אנא המתן בזמן שהמערכת שלנו מחפשת עבורך את החופשה

loading...
loading...

להלן תוצאות עבור בי קלאב אילת הכל כלול

תאריך כניסה: ביום ד' - 08/05/2019 , תאריך יציאה: ביום שבת - 11/05/2019, לילות: 3
$var (array)
error FALSE
warning FALSE
message NULL
remoteServiceUrl NULL
data
array
packageToBookPerPax
array
packageToBookList
array
0
array
requestDescriptor 26564253
packagesList
array
0
array
creation 2019-04-18T12:28:22.1279738+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 09IRQpPDK/+Xz6FM7Dg/cOCeRB5busTluO2NbDQqqilUpjmF6o8AuhZQyNXO4ZEythEANJFdSH7nZ0omgFs6ZwMuqkjO00OwWcQAkw2wccmUOumDPkYaqWr8xKsgWYqdTiwbNe3bFmEj81INSIuIVFt+fBZqUGyFVafRp60Py3GJiRcbo+FRfpqBDYntbp4sxzC0T3xtY8vEWkr+x5c/2DJOnUZDpmeSAiTK/DOVKC5g0sr+TvHR3XADCKpgojINbcTJ1dTioWyCwW8JKXwsCLs5RDGc0PenZdfzYn4NpdBDPsfQIwC68K4mOEQVAJ1XDDycKk2ioRLqRyO38AywuT+RTyHbqalgGTGxyD3vVfcs+w8tx33aDOUm0Unwt5lu4HRrMEuYwVMC5B1z6HjO1UrBGcwbiXQjnB7PrUpuzmR678uMVdQwwVrAjoOI8cpHMNhMpFWQB0/VOskmQ88+B3LnjEyHjCUrQEkO1UBV57ccYH9YZKIsi9B/ChQhxBLi5N8Lcnt7DvPpVwcbh5G0muRUdx8sz/jFLZOWdlWd8UUJksO5QWoCeNit2iWi86cLOZgyx3kzmqYyzRUFIglN4JGacApyfK7IeWPpT0LwC6rDMK+B9gTa20csaAhP+nR/t11JJp4TFl5SiOrTOA3QzvVRwCX3GhPl69kLKhfVb9eLqjQpxhDnb8SeYns4RIImHnqqo5gfs0MagmM/+yb3C3hV6fEZSv8NMvt412e5hw9BIXQyXOV69qqMPUnScSaapxOhXfuA/HOBvigSAIcJRt2qOte+Fd3C7ZrsqvbNWDqz5S8T0Rr9Yr9Bw8Xf8aAT4/9U3Ypg/QLL7YQzs3ylzpZLQJhrg5wF9AuKFHbgN4kiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2019-04-18T13:34:46.5871007+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 866.66
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 635341
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 866.66
basePriceNoTax 866.66
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 866.66
priceAfterDiscountNoTax 866.66
priceAfterAgentDiscount 866.66
priceAfterAgentDiscountNoTax 866.66
priceAfterClubMemberDiscount 866.66
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 866.66
dayFinalPrice 866.66
dayFinalPriceNoTax 866.66
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 866.66
basePriceNoTax 866.66
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 866.66
priceAfterDiscountNoTax 866.66
priceAfterAgentDiscount 866.66
priceAfterAgentDiscountNoTax 866.66
priceAfterClubMemberDiscount 866.66
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 866.66
dayFinalPrice 866.66
dayFinalPriceNoTax 866.66
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 866.66
basePriceNoTax 866.66
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 866.66
priceAfterDiscountNoTax 866.66
priceAfterAgentDiscount 866.66
priceAfterAgentDiscountNoTax 866.66
priceAfterClubMemberDiscount 866.66
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 866.66
dayFinalPrice 866.66
dayFinalPriceNoTax 866.66
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8545
parentID 0
name מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים
description מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
shortDescription NULL
startDate 2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-05-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2599.98
basePriceNoTax 2599.98
totalPrice 2599.98
totalPriceNoTax 2599.98
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 31StandST
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
1
array
creation 2019-04-18T12:28:22.1279738+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID gc0/bTyHPHmXz6FM7Dg/cGVq6Aqbvk6tuO2NbDQqqinaCAb/ak9OD/aGTnMHTzQEjO81ZJ893NSu8K/0DlncE8qPNTUulO6nuRUCd35rBogT7mTnAOsNdw+QoykE2tJi734aL/yvoGS7yMsuzw0XlzV26uJIhWxuUKW533XebWqar8sltE4P9s8caVipD+gZhxteB2+2SU4majD9K8ZcSvZIAm962fsMDilLZEMgJ0IPHltLVy9/Lrw1J/zad3HHjEirpdAAERQZizHyrLVX7nnfPKooHAdLkz7BEDQnNOLspjVAF416wQ1cfUAYIm78R29Ij7SEJFbzx2K35z2QTT2bauuvetmYibxpsBw/O6t/yB6234fA61ElJdv9FpC3uX/pbb5EM8jk7EqV2BkWwlOj+ys5qaAo/dcQTFpRUKXYIppMLl/7RGYwC/NVggxWWdmZMiR+v492IkYlZ/v8SUnH8+ZvawQNb0DVLV+Z6FUMSDB3TF9GFnHRs0WyyP0ScpbxPcgvGUbE3hHUJgc07l/qiIkjivLnF6zB8vyYFHiJvLWZIZUwOA6c5nYRQ81ExekLBQdC2VRZaOQay6CY7ocG86Wr0Q5UTUJRVfP/c4NnhZZho1cFA/oLGh0Aazr1qrvxBPD4eGnopXA06zfmg560m51GkNaefDXSar3nMr67zdGoJRON4zme6wUmb6ux9QLyANLMTwdFzd3gIbEFWaNOv1kLKNBQBzwSHHOPZFCP3iS53wEaLv6+ouMFSxVJlXU/6rTRsiHaTz7b8/gn9uSEAaztH5HkSvtkXFOaoQBz2a4CQC803w/HphVGNIydA5hW7QPrDZFcLWYmNXhXow5atxFAt0V6fnmNtN1PIX9UbEPP690mzg==
sessionCreation 2019-04-18T13:34:46.5871007+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 1166.66
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 635341
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1166.66
basePriceNoTax 1166.66
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1166.66
priceAfterDiscountNoTax 1166.66
priceAfterAgentDiscount 1166.66
priceAfterAgentDiscountNoTax 1166.66
priceAfterClubMemberDiscount 1166.66
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1166.66
dayFinalPrice 1166.66
dayFinalPriceNoTax 1166.66
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1166.66
basePriceNoTax 1166.66
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1166.66
priceAfterDiscountNoTax 1166.66
priceAfterAgentDiscount 1166.66
priceAfterAgentDiscountNoTax 1166.66
priceAfterClubMemberDiscount 1166.66
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1166.66
dayFinalPrice 1166.66
dayFinalPriceNoTax 1166.66
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1166.66
basePriceNoTax 1166.66
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1166.66
priceAfterDiscountNoTax 1166.66
priceAfterAgentDiscount 1166.66
priceAfterAgentDiscountNoTax 1166.66
priceAfterClubMemberDiscount 1166.66
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1166.66
dayFinalPrice 1166.66
dayFinalPriceNoTax 1166.66
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8546
parentID 8545
name מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים
description מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
shortDescription NULL
startDate 2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-05-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 3499.98
basePriceNoTax 3499.98
totalPrice 3499.98
totalPriceNoTax 3499.98
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 211ROYALRO
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
2
array
creation 2019-04-18T12:28:22.1279738+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 09IRQpPDK/+Xz6FM7Dg/cDIzxvq64NEVCdUbLjkwx9hsN/GWZ2R5hOhWRmaxlD6Tj7mRlD2UNlu0a5QheIkq12eYBbiLd5hqnrAzS/pGOxRE0wk9EqwwRoYBuxy9HmY2TfKjBudAXz0XYoFXU0gwGQYZFwwJfc/nsoE44UO18TND89CVLyreTPm2SWKWWBTw1rhkxVtZelEhdfQuFgv+dZwUGIzsfPY6B+E4Dn5eeAPaENLZ+cO95fPL8N91Pt4+aUtF9MiFq2I6MDwl7YU63TxT6uFxLprJ3ZkXoiwfQJr6li/gR5021/4a1qaNrpbBqedVR9j+GMtzdRx0nt82847uYjHgggjfEMEraDpvacuyE3rCEnYBh9oILwZoYPh3HF/Tefy5N/OkbKBsx8YzAqtG62xdG78CkHPRP/spz3kLKAmwHAhTdnTeQrEhKw72h9MFFIfUJW4A3npvizNeYjesXbX+NyvORLDDjyEN2t9lXohHUlHXLATZatlNK9mjjIP45z96ESB19Xei34c1k9cLWvVkQQa3eHUt7ARtXxzMje9cFtKfP8P7CWlcldzOovu8piJX7YmsaxklnpXaCRf4dh3O3e8cSIbs73ggZ1bkFYn46dXFva8kuHBcCU4EgcWvm16w1VFWP+iD80mrqSSn599cy+JqNaC+9V2r6zuK+G7J4Hi55dRM6cKwDdA2NQy3mlp9sJ+Ix7G6SEDu7fveEn7zbi7O0WLqURJCyzp0VAGU4fw/onDAyjPXNb+SXZ2DKrHlQ+4hXF7Cyg6F2naGtAHRHx/GKCpz4qTi+yj88V/OtlvjhSugVmYIubkfMRLM28ryWbYqoXGFrDJVH9GCUNrC8T9YVWGha1wwcwgiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2019-04-18T13:34:46.5871007+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 946.66
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 635341
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 946.66
basePriceNoTax 946.66
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 946.66
priceAfterDiscountNoTax 946.66
priceAfterAgentDiscount 946.66
priceAfterAgentDiscountNoTax 946.66
priceAfterClubMemberDiscount 946.66
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 946.66
dayFinalPrice 946.66
dayFinalPriceNoTax 946.66
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 946.66
basePriceNoTax 946.66
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 946.66
priceAfterDiscountNoTax 946.66
priceAfterAgentDiscount 946.66
priceAfterAgentDiscountNoTax 946.66
priceAfterClubMemberDiscount 946.66
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 946.66
dayFinalPrice 946.66
dayFinalPriceNoTax 946.66
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 946.66
basePriceNoTax 946.66
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 946.66
priceAfterDiscountNoTax 946.66
priceAfterAgentDiscount 946.66
priceAfterAgentDiscountNoTax 946.66
priceAfterClubMemberDiscount 946.66
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 946.66
dayFinalPrice 946.66
dayFinalPriceNoTax 946.66
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8548
parentID 8545
name מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים
description מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
shortDescription NULL
startDate 2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-05-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2839.98
basePriceNoTax 2839.98
totalPrice 2839.98
totalPriceNoTax 2839.98
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 81STDPVST
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
3
array
creation 2019-04-18T12:28:22.1279738+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 09IRQpPDK/+Xz6FM7Dg/cOCeRB5busTl+dmpCfH27+nWrIUiqLmer6wF67pkeDSAN5vQwLMTCn5B2TdQTKz2Ifd3f44DvZFIPQLjx6XAxZgkJDC9idoybmMnsAv2BDxvaP7OSgipKvoVwZvFZFDrLRw6NNGLD9l6JS2hcW24geFdE3UmIZfN5kCXF6jY8gmQ9Hs8/logMNXSbplqH9gxUe6DLEbGgPXjso9gxTCInLw9xAnzXpmI7Q/+WVWVdGsuMUTfUsSS5b39IukNJouCDTC9L9NYwktt5qRdPnERNgbqPvAETZRuG2u4GcIgr9w4BS/GitQWY+Qj37t/kvAT1AQMlz2xfEFj7JZXQtGl1p2oyQT04JOFS5Iq6hOlbRR0FdaysxYvkXaa2RgwBApg1R2ZKRS+uSiI6K0EAY0L80LR4vAATCRAFHfMjVfNdWfQESh/te+2CvQpEBS9NNGqK0EDt8FJBi+pGRXl6U8Y0rIvSqaJbUS9T4sJgpAnJfXtrhvroISkT0DszEXQ1a3fA/4eZtURlgp0Yr0xb4UbjShPrjXLe5YwZ7GJJ14UEyT1HDFgJ6TCfAnjCbGAMqfefb2bCL+1oDG0pYarpNBOYxR2rT68d+qxLlRyqYjUWwk77Q6RIzItFNHAIIVdIN/TgBXzZBP9q533qMB81KVSBJnJZv50X5Kc0eoUHTOgB7sqdRQKjQJJHevmIBVXl4iDAAqPg9NMbmVEZ3t2B2Bc+Ms2eW7XJMUGsIRwzRjOPmexkCib8IjA/kdjx4maJixfYKmEuxSTgYlShS+YZMYJUKN7Ej34ewfWuULb57e1HBivYtbmtOebDviNM4Xxd6vPGzsr8bCCuOdTVw4qNWtICGFUbEPP690mzg==
sessionCreation 2019-04-18T13:34:46.5871007+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 916.66
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 635341
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 916.66
basePriceNoTax 916.66
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 916.66
priceAfterDiscountNoTax 916.66
priceAfterAgentDiscount 916.66
priceAfterAgentDiscountNoTax 916.66
priceAfterClubMemberDiscount 916.66
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 916.66
dayFinalPrice 916.66
dayFinalPriceNoTax 916.66
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 916.66
basePriceNoTax 916.66
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 916.66
priceAfterDiscountNoTax 916.66
priceAfterAgentDiscount 916.66
priceAfterAgentDiscountNoTax 916.66
priceAfterClubMemberDiscount 916.66
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 916.66
dayFinalPrice 916.66
dayFinalPriceNoTax 916.66
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 916.66
basePriceNoTax 916.66
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 916.66
priceAfterDiscountNoTax 916.66
priceAfterAgentDiscount 916.66
priceAfterAgentDiscountNoTax 916.66
priceAfterClubMemberDiscount 916.66
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 916.66
dayFinalPrice 916.66
dayFinalPriceNoTax 916.66
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8549
parentID 8545
name מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים
description מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
shortDescription NULL
startDate 2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-05-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2749.98
basePriceNoTax 2749.98
totalPrice 2749.98
totalPriceNoTax 2749.98
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 71STD PST
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
4
array
creation 2019-04-18T12:28:22.1279738+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID KRo7rOilvROXz6FM7Dg/cIq7Hyq7Cvt7I7rUEwxO6EvXDiubC1DYO4CowbMKBmZ77gaZ1MTzOXKx+eqKQ/o0dj5Vsn4k+U05R09y/ap4wdc4RDqg91FYzI9buzgmVwzd0/02Cq0WCh4TW1LUJl8AGC5Q7TSg0cuaJYF42M3cs5oPFgjLskU6lK8+QzRV/k5HMHja0vRbH6w5rXGYBsC07ssmMMFxyL1qrDrUH8L7YtVCTPbCZfbiqrs+a7aYs5NgjUucKhAu8ysp510JrumOGEKsUGTGSxR9+67xCESF2Utwgb0QU1uQLMj4jnhV0kel1U8OdwxigOB4U29SYGSL0SC7fyFclasTJCJQ6vm8rfvzWgN6mGy8nEV4g2Nui5sot+K4dQ51UgDrr4ERfBqwdUMB2CrGabEIWp7ir8eoYXUhCYIeILO+I9fwzpFwbiulWMPFf76r5AOBjtmyyls4s//hxviTmjpWI0XpZTkmuMFy6GNhzgNpNYi04BGuLYRj1LW549WVrPoaBfog/Eekc7TSEHfAlyvwcC6/jv4QdFeNsI5eZrL4RaGZX8S8V+Valu4qoQncxu5+6H18ue1aSWrn5Z0NUECnKo5+FHGH4fj94oSq0Awpw3HhpyLOI6IKhQp5A0NXRkUF3sJyCpFCoKyLuX0UF6o3Ml4fcIThmw13WaVZqWqU8ijOaJV+Y2kfibmKBrrOLHDlfjRyFuw+v2uJAnuDRjf7Qa06mQryLdfAzp7+yri9g0ND7iv1hJ3HhHcce3DSHTX2LEPDAstEdLgrFxg6DAJzfNYDtuu46lzCh9q5adtx8gmYw6ukMB9aTxfW3jubJ2w1bw+3WCSoLdfPglgCRMSqxGZ2YMBhKZMiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2019-04-18T13:34:46.5871007+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 966.66
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 635341
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 966.66
basePriceNoTax 966.66
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 966.66
priceAfterDiscountNoTax 966.66
priceAfterAgentDiscount 966.66
priceAfterAgentDiscountNoTax 966.66
priceAfterClubMemberDiscount 966.66
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 966.66
dayFinalPrice 966.66
dayFinalPriceNoTax 966.66
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 966.66
basePriceNoTax 966.66
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 966.66
priceAfterDiscountNoTax 966.66
priceAfterAgentDiscount 966.66
priceAfterAgentDiscountNoTax 966.66
priceAfterClubMemberDiscount 966.66
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 966.66
dayFinalPrice 966.66
dayFinalPriceNoTax 966.66
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 966.66
basePriceNoTax 966.66
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 966.66
priceAfterDiscountNoTax 966.66
priceAfterAgentDiscount 966.66
priceAfterAgentDiscountNoTax 966.66
priceAfterClubMemberDiscount 966.66
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 966.66
dayFinalPrice 966.66
dayFinalPriceNoTax 966.66
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8550
parentID 8545
name מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים
description מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
shortDescription NULL
startDate 2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-05-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2899.98
basePriceNoTax 2899.98
totalPrice 2899.98
totalPriceNoTax 2899.98
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 111ClassCl
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
5
array
creation 2019-04-18T12:28:22.1279738+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID KRo7rOilvROXz6FM7Dg/cKuTSAP2AQh7CD5fyhfjpIJPKbL+A0p1btr24EHm3ukkROIvMbLpOPSQKFEVNuWGBo8hnpnJddzO6X1DPSE0+TqJHbi3HN+jkVKPZfODUKCBknL+qgd4G+1dYPh5SCaRveKXVGZASm0VGce3Vp6LyhhOxXRjY+8+Vh00eE4cyRgRPfYDzCN3ur4OZNOYKak681iSscBZsz9/qIkGuTcxX6PwBHa0jsxVoizRIIrxlxc+IrN1bYknCELouymeFlG0zXNSZFaJhYO6wNvrBGQpVS/XCMFW2704/5oFo1PyliF33evP7pVW20XdEyupSudkV2Ko4TUjWYIEf600AUb1Hynjy7Xae3DZI2n0fXpPAocFjclxnkHQCaN7U7ARb0x/iKKIwR2JyTKgtIwvA1y2S6B//jMJP+Sjd/z7Yc5/KJ72Yto/XTZMcLuCc4a0Cngg5QTLBK9MXyEpGSwhkl/vMda583YCPb6yuwkFYNgLobpyXgwSvxcAVGPqN6LBzc/YXE/i4tt4KG7qbs5hFor/b/HERwc43Z9RG818J4H+SUWj7rHPL1mIN+gFXB90ne74cnmFwPr6VgjhQLrS977apJAQkouYvCgrZax/av8xYp5s77ZisToKNUiJpqntXh59INHi13594xfdVh74FRF93Gv2UnKjqpApEVfh09RrV/ABtsohOjYx2UJfYbSRVVu02ahUQmJZLzTJX5kHObQz/YlwIi7lN8kvnDxJRYiRF+WMyWUQxMgRAjlXj9cwmEQVT0Gw0JqddNhXw57U7pNpuOBIMv5taLZ8DRFbdmZ6bdLmhPARw/XuxYkXk/OvMJDqb1UHYOAm7MpMESKhw98HrwDUqIs1i7vCJQ==
sessionCreation 2019-04-18T13:34:46.5871007+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 986.66
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 635341
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 986.66
basePriceNoTax 986.66
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 986.66
priceAfterDiscountNoTax 986.66
priceAfterAgentDiscount 986.66
priceAfterAgentDiscountNoTax 986.66
priceAfterClubMemberDiscount 986.66
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 986.66
dayFinalPrice 986.66
dayFinalPriceNoTax 986.66
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 986.66
basePriceNoTax 986.66
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 986.66
priceAfterDiscountNoTax 986.66
priceAfterAgentDiscount 986.66
priceAfterAgentDiscountNoTax 986.66
priceAfterClubMemberDiscount 986.66
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 986.66
dayFinalPrice 986.66
dayFinalPriceNoTax 986.66
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 986.66
basePriceNoTax 986.66
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 986.66
priceAfterDiscountNoTax 986.66
priceAfterAgentDiscount 986.66
priceAfterAgentDiscountNoTax 986.66
priceAfterClubMemberDiscount 986.66
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 986.66
dayFinalPrice 986.66
dayFinalPriceNoTax 986.66
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8552
parentID 8545
name מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים
description מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
shortDescription NULL
startDate 2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-05-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2959.98
basePriceNoTax 2959.98
totalPrice 2959.98
totalPriceNoTax 2959.98
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 181CLSPVPo
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
6
array
creation 2019-04-18T12:28:22.1435964+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID gc0/bTyHPHmXz6FM7Dg/cIKGA3W/Mb8CL/NgOi1JJXrJoQkhO3OxWJiXU9jE2RjKttP8qnp3gzpBwz8tMi1wqq33kTa4IEBq6X1DPSE0+To+fqMq79nDPkbXy+t8cjElvruWvoUiFNIi87jyaQNuDXOZvY2JkJH+6b5ttrJdS3vv6OYsxRMEgdYPx+Oq0Fm9Nt4vngoYQtnAlV064dPX16cg7KQDgjHYOvLswQmL02KQzr3STEtEewC4rVduNlpUzPFsb3Zv9QT5ZQGFM0VDrbwTfyTZ0OvK8CB9lttIS4e9pCwESFnKAzT/bT/+3VDkT/B5rsFaYDlKCyApz5uqvz+XKTLeGThICbTNPBr7hMO8K/To/+eWKOZ/6Km5CrCdLOLb3C5SoR7ZX2L4QYTzmEQffJKGdNHYqhEBGdj86927Y/ceprbE+hl73wKW5eZMkndXqpNVzb48g5BS9IVJjM9B61agZBNvpUWbnl6aLe6vCQnHy7YPiXpVv4o7UD2+HDnWvaWmgMNXfd7cR/2WU1Y5+FDkeXQr5IJRGk8z6jZAX2x/ziK5IpiJFqvni5cWNq+YgF37r1R9Uw3R7TGOVfUokn9fjTod3OlNyPI2fs13MC6MgrZsIHfTuBrHAWDvZy6ff/xeQ0ZbEf43DHuwxvEkfLlFhLj7fgGuc4Crt+URX0ccDo7Fmvl8J1Nyrc+1Xa1enydNvTTo/OjaKHifa3RL0ec6ut1nRuAUASORGgGrlt8EVdVYYPGSmXEWjyYLre5kUdPBjThZDMkWv265bomazLFmS5KoX8iB+oYUGeee6HqYzBTgBiv+sDNCEN8SMjW91l3Pvr3WAutiGPyIlq52UoCoOxJ71hqAjkF3WiJUbEPP690mzg==
sessionCreation 2019-04-18T13:34:46.5871007+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 1016.66
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 3
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 635341
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1016.66
basePriceNoTax 1016.66
availableRooms 3
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1016.66
priceAfterDiscountNoTax 1016.66
priceAfterAgentDiscount 1016.66
priceAfterAgentDiscountNoTax 1016.66
priceAfterClubMemberDiscount 1016.66
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1016.66
dayFinalPrice 1016.66
dayFinalPriceNoTax 1016.66
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1016.66
basePriceNoTax 1016.66
availableRooms 3
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1016.66
priceAfterDiscountNoTax 1016.66
priceAfterAgentDiscount 1016.66
priceAfterAgentDiscountNoTax 1016.66
priceAfterClubMemberDiscount 1016.66
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1016.66
dayFinalPrice 1016.66
dayFinalPriceNoTax 1016.66
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1016.66
basePriceNoTax 1016.66
availableRooms 3
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1016.66
priceAfterDiscountNoTax 1016.66
priceAfterAgentDiscount 1016.66
priceAfterAgentDiscountNoTax 1016.66
priceAfterClubMemberDiscount 1016.66
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1016.66
dayFinalPrice 1016.66
dayFinalPriceNoTax 1016.66
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8553
parentID 8545
name מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים
description מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
shortDescription NULL
startDate 2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-05-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 3049.98
basePriceNoTax 3049.98
totalPrice 3049.98
totalPriceNoTax 3049.98
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 191CLSPVPV
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
roomsAvailability
array
roomAvailabiltyList
array
0
array
hotelID 10463
fromDate 2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00
toDate 2019-05-11T00:00:00.0000000+03:00
adults 2
children 0
isLocal TRUE
customerID 353
priceCodeGroupID 388601
cachedCustomerID 145
infants 0
clerkKey NULL
roomPriceList
array
0
array
creation 2019-04-18T12:28:21.5654759+03:00
roomCategory 111ClassCl
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 3100
totalPriceNoTax 3100
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID +sL+J4f/FfOXz6FM7Dg/cDLSqTca6Ntx8Q0R9ZI4CLJxIFh3C3acykOMwPA+jlT5EhmYJF1rWd4tC/ARDUT0spZ9BeNUtQDM3pv5iAaTdNPYq3xZDsmIUBXSgczRAqiJVx/8eSQBqS35XjcrUb+sRHEwb0JQ0hpZ1pHtMRMM0T58hEisT1FUnL4v4NCatuHNeK3ylhKP9sR/NE45ZRYQy56g1ke4hdRK68zdNW4/9SZijnJFicarDY41lfEeOELBDv6+ZbGqInPbqd7VR90R35lfSmT/ozjhn2fsV+vkJcPTO+Ig7GlJCEoORyGySwv8RsnL6+CZvLLzweXcxCT4VBR1byTIdqdJh/AyBs5/YXy0pDaoPnh3LqhC+Xn2kAn+GlIHh0gh/trDI35magFy+t0FYxPSVZRuxLNlesV6r3uiJg5OwRn743bivspSut8hxPzoI/hF7ICWD2wMXrILAhzluaqQ1HLmEu7VcG4U732yicTldbSoTFtcnX+1kHPrchL1D/qXstF5/r430lW9lciUstyJ7ko+epTJ13tvMxS1P58ABan3uK/OuoR/qEvQmyLqiEZHX8NCrbPR35H874bOUPADLJiW8CHJwUK2WEXQNpmr4opepkEqkm2e0oNKluKo5mItwrz2rMQsq5vHqT10Z1u0Z5WPJEw4LqjIKE9V5wQvrpJV9KDGCgrxG96cbNst+vD5dbivgoF8QukaeNNCoxrM5T8z/l4owMEjokBL32z/Vccnn0JBiB1tHc02P2h6eKgCQAGgVUJKk0rW1A15B6Mnp5e4txgam7FJ8KMFP3nzfe7x//YYK/K12zbHJjXT0uablDtJixTwscAsWyJRCncm1UpY
sessionCreation 2019-04-18T13:34:46.2747461+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 900
basePriceNoTax 900
availableRooms 5
priceAfterDiscount 900
priceAfterDiscountNoTax 900
priceAfterInternetDiscount 900
priceAfterInternetDiscountNoTax 900
priceAfterAddOnDiscount 900
priceAfterAddOnDiscountNoTax 900
priceAfterClubMemberDiscount 900
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 900
dayFinalPrice 900
dayFinalPriceNoTax 900
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1100
basePriceNoTax 1100
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1100
priceAfterDiscountNoTax 1100
priceAfterInternetDiscount 1100
priceAfterInternetDiscountNoTax 1100
priceAfterAddOnDiscount 1100
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1100
priceAfterClubMemberDiscount 1100
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1100
dayFinalPrice 1100
dayFinalPriceNoTax 1100
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1100
basePriceNoTax 1100
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1100
priceAfterDiscountNoTax 1100
priceAfterInternetDiscount 1100
priceAfterInternetDiscountNoTax 1100
priceAfterAddOnDiscount 1100
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1100
priceAfterClubMemberDiscount 1100
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1100
dayFinalPrice 1100
dayFinalPriceNoTax 1100
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
1
array
creation 2019-04-18T12:28:21.5654759+03:00
roomCategory 181CLSPVPo
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 3160
totalPriceNoTax 3160
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID +sL+J4f/FfOXz6FM7Dg/cDLSqTca6Ntx8Q0R9ZI4CLIRZrpHMHGIm5FjQmW1SD7x8tYXmZIjx67LuEg+kSfSzgQvICxmAIaGDIxsPRHwbGxQKdkMGoJiVfMT7CYJze2wsr2S7TlhNmIlyy0HKSXoWyf4aYJiXolyzIb96PYe0Mzy+jdcrA3LvMn6yZIHScgAgGWEA1Dtz1H/3yGZvqLzMk7ddimz8iy+ZVEEqDtG/uxbDVBOQb7jclF+BCQA6CwAzdvfBoYZglz7cYylKQc+FCeweDFZ8gaX8WfLKhRxMHeYI1M1GPRw/cKUl/DYpsUZlYdxCUHiaL9+gSf9VSprSAC2cq8vK/aWAlR7K6Huc49ny67TFWIP46+TPfNOdakF0A/iHhm7tlu+lCeIUSkYIIZI5To8tY8ZHyo1S/zwCG6J3sNy9NBy5/abSuBT1gRY4ivahAs0n5JWFZSLyyDxRmjirXIjMNcrvrv8tM6xEuSl+AHcBY8a7lIG9KcQEYMJbCund66I2TwkfnI+8HHbZUCu8B4uq21hLMZPhfEICUHOZE3nNKzGfkr9MA9VlnMlwTCNfIZ0c9uJRt5WZv0oG7D9Y292J+Osn4kND/IetgfMu+AojRRA7mtoFW9eCriyEnYOS2JcEhecDt59udXqB4ECiMDkPNu2re/fBsVbhI/viXeDoOxs89DkC5xt42qhrrDzqrZCAdId4Y7yOKQTv4+1WdEJlz7/AmGBBPB1r9Nb/ljh48hAwvKDIfJqqC8yMzOGRPrFMuiKi8b/3YaQUf0EaCfGYpMlsUA8+eZHp9z5KCUX3RjPMGDhFAPuxkdRXb0aXZa6ZlkXd86BeiIYNFRsQ8/r3SbO
sessionCreation 2019-04-18T13:34:46.2747461+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 920
basePriceNoTax 920
availableRooms 5
priceAfterDiscount 920
priceAfterDiscountNoTax 920
priceAfterInternetDiscount 920
priceAfterInternetDiscountNoTax 920
priceAfterAddOnDiscount 920
priceAfterAddOnDiscountNoTax 920
priceAfterClubMemberDiscount 920
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 920
dayFinalPrice 920
dayFinalPriceNoTax 920
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1120
basePriceNoTax 1120
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1120
priceAfterDiscountNoTax 1120
priceAfterInternetDiscount 1120
priceAfterInternetDiscountNoTax 1120
priceAfterAddOnDiscount 1120
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1120
priceAfterClubMemberDiscount 1120
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1120
dayFinalPrice 1120
dayFinalPriceNoTax 1120
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1120
basePriceNoTax 1120
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1120
priceAfterDiscountNoTax 1120
priceAfterInternetDiscount 1120
priceAfterInternetDiscountNoTax 1120
priceAfterAddOnDiscount 1120
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1120
priceAfterClubMemberDiscount 1120
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1120
dayFinalPrice 1120
dayFinalPriceNoTax 1120
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
2
array
creation 2019-04-18T12:28:21.5654759+03:00
roomCategory 191CLSPVPV
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 3250
totalPriceNoTax 3250
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID +sL+J4f/FfOXz6FM7Dg/cP8Mtxyq58NXSM5SJiBlEQ/HhxlOzO/McR43vVawSJxbEEkvOKvRTcIcE5YFypqRDS4Js8zMZ1N+5gfV8o56YYqLkF81vs/P4keAuG7vKIiYSBqaiXJDpgFmUf1O1BDc+ayEMw3Qn9Ld6B2ykDKrS2quQXVthFaeuPQ+6/WLtAG1NhBpNH9lSk60DeiYNH84ykORj1HZlhgHmx9/CetROzmZQlPIHALHh8qieji91znK2uDCFN9FkQ/48U3SxJvakTPr0hKFcG+c/JUrUGs5+6XNuy1dI+H/ypbuAcuRVjs3jviETQ3rdNzPT6Yz4IZ9xi2E1KCbcVYuSpNp9mUY/J4/sJFnIgrIa1wYo1BRIofemlvFhehjSV6WctGcpo6SwYHcps8VCGdn/14eJ3UNHq+htgp6EhLiTt6RyPyCDSpRH7lKWwUMGg2cv0Iro+DC/FlYBFVg0Gd4ApXCRYMPFSM5gmIOYgwn5N1sCWD8Ad3fHzpHgVS5YLUO2+Fdhl9M3b83Wkk0sfiP5XspbgWDBt+zOWLBeWPZ+Iiy5QpjBo3vXEt51065XhVomSXSv6HqLVUPzRF++MRqMJkNr6ifMxyfpjgG5Euf1vu7bpkPWPkDdKTm3QNvIlJFg4ojYRxoWyoskWCrBeAT50RMjzHzrSVs7RlAYJdY3ofQUFjNCIllYTABLsnF26JigY+DB7T2lY/b+NCZcCaOtkQxUjTDbiyoQG4yZ0bmuRW6gOatDvekALV+6X1lhHoC/xTM0aE6yOfG7Mz96aUkYOZfArrMDJDTRTMRqhDiwtAn5IYQUQ1lKu7N3kKRPgdEQ9WGsSeZ6tSoizWLu8Il
sessionCreation 2019-04-18T13:34:46.2747461+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 950
basePriceNoTax 950
availableRooms 3
priceAfterDiscount 950
priceAfterDiscountNoTax 950
priceAfterInternetDiscount 950
priceAfterInternetDiscountNoTax 950
priceAfterAddOnDiscount 950
priceAfterAddOnDiscountNoTax 950
priceAfterClubMemberDiscount 950
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 950
dayFinalPrice 950
dayFinalPriceNoTax 950
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1150
basePriceNoTax 1150
availableRooms 3
priceAfterDiscount 1150
priceAfterDiscountNoTax 1150
priceAfterInternetDiscount 1150
priceAfterInternetDiscountNoTax 1150
priceAfterAddOnDiscount 1150
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1150
priceAfterClubMemberDiscount 1150
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1150
dayFinalPrice 1150
dayFinalPriceNoTax 1150
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1150
basePriceNoTax 1150
availableRooms 3
priceAfterDiscount 1150
priceAfterDiscountNoTax 1150
priceAfterInternetDiscount 1150
priceAfterInternetDiscountNoTax 1150
priceAfterAddOnDiscount 1150
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1150
priceAfterClubMemberDiscount 1150
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1150
dayFinalPrice 1150
dayFinalPriceNoTax 1150
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
3
array
creation 2019-04-18T12:28:21.5810987+03:00
roomCategory 211ROYALRO
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 3700
totalPriceNoTax 3700
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID +mO+XgGIUzOXz6FM7Dg/cDLSqTca6Ntx8Q0R9ZI4CLIgnDYwp+4vw2B3kFamVMN7xtAp00s7t4Vgr71l28KgpOtrjubR9iwXxxCuGBva2nqNIRbvcc6AewDhamyOagcAESMZU3iotlMR73VzhmJjZA8+Dq/58Rh7yQsv0v4aLMl3aqGtx9nr/FAmZGQiVp4TX8es7OUd9DGxtWoDHA4A1whAkJlmuRmXV04X2uwe494ZwXbMPQLsSDqO8Z3AcZ1bkvWwBORP6MyQ9vFw+nViixTPrXNnHeIwopPCy+XmmPWraoWoK69xiz0u8fRZcG+r+Ocp9WxtA9gYg+KTzsnRHeQ14ApbD+rKmm/XY9/q1Naz9w8tRNnJAupbKgSvpwptALBaMpDNqRNQCj6fG9tKr+jKZ+2ZEaKA3LqKj6ARA3I5yh80/ODxt54wVCmyA33S9aPK207Gniu9vjifvdZD0QyqI8P13cgHgsqBuUj573KeUj95D7V39IMeBhojO9Wq2C6XNryjCwJDnTOeYS3mMWe5FhuVELgp/JfFmRO0PQtlPByqXHLIpsnJrj2Xhob3fycPBfhQUpAohcWWwV7WJnLwZosnySpPFquCqU7HYtRgUibMO939z8XaO1Szifdj8gWA5l4tvtKDQK8pI57JpzKoNWHEH3f/Hwt945slOzoADODMvJX2hO86KmqxP2a9apPCh/mjUJsbV3MnWHjBGqaboP0vshnD4tEXcCc+E/nAt/mVJcxAG4QcbRi6Ybq+yYC3mAaIxkFVX525mZOfWIgHaCOWZCSQauNWQf4Ff/dgy26d0Wla0Kr6mKLZ2nupWSTez3Hq/VZicRrCMg3VLCJRCncm1UpY
sessionCreation 2019-04-18T13:34:46.2747461+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1100
basePriceNoTax 1100
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1100
priceAfterDiscountNoTax 1100
priceAfterInternetDiscount 1100
priceAfterInternetDiscountNoTax 1100
priceAfterAddOnDiscount 1100
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1100
priceAfterClubMemberDiscount 1100
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1100
dayFinalPrice 1100
dayFinalPriceNoTax 1100
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1300
basePriceNoTax 1300
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1300
priceAfterDiscountNoTax 1300
priceAfterInternetDiscount 1300
priceAfterInternetDiscountNoTax 1300
priceAfterAddOnDiscount 1300
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1300
priceAfterClubMemberDiscount 1300
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1300
dayFinalPrice 1300
dayFinalPriceNoTax 1300
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1300
basePriceNoTax 1300
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1300
priceAfterDiscountNoTax 1300
priceAfterInternetDiscount 1300
priceAfterInternetDiscountNoTax 1300
priceAfterAddOnDiscount 1300
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1300
priceAfterClubMemberDiscount 1300
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1300
dayFinalPrice 1300
dayFinalPriceNoTax 1300
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
4
array
creation 2019-04-18T12:28:21.5810987+03:00
roomCategory 31StandST
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 2800
totalPriceNoTax 2800
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID Y++0AiET33yXz6FM7Dg/cP8Mtxyq58NXSM5SJiBlEQ/J7B8/7mIkhB5CqodhX6TThCBx3S7KdKrHnFvZCahdhBAch+xrAW+5rhNxaZ/W2LqomvDwk8QrvxpcjH2FpWZYSBqaiXJDpgFlILrYuLzY58k0TfdRreWCDz4k+8VVYcsg+isgGRZ9GJK7L7OBbCENffXrEyI6YvewQJJkOg8APRxMj4bANyyeijfovoel2POR9tMFIW5xZs+ikt9pMZmaXXlpIzk3/kB9IgB+GkaJAbxJZPVNvNGPVn2nZ16nMWi5NXFOQc2bA7i6fPMMtcbE4WIo4aUNm+7yoia5zEizh9qzmliqUZthYADRAzVvpG0pEyjHGyFcuyAdW1wAl5INw5uLS5+7rpAHMgM+iquWjzhOJc+VPD7kmGHgzOxSylr0NLTmCh9M/VhqBXI800z46ish4XEDzbH/zqB6E3a9mLtMXvogQ2/Gs8j7axIaeuzMnTBGxoiTI3GmicP0MSxQ+iV6r+fWxIJw+++2FgEBVW/DTdXvALNJCkVsIn0pgOAFyrJPantAfUCUli4Gb2etgpLrssE3BH4HDLXXeW4eNRWAwSK7AB5rxDWhhhMjfYuEIDbRIK9CD2SHNc29N5VU3AutatEwW4eZG1LztJBe+znzQwPkiqyacGJ1L7TCX9U3phwEA+JdoZO19OVXGKpGPDIpmQX8tgjUCj8Zlej/jZh6EqbJsJen+AbxRx0HuC6Qvnvyk9D7WQg5SCac5QfhK6OQ3RRLwi/FJ4CBSgeMyJE4Mmu46pkJ+M7XM6tLzMbbUICheOmSxRRZaYz84uKUQRNn6YPuXSajFOzlueTmMw==
sessionCreation 2019-04-18T13:34:46.2747461+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 800
basePriceNoTax 800
availableRooms 5
priceAfterDiscount 800
priceAfterDiscountNoTax 800
priceAfterInternetDiscount 800
priceAfterInternetDiscountNoTax 800
priceAfterAddOnDiscount 800
priceAfterAddOnDiscountNoTax 800
priceAfterClubMemberDiscount 800
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 800
dayFinalPrice 800
dayFinalPriceNoTax 800
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1000
basePriceNoTax 1000
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1000
priceAfterDiscountNoTax 1000
priceAfterInternetDiscount 1000
priceAfterInternetDiscountNoTax 1000
priceAfterAddOnDiscount 1000
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1000
priceAfterClubMemberDiscount 1000
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1000
dayFinalPrice 1000
dayFinalPriceNoTax 1000
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1000
basePriceNoTax 1000
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1000
priceAfterDiscountNoTax 1000
priceAfterInternetDiscount 1000
priceAfterInternetDiscountNoTax 1000
priceAfterAddOnDiscount 1000
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1000
priceAfterClubMemberDiscount 1000
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1000
dayFinalPrice 1000
dayFinalPriceNoTax 1000
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
5
array
creation 2019-04-18T12:28:21.5810987+03:00
roomCategory 71STD PST
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 2950
totalPriceNoTax 2950
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID Y++0AiET33yXz6FM7Dg/cP8Mtxyq58NXcE2QqHiJW6MeMj50IHlY316bwA2bQCWOc8M6ffGWJMVkRbmUQpfU2ouDCvOn0bU5W1/rBFzFGhQP1ZsCHDUZntFsQQDlhDLQluz0lHNckG5m1mhoqV1VP2cjexPaVF/LHs6f87bYFksfFEqkhIBwmxeL4FKul2bRftTOlDfgAtpIlNUBnJpw2d+SyU681J83csmJZM0pldru5p6Blwo1j6AYyp+P1euaR24GBhgGcVXqyfahJx0bFPg4ddYL7XttEgxzFH+FbUpiIun7NGP3BHrLltDFImtQIQ4vvel8eD+bQ/754D5j+15Z2tY86Gjmc+uI3+trV8hg8Y78kAVkME2vGvVoD1cKxwrc9iw0TgMm57L8ueZB3XxVfJqjz3hoda6SJAQTKof+gug6Z/VVTLFynhZ2YWU9pXZ/wn+jSbEXShkiv6GJ7IQGrxZ0zOGMS6TRkcCj0e+XYrW3gXby5wejW6xTrzNvgLivwoCsaVUueNsfB81YxcZU3wZZdL2A/VA2e3AgN83Mnl+o8jfoU4qI0IkIdXoIL/5AnR/JRRuW9D2L9dLQzZmQ5+XvhwP2SXo0VHFkP1L0jjMbGnpkg4kE6cWFymQVCcsezHhS9itG3K82g5cCrk63veJ2fTcFPlFSt8pq4u8BNv96PYklKOkbty0H2S0U4cAH/bN8PbkLqhqRsHisgW4hFjR9rOxHD/vKDJwhM4mfVN9ql6MFetRJHqTF4TKvenumbW41AuyDa/fs1wct1XGUl4DuAmhVasqZ/DnlSFBIknqQhahQ73RzsiEUxd48iR0uO85KCYPsCVjY2X200dSoizWLu8Il
sessionCreation 2019-04-18T13:34:46.2747461+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 850
basePriceNoTax 850
availableRooms 5
priceAfterDiscount 850
priceAfterDiscountNoTax 850
priceAfterInternetDiscount 850
priceAfterInternetDiscountNoTax 850
priceAfterAddOnDiscount 850
priceAfterAddOnDiscountNoTax 850
priceAfterClubMemberDiscount 850
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 850
dayFinalPrice 850
dayFinalPriceNoTax 850
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1050
basePriceNoTax 1050
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1050
priceAfterDiscountNoTax 1050
priceAfterInternetDiscount 1050
priceAfterInternetDiscountNoTax 1050
priceAfterAddOnDiscount 1050
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1050
priceAfterClubMemberDiscount 1050
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1050
dayFinalPrice 1050
dayFinalPriceNoTax 1050
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1050
basePriceNoTax 1050
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1050
priceAfterDiscountNoTax 1050
priceAfterInternetDiscount 1050
priceAfterInternetDiscountNoTax 1050
priceAfterAddOnDiscount 1050
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1050
priceAfterClubMemberDiscount 1050
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1050
dayFinalPrice 1050
dayFinalPriceNoTax 1050
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
6
array
creation 2019-04-18T12:28:21.5810987+03:00
roomCategory 81STDPVST
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 3040
totalPriceNoTax 3040
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID Y++0AiET33yXz6FM7Dg/cJ9q3j1o1ut+L/NgOi1JJXoPgrdXhICM19EqYMjU8QNVfXgORaqlekyJJvRHuObh7dARUb9NYA3VnrAzS/pGOxSWr79/pscfS6nTSRJTS+qp7VNAhrkC3TUCemEV7U2IuQxwN0bmwKPwLvEhxBm6ZVbZHVaVUpJw1Mn6yZIHScgAX1z7NxAsrJIOnlDdjX+3BR41O/3jSA5GUP8prsWw49J/inv0m9G9kyRPnx5/OtF6KLi3MBeQXiRS01JVmQ8ua1EW/GvpCXBZwcwBMqUab49iBwOGKfEl53HR6Vgx/64/f1aCSMYxk40JcVL1aRViQr8E7fcVVYul7lNQl6KnYP9seUl828+YDAOdmHdXQ+fVOanQrMi68mKHU5gu+IYqX5cerYiMoxQzR7uwmFR7i6XOKtlFokhIYuJZCjZGngYWQJ+fSLmMrN4S0PmFDvYdIkuVD4PqBNJAVZ444V0+Vd13VkmvwWWfStwwmu1YrtEvAVnlQxhLQ4EdfylaKUaC5z0SwxoyVLdliZ1Q6UZWl4gNYjoeyqfIE6e647KaVfNljyEI8O6xzKA6UmVD6ZkgKb24RCR6oTEYNTzN/3uDBpeJ3FFJ+w53pCSx3z4UZfx0W/PY2JB2BBiyFdarj8+jG3J9L1wHP9CG+F5GyaxRDoRQEPW1eLabT4HkrlE4Dl5Khkm4jQ+/7PwXf1Ylboo/pqWDuBxBPJAQpJCS5izK0yosB6SwuK50i9aXD4qR5kJuXhMSgSUZ5MwG8tIgOtnnJ1BmGY+ZyIkPtdMdwbjxQ8k4Bc8rgkzvUGRFGS71paYyhz10fiH8FJA2Hn0r3zoUZ1RsQ8/r3SbO
sessionCreation 2019-04-18T13:34:46.2747461+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 880
basePriceNoTax 880
availableRooms 2
priceAfterDiscount 880
priceAfterDiscountNoTax 880
priceAfterInternetDiscount 880
priceAfterInternetDiscountNoTax 880
priceAfterAddOnDiscount 880
priceAfterAddOnDiscountNoTax 880
priceAfterClubMemberDiscount 880
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 880
dayFinalPrice 880
dayFinalPriceNoTax 880
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1080
basePriceNoTax 1080
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1080
priceAfterDiscountNoTax 1080
priceAfterInternetDiscount 1080
priceAfterInternetDiscountNoTax 1080
priceAfterAddOnDiscount 1080
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1080
priceAfterClubMemberDiscount 1080
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1080
dayFinalPrice 1080
dayFinalPriceNoTax 1080
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1080
basePriceNoTax 1080
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1080
priceAfterDiscountNoTax 1080
priceAfterInternetDiscount 1080
priceAfterInternetDiscountNoTax 1080
priceAfterAddOnDiscount 1080
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1080
priceAfterClubMemberDiscount 1080
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1080
dayFinalPrice 1080
dayFinalPriceNoTax 1080
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
requestDescriptor 1
isClubMemberResult FALSE
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
discountPercent 0
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
pctList
array
0
array
hotelID 10463
languageID 2
priceCode מחירון
name מחירון
description מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
picture1Url NULL
picture2Url NULL
isCachedData FALSE
apiStart 2019-04-18T13:34:46.1709958+03:00
apiEnd 2019-04-18T13:34:46.5174627+03:00
{"error":false,"warning":false,"message":null,"remoteServiceUrl":null,"data":{"packageToBookPerPax":{"packageToBookList":[{"requestDescriptor":26564253,"packagesList":[{"creation":"2019-04-18T12:28:22.1279738+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"09IRQpPDK\/+Xz6FM7Dg\/cOCeRB5busTluO2NbDQqqilUpjmF6o8AuhZQyNXO4ZEythEANJFdSH7nZ0omgFs6ZwMuqkjO00OwWcQAkw2wccmUOumDPkYaqWr8xKsgWYqdTiwbNe3bFmEj81INSIuIVFt+fBZqUGyFVafRp60Py3GJiRcbo+FRfpqBDYntbp4sxzC0T3xtY8vEWkr+x5c\/2DJOnUZDpmeSAiTK\/DOVKC5g0sr+TvHR3XADCKpgojINbcTJ1dTioWyCwW8JKXwsCLs5RDGc0PenZdfzYn4NpdBDPsfQIwC68K4mOEQVAJ1XDDycKk2ioRLqRyO38AywuT+RTyHbqalgGTGxyD3vVfcs+w8tx33aDOUm0Unwt5lu4HRrMEuYwVMC5B1z6HjO1UrBGcwbiXQjnB7PrUpuzmR678uMVdQwwVrAjoOI8cpHMNhMpFWQB0\/VOskmQ88+B3LnjEyHjCUrQEkO1UBV57ccYH9YZKIsi9B\/ChQhxBLi5N8Lcnt7DvPpVwcbh5G0muRUdx8sz\/jFLZOWdlWd8UUJksO5QWoCeNit2iWi86cLOZgyx3kzmqYyzRUFIglN4JGacApyfK7IeWPpT0LwC6rDMK+B9gTa20csaAhP+nR\/t11JJp4TFl5SiOrTOA3QzvVRwCX3GhPl69kLKhfVb9eLqjQpxhDnb8SeYns4RIImHnqqo5gfs0MagmM\/+yb3C3hV6fEZSv8NMvt412e5hw9BIXQyXOV69qqMPUnScSaapxOhXfuA\/HOBvigSAIcJRt2qOte+Fd3C7ZrsqvbNWDqz5S8T0Rr9Yr9Bw8Xf8aAT4\/9U3Ypg\/QLL7YQzs3ylzpZLQJhrg5wF9AuKFHbgN4kiUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2019-04-18T13:34:46.5871007+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":866.66,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":635341,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":866.66,"basePriceNoTax":866.66,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":866.66,"priceAfterDiscountNoTax":866.66,"priceAfterAgentDiscount":866.66,"priceAfterAgentDiscountNoTax":866.66,"priceAfterClubMemberDiscount":866.66,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":866.66,"dayFinalPrice":866.66,"dayFinalPriceNoTax":866.66,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":866.66,"basePriceNoTax":866.66,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":866.66,"priceAfterDiscountNoTax":866.66,"priceAfterAgentDiscount":866.66,"priceAfterAgentDiscountNoTax":866.66,"priceAfterClubMemberDiscount":866.66,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":866.66,"dayFinalPrice":866.66,"dayFinalPriceNoTax":866.66,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":866.66,"basePriceNoTax":866.66,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":866.66,"priceAfterDiscountNoTax":866.66,"priceAfterAgentDiscount":866.66,"priceAfterAgentDiscountNoTax":866.66,"priceAfterClubMemberDiscount":866.66,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":866.66,"dayFinalPrice":866.66,"dayFinalPriceNoTax":866.66,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8545,"parentID":0,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-05-11T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2599.98,"basePriceNoTax":2599.98,"totalPrice":2599.98,"totalPriceNoTax":2599.98,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"31StandST","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-04-18T12:28:22.1279738+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"gc0\/bTyHPHmXz6FM7Dg\/cGVq6Aqbvk6tuO2NbDQqqinaCAb\/ak9OD\/aGTnMHTzQEjO81ZJ893NSu8K\/0DlncE8qPNTUulO6nuRUCd35rBogT7mTnAOsNdw+QoykE2tJi734aL\/yvoGS7yMsuzw0XlzV26uJIhWxuUKW533XebWqar8sltE4P9s8caVipD+gZhxteB2+2SU4majD9K8ZcSvZIAm962fsMDilLZEMgJ0IPHltLVy9\/Lrw1J\/zad3HHjEirpdAAERQZizHyrLVX7nnfPKooHAdLkz7BEDQnNOLspjVAF416wQ1cfUAYIm78R29Ij7SEJFbzx2K35z2QTT2bauuvetmYibxpsBw\/O6t\/yB6234fA61ElJdv9FpC3uX\/pbb5EM8jk7EqV2BkWwlOj+ys5qaAo\/dcQTFpRUKXYIppMLl\/7RGYwC\/NVggxWWdmZMiR+v492IkYlZ\/v8SUnH8+ZvawQNb0DVLV+Z6FUMSDB3TF9GFnHRs0WyyP0ScpbxPcgvGUbE3hHUJgc07l\/qiIkjivLnF6zB8vyYFHiJvLWZIZUwOA6c5nYRQ81ExekLBQdC2VRZaOQay6CY7ocG86Wr0Q5UTUJRVfP\/c4NnhZZho1cFA\/oLGh0Aazr1qrvxBPD4eGnopXA06zfmg560m51GkNaefDXSar3nMr67zdGoJRON4zme6wUmb6ux9QLyANLMTwdFzd3gIbEFWaNOv1kLKNBQBzwSHHOPZFCP3iS53wEaLv6+ouMFSxVJlXU\/6rTRsiHaTz7b8\/gn9uSEAaztH5HkSvtkXFOaoQBz2a4CQC803w\/HphVGNIydA5hW7QPrDZFcLWYmNXhXow5atxFAt0V6fnmNtN1PIX9UbEPP690mzg==","sessionCreation":"2019-04-18T13:34:46.5871007+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":1166.66,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":1,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":635341,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1166.66,"basePriceNoTax":1166.66,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1166.66,"priceAfterDiscountNoTax":1166.66,"priceAfterAgentDiscount":1166.66,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1166.66,"priceAfterClubMemberDiscount":1166.66,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1166.66,"dayFinalPrice":1166.66,"dayFinalPriceNoTax":1166.66,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1166.66,"basePriceNoTax":1166.66,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1166.66,"priceAfterDiscountNoTax":1166.66,"priceAfterAgentDiscount":1166.66,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1166.66,"priceAfterClubMemberDiscount":1166.66,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1166.66,"dayFinalPrice":1166.66,"dayFinalPriceNoTax":1166.66,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1166.66,"basePriceNoTax":1166.66,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1166.66,"priceAfterDiscountNoTax":1166.66,"priceAfterAgentDiscount":1166.66,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1166.66,"priceAfterClubMemberDiscount":1166.66,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1166.66,"dayFinalPrice":1166.66,"dayFinalPriceNoTax":1166.66,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8546,"parentID":8545,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-05-11T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":3499.98,"basePriceNoTax":3499.98,"totalPrice":3499.98,"totalPriceNoTax":3499.98,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"211ROYALRO","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-04-18T12:28:22.1279738+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"09IRQpPDK\/+Xz6FM7Dg\/cDIzxvq64NEVCdUbLjkwx9hsN\/GWZ2R5hOhWRmaxlD6Tj7mRlD2UNlu0a5QheIkq12eYBbiLd5hqnrAzS\/pGOxRE0wk9EqwwRoYBuxy9HmY2TfKjBudAXz0XYoFXU0gwGQYZFwwJfc\/nsoE44UO18TND89CVLyreTPm2SWKWWBTw1rhkxVtZelEhdfQuFgv+dZwUGIzsfPY6B+E4Dn5eeAPaENLZ+cO95fPL8N91Pt4+aUtF9MiFq2I6MDwl7YU63TxT6uFxLprJ3ZkXoiwfQJr6li\/gR5021\/4a1qaNrpbBqedVR9j+GMtzdRx0nt82847uYjHgggjfEMEraDpvacuyE3rCEnYBh9oILwZoYPh3HF\/Tefy5N\/OkbKBsx8YzAqtG62xdG78CkHPRP\/spz3kLKAmwHAhTdnTeQrEhKw72h9MFFIfUJW4A3npvizNeYjesXbX+NyvORLDDjyEN2t9lXohHUlHXLATZatlNK9mjjIP45z96ESB19Xei34c1k9cLWvVkQQa3eHUt7ARtXxzMje9cFtKfP8P7CWlcldzOovu8piJX7YmsaxklnpXaCRf4dh3O3e8cSIbs73ggZ1bkFYn46dXFva8kuHBcCU4EgcWvm16w1VFWP+iD80mrqSSn599cy+JqNaC+9V2r6zuK+G7J4Hi55dRM6cKwDdA2NQy3mlp9sJ+Ix7G6SEDu7fveEn7zbi7O0WLqURJCyzp0VAGU4fw\/onDAyjPXNb+SXZ2DKrHlQ+4hXF7Cyg6F2naGtAHRHx\/GKCpz4qTi+yj88V\/OtlvjhSugVmYIubkfMRLM28ryWbYqoXGFrDJVH9GCUNrC8T9YVWGha1wwcwgiUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2019-04-18T13:34:46.5871007+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":946.66,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":1,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":635341,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":946.66,"basePriceNoTax":946.66,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":946.66,"priceAfterDiscountNoTax":946.66,"priceAfterAgentDiscount":946.66,"priceAfterAgentDiscountNoTax":946.66,"priceAfterClubMemberDiscount":946.66,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":946.66,"dayFinalPrice":946.66,"dayFinalPriceNoTax":946.66,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":946.66,"basePriceNoTax":946.66,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":946.66,"priceAfterDiscountNoTax":946.66,"priceAfterAgentDiscount":946.66,"priceAfterAgentDiscountNoTax":946.66,"priceAfterClubMemberDiscount":946.66,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":946.66,"dayFinalPrice":946.66,"dayFinalPriceNoTax":946.66,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":946.66,"basePriceNoTax":946.66,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":946.66,"priceAfterDiscountNoTax":946.66,"priceAfterAgentDiscount":946.66,"priceAfterAgentDiscountNoTax":946.66,"priceAfterClubMemberDiscount":946.66,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":946.66,"dayFinalPrice":946.66,"dayFinalPriceNoTax":946.66,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8548,"parentID":8545,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-05-11T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2839.98,"basePriceNoTax":2839.98,"totalPrice":2839.98,"totalPriceNoTax":2839.98,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"81STDPVST","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-04-18T12:28:22.1279738+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"09IRQpPDK\/+Xz6FM7Dg\/cOCeRB5busTl+dmpCfH27+nWrIUiqLmer6wF67pkeDSAN5vQwLMTCn5B2TdQTKz2Ifd3f44DvZFIPQLjx6XAxZgkJDC9idoybmMnsAv2BDxvaP7OSgipKvoVwZvFZFDrLRw6NNGLD9l6JS2hcW24geFdE3UmIZfN5kCXF6jY8gmQ9Hs8\/logMNXSbplqH9gxUe6DLEbGgPXjso9gxTCInLw9xAnzXpmI7Q\/+WVWVdGsuMUTfUsSS5b39IukNJouCDTC9L9NYwktt5qRdPnERNgbqPvAETZRuG2u4GcIgr9w4BS\/GitQWY+Qj37t\/kvAT1AQMlz2xfEFj7JZXQtGl1p2oyQT04JOFS5Iq6hOlbRR0FdaysxYvkXaa2RgwBApg1R2ZKRS+uSiI6K0EAY0L80LR4vAATCRAFHfMjVfNdWfQESh\/te+2CvQpEBS9NNGqK0EDt8FJBi+pGRXl6U8Y0rIvSqaJbUS9T4sJgpAnJfXtrhvroISkT0DszEXQ1a3fA\/4eZtURlgp0Yr0xb4UbjShPrjXLe5YwZ7GJJ14UEyT1HDFgJ6TCfAnjCbGAMqfefb2bCL+1oDG0pYarpNBOYxR2rT68d+qxLlRyqYjUWwk77Q6RIzItFNHAIIVdIN\/TgBXzZBP9q533qMB81KVSBJnJZv50X5Kc0eoUHTOgB7sqdRQKjQJJHevmIBVXl4iDAAqPg9NMbmVEZ3t2B2Bc+Ms2eW7XJMUGsIRwzRjOPmexkCib8IjA\/kdjx4maJixfYKmEuxSTgYlShS+YZMYJUKN7Ej34ewfWuULb57e1HBivYtbmtOebDviNM4Xxd6vPGzsr8bCCuOdTVw4qNWtICGFUbEPP690mzg==","sessionCreation":"2019-04-18T13:34:46.5871007+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":916.66,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":635341,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":916.66,"basePriceNoTax":916.66,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":916.66,"priceAfterDiscountNoTax":916.66,"priceAfterAgentDiscount":916.66,"priceAfterAgentDiscountNoTax":916.66,"priceAfterClubMemberDiscount":916.66,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":916.66,"dayFinalPrice":916.66,"dayFinalPriceNoTax":916.66,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":916.66,"basePriceNoTax":916.66,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":916.66,"priceAfterDiscountNoTax":916.66,"priceAfterAgentDiscount":916.66,"priceAfterAgentDiscountNoTax":916.66,"priceAfterClubMemberDiscount":916.66,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":916.66,"dayFinalPrice":916.66,"dayFinalPriceNoTax":916.66,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":916.66,"basePriceNoTax":916.66,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":916.66,"priceAfterDiscountNoTax":916.66,"priceAfterAgentDiscount":916.66,"priceAfterAgentDiscountNoTax":916.66,"priceAfterClubMemberDiscount":916.66,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":916.66,"dayFinalPrice":916.66,"dayFinalPriceNoTax":916.66,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8549,"parentID":8545,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-05-11T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2749.98,"basePriceNoTax":2749.98,"totalPrice":2749.98,"totalPriceNoTax":2749.98,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"71STD PST","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-04-18T12:28:22.1279738+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"KRo7rOilvROXz6FM7Dg\/cIq7Hyq7Cvt7I7rUEwxO6EvXDiubC1DYO4CowbMKBmZ77gaZ1MTzOXKx+eqKQ\/o0dj5Vsn4k+U05R09y\/ap4wdc4RDqg91FYzI9buzgmVwzd0\/02Cq0WCh4TW1LUJl8AGC5Q7TSg0cuaJYF42M3cs5oPFgjLskU6lK8+QzRV\/k5HMHja0vRbH6w5rXGYBsC07ssmMMFxyL1qrDrUH8L7YtVCTPbCZfbiqrs+a7aYs5NgjUucKhAu8ysp510JrumOGEKsUGTGSxR9+67xCESF2Utwgb0QU1uQLMj4jnhV0kel1U8OdwxigOB4U29SYGSL0SC7fyFclasTJCJQ6vm8rfvzWgN6mGy8nEV4g2Nui5sot+K4dQ51UgDrr4ERfBqwdUMB2CrGabEIWp7ir8eoYXUhCYIeILO+I9fwzpFwbiulWMPFf76r5AOBjtmyyls4s\/\/hxviTmjpWI0XpZTkmuMFy6GNhzgNpNYi04BGuLYRj1LW549WVrPoaBfog\/Eekc7TSEHfAlyvwcC6\/jv4QdFeNsI5eZrL4RaGZX8S8V+Valu4qoQncxu5+6H18ue1aSWrn5Z0NUECnKo5+FHGH4fj94oSq0Awpw3HhpyLOI6IKhQp5A0NXRkUF3sJyCpFCoKyLuX0UF6o3Ml4fcIThmw13WaVZqWqU8ijOaJV+Y2kfibmKBrrOLHDlfjRyFuw+v2uJAnuDRjf7Qa06mQryLdfAzp7+yri9g0ND7iv1hJ3HhHcce3DSHTX2LEPDAstEdLgrFxg6DAJzfNYDtuu46lzCh9q5adtx8gmYw6ukMB9aTxfW3jubJ2w1bw+3WCSoLdfPglgCRMSqxGZ2YMBhKZMiUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2019-04-18T13:34:46.5871007+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":966.66,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":635341,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":966.66,"basePriceNoTax":966.66,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":966.66,"priceAfterDiscountNoTax":966.66,"priceAfterAgentDiscount":966.66,"priceAfterAgentDiscountNoTax":966.66,"priceAfterClubMemberDiscount":966.66,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":966.66,"dayFinalPrice":966.66,"dayFinalPriceNoTax":966.66,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":966.66,"basePriceNoTax":966.66,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":966.66,"priceAfterDiscountNoTax":966.66,"priceAfterAgentDiscount":966.66,"priceAfterAgentDiscountNoTax":966.66,"priceAfterClubMemberDiscount":966.66,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":966.66,"dayFinalPrice":966.66,"dayFinalPriceNoTax":966.66,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":966.66,"basePriceNoTax":966.66,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":966.66,"priceAfterDiscountNoTax":966.66,"priceAfterAgentDiscount":966.66,"priceAfterAgentDiscountNoTax":966.66,"priceAfterClubMemberDiscount":966.66,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":966.66,"dayFinalPrice":966.66,"dayFinalPriceNoTax":966.66,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8550,"parentID":8545,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-05-11T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2899.98,"basePriceNoTax":2899.98,"totalPrice":2899.98,"totalPriceNoTax":2899.98,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"111ClassCl","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-04-18T12:28:22.1279738+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"KRo7rOilvROXz6FM7Dg\/cKuTSAP2AQh7CD5fyhfjpIJPKbL+A0p1btr24EHm3ukkROIvMbLpOPSQKFEVNuWGBo8hnpnJddzO6X1DPSE0+TqJHbi3HN+jkVKPZfODUKCBknL+qgd4G+1dYPh5SCaRveKXVGZASm0VGce3Vp6LyhhOxXRjY+8+Vh00eE4cyRgRPfYDzCN3ur4OZNOYKak681iSscBZsz9\/qIkGuTcxX6PwBHa0jsxVoizRIIrxlxc+IrN1bYknCELouymeFlG0zXNSZFaJhYO6wNvrBGQpVS\/XCMFW2704\/5oFo1PyliF33evP7pVW20XdEyupSudkV2Ko4TUjWYIEf600AUb1Hynjy7Xae3DZI2n0fXpPAocFjclxnkHQCaN7U7ARb0x\/iKKIwR2JyTKgtIwvA1y2S6B\/\/jMJP+Sjd\/z7Yc5\/KJ72Yto\/XTZMcLuCc4a0Cngg5QTLBK9MXyEpGSwhkl\/vMda583YCPb6yuwkFYNgLobpyXgwSvxcAVGPqN6LBzc\/YXE\/i4tt4KG7qbs5hFor\/b\/HERwc43Z9RG818J4H+SUWj7rHPL1mIN+gFXB90ne74cnmFwPr6VgjhQLrS977apJAQkouYvCgrZax\/av8xYp5s77ZisToKNUiJpqntXh59INHi13594xfdVh74FRF93Gv2UnKjqpApEVfh09RrV\/ABtsohOjYx2UJfYbSRVVu02ahUQmJZLzTJX5kHObQz\/YlwIi7lN8kvnDxJRYiRF+WMyWUQxMgRAjlXj9cwmEQVT0Gw0JqddNhXw57U7pNpuOBIMv5taLZ8DRFbdmZ6bdLmhPARw\/XuxYkXk\/OvMJDqb1UHYOAm7MpMESKhw98HrwDUqIs1i7vCJQ==","sessionCreation":"2019-04-18T13:34:46.5871007+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":986.66,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":635341,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":986.66,"basePriceNoTax":986.66,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":986.66,"priceAfterDiscountNoTax":986.66,"priceAfterAgentDiscount":986.66,"priceAfterAgentDiscountNoTax":986.66,"priceAfterClubMemberDiscount":986.66,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":986.66,"dayFinalPrice":986.66,"dayFinalPriceNoTax":986.66,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":986.66,"basePriceNoTax":986.66,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":986.66,"priceAfterDiscountNoTax":986.66,"priceAfterAgentDiscount":986.66,"priceAfterAgentDiscountNoTax":986.66,"priceAfterClubMemberDiscount":986.66,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":986.66,"dayFinalPrice":986.66,"dayFinalPriceNoTax":986.66,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":986.66,"basePriceNoTax":986.66,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":986.66,"priceAfterDiscountNoTax":986.66,"priceAfterAgentDiscount":986.66,"priceAfterAgentDiscountNoTax":986.66,"priceAfterClubMemberDiscount":986.66,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":986.66,"dayFinalPrice":986.66,"dayFinalPriceNoTax":986.66,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8552,"parentID":8545,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-05-11T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2959.98,"basePriceNoTax":2959.98,"totalPrice":2959.98,"totalPriceNoTax":2959.98,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"181CLSPVPo","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-04-18T12:28:22.1435964+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"gc0\/bTyHPHmXz6FM7Dg\/cIKGA3W\/Mb8CL\/NgOi1JJXrJoQkhO3OxWJiXU9jE2RjKttP8qnp3gzpBwz8tMi1wqq33kTa4IEBq6X1DPSE0+To+fqMq79nDPkbXy+t8cjElvruWvoUiFNIi87jyaQNuDXOZvY2JkJH+6b5ttrJdS3vv6OYsxRMEgdYPx+Oq0Fm9Nt4vngoYQtnAlV064dPX16cg7KQDgjHYOvLswQmL02KQzr3STEtEewC4rVduNlpUzPFsb3Zv9QT5ZQGFM0VDrbwTfyTZ0OvK8CB9lttIS4e9pCwESFnKAzT\/bT\/+3VDkT\/B5rsFaYDlKCyApz5uqvz+XKTLeGThICbTNPBr7hMO8K\/To\/+eWKOZ\/6Km5CrCdLOLb3C5SoR7ZX2L4QYTzmEQffJKGdNHYqhEBGdj86927Y\/ceprbE+hl73wKW5eZMkndXqpNVzb48g5BS9IVJjM9B61agZBNvpUWbnl6aLe6vCQnHy7YPiXpVv4o7UD2+HDnWvaWmgMNXfd7cR\/2WU1Y5+FDkeXQr5IJRGk8z6jZAX2x\/ziK5IpiJFqvni5cWNq+YgF37r1R9Uw3R7TGOVfUokn9fjTod3OlNyPI2fs13MC6MgrZsIHfTuBrHAWDvZy6ff\/xeQ0ZbEf43DHuwxvEkfLlFhLj7fgGuc4Crt+URX0ccDo7Fmvl8J1Nyrc+1Xa1enydNvTTo\/OjaKHifa3RL0ec6ut1nRuAUASORGgGrlt8EVdVYYPGSmXEWjyYLre5kUdPBjThZDMkWv265bomazLFmS5KoX8iB+oYUGeee6HqYzBTgBiv+sDNCEN8SMjW91l3Pvr3WAutiGPyIlq52UoCoOxJ71hqAjkF3WiJUbEPP690mzg==","sessionCreation":"2019-04-18T13:34:46.5871007+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":1016.66,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":3,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":635341,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1016.66,"basePriceNoTax":1016.66,"availableRooms":3,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1016.66,"priceAfterDiscountNoTax":1016.66,"priceAfterAgentDiscount":1016.66,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1016.66,"priceAfterClubMemberDiscount":1016.66,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1016.66,"dayFinalPrice":1016.66,"dayFinalPriceNoTax":1016.66,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1016.66,"basePriceNoTax":1016.66,"availableRooms":3,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1016.66,"priceAfterDiscountNoTax":1016.66,"priceAfterAgentDiscount":1016.66,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1016.66,"priceAfterClubMemberDiscount":1016.66,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1016.66,"dayFinalPrice":1016.66,"dayFinalPriceNoTax":1016.66,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1016.66,"basePriceNoTax":1016.66,"availableRooms":3,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1016.66,"priceAfterDiscountNoTax":1016.66,"priceAfterAgentDiscount":1016.66,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1016.66,"priceAfterClubMemberDiscount":1016.66,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1016.66,"dayFinalPrice":1016.66,"dayFinalPriceNoTax":1016.66,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8553,"parentID":8545,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-05-11T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":3049.98,"basePriceNoTax":3049.98,"totalPrice":3049.98,"totalPriceNoTax":3049.98,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"191CLSPVPV","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false}]}]},"roomsAvailability":{"roomAvailabiltyList":[{"hotelID":10463,"fromDate":"2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00","toDate":"2019-05-11T00:00:00.0000000+03:00","adults":2,"children":0,"isLocal":true,"customerID":353,"priceCodeGroupID":388601,"cachedCustomerID":145,"infants":0,"clerkKey":null,"roomPriceList":[{"creation":"2019-04-18T12:28:21.5654759+03:00","roomCategory":"111ClassCl","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":3100,"totalPriceNoTax":3100,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"+sL+J4f\/FfOXz6FM7Dg\/cDLSqTca6Ntx8Q0R9ZI4CLJxIFh3C3acykOMwPA+jlT5EhmYJF1rWd4tC\/ARDUT0spZ9BeNUtQDM3pv5iAaTdNPYq3xZDsmIUBXSgczRAqiJVx\/8eSQBqS35XjcrUb+sRHEwb0JQ0hpZ1pHtMRMM0T58hEisT1FUnL4v4NCatuHNeK3ylhKP9sR\/NE45ZRYQy56g1ke4hdRK68zdNW4\/9SZijnJFicarDY41lfEeOELBDv6+ZbGqInPbqd7VR90R35lfSmT\/ozjhn2fsV+vkJcPTO+Ig7GlJCEoORyGySwv8RsnL6+CZvLLzweXcxCT4VBR1byTIdqdJh\/AyBs5\/YXy0pDaoPnh3LqhC+Xn2kAn+GlIHh0gh\/trDI35magFy+t0FYxPSVZRuxLNlesV6r3uiJg5OwRn743bivspSut8hxPzoI\/hF7ICWD2wMXrILAhzluaqQ1HLmEu7VcG4U732yicTldbSoTFtcnX+1kHPrchL1D\/qXstF5\/r430lW9lciUstyJ7ko+epTJ13tvMxS1P58ABan3uK\/OuoR\/qEvQmyLqiEZHX8NCrbPR35H874bOUPADLJiW8CHJwUK2WEXQNpmr4opepkEqkm2e0oNKluKo5mItwrz2rMQsq5vHqT10Z1u0Z5WPJEw4LqjIKE9V5wQvrpJV9KDGCgrxG96cbNst+vD5dbivgoF8QukaeNNCoxrM5T8z\/l4owMEjokBL32z\/Vccnn0JBiB1tHc02P2h6eKgCQAGgVUJKk0rW1A15B6Mnp5e4txgam7FJ8KMFP3nzfe7x\/\/YYK\/K12zbHJjXT0uablDtJixTwscAsWyJRCncm1UpY","sessionCreation":"2019-04-18T13:34:46.2747461+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":900,"basePriceNoTax":900,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":900,"priceAfterDiscountNoTax":900,"priceAfterInternetDiscount":900,"priceAfterInternetDiscountNoTax":900,"priceAfterAddOnDiscount":900,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":900,"priceAfterClubMemberDiscount":900,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":900,"dayFinalPrice":900,"dayFinalPriceNoTax":900,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1100,"basePriceNoTax":1100,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1100,"priceAfterDiscountNoTax":1100,"priceAfterInternetDiscount":1100,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1100,"priceAfterAddOnDiscount":1100,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1100,"priceAfterClubMemberDiscount":1100,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1100,"dayFinalPrice":1100,"dayFinalPriceNoTax":1100,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1100,"basePriceNoTax":1100,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1100,"priceAfterDiscountNoTax":1100,"priceAfterInternetDiscount":1100,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1100,"priceAfterAddOnDiscount":1100,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1100,"priceAfterClubMemberDiscount":1100,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1100,"dayFinalPrice":1100,"dayFinalPriceNoTax":1100,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T12:28:21.5654759+03:00","roomCategory":"181CLSPVPo","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":3160,"totalPriceNoTax":3160,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"+sL+J4f\/FfOXz6FM7Dg\/cDLSqTca6Ntx8Q0R9ZI4CLIRZrpHMHGIm5FjQmW1SD7x8tYXmZIjx67LuEg+kSfSzgQvICxmAIaGDIxsPRHwbGxQKdkMGoJiVfMT7CYJze2wsr2S7TlhNmIlyy0HKSXoWyf4aYJiXolyzIb96PYe0Mzy+jdcrA3LvMn6yZIHScgAgGWEA1Dtz1H\/3yGZvqLzMk7ddimz8iy+ZVEEqDtG\/uxbDVBOQb7jclF+BCQA6CwAzdvfBoYZglz7cYylKQc+FCeweDFZ8gaX8WfLKhRxMHeYI1M1GPRw\/cKUl\/DYpsUZlYdxCUHiaL9+gSf9VSprSAC2cq8vK\/aWAlR7K6Huc49ny67TFWIP46+TPfNOdakF0A\/iHhm7tlu+lCeIUSkYIIZI5To8tY8ZHyo1S\/zwCG6J3sNy9NBy5\/abSuBT1gRY4ivahAs0n5JWFZSLyyDxRmjirXIjMNcrvrv8tM6xEuSl+AHcBY8a7lIG9KcQEYMJbCund66I2TwkfnI+8HHbZUCu8B4uq21hLMZPhfEICUHOZE3nNKzGfkr9MA9VlnMlwTCNfIZ0c9uJRt5WZv0oG7D9Y292J+Osn4kND\/IetgfMu+AojRRA7mtoFW9eCriyEnYOS2JcEhecDt59udXqB4ECiMDkPNu2re\/fBsVbhI\/viXeDoOxs89DkC5xt42qhrrDzqrZCAdId4Y7yOKQTv4+1WdEJlz7\/AmGBBPB1r9Nb\/ljh48hAwvKDIfJqqC8yMzOGRPrFMuiKi8b\/3YaQUf0EaCfGYpMlsUA8+eZHp9z5KCUX3RjPMGDhFAPuxkdRXb0aXZa6ZlkXd86BeiIYNFRsQ8\/r3SbO","sessionCreation":"2019-04-18T13:34:46.2747461+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":920,"basePriceNoTax":920,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":920,"priceAfterDiscountNoTax":920,"priceAfterInternetDiscount":920,"priceAfterInternetDiscountNoTax":920,"priceAfterAddOnDiscount":920,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":920,"priceAfterClubMemberDiscount":920,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":920,"dayFinalPrice":920,"dayFinalPriceNoTax":920,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1120,"basePriceNoTax":1120,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1120,"priceAfterDiscountNoTax":1120,"priceAfterInternetDiscount":1120,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1120,"priceAfterAddOnDiscount":1120,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1120,"priceAfterClubMemberDiscount":1120,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1120,"dayFinalPrice":1120,"dayFinalPriceNoTax":1120,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1120,"basePriceNoTax":1120,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1120,"priceAfterDiscountNoTax":1120,"priceAfterInternetDiscount":1120,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1120,"priceAfterAddOnDiscount":1120,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1120,"priceAfterClubMemberDiscount":1120,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1120,"dayFinalPrice":1120,"dayFinalPriceNoTax":1120,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T12:28:21.5654759+03:00","roomCategory":"191CLSPVPV","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":3250,"totalPriceNoTax":3250,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"+sL+J4f\/FfOXz6FM7Dg\/cP8Mtxyq58NXSM5SJiBlEQ\/HhxlOzO\/McR43vVawSJxbEEkvOKvRTcIcE5YFypqRDS4Js8zMZ1N+5gfV8o56YYqLkF81vs\/P4keAuG7vKIiYSBqaiXJDpgFmUf1O1BDc+ayEMw3Qn9Ld6B2ykDKrS2quQXVthFaeuPQ+6\/WLtAG1NhBpNH9lSk60DeiYNH84ykORj1HZlhgHmx9\/CetROzmZQlPIHALHh8qieji91znK2uDCFN9FkQ\/48U3SxJvakTPr0hKFcG+c\/JUrUGs5+6XNuy1dI+H\/ypbuAcuRVjs3jviETQ3rdNzPT6Yz4IZ9xi2E1KCbcVYuSpNp9mUY\/J4\/sJFnIgrIa1wYo1BRIofemlvFhehjSV6WctGcpo6SwYHcps8VCGdn\/14eJ3UNHq+htgp6EhLiTt6RyPyCDSpRH7lKWwUMGg2cv0Iro+DC\/FlYBFVg0Gd4ApXCRYMPFSM5gmIOYgwn5N1sCWD8Ad3fHzpHgVS5YLUO2+Fdhl9M3b83Wkk0sfiP5XspbgWDBt+zOWLBeWPZ+Iiy5QpjBo3vXEt51065XhVomSXSv6HqLVUPzRF++MRqMJkNr6ifMxyfpjgG5Euf1vu7bpkPWPkDdKTm3QNvIlJFg4ojYRxoWyoskWCrBeAT50RMjzHzrSVs7RlAYJdY3ofQUFjNCIllYTABLsnF26JigY+DB7T2lY\/b+NCZcCaOtkQxUjTDbiyoQG4yZ0bmuRW6gOatDvekALV+6X1lhHoC\/xTM0aE6yOfG7Mz96aUkYOZfArrMDJDTRTMRqhDiwtAn5IYQUQ1lKu7N3kKRPgdEQ9WGsSeZ6tSoizWLu8Il","sessionCreation":"2019-04-18T13:34:46.2747461+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":950,"basePriceNoTax":950,"availableRooms":3,"priceAfterDiscount":950,"priceAfterDiscountNoTax":950,"priceAfterInternetDiscount":950,"priceAfterInternetDiscountNoTax":950,"priceAfterAddOnDiscount":950,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":950,"priceAfterClubMemberDiscount":950,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":950,"dayFinalPrice":950,"dayFinalPriceNoTax":950,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1150,"basePriceNoTax":1150,"availableRooms":3,"priceAfterDiscount":1150,"priceAfterDiscountNoTax":1150,"priceAfterInternetDiscount":1150,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1150,"priceAfterAddOnDiscount":1150,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1150,"priceAfterClubMemberDiscount":1150,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1150,"dayFinalPrice":1150,"dayFinalPriceNoTax":1150,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1150,"basePriceNoTax":1150,"availableRooms":3,"priceAfterDiscount":1150,"priceAfterDiscountNoTax":1150,"priceAfterInternetDiscount":1150,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1150,"priceAfterAddOnDiscount":1150,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1150,"priceAfterClubMemberDiscount":1150,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1150,"dayFinalPrice":1150,"dayFinalPriceNoTax":1150,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T12:28:21.5810987+03:00","roomCategory":"211ROYALRO","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":3700,"totalPriceNoTax":3700,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"+mO+XgGIUzOXz6FM7Dg\/cDLSqTca6Ntx8Q0R9ZI4CLIgnDYwp+4vw2B3kFamVMN7xtAp00s7t4Vgr71l28KgpOtrjubR9iwXxxCuGBva2nqNIRbvcc6AewDhamyOagcAESMZU3iotlMR73VzhmJjZA8+Dq\/58Rh7yQsv0v4aLMl3aqGtx9nr\/FAmZGQiVp4TX8es7OUd9DGxtWoDHA4A1whAkJlmuRmXV04X2uwe494ZwXbMPQLsSDqO8Z3AcZ1bkvWwBORP6MyQ9vFw+nViixTPrXNnHeIwopPCy+XmmPWraoWoK69xiz0u8fRZcG+r+Ocp9WxtA9gYg+KTzsnRHeQ14ApbD+rKmm\/XY9\/q1Naz9w8tRNnJAupbKgSvpwptALBaMpDNqRNQCj6fG9tKr+jKZ+2ZEaKA3LqKj6ARA3I5yh80\/ODxt54wVCmyA33S9aPK207Gniu9vjifvdZD0QyqI8P13cgHgsqBuUj573KeUj95D7V39IMeBhojO9Wq2C6XNryjCwJDnTOeYS3mMWe5FhuVELgp\/JfFmRO0PQtlPByqXHLIpsnJrj2Xhob3fycPBfhQUpAohcWWwV7WJnLwZosnySpPFquCqU7HYtRgUibMO939z8XaO1Szifdj8gWA5l4tvtKDQK8pI57JpzKoNWHEH3f\/Hwt945slOzoADODMvJX2hO86KmqxP2a9apPCh\/mjUJsbV3MnWHjBGqaboP0vshnD4tEXcCc+E\/nAt\/mVJcxAG4QcbRi6Ybq+yYC3mAaIxkFVX525mZOfWIgHaCOWZCSQauNWQf4Ff\/dgy26d0Wla0Kr6mKLZ2nupWSTez3Hq\/VZicRrCMg3VLCJRCncm1UpY","sessionCreation":"2019-04-18T13:34:46.2747461+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1100,"basePriceNoTax":1100,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1100,"priceAfterDiscountNoTax":1100,"priceAfterInternetDiscount":1100,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1100,"priceAfterAddOnDiscount":1100,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1100,"priceAfterClubMemberDiscount":1100,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1100,"dayFinalPrice":1100,"dayFinalPriceNoTax":1100,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1300,"basePriceNoTax":1300,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1300,"priceAfterDiscountNoTax":1300,"priceAfterInternetDiscount":1300,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1300,"priceAfterAddOnDiscount":1300,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1300,"priceAfterClubMemberDiscount":1300,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1300,"dayFinalPrice":1300,"dayFinalPriceNoTax":1300,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1300,"basePriceNoTax":1300,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1300,"priceAfterDiscountNoTax":1300,"priceAfterInternetDiscount":1300,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1300,"priceAfterAddOnDiscount":1300,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1300,"priceAfterClubMemberDiscount":1300,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1300,"dayFinalPrice":1300,"dayFinalPriceNoTax":1300,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T12:28:21.5810987+03:00","roomCategory":"31StandST","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":2800,"totalPriceNoTax":2800,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"Y++0AiET33yXz6FM7Dg\/cP8Mtxyq58NXSM5SJiBlEQ\/J7B8\/7mIkhB5CqodhX6TThCBx3S7KdKrHnFvZCahdhBAch+xrAW+5rhNxaZ\/W2LqomvDwk8QrvxpcjH2FpWZYSBqaiXJDpgFlILrYuLzY58k0TfdRreWCDz4k+8VVYcsg+isgGRZ9GJK7L7OBbCENffXrEyI6YvewQJJkOg8APRxMj4bANyyeijfovoel2POR9tMFIW5xZs+ikt9pMZmaXXlpIzk3\/kB9IgB+GkaJAbxJZPVNvNGPVn2nZ16nMWi5NXFOQc2bA7i6fPMMtcbE4WIo4aUNm+7yoia5zEizh9qzmliqUZthYADRAzVvpG0pEyjHGyFcuyAdW1wAl5INw5uLS5+7rpAHMgM+iquWjzhOJc+VPD7kmGHgzOxSylr0NLTmCh9M\/VhqBXI800z46ish4XEDzbH\/zqB6E3a9mLtMXvogQ2\/Gs8j7axIaeuzMnTBGxoiTI3GmicP0MSxQ+iV6r+fWxIJw+++2FgEBVW\/DTdXvALNJCkVsIn0pgOAFyrJPantAfUCUli4Gb2etgpLrssE3BH4HDLXXeW4eNRWAwSK7AB5rxDWhhhMjfYuEIDbRIK9CD2SHNc29N5VU3AutatEwW4eZG1LztJBe+znzQwPkiqyacGJ1L7TCX9U3phwEA+JdoZO19OVXGKpGPDIpmQX8tgjUCj8Zlej\/jZh6EqbJsJen+AbxRx0HuC6Qvnvyk9D7WQg5SCac5QfhK6OQ3RRLwi\/FJ4CBSgeMyJE4Mmu46pkJ+M7XM6tLzMbbUICheOmSxRRZaYz84uKUQRNn6YPuXSajFOzlueTmMw==","sessionCreation":"2019-04-18T13:34:46.2747461+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":800,"basePriceNoTax":800,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":800,"priceAfterDiscountNoTax":800,"priceAfterInternetDiscount":800,"priceAfterInternetDiscountNoTax":800,"priceAfterAddOnDiscount":800,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":800,"priceAfterClubMemberDiscount":800,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":800,"dayFinalPrice":800,"dayFinalPriceNoTax":800,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1000,"basePriceNoTax":1000,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1000,"priceAfterDiscountNoTax":1000,"priceAfterInternetDiscount":1000,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1000,"priceAfterAddOnDiscount":1000,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1000,"priceAfterClubMemberDiscount":1000,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1000,"dayFinalPrice":1000,"dayFinalPriceNoTax":1000,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1000,"basePriceNoTax":1000,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1000,"priceAfterDiscountNoTax":1000,"priceAfterInternetDiscount":1000,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1000,"priceAfterAddOnDiscount":1000,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1000,"priceAfterClubMemberDiscount":1000,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1000,"dayFinalPrice":1000,"dayFinalPriceNoTax":1000,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T12:28:21.5810987+03:00","roomCategory":"71STD PST","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":2950,"totalPriceNoTax":2950,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"Y++0AiET33yXz6FM7Dg\/cP8Mtxyq58NXcE2QqHiJW6MeMj50IHlY316bwA2bQCWOc8M6ffGWJMVkRbmUQpfU2ouDCvOn0bU5W1\/rBFzFGhQP1ZsCHDUZntFsQQDlhDLQluz0lHNckG5m1mhoqV1VP2cjexPaVF\/LHs6f87bYFksfFEqkhIBwmxeL4FKul2bRftTOlDfgAtpIlNUBnJpw2d+SyU681J83csmJZM0pldru5p6Blwo1j6AYyp+P1euaR24GBhgGcVXqyfahJx0bFPg4ddYL7XttEgxzFH+FbUpiIun7NGP3BHrLltDFImtQIQ4vvel8eD+bQ\/754D5j+15Z2tY86Gjmc+uI3+trV8hg8Y78kAVkME2vGvVoD1cKxwrc9iw0TgMm57L8ueZB3XxVfJqjz3hoda6SJAQTKof+gug6Z\/VVTLFynhZ2YWU9pXZ\/wn+jSbEXShkiv6GJ7IQGrxZ0zOGMS6TRkcCj0e+XYrW3gXby5wejW6xTrzNvgLivwoCsaVUueNsfB81YxcZU3wZZdL2A\/VA2e3AgN83Mnl+o8jfoU4qI0IkIdXoIL\/5AnR\/JRRuW9D2L9dLQzZmQ5+XvhwP2SXo0VHFkP1L0jjMbGnpkg4kE6cWFymQVCcsezHhS9itG3K82g5cCrk63veJ2fTcFPlFSt8pq4u8BNv96PYklKOkbty0H2S0U4cAH\/bN8PbkLqhqRsHisgW4hFjR9rOxHD\/vKDJwhM4mfVN9ql6MFetRJHqTF4TKvenumbW41AuyDa\/fs1wct1XGUl4DuAmhVasqZ\/DnlSFBIknqQhahQ73RzsiEUxd48iR0uO85KCYPsCVjY2X200dSoizWLu8Il","sessionCreation":"2019-04-18T13:34:46.2747461+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":850,"basePriceNoTax":850,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":850,"priceAfterDiscountNoTax":850,"priceAfterInternetDiscount":850,"priceAfterInternetDiscountNoTax":850,"priceAfterAddOnDiscount":850,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":850,"priceAfterClubMemberDiscount":850,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":850,"dayFinalPrice":850,"dayFinalPriceNoTax":850,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1050,"basePriceNoTax":1050,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1050,"priceAfterDiscountNoTax":1050,"priceAfterInternetDiscount":1050,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1050,"priceAfterAddOnDiscount":1050,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1050,"priceAfterClubMemberDiscount":1050,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1050,"dayFinalPrice":1050,"dayFinalPriceNoTax":1050,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1050,"basePriceNoTax":1050,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1050,"priceAfterDiscountNoTax":1050,"priceAfterInternetDiscount":1050,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1050,"priceAfterAddOnDiscount":1050,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1050,"priceAfterClubMemberDiscount":1050,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1050,"dayFinalPrice":1050,"dayFinalPriceNoTax":1050,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T12:28:21.5810987+03:00","roomCategory":"81STDPVST","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":3040,"totalPriceNoTax":3040,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"Y++0AiET33yXz6FM7Dg\/cJ9q3j1o1ut+L\/NgOi1JJXoPgrdXhICM19EqYMjU8QNVfXgORaqlekyJJvRHuObh7dARUb9NYA3VnrAzS\/pGOxSWr79\/pscfS6nTSRJTS+qp7VNAhrkC3TUCemEV7U2IuQxwN0bmwKPwLvEhxBm6ZVbZHVaVUpJw1Mn6yZIHScgAX1z7NxAsrJIOnlDdjX+3BR41O\/3jSA5GUP8prsWw49J\/inv0m9G9kyRPnx5\/OtF6KLi3MBeQXiRS01JVmQ8ua1EW\/GvpCXBZwcwBMqUab49iBwOGKfEl53HR6Vgx\/64\/f1aCSMYxk40JcVL1aRViQr8E7fcVVYul7lNQl6KnYP9seUl828+YDAOdmHdXQ+fVOanQrMi68mKHU5gu+IYqX5cerYiMoxQzR7uwmFR7i6XOKtlFokhIYuJZCjZGngYWQJ+fSLmMrN4S0PmFDvYdIkuVD4PqBNJAVZ444V0+Vd13VkmvwWWfStwwmu1YrtEvAVnlQxhLQ4EdfylaKUaC5z0SwxoyVLdliZ1Q6UZWl4gNYjoeyqfIE6e647KaVfNljyEI8O6xzKA6UmVD6ZkgKb24RCR6oTEYNTzN\/3uDBpeJ3FFJ+w53pCSx3z4UZfx0W\/PY2JB2BBiyFdarj8+jG3J9L1wHP9CG+F5GyaxRDoRQEPW1eLabT4HkrlE4Dl5Khkm4jQ+\/7PwXf1Ylboo\/pqWDuBxBPJAQpJCS5izK0yosB6SwuK50i9aXD4qR5kJuXhMSgSUZ5MwG8tIgOtnnJ1BmGY+ZyIkPtdMdwbjxQ8k4Bc8rgkzvUGRFGS71paYyhz10fiH8FJA2Hn0r3zoUZ1RsQ8\/r3SbO","sessionCreation":"2019-04-18T13:34:46.2747461+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-08T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":880,"basePriceNoTax":880,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":880,"priceAfterDiscountNoTax":880,"priceAfterInternetDiscount":880,"priceAfterInternetDiscountNoTax":880,"priceAfterAddOnDiscount":880,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":880,"priceAfterClubMemberDiscount":880,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":880,"dayFinalPrice":880,"dayFinalPriceNoTax":880,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1080,"basePriceNoTax":1080,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1080,"priceAfterDiscountNoTax":1080,"priceAfterInternetDiscount":1080,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1080,"priceAfterAddOnDiscount":1080,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1080,"priceAfterClubMemberDiscount":1080,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1080,"dayFinalPrice":1080,"dayFinalPriceNoTax":1080,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1080,"basePriceNoTax":1080,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1080,"priceAfterDiscountNoTax":1080,"priceAfterInternetDiscount":1080,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1080,"priceAfterAddOnDiscount":1080,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1080,"priceAfterClubMemberDiscount":1080,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1080,"dayFinalPrice":1080,"dayFinalPriceNoTax":1080,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null}],"requestDescriptor":1,"isClubMemberResult":false,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"discountPercent":0,"isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null}]},"pctList":[{"hotelID":10463,"languageID":2,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","name":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","description":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df \u05d9\u05e9\u05e8\u05d0\u05dc\u05d9\u05dd *\r\n \u05ea\u05e0\u05d0\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e2\u05d5\u05e0\u05d4 \u05e8\u05d2\u05d9\u05dc\u05d4: \u05e2\u05d3 7 \u05d9\u05de\u05d9 \u05e2\u05e1\u05e7\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d4\u05d2\u05e2\u05d4 \u05dc\u05dc\u05d0 \u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc\r\n\u05e4\u05d7\u05d5\u05ea \u05de7 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d5\u05e2\u05d3 3 \u05d9\u05de\u05d9 \u05e2\u05e1\u05e7\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05de\u05d5\u05e2\u05d3 \u05d4\u05d0\u05d9\u05e8\u05d5\u05d7 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d9\u05d1 \u05d4\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05df \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 25% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4\r\n\u05e4\u05d7\u05d5\u05ea \u05de 3 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d0\u05d9\u05e8\u05d5\u05d7 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d9\u05d1 \u05d4\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05df \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 50% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05e2\u05e1\u05e7\u05d4\r\n\u05ea\u05e0\u05d0\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05d9\u05d5\u05dc\u05d9 \u05d0\u05d5\u05d2\u05d5\u05e1\u05d8 \u05d5\u05d7\u05d2\u05d9\u05dd \u05d9\u05d4\u05d5\u05d3\u05d9\u05dd\/\u05e0\u05d5\u05e6\u05e8\u05d9\u05dd \/\u05de\u05d5\u05e1\u05dc\u05de\u05d9\u05dd \u05d4\u05d7\u05dc \u05de14 \u05d9\u05d5\u05dd \u05d5\u05e2\u05d3 7 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d4\u05d2\u05e2\u05d4\r\n\u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d9\u05d1 \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 5% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4 \u05d0\u05d5 100 \u05e9\"\u05d7 \u05d4\u05e0\u05de\u05d5\u05da \u05de\u05d1\u05e0\u05d9\u05d4\u05dd \r\n\u05e4\u05dc\u05d5\u05ea \u05de7 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d0\u05d9\u05e8\u05d5\u05d7 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d9\u05d1 \u05d4\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05df \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 50% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05e2\u05e1\u05e7\u05d0\r\n\u05d0\u05d9 \u05d4\u05d2\u05e2\u05d4 \u05dc\u05de\u05dc\u05d5\u05df \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d1 \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05de\u05dc\u05d0\u05d9\u05dd\r\n\u05e7\u05d1\u05dc\u05ea \u05d7\u05d3\u05e8\u05d9\u05dd \u05d1\u05de\u05d5\u05e6\"\u05e9 \u05d4\u05d7\u05dc \u05de\u05e9\u05e2\u05d4 \u05dc\u05d0\u05d7\u05e8 \u05e6\u05d0\u05ea \u05e9\u05d1\u05ea\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n","picture1Url":null,"picture2Url":null}]},"isCachedData":false,"apiStart":"2019-04-18T13:34:46.1709958+03:00","apiEnd":"2019-04-18T13:34:46.5174627+03:00"}
 • חדר סטנדרט
  חדר סטנדרט החדר מאובזר במיטה זוגית, חדר אמבטיה , טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט החדר תפוסה מרבית בחדר: זוג, זוג וילד, זוג ותינוק. ***החדר לא מאכלס זוג+2+תינוק.
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 3 לילות
  הכל כלול
  מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים - מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪2366₪2600
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪2548₪2800
 • חדר סטנדרט פונה לבריכה
  חדר סטנדרט פונה לבריכה החדר מאובזר במיטה זוגית, חדר אמבטיה , טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט החדר תפוסה מרבית בחדר: זוג, זוג וילד, זוג ותינוק. ***החדר לא מאכלס זוג+2+תינוק.
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 3 לילות
  הכל כלול
  מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים - מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪2503₪2750
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪2685₪2950
 • סטנדרט פונה לבריכה עם מרפסת
  סטנדרט פונה לבריכה עם מרפסת חדר פונה לכיוון הבריכה עם מרפסת
  חדר אחרון בממשק! מהרו להזמין!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 3 לילות
  הכל כלול
  מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים - מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪2584₪2840
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪2766₪3040
 • חדר קלאסיק
  חדר קלאסיק חדר סטנדרט מחודש ומעוצב בקונספט עכשווי , רגוע ונעים. החדר :מאובזר במיטה זוגית, חדר אמבטיה , טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 3 לילות
  הכל כלול
  מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים - מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪2639₪2900
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪2821₪3100
 • חדר קלאסיק פונה לבריכה
  חדר קלאסיק פונה לבריכה חדר קלאסיק פונה לבריכה
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 3 לילות
  הכל כלול
  מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים - מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪2694₪2960
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪2876₪3160
 • חדר קלאסיק פונה לבריכה עם מרפסת
  חדר קלאסיק פונה לבריכה עם מרפסת חדר סטנדרט מחודש ומעוצב בקונספט עכשווי , רגוע ונעים. החדר מאובזר במיטה זוגית, חדר אמבטיה , טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט החדר עם מרפסת פונה לבריכה החדר תפוסה מרבית בחדר: זוג, זוג וילד, זוג ותינוק. ***החדר לא מאכלס זוג+2+תינוק.
  נותרו 3 חדרים אחרונים בממשק!! מהרו להזמין!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 3 לילות
  הכל כלול
  מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים - מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪2776₪3050
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪2958₪3250
 • רויאל קלאסיק
  רויאל קלאסיק חדר סטנדרט בגודל 22 מ"ר מרוהט ומאובזר בעיצוב קלאסי חדשני הכולל מיטה זוגית, ספה יחיד נפתחת , אמבטיה, שירותים, טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של יס, מרפסת עמידה או ישיבה, כספת, מייבש שיער, ערכת קפה ותה תפוסה מרבית: זוג, יחיד, זוג +ילד
  חדר אחרון בממשק! מהרו להזמין!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 3 לילות
  הכל כלול
  מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים - מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪3185₪3500
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪3367₪3700
 • הזמנה באישור מיידי - פרטי ההזמנה שלי

  • כרטיס אשראי לביטחון בלבד! התשלום מתבצע במלון (באשראי או במזומן) או לפי המפורט במבצע
  • במבצע של חברת אשראי מסויימת, זכאים למחיר המבצע המזמינים באמצעות הכרטיס של אותה החברה בלבד!