אנא המתן בזמן שהמערכת שלנו מחפשת עבורך את החופשה

loading...
loading...

להלן תוצאות עבור בי קלאב אילת הכל כלול

תאריך כניסה: ביום ה' - 02/05/2019 , תאריך יציאה: ביום שבת - 04/05/2019, לילות: 2
$var (array)
error FALSE
warning FALSE
message NULL
remoteServiceUrl NULL
data
array
packageToBookPerPax
array
packageToBookList
array
0
array
requestDescriptor 79393579
packagesList
array
0
array
creation 2019-03-21T09:12:21.8159999+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID c0X2RXkJLh+Xz6FM7Dg/cEIhKCAXoXVicwXG7nygjIrXj9fu47bSRezxakTLuIoCpEv6PRWc6I21IErqE8Rft6m20iQ7qfmqWcQAkw2wccmrPb25ind+RATxFRCiuJ7gpp3qSCT+AmDjcfnZUWc9iv0tFXRz7jVdVrDzd9c1jC4DngPKiDblj7mosq1wc2KkQVyUl5HwZlN6wtQF2zh8Pi2svPXyvkZRUKOC3f6kbebTvK5gE48yzhyJSCHz/VQ5l1XqIHWOaznuIjHiCmuEFP3z1pePK0/7vJUJQx9CssXrW95aWoEEEb+Oow2tYsHhCgVf9rJiE4ATm62V20xEP+qQDb0CI5kynR4YF65M0wKUfzBT1BAHtLi7MueUcaJEKjJQYO5tagAkpXjrwHcTeBRq8hFxTADDMLKbyEnLkAd4vu4pki0e9tFHfjfQ9POIgbb2+HMqG/rVGhmWQoqbnONeHRFZ40QVWpyG96igl1CkH+cTlK7iekU7tZM4SBSuczpTyxYm45glt0GC7TAyW5P8uUv554QiSAU/+hSRQb7obWV1AL3kevBbTIIzgPREYSYJKqoGwl2VQdGqTs2TNQf2+tXWkPqMbDsl/2xKh3O2spCR37X0GMObdNPAWFVIqIlD5KUeeqH72pC8w31mI7mxV5j8Fb2XaBBBdkOwc1/rEsyJHJ9sOOdOhNs4sdneOxG2DNNKcoI89eYjtJ0bHpyVSfN+FD7F2bDNcgysBiglurPubrougDyV/zQbDdUWYViuoaa8oN+vQdRf8wys1ESzeufbbH3B+HdY8pRGrX9jVojevZAFTZScB7WlLKgup7MKdSqafW/mCRP4cnaawlRsQ8/r3SbO
sessionCreation 2019-03-21T10:15:33.2191837+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 800
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 604277
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 800
basePriceNoTax 800
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 800
priceAfterDiscountNoTax 800
priceAfterAgentDiscount 800
priceAfterAgentDiscountNoTax 800
priceAfterClubMemberDiscount 800
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 800
dayFinalPrice 800
dayFinalPriceNoTax 800
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 800
basePriceNoTax 800
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 800
priceAfterDiscountNoTax 800
priceAfterAgentDiscount 800
priceAfterAgentDiscountNoTax 800
priceAfterClubMemberDiscount 800
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 800
dayFinalPrice 800
dayFinalPriceNoTax 800
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8267
parentID 8263
name מבצע כל ילד ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים
description מבצע כל ילד בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
shortDescription NULL
startDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1600
basePriceNoTax 1600
totalPrice 1600
totalPriceNoTax 1600
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 71STD PST
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
1
array
creation 2019-03-21T09:12:21.8199939+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID x+NOsK+RMRuXz6FM7Dg/cEKmu8pUvDKn4nKnjWPZjuiwaeH5cPQ6+s65R2eMGlzbQ+eFqyqW8ScgQhqNyVk82Gut1b1+ZkLan0tfznWz9KtjeKJEO+OS6dDBOZUylHSlJ99mwEMQYgvjFeg3hxjvuoyvcY6pdpfQ+4M+t0C4iUC6LHiJq4fZY/fDXfLdHUDZYOyDMOdgvTte05xm8lmes8OnPnQiZ9flyZTTRrxxHLOIr4IMZoLoaARc1a+p8OwCUqOU5b2zgpbcp2Jbvnq2dQcBU9r2rwFeJ7npMeKBYZJp1NdRoibxKqoFKBsSswmi/v0vGiV/r68zcUA0ws1qGUs8Ya2YgfmrwRSXPRFEzeJIVf7rilGwc8Ecpte9vf/46u6M6c2+DHPiaMwyZektbJGeBvHAfm90OayN7s5NnIl0fKlaU0o9m4naBk+gQFoCChY82bFIydu5XjUTvU2OdXO7K718D+FdFYR/nByemJb2dW3cp7ON8iWfd2/tzIZ28ls38fQgtCS3aJH1jgbjRTXcjJeZ4TtzG2Z8vUrIjCnEIEBL9Qw4xeN6oE+I3VcrqViJzbItel7//D3oo4W+/80Mh6K5CtkOu5PN75uTB+auPgkhJYq0gT+qcSpjN1D3++mbfsakGDZz6gTr2uK8B5NgaDIOVqN3MCzx51lCzNhBrDQ3KS+9KISfDU83Uapav5IUa3UglU+38SQGdpj4M3VB1/2bJ+QUxgqGHJN9gnRT+4HsslqFyPbCdSUfV3qIa4Gg8DmIfnHCHgA0Epa7D58owARrIv5YsWSjCbv2+fVtgxndVHm8sMYo/WN6MJPBr8laVOCwoP0UsReBEiT7ysVNtBLoMciP
sessionCreation 2019-03-21T10:15:33.2231875+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 850
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 604277
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 850
basePriceNoTax 850
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 850
priceAfterDiscountNoTax 850
priceAfterAgentDiscount 850
priceAfterAgentDiscountNoTax 850
priceAfterClubMemberDiscount 850
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 850
dayFinalPrice 850
dayFinalPriceNoTax 850
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 850
basePriceNoTax 850
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 850
priceAfterDiscountNoTax 850
priceAfterAgentDiscount 850
priceAfterAgentDiscountNoTax 850
priceAfterClubMemberDiscount 850
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 850
dayFinalPrice 850
dayFinalPriceNoTax 850
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8268
parentID 8263
name מבצע כל ילד ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים
description מבצע כל ילד בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
shortDescription NULL
startDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1700
basePriceNoTax 1700
totalPrice 1700
totalPriceNoTax 1700
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 111ClassCl
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
2
array
creation 2019-03-21T09:12:21.8199939+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID x+NOsK+RMRuXz6FM7Dg/cF82evhAhdGy2nAICAp6nDRo+JKh9W96Szdx6n8UUCyFZRJrNkW8TrktVHYc6YBBV9J/YLLaLBWa9zaBVP8xttnk8/ZM1obMmtsgiLgS32icaTGQsWKdG9HayO/HwtyHwofQHb6UnUX5ixontKbaDQHuQ2Q82PvF15ydhUqA1UXCnxjeIw/eqV4C5eqWQq066KWraeG5Oth9FFhXAIhQTQKWuoQqGOtUvvaoEmbfMmu3CzW/hU+fxZLchWyTGuVgHH9wPhiiq2Bk32x/Ui2OqQysGjPWZiqRj+NteFdwv5MXl5Z7zWFdLjRotv68eadMtMJEzmtdToNwOTm7nWZJVCMBHSPgghOz4xFlxnDPqT4MRuno5GNS4Sawu6OK4SSdzbaa0Bx2f1+eyp8PIQNaC2FiSZbSKPwLjnccyDFMzkXTJsh37pdeMEFCSoWhMjR6BZVS/eXL5oRq3OmUcYR2KXd6EAwR6rz8Zi9SB4oBz8oCH8E2IZCqcihCH+T48yIB2xFjaaElUTb7+aIZwCAQjE5fKZJ6CqsAVGSvLWqbyKdxKYEupivM9zd5LlI1hN5dbfrYkQ0x6adPu42Ymlbc0q4L3/Um76C1SoYNboLElG7EfEf7yce6WHgJ6ZBU+d09x5pi/LCSWa1KoIpgW/oJ5/wD0n9DV8DPion7QNhOsy1jZPoY9uydtZ28UGsgc9gAAk0HPXR0pZII7/U01vmOzTntXuPnfjpEAX9oYGcmTklZBGqNaLwp6LPnQItk8519h8a/YJla/iK10R/5fybm0i3UpTVRsqm6jm0j3ga0C7K/H0waBioe4nrx2n8qdrZQsWeJfb8B3lqxIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2019-03-21T10:15:33.2231875+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 870
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 2
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 604277
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 870
basePriceNoTax 870
availableRooms 2
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 870
priceAfterDiscountNoTax 870
priceAfterAgentDiscount 870
priceAfterAgentDiscountNoTax 870
priceAfterClubMemberDiscount 870
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 870
dayFinalPrice 870
dayFinalPriceNoTax 870
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 870
basePriceNoTax 870
availableRooms 2
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 870
priceAfterDiscountNoTax 870
priceAfterAgentDiscount 870
priceAfterAgentDiscountNoTax 870
priceAfterClubMemberDiscount 870
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 870
dayFinalPrice 870
dayFinalPriceNoTax 870
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8269
parentID 8263
name מבצע כל ילד ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים
description מבצע כל ילד בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
shortDescription NULL
startDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1740
basePriceNoTax 1740
totalPrice 1740
totalPriceNoTax 1740
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 131CLSBCBa
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
3
array
creation 2019-03-21T09:12:21.8239933+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID x+NOsK+RMRuXz6FM7Dg/cP2qUouiQpbfw+rZU9hv841Ayr1JhzzJV7F3TF3X/hX6yubsqI1+5X2YhVIwsVzqrM1auBjxGZcCy1XKANE/cMxvMw0ETAA8wAZ08HCoWfvr9vBA2/eGFvj4cCxGylo6d7CCPmy6ED9na5tPbvY6NNcPlsXPFT64wLugu/lpYxAOEMPemdbYvVbHfKXMEVMgZq3M7/eVUtjU5NyA7e2wr8KXySARuytf94WkkWKY8ZIkunIpaHT9b1ETzobAboEvPMQa1+E+pBhA0mXLAJyfv4Xqxpo8uG21CPoaqd4ASY9nWBgoD5Mez4pvOGwE4rNezrnVcpEKXX1T/DUOPOZfk2aDm1T2nVJY0OJoRz1kH1n9Oyd7+saPZVGwl2alaUBhW0qGZmEcYbDE47Ya6mcOV68kFveEEDnXWHurZABXw6mSGKC0YSMt13RkMCOtRcp2DOIpYlphScjEmkDziORlfhaxyAk3DNTYGFPpbU93Yz4XmrlBOPGz0g4Uu056MDlqo4dQStrcqHye7+ts7hoA2QZKxDYZOE6Vg/DpZCKV0qYu4QVvSF4U6AuyZVJUU2LxbvTk76m6P9m+5YoNtJH28OwC2xNsfMs2mD8bd3necl6pVrBm8S1cxJH1KFyhHrYDa5c+wFyyiDxqxT9ibSY2d0dB5d67hXGdn6CEV9PYLjLuXzBdjY5Ji7AFETq2tAWiOkQ1VgDCUd3hApR/K+ZB79kGMJveNBzLbcmHjfGlYK3BVYWot+KesrVotQ9AYHMD9p0dCw8HvDQcOR+WSFou2HUT5jGJgkIhV5DrFJ/uiT2Vp/oXND4yaP7QbdpFdHfI0VRsQ8/r3SbO
sessionCreation 2019-03-21T10:15:33.2231875+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 870
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 604277
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 870
basePriceNoTax 870
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 870
priceAfterDiscountNoTax 870
priceAfterAgentDiscount 870
priceAfterAgentDiscountNoTax 870
priceAfterClubMemberDiscount 870
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 870
dayFinalPrice 870
dayFinalPriceNoTax 870
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 870
basePriceNoTax 870
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 870
priceAfterDiscountNoTax 870
priceAfterAgentDiscount 870
priceAfterAgentDiscountNoTax 870
priceAfterClubMemberDiscount 870
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 870
dayFinalPrice 870
dayFinalPriceNoTax 870
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8270
parentID 8263
name מבצע כל ילד ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים
description מבצע כל ילד בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
shortDescription NULL
startDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1740
basePriceNoTax 1740
totalPrice 1740
totalPriceNoTax 1740
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 181CLSPVPo
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
4
array
creation 2019-03-21T09:12:21.8239933+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID x+NOsK+RMRuXz6FM7Dg/cF82evhAhdGy2nAICAp6nDSd7h28X1yi71YzZhJ4VbRmWexWWCo6woOawj/77uVhPGtFx5UsI+pxDjyrzVt/nqhQv8YQ9akPDHB2vh+bmuFpLDzdTe5jcsFTKQ1/NRqghdBY3u01RDvoawMzBBR37P1NDdcrq73WiCeUydPPtB8OC0mM/+v4QO8rd9Ng/6GqEpp1FlKhrfcELXVT3lQC0GSJPXY/IXvzirkjhvkIfS9wGGEvW6/ybjlEBALoBwMTzDBRCce4tG/r5xq2NaEldmCxeTTHD0T4SRQ3pLP/50MMYryw2S5ZqygwWOCB/ooOPkC6YauUaB6bOTm7nWZJVCMBHSPgghOz45Krz8VagPa0y7/5V9SGdVE9lJ96WZbGhqtDp4W4n+H/N4aQWiupOpU35+gZPiGGWKgNIH5m7vp8KtLoRJ1SGtExMxpeaHnEoY1jLlOE03z9qy1tPMgk+/IXVch4dssrm7Imf+tMe+JC31D8zmIcPRYHlAHlIfGgK6kFOiEW6dqkA/BzkRYXgTrxOZQGBcRgnNUneOl2P1uXqM3OAiWH9IX8AwMC4hDIEMaOzCyGumjpMZf6FHXd8vKoB5AI6A3+Ku698+3h3H5uLklKVF3eueZsgiL0vet8EUElPK9Lgxm+66iZNMcMtGIUBalCd1PVrYSBKZtocgZOPCTE5GuLoUuYRTTuauUgRcwhJQVP2JeKGczCeWIi/2CQwPJ4CtgUUPDRViOZa7Km7cobngYemoOiYSvpGQdrbR0APXs66l/2ej+RXMsWvg2Xvm2kofSU2cxoyRrKC4p4Oi4eWVqSW6H9L2vXXmXB2FRsQ8/r3SbO
sessionCreation 2019-03-21T10:15:33.2231875+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 900
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 3
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 604277
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 900
basePriceNoTax 900
availableRooms 3
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 900
priceAfterDiscountNoTax 900
priceAfterAgentDiscount 900
priceAfterAgentDiscountNoTax 900
priceAfterClubMemberDiscount 900
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 900
dayFinalPrice 900
dayFinalPriceNoTax 900
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 900
basePriceNoTax 900
availableRooms 3
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 900
priceAfterDiscountNoTax 900
priceAfterAgentDiscount 900
priceAfterAgentDiscountNoTax 900
priceAfterClubMemberDiscount 900
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 900
dayFinalPrice 900
dayFinalPriceNoTax 900
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8271
parentID 8263
name מבצע כל ילד ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים
description מבצע כל ילד בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
shortDescription NULL
startDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1800
basePriceNoTax 1800
totalPrice 1800
totalPriceNoTax 1800
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 191CLSPVPV
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
5
array
creation 2019-03-21T09:12:21.8239933+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID c0X2RXkJLh+Xz6FM7Dg/cCS2ehIXh1GEBoqo26ytDrgeYzbnPOy9owX/K0OIcDIEs5FSI9Og8xfSs1h72mcgEXW8oLLROytroqN69Ct/Bf5W9ZNo1Y07w97QvPrma5cbA4mENoHUm+lDsNW4h1mes0aiZ8C1JhEO9osd1kGRzC6JGpHWG1XTAy+Jm2cZO5ZH+ilRFenYHj0VaHDm69CAYJtxAbRj463702llOiVeOPe6NgvQX/HY/Uw1pq/bGxU6l/R0xaWswis7qB0tePlaPde/UsI/WR7g10O1iRpiYwOlBHR0Ii6cTu+fZS8y1Lg+ERXHI2UWkFCjKqzFafBehFDLIFeeiK3csSQz0lheg5gJc2ePhdeLsEj5rxcmkqi9AGoRBr+1Do4RJ6eJp2ZTcFNA5Y0J/P9IP729T6xRBxv/8b6y7X+V2eIwbFqaHzyLB4pTJKJ7HkIOJ9ka3jtZmBQ7ezNIGoWt80IkVMx6dCZA/ldLSHMiRoBdvG0C6OUL8Z5W3bjw1PBKTih0PBgAVZWjIHttDkgSnHaQ/qD4Og1KttuNdMup20NKo7vAuxfQaUy4o2zWLH6eU6U5P+8wpDQS8fI3/5J5wdn8+ZCmoDp+stuGZRuYzaEcn7bJT9MmOJ8Om2UwFOvgZmB3LkWHCbPHI8+mf0H0GN73rxQu9y2sd3boNq9ZtnqDSolpT8FbuaMaCTPgHBAwMa51R3djrvGyoX4m66LiS0eikuuLIAtfIRPjhexbIdLDlgiwVfAv4kbyr3VQwePadDyLyU3WMdDecTsqSey9MUb6jKVwbNpaTcRbucrP579v1r41O47KqMgO+SJxrYZ9BNNn9m/u7VRsQ8/r3SbO
sessionCreation 2019-03-21T10:15:33.2231875+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 750
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 604277
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 750
basePriceNoTax 750
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 750
priceAfterDiscountNoTax 750
priceAfterAgentDiscount 750
priceAfterAgentDiscountNoTax 750
priceAfterClubMemberDiscount 750
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 750
dayFinalPrice 750
dayFinalPriceNoTax 750
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 750
basePriceNoTax 750
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 750
priceAfterDiscountNoTax 750
priceAfterAgentDiscount 750
priceAfterAgentDiscountNoTax 750
priceAfterClubMemberDiscount 750
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 750
dayFinalPrice 750
dayFinalPriceNoTax 750
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8263
parentID 0
name מבצע כל ילד ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים
description מבצע כל ילד בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
shortDescription NULL
startDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1500
basePriceNoTax 1500
totalPrice 1500
totalPriceNoTax 1500
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 31StandST
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
6
array
creation 2019-03-21T09:12:21.8279963+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID LxvAmj3rKUiXz6FM7Dg/cBapof9sIT2nuO2NbDQqqinHs58pygLN6PaGTnMHTzQEjO81ZJ893NSu8K/0DlncE0Tw80BICfPfuRUCd35rBohAyz3Qd4+t9a1wgQmy+8fy+nIlgRUVXWHdCHs4KkFiFWHfvc3ENknSpbAB1dHaXUivn2gbybYOZJt4d7D3rnL6fs0njp6hC/1HTb+fVAdYEq76RgtEPLH3S4GLmXC7KtFIbhRO53zA1i07/Nkpj/fFUVuTcOeo7jDrAvCdk3ihFRHy5UR0ZLmAB9uBkG1jc7ifRZ4Oh0U5nxs0K643Iua2eM0qpHJxgdVJGN5umPe7U7ejUzjlw/rcwOIorLziS5ISwjnBSpt4+gQ/xyxAvsY128RSx2D4XGilmsGwtQ6I8X6E8Fa4BUl2jRrYCYivoKmtciwnkcDVB1rzdaJqsP2/w8ZwRvCg9mqHYxKb3akphvRlJDywYnaGPKeThUNqRYWkMcnYisuRf/tEsRASXkWKoMUf1r+OkdFhCBEsz3kvcBnYtXZQbL4Jl67E+Xql6F+5adCGZyyALU6zzEb1S5P46AAEe01O/ZIG86YSKGFAy2dF8Z0lWP3cMmiEp2JaRiNfIjlGc+qZRGMM46GlN4frrLpi74eIMi6atBwv4/cgU69KufSj4cQ1J41ShChI5cKboMp/csbjJaXVWvSjc4p4z4Dq/d4asS5oP0Ty5YGiOD4GVd2tCN3HY1B/bz5vdDtlA+nkalWaFG2qx1ru1j6jULsDkZqHgbeI1rTllsVCqLAgqbg4i/Q/0bFIBJQqDObhP0LNvdwfZ60xL1OHBEX21VHX3i5sj9f45JA4YfKL/pScp58zRLPVIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2019-03-21T10:15:33.2231875+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 1050
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 604277
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1050
basePriceNoTax 1050
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1050
priceAfterDiscountNoTax 1050
priceAfterAgentDiscount 1050
priceAfterAgentDiscountNoTax 1050
priceAfterClubMemberDiscount 1050
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1050
dayFinalPrice 1050
dayFinalPriceNoTax 1050
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1050
basePriceNoTax 1050
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1050
priceAfterDiscountNoTax 1050
priceAfterAgentDiscount 1050
priceAfterAgentDiscountNoTax 1050
priceAfterClubMemberDiscount 1050
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1050
dayFinalPrice 1050
dayFinalPriceNoTax 1050
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8264
parentID 8263
name מבצע כל ילד ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים
description מבצע כל ילד בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
shortDescription NULL
startDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2100
basePriceNoTax 2100
totalPrice 2100
totalPriceNoTax 2100
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 211ROYALRO
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
7
array
creation 2019-03-21T09:12:21.8279963+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID LxvAmj3rKUiXz6FM7Dg/cBapof9sIT2nuO2NbDQqqim3J3Q+c57J/ivLij0hxjy/2hiYblWthhFVi5XSO7D/osqPNTUulO6nuRUCd35rBoglCdZlvGuC/wZ08HCoWfvrTUF/NMRJ/TpjcTD6Ka0URDpK9Vf+ZzM1pFY65D97oBUghvPXb9BojTsINRVtC1B7ECQMuaTZX498Xb4OYeb3ppagUmk6EXeDTRGIp+KxD28b67QwMPQ0QKQkPr9O2GhhrmOQkTzJcSEHBTm1jMBAEKkGCLt3sRDuLxsz9ac8OC27zWKsGPqINXHv0vBmhm/Ry7ZmcfeMWNMhHdKpqjQwztWdeUtIine375t0ARqjeRbeqa5K6Z3hrurqmXYzbiDzSFF7cEPmQ6tExvIM8eP9ICeSsSt+8wpJ5qGwHnoG1Es3OxjlRsNHdy6bAmbOBv5SJqpgIdJBgppRZNOXu2giUpUfUfRfC8djrB1NEAP9dI21KobbC28BJ7dIgZSqxYTPRzdh6jGs2RC9Jn4AAemX/ne3ncNoF1mOPIcpXv6kRHmdawNhu6un5jCeuJ9IviKsuWlaRLZGCvVXNl/1Tt9H0506nmPQl0zFURs5G54fVbGfYE9dJHBUNg7CiIlBnRjA3hQ1Lqs2h1VGibgq7epUemDD5V7hBAwwGvOCLZYg6uyBZvQPg95fjGyPaC2fmlpinXPDQ3uOHswOfrQ/SMzGwDrqx1av2auvNHfdqo2isBgIA5j/YXHteqwxTfML2IMSdW4iEr472+RwBF5VKbXneLIoZIALxe+BoIvngym0jz++WpKwsm/d8UtiAxvX36R77Wu3gVYCifeniDdUi04TzJGhOqKR6KGhIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2019-03-21T10:15:33.2275187+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 1950
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 604277
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1950
basePriceNoTax 1950
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1950
priceAfterDiscountNoTax 1950
priceAfterAgentDiscount 1950
priceAfterAgentDiscountNoTax 1950
priceAfterClubMemberDiscount 1950
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1950
dayFinalPrice 1950
dayFinalPriceNoTax 1950
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1950
basePriceNoTax 1950
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1950
priceAfterDiscountNoTax 1950
priceAfterAgentDiscount 1950
priceAfterAgentDiscountNoTax 1950
priceAfterClubMemberDiscount 1950
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1950
dayFinalPrice 1950
dayFinalPriceNoTax 1950
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8265
parentID 8263
name מבצע כל ילד ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים
description מבצע כל ילד בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
shortDescription NULL
startDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 3900
basePriceNoTax 3900
totalPrice 3900
totalPriceNoTax 3900
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 231ROOFTRO
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
roomsAvailability
array
roomAvailabiltyList
array
0
array
hotelID 10463
fromDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
toDate 2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00
adults 2
children 0
isLocal TRUE
customerID 353
priceCodeGroupID 388601
cachedCustomerID 145
infants 0
clerkKey NULL
roomPriceList
array
0
array
creation 2019-03-21T09:12:18.2854665+02:00
roomCategory 111ClassCl
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 1700
totalPriceNoTax 1700
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID +U4KtPS0VI6Xz6FM7Dg/cOU24nh8dXXM2nAICAp6nDTjKuesX7L/ATlkVzTqmRQgLOlEUppZz0pOjRZF67nI/K9oJDnBEuWbvDKPEZdIKK1u/MljPzXPwlAHutT3e8PPXkl5vgUCuIOmLi1vA2yJxRS2xFTUE3OOnAIZ91ftJdoKMCGTBBu9zINOw/Q6Phe1ahbyqZ3z+ILBLbMBTAGhAD1xUZB6MeVtrJgV1haW4i+Mcj3iRpYLovyV3iWZlGLtYdWBZoUKY1Rh3JEs2YdVxxy3fO2/uzGLjg/AOSf/mVCQhcbkjobi8CBoLZd40U2FLR8h7JLzQQEP+lzX8WSw2WagGOyjWmhPUwuhR/FE7Y/1AC5Kl/lUL6iLtw/+jX69PftMeH8+WvLx5EcMgU7PHSecAoZSwc92UwNdlM6kOmKHZOgeGBIP3uWyb7Nhi1rMr/eTOCM9bQMy7U6C0wvvYBEKOXUkdUPE4TZw87g2GL70KymEz1gW5hFJ7TjadNROwBqKt0HpDIW1i/vn+d1awFzTA0rAXydJhv29anWmxjld4HXwEho1CFL6U2qWFPyWPuo/pLb2+JLVf/MIwaulCSZ7NTjQ5nTcrWvbSKiqfrW7xv0HE8fFUlLxcez5etxIl//NiaTt76F8nFix4UTP3pLYjfeBTfGqDzQ3qXwyF4ai02EgdKbihDN34jP33AgliR40leRzT9WJN9gDWzCzB2vV7rJ+2ghN0XJRMmJj6uOlEd9BK3Symq2H2sZC8Qz3Ooo7maa2rxE/wgJB5TVZO8m6+aK8dx7McvQo5bH7ssUiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2019-03-21T10:15:29.1791684+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 850
basePriceNoTax 850
availableRooms 5
priceAfterDiscount 850
priceAfterDiscountNoTax 850
priceAfterInternetDiscount 850
priceAfterInternetDiscountNoTax 850
priceAfterAddOnDiscount 850
priceAfterAddOnDiscountNoTax 850
priceAfterClubMemberDiscount 850
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 850
dayFinalPrice 850
dayFinalPriceNoTax 850
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 850
basePriceNoTax 850
availableRooms 5
priceAfterDiscount 850
priceAfterDiscountNoTax 850
priceAfterInternetDiscount 850
priceAfterInternetDiscountNoTax 850
priceAfterAddOnDiscount 850
priceAfterAddOnDiscountNoTax 850
priceAfterClubMemberDiscount 850
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 850
dayFinalPrice 850
dayFinalPriceNoTax 850
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
1
array
creation 2019-03-21T09:12:18.2854665+02:00
roomCategory 131CLSBCBa
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 1740
totalPriceNoTax 1740
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID +U4KtPS0VI6Xz6FM7Dg/cJTn9rdOs4w1gkbH1F4T2TpkLtATsoVXjR5HIos7mOC7yp7r600P1g14Ue72urw2vMChFz4amC/7QKlm4RsWEzu/KsO+x33ZrGMEVsfOdqJ4lRWq8JtfN4qqS54yeo5S7Vc/pTQWJbtiolXBPrmURg1BR7LvZS1bdG4N5jiAF5/DfjrcwS1IAz9aPy8JZzZD1U39Q1hu6t0UnMLK5BXf/azPXjKx5OKOltwSc7Lp45d0uRhXpX6zDpt4Ool6yiD+HL+YpF/d7djGO04u176DA1NmNDG9v1GFkt0OJ4AOdKwQ5GRaoO/q9L+sTfkjBOEPIiBTc2M3YSBoiLjXW0pW1txyelE1fUU5qjlq2gBzpuGbLaGI3X4HdDjpf8cV2gVtE5y2Hsf97+zt/gPofaQs2V27sbUefZ9r50y0B6DBqZ01tpyFV9r1qEoGpkQzOrcALVtBSjXdzw8lTxF6E0Z5zO6lLhJcIt4r7w45aa16mpBpKa/hoOaEztAJFvcYBk0z/giCpQItWTyEYpmIyu3HRAGP0BMqaRqEZ4fNNY15y8IKFUXsf84dVHt8fr2jS7XR1wcGiyDCndheOPLZS2yTJBoe1b8S/1xpL7vx/yrFaz1BOf8aVnnFZ1W3ee/X/CAzdz4IjJKhTPgN1QbzGBa+xMuobQcZF0v63vYhcTtHRu50O++mZNnmC+YEN8HMLT3f6d8tcRIahozMUhdQDFv9u2ZYSyEnEP1yFPlcduFwl16u1y8xkIX/x6mqPwbtc4jpXCvoLuBY+Axp0/FL9bm7ZadUbEPP690mzg==
sessionCreation 2019-03-21T10:15:29.1791684+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 870
basePriceNoTax 870
availableRooms 2
priceAfterDiscount 870
priceAfterDiscountNoTax 870
priceAfterInternetDiscount 870
priceAfterInternetDiscountNoTax 870
priceAfterAddOnDiscount 870
priceAfterAddOnDiscountNoTax 870
priceAfterClubMemberDiscount 870
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 870
dayFinalPrice 870
dayFinalPriceNoTax 870
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 870
basePriceNoTax 870
availableRooms 2
priceAfterDiscount 870
priceAfterDiscountNoTax 870
priceAfterInternetDiscount 870
priceAfterInternetDiscountNoTax 870
priceAfterAddOnDiscount 870
priceAfterAddOnDiscountNoTax 870
priceAfterClubMemberDiscount 870
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 870
dayFinalPrice 870
dayFinalPriceNoTax 870
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
2
array
creation 2019-03-21T09:12:18.2854665+02:00
roomCategory 181CLSPVPo
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 1740
totalPriceNoTax 1740
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID +U4KtPS0VI6Xz6FM7Dg/cJTn9rdOs4w18Q0R9ZI4CLINfBYi0L5qUXiZaZuwDYQ1sRjcc/NpioN90cT90h0V13DtWMkpz3qgc4g866Ha1Pbq9hSAE/SnEeSirWHo5R2DG3+r7/U4WP+zMkLY02XxtUwwY+pRRrtAHkL1i5HabupXbZrNGYYMZeYNI4VcYGVrw8bZmmwtm+xiH8uYviCS7dcXJBiCO5Q4O+sMChe+nMkgh/EMkr4UsPqFcdGnpEHdDQ1QBYBiYBGrROHjgPZXzXU3DjifIWLtrj3eFBcPR4pLEKNS/L7K16B67yT6PbLv90NUGQdM4q1suz3g5TC+2ouVmDeecE7NW+wM52zQn/B7KKImlhKxbKhEfLcbvXtVnVpXA4jL45xBctmH8QsvkTWWOX22hlHBZ90r0W6KiBS2GICxc48rTDmIlWuJyIFDcBu3bOeIPzJAEXOS97a/LrGYMf951OkwWVWR/wYUfcUL7HiVpwqUfU1pN33jQ6bfPmoD/Dsl61qEXZRL8THgm0ZpFPLo8EYBujzlbbIa33kTr9ppSxuWpL7fR3KynOgYJpF14tE7v7C3Cj+ImcOZ2y8zYmIxvwdRpzgO6Hgbc0DLPtHOPPOW26brs+WWdEUAiNMojzBGqQRdcX8BHYwdUmNuAV775YLkLDKGa0hPJFvSZfThUKNwZrVMP4STm92qwFQX+4GUbvkZmBgCNaaEXIE0hhpsM/y3Mkl83xp4DJk3LHIfLMlzsp2Fr0ChVEGemM5e40bOEVgP278A+jbUv81zynAqm7fj8FURDdLs2gP7TK4YNxAyMSJRCncm1UpY
sessionCreation 2019-03-21T10:15:29.1791684+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 870
basePriceNoTax 870
availableRooms 5
priceAfterDiscount 870
priceAfterDiscountNoTax 870
priceAfterInternetDiscount 870
priceAfterInternetDiscountNoTax 870
priceAfterAddOnDiscount 870
priceAfterAddOnDiscountNoTax 870
priceAfterClubMemberDiscount 870
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 870
dayFinalPrice 870
dayFinalPriceNoTax 870
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 870
basePriceNoTax 870
availableRooms 5
priceAfterDiscount 870
priceAfterDiscountNoTax 870
priceAfterInternetDiscount 870
priceAfterInternetDiscountNoTax 870
priceAfterAddOnDiscount 870
priceAfterAddOnDiscountNoTax 870
priceAfterClubMemberDiscount 870
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 870
dayFinalPrice 870
dayFinalPriceNoTax 870
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
3
array
creation 2019-03-21T09:12:18.2894662+02:00
roomCategory 191CLSPVPV
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 1800
totalPriceNoTax 1800
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID +U4KtPS0VI6Xz6FM7Dg/cFkiZxAl/Tpk2nAICAp6nDREmZQRYVyVPJSr/qMIs6B6YIC2lZZ1bm6qY7rNyP1omRjL/ub/GTJ1NUH7SmHdKTka13CQBNbAg14OzJGlWq1sxObwbdPeYz8+MyOnMS2+eT2dm52TBhkmIjARyihnWzjo2rRqTlmZzj4nWHHtymBg2PppuuO1bjimYyzRtNkQMNkUE+ymSe9S19mzlQt0smJu610tXMHpezswWgS2C2ugCauKXOBBg68UMdCn0XIvGunsb8pVFz/tIQnI4ERT8zVwlIfA8oug2wn8hlocZWCAPO8coTbQnCt8G+hPwHT5/xNV+xRKndGdk0HgPf+jdeXLk3cK5P0MBSp4jfWhcZ7WvS0cL/LJDZVtwbZlJ7asbmBIH0FY3oQ5ZxwUKQBhiztwsBIqGX2x3F9V1zGQ5OMur+aalzMV+s784eZyvaZHoLOYXUMyGUwoqUv5aooG1EogDYU7biJQfze+ZosFo7g74J+rGqxpail1lBafz7rWMxeTM4NAnXmaA09DhmsIRNC1epZpVL3za8YiJXV0yWNA8SXqVB1i3XHRHkvHNki9H5Vz3OI297fFWEzplh0+aopwlCHG7akKuRdt2DjyW0sZdp8wrjYZefQCtwSrgxw5rQ8ru4yOpiuLEJa2Q9IYbaspngLQfQsIy9OxPU7hMB475ADc7yVCNOoUuocm3QpXpPuN3FpCJ/unTy8QdFooSBuutxihyTXvL2ZrCTe0Z+5b/M28Zew/OePTOGK2O9cVuXDTasWTkZ+tD1fpEb2t92b7TK4YNxAyMSJRCncm1UpY
sessionCreation 2019-03-21T10:15:29.1791684+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 900
basePriceNoTax 900
availableRooms 4
priceAfterDiscount 900
priceAfterDiscountNoTax 900
priceAfterInternetDiscount 900
priceAfterInternetDiscountNoTax 900
priceAfterAddOnDiscount 900
priceAfterAddOnDiscountNoTax 900
priceAfterClubMemberDiscount 900
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 900
dayFinalPrice 900
dayFinalPriceNoTax 900
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 900
basePriceNoTax 900
availableRooms 3
priceAfterDiscount 900
priceAfterDiscountNoTax 900
priceAfterInternetDiscount 900
priceAfterInternetDiscountNoTax 900
priceAfterAddOnDiscount 900
priceAfterAddOnDiscountNoTax 900
priceAfterClubMemberDiscount 900
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 900
dayFinalPrice 900
dayFinalPriceNoTax 900
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
4
array
creation 2019-03-21T09:12:18.2894662+02:00
roomCategory 211ROYALRO
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 2100
totalPriceNoTax 2100
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID +0Wiv2rnzcqXz6FM7Dg/cF7CL7zDyqk9UBHRBlCW4etLWLbZlvdZfz2BSU5+ZkvSeIgPDf+l8AIKNkFdigp9W/egZdOImzwhiV4N7RuSxF52wyeNYhbNOVsNenip4+Qn3ebs+ri0LY7ZDF48VeVGJQqbRYvDMvSdmoA6ZVWAeLtEf0sy7oX8+JSjtgh+sFJL2zZvmN3yCDWNSO6SKQYxbIcJ2GiJOTaZHaG1QWlYMFKXd0CTDxKUvSElo5GPahHjMww0otxAUevuDt4CvjBiYcGvyVSzpIVMQX5HKDQcMsJsyliptV6LSZHJFu9UkKUVc075+3gEHHeyuEkRC+F2s+feKBXSLvzttETlmiTv0LfnQw5kRCFMdD/DB3Vdeixr1HDQ/ebdF3vCWZeyGezwSqPts3CXqxRpS3y8lj0wY7kPrvtKWbNXIjxtRM5Rz0WG65EAqMMtfcVCltIPxuzrNmqxPTKpE+obozTUDvdqJGu5Bbo3GlDM2ht51A8impMUmm/N8gBIN0cvurBFS9DwMG6eZJr4K4Ulaxl7qWEbzuA9ftLAzkuIHI6NAVb3Ja5uK/wE/vY45kLP6Lrvi64ogIgq0Mr7m4dHnnOLRd3PQ7SrsF0zP4qDYWfaZ7wSjtpnXqGqBuAgQjwm/ldBKQE2NVieo/26ehsRnHmbf57YU3Td6pcUp//BNtNCJvduHzWxB2CyiOStkqrb3uo29TlcKQwZZefhwiE3OclYB1k6QlPda6wKa+xKZ5Urc0h072P81HGyLJHpDb23jcRIfbpZJvOcbb9ilRjWpawt9TJ43AfFTbQS6DHIjw==
sessionCreation 2019-03-21T10:15:29.1832068+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1050
basePriceNoTax 1050
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1050
priceAfterDiscountNoTax 1050
priceAfterInternetDiscount 1050
priceAfterInternetDiscountNoTax 1050
priceAfterAddOnDiscount 1050
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1050
priceAfterClubMemberDiscount 1050
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1050
dayFinalPrice 1050
dayFinalPriceNoTax 1050
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1050
basePriceNoTax 1050
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1050
priceAfterDiscountNoTax 1050
priceAfterInternetDiscount 1050
priceAfterInternetDiscountNoTax 1050
priceAfterAddOnDiscount 1050
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1050
priceAfterClubMemberDiscount 1050
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1050
dayFinalPrice 1050
dayFinalPriceNoTax 1050
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
5
array
creation 2019-03-21T09:12:18.2894662+02:00
roomCategory 231ROOFTRO
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 3900
totalPriceNoTax 3900
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID +0Wiv2rnzcqXz6FM7Dg/cOU24nh8dXXM2nAICAp6nDSWCl8hqmGO1kx9o+Gk6tANumZAxv9VJrHkjMo2YNpmwheu/0QegUba9zaBVP8xttmFgBz/porTk5fIASFFrxwaOHxihOcV+2XZcO3MKjewCvrZmMMhgcV0Q9i4i7ClxqMkLNZzQpcy6jn1KZ0tqncoQ2vrpJeZMoDnZWCTnd9Yw6a2o2ErAyuE/unzFZUMzwxbJLMlHZ2hIw8T5gd2XsBDBSYB66l8chMbLEpyG2ENhpZ6lwbN2Lkc5Zz8dZt6WxpuyHmRW/BQa15BCHnNR+q4xXxLmvXh2Jt3zC76Expk6CqLz0JsCQer//PLrU9KCzHPPkHMWW13wDiodVkk9prKB6+nFNO1We38lMjPGwAbXlSmOq4v6qwtKrhZ4E2DMgUuMlpsVKHQ9NjGudZCsfVK7/yPTfvlKdaZb2XSZS2ClzXYt7TMYzyAbL+x8cf6sBpb8VawGLoG22SSm75CZpvARAzgV7aZfLmoy5x14vikZIY5OmaNmw//8zV303ymgHGb4SXrbtLUj/Z6drQuxDVZxboXPngsvdNbV8ZZE67UwDolm4jUh1PclzPxaOrvWa/pg0W/jO+XvaSVLAP9/vtevAsOSF/o6eL2TAYaBbe2xrGKt8kkm4HOVYAOs4CE1A6cnlGW5jMHK9R0f26fKyaTE612Tg2RY6NYmjOwYLSQ6eUSbfU9JZgXyxY3XFdUzS3NqfqcxSfbfMraNqWodwSLm1oQYFFHQDSop+DOYXVo0UgInqY/ThvwY94ijBqH0GnFTbQS6DHIjw==
sessionCreation 2019-03-21T10:15:29.1832068+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1950
basePriceNoTax 1950
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1950
priceAfterDiscountNoTax 1950
priceAfterInternetDiscount 1950
priceAfterInternetDiscountNoTax 1950
priceAfterAddOnDiscount 1950
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1950
priceAfterClubMemberDiscount 1950
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1950
dayFinalPrice 1950
dayFinalPriceNoTax 1950
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1950
basePriceNoTax 1950
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1950
priceAfterDiscountNoTax 1950
priceAfterInternetDiscount 1950
priceAfterInternetDiscountNoTax 1950
priceAfterAddOnDiscount 1950
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1950
priceAfterClubMemberDiscount 1950
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1950
dayFinalPrice 1950
dayFinalPriceNoTax 1950
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
6
array
creation 2019-03-21T09:12:18.2934650+02:00
roomCategory 31StandST
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 1500
totalPriceNoTax 1500
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID GFcYmIywi4eXz6FM7Dg/cOU24nh8dXXM2nAICAp6nDSfYyTsC0MX3IbtjyS/TinXTuPH1K8J7YOq3LtiQzRocDINJspQ10JCtadrDLOijtbg74gVb2f82YnWcO/0I0Tfithuw6HFGSp3CgKf+9cobM8Ztiihxd/EfYtReYTCty5xLhvxF7Ry/kp/b39ONaIMIowFn3PQ9sRLRL0hDQS+c5zHB+f+mGOM2cIv0luEbLqp+9omMf6/47y/luM2k//prVB72ovo3x71OkpJvBdd1Gx4c8KDsX0Bwa/EO/UlE6YJ9pVYNGO3qBkAJTaMLTmoAkoybshFL4jKUblicy0z26SepHvmlTec1MEBoPSPRUdaT/UrbrRdAe4kzBPmOxur63Y/Urdh80Wg3w8UYCbxsjXgTUxqugtfIpSOlV5VdMbu9jKug1KUoXYR8MWxRGSwRbSWUTb6LKftj2GUPS4F+PbXORLRfjCa7cRTqF14PFyho5RPt4cBq/7UGwswLxtVsK+wjyt2hSPbLh9WyTtP7dSrAcNEPKHv+Ln2si+dua2QFo1wQ0IZWoc+27nQ89OmKutxcsFtXpMuRBSMckTdlhsxBER7EEudyHglHmad4JWU98uSRNgCwPZHqervU8hPEE6We+n4RpvfjxBQkr44SDjWsQCuU98LsgafMcIzdglRxGJvFNel458cFPgnxJE4XreRxRuIAV6lGH5rdsv/D5N7QtnqraQfhfz8IBvd0Ct9imj1wuDcjZyKRDVc8iiiu13qKT0G2HxE4lcT3eE62P83EhPk8z7aLYM96jnj30vUqIs1i7vCJQ==
sessionCreation 2019-03-21T10:15:29.1832068+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 750
basePriceNoTax 750
availableRooms 5
priceAfterDiscount 750
priceAfterDiscountNoTax 750
priceAfterInternetDiscount 750
priceAfterInternetDiscountNoTax 750
priceAfterAddOnDiscount 750
priceAfterAddOnDiscountNoTax 750
priceAfterClubMemberDiscount 750
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 750
dayFinalPrice 750
dayFinalPriceNoTax 750
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 750
basePriceNoTax 750
availableRooms 5
priceAfterDiscount 750
priceAfterDiscountNoTax 750
priceAfterInternetDiscount 750
priceAfterInternetDiscountNoTax 750
priceAfterAddOnDiscount 750
priceAfterAddOnDiscountNoTax 750
priceAfterClubMemberDiscount 750
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 750
dayFinalPrice 750
dayFinalPriceNoTax 750
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
7
array
creation 2019-03-21T09:12:18.2934650+02:00
roomCategory 71STD PST
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 1600
totalPriceNoTax 1600
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID GFcYmIywi4eXz6FM7Dg/cOU24nh8dXXMcE2QqHiJW6OKKV2ewvMR0Kus25vw8Xr/cX4eoIV6cLmDTUdOCVwqZ4uDCvOn0bU5W1/rBFzFGhRy7Jw8HkAHvsrhrjCxuS5k96/j2NMVLIT4pGZg1FUQB5IP0s1juFrzvy4ZHzPrQg6t68TD2K7zmK2EkMxZoeNFdTYD3aHJxM/MztfjfdnHsD0CQnwRqo+vxm3LZqSicpkOZEwbTt4bm7Y28MEE8rUeQLR2b/l8hFjyZocMndcl3tKYH9MqOKEyn2mmMs5kB1xO0K07j1zWxE+VbXjfjYApG4cjhK1m+t6e+/+Y20pgS8vkVKXPXgAWqyoUW4SSirDCmjEuW5Aa469wT7JoZJWq3dfAHzp98rNtyaQ6CoD9jFel7eCgMTjW54C5dYliQzEowQSdLuMipUUj4LBHJ5LIfmzbtObmF8E24DMCfLzrQRhwl3agnfnGlAd6MumU0ZU3ncx+P72w0qp0JbUS10umvw4VlzM+S0kYxggNac0dqwfUVYtQWC/IQgE3k1GEoJaiHQ4pR97+bA/AU6sEy+HQ5xO/ic1UYItMk6NCrttTJdyhs1EoMtgZXSESnKC8islIhoUfsUqzEfSoK4Ba74sf8A/SUDCSu2xAYYV2oTWeeFLFX7aqYv3KFXJY6WRqwcozuYXGmji9lCrDyXULfmebN1MCL4IO+21UynsbKNCskrHYSMbtV/KnvLUacD6Fr7yabOqCcirYhstdyqOL0cXbdLFOsqOpwVfA/yEIxOOQOxn7uvRrzbfT0VYCp4hBZ+HUqIs1i7vCJQ==
sessionCreation 2019-03-21T10:15:29.1832068+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 800
basePriceNoTax 800
availableRooms 5
priceAfterDiscount 800
priceAfterDiscountNoTax 800
priceAfterInternetDiscount 800
priceAfterInternetDiscountNoTax 800
priceAfterAddOnDiscount 800
priceAfterAddOnDiscountNoTax 800
priceAfterClubMemberDiscount 800
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 800
dayFinalPrice 800
dayFinalPriceNoTax 800
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 800
basePriceNoTax 800
availableRooms 5
priceAfterDiscount 800
priceAfterDiscountNoTax 800
priceAfterInternetDiscount 800
priceAfterInternetDiscountNoTax 800
priceAfterAddOnDiscount 800
priceAfterAddOnDiscountNoTax 800
priceAfterClubMemberDiscount 800
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 800
dayFinalPrice 800
dayFinalPriceNoTax 800
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
requestDescriptor 1
isClubMemberResult FALSE
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
discountPercent 0
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
pctList
array
0
array
hotelID 10463
languageID 2
priceCode מחירון
name מחירון
description מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
picture1Url NULL
picture2Url NULL
isCachedData FALSE
apiStart 2019-03-21T10:15:29.0459648+02:00
apiEnd 2019-03-21T10:15:33.1533679+02:00
{"error":false,"warning":false,"message":null,"remoteServiceUrl":null,"data":{"packageToBookPerPax":{"packageToBookList":[{"requestDescriptor":79393579,"packagesList":[{"creation":"2019-03-21T09:12:21.8159999+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"c0X2RXkJLh+Xz6FM7Dg\/cEIhKCAXoXVicwXG7nygjIrXj9fu47bSRezxakTLuIoCpEv6PRWc6I21IErqE8Rft6m20iQ7qfmqWcQAkw2wccmrPb25ind+RATxFRCiuJ7gpp3qSCT+AmDjcfnZUWc9iv0tFXRz7jVdVrDzd9c1jC4DngPKiDblj7mosq1wc2KkQVyUl5HwZlN6wtQF2zh8Pi2svPXyvkZRUKOC3f6kbebTvK5gE48yzhyJSCHz\/VQ5l1XqIHWOaznuIjHiCmuEFP3z1pePK0\/7vJUJQx9CssXrW95aWoEEEb+Oow2tYsHhCgVf9rJiE4ATm62V20xEP+qQDb0CI5kynR4YF65M0wKUfzBT1BAHtLi7MueUcaJEKjJQYO5tagAkpXjrwHcTeBRq8hFxTADDMLKbyEnLkAd4vu4pki0e9tFHfjfQ9POIgbb2+HMqG\/rVGhmWQoqbnONeHRFZ40QVWpyG96igl1CkH+cTlK7iekU7tZM4SBSuczpTyxYm45glt0GC7TAyW5P8uUv554QiSAU\/+hSRQb7obWV1AL3kevBbTIIzgPREYSYJKqoGwl2VQdGqTs2TNQf2+tXWkPqMbDsl\/2xKh3O2spCR37X0GMObdNPAWFVIqIlD5KUeeqH72pC8w31mI7mxV5j8Fb2XaBBBdkOwc1\/rEsyJHJ9sOOdOhNs4sdneOxG2DNNKcoI89eYjtJ0bHpyVSfN+FD7F2bDNcgysBiglurPubrougDyV\/zQbDdUWYViuoaa8oN+vQdRf8wys1ESzeufbbH3B+HdY8pRGrX9jVojevZAFTZScB7WlLKgup7MKdSqafW\/mCRP4cnaawlRsQ8\/r3SbO","sessionCreation":"2019-03-21T10:15:33.2191837+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":800,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":604277,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":800,"basePriceNoTax":800,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":800,"priceAfterDiscountNoTax":800,"priceAfterAgentDiscount":800,"priceAfterAgentDiscountNoTax":800,"priceAfterClubMemberDiscount":800,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":800,"dayFinalPrice":800,"dayFinalPriceNoTax":800,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":800,"basePriceNoTax":800,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":800,"priceAfterDiscountNoTax":800,"priceAfterAgentDiscount":800,"priceAfterAgentDiscountNoTax":800,"priceAfterClubMemberDiscount":800,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":800,"dayFinalPrice":800,"dayFinalPriceNoTax":800,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8267,"parentID":8263,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3 \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3 \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1600,"basePriceNoTax":1600,"totalPrice":1600,"totalPriceNoTax":1600,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"71STD PST","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-03-21T09:12:21.8199939+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"x+NOsK+RMRuXz6FM7Dg\/cEKmu8pUvDKn4nKnjWPZjuiwaeH5cPQ6+s65R2eMGlzbQ+eFqyqW8ScgQhqNyVk82Gut1b1+ZkLan0tfznWz9KtjeKJEO+OS6dDBOZUylHSlJ99mwEMQYgvjFeg3hxjvuoyvcY6pdpfQ+4M+t0C4iUC6LHiJq4fZY\/fDXfLdHUDZYOyDMOdgvTte05xm8lmes8OnPnQiZ9flyZTTRrxxHLOIr4IMZoLoaARc1a+p8OwCUqOU5b2zgpbcp2Jbvnq2dQcBU9r2rwFeJ7npMeKBYZJp1NdRoibxKqoFKBsSswmi\/v0vGiV\/r68zcUA0ws1qGUs8Ya2YgfmrwRSXPRFEzeJIVf7rilGwc8Ecpte9vf\/46u6M6c2+DHPiaMwyZektbJGeBvHAfm90OayN7s5NnIl0fKlaU0o9m4naBk+gQFoCChY82bFIydu5XjUTvU2OdXO7K718D+FdFYR\/nByemJb2dW3cp7ON8iWfd2\/tzIZ28ls38fQgtCS3aJH1jgbjRTXcjJeZ4TtzG2Z8vUrIjCnEIEBL9Qw4xeN6oE+I3VcrqViJzbItel7\/\/D3oo4W+\/80Mh6K5CtkOu5PN75uTB+auPgkhJYq0gT+qcSpjN1D3++mbfsakGDZz6gTr2uK8B5NgaDIOVqN3MCzx51lCzNhBrDQ3KS+9KISfDU83Uapav5IUa3UglU+38SQGdpj4M3VB1\/2bJ+QUxgqGHJN9gnRT+4HsslqFyPbCdSUfV3qIa4Gg8DmIfnHCHgA0Epa7D58owARrIv5YsWSjCbv2+fVtgxndVHm8sMYo\/WN6MJPBr8laVOCwoP0UsReBEiT7ysVNtBLoMciP","sessionCreation":"2019-03-21T10:15:33.2231875+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":850,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":604277,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":850,"basePriceNoTax":850,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":850,"priceAfterDiscountNoTax":850,"priceAfterAgentDiscount":850,"priceAfterAgentDiscountNoTax":850,"priceAfterClubMemberDiscount":850,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":850,"dayFinalPrice":850,"dayFinalPriceNoTax":850,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":850,"basePriceNoTax":850,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":850,"priceAfterDiscountNoTax":850,"priceAfterAgentDiscount":850,"priceAfterAgentDiscountNoTax":850,"priceAfterClubMemberDiscount":850,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":850,"dayFinalPrice":850,"dayFinalPriceNoTax":850,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8268,"parentID":8263,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3 \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3 \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1700,"basePriceNoTax":1700,"totalPrice":1700,"totalPriceNoTax":1700,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"111ClassCl","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-03-21T09:12:21.8199939+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"x+NOsK+RMRuXz6FM7Dg\/cF82evhAhdGy2nAICAp6nDRo+JKh9W96Szdx6n8UUCyFZRJrNkW8TrktVHYc6YBBV9J\/YLLaLBWa9zaBVP8xttnk8\/ZM1obMmtsgiLgS32icaTGQsWKdG9HayO\/HwtyHwofQHb6UnUX5ixontKbaDQHuQ2Q82PvF15ydhUqA1UXCnxjeIw\/eqV4C5eqWQq066KWraeG5Oth9FFhXAIhQTQKWuoQqGOtUvvaoEmbfMmu3CzW\/hU+fxZLchWyTGuVgHH9wPhiiq2Bk32x\/Ui2OqQysGjPWZiqRj+NteFdwv5MXl5Z7zWFdLjRotv68eadMtMJEzmtdToNwOTm7nWZJVCMBHSPgghOz4xFlxnDPqT4MRuno5GNS4Sawu6OK4SSdzbaa0Bx2f1+eyp8PIQNaC2FiSZbSKPwLjnccyDFMzkXTJsh37pdeMEFCSoWhMjR6BZVS\/eXL5oRq3OmUcYR2KXd6EAwR6rz8Zi9SB4oBz8oCH8E2IZCqcihCH+T48yIB2xFjaaElUTb7+aIZwCAQjE5fKZJ6CqsAVGSvLWqbyKdxKYEupivM9zd5LlI1hN5dbfrYkQ0x6adPu42Ymlbc0q4L3\/Um76C1SoYNboLElG7EfEf7yce6WHgJ6ZBU+d09x5pi\/LCSWa1KoIpgW\/oJ5\/wD0n9DV8DPion7QNhOsy1jZPoY9uydtZ28UGsgc9gAAk0HPXR0pZII7\/U01vmOzTntXuPnfjpEAX9oYGcmTklZBGqNaLwp6LPnQItk8519h8a\/YJla\/iK10R\/5fybm0i3UpTVRsqm6jm0j3ga0C7K\/H0waBioe4nrx2n8qdrZQsWeJfb8B3lqxIlEKdybVSlg=","sessionCreation":"2019-03-21T10:15:33.2231875+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":870,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":2,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":604277,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":870,"basePriceNoTax":870,"availableRooms":2,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":870,"priceAfterDiscountNoTax":870,"priceAfterAgentDiscount":870,"priceAfterAgentDiscountNoTax":870,"priceAfterClubMemberDiscount":870,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":870,"dayFinalPrice":870,"dayFinalPriceNoTax":870,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":870,"basePriceNoTax":870,"availableRooms":2,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":870,"priceAfterDiscountNoTax":870,"priceAfterAgentDiscount":870,"priceAfterAgentDiscountNoTax":870,"priceAfterClubMemberDiscount":870,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":870,"dayFinalPrice":870,"dayFinalPriceNoTax":870,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8269,"parentID":8263,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3 \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3 \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1740,"basePriceNoTax":1740,"totalPrice":1740,"totalPriceNoTax":1740,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"131CLSBCBa","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-03-21T09:12:21.8239933+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"x+NOsK+RMRuXz6FM7Dg\/cP2qUouiQpbfw+rZU9hv841Ayr1JhzzJV7F3TF3X\/hX6yubsqI1+5X2YhVIwsVzqrM1auBjxGZcCy1XKANE\/cMxvMw0ETAA8wAZ08HCoWfvr9vBA2\/eGFvj4cCxGylo6d7CCPmy6ED9na5tPbvY6NNcPlsXPFT64wLugu\/lpYxAOEMPemdbYvVbHfKXMEVMgZq3M7\/eVUtjU5NyA7e2wr8KXySARuytf94WkkWKY8ZIkunIpaHT9b1ETzobAboEvPMQa1+E+pBhA0mXLAJyfv4Xqxpo8uG21CPoaqd4ASY9nWBgoD5Mez4pvOGwE4rNezrnVcpEKXX1T\/DUOPOZfk2aDm1T2nVJY0OJoRz1kH1n9Oyd7+saPZVGwl2alaUBhW0qGZmEcYbDE47Ya6mcOV68kFveEEDnXWHurZABXw6mSGKC0YSMt13RkMCOtRcp2DOIpYlphScjEmkDziORlfhaxyAk3DNTYGFPpbU93Yz4XmrlBOPGz0g4Uu056MDlqo4dQStrcqHye7+ts7hoA2QZKxDYZOE6Vg\/DpZCKV0qYu4QVvSF4U6AuyZVJUU2LxbvTk76m6P9m+5YoNtJH28OwC2xNsfMs2mD8bd3necl6pVrBm8S1cxJH1KFyhHrYDa5c+wFyyiDxqxT9ibSY2d0dB5d67hXGdn6CEV9PYLjLuXzBdjY5Ji7AFETq2tAWiOkQ1VgDCUd3hApR\/K+ZB79kGMJveNBzLbcmHjfGlYK3BVYWot+KesrVotQ9AYHMD9p0dCw8HvDQcOR+WSFou2HUT5jGJgkIhV5DrFJ\/uiT2Vp\/oXND4yaP7QbdpFdHfI0VRsQ8\/r3SbO","sessionCreation":"2019-03-21T10:15:33.2231875+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":870,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":604277,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":870,"basePriceNoTax":870,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":870,"priceAfterDiscountNoTax":870,"priceAfterAgentDiscount":870,"priceAfterAgentDiscountNoTax":870,"priceAfterClubMemberDiscount":870,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":870,"dayFinalPrice":870,"dayFinalPriceNoTax":870,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":870,"basePriceNoTax":870,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":870,"priceAfterDiscountNoTax":870,"priceAfterAgentDiscount":870,"priceAfterAgentDiscountNoTax":870,"priceAfterClubMemberDiscount":870,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":870,"dayFinalPrice":870,"dayFinalPriceNoTax":870,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8270,"parentID":8263,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3 \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3 \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1740,"basePriceNoTax":1740,"totalPrice":1740,"totalPriceNoTax":1740,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"181CLSPVPo","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-03-21T09:12:21.8239933+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"x+NOsK+RMRuXz6FM7Dg\/cF82evhAhdGy2nAICAp6nDSd7h28X1yi71YzZhJ4VbRmWexWWCo6woOawj\/77uVhPGtFx5UsI+pxDjyrzVt\/nqhQv8YQ9akPDHB2vh+bmuFpLDzdTe5jcsFTKQ1\/NRqghdBY3u01RDvoawMzBBR37P1NDdcrq73WiCeUydPPtB8OC0mM\/+v4QO8rd9Ng\/6GqEpp1FlKhrfcELXVT3lQC0GSJPXY\/IXvzirkjhvkIfS9wGGEvW6\/ybjlEBALoBwMTzDBRCce4tG\/r5xq2NaEldmCxeTTHD0T4SRQ3pLP\/50MMYryw2S5ZqygwWOCB\/ooOPkC6YauUaB6bOTm7nWZJVCMBHSPgghOz45Krz8VagPa0y7\/5V9SGdVE9lJ96WZbGhqtDp4W4n+H\/N4aQWiupOpU35+gZPiGGWKgNIH5m7vp8KtLoRJ1SGtExMxpeaHnEoY1jLlOE03z9qy1tPMgk+\/IXVch4dssrm7Imf+tMe+JC31D8zmIcPRYHlAHlIfGgK6kFOiEW6dqkA\/BzkRYXgTrxOZQGBcRgnNUneOl2P1uXqM3OAiWH9IX8AwMC4hDIEMaOzCyGumjpMZf6FHXd8vKoB5AI6A3+Ku698+3h3H5uLklKVF3eueZsgiL0vet8EUElPK9Lgxm+66iZNMcMtGIUBalCd1PVrYSBKZtocgZOPCTE5GuLoUuYRTTuauUgRcwhJQVP2JeKGczCeWIi\/2CQwPJ4CtgUUPDRViOZa7Km7cobngYemoOiYSvpGQdrbR0APXs66l\/2ej+RXMsWvg2Xvm2kofSU2cxoyRrKC4p4Oi4eWVqSW6H9L2vXXmXB2FRsQ8\/r3SbO","sessionCreation":"2019-03-21T10:15:33.2231875+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":900,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":3,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":604277,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":900,"basePriceNoTax":900,"availableRooms":3,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":900,"priceAfterDiscountNoTax":900,"priceAfterAgentDiscount":900,"priceAfterAgentDiscountNoTax":900,"priceAfterClubMemberDiscount":900,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":900,"dayFinalPrice":900,"dayFinalPriceNoTax":900,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":900,"basePriceNoTax":900,"availableRooms":3,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":900,"priceAfterDiscountNoTax":900,"priceAfterAgentDiscount":900,"priceAfterAgentDiscountNoTax":900,"priceAfterClubMemberDiscount":900,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":900,"dayFinalPrice":900,"dayFinalPriceNoTax":900,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8271,"parentID":8263,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3 \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3 \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1800,"basePriceNoTax":1800,"totalPrice":1800,"totalPriceNoTax":1800,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"191CLSPVPV","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-03-21T09:12:21.8239933+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"c0X2RXkJLh+Xz6FM7Dg\/cCS2ehIXh1GEBoqo26ytDrgeYzbnPOy9owX\/K0OIcDIEs5FSI9Og8xfSs1h72mcgEXW8oLLROytroqN69Ct\/Bf5W9ZNo1Y07w97QvPrma5cbA4mENoHUm+lDsNW4h1mes0aiZ8C1JhEO9osd1kGRzC6JGpHWG1XTAy+Jm2cZO5ZH+ilRFenYHj0VaHDm69CAYJtxAbRj463702llOiVeOPe6NgvQX\/HY\/Uw1pq\/bGxU6l\/R0xaWswis7qB0tePlaPde\/UsI\/WR7g10O1iRpiYwOlBHR0Ii6cTu+fZS8y1Lg+ERXHI2UWkFCjKqzFafBehFDLIFeeiK3csSQz0lheg5gJc2ePhdeLsEj5rxcmkqi9AGoRBr+1Do4RJ6eJp2ZTcFNA5Y0J\/P9IP729T6xRBxv\/8b6y7X+V2eIwbFqaHzyLB4pTJKJ7HkIOJ9ka3jtZmBQ7ezNIGoWt80IkVMx6dCZA\/ldLSHMiRoBdvG0C6OUL8Z5W3bjw1PBKTih0PBgAVZWjIHttDkgSnHaQ\/qD4Og1KttuNdMup20NKo7vAuxfQaUy4o2zWLH6eU6U5P+8wpDQS8fI3\/5J5wdn8+ZCmoDp+stuGZRuYzaEcn7bJT9MmOJ8Om2UwFOvgZmB3LkWHCbPHI8+mf0H0GN73rxQu9y2sd3boNq9ZtnqDSolpT8FbuaMaCTPgHBAwMa51R3djrvGyoX4m66LiS0eikuuLIAtfIRPjhexbIdLDlgiwVfAv4kbyr3VQwePadDyLyU3WMdDecTsqSey9MUb6jKVwbNpaTcRbucrP579v1r41O47KqMgO+SJxrYZ9BNNn9m\/u7VRsQ8\/r3SbO","sessionCreation":"2019-03-21T10:15:33.2231875+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":750,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":604277,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":750,"basePriceNoTax":750,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":750,"priceAfterDiscountNoTax":750,"priceAfterAgentDiscount":750,"priceAfterAgentDiscountNoTax":750,"priceAfterClubMemberDiscount":750,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":750,"dayFinalPrice":750,"dayFinalPriceNoTax":750,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":750,"basePriceNoTax":750,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":750,"priceAfterDiscountNoTax":750,"priceAfterAgentDiscount":750,"priceAfterAgentDiscountNoTax":750,"priceAfterClubMemberDiscount":750,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":750,"dayFinalPrice":750,"dayFinalPriceNoTax":750,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8263,"parentID":0,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3 \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3 \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1500,"basePriceNoTax":1500,"totalPrice":1500,"totalPriceNoTax":1500,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"31StandST","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-03-21T09:12:21.8279963+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"LxvAmj3rKUiXz6FM7Dg\/cBapof9sIT2nuO2NbDQqqinHs58pygLN6PaGTnMHTzQEjO81ZJ893NSu8K\/0DlncE0Tw80BICfPfuRUCd35rBohAyz3Qd4+t9a1wgQmy+8fy+nIlgRUVXWHdCHs4KkFiFWHfvc3ENknSpbAB1dHaXUivn2gbybYOZJt4d7D3rnL6fs0njp6hC\/1HTb+fVAdYEq76RgtEPLH3S4GLmXC7KtFIbhRO53zA1i07\/Nkpj\/fFUVuTcOeo7jDrAvCdk3ihFRHy5UR0ZLmAB9uBkG1jc7ifRZ4Oh0U5nxs0K643Iua2eM0qpHJxgdVJGN5umPe7U7ejUzjlw\/rcwOIorLziS5ISwjnBSpt4+gQ\/xyxAvsY128RSx2D4XGilmsGwtQ6I8X6E8Fa4BUl2jRrYCYivoKmtciwnkcDVB1rzdaJqsP2\/w8ZwRvCg9mqHYxKb3akphvRlJDywYnaGPKeThUNqRYWkMcnYisuRf\/tEsRASXkWKoMUf1r+OkdFhCBEsz3kvcBnYtXZQbL4Jl67E+Xql6F+5adCGZyyALU6zzEb1S5P46AAEe01O\/ZIG86YSKGFAy2dF8Z0lWP3cMmiEp2JaRiNfIjlGc+qZRGMM46GlN4frrLpi74eIMi6atBwv4\/cgU69KufSj4cQ1J41ShChI5cKboMp\/csbjJaXVWvSjc4p4z4Dq\/d4asS5oP0Ty5YGiOD4GVd2tCN3HY1B\/bz5vdDtlA+nkalWaFG2qx1ru1j6jULsDkZqHgbeI1rTllsVCqLAgqbg4i\/Q\/0bFIBJQqDObhP0LNvdwfZ60xL1OHBEX21VHX3i5sj9f45JA4YfKL\/pScp58zRLPVIlEKdybVSlg=","sessionCreation":"2019-03-21T10:15:33.2231875+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":1050,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":1,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":604277,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1050,"basePriceNoTax":1050,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1050,"priceAfterDiscountNoTax":1050,"priceAfterAgentDiscount":1050,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1050,"priceAfterClubMemberDiscount":1050,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1050,"dayFinalPrice":1050,"dayFinalPriceNoTax":1050,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1050,"basePriceNoTax":1050,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1050,"priceAfterDiscountNoTax":1050,"priceAfterAgentDiscount":1050,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1050,"priceAfterClubMemberDiscount":1050,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1050,"dayFinalPrice":1050,"dayFinalPriceNoTax":1050,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8264,"parentID":8263,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3 \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3 \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2100,"basePriceNoTax":2100,"totalPrice":2100,"totalPriceNoTax":2100,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"211ROYALRO","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-03-21T09:12:21.8279963+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"LxvAmj3rKUiXz6FM7Dg\/cBapof9sIT2nuO2NbDQqqim3J3Q+c57J\/ivLij0hxjy\/2hiYblWthhFVi5XSO7D\/osqPNTUulO6nuRUCd35rBoglCdZlvGuC\/wZ08HCoWfvrTUF\/NMRJ\/TpjcTD6Ka0URDpK9Vf+ZzM1pFY65D97oBUghvPXb9BojTsINRVtC1B7ECQMuaTZX498Xb4OYeb3ppagUmk6EXeDTRGIp+KxD28b67QwMPQ0QKQkPr9O2GhhrmOQkTzJcSEHBTm1jMBAEKkGCLt3sRDuLxsz9ac8OC27zWKsGPqINXHv0vBmhm\/Ry7ZmcfeMWNMhHdKpqjQwztWdeUtIine375t0ARqjeRbeqa5K6Z3hrurqmXYzbiDzSFF7cEPmQ6tExvIM8eP9ICeSsSt+8wpJ5qGwHnoG1Es3OxjlRsNHdy6bAmbOBv5SJqpgIdJBgppRZNOXu2giUpUfUfRfC8djrB1NEAP9dI21KobbC28BJ7dIgZSqxYTPRzdh6jGs2RC9Jn4AAemX\/ne3ncNoF1mOPIcpXv6kRHmdawNhu6un5jCeuJ9IviKsuWlaRLZGCvVXNl\/1Tt9H0506nmPQl0zFURs5G54fVbGfYE9dJHBUNg7CiIlBnRjA3hQ1Lqs2h1VGibgq7epUemDD5V7hBAwwGvOCLZYg6uyBZvQPg95fjGyPaC2fmlpinXPDQ3uOHswOfrQ\/SMzGwDrqx1av2auvNHfdqo2isBgIA5j\/YXHteqwxTfML2IMSdW4iEr472+RwBF5VKbXneLIoZIALxe+BoIvngym0jz++WpKwsm\/d8UtiAxvX36R77Wu3gVYCifeniDdUi04TzJGhOqKR6KGhIlEKdybVSlg=","sessionCreation":"2019-03-21T10:15:33.2275187+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":1950,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":1,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":604277,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1950,"basePriceNoTax":1950,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1950,"priceAfterDiscountNoTax":1950,"priceAfterAgentDiscount":1950,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1950,"priceAfterClubMemberDiscount":1950,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1950,"dayFinalPrice":1950,"dayFinalPriceNoTax":1950,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1950,"basePriceNoTax":1950,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1950,"priceAfterDiscountNoTax":1950,"priceAfterAgentDiscount":1950,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1950,"priceAfterClubMemberDiscount":1950,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1950,"dayFinalPrice":1950,"dayFinalPriceNoTax":1950,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8265,"parentID":8263,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3 \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3 \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":3900,"basePriceNoTax":3900,"totalPrice":3900,"totalPriceNoTax":3900,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"231ROOFTRO","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false}]}]},"roomsAvailability":{"roomAvailabiltyList":[{"hotelID":10463,"fromDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","toDate":"2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00","adults":2,"children":0,"isLocal":true,"customerID":353,"priceCodeGroupID":388601,"cachedCustomerID":145,"infants":0,"clerkKey":null,"roomPriceList":[{"creation":"2019-03-21T09:12:18.2854665+02:00","roomCategory":"111ClassCl","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":1700,"totalPriceNoTax":1700,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"+U4KtPS0VI6Xz6FM7Dg\/cOU24nh8dXXM2nAICAp6nDTjKuesX7L\/ATlkVzTqmRQgLOlEUppZz0pOjRZF67nI\/K9oJDnBEuWbvDKPEZdIKK1u\/MljPzXPwlAHutT3e8PPXkl5vgUCuIOmLi1vA2yJxRS2xFTUE3OOnAIZ91ftJdoKMCGTBBu9zINOw\/Q6Phe1ahbyqZ3z+ILBLbMBTAGhAD1xUZB6MeVtrJgV1haW4i+Mcj3iRpYLovyV3iWZlGLtYdWBZoUKY1Rh3JEs2YdVxxy3fO2\/uzGLjg\/AOSf\/mVCQhcbkjobi8CBoLZd40U2FLR8h7JLzQQEP+lzX8WSw2WagGOyjWmhPUwuhR\/FE7Y\/1AC5Kl\/lUL6iLtw\/+jX69PftMeH8+WvLx5EcMgU7PHSecAoZSwc92UwNdlM6kOmKHZOgeGBIP3uWyb7Nhi1rMr\/eTOCM9bQMy7U6C0wvvYBEKOXUkdUPE4TZw87g2GL70KymEz1gW5hFJ7TjadNROwBqKt0HpDIW1i\/vn+d1awFzTA0rAXydJhv29anWmxjld4HXwEho1CFL6U2qWFPyWPuo\/pLb2+JLVf\/MIwaulCSZ7NTjQ5nTcrWvbSKiqfrW7xv0HE8fFUlLxcez5etxIl\/\/NiaTt76F8nFix4UTP3pLYjfeBTfGqDzQ3qXwyF4ai02EgdKbihDN34jP33AgliR40leRzT9WJN9gDWzCzB2vV7rJ+2ghN0XJRMmJj6uOlEd9BK3Symq2H2sZC8Qz3Ooo7maa2rxE\/wgJB5TVZO8m6+aK8dx7McvQo5bH7ssUiUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2019-03-21T10:15:29.1791684+02:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":850,"basePriceNoTax":850,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":850,"priceAfterDiscountNoTax":850,"priceAfterInternetDiscount":850,"priceAfterInternetDiscountNoTax":850,"priceAfterAddOnDiscount":850,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":850,"priceAfterClubMemberDiscount":850,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":850,"dayFinalPrice":850,"dayFinalPriceNoTax":850,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":850,"basePriceNoTax":850,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":850,"priceAfterDiscountNoTax":850,"priceAfterInternetDiscount":850,"priceAfterInternetDiscountNoTax":850,"priceAfterAddOnDiscount":850,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":850,"priceAfterClubMemberDiscount":850,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":850,"dayFinalPrice":850,"dayFinalPriceNoTax":850,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-03-21T09:12:18.2854665+02:00","roomCategory":"131CLSBCBa","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":1740,"totalPriceNoTax":1740,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"+U4KtPS0VI6Xz6FM7Dg\/cJTn9rdOs4w1gkbH1F4T2TpkLtATsoVXjR5HIos7mOC7yp7r600P1g14Ue72urw2vMChFz4amC\/7QKlm4RsWEzu\/KsO+x33ZrGMEVsfOdqJ4lRWq8JtfN4qqS54yeo5S7Vc\/pTQWJbtiolXBPrmURg1BR7LvZS1bdG4N5jiAF5\/DfjrcwS1IAz9aPy8JZzZD1U39Q1hu6t0UnMLK5BXf\/azPXjKx5OKOltwSc7Lp45d0uRhXpX6zDpt4Ool6yiD+HL+YpF\/d7djGO04u176DA1NmNDG9v1GFkt0OJ4AOdKwQ5GRaoO\/q9L+sTfkjBOEPIiBTc2M3YSBoiLjXW0pW1txyelE1fUU5qjlq2gBzpuGbLaGI3X4HdDjpf8cV2gVtE5y2Hsf97+zt\/gPofaQs2V27sbUefZ9r50y0B6DBqZ01tpyFV9r1qEoGpkQzOrcALVtBSjXdzw8lTxF6E0Z5zO6lLhJcIt4r7w45aa16mpBpKa\/hoOaEztAJFvcYBk0z\/giCpQItWTyEYpmIyu3HRAGP0BMqaRqEZ4fNNY15y8IKFUXsf84dVHt8fr2jS7XR1wcGiyDCndheOPLZS2yTJBoe1b8S\/1xpL7vx\/yrFaz1BOf8aVnnFZ1W3ee\/X\/CAzdz4IjJKhTPgN1QbzGBa+xMuobQcZF0v63vYhcTtHRu50O++mZNnmC+YEN8HMLT3f6d8tcRIahozMUhdQDFv9u2ZYSyEnEP1yFPlcduFwl16u1y8xkIX\/x6mqPwbtc4jpXCvoLuBY+Axp0\/FL9bm7ZadUbEPP690mzg==","sessionCreation":"2019-03-21T10:15:29.1791684+02:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":870,"basePriceNoTax":870,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":870,"priceAfterDiscountNoTax":870,"priceAfterInternetDiscount":870,"priceAfterInternetDiscountNoTax":870,"priceAfterAddOnDiscount":870,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":870,"priceAfterClubMemberDiscount":870,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":870,"dayFinalPrice":870,"dayFinalPriceNoTax":870,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":870,"basePriceNoTax":870,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":870,"priceAfterDiscountNoTax":870,"priceAfterInternetDiscount":870,"priceAfterInternetDiscountNoTax":870,"priceAfterAddOnDiscount":870,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":870,"priceAfterClubMemberDiscount":870,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":870,"dayFinalPrice":870,"dayFinalPriceNoTax":870,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-03-21T09:12:18.2854665+02:00","roomCategory":"181CLSPVPo","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":1740,"totalPriceNoTax":1740,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"+U4KtPS0VI6Xz6FM7Dg\/cJTn9rdOs4w18Q0R9ZI4CLINfBYi0L5qUXiZaZuwDYQ1sRjcc\/NpioN90cT90h0V13DtWMkpz3qgc4g866Ha1Pbq9hSAE\/SnEeSirWHo5R2DG3+r7\/U4WP+zMkLY02XxtUwwY+pRRrtAHkL1i5HabupXbZrNGYYMZeYNI4VcYGVrw8bZmmwtm+xiH8uYviCS7dcXJBiCO5Q4O+sMChe+nMkgh\/EMkr4UsPqFcdGnpEHdDQ1QBYBiYBGrROHjgPZXzXU3DjifIWLtrj3eFBcPR4pLEKNS\/L7K16B67yT6PbLv90NUGQdM4q1suz3g5TC+2ouVmDeecE7NW+wM52zQn\/B7KKImlhKxbKhEfLcbvXtVnVpXA4jL45xBctmH8QsvkTWWOX22hlHBZ90r0W6KiBS2GICxc48rTDmIlWuJyIFDcBu3bOeIPzJAEXOS97a\/LrGYMf951OkwWVWR\/wYUfcUL7HiVpwqUfU1pN33jQ6bfPmoD\/Dsl61qEXZRL8THgm0ZpFPLo8EYBujzlbbIa33kTr9ppSxuWpL7fR3KynOgYJpF14tE7v7C3Cj+ImcOZ2y8zYmIxvwdRpzgO6Hgbc0DLPtHOPPOW26brs+WWdEUAiNMojzBGqQRdcX8BHYwdUmNuAV775YLkLDKGa0hPJFvSZfThUKNwZrVMP4STm92qwFQX+4GUbvkZmBgCNaaEXIE0hhpsM\/y3Mkl83xp4DJk3LHIfLMlzsp2Fr0ChVEGemM5e40bOEVgP278A+jbUv81zynAqm7fj8FURDdLs2gP7TK4YNxAyMSJRCncm1UpY","sessionCreation":"2019-03-21T10:15:29.1791684+02:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":870,"basePriceNoTax":870,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":870,"priceAfterDiscountNoTax":870,"priceAfterInternetDiscount":870,"priceAfterInternetDiscountNoTax":870,"priceAfterAddOnDiscount":870,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":870,"priceAfterClubMemberDiscount":870,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":870,"dayFinalPrice":870,"dayFinalPriceNoTax":870,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":870,"basePriceNoTax":870,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":870,"priceAfterDiscountNoTax":870,"priceAfterInternetDiscount":870,"priceAfterInternetDiscountNoTax":870,"priceAfterAddOnDiscount":870,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":870,"priceAfterClubMemberDiscount":870,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":870,"dayFinalPrice":870,"dayFinalPriceNoTax":870,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-03-21T09:12:18.2894662+02:00","roomCategory":"191CLSPVPV","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":1800,"totalPriceNoTax":1800,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"+U4KtPS0VI6Xz6FM7Dg\/cFkiZxAl\/Tpk2nAICAp6nDREmZQRYVyVPJSr\/qMIs6B6YIC2lZZ1bm6qY7rNyP1omRjL\/ub\/GTJ1NUH7SmHdKTka13CQBNbAg14OzJGlWq1sxObwbdPeYz8+MyOnMS2+eT2dm52TBhkmIjARyihnWzjo2rRqTlmZzj4nWHHtymBg2PppuuO1bjimYyzRtNkQMNkUE+ymSe9S19mzlQt0smJu610tXMHpezswWgS2C2ugCauKXOBBg68UMdCn0XIvGunsb8pVFz\/tIQnI4ERT8zVwlIfA8oug2wn8hlocZWCAPO8coTbQnCt8G+hPwHT5\/xNV+xRKndGdk0HgPf+jdeXLk3cK5P0MBSp4jfWhcZ7WvS0cL\/LJDZVtwbZlJ7asbmBIH0FY3oQ5ZxwUKQBhiztwsBIqGX2x3F9V1zGQ5OMur+aalzMV+s784eZyvaZHoLOYXUMyGUwoqUv5aooG1EogDYU7biJQfze+ZosFo7g74J+rGqxpail1lBafz7rWMxeTM4NAnXmaA09DhmsIRNC1epZpVL3za8YiJXV0yWNA8SXqVB1i3XHRHkvHNki9H5Vz3OI297fFWEzplh0+aopwlCHG7akKuRdt2DjyW0sZdp8wrjYZefQCtwSrgxw5rQ8ru4yOpiuLEJa2Q9IYbaspngLQfQsIy9OxPU7hMB475ADc7yVCNOoUuocm3QpXpPuN3FpCJ\/unTy8QdFooSBuutxihyTXvL2ZrCTe0Z+5b\/M28Zew\/OePTOGK2O9cVuXDTasWTkZ+tD1fpEb2t92b7TK4YNxAyMSJRCncm1UpY","sessionCreation":"2019-03-21T10:15:29.1791684+02:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":900,"basePriceNoTax":900,"availableRooms":4,"priceAfterDiscount":900,"priceAfterDiscountNoTax":900,"priceAfterInternetDiscount":900,"priceAfterInternetDiscountNoTax":900,"priceAfterAddOnDiscount":900,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":900,"priceAfterClubMemberDiscount":900,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":900,"dayFinalPrice":900,"dayFinalPriceNoTax":900,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":900,"basePriceNoTax":900,"availableRooms":3,"priceAfterDiscount":900,"priceAfterDiscountNoTax":900,"priceAfterInternetDiscount":900,"priceAfterInternetDiscountNoTax":900,"priceAfterAddOnDiscount":900,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":900,"priceAfterClubMemberDiscount":900,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":900,"dayFinalPrice":900,"dayFinalPriceNoTax":900,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-03-21T09:12:18.2894662+02:00","roomCategory":"211ROYALRO","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":2100,"totalPriceNoTax":2100,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"+0Wiv2rnzcqXz6FM7Dg\/cF7CL7zDyqk9UBHRBlCW4etLWLbZlvdZfz2BSU5+ZkvSeIgPDf+l8AIKNkFdigp9W\/egZdOImzwhiV4N7RuSxF52wyeNYhbNOVsNenip4+Qn3ebs+ri0LY7ZDF48VeVGJQqbRYvDMvSdmoA6ZVWAeLtEf0sy7oX8+JSjtgh+sFJL2zZvmN3yCDWNSO6SKQYxbIcJ2GiJOTaZHaG1QWlYMFKXd0CTDxKUvSElo5GPahHjMww0otxAUevuDt4CvjBiYcGvyVSzpIVMQX5HKDQcMsJsyliptV6LSZHJFu9UkKUVc075+3gEHHeyuEkRC+F2s+feKBXSLvzttETlmiTv0LfnQw5kRCFMdD\/DB3Vdeixr1HDQ\/ebdF3vCWZeyGezwSqPts3CXqxRpS3y8lj0wY7kPrvtKWbNXIjxtRM5Rz0WG65EAqMMtfcVCltIPxuzrNmqxPTKpE+obozTUDvdqJGu5Bbo3GlDM2ht51A8impMUmm\/N8gBIN0cvurBFS9DwMG6eZJr4K4Ulaxl7qWEbzuA9ftLAzkuIHI6NAVb3Ja5uK\/wE\/vY45kLP6Lrvi64ogIgq0Mr7m4dHnnOLRd3PQ7SrsF0zP4qDYWfaZ7wSjtpnXqGqBuAgQjwm\/ldBKQE2NVieo\/26ehsRnHmbf57YU3Td6pcUp\/\/BNtNCJvduHzWxB2CyiOStkqrb3uo29TlcKQwZZefhwiE3OclYB1k6QlPda6wKa+xKZ5Urc0h072P81HGyLJHpDb23jcRIfbpZJvOcbb9ilRjWpawt9TJ43AfFTbQS6DHIjw==","sessionCreation":"2019-03-21T10:15:29.1832068+02:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1050,"basePriceNoTax":1050,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1050,"priceAfterDiscountNoTax":1050,"priceAfterInternetDiscount":1050,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1050,"priceAfterAddOnDiscount":1050,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1050,"priceAfterClubMemberDiscount":1050,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1050,"dayFinalPrice":1050,"dayFinalPriceNoTax":1050,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1050,"basePriceNoTax":1050,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1050,"priceAfterDiscountNoTax":1050,"priceAfterInternetDiscount":1050,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1050,"priceAfterAddOnDiscount":1050,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1050,"priceAfterClubMemberDiscount":1050,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1050,"dayFinalPrice":1050,"dayFinalPriceNoTax":1050,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-03-21T09:12:18.2894662+02:00","roomCategory":"231ROOFTRO","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":3900,"totalPriceNoTax":3900,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"+0Wiv2rnzcqXz6FM7Dg\/cOU24nh8dXXM2nAICAp6nDSWCl8hqmGO1kx9o+Gk6tANumZAxv9VJrHkjMo2YNpmwheu\/0QegUba9zaBVP8xttmFgBz\/porTk5fIASFFrxwaOHxihOcV+2XZcO3MKjewCvrZmMMhgcV0Q9i4i7ClxqMkLNZzQpcy6jn1KZ0tqncoQ2vrpJeZMoDnZWCTnd9Yw6a2o2ErAyuE\/unzFZUMzwxbJLMlHZ2hIw8T5gd2XsBDBSYB66l8chMbLEpyG2ENhpZ6lwbN2Lkc5Zz8dZt6WxpuyHmRW\/BQa15BCHnNR+q4xXxLmvXh2Jt3zC76Expk6CqLz0JsCQer\/\/PLrU9KCzHPPkHMWW13wDiodVkk9prKB6+nFNO1We38lMjPGwAbXlSmOq4v6qwtKrhZ4E2DMgUuMlpsVKHQ9NjGudZCsfVK7\/yPTfvlKdaZb2XSZS2ClzXYt7TMYzyAbL+x8cf6sBpb8VawGLoG22SSm75CZpvARAzgV7aZfLmoy5x14vikZIY5OmaNmw\/\/8zV303ymgHGb4SXrbtLUj\/Z6drQuxDVZxboXPngsvdNbV8ZZE67UwDolm4jUh1PclzPxaOrvWa\/pg0W\/jO+XvaSVLAP9\/vtevAsOSF\/o6eL2TAYaBbe2xrGKt8kkm4HOVYAOs4CE1A6cnlGW5jMHK9R0f26fKyaTE612Tg2RY6NYmjOwYLSQ6eUSbfU9JZgXyxY3XFdUzS3NqfqcxSfbfMraNqWodwSLm1oQYFFHQDSop+DOYXVo0UgInqY\/ThvwY94ijBqH0GnFTbQS6DHIjw==","sessionCreation":"2019-03-21T10:15:29.1832068+02:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1950,"basePriceNoTax":1950,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1950,"priceAfterDiscountNoTax":1950,"priceAfterInternetDiscount":1950,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1950,"priceAfterAddOnDiscount":1950,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1950,"priceAfterClubMemberDiscount":1950,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1950,"dayFinalPrice":1950,"dayFinalPriceNoTax":1950,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1950,"basePriceNoTax":1950,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1950,"priceAfterDiscountNoTax":1950,"priceAfterInternetDiscount":1950,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1950,"priceAfterAddOnDiscount":1950,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1950,"priceAfterClubMemberDiscount":1950,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1950,"dayFinalPrice":1950,"dayFinalPriceNoTax":1950,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-03-21T09:12:18.2934650+02:00","roomCategory":"31StandST","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":1500,"totalPriceNoTax":1500,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"GFcYmIywi4eXz6FM7Dg\/cOU24nh8dXXM2nAICAp6nDSfYyTsC0MX3IbtjyS\/TinXTuPH1K8J7YOq3LtiQzRocDINJspQ10JCtadrDLOijtbg74gVb2f82YnWcO\/0I0Tfithuw6HFGSp3CgKf+9cobM8Ztiihxd\/EfYtReYTCty5xLhvxF7Ry\/kp\/b39ONaIMIowFn3PQ9sRLRL0hDQS+c5zHB+f+mGOM2cIv0luEbLqp+9omMf6\/47y\/luM2k\/\/prVB72ovo3x71OkpJvBdd1Gx4c8KDsX0Bwa\/EO\/UlE6YJ9pVYNGO3qBkAJTaMLTmoAkoybshFL4jKUblicy0z26SepHvmlTec1MEBoPSPRUdaT\/UrbrRdAe4kzBPmOxur63Y\/Urdh80Wg3w8UYCbxsjXgTUxqugtfIpSOlV5VdMbu9jKug1KUoXYR8MWxRGSwRbSWUTb6LKftj2GUPS4F+PbXORLRfjCa7cRTqF14PFyho5RPt4cBq\/7UGwswLxtVsK+wjyt2hSPbLh9WyTtP7dSrAcNEPKHv+Ln2si+dua2QFo1wQ0IZWoc+27nQ89OmKutxcsFtXpMuRBSMckTdlhsxBER7EEudyHglHmad4JWU98uSRNgCwPZHqervU8hPEE6We+n4RpvfjxBQkr44SDjWsQCuU98LsgafMcIzdglRxGJvFNel458cFPgnxJE4XreRxRuIAV6lGH5rdsv\/D5N7QtnqraQfhfz8IBvd0Ct9imj1wuDcjZyKRDVc8iiiu13qKT0G2HxE4lcT3eE62P83EhPk8z7aLYM96jnj30vUqIs1i7vCJQ==","sessionCreation":"2019-03-21T10:15:29.1832068+02:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":750,"basePriceNoTax":750,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":750,"priceAfterDiscountNoTax":750,"priceAfterInternetDiscount":750,"priceAfterInternetDiscountNoTax":750,"priceAfterAddOnDiscount":750,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":750,"priceAfterClubMemberDiscount":750,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":750,"dayFinalPrice":750,"dayFinalPriceNoTax":750,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":750,"basePriceNoTax":750,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":750,"priceAfterDiscountNoTax":750,"priceAfterInternetDiscount":750,"priceAfterInternetDiscountNoTax":750,"priceAfterAddOnDiscount":750,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":750,"priceAfterClubMemberDiscount":750,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":750,"dayFinalPrice":750,"dayFinalPriceNoTax":750,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-03-21T09:12:18.2934650+02:00","roomCategory":"71STD PST","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":1600,"totalPriceNoTax":1600,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"GFcYmIywi4eXz6FM7Dg\/cOU24nh8dXXMcE2QqHiJW6OKKV2ewvMR0Kus25vw8Xr\/cX4eoIV6cLmDTUdOCVwqZ4uDCvOn0bU5W1\/rBFzFGhRy7Jw8HkAHvsrhrjCxuS5k96\/j2NMVLIT4pGZg1FUQB5IP0s1juFrzvy4ZHzPrQg6t68TD2K7zmK2EkMxZoeNFdTYD3aHJxM\/MztfjfdnHsD0CQnwRqo+vxm3LZqSicpkOZEwbTt4bm7Y28MEE8rUeQLR2b\/l8hFjyZocMndcl3tKYH9MqOKEyn2mmMs5kB1xO0K07j1zWxE+VbXjfjYApG4cjhK1m+t6e+\/+Y20pgS8vkVKXPXgAWqyoUW4SSirDCmjEuW5Aa469wT7JoZJWq3dfAHzp98rNtyaQ6CoD9jFel7eCgMTjW54C5dYliQzEowQSdLuMipUUj4LBHJ5LIfmzbtObmF8E24DMCfLzrQRhwl3agnfnGlAd6MumU0ZU3ncx+P72w0qp0JbUS10umvw4VlzM+S0kYxggNac0dqwfUVYtQWC\/IQgE3k1GEoJaiHQ4pR97+bA\/AU6sEy+HQ5xO\/ic1UYItMk6NCrttTJdyhs1EoMtgZXSESnKC8islIhoUfsUqzEfSoK4Ba74sf8A\/SUDCSu2xAYYV2oTWeeFLFX7aqYv3KFXJY6WRqwcozuYXGmji9lCrDyXULfmebN1MCL4IO+21UynsbKNCskrHYSMbtV\/KnvLUacD6Fr7yabOqCcirYhstdyqOL0cXbdLFOsqOpwVfA\/yEIxOOQOxn7uvRrzbfT0VYCp4hBZ+HUqIs1i7vCJQ==","sessionCreation":"2019-03-21T10:15:29.1832068+02:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":800,"basePriceNoTax":800,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":800,"priceAfterDiscountNoTax":800,"priceAfterInternetDiscount":800,"priceAfterInternetDiscountNoTax":800,"priceAfterAddOnDiscount":800,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":800,"priceAfterClubMemberDiscount":800,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":800,"dayFinalPrice":800,"dayFinalPriceNoTax":800,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":800,"basePriceNoTax":800,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":800,"priceAfterDiscountNoTax":800,"priceAfterInternetDiscount":800,"priceAfterInternetDiscountNoTax":800,"priceAfterAddOnDiscount":800,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":800,"priceAfterClubMemberDiscount":800,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":800,"dayFinalPrice":800,"dayFinalPriceNoTax":800,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null}],"requestDescriptor":1,"isClubMemberResult":false,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"discountPercent":0,"isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null}]},"pctList":[{"hotelID":10463,"languageID":2,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","name":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","description":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df \u05d9\u05e9\u05e8\u05d0\u05dc\u05d9\u05dd *\r\n \u05ea\u05e0\u05d0\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e2\u05d5\u05e0\u05d4 \u05e8\u05d2\u05d9\u05dc\u05d4: \u05e2\u05d3 7 \u05d9\u05de\u05d9 \u05e2\u05e1\u05e7\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d4\u05d2\u05e2\u05d4 \u05dc\u05dc\u05d0 \u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc\r\n\u05e4\u05d7\u05d5\u05ea \u05de7 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d5\u05e2\u05d3 3 \u05d9\u05de\u05d9 \u05e2\u05e1\u05e7\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05de\u05d5\u05e2\u05d3 \u05d4\u05d0\u05d9\u05e8\u05d5\u05d7 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d9\u05d1 \u05d4\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05df \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 25% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4\r\n\u05e4\u05d7\u05d5\u05ea \u05de 3 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d0\u05d9\u05e8\u05d5\u05d7 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d9\u05d1 \u05d4\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05df \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 50% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05e2\u05e1\u05e7\u05d4\r\n\u05ea\u05e0\u05d0\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05d9\u05d5\u05dc\u05d9 \u05d0\u05d5\u05d2\u05d5\u05e1\u05d8 \u05d5\u05d7\u05d2\u05d9\u05dd \u05d9\u05d4\u05d5\u05d3\u05d9\u05dd\/\u05e0\u05d5\u05e6\u05e8\u05d9\u05dd \/\u05de\u05d5\u05e1\u05dc\u05de\u05d9\u05dd \u05d4\u05d7\u05dc \u05de14 \u05d9\u05d5\u05dd \u05d5\u05e2\u05d3 7 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d4\u05d2\u05e2\u05d4\r\n\u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d9\u05d1 \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 5% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4 \u05d0\u05d5 100 \u05e9\"\u05d7 \u05d4\u05e0\u05de\u05d5\u05da \u05de\u05d1\u05e0\u05d9\u05d4\u05dd \r\n\u05e4\u05dc\u05d5\u05ea \u05de7 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d0\u05d9\u05e8\u05d5\u05d7 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d9\u05d1 \u05d4\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05df \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 50% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05e2\u05e1\u05e7\u05d0\r\n\u05d0\u05d9 \u05d4\u05d2\u05e2\u05d4 \u05dc\u05de\u05dc\u05d5\u05df \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d1 \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05de\u05dc\u05d0\u05d9\u05dd\r\n\u05e7\u05d1\u05dc\u05ea \u05d7\u05d3\u05e8\u05d9\u05dd \u05d1\u05de\u05d5\u05e6\"\u05e9 \u05d4\u05d7\u05dc \u05de\u05e9\u05e2\u05d4 \u05dc\u05d0\u05d7\u05e8 \u05e6\u05d0\u05ea \u05e9\u05d1\u05ea\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n","picture1Url":null,"picture2Url":null}]},"isCachedData":false,"apiStart":"2019-03-21T10:15:29.0459648+02:00","apiEnd":"2019-03-21T10:15:33.1533679+02:00"}
 • חדר סטנדרט
  חדר סטנדרט החדר מאובזר במיטה זוגית, חדר אמבטיה , טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט החדר תפוסה מרבית בחדר: זוג, זוג וילד, זוג ותינוק. ***החדר לא מאכלס זוג+2+תינוק.
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  הכל כלול
  מבצע כל ילד ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים - מבצע כל ילד בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1320₪1500
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1320₪1500
 • חדר סטנדרט פונה לבריכה
  חדר סטנדרט פונה לבריכה החדר מאובזר במיטה זוגית, חדר אמבטיה , טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט החדר תפוסה מרבית בחדר: זוג, זוג וילד, זוג ותינוק. ***החדר לא מאכלס זוג+2+תינוק.
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  הכל כלול
  מבצע כל ילד ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים - מבצע כל ילד בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1408₪1600
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1408₪1600
 • חדר קלאסיק
  חדר קלאסיק חדר סטנדרט מחודש ומעוצב בקונספט עכשווי , רגוע ונעים. החדר :מאובזר במיטה זוגית, חדר אמבטיה , טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  הכל כלול
  מבצע כל ילד ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים - מבצע כל ילד בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1496₪1700
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1496₪1700
 • חדר קלאסיק עם מרפסת
  חדר קלאסיק עם מרפסת חדר סטנדרט מרוהט ומאובזר הכולל מיטה זוגית, אמבטיה, שירותים, מיזוג אוויר, טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט, מרפסת. תפוסה מרבית בחדר: זוג, זוג וילד, זוג ותינוק.
  נותרו 2 חדרים אחרונים בממשק!! מהרו להזמין!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  הכל כלול
  מבצע כל ילד ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים - מבצע כל ילד בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1531₪1740
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1531₪1740
 • חדר קלאסיק פונה לבריכה
  חדר קלאסיק פונה לבריכה חדר קלאסיק פונה לבריכה
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  הכל כלול
  מבצע כל ילד ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים - מבצע כל ילד בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1531₪1740
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1531₪1740
 • חדר קלאסיק פונה לבריכה עם מרפסת
  חדר קלאסיק פונה לבריכה עם מרפסת חדר סטנדרט מחודש ומעוצב בקונספט עכשווי , רגוע ונעים. החדר מאובזר במיטה זוגית, חדר אמבטיה , טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט החדר עם מרפסת פונה לבריכה החדר תפוסה מרבית בחדר: זוג, זוג וילד, זוג ותינוק. ***החדר לא מאכלס זוג+2+תינוק.
  נותרו 3 חדרים אחרונים בממשק!! מהרו להזמין!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  הכל כלול
  מבצע כל ילד ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים - מבצע כל ילד בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1584₪1800
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1584₪1800
 • רויאל קלאסיק
  רויאל קלאסיק חדר סטנדרט בגודל 22 מ"ר מרוהט ומאובזר בעיצוב קלאסי חדשני הכולל מיטה זוגית, ספה יחיד נפתחת , אמבטיה, שירותים, טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של יס, מרפסת עמידה או ישיבה, כספת, מייבש שיער, ערכת קפה ותה תפוסה מרבית: זוג, יחיד, זוג +ילד
  חדר אחרון בממשק! מהרו להזמין!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  הכל כלול
  מבצע כל ילד ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים - מבצע כל ילד בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1848₪2100
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1848₪2100
 • ROOF TOP SUITE
  ROOF TOP SUITE סוויטה מרווחת בגודל 50 מ"ר בעיצוב קלאסי חדשני הכוללת חדר שינה וסלון, מרפסת שמש כ-200 מטר עם ג'קוזי , מרבצי שיזוף וריהוט גן שני חדרי שירותים, מיטה זוגית, ספת יחיד נפתחת, טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצי יס, כספת, מייבש ישער, ערכת קפה תפוסה מרבית: זוג, זוג+1, זוג+1+תינוק
  חדר אחרון בממשק! מהרו להזמין!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  הכל כלול
  מבצע כל ילד ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים - מבצע כל ילד בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪3432₪3900
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪3432₪3900
 • הזמנה באישור מיידי - פרטי ההזמנה שלי

  • כרטיס אשראי לביטחון בלבד! התשלום מתבצע במלון (באשראי או במזומן) או לפי המפורט במבצע
  • במבצע של חברת אשראי מסויימת, זכאים למחיר המבצע המזמינים באמצעות הכרטיס של אותה החברה בלבד!