VqMT38ZEBAdwwr9xBuS2n8SyIyzvAkAdFWdcqpnfeSUfV9MfTXniKuXhsH+gbtbxyQxjH67Czs8Ni1fU09rjSxAtYxSgsJX8krvavv1ioZlv4ZBd9QsAyOya5J9muLnalQa6ncHuVuzhI4NOoWsMhhwyX7/UU+70FjZLoPSvDHJam+HIULRk/sHoyRum+yxxeJcUpj7Ed0wT5x/GYa+SlXmVrgwnU3i4j51umGWztlp1jCfi80Rx+kDL+no6Wh7aMaYK4duolRTx54B65FBCydx2S4USpSwB4fJ5NipVxHrj11AuFVzka+Pw6BuyUbeMNNLZMN3wSZKNN5KbY3pkwQxa7SzK5PQf1QRyRSUOTCPdzrw9cBRWfvxUECImsFr7lfcbj8sHI6e1zRJOXQWlufi5vfwkqSj1g69cZ9SievWJN1Rhc60DFanMtttyqHuo7fBtcUvX93ajDprjJ9iDLnTYgbR1Ybk9ga8MDlNWxu1gxfhjtvvlcEjJmQjg1YJvWYOciPpzYU4rE+YFSCV3rMEPkslvwbJ8U1mIrQKXX3B70J46Fqax0K9sY0JJ7BQULU8LS8QNstMdI5cJEvy0Kr709ccv/9QtS5V0JmEpuG4zyrOvTtMYTWDAAYf5pghctIReugq2cMLPKV/IzzN6pkskfngP+Z5HOoaPB7x0poV1Znu+aXSRngnt1u95WRMG2ZD5MbCv8sexV8GXXuGvXlMZnGLdJ+GTwYbn0ixQQ6G0cDzZFMdG1YM3BHXSIo5Bgsl3dEM/1h5FBWu0M7KPkwHWqsx4b6moVLcof16zdG1AsRwb74osaIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2019-08-17T16:14:55.1532611+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 900
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed TRUE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 768874
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-09-12T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 900
basePriceNoTax 900
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 900
priceAfterDiscountNoTax 900
priceAfterAgentDiscount 900
priceAfterAgentDiscountNoTax 900
priceAfterClubMemberDiscount 900
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 900
dayFinalPrice 900
dayFinalPriceNoTax 900
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-09-13T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 900
basePriceNoTax 900
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 900
priceAfterDiscountNoTax 900
priceAfterAgentDiscount 900
priceAfterAgentDiscountNoTax 900
priceAfterClubMemberDiscount 900
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 900
dayFinalPrice 900
dayFinalPriceNoTax 900
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 9118
parentID 9114
name כל ילד ב99 שח
description כל ילד ב99 שח
shortDescription NULL
startDate 2019-09-12T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-09-14T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1800
basePriceNoTax 1800
totalPrice 1800
totalPriceNoTax 1800
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 71STD PST
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
roomsAvailability
array
roomAvailabiltyList
array
0
array
hotelID 10463
fromDate 2019-09-12T00:00:00.0000000+03:00
toDate 2019-09-14T00:00:00.0000000+03:00
adults 2
children 0
isLocal TRUE
customerID 353
priceCodeGroupID 388601
cachedCustomerID 150
infants 0
clerkKey NULL
roomPriceList
array
0
array
creation 2019-08-17T09:06:42.9886416+03:00
roomCategory 31StandST
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 1700
totalPriceNoTax 1700
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID L36bEKTO3i+Xz6FM7Dg/cJTn9rdOs4w1rwOykqJ8X2Kdj4EfSL1figTgKX5uXEcjIsOMY0SOOHKu+V2iYjgNlgQJPiMZh/GYcS4sBnkxKVwNNCkViHtoLqJ9ke3oqnOCjc8B2bggVlUFfVuiKL8h4h2yPjzU0GsIr4rhAnGKyhPTwbZEmmvG6sj1xV+QwYSEgvqZUBv/agB/cFQhURTCw76YOeiBW452MqZd+awLcMHVoQfQyKAfxa/JauukgjXzEba1RQBtOoHmgmDgiqSyOQED4m4tg6kn22SduYdzAsBKZYG9VAoXCJWrxHJOdo0Mrq5BL/gyp/DKsK31Mvu3iuDdZXOow14WgOtd0c9Oq8wx3EU0L5NECoKqwqp3ULmKgOnKGBJSD9ZjhJ2niD8YpdId7uaUe9Oj39ayJmovGzz4ABFrCcKyfbEMQSs+g8Rk+ex0dDeFZejlG4DWO9kwSe5SeykRgec5hriS5BZIErkXklnIM+/aaG8jsq8whaiFp1NjDEScGe1JHITA6X55cWmYcMvwd48YgnHpA03YNNrfDdOSpPrO0yKwysYDfYLU+JJ3uZ146F3/0dFFYj2TblWc7nAlJau0Rrh15aQv+3j9KgfHUjWojHfBU7tA6BAhcqy5J/2l+8VNa4H0Z6TNLYxTUDk411ve1uk7FJhFpe5w1eNxHWEUq7uVMht3vhdeuVAtpK2KDn22PhcdKJuFvAN9ss58Dn9K6w0vlJAIdwUU5IJ+FZAlaovtuzI+oH7+X3gKPyuMp1jWdK8bSvTwP2KEYKyA2IOOnq8n4z3h3KIiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2019-08-17T16:14:55.1452612+03:00
mustProvidePayment TRUE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-09-12T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 850
basePriceNoTax 850
availableRooms 5
priceAfterDiscount 850
priceAfterDiscountNoTax 850
priceAfterInternetDiscount 850
priceAfterInternetDiscountNoTax 850
priceAfterAddOnDiscount 850
priceAfterAddOnDiscountNoTax 850
priceAfterClubMemberDiscount 850
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 850
dayFinalPrice 850
dayFinalPriceNoTax 850
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-09-13T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 850
basePriceNoTax 850
availableRooms 5
priceAfterDiscount 850
priceAfterDiscountNoTax 850
priceAfterInternetDiscount 850
priceAfterInternetDiscountNoTax 850
priceAfterAddOnDiscount 850
priceAfterAddOnDiscountNoTax 850
priceAfterClubMemberDiscount 850
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 850
dayFinalPrice 850
dayFinalPriceNoTax 850
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
1
array
creation 2019-08-17T09:06:42.9886416+03:00
roomCategory 71STD PST
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 1800
totalPriceNoTax 1800
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID L36bEKTO3i+Xz6FM7Dg/cH5ZtXlzVXKasUBQ4hebdIGIjE5Y95PKvzkaT/s5XtQNgF//9HEcNi/TulVMX7KkBsqKQQXr/aOjitxOa65Jvx6XKFfTre/CNfuRcNOraRUWxibzgn7SMPOB3SvWMBAklaCdPE9v3mwugEn2cpValyar2bVy95LoVU/ONiKlBCDR3a0c675eoFQwkIdYQb6xlxDD3/L9Vixb2p7z+qSEOyKCzZGaqjOMkARrTdIzVe3E/RlJ41eKP76MAA79Z2xkg+BZc39+7PfIZiw5gWzaz8jjEqoXazn2VgV+YL6gLjotE6b6EciTC1zpx07NvnCRi9Q1/cvU2JQGdzFg/hgOPsmkg1HJbtr8feEIiQ3HqXGzaaUTJ0ovf9TupMS3qUCvEFeMLsq9Ekq7Ump27pU9gG+L1/6bJVRFYoSNxuG7saVeYssZ9HmZSJrBZRWCQpM1Lj9yJfK/FK0dvkvjkow91sh0DW8Wd0GXf+9NmVmjyCZq0qePFK4EY9E998Lup1SviWR5btDWBDAsYuNew8elbd/S7WmE5mJDmyYVhykAVC6TF+Gw7ztp68YHTBX9rkmmMDyz0QzU2OnJXh5km50urhy3rp/DJCd+OCHDB0+e1qGo5pobaUW5BFrE3i37POvY396ThHZyVbRC4G7Nov3PxRYXcp1xmc2sEzU6OZOJplURS+6rM+p9qO14euEzOFjN81tGwejHqTzpbOWWbE4psSjwplYvLLaFaJMPL9zIXKz90dqQkYTNRYa/oxtkG+R+No3LQ9qVhagurnVtWO+Yls4iUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2019-08-17T16:14:55.1492626+03:00
mustProvidePayment TRUE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-09-12T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 900
basePriceNoTax 900
availableRooms 5
priceAfterDiscount 900
priceAfterDiscountNoTax 900
priceAfterInternetDiscount 900
priceAfterInternetDiscountNoTax 900
priceAfterAddOnDiscount 900
priceAfterAddOnDiscountNoTax 900
priceAfterClubMemberDiscount 900
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 900
dayFinalPrice 900
dayFinalPriceNoTax 900
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-09-13T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 900
basePriceNoTax 900
availableRooms 5
priceAfterDiscount 900
priceAfterDiscountNoTax 900
priceAfterInternetDiscount 900
priceAfterInternetDiscountNoTax 900
priceAfterAddOnDiscount 900
priceAfterAddOnDiscountNoTax 900
priceAfterClubMemberDiscount 900
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 900
dayFinalPrice 900
dayFinalPriceNoTax 900
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
requestDescriptor 1
isClubMemberResult FALSE
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
discountPercent 0
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
pctList
array
0
array
hotelID 10463
languageID 2
priceCode מחירון
name מחירון
description תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ- 7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ- 3 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים/מוסלמים - החל מ-21 יום ועד 14 ימי עסקים טרם האירוח יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 שח הנמוך מבניהם פחות מ-14 ימי עסקים ועד 7 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך העסקה. פחות מ-7 ימי עסקים טרם ההגעה יחוייב המזמין ב-50% אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים 100% קבלת חדרים-בימי חול החל מהשעה 15:00-בימי שבת/חג קבלת חדרים שעה לאחר צאת השבת
picture1Url NULL
picture2Url NULL
isCachedData FALSE
apiStart 2019-08-17T16:14:55.0126831+03:00
apiEnd 2019-08-17T16:14:55.1048242+03:00
{"error":false,"warning":false,"message":null,"remoteServiceUrl":null,"data":{"packageToBookPerPax":{"packageToBookList":[{"requestDescriptor":73191849,"packagesList":[{"creation":"2019-08-17T09:17:51.0295174+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"JOWf1LZVrLGXz6FM7Dg\/cF82evhAhdGy2nAICAp6nDRdkJgWlI+ljfeJb5NcPzrk+elLkvV10tIaVSHKDzSrxNJ\/YLLaLBWa9zaBVP8xttkVrmfgRKSRgPRvPPvOr5FduCL\/85U8Ri6Y+MEsH6f3CtszCrRJOq6\/fmmOBNUIUpeXNlSecZbqpP\/HKyWJIJUjQPKmX+bg48xP+qxdx8hLMn6HJ8xUU8VBi9yo3Ij5iKKw8\/od\/5aFhNWR1uLqSMzMfkng\/seL1qXRAG85ww7n4pBsN49FwOIGXRs928VxalPiz5ajIEvO8HskCGpWo7cW91ibnk491vkNl+CycGgzXO948Dzqan7nYaYg9MqFQ84O8P8BPkFkKBTXcIgz2KnAlBbWYEzJ+y8O3wN5Fu69XBCbxwNSnduNNPuFpPYS7ofR1cAHbwQCTpt6cFBgLno0H4GI6GqJENii8FrDy\/wVyvkAlawOz\/qdaWHY57\/UwisZGJJWotgFKrRNXsDJDHe\/ozjw8pb8R7vJkghPW4LXhE+bAVDDTgDYZAsjb5EORfo9y9SROoZ2p48Qm8Qs34VPw+trxejhu05AAaW11D6BSpR0d\/+LV6lkj5jEoAMdBg1O\/Mb\/pjWIG8RA+wOuh0fWHhXIaxlt4NNqkigFnWf7fjVJCDtZhxBc0qmPShrv2anZKUAUNRJaZvtlZGfqIilqlw\/Ke+ePG5zY+rczlRTKUbX4zIwOQiQ2fBabMDImW5JfmkOvVZNcS5GYWwfti12RfBd09fSiETMsDUXWZphjF62pUMErCEjUH6\/jgnDiHjmNbqGdwO3VfYoG7Q56R0SWTl4+Y04neY9btWZYt2RZg5MFr\/Ciq5BR1KiLNYu7wiU=","sessionCreation":"2019-08-17T16:14:55.1532611+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":850,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":true,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":768874,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-09-12T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":850,"basePriceNoTax":850,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":850,"priceAfterDiscountNoTax":850,"priceAfterAgentDiscount":850,"priceAfterAgentDiscountNoTax":850,"priceAfterClubMemberDiscount":850,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":850,"dayFinalPrice":850,"dayFinalPriceNoTax":850,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-13T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":850,"basePriceNoTax":850,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":850,"priceAfterDiscountNoTax":850,"priceAfterAgentDiscount":850,"priceAfterAgentDiscountNoTax":850,"priceAfterClubMemberDiscount":850,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":850,"dayFinalPrice":850,"dayFinalPriceNoTax":850,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":9114,"parentID":0,"name":"\u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3 \u05d199 \u05e9\u05d7","description":"\u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3 \u05d199 \u05e9\u05d7","shortDescription":null,"startDate":"2019-09-12T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-09-14T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1700,"basePriceNoTax":1700,"totalPrice":1700,"totalPriceNoTax":1700,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"31StandST","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-08-17T09:17:51.1775239+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"JOWf1LZVrLGXz6FM7Dg\/cFbyEEjmJnVULeWudXwj+K0VqMT38ZEBAdwwr9xBuS2n8SyIyzvAkAdFWdcqpnfeSUfV9MfTXniKuXhsH+gbtbxyQxjH67Czs8Ni1fU09rjSxAtYxSgsJX8krvavv1ioZlv4ZBd9QsAyOya5J9muLnalQa6ncHuVuzhI4NOoWsMhhwyX7\/UU+70FjZLoPSvDHJam+HIULRk\/sHoyRum+yxxeJcUpj7Ed0wT5x\/GYa+SlXmVrgwnU3i4j51umGWztlp1jCfi80Rx+kDL+no6Wh7aMaYK4duolRTx54B65FBCydx2S4USpSwB4fJ5NipVxHrj11AuFVzka+Pw6BuyUbeMNNLZMN3wSZKNN5KbY3pkwQxa7SzK5PQf1QRyRSUOTCPdzrw9cBRWfvxUECImsFr7lfcbj8sHI6e1zRJOXQWlufi5vfwkqSj1g69cZ9SievWJN1Rhc60DFanMtttyqHuo7fBtcUvX93ajDprjJ9iDLnTYgbR1Ybk9ga8MDlNWxu1gxfhjtvvlcEjJmQjg1YJvWYOciPpzYU4rE+YFSCV3rMEPkslvwbJ8U1mIrQKXX3B70J46Fqax0K9sY0JJ7BQULU8LS8QNstMdI5cJEvy0Kr709ccv\/9QtS5V0JmEpuG4zyrOvTtMYTWDAAYf5pghctIReugq2cMLPKV\/IzzN6pkskfngP+Z5HOoaPB7x0poV1Znu+aXSRngnt1u95WRMG2ZD5MbCv8sexV8GXXuGvXlMZnGLdJ+GTwYbn0ixQQ6G0cDzZFMdG1YM3BHXSIo5Bgsl3dEM\/1h5FBWu0M7KPkwHWqsx4b6moVLcof16zdG1AsRwb74osaIlEKdybVSlg=","sessionCreation":"2019-08-17T16:14:55.1532611+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":900,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":true,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":768874,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-09-12T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":900,"basePriceNoTax":900,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":900,"priceAfterDiscountNoTax":900,"priceAfterAgentDiscount":900,"priceAfterAgentDiscountNoTax":900,"priceAfterClubMemberDiscount":900,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":900,"dayFinalPrice":900,"dayFinalPriceNoTax":900,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-13T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":900,"basePriceNoTax":900,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":900,"priceAfterDiscountNoTax":900,"priceAfterAgentDiscount":900,"priceAfterAgentDiscountNoTax":900,"priceAfterClubMemberDiscount":900,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":900,"dayFinalPrice":900,"dayFinalPriceNoTax":900,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":9118,"parentID":9114,"name":"\u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3 \u05d199 \u05e9\u05d7","description":"\u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3 \u05d199 \u05e9\u05d7","shortDescription":null,"startDate":"2019-09-12T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-09-14T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1800,"basePriceNoTax":1800,"totalPrice":1800,"totalPriceNoTax":1800,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"71STD PST","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false}]}]},"roomsAvailability":{"roomAvailabiltyList":[{"hotelID":10463,"fromDate":"2019-09-12T00:00:00.0000000+03:00","toDate":"2019-09-14T00:00:00.0000000+03:00","adults":2,"children":0,"isLocal":true,"customerID":353,"priceCodeGroupID":388601,"cachedCustomerID":150,"infants":0,"clerkKey":null,"roomPriceList":[{"creation":"2019-08-17T09:06:42.9886416+03:00","roomCategory":"31StandST","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":1700,"totalPriceNoTax":1700,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"L36bEKTO3i+Xz6FM7Dg\/cJTn9rdOs4w1rwOykqJ8X2Kdj4EfSL1figTgKX5uXEcjIsOMY0SOOHKu+V2iYjgNlgQJPiMZh\/GYcS4sBnkxKVwNNCkViHtoLqJ9ke3oqnOCjc8B2bggVlUFfVuiKL8h4h2yPjzU0GsIr4rhAnGKyhPTwbZEmmvG6sj1xV+QwYSEgvqZUBv\/agB\/cFQhURTCw76YOeiBW452MqZd+awLcMHVoQfQyKAfxa\/JauukgjXzEba1RQBtOoHmgmDgiqSyOQED4m4tg6kn22SduYdzAsBKZYG9VAoXCJWrxHJOdo0Mrq5BL\/gyp\/DKsK31Mvu3iuDdZXOow14WgOtd0c9Oq8wx3EU0L5NECoKqwqp3ULmKgOnKGBJSD9ZjhJ2niD8YpdId7uaUe9Oj39ayJmovGzz4ABFrCcKyfbEMQSs+g8Rk+ex0dDeFZejlG4DWO9kwSe5SeykRgec5hriS5BZIErkXklnIM+\/aaG8jsq8whaiFp1NjDEScGe1JHITA6X55cWmYcMvwd48YgnHpA03YNNrfDdOSpPrO0yKwysYDfYLU+JJ3uZ146F3\/0dFFYj2TblWc7nAlJau0Rrh15aQv+3j9KgfHUjWojHfBU7tA6BAhcqy5J\/2l+8VNa4H0Z6TNLYxTUDk411ve1uk7FJhFpe5w1eNxHWEUq7uVMht3vhdeuVAtpK2KDn22PhcdKJuFvAN9ss58Dn9K6w0vlJAIdwUU5IJ+FZAlaovtuzI+oH7+X3gKPyuMp1jWdK8bSvTwP2KEYKyA2IOOnq8n4z3h3KIiUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2019-08-17T16:14:55.1452612+03:00","mustProvidePayment":true,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-09-12T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":850,"basePriceNoTax":850,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":850,"priceAfterDiscountNoTax":850,"priceAfterInternetDiscount":850,"priceAfterInternetDiscountNoTax":850,"priceAfterAddOnDiscount":850,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":850,"priceAfterClubMemberDiscount":850,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":850,"dayFinalPrice":850,"dayFinalPriceNoTax":850,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-13T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":850,"basePriceNoTax":850,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":850,"priceAfterDiscountNoTax":850,"priceAfterInternetDiscount":850,"priceAfterInternetDiscountNoTax":850,"priceAfterAddOnDiscount":850,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":850,"priceAfterClubMemberDiscount":850,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":850,"dayFinalPrice":850,"dayFinalPriceNoTax":850,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-08-17T09:06:42.9886416+03:00","roomCategory":"71STD PST","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":1800,"totalPriceNoTax":1800,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"L36bEKTO3i+Xz6FM7Dg\/cH5ZtXlzVXKasUBQ4hebdIGIjE5Y95PKvzkaT\/s5XtQNgF\/\/9HEcNi\/TulVMX7KkBsqKQQXr\/aOjitxOa65Jvx6XKFfTre\/CNfuRcNOraRUWxibzgn7SMPOB3SvWMBAklaCdPE9v3mwugEn2cpValyar2bVy95LoVU\/ONiKlBCDR3a0c675eoFQwkIdYQb6xlxDD3\/L9Vixb2p7z+qSEOyKCzZGaqjOMkARrTdIzVe3E\/RlJ41eKP76MAA79Z2xkg+BZc39+7PfIZiw5gWzaz8jjEqoXazn2VgV+YL6gLjotE6b6EciTC1zpx07NvnCRi9Q1\/cvU2JQGdzFg\/hgOPsmkg1HJbtr8feEIiQ3HqXGzaaUTJ0ovf9TupMS3qUCvEFeMLsq9Ekq7Ump27pU9gG+L1\/6bJVRFYoSNxuG7saVeYssZ9HmZSJrBZRWCQpM1Lj9yJfK\/FK0dvkvjkow91sh0DW8Wd0GXf+9NmVmjyCZq0qePFK4EY9E998Lup1SviWR5btDWBDAsYuNew8elbd\/S7WmE5mJDmyYVhykAVC6TF+Gw7ztp68YHTBX9rkmmMDyz0QzU2OnJXh5km50urhy3rp\/DJCd+OCHDB0+e1qGo5pobaUW5BFrE3i37POvY396ThHZyVbRC4G7Nov3PxRYXcp1xmc2sEzU6OZOJplURS+6rM+p9qO14euEzOFjN81tGwejHqTzpbOWWbE4psSjwplYvLLaFaJMPL9zIXKz90dqQkYTNRYa\/oxtkG+R+No3LQ9qVhagurnVtWO+Yls4iUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2019-08-17T16:14:55.1492626+03:00","mustProvidePayment":true,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-09-12T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":900,"basePriceNoTax":900,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":900,"priceAfterDiscountNoTax":900,"priceAfterInternetDiscount":900,"priceAfterInternetDiscountNoTax":900,"priceAfterAddOnDiscount":900,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":900,"priceAfterClubMemberDiscount":900,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":900,"dayFinalPrice":900,"dayFinalPriceNoTax":900,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-13T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":900,"basePriceNoTax":900,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":900,"priceAfterDiscountNoTax":900,"priceAfterInternetDiscount":900,"priceAfterInternetDiscountNoTax":900,"priceAfterAddOnDiscount":900,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":900,"priceAfterClubMemberDiscount":900,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":900,"dayFinalPrice":900,"dayFinalPriceNoTax":900,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null}],"requestDescriptor":1,"isClubMemberResult":false,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"discountPercent":0,"isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null}]},"pctList":[{"hotelID":10463,"languageID":2,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","name":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","description":"\u05ea\u05e0\u05d0\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e2\u05d5\u05e0\u05d4 \u05e8\u05d2\u05d9\u05dc\u05d4: \u05e2\u05d3 7 \u05d9\u05de\u05d9 \u05e2\u05e1\u05e7\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d4\u05d2\u05e2\u05d4 \u05dc\u05dc\u05d0 \u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc\r\n\u05e4\u05d7\u05d5\u05ea \u05de- 7 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d5\u05e2\u05d3 3 \u05d9\u05de\u05d9 \u05e2\u05e1\u05e7\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05de\u05d5\u05e2\u05d3 \u05d4\u05d0\u05d9\u05e8\u05d5\u05d7 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d1 \u05d4\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05df \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 25% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4\r\n\u05e4\u05d7\u05d5\u05ea \u05de- 3 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d0\u05d9\u05e8\u05d5\u05d7 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d1 \u05d4\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05df \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 50% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05e2\u05e1\u05e7\u05d4\r\n \u05ea\u05e0\u05d0\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05d9\u05d5\u05dc\u05d9 \u05d0\u05d5\u05d2\u05d5\u05e1\u05d8 \u05d5\u05d7\u05d2\u05d9\u05dd \u05d9\u05d4\u05d5\u05d3\u05d9\u05dd\/\u05e0\u05d5\u05e6\u05e8\u05d9\u05dd\/\u05de\u05d5\u05e1\u05dc\u05de\u05d9\u05dd - \u05d4\u05d7\u05dc \u05de-21 \u05d9\u05d5\u05dd \u05d5\u05e2\u05d3 14 \u05d9\u05de\u05d9 \u05e2\u05e1\u05e7\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d0\u05d9\u05e8\u05d5\u05d7 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d1 \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 5% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4 \u05d0\u05d5 100 \u05e9\u05d7 \u05d4\u05e0\u05de\u05d5\u05da \u05de\u05d1\u05e0\u05d9\u05d4\u05dd\r\n\u05e4\u05d7\u05d5\u05ea \u05de-14 \u05d9\u05de\u05d9 \u05e2\u05e1\u05e7\u05d9\u05dd \u05d5\u05e2\u05d3 7 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d0\u05d9\u05e8\u05d5\u05d7 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d1 \u05d4\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05df \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 25% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05e2\u05e1\u05e7\u05d4.\r\n\u05e4\u05d7\u05d5\u05ea \u05de-7 \u05d9\u05de\u05d9 \u05e2\u05e1\u05e7\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d4\u05d2\u05e2\u05d4 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d9\u05d1 \u05d4\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05df \u05d1-50% \r\n\u05d0\u05d9 \u05d4\u05d2\u05e2\u05d4 \u05dc\u05de\u05dc\u05d5\u05df \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d1 \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05de\u05dc\u05d0\u05d9\u05dd 100%\r\n\u05e7\u05d1\u05dc\u05ea \u05d7\u05d3\u05e8\u05d9\u05dd-\u05d1\u05d9\u05de\u05d9 \u05d7\u05d5\u05dc \u05d4\u05d7\u05dc \u05de\u05d4\u05e9\u05e2\u05d4 15:00-\u05d1\u05d9\u05de\u05d9 \u05e9\u05d1\u05ea\/\u05d7\u05d2 \u05e7\u05d1\u05dc\u05ea \u05d7\u05d3\u05e8\u05d9\u05dd \u05e9\u05e2\u05d4 \u05dc\u05d0\u05d7\u05e8 \u05e6\u05d0\u05ea \u05d4\u05e9\u05d1\u05ea ","picture1Url":null,"picture2Url":null}]},"isCachedData":false,"apiStart":"2019-08-17T16:14:55.0126831+03:00","apiEnd":"2019-08-17T16:14:55.1048242+03:00"}
 • חדר סטנדרט
  חדר סטנדרט החדר מאובזר במיטה זוגית, חדר אמבטיה , טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט החדר תפוסה מרבית בחדר: זוג, זוג וילד, זוג ותינוק. ***החדר לא מאכלס זוג+2+תינוק.
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  הכל כלול
  כל ילד ב99 שח
  מחירון: תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ- 7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ- 3 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים/מוסלמים - החל מ-21 יום ועד 14 ימי עסקים טרם האירוח יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 שח הנמוך מבניהם פחות מ-14 ימי עסקים ועד 7 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך העסקה. פחות מ-7 ימי עסקים טרם ההגעה יחוייב המזמין ב-50% אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים 100% קבלת חדרים-בימי חול החל מהשעה 15:00-בימי שבת/חג קבלת חדרים שעה לאחר צאת השבת
  בחר
  ₪1547₪1700
  הכל כלול

  מחירון: תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ- 7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ- 3 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים/מוסלמים - החל מ-21 יום ועד 14 ימי עסקים טרם האירוח יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 שח הנמוך מבניהם פחות מ-14 ימי עסקים ועד 7 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך העסקה. פחות מ-7 ימי עסקים טרם ההגעה יחוייב המזמין ב-50% אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים 100% קבלת חדרים-בימי חול החל מהשעה 15:00-בימי שבת/חג קבלת חדרים שעה לאחר צאת השבת
  בחר
  ₪1547₪1700
 • חדר סטנדרט פונה לבריכה
  חדר סטנדרט פונה לבריכה החדר מאובזר במיטה זוגית, חדר אמבטיה , טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט החדר תפוסה מרבית בחדר: זוג, זוג וילד, זוג ותינוק. ***החדר לא מאכלס זוג+2+תינוק.
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  הכל כלול
  כל ילד ב99 שח
  מחירון: תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ- 7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ- 3 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים/מוסלמים - החל מ-21 יום ועד 14 ימי עסקים טרם האירוח יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 שח הנמוך מבניהם פחות מ-14 ימי עסקים ועד 7 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך העסקה. פחות מ-7 ימי עסקים טרם ההגעה יחוייב המזמין ב-50% אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים 100% קבלת חדרים-בימי חול החל מהשעה 15:00-בימי שבת/חג קבלת חדרים שעה לאחר צאת השבת
  בחר
  ₪1638₪1800
  הכל כלול

  מחירון: תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ- 7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ- 3 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים/מוסלמים - החל מ-21 יום ועד 14 ימי עסקים טרם האירוח יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 שח הנמוך מבניהם פחות מ-14 ימי עסקים ועד 7 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך העסקה. פחות מ-7 ימי עסקים טרם ההגעה יחוייב המזמין ב-50% אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים 100% קבלת חדרים-בימי חול החל מהשעה 15:00-בימי שבת/חג קבלת חדרים שעה לאחר צאת השבת
  בחר
  ₪1638₪1800
 • הזמנה באישור מיידי - פרטי ההזמנה שלי

  • כרטיס אשראי לביטחון בלבד! התשלום מתבצע במלון (באשראי או במזומן) או לפי המפורט במבצע
  • במבצע של חברת אשראי מסויימת, זכאים למחיר המבצע המזמינים באמצעות הכרטיס של אותה החברה בלבד!