אנא המתן בזמן שהמערכת שלנו מחפשת עבורך את החופשה

loading...
loading...

להלן תוצאות עבור בי קלאב אילת הכל כלול

תאריך כניסה: ביום ה' - 18/04/2019 , תאריך יציאה: ביום ו' - 19/04/2019, לילות: 1
$var (array)
error TRUE
warning FALSE
message
array
textNumber 2160
text Some hotels returned errors.
moreText [{"textNumber":3280,"text":"\r\n The query didn't return any data, Queued.","moreText":"10341"}]
remoteServiceUrl NULL
data
array
packageToBookPerPax
array
packageToBookList
array
roomsAvailability
array
roomAvailabiltyList
array
pctList
array
isCachedData FALSE
apiStart 2019-03-21T09:25:11.6970229+02:00
apiEnd 2019-03-21T09:25:22.0846230+02:00
{"error":true,"warning":false,"message":{"textNumber":2160,"text":"\r\n Some hotels returned errors.","moreText":"[{\"textNumber\":3280,\"text\":\"\\r\\n The query didn't return any data, Queued.\",\"moreText\":\"10341\"}]"},"remoteServiceUrl":null,"data":{"packageToBookPerPax":{"packageToBookList":[]},"roomsAvailability":{"roomAvailabiltyList":[]},"pctList":[]},"isCachedData":false,"apiStart":"2019-03-21T09:25:11.6970229+02:00","apiEnd":"2019-03-21T09:25:22.0846230+02:00"}
התרחשה שגיאה. נסה שוב בעוד מספר דקות

הזמנה באישור מיידי - פרטי ההזמנה שלי

  • כרטיס אשראי לביטחון בלבד! התשלום מתבצע במלון (באשראי או במזומן) או לפי המפורט במבצע
  • במבצע של חברת אשראי מסויימת, זכאים למחיר המבצע המזמינים באמצעות הכרטיס של אותה החברה בלבד!