אנא המתן בזמן שהמערכת שלנו מחפשת עבורך את החופשה

loading...
loading...

להלן תוצאות עבור בי קלאב אילת הכל כלול

תאריך כניסה: ביום ה' - 18/04/2019 , תאריך יציאה: ביום א' - 21/04/2019, לילות: 3
$var (array)
error FALSE
warning FALSE
message NULL
remoteServiceUrl NULL
data
array
packageToBookPerPax
array
packageToBookList
array
0
array
requestDescriptor 66699695
packagesList
array
0
array
creation 2019-04-18T13:16:50.9061676+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID KJIdHARJ8daXz6FM7Dg/cBgEytUPxfTQXwqAXoab6nCV+YUeWUyM9c+4OYmK4k+75/J9gs9tLE1cDjLGVr5ciHfE2s9kKkrO3TErDXKAQj22K1zByxW8HOjaN5XJsjszbGgBITB8+tFFj48nN+lmiewcWX7pr40CxroJAk4MKXjVcWiDG/uwT8y0b9+TUuSXtNTeA7u879miQXXYiTbIRvARXYnUH6yj/fw2CojqVFBgNMDujQq1uJk7GpsnPFR2EYDowPltEk5f8efOr4wN3BbEAVmqXESTASvpWW07g7WDdhCsMyWf1wL0334kvrYPSS+HcuD7XPxzLCkg/RtAHooKShr/WnidzX4vDQGT7TjtRv0o6q5naWJhT5SS+s1R1kfZamSEdwiFi7Q5LfqGo+17x/zFJbt59yGAFDhE1QzTSylkAWFIk1iH7nT4VQzhtHmjL9T9kwqelNyUJ+s5uvC0hsnmpyNvBVdaneJA0Xl4trC1kjXD9/az6mfFDAOyx/a34wC9Rd/2t/asMH7LvuyHjTLm79luv17K0R1L0pJGDe/D4B36F0MJQZG71r5TE4a9Zd8t5lwhR5B2lWn2IVXAECG/TUpqW4r1vGx5M1EA3H9TGkpgYSp23pSWAT7ifE5uQEjqN3Gf1uFXalxcgUPio1+mStPakcaWoRZxLHhXZYzlLdtVPqaYs9oWZkjciv/kZs4g7HBufWckz1xFFLK+YPhvI1zA+2fBcudbECMEfqc2O5LyHTyd90NK6U8VPMmXjqfZ0sjiXeb7AaaNXNc3KY4WdX6ChE62eim5eiMVKAr5N/o4DGJ7YY5G9+vYuU4MR8GrmUdTF9I/x9asSSJRCncm1UpY
sessionCreation 2019-04-18T13:22:44.4155028+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 1280
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 2
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 635341
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1280
basePriceNoTax 1280
availableRooms 2
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1280
priceAfterDiscountNoTax 1280
priceAfterAgentDiscount 1280
priceAfterAgentDiscountNoTax 1280
priceAfterClubMemberDiscount 1280
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1280
dayFinalPrice 1280
dayFinalPriceNoTax 1280
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1280
basePriceNoTax 1280
availableRooms 2
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1280
priceAfterDiscountNoTax 1280
priceAfterAgentDiscount 1280
priceAfterAgentDiscountNoTax 1280
priceAfterClubMemberDiscount 1280
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1280
dayFinalPrice 1280
dayFinalPriceNoTax 1280
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1280
basePriceNoTax 1280
availableRooms 2
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1280
priceAfterDiscountNoTax 1280
priceAfterAgentDiscount 1280
priceAfterAgentDiscountNoTax 1280
priceAfterClubMemberDiscount 1280
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1280
dayFinalPrice 1280
dayFinalPriceNoTax 1280
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8574
parentID 8571
name מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים
description מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
shortDescription NULL
startDate 2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 3840
basePriceNoTax 3840
totalPrice 3840
totalPriceNoTax 3840
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 81STDPVST
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
1
array
creation 2019-04-18T13:16:50.9061676+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID SmKxUHnR/tuXz6FM7Dg/cDIzxvq64NEVrwOykqJ8X2IwSZV2FBuZzqJjb1pwMRxF/2HpcVK/AanisAEbqMX6uvLP2gSLInQVb9fcNsykeDz9nGYHf/NrWkqchLoF8IT/Gko0ZZWWEGWrS/PN5lMUFZtcYnEACzfKgIpoaz+ewbeDWLGqLiWvTEckNr7hxSaRvglqU1xq5AwZ99I6YyU6jAXy05PEkB6rnF/jBNhEbKpL/c3DncaPVnmW+9iLFYEb71IOHBO5BWnwY4nYxX/SpimE+Dzc6EzYW0QOGP6ilX0EQD34UX22KUl03ipub+pxgHTLe6aW1OjH69jMiZcTFrhWX3XPEsicC/gba8OtD0QamwDLVGNxKy4W/BNW690pYmou4sH8kc//oU9xQNn0TG0X0TMEMtDvi0aCA5HnlR6o3PuUddpwnwVtnlfV6nVlM32Vo2F4ralkLvsLKz+sOGQ+yiUS4G0e2Fzlz1RX19bt7Jb2e10MxQT3GouBjozqVDW7XkSv4QRy6uoCl8F7S6eI6frQXmfFtVgKVzJ76a7XIk4jh7EwgvXIrPYNEgUTfIuxOTos5yQY/0NHG6SnFixtcqwKAqpmb/2Og6Gop3BGmqa3i3DhX/E1GEjuMxxHUNyVfVR9cGi1T7UuJAd+KTD6PifVci6o1qU9ZkOBPg2cXQdOLC4WWPCupTuLPTYHa0EAElvzDypH7jKYbO0xsBAK+XLQ7JuSkKxiMeyZlKvUP/4bEuhjeY5kdMkuzXB01gz1dsDhfpQsDw/BNK2VSUpMngTgKDcftu+8A6eJ0RNQ/5h0zzzO72UCsg6Nn+GjcueN1z2cm8KjFOzlueTmMw==
sessionCreation 2019-04-18T13:22:44.4155028+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 1300
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 2
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 635341
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1300
basePriceNoTax 1300
availableRooms 2
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1300
priceAfterDiscountNoTax 1300
priceAfterAgentDiscount 1300
priceAfterAgentDiscountNoTax 1300
priceAfterClubMemberDiscount 1300
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1300
dayFinalPrice 1300
dayFinalPriceNoTax 1300
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1300
basePriceNoTax 1300
availableRooms 2
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1300
priceAfterDiscountNoTax 1300
priceAfterAgentDiscount 1300
priceAfterAgentDiscountNoTax 1300
priceAfterClubMemberDiscount 1300
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1300
dayFinalPrice 1300
dayFinalPriceNoTax 1300
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1300
basePriceNoTax 1300
availableRooms 2
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1300
priceAfterDiscountNoTax 1300
priceAfterAgentDiscount 1300
priceAfterAgentDiscountNoTax 1300
priceAfterClubMemberDiscount 1300
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1300
dayFinalPrice 1300
dayFinalPriceNoTax 1300
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8576
parentID 8571
name מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים
description מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
shortDescription NULL
startDate 2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 3900
basePriceNoTax 3900
totalPrice 3900
totalPriceNoTax 3900
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 111ClassCl
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
2
array
creation 2019-04-18T13:16:50.9061676+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID KJIdHARJ8daXz6FM7Dg/cDIzxvq64NEVrwOykqJ8X2LOeN6N+eAyJeDtoAZtBVd+gNGS9PIdidTPBqp0h1H6IfLP2gSLInQVb9fcNsykeDxb1NUJfObwf+DL1mXDQpaxidPqjbEfpFb2NEP9Ni51ywNhZbQeumAiD+/XB+I8/mijBxIkxG4MdeT+n6mXPUto2LJfrrZkLKA0cjZGqlkt+rq5/0Hn3Y9htVvq8WU6UZCz7fLTJOS20gYJ1gW0NJrx3ilxFnHzlKlgdLlZbdw41IKkz3ZqEKitAyey7Zq0VgngZDuNOBbd4xNTdjv/AhQtG+bTYmQ05N+mt2RUOMJlFIGa7rTvSdO1VNeHK+VAgfuE7Ak70l/jEE+qa7N3jQebIe7Pn5XjYE2y8XXxcR6v0Buf+rPtuXkVQwfUNI3uerdIM9nii5zm1FtMf+We1jASGi/Qo03riVvnf2i7vr8SwnTI+wDEmeeYiFVmckc9jOJxCegZV3V7Jp1P1NWZjtJq5htE264en04SmbeYIpYz4IrORbkUZGOKUzL/Vt34A4Qc/fRN9Un+9gkPfpBKABFHflYrrdnzfb5WY2EvbKvxXTTxMOryuYXoNNEAC+0pDjSnnDOA5lsrwm40QeHn8D+RPdWCcUFEhnA9ef3lgqeImvXXsK71vuhIMrsrp5kew4CEcHsJZ42WIYFTOETD5yzKE2Xc8PGCrhYKousRwY1/Bnf0LuqC3hoR9/lRM4da2etIGcyWnk53r15mszZ8tEufwuj4BzGm4LWHDHdYJmugyuB85j1eH32Ad2hjHI7A9SvTcVF43Km1xmBzmefn8cldGw4SOR+TPAajFOzlueTmMw==
sessionCreation 2019-04-18T13:22:44.4311268+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 1200
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 635341
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1200
basePriceNoTax 1200
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1200
priceAfterDiscountNoTax 1200
priceAfterAgentDiscount 1200
priceAfterAgentDiscountNoTax 1200
priceAfterClubMemberDiscount 1200
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1200
dayFinalPrice 1200
dayFinalPriceNoTax 1200
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1200
basePriceNoTax 1200
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1200
priceAfterDiscountNoTax 1200
priceAfterAgentDiscount 1200
priceAfterAgentDiscountNoTax 1200
priceAfterClubMemberDiscount 1200
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1200
dayFinalPrice 1200
dayFinalPriceNoTax 1200
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1200
basePriceNoTax 1200
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1200
priceAfterDiscountNoTax 1200
priceAfterAgentDiscount 1200
priceAfterAgentDiscountNoTax 1200
priceAfterClubMemberDiscount 1200
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1200
dayFinalPrice 1200
dayFinalPriceNoTax 1200
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8571
parentID 0
name מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים
description מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
shortDescription NULL
startDate 2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 3600
basePriceNoTax 3600
totalPrice 3600
totalPriceNoTax 3600
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 31StandST
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
roomsAvailability
array
roomAvailabiltyList
array
0
array
hotelID 10463
fromDate 2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00
toDate 2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00
adults 2
children 0
isLocal TRUE
customerID 353
priceCodeGroupID 388601
cachedCustomerID 145
infants 0
clerkKey NULL
roomPriceList
array
0
array
creation 2019-04-18T12:59:45.0582666+03:00
roomCategory 111ClassCl
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 3800
totalPriceNoTax 3800
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID zV9ftvaQNEyXz6FM7Dg/cPgzeRhFqFdtKlFuSf4m8lJoaK/1IR/O0crr6j8LsvmkYYMsEkvBUTNp4n+biIKpIbmZvRAJzy3d4RZR6HY68WnBujO4wjN/IYeKNlPxxC2mgQgHI2a6uYsaVdvUNAkqrPDhYCz6YXJXvkyeXqMPgH8HvOVDWLhgRHK1aYJfzdSNMhWIYkEMyvVdnewroos7VnA/MsW8+rcYit8aojWI7k/VYxKOWdioDEaR46gs5fG7Fgjwn1SuOfNkG+Dsc6Wpdbb8sWsXtD5KYOGrBK2OHcG3EtynrJXgE5QV42lYtbP59pYGQUJmcWW4VMWnyt/PAXZpU3yWAiaqc1BVtba1vmdbCwX9f/0bbKDGNG7CA2+UhPbQRNg5I697vQwu+htd903ULyLvXRuB/lNf88I3+Ev87Mj6LuqeeoAXkeReZpjBhwMpepEhcThe9Ao/lKymGGY6VoDpjlLtF6fLRH+l76Y0F1k/H+XdpwyLYtL1UbfxanTsCfl+6PfnuqNE09XcwssUFA5YpDkgDMhfGgYRaITu7Jh03LTZDeS3il5J0gMz6mumV2wGDQuBED7+pT5SkHJsRyQbLfUQ/PVOGWr6wD3y2Cc8Rsi6jggdwO+BKtxYS2XCS4XqYPwYlqQqK0KKkMmy1WDqpjl2sGO4yUqNu8lkPV0Xv8vVVOGNZLdLVB22hTg1NeIv2af5hjUbcDEN4qVwXbkL4QRg1+x/e+T+Y5bmwvX3eEfZDunQDrnC+JRn9Orag+YU1nop0oHBhzQKVxOWG8aeceS3NNMd7MXqq54ubDjiECuPVyvnGOud1cjZoxTs5bnk5jM=
sessionCreation 2019-04-18T13:22:44.4155028+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1200
basePriceNoTax 1200
availableRooms 2
priceAfterDiscount 1200
priceAfterDiscountNoTax 1200
priceAfterInternetDiscount 1200
priceAfterInternetDiscountNoTax 1200
priceAfterAddOnDiscount 1200
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1200
priceAfterClubMemberDiscount 1200
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1200
dayFinalPrice 1200
dayFinalPriceNoTax 1200
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1300
basePriceNoTax 1300
availableRooms 2
priceAfterDiscount 1300
priceAfterDiscountNoTax 1300
priceAfterInternetDiscount 1300
priceAfterInternetDiscountNoTax 1300
priceAfterAddOnDiscount 1300
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1300
priceAfterClubMemberDiscount 1300
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1300
dayFinalPrice 1300
dayFinalPriceNoTax 1300
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1300
basePriceNoTax 1300
availableRooms 3
priceAfterDiscount 1300
priceAfterDiscountNoTax 1300
priceAfterInternetDiscount 1300
priceAfterInternetDiscountNoTax 1300
priceAfterAddOnDiscount 1300
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1300
priceAfterClubMemberDiscount 1300
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1300
dayFinalPrice 1300
dayFinalPriceNoTax 1300
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
1
array
creation 2019-04-18T12:59:45.0738906+03:00
roomCategory 31StandST
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 3500
totalPriceNoTax 3500
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID SrXq4FoYF8OXz6FM7Dg/cP8Mtxyq58NXSM5SJiBlEQ+ezkRq7fGB5LmVN5OR4E/TvmmDEyD3NjL6FgQXaZgdBbhL2pUvf2l68GUDBZuQwv+0M133g+qvbe+/4PfJ7jRZh9ewdqz4NNBLpCuav5FVFayTgLjdAvBEYMk3PIjZHDqwJn8BWedJMhIjEz73KH7bHsFJxIK6+GElnUzlCSQHEuClM0ftw70nJwmOYvJErp9ke1fYjCGnTW2wEz8ggh6E2r0FqgGnSDu57ip1bSwUvrsDmvmvDw4Xt/ojMJ4OMsWs3UlyP89KWZa5rKurej0Sspphtkvyxis2HE0rJ9iYpBk6wyWd0UjeqcKaNrpKYtuC533sn93BQIUNB05eh0RBf+X3qXdpOoI8LigBCcZ0x1OuZu2dqkl8rgukwzJJzz/wCpFeQVC2ErqW3rPWdfiLjjfqgSjE5B2uJCM7BzZ6bYVjAxpe5nA/O7BUABARdvkSbsx0x1KeOzVQ+oZT7oTziet/CVlLvqN/73o3MLOkz685lbNCVKtpdCldg+46kBCwxZ0WNvhEYVMpsnaLf1TVn+4mbaWGSr90CAcTpIHyTOdnqqlqmZI4DsX1obUqMx3l793UqbvVybUwdTBnEl++u+J64PBh/Smsd07PeuYVKcnSfSJo5yLVmmrLyuBzbKyn8DfMOXzv4qpnbLd1GNulbP9UfoPkcpG79ctNugWiIlPhtgF9/+AJp8ixDFswkXP3QyuBxCEfttB4U34c9aGmoa+OSoj1SCwVeSAPwEm4xXaennnYsR0t/NxTTIwzjDDksbb5lJyqTspcjZFKWxSZ1KiLNYu7wiU=
sessionCreation 2019-04-18T13:22:44.4155028+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1100
basePriceNoTax 1100
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1100
priceAfterDiscountNoTax 1100
priceAfterInternetDiscount 1100
priceAfterInternetDiscountNoTax 1100
priceAfterAddOnDiscount 1100
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1100
priceAfterClubMemberDiscount 1100
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1100
dayFinalPrice 1100
dayFinalPriceNoTax 1100
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1200
basePriceNoTax 1200
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1200
priceAfterDiscountNoTax 1200
priceAfterInternetDiscount 1200
priceAfterInternetDiscountNoTax 1200
priceAfterAddOnDiscount 1200
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1200
priceAfterClubMemberDiscount 1200
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1200
dayFinalPrice 1200
dayFinalPriceNoTax 1200
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1200
basePriceNoTax 1200
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1200
priceAfterDiscountNoTax 1200
priceAfterInternetDiscount 1200
priceAfterInternetDiscountNoTax 1200
priceAfterAddOnDiscount 1200
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1200
priceAfterClubMemberDiscount 1200
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1200
dayFinalPrice 1200
dayFinalPriceNoTax 1200
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
2
array
creation 2019-04-18T12:59:45.0738906+03:00
roomCategory 81STDPVST
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 3740
totalPriceNoTax 3740
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID SrXq4FoYF8OXz6FM7Dg/cP8Mtxyq58NX2nAICAp6nDQYytxlbqSYa7osg3OltKiUAHLJdaiL/kgRfLcxTgKwpG+Nj33KdmURtadrDLOijtZzNrE+vt6NTdacgXE4lMSPdO7CtSHFFHag0Ztheoe35QS4ZpqcZantEXVhNU2Rp2v+bzDP73gUCLSvVABsCyVj6gjJV/Y0L1Hzw6Q0DeR2U+q7GOeGhSj1OXf7M8SMnOfyOMq9frP/Afrw3cZilohhntFMqn/W4Jfj69EJSGZAqNDkQtecp2UO/LdltMXBem/6py0yagxb6tTIJMVvw/9AMaqzZYE3Lkpp42dVqY4B/1g/aI1kK8T82F4lzm7wirlL/XJrNtx9t6PBWHmLh6AZ0EXvazUWO/YjIrMWjPN+CwWoeWsSeXu2cjmENvsjUAijMtffbnT4oVS4/aS1kncJ97hBxJ1oTVr6nAXguORfxolaLIbVJgnn0ciLC/BGyDdoTMtD9S9J78CDRfJQ2aesVu61gMn9anZGputh373UoAhZNyGA267cQclcBwMvvF5ahiGXUofhOQR4Ye4vF7uSKeL0N0+YBmBxPm+/hXfilrO4Ki3GtHRCyWu6Edlxgx4IQek1Gf6JK3MQ4/MwENyUNOvtyQpuYVPfrRYbKS64FUweOm0BMLGE7p2HtFv52lRvmobVk0qJxtYTZ9G+RoBJZM/1Mfp6VRy1LN/rE6d9rI7tUuKBCe+kcWSsCK7CaJUuiE4QyY5sDtG71wL/Dge8ErbV6Z+S4CZQKWY1TTEqlBbzp870HtzSpKmhPkMwkCNWX5EOxraMMcG5DkYvhch2rc1dWFAVe4HUqIs1i7vCJQ==
sessionCreation 2019-04-18T13:22:44.4155028+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1180
basePriceNoTax 1180
availableRooms 3
priceAfterDiscount 1180
priceAfterDiscountNoTax 1180
priceAfterInternetDiscount 1180
priceAfterInternetDiscountNoTax 1180
priceAfterAddOnDiscount 1180
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1180
priceAfterClubMemberDiscount 1180
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1180
dayFinalPrice 1180
dayFinalPriceNoTax 1180
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1280
basePriceNoTax 1280
availableRooms 2
priceAfterDiscount 1280
priceAfterDiscountNoTax 1280
priceAfterInternetDiscount 1280
priceAfterInternetDiscountNoTax 1280
priceAfterAddOnDiscount 1280
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1280
priceAfterClubMemberDiscount 1280
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1280
dayFinalPrice 1280
dayFinalPriceNoTax 1280
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1280
basePriceNoTax 1280
availableRooms 2
priceAfterDiscount 1280
priceAfterDiscountNoTax 1280
priceAfterInternetDiscount 1280
priceAfterInternetDiscountNoTax 1280
priceAfterAddOnDiscount 1280
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1280
priceAfterClubMemberDiscount 1280
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1280
dayFinalPrice 1280
dayFinalPriceNoTax 1280
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
requestDescriptor 1
isClubMemberResult FALSE
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
discountPercent 0
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
pctList
array
0
array
hotelID 10463
languageID 2
priceCode מחירון
name מחירון
description מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
picture1Url NULL
picture2Url NULL
isCachedData FALSE
apiStart 2019-04-18T13:22:44.3223838+03:00
apiEnd 2019-04-18T13:22:44.3463584+03:00
{"error":false,"warning":false,"message":null,"remoteServiceUrl":null,"data":{"packageToBookPerPax":{"packageToBookList":[{"requestDescriptor":66699695,"packagesList":[{"creation":"2019-04-18T13:16:50.9061676+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"KJIdHARJ8daXz6FM7Dg\/cBgEytUPxfTQXwqAXoab6nCV+YUeWUyM9c+4OYmK4k+75\/J9gs9tLE1cDjLGVr5ciHfE2s9kKkrO3TErDXKAQj22K1zByxW8HOjaN5XJsjszbGgBITB8+tFFj48nN+lmiewcWX7pr40CxroJAk4MKXjVcWiDG\/uwT8y0b9+TUuSXtNTeA7u879miQXXYiTbIRvARXYnUH6yj\/fw2CojqVFBgNMDujQq1uJk7GpsnPFR2EYDowPltEk5f8efOr4wN3BbEAVmqXESTASvpWW07g7WDdhCsMyWf1wL0334kvrYPSS+HcuD7XPxzLCkg\/RtAHooKShr\/WnidzX4vDQGT7TjtRv0o6q5naWJhT5SS+s1R1kfZamSEdwiFi7Q5LfqGo+17x\/zFJbt59yGAFDhE1QzTSylkAWFIk1iH7nT4VQzhtHmjL9T9kwqelNyUJ+s5uvC0hsnmpyNvBVdaneJA0Xl4trC1kjXD9\/az6mfFDAOyx\/a34wC9Rd\/2t\/asMH7LvuyHjTLm79luv17K0R1L0pJGDe\/D4B36F0MJQZG71r5TE4a9Zd8t5lwhR5B2lWn2IVXAECG\/TUpqW4r1vGx5M1EA3H9TGkpgYSp23pSWAT7ifE5uQEjqN3Gf1uFXalxcgUPio1+mStPakcaWoRZxLHhXZYzlLdtVPqaYs9oWZkjciv\/kZs4g7HBufWckz1xFFLK+YPhvI1zA+2fBcudbECMEfqc2O5LyHTyd90NK6U8VPMmXjqfZ0sjiXeb7AaaNXNc3KY4WdX6ChE62eim5eiMVKAr5N\/o4DGJ7YY5G9+vYuU4MR8GrmUdTF9I\/x9asSSJRCncm1UpY","sessionCreation":"2019-04-18T13:22:44.4155028+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":1280,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":2,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":635341,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1280,"basePriceNoTax":1280,"availableRooms":2,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1280,"priceAfterDiscountNoTax":1280,"priceAfterAgentDiscount":1280,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1280,"priceAfterClubMemberDiscount":1280,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1280,"dayFinalPrice":1280,"dayFinalPriceNoTax":1280,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1280,"basePriceNoTax":1280,"availableRooms":2,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1280,"priceAfterDiscountNoTax":1280,"priceAfterAgentDiscount":1280,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1280,"priceAfterClubMemberDiscount":1280,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1280,"dayFinalPrice":1280,"dayFinalPriceNoTax":1280,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1280,"basePriceNoTax":1280,"availableRooms":2,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1280,"priceAfterDiscountNoTax":1280,"priceAfterAgentDiscount":1280,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1280,"priceAfterClubMemberDiscount":1280,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1280,"dayFinalPrice":1280,"dayFinalPriceNoTax":1280,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8574,"parentID":8571,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":3840,"basePriceNoTax":3840,"totalPrice":3840,"totalPriceNoTax":3840,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"81STDPVST","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-04-18T13:16:50.9061676+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"SmKxUHnR\/tuXz6FM7Dg\/cDIzxvq64NEVrwOykqJ8X2IwSZV2FBuZzqJjb1pwMRxF\/2HpcVK\/AanisAEbqMX6uvLP2gSLInQVb9fcNsykeDz9nGYHf\/NrWkqchLoF8IT\/Gko0ZZWWEGWrS\/PN5lMUFZtcYnEACzfKgIpoaz+ewbeDWLGqLiWvTEckNr7hxSaRvglqU1xq5AwZ99I6YyU6jAXy05PEkB6rnF\/jBNhEbKpL\/c3DncaPVnmW+9iLFYEb71IOHBO5BWnwY4nYxX\/SpimE+Dzc6EzYW0QOGP6ilX0EQD34UX22KUl03ipub+pxgHTLe6aW1OjH69jMiZcTFrhWX3XPEsicC\/gba8OtD0QamwDLVGNxKy4W\/BNW690pYmou4sH8kc\/\/oU9xQNn0TG0X0TMEMtDvi0aCA5HnlR6o3PuUddpwnwVtnlfV6nVlM32Vo2F4ralkLvsLKz+sOGQ+yiUS4G0e2Fzlz1RX19bt7Jb2e10MxQT3GouBjozqVDW7XkSv4QRy6uoCl8F7S6eI6frQXmfFtVgKVzJ76a7XIk4jh7EwgvXIrPYNEgUTfIuxOTos5yQY\/0NHG6SnFixtcqwKAqpmb\/2Og6Gop3BGmqa3i3DhX\/E1GEjuMxxHUNyVfVR9cGi1T7UuJAd+KTD6PifVci6o1qU9ZkOBPg2cXQdOLC4WWPCupTuLPTYHa0EAElvzDypH7jKYbO0xsBAK+XLQ7JuSkKxiMeyZlKvUP\/4bEuhjeY5kdMkuzXB01gz1dsDhfpQsDw\/BNK2VSUpMngTgKDcftu+8A6eJ0RNQ\/5h0zzzO72UCsg6Nn+GjcueN1z2cm8KjFOzlueTmMw==","sessionCreation":"2019-04-18T13:22:44.4155028+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":1300,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":2,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":635341,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1300,"basePriceNoTax":1300,"availableRooms":2,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1300,"priceAfterDiscountNoTax":1300,"priceAfterAgentDiscount":1300,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1300,"priceAfterClubMemberDiscount":1300,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1300,"dayFinalPrice":1300,"dayFinalPriceNoTax":1300,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1300,"basePriceNoTax":1300,"availableRooms":2,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1300,"priceAfterDiscountNoTax":1300,"priceAfterAgentDiscount":1300,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1300,"priceAfterClubMemberDiscount":1300,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1300,"dayFinalPrice":1300,"dayFinalPriceNoTax":1300,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1300,"basePriceNoTax":1300,"availableRooms":2,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1300,"priceAfterDiscountNoTax":1300,"priceAfterAgentDiscount":1300,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1300,"priceAfterClubMemberDiscount":1300,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1300,"dayFinalPrice":1300,"dayFinalPriceNoTax":1300,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8576,"parentID":8571,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":3900,"basePriceNoTax":3900,"totalPrice":3900,"totalPriceNoTax":3900,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"111ClassCl","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-04-18T13:16:50.9061676+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"KJIdHARJ8daXz6FM7Dg\/cDIzxvq64NEVrwOykqJ8X2LOeN6N+eAyJeDtoAZtBVd+gNGS9PIdidTPBqp0h1H6IfLP2gSLInQVb9fcNsykeDxb1NUJfObwf+DL1mXDQpaxidPqjbEfpFb2NEP9Ni51ywNhZbQeumAiD+\/XB+I8\/mijBxIkxG4MdeT+n6mXPUto2LJfrrZkLKA0cjZGqlkt+rq5\/0Hn3Y9htVvq8WU6UZCz7fLTJOS20gYJ1gW0NJrx3ilxFnHzlKlgdLlZbdw41IKkz3ZqEKitAyey7Zq0VgngZDuNOBbd4xNTdjv\/AhQtG+bTYmQ05N+mt2RUOMJlFIGa7rTvSdO1VNeHK+VAgfuE7Ak70l\/jEE+qa7N3jQebIe7Pn5XjYE2y8XXxcR6v0Buf+rPtuXkVQwfUNI3uerdIM9nii5zm1FtMf+We1jASGi\/Qo03riVvnf2i7vr8SwnTI+wDEmeeYiFVmckc9jOJxCegZV3V7Jp1P1NWZjtJq5htE264en04SmbeYIpYz4IrORbkUZGOKUzL\/Vt34A4Qc\/fRN9Un+9gkPfpBKABFHflYrrdnzfb5WY2EvbKvxXTTxMOryuYXoNNEAC+0pDjSnnDOA5lsrwm40QeHn8D+RPdWCcUFEhnA9ef3lgqeImvXXsK71vuhIMrsrp5kew4CEcHsJZ42WIYFTOETD5yzKE2Xc8PGCrhYKousRwY1\/Bnf0LuqC3hoR9\/lRM4da2etIGcyWnk53r15mszZ8tEufwuj4BzGm4LWHDHdYJmugyuB85j1eH32Ad2hjHI7A9SvTcVF43Km1xmBzmefn8cldGw4SOR+TPAajFOzlueTmMw==","sessionCreation":"2019-04-18T13:22:44.4311268+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":1200,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":635341,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1200,"basePriceNoTax":1200,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1200,"priceAfterDiscountNoTax":1200,"priceAfterAgentDiscount":1200,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1200,"priceAfterClubMemberDiscount":1200,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1200,"dayFinalPrice":1200,"dayFinalPriceNoTax":1200,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1200,"basePriceNoTax":1200,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1200,"priceAfterDiscountNoTax":1200,"priceAfterAgentDiscount":1200,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1200,"priceAfterClubMemberDiscount":1200,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1200,"dayFinalPrice":1200,"dayFinalPriceNoTax":1200,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1200,"basePriceNoTax":1200,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1200,"priceAfterDiscountNoTax":1200,"priceAfterAgentDiscount":1200,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1200,"priceAfterClubMemberDiscount":1200,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1200,"dayFinalPrice":1200,"dayFinalPriceNoTax":1200,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8571,"parentID":0,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":3600,"basePriceNoTax":3600,"totalPrice":3600,"totalPriceNoTax":3600,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"31StandST","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false}]}]},"roomsAvailability":{"roomAvailabiltyList":[{"hotelID":10463,"fromDate":"2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00","toDate":"2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00","adults":2,"children":0,"isLocal":true,"customerID":353,"priceCodeGroupID":388601,"cachedCustomerID":145,"infants":0,"clerkKey":null,"roomPriceList":[{"creation":"2019-04-18T12:59:45.0582666+03:00","roomCategory":"111ClassCl","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":3800,"totalPriceNoTax":3800,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"zV9ftvaQNEyXz6FM7Dg\/cPgzeRhFqFdtKlFuSf4m8lJoaK\/1IR\/O0crr6j8LsvmkYYMsEkvBUTNp4n+biIKpIbmZvRAJzy3d4RZR6HY68WnBujO4wjN\/IYeKNlPxxC2mgQgHI2a6uYsaVdvUNAkqrPDhYCz6YXJXvkyeXqMPgH8HvOVDWLhgRHK1aYJfzdSNMhWIYkEMyvVdnewroos7VnA\/MsW8+rcYit8aojWI7k\/VYxKOWdioDEaR46gs5fG7Fgjwn1SuOfNkG+Dsc6Wpdbb8sWsXtD5KYOGrBK2OHcG3EtynrJXgE5QV42lYtbP59pYGQUJmcWW4VMWnyt\/PAXZpU3yWAiaqc1BVtba1vmdbCwX9f\/0bbKDGNG7CA2+UhPbQRNg5I697vQwu+htd903ULyLvXRuB\/lNf88I3+Ev87Mj6LuqeeoAXkeReZpjBhwMpepEhcThe9Ao\/lKymGGY6VoDpjlLtF6fLRH+l76Y0F1k\/H+XdpwyLYtL1UbfxanTsCfl+6PfnuqNE09XcwssUFA5YpDkgDMhfGgYRaITu7Jh03LTZDeS3il5J0gMz6mumV2wGDQuBED7+pT5SkHJsRyQbLfUQ\/PVOGWr6wD3y2Cc8Rsi6jggdwO+BKtxYS2XCS4XqYPwYlqQqK0KKkMmy1WDqpjl2sGO4yUqNu8lkPV0Xv8vVVOGNZLdLVB22hTg1NeIv2af5hjUbcDEN4qVwXbkL4QRg1+x\/e+T+Y5bmwvX3eEfZDunQDrnC+JRn9Orag+YU1nop0oHBhzQKVxOWG8aeceS3NNMd7MXqq54ubDjiECuPVyvnGOud1cjZoxTs5bnk5jM=","sessionCreation":"2019-04-18T13:22:44.4155028+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1200,"basePriceNoTax":1200,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":1200,"priceAfterDiscountNoTax":1200,"priceAfterInternetDiscount":1200,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1200,"priceAfterAddOnDiscount":1200,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1200,"priceAfterClubMemberDiscount":1200,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1200,"dayFinalPrice":1200,"dayFinalPriceNoTax":1200,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1300,"basePriceNoTax":1300,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":1300,"priceAfterDiscountNoTax":1300,"priceAfterInternetDiscount":1300,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1300,"priceAfterAddOnDiscount":1300,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1300,"priceAfterClubMemberDiscount":1300,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1300,"dayFinalPrice":1300,"dayFinalPriceNoTax":1300,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1300,"basePriceNoTax":1300,"availableRooms":3,"priceAfterDiscount":1300,"priceAfterDiscountNoTax":1300,"priceAfterInternetDiscount":1300,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1300,"priceAfterAddOnDiscount":1300,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1300,"priceAfterClubMemberDiscount":1300,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1300,"dayFinalPrice":1300,"dayFinalPriceNoTax":1300,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T12:59:45.0738906+03:00","roomCategory":"31StandST","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":3500,"totalPriceNoTax":3500,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"SrXq4FoYF8OXz6FM7Dg\/cP8Mtxyq58NXSM5SJiBlEQ+ezkRq7fGB5LmVN5OR4E\/TvmmDEyD3NjL6FgQXaZgdBbhL2pUvf2l68GUDBZuQwv+0M133g+qvbe+\/4PfJ7jRZh9ewdqz4NNBLpCuav5FVFayTgLjdAvBEYMk3PIjZHDqwJn8BWedJMhIjEz73KH7bHsFJxIK6+GElnUzlCSQHEuClM0ftw70nJwmOYvJErp9ke1fYjCGnTW2wEz8ggh6E2r0FqgGnSDu57ip1bSwUvrsDmvmvDw4Xt\/ojMJ4OMsWs3UlyP89KWZa5rKurej0Sspphtkvyxis2HE0rJ9iYpBk6wyWd0UjeqcKaNrpKYtuC533sn93BQIUNB05eh0RBf+X3qXdpOoI8LigBCcZ0x1OuZu2dqkl8rgukwzJJzz\/wCpFeQVC2ErqW3rPWdfiLjjfqgSjE5B2uJCM7BzZ6bYVjAxpe5nA\/O7BUABARdvkSbsx0x1KeOzVQ+oZT7oTziet\/CVlLvqN\/73o3MLOkz685lbNCVKtpdCldg+46kBCwxZ0WNvhEYVMpsnaLf1TVn+4mbaWGSr90CAcTpIHyTOdnqqlqmZI4DsX1obUqMx3l793UqbvVybUwdTBnEl++u+J64PBh\/Smsd07PeuYVKcnSfSJo5yLVmmrLyuBzbKyn8DfMOXzv4qpnbLd1GNulbP9UfoPkcpG79ctNugWiIlPhtgF9\/+AJp8ixDFswkXP3QyuBxCEfttB4U34c9aGmoa+OSoj1SCwVeSAPwEm4xXaennnYsR0t\/NxTTIwzjDDksbb5lJyqTspcjZFKWxSZ1KiLNYu7wiU=","sessionCreation":"2019-04-18T13:22:44.4155028+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1100,"basePriceNoTax":1100,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1100,"priceAfterDiscountNoTax":1100,"priceAfterInternetDiscount":1100,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1100,"priceAfterAddOnDiscount":1100,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1100,"priceAfterClubMemberDiscount":1100,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1100,"dayFinalPrice":1100,"dayFinalPriceNoTax":1100,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1200,"basePriceNoTax":1200,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1200,"priceAfterDiscountNoTax":1200,"priceAfterInternetDiscount":1200,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1200,"priceAfterAddOnDiscount":1200,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1200,"priceAfterClubMemberDiscount":1200,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1200,"dayFinalPrice":1200,"dayFinalPriceNoTax":1200,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1200,"basePriceNoTax":1200,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1200,"priceAfterDiscountNoTax":1200,"priceAfterInternetDiscount":1200,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1200,"priceAfterAddOnDiscount":1200,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1200,"priceAfterClubMemberDiscount":1200,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1200,"dayFinalPrice":1200,"dayFinalPriceNoTax":1200,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T12:59:45.0738906+03:00","roomCategory":"81STDPVST","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":3740,"totalPriceNoTax":3740,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"SrXq4FoYF8OXz6FM7Dg\/cP8Mtxyq58NX2nAICAp6nDQYytxlbqSYa7osg3OltKiUAHLJdaiL\/kgRfLcxTgKwpG+Nj33KdmURtadrDLOijtZzNrE+vt6NTdacgXE4lMSPdO7CtSHFFHag0Ztheoe35QS4ZpqcZantEXVhNU2Rp2v+bzDP73gUCLSvVABsCyVj6gjJV\/Y0L1Hzw6Q0DeR2U+q7GOeGhSj1OXf7M8SMnOfyOMq9frP\/Afrw3cZilohhntFMqn\/W4Jfj69EJSGZAqNDkQtecp2UO\/LdltMXBem\/6py0yagxb6tTIJMVvw\/9AMaqzZYE3Lkpp42dVqY4B\/1g\/aI1kK8T82F4lzm7wirlL\/XJrNtx9t6PBWHmLh6AZ0EXvazUWO\/YjIrMWjPN+CwWoeWsSeXu2cjmENvsjUAijMtffbnT4oVS4\/aS1kncJ97hBxJ1oTVr6nAXguORfxolaLIbVJgnn0ciLC\/BGyDdoTMtD9S9J78CDRfJQ2aesVu61gMn9anZGputh373UoAhZNyGA267cQclcBwMvvF5ahiGXUofhOQR4Ye4vF7uSKeL0N0+YBmBxPm+\/hXfilrO4Ki3GtHRCyWu6Edlxgx4IQek1Gf6JK3MQ4\/MwENyUNOvtyQpuYVPfrRYbKS64FUweOm0BMLGE7p2HtFv52lRvmobVk0qJxtYTZ9G+RoBJZM\/1Mfp6VRy1LN\/rE6d9rI7tUuKBCe+kcWSsCK7CaJUuiE4QyY5sDtG71wL\/Dge8ErbV6Z+S4CZQKWY1TTEqlBbzp870HtzSpKmhPkMwkCNWX5EOxraMMcG5DkYvhch2rc1dWFAVe4HUqIs1i7vCJQ==","sessionCreation":"2019-04-18T13:22:44.4155028+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1180,"basePriceNoTax":1180,"availableRooms":3,"priceAfterDiscount":1180,"priceAfterDiscountNoTax":1180,"priceAfterInternetDiscount":1180,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1180,"priceAfterAddOnDiscount":1180,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1180,"priceAfterClubMemberDiscount":1180,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1180,"dayFinalPrice":1180,"dayFinalPriceNoTax":1180,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1280,"basePriceNoTax":1280,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":1280,"priceAfterDiscountNoTax":1280,"priceAfterInternetDiscount":1280,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1280,"priceAfterAddOnDiscount":1280,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1280,"priceAfterClubMemberDiscount":1280,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1280,"dayFinalPrice":1280,"dayFinalPriceNoTax":1280,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1280,"basePriceNoTax":1280,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":1280,"priceAfterDiscountNoTax":1280,"priceAfterInternetDiscount":1280,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1280,"priceAfterAddOnDiscount":1280,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1280,"priceAfterClubMemberDiscount":1280,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1280,"dayFinalPrice":1280,"dayFinalPriceNoTax":1280,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null}],"requestDescriptor":1,"isClubMemberResult":false,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"discountPercent":0,"isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null}]},"pctList":[{"hotelID":10463,"languageID":2,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","name":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","description":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df \u05d9\u05e9\u05e8\u05d0\u05dc\u05d9\u05dd *\r\n \u05ea\u05e0\u05d0\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e2\u05d5\u05e0\u05d4 \u05e8\u05d2\u05d9\u05dc\u05d4: \u05e2\u05d3 7 \u05d9\u05de\u05d9 \u05e2\u05e1\u05e7\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d4\u05d2\u05e2\u05d4 \u05dc\u05dc\u05d0 \u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc\r\n\u05e4\u05d7\u05d5\u05ea \u05de7 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d5\u05e2\u05d3 3 \u05d9\u05de\u05d9 \u05e2\u05e1\u05e7\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05de\u05d5\u05e2\u05d3 \u05d4\u05d0\u05d9\u05e8\u05d5\u05d7 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d9\u05d1 \u05d4\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05df \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 25% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4\r\n\u05e4\u05d7\u05d5\u05ea \u05de 3 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d0\u05d9\u05e8\u05d5\u05d7 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d9\u05d1 \u05d4\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05df \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 50% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05e2\u05e1\u05e7\u05d4\r\n\u05ea\u05e0\u05d0\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05d9\u05d5\u05dc\u05d9 \u05d0\u05d5\u05d2\u05d5\u05e1\u05d8 \u05d5\u05d7\u05d2\u05d9\u05dd \u05d9\u05d4\u05d5\u05d3\u05d9\u05dd\/\u05e0\u05d5\u05e6\u05e8\u05d9\u05dd \/\u05de\u05d5\u05e1\u05dc\u05de\u05d9\u05dd \u05d4\u05d7\u05dc \u05de14 \u05d9\u05d5\u05dd \u05d5\u05e2\u05d3 7 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d4\u05d2\u05e2\u05d4\r\n\u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d9\u05d1 \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 5% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4 \u05d0\u05d5 100 \u05e9\"\u05d7 \u05d4\u05e0\u05de\u05d5\u05da \u05de\u05d1\u05e0\u05d9\u05d4\u05dd \r\n\u05e4\u05dc\u05d5\u05ea \u05de7 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d0\u05d9\u05e8\u05d5\u05d7 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d9\u05d1 \u05d4\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05df \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 50% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05e2\u05e1\u05e7\u05d0\r\n\u05d0\u05d9 \u05d4\u05d2\u05e2\u05d4 \u05dc\u05de\u05dc\u05d5\u05df \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d1 \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05de\u05dc\u05d0\u05d9\u05dd\r\n\u05e7\u05d1\u05dc\u05ea \u05d7\u05d3\u05e8\u05d9\u05dd \u05d1\u05de\u05d5\u05e6\"\u05e9 \u05d4\u05d7\u05dc \u05de\u05e9\u05e2\u05d4 \u05dc\u05d0\u05d7\u05e8 \u05e6\u05d0\u05ea \u05e9\u05d1\u05ea\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n","picture1Url":null,"picture2Url":null}]},"isCachedData":false,"apiStart":"2019-04-18T13:22:44.3223838+03:00","apiEnd":"2019-04-18T13:22:44.3463584+03:00"}
 • חדר סטנדרט
  חדר סטנדרט החדר מאובזר במיטה זוגית, חדר אמבטיה , טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט החדר תפוסה מרבית בחדר: זוג, זוג וילד, זוג ותינוק. ***החדר לא מאכלס זוג+2+תינוק.
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 3 לילות
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪3185₪3500
  הכל כלול
  מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים - מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪3276₪3600
 • סטנדרט פונה לבריכה עם מרפסת
  סטנדרט פונה לבריכה עם מרפסת חדר פונה לכיוון הבריכה עם מרפסת
  נותרו 2 חדרים אחרונים בממשק!! מהרו להזמין!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 3 לילות
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪3403₪3740
  הכל כלול
  מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים - מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪3494₪3840
 • חדר קלאסיק
  חדר קלאסיק חדר סטנדרט מחודש ומעוצב בקונספט עכשווי , רגוע ונעים. החדר :מאובזר במיטה זוגית, חדר אמבטיה , טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט
  נותרו 2 חדרים אחרונים בממשק!! מהרו להזמין!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 3 לילות
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪3458₪3800
  הכל כלול
  מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים - מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪3549₪3900
 • הזמנה באישור מיידי - פרטי ההזמנה שלי

  • כרטיס אשראי לביטחון בלבד! התשלום מתבצע במלון (באשראי או במזומן) או לפי המפורט במבצע
  • במבצע של חברת אשראי מסויימת, זכאים למחיר המבצע המזמינים באמצעות הכרטיס של אותה החברה בלבד!