אנא המתן בזמן שהמערכת שלנו מחפשת עבורך את החופשה

loading...
loading...

להלן תוצאות עבור מלון בי יוניק אילת (בי סיטי לשעבר)

תאריך כניסה: ביום א' - 21/04/2019 , תאריך יציאה: ביום ה' - 25/04/2019, לילות: 4
$var (array)
error FALSE
warning FALSE
message NULL
remoteServiceUrl NULL
data
array
packageToBookPerPax
array
packageToBookList
array
0
array
requestDescriptor 63907414
packagesList
array
0
array
creation 2019-04-18T14:09:14.5792547+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID mTGboizp8taXz6FM7Dg/cJkrjf9UXoROIhwe+ijurlgIaA1IoJ81clv6RvgbxeMpIZFEjzRDouPiNQ9uOrYpIrScSW++20pxURStkn3bNpd3qrDekfl7f/zMP/o17w7Jh9sm2gWakyGtFFOByRO3tZh9A07p9zNWVOj96N/L2hf8g6U0t++RZps04GwICPU5zUBMYqbRMpAoSVWw2UHT21y6/Er4DSwbtPititYqMj+NLS3xPIbW0X8VHcVndOIXocw3U1/mGuDZEb1uCszBr3okBU7fuyzQXB7AwzFfy3rZGfh56qck8CWVU6gstqY0XQZq3T8kamw8UH1jm1D1RmS/jm+eA3iSeD6zugQ2aE/tuIzLIyrE7zgBTtAyK6P3Njzw79k+/Gyp1nmg1uesMGkvQLIjpQ2ZazwYg7SdSev68xSwilU+B2hrH8t6yd9ST8bpO/yAOEiI1n2bAic7+G3ApfQGaEv1EjMa3pF9hHRHHqK+qEy+d56wdFaexxCetvlAQ8+so7n/WaTOvPOmRn6ii03amDzYN0pWwH7/whMMtF2ANhRXgkJ7afYAySx2OkqarNMQhLoqGnqfT+GT7yzXR3lx/pGr/LEwJt5GPJq+PragNL7DJst4rXc3ySHx6aLXktrWFhobiMLbXr1U+qZHEJRvXrUH4I2p5TUNi9NaVel1VKmR8QTk2xqa1llQqjOmAlJpdkWrTc3r/gYZlAkCGfnh7ngiY8CGWxVd6EV52RwGYRbTtt4VqYglbTImA8JG2q7qVUAbKVEj9/sL5NTP55IO9aaFbjJPEa039hl18YxzDtjOPJBM3iB/45o+IlEKdybVSlg=
sessionCreation 2019-04-18T14:09:14.9099968+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 1370
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 3
availableRooms 2
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 634579
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode FITISRAELI
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1370
basePriceNoTax 1370
availableRooms 2
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1370
priceAfterDiscountNoTax 1370
priceAfterAgentDiscount 1370
priceAfterAgentDiscountNoTax 1370
priceAfterClubMemberDiscount 1370
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1370
dayFinalPrice 1370
dayFinalPriceNoTax 1370
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-22T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1370
basePriceNoTax 1370
availableRooms 2
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1370
priceAfterDiscountNoTax 1370
priceAfterAgentDiscount 1370
priceAfterAgentDiscountNoTax 1370
priceAfterClubMemberDiscount 1370
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1370
dayFinalPrice 1370
dayFinalPriceNoTax 1370
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-04-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1370
basePriceNoTax 1370
availableRooms 2
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1370
priceAfterDiscountNoTax 1370
priceAfterAgentDiscount 1370
priceAfterAgentDiscountNoTax 1370
priceAfterClubMemberDiscount 1370
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1370
dayFinalPrice 1370
dayFinalPriceNoTax 1370
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
3
array
dayDate 2019-04-24T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1370
basePriceNoTax 1370
availableRooms 2
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1370
priceAfterDiscountNoTax 1370
priceAfterAgentDiscount 1370
priceAfterAgentDiscountNoTax 1370
priceAfterClubMemberDiscount 1370
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1370
dayFinalPrice 1370
dayFinalPriceNoTax 1370
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10462
packageID 2375
parentID 2374
name מבצע ילד ראשון בחדר הורים ב-99
description מבצע ילד ראשון בחדר הורים ב-99
shortDescription NULL
startDate 2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-04-25T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 5480
basePriceNoTax 5480
totalPrice 5480
totalPriceNoTax 5480
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 91DeluxDe
planCode H/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
1
array
creation 2019-04-18T14:09:14.5948794+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID izkP85U4DY+Xz6FM7Dg/cC7dHs4CY331MLCONy4w1QZH+rwEo/Ic504NV6/ILn+mERCDWogDjjSZDw4iUwhb843n1RX0AHogT+BW6jQhR8hiJ1bKr8F9nJVR06AO0yYht185RA9QwNnDoqVQ/FzF7qsKICLxyaGHhxPtpwzH/Lk26MDXJXjOdCs1R/9uvHj9ap96M4gfBx8WibAseG7Ow8A96xh62IIR0piGQ/74nx819vDWKZlpHvipWrpywvQz4QUQyZZHlKiQUeKouimhKcScriVAyx28HmKLIumh8hEYoLd/TgZ8EXa9xeruvEifpY33VBA1++D6020sURcdbB5sK2lW/6rlRWQGLingbGnHXZr5PxBKV/tY2KatsR03wrKd52FH+wfwf/Cl6R1qI5KV16euCASDJHvWunXny8TtUZUf6SOW867tKMOnpCKv52XNb1gM2vygQbt/PF+Le8xEXdczdgtGxXVOAF5u4il/GyA9hXYUDpsRbXqgO43OQ58SnSzzDXNvkbfe98xFlLynrEghk1VkxkVGIYtjcslaHeNiv5QJNNLsmpNCeNgVAfMYV4VqlJsMGAkLiCJBkQGQdCASpVCB3ehb/jG8o/ymk0VVthLhwx4qaSYE/2NzZ5OX0i7phD/k+vtxRkQHGYE5m7EqmND17NMSurhMq4K1HlowU9ad5ltmIjtreiVd01g+/SscTNs4/o7gL/F6EEK+SCUMaD1aeufrop0pZ1Yiace+3iXHEdfURTUX51+jA+5GC2Ik80f+F4fIH6T1TIa6I5Eic76vohaKo9Qj00XolAsSQtK4fWUwR+15kl7rIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2019-04-18T14:09:14.9099968+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 1220
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 3
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 634579
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode FITISRAELI
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1220
basePriceNoTax 1220
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1220
priceAfterDiscountNoTax 1220
priceAfterAgentDiscount 1220
priceAfterAgentDiscountNoTax 1220
priceAfterClubMemberDiscount 1220
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1220
dayFinalPrice 1220
dayFinalPriceNoTax 1220
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-22T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1220
basePriceNoTax 1220
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1220
priceAfterDiscountNoTax 1220
priceAfterAgentDiscount 1220
priceAfterAgentDiscountNoTax 1220
priceAfterClubMemberDiscount 1220
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1220
dayFinalPrice 1220
dayFinalPriceNoTax 1220
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-04-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1220
basePriceNoTax 1220
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1220
priceAfterDiscountNoTax 1220
priceAfterAgentDiscount 1220
priceAfterAgentDiscountNoTax 1220
priceAfterClubMemberDiscount 1220
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1220
dayFinalPrice 1220
dayFinalPriceNoTax 1220
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
3
array
dayDate 2019-04-24T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1220
basePriceNoTax 1220
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1220
priceAfterDiscountNoTax 1220
priceAfterAgentDiscount 1220
priceAfterAgentDiscountNoTax 1220
priceAfterClubMemberDiscount 1220
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1220
dayFinalPrice 1220
dayFinalPriceNoTax 1220
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10462
packageID 2374
parentID 0
name מבצע ילד ראשון בחדר הורים ב-99
description מבצע ילד ראשון בחדר הורים ב-99
shortDescription NULL
startDate 2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-04-25T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 4880
basePriceNoTax 4880
totalPrice 4880
totalPriceNoTax 4880
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 161Supersu
planCode H/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
roomsAvailability
array
roomAvailabiltyList
array
0
array
hotelID 10462
fromDate 2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00
toDate 2019-04-25T00:00:00.0000000+03:00
adults 2
children 0
isLocal TRUE
customerID 353
priceCodeGroupID 388600
cachedCustomerID 353
infants 0
clerkKey NULL
roomPriceList
array
0
array
creation 2019-04-18T13:15:21.2097431+03:00
roomCategory 151SuperDo
priceCode FITISRAELI
planCode B/B
totalPrice 4030
totalPriceNoTax 4030
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 3
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID CJq7e9i6pguXz6FM7Dg/cNvwrzDfCVoVtzumCKUVxX1ehgGXOIgZ1L6d24MPZmo4yBPu1qAtI2qBVbSFgx/neaxfBEtUftJNfGEhBp2+vh1cON3oiy5QJ4HHTl+oXzRMHZixR3OaJqVQPDx8ePLnee4MX0/IP92yJQbIuFZVK1DH/GqMpSvNeySjjkRdHWIq5NMcb4XXfCHzB8a8A5tB2J+zREqJs9zInQPs1SbYBizfKA7/mLbPkBuLbWCafOwbOVIilbjZrnydJkycuC+iryN3m4tjKVMk1MJ+CHQaue15rqT0BKqPXbd74ovmGSektgZ4UFLOD0LGIbb8RbfUXXf2/grOppup77IhV9xBLRjnjK7D7jeU314LR6mX16KlHugyyfnxXw+FRjtL3oTZPX0i6m155jMKRv+95Ikmud2h/JzOSLjhEIO981oJYdXLUVy5j1yOhzYSGA+VkwrDkSQHlncVkUpU39oDSxcp561nKbLcEE7aG8C3bNeS1hxBobc4/jlNNEKQ62VhtdG9Y9mojnJ5akBF7ZWKZrTLRekptK7r/G2IWWMI4WE5Q7Y1oi7+x6Rg+QN62iQadfY2HPSsdNICTxcyt/suAIB2/zUMKnWQJ+tTjPCbE6I1AHja4fcfa/9iirkj6vkjqujNuWcj+B/TisBCGEe0eEGFYcCWxSt7DR29fu6aws1HzbZsYrw72nvkt/lOHyvi23P5nf0lJh65CnGSUAZuBqzF+cP6lXeTDrwkkqk/rVVRPf1PLX8/At92rc9sv/O/c5UkcbXO9jKMz+6omkizqwQ2UcN8reAR7MF+4YaaQYQvTOU8BHVgbAKGIc89tQbhOz+2DSJRCncm1UpY
sessionCreation 2019-04-18T14:09:13.8925054+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1080
basePriceNoTax 1080
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1080
priceAfterDiscountNoTax 1080
priceAfterInternetDiscount 1080
priceAfterInternetDiscountNoTax 1080
priceAfterAddOnDiscount 1080
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1080
priceAfterClubMemberDiscount 1080
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1080
dayFinalPrice 1080
dayFinalPriceNoTax 1080
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-22T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1080
basePriceNoTax 1080
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1080
priceAfterDiscountNoTax 1080
priceAfterInternetDiscount 1080
priceAfterInternetDiscountNoTax 1080
priceAfterAddOnDiscount 1080
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1080
priceAfterClubMemberDiscount 1080
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1080
dayFinalPrice 1080
dayFinalPriceNoTax 1080
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-04-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 960
basePriceNoTax 960
availableRooms 5
priceAfterDiscount 960
priceAfterDiscountNoTax 960
priceAfterInternetDiscount 960
priceAfterInternetDiscountNoTax 960
priceAfterAddOnDiscount 960
priceAfterAddOnDiscountNoTax 960
priceAfterClubMemberDiscount 960
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 960
dayFinalPrice 960
dayFinalPriceNoTax 960
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
3
array
dayDate 2019-04-24T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 910
basePriceNoTax 910
availableRooms 5
priceAfterDiscount 910
priceAfterDiscountNoTax 910
priceAfterInternetDiscount 910
priceAfterInternetDiscountNoTax 910
priceAfterAddOnDiscount 910
priceAfterAddOnDiscountNoTax 910
priceAfterClubMemberDiscount 910
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 910
dayFinalPrice 910
dayFinalPriceNoTax 910
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
1
array
creation 2019-04-18T13:15:21.2097431+03:00
roomCategory 151SuperDo
priceCode FITISRAELI
planCode H/B
totalPrice 5030
totalPriceNoTax 5030
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 3
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID XZDJHq+LD9iXz6FM7Dg/cGmUkpMbJiynyoOhncuNjZeXuoDmfGwQODVLyrBviwsGizzfu3fyp5mBVbSFgx/neSz0XVFnxaU5aBTOx4OSIvx4Lp5THqhII6phLx4/sBN1yq9Q52VumN9lA2zRrUNfZLz1Mf7YO+2rgDGYCeR02xz9HC4yvmL7+rPiHlhgECF7X8R3AEL+NiYv6987Aga6j8G5Lj1TO1TbDf3yBTIhaixErLf/xQECNIQBKUvjAc6i2S8ZN8/7Ur8eZmgHYPTxsVtJbJDkIQ9znM7QiWgqd23T91IViD1nYeJZcS/I8g3x6JgwGaPhDJcSH7heQREEOkne1pS9ATfSL0E2vffP4m/G38bmZmpFiyvksXtev+HVkIXDhwtRQyeUyb60QVqNwtkpQj1sbqEiO7gQiQublzdbvHRmjzJJ/ggAQ8clwZ7Nc2YqyitE/XuQmuM9ictx4ZkvjttUOjmVH/i/4R1ZrxQMFh1mmZlGFCWrc00DDnOxnb0jgsUKliKsbpiMoEX9RnT3qdubFwqTjH1SxTYXOOGU5hIxc6coG6M7uoPvsnRnk9uc5TNjdXPvRWetasUDNXw9oVYb6gi6rHIEr5szy9D+UU0ndOMtsq5mq4x7Up8c4OQUjXkCafeInfz5Jgk2caWYtUSvZwcu5l73n3Fu9zTaoGA4GBWtUHyoNg4f4p7UGSL+k36guigLZF2xkHU7yFIhEJPZD+/Cg2ZdLq1mbQ9/iZQQKoYctxUIudNT3elLZG4jskMrd2SXd3/dzn7gqP7EBJUL9ljC/AnHDpY5VVlqutTLfxVpHgGFjjoNJ9zCnKYZG9ZlCyobe2PzL6JHDaMU7OW55OYz
sessionCreation 2019-04-18T14:09:13.8925054+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1340
basePriceNoTax 1340
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1340
priceAfterDiscountNoTax 1340
priceAfterInternetDiscount 1340
priceAfterInternetDiscountNoTax 1340
priceAfterAddOnDiscount 1340
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1340
priceAfterClubMemberDiscount 1340
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1340
dayFinalPrice 1340
dayFinalPriceNoTax 1340
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-22T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1340
basePriceNoTax 1340
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1340
priceAfterDiscountNoTax 1340
priceAfterInternetDiscount 1340
priceAfterInternetDiscountNoTax 1340
priceAfterAddOnDiscount 1340
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1340
priceAfterClubMemberDiscount 1340
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1340
dayFinalPrice 1340
dayFinalPriceNoTax 1340
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-04-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1220
basePriceNoTax 1220
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1220
priceAfterDiscountNoTax 1220
priceAfterInternetDiscount 1220
priceAfterInternetDiscountNoTax 1220
priceAfterAddOnDiscount 1220
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1220
priceAfterClubMemberDiscount 1220
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1220
dayFinalPrice 1220
dayFinalPriceNoTax 1220
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
3
array
dayDate 2019-04-24T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1130
basePriceNoTax 1130
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1130
priceAfterDiscountNoTax 1130
priceAfterInternetDiscount 1130
priceAfterInternetDiscountNoTax 1130
priceAfterAddOnDiscount 1130
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1130
priceAfterClubMemberDiscount 1130
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1130
dayFinalPrice 1130
dayFinalPriceNoTax 1130
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
2
array
creation 2019-04-18T13:15:21.2097431+03:00
roomCategory 161Supersu
priceCode FITISRAELI
planCode B/B
totalPrice 4030
totalPriceNoTax 4030
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 3
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID CJq7e9i6pguXz6FM7Dg/cNvwrzDfCVoVIhwe+ijurlix5GNFks/PmMrSwhyVqrzriFTCGMjQ2K143gu4nHJm5+qCNqd7RzblO91idZ148QZbtSCg9XY2NUtgvLiWsBdzcns0aj9NsYqCT95dS+JELVBJilPAueHmkv2xby0H7BSHEAjPYF64Fny6BNGs7diUdCYtYqFxXc7pwji0ka7Z46dwgbWEJx+cTxM2mbFSMn4+NBqB9kjBJtcASpncyEbKU/RfQOCZr/7wtEnhJhWPiFbOxMKLj/6Ydo4a9J75n0dblobzbnYyuips05UsWQEVXvSbczqehe0TH0fnbDUKPlmPreH3XURqaB7XE0CL1+f2QGctgymREWD9nIXs8oor/hM0250MuA1uuU73O3iCE3DgkTVvA13dLk3RagKG7/vz3ed/KJlP4Wfjx9kOuWAADUto2p6kLalqv4EoaIvqaH+NkOmYVnf4kDJRDRx7jkbEZdCkJWNSNgLvVCYY3yeWTdahALczb7d1yAZ2g0RU8n4zrvrhwCTEUNL2RPjG6+w9B0QStmSOgpyz/PLvVRRFqE58g0KTqacyd+REH5sQaJNu9ubu3HittwH295Srh5FgeN/Lo/DdE3tvDFnoCS2p90pEpMqG5WiEev4K0h0CP4uPJwpqKhiQi6tW/gNGOzQU6HuMFyUCdWO8kVKsED73Rw6ByebF1yPhNB4r6j0HOwFdAG3fdontz2/x/3DrkTWOXMzdECEwY7Rg7VYjIJSR1obfQBJmIwbSYUy23bjnNeDUBR1D8exNF790nJkT6vwbdvlrm+Dwxtc/U6UlknpvamuA5AG0vKajFOzlueTmMw==
sessionCreation 2019-04-18T14:09:13.8925054+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1080
basePriceNoTax 1080
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1080
priceAfterDiscountNoTax 1080
priceAfterInternetDiscount 1080
priceAfterInternetDiscountNoTax 1080
priceAfterAddOnDiscount 1080
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1080
priceAfterClubMemberDiscount 1080
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1080
dayFinalPrice 1080
dayFinalPriceNoTax 1080
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-22T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1080
basePriceNoTax 1080
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1080
priceAfterDiscountNoTax 1080
priceAfterInternetDiscount 1080
priceAfterInternetDiscountNoTax 1080
priceAfterAddOnDiscount 1080
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1080
priceAfterClubMemberDiscount 1080
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1080
dayFinalPrice 1080
dayFinalPriceNoTax 1080
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-04-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 960
basePriceNoTax 960
availableRooms 5
priceAfterDiscount 960
priceAfterDiscountNoTax 960
priceAfterInternetDiscount 960
priceAfterInternetDiscountNoTax 960
priceAfterAddOnDiscount 960
priceAfterAddOnDiscountNoTax 960
priceAfterClubMemberDiscount 960
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 960
dayFinalPrice 960
dayFinalPriceNoTax 960
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
3
array
dayDate 2019-04-24T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 910
basePriceNoTax 910
availableRooms 5
priceAfterDiscount 910
priceAfterDiscountNoTax 910
priceAfterInternetDiscount 910
priceAfterInternetDiscountNoTax 910
priceAfterAddOnDiscount 910
priceAfterAddOnDiscountNoTax 910
priceAfterClubMemberDiscount 910
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 910
dayFinalPrice 910
dayFinalPriceNoTax 910
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
3
array
creation 2019-04-18T13:15:21.2097431+03:00
roomCategory 161Supersu
priceCode FITISRAELI
planCode H/B
totalPrice 5030
totalPriceNoTax 5030
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 3
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID XZDJHq+LD9iXz6FM7Dg/cGmUkpMbJiynzG89CD63IKOmVMZ2naPWQDBrz+337dGhykh+YQo5PqXEPhES6PyW200b3RO3tESuI5jy4E4Z0UB/TIkBoVhTRU0SpxKotXJ4CescnlNgQaQ5SC0HMQG2b8gPqujn/7BFUeToVN08tLhM0QVmw7nXxCmLl+ZzzVXp/ERfFbCXSo7HVeSKBtVjXzvckW9Q9X5N3tMHJP9lHyI0m+DqNmnk1qLlTeHaP1+XsrvQXE3jy6Hz4b4xnFbEwq1UOiyhRVEDJC0RjfZuvdiYCyYxawkAYFdxeXV+gFp0Y7um0KDb3EE2qZbWuT0U/QF1n1Z+/uJBO9DoRWjCW2WejfNYkQeckbuw7KkOMydF1reJ1oBWvt2+ldaqjMMpZahG5GYYyf/4S+zhzER8oCiKadgAY6xbUlHXb+JqFsyWvWu4Saxas4D1sUS/XH86xzu4B7snUhRS8rcmUEW1kC2amaDyNqWVqoHFkSqbwXHeu03lW99uwwGQCagpOtpQuXkAJfMITPAIVgGk6hIup37gmnIn9mZYQNEiBetHba4Gmid5jKmWLbJjc+KQNbNv8NNBAGwu/JjN4mQQTPRRgDOUMvYMT95F+rXbybN6d85kWRiFAPBabkFyncPhQ5vFcpD1Q4TAEZ8i5I7o94zqWs22w+e34GWhawWH5aBAmb3xzrkCSe8gJcpniOEAnpXtdI8PjHHWlJ5ufe1hm6KsORXY/N4hVE+YbGdWkKTGkbwCoD2xAY1LkMzxftSTtGoGZ2hzSTseWbFzEgDoXAIiBBIDY7JIrJtPbFW+XrdWyO7xbIkyf9aJzOrxqSVNJmQGJyJRCncm1UpY
sessionCreation 2019-04-18T14:09:13.9073937+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1340
basePriceNoTax 1340
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1340
priceAfterDiscountNoTax 1340
priceAfterInternetDiscount 1340
priceAfterInternetDiscountNoTax 1340
priceAfterAddOnDiscount 1340
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1340
priceAfterClubMemberDiscount 1340
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1340
dayFinalPrice 1340
dayFinalPriceNoTax 1340
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-22T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1340
basePriceNoTax 1340
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1340
priceAfterDiscountNoTax 1340
priceAfterInternetDiscount 1340
priceAfterInternetDiscountNoTax 1340
priceAfterAddOnDiscount 1340
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1340
priceAfterClubMemberDiscount 1340
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1340
dayFinalPrice 1340
dayFinalPriceNoTax 1340
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-04-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1220
basePriceNoTax 1220
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1220
priceAfterDiscountNoTax 1220
priceAfterInternetDiscount 1220
priceAfterInternetDiscountNoTax 1220
priceAfterAddOnDiscount 1220
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1220
priceAfterClubMemberDiscount 1220
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1220
dayFinalPrice 1220
dayFinalPriceNoTax 1220
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
3
array
dayDate 2019-04-24T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1130
basePriceNoTax 1130
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1130
priceAfterDiscountNoTax 1130
priceAfterInternetDiscount 1130
priceAfterInternetDiscountNoTax 1130
priceAfterAddOnDiscount 1130
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1130
priceAfterClubMemberDiscount 1130
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1130
dayFinalPrice 1130
dayFinalPriceNoTax 1130
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
4
array
creation 2019-04-18T13:15:21.2097431+03:00
roomCategory 91DeluxDe
priceCode FITISRAELI
planCode B/B
totalPrice 4630
totalPriceNoTax 4630
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 3
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID ZF9G6W8yz52Xz6FM7Dg/cGmUkpMbJiynyoOhncuNjZcZJguWSTw6W4g3gSLpu9VX0liwyRy8YxJF5+JWHpwYhRA4cysTFsIartzoyOk5B1cpTMXJNdSxdk8asIQpZbfdYqmO1ilMsDZjzFSQjnoMFIEOSTh9huAUtT0E84caW8HbbL8j6f+eTcT1UOAh+a5ttV0iELEjS6jW30Bv/PlQ5WzZDpc9mqzz1gASH72aqF8dkY45iGP21TwnTZQHt6iYqVLWinH9B8UoWl0ZA4oAvO2IrifAKMhcNx3ViDa7qRW8Z6gjfVfOeKrspeLah5JNhbEfxlYLpPyl2+nDM2dXVF5rRegPm2i1wFTUiozIWxeJi/C73lKM/eiHrWGvzDiOrYEig/6ZJgAO5U9Fzs7VFQyyaNJXhRx/J0sP1LaWjPTxC/J/pSr+nMftGxroH1lRyydy7aQEmAwgdbqssaZTF6Z44unKaaKAzW43bxTcwbp173ellcIDJeHWlFxabU7/N0LEt7lPiJtCYLh4j3Vw+0sqYBCQmJW9lCY4xdSrWSsvbEgVt0cblTXuGHehqSeYrGVQjCPPmMAq1qBCHU7E0UHwoyxWxZJaq2wWtPM7T+4h3KoJ/HrshTjQkRjUATruVZzVpMgEf0Q39DDuon4vuWSNFboVvciokJiamfGFODNXbVNFS6AgZh0axXNmcfoOAgcOOIrKW+wNzAnxY4YBPJDk0QxtbXtZjTDbEwXfexE3cfVLYGjMRQr8txwQWTbu00dsWy38TTWzG4xM4a3osKub9SfS80uE5mYCMjs6aQZkR4NSrfIfrBIChBUizvb5r31XXsWhoWFwvPON72o11VRsQ8/r3SbO
sessionCreation 2019-04-18T14:09:13.9073937+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1230
basePriceNoTax 1230
availableRooms 2
priceAfterDiscount 1230
priceAfterDiscountNoTax 1230
priceAfterInternetDiscount 1230
priceAfterInternetDiscountNoTax 1230
priceAfterAddOnDiscount 1230
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1230
priceAfterClubMemberDiscount 1230
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1230
dayFinalPrice 1230
dayFinalPriceNoTax 1230
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-22T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1230
basePriceNoTax 1230
availableRooms 2
priceAfterDiscount 1230
priceAfterDiscountNoTax 1230
priceAfterInternetDiscount 1230
priceAfterInternetDiscountNoTax 1230
priceAfterAddOnDiscount 1230
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1230
priceAfterClubMemberDiscount 1230
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1230
dayFinalPrice 1230
dayFinalPriceNoTax 1230
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-04-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1110
basePriceNoTax 1110
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1110
priceAfterDiscountNoTax 1110
priceAfterInternetDiscount 1110
priceAfterInternetDiscountNoTax 1110
priceAfterAddOnDiscount 1110
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1110
priceAfterClubMemberDiscount 1110
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1110
dayFinalPrice 1110
dayFinalPriceNoTax 1110
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
3
array
dayDate 2019-04-24T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1060
basePriceNoTax 1060
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1060
priceAfterDiscountNoTax 1060
priceAfterInternetDiscount 1060
priceAfterInternetDiscountNoTax 1060
priceAfterAddOnDiscount 1060
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1060
priceAfterClubMemberDiscount 1060
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1060
dayFinalPrice 1060
dayFinalPriceNoTax 1060
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
5
array
creation 2019-04-18T13:15:21.2097431+03:00
roomCategory 91DeluxDe
priceCode FITISRAELI
planCode H/B
totalPrice 5630
totalPriceNoTax 5630
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 3
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID ZF9G6W8yz52Xz6FM7Dg/cIU3+nl6qCZsOSeosxXT+1QlrzSWIuZIWb6jZFzbsm0t4cXBaVSphNW3OVuU/gkejHxcMAT4onJ2+64Y8hkYL8y+V439SmjZCC+aWlujVPL0IT6iomfZ5uWvMZaqXubsVxLM0ro0mtxpZl6razTJsV/wSJaXcH2QaaSGH1N3QPzz0iZG6G/kBRju+jFDLtagkwci1adqzUP+Dddga1k9tFgtjhDiCegwUzbyEAxMTIeaUBpFq33EYt4WOYD2Ycrmuc/SbY9kvu96AepMzD0QlxLfu8Wqfda+n4juEpl1bdoLvjLt9KbNA1xUDPQJM7JynxjPPidmzUX/1uPIMUiaslLGLRFcIkEPNNp1t66Wf+5AI3nIudRNHmOsEbrWPIxQY/WATeia0PFiYdobUq6rmcjJqEsM6GEmr+G42whADRBGh8LlP+vuyl+JrNzuyumsP5MlIO+heaA8zQe+ONYy5yVG94nRY+LKRrotWzwvs/rVB8OA2RiJhN2STHAAOYEfRkYyMiAXbNbQw8INH2mAw4JsyrfGq6De1RTjGL1croPrwPdVbQP+mCfWX7QIzUDHb4gaP0Flb85pT1GufM+vc5yofiJdRwXEIIrIs4Iayttt5KHJ0HNPF10Ncgrd/rZX0B2fd1HqW0+yMpPqyoxV8ofPWSj9rVcNWg+abRcRlCq8WY9YxPrS5s2fSie6IN5PZ7Ma4ni12TlZTFfO6ZlyWRMfHC8jnKKS8iUbYmOoKWqTuOlG0xutYgCHpsxx6txTqEi9YnWeqNGnrbBHpiLLnVuT6C1pMuVterxUDVxO4S844kHKgXiuDfPSqPuC07RuVKMU7OW55OYz
sessionCreation 2019-04-18T14:09:13.9073937+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1490
basePriceNoTax 1490
availableRooms 2
priceAfterDiscount 1490
priceAfterDiscountNoTax 1490
priceAfterInternetDiscount 1490
priceAfterInternetDiscountNoTax 1490
priceAfterAddOnDiscount 1490
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1490
priceAfterClubMemberDiscount 1490
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1490
dayFinalPrice 1490
dayFinalPriceNoTax 1490
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-22T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1490
basePriceNoTax 1490
availableRooms 2
priceAfterDiscount 1490
priceAfterDiscountNoTax 1490
priceAfterInternetDiscount 1490
priceAfterInternetDiscountNoTax 1490
priceAfterAddOnDiscount 1490
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1490
priceAfterClubMemberDiscount 1490
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1490
dayFinalPrice 1490
dayFinalPriceNoTax 1490
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-04-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1370
basePriceNoTax 1370
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1370
priceAfterDiscountNoTax 1370
priceAfterInternetDiscount 1370
priceAfterInternetDiscountNoTax 1370
priceAfterAddOnDiscount 1370
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1370
priceAfterClubMemberDiscount 1370
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1370
dayFinalPrice 1370
dayFinalPriceNoTax 1370
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
3
array
dayDate 2019-04-24T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1280
basePriceNoTax 1280
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1280
priceAfterDiscountNoTax 1280
priceAfterInternetDiscount 1280
priceAfterInternetDiscountNoTax 1280
priceAfterAddOnDiscount 1280
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1280
priceAfterClubMemberDiscount 1280
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1280
dayFinalPrice 1280
dayFinalPriceNoTax 1280
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
requestDescriptor 1
isClubMemberResult FALSE
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
discountPercent 0
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
pctList
array
0
array
hotelID 10462
languageID 2
priceCode FITISRAELI
name מחירון ישראלים*ע"ב ארוחת בוקר/חצי פנסיון הכולל:שתייה קלה,בירות,יינות,אלכהול תוצרת חוץ
description מחירון ישראלים*ע"ב ארוחת בוקר/חצי פנסיון הכולל:שתייה קלה,בירות,יינות,אלכהול תוצרת חוץ תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם. פחות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב מזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
picture1Url NULL
picture2Url NULL
isCachedData FALSE
apiStart 2019-04-18T14:09:13.8072489+03:00
apiEnd 2019-04-18T14:09:14.8504236+03:00
{"error":false,"warning":false,"message":null,"remoteServiceUrl":null,"data":{"packageToBookPerPax":{"packageToBookList":[{"requestDescriptor":63907414,"packagesList":[{"creation":"2019-04-18T14:09:14.5792547+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"mTGboizp8taXz6FM7Dg\/cJkrjf9UXoROIhwe+ijurlgIaA1IoJ81clv6RvgbxeMpIZFEjzRDouPiNQ9uOrYpIrScSW++20pxURStkn3bNpd3qrDekfl7f\/zMP\/o17w7Jh9sm2gWakyGtFFOByRO3tZh9A07p9zNWVOj96N\/L2hf8g6U0t++RZps04GwICPU5zUBMYqbRMpAoSVWw2UHT21y6\/Er4DSwbtPititYqMj+NLS3xPIbW0X8VHcVndOIXocw3U1\/mGuDZEb1uCszBr3okBU7fuyzQXB7AwzFfy3rZGfh56qck8CWVU6gstqY0XQZq3T8kamw8UH1jm1D1RmS\/jm+eA3iSeD6zugQ2aE\/tuIzLIyrE7zgBTtAyK6P3Njzw79k+\/Gyp1nmg1uesMGkvQLIjpQ2ZazwYg7SdSev68xSwilU+B2hrH8t6yd9ST8bpO\/yAOEiI1n2bAic7+G3ApfQGaEv1EjMa3pF9hHRHHqK+qEy+d56wdFaexxCetvlAQ8+so7n\/WaTOvPOmRn6ii03amDzYN0pWwH7\/whMMtF2ANhRXgkJ7afYAySx2OkqarNMQhLoqGnqfT+GT7yzXR3lx\/pGr\/LEwJt5GPJq+PragNL7DJst4rXc3ySHx6aLXktrWFhobiMLbXr1U+qZHEJRvXrUH4I2p5TUNi9NaVel1VKmR8QTk2xqa1llQqjOmAlJpdkWrTc3r\/gYZlAkCGfnh7ngiY8CGWxVd6EV52RwGYRbTtt4VqYglbTImA8JG2q7qVUAbKVEj9\/sL5NTP55IO9aaFbjJPEa039hl18YxzDtjOPJBM3iB\/45o+IlEKdybVSlg=","sessionCreation":"2019-04-18T14:09:14.9099968+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":1370,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":3,"availableRooms":2,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":634579,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"FITISRAELI","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1370,"basePriceNoTax":1370,"availableRooms":2,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1370,"priceAfterDiscountNoTax":1370,"priceAfterAgentDiscount":1370,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1370,"priceAfterClubMemberDiscount":1370,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1370,"dayFinalPrice":1370,"dayFinalPriceNoTax":1370,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-22T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1370,"basePriceNoTax":1370,"availableRooms":2,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1370,"priceAfterDiscountNoTax":1370,"priceAfterAgentDiscount":1370,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1370,"priceAfterClubMemberDiscount":1370,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1370,"dayFinalPrice":1370,"dayFinalPriceNoTax":1370,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1370,"basePriceNoTax":1370,"availableRooms":2,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1370,"priceAfterDiscountNoTax":1370,"priceAfterAgentDiscount":1370,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1370,"priceAfterClubMemberDiscount":1370,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1370,"dayFinalPrice":1370,"dayFinalPriceNoTax":1370,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-24T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1370,"basePriceNoTax":1370,"availableRooms":2,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1370,"priceAfterDiscountNoTax":1370,"priceAfterAgentDiscount":1370,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1370,"priceAfterClubMemberDiscount":1370,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1370,"dayFinalPrice":1370,"dayFinalPriceNoTax":1370,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10462,"packageID":2375,"parentID":2374,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d1-99","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d1-99","shortDescription":null,"startDate":"2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-04-25T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":5480,"basePriceNoTax":5480,"totalPrice":5480,"totalPriceNoTax":5480,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"91DeluxDe","planCode":"H\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-04-18T14:09:14.5948794+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"izkP85U4DY+Xz6FM7Dg\/cC7dHs4CY331MLCONy4w1QZH+rwEo\/Ic504NV6\/ILn+mERCDWogDjjSZDw4iUwhb843n1RX0AHogT+BW6jQhR8hiJ1bKr8F9nJVR06AO0yYht185RA9QwNnDoqVQ\/FzF7qsKICLxyaGHhxPtpwzH\/Lk26MDXJXjOdCs1R\/9uvHj9ap96M4gfBx8WibAseG7Ow8A96xh62IIR0piGQ\/74nx819vDWKZlpHvipWrpywvQz4QUQyZZHlKiQUeKouimhKcScriVAyx28HmKLIumh8hEYoLd\/TgZ8EXa9xeruvEifpY33VBA1++D6020sURcdbB5sK2lW\/6rlRWQGLingbGnHXZr5PxBKV\/tY2KatsR03wrKd52FH+wfwf\/Cl6R1qI5KV16euCASDJHvWunXny8TtUZUf6SOW867tKMOnpCKv52XNb1gM2vygQbt\/PF+Le8xEXdczdgtGxXVOAF5u4il\/GyA9hXYUDpsRbXqgO43OQ58SnSzzDXNvkbfe98xFlLynrEghk1VkxkVGIYtjcslaHeNiv5QJNNLsmpNCeNgVAfMYV4VqlJsMGAkLiCJBkQGQdCASpVCB3ehb\/jG8o\/ymk0VVthLhwx4qaSYE\/2NzZ5OX0i7phD\/k+vtxRkQHGYE5m7EqmND17NMSurhMq4K1HlowU9ad5ltmIjtreiVd01g+\/SscTNs4\/o7gL\/F6EEK+SCUMaD1aeufrop0pZ1Yiace+3iXHEdfURTUX51+jA+5GC2Ik80f+F4fIH6T1TIa6I5Eic76vohaKo9Qj00XolAsSQtK4fWUwR+15kl7rIlEKdybVSlg=","sessionCreation":"2019-04-18T14:09:14.9099968+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":1220,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":3,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":634579,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"FITISRAELI","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1220,"basePriceNoTax":1220,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1220,"priceAfterDiscountNoTax":1220,"priceAfterAgentDiscount":1220,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1220,"priceAfterClubMemberDiscount":1220,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1220,"dayFinalPrice":1220,"dayFinalPriceNoTax":1220,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-22T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1220,"basePriceNoTax":1220,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1220,"priceAfterDiscountNoTax":1220,"priceAfterAgentDiscount":1220,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1220,"priceAfterClubMemberDiscount":1220,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1220,"dayFinalPrice":1220,"dayFinalPriceNoTax":1220,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1220,"basePriceNoTax":1220,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1220,"priceAfterDiscountNoTax":1220,"priceAfterAgentDiscount":1220,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1220,"priceAfterClubMemberDiscount":1220,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1220,"dayFinalPrice":1220,"dayFinalPriceNoTax":1220,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-24T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1220,"basePriceNoTax":1220,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1220,"priceAfterDiscountNoTax":1220,"priceAfterAgentDiscount":1220,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1220,"priceAfterClubMemberDiscount":1220,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1220,"dayFinalPrice":1220,"dayFinalPriceNoTax":1220,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10462,"packageID":2374,"parentID":0,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d1-99","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d1-99","shortDescription":null,"startDate":"2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-04-25T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":4880,"basePriceNoTax":4880,"totalPrice":4880,"totalPriceNoTax":4880,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"161Supersu","planCode":"H\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false}]}]},"roomsAvailability":{"roomAvailabiltyList":[{"hotelID":10462,"fromDate":"2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00","toDate":"2019-04-25T00:00:00.0000000+03:00","adults":2,"children":0,"isLocal":true,"customerID":353,"priceCodeGroupID":388600,"cachedCustomerID":353,"infants":0,"clerkKey":null,"roomPriceList":[{"creation":"2019-04-18T13:15:21.2097431+03:00","roomCategory":"151SuperDo","priceCode":"FITISRAELI","planCode":"B\/B","totalPrice":4030,"totalPriceNoTax":4030,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":3,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"CJq7e9i6pguXz6FM7Dg\/cNvwrzDfCVoVtzumCKUVxX1ehgGXOIgZ1L6d24MPZmo4yBPu1qAtI2qBVbSFgx\/neaxfBEtUftJNfGEhBp2+vh1cON3oiy5QJ4HHTl+oXzRMHZixR3OaJqVQPDx8ePLnee4MX0\/IP92yJQbIuFZVK1DH\/GqMpSvNeySjjkRdHWIq5NMcb4XXfCHzB8a8A5tB2J+zREqJs9zInQPs1SbYBizfKA7\/mLbPkBuLbWCafOwbOVIilbjZrnydJkycuC+iryN3m4tjKVMk1MJ+CHQaue15rqT0BKqPXbd74ovmGSektgZ4UFLOD0LGIbb8RbfUXXf2\/grOppup77IhV9xBLRjnjK7D7jeU314LR6mX16KlHugyyfnxXw+FRjtL3oTZPX0i6m155jMKRv+95Ikmud2h\/JzOSLjhEIO981oJYdXLUVy5j1yOhzYSGA+VkwrDkSQHlncVkUpU39oDSxcp561nKbLcEE7aG8C3bNeS1hxBobc4\/jlNNEKQ62VhtdG9Y9mojnJ5akBF7ZWKZrTLRekptK7r\/G2IWWMI4WE5Q7Y1oi7+x6Rg+QN62iQadfY2HPSsdNICTxcyt\/suAIB2\/zUMKnWQJ+tTjPCbE6I1AHja4fcfa\/9iirkj6vkjqujNuWcj+B\/TisBCGEe0eEGFYcCWxSt7DR29fu6aws1HzbZsYrw72nvkt\/lOHyvi23P5nf0lJh65CnGSUAZuBqzF+cP6lXeTDrwkkqk\/rVVRPf1PLX8\/At92rc9sv\/O\/c5UkcbXO9jKMz+6omkizqwQ2UcN8reAR7MF+4YaaQYQvTOU8BHVgbAKGIc89tQbhOz+2DSJRCncm1UpY","sessionCreation":"2019-04-18T14:09:13.8925054+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1080,"basePriceNoTax":1080,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1080,"priceAfterDiscountNoTax":1080,"priceAfterInternetDiscount":1080,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1080,"priceAfterAddOnDiscount":1080,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1080,"priceAfterClubMemberDiscount":1080,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1080,"dayFinalPrice":1080,"dayFinalPriceNoTax":1080,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-22T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1080,"basePriceNoTax":1080,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1080,"priceAfterDiscountNoTax":1080,"priceAfterInternetDiscount":1080,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1080,"priceAfterAddOnDiscount":1080,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1080,"priceAfterClubMemberDiscount":1080,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1080,"dayFinalPrice":1080,"dayFinalPriceNoTax":1080,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":960,"basePriceNoTax":960,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":960,"priceAfterDiscountNoTax":960,"priceAfterInternetDiscount":960,"priceAfterInternetDiscountNoTax":960,"priceAfterAddOnDiscount":960,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":960,"priceAfterClubMemberDiscount":960,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":960,"dayFinalPrice":960,"dayFinalPriceNoTax":960,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-24T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":910,"basePriceNoTax":910,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":910,"priceAfterDiscountNoTax":910,"priceAfterInternetDiscount":910,"priceAfterInternetDiscountNoTax":910,"priceAfterAddOnDiscount":910,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":910,"priceAfterClubMemberDiscount":910,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":910,"dayFinalPrice":910,"dayFinalPriceNoTax":910,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T13:15:21.2097431+03:00","roomCategory":"151SuperDo","priceCode":"FITISRAELI","planCode":"H\/B","totalPrice":5030,"totalPriceNoTax":5030,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":3,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"XZDJHq+LD9iXz6FM7Dg\/cGmUkpMbJiynyoOhncuNjZeXuoDmfGwQODVLyrBviwsGizzfu3fyp5mBVbSFgx\/neSz0XVFnxaU5aBTOx4OSIvx4Lp5THqhII6phLx4\/sBN1yq9Q52VumN9lA2zRrUNfZLz1Mf7YO+2rgDGYCeR02xz9HC4yvmL7+rPiHlhgECF7X8R3AEL+NiYv6987Aga6j8G5Lj1TO1TbDf3yBTIhaixErLf\/xQECNIQBKUvjAc6i2S8ZN8\/7Ur8eZmgHYPTxsVtJbJDkIQ9znM7QiWgqd23T91IViD1nYeJZcS\/I8g3x6JgwGaPhDJcSH7heQREEOkne1pS9ATfSL0E2vffP4m\/G38bmZmpFiyvksXtev+HVkIXDhwtRQyeUyb60QVqNwtkpQj1sbqEiO7gQiQublzdbvHRmjzJJ\/ggAQ8clwZ7Nc2YqyitE\/XuQmuM9ictx4ZkvjttUOjmVH\/i\/4R1ZrxQMFh1mmZlGFCWrc00DDnOxnb0jgsUKliKsbpiMoEX9RnT3qdubFwqTjH1SxTYXOOGU5hIxc6coG6M7uoPvsnRnk9uc5TNjdXPvRWetasUDNXw9oVYb6gi6rHIEr5szy9D+UU0ndOMtsq5mq4x7Up8c4OQUjXkCafeInfz5Jgk2caWYtUSvZwcu5l73n3Fu9zTaoGA4GBWtUHyoNg4f4p7UGSL+k36guigLZF2xkHU7yFIhEJPZD+\/Cg2ZdLq1mbQ9\/iZQQKoYctxUIudNT3elLZG4jskMrd2SXd3\/dzn7gqP7EBJUL9ljC\/AnHDpY5VVlqutTLfxVpHgGFjjoNJ9zCnKYZG9ZlCyobe2PzL6JHDaMU7OW55OYz","sessionCreation":"2019-04-18T14:09:13.8925054+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1340,"basePriceNoTax":1340,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1340,"priceAfterDiscountNoTax":1340,"priceAfterInternetDiscount":1340,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1340,"priceAfterAddOnDiscount":1340,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1340,"priceAfterClubMemberDiscount":1340,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1340,"dayFinalPrice":1340,"dayFinalPriceNoTax":1340,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-22T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1340,"basePriceNoTax":1340,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1340,"priceAfterDiscountNoTax":1340,"priceAfterInternetDiscount":1340,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1340,"priceAfterAddOnDiscount":1340,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1340,"priceAfterClubMemberDiscount":1340,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1340,"dayFinalPrice":1340,"dayFinalPriceNoTax":1340,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1220,"basePriceNoTax":1220,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1220,"priceAfterDiscountNoTax":1220,"priceAfterInternetDiscount":1220,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1220,"priceAfterAddOnDiscount":1220,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1220,"priceAfterClubMemberDiscount":1220,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1220,"dayFinalPrice":1220,"dayFinalPriceNoTax":1220,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-24T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1130,"basePriceNoTax":1130,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1130,"priceAfterDiscountNoTax":1130,"priceAfterInternetDiscount":1130,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1130,"priceAfterAddOnDiscount":1130,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1130,"priceAfterClubMemberDiscount":1130,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1130,"dayFinalPrice":1130,"dayFinalPriceNoTax":1130,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T13:15:21.2097431+03:00","roomCategory":"161Supersu","priceCode":"FITISRAELI","planCode":"B\/B","totalPrice":4030,"totalPriceNoTax":4030,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":3,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"CJq7e9i6pguXz6FM7Dg\/cNvwrzDfCVoVIhwe+ijurlix5GNFks\/PmMrSwhyVqrzriFTCGMjQ2K143gu4nHJm5+qCNqd7RzblO91idZ148QZbtSCg9XY2NUtgvLiWsBdzcns0aj9NsYqCT95dS+JELVBJilPAueHmkv2xby0H7BSHEAjPYF64Fny6BNGs7diUdCYtYqFxXc7pwji0ka7Z46dwgbWEJx+cTxM2mbFSMn4+NBqB9kjBJtcASpncyEbKU\/RfQOCZr\/7wtEnhJhWPiFbOxMKLj\/6Ydo4a9J75n0dblobzbnYyuips05UsWQEVXvSbczqehe0TH0fnbDUKPlmPreH3XURqaB7XE0CL1+f2QGctgymREWD9nIXs8oor\/hM0250MuA1uuU73O3iCE3DgkTVvA13dLk3RagKG7\/vz3ed\/KJlP4Wfjx9kOuWAADUto2p6kLalqv4EoaIvqaH+NkOmYVnf4kDJRDRx7jkbEZdCkJWNSNgLvVCYY3yeWTdahALczb7d1yAZ2g0RU8n4zrvrhwCTEUNL2RPjG6+w9B0QStmSOgpyz\/PLvVRRFqE58g0KTqacyd+REH5sQaJNu9ubu3HittwH295Srh5FgeN\/Lo\/DdE3tvDFnoCS2p90pEpMqG5WiEev4K0h0CP4uPJwpqKhiQi6tW\/gNGOzQU6HuMFyUCdWO8kVKsED73Rw6ByebF1yPhNB4r6j0HOwFdAG3fdontz2\/x\/3DrkTWOXMzdECEwY7Rg7VYjIJSR1obfQBJmIwbSYUy23bjnNeDUBR1D8exNF790nJkT6vwbdvlrm+Dwxtc\/U6UlknpvamuA5AG0vKajFOzlueTmMw==","sessionCreation":"2019-04-18T14:09:13.8925054+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1080,"basePriceNoTax":1080,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1080,"priceAfterDiscountNoTax":1080,"priceAfterInternetDiscount":1080,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1080,"priceAfterAddOnDiscount":1080,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1080,"priceAfterClubMemberDiscount":1080,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1080,"dayFinalPrice":1080,"dayFinalPriceNoTax":1080,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-22T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1080,"basePriceNoTax":1080,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1080,"priceAfterDiscountNoTax":1080,"priceAfterInternetDiscount":1080,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1080,"priceAfterAddOnDiscount":1080,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1080,"priceAfterClubMemberDiscount":1080,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1080,"dayFinalPrice":1080,"dayFinalPriceNoTax":1080,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":960,"basePriceNoTax":960,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":960,"priceAfterDiscountNoTax":960,"priceAfterInternetDiscount":960,"priceAfterInternetDiscountNoTax":960,"priceAfterAddOnDiscount":960,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":960,"priceAfterClubMemberDiscount":960,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":960,"dayFinalPrice":960,"dayFinalPriceNoTax":960,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-24T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":910,"basePriceNoTax":910,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":910,"priceAfterDiscountNoTax":910,"priceAfterInternetDiscount":910,"priceAfterInternetDiscountNoTax":910,"priceAfterAddOnDiscount":910,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":910,"priceAfterClubMemberDiscount":910,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":910,"dayFinalPrice":910,"dayFinalPriceNoTax":910,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T13:15:21.2097431+03:00","roomCategory":"161Supersu","priceCode":"FITISRAELI","planCode":"H\/B","totalPrice":5030,"totalPriceNoTax":5030,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":3,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"XZDJHq+LD9iXz6FM7Dg\/cGmUkpMbJiynzG89CD63IKOmVMZ2naPWQDBrz+337dGhykh+YQo5PqXEPhES6PyW200b3RO3tESuI5jy4E4Z0UB\/TIkBoVhTRU0SpxKotXJ4CescnlNgQaQ5SC0HMQG2b8gPqujn\/7BFUeToVN08tLhM0QVmw7nXxCmLl+ZzzVXp\/ERfFbCXSo7HVeSKBtVjXzvckW9Q9X5N3tMHJP9lHyI0m+DqNmnk1qLlTeHaP1+XsrvQXE3jy6Hz4b4xnFbEwq1UOiyhRVEDJC0RjfZuvdiYCyYxawkAYFdxeXV+gFp0Y7um0KDb3EE2qZbWuT0U\/QF1n1Z+\/uJBO9DoRWjCW2WejfNYkQeckbuw7KkOMydF1reJ1oBWvt2+ldaqjMMpZahG5GYYyf\/4S+zhzER8oCiKadgAY6xbUlHXb+JqFsyWvWu4Saxas4D1sUS\/XH86xzu4B7snUhRS8rcmUEW1kC2amaDyNqWVqoHFkSqbwXHeu03lW99uwwGQCagpOtpQuXkAJfMITPAIVgGk6hIup37gmnIn9mZYQNEiBetHba4Gmid5jKmWLbJjc+KQNbNv8NNBAGwu\/JjN4mQQTPRRgDOUMvYMT95F+rXbybN6d85kWRiFAPBabkFyncPhQ5vFcpD1Q4TAEZ8i5I7o94zqWs22w+e34GWhawWH5aBAmb3xzrkCSe8gJcpniOEAnpXtdI8PjHHWlJ5ufe1hm6KsORXY\/N4hVE+YbGdWkKTGkbwCoD2xAY1LkMzxftSTtGoGZ2hzSTseWbFzEgDoXAIiBBIDY7JIrJtPbFW+XrdWyO7xbIkyf9aJzOrxqSVNJmQGJyJRCncm1UpY","sessionCreation":"2019-04-18T14:09:13.9073937+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1340,"basePriceNoTax":1340,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1340,"priceAfterDiscountNoTax":1340,"priceAfterInternetDiscount":1340,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1340,"priceAfterAddOnDiscount":1340,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1340,"priceAfterClubMemberDiscount":1340,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1340,"dayFinalPrice":1340,"dayFinalPriceNoTax":1340,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-22T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1340,"basePriceNoTax":1340,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1340,"priceAfterDiscountNoTax":1340,"priceAfterInternetDiscount":1340,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1340,"priceAfterAddOnDiscount":1340,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1340,"priceAfterClubMemberDiscount":1340,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1340,"dayFinalPrice":1340,"dayFinalPriceNoTax":1340,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1220,"basePriceNoTax":1220,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1220,"priceAfterDiscountNoTax":1220,"priceAfterInternetDiscount":1220,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1220,"priceAfterAddOnDiscount":1220,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1220,"priceAfterClubMemberDiscount":1220,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1220,"dayFinalPrice":1220,"dayFinalPriceNoTax":1220,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-24T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1130,"basePriceNoTax":1130,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1130,"priceAfterDiscountNoTax":1130,"priceAfterInternetDiscount":1130,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1130,"priceAfterAddOnDiscount":1130,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1130,"priceAfterClubMemberDiscount":1130,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1130,"dayFinalPrice":1130,"dayFinalPriceNoTax":1130,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T13:15:21.2097431+03:00","roomCategory":"91DeluxDe","priceCode":"FITISRAELI","planCode":"B\/B","totalPrice":4630,"totalPriceNoTax":4630,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":3,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"ZF9G6W8yz52Xz6FM7Dg\/cGmUkpMbJiynyoOhncuNjZcZJguWSTw6W4g3gSLpu9VX0liwyRy8YxJF5+JWHpwYhRA4cysTFsIartzoyOk5B1cpTMXJNdSxdk8asIQpZbfdYqmO1ilMsDZjzFSQjnoMFIEOSTh9huAUtT0E84caW8HbbL8j6f+eTcT1UOAh+a5ttV0iELEjS6jW30Bv\/PlQ5WzZDpc9mqzz1gASH72aqF8dkY45iGP21TwnTZQHt6iYqVLWinH9B8UoWl0ZA4oAvO2IrifAKMhcNx3ViDa7qRW8Z6gjfVfOeKrspeLah5JNhbEfxlYLpPyl2+nDM2dXVF5rRegPm2i1wFTUiozIWxeJi\/C73lKM\/eiHrWGvzDiOrYEig\/6ZJgAO5U9Fzs7VFQyyaNJXhRx\/J0sP1LaWjPTxC\/J\/pSr+nMftGxroH1lRyydy7aQEmAwgdbqssaZTF6Z44unKaaKAzW43bxTcwbp173ellcIDJeHWlFxabU7\/N0LEt7lPiJtCYLh4j3Vw+0sqYBCQmJW9lCY4xdSrWSsvbEgVt0cblTXuGHehqSeYrGVQjCPPmMAq1qBCHU7E0UHwoyxWxZJaq2wWtPM7T+4h3KoJ\/HrshTjQkRjUATruVZzVpMgEf0Q39DDuon4vuWSNFboVvciokJiamfGFODNXbVNFS6AgZh0axXNmcfoOAgcOOIrKW+wNzAnxY4YBPJDk0QxtbXtZjTDbEwXfexE3cfVLYGjMRQr8txwQWTbu00dsWy38TTWzG4xM4a3osKub9SfS80uE5mYCMjs6aQZkR4NSrfIfrBIChBUizvb5r31XXsWhoWFwvPON72o11VRsQ8\/r3SbO","sessionCreation":"2019-04-18T14:09:13.9073937+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1230,"basePriceNoTax":1230,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":1230,"priceAfterDiscountNoTax":1230,"priceAfterInternetDiscount":1230,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1230,"priceAfterAddOnDiscount":1230,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1230,"priceAfterClubMemberDiscount":1230,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1230,"dayFinalPrice":1230,"dayFinalPriceNoTax":1230,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-22T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1230,"basePriceNoTax":1230,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":1230,"priceAfterDiscountNoTax":1230,"priceAfterInternetDiscount":1230,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1230,"priceAfterAddOnDiscount":1230,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1230,"priceAfterClubMemberDiscount":1230,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1230,"dayFinalPrice":1230,"dayFinalPriceNoTax":1230,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1110,"basePriceNoTax":1110,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1110,"priceAfterDiscountNoTax":1110,"priceAfterInternetDiscount":1110,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1110,"priceAfterAddOnDiscount":1110,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1110,"priceAfterClubMemberDiscount":1110,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1110,"dayFinalPrice":1110,"dayFinalPriceNoTax":1110,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-24T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1060,"basePriceNoTax":1060,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1060,"priceAfterDiscountNoTax":1060,"priceAfterInternetDiscount":1060,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1060,"priceAfterAddOnDiscount":1060,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1060,"priceAfterClubMemberDiscount":1060,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1060,"dayFinalPrice":1060,"dayFinalPriceNoTax":1060,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T13:15:21.2097431+03:00","roomCategory":"91DeluxDe","priceCode":"FITISRAELI","planCode":"H\/B","totalPrice":5630,"totalPriceNoTax":5630,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":3,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"ZF9G6W8yz52Xz6FM7Dg\/cIU3+nl6qCZsOSeosxXT+1QlrzSWIuZIWb6jZFzbsm0t4cXBaVSphNW3OVuU\/gkejHxcMAT4onJ2+64Y8hkYL8y+V439SmjZCC+aWlujVPL0IT6iomfZ5uWvMZaqXubsVxLM0ro0mtxpZl6razTJsV\/wSJaXcH2QaaSGH1N3QPzz0iZG6G\/kBRju+jFDLtagkwci1adqzUP+Dddga1k9tFgtjhDiCegwUzbyEAxMTIeaUBpFq33EYt4WOYD2Ycrmuc\/SbY9kvu96AepMzD0QlxLfu8Wqfda+n4juEpl1bdoLvjLt9KbNA1xUDPQJM7JynxjPPidmzUX\/1uPIMUiaslLGLRFcIkEPNNp1t66Wf+5AI3nIudRNHmOsEbrWPIxQY\/WATeia0PFiYdobUq6rmcjJqEsM6GEmr+G42whADRBGh8LlP+vuyl+JrNzuyumsP5MlIO+heaA8zQe+ONYy5yVG94nRY+LKRrotWzwvs\/rVB8OA2RiJhN2STHAAOYEfRkYyMiAXbNbQw8INH2mAw4JsyrfGq6De1RTjGL1croPrwPdVbQP+mCfWX7QIzUDHb4gaP0Flb85pT1GufM+vc5yofiJdRwXEIIrIs4Iayttt5KHJ0HNPF10Ncgrd\/rZX0B2fd1HqW0+yMpPqyoxV8ofPWSj9rVcNWg+abRcRlCq8WY9YxPrS5s2fSie6IN5PZ7Ma4ni12TlZTFfO6ZlyWRMfHC8jnKKS8iUbYmOoKWqTuOlG0xutYgCHpsxx6txTqEi9YnWeqNGnrbBHpiLLnVuT6C1pMuVterxUDVxO4S844kHKgXiuDfPSqPuC07RuVKMU7OW55OYz","sessionCreation":"2019-04-18T14:09:13.9073937+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1490,"basePriceNoTax":1490,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":1490,"priceAfterDiscountNoTax":1490,"priceAfterInternetDiscount":1490,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1490,"priceAfterAddOnDiscount":1490,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1490,"priceAfterClubMemberDiscount":1490,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1490,"dayFinalPrice":1490,"dayFinalPriceNoTax":1490,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-22T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1490,"basePriceNoTax":1490,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":1490,"priceAfterDiscountNoTax":1490,"priceAfterInternetDiscount":1490,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1490,"priceAfterAddOnDiscount":1490,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1490,"priceAfterClubMemberDiscount":1490,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1490,"dayFinalPrice":1490,"dayFinalPriceNoTax":1490,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1370,"basePriceNoTax":1370,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1370,"priceAfterDiscountNoTax":1370,"priceAfterInternetDiscount":1370,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1370,"priceAfterAddOnDiscount":1370,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1370,"priceAfterClubMemberDiscount":1370,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1370,"dayFinalPrice":1370,"dayFinalPriceNoTax":1370,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-24T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1280,"basePriceNoTax":1280,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1280,"priceAfterDiscountNoTax":1280,"priceAfterInternetDiscount":1280,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1280,"priceAfterAddOnDiscount":1280,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1280,"priceAfterClubMemberDiscount":1280,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1280,"dayFinalPrice":1280,"dayFinalPriceNoTax":1280,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null}],"requestDescriptor":1,"isClubMemberResult":false,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"discountPercent":0,"isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null}]},"pctList":[{"hotelID":10462,"languageID":2,"priceCode":"FITISRAELI","name":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df \u05d9\u05e9\u05e8\u05d0\u05dc\u05d9\u05dd*\u05e2\"\u05d1 \u05d0\u05e8\u05d5\u05d7\u05ea \u05d1\u05d5\u05e7\u05e8\/\u05d7\u05e6\u05d9 \u05e4\u05e0\u05e1\u05d9\u05d5\u05df\r\n\u05d4\u05db\u05d5\u05dc\u05dc:\u05e9\u05ea\u05d9\u05d9\u05d4 \u05e7\u05dc\u05d4,\u05d1\u05d9\u05e8\u05d5\u05ea,\u05d9\u05d9\u05e0\u05d5\u05ea,\u05d0\u05dc\u05db\u05d4\u05d5\u05dc \u05ea\u05d5\u05e6\u05e8\u05ea \u05d7\u05d5\u05e5","description":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df \u05d9\u05e9\u05e8\u05d0\u05dc\u05d9\u05dd*\u05e2\"\u05d1 \u05d0\u05e8\u05d5\u05d7\u05ea \u05d1\u05d5\u05e7\u05e8\/\u05d7\u05e6\u05d9 \u05e4\u05e0\u05e1\u05d9\u05d5\u05df\r\n\u05d4\u05db\u05d5\u05dc\u05dc:\u05e9\u05ea\u05d9\u05d9\u05d4 \u05e7\u05dc\u05d4,\u05d1\u05d9\u05e8\u05d5\u05ea,\u05d9\u05d9\u05e0\u05d5\u05ea,\u05d0\u05dc\u05db\u05d4\u05d5\u05dc \u05ea\u05d5\u05e6\u05e8\u05ea \u05d7\u05d5\u05e5\r\n \u05ea\u05e0\u05d0\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e2\u05d5\u05e0\u05d4 \u05e8\u05d2\u05d9\u05dc\u05d4: \u05e2\u05d3 7 \u05d9\u05de\u05d9 \u05e2\u05e1\u05e7\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d4\u05d2\u05e2\u05d4 \u05dc\u05dc\u05d0 \u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc\r\n\u05e4\u05d7\u05d5\u05ea \u05de7 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d5\u05e2\u05d3 3 \u05d9\u05de\u05d9 \u05e2\u05e1\u05e7\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05de\u05d5\u05e2\u05d3 \u05d4\u05d0\u05d9\u05e8\u05d5\u05d7 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d9\u05d1 \u05d4\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05df \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 25% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4\r\n\u05e4\u05d7\u05d5\u05ea \u05de 3 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d0\u05d9\u05e8\u05d5\u05d7 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d9\u05d1 \u05d4\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05df \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 50% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05e2\u05e1\u05e7\u05d4\r\n\u05ea\u05e0\u05d0\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05d9\u05d5\u05dc\u05d9 \u05d0\u05d5\u05d2\u05d5\u05e1\u05d8 \u05d5\u05d7\u05d2\u05d9\u05dd \u05d9\u05d4\u05d5\u05d3\u05d9\u05dd\/\u05e0\u05d5\u05e6\u05e8\u05d9\u05dd \/\u05de\u05d5\u05e1\u05dc\u05de\u05d9\u05dd \u05d4\u05d7\u05dc \u05de14 \u05d9\u05d5\u05dd \u05d5\u05e2\u05d3 7 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d4\u05d2\u05e2\u05d4 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d1 \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 5% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4 \u05d0\u05d5 100 \u05e9\"\u05d7 \u05d4\u05e0\u05de\u05d5\u05da \u05de\u05d1\u05e0\u05d9\u05d4\u05dd.\r\n\u05e4\u05d7\u05d5\u05ea \u05de7 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d0\u05d9\u05e8\u05d5\u05d7 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d9\u05d1 \u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05df \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 50% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05e2\u05e1\u05e7\u05d4\r\n\u05d0\u05d9 \u05d4\u05d2\u05e2\u05d4 \u05dc\u05de\u05dc\u05d5\u05df \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d1 \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05de\u05dc\u05d0\u05d9\u05dd\r\n\u05e7\u05d1\u05dc\u05ea \u05d7\u05d3\u05e8\u05d9\u05dd \u05d1\u05de\u05d5\u05e6\"\u05e9 \u05d4\u05d7\u05dc \u05de\u05e9\u05e2\u05d4 \u05dc\u05d0\u05d7\u05e8 \u05e6\u05d0\u05ea \u05e9\u05d1\u05ea\r\n ","picture1Url":null,"picture2Url":null}]},"isCachedData":false,"apiStart":"2019-04-18T14:09:13.8072489+03:00","apiEnd":"2019-04-18T14:09:14.8504236+03:00"}
 • חדר סופריור דאבל חדר סופריור דאבל
  חדר אחרון בממשק! מהרו להזמין!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 4 לילות
  לינה+ארוחת בוקר

  מחירון ישראלים*ע"ב ארוחת בוקר/חצי פנסיון הכולל:שתייה קלה,בירות,יינות,אלכהול תוצרת חוץ: מחירון ישראלים*ע"ב ארוחת בוקר/חצי פנסיון הכולל:שתייה קלה,בירות,יינות,אלכהול תוצרת חוץ תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם. פחות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב מזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪3667₪4030
  חצי פנסיון

  מחירון ישראלים*ע"ב ארוחת בוקר/חצי פנסיון הכולל:שתייה קלה,בירות,יינות,אלכהול תוצרת חוץ: מחירון ישראלים*ע"ב ארוחת בוקר/חצי פנסיון הכולל:שתייה קלה,בירות,יינות,אלכהול תוצרת חוץ תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם. פחות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב מזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪4577₪5030
 • חדר סופריור חדר סופריור
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 4 לילות
  לינה+ארוחת בוקר

  מחירון ישראלים*ע"ב ארוחת בוקר/חצי פנסיון הכולל:שתייה קלה,בירות,יינות,אלכהול תוצרת חוץ: מחירון ישראלים*ע"ב ארוחת בוקר/חצי פנסיון הכולל:שתייה קלה,בירות,יינות,אלכהול תוצרת חוץ תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם. פחות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב מזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪3667₪4030
  חצי פנסיון
  מבצע ילד ראשון בחדר הורים ב-99
  מחירון ישראלים*ע"ב ארוחת בוקר/חצי פנסיון הכולל:שתייה קלה,בירות,יינות,אלכהול תוצרת חוץ: מחירון ישראלים*ע"ב ארוחת בוקר/חצי פנסיון הכולל:שתייה קלה,בירות,יינות,אלכהול תוצרת חוץ תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם. פחות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב מזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪4441₪4880
  חצי פנסיון

  מחירון ישראלים*ע"ב ארוחת בוקר/חצי פנסיון הכולל:שתייה קלה,בירות,יינות,אלכהול תוצרת חוץ: מחירון ישראלים*ע"ב ארוחת בוקר/חצי פנסיון הכולל:שתייה קלה,בירות,יינות,אלכהול תוצרת חוץ תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם. פחות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב מזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪4577₪5030
 • חדר דלקס חדר דלקס
  נותרו 2 חדרים אחרונים בממשק!! מהרו להזמין!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 4 לילות
  לינה+ארוחת בוקר

  מחירון ישראלים*ע"ב ארוחת בוקר/חצי פנסיון הכולל:שתייה קלה,בירות,יינות,אלכהול תוצרת חוץ: מחירון ישראלים*ע"ב ארוחת בוקר/חצי פנסיון הכולל:שתייה קלה,בירות,יינות,אלכהול תוצרת חוץ תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם. פחות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב מזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪4213₪4630
  חצי פנסיון
  מבצע ילד ראשון בחדר הורים ב-99
  מחירון ישראלים*ע"ב ארוחת בוקר/חצי פנסיון הכולל:שתייה קלה,בירות,יינות,אלכהול תוצרת חוץ: מחירון ישראלים*ע"ב ארוחת בוקר/חצי פנסיון הכולל:שתייה קלה,בירות,יינות,אלכהול תוצרת חוץ תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם. פחות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב מזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪4987₪5480
  חצי פנסיון

  מחירון ישראלים*ע"ב ארוחת בוקר/חצי פנסיון הכולל:שתייה קלה,בירות,יינות,אלכהול תוצרת חוץ: מחירון ישראלים*ע"ב ארוחת בוקר/חצי פנסיון הכולל:שתייה קלה,בירות,יינות,אלכהול תוצרת חוץ תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם. פחות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב מזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪5123₪5630
 • הזמנה באישור מיידי - פרטי ההזמנה שלי

  • כרטיס אשראי לביטחון בלבד! התשלום מתבצע במלון (באשראי או במזומן) או לפי המפורט במבצע
  • במבצע של חברת אשראי מסויימת, זכאים למחיר המבצע המזמינים באמצעות הכרטיס של אותה החברה בלבד!