אנא המתן בזמן שהמערכת שלנו מחפשת עבורך את החופשה

loading...
loading...
 • אתר הבית של רשת בי הוטלס
 • http://www.behotels.co.il

להלן תוצאות עבור מלון בי סנטר אילת

תאריך כניסה: ביום ה' - 18/04/2019 , תאריך יציאה: ביום א' - 21/04/2019, לילות: 3
$var (array)
error FALSE
warning FALSE
message NULL
remoteServiceUrl NULL
data
array
packageToBookPerPax
array
packageToBookList
array
roomsAvailability
array
roomAvailabiltyList
array
0
array
hotelID 10461
fromDate 2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00
toDate 2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00
adults 2
children 0
isLocal TRUE
customerID 353
priceCodeGroupID 388599
cachedCustomerID 353
infants 0
clerkKey NULL
roomPriceList
array
0
array
creation 2019-04-18T13:19:10.1777428+03:00
roomCategory 81STDTWIN
priceCode מחירוןISR
planCode B/B
totalPrice 1500
totalPriceNoTax 1500
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 7
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID 63RKIZ5/q0mXz6FM7Dg/cDLSqTca6NtxCdUbLjkwx9gsUFd+97JXyO5HdVGoZWuMHIy16WOBQ1YRrsX3k27c5tydTp+taA9ENTQIGw7wR2YnJnsQrAxiUfjeu4GoFiUnashyLPNmntu1eOkETb674erwtbwtACcA1pZ7ApHiOw6fUZ1/5yuMYm+us2OYabzXCCXORARHQJUEjJW++xMhnsX/FRRZTH0C0cPzhf1TCZQ2ZH7jMExlGBJy6TINq2UFyjBCEEvB6QCmpBuKpd9CApkXlDc9hMtg5OkznrPSXnMp7bRmAICQtxw0/jHMf06z1htGQ0yqblXTX+foT0Yjx+cFxabTJ3QMtE9nIhzZoZ2KnJz8JupmFtbZNo7AbhYAVTx+t2n7UcOLyw9jrbphFP3f0HB1Wffk6mQ5G9mMH1jnwSPfRDuiR/7d39Bn12UiS1eT2UfYLkTkfgdv8mVmk596zYFud0FbBqOQDLCo0FgTYqMx3Vx0s07BR9IrGpMYENkogEm/MJjLDNC9RExXQVtzvt+KMvTLiQiNTaOL0dJ4+FfzZCATtWDQ4Ope/n6GyeH0nJFc8dMDPYbGRqz6pcEGeVqjNL+CxOwB7VtJrKZcT5pr75grD780nFYzA1c3R4hI+bOFm3aiOKU2WpjiFyZRaQaxSBCNH2xKMWCIc9leNai0q4qCb880ZkuXn90BydFXbs1l0nIOF3YEFbn+NDSmCs8xTR1cjLMHz2SXxy7CTzPdjq2Z2+IaZ4hvNNR3ehiSXSgkBb7eEGbzWPhvvZqb5X7AxF6/hPfc5HNZhmnWDKOj3f8SeC1Js49taByq1KiLNYu7wiU=
sessionCreation 2019-04-18T13:19:10.9652449+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 400
basePriceNoTax 400
availableRooms 5
priceAfterDiscount 400
priceAfterDiscountNoTax 400
priceAfterInternetDiscount 400
priceAfterInternetDiscountNoTax 400
priceAfterAddOnDiscount 400
priceAfterAddOnDiscountNoTax 400
priceAfterClubMemberDiscount 400
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 400
dayFinalPrice 400
dayFinalPriceNoTax 400
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 550
basePriceNoTax 550
availableRooms 5
priceAfterDiscount 550
priceAfterDiscountNoTax 550
priceAfterInternetDiscount 550
priceAfterInternetDiscountNoTax 550
priceAfterAddOnDiscount 550
priceAfterAddOnDiscountNoTax 550
priceAfterClubMemberDiscount 550
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 550
dayFinalPrice 550
dayFinalPriceNoTax 550
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 550
basePriceNoTax 550
availableRooms 5
priceAfterDiscount 550
priceAfterDiscountNoTax 550
priceAfterInternetDiscount 550
priceAfterInternetDiscountNoTax 550
priceAfterAddOnDiscount 550
priceAfterAddOnDiscountNoTax 550
priceAfterClubMemberDiscount 550
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 550
dayFinalPrice 550
dayFinalPriceNoTax 550
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
requestDescriptor 1
isClubMemberResult FALSE
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
discountPercent 0
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
pctList
array
0
array
hotelID 10461
languageID 2
priceCode מחירוןISR
name מחירון ישראלים
description מחירון ישראלים** * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 10 ש"ח הנמוך מבניהם. פחות מ7 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
picture1Url NULL
picture2Url NULL
isCachedData FALSE
apiStart 2019-04-18T13:19:09.7250162+03:00
apiEnd 2019-04-18T13:19:10.8664490+03:00
{"error":false,"warning":false,"message":null,"remoteServiceUrl":null,"data":{"packageToBookPerPax":{"packageToBookList":[]},"roomsAvailability":{"roomAvailabiltyList":[{"hotelID":10461,"fromDate":"2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00","toDate":"2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00","adults":2,"children":0,"isLocal":true,"customerID":353,"priceCodeGroupID":388599,"cachedCustomerID":353,"infants":0,"clerkKey":null,"roomPriceList":[{"creation":"2019-04-18T13:19:10.1777428+03:00","roomCategory":"81STDTWIN","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05dfISR","planCode":"B\/B","totalPrice":1500,"totalPriceNoTax":1500,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":7,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"63RKIZ5\/q0mXz6FM7Dg\/cDLSqTca6NtxCdUbLjkwx9gsUFd+97JXyO5HdVGoZWuMHIy16WOBQ1YRrsX3k27c5tydTp+taA9ENTQIGw7wR2YnJnsQrAxiUfjeu4GoFiUnashyLPNmntu1eOkETb674erwtbwtACcA1pZ7ApHiOw6fUZ1\/5yuMYm+us2OYabzXCCXORARHQJUEjJW++xMhnsX\/FRRZTH0C0cPzhf1TCZQ2ZH7jMExlGBJy6TINq2UFyjBCEEvB6QCmpBuKpd9CApkXlDc9hMtg5OkznrPSXnMp7bRmAICQtxw0\/jHMf06z1htGQ0yqblXTX+foT0Yjx+cFxabTJ3QMtE9nIhzZoZ2KnJz8JupmFtbZNo7AbhYAVTx+t2n7UcOLyw9jrbphFP3f0HB1Wffk6mQ5G9mMH1jnwSPfRDuiR\/7d39Bn12UiS1eT2UfYLkTkfgdv8mVmk596zYFud0FbBqOQDLCo0FgTYqMx3Vx0s07BR9IrGpMYENkogEm\/MJjLDNC9RExXQVtzvt+KMvTLiQiNTaOL0dJ4+FfzZCATtWDQ4Ope\/n6GyeH0nJFc8dMDPYbGRqz6pcEGeVqjNL+CxOwB7VtJrKZcT5pr75grD780nFYzA1c3R4hI+bOFm3aiOKU2WpjiFyZRaQaxSBCNH2xKMWCIc9leNai0q4qCb880ZkuXn90BydFXbs1l0nIOF3YEFbn+NDSmCs8xTR1cjLMHz2SXxy7CTzPdjq2Z2+IaZ4hvNNR3ehiSXSgkBb7eEGbzWPhvvZqb5X7AxF6\/hPfc5HNZhmnWDKOj3f8SeC1Js49taByq1KiLNYu7wiU=","sessionCreation":"2019-04-18T13:19:10.9652449+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":400,"basePriceNoTax":400,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":400,"priceAfterDiscountNoTax":400,"priceAfterInternetDiscount":400,"priceAfterInternetDiscountNoTax":400,"priceAfterAddOnDiscount":400,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":400,"priceAfterClubMemberDiscount":400,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":400,"dayFinalPrice":400,"dayFinalPriceNoTax":400,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":550,"basePriceNoTax":550,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":550,"priceAfterDiscountNoTax":550,"priceAfterInternetDiscount":550,"priceAfterInternetDiscountNoTax":550,"priceAfterAddOnDiscount":550,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":550,"priceAfterClubMemberDiscount":550,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":550,"dayFinalPrice":550,"dayFinalPriceNoTax":550,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":550,"basePriceNoTax":550,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":550,"priceAfterDiscountNoTax":550,"priceAfterInternetDiscount":550,"priceAfterInternetDiscountNoTax":550,"priceAfterAddOnDiscount":550,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":550,"priceAfterClubMemberDiscount":550,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":550,"dayFinalPrice":550,"dayFinalPriceNoTax":550,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null}],"requestDescriptor":1,"isClubMemberResult":false,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"discountPercent":0,"isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null}]},"pctList":[{"hotelID":10461,"languageID":2,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05dfISR","name":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df \u05d9\u05e9\u05e8\u05d0\u05dc\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df \u05d9\u05e9\u05e8\u05d0\u05dc\u05d9\u05dd** *\r\n\u05ea\u05e0\u05d0\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e2\u05d5\u05e0\u05d4 \u05e8\u05d2\u05d9\u05dc\u05d4: \u05e2\u05d3 7 \u05d9\u05de\u05d9 \u05e2\u05e1\u05e7\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d4\u05d2\u05e2\u05d4 \u05dc\u05dc\u05d0 \u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc\r\n\u05e4\u05d7\u05d5\u05ea \u05de7 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d5\u05e2\u05d3 3 \u05d9\u05de\u05d9 \u05e2\u05e1\u05e7\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05de\u05d5\u05e2\u05d3 \u05d4\u05d0\u05d9\u05e8\u05d5\u05d7 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d9\u05d1 \u05d4\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05df \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 25% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4\r\n\u05e4\u05d7\u05d5\u05ea \u05de 3 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d0\u05d9\u05e8\u05d5\u05d7 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d9\u05d1 \u05d4\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05df \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 50% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05e2\u05e1\u05e7\u05d4\r\n\u05ea\u05e0\u05d0\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05d9\u05d5\u05dc\u05d9 \u05d0\u05d5\u05d2\u05d5\u05e1\u05d8 \u05d5\u05d7\u05d2\u05d9\u05dd \u05d9\u05d4\u05d5\u05d3\u05d9\u05dd\/\u05e0\u05d5\u05e6\u05e8\u05d9\u05dd \/\u05de\u05d5\u05e1\u05dc\u05de\u05d9\u05dd \u05d4\u05d7\u05dc \u05de14 \u05d9\u05d5\u05dd \u05d5\u05e2\u05d3 7 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d4\u05d2\u05e2\u05d4 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d1 \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 5% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4 \u05d0\u05d5 10 \u05e9\"\u05d7 \u05d4\u05e0\u05de\u05d5\u05da \u05de\u05d1\u05e0\u05d9\u05d4\u05dd.\r\n\u05e4\u05d7\u05d5\u05ea \u05de7 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d0\u05d9\u05e8\u05d5\u05d7 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d1 \u05d4\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05df \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 50% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05e2\u05e1\u05e7\u05d4\r\n\u05d0\u05d9 \u05d4\u05d2\u05e2\u05d4 \u05dc\u05de\u05dc\u05d5\u05df \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d1 \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05de\u05dc\u05d0\u05d9\u05dd\r\n\u05e7\u05d1\u05dc\u05ea \u05d7\u05d3\u05e8\u05d9\u05dd \u05d1\u05de\u05d5\u05e6\"\u05e9 \u05d4\u05d7\u05dc \u05de\u05e9\u05e2\u05d4 \u05dc\u05d0\u05d7\u05e8 \u05e6\u05d0\u05ea \u05e9\u05d1\u05ea\r\n ","picture1Url":null,"picture2Url":null}]},"isCachedData":false,"apiStart":"2019-04-18T13:19:09.7250162+03:00","apiEnd":"2019-04-18T13:19:10.8664490+03:00"}
 • חדר סטנדרט
  חדר סטנדרט חדר ממוזג עם חדר אמבטיה בחדר, טלוויזיית LCD וקומקום. אינטרנט אלחוטי זמין בכל החדרים. 28 מ''ר
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 3 לילות
  לינה וארוחת בוקר

  מחירון ישראלים: מחירון ישראלים** * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 10 ש"ח הנמוך מבניהם. פחות מ7 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1365₪1500
 • הזמנה באישור מיידי - פרטי ההזמנה שלי

  • כרטיס אשראי לביטחון בלבד! התשלום מתבצע במלון (באשראי או במזומן) או לפי המפורט במבצע
  • במבצע של חברת אשראי מסויימת, זכאים למחיר המבצע המזמינים באמצעות הכרטיס של אותה החברה בלבד!