1בחירת חדריםחדר אחד או יותר
2טופס פרטים אישייםבחירת חדר נוסף או סיום הזמנה
3העברת פרטי אשראילצורך שמירת חדר, התשלום בהגעה למלון

אנא המתן בזמן שהמערכת שלנו מחפשת עבורך את החופשה

loading...
loading...

להלן תוצאות עבור בי קלאב אילת

תאריך כניסה: ביום ה' - 22/08/2019 , תאריך יציאה: ביום א' - 25/08/2019, לילות: 3
$var (array)
error TRUE
warning FALSE
message
array
textNumber 2160
text Some hotels returned errors.
moreText [{"textNumber":1020,"text":"\r\n from date is smaller than today or null or more than 24 month ahead.","moreText":"0"}]
remoteServiceUrl NULL
data
array
packageToBookPerPax
array
packageToBookList
array
roomsAvailability
array
roomAvailabiltyList
array
pctList
array
isCachedData FALSE
apiStart 2020-08-11T13:32:47.3610728+03:00
apiEnd 2020-08-11T13:32:47.3923242+03:00
{"error":true,"warning":false,"message":{"textNumber":2160,"text":"\r\n Some hotels returned errors.","moreText":"[{\"textNumber\":1020,\"text\":\"\\r\\n from date is smaller than today or null or more than 24 month ahead.\",\"moreText\":\"0\"}]"},"remoteServiceUrl":null,"data":{"packageToBookPerPax":{"packageToBookList":[]},"roomsAvailability":{"roomAvailabiltyList":[]},"pctList":[]},"isCachedData":false,"apiStart":"2020-08-11T13:32:47.3610728+03:00","apiEnd":"2020-08-11T13:32:47.3923242+03:00"}
התרחשה שגיאה. נסה שוב בעוד מספר דקות

הזמנה באישור מיידי - פרטי ההזמנה שלי

  • כרטיס אשראי לביטחון בלבד! התשלום מתבצע במלון (באשראי או במזומן) או לפי המפורט במבצע
  • במבצע של חברת אשראי מסויימת, זכאים למחיר המבצע המזמינים באמצעות הכרטיס של אותה החברה בלבד!