אנא המתן בזמן שהמערכת שלנו מחפשת עבורך את החופשה

loading...
loading...

להלן תוצאות עבור בי קלאב אילת הכל כלול

תאריך כניסה: ביום ה' - 02/05/2019 , תאריך יציאה: ביום שבת - 04/05/2019, לילות: 2
$var (array)
error FALSE
warning FALSE
message NULL
remoteServiceUrl NULL
data
array
packageToBookPerPax
array
packageToBookList
array
0
array
requestDescriptor 58812703
packagesList
array
0
array
creation 2019-03-21T09:12:21.8159999+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID c0X2RXkJLh+Xz6FM7Dg/cHlmJdji+9nm/Jo5Bosin95BsMjSlGW31wKSgTBEC8vUY/MAB2PaCRrylV5mQVloV5EMhYFZCHYRQzreRqrjIFyv3jm+KrhE3IoX7cHyg866IerZwPShwc+B6GDkyG7qDOH8DEkrY8VEIb54GCivbaI4nRrtQ0GwYe2q2bszKle+7+rd0E394CWP3gNKYO5yF95TWuU7UoQ8z+2G2rVlWDBXu2l64gZeZqHKcWPep2YPS+ZiaFkVQptSwKz5JdjYIAl4/eqWTzqLFkxNSCYczh8LnLFhz2prMeUqWp1UT1RqzkpjxRGTZ6RpZxWopBiEWCTlsOtSdYtfAAX05i46IAAMO+mYwoOReOYxgbz3TdpJPx7vIF3frKtL2pD/vkD3KQN2d+L1dfx+Ibuj8vqe6AlqiScB1iYB68p7bhjWAl3ZbVKgtNkE4VUyIqkLDG1PDM7IUtp2S8BpFrAQtlgjIPt7O7pKW7QchrBkQkFtic+NLY6OMdkuFIO+0O0Uw4BqhD6SU/dwPMD6VaritJ5GSGAklZeVxRRSV9/LAu9Bf//sIB7PdQH3aWxLsLJXiTmGqdkaa+h5KlFIP5xAU5L9UeSlBtDiEXzw4r90hpxo5XRWv6McanNHXvvC02pcJ0n7KyCqAj24lzHCNOVQYJVgZzosXvmixhwVma5wPh/G0InAWkiXz+4wWESBY8aRFUDk4LDAntxhlVfbX6bl0cQqANVI78hjpWfB3vs/33mRlW5YOUzdKYBW8Uzr0uABiJq5QPHo2GoVNXUEvyInMlYMHmfmwPHAZro8zENJY6R5J9gTs6AhIm42YncOht18DlTGy9SoizWLu8Il
sessionCreation 2019-03-21T09:54:30.4947061+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 800
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 604277
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 800
basePriceNoTax 800
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 800
priceAfterDiscountNoTax 800
priceAfterAgentDiscount 800
priceAfterAgentDiscountNoTax 800
priceAfterClubMemberDiscount 800
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 800
dayFinalPrice 800
dayFinalPriceNoTax 800
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 800
basePriceNoTax 800
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 800
priceAfterDiscountNoTax 800
priceAfterAgentDiscount 800
priceAfterAgentDiscountNoTax 800
priceAfterClubMemberDiscount 800
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 800
dayFinalPrice 800
dayFinalPriceNoTax 800
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8267
parentID 8263
name מבצע כל ילד ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים
description מבצע כל ילד בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
shortDescription NULL
startDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1600
basePriceNoTax 1600
totalPrice 1600
totalPriceNoTax 1600
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 71STD PST
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
1
array
creation 2019-03-21T09:12:21.8199939+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID x+NOsK+RMRuXz6FM7Dg/cEKmu8pUvDKn4nKnjWPZjuhVPOPZ38s1cr11X9FAkt7ifo2gSO9oJEA9w8QyxWXctGqGhI4c4bUmCEdP3pJVkkEz0rY1aAoefrsZUYY8B8MA6f8sCgdH5vf7z+XA7O2SHLZ8mH82vNWor5KeQxyfEq6BeTO60R5gMvJy0U5R6dwr6LxwFmFQChFv4lHoQgbc++iZwnaO33Qt2yJ4osRkAzvgKPUq2XcKjcWJhTcmlBYXmE5PuFcqss6l1GK5R+9wBud9PBBAVeWBNzLC/QkFLuKdPPIBviQEW/RDPkAwA1YxxJm/rARXFbfb72f/BeTVcQGl+ssxSY0lq0WRDXUHOVrVM0NnAIuRxWwzXmE8AMxtMm8Ftf20wn0tzU2nsRGT0pcZOTQcZTsTmIPfK6lsClGq/9hYlbQWZ/cNLWWehmmNZtVT9VpJp+JHq5qIla9X02GuS0AhHn8CxJ1D0lmIwjPZB0EvoWkQUQI0d8XELahY1c7Qesdhpjb2wFET1Ix2fiqDUZOG+O0+ly98Np10wgZh6uCQGzm7/59B6L1m52iAqGFEYPLgVA0tgJA1rackjhAa7kVn1sMy+hQh3GBnCD5aZvU7HCKcPz4Lh7gStqJDiV9IuWZN/d9RrO3jWPeeELKwReWm5O83G7Ada+1wJnW/Ui4KGBhTcbQWiJh1hAS55LAySS9lkzKMk8JG0qLic4mT/xcu0ZtfGaPDNZXeSMk+225nDA1nwfJtZMRuunLAPVOrfyG3luyAXg0mlglpYQjarDOe9dEeHLX4nsL+cg/5hrILc2bHU6aKx42xK0/Xn2g40Ar4MEuShnGhCqWOzdSoizWLu8Il
sessionCreation 2019-03-21T09:54:30.4987009+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 850
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 604277
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 850
basePriceNoTax 850
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 850
priceAfterDiscountNoTax 850
priceAfterAgentDiscount 850
priceAfterAgentDiscountNoTax 850
priceAfterClubMemberDiscount 850
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 850
dayFinalPrice 850
dayFinalPriceNoTax 850
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 850
basePriceNoTax 850
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 850
priceAfterDiscountNoTax 850
priceAfterAgentDiscount 850
priceAfterAgentDiscountNoTax 850
priceAfterClubMemberDiscount 850
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 850
dayFinalPrice 850
dayFinalPriceNoTax 850
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8268
parentID 8263
name מבצע כל ילד ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים
description מבצע כל ילד בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
shortDescription NULL
startDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1700
basePriceNoTax 1700
totalPrice 1700
totalPriceNoTax 1700
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 111ClassCl
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
2
array
creation 2019-03-21T09:12:21.8199939+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID x+NOsK+RMRuXz6FM7Dg/cF82evhAhdGy2nAICAp6nDTmxd3nc5q9mm4n7y0sW5TwgNGS9PIdidRsvUpQUSWUsxGyHb36zP/5dj7L/lrpdL56o821pWOrAeKLs/EmnrpB3yJAGO9554tAiaoTAqOwYtxOMcb2YSvNwjX6t1OCeF2ObqDN0jWPSROVyWp1ns9Jzdl3mZdHjmkYJqqqybtOQNWt+YCZmOSY51y71URqBz7Ukgl5dv8JzczBlj46pjdDVKfYU/omIND676T5cEsm8zY6qsiUrakmEF7JIQaSJ90AmGmaoXJ1Yqa6sJcdwugPuub06sZ84id/yw/GJT5utj/qfjDjbiJNa9Cv0LpWJGIuWlxsLdpOjBI6BDbZaIL+CQVaaD1/kfhHULta/rWFU3bcA4Q0lCE4R31xjPRajc/ShsrXgZKHwfKITXZbxvgZt2NR+lajNMuMzN4UZzvIGQrZBiE7ZYvrAXoZ7WzkvpZdZ4oboJqhbXYlAHITspWKdGoDDs2TGzN6x3KYr6vHVw0lg4NQRqN4XcQAvaEdf5OxcjqEjl4dnd/rOOhXd27jEVaH+eLufY86HjsCJA0NeAIaKDQiQ8YwT5bgPFdfXKjMAEiQAPhjzBWQ+aNIrajjlFBqzNOA2A6DcfJ2p1zjIibwn5uKu/pdRX9YndE0Tkm9LsjCMJzayLEfqwQJuweZI+3f1D5AH8pWIORWL0yDeNVF4BzOCZdBN8/mwSYJ+ZIYX/wb2PbBRSzDYE7S6yVvjtz9IEETlXKa9QA8I1ef2yqMOqHejvrKe2mRegsxcEhNDRV/CvCjfCOZDPxbxaWcDN8x2lxynmixv6kmMQzOltSoizWLu8Il
sessionCreation 2019-03-21T09:54:30.4987009+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 870
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 2
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 604277
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 870
basePriceNoTax 870
availableRooms 2
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 870
priceAfterDiscountNoTax 870
priceAfterAgentDiscount 870
priceAfterAgentDiscountNoTax 870
priceAfterClubMemberDiscount 870
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 870
dayFinalPrice 870
dayFinalPriceNoTax 870
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 870
basePriceNoTax 870
availableRooms 2
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 870
priceAfterDiscountNoTax 870
priceAfterAgentDiscount 870
priceAfterAgentDiscountNoTax 870
priceAfterClubMemberDiscount 870
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 870
dayFinalPrice 870
dayFinalPriceNoTax 870
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8269
parentID 8263
name מבצע כל ילד ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים
description מבצע כל ילד בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
shortDescription NULL
startDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1740
basePriceNoTax 1740
totalPrice 1740
totalPriceNoTax 1740
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 131CLSBCBa
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
3
array
creation 2019-03-21T09:12:21.8239933+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID x+NOsK+RMRuXz6FM7Dg/cBtvdunNaTWFQp5o0M5THKt6J9Ic02engW05YMbPaZnhW+kmn7yPMdTnVYsY/LX6yjX/dqIr9HUQMccULPDC7byijr4IK/Src1k5ZtRTOOctbrM9CogHHZC6KPN7Dx/hqMmQ07YhgA36Cp1dFiGTk67EhS0U0+7Mklb8/y8P6dLUtM25gLB25JhlYAfdFJy0X9qgLRulodyUTVPUZmT2Hn/u+TQtFZfXKOou/nLBQa90jbs+XHSIN5nuAka+bQSSkKq/L7X60vuNO0Rzck+/X47Hj4LJtpjb5LsnABykCJlN+KaZ5uj3vgZvCSgDKAeOKQmIJTLSlMR2sJdJ/+PK4WYvhN7Jb5dsfqXCBboaehrXRn8jf5ScymWv26rPsOS/uVgafGlV80ZaqIiM3sYzNLK49sAyW8uyKDdpQloQc4gyOvwVInMijKmOJDT3a/vgQ9hBZFAafLK8bz1TubGbFNktWATV4Hc22uyoVq0Lb8GQKOea7jNDgMlbY+8grFLj3XXr0b6Q6yVECu1AHxTAIM9q9STG1eZSgPq5Qh8A+pbyL6BEgHxXNwio2L87gYCyWfDWkeDbtHdnGVjj9Ba/Ay29nX63iMVrNZ6I51W4o2BGKsqLKL3YlGZXl1lTCReJqNzcbetNDos5qIATSkzJ7Qz9YfZdme5yKZKfoe7kQOtxXtJE6Dx44eonL0DoPnZWghPTepP0dG2XUAqmXsXlsIaQaoyyxBb1RoaTudPjx+VSeppgsqZS7kOkcCGWhViYrOhgIYRDb0tradczG7b3v22FT1QaXUnFEGChErtxqGlUze3kob/+IUdlOVh5Fiiwg1RsQ8/r3SbO
sessionCreation 2019-03-21T09:54:30.4987009+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 870
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 604277
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 870
basePriceNoTax 870
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 870
priceAfterDiscountNoTax 870
priceAfterAgentDiscount 870
priceAfterAgentDiscountNoTax 870
priceAfterClubMemberDiscount 870
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 870
dayFinalPrice 870
dayFinalPriceNoTax 870
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 870
basePriceNoTax 870
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 870
priceAfterDiscountNoTax 870
priceAfterAgentDiscount 870
priceAfterAgentDiscountNoTax 870
priceAfterClubMemberDiscount 870
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 870
dayFinalPrice 870
dayFinalPriceNoTax 870
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8270
parentID 8263
name מבצע כל ילד ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים
description מבצע כל ילד בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
shortDescription NULL
startDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1740
basePriceNoTax 1740
totalPrice 1740
totalPriceNoTax 1740
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 181CLSPVPo
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
4
array
creation 2019-03-21T09:12:21.8239933+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID x+NOsK+RMRuXz6FM7Dg/cIm3lfnOpvtUPvDXtAuCVPz5CthltsmeYZMJZOrfnyJEIH5JcrTY4mhQeGtgoxhcWI+2ZigmVrupCXYX4pqPTwWO363varGMgmFVnDmBWItaoXIbAx0ZRIs3R2nk4OODKbeNYC/xAV7vMDmyIx+QKXGvO286SVK37xSERuCMvA6bnRwcngi/3/FMhjewvFG+D7htSR4g0gkBNqaUUcM3aSzmuMCqsDJjqhDy+QanyADp2V6ZfM6k8qJSwKz5JdjYIPMZ0NYTwyIEoyJeuo2CkuI2SXhlzDcecFC7umipXBRv78d2AB/HkwzUhrYd6MJmMENbjn50ynoOk5oiNntazQnaTOtgvTi14yezK4PkhhMy8Xt8KxslwISb19UsfNcyRru64Pl27o8pMjSb3NW4Sjn+O0MaXYu2YRAA3FuOMuxnZxwTK9KFAiNCRpNA/YRQK2L1mE2MEH92Jm1IWwxfIGvBUHmvWPw+IhUexgO/u9Q/DkzIDPq6boC6IyJ1CDOcwCJBSyW1QGgqHPwMjVTR7juQnWW3jpzxQuxNBDJ7MmqMSxkvcHVLGYAzHcMB2ZjnkGm+X+GY+AOu1YTcmj/FB951D7kk9H99v+DkoGXiSZo1L0ZfJ3ofwC+QJTp5bWr1jTe5lEw6cGNHtcuyYradRq6Iir1Wcs24Ua3Euovyf8L5qyzmv6owCgk9PbBZAddQ4Jg63AvkRcuHBlABR8IYS6kuQD60GCRrdH450NAv46vIYfOevKiT7vJF0xzYKtNm/Kd8TszKjNo4il8b/7nJi/b/V+DD5zvkNTJA6TGrMlwEI+IErkCXSP5U/y5/r1M4/9SoizWLu8Il
sessionCreation 2019-03-21T09:54:30.4987009+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 900
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 3
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 604277
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 900
basePriceNoTax 900
availableRooms 3
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 900
priceAfterDiscountNoTax 900
priceAfterAgentDiscount 900
priceAfterAgentDiscountNoTax 900
priceAfterClubMemberDiscount 900
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 900
dayFinalPrice 900
dayFinalPriceNoTax 900
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 900
basePriceNoTax 900
availableRooms 3
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 900
priceAfterDiscountNoTax 900
priceAfterAgentDiscount 900
priceAfterAgentDiscountNoTax 900
priceAfterClubMemberDiscount 900
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 900
dayFinalPrice 900
dayFinalPriceNoTax 900
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8271
parentID 8263
name מבצע כל ילד ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים
description מבצע כל ילד בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
shortDescription NULL
startDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1800
basePriceNoTax 1800
totalPrice 1800
totalPriceNoTax 1800
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 191CLSPVPV
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
5
array
creation 2019-03-21T09:12:21.8239933+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID c0X2RXkJLh+Xz6FM7Dg/cF82evhAhdGy2nAICAp6nDRicL7f43zEbXcqeGB78/EoU1txar/Zpt11/tp5+TCv+RGyHb36zP/5dj7L/lrpdL7goKPxGxSsYqntdFgI0aMYuCL/85U8Ri4+O6kT/TnugGNXT8M/TJh2/Neps/hE3x3FXgw7uivYcw92kMrNBY/g1Y/I9vVoQYcjTXSFOEm9/bYC2CWmotPTTnmshFktCC74EjYnRkLO+F+yFKqUYtk/g9F3pLq/xK8APC9rb5Hn0A3fqwpltwiLJYNYPNRkZ28iYMP5cPpV6xAoRTRQWvfp3Vp3AW19npl1V0Ko6MeQ295zzzQ29sGvnVAaPmCg+TIkghhBCMLdXlmDyOAJ9xTikPM7RzNLkDiCwRB7Jpw71ET8Zyw+inNcvhnrf1PaBud8bqy47qAJNnkIbtI3sWHjARFMgyzD2W8pB6I+mOF8fs1DB7VIdCg9+tN66gRXzyR63/kRdVuPeyrpHVL9K7efIUZkHbdMaRh+DHZqL6lnZnGJWEy7DAiuaooseeV44089zGeV5OVoAOVPRGWepxubNY1u8XoGPCOUVC735W9w1vTeAcWcKNbsf9FhYYzfJJZl/uXyv2vMh37ACsrYeAKuJLn1eWBt8VpQqk9xdR7z6hohMFm9P6mdvKklflaRx3h7BYb9T7d8w/VD3GFc6RZUMtc+FXst/XGRJzu7+aKHh2fInbG8z6SX7CS45l1gZSsh1mTDlengqtoeAfONsXd2D07JDjsfjdKrYyzhOmJG4JMvjuvQk9ETcnUrSGOrq/6XlLqHVdGFC5uK1bNG1DmNVbGJe09TzqHLfgLf/p8yJCJRCncm1UpY
sessionCreation 2019-03-21T09:54:30.4987009+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 750
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 604277
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 750
basePriceNoTax 750
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 750
priceAfterDiscountNoTax 750
priceAfterAgentDiscount 750
priceAfterAgentDiscountNoTax 750
priceAfterClubMemberDiscount 750
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 750
dayFinalPrice 750
dayFinalPriceNoTax 750
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 750
basePriceNoTax 750
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 750
priceAfterDiscountNoTax 750
priceAfterAgentDiscount 750
priceAfterAgentDiscountNoTax 750
priceAfterClubMemberDiscount 750
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 750
dayFinalPrice 750
dayFinalPriceNoTax 750
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8263
parentID 0
name מבצע כל ילד ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים
description מבצע כל ילד בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
shortDescription NULL
startDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1500
basePriceNoTax 1500
totalPrice 1500
totalPriceNoTax 1500
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 31StandST
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
6
array
creation 2019-03-21T09:12:21.8279963+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID LxvAmj3rKUiXz6FM7Dg/cCS2ehIXh1GEBoqo26ytDri6uCj9//4vFYbtAmVKcGcEkss7sLFRVbiuSMQYCjUTHnr/sYpYfJAw5K9zvKH6fjLwmYWd41RmYomAHgsfzTv2Cp1pR1aMcruK2/JzhsBDARF2mx7x3UshWqJFARWGxwRh/ddyIYJE3DFVBvRmyCcEt9N2wRtkBqLELM+ARZ9mc/DsqbnsC8ASUBtX6pgiinhpvpJP6MKqh/nMNcXSjvEzinzucLO5i8yFD6bK18oUBevpt1htzsyFMdf4iQeOE8qlFr1mauKFvUlq/IFE9+z0Pv+ww0oZD1Gwmt47mCWvp4dEG6fGkgfSMSaHFUzAmdm4cz9HUe1ajBLWaV5iN1cZxaq54RugWjgQ3t4JVMrQ6XUJlqatyowRzVH7ht/3zFdAo2yuT+Ofvk1YAsh7f8CbOWZGB4U2qIEbds/4roDOySzd4bU7BPdK1kz6RMQR3JHy+zsdHnX/Lk9+Cr+ckM+SKd1xl/gwquW91FGNSFSOjFOgdoCmNXqYs2lTcdwApp4sdPz/JOWTr47ZNbVZRj6GJIteUcb/k07X0JedEEcjUtWAaFtszmr+BR0wJKMJ8Y5ra1MgcrYU52TP12mCf4iZ0jpPlw7Lkn/AR/3hMz3gNBzx4D8Gk5m+IyxyKFlPP3lRFQlHKRaqV4TjkMAyyLjKM8vzdTQfeP/icmvO8i5Mdz/nkccnSfZoxyubFpoJBE6AP5VngvNvHozsDFNyLmRjWRwh1jWif5us49qhMBLDlo+k1yzORApMrXep1JujJkd2IIjYdUHI0DvfMs3Wy1ZXtZtWHmIqmBijT6/JovaaC1aoZqQs0khwIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2019-03-21T09:54:30.4987009+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 1050
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 604277
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1050
basePriceNoTax 1050
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1050
priceAfterDiscountNoTax 1050
priceAfterAgentDiscount 1050
priceAfterAgentDiscountNoTax 1050
priceAfterClubMemberDiscount 1050
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1050
dayFinalPrice 1050
dayFinalPriceNoTax 1050
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1050
basePriceNoTax 1050
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1050
priceAfterDiscountNoTax 1050
priceAfterAgentDiscount 1050
priceAfterAgentDiscountNoTax 1050
priceAfterClubMemberDiscount 1050
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1050
dayFinalPrice 1050
dayFinalPriceNoTax 1050
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8264
parentID 8263
name מבצע כל ילד ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים
description מבצע כל ילד בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
shortDescription NULL
startDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2100
basePriceNoTax 2100
totalPrice 2100
totalPriceNoTax 2100
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 211ROYALRO
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
7
array
creation 2019-03-21T09:12:21.8279963+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID LxvAmj3rKUiXz6FM7Dg/cEIhKCAXoXVi/oY8QOdxxy5nbwNwqGYtcN5Kdw4B0z4Fj5PPMhYZkDxyWoMBuPlS/gkFCMAJddgh9y2q1AXIz5W5NzAEa0mzFve9ejyEusRxrFT2VdfeveCnoDqCoCSt0pIcdXyVFP80CMQjM09vdx5aOk/kO+W07+tZJpQaZ+5rzjuokHRItZsbxjQXhLqMVCFbK2NCYJ/VSR25iGxcUBKuRkMISgxOF5m7lvmmG+r9//0LNjfLFVw3S3LL4/X1JLWmIBB798Y0cH7ak5l5lCcIol96HkUWJe0av1xoFC70emNLxgrEVQYDO0/bMUa6DT/qfjDjbiJNa9Cv0LpWJGIuWlxsLdpOjNvyi2Ewf/afPiGcUZWSMhEGp0eUxU3E4STNcJ55rkhefyHByLEfg8S8OjFkd0yv8Ipo2CJKmxUTiZeuyyPhRSIgA8J2FUrlgnJmSnhRX4tl+vsCo4WUGvB4ZDal2RAfweaXtXWZLO8w5TeYC1y+/Zm+ZyCC0rdaSE0ofeACfhuSifxx3fC8wKcQPXomQXSOFYDzCNatUrQ4/bn4P5nze7dJLe+gwQ3ky2qT6qRhoSl3KURWRfYfD2GZ+or8ewdMKY3jzv4n73qJtnmY2efmWdCtN7TFZgNZpfdZ3x7ufbNVCiBRd6psGEAdOjoUmYcLZOFSGYIP9qGVX7a51f3NmhwDJR/oBPXB5OM21HN8XeknrnjCLXCxyAkgOUZgY+C1/DWiTUoZi8+n6AZjiTrgsQy7NYunyFKAw/xaUYTx567AzJSqmzJPIPNRpkdUBxkZW37Zs4VhEX7KGNcqczyBj37yGwx3Jx+6JtT9oYsfg1MhIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2019-03-21T09:54:30.5026989+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 1950
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 604277
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1950
basePriceNoTax 1950
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1950
priceAfterDiscountNoTax 1950
priceAfterAgentDiscount 1950
priceAfterAgentDiscountNoTax 1950
priceAfterClubMemberDiscount 1950
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1950
dayFinalPrice 1950
dayFinalPriceNoTax 1950
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1950
basePriceNoTax 1950
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1950
priceAfterDiscountNoTax 1950
priceAfterAgentDiscount 1950
priceAfterAgentDiscountNoTax 1950
priceAfterClubMemberDiscount 1950
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1950
dayFinalPrice 1950
dayFinalPriceNoTax 1950
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8265
parentID 8263
name מבצע כל ילד ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים
description מבצע כל ילד בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
shortDescription NULL
startDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 3900
basePriceNoTax 3900
totalPrice 3900
totalPriceNoTax 3900
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 231ROOFTRO
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
roomsAvailability
array
roomAvailabiltyList
array
0
array
hotelID 10463
fromDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
toDate 2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00
adults 2
children 0
isLocal TRUE
customerID 353
priceCodeGroupID 388601
cachedCustomerID 145
infants 0
clerkKey NULL
roomPriceList
array
0
array
creation 2019-03-21T09:12:18.2854665+02:00
roomCategory 111ClassCl
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 1700
totalPriceNoTax 1700
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID +U4KtPS0VI6Xz6FM7Dg/cJTn9rdOs4w1rwOykqJ8X2Ksm5dWRW7Kq3Ow464WAX/bkWaTw9mUTS3Svo5N75TXsQQJPiMZh/GYFuivO9QH8v4uHevKSLN9Bpkrfiic3X+lXK+pU2zf2WeSNrflk+EyzVipWkI7kdmufKTav760cYM2qg+aDSTvksdbXTqRgpgiiP/Zx+7m2NtewsJaeTrncFe+eANCrVbBzMZiRYeVbw4SkNOr53TnXOKiOOt7cK0Zel+eDPNfL4PhaSRLA3VG+j/q8fTMLP5mcTGyUbTe3j5ZIDF0wtaFqr615ZzW8XYhPCS4Vhb/PLE062wq8RxfwntVBPqfLZeZZDzxSSZoqUovROTM7BsAaRjnfaAmLYQuiM1vd1a76tTob09WCubZPdcQI4+1JyKuigssaj9qMaCwTabeC5LaZsxJxmAXg4HjAkvJjUnaRlb8CvErykUjRdjOXIo/nkJo0WsSBK1Uwjmra0S6x5zcaJG70n/Zx/RPwycnmfnKxGQhEBjxfL1pju+ynAQE+GjOTbLaMa46Rb16Z8dsj50QGRx/tc0xXfL/TnTuhdbFQLtPas0wj0IjYH0KcupA1LM5GaJ7JllbiuvxpxQ8t1CfTeNpwGW0JP53PcIYGcWnASU5mA3Tcp8w0T5rcbA7e5n7hmIwsTIDenbLXbTUl+QDLPdT9SQ1zv0E+fDTEbAhzm9YkHDyRFMPRA0yjgZvFMiNBRKUhlhXi5SnfkYc9D6GNuHefWNDyLLvNVIpk8236k6XYxjjD08mq6+upA2BCRWxvkO8G/7MbbMiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2019-03-21T09:54:30.4826989+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 850
basePriceNoTax 850
availableRooms 5
priceAfterDiscount 850
priceAfterDiscountNoTax 850
priceAfterInternetDiscount 850
priceAfterInternetDiscountNoTax 850
priceAfterAddOnDiscount 850
priceAfterAddOnDiscountNoTax 850
priceAfterClubMemberDiscount 850
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 850
dayFinalPrice 850
dayFinalPriceNoTax 850
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 850
basePriceNoTax 850
availableRooms 5
priceAfterDiscount 850
priceAfterDiscountNoTax 850
priceAfterInternetDiscount 850
priceAfterInternetDiscountNoTax 850
priceAfterAddOnDiscount 850
priceAfterAddOnDiscountNoTax 850
priceAfterClubMemberDiscount 850
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 850
dayFinalPrice 850
dayFinalPriceNoTax 850
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
1
array
creation 2019-03-21T09:12:18.2854665+02:00
roomCategory 131CLSBCBa
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 1740
totalPriceNoTax 1740
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID +U4KtPS0VI6Xz6FM7Dg/cJTn9rdOs4w1rwOykqJ8X2J5PYV3SUOleEYOFcSRLV2KoDsN+wd933JuA0AVCyFREWZy3jpwV/Nah1sv9Wk6eWcLzWJfWXrmI8tODr4UkY22jc8B2bggVlXHqrjJdm3b8sBpFEJRRGgh7uJWze1HaA9V79EZZ2SR75DPep6Zc2tB/jbjjh4rYMbvz2tI7zUvoFA0lQLB9aLW512k5MrN7ehWh6bAvorj7DwlzOyXgUgBDjEvT8i8WEPtAEf5w1x2sZ4iFZUZLvwutgpQv8LQM/iicyDKaTeyGL0YCf137tGXdEfmzUJEF6B8fvjjP0p/at2y1U0/a47mSOhpuXKNuykzJNDrI0elQWoVu6oObJg5u/XlpQbT9Ll8Np7kel4SzRASxHcEMJPM2K9POqtWmEN9ZdmImE0yY8YEKpBkjpHqeSXOuCtmLnBolmhHwwdQsKCNXTiz4/hwJwrSQumLvUgVxq8EafV20qhC++Lhqbd/zoSjYeo2OAszDPUfO0b18A7hgcD+K82+6QGOCo9ph9bT+ZGe8aEXx9V0JL15Rb80nFdsziL9kA1YAp6/oie0aiLPVkposDxnsQhUXVBlXIAcVM7kKkfMvD7rZbGoMgiwiO0/5aqAHEUzjqbRFS6e+bPOT3o6jGcWOgNAPhVXr7FhxP6jtbSsV/9pdcW7K+kPvu1I8Ue+f9D6KGtPYzdatulfwQMR/CKa/zWzPAxLfSoUl0P8zmoYd3OvE/1MIJx/9oWKQaJb/0NK7WtYvnGnmVsOiJAZIiw2GxjiSV9GUWIiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2019-03-21T09:54:30.4826989+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 870
basePriceNoTax 870
availableRooms 2
priceAfterDiscount 870
priceAfterDiscountNoTax 870
priceAfterInternetDiscount 870
priceAfterInternetDiscountNoTax 870
priceAfterAddOnDiscount 870
priceAfterAddOnDiscountNoTax 870
priceAfterClubMemberDiscount 870
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 870
dayFinalPrice 870
dayFinalPriceNoTax 870
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 870
basePriceNoTax 870
availableRooms 2
priceAfterDiscount 870
priceAfterDiscountNoTax 870
priceAfterInternetDiscount 870
priceAfterInternetDiscountNoTax 870
priceAfterAddOnDiscount 870
priceAfterAddOnDiscountNoTax 870
priceAfterClubMemberDiscount 870
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 870
dayFinalPrice 870
dayFinalPriceNoTax 870
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
2
array
creation 2019-03-21T09:12:18.2854665+02:00
roomCategory 181CLSPVPo
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 1740
totalPriceNoTax 1740
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID +U4KtPS0VI6Xz6FM7Dg/cJTn9rdOs4w1rwOykqJ8X2L6g79R8ueW8F8LR777R1+p7vS0zb3v3aVp2026r1aYvVVrSXRYp71Ofj4Pm2IAVANPNC1JzixzpWUeOKcswvB6triG/JM6kRfJNQRgJfg/A+y/a9ki1dTMO1F+fWqs8Xdhj/O1skSXRVP0mJXxqoGbms9rwBISJZYOXJAludbK+aBBX00WRTQE7pNKjCZ7pqOHLyx0HpkyzpE47BSlC6EfjkUGeg7TCGpWqiq3NzsgtQq8NykfqUN+3PNW2zQPNddIWov3bk82W4x1jQrdF4UEDplls2attl3TGx0oYFCWbi+s3SHXn9GzYsl4Wks3Cl2shz8klI+uMDtzdv+NG47WmvDStJZa/js120DhfvEKwsHe4k3c6653hsx8dJt7BQpujraQCPHRkmTfQWEIqrr421R42/ngXwOIGqTpf8IELtMixpMPqEfyufNHpAdUxLCExUkj1spmYr7bgn4N046+cM2Qo9bHsJUT4ojD+JYYywWDa1YrKbmsliXtpWI9zelpnqpil0nZYpuYnqtSYuJRdZYPqPudQMmHaK4w4MaUfkG+8NbqD4twvSy+Ne6o7ziIjeNeUFDKMpHU+BkXT1KmdAYm1Y/pg3uWq+M59eQ32/jRHEIQ8i+svFv91yuNk3GWDCA124iCfiMEB5DapB3A6NwoxscTSxvZMgIAWbY+4H4zQuOiQZ9+HMfKwxmcUMJIDOEkr+wS8JaLtWPUwemPYBU4/Mg1glLyOARgCmQTCqQhLtjo/minDfBKlvJy/ghUbEPP690mzg==
sessionCreation 2019-03-21T09:54:30.4826989+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 870
basePriceNoTax 870
availableRooms 5
priceAfterDiscount 870
priceAfterDiscountNoTax 870
priceAfterInternetDiscount 870
priceAfterInternetDiscountNoTax 870
priceAfterAddOnDiscount 870
priceAfterAddOnDiscountNoTax 870
priceAfterClubMemberDiscount 870
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 870
dayFinalPrice 870
dayFinalPriceNoTax 870
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 870
basePriceNoTax 870
availableRooms 5
priceAfterDiscount 870
priceAfterDiscountNoTax 870
priceAfterInternetDiscount 870
priceAfterInternetDiscountNoTax 870
priceAfterAddOnDiscount 870
priceAfterAddOnDiscountNoTax 870
priceAfterClubMemberDiscount 870
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 870
dayFinalPrice 870
dayFinalPriceNoTax 870
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
3
array
creation 2019-03-21T09:12:18.2894662+02:00
roomCategory 191CLSPVPV
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 1800
totalPriceNoTax 1800
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID +U4KtPS0VI6Xz6FM7Dg/cNV5MO4DdREzrwOykqJ8X2JC0TluQ7qN5V8LR777R1+pLnmXsHKJzHIH3YMei/Weediog9pV8jqofj4Pm2IAVANS9zzuQER82xWb/hrT0j7SWg2K/ZwuQT6QRdK+c1MnzPegxfZUhkHuAK9AoD+ZUInFcoYr/CEs5GlA2a+EQ+GRDqADbtliwXspKGLX4XCfD8Lcbs9hBDTcxeah9js3Z/pYct2TlxnZwP8S7T5vhUGOuVt/oehawMyLrNjYBNS8kX4bOYJbtqAkO3rV6m59wSc61P/NRlnI0DlLsbwpfhAEuWdABQvT4hzXf81h0DNkFGyrYZBal+Oqb3WdVIVYc+dK6Yrd44/yAGQhfV3hjyex6YsBnNQgVJoPaQzhRuG/jT1Nk7Z3gcUK/VEbn6YxxPXgHSo/mXsgnJ/d2VsiRvBr9twhha/uzB6OznqQ2cCC3FsKIYmzD48noGAjrRwjia4ae85avdURg3puRjPINBkn0TBO8+7b17zofMUNnw00wttbwn3l1HwqNHRJfzTRbjq57e9WBAPoL0I2jO+JnMJWZUlIzzvCYi7q+x7TvgE8ZUlCClWKOFtwyiI3l7B24tayttL6VGfmqcXqLG/VbjPLEXlNkHw0vrWEtVLPlCvItqtxN1K+TMcGyW44smeJijHzgQUrWHdAigeoIwgv7uUHZqcm1jOIFDSvFYL8xIn41338V8HQvipy0h8zv34/TN50BuHx0nKk1UER37REAbU9sSgwIFb0Iwec7q95weTxhmmsMMVmJAdoupTsBqCAQHn7TK4YNxAyMSJRCncm1UpY
sessionCreation 2019-03-21T09:54:30.4866988+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 900
basePriceNoTax 900
availableRooms 4
priceAfterDiscount 900
priceAfterDiscountNoTax 900
priceAfterInternetDiscount 900
priceAfterInternetDiscountNoTax 900
priceAfterAddOnDiscount 900
priceAfterAddOnDiscountNoTax 900
priceAfterClubMemberDiscount 900
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 900
dayFinalPrice 900
dayFinalPriceNoTax 900
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 900
basePriceNoTax 900
availableRooms 3
priceAfterDiscount 900
priceAfterDiscountNoTax 900
priceAfterInternetDiscount 900
priceAfterInternetDiscountNoTax 900
priceAfterAddOnDiscount 900
priceAfterAddOnDiscountNoTax 900
priceAfterClubMemberDiscount 900
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 900
dayFinalPrice 900
dayFinalPriceNoTax 900
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
4
array
creation 2019-03-21T09:12:18.2894662+02:00
roomCategory 211ROYALRO
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 2100
totalPriceNoTax 2100
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID +0Wiv2rnzcqXz6FM7Dg/cJTn9rdOs4w1rwOykqJ8X2Lj3RXVKEg3UsFtk2PlCr/ITFZ65nQ9skVRGHY7Fp3QOxMvzvnbGREdsp0sCyxt2boAYJ/mee1ZNqC/AFQIRgVS2WkUraHPKKKpX/E6BpcW7VgGU9d/a3G/5UCRCz39IKLwjcLxHGiki7TP3/OCotP6fp4t18syA1jQzgTJcVFkOl38LDYgqgkRs7/Yfx4tiKI12eg1zYwlrYZpv/zUKEAURbty3BhMd9KhukAbDXY+m+6ksjzTc7+UzndqYRimIP78wOI8NMvNh/q+JkoAyQrYDS8pkU73Pr+PvVAGfYYZN0i16UAEYzU3QjkxPyRQCXQZ6hFC9nLjhKUBqf3O3GyNaBTQOqaRzTDYhFtGhshk+ybGU6XBsPIezfZon21Z6i37cHO8mKjdM8rV4qQf8Kfwf00JvKfxIXjzx2/SAF0bYxBiUjKOSHMMCTU6hmB8E9sdjZhqtd1xbVmG5zydTu6ozuy7YrwVzOej/aNfP683ppyIxgToWuiRsGKqy84W9Q1wymlsY5tvUbw3B8iot7P+nuXw6zVuKofPz9rKRImcyr0UhqFL1qh0a+zdE68BT11QCfVc+5JhVCp7Hb0TgTf/eRT5j9q5SCvOqbzKf8EbyHw5ht6XczAncIa2hjZIPGe6cW52lD010Etr3pAmVzb54sk5uwaWfn43WaHmL1aPgw6oQIgF4+hDtAlMjzTN/F0dBHGMXuxk4JukBYrmp6TJwd8vimjkI0iD6SReEU6mTTj8ithc88xRS38XFffKraXUqIs1i7vCJQ==
sessionCreation 2019-03-21T09:54:30.4866988+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1050
basePriceNoTax 1050
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1050
priceAfterDiscountNoTax 1050
priceAfterInternetDiscount 1050
priceAfterInternetDiscountNoTax 1050
priceAfterAddOnDiscount 1050
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1050
priceAfterClubMemberDiscount 1050
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1050
dayFinalPrice 1050
dayFinalPriceNoTax 1050
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1050
basePriceNoTax 1050
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1050
priceAfterDiscountNoTax 1050
priceAfterInternetDiscount 1050
priceAfterInternetDiscountNoTax 1050
priceAfterAddOnDiscount 1050
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1050
priceAfterClubMemberDiscount 1050
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1050
dayFinalPrice 1050
dayFinalPriceNoTax 1050
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
5
array
creation 2019-03-21T09:12:18.2894662+02:00
roomCategory 231ROOFTRO
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 3900
totalPriceNoTax 3900
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID +0Wiv2rnzcqXz6FM7Dg/cDy82HXvFE0rKQM4X9eRTOL4+Esbs26twqZSM0nmlsRAH9KlrUM8IUyEJY4NChfGMXnd+9TPDyLemz5v7JrAfHVl1peWE0x5rXcwOvo7B0hzM3AvwoB2fEsOmLTsMj1XBlB+2o0kZH14d5dr4AN/1vEGw28S/tKvtAIklEi6BW/6Y+OhGDLVM7zGY08rzYSH3XYI7ezF1SkC6A4zx7EwWBv4BHNMIOCxO0DyCesSrCpTuh/q4SVsSjCJoyn+pcNTkXCyWESF/DsI7vox0pbPL5wk/JsjAc67QfUKPcnLIrKGrZto7u4TlmH9ZhyHjlWylL5pvlS41Tr5233l7RIpIw7jYMd8QIEVMk6OGRNaHh14kHHCE3lHZ4eP3csEU5Cmn3IpLA2wpRtLeccxrIydsvizZvie4W8oysi4+FCGr4tg0/KIkq+JY+Zcal9EQeytZ4bpscKMrDNbBjk9iJPt/LuIwgJAFZ5SW+Vy0e6jnUBLkDvGcDgJF9vLOEAmhoCljFE++o0Aknx3XRSkK5AfBwed0EYqvmAsNxNOHVuAh+xE7oejKWlOgtXY8KdP8s49qpXsCoNAM6op9Tng1D4gZs7x4PRNn51YlFJAPD5vl7lPIr/Ymo5uATSAZJpN1ayR+ELMIDlrKOB3TP0Mec5LuZBYcB4ysLERezDCCWJga2ptu35OfuMKDmav7ie+tduPW22rSzDubYGA1zXSf49cbPcnCs3cEcR5wW0eB58enubhcmLGsEObwqqBmB1vIJvHMQCwuEhfUvZLNZ6bwTJ6nMfUqIs1i7vCJQ==
sessionCreation 2019-03-21T09:54:30.4866988+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1950
basePriceNoTax 1950
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1950
priceAfterDiscountNoTax 1950
priceAfterInternetDiscount 1950
priceAfterInternetDiscountNoTax 1950
priceAfterAddOnDiscount 1950
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1950
priceAfterClubMemberDiscount 1950
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1950
dayFinalPrice 1950
dayFinalPriceNoTax 1950
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1950
basePriceNoTax 1950
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1950
priceAfterDiscountNoTax 1950
priceAfterInternetDiscount 1950
priceAfterInternetDiscountNoTax 1950
priceAfterAddOnDiscount 1950
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1950
priceAfterClubMemberDiscount 1950
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1950
dayFinalPrice 1950
dayFinalPriceNoTax 1950
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
6
array
creation 2019-03-21T09:12:18.2934650+02:00
roomCategory 31StandST
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 1500
totalPriceNoTax 1500
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID GFcYmIywi4eXz6FM7Dg/cJTn9rdOs4w1rwOykqJ8X2L/fzS0CI3UKgTgKX5uXEcjIsOMY0SOOHJDy3EOTHCyHWZy3jpwV/Nah1sv9Wk6eWcuHevKSLN9Bpkrfiic3X+ljc8B2bggVlUvWFPCVS81YI7Uvk3+Z1lihAX+oV77Vgo6pILRUjFv8RmRDN4MjArcTkkTzxzIgCtoQ/dYBEp/HujBSE3hZzgORYVGqNd2IlPEFGJs32d6T2cMRAAr8CpKxxJU7vdEW8ZfIug8qpUia2SM4DnOaVVFSwSe2n0Rmj3FLRl3FxDxzxDUgfVMJaC2GSpc0U/KaMboPXsy3f27m3Z/shmJIMxzuhkBlf0K4G2vYsO/hLsdYRGsA0SeT6xFEgELUZpET8X2VEUxOTbrUKfrNirLJdGfgNseilajo6ytUDNvmhygDWBrOc6jDE0yhU59ClOyQHEwpXHYdkcqcSflmk4al667gG3XK8qbIRxakBVpPPGnnS0VTCFKcE5RfaqgafKV8EsdTYUqifkgIuYZxjq0jOUqcirUAUedWkeVwP0XR5kzC18eMZH/YwPAiWocPBvdQ4HNdGVqxx381+Qfeuu3qfP8Psf07sBD42FG2DV5WJxPhUjDUwrolSwMDfqUhr07ZF26YIT3Ow2m638xB+REf6d8h62BlczEn752MPVvyt5enZZ+MQ7I/C0QzxVxrGZvmp85D/nKuMmDV2BIX2EDlUav/xEYFIP1Wh+rpfOnYgigwST8uZfOT1mkIaOcaY0RwObM6krWW85puoq6C1qrTstdh0LjWc/PrhYiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2019-03-21T09:54:30.4866988+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 750
basePriceNoTax 750
availableRooms 5
priceAfterDiscount 750
priceAfterDiscountNoTax 750
priceAfterInternetDiscount 750
priceAfterInternetDiscountNoTax 750
priceAfterAddOnDiscount 750
priceAfterAddOnDiscountNoTax 750
priceAfterClubMemberDiscount 750
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 750
dayFinalPrice 750
dayFinalPriceNoTax 750
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 750
basePriceNoTax 750
availableRooms 5
priceAfterDiscount 750
priceAfterDiscountNoTax 750
priceAfterInternetDiscount 750
priceAfterInternetDiscountNoTax 750
priceAfterAddOnDiscount 750
priceAfterAddOnDiscountNoTax 750
priceAfterClubMemberDiscount 750
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 750
dayFinalPrice 750
dayFinalPriceNoTax 750
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
7
array
creation 2019-03-21T09:12:18.2934650+02:00
roomCategory 71STD PST
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 1600
totalPriceNoTax 1600
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID GFcYmIywi4eXz6FM7Dg/cOU24nh8dXXM6V8LaFTTte4BPkJTHKDYtUTZHdwt9jYyyLknS4szsqiZ0iP5nTy3rxuhbcEv701AeykH6IQZ6u1Qz4lp9easDSRUJJ4OBMt+hzXOzgjHLMaj+FjS7z1QOvWdWpc0KP/srq2xZReIiPW3KH1ykwBngJztWjD18KovgB4jEgqtv7Gr6YFIjwdWshm9k4cSyk43Paw5qhs6aGlUk+Ku7HMSk7bUSgTImkxT1agwspNuEkQ8ymfbdOmsrlRv6zRS9ifr8B0M0mfgYT+CnKGDAtH0vFLguhTScaoLLcBlowwV/kHIDo/CnSvbmi05hD7S7y6VusuZVEiIJRCFxJxz9iGYxuPe8w19ibSB79SjPajeVkrROwa931h+OyvN4Ydta5dLqMrZOluiQg/kxx+hsPFugHnkEIiuT3DERFirJ8YBKDImZB7vAznJrjq3qyLXj533vCwF/ra30axaafCAdhdV76huuZvl3FGpvJDVXt0NnIqHvBT94GJXiseV4DkcunShUTE0jrysGlxLg5UFg5LVhqZqFw9f8V+2Z/v2j2r77mOrwb4pKr7bCXbVaB/x2cEW3fgvszR8DviTQMT6/29VnWnWO2N3+R9pCYRaFS/97hutOpaZvyoLq/FpGR0EfyJdFSZAljQIPMaMgEzTOm+aZ2m7ui1hdwJLoJeGBqRSYDuPhPq/qkUIv/Hubkd15FKK/jMDzCZbuCVf29duJLQG4j/E6mbzXAjs7EG/apEl8Te1vWnFeXscXDcwtzMdu9q2SAF4c769exMiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2019-03-21T09:54:30.4866988+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 800
basePriceNoTax 800
availableRooms 5
priceAfterDiscount 800
priceAfterDiscountNoTax 800
priceAfterInternetDiscount 800
priceAfterInternetDiscountNoTax 800
priceAfterAddOnDiscount 800
priceAfterAddOnDiscountNoTax 800
priceAfterClubMemberDiscount 800
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 800
dayFinalPrice 800
dayFinalPriceNoTax 800
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 800
basePriceNoTax 800
availableRooms 5
priceAfterDiscount 800
priceAfterDiscountNoTax 800
priceAfterInternetDiscount 800
priceAfterInternetDiscountNoTax 800
priceAfterAddOnDiscount 800
priceAfterAddOnDiscountNoTax 800
priceAfterClubMemberDiscount 800
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 800
dayFinalPrice 800
dayFinalPriceNoTax 800
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
requestDescriptor 1
isClubMemberResult FALSE
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
discountPercent 0
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
pctList
array
0
array
hotelID 10463
languageID 2
priceCode מחירון
name מחירון
description מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
picture1Url NULL
picture2Url NULL
isCachedData FALSE
apiStart 2019-03-21T09:54:30.3628325+02:00
apiEnd 2019-03-21T09:54:30.4538494+02:00
{"error":false,"warning":false,"message":null,"remoteServiceUrl":null,"data":{"packageToBookPerPax":{"packageToBookList":[{"requestDescriptor":58812703,"packagesList":[{"creation":"2019-03-21T09:12:21.8159999+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"c0X2RXkJLh+Xz6FM7Dg\/cHlmJdji+9nm\/Jo5Bosin95BsMjSlGW31wKSgTBEC8vUY\/MAB2PaCRrylV5mQVloV5EMhYFZCHYRQzreRqrjIFyv3jm+KrhE3IoX7cHyg866IerZwPShwc+B6GDkyG7qDOH8DEkrY8VEIb54GCivbaI4nRrtQ0GwYe2q2bszKle+7+rd0E394CWP3gNKYO5yF95TWuU7UoQ8z+2G2rVlWDBXu2l64gZeZqHKcWPep2YPS+ZiaFkVQptSwKz5JdjYIAl4\/eqWTzqLFkxNSCYczh8LnLFhz2prMeUqWp1UT1RqzkpjxRGTZ6RpZxWopBiEWCTlsOtSdYtfAAX05i46IAAMO+mYwoOReOYxgbz3TdpJPx7vIF3frKtL2pD\/vkD3KQN2d+L1dfx+Ibuj8vqe6AlqiScB1iYB68p7bhjWAl3ZbVKgtNkE4VUyIqkLDG1PDM7IUtp2S8BpFrAQtlgjIPt7O7pKW7QchrBkQkFtic+NLY6OMdkuFIO+0O0Uw4BqhD6SU\/dwPMD6VaritJ5GSGAklZeVxRRSV9\/LAu9Bf\/\/sIB7PdQH3aWxLsLJXiTmGqdkaa+h5KlFIP5xAU5L9UeSlBtDiEXzw4r90hpxo5XRWv6McanNHXvvC02pcJ0n7KyCqAj24lzHCNOVQYJVgZzosXvmixhwVma5wPh\/G0InAWkiXz+4wWESBY8aRFUDk4LDAntxhlVfbX6bl0cQqANVI78hjpWfB3vs\/33mRlW5YOUzdKYBW8Uzr0uABiJq5QPHo2GoVNXUEvyInMlYMHmfmwPHAZro8zENJY6R5J9gTs6AhIm42YncOht18DlTGy9SoizWLu8Il","sessionCreation":"2019-03-21T09:54:30.4947061+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":800,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":604277,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":800,"basePriceNoTax":800,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":800,"priceAfterDiscountNoTax":800,"priceAfterAgentDiscount":800,"priceAfterAgentDiscountNoTax":800,"priceAfterClubMemberDiscount":800,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":800,"dayFinalPrice":800,"dayFinalPriceNoTax":800,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":800,"basePriceNoTax":800,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":800,"priceAfterDiscountNoTax":800,"priceAfterAgentDiscount":800,"priceAfterAgentDiscountNoTax":800,"priceAfterClubMemberDiscount":800,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":800,"dayFinalPrice":800,"dayFinalPriceNoTax":800,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8267,"parentID":8263,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3 \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3 \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1600,"basePriceNoTax":1600,"totalPrice":1600,"totalPriceNoTax":1600,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"71STD PST","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-03-21T09:12:21.8199939+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"x+NOsK+RMRuXz6FM7Dg\/cEKmu8pUvDKn4nKnjWPZjuhVPOPZ38s1cr11X9FAkt7ifo2gSO9oJEA9w8QyxWXctGqGhI4c4bUmCEdP3pJVkkEz0rY1aAoefrsZUYY8B8MA6f8sCgdH5vf7z+XA7O2SHLZ8mH82vNWor5KeQxyfEq6BeTO60R5gMvJy0U5R6dwr6LxwFmFQChFv4lHoQgbc++iZwnaO33Qt2yJ4osRkAzvgKPUq2XcKjcWJhTcmlBYXmE5PuFcqss6l1GK5R+9wBud9PBBAVeWBNzLC\/QkFLuKdPPIBviQEW\/RDPkAwA1YxxJm\/rARXFbfb72f\/BeTVcQGl+ssxSY0lq0WRDXUHOVrVM0NnAIuRxWwzXmE8AMxtMm8Ftf20wn0tzU2nsRGT0pcZOTQcZTsTmIPfK6lsClGq\/9hYlbQWZ\/cNLWWehmmNZtVT9VpJp+JHq5qIla9X02GuS0AhHn8CxJ1D0lmIwjPZB0EvoWkQUQI0d8XELahY1c7Qesdhpjb2wFET1Ix2fiqDUZOG+O0+ly98Np10wgZh6uCQGzm7\/59B6L1m52iAqGFEYPLgVA0tgJA1rackjhAa7kVn1sMy+hQh3GBnCD5aZvU7HCKcPz4Lh7gStqJDiV9IuWZN\/d9RrO3jWPeeELKwReWm5O83G7Ada+1wJnW\/Ui4KGBhTcbQWiJh1hAS55LAySS9lkzKMk8JG0qLic4mT\/xcu0ZtfGaPDNZXeSMk+225nDA1nwfJtZMRuunLAPVOrfyG3luyAXg0mlglpYQjarDOe9dEeHLX4nsL+cg\/5hrILc2bHU6aKx42xK0\/Xn2g40Ar4MEuShnGhCqWOzdSoizWLu8Il","sessionCreation":"2019-03-21T09:54:30.4987009+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":850,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":604277,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":850,"basePriceNoTax":850,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":850,"priceAfterDiscountNoTax":850,"priceAfterAgentDiscount":850,"priceAfterAgentDiscountNoTax":850,"priceAfterClubMemberDiscount":850,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":850,"dayFinalPrice":850,"dayFinalPriceNoTax":850,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":850,"basePriceNoTax":850,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":850,"priceAfterDiscountNoTax":850,"priceAfterAgentDiscount":850,"priceAfterAgentDiscountNoTax":850,"priceAfterClubMemberDiscount":850,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":850,"dayFinalPrice":850,"dayFinalPriceNoTax":850,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8268,"parentID":8263,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3 \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3 \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1700,"basePriceNoTax":1700,"totalPrice":1700,"totalPriceNoTax":1700,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"111ClassCl","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-03-21T09:12:21.8199939+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"x+NOsK+RMRuXz6FM7Dg\/cF82evhAhdGy2nAICAp6nDTmxd3nc5q9mm4n7y0sW5TwgNGS9PIdidRsvUpQUSWUsxGyHb36zP\/5dj7L\/lrpdL56o821pWOrAeKLs\/EmnrpB3yJAGO9554tAiaoTAqOwYtxOMcb2YSvNwjX6t1OCeF2ObqDN0jWPSROVyWp1ns9Jzdl3mZdHjmkYJqqqybtOQNWt+YCZmOSY51y71URqBz7Ukgl5dv8JzczBlj46pjdDVKfYU\/omIND676T5cEsm8zY6qsiUrakmEF7JIQaSJ90AmGmaoXJ1Yqa6sJcdwugPuub06sZ84id\/yw\/GJT5utj\/qfjDjbiJNa9Cv0LpWJGIuWlxsLdpOjBI6BDbZaIL+CQVaaD1\/kfhHULta\/rWFU3bcA4Q0lCE4R31xjPRajc\/ShsrXgZKHwfKITXZbxvgZt2NR+lajNMuMzN4UZzvIGQrZBiE7ZYvrAXoZ7WzkvpZdZ4oboJqhbXYlAHITspWKdGoDDs2TGzN6x3KYr6vHVw0lg4NQRqN4XcQAvaEdf5OxcjqEjl4dnd\/rOOhXd27jEVaH+eLufY86HjsCJA0NeAIaKDQiQ8YwT5bgPFdfXKjMAEiQAPhjzBWQ+aNIrajjlFBqzNOA2A6DcfJ2p1zjIibwn5uKu\/pdRX9YndE0Tkm9LsjCMJzayLEfqwQJuweZI+3f1D5AH8pWIORWL0yDeNVF4BzOCZdBN8\/mwSYJ+ZIYX\/wb2PbBRSzDYE7S6yVvjtz9IEETlXKa9QA8I1ef2yqMOqHejvrKe2mRegsxcEhNDRV\/CvCjfCOZDPxbxaWcDN8x2lxynmixv6kmMQzOltSoizWLu8Il","sessionCreation":"2019-03-21T09:54:30.4987009+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":870,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":2,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":604277,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":870,"basePriceNoTax":870,"availableRooms":2,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":870,"priceAfterDiscountNoTax":870,"priceAfterAgentDiscount":870,"priceAfterAgentDiscountNoTax":870,"priceAfterClubMemberDiscount":870,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":870,"dayFinalPrice":870,"dayFinalPriceNoTax":870,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":870,"basePriceNoTax":870,"availableRooms":2,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":870,"priceAfterDiscountNoTax":870,"priceAfterAgentDiscount":870,"priceAfterAgentDiscountNoTax":870,"priceAfterClubMemberDiscount":870,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":870,"dayFinalPrice":870,"dayFinalPriceNoTax":870,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8269,"parentID":8263,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3 \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3 \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1740,"basePriceNoTax":1740,"totalPrice":1740,"totalPriceNoTax":1740,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"131CLSBCBa","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-03-21T09:12:21.8239933+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"x+NOsK+RMRuXz6FM7Dg\/cBtvdunNaTWFQp5o0M5THKt6J9Ic02engW05YMbPaZnhW+kmn7yPMdTnVYsY\/LX6yjX\/dqIr9HUQMccULPDC7byijr4IK\/Src1k5ZtRTOOctbrM9CogHHZC6KPN7Dx\/hqMmQ07YhgA36Cp1dFiGTk67EhS0U0+7Mklb8\/y8P6dLUtM25gLB25JhlYAfdFJy0X9qgLRulodyUTVPUZmT2Hn\/u+TQtFZfXKOou\/nLBQa90jbs+XHSIN5nuAka+bQSSkKq\/L7X60vuNO0Rzck+\/X47Hj4LJtpjb5LsnABykCJlN+KaZ5uj3vgZvCSgDKAeOKQmIJTLSlMR2sJdJ\/+PK4WYvhN7Jb5dsfqXCBboaehrXRn8jf5ScymWv26rPsOS\/uVgafGlV80ZaqIiM3sYzNLK49sAyW8uyKDdpQloQc4gyOvwVInMijKmOJDT3a\/vgQ9hBZFAafLK8bz1TubGbFNktWATV4Hc22uyoVq0Lb8GQKOea7jNDgMlbY+8grFLj3XXr0b6Q6yVECu1AHxTAIM9q9STG1eZSgPq5Qh8A+pbyL6BEgHxXNwio2L87gYCyWfDWkeDbtHdnGVjj9Ba\/Ay29nX63iMVrNZ6I51W4o2BGKsqLKL3YlGZXl1lTCReJqNzcbetNDos5qIATSkzJ7Qz9YfZdme5yKZKfoe7kQOtxXtJE6Dx44eonL0DoPnZWghPTepP0dG2XUAqmXsXlsIaQaoyyxBb1RoaTudPjx+VSeppgsqZS7kOkcCGWhViYrOhgIYRDb0tradczG7b3v22FT1QaXUnFEGChErtxqGlUze3kob\/+IUdlOVh5Fiiwg1RsQ8\/r3SbO","sessionCreation":"2019-03-21T09:54:30.4987009+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":870,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":604277,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":870,"basePriceNoTax":870,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":870,"priceAfterDiscountNoTax":870,"priceAfterAgentDiscount":870,"priceAfterAgentDiscountNoTax":870,"priceAfterClubMemberDiscount":870,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":870,"dayFinalPrice":870,"dayFinalPriceNoTax":870,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":870,"basePriceNoTax":870,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":870,"priceAfterDiscountNoTax":870,"priceAfterAgentDiscount":870,"priceAfterAgentDiscountNoTax":870,"priceAfterClubMemberDiscount":870,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":870,"dayFinalPrice":870,"dayFinalPriceNoTax":870,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8270,"parentID":8263,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3 \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3 \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1740,"basePriceNoTax":1740,"totalPrice":1740,"totalPriceNoTax":1740,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"181CLSPVPo","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-03-21T09:12:21.8239933+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"x+NOsK+RMRuXz6FM7Dg\/cIm3lfnOpvtUPvDXtAuCVPz5CthltsmeYZMJZOrfnyJEIH5JcrTY4mhQeGtgoxhcWI+2ZigmVrupCXYX4pqPTwWO363varGMgmFVnDmBWItaoXIbAx0ZRIs3R2nk4OODKbeNYC\/xAV7vMDmyIx+QKXGvO286SVK37xSERuCMvA6bnRwcngi\/3\/FMhjewvFG+D7htSR4g0gkBNqaUUcM3aSzmuMCqsDJjqhDy+QanyADp2V6ZfM6k8qJSwKz5JdjYIPMZ0NYTwyIEoyJeuo2CkuI2SXhlzDcecFC7umipXBRv78d2AB\/HkwzUhrYd6MJmMENbjn50ynoOk5oiNntazQnaTOtgvTi14yezK4PkhhMy8Xt8KxslwISb19UsfNcyRru64Pl27o8pMjSb3NW4Sjn+O0MaXYu2YRAA3FuOMuxnZxwTK9KFAiNCRpNA\/YRQK2L1mE2MEH92Jm1IWwxfIGvBUHmvWPw+IhUexgO\/u9Q\/DkzIDPq6boC6IyJ1CDOcwCJBSyW1QGgqHPwMjVTR7juQnWW3jpzxQuxNBDJ7MmqMSxkvcHVLGYAzHcMB2ZjnkGm+X+GY+AOu1YTcmj\/FB951D7kk9H99v+DkoGXiSZo1L0ZfJ3ofwC+QJTp5bWr1jTe5lEw6cGNHtcuyYradRq6Iir1Wcs24Ua3Euovyf8L5qyzmv6owCgk9PbBZAddQ4Jg63AvkRcuHBlABR8IYS6kuQD60GCRrdH450NAv46vIYfOevKiT7vJF0xzYKtNm\/Kd8TszKjNo4il8b\/7nJi\/b\/V+DD5zvkNTJA6TGrMlwEI+IErkCXSP5U\/y5\/r1M4\/9SoizWLu8Il","sessionCreation":"2019-03-21T09:54:30.4987009+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":900,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":3,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":604277,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":900,"basePriceNoTax":900,"availableRooms":3,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":900,"priceAfterDiscountNoTax":900,"priceAfterAgentDiscount":900,"priceAfterAgentDiscountNoTax":900,"priceAfterClubMemberDiscount":900,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":900,"dayFinalPrice":900,"dayFinalPriceNoTax":900,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":900,"basePriceNoTax":900,"availableRooms":3,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":900,"priceAfterDiscountNoTax":900,"priceAfterAgentDiscount":900,"priceAfterAgentDiscountNoTax":900,"priceAfterClubMemberDiscount":900,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":900,"dayFinalPrice":900,"dayFinalPriceNoTax":900,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8271,"parentID":8263,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3 \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3 \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1800,"basePriceNoTax":1800,"totalPrice":1800,"totalPriceNoTax":1800,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"191CLSPVPV","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-03-21T09:12:21.8239933+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"c0X2RXkJLh+Xz6FM7Dg\/cF82evhAhdGy2nAICAp6nDRicL7f43zEbXcqeGB78\/EoU1txar\/Zpt11\/tp5+TCv+RGyHb36zP\/5dj7L\/lrpdL7goKPxGxSsYqntdFgI0aMYuCL\/85U8Ri4+O6kT\/TnugGNXT8M\/TJh2\/Neps\/hE3x3FXgw7uivYcw92kMrNBY\/g1Y\/I9vVoQYcjTXSFOEm9\/bYC2CWmotPTTnmshFktCC74EjYnRkLO+F+yFKqUYtk\/g9F3pLq\/xK8APC9rb5Hn0A3fqwpltwiLJYNYPNRkZ28iYMP5cPpV6xAoRTRQWvfp3Vp3AW19npl1V0Ko6MeQ295zzzQ29sGvnVAaPmCg+TIkghhBCMLdXlmDyOAJ9xTikPM7RzNLkDiCwRB7Jpw71ET8Zyw+inNcvhnrf1PaBud8bqy47qAJNnkIbtI3sWHjARFMgyzD2W8pB6I+mOF8fs1DB7VIdCg9+tN66gRXzyR63\/kRdVuPeyrpHVL9K7efIUZkHbdMaRh+DHZqL6lnZnGJWEy7DAiuaooseeV44089zGeV5OVoAOVPRGWepxubNY1u8XoGPCOUVC735W9w1vTeAcWcKNbsf9FhYYzfJJZl\/uXyv2vMh37ACsrYeAKuJLn1eWBt8VpQqk9xdR7z6hohMFm9P6mdvKklflaRx3h7BYb9T7d8w\/VD3GFc6RZUMtc+FXst\/XGRJzu7+aKHh2fInbG8z6SX7CS45l1gZSsh1mTDlengqtoeAfONsXd2D07JDjsfjdKrYyzhOmJG4JMvjuvQk9ETcnUrSGOrq\/6XlLqHVdGFC5uK1bNG1DmNVbGJe09TzqHLfgLf\/p8yJCJRCncm1UpY","sessionCreation":"2019-03-21T09:54:30.4987009+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":750,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":604277,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":750,"basePriceNoTax":750,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":750,"priceAfterDiscountNoTax":750,"priceAfterAgentDiscount":750,"priceAfterAgentDiscountNoTax":750,"priceAfterClubMemberDiscount":750,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":750,"dayFinalPrice":750,"dayFinalPriceNoTax":750,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":750,"basePriceNoTax":750,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":750,"priceAfterDiscountNoTax":750,"priceAfterAgentDiscount":750,"priceAfterAgentDiscountNoTax":750,"priceAfterClubMemberDiscount":750,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":750,"dayFinalPrice":750,"dayFinalPriceNoTax":750,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8263,"parentID":0,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3 \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3 \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1500,"basePriceNoTax":1500,"totalPrice":1500,"totalPriceNoTax":1500,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"31StandST","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-03-21T09:12:21.8279963+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"LxvAmj3rKUiXz6FM7Dg\/cCS2ehIXh1GEBoqo26ytDri6uCj9\/\/4vFYbtAmVKcGcEkss7sLFRVbiuSMQYCjUTHnr\/sYpYfJAw5K9zvKH6fjLwmYWd41RmYomAHgsfzTv2Cp1pR1aMcruK2\/JzhsBDARF2mx7x3UshWqJFARWGxwRh\/ddyIYJE3DFVBvRmyCcEt9N2wRtkBqLELM+ARZ9mc\/DsqbnsC8ASUBtX6pgiinhpvpJP6MKqh\/nMNcXSjvEzinzucLO5i8yFD6bK18oUBevpt1htzsyFMdf4iQeOE8qlFr1mauKFvUlq\/IFE9+z0Pv+ww0oZD1Gwmt47mCWvp4dEG6fGkgfSMSaHFUzAmdm4cz9HUe1ajBLWaV5iN1cZxaq54RugWjgQ3t4JVMrQ6XUJlqatyowRzVH7ht\/3zFdAo2yuT+Ofvk1YAsh7f8CbOWZGB4U2qIEbds\/4roDOySzd4bU7BPdK1kz6RMQR3JHy+zsdHnX\/Lk9+Cr+ckM+SKd1xl\/gwquW91FGNSFSOjFOgdoCmNXqYs2lTcdwApp4sdPz\/JOWTr47ZNbVZRj6GJIteUcb\/k07X0JedEEcjUtWAaFtszmr+BR0wJKMJ8Y5ra1MgcrYU52TP12mCf4iZ0jpPlw7Lkn\/AR\/3hMz3gNBzx4D8Gk5m+IyxyKFlPP3lRFQlHKRaqV4TjkMAyyLjKM8vzdTQfeP\/icmvO8i5Mdz\/nkccnSfZoxyubFpoJBE6AP5VngvNvHozsDFNyLmRjWRwh1jWif5us49qhMBLDlo+k1yzORApMrXep1JujJkd2IIjYdUHI0DvfMs3Wy1ZXtZtWHmIqmBijT6\/JovaaC1aoZqQs0khwIlEKdybVSlg=","sessionCreation":"2019-03-21T09:54:30.4987009+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":1050,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":1,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":604277,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1050,"basePriceNoTax":1050,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1050,"priceAfterDiscountNoTax":1050,"priceAfterAgentDiscount":1050,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1050,"priceAfterClubMemberDiscount":1050,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1050,"dayFinalPrice":1050,"dayFinalPriceNoTax":1050,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1050,"basePriceNoTax":1050,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1050,"priceAfterDiscountNoTax":1050,"priceAfterAgentDiscount":1050,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1050,"priceAfterClubMemberDiscount":1050,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1050,"dayFinalPrice":1050,"dayFinalPriceNoTax":1050,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8264,"parentID":8263,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3 \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3 \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2100,"basePriceNoTax":2100,"totalPrice":2100,"totalPriceNoTax":2100,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"211ROYALRO","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-03-21T09:12:21.8279963+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"LxvAmj3rKUiXz6FM7Dg\/cEIhKCAXoXVi\/oY8QOdxxy5nbwNwqGYtcN5Kdw4B0z4Fj5PPMhYZkDxyWoMBuPlS\/gkFCMAJddgh9y2q1AXIz5W5NzAEa0mzFve9ejyEusRxrFT2VdfeveCnoDqCoCSt0pIcdXyVFP80CMQjM09vdx5aOk\/kO+W07+tZJpQaZ+5rzjuokHRItZsbxjQXhLqMVCFbK2NCYJ\/VSR25iGxcUBKuRkMISgxOF5m7lvmmG+r9\/\/0LNjfLFVw3S3LL4\/X1JLWmIBB798Y0cH7ak5l5lCcIol96HkUWJe0av1xoFC70emNLxgrEVQYDO0\/bMUa6DT\/qfjDjbiJNa9Cv0LpWJGIuWlxsLdpOjNvyi2Ewf\/afPiGcUZWSMhEGp0eUxU3E4STNcJ55rkhefyHByLEfg8S8OjFkd0yv8Ipo2CJKmxUTiZeuyyPhRSIgA8J2FUrlgnJmSnhRX4tl+vsCo4WUGvB4ZDal2RAfweaXtXWZLO8w5TeYC1y+\/Zm+ZyCC0rdaSE0ofeACfhuSifxx3fC8wKcQPXomQXSOFYDzCNatUrQ4\/bn4P5nze7dJLe+gwQ3ky2qT6qRhoSl3KURWRfYfD2GZ+or8ewdMKY3jzv4n73qJtnmY2efmWdCtN7TFZgNZpfdZ3x7ufbNVCiBRd6psGEAdOjoUmYcLZOFSGYIP9qGVX7a51f3NmhwDJR\/oBPXB5OM21HN8XeknrnjCLXCxyAkgOUZgY+C1\/DWiTUoZi8+n6AZjiTrgsQy7NYunyFKAw\/xaUYTx567AzJSqmzJPIPNRpkdUBxkZW37Zs4VhEX7KGNcqczyBj37yGwx3Jx+6JtT9oYsfg1MhIlEKdybVSlg=","sessionCreation":"2019-03-21T09:54:30.5026989+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":1950,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":1,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":604277,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1950,"basePriceNoTax":1950,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1950,"priceAfterDiscountNoTax":1950,"priceAfterAgentDiscount":1950,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1950,"priceAfterClubMemberDiscount":1950,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1950,"dayFinalPrice":1950,"dayFinalPriceNoTax":1950,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1950,"basePriceNoTax":1950,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1950,"priceAfterDiscountNoTax":1950,"priceAfterAgentDiscount":1950,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1950,"priceAfterClubMemberDiscount":1950,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1950,"dayFinalPrice":1950,"dayFinalPriceNoTax":1950,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8265,"parentID":8263,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3 \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3 \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":3900,"basePriceNoTax":3900,"totalPrice":3900,"totalPriceNoTax":3900,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"231ROOFTRO","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false}]}]},"roomsAvailability":{"roomAvailabiltyList":[{"hotelID":10463,"fromDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","toDate":"2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00","adults":2,"children":0,"isLocal":true,"customerID":353,"priceCodeGroupID":388601,"cachedCustomerID":145,"infants":0,"clerkKey":null,"roomPriceList":[{"creation":"2019-03-21T09:12:18.2854665+02:00","roomCategory":"111ClassCl","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":1700,"totalPriceNoTax":1700,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"+U4KtPS0VI6Xz6FM7Dg\/cJTn9rdOs4w1rwOykqJ8X2Ksm5dWRW7Kq3Ow464WAX\/bkWaTw9mUTS3Svo5N75TXsQQJPiMZh\/GYFuivO9QH8v4uHevKSLN9Bpkrfiic3X+lXK+pU2zf2WeSNrflk+EyzVipWkI7kdmufKTav760cYM2qg+aDSTvksdbXTqRgpgiiP\/Zx+7m2NtewsJaeTrncFe+eANCrVbBzMZiRYeVbw4SkNOr53TnXOKiOOt7cK0Zel+eDPNfL4PhaSRLA3VG+j\/q8fTMLP5mcTGyUbTe3j5ZIDF0wtaFqr615ZzW8XYhPCS4Vhb\/PLE062wq8RxfwntVBPqfLZeZZDzxSSZoqUovROTM7BsAaRjnfaAmLYQuiM1vd1a76tTob09WCubZPdcQI4+1JyKuigssaj9qMaCwTabeC5LaZsxJxmAXg4HjAkvJjUnaRlb8CvErykUjRdjOXIo\/nkJo0WsSBK1Uwjmra0S6x5zcaJG70n\/Zx\/RPwycnmfnKxGQhEBjxfL1pju+ynAQE+GjOTbLaMa46Rb16Z8dsj50QGRx\/tc0xXfL\/TnTuhdbFQLtPas0wj0IjYH0KcupA1LM5GaJ7JllbiuvxpxQ8t1CfTeNpwGW0JP53PcIYGcWnASU5mA3Tcp8w0T5rcbA7e5n7hmIwsTIDenbLXbTUl+QDLPdT9SQ1zv0E+fDTEbAhzm9YkHDyRFMPRA0yjgZvFMiNBRKUhlhXi5SnfkYc9D6GNuHefWNDyLLvNVIpk8236k6XYxjjD08mq6+upA2BCRWxvkO8G\/7MbbMiUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2019-03-21T09:54:30.4826989+02:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":850,"basePriceNoTax":850,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":850,"priceAfterDiscountNoTax":850,"priceAfterInternetDiscount":850,"priceAfterInternetDiscountNoTax":850,"priceAfterAddOnDiscount":850,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":850,"priceAfterClubMemberDiscount":850,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":850,"dayFinalPrice":850,"dayFinalPriceNoTax":850,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":850,"basePriceNoTax":850,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":850,"priceAfterDiscountNoTax":850,"priceAfterInternetDiscount":850,"priceAfterInternetDiscountNoTax":850,"priceAfterAddOnDiscount":850,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":850,"priceAfterClubMemberDiscount":850,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":850,"dayFinalPrice":850,"dayFinalPriceNoTax":850,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-03-21T09:12:18.2854665+02:00","roomCategory":"131CLSBCBa","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":1740,"totalPriceNoTax":1740,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"+U4KtPS0VI6Xz6FM7Dg\/cJTn9rdOs4w1rwOykqJ8X2J5PYV3SUOleEYOFcSRLV2KoDsN+wd933JuA0AVCyFREWZy3jpwV\/Nah1sv9Wk6eWcLzWJfWXrmI8tODr4UkY22jc8B2bggVlXHqrjJdm3b8sBpFEJRRGgh7uJWze1HaA9V79EZZ2SR75DPep6Zc2tB\/jbjjh4rYMbvz2tI7zUvoFA0lQLB9aLW512k5MrN7ehWh6bAvorj7DwlzOyXgUgBDjEvT8i8WEPtAEf5w1x2sZ4iFZUZLvwutgpQv8LQM\/iicyDKaTeyGL0YCf137tGXdEfmzUJEF6B8fvjjP0p\/at2y1U0\/a47mSOhpuXKNuykzJNDrI0elQWoVu6oObJg5u\/XlpQbT9Ll8Np7kel4SzRASxHcEMJPM2K9POqtWmEN9ZdmImE0yY8YEKpBkjpHqeSXOuCtmLnBolmhHwwdQsKCNXTiz4\/hwJwrSQumLvUgVxq8EafV20qhC++Lhqbd\/zoSjYeo2OAszDPUfO0b18A7hgcD+K82+6QGOCo9ph9bT+ZGe8aEXx9V0JL15Rb80nFdsziL9kA1YAp6\/oie0aiLPVkposDxnsQhUXVBlXIAcVM7kKkfMvD7rZbGoMgiwiO0\/5aqAHEUzjqbRFS6e+bPOT3o6jGcWOgNAPhVXr7FhxP6jtbSsV\/9pdcW7K+kPvu1I8Ue+f9D6KGtPYzdatulfwQMR\/CKa\/zWzPAxLfSoUl0P8zmoYd3OvE\/1MIJx\/9oWKQaJb\/0NK7WtYvnGnmVsOiJAZIiw2GxjiSV9GUWIiUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2019-03-21T09:54:30.4826989+02:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":870,"basePriceNoTax":870,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":870,"priceAfterDiscountNoTax":870,"priceAfterInternetDiscount":870,"priceAfterInternetDiscountNoTax":870,"priceAfterAddOnDiscount":870,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":870,"priceAfterClubMemberDiscount":870,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":870,"dayFinalPrice":870,"dayFinalPriceNoTax":870,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":870,"basePriceNoTax":870,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":870,"priceAfterDiscountNoTax":870,"priceAfterInternetDiscount":870,"priceAfterInternetDiscountNoTax":870,"priceAfterAddOnDiscount":870,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":870,"priceAfterClubMemberDiscount":870,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":870,"dayFinalPrice":870,"dayFinalPriceNoTax":870,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-03-21T09:12:18.2854665+02:00","roomCategory":"181CLSPVPo","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":1740,"totalPriceNoTax":1740,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"+U4KtPS0VI6Xz6FM7Dg\/cJTn9rdOs4w1rwOykqJ8X2L6g79R8ueW8F8LR777R1+p7vS0zb3v3aVp2026r1aYvVVrSXRYp71Ofj4Pm2IAVANPNC1JzixzpWUeOKcswvB6triG\/JM6kRfJNQRgJfg\/A+y\/a9ki1dTMO1F+fWqs8Xdhj\/O1skSXRVP0mJXxqoGbms9rwBISJZYOXJAludbK+aBBX00WRTQE7pNKjCZ7pqOHLyx0HpkyzpE47BSlC6EfjkUGeg7TCGpWqiq3NzsgtQq8NykfqUN+3PNW2zQPNddIWov3bk82W4x1jQrdF4UEDplls2attl3TGx0oYFCWbi+s3SHXn9GzYsl4Wks3Cl2shz8klI+uMDtzdv+NG47WmvDStJZa\/js120DhfvEKwsHe4k3c6653hsx8dJt7BQpujraQCPHRkmTfQWEIqrr421R42\/ngXwOIGqTpf8IELtMixpMPqEfyufNHpAdUxLCExUkj1spmYr7bgn4N046+cM2Qo9bHsJUT4ojD+JYYywWDa1YrKbmsliXtpWI9zelpnqpil0nZYpuYnqtSYuJRdZYPqPudQMmHaK4w4MaUfkG+8NbqD4twvSy+Ne6o7ziIjeNeUFDKMpHU+BkXT1KmdAYm1Y\/pg3uWq+M59eQ32\/jRHEIQ8i+svFv91yuNk3GWDCA124iCfiMEB5DapB3A6NwoxscTSxvZMgIAWbY+4H4zQuOiQZ9+HMfKwxmcUMJIDOEkr+wS8JaLtWPUwemPYBU4\/Mg1glLyOARgCmQTCqQhLtjo\/minDfBKlvJy\/ghUbEPP690mzg==","sessionCreation":"2019-03-21T09:54:30.4826989+02:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":870,"basePriceNoTax":870,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":870,"priceAfterDiscountNoTax":870,"priceAfterInternetDiscount":870,"priceAfterInternetDiscountNoTax":870,"priceAfterAddOnDiscount":870,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":870,"priceAfterClubMemberDiscount":870,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":870,"dayFinalPrice":870,"dayFinalPriceNoTax":870,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":870,"basePriceNoTax":870,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":870,"priceAfterDiscountNoTax":870,"priceAfterInternetDiscount":870,"priceAfterInternetDiscountNoTax":870,"priceAfterAddOnDiscount":870,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":870,"priceAfterClubMemberDiscount":870,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":870,"dayFinalPrice":870,"dayFinalPriceNoTax":870,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-03-21T09:12:18.2894662+02:00","roomCategory":"191CLSPVPV","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":1800,"totalPriceNoTax":1800,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"+U4KtPS0VI6Xz6FM7Dg\/cNV5MO4DdREzrwOykqJ8X2JC0TluQ7qN5V8LR777R1+pLnmXsHKJzHIH3YMei\/Weediog9pV8jqofj4Pm2IAVANS9zzuQER82xWb\/hrT0j7SWg2K\/ZwuQT6QRdK+c1MnzPegxfZUhkHuAK9AoD+ZUInFcoYr\/CEs5GlA2a+EQ+GRDqADbtliwXspKGLX4XCfD8Lcbs9hBDTcxeah9js3Z\/pYct2TlxnZwP8S7T5vhUGOuVt\/oehawMyLrNjYBNS8kX4bOYJbtqAkO3rV6m59wSc61P\/NRlnI0DlLsbwpfhAEuWdABQvT4hzXf81h0DNkFGyrYZBal+Oqb3WdVIVYc+dK6Yrd44\/yAGQhfV3hjyex6YsBnNQgVJoPaQzhRuG\/jT1Nk7Z3gcUK\/VEbn6YxxPXgHSo\/mXsgnJ\/d2VsiRvBr9twhha\/uzB6OznqQ2cCC3FsKIYmzD48noGAjrRwjia4ae85avdURg3puRjPINBkn0TBO8+7b17zofMUNnw00wttbwn3l1HwqNHRJfzTRbjq57e9WBAPoL0I2jO+JnMJWZUlIzzvCYi7q+x7TvgE8ZUlCClWKOFtwyiI3l7B24tayttL6VGfmqcXqLG\/VbjPLEXlNkHw0vrWEtVLPlCvItqtxN1K+TMcGyW44smeJijHzgQUrWHdAigeoIwgv7uUHZqcm1jOIFDSvFYL8xIn41338V8HQvipy0h8zv34\/TN50BuHx0nKk1UER37REAbU9sSgwIFb0Iwec7q95weTxhmmsMMVmJAdoupTsBqCAQHn7TK4YNxAyMSJRCncm1UpY","sessionCreation":"2019-03-21T09:54:30.4866988+02:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":900,"basePriceNoTax":900,"availableRooms":4,"priceAfterDiscount":900,"priceAfterDiscountNoTax":900,"priceAfterInternetDiscount":900,"priceAfterInternetDiscountNoTax":900,"priceAfterAddOnDiscount":900,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":900,"priceAfterClubMemberDiscount":900,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":900,"dayFinalPrice":900,"dayFinalPriceNoTax":900,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":900,"basePriceNoTax":900,"availableRooms":3,"priceAfterDiscount":900,"priceAfterDiscountNoTax":900,"priceAfterInternetDiscount":900,"priceAfterInternetDiscountNoTax":900,"priceAfterAddOnDiscount":900,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":900,"priceAfterClubMemberDiscount":900,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":900,"dayFinalPrice":900,"dayFinalPriceNoTax":900,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-03-21T09:12:18.2894662+02:00","roomCategory":"211ROYALRO","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":2100,"totalPriceNoTax":2100,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"+0Wiv2rnzcqXz6FM7Dg\/cJTn9rdOs4w1rwOykqJ8X2Lj3RXVKEg3UsFtk2PlCr\/ITFZ65nQ9skVRGHY7Fp3QOxMvzvnbGREdsp0sCyxt2boAYJ\/mee1ZNqC\/AFQIRgVS2WkUraHPKKKpX\/E6BpcW7VgGU9d\/a3G\/5UCRCz39IKLwjcLxHGiki7TP3\/OCotP6fp4t18syA1jQzgTJcVFkOl38LDYgqgkRs7\/Yfx4tiKI12eg1zYwlrYZpv\/zUKEAURbty3BhMd9KhukAbDXY+m+6ksjzTc7+UzndqYRimIP78wOI8NMvNh\/q+JkoAyQrYDS8pkU73Pr+PvVAGfYYZN0i16UAEYzU3QjkxPyRQCXQZ6hFC9nLjhKUBqf3O3GyNaBTQOqaRzTDYhFtGhshk+ybGU6XBsPIezfZon21Z6i37cHO8mKjdM8rV4qQf8Kfwf00JvKfxIXjzx2\/SAF0bYxBiUjKOSHMMCTU6hmB8E9sdjZhqtd1xbVmG5zydTu6ozuy7YrwVzOej\/aNfP683ppyIxgToWuiRsGKqy84W9Q1wymlsY5tvUbw3B8iot7P+nuXw6zVuKofPz9rKRImcyr0UhqFL1qh0a+zdE68BT11QCfVc+5JhVCp7Hb0TgTf\/eRT5j9q5SCvOqbzKf8EbyHw5ht6XczAncIa2hjZIPGe6cW52lD010Etr3pAmVzb54sk5uwaWfn43WaHmL1aPgw6oQIgF4+hDtAlMjzTN\/F0dBHGMXuxk4JukBYrmp6TJwd8vimjkI0iD6SReEU6mTTj8ithc88xRS38XFffKraXUqIs1i7vCJQ==","sessionCreation":"2019-03-21T09:54:30.4866988+02:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1050,"basePriceNoTax":1050,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1050,"priceAfterDiscountNoTax":1050,"priceAfterInternetDiscount":1050,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1050,"priceAfterAddOnDiscount":1050,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1050,"priceAfterClubMemberDiscount":1050,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1050,"dayFinalPrice":1050,"dayFinalPriceNoTax":1050,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1050,"basePriceNoTax":1050,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1050,"priceAfterDiscountNoTax":1050,"priceAfterInternetDiscount":1050,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1050,"priceAfterAddOnDiscount":1050,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1050,"priceAfterClubMemberDiscount":1050,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1050,"dayFinalPrice":1050,"dayFinalPriceNoTax":1050,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-03-21T09:12:18.2894662+02:00","roomCategory":"231ROOFTRO","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":3900,"totalPriceNoTax":3900,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"+0Wiv2rnzcqXz6FM7Dg\/cDy82HXvFE0rKQM4X9eRTOL4+Esbs26twqZSM0nmlsRAH9KlrUM8IUyEJY4NChfGMXnd+9TPDyLemz5v7JrAfHVl1peWE0x5rXcwOvo7B0hzM3AvwoB2fEsOmLTsMj1XBlB+2o0kZH14d5dr4AN\/1vEGw28S\/tKvtAIklEi6BW\/6Y+OhGDLVM7zGY08rzYSH3XYI7ezF1SkC6A4zx7EwWBv4BHNMIOCxO0DyCesSrCpTuh\/q4SVsSjCJoyn+pcNTkXCyWESF\/DsI7vox0pbPL5wk\/JsjAc67QfUKPcnLIrKGrZto7u4TlmH9ZhyHjlWylL5pvlS41Tr5233l7RIpIw7jYMd8QIEVMk6OGRNaHh14kHHCE3lHZ4eP3csEU5Cmn3IpLA2wpRtLeccxrIydsvizZvie4W8oysi4+FCGr4tg0\/KIkq+JY+Zcal9EQeytZ4bpscKMrDNbBjk9iJPt\/LuIwgJAFZ5SW+Vy0e6jnUBLkDvGcDgJF9vLOEAmhoCljFE++o0Aknx3XRSkK5AfBwed0EYqvmAsNxNOHVuAh+xE7oejKWlOgtXY8KdP8s49qpXsCoNAM6op9Tng1D4gZs7x4PRNn51YlFJAPD5vl7lPIr\/Ymo5uATSAZJpN1ayR+ELMIDlrKOB3TP0Mec5LuZBYcB4ysLERezDCCWJga2ptu35OfuMKDmav7ie+tduPW22rSzDubYGA1zXSf49cbPcnCs3cEcR5wW0eB58enubhcmLGsEObwqqBmB1vIJvHMQCwuEhfUvZLNZ6bwTJ6nMfUqIs1i7vCJQ==","sessionCreation":"2019-03-21T09:54:30.4866988+02:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1950,"basePriceNoTax":1950,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1950,"priceAfterDiscountNoTax":1950,"priceAfterInternetDiscount":1950,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1950,"priceAfterAddOnDiscount":1950,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1950,"priceAfterClubMemberDiscount":1950,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1950,"dayFinalPrice":1950,"dayFinalPriceNoTax":1950,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1950,"basePriceNoTax":1950,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1950,"priceAfterDiscountNoTax":1950,"priceAfterInternetDiscount":1950,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1950,"priceAfterAddOnDiscount":1950,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1950,"priceAfterClubMemberDiscount":1950,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1950,"dayFinalPrice":1950,"dayFinalPriceNoTax":1950,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-03-21T09:12:18.2934650+02:00","roomCategory":"31StandST","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":1500,"totalPriceNoTax":1500,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"GFcYmIywi4eXz6FM7Dg\/cJTn9rdOs4w1rwOykqJ8X2L\/fzS0CI3UKgTgKX5uXEcjIsOMY0SOOHJDy3EOTHCyHWZy3jpwV\/Nah1sv9Wk6eWcuHevKSLN9Bpkrfiic3X+ljc8B2bggVlUvWFPCVS81YI7Uvk3+Z1lihAX+oV77Vgo6pILRUjFv8RmRDN4MjArcTkkTzxzIgCtoQ\/dYBEp\/HujBSE3hZzgORYVGqNd2IlPEFGJs32d6T2cMRAAr8CpKxxJU7vdEW8ZfIug8qpUia2SM4DnOaVVFSwSe2n0Rmj3FLRl3FxDxzxDUgfVMJaC2GSpc0U\/KaMboPXsy3f27m3Z\/shmJIMxzuhkBlf0K4G2vYsO\/hLsdYRGsA0SeT6xFEgELUZpET8X2VEUxOTbrUKfrNirLJdGfgNseilajo6ytUDNvmhygDWBrOc6jDE0yhU59ClOyQHEwpXHYdkcqcSflmk4al667gG3XK8qbIRxakBVpPPGnnS0VTCFKcE5RfaqgafKV8EsdTYUqifkgIuYZxjq0jOUqcirUAUedWkeVwP0XR5kzC18eMZH\/YwPAiWocPBvdQ4HNdGVqxx381+Qfeuu3qfP8Psf07sBD42FG2DV5WJxPhUjDUwrolSwMDfqUhr07ZF26YIT3Ow2m638xB+REf6d8h62BlczEn752MPVvyt5enZZ+MQ7I\/C0QzxVxrGZvmp85D\/nKuMmDV2BIX2EDlUav\/xEYFIP1Wh+rpfOnYgigwST8uZfOT1mkIaOcaY0RwObM6krWW85puoq6C1qrTstdh0LjWc\/PrhYiUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2019-03-21T09:54:30.4866988+02:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":750,"basePriceNoTax":750,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":750,"priceAfterDiscountNoTax":750,"priceAfterInternetDiscount":750,"priceAfterInternetDiscountNoTax":750,"priceAfterAddOnDiscount":750,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":750,"priceAfterClubMemberDiscount":750,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":750,"dayFinalPrice":750,"dayFinalPriceNoTax":750,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":750,"basePriceNoTax":750,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":750,"priceAfterDiscountNoTax":750,"priceAfterInternetDiscount":750,"priceAfterInternetDiscountNoTax":750,"priceAfterAddOnDiscount":750,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":750,"priceAfterClubMemberDiscount":750,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":750,"dayFinalPrice":750,"dayFinalPriceNoTax":750,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-03-21T09:12:18.2934650+02:00","roomCategory":"71STD PST","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":1600,"totalPriceNoTax":1600,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"GFcYmIywi4eXz6FM7Dg\/cOU24nh8dXXM6V8LaFTTte4BPkJTHKDYtUTZHdwt9jYyyLknS4szsqiZ0iP5nTy3rxuhbcEv701AeykH6IQZ6u1Qz4lp9easDSRUJJ4OBMt+hzXOzgjHLMaj+FjS7z1QOvWdWpc0KP\/srq2xZReIiPW3KH1ykwBngJztWjD18KovgB4jEgqtv7Gr6YFIjwdWshm9k4cSyk43Paw5qhs6aGlUk+Ku7HMSk7bUSgTImkxT1agwspNuEkQ8ymfbdOmsrlRv6zRS9ifr8B0M0mfgYT+CnKGDAtH0vFLguhTScaoLLcBlowwV\/kHIDo\/CnSvbmi05hD7S7y6VusuZVEiIJRCFxJxz9iGYxuPe8w19ibSB79SjPajeVkrROwa931h+OyvN4Ydta5dLqMrZOluiQg\/kxx+hsPFugHnkEIiuT3DERFirJ8YBKDImZB7vAznJrjq3qyLXj533vCwF\/ra30axaafCAdhdV76huuZvl3FGpvJDVXt0NnIqHvBT94GJXiseV4DkcunShUTE0jrysGlxLg5UFg5LVhqZqFw9f8V+2Z\/v2j2r77mOrwb4pKr7bCXbVaB\/x2cEW3fgvszR8DviTQMT6\/29VnWnWO2N3+R9pCYRaFS\/97hutOpaZvyoLq\/FpGR0EfyJdFSZAljQIPMaMgEzTOm+aZ2m7ui1hdwJLoJeGBqRSYDuPhPq\/qkUIv\/Hubkd15FKK\/jMDzCZbuCVf29duJLQG4j\/E6mbzXAjs7EG\/apEl8Te1vWnFeXscXDcwtzMdu9q2SAF4c769exMiUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2019-03-21T09:54:30.4866988+02:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":800,"basePriceNoTax":800,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":800,"priceAfterDiscountNoTax":800,"priceAfterInternetDiscount":800,"priceAfterInternetDiscountNoTax":800,"priceAfterAddOnDiscount":800,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":800,"priceAfterClubMemberDiscount":800,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":800,"dayFinalPrice":800,"dayFinalPriceNoTax":800,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":800,"basePriceNoTax":800,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":800,"priceAfterDiscountNoTax":800,"priceAfterInternetDiscount":800,"priceAfterInternetDiscountNoTax":800,"priceAfterAddOnDiscount":800,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":800,"priceAfterClubMemberDiscount":800,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":800,"dayFinalPrice":800,"dayFinalPriceNoTax":800,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null}],"requestDescriptor":1,"isClubMemberResult":false,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"discountPercent":0,"isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null}]},"pctList":[{"hotelID":10463,"languageID":2,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","name":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","description":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df \u05d9\u05e9\u05e8\u05d0\u05dc\u05d9\u05dd *\r\n \u05ea\u05e0\u05d0\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e2\u05d5\u05e0\u05d4 \u05e8\u05d2\u05d9\u05dc\u05d4: \u05e2\u05d3 7 \u05d9\u05de\u05d9 \u05e2\u05e1\u05e7\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d4\u05d2\u05e2\u05d4 \u05dc\u05dc\u05d0 \u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc\r\n\u05e4\u05d7\u05d5\u05ea \u05de7 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d5\u05e2\u05d3 3 \u05d9\u05de\u05d9 \u05e2\u05e1\u05e7\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05de\u05d5\u05e2\u05d3 \u05d4\u05d0\u05d9\u05e8\u05d5\u05d7 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d9\u05d1 \u05d4\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05df \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 25% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4\r\n\u05e4\u05d7\u05d5\u05ea \u05de 3 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d0\u05d9\u05e8\u05d5\u05d7 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d9\u05d1 \u05d4\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05df \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 50% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05e2\u05e1\u05e7\u05d4\r\n\u05ea\u05e0\u05d0\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05d9\u05d5\u05dc\u05d9 \u05d0\u05d5\u05d2\u05d5\u05e1\u05d8 \u05d5\u05d7\u05d2\u05d9\u05dd \u05d9\u05d4\u05d5\u05d3\u05d9\u05dd\/\u05e0\u05d5\u05e6\u05e8\u05d9\u05dd \/\u05de\u05d5\u05e1\u05dc\u05de\u05d9\u05dd \u05d4\u05d7\u05dc \u05de14 \u05d9\u05d5\u05dd \u05d5\u05e2\u05d3 7 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d4\u05d2\u05e2\u05d4\r\n\u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d9\u05d1 \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 5% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4 \u05d0\u05d5 100 \u05e9\"\u05d7 \u05d4\u05e0\u05de\u05d5\u05da \u05de\u05d1\u05e0\u05d9\u05d4\u05dd \r\n\u05e4\u05dc\u05d5\u05ea \u05de7 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d0\u05d9\u05e8\u05d5\u05d7 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d9\u05d1 \u05d4\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05df \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 50% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05e2\u05e1\u05e7\u05d0\r\n\u05d0\u05d9 \u05d4\u05d2\u05e2\u05d4 \u05dc\u05de\u05dc\u05d5\u05df \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d1 \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05de\u05dc\u05d0\u05d9\u05dd\r\n\u05e7\u05d1\u05dc\u05ea \u05d7\u05d3\u05e8\u05d9\u05dd \u05d1\u05de\u05d5\u05e6\"\u05e9 \u05d4\u05d7\u05dc \u05de\u05e9\u05e2\u05d4 \u05dc\u05d0\u05d7\u05e8 \u05e6\u05d0\u05ea \u05e9\u05d1\u05ea\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n","picture1Url":null,"picture2Url":null}]},"isCachedData":false,"apiStart":"2019-03-21T09:54:30.3628325+02:00","apiEnd":"2019-03-21T09:54:30.4538494+02:00"}
 • חדר סטנדרט
  חדר סטנדרט החדר מאובזר במיטה זוגית, חדר אמבטיה , טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט החדר תפוסה מרבית בחדר: זוג, זוג וילד, זוג ותינוק. ***החדר לא מאכלס זוג+2+תינוק.
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  הכל כלול
  מבצע כל ילד ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים - מבצע כל ילד בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1320₪1500
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1320₪1500
 • חדר סטנדרט פונה לבריכה
  חדר סטנדרט פונה לבריכה החדר מאובזר במיטה זוגית, חדר אמבטיה , טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט החדר תפוסה מרבית בחדר: זוג, זוג וילד, זוג ותינוק. ***החדר לא מאכלס זוג+2+תינוק.
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  הכל כלול
  מבצע כל ילד ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים - מבצע כל ילד בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1408₪1600
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1408₪1600
 • חדר קלאסיק
  חדר קלאסיק חדר סטנדרט מחודש ומעוצב בקונספט עכשווי , רגוע ונעים. החדר :מאובזר במיטה זוגית, חדר אמבטיה , טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  הכל כלול
  מבצע כל ילד ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים - מבצע כל ילד בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1496₪1700
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1496₪1700
 • חדר קלאסיק עם מרפסת
  חדר קלאסיק עם מרפסת חדר סטנדרט מרוהט ומאובזר הכולל מיטה זוגית, אמבטיה, שירותים, מיזוג אוויר, טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט, מרפסת. תפוסה מרבית בחדר: זוג, זוג וילד, זוג ותינוק.
  נותרו 2 חדרים אחרונים בממשק!! מהרו להזמין!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  הכל כלול
  מבצע כל ילד ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים - מבצע כל ילד בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1531₪1740
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1531₪1740
 • חדר קלאסיק פונה לבריכה
  חדר קלאסיק פונה לבריכה חדר קלאסיק פונה לבריכה
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  הכל כלול
  מבצע כל ילד ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים - מבצע כל ילד בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1531₪1740
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1531₪1740
 • חדר קלאסיק פונה לבריכה עם מרפסת
  חדר קלאסיק פונה לבריכה עם מרפסת חדר סטנדרט מחודש ומעוצב בקונספט עכשווי , רגוע ונעים. החדר מאובזר במיטה זוגית, חדר אמבטיה , טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט החדר עם מרפסת פונה לבריכה החדר תפוסה מרבית בחדר: זוג, זוג וילד, זוג ותינוק. ***החדר לא מאכלס זוג+2+תינוק.
  נותרו 3 חדרים אחרונים בממשק!! מהרו להזמין!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  הכל כלול
  מבצע כל ילד ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים - מבצע כל ילד בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1584₪1800
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1584₪1800
 • רויאל קלאסיק
  רויאל קלאסיק חדר סטנדרט בגודל 22 מ"ר מרוהט ומאובזר בעיצוב קלאסי חדשני הכולל מיטה זוגית, ספה יחיד נפתחת , אמבטיה, שירותים, טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של יס, מרפסת עמידה או ישיבה, כספת, מייבש שיער, ערכת קפה ותה תפוסה מרבית: זוג, יחיד, זוג +ילד
  חדר אחרון בממשק! מהרו להזמין!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  הכל כלול
  מבצע כל ילד ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים - מבצע כל ילד בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1848₪2100
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1848₪2100
 • ROOF TOP SUITE
  ROOF TOP SUITE סוויטה מרווחת בגודל 50 מ"ר בעיצוב קלאסי חדשני הכוללת חדר שינה וסלון, מרפסת שמש כ-200 מטר עם ג'קוזי , מרבצי שיזוף וריהוט גן שני חדרי שירותים, מיטה זוגית, ספת יחיד נפתחת, טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצי יס, כספת, מייבש ישער, ערכת קפה תפוסה מרבית: זוג, זוג+1, זוג+1+תינוק
  חדר אחרון בממשק! מהרו להזמין!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  הכל כלול
  מבצע כל ילד ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים - מבצע כל ילד בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪3432₪3900
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪3432₪3900
 • הזמנה באישור מיידי - פרטי ההזמנה שלי

  • כרטיס אשראי לביטחון בלבד! התשלום מתבצע במלון (באשראי או במזומן) או לפי המפורט במבצע
  • במבצע של חברת אשראי מסויימת, זכאים למחיר המבצע המזמינים באמצעות הכרטיס של אותה החברה בלבד!