אנא המתן בזמן שהמערכת שלנו מחפשת עבורך את החופשה

loading...
loading...

להלן תוצאות עבור בי קלאב אילת הכל כלול

תאריך כניסה: ביום א' - 21/04/2019 , תאריך יציאה: ביום ה' - 25/04/2019, לילות: 4
$var (array)
error FALSE
warning FALSE
message NULL
remoteServiceUrl NULL
data
array
packageToBookPerPax
array
packageToBookList
array
0
array
requestDescriptor 81943796
packagesList
array
0
array
creation 2019-04-18T13:08:47.3842428+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID JBBsdGWk8HWXz6FM7Dg/cKuTSAP2AQh7X+tsZ+EPNIOjfp8Gd3xnrRM0+hj+ViQsJPgMy4wBT7geHiDu5w1360bmHwIRAxxy8jYmkvjLLOi3NTtpwS4BcNyZYSGYYWMlnaaKDiIi03G2c2kMLfTWRK7/hZ67XJQtXbcH9iOuYUgdq4uMNbCGqIdqIuVgpMnC+Idng+YuQFjUjZo0rjnGYeyqRJj+lTAckUUL6SI2+yitBL2bIV7geunFKKXZxOFfiUQ+9TmHRTnQ1MhLjfWdx+YlB/RdWLCbcGL/zXfyMROsaUlJhEvYiy9ncUBrJULVj/36F9OtO9IZ75bj0vKmw+34V87+4cRkSpUtldet2gtLzq3viSfVSKJv7j8L+aKb12B8iKy4vcA/kIEaIgDBseDHLufSYWVfwG/D9JfmuLKPOuq8L6HwDeuW7VlHTRU4KSgzRcJmeqAnWHpXSlvsvAFqQSyX+zzxmPbyYaAYPjZcqq+i+sanAoqcPRMYi8QKYQWu9G5HHWP+xdY7BrykZrg5oG8NU5vg8rvDH/QXryFFC3uHwdtbhtdWgAXCwU54jeyJaJNhMw72IUMFdkvJ7TunVdELo877hNtMpT6oNs1wZyUZtwoQvLLQvGDXnpGa2l0QISXx7+gqgTbyq93O4xkv30QxYzsZySOvBcf0tTMnC9N2/sY+r2j2WvGsA+Q2XNFcTIgztkceHecrocZAKNwLsgLQI7zUeYoRm8jdi6VJMIdrjCbz4p1B4Rr+w4jtzzRt/WqmvQDy25PUtJpksC88zCbnMtTAe4J57jyMFxc5E5k5MTCTQfNCLDWRZMq/J1UXmKfiQJd7hZmU4/FOFBjzrWkXM+BwIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2019-04-18T13:29:26.8119762+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 1350
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 635341
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1350
basePriceNoTax 1350
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1350
priceAfterDiscountNoTax 1350
priceAfterAgentDiscount 1350
priceAfterAgentDiscountNoTax 1350
priceAfterClubMemberDiscount 1350
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1350
dayFinalPrice 1350
dayFinalPriceNoTax 1350
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-22T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1350
basePriceNoTax 1350
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1350
priceAfterDiscountNoTax 1350
priceAfterAgentDiscount 1350
priceAfterAgentDiscountNoTax 1350
priceAfterClubMemberDiscount 1350
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1350
dayFinalPrice 1350
dayFinalPriceNoTax 1350
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-04-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1350
basePriceNoTax 1350
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1350
priceAfterDiscountNoTax 1350
priceAfterAgentDiscount 1350
priceAfterAgentDiscountNoTax 1350
priceAfterClubMemberDiscount 1350
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1350
dayFinalPrice 1350
dayFinalPriceNoTax 1350
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
3
array
dayDate 2019-04-24T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1350
basePriceNoTax 1350
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1350
priceAfterDiscountNoTax 1350
priceAfterAgentDiscount 1350
priceAfterAgentDiscountNoTax 1350
priceAfterClubMemberDiscount 1350
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1350
dayFinalPrice 1350
dayFinalPriceNoTax 1350
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8531
parentID 8527
name מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים
description מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
shortDescription NULL
startDate 2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-04-25T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 5400
basePriceNoTax 5400
totalPrice 5400
totalPriceNoTax 5400
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 71STD PST
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
1
array
creation 2019-04-18T13:08:47.3842428+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID Apcddf48AbeXz6FM7Dg/cLMyEhbBNaAW4nKnjWPZjui2kAiy84PZDb11X9FAkt7iFutr7il7EBA9w8QyxWXctICv5c2413svCEdP3pJVkkEfLKOlng8xdmZVyvnmnH0wan+BUy4f63yrlV3bIHN7oyNOf10BHemrq6ajSIr7e9kx4ebK75dX4LZ7bZmqUFiH1eIJWnuywiT+uXSoDScrVTheH2+Ba33cLxxQ5QqkDqRPDLRHUmWLag+LttKOhMu5S+4DptFV48uCgtl2OPDBnae+KOVOheXyvJpYmzk+bxCjQmSzoXWCMjKYLhOiRu3SMDHfYtA7IBNDj/J1UeE496Xbs/XDstq3l4pXA1VZgnMM6u3/Y6ASOyVu2by5GvndlTe6teOxYoQNkEPXYAlEsObFbqVKxERCfb3OhjkWfvii31ek3XE+2X7/p5d8lMrJq251p6+kPto595inaKrp+piPZlgFs/g7VQ2/Kp9FZaqQUCQWGO4lmbeoP9EDs3APRDa07PX3agy0trf2J/EEYKpcENO5eeyYKWXS52dhWRiiM+80/+XZm1gPF4o0bz8tberiN82NP6mtMSbrOwUuZDojU9ei6U6fFPtXAI6IOwaGXV3F3kJYYFfYj1aH0tiT5eUMd1gpz6kZ92RArXhcRe9IGI8TcvehditvHiR7KnGTKWblqsKsGp2LWBbD3ZOg8RMHlk+pgyckqwR0HtU/xvwu6m1aNX+GMCpvWUdbIAJOU4nJdTbbPmhhnzMcfjCi1U51xBAsXTQdyh54evr3BxVjIBiJCwYaKYbc4CZ8GCJkhUCxLzhCyynqhP17N9L+dMlFBLH5uH5FBEAEKdcoXSJRCncm1UpY
sessionCreation 2019-04-18T13:29:26.8119762+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 1400
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 635341
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1400
basePriceNoTax 1400
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1400
priceAfterDiscountNoTax 1400
priceAfterAgentDiscount 1400
priceAfterAgentDiscountNoTax 1400
priceAfterClubMemberDiscount 1400
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1400
dayFinalPrice 1400
dayFinalPriceNoTax 1400
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-22T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1400
basePriceNoTax 1400
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1400
priceAfterDiscountNoTax 1400
priceAfterAgentDiscount 1400
priceAfterAgentDiscountNoTax 1400
priceAfterClubMemberDiscount 1400
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1400
dayFinalPrice 1400
dayFinalPriceNoTax 1400
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-04-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1400
basePriceNoTax 1400
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1400
priceAfterDiscountNoTax 1400
priceAfterAgentDiscount 1400
priceAfterAgentDiscountNoTax 1400
priceAfterClubMemberDiscount 1400
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1400
dayFinalPrice 1400
dayFinalPriceNoTax 1400
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
3
array
dayDate 2019-04-24T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1400
basePriceNoTax 1400
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1400
priceAfterDiscountNoTax 1400
priceAfterAgentDiscount 1400
priceAfterAgentDiscountNoTax 1400
priceAfterClubMemberDiscount 1400
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1400
dayFinalPrice 1400
dayFinalPriceNoTax 1400
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8532
parentID 8527
name מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים
description מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
shortDescription NULL
startDate 2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-04-25T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 5600
basePriceNoTax 5600
totalPrice 5600
totalPriceNoTax 5600
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 111ClassCl
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
2
array
creation 2019-04-18T13:08:47.3998680+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID Apcddf48AbeXz6FM7Dg/cKuTSAP2AQh7L/NgOi1JJXqSo+T8NwAZNm05YMbPaZnhW+kmn7yPMdQ9SmquKL1qvmI2JJlKAbe0MbJ1k1+R4TVHQUgK/RcL2dyZYSGYYWMlnaaKDiIi03GLzv56EBwaiLHBCwNouZ6fCaThosfXdIKzlq5F1NrbaCAA/KilJzhR0fTzWkriTeM9IJc18gHqX4dWl5Nr7ssq0sNHyvqYZhkGEqc34XRU/SrKaqNpjfrHooBy/OJXzH+8TGWNaTejF0bg5Zs3koW3JK+zjsklj4gzCoVc8sPC2OSOEvhLSmHIlcDZH4VRmFavApzbLsdqGoU8Eu+POgN87G7uQNqfdYmnexBQDGKZZPUAV4OFrsBYdJqnFanhRQUxzmBR9EDnaePLP1U5vD/cvdylzrag/CJuuwXAGJyaDZNAcVxUvNw01BBz5aEL0F3PSK9bzabi5oLntQ1UsCZIHX4GyvZEPLE9qti7l1ZCjOvrVwr27o2SbOmmaOKauCST5lkZFxCcJTlk+1aBrenbxi7E1r2c9fr4N92nVgPprKP+GpdyosM2P8AVDRAlgpFSQ/PFE0sYMBPv4tqHDAjIaJ+Az/rU75oye78142lH1CqUhU0cLm5pVG1X/niviLkgw4pGfhF+fbQjOtb0rCdEEhvqxoyXGzu4p2ovDwYFeqvCkIkCsVSzbzHKeYs/IxEMnvqP8zhfypcG+wmbNRbPzXvfL2LIbbowBwN5D3WyIIfx+yfkYjWiJCg1xjDQDYC9vFJRTRWkMTjejJqK+RsCcqc6REF2lPLEr6zsgCgDUigdWYF9WXDEFJ3q7GacSkpPYbz5zIVjNZebuvUgtjF4IlEKdybVSlg=
sessionCreation 2019-04-18T13:29:26.8119762+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 1420
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 3
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 635341
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1420
basePriceNoTax 1420
availableRooms 3
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1420
priceAfterDiscountNoTax 1420
priceAfterAgentDiscount 1420
priceAfterAgentDiscountNoTax 1420
priceAfterClubMemberDiscount 1420
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1420
dayFinalPrice 1420
dayFinalPriceNoTax 1420
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-22T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1420
basePriceNoTax 1420
availableRooms 3
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1420
priceAfterDiscountNoTax 1420
priceAfterAgentDiscount 1420
priceAfterAgentDiscountNoTax 1420
priceAfterClubMemberDiscount 1420
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1420
dayFinalPrice 1420
dayFinalPriceNoTax 1420
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-04-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1420
basePriceNoTax 1420
availableRooms 3
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1420
priceAfterDiscountNoTax 1420
priceAfterAgentDiscount 1420
priceAfterAgentDiscountNoTax 1420
priceAfterClubMemberDiscount 1420
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1420
dayFinalPrice 1420
dayFinalPriceNoTax 1420
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
3
array
dayDate 2019-04-24T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1420
basePriceNoTax 1420
availableRooms 3
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1420
priceAfterDiscountNoTax 1420
priceAfterAgentDiscount 1420
priceAfterAgentDiscountNoTax 1420
priceAfterClubMemberDiscount 1420
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1420
dayFinalPrice 1420
dayFinalPriceNoTax 1420
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8534
parentID 8527
name מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים
description מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
shortDescription NULL
startDate 2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-04-25T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 5680
basePriceNoTax 5680
totalPrice 5680
totalPriceNoTax 5680
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 181CLSPVPo
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
3
array
creation 2019-04-18T13:08:47.3998680+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID JBBsdGWk8HWXz6FM7Dg/cNrLmdcY6vjFguxbu0veCjAhN1C6H+7pmgsMwQM/Dc8RONOnEZTkaRs8RhOHOU245EgnuFudu+h8O6QCu7rEuCAn+X24Is3OkWxly+l44UhA3ADcVEPUCwXggQ18grJ1nwvSiRZtZ7Tc63AwemvS1YFNzPVhWyh30a076VCG6sustFViXLcT6QSU9NJRVulU1V302SrFnT7atCLC28xgLep5uSCAqLbK6eQGt1BbJ7ituLWh6UNLoYleIFVSIxuL7lIn5tuPl/LEIsYGHA1eStfbsf4J2K5jmw9AB/2GghKShzIayiEli6KDu/taX9hckOtKCws4ggHQ+fD5CN0uKJ2myktF9j9eq09IDKo5GVY3FFR66BY9wequrqBCdni7BYBHuMO1txNoFPIHbIGBQ7BRdIopSoFIl4hlvaFuCSYCY7VoebRYAVQpgXVErO7UqcolgAEECg5p/LjQ+LUUpS+RQGz3Shzw4E6LHdW5YtrJTySIEmxTZn5rjQ7GT48sRJC5Z2isOAr7AOzT2eRycwOCrHpPi0EZpLZX4Nbm/b2zNiFK26jvurhwZWxWUaJAhxuCfcPz8+2TGaLhQ9Vjhr6UL1go3LFVRbr+4cDd7Mo6cP2TpyeDUVKEvwE0gBMpAZTrG6wDPtbk/XHD7kKknnO71UVDqNGN+zWquTXwT5J3bDZUXs2BKiLT82++OCPq8aA6akL4HaA8UgnCLZgCn3HXAt8Hb0Fju0SQIsgnxcGZk6cOvV5a20bCE/X4vn0dHKnE+ehYhBccEh+jmhXoQZaw1fVXd63BP4wu252Jtc/Zls55viHitzXWglD61ppjytSoizWLu8Il
sessionCreation 2019-04-18T13:29:26.8119762+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 1300
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 635341
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1300
basePriceNoTax 1300
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1300
priceAfterDiscountNoTax 1300
priceAfterAgentDiscount 1300
priceAfterAgentDiscountNoTax 1300
priceAfterClubMemberDiscount 1300
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1300
dayFinalPrice 1300
dayFinalPriceNoTax 1300
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-22T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1300
basePriceNoTax 1300
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1300
priceAfterDiscountNoTax 1300
priceAfterAgentDiscount 1300
priceAfterAgentDiscountNoTax 1300
priceAfterClubMemberDiscount 1300
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1300
dayFinalPrice 1300
dayFinalPriceNoTax 1300
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-04-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1300
basePriceNoTax 1300
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1300
priceAfterDiscountNoTax 1300
priceAfterAgentDiscount 1300
priceAfterAgentDiscountNoTax 1300
priceAfterClubMemberDiscount 1300
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1300
dayFinalPrice 1300
dayFinalPriceNoTax 1300
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
3
array
dayDate 2019-04-24T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1300
basePriceNoTax 1300
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1300
priceAfterDiscountNoTax 1300
priceAfterAgentDiscount 1300
priceAfterAgentDiscountNoTax 1300
priceAfterClubMemberDiscount 1300
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1300
dayFinalPrice 1300
dayFinalPriceNoTax 1300
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8527
parentID 0
name מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים
description מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
shortDescription NULL
startDate 2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-04-25T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 5200
basePriceNoTax 5200
totalPrice 5200
totalPriceNoTax 5200
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 31StandST
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
roomsAvailability
array
roomAvailabiltyList
array
0
array
hotelID 10463
fromDate 2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00
toDate 2019-04-25T00:00:00.0000000+03:00
adults 2
children 0
isLocal TRUE
customerID 353
priceCodeGroupID 388601
cachedCustomerID 145
infants 0
clerkKey NULL
roomPriceList
array
0
array
creation 2019-04-18T12:59:46.4332738+03:00
roomCategory 111ClassCl
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 5400
totalPriceNoTax 5400
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID bMmivMvMbQeXz6FM7Dg/cO7wLCxiTB+F/oY8QOdxxy5Pgq5qMyVFfW3qHIqgRUkqTErAT594hK5ixV5bJTlICWg+LZFF+7f8W2cLhiQ2XEYiaDELTaILs1ihygtJ/z78cZ4+tTj3I5DX9z7ntGBLiewwGxd1ev56Pld0Bksz40Xhg0t9hX4EJmEA3RVhPng4MzPIW0o9hSqCkF6pUf9e3Panz6t9aS0dMPYUhgCiXobYWdb6XnaPlvMJ8sFcdpLV683T4UU0ikuBWboZgcoMUu2325UPkkgN1Yvx0gntZC/oyX1QvS/TufW4LM8YpxbdnUmeAf8jI5HwuEpE1XPVeSNsR7QwGqshaEeq6EEpXqYX/GQPZo28cm6oqAimjVn8GtAo5m2AJrIOxj1lJM5nABDN2hJg7kHzaObzodomcjD60iyNQOomsoW8t4LoOvZAqVKuWLbj1WizVMHYyODVDa+RfkzJeQl6+XKs1RaExlf0JfuuxAo2e/BsynzDR9Kn5/qcKMfSaucBu3cT8uw4QLaZGkRvlOZZ33RM1l0YwJN7nSoLiRj/NaGLF3IeoDBDcVAuMswdC0/LY8ZCK8bQxhxYnBNHNC7IFfO4GfXYWegObfGJ9GJ1yO1Mw6mxFvO2M/vBJ9nrDiqd4NM0Q6A5FkJCdb8Wa8sNnOKVwNgtspV8aZhqiIpDYYsYJq7GMTdkc6ddE0nrPa3AGpS7qEJVSI9axGjv2Xd2glia12mKw/umvGJFAppCKC5lqmoLF5MCsU2mE31xUw5KELPDE9yyUamEqkTl/nzU9CReNB6vhZJuRq4MGj5mokcvfDFFtzJ39cnUbwGm4OvG/AYcm61+XdSoizWLu8Il
sessionCreation 2019-04-18T13:29:26.8119762+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1400
basePriceNoTax 1400
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1400
priceAfterDiscountNoTax 1400
priceAfterInternetDiscount 1400
priceAfterInternetDiscountNoTax 1400
priceAfterAddOnDiscount 1400
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1400
priceAfterClubMemberDiscount 1400
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1400
dayFinalPrice 1400
dayFinalPriceNoTax 1400
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-22T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1300
basePriceNoTax 1300
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1300
priceAfterDiscountNoTax 1300
priceAfterInternetDiscount 1300
priceAfterInternetDiscountNoTax 1300
priceAfterAddOnDiscount 1300
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1300
priceAfterClubMemberDiscount 1300
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1300
dayFinalPrice 1300
dayFinalPriceNoTax 1300
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-04-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1400
basePriceNoTax 1400
availableRooms 2
priceAfterDiscount 1400
priceAfterDiscountNoTax 1400
priceAfterInternetDiscount 1400
priceAfterInternetDiscountNoTax 1400
priceAfterAddOnDiscount 1400
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1400
priceAfterClubMemberDiscount 1400
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1400
dayFinalPrice 1400
dayFinalPriceNoTax 1400
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
3
array
dayDate 2019-04-24T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1300
basePriceNoTax 1300
availableRooms 2
priceAfterDiscount 1300
priceAfterDiscountNoTax 1300
priceAfterInternetDiscount 1300
priceAfterInternetDiscountNoTax 1300
priceAfterAddOnDiscount 1300
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1300
priceAfterClubMemberDiscount 1300
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1300
dayFinalPrice 1300
dayFinalPriceNoTax 1300
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
1
array
creation 2019-04-18T12:59:46.4488989+03:00
roomCategory 181CLSPVPo
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 5480
totalPriceNoTax 5480
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID bMmivMvMbQeXz6FM7Dg/cAmVyBWoAI5vSM5SJiBlEQ8Iekym0jOsotbgPbWJ1daAJrBxgDDiAJXHnFvZCahdhBAch+xrAW+5rhNxaZ/W2LqjUHe5JVMOY7OqUWzc2FhjwyPoRnaPKGLUYpsdCOlHg5hT3I3hJl3f0vUp8cMBWhwANL0djKC5H3XUgq1zzIx+aojpqTeCeGqW0WKKdi15ckU44uamhsRRisoPqMnfl04yacRtkFdmBpmY8Ej0IgRm+i4qcmc7IxXkYFcYEnn88z9nHQpMyrVtkhiOdw1lR0B3mqagD+N/iTV7OgL8BbKBx7+IABLpciPj2kySmXQkMqKtpP9o0ZXkxJVX3dKhfdGBBjebnutdTab+22rHC8clREzUfQBh/UXvuNCFRv9YgZzqUGmRDApE5ZZv+PKgzfMfp/KG6Mg8yf2sKGAdOJpcqL1G+mEJjQO92NnSzV/tJuV1Yo7ghjBrmbyQPWRhk3Uj6TdDlBxSeBAMOVsv3kcWb6kWTqsdfClwxjGmXFZQxQLYK3ztX1j3aPZ4ixhf+g/cO82qkLEiy/eXrn2ZONhwc2sLQncqlG8AZ5G0Ze4YCNIzfyBf4IPV51g8yCmvwGqQrsUyOtHlFfS5jUUewoDNHc7iBVU1EklCA4cLDJtdegsXr4PONSLFLZ3Zl7Ln924aW9aiXN8CL32OqC+kd/AJ8OoFPFxWYfbAKG0pCYUuHh+cXh65Bsp3C/cXQEXGOWCNXQx0oTDcyzi+/4TpRTpLRiigrHrHf5hZWRMV/nWPbTSkumob/bjWP7ZBAZDOilaa+yN1Q7onqp+yzQENniblr6ZakY8RAcA9xyYO/lKWh/UCU9vEyMs61KiLNYu7wiU=
sessionCreation 2019-04-18T13:29:26.8119762+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1420
basePriceNoTax 1420
availableRooms 4
priceAfterDiscount 1420
priceAfterDiscountNoTax 1420
priceAfterInternetDiscount 1420
priceAfterInternetDiscountNoTax 1420
priceAfterAddOnDiscount 1420
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1420
priceAfterClubMemberDiscount 1420
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1420
dayFinalPrice 1420
dayFinalPriceNoTax 1420
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-22T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1320
basePriceNoTax 1320
availableRooms 3
priceAfterDiscount 1320
priceAfterDiscountNoTax 1320
priceAfterInternetDiscount 1320
priceAfterInternetDiscountNoTax 1320
priceAfterAddOnDiscount 1320
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1320
priceAfterClubMemberDiscount 1320
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1320
dayFinalPrice 1320
dayFinalPriceNoTax 1320
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-04-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1420
basePriceNoTax 1420
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1420
priceAfterDiscountNoTax 1420
priceAfterInternetDiscount 1420
priceAfterInternetDiscountNoTax 1420
priceAfterAddOnDiscount 1420
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1420
priceAfterClubMemberDiscount 1420
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1420
dayFinalPrice 1420
dayFinalPriceNoTax 1420
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
3
array
dayDate 2019-04-24T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1320
basePriceNoTax 1320
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1320
priceAfterDiscountNoTax 1320
priceAfterInternetDiscount 1320
priceAfterInternetDiscountNoTax 1320
priceAfterAddOnDiscount 1320
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1320
priceAfterClubMemberDiscount 1320
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1320
dayFinalPrice 1320
dayFinalPriceNoTax 1320
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
2
array
creation 2019-04-18T12:59:46.4488989+03:00
roomCategory 31StandST
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 5000
totalPriceNoTax 5000
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID h6lnZKzMiW2Xz6FM7Dg/cDIzxvq64NEVrwOykqJ8X2LX6uO6GtkWywTgKX5uXEcjIsOMY0SOOHIwZs79TIwgF2Zy3jpwV/Nah1sv9Wk6eWfd9kEB3g4YvOlfR22iX7UpFSCLnHZzEcDiAkLGohkL373FtSNRh+jTbn4pYhMtsHieDBTJi845fo7G5q8KHtgbZKmdevyU//s6YNgkVH4OXwrekxnHAQjQO2NGvRLVQ39aC2esIzgWd6QUFn3H4soQRhUEzROG1DCmdebl7jNXp5Bz9chEomzPCrEpTTnImT2UYY1ZFaStok7UIDW1zDxJbZS+Qk8Vf+tcFtOo9QTZXy0bk4X7S1NJnVAaPmCg+TK5CKmg/TXMLr1TiJA4YBn+LU0OFTBha09vAt7pWLq6AEy2OVHCyC2L1vthD6ZPgFMzbMPs574a4TV/os/PDfWAjS70TUlqXbSdWddyJT7TR4boRVGTiOMC5k9dER4Liih3oTC2dAB2XW31h6YD7g41N/Gu4eeFwSrGyy3i8Z9pc94GldC5JrdCXmESkCOzI8BdGhS1iQmS6GAcCYnrbX/hgxTd21QQUEtxVpHYvRMsQU7L8VRQr8fozgWQH8GK8oM5t5p4oKlKnEamHe0W0hXNhDzR7dQi5nSQHZXIA0h8tFdSkkTfD/ZvabdFeClWy+jyEyuYpYJxpudC5/V/sA6u+JT+MuJuyc3TTYTMKNsnlaXn6N6zvDeB+ZJ4YFSCdwHrRiw0voqwUEAQ9cBeTylbRauMFocPreHglzShbn46gdmu2U9Tq7nvmasHU08vVJJhKIFg77v+RFsSjX2v0Cixw91xljJNhlSjFOzlueTmMw==
sessionCreation 2019-04-18T13:29:26.8119762+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1300
basePriceNoTax 1300
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1300
priceAfterDiscountNoTax 1300
priceAfterInternetDiscount 1300
priceAfterInternetDiscountNoTax 1300
priceAfterAddOnDiscount 1300
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1300
priceAfterClubMemberDiscount 1300
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1300
dayFinalPrice 1300
dayFinalPriceNoTax 1300
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-22T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1200
basePriceNoTax 1200
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1200
priceAfterDiscountNoTax 1200
priceAfterInternetDiscount 1200
priceAfterInternetDiscountNoTax 1200
priceAfterAddOnDiscount 1200
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1200
priceAfterClubMemberDiscount 1200
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1200
dayFinalPrice 1200
dayFinalPriceNoTax 1200
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-04-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1300
basePriceNoTax 1300
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1300
priceAfterDiscountNoTax 1300
priceAfterInternetDiscount 1300
priceAfterInternetDiscountNoTax 1300
priceAfterAddOnDiscount 1300
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1300
priceAfterClubMemberDiscount 1300
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1300
dayFinalPrice 1300
dayFinalPriceNoTax 1300
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
3
array
dayDate 2019-04-24T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1200
basePriceNoTax 1200
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1200
priceAfterDiscountNoTax 1200
priceAfterInternetDiscount 1200
priceAfterInternetDiscountNoTax 1200
priceAfterAddOnDiscount 1200
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1200
priceAfterClubMemberDiscount 1200
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1200
dayFinalPrice 1200
dayFinalPriceNoTax 1200
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
3
array
creation 2019-04-18T12:59:46.4488989+03:00
roomCategory 71STD PST
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 5200
totalPriceNoTax 5200
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID h6lnZKzMiW2Xz6FM7Dg/cD0T6rg6vKItIBomOkvmrdgoRqUTQKyCcU4O9c1XmkAEwPtLn4ETUnY3ztZ+IXl96neIJUnZxvoed5qc2UaucHD0Ess/8CKtGqgPMy0+7nozva1PeZ8Gbyj2dsRmluwkfIsDS/6D0E+dmASl/VUDCPRfOwTa/MRfxVjMbwhlyKsTY+/T7Bkcn25Kyzw+IloSucVY8RrrPEFiDPBb8UxGEen/UDWl4hJkPNjsT1j/7XrO3tbJS2uuy86Axgzj4JLiBqTgFeWwhSSXJuC8ej85vJdE1P8VzZNJxEJj5z54QoigNaRjR0RGtSjxeRdXOaF5QJNO983BnzBERdKQZs+/1cMaVw8HMEMbDZAr9M1dHLF0qvLycwump+7b4GCQnanA6nGnpvXybx76hC4/6PHq82SuD892evyw26Qu8A8l5J904wN70Xok2oY7AhEe7XeCu7U9muzzeR7WPGEdjBDESeHzLRRRjwQhic2MsLkpgvn4kyzOTwjmDfsGyUmmRei6XRS4xqlwFkLD2ZWWAj+hz4X6NKbZQ22xkdtNTlSpdmB8GnbUu9VqORlqeHUAaYUkCb7N4HjhSKpuN+AYDrwT26OR0eeV2cWLwx1hkz9YsdS4qDOHnYtJtGn3/amst5yZTwDUzz8Ga/yvyeYnnHcFUPJsr6ndigrA++xiiDGYy7nFnBp4aOR27GLw271ZRFRXM2q/4YUBCfu3xcZ2wwLFNgBVN+USgmpHW26VCbuhYHb/77M+gsh9WRksP/LOFgfUi/dG7ma/g/ysoCoBBGuysXya+Wu2cxkV37PlvOGVyhzgKJMjHRSkXt8L7VNRV0ka+b0sbS2j3MLMIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2019-04-18T13:29:26.8119762+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1350
basePriceNoTax 1350
availableRooms 4
priceAfterDiscount 1350
priceAfterDiscountNoTax 1350
priceAfterInternetDiscount 1350
priceAfterInternetDiscountNoTax 1350
priceAfterAddOnDiscount 1350
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1350
priceAfterClubMemberDiscount 1350
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1350
dayFinalPrice 1350
dayFinalPriceNoTax 1350
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-22T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1250
basePriceNoTax 1250
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1250
priceAfterDiscountNoTax 1250
priceAfterInternetDiscount 1250
priceAfterInternetDiscountNoTax 1250
priceAfterAddOnDiscount 1250
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1250
priceAfterClubMemberDiscount 1250
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1250
dayFinalPrice 1250
dayFinalPriceNoTax 1250
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-04-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1350
basePriceNoTax 1350
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1350
priceAfterDiscountNoTax 1350
priceAfterInternetDiscount 1350
priceAfterInternetDiscountNoTax 1350
priceAfterAddOnDiscount 1350
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1350
priceAfterClubMemberDiscount 1350
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1350
dayFinalPrice 1350
dayFinalPriceNoTax 1350
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
3
array
dayDate 2019-04-24T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1250
basePriceNoTax 1250
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1250
priceAfterDiscountNoTax 1250
priceAfterInternetDiscount 1250
priceAfterInternetDiscountNoTax 1250
priceAfterAddOnDiscount 1250
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1250
priceAfterClubMemberDiscount 1250
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1250
dayFinalPrice 1250
dayFinalPriceNoTax 1250
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
requestDescriptor 1
isClubMemberResult FALSE
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
discountPercent 0
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
pctList
array
0
array
hotelID 10463
languageID 2
priceCode מחירון
name מחירון
description מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
picture1Url NULL
picture2Url NULL
isCachedData FALSE
apiStart 2019-04-18T13:29:26.6933089+03:00
apiEnd 2019-04-18T13:29:26.7293107+03:00
{"error":false,"warning":false,"message":null,"remoteServiceUrl":null,"data":{"packageToBookPerPax":{"packageToBookList":[{"requestDescriptor":81943796,"packagesList":[{"creation":"2019-04-18T13:08:47.3842428+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"JBBsdGWk8HWXz6FM7Dg\/cKuTSAP2AQh7X+tsZ+EPNIOjfp8Gd3xnrRM0+hj+ViQsJPgMy4wBT7geHiDu5w1360bmHwIRAxxy8jYmkvjLLOi3NTtpwS4BcNyZYSGYYWMlnaaKDiIi03G2c2kMLfTWRK7\/hZ67XJQtXbcH9iOuYUgdq4uMNbCGqIdqIuVgpMnC+Idng+YuQFjUjZo0rjnGYeyqRJj+lTAckUUL6SI2+yitBL2bIV7geunFKKXZxOFfiUQ+9TmHRTnQ1MhLjfWdx+YlB\/RdWLCbcGL\/zXfyMROsaUlJhEvYiy9ncUBrJULVj\/36F9OtO9IZ75bj0vKmw+34V87+4cRkSpUtldet2gtLzq3viSfVSKJv7j8L+aKb12B8iKy4vcA\/kIEaIgDBseDHLufSYWVfwG\/D9JfmuLKPOuq8L6HwDeuW7VlHTRU4KSgzRcJmeqAnWHpXSlvsvAFqQSyX+zzxmPbyYaAYPjZcqq+i+sanAoqcPRMYi8QKYQWu9G5HHWP+xdY7BrykZrg5oG8NU5vg8rvDH\/QXryFFC3uHwdtbhtdWgAXCwU54jeyJaJNhMw72IUMFdkvJ7TunVdELo877hNtMpT6oNs1wZyUZtwoQvLLQvGDXnpGa2l0QISXx7+gqgTbyq93O4xkv30QxYzsZySOvBcf0tTMnC9N2\/sY+r2j2WvGsA+Q2XNFcTIgztkceHecrocZAKNwLsgLQI7zUeYoRm8jdi6VJMIdrjCbz4p1B4Rr+w4jtzzRt\/WqmvQDy25PUtJpksC88zCbnMtTAe4J57jyMFxc5E5k5MTCTQfNCLDWRZMq\/J1UXmKfiQJd7hZmU4\/FOFBjzrWkXM+BwIlEKdybVSlg=","sessionCreation":"2019-04-18T13:29:26.8119762+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":1350,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":635341,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1350,"basePriceNoTax":1350,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1350,"priceAfterDiscountNoTax":1350,"priceAfterAgentDiscount":1350,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1350,"priceAfterClubMemberDiscount":1350,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1350,"dayFinalPrice":1350,"dayFinalPriceNoTax":1350,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-22T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1350,"basePriceNoTax":1350,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1350,"priceAfterDiscountNoTax":1350,"priceAfterAgentDiscount":1350,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1350,"priceAfterClubMemberDiscount":1350,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1350,"dayFinalPrice":1350,"dayFinalPriceNoTax":1350,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1350,"basePriceNoTax":1350,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1350,"priceAfterDiscountNoTax":1350,"priceAfterAgentDiscount":1350,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1350,"priceAfterClubMemberDiscount":1350,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1350,"dayFinalPrice":1350,"dayFinalPriceNoTax":1350,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-24T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1350,"basePriceNoTax":1350,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1350,"priceAfterDiscountNoTax":1350,"priceAfterAgentDiscount":1350,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1350,"priceAfterClubMemberDiscount":1350,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1350,"dayFinalPrice":1350,"dayFinalPriceNoTax":1350,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8531,"parentID":8527,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-04-25T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":5400,"basePriceNoTax":5400,"totalPrice":5400,"totalPriceNoTax":5400,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"71STD PST","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-04-18T13:08:47.3842428+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"Apcddf48AbeXz6FM7Dg\/cLMyEhbBNaAW4nKnjWPZjui2kAiy84PZDb11X9FAkt7iFutr7il7EBA9w8QyxWXctICv5c2413svCEdP3pJVkkEfLKOlng8xdmZVyvnmnH0wan+BUy4f63yrlV3bIHN7oyNOf10BHemrq6ajSIr7e9kx4ebK75dX4LZ7bZmqUFiH1eIJWnuywiT+uXSoDScrVTheH2+Ba33cLxxQ5QqkDqRPDLRHUmWLag+LttKOhMu5S+4DptFV48uCgtl2OPDBnae+KOVOheXyvJpYmzk+bxCjQmSzoXWCMjKYLhOiRu3SMDHfYtA7IBNDj\/J1UeE496Xbs\/XDstq3l4pXA1VZgnMM6u3\/Y6ASOyVu2by5GvndlTe6teOxYoQNkEPXYAlEsObFbqVKxERCfb3OhjkWfvii31ek3XE+2X7\/p5d8lMrJq251p6+kPto595inaKrp+piPZlgFs\/g7VQ2\/Kp9FZaqQUCQWGO4lmbeoP9EDs3APRDa07PX3agy0trf2J\/EEYKpcENO5eeyYKWXS52dhWRiiM+80\/+XZm1gPF4o0bz8tberiN82NP6mtMSbrOwUuZDojU9ei6U6fFPtXAI6IOwaGXV3F3kJYYFfYj1aH0tiT5eUMd1gpz6kZ92RArXhcRe9IGI8TcvehditvHiR7KnGTKWblqsKsGp2LWBbD3ZOg8RMHlk+pgyckqwR0HtU\/xvwu6m1aNX+GMCpvWUdbIAJOU4nJdTbbPmhhnzMcfjCi1U51xBAsXTQdyh54evr3BxVjIBiJCwYaKYbc4CZ8GCJkhUCxLzhCyynqhP17N9L+dMlFBLH5uH5FBEAEKdcoXSJRCncm1UpY","sessionCreation":"2019-04-18T13:29:26.8119762+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":1400,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":1,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":635341,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1400,"basePriceNoTax":1400,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1400,"priceAfterDiscountNoTax":1400,"priceAfterAgentDiscount":1400,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1400,"priceAfterClubMemberDiscount":1400,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1400,"dayFinalPrice":1400,"dayFinalPriceNoTax":1400,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-22T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1400,"basePriceNoTax":1400,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1400,"priceAfterDiscountNoTax":1400,"priceAfterAgentDiscount":1400,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1400,"priceAfterClubMemberDiscount":1400,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1400,"dayFinalPrice":1400,"dayFinalPriceNoTax":1400,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1400,"basePriceNoTax":1400,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1400,"priceAfterDiscountNoTax":1400,"priceAfterAgentDiscount":1400,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1400,"priceAfterClubMemberDiscount":1400,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1400,"dayFinalPrice":1400,"dayFinalPriceNoTax":1400,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-24T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1400,"basePriceNoTax":1400,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1400,"priceAfterDiscountNoTax":1400,"priceAfterAgentDiscount":1400,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1400,"priceAfterClubMemberDiscount":1400,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1400,"dayFinalPrice":1400,"dayFinalPriceNoTax":1400,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8532,"parentID":8527,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-04-25T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":5600,"basePriceNoTax":5600,"totalPrice":5600,"totalPriceNoTax":5600,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"111ClassCl","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-04-18T13:08:47.3998680+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"Apcddf48AbeXz6FM7Dg\/cKuTSAP2AQh7L\/NgOi1JJXqSo+T8NwAZNm05YMbPaZnhW+kmn7yPMdQ9SmquKL1qvmI2JJlKAbe0MbJ1k1+R4TVHQUgK\/RcL2dyZYSGYYWMlnaaKDiIi03GLzv56EBwaiLHBCwNouZ6fCaThosfXdIKzlq5F1NrbaCAA\/KilJzhR0fTzWkriTeM9IJc18gHqX4dWl5Nr7ssq0sNHyvqYZhkGEqc34XRU\/SrKaqNpjfrHooBy\/OJXzH+8TGWNaTejF0bg5Zs3koW3JK+zjsklj4gzCoVc8sPC2OSOEvhLSmHIlcDZH4VRmFavApzbLsdqGoU8Eu+POgN87G7uQNqfdYmnexBQDGKZZPUAV4OFrsBYdJqnFanhRQUxzmBR9EDnaePLP1U5vD\/cvdylzrag\/CJuuwXAGJyaDZNAcVxUvNw01BBz5aEL0F3PSK9bzabi5oLntQ1UsCZIHX4GyvZEPLE9qti7l1ZCjOvrVwr27o2SbOmmaOKauCST5lkZFxCcJTlk+1aBrenbxi7E1r2c9fr4N92nVgPprKP+GpdyosM2P8AVDRAlgpFSQ\/PFE0sYMBPv4tqHDAjIaJ+Az\/rU75oye78142lH1CqUhU0cLm5pVG1X\/niviLkgw4pGfhF+fbQjOtb0rCdEEhvqxoyXGzu4p2ovDwYFeqvCkIkCsVSzbzHKeYs\/IxEMnvqP8zhfypcG+wmbNRbPzXvfL2LIbbowBwN5D3WyIIfx+yfkYjWiJCg1xjDQDYC9vFJRTRWkMTjejJqK+RsCcqc6REF2lPLEr6zsgCgDUigdWYF9WXDEFJ3q7GacSkpPYbz5zIVjNZebuvUgtjF4IlEKdybVSlg=","sessionCreation":"2019-04-18T13:29:26.8119762+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":1420,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":3,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":635341,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1420,"basePriceNoTax":1420,"availableRooms":3,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1420,"priceAfterDiscountNoTax":1420,"priceAfterAgentDiscount":1420,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1420,"priceAfterClubMemberDiscount":1420,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1420,"dayFinalPrice":1420,"dayFinalPriceNoTax":1420,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-22T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1420,"basePriceNoTax":1420,"availableRooms":3,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1420,"priceAfterDiscountNoTax":1420,"priceAfterAgentDiscount":1420,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1420,"priceAfterClubMemberDiscount":1420,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1420,"dayFinalPrice":1420,"dayFinalPriceNoTax":1420,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1420,"basePriceNoTax":1420,"availableRooms":3,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1420,"priceAfterDiscountNoTax":1420,"priceAfterAgentDiscount":1420,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1420,"priceAfterClubMemberDiscount":1420,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1420,"dayFinalPrice":1420,"dayFinalPriceNoTax":1420,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-24T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1420,"basePriceNoTax":1420,"availableRooms":3,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1420,"priceAfterDiscountNoTax":1420,"priceAfterAgentDiscount":1420,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1420,"priceAfterClubMemberDiscount":1420,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1420,"dayFinalPrice":1420,"dayFinalPriceNoTax":1420,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8534,"parentID":8527,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-04-25T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":5680,"basePriceNoTax":5680,"totalPrice":5680,"totalPriceNoTax":5680,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"181CLSPVPo","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-04-18T13:08:47.3998680+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"JBBsdGWk8HWXz6FM7Dg\/cNrLmdcY6vjFguxbu0veCjAhN1C6H+7pmgsMwQM\/Dc8RONOnEZTkaRs8RhOHOU245EgnuFudu+h8O6QCu7rEuCAn+X24Is3OkWxly+l44UhA3ADcVEPUCwXggQ18grJ1nwvSiRZtZ7Tc63AwemvS1YFNzPVhWyh30a076VCG6sustFViXLcT6QSU9NJRVulU1V302SrFnT7atCLC28xgLep5uSCAqLbK6eQGt1BbJ7ituLWh6UNLoYleIFVSIxuL7lIn5tuPl\/LEIsYGHA1eStfbsf4J2K5jmw9AB\/2GghKShzIayiEli6KDu\/taX9hckOtKCws4ggHQ+fD5CN0uKJ2myktF9j9eq09IDKo5GVY3FFR66BY9wequrqBCdni7BYBHuMO1txNoFPIHbIGBQ7BRdIopSoFIl4hlvaFuCSYCY7VoebRYAVQpgXVErO7UqcolgAEECg5p\/LjQ+LUUpS+RQGz3Shzw4E6LHdW5YtrJTySIEmxTZn5rjQ7GT48sRJC5Z2isOAr7AOzT2eRycwOCrHpPi0EZpLZX4Nbm\/b2zNiFK26jvurhwZWxWUaJAhxuCfcPz8+2TGaLhQ9Vjhr6UL1go3LFVRbr+4cDd7Mo6cP2TpyeDUVKEvwE0gBMpAZTrG6wDPtbk\/XHD7kKknnO71UVDqNGN+zWquTXwT5J3bDZUXs2BKiLT82++OCPq8aA6akL4HaA8UgnCLZgCn3HXAt8Hb0Fju0SQIsgnxcGZk6cOvV5a20bCE\/X4vn0dHKnE+ehYhBccEh+jmhXoQZaw1fVXd63BP4wu252Jtc\/Zls55viHitzXWglD61ppjytSoizWLu8Il","sessionCreation":"2019-04-18T13:29:26.8119762+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":1300,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":635341,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1300,"basePriceNoTax":1300,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1300,"priceAfterDiscountNoTax":1300,"priceAfterAgentDiscount":1300,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1300,"priceAfterClubMemberDiscount":1300,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1300,"dayFinalPrice":1300,"dayFinalPriceNoTax":1300,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-22T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1300,"basePriceNoTax":1300,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1300,"priceAfterDiscountNoTax":1300,"priceAfterAgentDiscount":1300,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1300,"priceAfterClubMemberDiscount":1300,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1300,"dayFinalPrice":1300,"dayFinalPriceNoTax":1300,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1300,"basePriceNoTax":1300,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1300,"priceAfterDiscountNoTax":1300,"priceAfterAgentDiscount":1300,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1300,"priceAfterClubMemberDiscount":1300,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1300,"dayFinalPrice":1300,"dayFinalPriceNoTax":1300,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-24T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1300,"basePriceNoTax":1300,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1300,"priceAfterDiscountNoTax":1300,"priceAfterAgentDiscount":1300,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1300,"priceAfterClubMemberDiscount":1300,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1300,"dayFinalPrice":1300,"dayFinalPriceNoTax":1300,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8527,"parentID":0,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-04-25T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":5200,"basePriceNoTax":5200,"totalPrice":5200,"totalPriceNoTax":5200,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"31StandST","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false}]}]},"roomsAvailability":{"roomAvailabiltyList":[{"hotelID":10463,"fromDate":"2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00","toDate":"2019-04-25T00:00:00.0000000+03:00","adults":2,"children":0,"isLocal":true,"customerID":353,"priceCodeGroupID":388601,"cachedCustomerID":145,"infants":0,"clerkKey":null,"roomPriceList":[{"creation":"2019-04-18T12:59:46.4332738+03:00","roomCategory":"111ClassCl","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":5400,"totalPriceNoTax":5400,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"bMmivMvMbQeXz6FM7Dg\/cO7wLCxiTB+F\/oY8QOdxxy5Pgq5qMyVFfW3qHIqgRUkqTErAT594hK5ixV5bJTlICWg+LZFF+7f8W2cLhiQ2XEYiaDELTaILs1ihygtJ\/z78cZ4+tTj3I5DX9z7ntGBLiewwGxd1ev56Pld0Bksz40Xhg0t9hX4EJmEA3RVhPng4MzPIW0o9hSqCkF6pUf9e3Panz6t9aS0dMPYUhgCiXobYWdb6XnaPlvMJ8sFcdpLV683T4UU0ikuBWboZgcoMUu2325UPkkgN1Yvx0gntZC\/oyX1QvS\/TufW4LM8YpxbdnUmeAf8jI5HwuEpE1XPVeSNsR7QwGqshaEeq6EEpXqYX\/GQPZo28cm6oqAimjVn8GtAo5m2AJrIOxj1lJM5nABDN2hJg7kHzaObzodomcjD60iyNQOomsoW8t4LoOvZAqVKuWLbj1WizVMHYyODVDa+RfkzJeQl6+XKs1RaExlf0JfuuxAo2e\/BsynzDR9Kn5\/qcKMfSaucBu3cT8uw4QLaZGkRvlOZZ33RM1l0YwJN7nSoLiRj\/NaGLF3IeoDBDcVAuMswdC0\/LY8ZCK8bQxhxYnBNHNC7IFfO4GfXYWegObfGJ9GJ1yO1Mw6mxFvO2M\/vBJ9nrDiqd4NM0Q6A5FkJCdb8Wa8sNnOKVwNgtspV8aZhqiIpDYYsYJq7GMTdkc6ddE0nrPa3AGpS7qEJVSI9axGjv2Xd2glia12mKw\/umvGJFAppCKC5lqmoLF5MCsU2mE31xUw5KELPDE9yyUamEqkTl\/nzU9CReNB6vhZJuRq4MGj5mokcvfDFFtzJ39cnUbwGm4OvG\/AYcm61+XdSoizWLu8Il","sessionCreation":"2019-04-18T13:29:26.8119762+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1400,"basePriceNoTax":1400,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1400,"priceAfterDiscountNoTax":1400,"priceAfterInternetDiscount":1400,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1400,"priceAfterAddOnDiscount":1400,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1400,"priceAfterClubMemberDiscount":1400,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1400,"dayFinalPrice":1400,"dayFinalPriceNoTax":1400,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-22T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1300,"basePriceNoTax":1300,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1300,"priceAfterDiscountNoTax":1300,"priceAfterInternetDiscount":1300,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1300,"priceAfterAddOnDiscount":1300,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1300,"priceAfterClubMemberDiscount":1300,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1300,"dayFinalPrice":1300,"dayFinalPriceNoTax":1300,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1400,"basePriceNoTax":1400,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":1400,"priceAfterDiscountNoTax":1400,"priceAfterInternetDiscount":1400,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1400,"priceAfterAddOnDiscount":1400,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1400,"priceAfterClubMemberDiscount":1400,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1400,"dayFinalPrice":1400,"dayFinalPriceNoTax":1400,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-24T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1300,"basePriceNoTax":1300,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":1300,"priceAfterDiscountNoTax":1300,"priceAfterInternetDiscount":1300,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1300,"priceAfterAddOnDiscount":1300,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1300,"priceAfterClubMemberDiscount":1300,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1300,"dayFinalPrice":1300,"dayFinalPriceNoTax":1300,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T12:59:46.4488989+03:00","roomCategory":"181CLSPVPo","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":5480,"totalPriceNoTax":5480,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"bMmivMvMbQeXz6FM7Dg\/cAmVyBWoAI5vSM5SJiBlEQ8Iekym0jOsotbgPbWJ1daAJrBxgDDiAJXHnFvZCahdhBAch+xrAW+5rhNxaZ\/W2LqjUHe5JVMOY7OqUWzc2FhjwyPoRnaPKGLUYpsdCOlHg5hT3I3hJl3f0vUp8cMBWhwANL0djKC5H3XUgq1zzIx+aojpqTeCeGqW0WKKdi15ckU44uamhsRRisoPqMnfl04yacRtkFdmBpmY8Ej0IgRm+i4qcmc7IxXkYFcYEnn88z9nHQpMyrVtkhiOdw1lR0B3mqagD+N\/iTV7OgL8BbKBx7+IABLpciPj2kySmXQkMqKtpP9o0ZXkxJVX3dKhfdGBBjebnutdTab+22rHC8clREzUfQBh\/UXvuNCFRv9YgZzqUGmRDApE5ZZv+PKgzfMfp\/KG6Mg8yf2sKGAdOJpcqL1G+mEJjQO92NnSzV\/tJuV1Yo7ghjBrmbyQPWRhk3Uj6TdDlBxSeBAMOVsv3kcWb6kWTqsdfClwxjGmXFZQxQLYK3ztX1j3aPZ4ixhf+g\/cO82qkLEiy\/eXrn2ZONhwc2sLQncqlG8AZ5G0Ze4YCNIzfyBf4IPV51g8yCmvwGqQrsUyOtHlFfS5jUUewoDNHc7iBVU1EklCA4cLDJtdegsXr4PONSLFLZ3Zl7Ln924aW9aiXN8CL32OqC+kd\/AJ8OoFPFxWYfbAKG0pCYUuHh+cXh65Bsp3C\/cXQEXGOWCNXQx0oTDcyzi+\/4TpRTpLRiigrHrHf5hZWRMV\/nWPbTSkumob\/bjWP7ZBAZDOilaa+yN1Q7onqp+yzQENniblr6ZakY8RAcA9xyYO\/lKWh\/UCU9vEyMs61KiLNYu7wiU=","sessionCreation":"2019-04-18T13:29:26.8119762+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1420,"basePriceNoTax":1420,"availableRooms":4,"priceAfterDiscount":1420,"priceAfterDiscountNoTax":1420,"priceAfterInternetDiscount":1420,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1420,"priceAfterAddOnDiscount":1420,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1420,"priceAfterClubMemberDiscount":1420,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1420,"dayFinalPrice":1420,"dayFinalPriceNoTax":1420,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-22T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1320,"basePriceNoTax":1320,"availableRooms":3,"priceAfterDiscount":1320,"priceAfterDiscountNoTax":1320,"priceAfterInternetDiscount":1320,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1320,"priceAfterAddOnDiscount":1320,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1320,"priceAfterClubMemberDiscount":1320,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1320,"dayFinalPrice":1320,"dayFinalPriceNoTax":1320,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1420,"basePriceNoTax":1420,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1420,"priceAfterDiscountNoTax":1420,"priceAfterInternetDiscount":1420,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1420,"priceAfterAddOnDiscount":1420,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1420,"priceAfterClubMemberDiscount":1420,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1420,"dayFinalPrice":1420,"dayFinalPriceNoTax":1420,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-24T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1320,"basePriceNoTax":1320,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1320,"priceAfterDiscountNoTax":1320,"priceAfterInternetDiscount":1320,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1320,"priceAfterAddOnDiscount":1320,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1320,"priceAfterClubMemberDiscount":1320,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1320,"dayFinalPrice":1320,"dayFinalPriceNoTax":1320,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T12:59:46.4488989+03:00","roomCategory":"31StandST","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":5000,"totalPriceNoTax":5000,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"h6lnZKzMiW2Xz6FM7Dg\/cDIzxvq64NEVrwOykqJ8X2LX6uO6GtkWywTgKX5uXEcjIsOMY0SOOHIwZs79TIwgF2Zy3jpwV\/Nah1sv9Wk6eWfd9kEB3g4YvOlfR22iX7UpFSCLnHZzEcDiAkLGohkL373FtSNRh+jTbn4pYhMtsHieDBTJi845fo7G5q8KHtgbZKmdevyU\/\/s6YNgkVH4OXwrekxnHAQjQO2NGvRLVQ39aC2esIzgWd6QUFn3H4soQRhUEzROG1DCmdebl7jNXp5Bz9chEomzPCrEpTTnImT2UYY1ZFaStok7UIDW1zDxJbZS+Qk8Vf+tcFtOo9QTZXy0bk4X7S1NJnVAaPmCg+TK5CKmg\/TXMLr1TiJA4YBn+LU0OFTBha09vAt7pWLq6AEy2OVHCyC2L1vthD6ZPgFMzbMPs574a4TV\/os\/PDfWAjS70TUlqXbSdWddyJT7TR4boRVGTiOMC5k9dER4Liih3oTC2dAB2XW31h6YD7g41N\/Gu4eeFwSrGyy3i8Z9pc94GldC5JrdCXmESkCOzI8BdGhS1iQmS6GAcCYnrbX\/hgxTd21QQUEtxVpHYvRMsQU7L8VRQr8fozgWQH8GK8oM5t5p4oKlKnEamHe0W0hXNhDzR7dQi5nSQHZXIA0h8tFdSkkTfD\/ZvabdFeClWy+jyEyuYpYJxpudC5\/V\/sA6u+JT+MuJuyc3TTYTMKNsnlaXn6N6zvDeB+ZJ4YFSCdwHrRiw0voqwUEAQ9cBeTylbRauMFocPreHglzShbn46gdmu2U9Tq7nvmasHU08vVJJhKIFg77v+RFsSjX2v0Cixw91xljJNhlSjFOzlueTmMw==","sessionCreation":"2019-04-18T13:29:26.8119762+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1300,"basePriceNoTax":1300,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1300,"priceAfterDiscountNoTax":1300,"priceAfterInternetDiscount":1300,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1300,"priceAfterAddOnDiscount":1300,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1300,"priceAfterClubMemberDiscount":1300,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1300,"dayFinalPrice":1300,"dayFinalPriceNoTax":1300,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-22T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1200,"basePriceNoTax":1200,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1200,"priceAfterDiscountNoTax":1200,"priceAfterInternetDiscount":1200,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1200,"priceAfterAddOnDiscount":1200,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1200,"priceAfterClubMemberDiscount":1200,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1200,"dayFinalPrice":1200,"dayFinalPriceNoTax":1200,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1300,"basePriceNoTax":1300,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1300,"priceAfterDiscountNoTax":1300,"priceAfterInternetDiscount":1300,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1300,"priceAfterAddOnDiscount":1300,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1300,"priceAfterClubMemberDiscount":1300,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1300,"dayFinalPrice":1300,"dayFinalPriceNoTax":1300,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-24T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1200,"basePriceNoTax":1200,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1200,"priceAfterDiscountNoTax":1200,"priceAfterInternetDiscount":1200,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1200,"priceAfterAddOnDiscount":1200,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1200,"priceAfterClubMemberDiscount":1200,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1200,"dayFinalPrice":1200,"dayFinalPriceNoTax":1200,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T12:59:46.4488989+03:00","roomCategory":"71STD PST","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":5200,"totalPriceNoTax":5200,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"h6lnZKzMiW2Xz6FM7Dg\/cD0T6rg6vKItIBomOkvmrdgoRqUTQKyCcU4O9c1XmkAEwPtLn4ETUnY3ztZ+IXl96neIJUnZxvoed5qc2UaucHD0Ess\/8CKtGqgPMy0+7nozva1PeZ8Gbyj2dsRmluwkfIsDS\/6D0E+dmASl\/VUDCPRfOwTa\/MRfxVjMbwhlyKsTY+\/T7Bkcn25Kyzw+IloSucVY8RrrPEFiDPBb8UxGEen\/UDWl4hJkPNjsT1j\/7XrO3tbJS2uuy86Axgzj4JLiBqTgFeWwhSSXJuC8ej85vJdE1P8VzZNJxEJj5z54QoigNaRjR0RGtSjxeRdXOaF5QJNO983BnzBERdKQZs+\/1cMaVw8HMEMbDZAr9M1dHLF0qvLycwump+7b4GCQnanA6nGnpvXybx76hC4\/6PHq82SuD892evyw26Qu8A8l5J904wN70Xok2oY7AhEe7XeCu7U9muzzeR7WPGEdjBDESeHzLRRRjwQhic2MsLkpgvn4kyzOTwjmDfsGyUmmRei6XRS4xqlwFkLD2ZWWAj+hz4X6NKbZQ22xkdtNTlSpdmB8GnbUu9VqORlqeHUAaYUkCb7N4HjhSKpuN+AYDrwT26OR0eeV2cWLwx1hkz9YsdS4qDOHnYtJtGn3\/amst5yZTwDUzz8Ga\/yvyeYnnHcFUPJsr6ndigrA++xiiDGYy7nFnBp4aOR27GLw271ZRFRXM2q\/4YUBCfu3xcZ2wwLFNgBVN+USgmpHW26VCbuhYHb\/77M+gsh9WRksP\/LOFgfUi\/dG7ma\/g\/ysoCoBBGuysXya+Wu2cxkV37PlvOGVyhzgKJMjHRSkXt8L7VNRV0ka+b0sbS2j3MLMIlEKdybVSlg=","sessionCreation":"2019-04-18T13:29:26.8119762+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1350,"basePriceNoTax":1350,"availableRooms":4,"priceAfterDiscount":1350,"priceAfterDiscountNoTax":1350,"priceAfterInternetDiscount":1350,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1350,"priceAfterAddOnDiscount":1350,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1350,"priceAfterClubMemberDiscount":1350,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1350,"dayFinalPrice":1350,"dayFinalPriceNoTax":1350,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-22T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1250,"basePriceNoTax":1250,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1250,"priceAfterDiscountNoTax":1250,"priceAfterInternetDiscount":1250,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1250,"priceAfterAddOnDiscount":1250,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1250,"priceAfterClubMemberDiscount":1250,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1250,"dayFinalPrice":1250,"dayFinalPriceNoTax":1250,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1350,"basePriceNoTax":1350,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1350,"priceAfterDiscountNoTax":1350,"priceAfterInternetDiscount":1350,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1350,"priceAfterAddOnDiscount":1350,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1350,"priceAfterClubMemberDiscount":1350,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1350,"dayFinalPrice":1350,"dayFinalPriceNoTax":1350,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-24T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1250,"basePriceNoTax":1250,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1250,"priceAfterDiscountNoTax":1250,"priceAfterInternetDiscount":1250,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1250,"priceAfterAddOnDiscount":1250,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1250,"priceAfterClubMemberDiscount":1250,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1250,"dayFinalPrice":1250,"dayFinalPriceNoTax":1250,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null}],"requestDescriptor":1,"isClubMemberResult":false,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"discountPercent":0,"isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null}]},"pctList":[{"hotelID":10463,"languageID":2,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","name":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","description":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df \u05d9\u05e9\u05e8\u05d0\u05dc\u05d9\u05dd *\r\n \u05ea\u05e0\u05d0\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e2\u05d5\u05e0\u05d4 \u05e8\u05d2\u05d9\u05dc\u05d4: \u05e2\u05d3 7 \u05d9\u05de\u05d9 \u05e2\u05e1\u05e7\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d4\u05d2\u05e2\u05d4 \u05dc\u05dc\u05d0 \u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc\r\n\u05e4\u05d7\u05d5\u05ea \u05de7 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d5\u05e2\u05d3 3 \u05d9\u05de\u05d9 \u05e2\u05e1\u05e7\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05de\u05d5\u05e2\u05d3 \u05d4\u05d0\u05d9\u05e8\u05d5\u05d7 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d9\u05d1 \u05d4\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05df \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 25% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4\r\n\u05e4\u05d7\u05d5\u05ea \u05de 3 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d0\u05d9\u05e8\u05d5\u05d7 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d9\u05d1 \u05d4\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05df \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 50% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05e2\u05e1\u05e7\u05d4\r\n\u05ea\u05e0\u05d0\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05d9\u05d5\u05dc\u05d9 \u05d0\u05d5\u05d2\u05d5\u05e1\u05d8 \u05d5\u05d7\u05d2\u05d9\u05dd \u05d9\u05d4\u05d5\u05d3\u05d9\u05dd\/\u05e0\u05d5\u05e6\u05e8\u05d9\u05dd \/\u05de\u05d5\u05e1\u05dc\u05de\u05d9\u05dd \u05d4\u05d7\u05dc \u05de14 \u05d9\u05d5\u05dd \u05d5\u05e2\u05d3 7 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d4\u05d2\u05e2\u05d4\r\n\u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d9\u05d1 \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 5% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4 \u05d0\u05d5 100 \u05e9\"\u05d7 \u05d4\u05e0\u05de\u05d5\u05da \u05de\u05d1\u05e0\u05d9\u05d4\u05dd \r\n\u05e4\u05dc\u05d5\u05ea \u05de7 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d0\u05d9\u05e8\u05d5\u05d7 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d9\u05d1 \u05d4\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05df \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 50% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05e2\u05e1\u05e7\u05d0\r\n\u05d0\u05d9 \u05d4\u05d2\u05e2\u05d4 \u05dc\u05de\u05dc\u05d5\u05df \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d1 \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05de\u05dc\u05d0\u05d9\u05dd\r\n\u05e7\u05d1\u05dc\u05ea \u05d7\u05d3\u05e8\u05d9\u05dd \u05d1\u05de\u05d5\u05e6\"\u05e9 \u05d4\u05d7\u05dc \u05de\u05e9\u05e2\u05d4 \u05dc\u05d0\u05d7\u05e8 \u05e6\u05d0\u05ea \u05e9\u05d1\u05ea\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n","picture1Url":null,"picture2Url":null}]},"isCachedData":false,"apiStart":"2019-04-18T13:29:26.6933089+03:00","apiEnd":"2019-04-18T13:29:26.7293107+03:00"}
 • חדר סטנדרט
  חדר סטנדרט החדר מאובזר במיטה זוגית, חדר אמבטיה , טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט החדר תפוסה מרבית בחדר: זוג, זוג וילד, זוג ותינוק. ***החדר לא מאכלס זוג+2+תינוק.
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 4 לילות
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪4550₪5000
  הכל כלול
  מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים - מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪4732₪5200
 • חדר סטנדרט פונה לבריכה
  חדר סטנדרט פונה לבריכה החדר מאובזר במיטה זוגית, חדר אמבטיה , טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט החדר תפוסה מרבית בחדר: זוג, זוג וילד, זוג ותינוק. ***החדר לא מאכלס זוג+2+תינוק.
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 4 לילות
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪4732₪5200
  הכל כלול
  מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים - מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪4914₪5400
 • חדר קלאסיק
  חדר קלאסיק חדר סטנדרט מחודש ומעוצב בקונספט עכשווי , רגוע ונעים. החדר :מאובזר במיטה זוגית, חדר אמבטיה , טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט
  חדר אחרון בממשק! מהרו להזמין!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 4 לילות
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪4914₪5400
  הכל כלול
  מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים - מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪5096₪5600
 • חדר קלאסיק פונה לבריכה
  חדר קלאסיק פונה לבריכה חדר קלאסיק פונה לבריכה
  נותרו 3 חדרים אחרונים בממשק!! מהרו להזמין!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 4 לילות
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪4987₪5480
  הכל כלול
  מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים - מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪5169₪5680
 • הזמנה באישור מיידי - פרטי ההזמנה שלי

  • כרטיס אשראי לביטחון בלבד! התשלום מתבצע במלון (באשראי או במזומן) או לפי המפורט במבצע
  • במבצע של חברת אשראי מסויימת, זכאים למחיר המבצע המזמינים באמצעות הכרטיס של אותה החברה בלבד!