אנא המתן בזמן שהמערכת שלנו מחפשת עבורך את החופשה

loading...
loading...

להלן תוצאות עבור בי קלאב אילת הכל כלול

תאריך כניסה: ביום ה' - 09/05/2019 , תאריך יציאה: ביום שבת - 11/05/2019, לילות: 2
$var (array)
error FALSE
warning FALSE
message NULL
remoteServiceUrl NULL
data
array
packageToBookPerPax
array
packageToBookList
array
0
array
requestDescriptor 78061419
packagesList
array
0
array
creation 2019-04-18T11:48:16.1958001+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID LxvAmj3rKUiXz6FM7Dg/cCS2ehIXh1GEBoqo26ytDrjSFqgd8+4C9YbtAmVKcGcEkss7sLFRVbii9I86jnPRnUbMb/dkuyNqxHEW2XFXw5Z3FXY4tFlZqC1qX2kLyFkSZ1Sv/t6PPaO08B3u0JWT1WbBt4R/TyQBqDe5iarAbRY5YRYJ8479JwwjXFFTRm6kqIx5o30ITvvJPiq+42Lnc9SESdOEkd+w1X7wb2NXnGoWQLpy4NERhKi0S3QSRalDW6964gUicuxS4uDVnlV6tbv4jb7HGt3AFv5mXfGPW6Yp5AhxFUFxM5i0pWScgQ/tRkwi7c6dXINY+3cDYTceeeOyq/45hb0MYADRAzVvpG0kbKDAVZstGX1UaOlfEgQ1RWzw6qCHqfzWEXB8I2ErdS49+YtRzYriHZ1nxXsQYe4uOxTFBjL3mnZoBDRl6otzR5cO1IaH3qXrX5FCBSAqlFAAnUIMMJnrGatgtfPDlXIHo/MSvc1rSTnai30vNQZHTVuMtBSkk0XT7jPuMZcxy0waH8VGs+aEp+emalxQPiU90zG4YlNgpQYaV7xV0MVs/FUcoNoyAXOODSv2lgDHs7eFdw4KLyftDu39OnGHh4SJbr3dfk1mS/J1yCHEao1VcpveZd5Zcoh3jChs3D1uDaiYK31Yvm0J6JE7ReebEZ7+l1KOgpvp6TJ77wSlocmIYvj6t2wpbj34gLL0iOTalgNztJRVah8wrWHcqm6fMOotG1piUm7r6r0tXjg1UjI9R2yUwBfai5YWnn7/VYMkJ1gwdd+EzO1iuiegkRhOlpE0g/WlgyPqqJR0z4rP+C8RmgbqVhbrhyaXm5vZCRxF71RsQ8/r3SbO
sessionCreation 2019-04-18T13:15:09.6728468+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 1200
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 635341
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1200
basePriceNoTax 1200
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1200
priceAfterDiscountNoTax 1200
priceAfterAgentDiscount 1200
priceAfterAgentDiscountNoTax 1200
priceAfterClubMemberDiscount 1200
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1200
dayFinalPrice 1200
dayFinalPriceNoTax 1200
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1200
basePriceNoTax 1200
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1200
priceAfterDiscountNoTax 1200
priceAfterAgentDiscount 1200
priceAfterAgentDiscountNoTax 1200
priceAfterClubMemberDiscount 1200
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1200
dayFinalPrice 1200
dayFinalPriceNoTax 1200
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8555
parentID 8554
name מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים
description מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
shortDescription NULL
startDate 2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-05-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2400
basePriceNoTax 2400
totalPrice 2400
totalPriceNoTax 2400
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 211ROYALRO
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
1
array
creation 2019-04-18T11:48:16.3520540+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID c0X2RXkJLh+Xz6FM7Dg/cHJbeEKmRZjCrwOykqJ8X2JYH0WJkn05sreEdjAFNuLcglG8nRNY3RfQJnfMpdgQN+GWIy621KIEtqFi0CU4k6QnNuC/7GO3Ds7gNNdL1MffGtVOatZuqkcdGBuULq5ByIJg/fUDBu2TvkwmAJUM028eDQNKmIvJvp6BE40qrC4cYXN68e9f1tp1WTnppOSWsEBjQPa1HJjKZeuCi20R2RHfhIj7H5v1A3OQohsOtSi4xgTs4B/9NsaeH4XWzrvNVa21d35JdloZyZpIhZWrxLrefj5yZH6U/H8Kdff3Y2fpAjRvFuv+zYf9Zp9DsSHy3j2fODIi6KaDYLnPq9E9W1NVRnArLaen8s5qIWSSNaWPJMSBchwtdIu2QR+2WgwZ5dQcXBOZlCK19BJDOI3BWN7K5PbtuRkWG3sTXC184uTxtvNFrRcjq5ZLhU+A7NhLDMiDUOAQ5a/RkuObsvSXmEpU38tv4JUKQB0VpxhYOYDBjQt4chUrYM4mZaAmki8lUu6dLKhKYeNtydOP7dmrqZB0kIg1FL2i08FjNd3n/TbR0KZWEk9jRuaLvB8jf9OXr/YGJ9zIMnKQrxGz6H7hlyLK3FAKDUyzM1A0okJ3j5axL+Juo1KI/tPxs0unlL8rFdy/yDmfbsUJ0GKMVwaFgu911QMY+l0AGF4imPVVy05roh908zxUMiI1b9i7/b9wCa3IVn4ovTAll8GkCChz+gvn2P/cskDk1WMx/LtdmfJlW18BHz5NS71DLpj3wjuSubdZGgTHV6SZaX2bYV1vRoW44HThnyxQ4p0KxpTZgHv6wZk+scKGcyC3SYqU5YdUFoyb+keTQuJ+IlEKdybVSlg=
sessionCreation 2019-04-18T13:15:09.6728468+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 980
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 635341
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 980
basePriceNoTax 980
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 980
priceAfterDiscountNoTax 980
priceAfterAgentDiscount 980
priceAfterAgentDiscountNoTax 980
priceAfterClubMemberDiscount 980
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 980
dayFinalPrice 980
dayFinalPriceNoTax 980
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 980
basePriceNoTax 980
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 980
priceAfterDiscountNoTax 980
priceAfterAgentDiscount 980
priceAfterAgentDiscountNoTax 980
priceAfterClubMemberDiscount 980
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 980
dayFinalPrice 980
dayFinalPriceNoTax 980
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8557
parentID 8554
name מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים
description מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
shortDescription NULL
startDate 2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-05-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1960
basePriceNoTax 1960
totalPrice 1960
totalPriceNoTax 1960
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 81STDPVST
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
2
array
creation 2019-04-18T11:48:16.3520540+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID c0X2RXkJLh+Xz6FM7Dg/cCS2ehIXh1GEob4hMPLTvoLs9EcTev91UxBOnJazlabibM2Xgy0ggudTINHui154nMZBNAJ9TMFQxHEW2XFXw5bI03qEaJ9KdSfIPY5L7JXOEbgg2HFqUp9W3OTV1sBBZIEmtCIoOhFPAXDQ0xs/5YEpe5Ox88CDtlJaz8APFBbycrpBiiFjbTUJkTeRrwbTU9ing7R93zsgIoQ9UliQ+OdTo8qOeax7/ygJZp1rbeNHHJOcrUZMroH7IEEQ8f6JOl4RvrisA5YHuUhzDLVOY5TeS507Xq0JlDo3AOfv9MhXsgOGqjlRZymkQxnnlGD7JcfKcTuAZjqpRjjHGX8DOCXwgAZ7VIPzneieIrEUorLm1Y0uNyKlCcL7n02smZlYzPE2h147FwJdvyW5QEeAWU4kNWVjTAFljV2EEYOBD8PJqfebGZ3p5jIkyGFXflxsdbBrK1E99o1dnNCIHvWbiI2ShZb7ecNB7njTqKBjXa57uPwLtMTLmW0Yb6nqWAcPIJ3SB9ystV2KkjF4/oepFLWdz4DEZGohvVxWysR0DfoG61uTVCj4pLu7N7PVo3+mKc4E+zBbSsbtgtFohXFzHgOSeAmG4JBkYcwisnenJDcDiBOhKKISTqnBsjD/Z+8C1fBPQRwmJhR/UmTyHf8Yk6z9646QeJOM1osiYZ5wm4T3/x25vwRQFtuLdIS8ev72FxdbebIRITnpV9YIPssDHT1pSzSMMUsRWr1dS07ih6PrKX3I+V0Br2CdSWneVvIGratPy2D1NBM8G08xQUzmnjPVdeFI60AwsDJva/hqQUr4kCt1Y9mBH3vKEEJZpndtx4yb+keTQuJ+IlEKdybVSlg=
sessionCreation 2019-04-18T13:15:09.6728468+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 950
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 635341
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 950
basePriceNoTax 950
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 950
priceAfterDiscountNoTax 950
priceAfterAgentDiscount 950
priceAfterAgentDiscountNoTax 950
priceAfterClubMemberDiscount 950
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 950
dayFinalPrice 950
dayFinalPriceNoTax 950
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 950
basePriceNoTax 950
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 950
priceAfterDiscountNoTax 950
priceAfterAgentDiscount 950
priceAfterAgentDiscountNoTax 950
priceAfterClubMemberDiscount 950
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 950
dayFinalPrice 950
dayFinalPriceNoTax 950
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8558
parentID 8554
name מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים
description מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
shortDescription NULL
startDate 2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-05-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1900
basePriceNoTax 1900
totalPrice 1900
totalPriceNoTax 1900
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 71STD PST
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
3
array
creation 2019-04-18T11:48:16.3520540+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID LxvAmj3rKUiXz6FM7Dg/cCS2ehIXh1GEBoqo26ytDrhi1FVGQ2SO+36WAF6iahBL6nlFwgnfPpwoSmXjRnjb0HNrHgDazKX2vUKmfRBK02PTRIT9CpmaiDyPaT+LIEx7HJrVeaI6nEJQM6/+QFUnbs3OXOObJNGlDNmZ2X9W35dVbCW/eTTSE1El3ZP5F+sv9z3GAcsNmaJDiYuo7jQ9xWlUt7PxgMwNejWNrpUQLdaCmGdBNzwiJqzNN1zD6COjLEli8NeU9OfEOgoTLXmWFpKpMFHruB0Ps2BVNugqA/DjUoR4aG5sKk5N+oaFO8jDz0ldAmxVHdeX/sOYreqm6jroI/822nDBsSQz0lheg5gJc2ePhdeLsLLAlPf19VcvVsQdXar0UjalTcDD2BIWVQ39VzaflHKSo4GmP3ZzA5B85hAF3L39SfWQQUaVzbwRtZSNjulwD3JSZDOe4E0VkUvx8tySbw3sVK9PpC2KSeaZxaa7ERXLFSlv4wLOcMdZudkVre0ZMIApbivNMuDsWfhxolF9cXLSTY1a5U907WlJHydjwpvJd2U/Mw0Kr+SJqpgzvuA8aukej0/u2uFPduM+9I+Q/aiSrvcHGJ3prjxROYVvEuYolLAETw4rU4C8g0P5RVN1DfOynv9czol/qWLZnkcOfRSdd+2S/Q0MBcFOt+LV5AOnRhmAwDaVQIAOTTkyc4SC47o7BvOzUvqrVvLc+ZhD8fAbUxs9gA5RvGq4k62pvhhIjMZ3SLEy5ZFtZqtNrVVqqQM+SnHAhmhOM13pPJoGj3s8yd7oDhPZce1DfCqKoPL451VhYyn0eE6CmNOMKUoQjgn34V9og5ZcCFRsQ8/r3SbO
sessionCreation 2019-04-18T13:15:09.6728468+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 1000
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 635341
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1000
basePriceNoTax 1000
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1000
priceAfterDiscountNoTax 1000
priceAfterAgentDiscount 1000
priceAfterAgentDiscountNoTax 1000
priceAfterClubMemberDiscount 1000
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1000
dayFinalPrice 1000
dayFinalPriceNoTax 1000
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1000
basePriceNoTax 1000
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1000
priceAfterDiscountNoTax 1000
priceAfterAgentDiscount 1000
priceAfterAgentDiscountNoTax 1000
priceAfterClubMemberDiscount 1000
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1000
dayFinalPrice 1000
dayFinalPriceNoTax 1000
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8559
parentID 8554
name מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים
description מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
shortDescription NULL
startDate 2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-05-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2000
basePriceNoTax 2000
totalPrice 2000
totalPriceNoTax 2000
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 111ClassCl
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
4
array
creation 2019-04-18T11:48:16.3520540+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID LxvAmj3rKUiXz6FM7Dg/cCS2ehIXh1GEBoqo26ytDrjZgtkjRr2fCR362tpQUNQA+zYCDqf/lv/T9gdBOO0EUXNrHgDazKX2vUKmfRBK02PliXsbvJWeyQZ08HCoWfvr9vBA2/eGFvgx5inptWrYPpqryzt5PToAAn2uBLa/f0Y00CVPagZVG97C0WerX4Bob9oDDmg42/gqLDmUwwe792QTbHgDQYuW9KpzBA+z6pFpwf5Eh7xngeOninG7V4Z+TwkGgBO6IDdW4XxMkqf446Cp3cvdpoAT9t/UFM76bHzcMvVtxxFV9OY7F9nzGoZax/MiUW7uPGq6/QAd6WtfrHtyDSBUdM3hixda6+rc3KBzn+fXCiu8vKFwwoyzOc3VuDvorcaGDIM9YlTtoNGW6aZYNMzHMCTXcMS5KGmy0uD44sHPsv3o/PAFlSokNUHMWYdQ5opdv0+lyHTHklysizorR3ivqIg/jwlkp+vapfVr3LSaTtnvC3/VMocNlfNzIoMhug8wBPBH2v+fmdTAqXhxgq4/BOT0+tbsl7+rbqhBFR1H9t/ADsxPtHjnVOsS+W/slfpzWH0onFS42Qv8FoPLI33RRiFfegn2Gu6UK5Uf/dUAxq58zq3H4uAOfh2ZFN3Aj00DGP/+raVaJp8A8i0FipzStoiDyPn1w/W0gw94AP00E1rInF7XnA08YI1w/eSslcC2gU8lEEQNFfr+tHFAIFjVdVUNFMh+6qWEc/qmKoFGwL3OHdS8+9mrb+kSj4vs7AwcawCkIdTIWcGfPGQFj2+OfdValujRnsC4s1wPvytnkCv+o0wf3fMoqqDLAi3BY7e7SiomOA9CI4fB2sVNtBLoMciP
sessionCreation 2019-04-18T13:15:09.6728468+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 1020
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 635341
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1020
basePriceNoTax 1020
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1020
priceAfterDiscountNoTax 1020
priceAfterAgentDiscount 1020
priceAfterAgentDiscountNoTax 1020
priceAfterClubMemberDiscount 1020
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1020
dayFinalPrice 1020
dayFinalPriceNoTax 1020
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1020
basePriceNoTax 1020
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1020
priceAfterDiscountNoTax 1020
priceAfterAgentDiscount 1020
priceAfterAgentDiscountNoTax 1020
priceAfterClubMemberDiscount 1020
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1020
dayFinalPrice 1020
dayFinalPriceNoTax 1020
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8561
parentID 8554
name מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים
description מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
shortDescription NULL
startDate 2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-05-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2040
basePriceNoTax 2040
totalPrice 2040
totalPriceNoTax 2040
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 181CLSPVPo
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
5
array
creation 2019-04-18T11:48:16.3520540+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID LxvAmj3rKUiXz6FM7Dg/cCS2ehIXh1GEZvB0m1uhjED2v4XviW5FNUu+eiZGiMNQh+l0QlZ8U0QpClHFaruGIDZ/84Lb9l+wujOGM3FBOuYSbmNT27vzW2+krjQJ+fUZ5+ZYN1HtAvIso+nQbilSSsKeH8aOKDi8BUxkLi/6IWgACPMcloSwCRcpSMCva0KheozfvmiCPrpoqv0Lz4+Qms/2fH2IiBxaBPirMVyF3PrUwr5HFgS3/TivNPAUXqdYiUL6rpfn7dR+dJgMuhmYw7hzRwhupCUJ1qJuQ2Fv5hqf4f2giNIDpgXPRoKneqdn+m2/VpqEhmwNikeFKT9pURgI2UMU9mo73mcVUgq7fpfd/1rchZL0roW3R6nBcnH708TdWx7kWyMZcx6mTehZZWEF9+Luo0T0QZuevjMAKoKxYJwy5Mizg3y5i1mGrEJUNV/NVabQTr0ppuV5JBYs2mv810xNkh57JgVfvFCkxEkuXrszpV2MrNWLrvOodF+gLFUe3bUzDkWUyyMhsrrxBtbsciCtT3mw0FrubO5enKICM/rXYK6ugFIqc7jidv0lppE9gWf14DKjh1VgP7N3j4XT7YubuhLMN8U66m3aLz9BQnHd5NsDBfslFJluX8sKknfG4XZpaApYcPOA45JTP4VA7C1p+E8RrZ/q5L2hSaFDDk+LNuksHGXBCxIAriTU3Cbt6X3Io46vMiY2dDKNO6xenBwXEEjja3X/ZXIEghkIeMFM74BewiOR2wkqDQuXA+r1Ux0fx1XSYxgv1C04XDzVLyu1HhNj8/4kvJPNJ3MbIL4WHo8frEbMzNETScTRDdBtL4vxSqqL6GIxNcPa7NSoizWLu8Il
sessionCreation 2019-04-18T13:15:09.6728468+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 1050
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 3
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 635341
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1050
basePriceNoTax 1050
availableRooms 3
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1050
priceAfterDiscountNoTax 1050
priceAfterAgentDiscount 1050
priceAfterAgentDiscountNoTax 1050
priceAfterClubMemberDiscount 1050
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1050
dayFinalPrice 1050
dayFinalPriceNoTax 1050
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1050
basePriceNoTax 1050
availableRooms 3
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1050
priceAfterDiscountNoTax 1050
priceAfterAgentDiscount 1050
priceAfterAgentDiscountNoTax 1050
priceAfterClubMemberDiscount 1050
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1050
dayFinalPrice 1050
dayFinalPriceNoTax 1050
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8562
parentID 8554
name מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים
description מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
shortDescription NULL
startDate 2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-05-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2100
basePriceNoTax 2100
totalPrice 2100
totalPriceNoTax 2100
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 191CLSPVPV
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
6
array
creation 2019-04-18T11:48:16.3520540+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID c0X2RXkJLh+Xz6FM7Dg/cCS2ehIXh1GEBoqo26ytDrh8obObdPdzj4UoloornDY/wPgL17rTyI7oipkAFD62wb2+jQGIRuc34QVNTF+iTuk+RXaB+9/sJ2Ir2IBlE0yK9vBA2/eGFvhfjkak2m2MQe0Z3BHz+Yc9/Pp3of9kKAkfs7a5lU0eUlncDd77XrHv9TX2h2McfsQEmUBhmF0ginxakxuNadeZKPhnmXGg/ZVI022Miw1KaimuV/BLXvrbGgIa/OUW/1JCLQ+vW0m+NS02coPG+7lO0mqseEHYmhbwU/pas3SWkAKt8DEy0x6qavrOkTBbJai3KHE2XDRS/gd5WzJHoTHpFznLfJ+H07/+jRjVzvl7a0rxCpDnkjSo8q55jyxdiMeRgnX7g7q5hfIMbqOnq0UIUl1sulAliXo9ZkA0db4ovFLqM4OUzNCpYHxsIAxa7PsSljyPZmGzAjxs48v7NlX8YPDGpaj8jjH42oNTGNyLPyJL/oSCG+FAkV/6RkMs2A3WnGQ0Z6Bplx+n8CCrFIW6BvKqeSguDDhZ8VHvvNkffbLaVElLtg8VS/jdWcvz9jzT+8zIBkNvg5zHMEBt42KCULlmfcIWRoX7gq4A0nEaB2wuSWNVMbB1TAFKPED8pQo9J5DsM3Yb/AkIL6DlQzJqj2XTNBzkoZHdeLSqtX9SMadAv6XG+M4kTEypmObKJiQGJCo1Gh/XnHnVgoXKK/img8c/6bs6v10kX2/9MWrGmqsXNrVYKzEI6d1JnpKQaCFbY7W0YJ5Kso38kwS2GMGBCTsLAhmbQ8Vc7POGroBHbxjsZDWJyN1/nBh7UV/nQzAA7xJo92gMcSJRCncm1UpY
sessionCreation 2019-04-18T13:15:09.6728468+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 900
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 635341
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 900
basePriceNoTax 900
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 900
priceAfterDiscountNoTax 900
priceAfterAgentDiscount 900
priceAfterAgentDiscountNoTax 900
priceAfterClubMemberDiscount 900
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 900
dayFinalPrice 900
dayFinalPriceNoTax 900
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 900
basePriceNoTax 900
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 900
priceAfterDiscountNoTax 900
priceAfterAgentDiscount 900
priceAfterAgentDiscountNoTax 900
priceAfterClubMemberDiscount 900
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 900
dayFinalPrice 900
dayFinalPriceNoTax 900
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8554
parentID 0
name מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים
description מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
shortDescription NULL
startDate 2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-05-11T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1800
basePriceNoTax 1800
totalPrice 1800
totalPriceNoTax 1800
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 31StandST
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
roomsAvailability
array
roomAvailabiltyList
array
0
array
hotelID 10463
fromDate 2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00
toDate 2019-05-11T00:00:00.0000000+03:00
adults 2
children 0
isLocal TRUE
customerID 353
priceCodeGroupID 388601
cachedCustomerID 145
infants 0
clerkKey NULL
roomPriceList
array
0
array
creation 2019-04-18T13:05:21.0462347+03:00
roomCategory 111ClassCl
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 2200
totalPriceNoTax 2200
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID +U4KtPS0VI6Xz6FM7Dg/cOU24nh8dXXM2nAICAp6nDTWNwU69KKqsGd1TqnwbJl5+Nt4QCu1tSHO1unAPvZkhpECeJURepLHHr35Pc8ASzZQGo6XK6xfKKu4Gr6FFJg5jQ9H60bosutZWSVKKVUv6q1CrIVm9lKq4UPQvXaGE4vM2ubEd4WzEl2CVb59t/82Iu/lAk/ERMvh2iNDSVAZ/UL/yUykEwqtg1TTHGTHPnlanI646bl/2h6unECc+4gKzyMyugASC2kqC88VpOh5MgbbHmd94nIks2quDuuwHrSMz5gmbiQkYrF3ttssRpYpBt263QGmExdr9srKGteudq6bKJ5JCPJ+MQLuWhFqAnXL70FQch2odTEZNLmelKtq26vgLHjU+yLLGbohZZq0vnzrFdeEzxxtrlt733edJpgVV6uaEnWxFcN6jEpbaaL1aucbfb723MNm+zrjHP6sY6gLdJqJ5e+AKFl7FlAscnCgN4ngBhhsENXd/5mZpxhbyCrO/FGNmsDBr9I8Ggn3rIQdqQHgOsL7Je3bupzne/DbrZ0DqXeDonNeR7da+GVn6CTnR5ubLPD0Ts2jSUeLkYnazW6RNxOjdlUvMmVxAfcksM3ZpQDurePjsNEzwRrxUiwVzpWj3KH6BJVLkcl8Vt8833U4Y1uwj5IykNDhw3xxRtVjISn8AoeGwEDAiiSBnO89YdzeZsG7lIAoo89btZrW3qKwOtVLB2lOaRwhBTJ09cmuCT32PJSl+vCQZ+G7PYB6JeYSCwE/ANw984Q3NihjjKk1M9b4xU20EugxyI8=
sessionCreation 2019-04-18T13:15:09.6572303+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1100
basePriceNoTax 1100
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1100
priceAfterDiscountNoTax 1100
priceAfterInternetDiscount 1100
priceAfterInternetDiscountNoTax 1100
priceAfterAddOnDiscount 1100
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1100
priceAfterClubMemberDiscount 1100
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1100
dayFinalPrice 1100
dayFinalPriceNoTax 1100
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1100
basePriceNoTax 1100
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1100
priceAfterDiscountNoTax 1100
priceAfterInternetDiscount 1100
priceAfterInternetDiscountNoTax 1100
priceAfterAddOnDiscount 1100
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1100
priceAfterClubMemberDiscount 1100
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1100
dayFinalPrice 1100
dayFinalPriceNoTax 1100
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
1
array
creation 2019-04-18T13:05:21.0462347+03:00
roomCategory 181CLSPVPo
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 2240
totalPriceNoTax 2240
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID +U4KtPS0VI6Xz6FM7Dg/cOU24nh8dXXM2nAICAp6nDSvXEwzkg0IQl8LR777R1+p7vS0zb3v3aVaSNTAumWiHaJ1HCtZG1Ya0XlbLzNkYAMpESTgAVv/03LWVQ9lrQFtyYpdlas1PevCQXHla0tDgaFfjXZ8idaoYwFCi+3XLP9D86J1+wNYbbZEvHDxW9Z4fEdgwOmhoYY1InJ0yuQ/Vu4dhqvhlQ2T92i2GIo0Z1k3I0k7xUCyfp9x12n2wbGLP3aSRSZd2PgVlAaEq5CxInC+8oHA7rW3iX6uPZ6Jcf0jE+7jjvzcHtk/XYFMGKJoeFE2uaW2Nh/Xdf51SNVzx1PxsWICPfvauWm3IlyR/miiYTGN6OhORcLurTJUU5o73Vs8bLMX10jtaCRpMVTWsk7ZlGZTPB5NWYUZXks0pFePzNY9uO6VY13lGEPejrtQDEr1sacS8fxCFiobGKeWJYQAXpzdeb72gWv9IHRurPchPbmaOdtV59YN4rLkV5dEncdYPnjJTpZZooR8+kdfDnkIxgCOCKqSwhKp+7zkgqR97HBkGp+M0cW147kjvVL3xtzPi6TPARDdThR39wblBVEpdvkUXTcNlohF4Rag9Cj/NbkYn/xMwSNF2O3YIxmqiUAu0Q1hUyzzKMivMzozHdKEWHG+pvmo9Bk38KmWWRNpPDzTgnifb7DHRjjm+KalO9xcmCP1bSPusQantF44udfNpeebnjS8IKRCBCy0tMsjytPQLElUCYS9T01uVcngQomQlXCIKxMASjFtveFwzEu2CR+dj5Xf9Vq5gQ55FAsiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2019-04-18T13:15:09.6572303+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1120
basePriceNoTax 1120
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1120
priceAfterDiscountNoTax 1120
priceAfterInternetDiscount 1120
priceAfterInternetDiscountNoTax 1120
priceAfterAddOnDiscount 1120
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1120
priceAfterClubMemberDiscount 1120
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1120
dayFinalPrice 1120
dayFinalPriceNoTax 1120
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1120
basePriceNoTax 1120
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1120
priceAfterDiscountNoTax 1120
priceAfterInternetDiscount 1120
priceAfterInternetDiscountNoTax 1120
priceAfterAddOnDiscount 1120
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1120
priceAfterClubMemberDiscount 1120
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1120
dayFinalPrice 1120
dayFinalPriceNoTax 1120
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
2
array
creation 2019-04-18T13:05:21.0462347+03:00
roomCategory 191CLSPVPV
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 2300
totalPriceNoTax 2300
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID +U4KtPS0VI6Xz6FM7Dg/cH5ZtXlzVXKaxUKprukM0LwPc/kH6tiQroTjzJGmbf3hCSQn87Mg3TJEJQtMAzfXE3ZsfP1BWS0AmwspA/NzjZgsB/R1/7Nq8UyRlM+faiqULFLkduskVtmT3ncPWtqWZu0pU9lX2ZdN4pRoSnfftGPckAWZh4sxhCJpHdEs616xQ5EsMsDZrNdmU40FWv57mJdFk3xeQVZixa/QYpSCisCBsteVFK1l8pK+leHB/5LuIidUfkhAyPpqsI2BrfEi7SJ16+txxvtq45k8nWsfR/Rj/3M7E5KqXX7cB/bNy774BW/arRoZ07hnojHLam5VTaHSu1ETw4cvp7LJysXCWbRRfCseGVSsN8oanbfhcvH/viF4LF7B2hK72NzYqngH9Jz0hyF8Q/Yi3G/LIByoO0u4r7bK1cfd7XwHTotUN0uF84BM9ChX6ijmi9ZKOils7ca4cOUtqNG4dwpu4V97X7H2KpAXN7tUcbYl1J3vCrdlswte9lwnyGYWcwvptvByCmLBormCxWZmhow/gIukTsESBMW+sf1oWu5U4s4odH8mg8ROtAUvagQa/1QFqV9FYZ6vIeibEg9iGVfhgYsDSIhlM+wA/EUq2isiizAI0Qi9nK88YcxT9R614620lVw9irCN3F8geeulZGEgU5jNL1BCDmvFRhbN3e0S7n9pRBHmKaje3c1+hCjLiz5VZdAehUfReJzox8K2ZPoSp9RToR7TMNLuWhndojzGrerIj6CpoYE16+evkuEUukRBbUSkDh9heK+F5BWo+0yuGDcQMjEiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2019-04-18T13:15:09.6572303+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1150
basePriceNoTax 1150
availableRooms 3
priceAfterDiscount 1150
priceAfterDiscountNoTax 1150
priceAfterInternetDiscount 1150
priceAfterInternetDiscountNoTax 1150
priceAfterAddOnDiscount 1150
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1150
priceAfterClubMemberDiscount 1150
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1150
dayFinalPrice 1150
dayFinalPriceNoTax 1150
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1150
basePriceNoTax 1150
availableRooms 3
priceAfterDiscount 1150
priceAfterDiscountNoTax 1150
priceAfterInternetDiscount 1150
priceAfterInternetDiscountNoTax 1150
priceAfterAddOnDiscount 1150
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1150
priceAfterClubMemberDiscount 1150
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1150
dayFinalPrice 1150
dayFinalPriceNoTax 1150
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
3
array
creation 2019-04-18T13:05:21.0462347+03:00
roomCategory 211ROYALRO
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 2600
totalPriceNoTax 2600
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID +U4KtPS0VI6Xz6FM7Dg/cAhIWvj2MSw3zVfNwFirOon6OpayyKFjhCVhQ+g0dVKEY5lxI51O/66WbEn9lOycvcgBLCpFrl4qk3mBu8hIfyd7SdootSnASPfcxIYD2LFi41IEMI2O798tI87GYlNzLTdvl6S6jkA+hknwV7hC7ysZ5x5MnHDs0JIPRwLMxF1f8Y9FD4TAaDWQHwwWNycJexSJiNHNFFnkvewmVPlqtXlvZw7zocAaTyj+AGyPC8osUgaR66hytZuhFnv8HFTrdpUxBlYcTnxAyY5rAL2akg08iUMk4HHhM7xlJoHHPRGiyehgQCXEBSQWamxlI+a0g01WOKDNIzyrDMyvwD9lHX1s4mZCfaEoc+pwJjt5St1mHTxsqBiBPaNdr7ZZTad4ZpQTe5Ri2Wvq5QaQqcN8pxoFQ7uMzslJM65SVNQjj3+N/Fk5O9YxSW8cbTCCf6SgxVjTQ5SIeJqFHGnnKvTNZ9O/bPsHu74hAmIUzHkDessmmCElvjs+1Sbxcgk9O5MIiWp7m3NhDMtHfm3NC4zRz1DohtWih0jbVxEiP+K03X9x0iEkwxOm6zvsdo49jxtTHdBTQU99DpA8bbkytcSsGshmV7vfl5IEwV3ais/fHYW0Y11Kv1zj1iOzraSUJDX9S3limYEDUEfiqrKqG19F6PwvJ32rgIrMYMm+zXEP7fTJaWobEINeOMhJh4X5HyOUA6ma6ILUw8TkSSiBSw6QwXluitm8ITmd3npxOsoZmkrH3GFVKtE6bwKruvIYLegxBYhzIRWZ9dsHVGxDz+vdJs4=
sessionCreation 2019-04-18T13:15:09.6572303+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1300
basePriceNoTax 1300
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1300
priceAfterDiscountNoTax 1300
priceAfterInternetDiscount 1300
priceAfterInternetDiscountNoTax 1300
priceAfterAddOnDiscount 1300
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1300
priceAfterClubMemberDiscount 1300
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1300
dayFinalPrice 1300
dayFinalPriceNoTax 1300
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1300
basePriceNoTax 1300
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1300
priceAfterDiscountNoTax 1300
priceAfterInternetDiscount 1300
priceAfterInternetDiscountNoTax 1300
priceAfterAddOnDiscount 1300
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1300
priceAfterClubMemberDiscount 1300
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1300
dayFinalPrice 1300
dayFinalPriceNoTax 1300
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
4
array
creation 2019-04-18T13:05:21.0462347+03:00
roomCategory 31StandST
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 2000
totalPriceNoTax 2000
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID GFcYmIywi4eXz6FM7Dg/cH5ZtXlzVXKaNHtpQB/vJX5IA528z0J2hcfhEiY1JHq6wqruo2bGgx7b2PGqevWhujARL9EJrpATHXLPT0OL4cvQPfj0twu06apKxl9lqDBhnv6akQPWdvb6n79d9vew8wow5AFHlO6JjYd86bRcqfHDS4aSYBXlGjEBbSN6l/ct5DPhYYKPnhttyrc0PTreqvvzkU/qgAPXOfx4KRpYzR+0lq6LWfm8ozKp/W2BxE0bpO9ektNYA8KrT8EVZ1u1nOfbvdeZUfokrguwKAzgBqZNzSyk7MzCV1U7uOmwdVyePNR+mRvrNYPL2pQY0wi7wfZkiD/v9VqjG0zIIJ65801lfZ0xRXy1A9ygHJJ86nhr6crupzton63kAE3Z/7pIx462VZi8oAbNLYA/lGGqxT57x5Se9tMrdyzaw76a7CXBru0xq9jxmVgdTFX122eCTF/N96uGbf/dU1dru87NDTiqvkz1xIkys0WF1jLmuOtfiZMc9xXPVRBJ+CIWx3FWwCEgL9swDvjTeVTLRTmaaNu0LsF2w41MuA7wd9rlG3GLtwH2UVDa3isMN8jCVHYA3A4QFzIIhjV/dQ9NcBF5Ebb8QwY17PPnxz2IreV+EY3Z2IVydlR5DSA/VIPsC4tpzoPYUxVlAPyqYexwbHOBOHsOrytjrWoBn1WlKvp69kfixZCoGnk7HuNwDo3+c0npb+RBDHP4MyvQiVz7vdSPoZgG3UKhLohOWjU2GeuZX0CraV/7zDxlHaXYCyWFqnX6ty1bHGQPkS9qIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2019-04-18T13:15:09.6572303+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1000
basePriceNoTax 1000
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1000
priceAfterDiscountNoTax 1000
priceAfterInternetDiscount 1000
priceAfterInternetDiscountNoTax 1000
priceAfterAddOnDiscount 1000
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1000
priceAfterClubMemberDiscount 1000
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1000
dayFinalPrice 1000
dayFinalPriceNoTax 1000
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1000
basePriceNoTax 1000
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1000
priceAfterDiscountNoTax 1000
priceAfterInternetDiscount 1000
priceAfterInternetDiscountNoTax 1000
priceAfterAddOnDiscount 1000
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1000
priceAfterClubMemberDiscount 1000
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1000
dayFinalPrice 1000
dayFinalPriceNoTax 1000
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
5
array
creation 2019-04-18T13:05:21.0462347+03:00
roomCategory 71STD PST
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 2100
totalPriceNoTax 2100
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID GFcYmIywi4eXz6FM7Dg/cH5ZtXlzVXKaIBomOkvmrdjhL8h6VaZe3wBU43otLF0U2bKla7PFhvDYFaF4/3l42COxMe0bT9sAKPEm9QjBoNTN6rjUHb3Em7C8xZn2YglAMgDDOzAhE1IXJRwVI3+kygZGQG2mTN68eBLp4J/nT7sMHXi8lLpOlWmZlIY7IhvsL7NizrzrzgeCb8bNjw7fLQqtkzTOj3kZgtvdmm/Bi5YOY8xiU8h7rd3BoJflBH86HnV3eCej4UreBBvVGCl1YaOOcVnj9h7CqxyctX4caF9LtQ1a+LiHZFm1GazF1z9WKmfYiEOXjFs2Imp98BSHyLgG60y3XzSN/8jkT3J0C++jUPysFuVxqL3xY38QdPQ/6VLv+RM+kqySQUs/r2ebTTn9RfJMjo8yatwrHG+binawXkJoKVaNML+zX4Ie3JemyhqNnykavBArNMuw88P7eePUhmw0IFLFlLyfjymy43pU+WC6QGjtUL0gXjIqJNqQyzwGLhxkT/nOmrGpV2rfp/Tuly11AFmdc77KguHBbQ6gldyv9ldBjE4DfL6nMzoHP50tQzJFXTxJzquxdigg9eY9I6As37vihiVkBFgTzJZffDA2c7tOlLBA7ry6zuZGlYtZjV82nlPjGx7z6DXJEOVJzSu61gPMA0nA25+MYb3XklJGIPsud89wH4GvcDxKHVpPAEqKsSEniD7ys8V2r/D7Wrc6XAyZwCW/LEG/tqHEvLBHzIxDvWUdbtg6ds3/mxMmm1sIfRhww43BUL3UqLB9nVgan7jI9XIwlogYktkiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2019-04-18T13:15:09.6728468+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1050
basePriceNoTax 1050
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1050
priceAfterDiscountNoTax 1050
priceAfterInternetDiscount 1050
priceAfterInternetDiscountNoTax 1050
priceAfterAddOnDiscount 1050
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1050
priceAfterClubMemberDiscount 1050
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1050
dayFinalPrice 1050
dayFinalPriceNoTax 1050
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1050
basePriceNoTax 1050
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1050
priceAfterDiscountNoTax 1050
priceAfterInternetDiscount 1050
priceAfterInternetDiscountNoTax 1050
priceAfterAddOnDiscount 1050
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1050
priceAfterClubMemberDiscount 1050
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1050
dayFinalPrice 1050
dayFinalPriceNoTax 1050
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
6
array
creation 2019-04-18T13:05:21.0462347+03:00
roomCategory 81STDPVST
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 2160
totalPriceNoTax 2160
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID GFcYmIywi4eXz6FM7Dg/cKUiwpPrpo1h4nKnjWPZjuiPcO8A7a6Qnu5S+Vx1ODoLSMYZfiaAU7cu9z2TUaw7Qz7dPq9Lnxewul75bwGD++1PumG65/ZkhBUBtYQhoNSilpiS0tMGq/nGEO4Bduf17AlG1AFRVxNVSK1n/hPYFwuTB1BuJ5KcSclEMiiI6pkLrR8bh0m8ZgO9/KMiFpzForCtgh7R9JFq5/Qa1L18LhYTAU84IDTbJgj+FSwgZ7ghO57ke85fwOJESmCTmbKaaQCNPkDeBQaytHOCf+hWTi1JbMrr3yuHBhA9/4tEuq740OMY/HLTItujZfcklS2/vk6NNYGaOKtC8A0kMY7mepKpfnDmHOKX7pkWts7+oNcNmu0VfCPLhm6m9QC2xuhWqhx1u+lBUy7TCmEyBeEl4lNMyiOxXAEoDDzhm4evrQhd6dairnlAKK+eU0+RzyfJ55YOIJ6hzQ8z+StAhb1WyBieckQjZ+tLJFsu2vA0WmGlpdQT9gky48YHvHadqVN1ZyfrPNW3AFeoKDz+ZT5k6mQP7zDPbDj2glyqfVRv1GDP8MwkkOlrxLVe+BPUIKBwVeqFQSzzIv8PYoNmx/7GzIZHQfC3sB1inPOpJEHWtX1ziPeLShlk0rbbLZGgcAYEcfyuf/AkKz9uIgdptssJrubgFSolHVHjr1pj3r5oryoUbqZ0Bgv2QE+HWtEfpjwf8yyIldf+gzlAQndQFPc4wI8l2SxlG/F2RfPUdQBir9KzYxohsx/oqFyenhbF1m84OwC2b39U7RiZuNq8MoSCu7ciUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2019-04-18T13:15:09.6728468+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1080
basePriceNoTax 1080
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1080
priceAfterDiscountNoTax 1080
priceAfterInternetDiscount 1080
priceAfterInternetDiscountNoTax 1080
priceAfterAddOnDiscount 1080
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1080
priceAfterClubMemberDiscount 1080
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1080
dayFinalPrice 1080
dayFinalPriceNoTax 1080
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1080
basePriceNoTax 1080
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1080
priceAfterDiscountNoTax 1080
priceAfterInternetDiscount 1080
priceAfterInternetDiscountNoTax 1080
priceAfterAddOnDiscount 1080
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1080
priceAfterClubMemberDiscount 1080
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1080
dayFinalPrice 1080
dayFinalPriceNoTax 1080
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
requestDescriptor 1
isClubMemberResult FALSE
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
discountPercent 0
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
pctList
array
0
array
hotelID 10463
languageID 2
priceCode מחירון
name מחירון
description מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
picture1Url NULL
picture2Url NULL
isCachedData FALSE
apiStart 2019-04-18T13:15:09.5951850+03:00
apiEnd 2019-04-18T13:15:09.6375530+03:00
{"error":false,"warning":false,"message":null,"remoteServiceUrl":null,"data":{"packageToBookPerPax":{"packageToBookList":[{"requestDescriptor":78061419,"packagesList":[{"creation":"2019-04-18T11:48:16.1958001+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"LxvAmj3rKUiXz6FM7Dg\/cCS2ehIXh1GEBoqo26ytDrjSFqgd8+4C9YbtAmVKcGcEkss7sLFRVbii9I86jnPRnUbMb\/dkuyNqxHEW2XFXw5Z3FXY4tFlZqC1qX2kLyFkSZ1Sv\/t6PPaO08B3u0JWT1WbBt4R\/TyQBqDe5iarAbRY5YRYJ8479JwwjXFFTRm6kqIx5o30ITvvJPiq+42Lnc9SESdOEkd+w1X7wb2NXnGoWQLpy4NERhKi0S3QSRalDW6964gUicuxS4uDVnlV6tbv4jb7HGt3AFv5mXfGPW6Yp5AhxFUFxM5i0pWScgQ\/tRkwi7c6dXINY+3cDYTceeeOyq\/45hb0MYADRAzVvpG0kbKDAVZstGX1UaOlfEgQ1RWzw6qCHqfzWEXB8I2ErdS49+YtRzYriHZ1nxXsQYe4uOxTFBjL3mnZoBDRl6otzR5cO1IaH3qXrX5FCBSAqlFAAnUIMMJnrGatgtfPDlXIHo\/MSvc1rSTnai30vNQZHTVuMtBSkk0XT7jPuMZcxy0waH8VGs+aEp+emalxQPiU90zG4YlNgpQYaV7xV0MVs\/FUcoNoyAXOODSv2lgDHs7eFdw4KLyftDu39OnGHh4SJbr3dfk1mS\/J1yCHEao1VcpveZd5Zcoh3jChs3D1uDaiYK31Yvm0J6JE7ReebEZ7+l1KOgpvp6TJ77wSlocmIYvj6t2wpbj34gLL0iOTalgNztJRVah8wrWHcqm6fMOotG1piUm7r6r0tXjg1UjI9R2yUwBfai5YWnn7\/VYMkJ1gwdd+EzO1iuiegkRhOlpE0g\/WlgyPqqJR0z4rP+C8RmgbqVhbrhyaXm5vZCRxF71RsQ8\/r3SbO","sessionCreation":"2019-04-18T13:15:09.6728468+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":1200,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":1,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":635341,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1200,"basePriceNoTax":1200,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1200,"priceAfterDiscountNoTax":1200,"priceAfterAgentDiscount":1200,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1200,"priceAfterClubMemberDiscount":1200,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1200,"dayFinalPrice":1200,"dayFinalPriceNoTax":1200,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1200,"basePriceNoTax":1200,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1200,"priceAfterDiscountNoTax":1200,"priceAfterAgentDiscount":1200,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1200,"priceAfterClubMemberDiscount":1200,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1200,"dayFinalPrice":1200,"dayFinalPriceNoTax":1200,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8555,"parentID":8554,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-05-11T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2400,"basePriceNoTax":2400,"totalPrice":2400,"totalPriceNoTax":2400,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"211ROYALRO","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-04-18T11:48:16.3520540+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"c0X2RXkJLh+Xz6FM7Dg\/cHJbeEKmRZjCrwOykqJ8X2JYH0WJkn05sreEdjAFNuLcglG8nRNY3RfQJnfMpdgQN+GWIy621KIEtqFi0CU4k6QnNuC\/7GO3Ds7gNNdL1MffGtVOatZuqkcdGBuULq5ByIJg\/fUDBu2TvkwmAJUM028eDQNKmIvJvp6BE40qrC4cYXN68e9f1tp1WTnppOSWsEBjQPa1HJjKZeuCi20R2RHfhIj7H5v1A3OQohsOtSi4xgTs4B\/9NsaeH4XWzrvNVa21d35JdloZyZpIhZWrxLrefj5yZH6U\/H8Kdff3Y2fpAjRvFuv+zYf9Zp9DsSHy3j2fODIi6KaDYLnPq9E9W1NVRnArLaen8s5qIWSSNaWPJMSBchwtdIu2QR+2WgwZ5dQcXBOZlCK19BJDOI3BWN7K5PbtuRkWG3sTXC184uTxtvNFrRcjq5ZLhU+A7NhLDMiDUOAQ5a\/RkuObsvSXmEpU38tv4JUKQB0VpxhYOYDBjQt4chUrYM4mZaAmki8lUu6dLKhKYeNtydOP7dmrqZB0kIg1FL2i08FjNd3n\/TbR0KZWEk9jRuaLvB8jf9OXr\/YGJ9zIMnKQrxGz6H7hlyLK3FAKDUyzM1A0okJ3j5axL+Juo1KI\/tPxs0unlL8rFdy\/yDmfbsUJ0GKMVwaFgu911QMY+l0AGF4imPVVy05roh908zxUMiI1b9i7\/b9wCa3IVn4ovTAll8GkCChz+gvn2P\/cskDk1WMx\/LtdmfJlW18BHz5NS71DLpj3wjuSubdZGgTHV6SZaX2bYV1vRoW44HThnyxQ4p0KxpTZgHv6wZk+scKGcyC3SYqU5YdUFoyb+keTQuJ+IlEKdybVSlg=","sessionCreation":"2019-04-18T13:15:09.6728468+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":980,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":1,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":635341,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":980,"basePriceNoTax":980,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":980,"priceAfterDiscountNoTax":980,"priceAfterAgentDiscount":980,"priceAfterAgentDiscountNoTax":980,"priceAfterClubMemberDiscount":980,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":980,"dayFinalPrice":980,"dayFinalPriceNoTax":980,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":980,"basePriceNoTax":980,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":980,"priceAfterDiscountNoTax":980,"priceAfterAgentDiscount":980,"priceAfterAgentDiscountNoTax":980,"priceAfterClubMemberDiscount":980,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":980,"dayFinalPrice":980,"dayFinalPriceNoTax":980,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8557,"parentID":8554,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-05-11T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1960,"basePriceNoTax":1960,"totalPrice":1960,"totalPriceNoTax":1960,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"81STDPVST","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-04-18T11:48:16.3520540+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"c0X2RXkJLh+Xz6FM7Dg\/cCS2ehIXh1GEob4hMPLTvoLs9EcTev91UxBOnJazlabibM2Xgy0ggudTINHui154nMZBNAJ9TMFQxHEW2XFXw5bI03qEaJ9KdSfIPY5L7JXOEbgg2HFqUp9W3OTV1sBBZIEmtCIoOhFPAXDQ0xs\/5YEpe5Ox88CDtlJaz8APFBbycrpBiiFjbTUJkTeRrwbTU9ing7R93zsgIoQ9UliQ+OdTo8qOeax7\/ygJZp1rbeNHHJOcrUZMroH7IEEQ8f6JOl4RvrisA5YHuUhzDLVOY5TeS507Xq0JlDo3AOfv9MhXsgOGqjlRZymkQxnnlGD7JcfKcTuAZjqpRjjHGX8DOCXwgAZ7VIPzneieIrEUorLm1Y0uNyKlCcL7n02smZlYzPE2h147FwJdvyW5QEeAWU4kNWVjTAFljV2EEYOBD8PJqfebGZ3p5jIkyGFXflxsdbBrK1E99o1dnNCIHvWbiI2ShZb7ecNB7njTqKBjXa57uPwLtMTLmW0Yb6nqWAcPIJ3SB9ystV2KkjF4\/oepFLWdz4DEZGohvVxWysR0DfoG61uTVCj4pLu7N7PVo3+mKc4E+zBbSsbtgtFohXFzHgOSeAmG4JBkYcwisnenJDcDiBOhKKISTqnBsjD\/Z+8C1fBPQRwmJhR\/UmTyHf8Yk6z9646QeJOM1osiYZ5wm4T3\/x25vwRQFtuLdIS8ev72FxdbebIRITnpV9YIPssDHT1pSzSMMUsRWr1dS07ih6PrKX3I+V0Br2CdSWneVvIGratPy2D1NBM8G08xQUzmnjPVdeFI60AwsDJva\/hqQUr4kCt1Y9mBH3vKEEJZpndtx4yb+keTQuJ+IlEKdybVSlg=","sessionCreation":"2019-04-18T13:15:09.6728468+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":950,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":635341,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":950,"basePriceNoTax":950,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":950,"priceAfterDiscountNoTax":950,"priceAfterAgentDiscount":950,"priceAfterAgentDiscountNoTax":950,"priceAfterClubMemberDiscount":950,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":950,"dayFinalPrice":950,"dayFinalPriceNoTax":950,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":950,"basePriceNoTax":950,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":950,"priceAfterDiscountNoTax":950,"priceAfterAgentDiscount":950,"priceAfterAgentDiscountNoTax":950,"priceAfterClubMemberDiscount":950,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":950,"dayFinalPrice":950,"dayFinalPriceNoTax":950,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8558,"parentID":8554,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-05-11T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1900,"basePriceNoTax":1900,"totalPrice":1900,"totalPriceNoTax":1900,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"71STD PST","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-04-18T11:48:16.3520540+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"LxvAmj3rKUiXz6FM7Dg\/cCS2ehIXh1GEBoqo26ytDrhi1FVGQ2SO+36WAF6iahBL6nlFwgnfPpwoSmXjRnjb0HNrHgDazKX2vUKmfRBK02PTRIT9CpmaiDyPaT+LIEx7HJrVeaI6nEJQM6\/+QFUnbs3OXOObJNGlDNmZ2X9W35dVbCW\/eTTSE1El3ZP5F+sv9z3GAcsNmaJDiYuo7jQ9xWlUt7PxgMwNejWNrpUQLdaCmGdBNzwiJqzNN1zD6COjLEli8NeU9OfEOgoTLXmWFpKpMFHruB0Ps2BVNugqA\/DjUoR4aG5sKk5N+oaFO8jDz0ldAmxVHdeX\/sOYreqm6jroI\/822nDBsSQz0lheg5gJc2ePhdeLsLLAlPf19VcvVsQdXar0UjalTcDD2BIWVQ39VzaflHKSo4GmP3ZzA5B85hAF3L39SfWQQUaVzbwRtZSNjulwD3JSZDOe4E0VkUvx8tySbw3sVK9PpC2KSeaZxaa7ERXLFSlv4wLOcMdZudkVre0ZMIApbivNMuDsWfhxolF9cXLSTY1a5U907WlJHydjwpvJd2U\/Mw0Kr+SJqpgzvuA8aukej0\/u2uFPduM+9I+Q\/aiSrvcHGJ3prjxROYVvEuYolLAETw4rU4C8g0P5RVN1DfOynv9czol\/qWLZnkcOfRSdd+2S\/Q0MBcFOt+LV5AOnRhmAwDaVQIAOTTkyc4SC47o7BvOzUvqrVvLc+ZhD8fAbUxs9gA5RvGq4k62pvhhIjMZ3SLEy5ZFtZqtNrVVqqQM+SnHAhmhOM13pPJoGj3s8yd7oDhPZce1DfCqKoPL451VhYyn0eE6CmNOMKUoQjgn34V9og5ZcCFRsQ8\/r3SbO","sessionCreation":"2019-04-18T13:15:09.6728468+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":1000,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":635341,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1000,"basePriceNoTax":1000,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1000,"priceAfterDiscountNoTax":1000,"priceAfterAgentDiscount":1000,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1000,"priceAfterClubMemberDiscount":1000,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1000,"dayFinalPrice":1000,"dayFinalPriceNoTax":1000,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1000,"basePriceNoTax":1000,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1000,"priceAfterDiscountNoTax":1000,"priceAfterAgentDiscount":1000,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1000,"priceAfterClubMemberDiscount":1000,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1000,"dayFinalPrice":1000,"dayFinalPriceNoTax":1000,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8559,"parentID":8554,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-05-11T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2000,"basePriceNoTax":2000,"totalPrice":2000,"totalPriceNoTax":2000,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"111ClassCl","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-04-18T11:48:16.3520540+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"LxvAmj3rKUiXz6FM7Dg\/cCS2ehIXh1GEBoqo26ytDrjZgtkjRr2fCR362tpQUNQA+zYCDqf\/lv\/T9gdBOO0EUXNrHgDazKX2vUKmfRBK02PliXsbvJWeyQZ08HCoWfvr9vBA2\/eGFvgx5inptWrYPpqryzt5PToAAn2uBLa\/f0Y00CVPagZVG97C0WerX4Bob9oDDmg42\/gqLDmUwwe792QTbHgDQYuW9KpzBA+z6pFpwf5Eh7xngeOninG7V4Z+TwkGgBO6IDdW4XxMkqf446Cp3cvdpoAT9t\/UFM76bHzcMvVtxxFV9OY7F9nzGoZax\/MiUW7uPGq6\/QAd6WtfrHtyDSBUdM3hixda6+rc3KBzn+fXCiu8vKFwwoyzOc3VuDvorcaGDIM9YlTtoNGW6aZYNMzHMCTXcMS5KGmy0uD44sHPsv3o\/PAFlSokNUHMWYdQ5opdv0+lyHTHklysizorR3ivqIg\/jwlkp+vapfVr3LSaTtnvC3\/VMocNlfNzIoMhug8wBPBH2v+fmdTAqXhxgq4\/BOT0+tbsl7+rbqhBFR1H9t\/ADsxPtHjnVOsS+W\/slfpzWH0onFS42Qv8FoPLI33RRiFfegn2Gu6UK5Uf\/dUAxq58zq3H4uAOfh2ZFN3Aj00DGP\/+raVaJp8A8i0FipzStoiDyPn1w\/W0gw94AP00E1rInF7XnA08YI1w\/eSslcC2gU8lEEQNFfr+tHFAIFjVdVUNFMh+6qWEc\/qmKoFGwL3OHdS8+9mrb+kSj4vs7AwcawCkIdTIWcGfPGQFj2+OfdValujRnsC4s1wPvytnkCv+o0wf3fMoqqDLAi3BY7e7SiomOA9CI4fB2sVNtBLoMciP","sessionCreation":"2019-04-18T13:15:09.6728468+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":1020,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":635341,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1020,"basePriceNoTax":1020,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1020,"priceAfterDiscountNoTax":1020,"priceAfterAgentDiscount":1020,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1020,"priceAfterClubMemberDiscount":1020,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1020,"dayFinalPrice":1020,"dayFinalPriceNoTax":1020,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1020,"basePriceNoTax":1020,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1020,"priceAfterDiscountNoTax":1020,"priceAfterAgentDiscount":1020,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1020,"priceAfterClubMemberDiscount":1020,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1020,"dayFinalPrice":1020,"dayFinalPriceNoTax":1020,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8561,"parentID":8554,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-05-11T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2040,"basePriceNoTax":2040,"totalPrice":2040,"totalPriceNoTax":2040,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"181CLSPVPo","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-04-18T11:48:16.3520540+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"LxvAmj3rKUiXz6FM7Dg\/cCS2ehIXh1GEZvB0m1uhjED2v4XviW5FNUu+eiZGiMNQh+l0QlZ8U0QpClHFaruGIDZ\/84Lb9l+wujOGM3FBOuYSbmNT27vzW2+krjQJ+fUZ5+ZYN1HtAvIso+nQbilSSsKeH8aOKDi8BUxkLi\/6IWgACPMcloSwCRcpSMCva0KheozfvmiCPrpoqv0Lz4+Qms\/2fH2IiBxaBPirMVyF3PrUwr5HFgS3\/TivNPAUXqdYiUL6rpfn7dR+dJgMuhmYw7hzRwhupCUJ1qJuQ2Fv5hqf4f2giNIDpgXPRoKneqdn+m2\/VpqEhmwNikeFKT9pURgI2UMU9mo73mcVUgq7fpfd\/1rchZL0roW3R6nBcnH708TdWx7kWyMZcx6mTehZZWEF9+Luo0T0QZuevjMAKoKxYJwy5Mizg3y5i1mGrEJUNV\/NVabQTr0ppuV5JBYs2mv810xNkh57JgVfvFCkxEkuXrszpV2MrNWLrvOodF+gLFUe3bUzDkWUyyMhsrrxBtbsciCtT3mw0FrubO5enKICM\/rXYK6ugFIqc7jidv0lppE9gWf14DKjh1VgP7N3j4XT7YubuhLMN8U66m3aLz9BQnHd5NsDBfslFJluX8sKknfG4XZpaApYcPOA45JTP4VA7C1p+E8RrZ\/q5L2hSaFDDk+LNuksHGXBCxIAriTU3Cbt6X3Io46vMiY2dDKNO6xenBwXEEjja3X\/ZXIEghkIeMFM74BewiOR2wkqDQuXA+r1Ux0fx1XSYxgv1C04XDzVLyu1HhNj8\/4kvJPNJ3MbIL4WHo8frEbMzNETScTRDdBtL4vxSqqL6GIxNcPa7NSoizWLu8Il","sessionCreation":"2019-04-18T13:15:09.6728468+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":1050,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":3,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":635341,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1050,"basePriceNoTax":1050,"availableRooms":3,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1050,"priceAfterDiscountNoTax":1050,"priceAfterAgentDiscount":1050,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1050,"priceAfterClubMemberDiscount":1050,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1050,"dayFinalPrice":1050,"dayFinalPriceNoTax":1050,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1050,"basePriceNoTax":1050,"availableRooms":3,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1050,"priceAfterDiscountNoTax":1050,"priceAfterAgentDiscount":1050,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1050,"priceAfterClubMemberDiscount":1050,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1050,"dayFinalPrice":1050,"dayFinalPriceNoTax":1050,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8562,"parentID":8554,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-05-11T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2100,"basePriceNoTax":2100,"totalPrice":2100,"totalPriceNoTax":2100,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"191CLSPVPV","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-04-18T11:48:16.3520540+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"c0X2RXkJLh+Xz6FM7Dg\/cCS2ehIXh1GEBoqo26ytDrh8obObdPdzj4UoloornDY\/wPgL17rTyI7oipkAFD62wb2+jQGIRuc34QVNTF+iTuk+RXaB+9\/sJ2Ir2IBlE0yK9vBA2\/eGFvhfjkak2m2MQe0Z3BHz+Yc9\/Pp3of9kKAkfs7a5lU0eUlncDd77XrHv9TX2h2McfsQEmUBhmF0ginxakxuNadeZKPhnmXGg\/ZVI022Miw1KaimuV\/BLXvrbGgIa\/OUW\/1JCLQ+vW0m+NS02coPG+7lO0mqseEHYmhbwU\/pas3SWkAKt8DEy0x6qavrOkTBbJai3KHE2XDRS\/gd5WzJHoTHpFznLfJ+H07\/+jRjVzvl7a0rxCpDnkjSo8q55jyxdiMeRgnX7g7q5hfIMbqOnq0UIUl1sulAliXo9ZkA0db4ovFLqM4OUzNCpYHxsIAxa7PsSljyPZmGzAjxs48v7NlX8YPDGpaj8jjH42oNTGNyLPyJL\/oSCG+FAkV\/6RkMs2A3WnGQ0Z6Bplx+n8CCrFIW6BvKqeSguDDhZ8VHvvNkffbLaVElLtg8VS\/jdWcvz9jzT+8zIBkNvg5zHMEBt42KCULlmfcIWRoX7gq4A0nEaB2wuSWNVMbB1TAFKPED8pQo9J5DsM3Yb\/AkIL6DlQzJqj2XTNBzkoZHdeLSqtX9SMadAv6XG+M4kTEypmObKJiQGJCo1Gh\/XnHnVgoXKK\/img8c\/6bs6v10kX2\/9MWrGmqsXNrVYKzEI6d1JnpKQaCFbY7W0YJ5Kso38kwS2GMGBCTsLAhmbQ8Vc7POGroBHbxjsZDWJyN1\/nBh7UV\/nQzAA7xJo92gMcSJRCncm1UpY","sessionCreation":"2019-04-18T13:15:09.6728468+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":900,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":635341,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":900,"basePriceNoTax":900,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":900,"priceAfterDiscountNoTax":900,"priceAfterAgentDiscount":900,"priceAfterAgentDiscountNoTax":900,"priceAfterClubMemberDiscount":900,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":900,"dayFinalPrice":900,"dayFinalPriceNoTax":900,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":900,"basePriceNoTax":900,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":900,"priceAfterDiscountNoTax":900,"priceAfterAgentDiscount":900,"priceAfterAgentDiscountNoTax":900,"priceAfterClubMemberDiscount":900,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":900,"dayFinalPrice":900,"dayFinalPriceNoTax":900,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8554,"parentID":0,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-05-11T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1800,"basePriceNoTax":1800,"totalPrice":1800,"totalPriceNoTax":1800,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"31StandST","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false}]}]},"roomsAvailability":{"roomAvailabiltyList":[{"hotelID":10463,"fromDate":"2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00","toDate":"2019-05-11T00:00:00.0000000+03:00","adults":2,"children":0,"isLocal":true,"customerID":353,"priceCodeGroupID":388601,"cachedCustomerID":145,"infants":0,"clerkKey":null,"roomPriceList":[{"creation":"2019-04-18T13:05:21.0462347+03:00","roomCategory":"111ClassCl","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":2200,"totalPriceNoTax":2200,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"+U4KtPS0VI6Xz6FM7Dg\/cOU24nh8dXXM2nAICAp6nDTWNwU69KKqsGd1TqnwbJl5+Nt4QCu1tSHO1unAPvZkhpECeJURepLHHr35Pc8ASzZQGo6XK6xfKKu4Gr6FFJg5jQ9H60bosutZWSVKKVUv6q1CrIVm9lKq4UPQvXaGE4vM2ubEd4WzEl2CVb59t\/82Iu\/lAk\/ERMvh2iNDSVAZ\/UL\/yUykEwqtg1TTHGTHPnlanI646bl\/2h6unECc+4gKzyMyugASC2kqC88VpOh5MgbbHmd94nIks2quDuuwHrSMz5gmbiQkYrF3ttssRpYpBt263QGmExdr9srKGteudq6bKJ5JCPJ+MQLuWhFqAnXL70FQch2odTEZNLmelKtq26vgLHjU+yLLGbohZZq0vnzrFdeEzxxtrlt733edJpgVV6uaEnWxFcN6jEpbaaL1aucbfb723MNm+zrjHP6sY6gLdJqJ5e+AKFl7FlAscnCgN4ngBhhsENXd\/5mZpxhbyCrO\/FGNmsDBr9I8Ggn3rIQdqQHgOsL7Je3bupzne\/DbrZ0DqXeDonNeR7da+GVn6CTnR5ubLPD0Ts2jSUeLkYnazW6RNxOjdlUvMmVxAfcksM3ZpQDurePjsNEzwRrxUiwVzpWj3KH6BJVLkcl8Vt8833U4Y1uwj5IykNDhw3xxRtVjISn8AoeGwEDAiiSBnO89YdzeZsG7lIAoo89btZrW3qKwOtVLB2lOaRwhBTJ09cmuCT32PJSl+vCQZ+G7PYB6JeYSCwE\/ANw984Q3NihjjKk1M9b4xU20EugxyI8=","sessionCreation":"2019-04-18T13:15:09.6572303+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1100,"basePriceNoTax":1100,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1100,"priceAfterDiscountNoTax":1100,"priceAfterInternetDiscount":1100,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1100,"priceAfterAddOnDiscount":1100,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1100,"priceAfterClubMemberDiscount":1100,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1100,"dayFinalPrice":1100,"dayFinalPriceNoTax":1100,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1100,"basePriceNoTax":1100,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1100,"priceAfterDiscountNoTax":1100,"priceAfterInternetDiscount":1100,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1100,"priceAfterAddOnDiscount":1100,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1100,"priceAfterClubMemberDiscount":1100,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1100,"dayFinalPrice":1100,"dayFinalPriceNoTax":1100,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T13:05:21.0462347+03:00","roomCategory":"181CLSPVPo","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":2240,"totalPriceNoTax":2240,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"+U4KtPS0VI6Xz6FM7Dg\/cOU24nh8dXXM2nAICAp6nDSvXEwzkg0IQl8LR777R1+p7vS0zb3v3aVaSNTAumWiHaJ1HCtZG1Ya0XlbLzNkYAMpESTgAVv\/03LWVQ9lrQFtyYpdlas1PevCQXHla0tDgaFfjXZ8idaoYwFCi+3XLP9D86J1+wNYbbZEvHDxW9Z4fEdgwOmhoYY1InJ0yuQ\/Vu4dhqvhlQ2T92i2GIo0Z1k3I0k7xUCyfp9x12n2wbGLP3aSRSZd2PgVlAaEq5CxInC+8oHA7rW3iX6uPZ6Jcf0jE+7jjvzcHtk\/XYFMGKJoeFE2uaW2Nh\/Xdf51SNVzx1PxsWICPfvauWm3IlyR\/miiYTGN6OhORcLurTJUU5o73Vs8bLMX10jtaCRpMVTWsk7ZlGZTPB5NWYUZXks0pFePzNY9uO6VY13lGEPejrtQDEr1sacS8fxCFiobGKeWJYQAXpzdeb72gWv9IHRurPchPbmaOdtV59YN4rLkV5dEncdYPnjJTpZZooR8+kdfDnkIxgCOCKqSwhKp+7zkgqR97HBkGp+M0cW147kjvVL3xtzPi6TPARDdThR39wblBVEpdvkUXTcNlohF4Rag9Cj\/NbkYn\/xMwSNF2O3YIxmqiUAu0Q1hUyzzKMivMzozHdKEWHG+pvmo9Bk38KmWWRNpPDzTgnifb7DHRjjm+KalO9xcmCP1bSPusQantF44udfNpeebnjS8IKRCBCy0tMsjytPQLElUCYS9T01uVcngQomQlXCIKxMASjFtveFwzEu2CR+dj5Xf9Vq5gQ55FAsiUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2019-04-18T13:15:09.6572303+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1120,"basePriceNoTax":1120,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1120,"priceAfterDiscountNoTax":1120,"priceAfterInternetDiscount":1120,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1120,"priceAfterAddOnDiscount":1120,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1120,"priceAfterClubMemberDiscount":1120,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1120,"dayFinalPrice":1120,"dayFinalPriceNoTax":1120,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1120,"basePriceNoTax":1120,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1120,"priceAfterDiscountNoTax":1120,"priceAfterInternetDiscount":1120,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1120,"priceAfterAddOnDiscount":1120,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1120,"priceAfterClubMemberDiscount":1120,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1120,"dayFinalPrice":1120,"dayFinalPriceNoTax":1120,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T13:05:21.0462347+03:00","roomCategory":"191CLSPVPV","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":2300,"totalPriceNoTax":2300,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"+U4KtPS0VI6Xz6FM7Dg\/cH5ZtXlzVXKaxUKprukM0LwPc\/kH6tiQroTjzJGmbf3hCSQn87Mg3TJEJQtMAzfXE3ZsfP1BWS0AmwspA\/NzjZgsB\/R1\/7Nq8UyRlM+faiqULFLkduskVtmT3ncPWtqWZu0pU9lX2ZdN4pRoSnfftGPckAWZh4sxhCJpHdEs616xQ5EsMsDZrNdmU40FWv57mJdFk3xeQVZixa\/QYpSCisCBsteVFK1l8pK+leHB\/5LuIidUfkhAyPpqsI2BrfEi7SJ16+txxvtq45k8nWsfR\/Rj\/3M7E5KqXX7cB\/bNy774BW\/arRoZ07hnojHLam5VTaHSu1ETw4cvp7LJysXCWbRRfCseGVSsN8oanbfhcvH\/viF4LF7B2hK72NzYqngH9Jz0hyF8Q\/Yi3G\/LIByoO0u4r7bK1cfd7XwHTotUN0uF84BM9ChX6ijmi9ZKOils7ca4cOUtqNG4dwpu4V97X7H2KpAXN7tUcbYl1J3vCrdlswte9lwnyGYWcwvptvByCmLBormCxWZmhow\/gIukTsESBMW+sf1oWu5U4s4odH8mg8ROtAUvagQa\/1QFqV9FYZ6vIeibEg9iGVfhgYsDSIhlM+wA\/EUq2isiizAI0Qi9nK88YcxT9R614620lVw9irCN3F8geeulZGEgU5jNL1BCDmvFRhbN3e0S7n9pRBHmKaje3c1+hCjLiz5VZdAehUfReJzox8K2ZPoSp9RToR7TMNLuWhndojzGrerIj6CpoYE16+evkuEUukRBbUSkDh9heK+F5BWo+0yuGDcQMjEiUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2019-04-18T13:15:09.6572303+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1150,"basePriceNoTax":1150,"availableRooms":3,"priceAfterDiscount":1150,"priceAfterDiscountNoTax":1150,"priceAfterInternetDiscount":1150,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1150,"priceAfterAddOnDiscount":1150,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1150,"priceAfterClubMemberDiscount":1150,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1150,"dayFinalPrice":1150,"dayFinalPriceNoTax":1150,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1150,"basePriceNoTax":1150,"availableRooms":3,"priceAfterDiscount":1150,"priceAfterDiscountNoTax":1150,"priceAfterInternetDiscount":1150,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1150,"priceAfterAddOnDiscount":1150,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1150,"priceAfterClubMemberDiscount":1150,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1150,"dayFinalPrice":1150,"dayFinalPriceNoTax":1150,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T13:05:21.0462347+03:00","roomCategory":"211ROYALRO","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":2600,"totalPriceNoTax":2600,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"+U4KtPS0VI6Xz6FM7Dg\/cAhIWvj2MSw3zVfNwFirOon6OpayyKFjhCVhQ+g0dVKEY5lxI51O\/66WbEn9lOycvcgBLCpFrl4qk3mBu8hIfyd7SdootSnASPfcxIYD2LFi41IEMI2O798tI87GYlNzLTdvl6S6jkA+hknwV7hC7ysZ5x5MnHDs0JIPRwLMxF1f8Y9FD4TAaDWQHwwWNycJexSJiNHNFFnkvewmVPlqtXlvZw7zocAaTyj+AGyPC8osUgaR66hytZuhFnv8HFTrdpUxBlYcTnxAyY5rAL2akg08iUMk4HHhM7xlJoHHPRGiyehgQCXEBSQWamxlI+a0g01WOKDNIzyrDMyvwD9lHX1s4mZCfaEoc+pwJjt5St1mHTxsqBiBPaNdr7ZZTad4ZpQTe5Ri2Wvq5QaQqcN8pxoFQ7uMzslJM65SVNQjj3+N\/Fk5O9YxSW8cbTCCf6SgxVjTQ5SIeJqFHGnnKvTNZ9O\/bPsHu74hAmIUzHkDessmmCElvjs+1Sbxcgk9O5MIiWp7m3NhDMtHfm3NC4zRz1DohtWih0jbVxEiP+K03X9x0iEkwxOm6zvsdo49jxtTHdBTQU99DpA8bbkytcSsGshmV7vfl5IEwV3ais\/fHYW0Y11Kv1zj1iOzraSUJDX9S3limYEDUEfiqrKqG19F6PwvJ32rgIrMYMm+zXEP7fTJaWobEINeOMhJh4X5HyOUA6ma6ILUw8TkSSiBSw6QwXluitm8ITmd3npxOsoZmkrH3GFVKtE6bwKruvIYLegxBYhzIRWZ9dsHVGxDz+vdJs4=","sessionCreation":"2019-04-18T13:15:09.6572303+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1300,"basePriceNoTax":1300,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1300,"priceAfterDiscountNoTax":1300,"priceAfterInternetDiscount":1300,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1300,"priceAfterAddOnDiscount":1300,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1300,"priceAfterClubMemberDiscount":1300,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1300,"dayFinalPrice":1300,"dayFinalPriceNoTax":1300,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1300,"basePriceNoTax":1300,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1300,"priceAfterDiscountNoTax":1300,"priceAfterInternetDiscount":1300,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1300,"priceAfterAddOnDiscount":1300,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1300,"priceAfterClubMemberDiscount":1300,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1300,"dayFinalPrice":1300,"dayFinalPriceNoTax":1300,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T13:05:21.0462347+03:00","roomCategory":"31StandST","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":2000,"totalPriceNoTax":2000,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"GFcYmIywi4eXz6FM7Dg\/cH5ZtXlzVXKaNHtpQB\/vJX5IA528z0J2hcfhEiY1JHq6wqruo2bGgx7b2PGqevWhujARL9EJrpATHXLPT0OL4cvQPfj0twu06apKxl9lqDBhnv6akQPWdvb6n79d9vew8wow5AFHlO6JjYd86bRcqfHDS4aSYBXlGjEBbSN6l\/ct5DPhYYKPnhttyrc0PTreqvvzkU\/qgAPXOfx4KRpYzR+0lq6LWfm8ozKp\/W2BxE0bpO9ektNYA8KrT8EVZ1u1nOfbvdeZUfokrguwKAzgBqZNzSyk7MzCV1U7uOmwdVyePNR+mRvrNYPL2pQY0wi7wfZkiD\/v9VqjG0zIIJ65801lfZ0xRXy1A9ygHJJ86nhr6crupzton63kAE3Z\/7pIx462VZi8oAbNLYA\/lGGqxT57x5Se9tMrdyzaw76a7CXBru0xq9jxmVgdTFX122eCTF\/N96uGbf\/dU1dru87NDTiqvkz1xIkys0WF1jLmuOtfiZMc9xXPVRBJ+CIWx3FWwCEgL9swDvjTeVTLRTmaaNu0LsF2w41MuA7wd9rlG3GLtwH2UVDa3isMN8jCVHYA3A4QFzIIhjV\/dQ9NcBF5Ebb8QwY17PPnxz2IreV+EY3Z2IVydlR5DSA\/VIPsC4tpzoPYUxVlAPyqYexwbHOBOHsOrytjrWoBn1WlKvp69kfixZCoGnk7HuNwDo3+c0npb+RBDHP4MyvQiVz7vdSPoZgG3UKhLohOWjU2GeuZX0CraV\/7zDxlHaXYCyWFqnX6ty1bHGQPkS9qIlEKdybVSlg=","sessionCreation":"2019-04-18T13:15:09.6572303+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1000,"basePriceNoTax":1000,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1000,"priceAfterDiscountNoTax":1000,"priceAfterInternetDiscount":1000,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1000,"priceAfterAddOnDiscount":1000,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1000,"priceAfterClubMemberDiscount":1000,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1000,"dayFinalPrice":1000,"dayFinalPriceNoTax":1000,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1000,"basePriceNoTax":1000,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1000,"priceAfterDiscountNoTax":1000,"priceAfterInternetDiscount":1000,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1000,"priceAfterAddOnDiscount":1000,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1000,"priceAfterClubMemberDiscount":1000,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1000,"dayFinalPrice":1000,"dayFinalPriceNoTax":1000,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T13:05:21.0462347+03:00","roomCategory":"71STD PST","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":2100,"totalPriceNoTax":2100,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"GFcYmIywi4eXz6FM7Dg\/cH5ZtXlzVXKaIBomOkvmrdjhL8h6VaZe3wBU43otLF0U2bKla7PFhvDYFaF4\/3l42COxMe0bT9sAKPEm9QjBoNTN6rjUHb3Em7C8xZn2YglAMgDDOzAhE1IXJRwVI3+kygZGQG2mTN68eBLp4J\/nT7sMHXi8lLpOlWmZlIY7IhvsL7NizrzrzgeCb8bNjw7fLQqtkzTOj3kZgtvdmm\/Bi5YOY8xiU8h7rd3BoJflBH86HnV3eCej4UreBBvVGCl1YaOOcVnj9h7CqxyctX4caF9LtQ1a+LiHZFm1GazF1z9WKmfYiEOXjFs2Imp98BSHyLgG60y3XzSN\/8jkT3J0C++jUPysFuVxqL3xY38QdPQ\/6VLv+RM+kqySQUs\/r2ebTTn9RfJMjo8yatwrHG+binawXkJoKVaNML+zX4Ie3JemyhqNnykavBArNMuw88P7eePUhmw0IFLFlLyfjymy43pU+WC6QGjtUL0gXjIqJNqQyzwGLhxkT\/nOmrGpV2rfp\/Tuly11AFmdc77KguHBbQ6gldyv9ldBjE4DfL6nMzoHP50tQzJFXTxJzquxdigg9eY9I6As37vihiVkBFgTzJZffDA2c7tOlLBA7ry6zuZGlYtZjV82nlPjGx7z6DXJEOVJzSu61gPMA0nA25+MYb3XklJGIPsud89wH4GvcDxKHVpPAEqKsSEniD7ys8V2r\/D7Wrc6XAyZwCW\/LEG\/tqHEvLBHzIxDvWUdbtg6ds3\/mxMmm1sIfRhww43BUL3UqLB9nVgan7jI9XIwlogYktkiUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2019-04-18T13:15:09.6728468+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1050,"basePriceNoTax":1050,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1050,"priceAfterDiscountNoTax":1050,"priceAfterInternetDiscount":1050,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1050,"priceAfterAddOnDiscount":1050,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1050,"priceAfterClubMemberDiscount":1050,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1050,"dayFinalPrice":1050,"dayFinalPriceNoTax":1050,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1050,"basePriceNoTax":1050,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1050,"priceAfterDiscountNoTax":1050,"priceAfterInternetDiscount":1050,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1050,"priceAfterAddOnDiscount":1050,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1050,"priceAfterClubMemberDiscount":1050,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1050,"dayFinalPrice":1050,"dayFinalPriceNoTax":1050,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T13:05:21.0462347+03:00","roomCategory":"81STDPVST","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":2160,"totalPriceNoTax":2160,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"GFcYmIywi4eXz6FM7Dg\/cKUiwpPrpo1h4nKnjWPZjuiPcO8A7a6Qnu5S+Vx1ODoLSMYZfiaAU7cu9z2TUaw7Qz7dPq9Lnxewul75bwGD++1PumG65\/ZkhBUBtYQhoNSilpiS0tMGq\/nGEO4Bduf17AlG1AFRVxNVSK1n\/hPYFwuTB1BuJ5KcSclEMiiI6pkLrR8bh0m8ZgO9\/KMiFpzForCtgh7R9JFq5\/Qa1L18LhYTAU84IDTbJgj+FSwgZ7ghO57ke85fwOJESmCTmbKaaQCNPkDeBQaytHOCf+hWTi1JbMrr3yuHBhA9\/4tEuq740OMY\/HLTItujZfcklS2\/vk6NNYGaOKtC8A0kMY7mepKpfnDmHOKX7pkWts7+oNcNmu0VfCPLhm6m9QC2xuhWqhx1u+lBUy7TCmEyBeEl4lNMyiOxXAEoDDzhm4evrQhd6dairnlAKK+eU0+RzyfJ55YOIJ6hzQ8z+StAhb1WyBieckQjZ+tLJFsu2vA0WmGlpdQT9gky48YHvHadqVN1ZyfrPNW3AFeoKDz+ZT5k6mQP7zDPbDj2glyqfVRv1GDP8MwkkOlrxLVe+BPUIKBwVeqFQSzzIv8PYoNmx\/7GzIZHQfC3sB1inPOpJEHWtX1ziPeLShlk0rbbLZGgcAYEcfyuf\/AkKz9uIgdptssJrubgFSolHVHjr1pj3r5oryoUbqZ0Bgv2QE+HWtEfpjwf8yyIldf+gzlAQndQFPc4wI8l2SxlG\/F2RfPUdQBir9KzYxohsx\/oqFyenhbF1m84OwC2b39U7RiZuNq8MoSCu7ciUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2019-04-18T13:15:09.6728468+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-09T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1080,"basePriceNoTax":1080,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1080,"priceAfterDiscountNoTax":1080,"priceAfterInternetDiscount":1080,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1080,"priceAfterAddOnDiscount":1080,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1080,"priceAfterClubMemberDiscount":1080,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1080,"dayFinalPrice":1080,"dayFinalPriceNoTax":1080,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-10T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1080,"basePriceNoTax":1080,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1080,"priceAfterDiscountNoTax":1080,"priceAfterInternetDiscount":1080,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1080,"priceAfterAddOnDiscount":1080,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1080,"priceAfterClubMemberDiscount":1080,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1080,"dayFinalPrice":1080,"dayFinalPriceNoTax":1080,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null}],"requestDescriptor":1,"isClubMemberResult":false,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"discountPercent":0,"isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null}]},"pctList":[{"hotelID":10463,"languageID":2,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","name":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","description":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df \u05d9\u05e9\u05e8\u05d0\u05dc\u05d9\u05dd *\r\n \u05ea\u05e0\u05d0\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e2\u05d5\u05e0\u05d4 \u05e8\u05d2\u05d9\u05dc\u05d4: \u05e2\u05d3 7 \u05d9\u05de\u05d9 \u05e2\u05e1\u05e7\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d4\u05d2\u05e2\u05d4 \u05dc\u05dc\u05d0 \u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc\r\n\u05e4\u05d7\u05d5\u05ea \u05de7 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d5\u05e2\u05d3 3 \u05d9\u05de\u05d9 \u05e2\u05e1\u05e7\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05de\u05d5\u05e2\u05d3 \u05d4\u05d0\u05d9\u05e8\u05d5\u05d7 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d9\u05d1 \u05d4\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05df \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 25% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4\r\n\u05e4\u05d7\u05d5\u05ea \u05de 3 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d0\u05d9\u05e8\u05d5\u05d7 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d9\u05d1 \u05d4\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05df \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 50% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05e2\u05e1\u05e7\u05d4\r\n\u05ea\u05e0\u05d0\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05d9\u05d5\u05dc\u05d9 \u05d0\u05d5\u05d2\u05d5\u05e1\u05d8 \u05d5\u05d7\u05d2\u05d9\u05dd \u05d9\u05d4\u05d5\u05d3\u05d9\u05dd\/\u05e0\u05d5\u05e6\u05e8\u05d9\u05dd \/\u05de\u05d5\u05e1\u05dc\u05de\u05d9\u05dd \u05d4\u05d7\u05dc \u05de14 \u05d9\u05d5\u05dd \u05d5\u05e2\u05d3 7 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d4\u05d2\u05e2\u05d4\r\n\u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d9\u05d1 \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 5% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4 \u05d0\u05d5 100 \u05e9\"\u05d7 \u05d4\u05e0\u05de\u05d5\u05da \u05de\u05d1\u05e0\u05d9\u05d4\u05dd \r\n\u05e4\u05dc\u05d5\u05ea \u05de7 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d0\u05d9\u05e8\u05d5\u05d7 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d9\u05d1 \u05d4\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05df \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 50% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05e2\u05e1\u05e7\u05d0\r\n\u05d0\u05d9 \u05d4\u05d2\u05e2\u05d4 \u05dc\u05de\u05dc\u05d5\u05df \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d1 \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05de\u05dc\u05d0\u05d9\u05dd\r\n\u05e7\u05d1\u05dc\u05ea \u05d7\u05d3\u05e8\u05d9\u05dd \u05d1\u05de\u05d5\u05e6\"\u05e9 \u05d4\u05d7\u05dc \u05de\u05e9\u05e2\u05d4 \u05dc\u05d0\u05d7\u05e8 \u05e6\u05d0\u05ea \u05e9\u05d1\u05ea\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n","picture1Url":null,"picture2Url":null}]},"isCachedData":false,"apiStart":"2019-04-18T13:15:09.5951850+03:00","apiEnd":"2019-04-18T13:15:09.6375530+03:00"}
 • חדר סטנדרט
  חדר סטנדרט החדר מאובזר במיטה זוגית, חדר אמבטיה , טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט החדר תפוסה מרבית בחדר: זוג, זוג וילד, זוג ותינוק. ***החדר לא מאכלס זוג+2+תינוק.
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  הכל כלול
  מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים - מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1638₪1800
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1820₪2000
 • חדר סטנדרט פונה לבריכה
  חדר סטנדרט פונה לבריכה החדר מאובזר במיטה זוגית, חדר אמבטיה , טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט החדר תפוסה מרבית בחדר: זוג, זוג וילד, זוג ותינוק. ***החדר לא מאכלס זוג+2+תינוק.
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  הכל כלול
  מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים - מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1729₪1900
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1911₪2100
 • סטנדרט פונה לבריכה עם מרפסת
  סטנדרט פונה לבריכה עם מרפסת חדר פונה לכיוון הבריכה עם מרפסת
  חדר אחרון בממשק! מהרו להזמין!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  הכל כלול
  מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים - מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1784₪1960
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1966₪2160
 • חדר קלאסיק
  חדר קלאסיק חדר סטנדרט מחודש ומעוצב בקונספט עכשווי , רגוע ונעים. החדר :מאובזר במיטה זוגית, חדר אמבטיה , טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  הכל כלול
  מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים - מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1820₪2000
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪2002₪2200
 • חדר קלאסיק פונה לבריכה
  חדר קלאסיק פונה לבריכה חדר קלאסיק פונה לבריכה
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  הכל כלול
  מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים - מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1856₪2040
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪2038₪2240
 • חדר קלאסיק פונה לבריכה עם מרפסת
  חדר קלאסיק פונה לבריכה עם מרפסת חדר סטנדרט מחודש ומעוצב בקונספט עכשווי , רגוע ונעים. החדר מאובזר במיטה זוגית, חדר אמבטיה , טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט החדר עם מרפסת פונה לבריכה החדר תפוסה מרבית בחדר: זוג, זוג וילד, זוג ותינוק. ***החדר לא מאכלס זוג+2+תינוק.
  נותרו 3 חדרים אחרונים בממשק!! מהרו להזמין!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  הכל כלול
  מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים - מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1911₪2100
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪2093₪2300
 • רויאל קלאסיק
  רויאל קלאסיק חדר סטנדרט בגודל 22 מ"ר מרוהט ומאובזר בעיצוב קלאסי חדשני הכולל מיטה זוגית, ספה יחיד נפתחת , אמבטיה, שירותים, טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של יס, מרפסת עמידה או ישיבה, כספת, מייבש שיער, ערכת קפה ותה תפוסה מרבית: זוג, יחיד, זוג +ילד
  חדר אחרון בממשק! מהרו להזמין!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  הכל כלול
  מבצע ילד ראשון ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים - מבצע ילד ראשון בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪2184₪2400
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪2366₪2600
 • הזמנה באישור מיידי - פרטי ההזמנה שלי

  • כרטיס אשראי לביטחון בלבד! התשלום מתבצע במלון (באשראי או במזומן) או לפי המפורט במבצע
  • במבצע של חברת אשראי מסויימת, זכאים למחיר המבצע המזמינים באמצעות הכרטיס של אותה החברה בלבד!