אנא המתן בזמן שהמערכת שלנו מחפשת עבורך את החופשה

loading...
loading...

להלן תוצאות עבור בי קלאב אילת הכל כלול

תאריך כניסה: ביום ד' - 08/05/2019 , תאריך יציאה: ביום שבת - 11/05/2019, לילות: 3
$var (array)
error FALSE
warning FALSE
message NULL
remoteServiceUrl NULL
data
array
packageToBookPerPax
array
packageToBookList
array
0
array
requestDescriptor 14753305
packagesList
array
0
array
creation 2019-04-18T12:28:22.1279738+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 09IRQpPDK/+Xz6FM7Dg/cKuTSAP2AQh7L/NgOi1JJXp4+FTBpOk4jOeaCUiw9uzCONOnEZTkaRvIR0325SAD9VCfSEAff9r1ff8kPigGDTY2g68H3yd4S7X90mkZcE+s6Ij+BgoN1uFDR9a6qQ5UHlhbF+r0Ln+C57cYtmgw27/IVAc0dgujFfvwbqnCzx5jmHZbOCIr6vBqwn6AV4IrP/wciPsEVmF6TpW/668aJwYL0A2Y7UBz1VSEnGd1dAiMaTkiJfbOlRF6FXI9ZtzCu5w6V7JMw+G4/7Gn94Kf8CBnTC+5nmv3yWmBOMtPoNHc/8om2D5YONbQfEew2XHqtsZ/Ob5kP5E2ktSglPvm4XXxNz1fC7RMPJ6slIjIvnYBJTUTIYhJJFnpsot6DRdNTqnDqQGsYuBkFOqvt8XX3tStyDW4ZdXsef1O72n7NtjOzINm9lYlX1sGajrBVRqtDtZYb8mJXJ/00z8orxA5LdLV0K84kZPN83yasA1hZXGiHLjBw4XVFtMDB9ffMyXV3+JIIQyMUwSswochTLu0B7rZqLT91+WpQwtVGMslfM6h0whPjqKI0//QeuYmAcNVFX6MyZ6x2NvIDQDIhMoXX1yMD6uIoGLl40EWC98oBT3uCWvuVN7WmYqH11A8MlIXj9WJiL/5UeoRgT05oa1TwPfaURpAxnuaAON4ZST20OCF2WJbPnxsBhRxGIJ3aku2l5B5ibi8a5Z89GYaLT86TVFvw8RZrfkkeq+Nebk0pijpA65ujGUCGw9V3/8hVLM9cduVZ9oIywk4MJZF5MNwUC3YbhoAlD+dYc10J3HF4b7EDl9ptkQNNGxVWlpsKX1bJ8Gclo6oGIft3evIaOrdhBoiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2019-04-18T14:00:36.3509570+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 866.66
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 635341
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 866.66
basePriceNoTax 866.66
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 866.66
priceAfterDiscountNoTax 866.66
priceAfterAgentDiscount 866.66
priceAfterAgentDiscountNoTax 866.66
priceAfterClubMemberDiscount 866.66
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 866.66
dayFinalPrice 866.66
dayFinalPriceNoTax 866.66
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 866.66
basePriceNoTax 866.66
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 866.66
priceAfterDiscountNoTax 866.66
priceAfterAgentDiscount 866.66
priceAfterAgentDiscountNoTax 866.66
priceAfterClubMemberDiscount 866.66
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 866.66
dayFinalPrice 866.66
dayFinalPriceNoTax 866.66
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 866.66
basePriceNoTax 866.66
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 866.66
priceAfterDiscountNoTax 866.66
priceAfterAgentDiscount 866.66
priceAfterAgentDiscountNoTax 866.66
priceAfterClubMemberDiscount 866.66
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 866.66
dayFinalPrice 866.66
dayFinalPriceNoTax 866.66
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8545
parentID 0
name מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים
description מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
shortDescription NULL
startDate 2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-05-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2599.98
basePriceNoTax 2599.98
totalPrice 2599.98
totalPriceNoTax 2599.98
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 31StandST
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
1
array
creation 2019-04-18T12:28:22.1279738+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID gc0/bTyHPHmXz6FM7Dg/cCY2/M17WZnJBoqo26ytDrihtkW31E4Gx4btAmVKcGcEkss7sLFRVbg+PVFvbBNLORDgADcJWryOMitI0n+SGrp75wxFDE+5Wl0iEvYUJVyUMA28XRujwM0uOw1XRvf0n9aIiJsVPnXe7aRYjPheChmJW61taXEdoQDZcOsx7ZsYuow0F8QKlJxHjSR8sxFPadGCEi/huhxNSG/VXX9FsXLTqZt5yRdILDXzsJwWslMwTNWnVBnDyI5WVG/wrrwr+kdtDuNqj66ubSWUus6Z8qP/jieuZmMUV3NxVI7G0MNM1gyMnHYcoX/Ac6OYFh2Ull4ZeJ5lIG21fk5olcJOnQO0Wf0n55fPJ4iylre9dCVQSB5tOLdyCkwFW4Orwu5MPTIGxMs4ZAYHoR9Jav1cTfN5+lyrYnBRNINKI+nmcScS/w7hIIWuLJKZOTcN5cUHS4fhAdMH3ox4b0DVLV+Z6FXoXGRdBwYrmiwfUbsFRBbMiOA6wQ8wzcKxbJ+dWc9O65dBMiIacjc6AJYi93Njy3Om0VeohUw+acM8UT4kMzHuIy8LKSrAeDyltEtbi+A58D+PdkI0hI96jqrKR8i8wZL57kgluxJ+EMAkZRO70viV2vf5AxEXaOU93fCbf9t1JpwfpV7YK4GXd2ZBX7I8bn98IeLUTDVTsrwoJJ7x21YIRM0S9uhw8trhe0/1TSQTBxmhgm6d9LgiElStNgy3+pMJs/QB2RF3VBO8e69hDDjvSv3Ma6mh+EHKMYGnn9uXFY/WifjghO9jtqUtgI1KSWhTu+Ctsc2tHaD9HdKz4eBEAEqmau7r99pV65+k6rF10YNSv8/GYsp3oJReZMoCN61UbEPP690mzg==
sessionCreation 2019-04-18T14:00:36.3509570+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 1166.66
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 635341
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1166.66
basePriceNoTax 1166.66
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1166.66
priceAfterDiscountNoTax 1166.66
priceAfterAgentDiscount 1166.66
priceAfterAgentDiscountNoTax 1166.66
priceAfterClubMemberDiscount 1166.66
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1166.66
dayFinalPrice 1166.66
dayFinalPriceNoTax 1166.66
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1166.66
basePriceNoTax 1166.66
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1166.66
priceAfterDiscountNoTax 1166.66
priceAfterAgentDiscount 1166.66
priceAfterAgentDiscountNoTax 1166.66
priceAfterClubMemberDiscount 1166.66
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1166.66
dayFinalPrice 1166.66
dayFinalPriceNoTax 1166.66
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1166.66
basePriceNoTax 1166.66
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1166.66
priceAfterDiscountNoTax 1166.66
priceAfterAgentDiscount 1166.66
priceAfterAgentDiscountNoTax 1166.66
priceAfterClubMemberDiscount 1166.66
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1166.66
dayFinalPrice 1166.66
dayFinalPriceNoTax 1166.66
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8546
parentID 8545
name מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים
description מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
shortDescription NULL
startDate 2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-05-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 3499.98
basePriceNoTax 3499.98
totalPrice 3499.98
totalPriceNoTax 3499.98
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 211ROYALRO
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
2
array
creation 2019-04-18T12:28:22.1279738+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 09IRQpPDK/+Xz6FM7Dg/cKuTSAP2AQh7L/NgOi1JJXpIVqRkQYTCUyRPaqWxrx6YjHVpsYxQ75exabFRAu6+pVCfSEAff9r1ff8kPigGDTbAuy+iaKeOzuwKe1TweEpcft6izxBtv0Yqu6rzQ2JIzvF2bjZeik4e15uc25ZNJEN/v/RukB8RbUb6fKCuQOx9LwvwsUmu7+xnbohC+4y2Z1dvvroph16aKyvJTJdeykYLxeYbBBCFItx7Q6lmLAliN7PFM8SEytmnWL4ieKBevc2HmKUAzhps1bi+zyErvH4JZcdrRfjMKT2D6tP44wEe+3RktOAwmIS7TKeYa+Ry6ZpaVpvu+4iFJJVMIXrWccwzjJD5eTyr4XW41nstsXPPCfO4mDHBfgxkkhOOgelzDf1ADwH6Yxmnky9y30J6Tyay7WC1PKTZU9ADyk1BSv65w0D4IGVtCvQgDERsRHw+XiX/ng8Ym4jfuC13pVRPBAEk7Hn3ZGv3Ju1RdCtZfrShPq2teoVIwvEs27yEEekbzMqPcEM+5c9nyJTzL1IDh+0yFSwXes5hkH5UbWQX5uH3oZZMXPIBJ2iMLSBz3Tu7cWYFmvwC5PnDciGTHm1GnBrVR/gRt9Ws9wsDqQGznNnzzTmDHXNb1oYZkx0zD5po6CNfu3mX2q4nOYzktcu0i9t5H8JV4hV1FmzHbPpf+rG8oVC6x07Lt6RRQ/UijJz3Eor6MQWobr/BVhJzF2slo05gsFarfSnHx5df2bKA0a/m6dcCdSdoyrMMvkK4uH4P8DR0GpuLrktoRdCgrjhzt5QrTxWWJ02e+8meoAdq30VBkKeFLls/wcqKjEpXW8488k95DVReELzwV2UOVm9u2zoiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2019-04-18T14:00:36.3509570+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 946.66
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 635341
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 946.66
basePriceNoTax 946.66
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 946.66
priceAfterDiscountNoTax 946.66
priceAfterAgentDiscount 946.66
priceAfterAgentDiscountNoTax 946.66
priceAfterClubMemberDiscount 946.66
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 946.66
dayFinalPrice 946.66
dayFinalPriceNoTax 946.66
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 946.66
basePriceNoTax 946.66
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 946.66
priceAfterDiscountNoTax 946.66
priceAfterAgentDiscount 946.66
priceAfterAgentDiscountNoTax 946.66
priceAfterClubMemberDiscount 946.66
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 946.66
dayFinalPrice 946.66
dayFinalPriceNoTax 946.66
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 946.66
basePriceNoTax 946.66
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 946.66
priceAfterDiscountNoTax 946.66
priceAfterAgentDiscount 946.66
priceAfterAgentDiscountNoTax 946.66
priceAfterClubMemberDiscount 946.66
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 946.66
dayFinalPrice 946.66
dayFinalPriceNoTax 946.66
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8548
parentID 8545
name מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים
description מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
shortDescription NULL
startDate 2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-05-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2839.98
basePriceNoTax 2839.98
totalPrice 2839.98
totalPriceNoTax 2839.98
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 81STDPVST
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
3
array
creation 2019-04-18T12:28:22.1279738+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 09IRQpPDK/+Xz6FM7Dg/cKuTSAP2AQh7X+tsZ+EPNIOqIpnrgN9Sa7jrMmP1FFkIzsa+m+1ys46Aq3stC/KJK5FhXjAeFxAKnrAzS/pGOxSPVjH5XRBzPFKPZfODUKCBknL+qgd4G+2x+sZud8APhuKLwd8kMracsoE44UO18TMCIO5/8unHk9O0vKiW64jKEbfqH39fUF0z8STXHFYWSo1B6fKlPZ4HWrig1RySbh7nH/TZptDRVkQ2yyjY8+euALbZPG+gpFaeYej+pzUlXeZRoMHz6lf9rsxXrjsVgwrQg+cNBfHg2P4a1qaNrpbBQ7vwx4r5LvdMcxB2JH60n3kCI3/2hwcp7JZXQtGl1p2oyQT04JOFSyBMeDFAtiVFFdaysxYvkXYenjX8pmhk+Em1rwY3aqbv3+TNdATrhYcH222czP3wj2AMVKLLskPZbLwUcnLzceUyuGi8INrCc3gFn1ZXEp3xOs/dQ26+BS2rZnBDqN41vYj0ysu08cAqH9wKG63foZeU9pCJMHOylBf4yQFcMUCxs8E9VS3n/AcS3wgHdaci3C5cbOMy8YaYswcdYD3Tr4KDJyEE32qXk1GNUYqUvEB6fSPdo5wnFrOkHLacTyD0SkI3JV/2Ir2mO11qVa4Q3xJXQy2x/alD2QeoSBusKkF7xzbtxHZ/VAYSh16ZERKCvj33U4c/3s4BBSXBErobkqkzmrKZZ4ad+r7iay5f724uMKZV6/QOlYHXNldi6Y+rWkg7u0xkd/+iFmdvSbh7ZvSxZKKsnUuzTVTBN23fPyv8uG4YlkqTIPELx3c0RswbQbZWhg8iwEsaKAGdYgZJOtlcaaMs24clZFhsWWgkIcz4sFnRa5FaYTAiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2019-04-18T14:00:36.3509570+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 916.66
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 635341
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 916.66
basePriceNoTax 916.66
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 916.66
priceAfterDiscountNoTax 916.66
priceAfterAgentDiscount 916.66
priceAfterAgentDiscountNoTax 916.66
priceAfterClubMemberDiscount 916.66
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 916.66
dayFinalPrice 916.66
dayFinalPriceNoTax 916.66
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 916.66
basePriceNoTax 916.66
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 916.66
priceAfterDiscountNoTax 916.66
priceAfterAgentDiscount 916.66
priceAfterAgentDiscountNoTax 916.66
priceAfterClubMemberDiscount 916.66
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 916.66
dayFinalPrice 916.66
dayFinalPriceNoTax 916.66
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 916.66
basePriceNoTax 916.66
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 916.66
priceAfterDiscountNoTax 916.66
priceAfterAgentDiscount 916.66
priceAfterAgentDiscountNoTax 916.66
priceAfterClubMemberDiscount 916.66
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 916.66
dayFinalPrice 916.66
dayFinalPriceNoTax 916.66
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8549
parentID 8545
name מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים
description מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
shortDescription NULL
startDate 2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-05-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2749.98
basePriceNoTax 2749.98
totalPrice 2749.98
totalPriceNoTax 2749.98
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 71STD PST
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
4
array
creation 2019-04-18T12:28:22.1279738+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID KRo7rOilvROXz6FM7Dg/cIq7Hyq7Cvt7I7rUEwxO6Eu7FszeThc8oexTsdvgsPn233ir5VnvS0mKf0N1Tn4Ymxab0WCzHSHwuRUCd35rBoh3yrx3pJ4BWFp6D1dYZmCJVdQdy2PG9NpckGOXwsVXDi8kfJbfuwscmhzP3U0uFV1JWUY1pb34ROxr12NNL0sXiB6HNAiCpT/TDFtezsYe+cPrJtQxkW0bFDT+IdyiltHqBJOpEK1KgmFv9qXPi6dfujnY1nZdM6QCmx17y+wWBZZNfM5pIUu2Wa+ktR6iZgVzv/70swlUDTbOl5RlbfKzuKqBX3uC5iCgo0jfLnTl0p4uwXdrqsWfrT9FcyZVb3RFyYEdO8nCJPek0wGSgCxUXoOT4Qo1K7FwM1zL/BOC6gqjKw1NMpkHUfAFQGAiD438a74Zj4DFDSIA+3wgyMbo7QCD9YuYrKEq01L9hWzHMT4Zxpeo59/uOdVC/5Xglq1mkva3gQF64KrHFNn0f2xkccpnwx4zexLrOKHlWUtWTS0hv8SW/E9pXz6zU63JxCtT7OGEDE6yyFxxoii0wAyPk6TbQj4+DwyZDuWjMTQwfd1mnSaGcMbsRmkOLP3TJU7kFYn46dXFvVkzdPIil7GGWuDNi4ay/0LJ3WQVKfcFBPA2dYcRytZYiM1ScitJC4KfTTcsZ47u3gVtyVKvn+2J8CExzU2i/8FlCOG6bHBCMD3/5vS48NbWr7yWrQogIRW0fKbPC5Zl/JE0jhsOcPWh6lXp9XKZjGL53oD5Bw/AnkqF2BqxYHQ2pyg/VjkZpSVLVRFuypc+ar/tKTQl21WueQDt6v6QAMr/ut8cn2JH1Wq8KNxoEUlrSVrtrDDkMjgiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2019-04-18T14:00:36.3509570+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 966.66
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 635341
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 966.66
basePriceNoTax 966.66
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 966.66
priceAfterDiscountNoTax 966.66
priceAfterAgentDiscount 966.66
priceAfterAgentDiscountNoTax 966.66
priceAfterClubMemberDiscount 966.66
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 966.66
dayFinalPrice 966.66
dayFinalPriceNoTax 966.66
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 966.66
basePriceNoTax 966.66
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 966.66
priceAfterDiscountNoTax 966.66
priceAfterAgentDiscount 966.66
priceAfterAgentDiscountNoTax 966.66
priceAfterClubMemberDiscount 966.66
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 966.66
dayFinalPrice 966.66
dayFinalPriceNoTax 966.66
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 966.66
basePriceNoTax 966.66
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 966.66
priceAfterDiscountNoTax 966.66
priceAfterAgentDiscount 966.66
priceAfterAgentDiscountNoTax 966.66
priceAfterClubMemberDiscount 966.66
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 966.66
dayFinalPrice 966.66
dayFinalPriceNoTax 966.66
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8550
parentID 8545
name מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים
description מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
shortDescription NULL
startDate 2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-05-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2899.98
basePriceNoTax 2899.98
totalPrice 2899.98
totalPriceNoTax 2899.98
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 111ClassCl
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
5
array
creation 2019-04-18T12:28:22.1279738+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID KRo7rOilvROXz6FM7Dg/cIq7Hyq7Cvt7I7rUEwxO6EvVoRPNCTplQ9ISzxHg0QtJaFIC/NWhsDT6VcfNF/q2mMRql+e8FG6FHDx5YQSi44NReujUBIERwMap2dhiGr6d734aL/yvoGQUdUAA1UCW6/B77FfL5PBrSu4wypKvnmpEAbudTluNJmnea2ghnjPrMc4csRYL9HDmRym5ZG4Pa+f+wyKS5C4Q1xRug6NdpYfBI7e02+i8M7r3NXt5yNiBl8ZY8H2VHjnqSMFMdsqgO3fNKCSfNHAmtUBKJRSCUcVSfkqy1lbGedJ2OJjRROmj59AN3cze+8asJIx+zEnFRS2yWOIl3uaUBRNmW6cblmCnQ39agzqU+8wJP7G/T8PXGwDIL/gIzvlpLAGk7xv5cD1OZlbuehbxbT/vcW24n8zep6G9qHKZ5/AGnjrfw8MPx4xOEmVmq14T7vlRxHhmdie/UMnbFFDgXAwOEvSxHxtj/24cgKN+gYB9qnH9V/rGgB43jCsOnZT63VEfb5dsXWzNE+BoPLfQrVqtD+egZL9KSJsD7DhfwC8c1GfwdaXoGPuvosdJccWACP6NnjmR3ByPTc1v6KQO3Bwx+HsmmGPtZSzsJgIIxuBD8CvEdwrhCBhtVguNJ0ezPlzw1e0HReVW0kC5d12F0CXz2d0npF/BRJKKKav0wf6N4gSefWyDktqBw8RANd812/CLaKNPAhwe2DfXEUUzCD24CBBeYnDNCsns1mA/cbn4VOAPfPUjWGM1OWVtZIaf7hQYOtefPQuu3sxEx+HkxJ1cG/3zrlQuNOymldab6ZQ1VDcA/yGGQORoMY51za3p4uwBnIRB1LUYfcww+ieOX6ocEgYHntgiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2019-04-18T14:00:36.3509570+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 986.66
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 635341
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 986.66
basePriceNoTax 986.66
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 986.66
priceAfterDiscountNoTax 986.66
priceAfterAgentDiscount 986.66
priceAfterAgentDiscountNoTax 986.66
priceAfterClubMemberDiscount 986.66
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 986.66
dayFinalPrice 986.66
dayFinalPriceNoTax 986.66
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 986.66
basePriceNoTax 986.66
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 986.66
priceAfterDiscountNoTax 986.66
priceAfterAgentDiscount 986.66
priceAfterAgentDiscountNoTax 986.66
priceAfterClubMemberDiscount 986.66
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 986.66
dayFinalPrice 986.66
dayFinalPriceNoTax 986.66
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 986.66
basePriceNoTax 986.66
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 986.66
priceAfterDiscountNoTax 986.66
priceAfterAgentDiscount 986.66
priceAfterAgentDiscountNoTax 986.66
priceAfterClubMemberDiscount 986.66
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 986.66
dayFinalPrice 986.66
dayFinalPriceNoTax 986.66
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8552
parentID 8545
name מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים
description מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
shortDescription NULL
startDate 2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-05-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2959.98
basePriceNoTax 2959.98
totalPrice 2959.98
totalPriceNoTax 2959.98
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 181CLSPVPo
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
6
array
creation 2019-04-18T12:28:22.1435964+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID gc0/bTyHPHmXz6FM7Dg/cCY2/M17WZnJBoqo26ytDrih1i+lN98kc8qBwalhSqVaC5RFxDHA9l9uH6zyvcFKtGXK69AeCxGyvUKmfRBK02M3eHttAAu5yvOU54jsC3Bzi1ZWJBIJtIbx1faQHj0Wjr5M2qMEA2973x3Nn/9/nu7PgSB9NGx94sQojr9WeKvglkEWZF5oB3KghiSHCc/XkcjL4tFUUO5UdkBJPVabIzT1EvL/I7N/WXseQuI7VHoYuw6wRFrjwU2aptA0osryU1Tg5y1LXWfe/KVKywvS6YNmln7nErqX00utk7x5jMIZm2dZr682jdrwbYWYb6Rp/BbpeslvknnKmakBgO9xsXgQa9IvlEgq3HiYU3YmC/ENZZiBMyyCNmOsIEY7scAw6V/DDdpFY7/79yepYqQxUnAxxn7zq55itYBsLPcENFMk0hmFkYOYwehM6EBuWA9cz1/5fhfYOuqWFed1DU32c1FtwJNrd58k9iivWzfqfLn1URcFkQ94/NWaB7IJuSASNqniHfKA/G0sKpX/YJLf7FKvxSdRNxXQ0KRCknAEHehL7JrX9XmS7ZiCpyAs4jAgSnVhbTKMPv3vfN9/fXHc/bvN1vT/s8NLLXfxy0H20EwgJzFXWy8XzeCqtjPLy/lmG0jRFFu7NDozoW7S2nAApGlKWjp+fhlzSZv0yPAu56b85hS2TOZFXGAaeEzKU8C3fDWGGIqvf+YzWDNosQgNHLCB30Kxv8nFVGfIhZAR5GCU2RUbnswGpk9kk97rT/D8ht8bQySphhyrSm/mxa6wPl/enQ1aihl++RwIAN8mxDQbjvcSgguDrCczecxa+QhNW3O7/v4tECvmPrm5Wn4qHSBUbEPP690mzg==
sessionCreation 2019-04-18T14:00:36.3509570+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 1016.66
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 3
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 635341
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1016.66
basePriceNoTax 1016.66
availableRooms 3
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1016.66
priceAfterDiscountNoTax 1016.66
priceAfterAgentDiscount 1016.66
priceAfterAgentDiscountNoTax 1016.66
priceAfterClubMemberDiscount 1016.66
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1016.66
dayFinalPrice 1016.66
dayFinalPriceNoTax 1016.66
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1016.66
basePriceNoTax 1016.66
availableRooms 3
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1016.66
priceAfterDiscountNoTax 1016.66
priceAfterAgentDiscount 1016.66
priceAfterAgentDiscountNoTax 1016.66
priceAfterClubMemberDiscount 1016.66
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1016.66
dayFinalPrice 1016.66
dayFinalPriceNoTax 1016.66
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1016.66
basePriceNoTax 1016.66
availableRooms 3
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1016.66
priceAfterDiscountNoTax 1016.66
priceAfterAgentDiscount 1016.66
priceAfterAgentDiscountNoTax 1016.66
priceAfterClubMemberDiscount 1016.66
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1016.66
dayFinalPrice 1016.66
dayFinalPriceNoTax 1016.66
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8553
parentID 8545
name מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים
description מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
shortDescription NULL
startDate 2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-05-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 3049.98
basePriceNoTax 3049.98
totalPrice 3049.98
totalPriceNoTax 3049.98
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 191CLSPVPV
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
roomsAvailability
array
roomAvailabiltyList
array
0
array
hotelID 10463
fromDate 2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00
toDate 2019-05-11T00:00:00.0000000+03:00
adults 2
children 0
isLocal TRUE
customerID 353
priceCodeGroupID 388601
cachedCustomerID 145
infants 0
clerkKey NULL
roomPriceList
array
0
array
creation 2019-04-18T12:28:21.5654759+03:00
roomCategory 111ClassCl
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 3100
totalPriceNoTax 3100
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID +sL+J4f/FfOXz6FM7Dg/cP8Mtxyq58NXSM5SJiBlEQ/D2okGcBEb2yp0dk6Q+lQ/O+E8Xwwo6gfjsbqG0unPq4GATcPNrneSiDrMgOGkCCRztp76Tj+AtHttJpeKueanluz0lHNckG6pcwud6WPzno/zyHbsNQGHIfV2weYYckn1mpnnVth2O80MQplcHBRId/+OagrXZCLxt880DFZrh9pz1NmLYoWzv0i8L8nv6xhF89muz+pB9fNPVikRWg1tZt3BMv9ZzPYK/pKwvbkxwshVb09w+yX6uzzYOPwbVZFoazabI4ao9PSoHPtJ9Q6GWuTxrE4Hpcrj9GaYvtCFrIgyQPnCd97aqq9MPgY6cJNzQn5s8jND2lAw7rTc3n5GV5lz+mifl1tJLUtaTwaGnSwfG7cZjA+ANiNZXYAfoKlEuktgcPfOv9crgV12Uj2+1Jvk+4T88hh/fbBtwbGMMeAOGbtbp3Ll9nirwzdqUThFtmFLzTc0Vn+93Krgq8GEZuR6t2ySSvJg9OL+G3Otqdhlb0k5CRzP64TLno85T4I79P9HTCRLXKHpxMUPvGaJJttE8xoKgk83aO9DTUh5yQLhIqZzMNjce3AJImfuWyNIJQhucAYur/OKN0+sMPQEXUunyE56S1NVUW4cWmpRNYXNjMhGd82c228TP9QLZUgM/9eA0K9thqQ14Vtlon5oyq08DbbZHJMICXp36vu65NVve69gF4Sp7XqmYGDYJ7XMUyjB35uDtAEWnEb78uD6N8/wAg3aRbVGhCQEKA5O4/8M+oMLPyqIx7YwvgeQrp3ViF9ZONx4irIR9wL8JPhdYnvo0EIhyxWjFOzlueTmMw==
sessionCreation 2019-04-18T14:00:35.3978253+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 900
basePriceNoTax 900
availableRooms 5
priceAfterDiscount 900
priceAfterDiscountNoTax 900
priceAfterInternetDiscount 900
priceAfterInternetDiscountNoTax 900
priceAfterAddOnDiscount 900
priceAfterAddOnDiscountNoTax 900
priceAfterClubMemberDiscount 900
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 900
dayFinalPrice 900
dayFinalPriceNoTax 900
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1100
basePriceNoTax 1100
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1100
priceAfterDiscountNoTax 1100
priceAfterInternetDiscount 1100
priceAfterInternetDiscountNoTax 1100
priceAfterAddOnDiscount 1100
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1100
priceAfterClubMemberDiscount 1100
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1100
dayFinalPrice 1100
dayFinalPriceNoTax 1100
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1100
basePriceNoTax 1100
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1100
priceAfterDiscountNoTax 1100
priceAfterInternetDiscount 1100
priceAfterInternetDiscountNoTax 1100
priceAfterAddOnDiscount 1100
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1100
priceAfterClubMemberDiscount 1100
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1100
dayFinalPrice 1100
dayFinalPriceNoTax 1100
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
1
array
creation 2019-04-18T12:28:21.5654759+03:00
roomCategory 181CLSPVPo
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 3160
totalPriceNoTax 3160
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID +sL+J4f/FfOXz6FM7Dg/cAw8PuDUcvrA7N5gr9TsXi3oIj45Bd/AFaz7AjW34D3IHTHbrdSqe7EghT79fDedDVr0HIIcvDRjSFeTqDgjYGGw0MppEuvjQqNKqlu0p/VBgxyVPVXBETO0LwWpqLtEZTJelOUC6KbCO9o4vnx5hnv/3qETQTGhqn0S5fTCDL2aMny5C4jRPZMkNg891j1K8nkaKh/9Y3vT/86XWjj9XcSP/tvzzMAiHmd99rVZEF847AuTYjR87Po4WqUTGUX4Cpk+KD+MZ3J8qswwc1TbQS9jVb4VEvJu+/M2xQXN64E7upQf04G6WxNQ7WKaZAr24L1XvXYgo0cJIM/W0T6IMXf86lDcPvmTi2XOQk9f5T0qzeJgRULsk1UGzC1SN0rahT+XtPqBYcnTMcGVDJ4ncWnYY8bCvAnG8gaVPEDeULOhii4PfxbJamLeLM1FixBWDhAtJps4YPcjjVrDhq5wbjC3ctoaxRIvV2Otlh3ZprAuPnY25RdwpYP2WJur+j868jzSxY6YysHMcgFeDJXO3nuIgpoZk8sna1gagy754n16zKlmNP4uObAnFRMxHLAPzq8g6oOKLYzhBLLyU9/5dfQg10EzNYO5u10xHMlmA0/RkgN+ap/iaynujPioPqzBDFNIrBtNxXqQZis1AZdxPL0iLkI5Bnu0zL+41v4Jr9wL5bCfsjK2vFDrKIeCxlomDMvKJhkSNVCO/JmF6JHveh88KZLDmUqvKrnU6TKh4OoEm/ot89cndFv4oTVJx5TNrEq3Pr9nYwqXlLRJe57XHvf9qrS1x05/MNNGGvr8Kl9g2cZZzrArww5QDs3Lp2yPJtSoizWLu8Il
sessionCreation 2019-04-18T14:00:35.3978253+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 920
basePriceNoTax 920
availableRooms 5
priceAfterDiscount 920
priceAfterDiscountNoTax 920
priceAfterInternetDiscount 920
priceAfterInternetDiscountNoTax 920
priceAfterAddOnDiscount 920
priceAfterAddOnDiscountNoTax 920
priceAfterClubMemberDiscount 920
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 920
dayFinalPrice 920
dayFinalPriceNoTax 920
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1120
basePriceNoTax 1120
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1120
priceAfterDiscountNoTax 1120
priceAfterInternetDiscount 1120
priceAfterInternetDiscountNoTax 1120
priceAfterAddOnDiscount 1120
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1120
priceAfterClubMemberDiscount 1120
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1120
dayFinalPrice 1120
dayFinalPriceNoTax 1120
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1120
basePriceNoTax 1120
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1120
priceAfterDiscountNoTax 1120
priceAfterInternetDiscount 1120
priceAfterInternetDiscountNoTax 1120
priceAfterAddOnDiscount 1120
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1120
priceAfterClubMemberDiscount 1120
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1120
dayFinalPrice 1120
dayFinalPriceNoTax 1120
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
2
array
creation 2019-04-18T12:28:21.5654759+03:00
roomCategory 191CLSPVPV
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 3250
totalPriceNoTax 3250
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID +sL+J4f/FfOXz6FM7Dg/cP8Mtxyq58NXSM5SJiBlEQ9SZcVqP5gcL9bgPbWJ1daAbspcRPFAuPKcdQIgJ/sUxSn+cQVThuPo5gfV8o56YYqNs39DY9/CS6HdFjKGABLq8/m4kuHahRcHHskcaYDPYrKR7AsIfa25sGmLaRHT0mtiCRxqOQoNPPmT3InXajPCJLuIP7uGzXMF2DiGtln009DgfIzCA22D4k7Zgkt7SGlsITd3Oas8GmYKeNtAr0ASHGl6fMcAVEMwxzO0cAOIkVgMaO3nJ3LEciGfPhUDKHG/B1LD1zxfm+N85E3w4LGy5VDUiPL28AFgBYMzwmO95Wn6GZn9ImObg0x0LK0paR9f/mLx2gsvtjYpblfo+kyyPG2H8LWJnXdWOiiQmuYjXvUtrkE/5GrIvLRP/KoF1DwujsELBMGTp6SggFrtihZ7ntQKIj6x0FqzFLvoUZ92+/9iL1QTdJM7+MgC897e/Yubdzg27kuOVje+ZosFo7g7+f1MnpMdWC3cRGqKL1jNnw+w5KnGbaFDWgTLUFPkh2E/xbPOTYFzrd8Yz72fxM8XXpQTsaP7ObyMCSJEL7VYtZgBU/OC5yUu+DjCGCSlrpWAdwNCDk0bHVypd+CddpfAe/ASfT+56cv/NpcXgMU0vL6n3GnsG4/kfwaRso3O7MeVrlMnXAanmNXfy9ggPGUpP/4EuiIQTucW2DYbgNz/sUjTgCyB/0liF1qoBWri9yq3633gcFTcB/fqTrKePDJF/hLbRZgscZuDSdtQoKrEEEan5lhy6VY4MHEvVgyxE1lSNeXhaeDsqkhuf5zP7e+FBM445JY6gGa61n27xKHWwiJRCncm1UpY
sessionCreation 2019-04-18T14:00:35.3978253+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 950
basePriceNoTax 950
availableRooms 3
priceAfterDiscount 950
priceAfterDiscountNoTax 950
priceAfterInternetDiscount 950
priceAfterInternetDiscountNoTax 950
priceAfterAddOnDiscount 950
priceAfterAddOnDiscountNoTax 950
priceAfterClubMemberDiscount 950
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 950
dayFinalPrice 950
dayFinalPriceNoTax 950
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1150
basePriceNoTax 1150
availableRooms 3
priceAfterDiscount 1150
priceAfterDiscountNoTax 1150
priceAfterInternetDiscount 1150
priceAfterInternetDiscountNoTax 1150
priceAfterAddOnDiscount 1150
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1150
priceAfterClubMemberDiscount 1150
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1150
dayFinalPrice 1150
dayFinalPriceNoTax 1150
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1150
basePriceNoTax 1150
availableRooms 3
priceAfterDiscount 1150
priceAfterDiscountNoTax 1150
priceAfterInternetDiscount 1150
priceAfterInternetDiscountNoTax 1150
priceAfterAddOnDiscount 1150
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1150
priceAfterClubMemberDiscount 1150
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1150
dayFinalPrice 1150
dayFinalPriceNoTax 1150
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
3
array
creation 2019-04-18T12:28:21.5810987+03:00
roomCategory 211ROYALRO
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 3700
totalPriceNoTax 3700
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID +mO+XgGIUzOXz6FM7Dg/cKjqeIQJEx7gtzumCKUVxX1JHjribzHadjy4JLFrpnxfI28qLLKU1xHQA1YBEXBvoj1UTJm3CLMo7/LLvO9k9mm7DQXbtVYJ8BI+My5ZQd1zAzn6b5ODqH77QMQ72TYztKEa3YiMceXvCMyqsM8SVASdsvllIAwxw8n6yZIHScgAVvBcc556fTxoo0OhlTm5BnNqvQAPER4A9x3Ju8aWF1rEjiP/YD26kgr7XX2R6/FwefOGy14TIWuKJwUJ1sBCNRKUD68jKzvNFSvlJMgYqxEuBD+66p/Cz7gpJkzbZ/dPdWe58r2kvL2XF+wVsdYVxJRpDj2+QgvvcAAFwEVRBqZqM96+fRGqoWU15dJpnft21yPtLvhNvCrZ6j3z4tc/Qj/HltRpim2G9ZXhPi1L0Yi871r1e9QvJQ5mESSleke8rX5Pnq/iUs8Qfp1cZ+7CtaYegIZbY0L4BlKl7Y7qD4RoPLMMcaE4EGIi6iGbpPYJqzan6zS5m4H0+CgT033SZhPhULUJddtU+bSuB35sBAhof51R8Lw3qywviyBN/KXU6YlSnI0lSPMK+x5u9Fr7u7skIJ+QbYyx2agoFImlGopfzBlNeoYzJHfCzxj0cadghOtPQulFRo3yM44fK9FBPQD/SfjQGg0deNCfWL6PfX0rDOzTqC8LpASQKz0dyyKwFdEbi/fxyFbi3LHKEi8d4nPj0YeUHhk3uyCSo7MUhxUhPKNZtACuqsK9HNyrBe+pvfDl6GTC4TRepNSLJOxFairj6/OB7u6iu56xrxBXCu9xyGsssM7HsZtSsBBeUOc+odD7XVkcRuWjFOzlueTmMw==
sessionCreation 2019-04-18T14:00:35.3978253+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1100
basePriceNoTax 1100
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1100
priceAfterDiscountNoTax 1100
priceAfterInternetDiscount 1100
priceAfterInternetDiscountNoTax 1100
priceAfterAddOnDiscount 1100
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1100
priceAfterClubMemberDiscount 1100
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1100
dayFinalPrice 1100
dayFinalPriceNoTax 1100
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1300
basePriceNoTax 1300
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1300
priceAfterDiscountNoTax 1300
priceAfterInternetDiscount 1300
priceAfterInternetDiscountNoTax 1300
priceAfterAddOnDiscount 1300
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1300
priceAfterClubMemberDiscount 1300
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1300
dayFinalPrice 1300
dayFinalPriceNoTax 1300
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1300
basePriceNoTax 1300
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1300
priceAfterDiscountNoTax 1300
priceAfterInternetDiscount 1300
priceAfterInternetDiscountNoTax 1300
priceAfterAddOnDiscount 1300
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1300
priceAfterClubMemberDiscount 1300
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1300
dayFinalPrice 1300
dayFinalPriceNoTax 1300
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
4
array
creation 2019-04-18T12:28:21.5810987+03:00
roomCategory 31StandST
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 2800
totalPriceNoTax 2800
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID Y++0AiET33yXz6FM7Dg/cDLSqTca6Ntx8Q0R9ZI4CLIOPbL1QrL4rV6/MJSOJzDyZoLCiJujd0CnRAdcJxvwUHDtWMkpz3qgc4g866Ha1PYTecPJDksSP84by6HeARSe7IS+mlE3U61WQaLNVWLfYMMZO42T9eaSaOcKIX4WbIjpJZg8lp6KeALJ0uytEyf0v69Kfs8rq3Tf3HjQBYH/pYXqBerh1qDEya90RDOGTq68vC9CXE5wmq6NAH/SYnXCJcI3qjy0D3DtkhV0WzZk0dHjQCVmWZc2sRiGdL/QA4Xryycjg5ZC7tmv4sMb0yE7pGLydUXZW9EQznA6IT07dbBptV+bzvzWh/AyBs5/YXyVyreJ8YEnsSAdW1wAl5INXtUaEfdZiz2vyFaMFzTpuCMC/6XTbxpSB7n2YMlNyEtJWeTRdKQgHKROHHLDT85jADiOfs5GuDyNYGIxIqSAp+WNiIfYEbPoBNTINhz4883MRrnW/ONmTJ4tN2M42m5CywBHBKLRUYk2p1aSS9WuPehEaeQVx+Gf006uSKPeXsM9twwGcYeT5/NVrxrEjrgF5ZYOkgB6Ig3IiW+9rdWMei5h3L5PuLZZjjrfVjsd2FSAnNUAaZ9SYLVheSVZjG/dFUM/5r5V+ugtu5X1MZXqJ+SSC+Gfi/Gh5TFZvhfIqPDBTdv6Exk+TN22ZTgoOdho2l56t3m4ZRo3VwcKTPGpLBVySDEEtXn+21yf2EFcKb2qCDiawdHrWyAw+ur7yqJnQKUZDLfdXKdkk6zcU0sf7WjhK1ADjgOkoE+er4cyRrlkO4ewUrV3FIkw+pYB392by3YpUsnUOKRUbEPP690mzg==
sessionCreation 2019-04-18T14:00:35.3978253+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 800
basePriceNoTax 800
availableRooms 5
priceAfterDiscount 800
priceAfterDiscountNoTax 800
priceAfterInternetDiscount 800
priceAfterInternetDiscountNoTax 800
priceAfterAddOnDiscount 800
priceAfterAddOnDiscountNoTax 800
priceAfterClubMemberDiscount 800
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 800
dayFinalPrice 800
dayFinalPriceNoTax 800
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1000
basePriceNoTax 1000
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1000
priceAfterDiscountNoTax 1000
priceAfterInternetDiscount 1000
priceAfterInternetDiscountNoTax 1000
priceAfterAddOnDiscount 1000
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1000
priceAfterClubMemberDiscount 1000
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1000
dayFinalPrice 1000
dayFinalPriceNoTax 1000
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1000
basePriceNoTax 1000
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1000
priceAfterDiscountNoTax 1000
priceAfterInternetDiscount 1000
priceAfterInternetDiscountNoTax 1000
priceAfterAddOnDiscount 1000
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1000
priceAfterClubMemberDiscount 1000
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1000
dayFinalPrice 1000
dayFinalPriceNoTax 1000
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
5
array
creation 2019-04-18T12:28:21.5810987+03:00
roomCategory 71STD PST
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 2950
totalPriceNoTax 2950
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID Y++0AiET33yXz6FM7Dg/cDLSqTca6NtxV2VrOF0FueFkmF7Wbtgu/KRr8y1duGExkgN5opQnfn6OQs7zXJB8d0eQuk2SdsscKEOKN1ZpBviAD+cvDbT2a2EUV61LbiFyFa+ajw35Te+mN2wdGQzCtpKIPU2s1sYke/KzKQfidDqTBZ/xM1mG1JVfeR5o7qAaNm8jIhkBwYpu2sbccOSa5EnJWcQXcyQlWVPBSk31s/xBJ7XW73YNvQIJQVcCzzu8P9tQ1JtK2ru9XpOWFNsgHMq4aPESA3TytDD4J+avwrKO7dXPry2FKEQr5A1uMoJBGLgsFBKkKh1iryOLgub5ZMLJh1ax9na47hu+Yai/VL8s2vaWosu/ePTJ0z+GUYM7RhHiwIpujVQKPgom2D97N/5+qcHyGzgBMB1Y8UuCSUlVMBoHfNiBG2L1Kx56TsarofoWVBEiPDr3DMcUisb4maTRgcy980Uu8ODl25KahMTktlFUSrIy2ZDnPmsqxv7pI/EoQRdPj2SDqPt+/jrIsmkk3nY5JAHn0xY+Hi/ttUAwQgFuK/rpxJBKS4jEPSnmMwAo0Et3xzGqQ1EofSKxEr1iFE1kyUb/1EuGmUpjV3bIvBLPsaSj1TYFQuymAMU+v8VpJsMg+QZnaxFpcmAgNl+X/hHyjAfpk9j8+GOq9Gm1W7rwIqlbbxxcmWTRXUnFveyZQ8J1qWvSyI8JKmII28i8pystC2mOZCGg3qrKqSgLT7FWHHLelWCvlNln9Gk2psI82xh//OLEyyeZdQCCNQ9CEE3Q4RpeuTlZyWmIfXRiAVpqIgN2EG975lwScDnER1K8Pd1yxr3B2aAZlaPh9tSoizWLu8Il
sessionCreation 2019-04-18T14:00:35.3978253+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 850
basePriceNoTax 850
availableRooms 5
priceAfterDiscount 850
priceAfterDiscountNoTax 850
priceAfterInternetDiscount 850
priceAfterInternetDiscountNoTax 850
priceAfterAddOnDiscount 850
priceAfterAddOnDiscountNoTax 850
priceAfterClubMemberDiscount 850
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 850
dayFinalPrice 850
dayFinalPriceNoTax 850
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1050
basePriceNoTax 1050
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1050
priceAfterDiscountNoTax 1050
priceAfterInternetDiscount 1050
priceAfterInternetDiscountNoTax 1050
priceAfterAddOnDiscount 1050
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1050
priceAfterClubMemberDiscount 1050
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1050
dayFinalPrice 1050
dayFinalPriceNoTax 1050
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1050
basePriceNoTax 1050
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1050
priceAfterDiscountNoTax 1050
priceAfterInternetDiscount 1050
priceAfterInternetDiscountNoTax 1050
priceAfterAddOnDiscount 1050
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1050
priceAfterClubMemberDiscount 1050
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1050
dayFinalPrice 1050
dayFinalPriceNoTax 1050
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
6
array
creation 2019-04-18T12:28:21.5810987+03:00
roomCategory 81STDPVST
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 3040
totalPriceNoTax 3040
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID Y++0AiET33yXz6FM7Dg/cAw8PuDUcvrA7N5gr9TsXi1dillUfEfYUDbu4tsLb4qdcFeX98fQXMSTtZNsj947MVr0HIIcvDRjSFeTqDgjYGFWvE+ueSw/eIUuC6hRRn92QND51vRXmk3V0qTukQu4yfZT1kwqKpsKpAHKhsgBt2YxoqYRRNWj8wHvfqEwkDbcUXOvnIOX03ey75vgu38vkmUxoPAwHW4r6a7b+FjCxFT6mXObZgASCy5szkfqzIaHEQpos4M9cHKyT4wEV6uFs/x5FzseSju4qNfVIjxuy707qW1iokIzTvYMB3FDIQhCzLCzqqRO0/ES52y5eBOoUSE8FOSlLDop4erlWudQZ8x+ik3WwaEFA/NlWiefA4LkHclZ2opiVIxw1ZKRKRPdoDz6Wt/nClHtYoAtSs2c99P3UhIwqqky0L2tRMNL+BlFcvS/U7JBuud1URJn9TJn8VNFfwr2ghtSgEhslU4CrLD42FGRos1n+LxUHnhIVYaEy30y7QB8iIVGQ7veLzvxkpgKlOj2fhYDXfU7536/5cV36EE0rxscsfNw5sqp8yrZ/pwc2HI6dN7lBe3uxs0X/99SYay2qz0EC7pL2WSl/ZqOIPrzDROXFN7ATEIYd/8AefmpxXxymJ+UsD4DoS8ZOYk3z/j8nkv68UdIGLSFcVrwwPK2EgTK/jQu/P9/o6F/fRIS1w2Nkk9bwHEyxjNFb6vbOn/yFqtcSbRbX1JzhMKP+hn1IpUSa6olOa/b5zbphHBB2hjcLgJAvYDrVjOc/6MTEYCbLuQYcC3vKDK7DcC992sBmyEYbCvcdFpj+ycbsLQ0xIEKsapEr40h9FaD7FRsQ8/r3SbO
sessionCreation 2019-04-18T14:00:35.3978253+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 880
basePriceNoTax 880
availableRooms 2
priceAfterDiscount 880
priceAfterDiscountNoTax 880
priceAfterInternetDiscount 880
priceAfterInternetDiscountNoTax 880
priceAfterAddOnDiscount 880
priceAfterAddOnDiscountNoTax 880
priceAfterClubMemberDiscount 880
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 880
dayFinalPrice 880
dayFinalPriceNoTax 880
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1080
basePriceNoTax 1080
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1080
priceAfterDiscountNoTax 1080
priceAfterInternetDiscount 1080
priceAfterInternetDiscountNoTax 1080
priceAfterAddOnDiscount 1080
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1080
priceAfterClubMemberDiscount 1080
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1080
dayFinalPrice 1080
dayFinalPriceNoTax 1080
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1080
basePriceNoTax 1080
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1080
priceAfterDiscountNoTax 1080
priceAfterInternetDiscount 1080
priceAfterInternetDiscountNoTax 1080
priceAfterAddOnDiscount 1080
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1080
priceAfterClubMemberDiscount 1080
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1080
dayFinalPrice 1080
dayFinalPriceNoTax 1080
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
requestDescriptor 1
isClubMemberResult FALSE
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
discountPercent 0
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
pctList
array
0
array
hotelID 10463
languageID 2
priceCode מחירון
name מחירון
description מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
picture1Url NULL
picture2Url NULL
isCachedData FALSE
apiStart 2019-04-18T14:00:35.2814793+03:00
apiEnd 2019-04-18T14:00:36.2738848+03:00
{"error":false,"warning":false,"message":null,"remoteServiceUrl":null,"data":{"packageToBookPerPax":{"packageToBookList":[{"requestDescriptor":14753305,"packagesList":[{"creation":"2019-04-18T12:28:22.1279738+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"09IRQpPDK\/+Xz6FM7Dg\/cKuTSAP2AQh7L\/NgOi1JJXp4+FTBpOk4jOeaCUiw9uzCONOnEZTkaRvIR0325SAD9VCfSEAff9r1ff8kPigGDTY2g68H3yd4S7X90mkZcE+s6Ij+BgoN1uFDR9a6qQ5UHlhbF+r0Ln+C57cYtmgw27\/IVAc0dgujFfvwbqnCzx5jmHZbOCIr6vBqwn6AV4IrP\/wciPsEVmF6TpW\/668aJwYL0A2Y7UBz1VSEnGd1dAiMaTkiJfbOlRF6FXI9ZtzCu5w6V7JMw+G4\/7Gn94Kf8CBnTC+5nmv3yWmBOMtPoNHc\/8om2D5YONbQfEew2XHqtsZ\/Ob5kP5E2ktSglPvm4XXxNz1fC7RMPJ6slIjIvnYBJTUTIYhJJFnpsot6DRdNTqnDqQGsYuBkFOqvt8XX3tStyDW4ZdXsef1O72n7NtjOzINm9lYlX1sGajrBVRqtDtZYb8mJXJ\/00z8orxA5LdLV0K84kZPN83yasA1hZXGiHLjBw4XVFtMDB9ffMyXV3+JIIQyMUwSswochTLu0B7rZqLT91+WpQwtVGMslfM6h0whPjqKI0\/\/QeuYmAcNVFX6MyZ6x2NvIDQDIhMoXX1yMD6uIoGLl40EWC98oBT3uCWvuVN7WmYqH11A8MlIXj9WJiL\/5UeoRgT05oa1TwPfaURpAxnuaAON4ZST20OCF2WJbPnxsBhRxGIJ3aku2l5B5ibi8a5Z89GYaLT86TVFvw8RZrfkkeq+Nebk0pijpA65ujGUCGw9V3\/8hVLM9cduVZ9oIywk4MJZF5MNwUC3YbhoAlD+dYc10J3HF4b7EDl9ptkQNNGxVWlpsKX1bJ8Gclo6oGIft3evIaOrdhBoiUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2019-04-18T14:00:36.3509570+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":866.66,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":635341,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":866.66,"basePriceNoTax":866.66,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":866.66,"priceAfterDiscountNoTax":866.66,"priceAfterAgentDiscount":866.66,"priceAfterAgentDiscountNoTax":866.66,"priceAfterClubMemberDiscount":866.66,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":866.66,"dayFinalPrice":866.66,"dayFinalPriceNoTax":866.66,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":866.66,"basePriceNoTax":866.66,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":866.66,"priceAfterDiscountNoTax":866.66,"priceAfterAgentDiscount":866.66,"priceAfterAgentDiscountNoTax":866.66,"priceAfterClubMemberDiscount":866.66,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":866.66,"dayFinalPrice":866.66,"dayFinalPriceNoTax":866.66,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":866.66,"basePriceNoTax":866.66,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":866.66,"priceAfterDiscountNoTax":866.66,"priceAfterAgentDiscount":866.66,"priceAfterAgentDiscountNoTax":866.66,"priceAfterClubMemberDiscount":866.66,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":866.66,"dayFinalPrice":866.66,"dayFinalPriceNoTax":866.66,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8545,"parentID":0,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-05-11T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2599.98,"basePriceNoTax":2599.98,"totalPrice":2599.98,"totalPriceNoTax":2599.98,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"31StandST","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-04-18T12:28:22.1279738+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"gc0\/bTyHPHmXz6FM7Dg\/cCY2\/M17WZnJBoqo26ytDrihtkW31E4Gx4btAmVKcGcEkss7sLFRVbg+PVFvbBNLORDgADcJWryOMitI0n+SGrp75wxFDE+5Wl0iEvYUJVyUMA28XRujwM0uOw1XRvf0n9aIiJsVPnXe7aRYjPheChmJW61taXEdoQDZcOsx7ZsYuow0F8QKlJxHjSR8sxFPadGCEi\/huhxNSG\/VXX9FsXLTqZt5yRdILDXzsJwWslMwTNWnVBnDyI5WVG\/wrrwr+kdtDuNqj66ubSWUus6Z8qP\/jieuZmMUV3NxVI7G0MNM1gyMnHYcoX\/Ac6OYFh2Ull4ZeJ5lIG21fk5olcJOnQO0Wf0n55fPJ4iylre9dCVQSB5tOLdyCkwFW4Orwu5MPTIGxMs4ZAYHoR9Jav1cTfN5+lyrYnBRNINKI+nmcScS\/w7hIIWuLJKZOTcN5cUHS4fhAdMH3ox4b0DVLV+Z6FXoXGRdBwYrmiwfUbsFRBbMiOA6wQ8wzcKxbJ+dWc9O65dBMiIacjc6AJYi93Njy3Om0VeohUw+acM8UT4kMzHuIy8LKSrAeDyltEtbi+A58D+PdkI0hI96jqrKR8i8wZL57kgluxJ+EMAkZRO70viV2vf5AxEXaOU93fCbf9t1JpwfpV7YK4GXd2ZBX7I8bn98IeLUTDVTsrwoJJ7x21YIRM0S9uhw8trhe0\/1TSQTBxmhgm6d9LgiElStNgy3+pMJs\/QB2RF3VBO8e69hDDjvSv3Ma6mh+EHKMYGnn9uXFY\/WifjghO9jtqUtgI1KSWhTu+Ctsc2tHaD9HdKz4eBEAEqmau7r99pV65+k6rF10YNSv8\/GYsp3oJReZMoCN61UbEPP690mzg==","sessionCreation":"2019-04-18T14:00:36.3509570+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":1166.66,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":1,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":635341,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1166.66,"basePriceNoTax":1166.66,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1166.66,"priceAfterDiscountNoTax":1166.66,"priceAfterAgentDiscount":1166.66,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1166.66,"priceAfterClubMemberDiscount":1166.66,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1166.66,"dayFinalPrice":1166.66,"dayFinalPriceNoTax":1166.66,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1166.66,"basePriceNoTax":1166.66,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1166.66,"priceAfterDiscountNoTax":1166.66,"priceAfterAgentDiscount":1166.66,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1166.66,"priceAfterClubMemberDiscount":1166.66,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1166.66,"dayFinalPrice":1166.66,"dayFinalPriceNoTax":1166.66,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1166.66,"basePriceNoTax":1166.66,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1166.66,"priceAfterDiscountNoTax":1166.66,"priceAfterAgentDiscount":1166.66,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1166.66,"priceAfterClubMemberDiscount":1166.66,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1166.66,"dayFinalPrice":1166.66,"dayFinalPriceNoTax":1166.66,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8546,"parentID":8545,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-05-11T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":3499.98,"basePriceNoTax":3499.98,"totalPrice":3499.98,"totalPriceNoTax":3499.98,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"211ROYALRO","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-04-18T12:28:22.1279738+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"09IRQpPDK\/+Xz6FM7Dg\/cKuTSAP2AQh7L\/NgOi1JJXpIVqRkQYTCUyRPaqWxrx6YjHVpsYxQ75exabFRAu6+pVCfSEAff9r1ff8kPigGDTbAuy+iaKeOzuwKe1TweEpcft6izxBtv0Yqu6rzQ2JIzvF2bjZeik4e15uc25ZNJEN\/v\/RukB8RbUb6fKCuQOx9LwvwsUmu7+xnbohC+4y2Z1dvvroph16aKyvJTJdeykYLxeYbBBCFItx7Q6lmLAliN7PFM8SEytmnWL4ieKBevc2HmKUAzhps1bi+zyErvH4JZcdrRfjMKT2D6tP44wEe+3RktOAwmIS7TKeYa+Ry6ZpaVpvu+4iFJJVMIXrWccwzjJD5eTyr4XW41nstsXPPCfO4mDHBfgxkkhOOgelzDf1ADwH6Yxmnky9y30J6Tyay7WC1PKTZU9ADyk1BSv65w0D4IGVtCvQgDERsRHw+XiX\/ng8Ym4jfuC13pVRPBAEk7Hn3ZGv3Ju1RdCtZfrShPq2teoVIwvEs27yEEekbzMqPcEM+5c9nyJTzL1IDh+0yFSwXes5hkH5UbWQX5uH3oZZMXPIBJ2iMLSBz3Tu7cWYFmvwC5PnDciGTHm1GnBrVR\/gRt9Ws9wsDqQGznNnzzTmDHXNb1oYZkx0zD5po6CNfu3mX2q4nOYzktcu0i9t5H8JV4hV1FmzHbPpf+rG8oVC6x07Lt6RRQ\/UijJz3Eor6MQWobr\/BVhJzF2slo05gsFarfSnHx5df2bKA0a\/m6dcCdSdoyrMMvkK4uH4P8DR0GpuLrktoRdCgrjhzt5QrTxWWJ02e+8meoAdq30VBkKeFLls\/wcqKjEpXW8488k95DVReELzwV2UOVm9u2zoiUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2019-04-18T14:00:36.3509570+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":946.66,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":1,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":635341,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":946.66,"basePriceNoTax":946.66,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":946.66,"priceAfterDiscountNoTax":946.66,"priceAfterAgentDiscount":946.66,"priceAfterAgentDiscountNoTax":946.66,"priceAfterClubMemberDiscount":946.66,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":946.66,"dayFinalPrice":946.66,"dayFinalPriceNoTax":946.66,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":946.66,"basePriceNoTax":946.66,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":946.66,"priceAfterDiscountNoTax":946.66,"priceAfterAgentDiscount":946.66,"priceAfterAgentDiscountNoTax":946.66,"priceAfterClubMemberDiscount":946.66,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":946.66,"dayFinalPrice":946.66,"dayFinalPriceNoTax":946.66,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":946.66,"basePriceNoTax":946.66,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":946.66,"priceAfterDiscountNoTax":946.66,"priceAfterAgentDiscount":946.66,"priceAfterAgentDiscountNoTax":946.66,"priceAfterClubMemberDiscount":946.66,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":946.66,"dayFinalPrice":946.66,"dayFinalPriceNoTax":946.66,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8548,"parentID":8545,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-05-11T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2839.98,"basePriceNoTax":2839.98,"totalPrice":2839.98,"totalPriceNoTax":2839.98,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"81STDPVST","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-04-18T12:28:22.1279738+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"09IRQpPDK\/+Xz6FM7Dg\/cKuTSAP2AQh7X+tsZ+EPNIOqIpnrgN9Sa7jrMmP1FFkIzsa+m+1ys46Aq3stC\/KJK5FhXjAeFxAKnrAzS\/pGOxSPVjH5XRBzPFKPZfODUKCBknL+qgd4G+2x+sZud8APhuKLwd8kMracsoE44UO18TMCIO5\/8unHk9O0vKiW64jKEbfqH39fUF0z8STXHFYWSo1B6fKlPZ4HWrig1RySbh7nH\/TZptDRVkQ2yyjY8+euALbZPG+gpFaeYej+pzUlXeZRoMHz6lf9rsxXrjsVgwrQg+cNBfHg2P4a1qaNrpbBQ7vwx4r5LvdMcxB2JH60n3kCI3\/2hwcp7JZXQtGl1p2oyQT04JOFSyBMeDFAtiVFFdaysxYvkXYenjX8pmhk+Em1rwY3aqbv3+TNdATrhYcH222czP3wj2AMVKLLskPZbLwUcnLzceUyuGi8INrCc3gFn1ZXEp3xOs\/dQ26+BS2rZnBDqN41vYj0ysu08cAqH9wKG63foZeU9pCJMHOylBf4yQFcMUCxs8E9VS3n\/AcS3wgHdaci3C5cbOMy8YaYswcdYD3Tr4KDJyEE32qXk1GNUYqUvEB6fSPdo5wnFrOkHLacTyD0SkI3JV\/2Ir2mO11qVa4Q3xJXQy2x\/alD2QeoSBusKkF7xzbtxHZ\/VAYSh16ZERKCvj33U4c\/3s4BBSXBErobkqkzmrKZZ4ad+r7iay5f724uMKZV6\/QOlYHXNldi6Y+rWkg7u0xkd\/+iFmdvSbh7ZvSxZKKsnUuzTVTBN23fPyv8uG4YlkqTIPELx3c0RswbQbZWhg8iwEsaKAGdYgZJOtlcaaMs24clZFhsWWgkIcz4sFnRa5FaYTAiUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2019-04-18T14:00:36.3509570+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":916.66,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":635341,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":916.66,"basePriceNoTax":916.66,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":916.66,"priceAfterDiscountNoTax":916.66,"priceAfterAgentDiscount":916.66,"priceAfterAgentDiscountNoTax":916.66,"priceAfterClubMemberDiscount":916.66,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":916.66,"dayFinalPrice":916.66,"dayFinalPriceNoTax":916.66,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":916.66,"basePriceNoTax":916.66,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":916.66,"priceAfterDiscountNoTax":916.66,"priceAfterAgentDiscount":916.66,"priceAfterAgentDiscountNoTax":916.66,"priceAfterClubMemberDiscount":916.66,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":916.66,"dayFinalPrice":916.66,"dayFinalPriceNoTax":916.66,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":916.66,"basePriceNoTax":916.66,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":916.66,"priceAfterDiscountNoTax":916.66,"priceAfterAgentDiscount":916.66,"priceAfterAgentDiscountNoTax":916.66,"priceAfterClubMemberDiscount":916.66,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":916.66,"dayFinalPrice":916.66,"dayFinalPriceNoTax":916.66,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8549,"parentID":8545,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-05-11T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2749.98,"basePriceNoTax":2749.98,"totalPrice":2749.98,"totalPriceNoTax":2749.98,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"71STD PST","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-04-18T12:28:22.1279738+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"KRo7rOilvROXz6FM7Dg\/cIq7Hyq7Cvt7I7rUEwxO6Eu7FszeThc8oexTsdvgsPn233ir5VnvS0mKf0N1Tn4Ymxab0WCzHSHwuRUCd35rBoh3yrx3pJ4BWFp6D1dYZmCJVdQdy2PG9NpckGOXwsVXDi8kfJbfuwscmhzP3U0uFV1JWUY1pb34ROxr12NNL0sXiB6HNAiCpT\/TDFtezsYe+cPrJtQxkW0bFDT+IdyiltHqBJOpEK1KgmFv9qXPi6dfujnY1nZdM6QCmx17y+wWBZZNfM5pIUu2Wa+ktR6iZgVzv\/70swlUDTbOl5RlbfKzuKqBX3uC5iCgo0jfLnTl0p4uwXdrqsWfrT9FcyZVb3RFyYEdO8nCJPek0wGSgCxUXoOT4Qo1K7FwM1zL\/BOC6gqjKw1NMpkHUfAFQGAiD438a74Zj4DFDSIA+3wgyMbo7QCD9YuYrKEq01L9hWzHMT4Zxpeo59\/uOdVC\/5Xglq1mkva3gQF64KrHFNn0f2xkccpnwx4zexLrOKHlWUtWTS0hv8SW\/E9pXz6zU63JxCtT7OGEDE6yyFxxoii0wAyPk6TbQj4+DwyZDuWjMTQwfd1mnSaGcMbsRmkOLP3TJU7kFYn46dXFvVkzdPIil7GGWuDNi4ay\/0LJ3WQVKfcFBPA2dYcRytZYiM1ScitJC4KfTTcsZ47u3gVtyVKvn+2J8CExzU2i\/8FlCOG6bHBCMD3\/5vS48NbWr7yWrQogIRW0fKbPC5Zl\/JE0jhsOcPWh6lXp9XKZjGL53oD5Bw\/AnkqF2BqxYHQ2pyg\/VjkZpSVLVRFuypc+ar\/tKTQl21WueQDt6v6QAMr\/ut8cn2JH1Wq8KNxoEUlrSVrtrDDkMjgiUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2019-04-18T14:00:36.3509570+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":966.66,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":635341,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":966.66,"basePriceNoTax":966.66,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":966.66,"priceAfterDiscountNoTax":966.66,"priceAfterAgentDiscount":966.66,"priceAfterAgentDiscountNoTax":966.66,"priceAfterClubMemberDiscount":966.66,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":966.66,"dayFinalPrice":966.66,"dayFinalPriceNoTax":966.66,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":966.66,"basePriceNoTax":966.66,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":966.66,"priceAfterDiscountNoTax":966.66,"priceAfterAgentDiscount":966.66,"priceAfterAgentDiscountNoTax":966.66,"priceAfterClubMemberDiscount":966.66,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":966.66,"dayFinalPrice":966.66,"dayFinalPriceNoTax":966.66,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":966.66,"basePriceNoTax":966.66,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":966.66,"priceAfterDiscountNoTax":966.66,"priceAfterAgentDiscount":966.66,"priceAfterAgentDiscountNoTax":966.66,"priceAfterClubMemberDiscount":966.66,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":966.66,"dayFinalPrice":966.66,"dayFinalPriceNoTax":966.66,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8550,"parentID":8545,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-05-11T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2899.98,"basePriceNoTax":2899.98,"totalPrice":2899.98,"totalPriceNoTax":2899.98,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"111ClassCl","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-04-18T12:28:22.1279738+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"KRo7rOilvROXz6FM7Dg\/cIq7Hyq7Cvt7I7rUEwxO6EvVoRPNCTplQ9ISzxHg0QtJaFIC\/NWhsDT6VcfNF\/q2mMRql+e8FG6FHDx5YQSi44NReujUBIERwMap2dhiGr6d734aL\/yvoGQUdUAA1UCW6\/B77FfL5PBrSu4wypKvnmpEAbudTluNJmnea2ghnjPrMc4csRYL9HDmRym5ZG4Pa+f+wyKS5C4Q1xRug6NdpYfBI7e02+i8M7r3NXt5yNiBl8ZY8H2VHjnqSMFMdsqgO3fNKCSfNHAmtUBKJRSCUcVSfkqy1lbGedJ2OJjRROmj59AN3cze+8asJIx+zEnFRS2yWOIl3uaUBRNmW6cblmCnQ39agzqU+8wJP7G\/T8PXGwDIL\/gIzvlpLAGk7xv5cD1OZlbuehbxbT\/vcW24n8zep6G9qHKZ5\/AGnjrfw8MPx4xOEmVmq14T7vlRxHhmdie\/UMnbFFDgXAwOEvSxHxtj\/24cgKN+gYB9qnH9V\/rGgB43jCsOnZT63VEfb5dsXWzNE+BoPLfQrVqtD+egZL9KSJsD7DhfwC8c1GfwdaXoGPuvosdJccWACP6NnjmR3ByPTc1v6KQO3Bwx+HsmmGPtZSzsJgIIxuBD8CvEdwrhCBhtVguNJ0ezPlzw1e0HReVW0kC5d12F0CXz2d0npF\/BRJKKKav0wf6N4gSefWyDktqBw8RANd812\/CLaKNPAhwe2DfXEUUzCD24CBBeYnDNCsns1mA\/cbn4VOAPfPUjWGM1OWVtZIaf7hQYOtefPQuu3sxEx+HkxJ1cG\/3zrlQuNOymldab6ZQ1VDcA\/yGGQORoMY51za3p4uwBnIRB1LUYfcww+ieOX6ocEgYHntgiUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2019-04-18T14:00:36.3509570+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":986.66,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":635341,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":986.66,"basePriceNoTax":986.66,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":986.66,"priceAfterDiscountNoTax":986.66,"priceAfterAgentDiscount":986.66,"priceAfterAgentDiscountNoTax":986.66,"priceAfterClubMemberDiscount":986.66,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":986.66,"dayFinalPrice":986.66,"dayFinalPriceNoTax":986.66,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":986.66,"basePriceNoTax":986.66,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":986.66,"priceAfterDiscountNoTax":986.66,"priceAfterAgentDiscount":986.66,"priceAfterAgentDiscountNoTax":986.66,"priceAfterClubMemberDiscount":986.66,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":986.66,"dayFinalPrice":986.66,"dayFinalPriceNoTax":986.66,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":986.66,"basePriceNoTax":986.66,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":986.66,"priceAfterDiscountNoTax":986.66,"priceAfterAgentDiscount":986.66,"priceAfterAgentDiscountNoTax":986.66,"priceAfterClubMemberDiscount":986.66,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":986.66,"dayFinalPrice":986.66,"dayFinalPriceNoTax":986.66,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8552,"parentID":8545,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-05-11T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2959.98,"basePriceNoTax":2959.98,"totalPrice":2959.98,"totalPriceNoTax":2959.98,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"181CLSPVPo","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-04-18T12:28:22.1435964+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"gc0\/bTyHPHmXz6FM7Dg\/cCY2\/M17WZnJBoqo26ytDrih1i+lN98kc8qBwalhSqVaC5RFxDHA9l9uH6zyvcFKtGXK69AeCxGyvUKmfRBK02M3eHttAAu5yvOU54jsC3Bzi1ZWJBIJtIbx1faQHj0Wjr5M2qMEA2973x3Nn\/9\/nu7PgSB9NGx94sQojr9WeKvglkEWZF5oB3KghiSHCc\/XkcjL4tFUUO5UdkBJPVabIzT1EvL\/I7N\/WXseQuI7VHoYuw6wRFrjwU2aptA0osryU1Tg5y1LXWfe\/KVKywvS6YNmln7nErqX00utk7x5jMIZm2dZr682jdrwbYWYb6Rp\/BbpeslvknnKmakBgO9xsXgQa9IvlEgq3HiYU3YmC\/ENZZiBMyyCNmOsIEY7scAw6V\/DDdpFY7\/79yepYqQxUnAxxn7zq55itYBsLPcENFMk0hmFkYOYwehM6EBuWA9cz1\/5fhfYOuqWFed1DU32c1FtwJNrd58k9iivWzfqfLn1URcFkQ94\/NWaB7IJuSASNqniHfKA\/G0sKpX\/YJLf7FKvxSdRNxXQ0KRCknAEHehL7JrX9XmS7ZiCpyAs4jAgSnVhbTKMPv3vfN9\/fXHc\/bvN1vT\/s8NLLXfxy0H20EwgJzFXWy8XzeCqtjPLy\/lmG0jRFFu7NDozoW7S2nAApGlKWjp+fhlzSZv0yPAu56b85hS2TOZFXGAaeEzKU8C3fDWGGIqvf+YzWDNosQgNHLCB30Kxv8nFVGfIhZAR5GCU2RUbnswGpk9kk97rT\/D8ht8bQySphhyrSm\/mxa6wPl\/enQ1aihl++RwIAN8mxDQbjvcSgguDrCczecxa+QhNW3O7\/v4tECvmPrm5Wn4qHSBUbEPP690mzg==","sessionCreation":"2019-04-18T14:00:36.3509570+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":1016.66,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":3,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":635341,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1016.66,"basePriceNoTax":1016.66,"availableRooms":3,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1016.66,"priceAfterDiscountNoTax":1016.66,"priceAfterAgentDiscount":1016.66,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1016.66,"priceAfterClubMemberDiscount":1016.66,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1016.66,"dayFinalPrice":1016.66,"dayFinalPriceNoTax":1016.66,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1016.66,"basePriceNoTax":1016.66,"availableRooms":3,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1016.66,"priceAfterDiscountNoTax":1016.66,"priceAfterAgentDiscount":1016.66,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1016.66,"priceAfterClubMemberDiscount":1016.66,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1016.66,"dayFinalPrice":1016.66,"dayFinalPriceNoTax":1016.66,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1016.66,"basePriceNoTax":1016.66,"availableRooms":3,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1016.66,"priceAfterDiscountNoTax":1016.66,"priceAfterAgentDiscount":1016.66,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1016.66,"priceAfterClubMemberDiscount":1016.66,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1016.66,"dayFinalPrice":1016.66,"dayFinalPriceNoTax":1016.66,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8553,"parentID":8545,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-05-11T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":3049.98,"basePriceNoTax":3049.98,"totalPrice":3049.98,"totalPriceNoTax":3049.98,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"191CLSPVPV","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false}]}]},"roomsAvailability":{"roomAvailabiltyList":[{"hotelID":10463,"fromDate":"2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00","toDate":"2019-05-11T00:00:00.0000000+03:00","adults":2,"children":0,"isLocal":true,"customerID":353,"priceCodeGroupID":388601,"cachedCustomerID":145,"infants":0,"clerkKey":null,"roomPriceList":[{"creation":"2019-04-18T12:28:21.5654759+03:00","roomCategory":"111ClassCl","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":3100,"totalPriceNoTax":3100,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"+sL+J4f\/FfOXz6FM7Dg\/cP8Mtxyq58NXSM5SJiBlEQ\/D2okGcBEb2yp0dk6Q+lQ\/O+E8Xwwo6gfjsbqG0unPq4GATcPNrneSiDrMgOGkCCRztp76Tj+AtHttJpeKueanluz0lHNckG6pcwud6WPzno\/zyHbsNQGHIfV2weYYckn1mpnnVth2O80MQplcHBRId\/+OagrXZCLxt880DFZrh9pz1NmLYoWzv0i8L8nv6xhF89muz+pB9fNPVikRWg1tZt3BMv9ZzPYK\/pKwvbkxwshVb09w+yX6uzzYOPwbVZFoazabI4ao9PSoHPtJ9Q6GWuTxrE4Hpcrj9GaYvtCFrIgyQPnCd97aqq9MPgY6cJNzQn5s8jND2lAw7rTc3n5GV5lz+mifl1tJLUtaTwaGnSwfG7cZjA+ANiNZXYAfoKlEuktgcPfOv9crgV12Uj2+1Jvk+4T88hh\/fbBtwbGMMeAOGbtbp3Ll9nirwzdqUThFtmFLzTc0Vn+93Krgq8GEZuR6t2ySSvJg9OL+G3Otqdhlb0k5CRzP64TLno85T4I79P9HTCRLXKHpxMUPvGaJJttE8xoKgk83aO9DTUh5yQLhIqZzMNjce3AJImfuWyNIJQhucAYur\/OKN0+sMPQEXUunyE56S1NVUW4cWmpRNYXNjMhGd82c228TP9QLZUgM\/9eA0K9thqQ14Vtlon5oyq08DbbZHJMICXp36vu65NVve69gF4Sp7XqmYGDYJ7XMUyjB35uDtAEWnEb78uD6N8\/wAg3aRbVGhCQEKA5O4\/8M+oMLPyqIx7YwvgeQrp3ViF9ZONx4irIR9wL8JPhdYnvo0EIhyxWjFOzlueTmMw==","sessionCreation":"2019-04-18T14:00:35.3978253+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":900,"basePriceNoTax":900,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":900,"priceAfterDiscountNoTax":900,"priceAfterInternetDiscount":900,"priceAfterInternetDiscountNoTax":900,"priceAfterAddOnDiscount":900,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":900,"priceAfterClubMemberDiscount":900,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":900,"dayFinalPrice":900,"dayFinalPriceNoTax":900,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1100,"basePriceNoTax":1100,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1100,"priceAfterDiscountNoTax":1100,"priceAfterInternetDiscount":1100,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1100,"priceAfterAddOnDiscount":1100,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1100,"priceAfterClubMemberDiscount":1100,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1100,"dayFinalPrice":1100,"dayFinalPriceNoTax":1100,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1100,"basePriceNoTax":1100,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1100,"priceAfterDiscountNoTax":1100,"priceAfterInternetDiscount":1100,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1100,"priceAfterAddOnDiscount":1100,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1100,"priceAfterClubMemberDiscount":1100,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1100,"dayFinalPrice":1100,"dayFinalPriceNoTax":1100,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T12:28:21.5654759+03:00","roomCategory":"181CLSPVPo","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":3160,"totalPriceNoTax":3160,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"+sL+J4f\/FfOXz6FM7Dg\/cAw8PuDUcvrA7N5gr9TsXi3oIj45Bd\/AFaz7AjW34D3IHTHbrdSqe7EghT79fDedDVr0HIIcvDRjSFeTqDgjYGGw0MppEuvjQqNKqlu0p\/VBgxyVPVXBETO0LwWpqLtEZTJelOUC6KbCO9o4vnx5hnv\/3qETQTGhqn0S5fTCDL2aMny5C4jRPZMkNg891j1K8nkaKh\/9Y3vT\/86XWjj9XcSP\/tvzzMAiHmd99rVZEF847AuTYjR87Po4WqUTGUX4Cpk+KD+MZ3J8qswwc1TbQS9jVb4VEvJu+\/M2xQXN64E7upQf04G6WxNQ7WKaZAr24L1XvXYgo0cJIM\/W0T6IMXf86lDcPvmTi2XOQk9f5T0qzeJgRULsk1UGzC1SN0rahT+XtPqBYcnTMcGVDJ4ncWnYY8bCvAnG8gaVPEDeULOhii4PfxbJamLeLM1FixBWDhAtJps4YPcjjVrDhq5wbjC3ctoaxRIvV2Otlh3ZprAuPnY25RdwpYP2WJur+j868jzSxY6YysHMcgFeDJXO3nuIgpoZk8sna1gagy754n16zKlmNP4uObAnFRMxHLAPzq8g6oOKLYzhBLLyU9\/5dfQg10EzNYO5u10xHMlmA0\/RkgN+ap\/iaynujPioPqzBDFNIrBtNxXqQZis1AZdxPL0iLkI5Bnu0zL+41v4Jr9wL5bCfsjK2vFDrKIeCxlomDMvKJhkSNVCO\/JmF6JHveh88KZLDmUqvKrnU6TKh4OoEm\/ot89cndFv4oTVJx5TNrEq3Pr9nYwqXlLRJe57XHvf9qrS1x05\/MNNGGvr8Kl9g2cZZzrArww5QDs3Lp2yPJtSoizWLu8Il","sessionCreation":"2019-04-18T14:00:35.3978253+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":920,"basePriceNoTax":920,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":920,"priceAfterDiscountNoTax":920,"priceAfterInternetDiscount":920,"priceAfterInternetDiscountNoTax":920,"priceAfterAddOnDiscount":920,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":920,"priceAfterClubMemberDiscount":920,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":920,"dayFinalPrice":920,"dayFinalPriceNoTax":920,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1120,"basePriceNoTax":1120,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1120,"priceAfterDiscountNoTax":1120,"priceAfterInternetDiscount":1120,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1120,"priceAfterAddOnDiscount":1120,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1120,"priceAfterClubMemberDiscount":1120,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1120,"dayFinalPrice":1120,"dayFinalPriceNoTax":1120,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1120,"basePriceNoTax":1120,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1120,"priceAfterDiscountNoTax":1120,"priceAfterInternetDiscount":1120,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1120,"priceAfterAddOnDiscount":1120,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1120,"priceAfterClubMemberDiscount":1120,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1120,"dayFinalPrice":1120,"dayFinalPriceNoTax":1120,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T12:28:21.5654759+03:00","roomCategory":"191CLSPVPV","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":3250,"totalPriceNoTax":3250,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"+sL+J4f\/FfOXz6FM7Dg\/cP8Mtxyq58NXSM5SJiBlEQ9SZcVqP5gcL9bgPbWJ1daAbspcRPFAuPKcdQIgJ\/sUxSn+cQVThuPo5gfV8o56YYqNs39DY9\/CS6HdFjKGABLq8\/m4kuHahRcHHskcaYDPYrKR7AsIfa25sGmLaRHT0mtiCRxqOQoNPPmT3InXajPCJLuIP7uGzXMF2DiGtln009DgfIzCA22D4k7Zgkt7SGlsITd3Oas8GmYKeNtAr0ASHGl6fMcAVEMwxzO0cAOIkVgMaO3nJ3LEciGfPhUDKHG\/B1LD1zxfm+N85E3w4LGy5VDUiPL28AFgBYMzwmO95Wn6GZn9ImObg0x0LK0paR9f\/mLx2gsvtjYpblfo+kyyPG2H8LWJnXdWOiiQmuYjXvUtrkE\/5GrIvLRP\/KoF1DwujsELBMGTp6SggFrtihZ7ntQKIj6x0FqzFLvoUZ92+\/9iL1QTdJM7+MgC897e\/Yubdzg27kuOVje+ZosFo7g7+f1MnpMdWC3cRGqKL1jNnw+w5KnGbaFDWgTLUFPkh2E\/xbPOTYFzrd8Yz72fxM8XXpQTsaP7ObyMCSJEL7VYtZgBU\/OC5yUu+DjCGCSlrpWAdwNCDk0bHVypd+CddpfAe\/ASfT+56cv\/NpcXgMU0vL6n3GnsG4\/kfwaRso3O7MeVrlMnXAanmNXfy9ggPGUpP\/4EuiIQTucW2DYbgNz\/sUjTgCyB\/0liF1qoBWri9yq3633gcFTcB\/fqTrKePDJF\/hLbRZgscZuDSdtQoKrEEEan5lhy6VY4MHEvVgyxE1lSNeXhaeDsqkhuf5zP7e+FBM445JY6gGa61n27xKHWwiJRCncm1UpY","sessionCreation":"2019-04-18T14:00:35.3978253+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":950,"basePriceNoTax":950,"availableRooms":3,"priceAfterDiscount":950,"priceAfterDiscountNoTax":950,"priceAfterInternetDiscount":950,"priceAfterInternetDiscountNoTax":950,"priceAfterAddOnDiscount":950,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":950,"priceAfterClubMemberDiscount":950,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":950,"dayFinalPrice":950,"dayFinalPriceNoTax":950,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1150,"basePriceNoTax":1150,"availableRooms":3,"priceAfterDiscount":1150,"priceAfterDiscountNoTax":1150,"priceAfterInternetDiscount":1150,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1150,"priceAfterAddOnDiscount":1150,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1150,"priceAfterClubMemberDiscount":1150,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1150,"dayFinalPrice":1150,"dayFinalPriceNoTax":1150,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1150,"basePriceNoTax":1150,"availableRooms":3,"priceAfterDiscount":1150,"priceAfterDiscountNoTax":1150,"priceAfterInternetDiscount":1150,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1150,"priceAfterAddOnDiscount":1150,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1150,"priceAfterClubMemberDiscount":1150,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1150,"dayFinalPrice":1150,"dayFinalPriceNoTax":1150,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T12:28:21.5810987+03:00","roomCategory":"211ROYALRO","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":3700,"totalPriceNoTax":3700,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"+mO+XgGIUzOXz6FM7Dg\/cKjqeIQJEx7gtzumCKUVxX1JHjribzHadjy4JLFrpnxfI28qLLKU1xHQA1YBEXBvoj1UTJm3CLMo7\/LLvO9k9mm7DQXbtVYJ8BI+My5ZQd1zAzn6b5ODqH77QMQ72TYztKEa3YiMceXvCMyqsM8SVASdsvllIAwxw8n6yZIHScgAVvBcc556fTxoo0OhlTm5BnNqvQAPER4A9x3Ju8aWF1rEjiP\/YD26kgr7XX2R6\/FwefOGy14TIWuKJwUJ1sBCNRKUD68jKzvNFSvlJMgYqxEuBD+66p\/Cz7gpJkzbZ\/dPdWe58r2kvL2XF+wVsdYVxJRpDj2+QgvvcAAFwEVRBqZqM96+fRGqoWU15dJpnft21yPtLvhNvCrZ6j3z4tc\/Qj\/HltRpim2G9ZXhPi1L0Yi871r1e9QvJQ5mESSleke8rX5Pnq\/iUs8Qfp1cZ+7CtaYegIZbY0L4BlKl7Y7qD4RoPLMMcaE4EGIi6iGbpPYJqzan6zS5m4H0+CgT033SZhPhULUJddtU+bSuB35sBAhof51R8Lw3qywviyBN\/KXU6YlSnI0lSPMK+x5u9Fr7u7skIJ+QbYyx2agoFImlGopfzBlNeoYzJHfCzxj0cadghOtPQulFRo3yM44fK9FBPQD\/SfjQGg0deNCfWL6PfX0rDOzTqC8LpASQKz0dyyKwFdEbi\/fxyFbi3LHKEi8d4nPj0YeUHhk3uyCSo7MUhxUhPKNZtACuqsK9HNyrBe+pvfDl6GTC4TRepNSLJOxFairj6\/OB7u6iu56xrxBXCu9xyGsssM7HsZtSsBBeUOc+odD7XVkcRuWjFOzlueTmMw==","sessionCreation":"2019-04-18T14:00:35.3978253+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1100,"basePriceNoTax":1100,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1100,"priceAfterDiscountNoTax":1100,"priceAfterInternetDiscount":1100,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1100,"priceAfterAddOnDiscount":1100,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1100,"priceAfterClubMemberDiscount":1100,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1100,"dayFinalPrice":1100,"dayFinalPriceNoTax":1100,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1300,"basePriceNoTax":1300,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1300,"priceAfterDiscountNoTax":1300,"priceAfterInternetDiscount":1300,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1300,"priceAfterAddOnDiscount":1300,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1300,"priceAfterClubMemberDiscount":1300,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1300,"dayFinalPrice":1300,"dayFinalPriceNoTax":1300,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1300,"basePriceNoTax":1300,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1300,"priceAfterDiscountNoTax":1300,"priceAfterInternetDiscount":1300,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1300,"priceAfterAddOnDiscount":1300,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1300,"priceAfterClubMemberDiscount":1300,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1300,"dayFinalPrice":1300,"dayFinalPriceNoTax":1300,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T12:28:21.5810987+03:00","roomCategory":"31StandST","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":2800,"totalPriceNoTax":2800,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"Y++0AiET33yXz6FM7Dg\/cDLSqTca6Ntx8Q0R9ZI4CLIOPbL1QrL4rV6\/MJSOJzDyZoLCiJujd0CnRAdcJxvwUHDtWMkpz3qgc4g866Ha1PYTecPJDksSP84by6HeARSe7IS+mlE3U61WQaLNVWLfYMMZO42T9eaSaOcKIX4WbIjpJZg8lp6KeALJ0uytEyf0v69Kfs8rq3Tf3HjQBYH\/pYXqBerh1qDEya90RDOGTq68vC9CXE5wmq6NAH\/SYnXCJcI3qjy0D3DtkhV0WzZk0dHjQCVmWZc2sRiGdL\/QA4Xryycjg5ZC7tmv4sMb0yE7pGLydUXZW9EQznA6IT07dbBptV+bzvzWh\/AyBs5\/YXyVyreJ8YEnsSAdW1wAl5INXtUaEfdZiz2vyFaMFzTpuCMC\/6XTbxpSB7n2YMlNyEtJWeTRdKQgHKROHHLDT85jADiOfs5GuDyNYGIxIqSAp+WNiIfYEbPoBNTINhz4883MRrnW\/ONmTJ4tN2M42m5CywBHBKLRUYk2p1aSS9WuPehEaeQVx+Gf006uSKPeXsM9twwGcYeT5\/NVrxrEjrgF5ZYOkgB6Ig3IiW+9rdWMei5h3L5PuLZZjjrfVjsd2FSAnNUAaZ9SYLVheSVZjG\/dFUM\/5r5V+ugtu5X1MZXqJ+SSC+Gfi\/Gh5TFZvhfIqPDBTdv6Exk+TN22ZTgoOdho2l56t3m4ZRo3VwcKTPGpLBVySDEEtXn+21yf2EFcKb2qCDiawdHrWyAw+ur7yqJnQKUZDLfdXKdkk6zcU0sf7WjhK1ADjgOkoE+er4cyRrlkO4ewUrV3FIkw+pYB392by3YpUsnUOKRUbEPP690mzg==","sessionCreation":"2019-04-18T14:00:35.3978253+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":800,"basePriceNoTax":800,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":800,"priceAfterDiscountNoTax":800,"priceAfterInternetDiscount":800,"priceAfterInternetDiscountNoTax":800,"priceAfterAddOnDiscount":800,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":800,"priceAfterClubMemberDiscount":800,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":800,"dayFinalPrice":800,"dayFinalPriceNoTax":800,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1000,"basePriceNoTax":1000,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1000,"priceAfterDiscountNoTax":1000,"priceAfterInternetDiscount":1000,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1000,"priceAfterAddOnDiscount":1000,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1000,"priceAfterClubMemberDiscount":1000,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1000,"dayFinalPrice":1000,"dayFinalPriceNoTax":1000,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1000,"basePriceNoTax":1000,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1000,"priceAfterDiscountNoTax":1000,"priceAfterInternetDiscount":1000,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1000,"priceAfterAddOnDiscount":1000,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1000,"priceAfterClubMemberDiscount":1000,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1000,"dayFinalPrice":1000,"dayFinalPriceNoTax":1000,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T12:28:21.5810987+03:00","roomCategory":"71STD PST","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":2950,"totalPriceNoTax":2950,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"Y++0AiET33yXz6FM7Dg\/cDLSqTca6NtxV2VrOF0FueFkmF7Wbtgu\/KRr8y1duGExkgN5opQnfn6OQs7zXJB8d0eQuk2SdsscKEOKN1ZpBviAD+cvDbT2a2EUV61LbiFyFa+ajw35Te+mN2wdGQzCtpKIPU2s1sYke\/KzKQfidDqTBZ\/xM1mG1JVfeR5o7qAaNm8jIhkBwYpu2sbccOSa5EnJWcQXcyQlWVPBSk31s\/xBJ7XW73YNvQIJQVcCzzu8P9tQ1JtK2ru9XpOWFNsgHMq4aPESA3TytDD4J+avwrKO7dXPry2FKEQr5A1uMoJBGLgsFBKkKh1iryOLgub5ZMLJh1ax9na47hu+Yai\/VL8s2vaWosu\/ePTJ0z+GUYM7RhHiwIpujVQKPgom2D97N\/5+qcHyGzgBMB1Y8UuCSUlVMBoHfNiBG2L1Kx56TsarofoWVBEiPDr3DMcUisb4maTRgcy980Uu8ODl25KahMTktlFUSrIy2ZDnPmsqxv7pI\/EoQRdPj2SDqPt+\/jrIsmkk3nY5JAHn0xY+Hi\/ttUAwQgFuK\/rpxJBKS4jEPSnmMwAo0Et3xzGqQ1EofSKxEr1iFE1kyUb\/1EuGmUpjV3bIvBLPsaSj1TYFQuymAMU+v8VpJsMg+QZnaxFpcmAgNl+X\/hHyjAfpk9j8+GOq9Gm1W7rwIqlbbxxcmWTRXUnFveyZQ8J1qWvSyI8JKmII28i8pystC2mOZCGg3qrKqSgLT7FWHHLelWCvlNln9Gk2psI82xh\/\/OLEyyeZdQCCNQ9CEE3Q4RpeuTlZyWmIfXRiAVpqIgN2EG975lwScDnER1K8Pd1yxr3B2aAZlaPh9tSoizWLu8Il","sessionCreation":"2019-04-18T14:00:35.3978253+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":850,"basePriceNoTax":850,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":850,"priceAfterDiscountNoTax":850,"priceAfterInternetDiscount":850,"priceAfterInternetDiscountNoTax":850,"priceAfterAddOnDiscount":850,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":850,"priceAfterClubMemberDiscount":850,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":850,"dayFinalPrice":850,"dayFinalPriceNoTax":850,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1050,"basePriceNoTax":1050,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1050,"priceAfterDiscountNoTax":1050,"priceAfterInternetDiscount":1050,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1050,"priceAfterAddOnDiscount":1050,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1050,"priceAfterClubMemberDiscount":1050,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1050,"dayFinalPrice":1050,"dayFinalPriceNoTax":1050,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1050,"basePriceNoTax":1050,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1050,"priceAfterDiscountNoTax":1050,"priceAfterInternetDiscount":1050,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1050,"priceAfterAddOnDiscount":1050,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1050,"priceAfterClubMemberDiscount":1050,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1050,"dayFinalPrice":1050,"dayFinalPriceNoTax":1050,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T12:28:21.5810987+03:00","roomCategory":"81STDPVST","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":3040,"totalPriceNoTax":3040,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"Y++0AiET33yXz6FM7Dg\/cAw8PuDUcvrA7N5gr9TsXi1dillUfEfYUDbu4tsLb4qdcFeX98fQXMSTtZNsj947MVr0HIIcvDRjSFeTqDgjYGFWvE+ueSw\/eIUuC6hRRn92QND51vRXmk3V0qTukQu4yfZT1kwqKpsKpAHKhsgBt2YxoqYRRNWj8wHvfqEwkDbcUXOvnIOX03ey75vgu38vkmUxoPAwHW4r6a7b+FjCxFT6mXObZgASCy5szkfqzIaHEQpos4M9cHKyT4wEV6uFs\/x5FzseSju4qNfVIjxuy707qW1iokIzTvYMB3FDIQhCzLCzqqRO0\/ES52y5eBOoUSE8FOSlLDop4erlWudQZ8x+ik3WwaEFA\/NlWiefA4LkHclZ2opiVIxw1ZKRKRPdoDz6Wt\/nClHtYoAtSs2c99P3UhIwqqky0L2tRMNL+BlFcvS\/U7JBuud1URJn9TJn8VNFfwr2ghtSgEhslU4CrLD42FGRos1n+LxUHnhIVYaEy30y7QB8iIVGQ7veLzvxkpgKlOj2fhYDXfU7536\/5cV36EE0rxscsfNw5sqp8yrZ\/pwc2HI6dN7lBe3uxs0X\/99SYay2qz0EC7pL2WSl\/ZqOIPrzDROXFN7ATEIYd\/8AefmpxXxymJ+UsD4DoS8ZOYk3z\/j8nkv68UdIGLSFcVrwwPK2EgTK\/jQu\/P9\/o6F\/fRIS1w2Nkk9bwHEyxjNFb6vbOn\/yFqtcSbRbX1JzhMKP+hn1IpUSa6olOa\/b5zbphHBB2hjcLgJAvYDrVjOc\/6MTEYCbLuQYcC3vKDK7DcC992sBmyEYbCvcdFpj+ycbsLQ0xIEKsapEr40h9FaD7FRsQ8\/r3SbO","sessionCreation":"2019-04-18T14:00:35.3978253+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":880,"basePriceNoTax":880,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":880,"priceAfterDiscountNoTax":880,"priceAfterInternetDiscount":880,"priceAfterInternetDiscountNoTax":880,"priceAfterAddOnDiscount":880,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":880,"priceAfterClubMemberDiscount":880,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":880,"dayFinalPrice":880,"dayFinalPriceNoTax":880,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1080,"basePriceNoTax":1080,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1080,"priceAfterDiscountNoTax":1080,"priceAfterInternetDiscount":1080,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1080,"priceAfterAddOnDiscount":1080,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1080,"priceAfterClubMemberDiscount":1080,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1080,"dayFinalPrice":1080,"dayFinalPriceNoTax":1080,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1080,"basePriceNoTax":1080,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1080,"priceAfterDiscountNoTax":1080,"priceAfterInternetDiscount":1080,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1080,"priceAfterAddOnDiscount":1080,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1080,"priceAfterClubMemberDiscount":1080,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1080,"dayFinalPrice":1080,"dayFinalPriceNoTax":1080,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null}],"requestDescriptor":1,"isClubMemberResult":false,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"discountPercent":0,"isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null}]},"pctList":[{"hotelID":10463,"languageID":2,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","name":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","description":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df \u05d9\u05e9\u05e8\u05d0\u05dc\u05d9\u05dd *\r\n \u05ea\u05e0\u05d0\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e2\u05d5\u05e0\u05d4 \u05e8\u05d2\u05d9\u05dc\u05d4: \u05e2\u05d3 7 \u05d9\u05de\u05d9 \u05e2\u05e1\u05e7\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d4\u05d2\u05e2\u05d4 \u05dc\u05dc\u05d0 \u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc\r\n\u05e4\u05d7\u05d5\u05ea \u05de7 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d5\u05e2\u05d3 3 \u05d9\u05de\u05d9 \u05e2\u05e1\u05e7\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05de\u05d5\u05e2\u05d3 \u05d4\u05d0\u05d9\u05e8\u05d5\u05d7 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d9\u05d1 \u05d4\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05df \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 25% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4\r\n\u05e4\u05d7\u05d5\u05ea \u05de 3 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d0\u05d9\u05e8\u05d5\u05d7 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d9\u05d1 \u05d4\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05df \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 50% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05e2\u05e1\u05e7\u05d4\r\n\u05ea\u05e0\u05d0\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05d9\u05d5\u05dc\u05d9 \u05d0\u05d5\u05d2\u05d5\u05e1\u05d8 \u05d5\u05d7\u05d2\u05d9\u05dd \u05d9\u05d4\u05d5\u05d3\u05d9\u05dd\/\u05e0\u05d5\u05e6\u05e8\u05d9\u05dd \/\u05de\u05d5\u05e1\u05dc\u05de\u05d9\u05dd \u05d4\u05d7\u05dc \u05de14 \u05d9\u05d5\u05dd \u05d5\u05e2\u05d3 7 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d4\u05d2\u05e2\u05d4\r\n\u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d9\u05d1 \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 5% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4 \u05d0\u05d5 100 \u05e9\"\u05d7 \u05d4\u05e0\u05de\u05d5\u05da \u05de\u05d1\u05e0\u05d9\u05d4\u05dd \r\n\u05e4\u05dc\u05d5\u05ea \u05de7 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d0\u05d9\u05e8\u05d5\u05d7 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d9\u05d1 \u05d4\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05df \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 50% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05e2\u05e1\u05e7\u05d0\r\n\u05d0\u05d9 \u05d4\u05d2\u05e2\u05d4 \u05dc\u05de\u05dc\u05d5\u05df \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d1 \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05de\u05dc\u05d0\u05d9\u05dd\r\n\u05e7\u05d1\u05dc\u05ea \u05d7\u05d3\u05e8\u05d9\u05dd \u05d1\u05de\u05d5\u05e6\"\u05e9 \u05d4\u05d7\u05dc \u05de\u05e9\u05e2\u05d4 \u05dc\u05d0\u05d7\u05e8 \u05e6\u05d0\u05ea \u05e9\u05d1\u05ea\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n","picture1Url":null,"picture2Url":null}]},"isCachedData":false,"apiStart":"2019-04-18T14:00:35.2814793+03:00","apiEnd":"2019-04-18T14:00:36.2738848+03:00"}
 • חדר סטנדרט
  חדר סטנדרט החדר מאובזר במיטה זוגית, חדר אמבטיה , טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט החדר תפוסה מרבית בחדר: זוג, זוג וילד, זוג ותינוק. ***החדר לא מאכלס זוג+2+תינוק.
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 3 לילות
  הכל כלול
  מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים - מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪2366₪2600
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪2548₪2800
 • חדר סטנדרט פונה לבריכה
  חדר סטנדרט פונה לבריכה החדר מאובזר במיטה זוגית, חדר אמבטיה , טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט החדר תפוסה מרבית בחדר: זוג, זוג וילד, זוג ותינוק. ***החדר לא מאכלס זוג+2+תינוק.
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 3 לילות
  הכל כלול
  מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים - מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪2503₪2750
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪2685₪2950
 • סטנדרט פונה לבריכה עם מרפסת
  סטנדרט פונה לבריכה עם מרפסת חדר פונה לכיוון הבריכה עם מרפסת
  חדר אחרון בממשק! מהרו להזמין!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 3 לילות
  הכל כלול
  מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים - מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪2584₪2840
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪2766₪3040
 • חדר קלאסיק
  חדר קלאסיק חדר סטנדרט מחודש ומעוצב בקונספט עכשווי , רגוע ונעים. החדר :מאובזר במיטה זוגית, חדר אמבטיה , טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 3 לילות
  הכל כלול
  מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים - מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪2639₪2900
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪2821₪3100
 • חדר קלאסיק פונה לבריכה
  חדר קלאסיק פונה לבריכה חדר קלאסיק פונה לבריכה
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 3 לילות
  הכל כלול
  מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים - מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪2694₪2960
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪2876₪3160
 • חדר קלאסיק פונה לבריכה עם מרפסת
  חדר קלאסיק פונה לבריכה עם מרפסת חדר סטנדרט מחודש ומעוצב בקונספט עכשווי , רגוע ונעים. החדר מאובזר במיטה זוגית, חדר אמבטיה , טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט החדר עם מרפסת פונה לבריכה החדר תפוסה מרבית בחדר: זוג, זוג וילד, זוג ותינוק. ***החדר לא מאכלס זוג+2+תינוק.
  נותרו 3 חדרים אחרונים בממשק!! מהרו להזמין!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 3 לילות
  הכל כלול
  מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים - מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪2776₪3050
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪2958₪3250
 • רויאל קלאסיק
  רויאל קלאסיק חדר סטנדרט בגודל 22 מ"ר מרוהט ומאובזר בעיצוב קלאסי חדשני הכולל מיטה זוגית, ספה יחיד נפתחת , אמבטיה, שירותים, טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של יס, מרפסת עמידה או ישיבה, כספת, מייבש שיער, ערכת קפה ותה תפוסה מרבית: זוג, יחיד, זוג +ילד
  חדר אחרון בממשק! מהרו להזמין!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 3 לילות
  הכל כלול
  מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים - מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪3185₪3500
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪3367₪3700
 • הזמנה באישור מיידי - פרטי ההזמנה שלי

  • כרטיס אשראי לביטחון בלבד! התשלום מתבצע במלון (באשראי או במזומן) או לפי המפורט במבצע
  • במבצע של חברת אשראי מסויימת, זכאים למחיר המבצע המזמינים באמצעות הכרטיס של אותה החברה בלבד!