אנא המתן בזמן שהמערכת שלנו מחפשת עבורך את החופשה

loading...
loading...

להלן תוצאות עבור בי קלאב אילת הכל כלול

תאריך כניסה: ביום ה' - 22/08/2019 , תאריך יציאה: ביום א' - 25/08/2019, לילות: 3
$var (array)
error TRUE
warning FALSE
message
array
textNumber 2160
text Some hotels returned errors.
moreText [{"textNumber":1020,"text":"\r\n from date is smaller than today or null or more than 24 month ahead.","moreText":"0"}]
remoteServiceUrl NULL
data
array
packageToBookPerPax
array
packageToBookList
array
roomsAvailability
array
roomAvailabiltyList
array
pctList
array
isCachedData FALSE
apiStart 2019-11-16T04:03:37.0589950+02:00
apiEnd 2019-11-16T04:03:37.0870210+02:00
{"error":true,"warning":false,"message":{"textNumber":2160,"text":"\r\n Some hotels returned errors.","moreText":"[{\"textNumber\":1020,\"text\":\"\\r\\n from date is smaller than today or null or more than 24 month ahead.\",\"moreText\":\"0\"}]"},"remoteServiceUrl":null,"data":{"packageToBookPerPax":{"packageToBookList":[]},"roomsAvailability":{"roomAvailabiltyList":[]},"pctList":[]},"isCachedData":false,"apiStart":"2019-11-16T04:03:37.0589950+02:00","apiEnd":"2019-11-16T04:03:37.0870210+02:00"}
התרחשה שגיאה. נסה שוב בעוד מספר דקות

הזמנה באישור מיידי - פרטי ההזמנה שלי

  • כרטיס אשראי לביטחון בלבד! התשלום מתבצע במלון (באשראי או במזומן) או לפי המפורט במבצע
  • במבצע של חברת אשראי מסויימת, זכאים למחיר המבצע המזמינים באמצעות הכרטיס של אותה החברה בלבד!