אנא המתן בזמן שהמערכת שלנו מחפשת עבורך את החופשה

loading...
loading...

להלן תוצאות עבור בי קלאב אילת הכל כלול

תאריך כניסה: ביום ה' - 02/05/2019 , תאריך יציאה: ביום שבת - 04/05/2019, לילות: 2
$var (array)
error FALSE
warning FALSE
message NULL
remoteServiceUrl NULL
data
array
packageToBookPerPax
array
packageToBookList
array
0
array
requestDescriptor 73805446
packagesList
array
0
array
creation 2019-03-26T06:33:16.2828517+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID c0X2RXkJLh+Xz6FM7Dg/cHJbeEKmRZjCA8nE+u03klGYDzjbMuYA1hnJ1k5jjREP/wWb2jblDr77r5sB0Ke0ye+NUIjffLxRIJoXfArS6/3n8tVpDXl65tExc9ehKzus4zjxKWpRvMo9gcXSbre3RPlMKcBRilvCcdqS09x5AjsjcUCR5SinxtpY+Yd3mjpVmBWc7uz8i6oAt2gWJ5OJMm58XIFRSQPYFLLQZkYran7GMSBQhAVqk4aCMXtCUVkWnzFk9n9UIzOrE9v9CIoXPQVdGxus0anzWCPzBpNAU+K+tjTN1kyteUQJWsIdSpgHveyYh4R2Czc056qX22CAYF/vcG5cN+34rT9FcyZVb3RkL2GodX2r9rELng1Swx7Y/ghpg2k+gQo06joWvl8Fbry5n8cSVkSMpoefT9Ex5TE3S8uK2tKXAP/aofDQjpn7o20pgBJwVTspTpAwVlctS3fsHpSkiH1LB1bFLAdX4+U2SwjitPXv9vKBdIseFyxg5rB4ZsqNPnBwkh050rSB3zEww7P08AH85iuvxtOH4G4mBy49V+y4Kmfx2a0vnt+yBsARsU7wA5XEMWRSJ1FftZvoDJRPEiWuaC5w3+jFYbtM72n17cWoXtphCcI7AmZM6G+KECKobZAG2QjggT698lH9pNhDsm1NQNEAFyLRKK/IgdS2BAwBGwYqT/9ro37gmGYCMqSJ2fAHZxpLBNfsoEFlGHURxm30XUL/8DqEU+kq0tW6yrpyQhs/0j1TB9I8OvQjQGXp3P/+SV3e+e2Y96m0Ip3123/dFBr3PYkWATbctiWgbTQKUn+uDtB0iRgIuDQciHquVE2ubVYCmNC5eVRsQ8/r3SbO
sessionCreation 2019-03-26T08:26:25.8025598+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 800
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 604977
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 800
basePriceNoTax 800
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 800
priceAfterDiscountNoTax 800
priceAfterAgentDiscount 800
priceAfterAgentDiscountNoTax 800
priceAfterClubMemberDiscount 800
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 800
dayFinalPrice 800
dayFinalPriceNoTax 800
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 800
basePriceNoTax 800
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 800
priceAfterDiscountNoTax 800
priceAfterAgentDiscount 800
priceAfterAgentDiscountNoTax 800
priceAfterClubMemberDiscount 800
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 800
dayFinalPrice 800
dayFinalPriceNoTax 800
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8267
parentID 8263
name מבצע כל ילד ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים
description מבצע כל ילד בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
shortDescription NULL
startDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1600
basePriceNoTax 1600
totalPrice 1600
totalPriceNoTax 1600
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 71STD PST
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
1
array
creation 2019-03-26T06:33:16.2828517+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID x+NOsK+RMRuXz6FM7Dg/cHJbeEKmRZjCrwOykqJ8X2IgvXcm7ZymjaJjb1pwMRxF72/m5uhBUdNsvUpQUSWUs/LP2gSLInQVb9fcNsykeDwua6CMVc/nxCmdolhYbNqSTvfDL+YYwbGlo2+WXeKNJhkcKCxC4cyL0WEhg4gtd4B85cTCofPyew1PackDTqEpngQXvQ3OpSQZUG1nGh9JUJl+y7aUC/E9AiicwXgeJf15apJkiOuXsPxFWsdq/Htn01ImRQCpiKJaQEO7NUx5nuJE+yoFiyMNjfDzVVC9T3RsAR1dXdVVZNmgi9dMwOH/TtDL/LxD6m2KhRSpVZwTzo+iRcVbZ/0vDmuargOUu9SycPuUCWuV2k0yt264KC0YZ4Uegp6DeHIGloQasgqMJM9wHolBl4+1or9CTAQLMQUtJmfhZKAGfW92V9IAG3sHApl3A70VyGxV9DVHnvdOydI0EDWio91kFUbirYr0L4A1whBP+FDP7JnSZ0iAggiS5Kl61d/OLPzYH5PHbwUF2bNx2MCXljWyu0I1ycq3gQ/TtRlJF2QEO/0DpNWx3Rk8YUb/2hm9koX56G7+/tx30NTqFGeGPBjRG9+hwT33Cz6Rqi/9jt3APSMnPQaajY39C4pSA3zOdyyki52Vr/lJmaHFBkdrjonID9WuwvVgHOpc4rhdgzIVcZXz7HVqWwf7HQyF7gV/RElNBz10dKWSCMijHD3EyB94NAijqOUAqM9SYtRZCn90EZyPIy100VAIy6BhPEvBG1UE0cFm5BSASGLVg+vEvITyHH8NMH5phYXZlu38iTs8oSt3FXWLYUom256Iu1Zfud4WSWk72Xt6/iJRCncm1UpY
sessionCreation 2019-03-26T08:26:25.8068117+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 850
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 604977
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 850
basePriceNoTax 850
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 850
priceAfterDiscountNoTax 850
priceAfterAgentDiscount 850
priceAfterAgentDiscountNoTax 850
priceAfterClubMemberDiscount 850
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 850
dayFinalPrice 850
dayFinalPriceNoTax 850
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 850
basePriceNoTax 850
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 850
priceAfterDiscountNoTax 850
priceAfterAgentDiscount 850
priceAfterAgentDiscountNoTax 850
priceAfterClubMemberDiscount 850
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 850
dayFinalPrice 850
dayFinalPriceNoTax 850
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8268
parentID 8263
name מבצע כל ילד ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים
description מבצע כל ילד בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
shortDescription NULL
startDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1700
basePriceNoTax 1700
totalPrice 1700
totalPriceNoTax 1700
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 111ClassCl
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
2
array
creation 2019-03-26T06:33:16.2868638+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID x+NOsK+RMRuXz6FM7Dg/cHJbeEKmRZjCrwOykqJ8X2JQzO2VRZ6hLG4n7y0sW5TwxtIwMzdZ4Qugv3Vm6fBQPqLs2hx0rUoEb9fcNsykeDwXrt5GX1SdrjnRs6eUkxfXTvfDL+YYwbHHy+6WAUudSppyaXmjTxid90qCtNN5nPEeaxXQn00TJeKguD5peMvhYPaLYhFBOMO/KJu45OlJrnbNhnvaTbQ2rswjpUpXUMaKdkB7Rx1+DyhcOSImu8aKMIGyc4fNSWBGtJP1plJx/2UaNrpFfvnhrLB1l8cvWYZOu9g5Bv3wzcwFgaiCh89FDDauv/L0AqInxH8OxfMNnytUO7UyDnmMEjF4j4IP/hchPVWxkJ0fiqXsRIphJkVBxmgIgZ9sAby28AaQA4mR1jYzQbSBus/pVPtxE94A//3WNLMM2j7SZbGt8I0MFc5U2uDuzmCTi5Xq8YWHsc5byJNvOTKa/QM6iGAFskVc1+V/nu01Q9v5ek7ZAQyrNicECjCEi5KeQTRTy94vYWkqU9A+s/ebRHY5ATbDbfDN0gAYu0jckvfYBLv3Yw8cjboe9LYYllg4fEylcS2Yd6+AfFP/LaT9Kk2ByYlUAxsx04FXZdBKITd8Ge9wxwKxC4mEyyUBvbw1EgT2YnS+zXNLV67+nuG70hHNOhxjEZvI3y7Y0v+MZI7dR88SLOJOl2UPa69/n6RL2pXAdXL6TeJ+Igl0SJ6a7CY/kD+bNMYvTiuEy1KcpdFO8ucpHhcTX5lDxrvqHr+0Y5I5pRoalxj03iY3o5w9D77XXN6zybperYHoW13MmkYhTQFTsJxNxKnWismLazTpuYJko2DSLE319NSoizWLu8Il
sessionCreation 2019-03-26T08:26:25.8068117+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 870
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 2
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 604977
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 870
basePriceNoTax 870
availableRooms 2
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 870
priceAfterDiscountNoTax 870
priceAfterAgentDiscount 870
priceAfterAgentDiscountNoTax 870
priceAfterClubMemberDiscount 870
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 870
dayFinalPrice 870
dayFinalPriceNoTax 870
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 870
basePriceNoTax 870
availableRooms 2
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 870
priceAfterDiscountNoTax 870
priceAfterAgentDiscount 870
priceAfterAgentDiscountNoTax 870
priceAfterClubMemberDiscount 870
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 870
dayFinalPrice 870
dayFinalPriceNoTax 870
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8269
parentID 8263
name מבצע כל ילד ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים
description מבצע כל ילד בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
shortDescription NULL
startDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1740
basePriceNoTax 1740
totalPrice 1740
totalPriceNoTax 1740
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 131CLSBCBa
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
3
array
creation 2019-03-26T06:33:16.2868638+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID x+NOsK+RMRuXz6FM7Dg/cHJbeEKmRZjCrwOykqJ8X2IvIWydeJwaLOWY0F3gQlFScsE5uOK3sL0grZlQmb1OQHpXei9CArvStqFi0CU4k6Sp5r/YzbIlcw10tpI5x58BF8xtd2InqsQaBzq/GR+xA42yE9TOOrwoVhtl2pIHoFNU0v1GujObd6txZMI9mwfKUjFQT1LFfqD3n+AgMzkzuGvnhyAANcS+Oll/zaejQuga3l9A22kEBdI626ok0oiO37m/2IFJgBHwxr+nnkhsyyQxhMGnTxcGcyPUoXyIkMzC1wOOrJjCR2XyVV3D/5D5yd0Brxk09XsgmPVH8On9ptWwC2OukuJx9bGkjjx+BACvDHOiDyRszEvKKApA3jjcLt36FA0nxFHFiSocoFv1MLDt0gRbFthBnpqs7O6OO9+uLVwG1EQfSCFfcSshvCO5KtLoRJ1SGtGL2u0653kbdmWjXhm2CCSOt2sZDB/Hsj3Pz8GmQjyiYJw0jNPfEke7dMumYTiVeRRJr6yrm8LZG40r2bcFFdjhYD3dOAUup8yMrlrfwx6Gf2ae1w4vUFmjKpMKHzG0a/AL06bnLL74krAlVubig5VZ96Iu0M6Glz3RgiB3iRJvcFOuLThdw25sFu4Pi+qxg2Ojo1ElBUGxzXPwsebTHsXma9jd9uSUbfk/H5tpu3W2DA5p0t+B+9gt15uIe0oCQXjnKe1xJWig57biSLLH7S+pUafs6olV5R78b3fKF+w5vr4DCZGDsmGG/X6HD7586sasOIn/lRCbm/ketwDBzgdAUCOfG/PUjcnqIyD2YfPBeHmlUdGaHlSfaE3KEnH/fNIRjAU7MRyXVsVNtBLoMciP
sessionCreation 2019-03-26T08:26:25.8068117+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 870
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 604977
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 870
basePriceNoTax 870
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 870
priceAfterDiscountNoTax 870
priceAfterAgentDiscount 870
priceAfterAgentDiscountNoTax 870
priceAfterClubMemberDiscount 870
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 870
dayFinalPrice 870
dayFinalPriceNoTax 870
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 870
basePriceNoTax 870
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 870
priceAfterDiscountNoTax 870
priceAfterAgentDiscount 870
priceAfterAgentDiscountNoTax 870
priceAfterClubMemberDiscount 870
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 870
dayFinalPrice 870
dayFinalPriceNoTax 870
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8270
parentID 8263
name מבצע כל ילד ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים
description מבצע כל ילד בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
shortDescription NULL
startDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1740
basePriceNoTax 1740
totalPrice 1740
totalPriceNoTax 1740
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 181CLSPVPo
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
4
array
creation 2019-03-26T06:33:16.2868638+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID x+NOsK+RMRuXz6FM7Dg/cF82evhAhdGy2nAICAp6nDTLXgeScYsaQNbWy2Y4xtFEe1d9qk1oF9G310T9TuUAbGtFx5UsI+pxDjyrzVt/nqhQv8YQ9akPDKH+wEwgCotnLDzdTe5jcsEE4tN6tP+lJ0JpB4rvdZI9sO6oskAXO42E9GKKV7vPi8iEtb3QpvOgdNzxgVkfhnlQGqecCGqTHsTya9SQVMgXBQQD5OWn07NlBsPY42tD4UzUIxxEklDiDWlUF9JY0BVRMURC8iKYjgTSPcCP2/R3LPidJwfDGyjBtl28++srlwP2Uc7Tkl07vwBT45A6N1tzVwkndBWFpo/ZMrc7rILHtZ/Z6pSdbjnfG6HID+hSyGE/NDgFArT62gTpwPtJbxKm03TDdCuqzvx+HbJFO6mlsRdCF5IbJ0cDJUVJxSGc1PBDQPkFmR34wN1qbSXkTgflVekBUCX6R2EyzlbV9xy21W5P+pHWQleu1TON8joqVFCWGp3sP5oJv5/W8+E4jnAtskUjV1lnjjPin3MPl2LAk6+Y1t7E6uuyC4sSbAr7KeDb7kHxSKB7ez1So25L5Z4QAgmnpqA1gb0cPjnbjBmSYoxseAmoUtQNMvW/x4mQzU+WSkOFBX+ooTimJ0J/6PkehUJrvKBUt9PvlAINWTw7RBNGUjNpEs4r1VZW4iP+r5hhJL4WesjvxsfGBaZL4oYJQg1FtuhAiJa2loOMH7h7RzLZdpT/BHS4jxtq0sODUrkVwlN0s9EEcT417SiU+UjiLk6kknTyqKd8TszKjNo4k9mcsgbqCdG/4cM597WQvVJ7XuIIzyjDDMq9q8O5kdm2IIlDhgnZ8NSoizWLu8Il
sessionCreation 2019-03-26T08:26:25.8068117+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 900
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 3
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 604977
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 900
basePriceNoTax 900
availableRooms 3
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 900
priceAfterDiscountNoTax 900
priceAfterAgentDiscount 900
priceAfterAgentDiscountNoTax 900
priceAfterClubMemberDiscount 900
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 900
dayFinalPrice 900
dayFinalPriceNoTax 900
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 900
basePriceNoTax 900
availableRooms 3
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 900
priceAfterDiscountNoTax 900
priceAfterAgentDiscount 900
priceAfterAgentDiscountNoTax 900
priceAfterClubMemberDiscount 900
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 900
dayFinalPrice 900
dayFinalPriceNoTax 900
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8271
parentID 8263
name מבצע כל ילד ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים
description מבצע כל ילד בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
shortDescription NULL
startDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1800
basePriceNoTax 1800
totalPrice 1800
totalPriceNoTax 1800
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 191CLSPVPV
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
5
array
creation 2019-03-26T06:33:16.2868638+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID c0X2RXkJLh+Xz6FM7Dg/cHJbeEKmRZjCrwOykqJ8X2JrwsZm1tCS3eDtoAZtBVd+U1txar/Zpt1ELySPVDNcZ/LP2gSLInQVb9fcNsykeDwzgE2d1pzgdCmdolhYbNqSTvfDL+YYwbEzWpp4HIeT1ntDp6TUoNCOwGwL0Pz9RUgtqqWPrgAZEL96RPIEOvS/ZQb+Bg4vjVieG8ylt2EiAcqjo5FwmRGLot1Bjd1JuKFEnisZlXzzCiNha9xg+DYhlMpmtK5YqdAOR3a+N3cSWBfPM4IpVMwtqS/smIxidbISEmff50yRmFOfofsRw7IJs7eMkSOc7NoZcwXxCr3k+/qFzePJMc5T3mcVUgq7fpflFQeeQwaMZb5tsh1CcJ+obcSZYxVBABBJHbW/FL34ewF20ufLgT52Xn0tZ2OFk51Xu+V8I71wetv7kLlMvaGMQYO3FeUsqOFINyDOiMOanJogebHFdmcx1vdW6DCgzakmpumNGVhH8xAhl3EZKzv02HuYgxgfcJVQkPHFp70T+Ri6wHwJzh3HTzPLHxGEjiYd9r3Nt1iAoYDH30N82jwjmTZvT9tdPg+vqSIB+GcDSKgveT+HMhSJKfAbAz1kDF5reUHOpiQILSsArciEXANBWDUJn4DXtRSaHW+Q/3X7+uCKQEJNc7i8SdZSSxLymexz4wFcRLydvMAIhXOGWvCdoll2YeAKkeYRe6bdvq8o/tt1Y9XpTXCOzUhJWkQHjfCoaBJt4eUKmHsxOUReoV/esQz9+u3zV7cQY4vVabtWXUXk/D8x6Q8a6SyPdQTmYGPiSLklznLVblE46DtLtRjsmzYFFQ2L3V36NPgFvygygtSoizWLu8Il
sessionCreation 2019-03-26T08:26:25.8105723+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 750
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 604977
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 750
basePriceNoTax 750
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 750
priceAfterDiscountNoTax 750
priceAfterAgentDiscount 750
priceAfterAgentDiscountNoTax 750
priceAfterClubMemberDiscount 750
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 750
dayFinalPrice 750
dayFinalPriceNoTax 750
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 750
basePriceNoTax 750
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 750
priceAfterDiscountNoTax 750
priceAfterAgentDiscount 750
priceAfterAgentDiscountNoTax 750
priceAfterClubMemberDiscount 750
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 750
dayFinalPrice 750
dayFinalPriceNoTax 750
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8263
parentID 0
name מבצע כל ילד ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים
description מבצע כל ילד בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
shortDescription NULL
startDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1500
basePriceNoTax 1500
totalPrice 1500
totalPriceNoTax 1500
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 31StandST
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
6
array
creation 2019-03-26T06:33:16.2908653+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID LxvAmj3rKUiXz6FM7Dg/cCS2ehIXh1GEBoqo26ytDrjbvqRlYYf4U4btAmVKcGcEkss7sLFRVbhVv+w5jHbkcZfAo4ln5TkR5K9zvKH6fjLwmYWd41RmYtibJvT0pWArCp1pR1aMcrvY38PtbvGUA/ksq/q1ZVD3kWwB2DorfyLJpw34ByVcFVCaegBL5UzWu0uiQni/5gFdABDQg84m6OwboyX2R3U36Wzw++IdpjYAiMm3AUIgWcctSX0ZnLMCYFWZrETzT+7jLEBsxOCWr9QcoP9zSfLJiB1AfTgv4AWNYulvJ2oU0ovcxd1FicendbpIQymVkC4/4UOu2CYfwcm/v0tTgqdsTsaBm9gPkNEMpiiIoH/6RDCQ4Q6Z7BezycGyrh/M7UvE5OQ3/bWhaE4fg49Id0LoxvZDqtIVSm1qRngrvI8aHNjlJT3DadrYVR60fQXgju8TkjADpsz55S9Z4TUrkuUnjdyCGW3XyM5jpA6yrkk/27FXdJEPON4NUN9NruZ/WhMNcNGgWXBbnrhooZqi81W51HUhWjLCYi3vWnyMduaSXJ6+2JaELn30x8dCK/E4MGOIJs3BdPbAxtgnyUzl/y0cu+kRthg9AtLtsDNoMbHjJnUszAxokI6tR4miX+pPqrWPxdR2/AAVz6j3aVus7gub4PrGHfFAftgFYOIghSLCcF+VPI4kaTGT6ArACgTUaVqlBjsoIZzSuOq0lhtAlDq8LWvyRgWiiKchX9Nx1TPFx5FBxajf0YCdqoimFBTZHGWz0U73WHBlfVLtpcCk8PflQvOYuW7bjd4ws/EhYQw1sGD0xqHa5oOx/Yfr+SSKl2ZKDoHGhHDW4MVNtBLoMciP
sessionCreation 2019-03-26T08:26:25.8105723+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 1050
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 604977
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1050
basePriceNoTax 1050
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1050
priceAfterDiscountNoTax 1050
priceAfterAgentDiscount 1050
priceAfterAgentDiscountNoTax 1050
priceAfterClubMemberDiscount 1050
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1050
dayFinalPrice 1050
dayFinalPriceNoTax 1050
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1050
basePriceNoTax 1050
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1050
priceAfterDiscountNoTax 1050
priceAfterAgentDiscount 1050
priceAfterAgentDiscountNoTax 1050
priceAfterClubMemberDiscount 1050
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1050
dayFinalPrice 1050
dayFinalPriceNoTax 1050
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8264
parentID 8263
name מבצע כל ילד ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים
description מבצע כל ילד בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
shortDescription NULL
startDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2100
basePriceNoTax 2100
totalPrice 2100
totalPriceNoTax 2100
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 211ROYALRO
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
7
array
creation 2019-03-26T06:33:16.2908653+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID LxvAmj3rKUiXz6FM7Dg/cEIhKCAXoXVi/oY8QOdxxy6r6dOokMLw0Jbvri1E1kqGupxNjuH+ySbHndYsJ9pwPf5DmJWOd+rklCOdhhjbr2OXg/1ObUidD7L4+42e4XIOkZYQLWFIpHD1uMLoI5ld92Q67ACxuVg0rjf0KnAuf3NXV0R5Nb7mLtBhUIbgFBLRHuoUjCizvwPm2g4WPhY2+/yxOimg6i4gjFggdHk4k7d8LCqo8TPLXMOdqnR/BxHdcZ6s7Kfj4MBNXoZIHlZ8kBENv9Kgtjlhxl56JGTlQhLw1eaJP8bJICI764tAx1Nzo0PgQAlyWOfxCAzX3byGqoe73zHtE6uvBdWwEtCBM4J8v5VqAXdrWRqYDaf+MejvlcgX5smD8mlLpnPkT1oMXTTAHagpVL5fdZw9jICSjD/jSwDQGQ8ey4TqMti8tyTKPAVKnzzn7NNufqd8GdauimLz/RzSl6G2LcV7lZ1Rf8nSDwyglQnZZU+UL4mhrJyXZyABopTA2OTcEU/+Tmp/4TJP8pslBn/whLeJZGud+oTQTZ9Fiaali40gSL1Ut2O875mVyhy7grpc61AtkVoBLvjTjeiHl3uWYmnmRFxt7zxtW1NuHvpJ5aV92ScsHFG4IXSQ//IWbVduKc7oLz3igKJoGSwn9xRMKI6PN8yg1dtkXh+tvpLs5he7IHeGcUPSZFlaY67MFV5yDJqasVqICU8X1hIa15P5+B/GrR5ShCbptBp983plaW31sPxQlIzkhJLHYDU+6bNoLtV0C3P6xgew7nNxW4lTYVi3WSrzzvjQutjzA4fYLClVy7EIfmycMECdn0W0c+HqdMMDypBdXFRsQ8/r3SbO
sessionCreation 2019-03-26T08:26:25.8105723+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 1950
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 604977
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1950
basePriceNoTax 1950
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1950
priceAfterDiscountNoTax 1950
priceAfterAgentDiscount 1950
priceAfterAgentDiscountNoTax 1950
priceAfterClubMemberDiscount 1950
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1950
dayFinalPrice 1950
dayFinalPriceNoTax 1950
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1950
basePriceNoTax 1950
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1950
priceAfterDiscountNoTax 1950
priceAfterAgentDiscount 1950
priceAfterAgentDiscountNoTax 1950
priceAfterClubMemberDiscount 1950
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1950
dayFinalPrice 1950
dayFinalPriceNoTax 1950
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8265
parentID 8263
name מבצע כל ילד ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים
description מבצע כל ילד בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
shortDescription NULL
startDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 3900
basePriceNoTax 3900
totalPrice 3900
totalPriceNoTax 3900
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 231ROOFTRO
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
roomsAvailability
array
roomAvailabiltyList
array
0
array
hotelID 10463
fromDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
toDate 2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00
adults 2
children 0
isLocal TRUE
customerID 353
priceCodeGroupID 388601
cachedCustomerID 353
infants 0
clerkKey NULL
roomPriceList
array
0
array
creation 2019-03-26T06:33:16.0759936+02:00
roomCategory 111ClassCl
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 1700
totalPriceNoTax 1700
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID +U4KtPS0VI6Xz6FM7Dg/cAhIWvj2MSw3jWrKji8EE83v2HAVLG+ObHrcODfierPWPwglfJExZgsxvBlhRyvBqFqcPYw2UTsHkdfFVeZYaJkjlZ2uKP2dHacPE+gR3Tb0sGd2kH7L8iMA2Qz7OL07/zPkbDqbqfyW82eV84YRnAsoL+g2Gncqinjip7k2n/Z24ZzrxXqAKz5sGS8I6c2IFr9JMZjDhR+9ExdY3zz7j02yZA4EfjPX44rmYrQxn1Ad2BaBXz62RQ6k8fa2KhXGHHQvUgvK2RymzMvEufjcXOp7IH63G7SWrm+Nmj2Fu+dnJlTMkzdsFuC/rmNE4IV587EkeJSNoWk2XyaPKGtS3Q/EzaVgyeoixSPMV1Fg263uHmXFbNAkyWHU+gbmXWfnDwsnIwCpNApxMrimzjyG9G1vMybwaBlFokydGG9aeda0oLq0qmFxPpmBadHxgIAaweTU1+b66/9eIuiZHUEY2dqJpIe4XVeb23Zyk4e937VLJqMXZgWnqD4QkIOeApdxUGrd7wrLXWocFE1F+uhSnKD1nvr6++MUv6T2owE4H+xHnhepu3jhvYOprOwSk0ZMUmIcuda0MGRI6BaboUqabxsfhiV8nMcIM4Ru7HyCpy4HTOOs9StYre+2BMkcPKdxkSmZnwDSyneQHg3UKo4/I74M9FT3Q0rv8uGnPC0Iyac4LmN/WCSbAx44vsUr4e6GF6/ipguWff7d76ofDL9Rjb4ghzLdbQriKPjcHG402V292FchGbw0iWxnXRI9ltcu+358ifsGDd11+0yuGDcQMjEiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2019-03-26T08:26:25.8025598+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 850
basePriceNoTax 850
availableRooms 5
priceAfterDiscount 850
priceAfterDiscountNoTax 850
priceAfterInternetDiscount 850
priceAfterInternetDiscountNoTax 850
priceAfterAddOnDiscount 850
priceAfterAddOnDiscountNoTax 850
priceAfterClubMemberDiscount 850
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 850
dayFinalPrice 850
dayFinalPriceNoTax 850
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 850
basePriceNoTax 850
availableRooms 5
priceAfterDiscount 850
priceAfterDiscountNoTax 850
priceAfterInternetDiscount 850
priceAfterInternetDiscountNoTax 850
priceAfterAddOnDiscount 850
priceAfterAddOnDiscountNoTax 850
priceAfterClubMemberDiscount 850
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 850
dayFinalPrice 850
dayFinalPriceNoTax 850
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
1
array
creation 2019-03-26T06:33:16.0799959+02:00
roomCategory 131CLSBCBa
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 1740
totalPriceNoTax 1740
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID +U4KtPS0VI6Xz6FM7Dg/cOU24nh8dXXM2nAICAp6nDQESr/LbpdTEkYOFcSRLV2KoDsN+wd933K5NTgSfBRBjpECeJURepLHHr35Pc8ASzYesbjxmrSaOzUeKqirZwQsFiqrhhOf4QDmdzi4sSfmVlyK1G35JRZf4pemeISodrn2L99K1d5EpJddX3eqBpIW8RYTkJhvWqsrsfwuJd04xVEBaLBFi01edM3xXUD4QX0glxdLRVnT4os1y0UGGQD6mgmhAg90aYvxOYibnZxQuQBarT2/kAmwLgYhpynrcZoGluY2q96pTKwj7TuEIKOpMAaQ96or9ZRkMB0XSpbohJrjQApq8mAeIAFxlyy6ioa3EYIqB3vxX4WSELMqSLOcl8THn3JPHcd7NGjMYy0igObjWotGCP7LF+F+S87dzZfgxqvo8QTVjwOz7QaqEB84Kuoha6ckoUeE0OijVjYc4T0mE2Z744fTgq8hUV9iofwV8doY5JiGsvSdvRJ7tnsrmagFz7uiCqC0BE2jPjwBnV4KjV7a7aBCBBqXHzZmQfi68FHZ1PKpMEGWdYtUEf11iT+0ezSF4LBoKSlVYSFYlYP0hRQDWq8qY1moRHxg9SdZKjUEn1xn75/dtQ+acdXgTtsFKmV8BiumXnztotkW7MaeQwxvrVJRAAQTrixU30S7qZQ7Jm3Lq2KLHl2PJ+3/lYDvFPVMTeiw5AWN/vAkBHD5p01nrFvAJ9JEjKGjylmSX3h9bHaP6zta0G8bZ/5gzsykO8hWWLnop8+wqdJnsowUJHb6bRQBnPRbejLZ+0fUqIs1i7vCJQ==
sessionCreation 2019-03-26T08:26:25.8025598+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 870
basePriceNoTax 870
availableRooms 2
priceAfterDiscount 870
priceAfterDiscountNoTax 870
priceAfterInternetDiscount 870
priceAfterInternetDiscountNoTax 870
priceAfterAddOnDiscount 870
priceAfterAddOnDiscountNoTax 870
priceAfterClubMemberDiscount 870
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 870
dayFinalPrice 870
dayFinalPriceNoTax 870
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 870
basePriceNoTax 870
availableRooms 2
priceAfterDiscount 870
priceAfterDiscountNoTax 870
priceAfterInternetDiscount 870
priceAfterInternetDiscountNoTax 870
priceAfterAddOnDiscount 870
priceAfterAddOnDiscountNoTax 870
priceAfterClubMemberDiscount 870
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 870
dayFinalPrice 870
dayFinalPriceNoTax 870
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
2
array
creation 2019-03-26T06:33:16.0799959+02:00
roomCategory 181CLSPVPo
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 1740
totalPriceNoTax 1740
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID +U4KtPS0VI6Xz6FM7Dg/cDy82HXvFE0rPvDXtAuCVPyhWFOg3vkllNCk+bplPaBxbDW80Pduotgsoy/lizPBAtNy73uDFp4TCXYX4pqPTwXfaTv0oNFOxrJcQl5HaJAOkjkiYqgaI2Ziqj7qTN9RN5Tq57H4RdEd1Fi9HYqZStSi0sqOHVVJ7BLYIDC43QhbUQqSx1mvTbXpxCGFDlkkGu71g6tBMroELynFbcV4kJ3tUW18nj9SO7zyLfOswmUnHncYJJ10TtUAeFG7C0joM/o5rQjHeAXDPzq2+c2twZgW5wgxLya2FvOJsaoz/TLxMlU9rzzjQ3RMa9/ctCM3YtrcbOjtXLZPKMekFFFi4FdOLzc7VOsyZPqbNVTVo4m3pN0VZ2j5ZLKOTs0SOtczPS/XAeSqW+PRRuAtlSl65xz/QS2JAb/XZ0gSl4gqS82A3T6QJwOjQKzU2PGIStIV8ejtKqqPkeAFJiZr/aheEB3cKhxtGLebcF2l/ISbxD+L2ljF+Ja8AY/qqHUXMrhGUZ6+HLvS7BdnyH/bAaiGBNNMmOHHsWOjvvR1OnVAEqpPP2ElJlAKF5xJl12CW5UujbjG84yoSx0S/IZBBsVfsk/FeRY9oJxfIJS9XAK9baBbg6CQZAiEbd5hiiw8MtQf/Z99M1Qn8MDoCb7L5OLW2tPjDrQfLkn+7vQX17e1L4gavghXNHFyYfZTbmP5nP7/7wWnImBMMqO/J92YAFxHGm95fsxELIEocDBw/bnwA6TIQ9fiM8lQ5SNb3TjZyE+I8sO8DI1MtoQKdmb62WPRMtYiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2019-03-26T08:26:25.8025598+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 870
basePriceNoTax 870
availableRooms 5
priceAfterDiscount 870
priceAfterDiscountNoTax 870
priceAfterInternetDiscount 870
priceAfterInternetDiscountNoTax 870
priceAfterAddOnDiscount 870
priceAfterAddOnDiscountNoTax 870
priceAfterClubMemberDiscount 870
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 870
dayFinalPrice 870
dayFinalPriceNoTax 870
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 870
basePriceNoTax 870
availableRooms 5
priceAfterDiscount 870
priceAfterDiscountNoTax 870
priceAfterInternetDiscount 870
priceAfterInternetDiscountNoTax 870
priceAfterAddOnDiscount 870
priceAfterAddOnDiscountNoTax 870
priceAfterClubMemberDiscount 870
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 870
dayFinalPrice 870
dayFinalPriceNoTax 870
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
3
array
creation 2019-03-26T06:33:16.0799959+02:00
roomCategory 191CLSPVPV
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 1800
totalPriceNoTax 1800
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID +U4KtPS0VI6Xz6FM7Dg/cIqPi9/Dwgqm/oY8QOdxxy4fyxDdbNa0xssSOH+QFXnc+BpbY8Am1oolxDXLblAEOT/aO1DrnaZK5l+PdrbuH6D9EAutJO5fWR3H03athSv2gNFeyktwZ2umH4FazdFAblcmF2NLpTVarLoonPQLmGBsDsFXOIkESS0kQh85q3mjAXQdAY0mv13Vc3amlpGqsz/Hl+FQMvnrYKQC3qQ+1k3/xCRFxTPun8ddjEXDjiiKZjHc7N0/7sKtntlp7r36lTaoNDl6hjOFhbkmM8qeKHa28Tt5akXZdSJOcFnO9iprHQt3/NsWXcLF0dmHpSN8zd51+uY1dqkNEjF4j4IP/heofPwHdXOlaMKqpg4Vje9aVz77Tif3DmwYtVhM4sc+2P+PiamJxxT0V4gKaRmnA9bfbiJOte8w1Ssz59JZ7kzcQEWeT7mnEuKBlhjmQOR3wRMLiqbfVbjIrEHFsZHjvSFxhVDfabQh4T+D/AfkEUhlLN+v2/sHUcQOdzvByPePRMlqcZ4J8mCl7CURDoPs9hGI+ZyBdpH/o3CNFrPgTx0w+d0pbDpCnxXaoKUB6Qn5ePGk+4673v5mkOolsU1CSZs2V3oVnQL0oMwjLgJ8r1loAMOYIGXFYImEGxGhwaBHIVAkvGVRKJUx+b7b/mvGlKTRKlBD9kBcrYFp1w4xQylmVjoHjl/+eBpCOv4/ZvlxHkI6NdYxPP2A//wQnnwomdvyIz7uLoGmb5xQ2BvC35XN/+vdH+XigGEbLeFvrf4YV4HXSfe1QBaiLivDZqVVs5DFTbQS6DHIjw==
sessionCreation 2019-03-26T08:26:25.8068117+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 900
basePriceNoTax 900
availableRooms 4
priceAfterDiscount 900
priceAfterDiscountNoTax 900
priceAfterInternetDiscount 900
priceAfterInternetDiscountNoTax 900
priceAfterAddOnDiscount 900
priceAfterAddOnDiscountNoTax 900
priceAfterClubMemberDiscount 900
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 900
dayFinalPrice 900
dayFinalPriceNoTax 900
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 900
basePriceNoTax 900
availableRooms 3
priceAfterDiscount 900
priceAfterDiscountNoTax 900
priceAfterInternetDiscount 900
priceAfterInternetDiscountNoTax 900
priceAfterAddOnDiscount 900
priceAfterAddOnDiscountNoTax 900
priceAfterClubMemberDiscount 900
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 900
dayFinalPrice 900
dayFinalPriceNoTax 900
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
4
array
creation 2019-03-26T06:33:16.0799959+02:00
roomCategory 211ROYALRO
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 2100
totalPriceNoTax 2100
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID +0Wiv2rnzcqXz6FM7Dg/cOU24nh8dXXMSM5SJiBlEQ+Lw6AH9yp5azIALg+88+V90MwgmxKGw8d1DPUf6/QV9CZJX/9UqgAwMId8AnQQHYy1lCb/xcSLNQDkMgybkWFcDDDCPB4U3MDXjzgC9HlJl1nU5fptAy66bmghn/CEl39aE6pZzDFlnRKrK1T1WE+rswzoSV6Fixflhs+Lb3eK32ZO2ENs1rK2c+GbKuzVCp569O9P8tNvYf1STVNR2TmUQbrLy5D7yL6dWEDgvHFVhTKMKUdzO2JFiRZPuTATAmsywgAQVTgKdmWKUBGXUiFwEPWOhCTH8NEZWbNfbp0MfurWceLREr/9WLdGaolbj2tmsWfxCxmk1JJ2abIaTRR+fXXYuPCoTVPIiArIgpvvo+2EashRs05de3Afh5+jk01dNS4FPN5Y5Tc79wgTyLJR7t7EXtJFrCh2ZlJNBKhnwkVN5bvuGb5GgHFJX1zOcgSA/8Ux6UPlsiQurBbH0/rFfexJBs/5SxNNh6lf3zh2OoJsybxo7M9Dzjy9QcAzeMpYLHXF9iWOTNYsoeAswY+G0EXzvRtTocohJALolUQBMaDCPlNvsj8EEpI2JJme0g7I5DgF+ygnrGD/LuWhwDdCyz/tgGDKTswxzJs0/geeu+SQOEb+Fpc+r8jGUgcfqETrBNrfTkQGuFYK2jHBMnZwnzasrhgdrWfrpLJPcu45CuHirZ/1/T2CVlutj7GI148lnsbLSoMUr30AvX5KhBEtx75TsGl8tOvLWu8EUosRrH8cifhk7b4mHkzYggHM1jpUbEPP690mzg==
sessionCreation 2019-03-26T08:26:25.8068117+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1050
basePriceNoTax 1050
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1050
priceAfterDiscountNoTax 1050
priceAfterInternetDiscount 1050
priceAfterInternetDiscountNoTax 1050
priceAfterAddOnDiscount 1050
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1050
priceAfterClubMemberDiscount 1050
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1050
dayFinalPrice 1050
dayFinalPriceNoTax 1050
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1050
basePriceNoTax 1050
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1050
priceAfterDiscountNoTax 1050
priceAfterInternetDiscount 1050
priceAfterInternetDiscountNoTax 1050
priceAfterAddOnDiscount 1050
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1050
priceAfterClubMemberDiscount 1050
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1050
dayFinalPrice 1050
dayFinalPriceNoTax 1050
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
5
array
creation 2019-03-26T06:33:16.0839958+02:00
roomCategory 231ROOFTRO
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 3900
totalPriceNoTax 3900
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID +0Wiv2rnzcqXz6FM7Dg/cOU24nh8dXXM2nAICAp6nDRjtV+yMuF3CUx9o+Gk6tANXq09Fj60TP+CmBMquyLeYxeu/0QegUba9zaBVP8xttlvrtXD9WzolEsR66Tmv0n9WU/AWqhkawPno8B+zgCTQkBdvtGQvKfHGWaJgla1SPdy9xBI52ZKvJ9v7zVdJt2A/PCl8Hlfaanbxqg9DpGBbyxHvugJxzlrTPv4f1R8BfMk9c4bvbLOsSiQ5nN/dcUQ2ERC9bx7mUNsfH9RaTp1+eFgRGPYw2T2O+pA1s98gJ6Hkc0yU6yfP7QXgQQDUAYDXon8VBgk85ErxkrkK0PgItx+vwmeivzvEKnWsneUYHSyrnAt21dGmAdrvtaE39fZtBQgXg2JCwbUdejd6rXN5zbOGttUzN39m3FaqqFcqYetzMZogFDNfGKMNXpA9ol872SExGYKcuylRnDELhvxCW4aBh3AhcIjpXlSmpIkxdBeXUBy06SDqk6JxJPdqBCAcslWYdjfI1/nzldSeOqYuzIAFGS/RS+AkZ08ieLNhfMPluarbupLJNUjDnoGTwcwF0gnpqr9JwvzMm4OCVNkACaisacK1urVqOG2KB6c9E30771b7KwHuczLlH9VUwSI35G4xlZwZhXHxIeN+2XwpCF1pIfvXnxmIwWUAnzwN6TN1U8XpUgGbD4Yb9oyuV3AIDcP+Bk8kbCkaOzj9z22k9OTTFqhoeo7YoDp7VkB38kW4yogRtjQhvbMb301UC51UqQcPcPR5VzbZ61BVwhROK1nmh9ojQbYQc6TkcYK7lBUbEPP690mzg==
sessionCreation 2019-03-26T08:26:25.8068117+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1950
basePriceNoTax 1950
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1950
priceAfterDiscountNoTax 1950
priceAfterInternetDiscount 1950
priceAfterInternetDiscountNoTax 1950
priceAfterAddOnDiscount 1950
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1950
priceAfterClubMemberDiscount 1950
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1950
dayFinalPrice 1950
dayFinalPriceNoTax 1950
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1950
basePriceNoTax 1950
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1950
priceAfterDiscountNoTax 1950
priceAfterInternetDiscount 1950
priceAfterInternetDiscountNoTax 1950
priceAfterAddOnDiscount 1950
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1950
priceAfterClubMemberDiscount 1950
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1950
dayFinalPrice 1950
dayFinalPriceNoTax 1950
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
6
array
creation 2019-03-26T06:33:16.0839958+02:00
roomCategory 31StandST
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 1500
totalPriceNoTax 1500
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID GFcYmIywi4eXz6FM7Dg/cMJlqYVn0c9IY7Nl3IhD6aICtNU62ZTl/F0BX7unhEUTPPflbgEdSxVGgS2+iznqoSAm8erEphi2QY9G2i//QgU6p1fA8kZfjpTIzFY0SeekB8tSOf+7A7M8lX57+Nwxmfi2S9mjPcOdmFme+/3MLPxE/ZlX4R5uFZmdo9D0uXb/dwozy/eoJGbPAtqi8dpKiW2RACXyLv8sttJVlLP39Tz6WCzWRRdFLxxjQoyZkA9u+If48aesZvHDOheeBCYU/muFpUz2evIOpfP+02axQSViHmQ9TSXQU0xIccRbffTWl2/dHcwbC2uH1PgwAnL4yHWZK6mVBXYCu7D7tQsmhIGwI1Rsh6UJx8pMEW81MPrq2M7evquJifKT2pqajhS8c8CowgAEunpnItfMEEPFzAmSLoggoPCRCurIxpnWP1ONfDC+OKVEGiZ/cEsn0DHBlVwvO6Q0byXQ1UTHXEa5NITB/AA0t5GEIGKUmKSf6JZpb2RJiscXDk79EZigJ+xsi2EUvqFX6jSQ0OXi5G353NvZQlnHH8Lne2K5VnP0WY/NnQwG9mJROwAOumkVrH3bnnbXDveJdYx8z72cq09tFo20/GeGG8IlB9mhl949Xh6mP0HbBx7W3myCDWy/zlfl8IFEUR0s7iUMh13hlFrgq7mFCsC7s8b6tRp2QA6BzmJzNccPxU2gdgkTVU/1B8pmR3j5OsMMmQAcXF0BowOV797ukjCevIW3BNRIn2PF+96oyctKP96jpIOct25TxCHHXSJxiNQ3/9kLxU20EugxyI8=
sessionCreation 2019-03-26T08:26:25.8105723+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 750
basePriceNoTax 750
availableRooms 5
priceAfterDiscount 750
priceAfterDiscountNoTax 750
priceAfterInternetDiscount 750
priceAfterInternetDiscountNoTax 750
priceAfterAddOnDiscount 750
priceAfterAddOnDiscountNoTax 750
priceAfterClubMemberDiscount 750
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 750
dayFinalPrice 750
dayFinalPriceNoTax 750
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 750
basePriceNoTax 750
availableRooms 5
priceAfterDiscount 750
priceAfterDiscountNoTax 750
priceAfterInternetDiscount 750
priceAfterInternetDiscountNoTax 750
priceAfterAddOnDiscount 750
priceAfterAddOnDiscountNoTax 750
priceAfterClubMemberDiscount 750
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 750
dayFinalPrice 750
dayFinalPriceNoTax 750
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
7
array
creation 2019-03-26T06:33:16.0839958+02:00
roomCategory 71STD PST
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 1600
totalPriceNoTax 1600
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID GFcYmIywi4eXz6FM7Dg/cGC2+I3aIW8xmtRda0EVGQLK2ZOGANqz707wAXL6GiKwrbaLrdRKpkB3C8LcE5CcEESWqUSWHwsS8ATmagwuiMbvw/7sE2TEEfZ9XBL9tkyoqQrc7pOefh57ZbE6D0/dFQwhcNwpTw57amxhd7c0wPP+3MC/0ch4H09fgPHArRl7L/nSkRFMr8y3H4pyPRMCnHtHRhlyyjqhp4D73uf4MFADTOh8p80Zu4s1y0UGGQD6Ta7HZEJGzvVEbVZYTnlzL5TUYvZH5hTKt3SvL61bj8U6t5OWvX4qYXyw9OJ0nIHAWv/X+Liv18Sfptyy7VtyfFJBa4M0iZG0eYETJl6GMQmYPHoQ5kMxDq5E6fy7UFSlFl7BiAgA3ezzSz7WztIjuYRz81Ek7H56gy8N5OC3x7mzp5Bu6yigauMtGv03BC+/W23memWqExlVrRzTtLyXR7hXlFsu8wgcf92UyhxNJW/9pKnxLR4CyA4r60stP8opunU/6fuwW/1+v05RRlcdD2I2Ii/hRPIQhO6YgNbBVRuFhUDGaBCPjAZYr7fdzMkJgn+14PMoYRznPCCmoeY/vfCmWKN+TyhhNZv8E1H9ea0cARKJCoM0aprT0a0EaijR0ToJV1qhRnNOiXRl+xyFuxyh9DEMA0Tszp19nu9vVvp0496Zk92N3vanjqFkMJpTBDHL7PKBF4dIZ24tS/qu4CVpJQtq2NqE8NYj3lG9DgI8GXEugL5itBvVHMaK74DKddxppINUAIEnHNQ3vVOEN6/f965mKZiuv6Heq063FtrUqIs1i7vCJQ==
sessionCreation 2019-03-26T08:26:25.8105723+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 800
basePriceNoTax 800
availableRooms 5
priceAfterDiscount 800
priceAfterDiscountNoTax 800
priceAfterInternetDiscount 800
priceAfterInternetDiscountNoTax 800
priceAfterAddOnDiscount 800
priceAfterAddOnDiscountNoTax 800
priceAfterClubMemberDiscount 800
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 800
dayFinalPrice 800
dayFinalPriceNoTax 800
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 800
basePriceNoTax 800
availableRooms 5
priceAfterDiscount 800
priceAfterDiscountNoTax 800
priceAfterInternetDiscount 800
priceAfterInternetDiscountNoTax 800
priceAfterAddOnDiscount 800
priceAfterAddOnDiscountNoTax 800
priceAfterClubMemberDiscount 800
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 800
dayFinalPrice 800
dayFinalPriceNoTax 800
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
requestDescriptor 1
isClubMemberResult FALSE
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
discountPercent 0
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
pctList
array
0
array
hotelID 10463
languageID 2
priceCode מחירון
name מחירון
description מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
picture1Url NULL
picture2Url NULL
isCachedData FALSE
apiStart 2019-03-26T08:26:25.7139768+02:00
apiEnd 2019-03-26T08:26:25.7713555+02:00
{"error":false,"warning":false,"message":null,"remoteServiceUrl":null,"data":{"packageToBookPerPax":{"packageToBookList":[{"requestDescriptor":73805446,"packagesList":[{"creation":"2019-03-26T06:33:16.2828517+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"c0X2RXkJLh+Xz6FM7Dg\/cHJbeEKmRZjCA8nE+u03klGYDzjbMuYA1hnJ1k5jjREP\/wWb2jblDr77r5sB0Ke0ye+NUIjffLxRIJoXfArS6\/3n8tVpDXl65tExc9ehKzus4zjxKWpRvMo9gcXSbre3RPlMKcBRilvCcdqS09x5AjsjcUCR5SinxtpY+Yd3mjpVmBWc7uz8i6oAt2gWJ5OJMm58XIFRSQPYFLLQZkYran7GMSBQhAVqk4aCMXtCUVkWnzFk9n9UIzOrE9v9CIoXPQVdGxus0anzWCPzBpNAU+K+tjTN1kyteUQJWsIdSpgHveyYh4R2Czc056qX22CAYF\/vcG5cN+34rT9FcyZVb3RkL2GodX2r9rELng1Swx7Y\/ghpg2k+gQo06joWvl8Fbry5n8cSVkSMpoefT9Ex5TE3S8uK2tKXAP\/aofDQjpn7o20pgBJwVTspTpAwVlctS3fsHpSkiH1LB1bFLAdX4+U2SwjitPXv9vKBdIseFyxg5rB4ZsqNPnBwkh050rSB3zEww7P08AH85iuvxtOH4G4mBy49V+y4Kmfx2a0vnt+yBsARsU7wA5XEMWRSJ1FftZvoDJRPEiWuaC5w3+jFYbtM72n17cWoXtphCcI7AmZM6G+KECKobZAG2QjggT698lH9pNhDsm1NQNEAFyLRKK\/IgdS2BAwBGwYqT\/9ro37gmGYCMqSJ2fAHZxpLBNfsoEFlGHURxm30XUL\/8DqEU+kq0tW6yrpyQhs\/0j1TB9I8OvQjQGXp3P\/+SV3e+e2Y96m0Ip3123\/dFBr3PYkWATbctiWgbTQKUn+uDtB0iRgIuDQciHquVE2ubVYCmNC5eVRsQ8\/r3SbO","sessionCreation":"2019-03-26T08:26:25.8025598+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":800,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":604977,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":800,"basePriceNoTax":800,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":800,"priceAfterDiscountNoTax":800,"priceAfterAgentDiscount":800,"priceAfterAgentDiscountNoTax":800,"priceAfterClubMemberDiscount":800,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":800,"dayFinalPrice":800,"dayFinalPriceNoTax":800,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":800,"basePriceNoTax":800,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":800,"priceAfterDiscountNoTax":800,"priceAfterAgentDiscount":800,"priceAfterAgentDiscountNoTax":800,"priceAfterClubMemberDiscount":800,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":800,"dayFinalPrice":800,"dayFinalPriceNoTax":800,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8267,"parentID":8263,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3 \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3 \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1600,"basePriceNoTax":1600,"totalPrice":1600,"totalPriceNoTax":1600,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"71STD PST","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-03-26T06:33:16.2828517+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"x+NOsK+RMRuXz6FM7Dg\/cHJbeEKmRZjCrwOykqJ8X2IgvXcm7ZymjaJjb1pwMRxF72\/m5uhBUdNsvUpQUSWUs\/LP2gSLInQVb9fcNsykeDwua6CMVc\/nxCmdolhYbNqSTvfDL+YYwbGlo2+WXeKNJhkcKCxC4cyL0WEhg4gtd4B85cTCofPyew1PackDTqEpngQXvQ3OpSQZUG1nGh9JUJl+y7aUC\/E9AiicwXgeJf15apJkiOuXsPxFWsdq\/Htn01ImRQCpiKJaQEO7NUx5nuJE+yoFiyMNjfDzVVC9T3RsAR1dXdVVZNmgi9dMwOH\/TtDL\/LxD6m2KhRSpVZwTzo+iRcVbZ\/0vDmuargOUu9SycPuUCWuV2k0yt264KC0YZ4Uegp6DeHIGloQasgqMJM9wHolBl4+1or9CTAQLMQUtJmfhZKAGfW92V9IAG3sHApl3A70VyGxV9DVHnvdOydI0EDWio91kFUbirYr0L4A1whBP+FDP7JnSZ0iAggiS5Kl61d\/OLPzYH5PHbwUF2bNx2MCXljWyu0I1ycq3gQ\/TtRlJF2QEO\/0DpNWx3Rk8YUb\/2hm9koX56G7+\/tx30NTqFGeGPBjRG9+hwT33Cz6Rqi\/9jt3APSMnPQaajY39C4pSA3zOdyyki52Vr\/lJmaHFBkdrjonID9WuwvVgHOpc4rhdgzIVcZXz7HVqWwf7HQyF7gV\/RElNBz10dKWSCMijHD3EyB94NAijqOUAqM9SYtRZCn90EZyPIy100VAIy6BhPEvBG1UE0cFm5BSASGLVg+vEvITyHH8NMH5phYXZlu38iTs8oSt3FXWLYUom256Iu1Zfud4WSWk72Xt6\/iJRCncm1UpY","sessionCreation":"2019-03-26T08:26:25.8068117+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":850,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":604977,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":850,"basePriceNoTax":850,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":850,"priceAfterDiscountNoTax":850,"priceAfterAgentDiscount":850,"priceAfterAgentDiscountNoTax":850,"priceAfterClubMemberDiscount":850,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":850,"dayFinalPrice":850,"dayFinalPriceNoTax":850,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":850,"basePriceNoTax":850,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":850,"priceAfterDiscountNoTax":850,"priceAfterAgentDiscount":850,"priceAfterAgentDiscountNoTax":850,"priceAfterClubMemberDiscount":850,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":850,"dayFinalPrice":850,"dayFinalPriceNoTax":850,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8268,"parentID":8263,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3 \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3 \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1700,"basePriceNoTax":1700,"totalPrice":1700,"totalPriceNoTax":1700,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"111ClassCl","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-03-26T06:33:16.2868638+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"x+NOsK+RMRuXz6FM7Dg\/cHJbeEKmRZjCrwOykqJ8X2JQzO2VRZ6hLG4n7y0sW5TwxtIwMzdZ4Qugv3Vm6fBQPqLs2hx0rUoEb9fcNsykeDwXrt5GX1SdrjnRs6eUkxfXTvfDL+YYwbHHy+6WAUudSppyaXmjTxid90qCtNN5nPEeaxXQn00TJeKguD5peMvhYPaLYhFBOMO\/KJu45OlJrnbNhnvaTbQ2rswjpUpXUMaKdkB7Rx1+DyhcOSImu8aKMIGyc4fNSWBGtJP1plJx\/2UaNrpFfvnhrLB1l8cvWYZOu9g5Bv3wzcwFgaiCh89FDDauv\/L0AqInxH8OxfMNnytUO7UyDnmMEjF4j4IP\/hchPVWxkJ0fiqXsRIphJkVBxmgIgZ9sAby28AaQA4mR1jYzQbSBus\/pVPtxE94A\/\/3WNLMM2j7SZbGt8I0MFc5U2uDuzmCTi5Xq8YWHsc5byJNvOTKa\/QM6iGAFskVc1+V\/nu01Q9v5ek7ZAQyrNicECjCEi5KeQTRTy94vYWkqU9A+s\/ebRHY5ATbDbfDN0gAYu0jckvfYBLv3Yw8cjboe9LYYllg4fEylcS2Yd6+AfFP\/LaT9Kk2ByYlUAxsx04FXZdBKITd8Ge9wxwKxC4mEyyUBvbw1EgT2YnS+zXNLV67+nuG70hHNOhxjEZvI3y7Y0v+MZI7dR88SLOJOl2UPa69\/n6RL2pXAdXL6TeJ+Igl0SJ6a7CY\/kD+bNMYvTiuEy1KcpdFO8ucpHhcTX5lDxrvqHr+0Y5I5pRoalxj03iY3o5w9D77XXN6zybperYHoW13MmkYhTQFTsJxNxKnWismLazTpuYJko2DSLE319NSoizWLu8Il","sessionCreation":"2019-03-26T08:26:25.8068117+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":870,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":2,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":604977,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":870,"basePriceNoTax":870,"availableRooms":2,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":870,"priceAfterDiscountNoTax":870,"priceAfterAgentDiscount":870,"priceAfterAgentDiscountNoTax":870,"priceAfterClubMemberDiscount":870,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":870,"dayFinalPrice":870,"dayFinalPriceNoTax":870,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":870,"basePriceNoTax":870,"availableRooms":2,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":870,"priceAfterDiscountNoTax":870,"priceAfterAgentDiscount":870,"priceAfterAgentDiscountNoTax":870,"priceAfterClubMemberDiscount":870,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":870,"dayFinalPrice":870,"dayFinalPriceNoTax":870,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8269,"parentID":8263,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3 \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3 \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1740,"basePriceNoTax":1740,"totalPrice":1740,"totalPriceNoTax":1740,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"131CLSBCBa","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-03-26T06:33:16.2868638+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"x+NOsK+RMRuXz6FM7Dg\/cHJbeEKmRZjCrwOykqJ8X2IvIWydeJwaLOWY0F3gQlFScsE5uOK3sL0grZlQmb1OQHpXei9CArvStqFi0CU4k6Sp5r\/YzbIlcw10tpI5x58BF8xtd2InqsQaBzq\/GR+xA42yE9TOOrwoVhtl2pIHoFNU0v1GujObd6txZMI9mwfKUjFQT1LFfqD3n+AgMzkzuGvnhyAANcS+Oll\/zaejQuga3l9A22kEBdI626ok0oiO37m\/2IFJgBHwxr+nnkhsyyQxhMGnTxcGcyPUoXyIkMzC1wOOrJjCR2XyVV3D\/5D5yd0Brxk09XsgmPVH8On9ptWwC2OukuJx9bGkjjx+BACvDHOiDyRszEvKKApA3jjcLt36FA0nxFHFiSocoFv1MLDt0gRbFthBnpqs7O6OO9+uLVwG1EQfSCFfcSshvCO5KtLoRJ1SGtGL2u0653kbdmWjXhm2CCSOt2sZDB\/Hsj3Pz8GmQjyiYJw0jNPfEke7dMumYTiVeRRJr6yrm8LZG40r2bcFFdjhYD3dOAUup8yMrlrfwx6Gf2ae1w4vUFmjKpMKHzG0a\/AL06bnLL74krAlVubig5VZ96Iu0M6Glz3RgiB3iRJvcFOuLThdw25sFu4Pi+qxg2Ojo1ElBUGxzXPwsebTHsXma9jd9uSUbfk\/H5tpu3W2DA5p0t+B+9gt15uIe0oCQXjnKe1xJWig57biSLLH7S+pUafs6olV5R78b3fKF+w5vr4DCZGDsmGG\/X6HD7586sasOIn\/lRCbm\/ketwDBzgdAUCOfG\/PUjcnqIyD2YfPBeHmlUdGaHlSfaE3KEnH\/fNIRjAU7MRyXVsVNtBLoMciP","sessionCreation":"2019-03-26T08:26:25.8068117+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":870,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":604977,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":870,"basePriceNoTax":870,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":870,"priceAfterDiscountNoTax":870,"priceAfterAgentDiscount":870,"priceAfterAgentDiscountNoTax":870,"priceAfterClubMemberDiscount":870,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":870,"dayFinalPrice":870,"dayFinalPriceNoTax":870,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":870,"basePriceNoTax":870,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":870,"priceAfterDiscountNoTax":870,"priceAfterAgentDiscount":870,"priceAfterAgentDiscountNoTax":870,"priceAfterClubMemberDiscount":870,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":870,"dayFinalPrice":870,"dayFinalPriceNoTax":870,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8270,"parentID":8263,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3 \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3 \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1740,"basePriceNoTax":1740,"totalPrice":1740,"totalPriceNoTax":1740,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"181CLSPVPo","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-03-26T06:33:16.2868638+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"x+NOsK+RMRuXz6FM7Dg\/cF82evhAhdGy2nAICAp6nDTLXgeScYsaQNbWy2Y4xtFEe1d9qk1oF9G310T9TuUAbGtFx5UsI+pxDjyrzVt\/nqhQv8YQ9akPDKH+wEwgCotnLDzdTe5jcsEE4tN6tP+lJ0JpB4rvdZI9sO6oskAXO42E9GKKV7vPi8iEtb3QpvOgdNzxgVkfhnlQGqecCGqTHsTya9SQVMgXBQQD5OWn07NlBsPY42tD4UzUIxxEklDiDWlUF9JY0BVRMURC8iKYjgTSPcCP2\/R3LPidJwfDGyjBtl28++srlwP2Uc7Tkl07vwBT45A6N1tzVwkndBWFpo\/ZMrc7rILHtZ\/Z6pSdbjnfG6HID+hSyGE\/NDgFArT62gTpwPtJbxKm03TDdCuqzvx+HbJFO6mlsRdCF5IbJ0cDJUVJxSGc1PBDQPkFmR34wN1qbSXkTgflVekBUCX6R2EyzlbV9xy21W5P+pHWQleu1TON8joqVFCWGp3sP5oJv5\/W8+E4jnAtskUjV1lnjjPin3MPl2LAk6+Y1t7E6uuyC4sSbAr7KeDb7kHxSKB7ez1So25L5Z4QAgmnpqA1gb0cPjnbjBmSYoxseAmoUtQNMvW\/x4mQzU+WSkOFBX+ooTimJ0J\/6PkehUJrvKBUt9PvlAINWTw7RBNGUjNpEs4r1VZW4iP+r5hhJL4WesjvxsfGBaZL4oYJQg1FtuhAiJa2loOMH7h7RzLZdpT\/BHS4jxtq0sODUrkVwlN0s9EEcT417SiU+UjiLk6kknTyqKd8TszKjNo4k9mcsgbqCdG\/4cM597WQvVJ7XuIIzyjDDMq9q8O5kdm2IIlDhgnZ8NSoizWLu8Il","sessionCreation":"2019-03-26T08:26:25.8068117+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":900,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":3,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":604977,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":900,"basePriceNoTax":900,"availableRooms":3,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":900,"priceAfterDiscountNoTax":900,"priceAfterAgentDiscount":900,"priceAfterAgentDiscountNoTax":900,"priceAfterClubMemberDiscount":900,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":900,"dayFinalPrice":900,"dayFinalPriceNoTax":900,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":900,"basePriceNoTax":900,"availableRooms":3,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":900,"priceAfterDiscountNoTax":900,"priceAfterAgentDiscount":900,"priceAfterAgentDiscountNoTax":900,"priceAfterClubMemberDiscount":900,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":900,"dayFinalPrice":900,"dayFinalPriceNoTax":900,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8271,"parentID":8263,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3 \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3 \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1800,"basePriceNoTax":1800,"totalPrice":1800,"totalPriceNoTax":1800,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"191CLSPVPV","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-03-26T06:33:16.2868638+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"c0X2RXkJLh+Xz6FM7Dg\/cHJbeEKmRZjCrwOykqJ8X2JrwsZm1tCS3eDtoAZtBVd+U1txar\/Zpt1ELySPVDNcZ\/LP2gSLInQVb9fcNsykeDwzgE2d1pzgdCmdolhYbNqSTvfDL+YYwbEzWpp4HIeT1ntDp6TUoNCOwGwL0Pz9RUgtqqWPrgAZEL96RPIEOvS\/ZQb+Bg4vjVieG8ylt2EiAcqjo5FwmRGLot1Bjd1JuKFEnisZlXzzCiNha9xg+DYhlMpmtK5YqdAOR3a+N3cSWBfPM4IpVMwtqS\/smIxidbISEmff50yRmFOfofsRw7IJs7eMkSOc7NoZcwXxCr3k+\/qFzePJMc5T3mcVUgq7fpflFQeeQwaMZb5tsh1CcJ+obcSZYxVBABBJHbW\/FL34ewF20ufLgT52Xn0tZ2OFk51Xu+V8I71wetv7kLlMvaGMQYO3FeUsqOFINyDOiMOanJogebHFdmcx1vdW6DCgzakmpumNGVhH8xAhl3EZKzv02HuYgxgfcJVQkPHFp70T+Ri6wHwJzh3HTzPLHxGEjiYd9r3Nt1iAoYDH30N82jwjmTZvT9tdPg+vqSIB+GcDSKgveT+HMhSJKfAbAz1kDF5reUHOpiQILSsArciEXANBWDUJn4DXtRSaHW+Q\/3X7+uCKQEJNc7i8SdZSSxLymexz4wFcRLydvMAIhXOGWvCdoll2YeAKkeYRe6bdvq8o\/tt1Y9XpTXCOzUhJWkQHjfCoaBJt4eUKmHsxOUReoV\/esQz9+u3zV7cQY4vVabtWXUXk\/D8x6Q8a6SyPdQTmYGPiSLklznLVblE46DtLtRjsmzYFFQ2L3V36NPgFvygygtSoizWLu8Il","sessionCreation":"2019-03-26T08:26:25.8105723+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":750,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":604977,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":750,"basePriceNoTax":750,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":750,"priceAfterDiscountNoTax":750,"priceAfterAgentDiscount":750,"priceAfterAgentDiscountNoTax":750,"priceAfterClubMemberDiscount":750,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":750,"dayFinalPrice":750,"dayFinalPriceNoTax":750,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":750,"basePriceNoTax":750,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":750,"priceAfterDiscountNoTax":750,"priceAfterAgentDiscount":750,"priceAfterAgentDiscountNoTax":750,"priceAfterClubMemberDiscount":750,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":750,"dayFinalPrice":750,"dayFinalPriceNoTax":750,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8263,"parentID":0,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3 \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3 \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1500,"basePriceNoTax":1500,"totalPrice":1500,"totalPriceNoTax":1500,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"31StandST","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-03-26T06:33:16.2908653+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"LxvAmj3rKUiXz6FM7Dg\/cCS2ehIXh1GEBoqo26ytDrjbvqRlYYf4U4btAmVKcGcEkss7sLFRVbhVv+w5jHbkcZfAo4ln5TkR5K9zvKH6fjLwmYWd41RmYtibJvT0pWArCp1pR1aMcrvY38PtbvGUA\/ksq\/q1ZVD3kWwB2DorfyLJpw34ByVcFVCaegBL5UzWu0uiQni\/5gFdABDQg84m6OwboyX2R3U36Wzw++IdpjYAiMm3AUIgWcctSX0ZnLMCYFWZrETzT+7jLEBsxOCWr9QcoP9zSfLJiB1AfTgv4AWNYulvJ2oU0ovcxd1FicendbpIQymVkC4\/4UOu2CYfwcm\/v0tTgqdsTsaBm9gPkNEMpiiIoH\/6RDCQ4Q6Z7BezycGyrh\/M7UvE5OQ3\/bWhaE4fg49Id0LoxvZDqtIVSm1qRngrvI8aHNjlJT3DadrYVR60fQXgju8TkjADpsz55S9Z4TUrkuUnjdyCGW3XyM5jpA6yrkk\/27FXdJEPON4NUN9NruZ\/WhMNcNGgWXBbnrhooZqi81W51HUhWjLCYi3vWnyMduaSXJ6+2JaELn30x8dCK\/E4MGOIJs3BdPbAxtgnyUzl\/y0cu+kRthg9AtLtsDNoMbHjJnUszAxokI6tR4miX+pPqrWPxdR2\/AAVz6j3aVus7gub4PrGHfFAftgFYOIghSLCcF+VPI4kaTGT6ArACgTUaVqlBjsoIZzSuOq0lhtAlDq8LWvyRgWiiKchX9Nx1TPFx5FBxajf0YCdqoimFBTZHGWz0U73WHBlfVLtpcCk8PflQvOYuW7bjd4ws\/EhYQw1sGD0xqHa5oOx\/Yfr+SSKl2ZKDoHGhHDW4MVNtBLoMciP","sessionCreation":"2019-03-26T08:26:25.8105723+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":1050,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":1,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":604977,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1050,"basePriceNoTax":1050,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1050,"priceAfterDiscountNoTax":1050,"priceAfterAgentDiscount":1050,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1050,"priceAfterClubMemberDiscount":1050,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1050,"dayFinalPrice":1050,"dayFinalPriceNoTax":1050,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1050,"basePriceNoTax":1050,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1050,"priceAfterDiscountNoTax":1050,"priceAfterAgentDiscount":1050,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1050,"priceAfterClubMemberDiscount":1050,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1050,"dayFinalPrice":1050,"dayFinalPriceNoTax":1050,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8264,"parentID":8263,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3 \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3 \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2100,"basePriceNoTax":2100,"totalPrice":2100,"totalPriceNoTax":2100,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"211ROYALRO","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-03-26T06:33:16.2908653+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"LxvAmj3rKUiXz6FM7Dg\/cEIhKCAXoXVi\/oY8QOdxxy6r6dOokMLw0Jbvri1E1kqGupxNjuH+ySbHndYsJ9pwPf5DmJWOd+rklCOdhhjbr2OXg\/1ObUidD7L4+42e4XIOkZYQLWFIpHD1uMLoI5ld92Q67ACxuVg0rjf0KnAuf3NXV0R5Nb7mLtBhUIbgFBLRHuoUjCizvwPm2g4WPhY2+\/yxOimg6i4gjFggdHk4k7d8LCqo8TPLXMOdqnR\/BxHdcZ6s7Kfj4MBNXoZIHlZ8kBENv9Kgtjlhxl56JGTlQhLw1eaJP8bJICI764tAx1Nzo0PgQAlyWOfxCAzX3byGqoe73zHtE6uvBdWwEtCBM4J8v5VqAXdrWRqYDaf+MejvlcgX5smD8mlLpnPkT1oMXTTAHagpVL5fdZw9jICSjD\/jSwDQGQ8ey4TqMti8tyTKPAVKnzzn7NNufqd8GdauimLz\/RzSl6G2LcV7lZ1Rf8nSDwyglQnZZU+UL4mhrJyXZyABopTA2OTcEU\/+Tmp\/4TJP8pslBn\/whLeJZGud+oTQTZ9Fiaali40gSL1Ut2O875mVyhy7grpc61AtkVoBLvjTjeiHl3uWYmnmRFxt7zxtW1NuHvpJ5aV92ScsHFG4IXSQ\/\/IWbVduKc7oLz3igKJoGSwn9xRMKI6PN8yg1dtkXh+tvpLs5he7IHeGcUPSZFlaY67MFV5yDJqasVqICU8X1hIa15P5+B\/GrR5ShCbptBp983plaW31sPxQlIzkhJLHYDU+6bNoLtV0C3P6xgew7nNxW4lTYVi3WSrzzvjQutjzA4fYLClVy7EIfmycMECdn0W0c+HqdMMDypBdXFRsQ8\/r3SbO","sessionCreation":"2019-03-26T08:26:25.8105723+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":1950,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":1,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":604977,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1950,"basePriceNoTax":1950,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1950,"priceAfterDiscountNoTax":1950,"priceAfterAgentDiscount":1950,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1950,"priceAfterClubMemberDiscount":1950,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1950,"dayFinalPrice":1950,"dayFinalPriceNoTax":1950,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1950,"basePriceNoTax":1950,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1950,"priceAfterDiscountNoTax":1950,"priceAfterAgentDiscount":1950,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1950,"priceAfterClubMemberDiscount":1950,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1950,"dayFinalPrice":1950,"dayFinalPriceNoTax":1950,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8265,"parentID":8263,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3 \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05db\u05dc \u05d9\u05dc\u05d3 \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05d199 \u05e9\"\u05d7 \u05dc\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4,\u05d9\u05dc\u05d3 \u05e2\u05d3 \u05d2\u05d9\u05dc 12,\u05de\u05e7\u05e1\u05d9\u05de\u05d5\u05dd 2 \u05d9\u05dc\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05d7.\u05d4\u05d4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":3900,"basePriceNoTax":3900,"totalPrice":3900,"totalPriceNoTax":3900,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"231ROOFTRO","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false}]}]},"roomsAvailability":{"roomAvailabiltyList":[{"hotelID":10463,"fromDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","toDate":"2019-05-04T00:00:00.0000000+03:00","adults":2,"children":0,"isLocal":true,"customerID":353,"priceCodeGroupID":388601,"cachedCustomerID":353,"infants":0,"clerkKey":null,"roomPriceList":[{"creation":"2019-03-26T06:33:16.0759936+02:00","roomCategory":"111ClassCl","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":1700,"totalPriceNoTax":1700,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"+U4KtPS0VI6Xz6FM7Dg\/cAhIWvj2MSw3jWrKji8EE83v2HAVLG+ObHrcODfierPWPwglfJExZgsxvBlhRyvBqFqcPYw2UTsHkdfFVeZYaJkjlZ2uKP2dHacPE+gR3Tb0sGd2kH7L8iMA2Qz7OL07\/zPkbDqbqfyW82eV84YRnAsoL+g2Gncqinjip7k2n\/Z24ZzrxXqAKz5sGS8I6c2IFr9JMZjDhR+9ExdY3zz7j02yZA4EfjPX44rmYrQxn1Ad2BaBXz62RQ6k8fa2KhXGHHQvUgvK2RymzMvEufjcXOp7IH63G7SWrm+Nmj2Fu+dnJlTMkzdsFuC\/rmNE4IV587EkeJSNoWk2XyaPKGtS3Q\/EzaVgyeoixSPMV1Fg263uHmXFbNAkyWHU+gbmXWfnDwsnIwCpNApxMrimzjyG9G1vMybwaBlFokydGG9aeda0oLq0qmFxPpmBadHxgIAaweTU1+b66\/9eIuiZHUEY2dqJpIe4XVeb23Zyk4e937VLJqMXZgWnqD4QkIOeApdxUGrd7wrLXWocFE1F+uhSnKD1nvr6++MUv6T2owE4H+xHnhepu3jhvYOprOwSk0ZMUmIcuda0MGRI6BaboUqabxsfhiV8nMcIM4Ru7HyCpy4HTOOs9StYre+2BMkcPKdxkSmZnwDSyneQHg3UKo4\/I74M9FT3Q0rv8uGnPC0Iyac4LmN\/WCSbAx44vsUr4e6GF6\/ipguWff7d76ofDL9Rjb4ghzLdbQriKPjcHG402V292FchGbw0iWxnXRI9ltcu+358ifsGDd11+0yuGDcQMjEiUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2019-03-26T08:26:25.8025598+02:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":850,"basePriceNoTax":850,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":850,"priceAfterDiscountNoTax":850,"priceAfterInternetDiscount":850,"priceAfterInternetDiscountNoTax":850,"priceAfterAddOnDiscount":850,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":850,"priceAfterClubMemberDiscount":850,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":850,"dayFinalPrice":850,"dayFinalPriceNoTax":850,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":850,"basePriceNoTax":850,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":850,"priceAfterDiscountNoTax":850,"priceAfterInternetDiscount":850,"priceAfterInternetDiscountNoTax":850,"priceAfterAddOnDiscount":850,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":850,"priceAfterClubMemberDiscount":850,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":850,"dayFinalPrice":850,"dayFinalPriceNoTax":850,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-03-26T06:33:16.0799959+02:00","roomCategory":"131CLSBCBa","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":1740,"totalPriceNoTax":1740,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"+U4KtPS0VI6Xz6FM7Dg\/cOU24nh8dXXM2nAICAp6nDQESr\/LbpdTEkYOFcSRLV2KoDsN+wd933K5NTgSfBRBjpECeJURepLHHr35Pc8ASzYesbjxmrSaOzUeKqirZwQsFiqrhhOf4QDmdzi4sSfmVlyK1G35JRZf4pemeISodrn2L99K1d5EpJddX3eqBpIW8RYTkJhvWqsrsfwuJd04xVEBaLBFi01edM3xXUD4QX0glxdLRVnT4os1y0UGGQD6mgmhAg90aYvxOYibnZxQuQBarT2\/kAmwLgYhpynrcZoGluY2q96pTKwj7TuEIKOpMAaQ96or9ZRkMB0XSpbohJrjQApq8mAeIAFxlyy6ioa3EYIqB3vxX4WSELMqSLOcl8THn3JPHcd7NGjMYy0igObjWotGCP7LF+F+S87dzZfgxqvo8QTVjwOz7QaqEB84Kuoha6ckoUeE0OijVjYc4T0mE2Z744fTgq8hUV9iofwV8doY5JiGsvSdvRJ7tnsrmagFz7uiCqC0BE2jPjwBnV4KjV7a7aBCBBqXHzZmQfi68FHZ1PKpMEGWdYtUEf11iT+0ezSF4LBoKSlVYSFYlYP0hRQDWq8qY1moRHxg9SdZKjUEn1xn75\/dtQ+acdXgTtsFKmV8BiumXnztotkW7MaeQwxvrVJRAAQTrixU30S7qZQ7Jm3Lq2KLHl2PJ+3\/lYDvFPVMTeiw5AWN\/vAkBHD5p01nrFvAJ9JEjKGjylmSX3h9bHaP6zta0G8bZ\/5gzsykO8hWWLnop8+wqdJnsowUJHb6bRQBnPRbejLZ+0fUqIs1i7vCJQ==","sessionCreation":"2019-03-26T08:26:25.8025598+02:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":870,"basePriceNoTax":870,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":870,"priceAfterDiscountNoTax":870,"priceAfterInternetDiscount":870,"priceAfterInternetDiscountNoTax":870,"priceAfterAddOnDiscount":870,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":870,"priceAfterClubMemberDiscount":870,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":870,"dayFinalPrice":870,"dayFinalPriceNoTax":870,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":870,"basePriceNoTax":870,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":870,"priceAfterDiscountNoTax":870,"priceAfterInternetDiscount":870,"priceAfterInternetDiscountNoTax":870,"priceAfterAddOnDiscount":870,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":870,"priceAfterClubMemberDiscount":870,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":870,"dayFinalPrice":870,"dayFinalPriceNoTax":870,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-03-26T06:33:16.0799959+02:00","roomCategory":"181CLSPVPo","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":1740,"totalPriceNoTax":1740,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"+U4KtPS0VI6Xz6FM7Dg\/cDy82HXvFE0rPvDXtAuCVPyhWFOg3vkllNCk+bplPaBxbDW80Pduotgsoy\/lizPBAtNy73uDFp4TCXYX4pqPTwXfaTv0oNFOxrJcQl5HaJAOkjkiYqgaI2Ziqj7qTN9RN5Tq57H4RdEd1Fi9HYqZStSi0sqOHVVJ7BLYIDC43QhbUQqSx1mvTbXpxCGFDlkkGu71g6tBMroELynFbcV4kJ3tUW18nj9SO7zyLfOswmUnHncYJJ10TtUAeFG7C0joM\/o5rQjHeAXDPzq2+c2twZgW5wgxLya2FvOJsaoz\/TLxMlU9rzzjQ3RMa9\/ctCM3YtrcbOjtXLZPKMekFFFi4FdOLzc7VOsyZPqbNVTVo4m3pN0VZ2j5ZLKOTs0SOtczPS\/XAeSqW+PRRuAtlSl65xz\/QS2JAb\/XZ0gSl4gqS82A3T6QJwOjQKzU2PGIStIV8ejtKqqPkeAFJiZr\/aheEB3cKhxtGLebcF2l\/ISbxD+L2ljF+Ja8AY\/qqHUXMrhGUZ6+HLvS7BdnyH\/bAaiGBNNMmOHHsWOjvvR1OnVAEqpPP2ElJlAKF5xJl12CW5UujbjG84yoSx0S\/IZBBsVfsk\/FeRY9oJxfIJS9XAK9baBbg6CQZAiEbd5hiiw8MtQf\/Z99M1Qn8MDoCb7L5OLW2tPjDrQfLkn+7vQX17e1L4gavghXNHFyYfZTbmP5nP7\/7wWnImBMMqO\/J92YAFxHGm95fsxELIEocDBw\/bnwA6TIQ9fiM8lQ5SNb3TjZyE+I8sO8DI1MtoQKdmb62WPRMtYiUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2019-03-26T08:26:25.8025598+02:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":870,"basePriceNoTax":870,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":870,"priceAfterDiscountNoTax":870,"priceAfterInternetDiscount":870,"priceAfterInternetDiscountNoTax":870,"priceAfterAddOnDiscount":870,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":870,"priceAfterClubMemberDiscount":870,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":870,"dayFinalPrice":870,"dayFinalPriceNoTax":870,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":870,"basePriceNoTax":870,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":870,"priceAfterDiscountNoTax":870,"priceAfterInternetDiscount":870,"priceAfterInternetDiscountNoTax":870,"priceAfterAddOnDiscount":870,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":870,"priceAfterClubMemberDiscount":870,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":870,"dayFinalPrice":870,"dayFinalPriceNoTax":870,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-03-26T06:33:16.0799959+02:00","roomCategory":"191CLSPVPV","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":1800,"totalPriceNoTax":1800,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"+U4KtPS0VI6Xz6FM7Dg\/cIqPi9\/Dwgqm\/oY8QOdxxy4fyxDdbNa0xssSOH+QFXnc+BpbY8Am1oolxDXLblAEOT\/aO1DrnaZK5l+PdrbuH6D9EAutJO5fWR3H03athSv2gNFeyktwZ2umH4FazdFAblcmF2NLpTVarLoonPQLmGBsDsFXOIkESS0kQh85q3mjAXQdAY0mv13Vc3amlpGqsz\/Hl+FQMvnrYKQC3qQ+1k3\/xCRFxTPun8ddjEXDjiiKZjHc7N0\/7sKtntlp7r36lTaoNDl6hjOFhbkmM8qeKHa28Tt5akXZdSJOcFnO9iprHQt3\/NsWXcLF0dmHpSN8zd51+uY1dqkNEjF4j4IP\/heofPwHdXOlaMKqpg4Vje9aVz77Tif3DmwYtVhM4sc+2P+PiamJxxT0V4gKaRmnA9bfbiJOte8w1Ssz59JZ7kzcQEWeT7mnEuKBlhjmQOR3wRMLiqbfVbjIrEHFsZHjvSFxhVDfabQh4T+D\/AfkEUhlLN+v2\/sHUcQOdzvByPePRMlqcZ4J8mCl7CURDoPs9hGI+ZyBdpH\/o3CNFrPgTx0w+d0pbDpCnxXaoKUB6Qn5ePGk+4673v5mkOolsU1CSZs2V3oVnQL0oMwjLgJ8r1loAMOYIGXFYImEGxGhwaBHIVAkvGVRKJUx+b7b\/mvGlKTRKlBD9kBcrYFp1w4xQylmVjoHjl\/+eBpCOv4\/ZvlxHkI6NdYxPP2A\/\/wQnnwomdvyIz7uLoGmb5xQ2BvC35XN\/+vdH+XigGEbLeFvrf4YV4HXSfe1QBaiLivDZqVVs5DFTbQS6DHIjw==","sessionCreation":"2019-03-26T08:26:25.8068117+02:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":900,"basePriceNoTax":900,"availableRooms":4,"priceAfterDiscount":900,"priceAfterDiscountNoTax":900,"priceAfterInternetDiscount":900,"priceAfterInternetDiscountNoTax":900,"priceAfterAddOnDiscount":900,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":900,"priceAfterClubMemberDiscount":900,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":900,"dayFinalPrice":900,"dayFinalPriceNoTax":900,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":900,"basePriceNoTax":900,"availableRooms":3,"priceAfterDiscount":900,"priceAfterDiscountNoTax":900,"priceAfterInternetDiscount":900,"priceAfterInternetDiscountNoTax":900,"priceAfterAddOnDiscount":900,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":900,"priceAfterClubMemberDiscount":900,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":900,"dayFinalPrice":900,"dayFinalPriceNoTax":900,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-03-26T06:33:16.0799959+02:00","roomCategory":"211ROYALRO","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":2100,"totalPriceNoTax":2100,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"+0Wiv2rnzcqXz6FM7Dg\/cOU24nh8dXXMSM5SJiBlEQ+Lw6AH9yp5azIALg+88+V90MwgmxKGw8d1DPUf6\/QV9CZJX\/9UqgAwMId8AnQQHYy1lCb\/xcSLNQDkMgybkWFcDDDCPB4U3MDXjzgC9HlJl1nU5fptAy66bmghn\/CEl39aE6pZzDFlnRKrK1T1WE+rswzoSV6Fixflhs+Lb3eK32ZO2ENs1rK2c+GbKuzVCp569O9P8tNvYf1STVNR2TmUQbrLy5D7yL6dWEDgvHFVhTKMKUdzO2JFiRZPuTATAmsywgAQVTgKdmWKUBGXUiFwEPWOhCTH8NEZWbNfbp0MfurWceLREr\/9WLdGaolbj2tmsWfxCxmk1JJ2abIaTRR+fXXYuPCoTVPIiArIgpvvo+2EashRs05de3Afh5+jk01dNS4FPN5Y5Tc79wgTyLJR7t7EXtJFrCh2ZlJNBKhnwkVN5bvuGb5GgHFJX1zOcgSA\/8Ux6UPlsiQurBbH0\/rFfexJBs\/5SxNNh6lf3zh2OoJsybxo7M9Dzjy9QcAzeMpYLHXF9iWOTNYsoeAswY+G0EXzvRtTocohJALolUQBMaDCPlNvsj8EEpI2JJme0g7I5DgF+ygnrGD\/LuWhwDdCyz\/tgGDKTswxzJs0\/geeu+SQOEb+Fpc+r8jGUgcfqETrBNrfTkQGuFYK2jHBMnZwnzasrhgdrWfrpLJPcu45CuHirZ\/1\/T2CVlutj7GI148lnsbLSoMUr30AvX5KhBEtx75TsGl8tOvLWu8EUosRrH8cifhk7b4mHkzYggHM1jpUbEPP690mzg==","sessionCreation":"2019-03-26T08:26:25.8068117+02:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1050,"basePriceNoTax":1050,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1050,"priceAfterDiscountNoTax":1050,"priceAfterInternetDiscount":1050,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1050,"priceAfterAddOnDiscount":1050,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1050,"priceAfterClubMemberDiscount":1050,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1050,"dayFinalPrice":1050,"dayFinalPriceNoTax":1050,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1050,"basePriceNoTax":1050,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1050,"priceAfterDiscountNoTax":1050,"priceAfterInternetDiscount":1050,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1050,"priceAfterAddOnDiscount":1050,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1050,"priceAfterClubMemberDiscount":1050,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1050,"dayFinalPrice":1050,"dayFinalPriceNoTax":1050,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-03-26T06:33:16.0839958+02:00","roomCategory":"231ROOFTRO","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":3900,"totalPriceNoTax":3900,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"+0Wiv2rnzcqXz6FM7Dg\/cOU24nh8dXXM2nAICAp6nDRjtV+yMuF3CUx9o+Gk6tANXq09Fj60TP+CmBMquyLeYxeu\/0QegUba9zaBVP8xttlvrtXD9WzolEsR66Tmv0n9WU\/AWqhkawPno8B+zgCTQkBdvtGQvKfHGWaJgla1SPdy9xBI52ZKvJ9v7zVdJt2A\/PCl8Hlfaanbxqg9DpGBbyxHvugJxzlrTPv4f1R8BfMk9c4bvbLOsSiQ5nN\/dcUQ2ERC9bx7mUNsfH9RaTp1+eFgRGPYw2T2O+pA1s98gJ6Hkc0yU6yfP7QXgQQDUAYDXon8VBgk85ErxkrkK0PgItx+vwmeivzvEKnWsneUYHSyrnAt21dGmAdrvtaE39fZtBQgXg2JCwbUdejd6rXN5zbOGttUzN39m3FaqqFcqYetzMZogFDNfGKMNXpA9ol872SExGYKcuylRnDELhvxCW4aBh3AhcIjpXlSmpIkxdBeXUBy06SDqk6JxJPdqBCAcslWYdjfI1\/nzldSeOqYuzIAFGS\/RS+AkZ08ieLNhfMPluarbupLJNUjDnoGTwcwF0gnpqr9JwvzMm4OCVNkACaisacK1urVqOG2KB6c9E30771b7KwHuczLlH9VUwSI35G4xlZwZhXHxIeN+2XwpCF1pIfvXnxmIwWUAnzwN6TN1U8XpUgGbD4Yb9oyuV3AIDcP+Bk8kbCkaOzj9z22k9OTTFqhoeo7YoDp7VkB38kW4yogRtjQhvbMb301UC51UqQcPcPR5VzbZ61BVwhROK1nmh9ojQbYQc6TkcYK7lBUbEPP690mzg==","sessionCreation":"2019-03-26T08:26:25.8068117+02:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1950,"basePriceNoTax":1950,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1950,"priceAfterDiscountNoTax":1950,"priceAfterInternetDiscount":1950,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1950,"priceAfterAddOnDiscount":1950,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1950,"priceAfterClubMemberDiscount":1950,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1950,"dayFinalPrice":1950,"dayFinalPriceNoTax":1950,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1950,"basePriceNoTax":1950,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1950,"priceAfterDiscountNoTax":1950,"priceAfterInternetDiscount":1950,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1950,"priceAfterAddOnDiscount":1950,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1950,"priceAfterClubMemberDiscount":1950,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1950,"dayFinalPrice":1950,"dayFinalPriceNoTax":1950,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-03-26T06:33:16.0839958+02:00","roomCategory":"31StandST","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":1500,"totalPriceNoTax":1500,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"GFcYmIywi4eXz6FM7Dg\/cMJlqYVn0c9IY7Nl3IhD6aICtNU62ZTl\/F0BX7unhEUTPPflbgEdSxVGgS2+iznqoSAm8erEphi2QY9G2i\/\/QgU6p1fA8kZfjpTIzFY0SeekB8tSOf+7A7M8lX57+Nwxmfi2S9mjPcOdmFme+\/3MLPxE\/ZlX4R5uFZmdo9D0uXb\/dwozy\/eoJGbPAtqi8dpKiW2RACXyLv8sttJVlLP39Tz6WCzWRRdFLxxjQoyZkA9u+If48aesZvHDOheeBCYU\/muFpUz2evIOpfP+02axQSViHmQ9TSXQU0xIccRbffTWl2\/dHcwbC2uH1PgwAnL4yHWZK6mVBXYCu7D7tQsmhIGwI1Rsh6UJx8pMEW81MPrq2M7evquJifKT2pqajhS8c8CowgAEunpnItfMEEPFzAmSLoggoPCRCurIxpnWP1ONfDC+OKVEGiZ\/cEsn0DHBlVwvO6Q0byXQ1UTHXEa5NITB\/AA0t5GEIGKUmKSf6JZpb2RJiscXDk79EZigJ+xsi2EUvqFX6jSQ0OXi5G353NvZQlnHH8Lne2K5VnP0WY\/NnQwG9mJROwAOumkVrH3bnnbXDveJdYx8z72cq09tFo20\/GeGG8IlB9mhl949Xh6mP0HbBx7W3myCDWy\/zlfl8IFEUR0s7iUMh13hlFrgq7mFCsC7s8b6tRp2QA6BzmJzNccPxU2gdgkTVU\/1B8pmR3j5OsMMmQAcXF0BowOV797ukjCevIW3BNRIn2PF+96oyctKP96jpIOct25TxCHHXSJxiNQ3\/9kLxU20EugxyI8=","sessionCreation":"2019-03-26T08:26:25.8105723+02:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":750,"basePriceNoTax":750,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":750,"priceAfterDiscountNoTax":750,"priceAfterInternetDiscount":750,"priceAfterInternetDiscountNoTax":750,"priceAfterAddOnDiscount":750,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":750,"priceAfterClubMemberDiscount":750,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":750,"dayFinalPrice":750,"dayFinalPriceNoTax":750,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":750,"basePriceNoTax":750,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":750,"priceAfterDiscountNoTax":750,"priceAfterInternetDiscount":750,"priceAfterInternetDiscountNoTax":750,"priceAfterAddOnDiscount":750,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":750,"priceAfterClubMemberDiscount":750,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":750,"dayFinalPrice":750,"dayFinalPriceNoTax":750,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-03-26T06:33:16.0839958+02:00","roomCategory":"71STD PST","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":1600,"totalPriceNoTax":1600,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"GFcYmIywi4eXz6FM7Dg\/cGC2+I3aIW8xmtRda0EVGQLK2ZOGANqz707wAXL6GiKwrbaLrdRKpkB3C8LcE5CcEESWqUSWHwsS8ATmagwuiMbvw\/7sE2TEEfZ9XBL9tkyoqQrc7pOefh57ZbE6D0\/dFQwhcNwpTw57amxhd7c0wPP+3MC\/0ch4H09fgPHArRl7L\/nSkRFMr8y3H4pyPRMCnHtHRhlyyjqhp4D73uf4MFADTOh8p80Zu4s1y0UGGQD6Ta7HZEJGzvVEbVZYTnlzL5TUYvZH5hTKt3SvL61bj8U6t5OWvX4qYXyw9OJ0nIHAWv\/X+Liv18Sfptyy7VtyfFJBa4M0iZG0eYETJl6GMQmYPHoQ5kMxDq5E6fy7UFSlFl7BiAgA3ezzSz7WztIjuYRz81Ek7H56gy8N5OC3x7mzp5Bu6yigauMtGv03BC+\/W23memWqExlVrRzTtLyXR7hXlFsu8wgcf92UyhxNJW\/9pKnxLR4CyA4r60stP8opunU\/6fuwW\/1+v05RRlcdD2I2Ii\/hRPIQhO6YgNbBVRuFhUDGaBCPjAZYr7fdzMkJgn+14PMoYRznPCCmoeY\/vfCmWKN+TyhhNZv8E1H9ea0cARKJCoM0aprT0a0EaijR0ToJV1qhRnNOiXRl+xyFuxyh9DEMA0Tszp19nu9vVvp0496Zk92N3vanjqFkMJpTBDHL7PKBF4dIZ24tS\/qu4CVpJQtq2NqE8NYj3lG9DgI8GXEugL5itBvVHMaK74DKddxppINUAIEnHNQ3vVOEN6\/f965mKZiuv6Heq063FtrUqIs1i7vCJQ==","sessionCreation":"2019-03-26T08:26:25.8105723+02:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-05-02T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":800,"basePriceNoTax":800,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":800,"priceAfterDiscountNoTax":800,"priceAfterInternetDiscount":800,"priceAfterInternetDiscountNoTax":800,"priceAfterAddOnDiscount":800,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":800,"priceAfterClubMemberDiscount":800,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":800,"dayFinalPrice":800,"dayFinalPriceNoTax":800,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-05-03T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":800,"basePriceNoTax":800,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":800,"priceAfterDiscountNoTax":800,"priceAfterInternetDiscount":800,"priceAfterInternetDiscountNoTax":800,"priceAfterAddOnDiscount":800,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":800,"priceAfterClubMemberDiscount":800,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":800,"dayFinalPrice":800,"dayFinalPriceNoTax":800,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null}],"requestDescriptor":1,"isClubMemberResult":false,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"discountPercent":0,"isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null}]},"pctList":[{"hotelID":10463,"languageID":2,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","name":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","description":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df \u05d9\u05e9\u05e8\u05d0\u05dc\u05d9\u05dd *\r\n \u05ea\u05e0\u05d0\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e2\u05d5\u05e0\u05d4 \u05e8\u05d2\u05d9\u05dc\u05d4: \u05e2\u05d3 7 \u05d9\u05de\u05d9 \u05e2\u05e1\u05e7\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d4\u05d2\u05e2\u05d4 \u05dc\u05dc\u05d0 \u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc\r\n\u05e4\u05d7\u05d5\u05ea \u05de7 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d5\u05e2\u05d3 3 \u05d9\u05de\u05d9 \u05e2\u05e1\u05e7\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05de\u05d5\u05e2\u05d3 \u05d4\u05d0\u05d9\u05e8\u05d5\u05d7 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d9\u05d1 \u05d4\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05df \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 25% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4\r\n\u05e4\u05d7\u05d5\u05ea \u05de 3 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d0\u05d9\u05e8\u05d5\u05d7 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d9\u05d1 \u05d4\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05df \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 50% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05e2\u05e1\u05e7\u05d4\r\n\u05ea\u05e0\u05d0\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05d9\u05d5\u05dc\u05d9 \u05d0\u05d5\u05d2\u05d5\u05e1\u05d8 \u05d5\u05d7\u05d2\u05d9\u05dd \u05d9\u05d4\u05d5\u05d3\u05d9\u05dd\/\u05e0\u05d5\u05e6\u05e8\u05d9\u05dd \/\u05de\u05d5\u05e1\u05dc\u05de\u05d9\u05dd \u05d4\u05d7\u05dc \u05de14 \u05d9\u05d5\u05dd \u05d5\u05e2\u05d3 7 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d4\u05d2\u05e2\u05d4\r\n\u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d9\u05d1 \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 5% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4 \u05d0\u05d5 100 \u05e9\"\u05d7 \u05d4\u05e0\u05de\u05d5\u05da \u05de\u05d1\u05e0\u05d9\u05d4\u05dd \r\n\u05e4\u05dc\u05d5\u05ea \u05de7 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d0\u05d9\u05e8\u05d5\u05d7 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d9\u05d1 \u05d4\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05df \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 50% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05e2\u05e1\u05e7\u05d0\r\n\u05d0\u05d9 \u05d4\u05d2\u05e2\u05d4 \u05dc\u05de\u05dc\u05d5\u05df \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d1 \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05de\u05dc\u05d0\u05d9\u05dd\r\n\u05e7\u05d1\u05dc\u05ea \u05d7\u05d3\u05e8\u05d9\u05dd \u05d1\u05de\u05d5\u05e6\"\u05e9 \u05d4\u05d7\u05dc \u05de\u05e9\u05e2\u05d4 \u05dc\u05d0\u05d7\u05e8 \u05e6\u05d0\u05ea \u05e9\u05d1\u05ea\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n","picture1Url":null,"picture2Url":null}]},"isCachedData":false,"apiStart":"2019-03-26T08:26:25.7139768+02:00","apiEnd":"2019-03-26T08:26:25.7713555+02:00"}
 • חדר סטנדרט
  חדר סטנדרט החדר מאובזר במיטה זוגית, חדר אמבטיה , טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט החדר תפוסה מרבית בחדר: זוג, זוג וילד, זוג ותינוק. ***החדר לא מאכלס זוג+2+תינוק.
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  הכל כלול
  מבצע כל ילד ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים - מבצע כל ילד בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1320₪1500
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1320₪1500
 • חדר סטנדרט פונה לבריכה
  חדר סטנדרט פונה לבריכה החדר מאובזר במיטה זוגית, חדר אמבטיה , טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט החדר תפוסה מרבית בחדר: זוג, זוג וילד, זוג ותינוק. ***החדר לא מאכלס זוג+2+תינוק.
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  הכל כלול
  מבצע כל ילד ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים - מבצע כל ילד בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1408₪1600
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1408₪1600
 • חדר קלאסיק
  חדר קלאסיק חדר סטנדרט מחודש ומעוצב בקונספט עכשווי , רגוע ונעים. החדר :מאובזר במיטה זוגית, חדר אמבטיה , טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  הכל כלול
  מבצע כל ילד ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים - מבצע כל ילד בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1496₪1700
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1496₪1700
 • חדר קלאסיק עם מרפסת
  חדר קלאסיק עם מרפסת חדר סטנדרט מרוהט ומאובזר הכולל מיטה זוגית, אמבטיה, שירותים, מיזוג אוויר, טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט, מרפסת. תפוסה מרבית בחדר: זוג, זוג וילד, זוג ותינוק.
  נותרו 2 חדרים אחרונים בממשק!! מהרו להזמין!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  הכל כלול
  מבצע כל ילד ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים - מבצע כל ילד בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1531₪1740
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1531₪1740
 • חדר קלאסיק פונה לבריכה
  חדר קלאסיק פונה לבריכה חדר קלאסיק פונה לבריכה
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  הכל כלול
  מבצע כל ילד ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים - מבצע כל ילד בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1531₪1740
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1531₪1740
 • חדר קלאסיק פונה לבריכה עם מרפסת
  חדר קלאסיק פונה לבריכה עם מרפסת חדר סטנדרט מחודש ומעוצב בקונספט עכשווי , רגוע ונעים. החדר מאובזר במיטה זוגית, חדר אמבטיה , טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט החדר עם מרפסת פונה לבריכה החדר תפוסה מרבית בחדר: זוג, זוג וילד, זוג ותינוק. ***החדר לא מאכלס זוג+2+תינוק.
  נותרו 3 חדרים אחרונים בממשק!! מהרו להזמין!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  הכל כלול
  מבצע כל ילד ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים - מבצע כל ילד בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1584₪1800
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1584₪1800
 • רויאל קלאסיק
  רויאל קלאסיק חדר סטנדרט בגודל 22 מ"ר מרוהט ומאובזר בעיצוב קלאסי חדשני הכולל מיטה זוגית, ספה יחיד נפתחת , אמבטיה, שירותים, טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של יס, מרפסת עמידה או ישיבה, כספת, מייבש שיער, ערכת קפה ותה תפוסה מרבית: זוג, יחיד, זוג +ילד
  חדר אחרון בממשק! מהרו להזמין!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  הכל כלול
  מבצע כל ילד ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים - מבצע כל ילד בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1848₪2100
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1848₪2100
 • ROOF TOP SUITE
  ROOF TOP SUITE סוויטה מרווחת בגודל 50 מ"ר בעיצוב קלאסי חדשני הכוללת חדר שינה וסלון, מרפסת שמש כ-200 מטר עם ג'קוזי , מרבצי שיזוף וריהוט גן שני חדרי שירותים, מיטה זוגית, ספת יחיד נפתחת, טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצי יס, כספת, מייבש ישער, ערכת קפה תפוסה מרבית: זוג, זוג+1, זוג+1+תינוק
  חדר אחרון בממשק! מהרו להזמין!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  הכל כלול
  מבצע כל ילד ב99 ש"ח ללילה בחדר ההורים,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בחדר ההורים - מבצע כל ילד בח.ההורים ב99 ש"ח ללילה,ילד עד גיל 12,מקסימום 2 ילדים בח.ההורים
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪3432₪3900
  הכל כלול

  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪3432₪3900
 • הזמנה באישור מיידי - פרטי ההזמנה שלי

  • כרטיס אשראי לביטחון בלבד! התשלום מתבצע במלון (באשראי או במזומן) או לפי המפורט במבצע
  • במבצע של חברת אשראי מסויימת, זכאים למחיר המבצע המזמינים באמצעות הכרטיס של אותה החברה בלבד!