אנא המתן בזמן שהמערכת שלנו מחפשת עבורך את החופשה

loading...
loading...

להלן תוצאות עבור מלון בי יוניק אילת (בי סיטי לשעבר)

תאריך כניסה: ביום ו' - 19/04/2019 , תאריך יציאה: ביום ב' - 22/04/2019, לילות: 3
$var (array)
error TRUE
warning FALSE
message
array
textNumber 2160
text Some hotels returned errors.
moreText [{"textNumber":3280,"text":"\r\n The query didn't return any data, Queued.","moreText":"10462"}]
remoteServiceUrl NULL
data
array
packageToBookPerPax
array
packageToBookList
array
roomsAvailability
array
roomAvailabiltyList
array
pctList
array
isCachedData FALSE
apiStart 2019-04-18T14:09:24.7754070+03:00
apiEnd 2019-04-18T14:09:29.8943474+03:00
{"error":true,"warning":false,"message":{"textNumber":2160,"text":"\r\n Some hotels returned errors.","moreText":"[{\"textNumber\":3280,\"text\":\"\\r\\n The query didn't return any data, Queued.\",\"moreText\":\"10462\"}]"},"remoteServiceUrl":null,"data":{"packageToBookPerPax":{"packageToBookList":[]},"roomsAvailability":{"roomAvailabiltyList":[]},"pctList":[]},"isCachedData":false,"apiStart":"2019-04-18T14:09:24.7754070+03:00","apiEnd":"2019-04-18T14:09:29.8943474+03:00"}
התרחשה שגיאה. נסה שוב בעוד מספר דקות

הזמנה באישור מיידי - פרטי ההזמנה שלי

  • כרטיס אשראי לביטחון בלבד! התשלום מתבצע במלון (באשראי או במזומן) או לפי המפורט במבצע
  • במבצע של חברת אשראי מסויימת, זכאים למחיר המבצע המזמינים באמצעות הכרטיס של אותה החברה בלבד!