1בחירת חדריםחדר אחד או יותר
2טופס פרטים אישייםבחירת חדר נוסף או סיום הזמנה
3העברת פרטי אשראילצורך שמירת חדר, התשלום בהגעה למלון

אנא המתן בזמן שהמערכת שלנו מחפשת עבורך את החופשה

loading...
loading...
  • לפחות 10% הנחה בכל הזמנה
  • הנחות נוספות לחברי מועדון
  • החיוב מתבצע בהגעה למלון

להלן תוצאות עבור אורכידאה אילת

תאריך כניסה: ביום ג' - 01/01/2019 , תאריך יציאה: ביום ד' - 02/01/2019, לילות: 1
$var (array)
error FALSE
warning FALSE
message NULL
remoteServiceUrl NULL
data
array
packageToBookPerPax
array
packageToBookList
array
0
array
requestDescriptor 17169382
packagesList
array
0
array
creation 2018-12-11T03:52:35.5807425+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID yx7M+805timXz6FM7Dg/cAk0uMIN8jPLhulUXSQc+qK3PkrI58FyHz3Cm2kt7ObLmD7ef8oyxjCvGOs7sLe9F91hBcyVOLjmvAD0oM/GApj/2Ns94m8nm/n5fKPA50uSgdR697//SQXjDiuw1Amaw1BBne4YNifqci3cpluDaBqQ+c8rD8Ew1WBGKgCCzgeaQ+/uCOlUzOK4JtrP8lpz3VQ+apjaz2XbQ65JFVfmHhLz1VUcMCc70QsIPARAKz1lF+MD12Qb5qk7fF8g2tU7/uTgvNCw2B715kva5bgSyRdVt6TovJdwVEDO0LZa7+ikZ88OwsPQKOGm0Byi50Dz04QL09nTKnl5s5gLxipjiLKZUTsQCvx7CL1RzBWk8StfAuifMWvN47fYYcEuYLXALooDL/cP+GUUe+6mfot30IktmQqy3JcEoNe83Ks2dRzHyWYMTTsGABCd/KBPVBkPujv+2IDePm1idf5xuQf1oCiu92LTMiH3D2mhzlfU0VqZKzd5KW/RNoqYJ0LjgEvd0j1f+SI1S+XIxy38LPp8xPR+sJo08Dc512ilUjSTWmjWnX7mCrFM5Ipv4ieRiSIO0WrPYRnZYLoy91pnZLDpj45Qmq/1nhMIKamXOwSOF6judFawGMC2wn/+4Eek6HHBlNkdfa1KT4r5fYovgmr/xIUhhnDbgQm8seHTLCnVxy6L0mgTZrRo/EydMBRNigcW3YJp1jkplsCoQ4oLHMGc2X7P1iRds/PtfEmLIbCCj9yDxOzbN5OFCQN0KCJ7VAhTVAsKadOAceOO1KiLNYu7wiU=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:36.2060926+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 75129
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 7200
basePriceNoTax 7200
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 720
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 10
packageID 2597
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 6480
priceAfterDiscountNoTax 6480
priceAfterAgentDiscount 6480
priceAfterAgentDiscountNoTax 6480
priceAfterClubMemberDiscount 6480
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 6480
dayFinalPrice 6480
dayFinalPriceNoTax 6480
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2597
parentID 0
name מבצע למקדימים להזמין
description .
shortDescription NULL
startDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
endDate 2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 7200
basePriceNoTax 7200
totalPrice 6480
totalPriceNoTax 6480
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 121VillaVi
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
1
array
creation 2018-12-11T03:52:35.7127481+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID yx7M+805timXz6FM7Dg/cLjXPIR7bRkdQp5o0M5THKsArhbFfYjBUt+prhrEc3kOWadyax8SgnQWVNJgrSMGdByrIlDup8rji0XyVwf1WO9OdDTFHWS+Tr9Y7Fo9nPdHsVVSMj2qxfVFvrqdlKrcS6SX22d1HJXjIa+vuEdrKLzCuF32STwy9FHUNBbskIU/9I2Urwn/LvecCmqik/XOAgTMuMNSwzDUqY3Tz7a8RHtuvS7Zx/Lv/8ZO5T6ew9IWIDC17JAaK/Q6zWf0dkUP3gZeDnPIrogVfUW4Bpf4WusVbD17M0ecBTuA/ukU3kQnw+lsf8KUe+C/4ocJBz36YXlkB0ujwJ/U5K54vjqPFTS/tOxCiBGhbbI4v7kL8lL0QI1ctLBz5K8Jbe6vihyjuVK4bVwetIYszYtzp//v0nELbtOb2fFStXN3cH7rKdmmPLQjJsL06q8tNS26udAyn07m6VRsQptpDsYlVLkfa2HGTgK5fV76GFQ87OxDl8yHaj0R0vC+b5cThPOuNCQw6FiqVuWkWRH7zLnQAyimUj69wSliwUwqxoplT9A5LX8GG1be1x/q0mUMpYe2oTK3JlZw037zXo9ff85gLbFPTBmuK7YVHZQD4YCmuG1iqPJteRCfQNiL/XQSUIIso0frGQwNbbcWoQmblGEuq6OIx79FyZ89P1/umFSXgE8OhMOES03JEEy2xsavLg/pV+wjG8/dN4KswFEoylXrzHuYJOOmy/gcrkf4AcjJqJ6mnCyckfO1L0qxTaj+BPltPapdOURwMyi7evmuxU20EugxyI8=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:36.2060926+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 75129
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 4338
basePriceNoTax 4338
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 433.8
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 10
packageID 2597
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 3904.2
priceAfterDiscountNoTax 3904.2
priceAfterAgentDiscount 3904.2
priceAfterAgentDiscountNoTax 3904.2
priceAfterClubMemberDiscount 3904.2
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 3904.2
dayFinalPrice 3904.2
dayFinalPriceNoTax 3904.2
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2597
parentID 0
name מבצע למקדימים להזמין
description .
shortDescription NULL
startDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
endDate 2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 4338
basePriceNoTax 4338
totalPrice 3904.2
totalPriceNoTax 3904.2
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 111ChaoPCh
planCode H/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
2
array
creation 2018-12-11T03:52:35.7127481+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID yx7M+805timXz6FM7Dg/cFE4vZyiERaErwOykqJ8X2L/xwq/C3d6/DC5Xnz6VSNdOrOioKr8H+9Ev+PzmidPYhZ54XIs/iojr9cHR7PIaqgtez12es2+tHOv95cBhBCp3ElJj0cuB4zwD1MFVw1Xd7Aa+ijII0QSVytFR2TkBupcEskxHAHgIgxLhM99aUVyKkSMEA4+zHoG8A0fCqwL7s58y27Fh42Uibfg8ShMBjifdwRIYaIqr96q7IX+x1oxcn+TfqLBm25nrhmZOzjaHGHu5/m/yE/CsrVlZIOwwkOz3Pr3/ur8UHj8nDVfXdsbpTmS5fAhk5VcU+5gQQEklK1HNVOmlXLYZoZ788RAXqNPxtaNdWkwZHPqvyXtYjH/1TucfYhAHC1KYR2kXx1C9jtuqKF1fmLlSoMne6YCfYGN4Jwwr8VEkjFW6sbET4sQMZ0Wqugt+HNHtpiL81Uy3dVNe+Mv5IFP2yAwV9lAmOxVh3CM62YWXx9xWeUWwPRX47YgUv5LcW8uZKjV4/yNaOZiAeM6btM0WLoaoQWeeMNHe5XpjY/t8/JJsGVCACS0opGcM2sDp4/R7ATl/QkYdb9EnGmuhkRjZvjeemkqoGeTo5Y0ZjpBNXdCVwmQuHWxDDksr8s1VkP9qm0aoLYDegxQDLiY9KOgu7PpMXbqCPQAmRjfoTek9eJ0+RjbJ8vDakE0vc1s1hcwN/74Lasxx6vyZSWYvgJ7b5U/KzEJIPeS0LGpANlWwEz+unVL6AidNGVzhqUGY/ASAWU24Ef1SEFnWdFvxSPQTVEtO/MPqYkiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2018-12-11T03:52:36.2060926+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 75129
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 4338
basePriceNoTax 4338
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 433.8
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 10
packageID 2597
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 3904.2
priceAfterDiscountNoTax 3904.2
priceAfterAgentDiscount 3904.2
priceAfterAgentDiscountNoTax 3904.2
priceAfterClubMemberDiscount 3904.2
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 3904.2
dayFinalPrice 3904.2
dayFinalPriceNoTax 3904.2
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2597
parentID 0
name מבצע למקדימים להזמין
description .
shortDescription NULL
startDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
endDate 2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 4338
basePriceNoTax 4338
totalPrice 3904.2
totalPriceNoTax 3904.2
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 251KoSamKo
planCode H/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
3
array
creation 2018-12-11T03:52:35.7167509+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID yx7M+805timXz6FM7Dg/cNC0mVYUyt51eJCylGUstrieUgPbM7mFV0cmakCkt0YGWxgzd/oDaWhLOsxNdghYt5+MBhApBHuaWAN69td2orosmAfgcQMIPXs+syW750eRRhOtn6HzfWEUcxD9zOS2e+e00zQfiMaSOiJa3bc2N0h7hlXaYcpV9l+zxWR5yywy104tkjZ9IsTi+5zj1LXXde8IQSUKPby2XxIelklv0RZcrc8N5PNsEpSrg4nlC6mo4at2vlroXDYBwqi9NimeN77TacGBoU8wGaAzQSHirqflEmm5OI1XYS6I0aXguF8YVeaukalJeeILzRuY0v2fmRcSh/7CfpBgLuv0PSwvqRESXtEhFM+Xl98xWYzGq5NONCAd4u7fAnBEE6uKakN0SIqk7nS4G9bA3QyPjRlOFZEWOFDI5oMdy+fMCGnFYFfv1I9CoPmlOxcvksKAARQNzOZ7NddN6MXM5Qh/zukfH9uho8BrBuHHxWqQSFDHIOxo3alDldBgJzsW3quGA4w5lZsVeSh0sTsqOQ+GN9qx4LOvUhMnqEDSAlKqdOjXOgeo00tVnw9J3GWrfTNBXfwCCfwNspu1A7GUhk/5zm56bFwjaGWri8xyfw7XUKNUlaVwmLz8ZB0AF4OU4l9sHGx3sft/QKIO+AXikYUV0BEghCCJYji0AyKH0ogt5Jr1MQnSil5Ti206F7IaAzWCaWy1caW3rY+8+M4uJjjFBUyP+y+oXXK96aPHfNQTKwHzt/aulFio4trGWSstXQzmK5CJQGfAMm47RgnMEv/nKDcWYdAiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2018-12-11T03:52:36.2060926+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 75129
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 4050
basePriceNoTax 4050
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 405
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 10
packageID 2597
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 3645
priceAfterDiscountNoTax 3645
priceAfterAgentDiscount 3645
priceAfterAgentDiscountNoTax 3645
priceAfterClubMemberDiscount 3645
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 3645
dayFinalPrice 3645
dayFinalPriceNoTax 3645
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2597
parentID 0
name מבצע למקדימים להזמין
description .
shortDescription NULL
startDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
endDate 2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 4050
basePriceNoTax 4050
totalPrice 3645
totalPriceNoTax 3645
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 251KoSamKo
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
4
array
creation 2018-12-11T03:52:35.7167509+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID yx7M+805timXz6FM7Dg/cLjXPIR7bRkdQp5o0M5THKtIwO+d1P2MFOrWkRJTO1f0/IJ6R3qjcpWc+dT1P0LOxgenll51yhb9oHEPj62Z/d3lL6aTrfARWmWq6DBZjYKB8eystJBKgii2ysmWdqKgUA8tslqawZwuHG7LbtvF5Inr+El3rRS/pw6bvCfNQIVv9SDpm8vC65XWatYon8xayE6rHyqvLiMoH1tbnvOg5dqjo9QXGa1gsrWfm/dp2atLpti9i0wD9snaqeH1yGiXvt/777ibUzLjy6WcucNPO4UP85abW3VVz1HJ432UHdN2YWzSYdDjxbzj0y0HOaq9cEW1cSg8wiCrZQqIk1O7G/1ruMewDN4UbtIBNJcp5CUlFNi3krugwdJm/a5cf/f2q92QkkXAwlUf2nDw9k8pfiY5r7mlPe1iYqydusArExIlo873KXFRCpqGFEE2GX0M8T4rhXzlzNvb1JVjuYdHZy2hV2zXuQ1897UD0HJtDOwftGJKenzuYqr0jyNIAOyar5Bf0JCiTtue9RbJYaCqAkFI3IesVb2pbU2L1zuVy3UABVH6/P/dtji1HijmxEGffJli7DRq9WXnBFrwFY6kcZNu9g1Zoi9O1mQihr3EVFik3E+Wd8Af9JnUVbtsj6M285V74w+i8kWXBZLzDy506RJd9Z48BFKaEAcAagKs28+QF1CEsMR0mKLawVfGiy7piyXAMzFSq5yqto9w/xcR1kjAINo6JUMSh+J3TTMk3HlBsMT0DZAoAVu6hZOF1tYIjeHg0MmfNoIy1KiLNYu7wiU=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:36.2100676+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 75129
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 4050
basePriceNoTax 4050
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 405
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 10
packageID 2597
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 3645
priceAfterDiscountNoTax 3645
priceAfterAgentDiscount 3645
priceAfterAgentDiscountNoTax 3645
priceAfterClubMemberDiscount 3645
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 3645
dayFinalPrice 3645
dayFinalPriceNoTax 3645
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2597
parentID 0
name מבצע למקדימים להזמין
description .
shortDescription NULL
startDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
endDate 2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 4050
basePriceNoTax 4050
totalPrice 3645
totalPriceNoTax 3645
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 111ChaoPCh
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
5
array
creation 2018-12-11T03:52:35.7167509+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID yx7M+805timXz6FM7Dg/cFE4vZyiERaErwOykqJ8X2KDarS2fQIXq1Rkn5PpgPi1l5kV8SA189jX1BG03p/HFV99g0U+m/esIwvZsIKEiSNjHbrcd0HxNW7QrrlKvI9OM0wb1OM8Sh1pXk+ezuEKpiShBYbvQnxzpUWM7IfBSMXUa9ebA221RVU586vl2yO0B6aQg++WU36BmsGL2FQtbQ4o+SfUGjy86y40gZZZCEuMNnyXcJjZ/tz0HTiofLuWwB16dIt28BYEoXoYWJEyFMn5sVpwFGD/UXgFe92nUbENyyIDQEEn2Ys92JpDPErMFSjICX+0/dvKtTiONe9dKbr5mNzE/1HwzdYLG5kEPArqxNAZW8Z24TUAVJhA1HsOlsoCji8p/H70ZWB/feZY3/jNZm95Jc4zHSbFdgVaSRIKOlL7r838NmXq7wvUDDfqN3zQ6Kf+dyns5PXxhgbborOAH/Q5FYsQX409IEn44GX0cLrbhCH5CzTVWMwwxRpPBaqAR2yu8kyr9khCmXuly0ohFurZ3nCd9cao3cSDTa30WStBdrKwWpHF7Jeu01tv3nXI9G8UU9rtDfEGbSfpUlnqPmqsjtGrOFbCV/HeiqUXrjKLj/whcbZWyBKoeqI9seQoi/8mgt3szVL64B+CMTeBp3oiuB1rCnLyGeuRxOIuN95iUC0UDFqQNRbaGPlNjqGmc2tLjLz55wFC0vBLnjzDPPgBzVJ0bK7NXh6b+CEGntdMEOCPAr2nv9E4BCvDD0Vnjqe4Bti3gOQBLY45DdTooxj7rSYoEv/nKDcWYdAiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2018-12-11T03:52:36.2100676+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 75129
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 7488
basePriceNoTax 7488
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 748.8
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 10
packageID 2597
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 6739.2
priceAfterDiscountNoTax 6739.2
priceAfterAgentDiscount 6739.2
priceAfterAgentDiscountNoTax 6739.2
priceAfterClubMemberDiscount 6739.2
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 6739.2
dayFinalPrice 6739.2
dayFinalPriceNoTax 6739.2
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2597
parentID 0
name מבצע למקדימים להזמין
description .
shortDescription NULL
startDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
endDate 2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 7488
basePriceNoTax 7488
totalPrice 6739.2
totalPriceNoTax 6739.2
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 121VillaVi
planCode H/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
6
array
creation 2018-12-11T03:52:35.7167509+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID tMLW5Dx+0mqXz6FM7Dg/cA/FhgS18FbshulUXSQc+qLE6j8ygcqGfhFSX14PwzGiNiphYIYfAmDezC9ogVrkqpssq7VrXsdRvKCJ9X9QgTt6B6cQkZ9Xhs0LQBEDwl7xsCo450E6qC7aGVUq4CqxJKbEXZH4XJs0FkRnJ5Kgp9GKXBtHmpcMl/HYqE3cPsIOGmceg0vajjLx2jmQUPV1XKGBBc3y4jqt6DGeL2gFI9XWRcmhpYlB1xL5ncj9lyFoupF4oQi2YsJ7g7gKXyJnm0y09Cv+4JnADJOdVbtNrw1pRBwthCsxLWr2phzulrlmlLrPraJ1YqvYkeVOWnzE7Wp1jVWjt563UwQrmG7SGlow6HEduejXoqD7GNFWnZKBSUStgpgU9VJet6hkFutzM3dM1TBEzosIft2dYv3t9KMT+RwbywIhmoqM+ggB4PoET7JD6knDzIwf7BEdrMfTOaQt61ESm28whAsyoW/AkpJ6eFZYHh9nmDPSRWln1LSJwXXkiVcqDBrj81DAF//JEcG3geLG8mrkBtB2CZyk+EXflQOtGToB3AShCsBUWJDWHNG7ztNLydfvK4oR0edx099oSObkOY2GS1/9KFp2dP/3+W4oHzk2kNUO8teCYtBuWU+0VKkr1LAwmZGF9+bDbzpt1mMgder5N8bdeRRsK36hf27Pt3uIo5Gx2If/CVLSApBLNC3XNyA5TFHqsChIjEB3Q177iKQnZ4RxQNu1d4drEIYzUInIP3H8fMu16PR8ux8yj+eaJRDR88nrIuVNRYRdf3rH90C6VGxDz+vdJs4=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:36.2100676+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 75129
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 872.1
basePriceNoTax 872.1
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 87.21
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 10
packageID 2597
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 784.89
priceAfterDiscountNoTax 784.89
priceAfterAgentDiscount 784.89
priceAfterAgentDiscountNoTax 784.89
priceAfterClubMemberDiscount 784.89
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 784.89
dayFinalPrice 784.89
dayFinalPriceNoTax 784.89
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2597
parentID 0
name מבצע למקדימים להזמין
description .
shortDescription NULL
startDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
endDate 2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 872.1
basePriceNoTax 872.1
totalPrice 784.89
totalPriceNoTax 784.89
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 211SupSiSu
planCode H/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
7
array
creation 2018-12-11T03:52:35.7207492+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID tMLW5Dx+0mqXz6FM7Dg/cA2YjDK8bHInQp5o0M5THKtqCM8krverjHUNAcf/rw1ou0kD3Z3iUrBQkga8XjXmIfpBxXJ9XTkcgDIHYbRimeDkejN1vBmqOY/yrVzaNFLFdhkjiOctKpK9a7JKoLdPcnX7/ExB2C4SkeANd5IjUkKkqhmpGvNwxMpEXFFUvjmmsyp5CgGOpKiB6W88cIWrdPd7szdInb/wc6I5y5bLK8tqydqF9C9ZAKK9fgVUkzMaTYSiAudIGp0rAYvrtVQQaabG/HWNCKgLL1Vo/pW6SE4nGzwaG84cMuF9+uzq2yavMcJHfUZuQ6KrPoOQ7/r9NvK2x7y87tvELSbiyA+/L2zLWs7Rg8ft0t4aF+3x3p91jiupllXsQZs9wwRugjSUEQjOFEBTtwcm7HFBfROIyEzINsmup7PdwtUYkGfm4fKbdFM9dsTs4S4HFpmsbQoo3L2GWQBdZlTwzlUgIOEyRbX7z1cjPD3wGWwQQwXEHUDumMdjZQ1p+LZrTVDOefwb5ZP+CyLJJdtN/tRqu1rf7LgbkiYNjGOZA2e4XUb0uCKFbE+lroLxuQ2XRWBNP0TJ8eb+w66TwDTVmE8Ix8alH79x3TWfpsPKWf3yaHWbrn1CdZQvKh09+xMLqdcVCvRIaEV+YUkOqaLQtVLdA/pqTLGsTjlU+tYjH028Su2t4cketVao90GqRyXwDHnq83GHiOwHf1MJUNy37o4hcUt2WL9DQltskGFu11zxlK9uJDsUs3qpNTnpsTtJx+lSbBsfVLjA5N44YndkxU20EugxyI8=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:36.2100676+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 75129
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 584.1
basePriceNoTax 584.1
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 58.41
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 10
packageID 2597
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 525.69
priceAfterDiscountNoTax 525.69
priceAfterAgentDiscount 525.69
priceAfterAgentDiscountNoTax 525.69
priceAfterClubMemberDiscount 525.69
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 525.69
dayFinalPrice 525.69
dayFinalPriceNoTax 525.69
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2597
parentID 0
name מבצע למקדימים להזמין
description .
shortDescription NULL
startDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
endDate 2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 584.1
basePriceNoTax 584.1
totalPrice 525.69
totalPriceNoTax 525.69
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 211SupSiSu
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
8
array
creation 2018-12-11T03:52:35.7207492+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID yx7M+805timXz6FM7Dg/cJ9jOd9PLuWNUBHRBlCW4etcrjLoJO5qAL2MxWm7uOeHz/wZA+ezNk1Rph3hc30nS0koqI8hCw3BNILruUwwlCoAGLxFzm2y4PNJr3GkqHTKqt3v7WSd4whEyZwdHVfSxLqRnpQ71kzAo6lq5Ky5/EY4VWTm+f72r23gzgth2IHzbQvnG8yoz4cRV8r2SIlifc/fbYdSCwD2HF2d/PpIERbvr7pBhK3XSqmxKuw1XuwUDmTFUTfQGDwUNhJBDQRiptsIKDhxa85n8YhdRqe47/6Nc/4GgL4kAWe0bJMHOT5+cebpoXReaGtW9yp/KfaydH4Up7TyQ4K/JcvowLVweisGSIoQDGgFOux3sYDX/svz7A/vq3mWDmC2yANp37MhUK4KK1fzLk8oRJ4CMjEKxyUvIfgcWTW09mgyUmomtL+60BzpZ3u+ErQrYL6vGgLQ9aANJ/axA1L5ebuxOB01S4NMgfP5aIgtkr6dm7ZAYe3UWX4BE7afD8D0jEU/IPFE8OM9DyjxZQ+cAyoOVzhUrZ2Tvce7djHc2JquttLICC5cM0HhZVUqnHEkaGfe8K7IHTnBWfuQ0Ty/GBi2ZFeRb74wHwsPuHiUdJinby8uTDIghmaOSy/N+ET5xoBwHs3GqHv2IkASG863UWaVGrUgHjXK8HE2+dQGfHyiHVc8hT+dYVHO1PbnebQ6kmsV0hc2E43nt0hswHKKl8+r8GoOSiu5CPyOCYfO35J0ZRLBNTzd1w6zroeLMuJ34j/kSGSuaRL/5yg3FmHQIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:36.2100676+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 2
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 75129
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 5400
basePriceNoTax 5400
availableRooms 2
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 540
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 10
packageID 2597
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 4860
priceAfterDiscountNoTax 4860
priceAfterAgentDiscount 4860
priceAfterAgentDiscountNoTax 4860
priceAfterClubMemberDiscount 4860
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 4860
dayFinalPrice 4860
dayFinalPriceNoTax 4860
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2597
parentID 0
name מבצע למקדימים להזמין
description .
shortDescription NULL
startDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
endDate 2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 5400
basePriceNoTax 5400
totalPrice 4860
totalPriceNoTax 4860
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 231HamanHa
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
9
array
creation 2018-12-11T03:52:35.7207492+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID yx7M+805timXz6FM7Dg/cORMrC4GEs9EL/NgOi1JJXoJ8l6iRefb+3M7hZWja8k0yhR7mVC+vtovoAX3+GxCAzMYQkWYagPVS/dnyoSEs2paLC9dD6r1HqEd5246UnQkls1KtrXr2EW1xfnJ10ojixGdnLDB+jFPs9A6xt4L+irojWpLjkC+iKcwb/yx4tgm8d4OkQcar44LR8UqXh3gJbi6UkVXDbL54SL7V63EbkHF2l5r4UdmhZEXKpuqN5vILmtw93BekT3P9cmXasdowU1K0ZZFHnKU/z4cOBn8Y1GOz92hX9qId4aG9QDWlSotx5aGaejLFw5NWFCn288aF6kwnR4uCdqsSZhFGbU9b2XF749/KC/7mXkKi1J6YcvwRd0gqUyx3NxRFW7n5FVOoJ+By2wQeD7pSJnALJqUGgREOUZ7BlNBYoL2i9EQsAcG8U23skjzESInWDU6SdZpovZq5EAvC7EKvmUJZX8U2oR0FPAKG6lm+o3hkIqNOXPfEaeQ9ljY4/OjWM6GecQGCAuv/oV+VavG/4iZyDuiCVnq+YZKGd7hpH5LjH8B1DulvFnNikoY/xOd/plRumvEqwgJnaqicWP2ujRLHwos8k1TloaIRysH5s7QoEtT6Ve4jCG3kQ2hs4DRi9iU10TO3uE55tgT40BwXkqoXTdS+Kui1d83DgSbuwlLVqlnSNpA5jOvlAPBF0E4Xbk7Fz6Nmz5qqi2Nsy5xquBnnHTyr/FbEsVZpzVWv2MXcjNr9yM/MJA1pQrLqWA5Wzat/N5AutGlIC0ub6TkVGxDz+vdJs4=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:36.2100676+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 2
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 75129
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 5688
basePriceNoTax 5688
availableRooms 2
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 568.8
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 10
packageID 2597
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 5119.2
priceAfterDiscountNoTax 5119.2
priceAfterAgentDiscount 5119.2
priceAfterAgentDiscountNoTax 5119.2
priceAfterClubMemberDiscount 5119.2
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 5119.2
dayFinalPrice 5119.2
dayFinalPriceNoTax 5119.2
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2597
parentID 0
name מבצע למקדימים להזמין
description .
shortDescription NULL
startDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
endDate 2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 5688
basePriceNoTax 5688
totalPrice 5119.2
totalPriceNoTax 5119.2
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 231HamanHa
planCode H/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
10
array
creation 2018-12-11T03:52:35.7247626+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID tMLW5Dx+0mqXz6FM7Dg/cGXIWd1LOyxUrwOykqJ8X2JMKM1VypGaW/DnTrBMi/lZmDrGvQwm9R90MBWJgWQFaegCNqRJFn8nwCeOWvJbH//4uOAttpxii0/RlG0+LQDU7QzMAgzsUgD9DVGzrlsVP8eRYW2qyS2Vx7V/bSshQ63ev5FPAwr77vuEs7L38J/kPpaolCbrhDcbYc01QJNa624XOlguStRspeenSx9HheGVxqdn0t45NXvUerjEU8V4Yh8UNlrIEeP24HF6WSH27EDQwQTaIr+CPgvV4FocNHUw2xkoFmJZVzFdIW4vhIry0W2vvRCf+RqlEBFPVR10e5FEXTouHCkyq7p8rn7h4gWYXP0J+LBkJcGeENA+FVG+QBw+hmdKTyxOqrE/8cq2Pa4jHHYn54ThooxXBr/qyAKZSutXUHaW1GazZ6xucF5XeqP/PuI9PyoPRagJwfAl4g/YQj9U2G9+tgXr1aG42sIDhbMNji7++Ak4006tX6syhqbRP9xErEWbDQA4JDrjaIHO4/Dzjd4JEuyTCoLoIuVsDtZjEQFdQyGfaVbGJ8Hcg2g8x6kRnslymH1VMjgRtvB+Zac4wMkTrl1HsxNgB1uV8N6l20vNvmfLSRlkA+YJtk+RBRFw7lnsefoRxLn5g7ZcPYyaalW+57AGx8MBwUOUXGeNquNUwkNi0Z3fcRI869bac5GG6hbFx1aMmTkIzzkUgCxfDJrIf/nYNrTUV2akZ2p20aBQiussTo66ufQA82cxyUMwx1Od4kwVe6lL3xO16WGvGaY4VGxDz+vdJs4=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:36.2100676+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 3
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 75129
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 962.1
basePriceNoTax 962.1
availableRooms 3
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 96.21
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 10
packageID 2597
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 865.89
priceAfterDiscountNoTax 865.89
priceAfterAgentDiscount 865.89
priceAfterAgentDiscountNoTax 865.89
priceAfterClubMemberDiscount 865.89
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 865.89
dayFinalPrice 865.89
dayFinalPriceNoTax 865.89
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2597
parentID 0
name מבצע למקדימים להזמין
description .
shortDescription NULL
startDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
endDate 2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 962.1
basePriceNoTax 962.1
totalPrice 865.89
totalPriceNoTax 865.89
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 191DlxShDl
planCode H/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
11
array
creation 2018-12-11T03:52:35.7247626+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID tMLW5Dx+0mqXz6FM7Dg/cA/FhgS18FbshulUXSQc+qJWS85crcnVNaNZSI8OhanUFEMwGrWjIuD6HiZstf0WFzHjd+AcLbwhID1C8aHVyF6itbB2rn9mGEXKxq8waICq6OxawHksRC18g3iM7KU8xpCmJIbT1ZiSGHD6Cv7QeRmSotx1ik9RDvrSVllh3TkdskOY7ywZ1Q4avss9IFdRylXx1DP3MHiUyQJqGchgl2q22uxbnohtomDRxnpjxhA5OEZmdSb+X7X1cbuHAAralg3i4bgu/Ft2lW4+g4QS4xzlyIRmdPDCjFhf/7Tj09mGlQJhpJca+PfsE+OQxJ0Szr2pLI2fSD3p4tlIO9vqM9HedaO8NWgJgJgINYTH1PkB8wWsRkVylsJvDflGBMzmwWf9zSGaEFiY9M8IH6rBbOmuHkqp/VZ7rJ6UHQvt029x4GId0e+SpNj3v7lBZhaV8LTXQfMjFXl+5wMuE1uS3s4SsK5t2TnDO12spZrAYaGFf0WaQz4u05k0ZzwCoXnObsY2YBkCw6jUvqV0YATI6nDXvDzPY5f7u7bjxWyShifs8meAYMeiwR/p2JaiNd/jTA1qPHseYD7qUPFybcbhwjeiCLRxkIeNJB/HF98H/wp9/7ykWWZcj2HtJkWdwahU5FFjnJJV8s6lN32x94pYcgWpKwZteyb4v4WVz7TnFe/yMl2jXwS9kF9F9lC+049M60qNx9k1tvgBtO41sx3wu1opLc8Lpj72xW6V5m5Qz2YlyGZZOL7zKq9MI6XnoiQd30jITw26UuRtVGxDz+vdJs4=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:36.2140950+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 3
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 75129
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 674.1
basePriceNoTax 674.1
availableRooms 3
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 67.41
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 10
packageID 2597
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 606.69
priceAfterDiscountNoTax 606.69
priceAfterAgentDiscount 606.69
priceAfterAgentDiscountNoTax 606.69
priceAfterClubMemberDiscount 606.69
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 606.69
dayFinalPrice 606.69
dayFinalPriceNoTax 606.69
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2597
parentID 0
name מבצע למקדימים להזמין
description .
shortDescription NULL
startDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
endDate 2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 674.1
basePriceNoTax 674.1
totalPrice 606.69
totalPriceNoTax 606.69
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 191DlxShDl
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
12
array
creation 2018-12-11T03:52:35.7247626+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 4jmXXLp5F6WXz6FM7Dg/cFE4vZyiERaEgkbH1F4T2Tp6kQxaascGtj5LY+nJCqMtRN7KSEmXvHptoEbwtEr/QthRafV1AR/b5Gq/sBIs6C5uagFU5kN8ciwqFcVg59B9YyJdMkZ4j2FuuyG17bPlFTlxV75gLHPrtTaxSiTl77uq/+1e/1zxouOcGPqldrJiL9ZGkG1ShYi3jaNJc5N0qe3+YzteSlA3PVvOve2Tzg24pywcwY5Vpw/t6aWUAWApIl56u4wRcaaeKwtC2zxd6QSzy1LoXOr+TzIog1S2E9XXjeP8Y15Eu073S0tKfbP41NDjcvRyZmASZkbcwQu/p/Gf6UEiOFUhWzlxYwRym0fFw2wULFWW0uFwfwI2/UrqF0YXg8jEJrAotaCqNAOa9GNib+OIYoKoDZKT179KPz2QT9ZEvJ5irBmTyHY1LUbOp+x6nKrT1EM0oKpaZyUTjDbmwoa1VDjpPK4KPOOGlHKFmdejapwSctQkYb2fL7k3TMvINRxCCYFyUj/k1gHrlMSKDu8rvDc/ySwL+HsqzWUUoLTn2/TwHOZy3poI7OzBoOrngcv1tAqFBPhPDxa414TGO8Aueab7585OhHA+Zo1Ae6bazeR/lf5sFWDvAMp+VIwXh7SZinM/wtSetFmW/zJzjq0QY+O4s8ASo0UKe46jAH4eqPxP4FcAisklDiWuCcCWMMzdx/W83xLKgZOsrvj1rUIFXzQaqLNLCAkMbjNTWQGJEtPWtLpyRl5YLErrOBH3kmGYno5aCPNpDXYVon4H5n2CyeNqVGxDz+vdJs4=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:36.2140950+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 4
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 75129
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 5238
basePriceNoTax 5238
availableRooms 4
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 523.8
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 10
packageID 2597
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 4714.2
priceAfterDiscountNoTax 4714.2
priceAfterAgentDiscount 4714.2
priceAfterAgentDiscountNoTax 4714.2
priceAfterClubMemberDiscount 4714.2
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 4714.2
dayFinalPrice 4714.2
dayFinalPriceNoTax 4714.2
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2597
parentID 0
name מבצע למקדימים להזמין
description .
shortDescription NULL
startDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
endDate 2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 5238
basePriceNoTax 5238
totalPrice 4714.2
totalPriceNoTax 4714.2
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 71RoyalRo
planCode H/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
13
array
creation 2018-12-11T03:52:35.7247626+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 4jmXXLp5F6WXz6FM7Dg/cAk0uMIN8jPLhulUXSQc+qIeBCTVUGXi4LIKst8xij/86dfmEZDq+0DI8ss9ckdA/KaIWuLyXir4bCJBjH+rVrlIiBRajYMn9tAQvJMrVrPYlCwnLGfxFouALW36bk0KuA2EUQpCEr0F3wGedoH9Cto2Gc3gT8QsVJ5dYyyq3mubCnL8QsjVQ9Cr22GdG3aFuN+XEYdLayx8NNxvvMg+QIY2Zs/r4Tlqa6VhiioD0/YuQDA0tz37DtLSjahMRduTd5Jfb5uYGlMCS6E77pE9QBFIG8Mwl1HyR7icGRZHsS+urKSh2L2VggFcxwbi9fh7VQbCZ8uVGMZ55YQJfUUQrbwSRDmBRLABFeuBb2n9fnylQx+1QIYZAUX/saKtKP2TEvk7uxw2zJXJMM1xx5b7Atur0heRJhtcNHkeka6KX+Ryz4b1ApBpzJsRARclF/glL0SIO+iSLF1NM+FgELvU53kcsqwziN5DvuwLBGp3wLOmdHzkmZnwF/0phrWdtMRbMi9vGpv1i1O+J16F75ZneYw28krZ9dCDLP/w9LTlmDf1NtuOJi90XVdfdwhmD+rdciXnjwrcGUx8D3t3PVZt8YUWMGjDj4qPIo57SCyGFwtFf0jidMYkR6BWgMSOYwd/x2IKIKyK86nbDM+carBVIQYkQMFiUvYHVC+c/0j0uk19ovDfwgTL/llX1TTfC7on5jVfx7r3AHeXGbrJo9kZ7h8nAF+NrFueITrpaQXJ6UnYkBMil/pb7zPX5PKYdtLaKreimUqyYLTaIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:36.2140950+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 4
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 75129
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 4950
basePriceNoTax 4950
availableRooms 4
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 495
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 10
packageID 2597
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 4455
priceAfterDiscountNoTax 4455
priceAfterAgentDiscount 4455
priceAfterAgentDiscountNoTax 4455
priceAfterClubMemberDiscount 4455
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 4455
dayFinalPrice 4455
dayFinalPriceNoTax 4455
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2597
parentID 0
name מבצע למקדימים להזמין
description .
shortDescription NULL
startDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
endDate 2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 4950
basePriceNoTax 4950
totalPrice 4455
totalPriceNoTax 4455
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 71RoyalRo
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
14
array
creation 2018-12-11T03:52:35.7287500+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID tMLW5Dx+0mqXz6FM7Dg/cA/FhgS18FbshulUXSQc+qLXtLE4+qpkHp1xFQW2l2ZfzrB5wGlQ7VILK+4aKcvpP/hJM22uZglshZJUrNZFm1MR/2qUP8vakYwvTKyNsgQlpz8qn1SdZ3HzluoXgFime/IKT+NAS6kH2jD9iRUXbu3jAYM4ApNYoiDhw4aZonHzYEyo6gQIH7p4K4rPsFKU7i6dyJo6vNeAJBqKH/GCVIOHa7s2rHsnx5AxeoegUPQrcT9zxE5wNJmwZUSp7UWM+DP/LLtXXC6NfpF2L85pHPzrxLT0tvvr2J4K+qX/Noz2gIAnOowkgIMs6VLcM/7LrhZusuAgty3hbwVFSzoTJAzP1aOM45EZB5UBf9inV3WDixQcC6Cml/KKjMf7t+Qes/jS+A8cCHLI3tdofO0GA4hz2AtrePy2JtX4ArWbGTkl7Klgd38qT5tj6cjSmgQlARgRt8A1vraXQ+hQSc2vbeHoGhD9rx+EWYCsjSUYaPkHqOFR+DVpRzsfzV6jAvOK7OLfcMar+ccN3R+hsiSbyC3v8agc1rqwmcHzcPiaoMa8GEihFViXJ8AOEx9iO0malNVtgvyYR+BPGlc74O7ekbVv/XqL+/iuGYBy3NjKaLkXhndXrmZWzYkgFfcpIatGPQTX0AtJWdHuJflwnOFkpZe72K/FHvSpvhTlE1XhD8B6FwMgTyEBDx2Jomx9kSISdBrANF9lX5UVnWIIKSo68sR3HhuEDNIMHSQ6pEiLyHZGfovNOTrdbAxJx+lSbBsfVA842TGR5d79xU20EugxyI8=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:36.2140950+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 4
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 75129
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 872.1
basePriceNoTax 872.1
availableRooms 4
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 87.21
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 10
packageID 2597
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 784.89
priceAfterDiscountNoTax 784.89
priceAfterAgentDiscount 784.89
priceAfterAgentDiscountNoTax 784.89
priceAfterClubMemberDiscount 784.89
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 784.89
dayFinalPrice 784.89
dayFinalPriceNoTax 784.89
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2597
parentID 0
name מבצע למקדימים להזמין
description .
shortDescription NULL
startDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
endDate 2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 872.1
basePriceNoTax 872.1
totalPrice 784.89
totalPriceNoTax 784.89
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 171SupSiSu
planCode H/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
15
array
creation 2018-12-11T03:52:35.7287500+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID tMLW5Dx+0mqXz6FM7Dg/cA/FhgS18FbshulUXSQc+qIus0Q+P8lWgqmPA3oCmfj+jYDWn9MbzhqQcnhrZatbRBCgMUeXNh4PEVaC9yJ0198/jsts7wVzZ8OJVvQk6Iozv5bVJajxFvKAGcS7zbIiGJ6dIGMhbMsL2jD9iRUXbu2mFish0FrNMJa5dY9sC6p1DUV0huZUf9ac2L1atDUSgI7RZcRBXpU4udxFqqxo1yGgfb8LTUpH8zEqLWgij6ng0L+4Q3qiUftR8rNm/5WNpL2cDdaH7JowBLPhHtcZ0ZCN2Fo5u7VyScnd7SxFoP2YISen6k75Ehp0zX3POB69EkyJ0FWfnG9Gqu9J820wZ1jwxNqvyNQMPNUGhlcuAsfoglIa70wle3HYeDQ7jqMOOjNgeHyMtWoWlasq9+TfINdyLXHaho3vgi4xc6xZuash1gvq6FwiwWqYjUsJpv09/xXUdod7yMTdfCodVolElBb7qu8Q4AWy8iJ3Row1/h2vp3Ebd/0iKBTTkkJ+Rz3gXNOutG0eMIwysgtwp4WX2CE16w2iQ3+zMZrACGq13TKf3Yku6gTznvOfQ4879/FvZoBlQT0l3XnXHAgTZxHwMhY54ns2E3d8B9kZF8ttMjw8+DdyUXUpuWdlNg6lbfF7TeGdux4PetryD1RyCY1YShsCjsvqAkCgGpHF3RiDlWHZa/6g55GDI7xnNop1ol0lIW7sekrSMv6CAoanzC3Y2uAzlq9buHcmooh04+U9ZBBEVdqq8j722yEHWGOQfzFjMjems92tI0W7VGxDz+vdJs4=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:36.2140950+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 4
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 75129
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 584.1
basePriceNoTax 584.1
availableRooms 4
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 58.41
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 10
packageID 2597
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 525.69
priceAfterDiscountNoTax 525.69
priceAfterAgentDiscount 525.69
priceAfterAgentDiscountNoTax 525.69
priceAfterClubMemberDiscount 525.69
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 525.69
dayFinalPrice 525.69
dayFinalPriceNoTax 525.69
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2597
parentID 0
name מבצע למקדימים להזמין
description .
shortDescription NULL
startDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
endDate 2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 584.1
basePriceNoTax 584.1
totalPrice 525.69
totalPriceNoTax 525.69
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 171SupSiSu
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
16
array
creation 2018-12-11T03:52:35.7287500+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID yx7M+805timXz6FM7Dg/cFE4vZyiERaErwOykqJ8X2IImFztIPa9PuKmsPGbk2QlX2PAx9ZEBmi59eRlBlgjuF99g0U+m/esIwvZsIKEiSNjHbrcd0HxNUB8J5AVvXwYB3OlC0m2xMlzvr6oe531Ej5Cfa2fTHajQpb1Gi3WQSn9ZjNn1tmmwcETr0MPBapIshCcK03+CAI193m/VVSYcDWQuIezLeYUG4kw9X4oe1ZBpd3q+/DaIsDHIacKtRKWYVrkaH/pjRFsF0nLd/ELcszChyYt6C/09ulWMA2AZgjiJ21WRDO8GrAOgyQYONx4rYThRLrKwxXWHb3wH+0u70X1tOgYa7stephAt0zkY5LeCjMd0hryRKXaJxpCybol6pST2o4gN2U7bfs0tjbeHs0CIuUS7lds+Ed1w9Cve8rnCu/OiKIYI0LtER4uZFa2R4U6Jx39JMt0dEMeYO8E7LA9RrdFloo/XulpEN1z0LQno42AbAR2lUgpjlqzBOxFPLgpbPmPtx5goPCIvn6gstP9G7UHyu3CHJIGDAqem+f9ZTFWg1EOoxyzfQm1Y7W/2/qFmyimFLPY7icRgk7uNHG6nt/jWNIznGYG2YXGusAOVNoXIbcCOm5200meec7JQYcic9fMOnz7wpNXIb2WAT+pc8gqTMT/KqfhgZeff6SkfB1Kovx5s79A7FGaT9bVa1UiG4CFAm8khtfdSF3cgwjmS4RwTrXyHv+Y9MrYTvdfPdq+YVfwQYboFyHbUy6ImUcTHK4lAKrtN0pryDKzmJW34MvaioFQVGxDz+vdJs4=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:36.2140950+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 75129
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 2538
basePriceNoTax 2538
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 253.8
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 10
packageID 2597
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 2284.2
priceAfterDiscountNoTax 2284.2
priceAfterAgentDiscount 2284.2
priceAfterAgentDiscountNoTax 2284.2
priceAfterClubMemberDiscount 2284.2
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2284.2
dayFinalPrice 2284.2
dayFinalPriceNoTax 2284.2
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2597
parentID 0
name מבצע למקדימים להזמין
description .
shortDescription NULL
startDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
endDate 2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 2538
basePriceNoTax 2538
totalPrice 2284.2
totalPriceNoTax 2284.2
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 101VillaVi
planCode H/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
17
array
creation 2018-12-11T03:52:35.7287500+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID yx7M+805timXz6FM7Dg/cFE4vZyiERaErwOykqJ8X2L1tsoenZlmf3DSQ+tZfPx7l5kV8SA189gAZ+TtgeVImF99g0U+m/esoO4InkGjQImlbXIHxe/wzsOnANAY7YL+EzkQZKndlriAdW+XIDt74yKJWPd3b0IlhZm/p25qYt1YRdD816RlPlpnRrsJxhUDJx0TezF2QgONDyCqwsS3l+pxlntVXrItQOQ8UPWoBcLOUsue0gt8zB8oE0ev3haQPgac4Q3dMGb0JNf6tbpba1JsSU8WWJ5ZGGqqYdjT4MhicK7kyL3w1hy0O322ibMteQucD9I/W0wR45GwscCwLoC+JjOeZY3mi/uKtgq2At40JtYPRKog7DdVr7CqYb3g2UBRG8hePOcunXAEkRZZ3JIMP3czT0TWQxtbd4tzXfaTOzfJ1eJaWL0/gp6CF3ZaLWrou/Yyv7TByW+JyivmMTvNa/W1EOZZ7Nd5Oq38CiQnqFqKIfhwU42Mxu/z5JeB6nNEi7rvBEKQoaylj5RLqZScu5gDo/NHJ7oxdD54yKcpT7xBPDUP27ddZalrXo5iwfkHazlcaVp+bjSi8e5KNUO8dkQo2QCIqBXeJmEF50FJ5gMnAiOYbCN7RwoUNWYCGS4ysmXm1rBaakq5ohN7GTd6jUvPGnB4gCBK5dT/wW4fzghsBpQwqRz4rAP8vMmPAV7dVwpGeGg5iwcBa3QZpQh28i+bFconMCW1106QgHp4iWts+eK7yd56iE5BEPuV2DlXbUWH+4TMtQpRv3CaG9iPSTK9CKJTIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:36.2140950+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 75129
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 2250
basePriceNoTax 2250
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 225
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 10
packageID 2597
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 2025
priceAfterDiscountNoTax 2025
priceAfterAgentDiscount 2025
priceAfterAgentDiscountNoTax 2025
priceAfterClubMemberDiscount 2025
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2025
dayFinalPrice 2025
dayFinalPriceNoTax 2025
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2597
parentID 0
name מבצע למקדימים להזמין
description .
shortDescription NULL
startDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
endDate 2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 2250
basePriceNoTax 2250
totalPrice 2025
totalPriceNoTax 2025
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 101VillaVi
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
18
array
creation 2018-12-11T03:52:35.7327513+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID tMLW5Dx+0mqXz6FM7Dg/cGXIWd1LOyxUrwOykqJ8X2KoBWoaqhpJkp+Dz7hK58av/PjpezN8B3t0MBWJgWQFaegCNqRJFn8nTHuKeS8Y2K5LfwdNAir8BzoRSO2UCSlRHiPVqZIsWFCE/rrvpNE4ohx2R6qe3YCvfVVOjc2Ep/9FOxcWcBmHFbfe7C1kbd8Ifft1guT8xwyHTUbftyc8oNWao7NAabvs/zZ57YhpMREhHCpjXT7qpM88dhgbGaYYOJ3A4NVU8pxU41QmkOBIFqgeZU3GnnQulGeyafdWM/uUNFpTMwWqsk05dYBmllYRKgWiOtReHgY0XPmQNQzGjo/dBgLnqQ2ak0UCtF4/hnyBICRJm3vvaOC/f+iKcckxKI5VAMAkFSOSqvxd/uVFsi0nt7C7wq5vvvZKA5khHtjDbV9RCcpLTKppaXheo5ed13XTX4vooJPx3yv9i+BHJXt81StJJubyxjwBB5w4Lfr337JYdpoeL+qyZCh5KBJIl5Z2MM3UM+9QoEJlkiU/eWvvoympJpZlWmH/qyRexLUbkiYNjGOZA7JhS1YQHXVGCC73FBwD7c0B+51sf2Z3yNL8Y2gk76u/aw0arJ+pOFyInb5bReV4GFLiixheR2KoZ5CVvn8pQnB6a+ZtNKlxCC5bxK/cDR9j/C6g07GiH1NnSzQUKR1/UHAGwOiTUVD+282eCsmhvyj0kGvDx8E8Dx1Ta3pvxwR92gUf8V2AEOjLpiGb5VcW3QUgjJ8aAJqSYIKdlxd6cIU8oM5CBx23b1ZP4wPteawXVGxDz+vdJs4=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:36.2180921+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 75129
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 809.1
basePriceNoTax 809.1
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 80.91
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 10
packageID 2597
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 728.19
priceAfterDiscountNoTax 728.19
priceAfterAgentDiscount 728.19
priceAfterAgentDiscountNoTax 728.19
priceAfterClubMemberDiscount 728.19
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 728.19
dayFinalPrice 728.19
dayFinalPriceNoTax 728.19
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2597
parentID 0
name מבצע למקדימים להזמין
description .
shortDescription NULL
startDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
endDate 2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 809.1
basePriceNoTax 809.1
totalPrice 728.19
totalPriceNoTax 728.19
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 181DlxShDl
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
19
array
creation 2018-12-11T03:52:35.7327513+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 8V/7RcUoIWeXz6FM7Dg/cA/FhgS18FbshulUXSQc+qJ/aGAHrBw4U6mSgkIJl+AqjYDWn9MbzhrvTrFZtg/0RhCgMUeXNh4PEVaC9yJ01992gd2EEALRVUIi+1XxnGd05ajtNiBExI+xJbsXwWMb/xfDUZRicc4JS2hzan5elZtrIqDX13p0zrl4057VQnVDjR5er+TP/nKHM4QKToJskNbhOhuwnp/drkqTBoxiXRRJx9ud01SsnBtPZPBR1iNJv1/D90341TW9c0t/H0/7JtvkJuEKyY/1ew9V83qs1UXqtheP1wCcjcpt0tNT8RnFi88He3mWgO5oWwVE+rBiO9emLmctiPwoeiQ6qX2deTPm3fVxdnvJY/peTVADBZFol9LAiV07E6Ucl84D49oWNJ4LXzMitwvV7wKJlQJKkwx//gRC7l9XXVEFYY2ji3U04gX08KisiygVaUhJyqKK6uDkIOrU7kiHtXHDlql+Zeg/fYn/BncW0svgG7KkXbNWxzb0hzCU0djW90excJVn3c2lxYkCng9bFoGFdwKYGo5gscMnHIjBxq5fRc2F2oMOMqB6FTNg0Wf0lkkBR95FbAmgfCtikMV/idOTpGSu3qo8yMEgocR7kZdLKx63mUa2l73oDChFl8OvsfuJdhh9mU3HUz3oEqoIfgpROAWElbfr8VetF9IGOpC0Q9ylT4ca3hHkCpm2ZNikh9AsUS232dixInsvB92eNY/5v4C+M3D5wndfgJkkimv2uqNXHuZh4aGK2gSWd7d9Q7Lui9wNImHqxAQa7tvs1KiLNYu7wiU=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:36.2180921+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 75129
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 827.1
basePriceNoTax 827.1
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 82.71
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 10
packageID 2597
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 744.39
priceAfterDiscountNoTax 744.39
priceAfterAgentDiscount 744.39
priceAfterAgentDiscountNoTax 744.39
priceAfterClubMemberDiscount 744.39
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 744.39
dayFinalPrice 744.39
dayFinalPriceNoTax 744.39
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2597
parentID 0
name מבצע למקדימים להזמין
description .
shortDescription NULL
startDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
endDate 2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 827.1
basePriceNoTax 827.1
totalPrice 744.39
totalPriceNoTax 744.39
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 91SupFaSu
planCode H/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
20
array
creation 2018-12-11T03:52:35.7327513+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 8V/7RcUoIWeXz6FM7Dg/cCjhiDcdMs0o4nKnjWPZjuhW7RHjA4eiZ9s4vFmaX3rXTnhmoKpLD6Viv9nFhDvIyC2Y/3WzDb+sWDgRmj9C3o4ycfosNH6+whcf7agcbHAmqb5mNP98z35zNfZcswtiUTYrheE7SJfTTb8k+ghpZbA2Bu+x/+nXMC0v2Pn3Z57R7hU77WwdZ6BQY4te+qrwpTN004fw1pmTACtLAzncmDn9IByCs64SvGrN4YSXzYqdGWkc/t6ustzIWTLqnw5n3wwQRIlmLJRWscyuUaPW5oriruMqKBfoFNGk2+3kTspZqwjMeaP0TFrFrXM4EpBi3/EbcgoyHa/PqNnXMUANXR0irsERuKyhm4tYVBiaK5R+eJaDs/0E5x7OFMvK09cwTPulWfHvtRsQZsbMHQ65MAlN+HBkmvGpTKpWFS3TWGth2hPk2rcrRWLU3G4Fi3g1RPIjuFpio+V6dSUmOEEFQ7ARqyk4hAFtYA4KWRRvGRbvCj5WYqJgXAHoyIq81TK/keD7RPu1f3XXntNIP3S0AYuhpNwZvWCC3Njfrpa/eHj22BzDP3TADnf3KAYHKveQveoF6Xu2Vr641ALysLCykyzdAzQ6/L/43bsTtOroHxoCMwAZTgldvkJfsAPDn3JByolvH5RJGtssXiB6NcPsMp7aHXTH679fpTBorEMRICSPO2tbVx/INdR2KRguHtMpl+21qpuQ8l0fBFgWideV/4qha0VMemZ8HdYitQP/OFB3IsjcyxrpWWygjH1xy5zyJsSL6xNlRqA1VGxDz+vdJs4=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:36.2180921+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 75129
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 737.1
basePriceNoTax 737.1
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 73.71
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 10
packageID 2597
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 663.39
priceAfterDiscountNoTax 663.39
priceAfterAgentDiscount 663.39
priceAfterAgentDiscountNoTax 663.39
priceAfterClubMemberDiscount 663.39
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 663.39
dayFinalPrice 663.39
dayFinalPriceNoTax 663.39
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2597
parentID 0
name מבצע למקדימים להזמין
description .
shortDescription NULL
startDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
endDate 2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 737.1
basePriceNoTax 737.1
totalPrice 663.39
totalPriceNoTax 663.39
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 81SuperSu
planCode H/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
21
array
creation 2018-12-11T03:52:35.7327513+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 8V/7RcUoIWeXz6FM7Dg/cHDN1bVbV601MLCONy4w1QbhwwPml+jikUkGun5yDttoP/ONdAPmSF0uRdjsg7jbwz0AjQ6lPnsfPlUUEswg5akQCgm3+av6AlJdiYujBSTk1C12rvvL2WgIAqo4oTLX/PwpBAcRpSe6ssybqN1pAAXJX3c7jXIoEo+CMTF5TsO4tnFoid2dfyHr7GLoID5D1+YQuOStkJ/qklkI2P/MdZaL0AmKvispfW/tKbYhNIvzSA61iSoQzgRuchTWjnz1ISDv6EA+in/pHhOSOYeBTZjd1YypkTu8PvpFFqRAlmsiwpOEqQXVzFBFUe4pBjRCTxvEWTi3vNHk9cLzoHeG4UkMEAxOAivNkvQ1hS8C4P4wi1FSdK3e64OawpqdQ4KtAjEXFD1ZDyF6UJhvyqWsu83RTpt2AlEGaiYzq9QbwgE85bbWPy+4puYy0FdoqZP0ZF+Mdgbv0pw4mRNO3kt/QJGLoTuZ5RbXnAslFGm5YP5+SskecluuSi3BK/cz3fnLD20cIPMyyyxJTvkeBBOso+VgscMnHIjBxlq5TgC4622ti43ev9kmO0JayrOVBo6XQgmgfCtikMV/f1rEzNrIk3NJzQMOa3nbPfW92y2ilqXQrnMSpYAXITftzlUJWJcFnpy5KSbKesZ9qkFko/F18Ui9PvCsV0lgnAeBokG74sb2Zw6cBzsGMjE5UdmIhJDYavTxoi3YI4nNb7cue/AFUCsrqx1R89HPWIh04+U9ZBBE042AZR732lK2qgYSJ6XdA9Jrxr0MlOapVGxDz+vdJs4=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:36.2180921+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 75129
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 539.1
basePriceNoTax 539.1
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 53.91
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 10
packageID 2597
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 485.19
priceAfterDiscountNoTax 485.19
priceAfterAgentDiscount 485.19
priceAfterAgentDiscountNoTax 485.19
priceAfterClubMemberDiscount 485.19
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 485.19
dayFinalPrice 485.19
dayFinalPriceNoTax 485.19
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2597
parentID 0
name מבצע למקדימים להזמין
description .
shortDescription NULL
startDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
endDate 2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 539.1
basePriceNoTax 539.1
totalPrice 485.19
totalPriceNoTax 485.19
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 91SupFaSu
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
22
array
creation 2018-12-11T03:52:35.7367444+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 8V/7RcUoIWeXz6FM7Dg/cA/FhgS18FbsIhwe+ijurlibJxQr57zSlE0HAZS73Hzy/b+kA2/1KwhAZS7LdCPYFSnc/q+6UpdTTB/sNn1bL5QWvhC6HTT3KKUfxLmtyQA4zWf8VaBAzypHroqnhLUfzadnhk4BeDpBaafS82d1Mefqal9BXaSCAWTNVNbwPrWfpULOvhJt/z59UnuVmG8ADlNTQdgphXaxEPbecgacAFCvhh3A8rUZEpKZ9oVuMFqhaHDlSJ3LENo+SRSBks9snrLk/Ee63DN7C539e6m4qGLuoVsKj4pjVGTdT1H4XIwCtPv4aM61HVgjcoDQJQ9nq/DxQezHu7716n+9fQjySw5hVEQE75Pld6DwoD8jnsLDnQMtD4P3sl0LjxJh+cV8vzkvgEkdlAjV9DIRZYiPgmp99dvN92YBWQWwXYPFZX1vCMNAG6ehUyyoKrGu6SUNKwPRibsAhYf6wnYyxXwLgN4gc8iZRQNiBxOfkAbXVjONcJL1URaD8BMyXYTBROdlF0DbE8rmSLqSixKhfVs52bYW3Qt2CstepwDgAtkp9yMs8cvCD+152RjBs+Au/DLdAT+mj9ZDKVfOnpSn7ODzTtc+f8ekluQqjgRLgpaIGPpPil8v9b4azyZswKEg7L+NXcv7aYLGh5BMGXDfSXafoEvTjudO8qzGN8R2tIDyUWozauNPUA8E7NIe3RUZ6avF7JOuILYQ6negpKVI4Oz9QP+3wq3NfqYdyqk9KQTfHnT1U9Jgn2bfgxMHWGOQfzFjMj+SHxDBiPf2VGxDz+vdJs4=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:36.2180921+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 75129
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 449.1
basePriceNoTax 449.1
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 44.91
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 10
packageID 2597
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 404.19
priceAfterDiscountNoTax 404.19
priceAfterAgentDiscount 404.19
priceAfterAgentDiscountNoTax 404.19
priceAfterClubMemberDiscount 404.19
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 404.19
dayFinalPrice 404.19
dayFinalPriceNoTax 404.19
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2597
parentID 0
name מבצע למקדימים להזמין
description .
shortDescription NULL
startDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
endDate 2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 449.1
basePriceNoTax 449.1
totalPrice 404.19
totalPriceNoTax 404.19
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 81SuperSu
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
23
array
creation 2018-12-11T03:52:35.7367444+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID tMLW5Dx+0mqXz6FM7Dg/cA/FhgS18FbshulUXSQc+qIZm/bssnAQTBhrv0XsYIGQ52UX7kUiWZq+jUDhaQCfWe2rYuSuDI4Sgw06Ys55/iIH3BjMJF8To6ARUCylsY0EQLfRjD8UV1AsY9g3ieynROZU/UQsm8pf+P1WV1RppFEvDkJgCyK4IkJKoVr+ef6H9uPKXgAccwl3ElSOtGmysCIYoNfllyQyJ8aMkot9NEAHweAV2aNBG19Bo+xBPNiBO4+V2fbpq6R1QnGS6uDwHcLUoj98iG3JnVgbI3YNceWgHMzo7S70Fz+3LATNpaQ+fKxxUI5pDaNByKZ8KakXBRIBOrCTHovAMljYUk8ZFptu0r/BnHWJi3Xqzfu59+Npaovy897HmrvLADvEXwKZvKRVTengYXlFcTpOj646puJdhW9+e90IkNjlDLX/fern77EM35nmM9g1C7mdXRq6DqJ6/6NKzfw/+BVLAHerR9mI8P0qHUhRiG1jATvhevXxeex505FiDVI8KrNFLPm+sZ8HXeQ528rxYIWHzPXq/fw4uvOAQM6FEBbpo8utIgaxIa/RbKaATzlqt7HX8kZzrFyHzinpGb5TCzR+ijUsvRHVGZERqFQeK7WBN2wDF3HeTctD4+bpfSjtyfqHCsSXMhbMbLtahsLZadn8CBBklJU6iSSzjrzO6Fay+NieHpwRltWbZipf4RFZq6u/vXp4TiS41LgXKcPcWR+t5NHnRgDluPzyB7qK/fzC6GLJopxyqQ3PWsHN+BPCsXmzuEHSyIDagLY1v00EVGxDz+vdJs4=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:36.2180921+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 75129
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 962.1
basePriceNoTax 962.1
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 96.21
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 10
packageID 2597
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 865.89
priceAfterDiscountNoTax 865.89
priceAfterAgentDiscount 865.89
priceAfterAgentDiscountNoTax 865.89
priceAfterClubMemberDiscount 865.89
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 865.89
dayFinalPrice 865.89
dayFinalPriceNoTax 865.89
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2597
parentID 0
name מבצע למקדימים להזמין
description .
shortDescription NULL
startDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
endDate 2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 962.1
basePriceNoTax 962.1
totalPrice 865.89
totalPriceNoTax 865.89
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 201SupSiSu
planCode H/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
24
array
creation 2018-12-11T03:52:35.7367444+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID tMLW5Dx+0mqXz6FM7Dg/cA2YjDK8bHInQp5o0M5THKtqCM8krverjAxE0uncpGFBaQK6jI0nS2Rq3CbskUIm+poLcbJkUzEQXHORZ5DGH8xHYnErLcXq9+HhG6wOBTPcaTPsiOJs7YgN6sVguMatG6qFajmuzl4kIFm17ErQVmDfCZaWO2wGiiYQ9n7AaDV/p953ra456DY/A48Nx7AxJDMxg4nnvdK4d9pueXBRZJFbTPuEbTDBM1+X3QDw9HiWDoUrafaJU/KV9Ho4AdxbQiA1R9UbXTgnis1IYmvNe33qrH64na3KQSdbNfxLozIoSD5CSYeNVKl0oV4gPicA3fdXH19nZg+lUU3J9QqOxtMu/qQMxf9TopagkMM+bIPC4hIpUTV62fuO55k3Ny3O1GqsWOhSEXe3IcJkzp4mmgPA548cxyKFfSy7GoY17om/CV7BDXE9VpSCorlDeL4ZqUysk9/Hf8vwSjSYURly3ZEDldZUSU/MsXXfw+QeUxJX7Ax3a9vmQUmLlEndIEt8HY4TzKYxxrv1tS8BRC+ntQDXJqZJpk755zIkfa1cbEVsd4PxUgC8paimFaynpnOMKjy/MJJZnRhQTbOIEZzwbMT5Vdi8hncu0DR42MctPvGIdp7f5d+41Fqt/wV+hpwQUmWRA99jbdsVCIrZNUXBAWT2mmIGGRXVhxP2m5lieR6v7PoU7UtcpN8cWnKmoK3Nl3R7v4djlgZ6dojxbb4i1lJFDiivuaY/HuQwT/tBcwxbuZW/gP+XS0JHoaLSLrpPG0QZtERMn+YvxU20EugxyI8=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:36.2180921+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 75129
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 962.1
basePriceNoTax 962.1
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 96.21
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 10
packageID 2597
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 865.89
priceAfterDiscountNoTax 865.89
priceAfterAgentDiscount 865.89
priceAfterAgentDiscountNoTax 865.89
priceAfterClubMemberDiscount 865.89
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 865.89
dayFinalPrice 865.89
dayFinalPriceNoTax 865.89
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2597
parentID 0
name מבצע למקדימים להזמין
description .
shortDescription NULL
startDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
endDate 2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 962.1
basePriceNoTax 962.1
totalPrice 865.89
totalPriceNoTax 865.89
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 161SupSiSu
planCode H/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
25
array
creation 2018-12-11T03:52:35.7407408+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 8V/7RcUoIWeXz6FM7Dg/cGXIWd1LOyxUrwOykqJ8X2Kw+Y5NlXjSUvDnTrBMi/lZ9RmcZOVfLNd0MBWJgWQFaegCNqRJFn8n2xIeiHB+P26+Ag19EJdvv5FEzUuBs4lKuGAPdNP1O8sJdRfD4c9R97+UAxM5Y8XNwFqF0Aiuf4s/gKwGBN2ICEm0t0gi20WS+OfKkNpBIZtKucghgu4N+JY7eiLWXmFJKVd3RLFTzQYd807tsgrLbPakqFocOwDkT++0ad/l6gCgopFdinL5/sThiuMu8/lgM4ewNZ60NkaWdNhQn7Dsa/QBv67Ry6yJhWv1ro0qBxZVOLTGyMCogDGcxXza4tLQR5GYHmkXVnmvUoJMb/Bbm0MMPwH94N+jmd9dsc6lVQBPRHN6qCWT2QB5K/+lD+nWv0tKE4eByNA+LaXjYJodb0qsSTs5xFlIj/ARewV7+QrBSVHjt8MNxx9dQ18SRFxCKABHO6QJoi1gZSurUlmfbyLIiTjXGLHT3YVMSVUJ4QrJpJSQtt8wbojBzFhTb6QmbmQ+vwtm9sGNLUSb0Sv41qykTLyWH4/hutvfvmbvO22PZN7NJklcgDpc9qS3tjWp3H+MM+cFTuYaLiOE0Vzzg05e6XaLZ+K00s7p2aYH/H4fzobTw3Dl7g246+T1vKDMLIQij5kxxj7VavnEYmkEjKXZSVpN0ru8NbF+Ae9RCZ1xu9MBOgrnxXyaoR5BX20azFm2c4liFzYGqUt99Z8gfbqlJ9+eGNbSb+LV/WFRGIxLViWAgODLI1iFiDRnR+10VGxDz+vdJs4=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:36.2220855+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 75129
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 962.1
basePriceNoTax 962.1
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 96.21
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 10
packageID 2597
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 865.89
priceAfterDiscountNoTax 865.89
priceAfterAgentDiscount 865.89
priceAfterAgentDiscountNoTax 865.89
priceAfterClubMemberDiscount 865.89
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 865.89
dayFinalPrice 865.89
dayFinalPriceNoTax 865.89
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2597
parentID 0
name מבצע למקדימים להזמין
description .
shortDescription NULL
startDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
endDate 2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 962.1
basePriceNoTax 962.1
totalPrice 865.89
totalPriceNoTax 865.89
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 31DlxShDl
planCode H/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
26
array
creation 2018-12-11T03:52:35.7407408+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 8V/7RcUoIWeXz6FM7Dg/cA/FhgS18FbshulUXSQc+qIus0Q+P8lWgs1b19fKfsuJO4Fge4wlHoV0MBWJgWQFaWoDyAxTLlsYleELR3U6dJIWnVCnTESJTAOilB1LyevytfWIwKJsYNz0hotLyO5n2fXAOhPR9DoyxnmKiEEd1m4pUE2jSLySFEy+3ryW6ISwhqXBbesPGhJUFCO4p52o+tx8DPePJFDUkJe2lnWuprwaE36ax7mmJGTzbkLIbQwJVllT9CVx3F0q8QxNdaq0SPqGanVuF5So+YC5NSkyx3VT8XHEIsVhPfFZ3ASbBneDbZCLwivD8TovP9H2JgmWbot0hm6KWq2kZG/JiDkoh847mmWwQKhEBNbuSeQQCyCLtaP9Swu5Z1IYLfnIyKgcOdGeeeEGfT+FdwPvx4kRcH2lIIuEyScG2NKjKYfo0IbruVOz2WdNQE5sdAgVPWGpld8nWH8ADLrjF+6vYj35Ooa3v5hVDGeV/PJvsfE/5xWuZoU+rCQgDJuC3YSmHuiRhiqx5fJBJBWzDD6LYRa3kUmhpNwZvWCC3Ha/3k8KdMk4627c9vDK9moSSPe40eYS7ppEBhXhv+b3wfn4do3NS9I+t4Km+2gEfO16jksRlpe2QfGxR3QkXWx1a5I9grE0fyfBvjpk/IJRlNhoZfFeIeSsxrdf27AGKbky8PQpstVlbs7UYumNfxmiarpm7PRuJBoCBJpzvcUmzFm2c4liFzZ3HiBzZCwF8bqlJ9+eGNbSjXHLzFkemyzjQ/6VDWvSEnOfEz949LvLVGxDz+vdJs4=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:36.2220855+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 75129
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 872.1
basePriceNoTax 872.1
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 87.21
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 10
packageID 2597
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 784.89
priceAfterDiscountNoTax 784.89
priceAfterAgentDiscount 784.89
priceAfterAgentDiscountNoTax 784.89
priceAfterClubMemberDiscount 784.89
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 784.89
dayFinalPrice 784.89
dayFinalPriceNoTax 784.89
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2597
parentID 0
name מבצע למקדימים להזמין
description .
shortDescription NULL
startDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
endDate 2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 872.1
basePriceNoTax 872.1
totalPrice 784.89
totalPriceNoTax 784.89
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 51DlxShDl
planCode H/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
27
array
creation 2018-12-11T03:52:35.7407408+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID tMLW5Dx+0mqXz6FM7Dg/cA/FhgS18FbshulUXSQc+qIIioOdJik+AD3Cm2kt7ObL5eOFhVQwC7ltQgc7DYv6HgB9sA7+1zqLTHuKeS8Y2K5dLG4hfHk642T/mKqaH0V8uLF9sV1DVdo0RL8io9lvT3A9uIAwBsQYe52/wUzc+nCmFish0FrNMD7uIOE8cgqVvVT0llDzVuU8OHSczPEaCgzbi7rN32Qpucb3Yt1KFLOGIeLKdmhKqNl7zPiEjJXaUI/5NGG+dKMV3I01jdUBGVgrZB3iubm9z4H1eBjgpnQuzWZ2y/apzSfL4yENi7CdwTFUssbfqkX8nqbnwo6AIKBGB7eWSkR3IkLs/WunCwDuXUVBCVnIFTzd/IMFEBJ8vi+hWBIsqvwEkLIm3QhKEtycL9JmvbQiX58OVXNcxtWJz6yhpHqognQvcp8fKi8oUpISpDJaGa4C+cWfysfN7KkQR09yNeSLhSokr6xB96mVZsjlq2/3+zlqueKbDtf49V9GMDal8CMeE160XxMreaVHHxd2wK3YVXurKV3JOvcCgpVnWe1jCf3oHsUcnh+2EOrCIBPmTPpSoX/QAsFOPo9chq+7zn8nxUVKCGtK1/Hc0NtxenarRGoJAu9ZELcnMyUfqHlDv0FxE1a4rI0+n+IhXHneji7SQfO8TNS6jDFkdPW5vzKFpdxRjT/+OuDvvS2LGyOfIpm90gVCd8To32yQd9vYmgXMnRtSr3hjOYa7SaMTJs8yXEtmxFZhZ6x+0xo+ZDXVkoiuTC285RBnVUu5n2cCbtrXIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:36.2220855+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 75129
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 674.1
basePriceNoTax 674.1
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 67.41
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 10
packageID 2597
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 606.69
priceAfterDiscountNoTax 606.69
priceAfterAgentDiscount 606.69
priceAfterAgentDiscountNoTax 606.69
priceAfterClubMemberDiscount 606.69
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 606.69
dayFinalPrice 606.69
dayFinalPriceNoTax 606.69
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2597
parentID 0
name מבצע למקדימים להזמין
description .
shortDescription NULL
startDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
endDate 2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 674.1
basePriceNoTax 674.1
totalPrice 606.69
totalPriceNoTax 606.69
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 201SupSiSu
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
28
array
creation 2018-12-11T03:52:35.7407408+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID tMLW5Dx+0mqXz6FM7Dg/cA/FhgS18FbshulUXSQc+qKF4r3hA+Pc3j04dLLU+XjZYvpnNNJVyTT7i2Ghr/k/Q3sFQAN99yHrEVaC9yJ0198AFWbCuLnyXiOAvsOJcB/UvPjIRxviSVRti6YuVXcpbA3D6S2Ac0lUm3kU2FCAKgYelR2Iw9lZ7JnPMxNQsMFbntnHSOk+vCRAqVJO6w0iZUaHFcgVvFE3GERn8Zw5F1dOHZnJGft+BWWC6xR5fdv3s0bPn/2VMnm/Heqih3MO4bePNqGsBZi+W2qlHJLlqeRh2acdlSVmiS4uHFZzMiPnKoucs/T+W2QpknPUynQFX3kfCCEdjn9JpvODD7eGg9qrW16n6KyPl9bd4cDbqQH//u2vEOXqfJ0GN73/4P33yBxublOf/cE8A3Z3ktZ1eXk5R42lnk8LvLGeYkQvDVqVp4GvLc0jsHUqovpKWbGJ0Z+oEDHoazQa2m5ez9bY4441a7o0Yjjyi4VuOnMijMoobPqPI9/V3xf6SsD9NG+DVJD9aLv4Ba8mguiG5paAaJLXvDzPY5f7u7/gYGT/YEObjwytR3PGciVEx8LfG5+U7ObCe8g58LJnoqmLhvTYrCk4Zrp41wJ5t4uEWivVaj4HJgJaG5tCyf626DW+czxrdX3BFv++ECRbuqFIryUTfGs0mzELO4JRR6gsDKOcGdp4whS2IK3wUN2nit1IpZ5v7uQyl0+0GTxRvt4oGzjXW0Shobs09UQ56o9D969rw7O2Ad2xy6eNCnUfDbtZxuyRBZfmBHAS3iyrVGxDz+vdJs4=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:36.2220855+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 75129
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 674.1
basePriceNoTax 674.1
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 67.41
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 10
packageID 2597
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 606.69
priceAfterDiscountNoTax 606.69
priceAfterAgentDiscount 606.69
priceAfterAgentDiscountNoTax 606.69
priceAfterClubMemberDiscount 606.69
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 606.69
dayFinalPrice 606.69
dayFinalPriceNoTax 606.69
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2597
parentID 0
name מבצע למקדימים להזמין
description .
shortDescription NULL
startDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
endDate 2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 674.1
basePriceNoTax 674.1
totalPrice 606.69
totalPriceNoTax 606.69
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 161SupSiSu
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
29
array
creation 2018-12-11T03:52:35.7407408+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 8V/7RcUoIWeXz6FM7Dg/cA/FhgS18FbshulUXSQc+qIrTJ1pN3lfJrO3Lyb3HmogKg8DkgLjxtH6HiZstf0WFzHjd+AcLbwhDfjM3aOP/Zq3fuTuhZs2oUjiY1NgUre0lz0LD2aZDGSzmVlbwC02Wf4mcjme/koAgn9Awsh7ws6RREEvWjcf6QmRwGbql56PR7SSyUQ/hZjcAiWKEIxaADAsyZzKsifZvpcrTEDhPgNWbZzOYa1JX21WzVMYyrvDnfd1HMaWvFRhm1yecjMBHwyNpNoMvdJcg0+r6ya3GKtLavFtOuGFN5erx0/8y/Eibc1e5O+JMcB4oBafOAdVe0wYZKsWhtX2n0kh3AUkHoYp4W/DUDnd7iZ6f97pz7CDVF5Rd3Zp1hXsMLlKP7aUYm4KCdqNP4/qyINAzyskkwbiwVw2ztBb5mS3a4UXGEPyD3wmjYXp7c/V85aE9tORBw/XAhZ/turoAtEgKKON0S8dQ7POUbpwnHz2tZUlff3tbzYY1o9Yzi2aHBF1oya0vx4Q0t2/pemJXlnsP83JeB94ZaPMzHM+GbMt3SvrIGlKKUiGTe7voTmBSDsXcG741er1gF6iIxymYhfnwwnCuvAflc56ZZ33rOk8xio40EGXDWRBgwLP/uT94Xc94ulV1ksbKm6o0EelQHkrBzTA/1csTv6K7IVYQjuJ9m9hjiI/l0ijHu3tFy5bHAvVb9kG+dv4fV/T0t87tibhgBEjHgI/q+z99vQ3ghViFEQW3ogXQIGKTzb/5xOhKmVXpdzF/NCfDHHEGrA21KiLNYu7wiU=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:36.2220855+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 75129
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 674.1
basePriceNoTax 674.1
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 67.41
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 10
packageID 2597
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 606.69
priceAfterDiscountNoTax 606.69
priceAfterAgentDiscount 606.69
priceAfterAgentDiscountNoTax 606.69
priceAfterClubMemberDiscount 606.69
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 606.69
dayFinalPrice 606.69
dayFinalPriceNoTax 606.69
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2597
parentID 0
name מבצע למקדימים להזמין
description .
shortDescription NULL
startDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
endDate 2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 674.1
basePriceNoTax 674.1
totalPrice 606.69
totalPriceNoTax 606.69
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 31DlxShDl
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
30
array
creation 2018-12-11T03:52:35.7447413+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 8V/7RcUoIWeXz6FM7Dg/cHDN1bVbV601MLCONy4w1QYCm+ikLzRPsbH0koFZbTKEkRYDfcK44o8r1tSaVP7HJriolCtuD3N9gbLNXtjxc7QEuofx24C1FPhfTP3bPFfgmD9ckhi/zKEi3/Wfbuxy2UXAY5lAldly4JEpU8BOSLU/dqVkq2j87tCxdVFhQNxP3lvS0QP26jU0iEV958Fh4tBFetG7klnph4KmdlLodlksvtDjZkPFk0TwROy3dZVSTjpdgEZ2/wYA5dr6OABgWOf2s+d2k63MbEjFPyBxHL4Z0iUjwksiq6dxS6112j/r4pMJxFKR/riX3isP00ZUZ/0bjZQg145winsyILmkHXo7Fr5lSS7wjQ5JKAas1kO1V/Y5ypyY7SEGm2hB4AAEeF5l3fyyH3uIjI2wKRiFor12XLWpFTK9imi/KSr1PeZOs829qIyyN/NojnRlbV+WqltUOc17QnjIGjCn02QSrsnS/kXdJje33E8tbVvDzIr6e9Xk0Z5Sxq1Hfpkz49PAiacZOW9IzuhqhOvSv36xNwRHOduSS62FvuFnC9sjVSSXOPjOVlfz+sUofTMUoRt8m/tPnbT3iViyr9kiLo2HyuZLP7dSCDdhCaSvHJGCwqxd+e6mY/1XJ8H9O/3phJwfcLvt44c6jaJBQhLks1O8qcVjK2G36l8BoTgJX6KuQ3k8VXULdagD7PmpNugeRCQVQVKd07g3279mGlIVsMgZk+M7KseF3kg5jOoQHMTvlghlo54dbi1y0ePKoNwFmONIZSaqQtKSuRrR1KiLNYu7wiU=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:36.2220855+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 75129
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 584.1
basePriceNoTax 584.1
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 58.41
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 10
packageID 2597
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 525.69
priceAfterDiscountNoTax 525.69
priceAfterAgentDiscount 525.69
priceAfterAgentDiscountNoTax 525.69
priceAfterClubMemberDiscount 525.69
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 525.69
dayFinalPrice 525.69
dayFinalPriceNoTax 525.69
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2597
parentID 0
name מבצע למקדימים להזמין
description .
shortDescription NULL
startDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
endDate 2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 584.1
basePriceNoTax 584.1
totalPrice 525.69
totalPriceNoTax 525.69
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 51DlxShDl
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
31
array
creation 2018-12-11T03:52:35.7447413+02:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID sNXz9GhYNneXz6FM7Dg/cAk0uMIN8jPLhulUXSQc+qL5Q+gK8gwXX3tyYBxAUsHOmDrGvQwm9R9fGnIn3lFTn4r6el9j6SBv+BPM+MUqjhTWgNvnvKbDPlUpHtHlzHwSQ3SiO3cQdoFh0vWcdiAVpXpnCI8VpCkne52/wUzc+nCVjTFvPVaVeDCGZjMd0twtvmog+kcBHS32dezkDd5Co99t667IZWTvn5nhQaWkSyRGs4ytr/Ia32HcFo9U64PBLxM0SlKUhFTnQpyJv4c0OA65KNb7eISg9J10q8C4WoCYD4N7bqmnLx9RcJEOTORRE9b680uZMUtZFeFnxtMLZNLXw/GZTS23nx9FPgSR+maAmwb85Av7YlFqpOuc0lKtvIK+vFbw/VjfLYoWxqJomKtD49/3OD0LilQXxV/FwmRa8PaYo4NYTeSR6PiXuN9ZdcMdaKQa0l0yMWPOGhdrgQV5CiFk2UKIKtF0PJPsfKrY+IfJAqzNYxAIc70RXgUzJ8PSlfk/JEWiFm3vaBUy6uSDFZ+cs8CCD3AseJCl9shhtO09Ewvm2don1EsGPoD5bgbvnwhE7BhZsXofBBiCPDoJPXv3CQE7nvCKyRBUM/Io9LiqHtutL190YDw59Ar5Sh/a4/JSzZhvD8RZH7U7GaEh8QAhR7bJNGsRThYKpws8oxEqG9uf7BAh73pX0SG3oGPv0jtvygCrm+Vq2H+GyfN9HRQ3rCX7N4ZRacpNcSMAr5yr1s1uwQE2R1MqMHmP/w5L0PJdr34kjMOx5ggH+zLckmM58lYxMMJngI5CLOAiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2018-12-11T03:52:36.2220855+02:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 75129
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 1097.1
basePriceNoTax 1097.1
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 109.71
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 10
packageID 2597
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 987.39
priceAfterDiscountNoTax 987.39
priceAfterAgentDiscount 987.39
priceAfterAgentDiscountNoTax 987.39
priceAfterClubMemberDiscount 987.39
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 987.39
dayFinalPrice 987.39
dayFinalPriceNoTax 987.39
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10173
packageID 2597
parentID 0
name מבצע למקדימים להזמין
description .
shortDescription NULL
startDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
endDate 2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 1097.1
basePriceNoTax 1097.1
totalPrice 987.39
totalPriceNoTax 987.39
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 181DlxShDl
planCode H/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
roomsAvailability
array
roomAvailabiltyList
array
0
array
hotelID 10173
fromDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
toDate 2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00
adults 2
children 0
isLocal TRUE
customerID 353
priceCodeGroupID 37280
cachedCustomerID 145
infants 0
clerkKey NULL
roomPriceList
array
0
array
creation 2018-12-11T00:58:31.3720600+02:00
roomCategory 51DlxShDl
priceCode HSiteNIS
planCode H/B
totalPrice 872.1
totalPriceNoTax 872.1
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID VHn10a3qoXiXz6FM7Dg/cM8rmRgVSsiiuCFiN/8GsRpB7ya/gxSmHjxU86fg+/gZ/i38WJeaIBmIoLdH95lN2Qxu+6HddAMeufWzkM3jJVW8pIp3eKzpKu0XhDAFJa5snaMFp8fB5tMEr8RICcEEgGjgBm8ekahVFo2sqZ4EO8/djC7kxEsPz3BztgBNZ8yEEqnWdqJQR/nCfr0euvVKmp/ewTFodV2cuvSxzOz5sixV7IpDqkH8N+ZYURrj5JVUKM6UQxWrDPzQqQFd1ntlY3DMjTeyXqGABOpBq2Qv07fourJggQk/JIatQnxdLQIScnmijGoOMR67ZbYmWWT7hsDNZrOQaOaXTt+0WVQ8LIHu7ELV95jn+Z7lZNr9OBOGooBpB5CP4el6QhCBb38V5MLM2z+Hsv98XlulubVq6AWh9xGMBc4hs6/N9bu3q1W1AwXNBMLoMnSG3O28l18F53cCPsc8LFjgDZTM3rBWL1CISGSmXV14FK4tkgHddcM6RqhVDW/BIxogeapuW2eSVc/7A55zrXJ42QvIbSi8fPN1vXUwNQohqwhQ+lWaD6Owx80H6V//MXdiQrd1z7EVgOpWwuCPjU1ULdRxlIfI3PNdFv49pyEfsuwml6N1Kqmj43KIXRbFvoFIIr0s4Zc8/vh/ESg8e428ZJY68Rvh+OeAVvYfgP9a6g33QK25jbslzSzdmFfA329Iqf4EqI+TzDxqtcjX2gBaPubnDgsvevwiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1714438+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 872.1
basePriceNoTax 872.1
availableRooms 5
priceAfterDiscount 872.1
priceAfterDiscountNoTax 872.1
priceAfterInternetDiscount 872.1
priceAfterInternetDiscountNoTax 872.1
priceAfterAddOnDiscount 872.1
priceAfterAddOnDiscountNoTax 872.1
priceAfterClubMemberDiscount 872.1
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 872.1
dayFinalPrice 872.1
dayFinalPriceNoTax 872.1
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
1
array
creation 2018-12-11T00:58:31.3800683+02:00
roomCategory 51DlxShDl
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 551.65
totalPriceNoTax 551.65
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID zZ4afc307r6Xz6FM7Dg/cM8rmRgVSsiiNHtpQB/vJX7lGvOSj+8yanTca8w9C41E2RlWqdiQs4MbvzpSdx0wbByNyVkqGXKocNzR7zPtlJMPa6hqPbqH0gTI6/GhBYPPAGWoyfm//3DnGU7K225R5lC952mbMf/AQZyPm39m31eU33KHOAzsVFz0V1OpzoEmo9aGrx/yeWLZ1iT1/xuasOtZvnMVnvk2qr4oeTyqlNHKXVx6d2JejaVWHw5HX4EimI+she/i6HeGQYFn/l/KGlGP8on3YHQrlVJJTg5khY+lwyWZGav7Qb8iKY6S4wkE1YGDjhPdyieFMEMffoqDVNHRr17voO8i4fjDzKAmCUe5hkZEUDjJ8XDKzjADrRSDNu7sEI2WPZGhohEsF2msqw+z9CAdt8Z+wAVH1UklTAodGXAQcZElJZMDyf+m//UkWKSIDYl7ZjJ+AliQifhzEo6c/KgC9nX0P50NeMLAWT7Rj5El/wRn8hoCwJ/o5w0WR0q/hxAReiu+Pl+9AMaY4zHAGK+2CcU9QKex6m9vL3gAwd9Xi02G8p0Av2EAFamiTnxv7EIn51dva+Wvavm0gMVe5u0UZyW08Z8yrsvsqLhMvXwQV292SnTGDNyIXWODgkg7ngqY87R+/QAr5vda8kAhAyhWV3itBw56RzgnapQ0TPit8KlDg0TtTebNOuSgSkNVHus4AJ/rPpVVmFnr9O2G5J90zc7kzVcCXp6coIJZmM5lA8bRiRszCCsvwsVVVGxDz+vdJs4=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1714438+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 551.65
basePriceNoTax 551.65
availableRooms 5
priceAfterDiscount 551.65
priceAfterDiscountNoTax 551.65
priceAfterInternetDiscount 551.65
priceAfterInternetDiscountNoTax 551.65
priceAfterAddOnDiscount 551.65
priceAfterAddOnDiscountNoTax 551.65
priceAfterClubMemberDiscount 551.65
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 551.65
dayFinalPrice 551.65
dayFinalPriceNoTax 551.65
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
2
array
creation 2018-12-11T00:58:31.3880557+02:00
roomCategory 71RoyalRo
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 4950
totalPriceNoTax 4950
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID m0BzTi3Xzw2Xz6FM7Dg/cG2CqOAq3rj5XwGqMICJjUB5sY9EmEpaV2uaUJWrUQHodacd9Code6jV2OcJ9lu7GJF5WNnZcvpkbce2D3gqDn//9IY5LkJWxVwpiHpFqfbVcDk/Hvl8dWxx06876twzT26YZEZdJJDDN7vc/WrUxB0EF9gLAE4kXU+QLm2TOAas9Owl8gdLhz8s0ip4SQrI3qf9WN0rrRZpCUjYHQMUm0JPaaNBJdPmYUX8Uq1UUOhW90kkFbotpzzbKXoYWG/qjR6UeUwuBJ/q/4loCwj6qhbei4cDlH/97+9L7khdHfGGfMmyGjpZ43ejRFapb1o1RNp0a1yTRfjLXIEjHPaC/+IH/A6rUc9vzY5xo75OfTeZV3zwCU3xQJ7VkA8qN+4A3onAIVYmkxH/pV6KV6Of9wXPU/17mwHy2hksI3sn9KTHd4Cvji0WzjJy9tlzd93be1tKgeR7Mqm5sLKGRx2ZRfweJkSG/AWcZnhySNn2C/BtcTe6+sp4EO2HpXa7sjrZaT8iI5jqcATQQvzGiLA3WK3aBNMjsYbPjPi3Ag+pCXXOKEjXv3ERYXMbpggeYN3eJjTaujycklngMqD8n3RAfWsI/kKB8o5CfsXMjB2pTZi3ZQApq5j3Xcd/JHKVw/sVLr/pTcMUxPOQIU36S+spfZI0F24MGLBKHQGiO1uT6vIAX9QemAKREYk1G5Wy9L34ruTNT+6HedG3KpFiTnmejuEiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1714438+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 4950
basePriceNoTax 4950
availableRooms 4
priceAfterDiscount 4950
priceAfterDiscountNoTax 4950
priceAfterInternetDiscount 4950
priceAfterInternetDiscountNoTax 4950
priceAfterAddOnDiscount 4950
priceAfterAddOnDiscountNoTax 4950
priceAfterClubMemberDiscount 4950
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 4950
dayFinalPrice 4950
dayFinalPriceNoTax 4950
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
3
array
creation 2018-12-11T00:58:31.3920538+02:00
roomCategory 71RoyalRo
priceCode HSiteNIS
planCode H/B
totalPrice 5238
totalPriceNoTax 5238
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID m0BzTi3Xzw2Xz6FM7Dg/cA/FhgS18FbshulUXSQc+qK/kxs9QWWWk2OvbmDvz1K6oXebo9HxY3CSTrDW8gyphj/NVtvMQCUvtZH97u9kQFNLwN3chgTSYDMR6wW7lgCxjL/6Po8AYhxGRVr2CFChS5QdH0fenwqXfqTmd/o9IbW7bVE8CefnWcG3+IVUD9eQ0EAmdOTVH+lc7KciVeEwTIFXP2izfOnDwj+MEXfmHAR3RcwlvJPfEwHRBVwZQEMsRdpX0b7SqHKfs1ZhZJ3Q23DgQzJIH1U4wipW/ql9HxphYWa3im2Jg4tMRyU1+tyr88ITiyKV4x8hYNK3FIfJaabAB4id4bD2LD4xoVZaDTE/K3ob51OQrhwRkBBk/5KxCEiTOf/IwpOBXO8HtuL7jweDDy2DYMgqU+qtWiWQ5VW3Vml52l/PVGAK0lDoRegfy8o8V8S+taeY/P/NCQM1Kv7tG2fmxGxgcnfuU4IxdKz3QoYRmcCXQjlxTNO4Ft9h7C3gBwks8opuUHSRdFt59xwcwfOMy3PXSXYj0356GwqEd/OfrRUSRIhOzUpzfur+G7nio0Tcy9uqJFb0aGLny6lwrSVw7HWFIyZM87k2o7kNN3qTWcJ9pe4zho4hPwEj0xF6LdxBjTCG+0bbqnZIh/swbyBdCqVU/kUl3p0vDFWGYadOjqyow55pEF+jXhG8bz6k527XbbtlY0VHJXF1/mGm1aPMr6ibPndC4CQ948kiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1754083+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 5238
basePriceNoTax 5238
availableRooms 4
priceAfterDiscount 5238
priceAfterDiscountNoTax 5238
priceAfterInternetDiscount 5238
priceAfterInternetDiscountNoTax 5238
priceAfterAddOnDiscount 5238
priceAfterAddOnDiscountNoTax 5238
priceAfterClubMemberDiscount 5238
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 5238
dayFinalPrice 5238
dayFinalPriceNoTax 5238
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
4
array
creation 2018-12-11T00:58:31.4000594+02:00
roomCategory 71RoyalRo
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 4675
totalPriceNoTax 4675
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID m0BzTi3Xzw2Xz6FM7Dg/cG2CqOAq3rj5UBHRBlCW4evbHtyBaj/Z+n0F/My5eV0dEkezGxb6/kZHOxoMyL/5MRFLkuqiXbH3yUARLU9+y+NycELIGjyZEMLWmGyiXje1vNTNCWlY6wV5mhoyNwvrI/PwWGSCMYgnYtiTbH1Sca1MxKVRhfNlvfo9Y+7r18BmW05fn9h7JyR2HzFYWm4siu/3E3L5/xu3ftLuPW2OACkUT8kK9Kk5TgW6Ra81GPCt8mDtioOJW7e9WqOQ1hHbAr6UDh44eBJ0ZAihVDFQqGZC2etvu/+GSwJmytduXZW0mOLGjJSUCydPOhWwgY+NIL52XB5A73mIfrpHdlty8yqnmJu5vxFYoJP9ZHvElo+l4GJXW7xfTfuXVLSXXDP7loGuZ3d+V1bfc28jPSBbu9b4aJkPV2GwgyLJd42RgRP2H/LUkhe8Sl/r2nSrlWZXf1kQbU3R/DVPB2BNpzHJawZtgHiFil0THVXaKCyD0OjXzYIPAuadlhk7/8dWRHKLwF934FD0MsHbU8LBUb483mCjIxcEMGKtB8EiwoFlxiy6RcN1dLYbjLeGyenEfmDZIIpT5f7hLdEpCAbIsVwVs37YOCo+FCXWnovYEP+Oj3QO2eODFPGhhgKisnhlaVd6g37a3LaUM0tdY49ff1128DpnmrrO7wPtfok5c3CoqwVWvDdeE5QcjwWCCURwWoQQ4ko3hjZjtkuODvcT0Vn61qoMFDGqWWLXDlDI+zfB9dRX1KiLNYu7wiU=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1754083+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 4675
basePriceNoTax 4675
availableRooms 4
priceAfterDiscount 4675
priceAfterDiscountNoTax 4675
priceAfterInternetDiscount 4675
priceAfterInternetDiscountNoTax 4675
priceAfterAddOnDiscount 4675
priceAfterAddOnDiscountNoTax 4675
priceAfterClubMemberDiscount 4675
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 4675
dayFinalPrice 4675
dayFinalPriceNoTax 4675
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
5
array
creation 2018-12-11T00:58:31.4040611+02:00
roomCategory 71RoyalRo
priceCode סחלב
planCode H/B
totalPrice 4947
totalPriceNoTax 4947
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID m0BzTi3Xzw2Xz6FM7Dg/cGXIWd1LOyxUrwOykqJ8X2I5QXAFpOR7GP6EWOCiDCQQJQefRwbk8qcfRclnCVy6iQvjFL9UyIpdQuHJqGNruZZ0biwlq1jnEIOTlCg0/jmCtc21Kfss1CmogjAZ8BdaS+9emKrKvpk3WVz8fNq45isC8DGkhp3I61BodGZC9GuFpg7/CW5tKMFDOdccBCt0YdQapCUmwfs3PFiP27VWBJagcTYb0J2tmGij04SDBq2Ld/TrZXOEMV5UpXML0NMNaC2TbL5m2qF9bdy7NaxSEsHBqNZLbzvZyW99EJJMQ3XxfL1G4Q47Ykf0FRS3562wATX1/UjtGKJN3vDWJuzdoByd87AvSCEX6/mANZqZL6UunAOQLLHiu0gvHsyAIMcA1eVE7WvyaFeh9Dw6Ss839xcSO3REz/0lEUSA4CYqDeD9UX3zmdMlYhKwFnoZ6UpO4XrwjyuCD40gJUFbQYH6aeaATHBmXvy7CJIeS7VTUJ2c2FqfYnnQJ5QW0ItGlrVORn+K8vDb+ayGwN1k6wuqYEVnVGSyOze3j+LptlFj6uCprYr6/9Ou/KN0aLBUavbBHUSdbsQV7EmMspGkARmO3iNqi9rBsW1ZchFIKu6KTTbgQ2Kw5x1lO9MECvT4+pg6S9Nw8AtQ4fcByzFS2qtggRSPhHqZuyvlRHrxbidAkkGRPxxHi1eGmzX053kjHFnCPCiVAIjCjIiVR5KxwRVG6XxpZl8236MAspKfNewMTx651KiLNYu7wiU=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1754083+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 4947
basePriceNoTax 4947
availableRooms 4
priceAfterDiscount 4947
priceAfterDiscountNoTax 4947
priceAfterInternetDiscount 4947
priceAfterInternetDiscountNoTax 4947
priceAfterAddOnDiscount 4947
priceAfterAddOnDiscountNoTax 4947
priceAfterClubMemberDiscount 4947
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 4947
dayFinalPrice 4947
dayFinalPriceNoTax 4947
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
6
array
creation 2018-12-11T00:58:31.4120536+02:00
roomCategory 81SuperSu
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 449.1
totalPriceNoTax 449.1
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID VHn10a3qoXiXz6FM7Dg/cGEbo/KJT9Q0oFJgxznGur7bnJeZQZFAVeoc+LMEQI8lrcmlErMGDoycKZYipKPIqJP1G1sgTHOI8MtUBWYjE2ihKLaZus0dnbwSFa1e7psje2VBNSWQvcQ4iykaF+5AxIHceJ15fdSKfXuUSj/Kk8QwK1nd4NTfgMro0FRp3CT3/8GQjbhBRosmcbC0BXZ9Y0Vhr34KKI1T93IG7fyFug6m/n5WQ2Vk5gDB59O/HXyVQKMap+nfhUS3DmQJW+J4WRk1KoFDXO47pZpLp9+E7oV04nfXdRyXresaxH+piB7y0M8SUHfVYtsK6ALMGRyfr1bGAF8f+ecBFw/PZRfiYMtMhk4kGKonVMzEGtOTmKO7W+d9eaLk/yiSGIPZACBfp7PBQ9V2+G7RiEvykQ1mz/L27FTze+H/gjhc1WGZY7Zjg1zuYLBFRJ+m/mBnhytRyl34EjJfiOQVBFTkB/L6o6AcK0rLNPOWNyy6u61wsRZC4ju2kN3kfY+JmdtlP44TXD/83aim98mPLvNRHUrZ1OwY88Iyrpt/C6as/GewbC17xBZ0sw9delihF4zhzpmqwBZo8Yf0xaJK/AeB2XhE6dt25VXm4gsWZ/cMoHt7RrlF5Eg6vYcedqufXAU94RyFSG/r/1oOFKLZDv4iA76fBZkfDd41MT2lpnPFxaIoeELMiMa3daEp1lRdqld/ma0j54GZghLvHwJWAy/saVaivpEiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1754083+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 449.1
basePriceNoTax 449.1
availableRooms 5
priceAfterDiscount 449.1
priceAfterDiscountNoTax 449.1
priceAfterInternetDiscount 449.1
priceAfterInternetDiscountNoTax 449.1
priceAfterAddOnDiscount 449.1
priceAfterAddOnDiscountNoTax 449.1
priceAfterClubMemberDiscount 449.1
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 449.1
dayFinalPrice 449.1
dayFinalPriceNoTax 449.1
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
7
array
creation 2018-12-11T00:58:31.4160575+02:00
roomCategory 81SuperSu
priceCode HSiteNIS
planCode H/B
totalPrice 737.1
totalPriceNoTax 737.1
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID VHn10a3qoXiXz6FM7Dg/cA/FhgS18Fbs67z0xAC3vQxHAZMpSkO8Lj0jZF4kyD12hXQo/72/DAL0k8pJ7DgNGAR6lvGhG1+SaTzl5bqmRLYstTMXUQ1lx6Pin6Hc4xXFgQbfcpZVT3dfYx1HpOGLCJq7n1r6WQqxA15Ju3P8UV+WxL0zdHkzds2fOassdxRZ+yNgR8UnB5e9ohSW82QDUa8IIGPru4xfDVt1d7SDZiYahR0iLks7dhv6SV6Mj3aVctwGE9LTgAo79KlBESA2mhA73PLsy7AKkYEsj4WQV04VAOxA0UjSlL5YM7NtVE4KahKMTt+wkSS9Ves0+KNGd8kS6ZWdtERFGkuztjtIN/ic8Qz3Lk2RUEYb+Wjs2h7z3VluFd03LLl2Uf3YxUy31k0qOd97oS9OMqme1E9dUd7om2csxspb5rOjjuy4bcrIllUIlflclDdYd5o8fNsom1nH6kqAhuZnVWWsmb3qpxesNQydGFiQY8ZWBtMoZ/2vgnA7bLIrIPja4wGzmbwClxYLfAXEwTS2fDbeL+2rjnUmovzVCaTaZpBDUtJNxJD8dWqt1WA0DCNVvbmzSbU3RuyWppVM87+3Tp7L1BDGCsjVRX2rFYiQu+ngTg0o8j59Mnti39/loQ2MlX1MpFFstRvWnCbeASAlkXIdBPl+rTFGWvR6udx6WRkQaLJPgliQctCPRv0Dq7of7DeIR8/F5h70r/Er10OxAy/saVaivpEiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1754083+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 737.1
basePriceNoTax 737.1
availableRooms 5
priceAfterDiscount 737.1
priceAfterDiscountNoTax 737.1
priceAfterInternetDiscount 737.1
priceAfterInternetDiscountNoTax 737.1
priceAfterAddOnDiscount 737.1
priceAfterAddOnDiscountNoTax 737.1
priceAfterClubMemberDiscount 737.1
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 737.1
dayFinalPrice 737.1
dayFinalPriceNoTax 737.1
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
8
array
creation 2018-12-11T00:58:31.4200524+02:00
roomCategory 81SuperSu
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 424.15
totalPriceNoTax 424.15
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID zZ4afc307r6Xz6FM7Dg/cGEbo/KJT9Q0oFJgxznGur6+oA+zeMm3uKvdRuS40rgRvdrcC/F4/Zd3AvO0FL96cmh0OLbqJ16h3HHGcwom8CyEjXH/BSY0F07ThPbccA30eJRZNcSg7g+heYSD7Ab3apx2hjgiU6GLdc3a3rCF+50ElIHP6xrX7x7z0W7IYByb1fXYVZbEwV/4zA5DfZAoXAK43UtLJ8VEA2PJ2VupR2PzxH2em2JQtC7dvu2S0H1UV9JqbU92nPu7i9vGSGgOCGfTiUL3gcfri91abjfmRD/VDdJS7rDIl7dwLTOgmImNEdw9vVY0oWDXT9EeV4kKREI5DeygVmfMXHYrbfKlShPdg13NNMQsh3Q1YL7in+w+0QwnlrrK36PhoA3ttNjhW3LpTvwzMbL9sl4J6k/CB8yjB/i6KLZixwM2OItrus4hm2/fL9Ria9I00Ju8wUh1kb7pHboc0usCTy+rz4X2jgmnt65RFxHrCplJOnvYTyueCLhqd33t/ev6OQpEpHChhiZLLxKALyBlsrK7/qETEU5m42y/FhS0+5iLxDe5zj0qSVsZJa1ITvmhVW4YY/1e6v85sJAbf/kxf/HRwXpqnkpBv/eV/Q9ncBTGVp4YxFa4SsXP1dvcsqpjpieO92CmlgVE/wdd8wrf7L6YbxswVCjtM+WvmSaXYKH9ZLqCNIxXDfIwvyIsoKID7UHWfI/Yc/qmSRVh7g1J/x4QtqfKa3Ef8VgXRDKvPsVNtBLoMciP
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1754083+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 424.15
basePriceNoTax 424.15
availableRooms 5
priceAfterDiscount 424.15
priceAfterDiscountNoTax 424.15
priceAfterInternetDiscount 424.15
priceAfterInternetDiscountNoTax 424.15
priceAfterAddOnDiscount 424.15
priceAfterAddOnDiscountNoTax 424.15
priceAfterClubMemberDiscount 424.15
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 424.15
dayFinalPrice 424.15
dayFinalPriceNoTax 424.15
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
9
array
creation 2018-12-11T00:58:31.4280544+02:00
roomCategory 81SuperSu
priceCode סחלב
planCode H/B
totalPrice 696.15
totalPriceNoTax 696.15
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID zZ4afc307r6Xz6FM7Dg/cGEbo/KJT9Q0oFJgxznGur6fJy03UNtm5eak+O+hyVCRAXbYWrwNOjw+EAX7Pb1j7EPaUaZ3rkMu8EgRjiB3LkQ87ScXvwClcr2tpMEVkKU1ej520TeOU2L/0tKRGvp2jDdvIiWvEh92biBa3QGW5yJ8HU6EV5mvBG2gRC7UKwEPfOuw0AO3RlJ6sG3pz6VEiAL3dzNZ/c6YF+3VfLHCzrXyErVE1jCEjX4XNmlb2O3qjPCDnK/CR9lNRk9IIpgn2DNSb/n6BHmFDN83mKBFMz/B2YweabOxX2tq093Qc2VWbAS2O+YUjrHhOHuVFZOIbrdHwGOyHojkjUYv1SRkhZpWJF49Fb2D8C0v5rlIDCqbyp0VOD1RaFOwV/JnwS4gYDW38ppm8+TeXvk05PvRh/GL4ATz8CCTWOMppwPNhE7Nb0vFizmPxUOgWjfUPD1PYjcuKWSzGe5dDAuudWBMlbzG9voEaJA+d4aOUG+e44ceAdcY5jO/OYODnpLPlTSbqbgjWfwFuC/L1JhtiRwmUeqMk50ilcYlGFK/v/WdqX1irqfcdBciWs8lm4CBwe6PlPmKIr82s9HiFQHMCicehP+NAPKYgZpD6bvGXpNY+ZR4CaAq08yLP16YQNidCG7zqPPLELGVWArdXZ6oDzxZRQA9tFNZ3WsFyadF0Txs1cVAQmhi394oRkGwN/NIVTKsaRpMx6qAHS4xgZplNkXcRKxsrVjfE7J1HtJyaccYEGtnIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1754083+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 696.15
basePriceNoTax 696.15
availableRooms 5
priceAfterDiscount 696.15
priceAfterDiscountNoTax 696.15
priceAfterInternetDiscount 696.15
priceAfterInternetDiscountNoTax 696.15
priceAfterAddOnDiscount 696.15
priceAfterAddOnDiscountNoTax 696.15
priceAfterClubMemberDiscount 696.15
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 696.15
dayFinalPrice 696.15
dayFinalPriceNoTax 696.15
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
10
array
creation 2018-12-11T00:58:31.4320556+02:00
roomCategory 91SupFaSu
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 539.1
totalPriceNoTax 539.1
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID VHn10a3qoXiXz6FM7Dg/cG2CqOAq3rj5XwGqMICJjUCkcD7Q6276lO3ax/Vr4DqIejnlsrX+Mti4ubvKL2PdJ2qGDMrJ5bolhYNBWxK4Auo3lDo7NGsbmtRsx6OrWdlUQRdLZddPnXSeOBbdexoVq466AH7ExnVDvAL7ZcsuN4YQJcy+rBBwCDxh0xJ1tPWU2N3Q+dm3hd0EFLP0hPVkSpxMM3N0KekEZ8Zh1aDJ+DMZ4hAHv4Ze6eQ7B6jkmOJwG2QZ+DHuMa45yyNG96NVe4/FSFyDFb9pbIatfirzqvCQitU8IIG3mMfbVD42Iig2T/QL47HEAAF+00S9fxogfYUvDMXDwCELtFnYDgQ0sHrcDKAnLm6+KbiVQaZBOQOlwPlIMloJhoBt/fiDpMkUpDeilCv+WPA3QMWuytG00CnHKjQn15c2lnmglQ57E0me81r9zpgDQPRUlqJ0ItID+WBbWaw7QTz2MWad+MpM94BQ6g7jpHrHeRxRvFP+1eBMpreOXVhB8XQR1tkmSddoZrea1VI81MMJgzb/k6J1d51T5Mo7mmxWrXcLFfxAHNmokPZ0Sbwyj8sjQF15em1xRiKjBNRC9u82Ev5PXIAuxFxCbx+lU0JIO88NK37VT/lvqO2FcdTxKJf5pWZdEm7NV0hLGKP2evVxUOMrNSu0i/W/3VSoOnPqgHnvqMdjv/KBQj6/rHYQnNDYLENjQHe2YhcGeNN27vzXFC1ybYmkBekiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1754083+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 539.1
basePriceNoTax 539.1
availableRooms 5
priceAfterDiscount 539.1
priceAfterDiscountNoTax 539.1
priceAfterInternetDiscount 539.1
priceAfterInternetDiscountNoTax 539.1
priceAfterAddOnDiscount 539.1
priceAfterAddOnDiscountNoTax 539.1
priceAfterClubMemberDiscount 539.1
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 539.1
dayFinalPrice 539.1
dayFinalPriceNoTax 539.1
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
11
array
creation 2018-12-11T00:58:31.4360558+02:00
roomCategory 91SupFaSu
priceCode HSiteNIS
planCode H/B
totalPrice 827.1
totalPriceNoTax 827.1
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID VHn10a3qoXiXz6FM7Dg/cG2CqOAq3rj5XwGqMICJjUDkBSsiHGoqH35Bc5+18zmV68PHmo0wquDUeavcnIJOvsYN8OXAgXnGtjkARO2r9MQFEoOP5S2uzDMYldJEg4yil/uXivpEl+demh3dsmPQMa14+Ls12fEgNV7sxLpsWwWEUNXhhmtY8jAW3jFoWgMnCwQ0tj/vZstgyTePavYTMw0GfZV1+PpAloDx/cZhx+BhZakuxxuyHDShyZo7xAjHwxw5JkxqTrQWNTLmlUIpZ2dozp9NMv3bqJ1Kq31xLUzKHzmCFS0acMoatOcawKH63ZsmZueoBMD5me8JxxGwkRbh7hFqRc872Vdel6vYyi1a8aYgcieArxOucg9JkLLBP1axsxbUA2GcyM5HwOyv6jK7kmL78NIhcO54e8d2NzdET5GvAwqkT1mqaOz3qkeizEqdfOSngRh4zLid6mSePUi4UfI5YIEmVWQB5ccT9LgL2P+PlH4J0Ns3t5t8n4Vw85fLTSi6N99BcBjLf4Qdhww9urQJHLefHNqb2ADXNk73MKXCDSZJRw5nO+7HRMPyj3wJRCpr5huOwZN1fSQL09xL3tutocQ4AJvvG0VnpDWcfovBIR49WQwUZNA8XqzQqRXcLmPbi2VpQ7emwjVnxYffC9VoXJ+bAEr852/DQ9+MQ7yMbgJwH+saKM5+OqWF7ziw75B/DFPq7jTtmV/GDbbz5hMqiWLYJVFNhjo0D/o=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1793973+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 827.1
basePriceNoTax 827.1
availableRooms 5
priceAfterDiscount 827.1
priceAfterDiscountNoTax 827.1
priceAfterInternetDiscount 827.1
priceAfterInternetDiscountNoTax 827.1
priceAfterAddOnDiscount 827.1
priceAfterAddOnDiscountNoTax 827.1
priceAfterClubMemberDiscount 827.1
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 827.1
dayFinalPrice 827.1
dayFinalPriceNoTax 827.1
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
12
array
creation 2018-12-11T00:58:31.4440531+02:00
roomCategory 91SupFaSu
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 509.15
totalPriceNoTax 509.15
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID zZ4afc307r6Xz6FM7Dg/cGEbo/KJT9Q0oFJgxznGur7tO2Bz2vuNasUDB2CpyrYFtXbZoHMOo0U2jMYIo7PMnqo5kRbQhN4GB/sRZ0iMfnkEd4F1egWlPwFg+p9jHYirVjAFfdnf7V7N8Xvgow9f6w8TAO+kwXdZJjf30zP2wS5XizdFZ94RTH5KpHyDRz/1xauvDuVLMMUpsCZ3PH5Pk2L4esnCCwj9ERSsqTknNVmaTMdD1Kuxxr4svPQGp0m6S2elxTa4UbdrypEwcEz8i1pIb3yDsyCFnED1WW8PpvmoZIq4TO2AiARc5kJ7WBLX801KCCfrzrZ4pkf/L8T+b4Wf2So7Uacj93yxJNR5ZxE4PklQKlzGXCRj41onb/koSgLXP6r6rXt5i0GHlyBkwKSBcHO3ukaS0lC7d8eZYRVhwGK72TdOdc+TDW2Y4veohx2RxCrEO1GqMqF/AOOpRhBCPQulRMgrQ3MOqUdZEGINEskIFHqcB8/TYaSg7oF40+StPNwTb7Yn2fcg3M984H57dTCqDLl/TyZx7o0NobnCR2Aq4z3T1OIlZXr3AE3VQFOPfUJg/utcvlBjaGcVsdUgrcj/TSmLhzBgoTQSrP2jttXbh96mxydV4IHCVnTG8+/vmvbLmtVJNYakvvibQBqSst13C+yrhzkLVfbUvKf9Zj2nPzxH4Vxa/B2WUL5c/AZLZFruoMLZPak/1S032wlDuU2UI8qJTNDEMT/XzOsK+C7tqgxKlDGtfIAm/wSMIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1793973+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 509.15
basePriceNoTax 509.15
availableRooms 5
priceAfterDiscount 509.15
priceAfterDiscountNoTax 509.15
priceAfterInternetDiscount 509.15
priceAfterInternetDiscountNoTax 509.15
priceAfterAddOnDiscount 509.15
priceAfterAddOnDiscountNoTax 509.15
priceAfterClubMemberDiscount 509.15
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 509.15
dayFinalPrice 509.15
dayFinalPriceNoTax 509.15
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
13
array
creation 2018-12-11T00:58:31.4480584+02:00
roomCategory 91SupFaSu
priceCode סחלב
planCode H/B
totalPrice 781.15
totalPriceNoTax 781.15
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID zZ4afc307r6Xz6FM7Dg/cG2CqOAq3rj5UBHRBlCW4euO8lQ0JXjA4bfneFFymWn7YfZGM64rF8TSat+B9S9JDRsuz5rKde2dzXhYDiC8v6fRpUMo36Iro6VGQOTu7Esq8m5NEyYgCv4Ni075BNcL15TtzlXcK+YdLec4aBzWDq1DJrBFSD39S6QKNLMMi69Oh24GP7Q6PwCgWqEJv4khlEQ8A0+2GSNLzo3RzvOTvOHEH+Gm0Lc9QHqYeKpvTabfd95wuN1LZ/dtIsQ3i6zzfPCCZltOS5cz1kds2ijzKyjwcnfOskrkSuwh+hij5N0LLTqSCC+6uhizWcrULyJfhxK3adZW5608FqQq5WFaHtqz0rPkB/wawLJTbUFEDJmHWmeIMEnGkL+/easgOQnpZ74c5BbB2YBgrGxBgkiV8FxFzZxALJsgjQ/47RIlvO9OjutIcy1aZ2kn64sLYNYAU1vXUPweXMCcIsWnXBO7cMQKvnzZkIv19YI7bBVxqOuaYL76nXG5FqLXdYtr1EOTipCw7SKqdAw09m5fwDCEUG//8BdPmOBPS4cbfDOlO/CXCosaxtPiqnoJ16vwE94wl8qDG+Lcbi3Je+3rhzPiA35fnYiO4tzYFr/OsLSZ92S51s9i05vdvCHhRkPK31E88jdKZ/Wt5RF3QlPk1S2k3FrhlgnLFVr9nAk7MR33DWJMoaEUD1hJMInV0u/6Ov+Ul2ndPf5naXo3L3aDWPE/1asnR4Ry7/Ebb9Ono9sCTqBzxU20EugxyI8=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1793973+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 781.15
basePriceNoTax 781.15
availableRooms 5
priceAfterDiscount 781.15
priceAfterDiscountNoTax 781.15
priceAfterInternetDiscount 781.15
priceAfterInternetDiscountNoTax 781.15
priceAfterAddOnDiscount 781.15
priceAfterAddOnDiscountNoTax 781.15
priceAfterClubMemberDiscount 781.15
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 781.15
dayFinalPrice 781.15
dayFinalPriceNoTax 781.15
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
14
array
creation 2018-12-11T00:58:31.4560541+02:00
roomCategory 191DlxShDl
priceCode HSiteNIS
planCode H/B
totalPrice 962.1
totalPriceNoTax 962.1
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID 8QM1q9aWiGqXz6FM7Dg/cGXIWd1LOyxUgkbH1F4T2TpvRH5yG1kOGhUQw8c/YqEW5DKUZhpL53L6U25K06ye/EbecGCVNSQVyFcN60yFVe2916dKqROq3oAmr14Ftoosl+PNYgdQqyQLs4bH5dzbRhGWK2f7w9QkkrwouGeQJmlzhfQB9R8JkArp3oo6793I9DJhMteujd26/x7DE8hXL3XqYtILriW9ioJeJnDNOi4cjUds8LD0Csk1Ir5BW1AFkyM5ky7eg9UO1iTQiIgh4/5k/Frwp1yLh1Neyg68GDJc3+5Ez84JWTimhPDKy0u8SW2Lztj3k/mrKOFJvEo4IgzxqNoPTGbI957mmS1rzEg5qL6lEGB18JkrZDWwfXSjYgUn1MFFaGywmPn0D5BUGHCxFSL1/8x9fkSFruUmVJPiX6/mdWbjsiXQLzLdGjd57FxtiFwYoZa0MwHPm9fZyDmjT+G7EJHLnTOwTcqn60TaLR18eV2lM4RSqwkjoULvCYFfx7twaSE5SFBJj3yzPZfKeVy5woOeOGGHAGBKQTO955NYAJcEFA1+ldPoQ97AhBToubzdiunjxD2o/kkjmLaCiwe6l09zwf4J70Yd8j2Z/PxHOIniZiyovIwxQ6v6YpK/UQi7ErqzRPUXdd2EmxL23YNp00Cd6MwQh0Vk7v2vQGEqFbcwi77841a6/yNg+cfMtjovH45MGEwly1UauI9WjTaTUNV0VgrPLuxhaPLUqIs1i7vCJQ==
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1793973+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 962.1
basePriceNoTax 962.1
availableRooms 3
priceAfterDiscount 962.1
priceAfterDiscountNoTax 962.1
priceAfterInternetDiscount 962.1
priceAfterInternetDiscountNoTax 962.1
priceAfterAddOnDiscount 962.1
priceAfterAddOnDiscountNoTax 962.1
priceAfterClubMemberDiscount 962.1
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 962.1
dayFinalPrice 962.1
dayFinalPriceNoTax 962.1
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
15
array
creation 2018-12-11T00:58:31.4600538+02:00
roomCategory 191DlxShDl
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 636.65
totalPriceNoTax 636.65
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID FrXodg56IHWXz6FM7Dg/cG3uJIrlHFTOeLHDNCre3Vq7MipITiz724N8JWni++ZH2Bq2e2fZmkMQQyRLMytFNVU33bwSJpkNBG8+BvCCf7EdrIFrhyR+pzfx4wdia3e5+XxOYqKOIOKJuioYYqL5T21nnBC0XNnq9K7B4ns2OTKhcKvrotj0T7uXvqLnNfjsOd/wkkdDp4hj9vvtLA3GXGcy9HNp8eVvX/0vPJQRCSl7pCPfwiInmHpqJmRKHukBcbYhjMnAQWiaWHV8CK1eVfnDIc3XntTItLnStwEZ3BjP5qOY6HxYbPm8Y5NBh1cpjXxpifuR3c+QlJwCXgD7JKenObxay/cdDmFuZrqmpd3O2yOwgO21fQObaoUr4v2PAQmoZUH3NUkazF/YpCrbdtrl1VUq22TVcLUI6uE1WPvvazct7njZoaccbBzX+7aHmf+rUQtQw8lGhtEOC7cA9adPiEoKvMcnE6GaAb1oycpgvozM0T5ZLd5w0AuttWlh35++rX8V8hEjZtd7QhO0LCNCDKED+kZXLGAYPp4crv8Js2eu1za/dxLCkUr0J1SljzZMyQLPvfzUA1ryyf+u+dCj8qvWd1kLPOOaQAmJCFWgbMBMz/PCzaQKzNTaU/5/IqhWaPdLfHTQ/Y4ZmPHH7J5rGFYhlLm0SyfX5axAzpDApX3DSyA+84LNPuL60vKM2yhkT0hq/aQdlkVem6W7dZwV7y7vL75TL3aDWPE/1at21IfBgXJLxPl1VTWJP8juxU20EugxyI8=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1793973+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 636.65
basePriceNoTax 636.65
availableRooms 3
priceAfterDiscount 636.65
priceAfterDiscountNoTax 636.65
priceAfterInternetDiscount 636.65
priceAfterInternetDiscountNoTax 636.65
priceAfterAddOnDiscount 636.65
priceAfterAddOnDiscountNoTax 636.65
priceAfterClubMemberDiscount 636.65
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 636.65
dayFinalPrice 636.65
dayFinalPriceNoTax 636.65
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
16
array
creation 2018-12-11T00:58:31.4640540+02:00
roomCategory 201SupSiSu
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 674.1
totalPriceNoTax 674.1
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID 8QM1q9aWiGqXz6FM7Dg/cG2CqOAq3rj5XwGqMICJjUAlhFCGHi5KQFMtGStWtmveFtk8Z012lAYjvmfvTxKMc0TW3b6pWsKadOkSQLAaLPUQU/pN1F32aBcO74S2Uk0fJq6EBgehYxINDRz0praC9DPgSq7UwalXwLQwYRcN47B2JAvnNenPDys5FrP6Nhq9f+uVBQ2yJpmVeq0hBGvss1gyLYji0Br3mGTtUn5/hsG0nbo3Ic3yf8p3pAzoFuHGLeCjmP2WgnnwJFfLEWw7J2N+EjZnNl6hqwQThv4qlRGcGp8fJGAKXEjutMLUfJ4k/8sld2Pg39KBfeQumuDQ9z9cSQxU9ve9Qd/JW6rB/l7GEWTtVYrCR8cuedG09xgPxIosl8MqVsKaV1YoRwX1AJo70jxw9ZlrXS3iTxv+umz5SHbMAh40zMprQveXm3T29rcIKt0sBOtsIM6HBsjdqETBCaVPnu6Fm+1cL5FKaP5JwcFju5O6ZbY6z5LVQWjWJnHVUZWFDvxmpd0rizRQ9SBpfZMD6hbIVPmqYoA/5NyzNZW9Hn7NtwBgkFXLV1oa5+tiMtCHbtV2BMwezB2G1GNHm9DEM9RvCZJEURnmq/EYLdDy95AFK1ybJJV1hw5KAhX2njmL9zl3NR6txyjH9PymtsqnTq9y12p1kTfgchfOUmltLLFkVA4oRFl1JnnA4pQlmr0inirtFPkT5hbkIwzn4SeyjHCTR2ewNbcmh+UiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1793973+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 674.1
basePriceNoTax 674.1
availableRooms 5
priceAfterDiscount 674.1
priceAfterDiscountNoTax 674.1
priceAfterInternetDiscount 674.1
priceAfterInternetDiscountNoTax 674.1
priceAfterAddOnDiscount 674.1
priceAfterAddOnDiscountNoTax 674.1
priceAfterClubMemberDiscount 674.1
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 674.1
dayFinalPrice 674.1
dayFinalPriceNoTax 674.1
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
17
array
creation 2018-12-11T00:58:31.4720531+02:00
roomCategory 201SupSiSu
priceCode HSiteNIS
planCode H/B
totalPrice 962.1
totalPriceNoTax 962.1
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID 8QM1q9aWiGqXz6FM7Dg/cG2CqOAq3rj5OU1KVz4+3mf+56z8xMQhZ2lPtRYBc90j4gX0ULVTlhYsNsboOFw45tryNYSfFf896TnrU+3aHZDkembNEldSHW5Nya7049K1YzpHJOqlDQ8YPAZRvlveYmkvbGex5GKVyQ5jIouMoxkoXgcV7euvp39oRnx/RjWktaygTlGiWPYt1+SOVEFuu3C1OsC5lxv/nfspMB+AaYAdoWl55PDt+PNioFqweTjLGoD202OlYQD1yAnuq9x0SApKSBeb+Yr7uTlP1q1OcF11plWwF5sWeLiNaYcdMyNK0PuGAhZlvd14LVNcBWz7N8TFPBR4xspv2lUi8LGzPlRJOvXyyhE9+HPe2km40FFg+Jy3wZiii0PMsT9BRYM/yeJ8EIwCJKip36oZJxCsK2amdxUKpjO8VMPQLkhQQ/nf+RRRkO+q83Yl6aWj4gmLUxA8SN6Fa935In2i1mzZCbdYuUHsy7/FYc4k6dQm0YSN/5U3XR8hkxbyQbkeJPwL1l8RHAS8623PUHBVnHDOrM1oduudlLvz8O7gqeZASko5fAr0F+l9rpBoj1ZfOTvUiTnJnn3tJHusQs/1m3PGu7ffx67yN3Z1Pn9Mgb/amXvUZJz2PbxUbNI6zztUhOtgoGmKEFp93pKIn5/cDVcg1XDWu4t8xrYSIYFnJdDX0mW4TGIJ67CJxhhoB+Av+sRswnqj9qbQ0Rzm1KiLNYu7wiU=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1793973+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 962.1
basePriceNoTax 962.1
availableRooms 5
priceAfterDiscount 962.1
priceAfterDiscountNoTax 962.1
priceAfterInternetDiscount 962.1
priceAfterInternetDiscountNoTax 962.1
priceAfterAddOnDiscount 962.1
priceAfterAddOnDiscountNoTax 962.1
priceAfterClubMemberDiscount 962.1
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 962.1
dayFinalPrice 962.1
dayFinalPriceNoTax 962.1
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
18
array
creation 2018-12-11T00:58:31.4760585+02:00
roomCategory 201SupSiSu
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 636.65
totalPriceNoTax 636.65
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID FrXodg56IHWXz6FM7Dg/cGEbo/KJT9Q0oFJgxznGur49N9IvWpgePgW+HAETtVgMNmPZvtMwEK+u3h+pPrkQPf5MKm6PwNJE8Ed8inPDbwHm3sdv2dp4R7Sx0qgBvrwpKTHfQe8drhWAtqI+gePgUEnFN5SSxozDtLFpdKXKndixGxwQRSwqNyYGNUvhHsTlY4Zwaps2jPYMIdzMJqgi7jM/oDpQHDwl0laICzgEG8qAVUFv/D+jm3Dtp1LDvsF7ifgGd5RolTE3MlRFfWHYbe6rcz/9Q1b2k77B0eeNt3nhcUAkzT/2+dJw9549Nkvz0ngji5OvKpjKNb2yz7NnfqNcDYyfN9ly2lFtHSB9FLieCaLe65MOLPXdN70OAJdmzNYO1QYFRFm4l6D9ct4Lyv/mKVCjTkZKMTdh4AYYXpL1aG4srvkDmxis+7zaGNTEU7RJ19f2KfvugITiNijNp3tg0IaTXjA0dDdUIuqGkMm4JahxtZl1RdZ0fSBcz7C1arCdalEfZp0gNGy5E9n+ft+ooulv4ojYTT5FFyBha/tonbIbVkgdNKm6QoJKfJKwmaiw0OlKSKZxcvljun3powjhON5x9yXjio7r6tw/9rgAcN4nQk565gmPqFazsMwNaxv4699vFUkaiq3s8/6KT5EOZN6Monr2AGBLuCTt/DddONbdGkAMJkDt6AgHetFiuRH6KXvY7Vl3aHwpqA4n6ec89vbaEJUuklVv0AqLkSmQcXRK7Pw5KsVNtBLoMciP
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1793973+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 636.65
basePriceNoTax 636.65
availableRooms 5
priceAfterDiscount 636.65
priceAfterDiscountNoTax 636.65
priceAfterInternetDiscount 636.65
priceAfterInternetDiscountNoTax 636.65
priceAfterAddOnDiscount 636.65
priceAfterAddOnDiscountNoTax 636.65
priceAfterClubMemberDiscount 636.65
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 636.65
dayFinalPrice 636.65
dayFinalPriceNoTax 636.65
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
19
array
creation 2018-12-11T00:58:31.4840511+02:00
roomCategory 211SupSiSu
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 584.1
totalPriceNoTax 584.1
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID 8QM1q9aWiGqXz6FM7Dg/cG2CqOAq3rj5XwGqMICJjUDOFPCX2cHI6Rx+6dAmhJU1Koka6N+xhCj71CG5I8KhL7h0DbfGyce2jImtUAKFJEqqfb/Y5wik4MmXOUKeJljJ8GJVwUaFKXjWYeI6GiXL21dayARFkpeNHVTMXDnhXX0c4NqtJyOHvjD7WXVM5VcLX/LkkDXpswM6zgGW6tDsxud1NxC14Jcoc0q8pT1RpnkZ/gviPkxtlK+9DKzrzLOVe4AKAhuSyufgu85+W2aG5AcPI93+0Tj1czQh51Kd+O+P+lVILWXZXXUVfWrCTRvh8fSWfMuY7kqKLg5zd+b/HRn06Hn4X3e/PMAZH8o0IAGI9pe6vlaiNjCwMt7RI95rPM+mTOFOcbuMMkFgW7VjPCgsLihhhGUHMn7mgBTOlPL2sPKLRhB2DC8bWxy/PNEbftiygyCUlor9eYn3LKkRyzcVJ1tjTKI/TAwC5X/qEIUJpF86OilMpB9ov8TfQonRvNCo6O/DQkGiRgAoxqF7rheRLoUHhrs7CysThc/b1UKAiRAcRw7Rdy67MTVRDouCc7w4kJZcKqYn6NfKXK/drVAKtrhiCpQ8Qc1UiEFin45Yw1AaseYd9Jexx8FoqdtMLyfSfdU1/ywcJmB7+ce4o4Z13uKkHIsAYRC840ii6SkytFp5fNeS078z8I9PCg7+dBLHy+MxRroSh+1oDIaoZuD7yEZIsR/4VGxDz+vdJs4=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1834021+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 584.1
basePriceNoTax 584.1
availableRooms 1
priceAfterDiscount 584.1
priceAfterDiscountNoTax 584.1
priceAfterInternetDiscount 584.1
priceAfterInternetDiscountNoTax 584.1
priceAfterAddOnDiscount 584.1
priceAfterAddOnDiscountNoTax 584.1
priceAfterClubMemberDiscount 584.1
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 584.1
dayFinalPrice 584.1
dayFinalPriceNoTax 584.1
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
20
array
creation 2018-12-11T00:58:31.4880532+02:00
roomCategory 211SupSiSu
priceCode HSiteNIS
planCode H/B
totalPrice 872.1
totalPriceNoTax 872.1
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID 8QM1q9aWiGqXz6FM7Dg/cCjhiDcdMs0o4nKnjWPZjug7eHYMo9e09kTvm3wDHWg/9aWQA7Oo0jQhSvXffvdwc2A7Tq31AiW134VWeOktxrtVtXOO8OEiDAIKUqLcZkQUDuhgnslRgbGOjIS167PfBUXk2cj0cdpgw7GJ9xEOgaMxNvU7wqJPHQ8s2HkQzVwGT3F0kPitGtMZ9f1Y2Lel85GQvgShHFfD4e083NhmYN3g6cKvfcyduHCbnwwJ4bL0REwdGviuHjdnVCWT2o1uopDWl+QD3RSXR80UfSDxCGcf4Rn0KTNN6rbvqLZCrGUQ/0Q9Pp3dvD0Tzve6P6vlIj85vivKWMevgs6ax0fPpd/xlcgE5xRYqq5Gu/B2oBRIrgHsnkq/BS6nFZZyUnhI88uPtbqIDoe98jEwB2H5PLfkLFV3RnKEWrT/bg8gBQwnznSmE/BD9QDghbcMeZ5e2o1J25PrRGAZNROjqC6i0whCD+6aMFCDXh1ZAl7hA/ermhDFRBmoK2BMTApKwVxM7NsIT5w+IpjX7fMK1Rcw5xLsZNHyJsZid6s1kSK3WT3c0+6hGLxD9uXwzpIlOwaRJEGAmsOYqgZknaCbihm4jZNkn+AfbTc/naHGnt5NByo3PdqWKXbAr5qR1r3Ll/pbgslK8pwG+OV41YA19BxGtmWJ3f6+7JWgTIzCbOszoaaD7m5XLBFgJWGFICgTufN+MmB2OTPKi8x4zd1eNOqZ5bAiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1834021+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 872.1
basePriceNoTax 872.1
availableRooms 1
priceAfterDiscount 872.1
priceAfterDiscountNoTax 872.1
priceAfterInternetDiscount 872.1
priceAfterInternetDiscountNoTax 872.1
priceAfterAddOnDiscount 872.1
priceAfterAddOnDiscountNoTax 872.1
priceAfterClubMemberDiscount 872.1
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 872.1
dayFinalPrice 872.1
dayFinalPriceNoTax 872.1
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
21
array
creation 2018-12-11T00:58:31.4960513+02:00
roomCategory 211SupSiSu
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 551.65
totalPriceNoTax 551.65
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID FrXodg56IHWXz6FM7Dg/cGEbo/KJT9Q0oFJgxznGur67RL2f82xdXlJpJ+0Hy17oh3RoeL3ThgcGAh/GezcZ0VwjROwkFmkUAWvlVjfQjgCsCmk3i9bbP1RZW90Y3UIml+H+Kd2gEFKFFDdKPuuWJBBFtxmqLm1QTuzZN7cu1pXqNEq0Rw/nBDArWd3g1N+AyujQVGncJPeOawxzEcZhoogzAGLKeSIf0N2/j+Jr51HvaeOKAEq+qoZuR9iECd/vFDcWxiwdfTRbMXK0rN4yZSUVwlmtISI1kjsCFOSt0y0GX8Bk9XqKjNZbykey+m9rz8kKIrg2tqGKTiT8E4o4ZJEv74HKtQiNCvWfdLEiyASW7MqdPjEOACi6ZxTGESt4qBIisVGkr4BCMoA7o2G4nxQce12OQGqtr+OudiI/cViCvRiimLWqnJ8sVwjlfj+J35JAgNwFs1dg0nCR1fmjnCddv3iTNrsw7hegt3KmKfqbZ9rlsk2zNihuU5AeIxJKkyZFI4lPwsedarAcKoK16Dj/B8tua7YKDkG/IogyldUA8gfjSVn1+JbPstAzXQxXsc5LiAV+P6uZWtVRY77PyAXKapkw8qSSHlkyYK0ljA2XUIrdx3S3b3GzHJPzK6h6rt+eEL2uJOpV9LQ+1R3H09lNa+fuTUpUQA2P0s8tbBIb0Bve4gJamDVi6Y3SYXFa0Kvk/pGn906JrO3hTgUPq4u2yz4MGRq3XFWDcH1lcoIf+2pcvBxD3MVNtBLoMciP
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1834021+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 551.65
basePriceNoTax 551.65
availableRooms 1
priceAfterDiscount 551.65
priceAfterDiscountNoTax 551.65
priceAfterInternetDiscount 551.65
priceAfterInternetDiscountNoTax 551.65
priceAfterAddOnDiscount 551.65
priceAfterAddOnDiscountNoTax 551.65
priceAfterClubMemberDiscount 551.65
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 551.65
dayFinalPrice 551.65
dayFinalPriceNoTax 551.65
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
22
array
creation 2018-12-11T00:58:31.5000524+02:00
roomCategory 211SupSiSu
priceCode סחלב
planCode H/B
totalPrice 823.65
totalPriceNoTax 823.65
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID FrXodg56IHWXz6FM7Dg/cG2CqOAq3rj5QnWt/Mz1syfiYzn1f5HjJXkkm7kji9+X+W5FQ/KIJZ74SjcAjRw+K4fmnxVcfDNMRt8fIQJI/+ji4CxWVZ5X9aCQL/Nl1PVQAcbWOVTNtoNdWnxaYgnCpEOYsFI4xVP9I1ipWE3JQ/BIdofpbImRt5CLvOZZly+lunG+XGlX5fCrLoDauXSH/HPrU+ivVCyvchSYll9eCNjh7eLY8m2xPmO5v0g7hU+VUrUJLO//oGHBx7DcWU+QR8dNlAAS4o5y6Oyyak4wPFaD5qMFzwz+2QtbbqiVdO0Pp77U0NFtwzBC8kVgA8ddd7gtGeg1olMX6qJFmWVeGVJ3cNTdzMh07xsb79o9Nwx1JCqOHYBkL3RkIBcuBS3oxDtFqAopyCt+fsJkWSXvNsw35E4acikQNEzc+ouI8+2mlToy7oHUpqHasQzDpNbKmnQzS7KiiWA35fpC7SbvIMetXt0HTOjp9gsfs4kypUmiWRw2hiVp8NH7cPCpLM5ZSi0/pYtfbXjtIjLoeZBQrKwC/LBocWpZt2Be9Qh8P2YvSMnSrGjMbg8Qqya6G2nLuOXS4Y//pitro5WsX5Pl7jrkW3TOJ7Y6gPaDTxM+nCthYgRhkazKq2NqRRotWB1TTw8B+T8yiqiiLVdNaUgvKmvISQgUp8vbpRcDo13wYI4rflTpYn10tdWknmat+TSOJZn8zo5x9+NspqSbdlucuohXPUmcdDQ65JqukDVMh9I5IlEKdybVSlg=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1834021+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 823.65
basePriceNoTax 823.65
availableRooms 1
priceAfterDiscount 823.65
priceAfterDiscountNoTax 823.65
priceAfterInternetDiscount 823.65
priceAfterInternetDiscountNoTax 823.65
priceAfterAddOnDiscount 823.65
priceAfterAddOnDiscountNoTax 823.65
priceAfterClubMemberDiscount 823.65
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 823.65
dayFinalPrice 823.65
dayFinalPriceNoTax 823.65
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
23
array
creation 2018-12-11T00:58:31.5040579+02:00
roomCategory 231HamanHa
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 5400
totalPriceNoTax 5400
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID 6UgLMUAi2E6Xz6FM7Dg/cM8rmRgVSsiipJoUBChNXjBw2xnQhZT6vL0lqVx5JCiVHuNj3lccTAXfukroJsx5kK8xATMZcNsQq1yVpLCj6QKdxBuK9Y7hrbfNa8viP+VZF0Y5MkF/Zz/slY2OHug+AHU/Grhcgotd04Fouf+azhNYsOhqahviNWsfxUeeA9O3Z7H9HjsSksoV20SN9L+YsbyEYHy3GSUzvnoNtWNz07rniaJtbFl5apTl0QT2kDQEBWcK7Q3o9bs+5qqjCHqR4ev9xZbA/mtN47+/hAkjniFYQpP6DUpxCZ5J2V3p3nLYMCb28FMXV/DH/XMq7HbdJv7/DLTUcK1F2D8kDjJhFonos+xMgsdMS2Q4gHaIagjgC0Tpee6qnSwkM/AUJDgTYc2wtZF0GiWFtUdpTvye+0JhxeKQWIG2vi6pv+d8ydUIR+KjrC48usbMPSkaXjxtuRIRHr0ttIN2wRHx+YnE9x2BQsgTdbU2TpbjRwj2ECVQTgbjsaH1Mc3AIbhlYBrW1mY+w80AwCQ01DBIaXVLA0N239SEXIx4z9osB9ETyUJ2YQCfJcX2lEaEgIagmiaeZ9fe5sVl6kiFm7sTSmv/p9g9MLwk1rYOMku4bo9k1g0jrBF0PO0Fiklo5b/h+8XF44pB7q7Fp0vBNFtqOM0WCwYwJPWvREKxq2uWe/mCRF2WRQSu+Nil9clgz7NQNthCrMSKMmXqHLmcVGxDz+vdJs4=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1834021+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 5400
basePriceNoTax 5400
availableRooms 2
priceAfterDiscount 5400
priceAfterDiscountNoTax 5400
priceAfterInternetDiscount 5400
priceAfterInternetDiscountNoTax 5400
priceAfterAddOnDiscount 5400
priceAfterAddOnDiscountNoTax 5400
priceAfterClubMemberDiscount 5400
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 5400
dayFinalPrice 5400
dayFinalPriceNoTax 5400
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
24
array
creation 2018-12-11T00:58:31.5120534+02:00
roomCategory 231HamanHa
priceCode HSiteNIS
planCode H/B
totalPrice 5688
totalPriceNoTax 5688
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID 6UgLMUAi2E6Xz6FM7Dg/cHDN1bVbV601tlzu2XEpKj90Q8NmG9N5ylI4kEHMKvJ2aWVwRYsF7IKKtw14rY4rNWy7OGxXWGCVaJ8nRvvgsm1fSdvVgMfE9T721JQwhwBga3G1IzXptGP121vKmGo/41aZdu0lYaQiPBf2K4jnBII1gWbJsODu4KNOAtN+y4HchwCz+Ud7dQ9X9sqMfI+7JddMOgKzcw4PdfiwcA8NxgyX2cNoDnh3dHJN6vJNwX1PjqKKANGq0JP8jd6PXwj5/GzXgRXURhEfS+nniYQb8nsYQ7cCh5VFNed9XsyTulVOV04FMrkfaEb9OgYJohxWq9Bn1YS0A78U5cBaIpY+kqFoII5k8JZ/5PaSdCoReASXMt7M9szIny8KyYkC5o9nqhrVNXqixyoHsWbGJVWoFbU7ZVijJrG5WD03ol3tQTOqzimTNJlDrNi7cRsT29IrwqKhpMJdl0YIK+xJPIfXXWaKLXx2pfWPPCu3W+Fb6JwuLJI8iNAF+sTtt3pQI8HAtWBTO8ca13ALlwzSUb14IckltFDbDqO8XR3v3xjyFxQhSNdg/pBHe4tvHGydLySbJt7ik3Xh5I8gWycic6iiqrkWClZ/LGpR1uYJsPgU0/cVbfaRmN9R/B0XuLmBLy8amwsfuYMGuX49yp9CCxCF9PAgQnpOMIqyzR8ZXIv+QUIFZ/pPe8gdMug9kE+OkHLoxzse3NZkn6hlFecuT0QvtOwiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1834021+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 5688
basePriceNoTax 5688
availableRooms 2
priceAfterDiscount 5688
priceAfterDiscountNoTax 5688
priceAfterInternetDiscount 5688
priceAfterInternetDiscountNoTax 5688
priceAfterAddOnDiscount 5688
priceAfterAddOnDiscountNoTax 5688
priceAfterClubMemberDiscount 5688
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 5688
dayFinalPrice 5688
dayFinalPriceNoTax 5688
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
25
array
creation 2018-12-11T00:58:31.5160535+02:00
roomCategory 231HamanHa
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 5100
totalPriceNoTax 5100
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID 6UgLMUAi2E6Xz6FM7Dg/cM8rmRgVSsiipJoUBChNXjAAh//Lq8cgvBYLnRuNgLmRrT1kB0xg4uCqL4czzUZmDv2lEsucMR0/ZVPw+Nz43CfwqLydpHk0+hhy+FVAQMJ+5bEqe1poMPMRHws3m3EoDbZeejhd6bjPuDPqceS26Tw5V1MKv4QLgxYF9FysxdSpv9Bb2flhMjH+wauCNKIbCfOG8QgCWuMrFIOOCEJHKRz+3nZHlhbrIUgDFJbswI4NZx2vR5anDpu5owht9L+Okoow2pBxIg/nlOaIXjR3VTueFxckB0MZ0IAIEng/BxJhINli9Yx24lMiNcVoEBq7yNux5BJYd6mY/MiBDk3TuEW6MgVhIyHI/wChyzIO/+c6bBU5qaikxL/D1TTV4wenxXNW6CR7NzXS8Ivsxm4oKCxCPq8c0dCAGJ16SPxILWFy7T/wzMlz+ajaaQHoywzqkZggOpEoblN5Jq8LeFIN6eWPD1dtiELC76N61NNFc7X1tnUtfLFTWrZvaWEZuqIdt1fGl88QUw1PG3MFxSjPQ22gEuuJ+fhKhkZfrrkG5bHwoE2IzQASLR7dQovcoC3pHiDPmoMUAFZIlcvT3LZ1pS/P/xna08zSHKYEYv1TNxSRKnd65AYCtsLLglHonAaEKrgiy9HO5vqppgPLbv2pXt7fAz7rRBXWYduVEzKJRxqDUYCpekl1xSXxXxPax294g5mVoOcM+k6dHgHXFPYC4Nk4NdYM922yrdSoizWLu8Il
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1834021+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 5100
basePriceNoTax 5100
availableRooms 2
priceAfterDiscount 5100
priceAfterDiscountNoTax 5100
priceAfterInternetDiscount 5100
priceAfterInternetDiscountNoTax 5100
priceAfterAddOnDiscount 5100
priceAfterAddOnDiscountNoTax 5100
priceAfterClubMemberDiscount 5100
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 5100
dayFinalPrice 5100
dayFinalPriceNoTax 5100
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
26
array
creation 2018-12-11T00:58:31.5200595+02:00
roomCategory 231HamanHa
priceCode סחלב
planCode H/B
totalPrice 5372
totalPriceNoTax 5372
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID 6UgLMUAi2E6Xz6FM7Dg/cJT6rKwaAbKxzVfNwFirOomFetULFZlXWVfYlzoOsSRLOP3WtyDasF8YClLXok94Q6udXA3FI7MFdkTMkgr2RC8zPt8W5MSye5A0d+e4nHtzyncXtuTIAmozser0dpDnq7HzUU2xX4kZ/84XodKarnxkt2PTRz6jk5Kgb8+2tgFAwcq6ykmwZRjbcUqogUv0f4EV6sMoy9yhUEffojrnDowdh6RziKk6h9Bk/07Tg5SVBgJR3qIRgyczugdTCNazgKs7pnnj7VZ6VD+qzjkon67kN6MhKtWB3jf13/JMhm1iieOh7Uto5nKuWJJTb2PT9NYvo8Aur3gTgjXCdDHxBVs9O5UU1ApplixEb+q8BZfZpfWEzWp3wDtA+gAm32uamLVCtEuOATRam4LQdFtDq0zrS8+Nd5Hz//1THMqFAGwZrn843whDwJuVRjKvRjE/LI0sS35TMyVjVoDCxTAVADjv8aAULhhadEXsrQ7mHFspQPKO/DSpRzVCRotCG1UmyJSBbdovwBARgJ4TYsrQbr9LVB4+uZpvrNK17o+74p1wn/GX/sx5iJfu7NnwnP4gwI2u7YzLTS/cnLeF+zvXVxMYVkeT2pJnCpBAtLGAipM4EhaQyJlHC2cy7y5ouMVs5hkJ15TeGlLf/GUGDSN53P5ioDhmlhVPmkuwfsIoMLUM0GuEV79oE15ypxek0Eu1oeTKoWIxJYsZbg2L6jaNQoNm9ZBYuB+kylRsQ8/r3SbO
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1834021+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 5372
basePriceNoTax 5372
availableRooms 2
priceAfterDiscount 5372
priceAfterDiscountNoTax 5372
priceAfterInternetDiscount 5372
priceAfterInternetDiscountNoTax 5372
priceAfterAddOnDiscount 5372
priceAfterAddOnDiscountNoTax 5372
priceAfterClubMemberDiscount 5372
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 5372
dayFinalPrice 5372
dayFinalPriceNoTax 5372
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
27
array
creation 2018-12-11T00:58:31.5360529+02:00
roomCategory 251KoSamKo
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 4050
totalPriceNoTax 4050
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID 6UgLMUAi2E6Xz6FM7Dg/cKGu48cJitTuZjRdgaTU9HiVV5bNTazHyJhJTsJDxyu7eI73CMa+SA0+fUayUvp8DBwhXVqgo1U3/dJ6l/lE+W8OVeDpLkMZa5Q7Ku1RpLacH+Mr14c2+Mb83ycm5X4IclHYSom1Uw06celBRYHjAt2WjCuJywMZZlTEh+FhJcce3IKwFTXAVaIFP8gwv+7Ox3xPwX31aQtJIYZAKd/9Kcs2adHQaZTGP3wVB6h6za49tzkjkfHvyvdjhjXOFyecaBbe1DR23ilO8nsDhKvy8b03LvXLTpO7Phz4agiltgfYa77WYvahx4f76nUt00Arm+TF0y12ZWT8gib9/WzKySAfY1fbwMx7S1hPPQp4O6drd97Dd+E6C3lnBNO6VTE2DqLHu07rOrRNdulZptHM2nCzdCJlsWl1zPFoi9ks6JinNXF98PGKtQX/nl3kIS2aoKU1rCQoK7WpTnKuCCFmp+8GSWORSuDMzu1Ql0SKyvjYw1oCGbU7iv/mm+/bkBf1XdmNdf4ulIx/G1rRXsFyxhvzokdQG8GlGX4qtlBPZZi4MG9YT85IBYmn4RXRIwVS8RpR4ZCkNANWhvv1XC+biMqVTl9qzHomKJ7ztOXbSdcGdeLSoojud5mNKUuxuR8r3zA7qEWN/1a3Org/pAYAhEOUJPCzDzvvfwY356k7zKxxNOYxNyApDWfUkbS6WqKqY6+B04GIGvmCk0kUu7B/ApLUqIs1i7vCJQ==
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1874372+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 4050
basePriceNoTax 4050
availableRooms 1
priceAfterDiscount 4050
priceAfterDiscountNoTax 4050
priceAfterInternetDiscount 4050
priceAfterInternetDiscountNoTax 4050
priceAfterAddOnDiscount 4050
priceAfterAddOnDiscountNoTax 4050
priceAfterClubMemberDiscount 4050
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 4050
dayFinalPrice 4050
dayFinalPriceNoTax 4050
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
28
array
creation 2018-12-11T00:58:31.5400610+02:00
roomCategory 251KoSamKo
priceCode HSiteNIS
planCode H/B
totalPrice 4338
totalPriceNoTax 4338
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID 6UgLMUAi2E6Xz6FM7Dg/cHt149tHZjvEPJKJuflC3EWtUFl3bTFodhSFm26wXjUGrASeGLc8yNWCwi90ycR/Yr4H+rCyaMYf9J9Pfr4cXBvEFFulKHVBm8yFxlbeF5N4NchO3NeFP5wIJc/biNhLcR079DOR5A5Ifp2S5ecw9dhYq/u5Db2Ycp4mvxeYtmuDb3sA6FI2u6aicIMzl7pFegM953f6dX5TNKE70Oa8z7SXfrcdbp2BUOFs4k7hH5VYwLX9EjPeEyYzUSo4MuZY83VK4rvkfi8qO5TP3Ot8KiP60TxDFp+aoYR7+tJ2Nr2B/91L9e8OX4QkNoh7jeB57S/Vn42+eX6V8eTre7xeAe2NhuxcujIEhUaRjTJZ8dPrYkJXXgCeVoBE6tl5EYpiaeM7YDSyiDuVA3EYmRg0eerntatxmD7QfW7btHc38AXBZu3rIgdcmoMOClpL9u10DH2tLW1Q+5shgZthsm7BICTwyYtpxESZqilYkdKWB/IkFaf5653hMK4yZ9tfGaHxkfTUtIcWrjQExArwgHyI3UCRrv3sGTes56IM63gngpr15AZNfLg59E7vENB5/8i16w12njZHKHHtxCCUHnyYXnBbPzQ0YT0ntVffiQkJnvaPLVMfQ/CBh4TNi3EZwNkpwi/easj3ZYw8kXHF/qMv8Xqz6uUpL6yjz76fpgwpfwbzZqoeRZaBg260Ee5Q+OBiw6TcQEwnZrzW8rhXRONn0zciUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1874372+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 4338
basePriceNoTax 4338
availableRooms 1
priceAfterDiscount 4338
priceAfterDiscountNoTax 4338
priceAfterInternetDiscount 4338
priceAfterInternetDiscountNoTax 4338
priceAfterAddOnDiscount 4338
priceAfterAddOnDiscountNoTax 4338
priceAfterClubMemberDiscount 4338
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 4338
dayFinalPrice 4338
dayFinalPriceNoTax 4338
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
29
array
creation 2018-12-11T00:58:31.5480585+02:00
roomCategory 251KoSamKo
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 3825
totalPriceNoTax 3825
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID 6UgLMUAi2E6Xz6FM7Dg/cNToKgiykm9mWoIIssLxJwonLGaE7XADyWgisJSIQtvNE1PD6B57P/I9AB9H7OmRqcwReZCbEZQG28zZGnq+yP3fsTSax0vTjx9HxVHOqZEmKjCMj02zrBOP0c/q6k64RlhdMNP8bPb5Bw+mGHCaQmuCKSRVeEq0lyCnbsXQi5XS8e+2kFIOdwJ2Cb415omb21IJolxWzcStl9GCd9dQYHT7xjZG8CE2nDdzz780F5mTko3j8R/cHOXqM5KQP1gwYTj9koZ1vTq8lCI9Uz/eovpvqzQMOp1v50gWAcuBPE+xB62iSycttW89p8am0wd/NAX5MuEODVk0EfHTnSN6TsQ3Wd+W2A8dE7GYhxDlZSAw5I2n4NXTD0wUMUS9siJz6NDwRKaSGLuQuXKBAvmTGHVMP+411EVpMwqfaM6/P2DpXk8JJQwc/9ZK4p9t2mPO4Kgq/pv6Edwh+FefEH7zQLn/x03OR6aCiP2XuqNJUAiH7KfRReFNPn3FpnSFFy5ra0IoHAWp43Lundsk2ee03kyk9F49AikmS+o8MQ0mndlwaaec59K5Z3oYlGuaKCPrZcpZ/3NDoC8aOxf4c/ez1eI0fCaYi/kvX5udTKdInfdTVynLLDs1+vScuqshP7iVCiv2c02U1d3MjVXb9bprWKCoXh4yf9oE2rCcxbdqJQYv1ZaECGWYhHXfCymJv3iqCA6fosrzco8MzkRcMV70ux/uisPCwKW816Wb5/yb55b5IlEKdybVSlg=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1874372+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 3825
basePriceNoTax 3825
availableRooms 1
priceAfterDiscount 3825
priceAfterDiscountNoTax 3825
priceAfterInternetDiscount 3825
priceAfterInternetDiscountNoTax 3825
priceAfterAddOnDiscount 3825
priceAfterAddOnDiscountNoTax 3825
priceAfterClubMemberDiscount 3825
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 3825
dayFinalPrice 3825
dayFinalPriceNoTax 3825
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
30
array
creation 2018-12-11T00:58:31.5520549+02:00
roomCategory 251KoSamKo
priceCode סחלב
planCode H/B
totalPrice 4097
totalPriceNoTax 4097
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID 6UgLMUAi2E6Xz6FM7Dg/cGEbo/KJT9Q0oFJgxznGur4Ce2TAZRmu0AUF4j0qd7oVE1PD6B57P/JYkLhlecDv/b0Fc0Fu488bIDdSyqWmYn8xQe0+hzXAossjRkGSdSNx//OJ9VAfdiVKH2lWB9vcQe7WHk7ngW25q2JLbLPYx/JlIgEbHNbeo7HlaCPeqSekNMBYvtaXrPNXr0Eh07w2hJgQLUzgmPR0i41aA96HQdiByKtbJnL2qTavImlS6OPJcvyh4jetTSVvK5m4H6nZkA5NTSTD6W1pXQH1Q80Up3/hIQS6VBL0Ezrp9LHzpf1XT47WJ5gwfkNVa7Mi2IU5V9/M3vIlbJDqWV6uFsMWsMW3TKa7F1huDu+CQQ/P/m8/XeG2wGwQkRegkwzYTXm9Gp/3q+IjJ59JnUzOK01qnvuZpxylX8uS1hrF6agx20IhSpjT1Hh3+aq8LKQLuTNiDsPoDsclVQzJgH9otUtz0vWHmSONgBesMk9qObq8ugfA0BLE3Le1lv1Cl/KeSnGT+Qz20vSXDvOzlAjtiJfvwa4Jzv6ejejh084ZJvJb/geLU7N84kCJS3qzSYr2hvZ3gd0DI2+PUh8DlPchNNn1Jx90B5iAmoquX2Ymejif+x8hCaAq08yLP17okcDfGsWZGmpgeG769ceESSILot7WaxF6sENump7JObr4UBXkPwaNbcFVxLdpSHG/aH3bHf/KVJa42qneo1qw7Rdy5kaZs0s4dDJueonFgs6TZgynRplLIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1874372+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 4097
basePriceNoTax 4097
availableRooms 1
priceAfterDiscount 4097
priceAfterDiscountNoTax 4097
priceAfterInternetDiscount 4097
priceAfterInternetDiscountNoTax 4097
priceAfterAddOnDiscount 4097
priceAfterAddOnDiscountNoTax 4097
priceAfterClubMemberDiscount 4097
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 4097
dayFinalPrice 4097
dayFinalPriceNoTax 4097
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
31
array
creation 2018-12-11T00:58:31.5600573+02:00
roomCategory 31DlxShDl
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 674.1
totalPriceNoTax 674.1
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID VHn10a3qoXiXz6FM7Dg/cA/FhgS18Fbscym3FtgNgWQyqVS45eaC8wUN5o0O44lIRshuYEfgvulqJNhiGETBnh7NVmTHSXwamtV6qSGw/tNd5Q6yRHuKwZoxfiXMEibCiHefhYpriwW5BttM2/zJjQOHalKSlcTHM+USlYp48TuUF61lHEeOUOHVX4WNXw5ctpafs6U8Gv5nX+zh05yjccqfzxmD8MykmYyF/GW96yx84j/RkYOH9ojvY+44KDY+ESuEN+TNcKd0w29CgS7XMdFiLubzDXR5WytMZLznlIFj0dzzf4wv63VKoCtWV3rX6qLGx1eZuqhMFcJwWuENAOwmsdWck1qQa3dUAEeM2oO+zpDd1GtrfObtzdPI/dScR47/5VPrdpaiad4SiViCYXlq81liMr4wEoV8o3vjoMl4PFRgHa2ycC2gMxIcCDIynPQpX7Wc5UBGdIyI5e+N9Eop3iifrwomH+Z5HGLz0puQ+22Q9UPNjE9Urqp9c6evxEoT6X/cJoCrBXK2mWJhkl+E7t+h4p2SNi0w9LJq1kGxgDlcidO1yHFPi0p/WsANuvRiv6FocOPP5k0A9euC2yrc9109fJ1MXQDBH+cTiixnCqyU8p/VmAh92En2EPhyYHvELf4VFqmg62m+NVvE1VEaD9thvsZgdP4BzqqIdVCVHikXYplyhqfBrnbmSxewhMurToHLJfmploUSv0yzzKCOJ7EDMzGpAy/saVaivpEiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1874372+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 674.1
basePriceNoTax 674.1
availableRooms 5
priceAfterDiscount 674.1
priceAfterDiscountNoTax 674.1
priceAfterInternetDiscount 674.1
priceAfterInternetDiscountNoTax 674.1
priceAfterAddOnDiscount 674.1
priceAfterAddOnDiscountNoTax 674.1
priceAfterClubMemberDiscount 674.1
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 674.1
dayFinalPrice 674.1
dayFinalPriceNoTax 674.1
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
32
array
creation 2018-12-11T00:58:31.5640552+02:00
roomCategory 31DlxShDl
priceCode HSiteNIS
planCode H/B
totalPrice 962.1
totalPriceNoTax 962.1
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID VHn10a3qoXiXz6FM7Dg/cG2CqOAq3rj5XwGqMICJjUCCrf2uIHnLGWWk4hm2whQ6u/GVoS0Ly10t3stgXe+QoAYvDDnAbXNpKVIr6yiW7GqUD0O6InJnrgqzfc19pQTAuPraClPaWJ4wA7AwyJU8GGI7SdRCqe4FA1u/gVA9rYHZc0AX+x1pVr8IGth3WYHftOM54LNxu/uGmCvXGmrSOFlecw9Y3kPzIbW51TEviTSmBmMU9BQO5ab0Vxtiy6XkGAg7cubegwKnX35X9cNu56ROUUFjF4gKlRVyZJbB1/Xlon/h7TbxSw4+E4OrdteCC3SWE+iJFzKfTP3KLyX28D9vca/EQevjftjIWJgA8QDptVmBU/o4SmloS4kGZ0OXpPhU0P9v0MZRp1CZZ79Vqe5jWsiQgzh1RSdayLyPBIR7npES48TJ4cc6+tLOwVdeGTlGRDptTXgcNbuih7FlA2se0ZK84X98UZU/kWFJkTSBYpDXcjNaHaXly/49BZ26gJ4kclNO/ssRL9ARRAHVnNgvYNmKVf1qlM0lnU3V0DEFcuDxeN0n9WqpwmxKT0cJUyQg5MXh+jCD9UB9Dx3hI3+LxgxSCdbt8DGGFV/BF5ED4OtkORfc8Os85r53g7qOJUfdbm2ZMEDNxSpa/s080DzXs8+tjjidI+T40suzDjzAWXqt/tAQO1EjB4kZkZDHOjmS66i4no9jvb3BOQlSMm7I2u28TusRAy/saVaivpEiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1874372+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 962.1
basePriceNoTax 962.1
availableRooms 5
priceAfterDiscount 962.1
priceAfterDiscountNoTax 962.1
priceAfterInternetDiscount 962.1
priceAfterInternetDiscountNoTax 962.1
priceAfterAddOnDiscount 962.1
priceAfterAddOnDiscountNoTax 962.1
priceAfterClubMemberDiscount 962.1
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 962.1
dayFinalPrice 962.1
dayFinalPriceNoTax 962.1
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
33
array
creation 2018-12-11T00:58:31.5680561+02:00
roomCategory 31DlxShDl
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 636.65
totalPriceNoTax 636.65
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID zZ4afc307r6Xz6FM7Dg/cG2CqOAq3rj5UBHRBlCW4es+h9GaezNfltlW++tbKWfu9yXBpw6zES2V9hp6uJrzxTCkNCpmK73qtCvUfVUBJx8PyE0F7Xm8gv7KbaeeGzLAGkBT95r6n3CsKPSSF7vgqNs5tOR+VVvRxv84sG0ztKSvcZnXGzC6goPAjwBV/A3nqokEV+HtJy5sKELMirR3C5ZNPnqj3q+UW46d/hRWHRQezw5JEi3HP/P15YLi3Ta3OLDeA0P1GX67thb+HXqr2yHf4N+go2G7b2+mdA8JogMr8nD4ZuDXBBZxjNh9AN59ztikb4fTjsJLk9DL5sgla6eBZUNmCZhETFvJqvSEfs+O9DJFXe6y7LgFMHL/8/R/iyN+G08EVM/nfA4axuHIzBcWsLCP85Gc7S7v/gyf7GCD8zpYYRRia2vKpjoyvu7+T/zrmYdQPOoBszNZKbjyJpaN3sAfYIsLhDp+c3PJmTtMLHYbEqUam/xcARbMHeIA6iluWpS1HH6vs5GSPQ6XcHAUvuB2+/6pllmLmgc3tZdxlu0DGBDgrMlNgBnZg6ImepcDil4VuAr3ajmPPKof+o6426K+S5DydqhNTMbpmgik+R3ie51RZ+yUDdkwigO9H4CcighKbXjmIOj2pzEQVkxYukl9qrVx8Q/OeKYJc5iRJ9pLQMNvlRZ+U5vDZJN+x12FXAAAbRoZBTjGLvxsDHpaYyST7VfcFisqzApCGo802vW6HpB2xjgoS9kjdEq8xU20EugxyI8=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1874372+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 636.65
basePriceNoTax 636.65
availableRooms 5
priceAfterDiscount 636.65
priceAfterDiscountNoTax 636.65
priceAfterInternetDiscount 636.65
priceAfterInternetDiscountNoTax 636.65
priceAfterAddOnDiscount 636.65
priceAfterAddOnDiscountNoTax 636.65
priceAfterClubMemberDiscount 636.65
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 636.65
dayFinalPrice 636.65
dayFinalPriceNoTax 636.65
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
34
array
creation 2018-12-11T00:58:31.5760515+02:00
roomCategory 51DlxShDl
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 584.1
totalPriceNoTax 584.1
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID VHn10a3qoXiXz6FM7Dg/cM8rmRgVSsiipJoUBChNXjA+EQrIikm5RcexNBaXZzythdq/EUZwvaL0FJMaCHM6pdquE06DOV7UfjxM+Wdx3X7JkwzQZ8Glwz6s8WOCGrEUUv1xO97Stb79vc2ykkWUtFRkqItC3YNZPXUxQne28MapPFb4NixVFJsbleSFXyGFIm0mMr4ibrnIthlYtz0SzUfahD3abk3vR7OdDjXN3gqcG5Zvoee/mi0/o4puG3jRxju6Kzq9ET+L1jDiyTNbUWyT/Lq510mRNcLKPB1UlOsWEmX1AB5oTDDPEGTmU9CNpibs2Cj98lgWLzWohVX0TtyHYpEuPI19xK+XQR8ul461nL0yVddrS7luufUz8EQskz/Mqi8z46RVNqUEVCELjomnw5z5xjaPrGpA+e5rvFlfgHU1eNoGmnWNeZYzdDjYOquTsQBbJTcHC+20i2tZl5ObhSN5/lf24hAEUNYP/lPxdNmEoss68SafFEFtEdx/gLn5aFgQzXGYVuRmRvcqLdhzNNe5+L0cwbA47jbwNiWvo7W3ppnr9C0QcINSJCOjlX3y5yfMb0db/GeYP7+kp5WG8vc3mJnzTNrT00iW6yrF8di27uCA0GFzAbpdPvDDxGy30GY4vlT+ATB/eWlgwJBk7WCIQh+crJYdt6k0uhoC6iWkDZNpthXRH/GA/wbgPd/8r9KDY1J0IEGtB3pp2iV2b4Kk83LtJVFNhjo0D/o=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1874372+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 584.1
basePriceNoTax 584.1
availableRooms 5
priceAfterDiscount 584.1
priceAfterDiscountNoTax 584.1
priceAfterInternetDiscount 584.1
priceAfterInternetDiscountNoTax 584.1
priceAfterAddOnDiscount 584.1
priceAfterAddOnDiscountNoTax 584.1
priceAfterClubMemberDiscount 584.1
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 584.1
dayFinalPrice 584.1
dayFinalPriceNoTax 584.1
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
35
array
creation 2018-12-11T00:58:31.5845875+02:00
roomCategory 101VillaVi
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 2250
totalPriceNoTax 2250
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID 6UgLMUAi2E6Xz6FM7Dg/cGEbo/KJT9Q0oFJgxznGur5gGaylo2H03e6Hl0eacL2T4jbd+McEVFYUsNoIGYTnuzwwiLUKwecppsgNGY2iT9P8XXithoTNdF3yUA1+Xz6Gv3qMkwPcsao8sL8PjaMlBCuYWIDMRURX7U32DMtv4RBLURxyLgzZ2lDJmUvwQEiLTM9w/oJLGDOmRR1SqViaJEiJ2xIlQ2ZyFXY+fdUI2c3DauENpAgOwNVnq7nppscm4Tu8IdtUClUfnlJTvhYg/UM65y/8oKrtL/gwDGff5GMSvatwGhxNXibTdNVsOhxodLwz3KyflL1IQY5xEc465VnzzxuDmCy4VhSIa/jMIWPOSRna2K8+5oAfBIDmII6BKq69nGtQxMa51lzlrf06T6nyU2L68tOytdd624xR4vdfdE8bcLiIiUYW2gcapw8+DnCTGSwhL2QtVpVJ96z2oP60NUUbtW3WsmvwtQ2fgrOzd4ITCHspDyVbYeanuMt/Kn2kkhyrlrl1Es5zUVJw977bfE2xA77WWtULj1t7P1YgFrq/IjaKe69ssHLE9Nd4G0fEIs6f3//jVLxwIcpusUDda5B/sCkzAVvX7Aod8+NBfWhwJN4x1dQcp3jZJlrOPvKbIoUdD5MvgvYdZ/zAaH/g2pbGg2d2o/PyvRPeGCwpQwQxAJmiEA1yb54b2BsdW1rkQPI85rfcL9PYDgns3SK0NH4qbfnoxU20EugxyI8=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1914415+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 2250
basePriceNoTax 2250
availableRooms 5
priceAfterDiscount 2250
priceAfterDiscountNoTax 2250
priceAfterInternetDiscount 2250
priceAfterInternetDiscountNoTax 2250
priceAfterAddOnDiscount 2250
priceAfterAddOnDiscountNoTax 2250
priceAfterClubMemberDiscount 2250
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2250
dayFinalPrice 2250
dayFinalPriceNoTax 2250
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
36
array
creation 2018-12-11T00:58:31.5920536+02:00
roomCategory 101VillaVi
priceCode HSiteNIS
planCode H/B
totalPrice 2538
totalPriceNoTax 2538
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID 6UgLMUAi2E6Xz6FM7Dg/cG2CqOAq3rj5UBHRBlCW4etuz7vpV5S1bYDr1IR1m0ZZ9poiY7XCIrHht7s1EQgFDNo2Zs/UGbDVGood26Daxib04uER/sAoRODSbeikwnNS3TvUL0V8LqDEhAbd13W7c9BKSNxB92yCXqtm13BlTuHPeS3ZsW9DanihUwHT4KwT5c+qaFHz+MTdhSyk+67lM4ViVOIAy/pZLq/6weLXYhkoT3GPLJLYtNkppggOA8XjjmlPsQJ15iPBuJYawreHLbVnTARz1i0ejygTD7Y8+KI2GLwDv4aJdgm55RB2HowaYotKq9Lo5+AeH4HRv+vIFjVqI6KKDYn4ZEIokS1GujxCs9lnFWsu1LLzenNmk1x2sYsBvbDFLTHn6eN67Z7u49OPDqY0U4B80DBmfloPD8AMfoYuELEBpwliAFHUqmgNtYIoeBh7g1zTCamlwm5V5k/eSeGyEb6Hyi+G+O+4YAFlK4R3zxwSpMhZ71mIlXQvv4I6sw9mJ6HG/AinLeunn/QZ5VALwivgR6ngST3zeDEzQe23djVQgNedIeEKie25ytDnlkdCxQY5nT9WPhMB0ru+c0iGhTA0CntWyVeo+XuS6ZON1srpe9Cmwk7gUvHtRF9dY7M/wyefbuNuuCMUsvKNWuqlSV6n/xVtKsw1Yk+4Silf5If3LVX3bMMjVzU2fdRch3bzxSWX/PI1BH4Wff3FZ/Pmx89fLzZdh7pOHbvUqIs1i7vCJQ==
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1914415+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 2538
basePriceNoTax 2538
availableRooms 5
priceAfterDiscount 2538
priceAfterDiscountNoTax 2538
priceAfterInternetDiscount 2538
priceAfterInternetDiscountNoTax 2538
priceAfterAddOnDiscount 2538
priceAfterAddOnDiscountNoTax 2538
priceAfterClubMemberDiscount 2538
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2538
dayFinalPrice 2538
dayFinalPriceNoTax 2538
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
37
array
creation 2018-12-11T00:58:31.5960531+02:00
roomCategory 101VillaVi
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 2125
totalPriceNoTax 2125
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID 6UgLMUAi2E6Xz6FM7Dg/cG2CqOAq3rj5UBHRBlCW4etRsEuzYFKh/cI3UjFW6tLvcncXQs3QaQsxbHx5MeNo5N78m3UWl0dYn+ZB6qIT2FRL5rX2L9iFIbCYl+8+WzMEy6sI/emntLr3Bzpyqx7menIW0Xe6ebwZQ0NLtibpL4LhTj++45NOjxTD1D9vr7Y/o08j5m4rrvkoNo5orv52pu0feYBjqJ+Iw91RVeVdQIxQ4tcSm3UTSDfzm6EtLqUPNUXPtpXx8cO5r/f7cgyE+88n6pHIsYKlX7JfwWTFzIo+6Vt6XNRVxa0JqtdPVpr6zdhdfOy1SwqAifI4EhtIulycHDhgi8ZUq2Z0iOZogQNDBpDLJHmL2yyLG3mqMJFScUwUQTIAzIaAPYYT+W/wn6x0HFqYqk+9Qb7FZ21FCit8uQ92zZMOHkxbh0qlJw3WDpyUcH8DhewzcpsaPfKpuJ9pnBGQS01qWJ53zdtUCjBLGWL/MWN6+XTNJBHyE3AXhV3BvtLawp4h1vdjomp3UOBhia9pXfRciSX4GBRpIdn1K+l7DAaPTGgOryoKu4O/kPe2nI4LJs0/QmDC3bU6TceQNIs59y8oRnWSzLpse1WWqiFZhznY3CPiMTOp2ZH9vRhmnFaQA16rB+Hi8HZeiJ1TOWmQ3ry0kYBX7nf+todgsSsOnY0+59yXqp0/LSbl1YH08wKd7IQFAoJAq+y+A+4dQFJpzzNV0kLPoXQAzYKAklsIyt8CQDRQ6vMUmZIt1KiLNYu7wiU=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1914415+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 2125
basePriceNoTax 2125
availableRooms 5
priceAfterDiscount 2125
priceAfterDiscountNoTax 2125
priceAfterInternetDiscount 2125
priceAfterInternetDiscountNoTax 2125
priceAfterAddOnDiscount 2125
priceAfterAddOnDiscountNoTax 2125
priceAfterClubMemberDiscount 2125
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2125
dayFinalPrice 2125
dayFinalPriceNoTax 2125
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
38
array
creation 2018-12-11T00:58:31.6000580+02:00
roomCategory 111ChaoPCh
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 4050
totalPriceNoTax 4050
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID 6UgLMUAi2E6Xz6FM7Dg/cM8rmRgVSsiipJoUBChNXjCAajJZJp2B+JIoJQ4hDS4+AUgY8eK2skMrmKiHrgQWFxIglk+NklmFatrRtjolClwQfG5jpp+BL8RbwfXRha2FTLcyTkynKzfFZluOz37plV5K/eCGqeTurFal//OyBq100CNyW80SVgSG28wB8K/ojW1jbjV1M49/1Y2RjmCsXVZraqmQ8vzWb/KQc0FoGKdmfneGt4xZ0+AbWWfiOBILR4QYTwg0UjAjR+gRq88gT01bD58MzMgKxO7A7hGR47pE6vtq+isIX2+yeZHqJLPe+X4zj/ibZhDok730MLfi0FS8G8kmEtyTwqFLsxSgS4yzOjbywmGBDtScESHUGxxuLkL2ZZ373Mi/JJfC7o5eAf3wLZiXLH//ngLqR+UxPMLd4PS9z9kGJrEqWizv9nXbjmwCSXYO0+DffqNQMt/Muu9ZqQPY0bs7GGeSRzFhuMak919USrghW90hbLejOm6FBh8kAlP+yOCqMDocPNphvnfL9JDGvwUfMPDO9gswFeG1HPHKlU/uB8GOk3ccrRQj6HZ7VNQTFeDUy/knWNX9+ZdnbCKV5ImOPGUQ7Hu4ZdHNTb8f6OuVfR4HAeoYF0s8Vc+5dD21jif0xGpZ6+Bv8U8tkT8O8TBSdjTt8yMpm820TMOSGuBkyLOeEyk2kU2CYIKZigL0DFjh0y8z+iYFexUeZZIEysJUxU20EugxyI8=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1914415+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 4050
basePriceNoTax 4050
availableRooms 1
priceAfterDiscount 4050
priceAfterDiscountNoTax 4050
priceAfterInternetDiscount 4050
priceAfterInternetDiscountNoTax 4050
priceAfterAddOnDiscount 4050
priceAfterAddOnDiscountNoTax 4050
priceAfterClubMemberDiscount 4050
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 4050
dayFinalPrice 4050
dayFinalPriceNoTax 4050
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
39
array
creation 2018-12-11T00:58:31.6080570+02:00
roomCategory 111ChaoPCh
priceCode HSiteNIS
planCode H/B
totalPrice 4338
totalPriceNoTax 4338
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID 6UgLMUAi2E6Xz6FM7Dg/cM8rmRgVSsiiNHtpQB/vJX6XJHS/Mw3Ed87bE1EoyfnI64/wXaQ1LR/3YZq00yvGqDCiYeFzQQGqqTEB788vOEmK3vFtKcAfnX9X1MoB4ANPN+WvOUKz0krf7macsOM8HA3YXQOOWUSnnBIZcW74r5/1/iTc5CBB0mCfQ23cxPQ4OLXckekZwQ7Xvmdz5UuD/BAtJAsYS/tfiZp9J6VwBUbAuZzFe3/b8k6VJ92fv0QWrTpswrDNlXy+KwF+VI8xxn6noEqMXmmOmn7pzoGJscyxzY/WREwEH6orPGlJJXacZ68eOxUNjYEzbFReiMsVL9S1r5GI7pKQC5DK7oEl63nT0enPdmZquEQ5Q4wKN7AbYl0UHhkU5c5XqOKwkub/Zgmqkk9ZODI85GPUpVdMvrX2KNZJ3xuhZKz9KCErhJ++RNYjikAce4ATX4D9/1cZc5QfhKfuCXvOxS7YA7owiQGFPMFkas0yfjqIoFiOP4beFVHkcJQJRZBUzWkTrHj02RO2p9llO7PRLZKGAf3C/APevY48u/+dGV7qea5U+ZfoNa+x6/UffYaR+yTVLZeQWAnOai/5LIWs8dN2X9zRpRY/ep3vJSUG/ftHUtKizY6O52Gf8BJyYG6X1fdi3IptLGqEYKzwe8fz1hITmOwbw/o7pveKUeGEnn4a6EDG37axnMxZ7IdAMaSoq88VBufEYKXVpec266Aenyja6ycp60LUqIs1i7vCJQ==
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1954387+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 4338
basePriceNoTax 4338
availableRooms 1
priceAfterDiscount 4338
priceAfterDiscountNoTax 4338
priceAfterInternetDiscount 4338
priceAfterInternetDiscountNoTax 4338
priceAfterAddOnDiscount 4338
priceAfterAddOnDiscountNoTax 4338
priceAfterClubMemberDiscount 4338
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 4338
dayFinalPrice 4338
dayFinalPriceNoTax 4338
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
40
array
creation 2018-12-11T00:58:31.6120568+02:00
roomCategory 111ChaoPCh
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 3825
totalPriceNoTax 3825
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID 6UgLMUAi2E6Xz6FM7Dg/cLpBIg2Ptr0DAG6BVBtX4hMx+aFa7/7rQ3dwgFWnwWx2dwVpZZsL3G91ZU5TnwlGHVIrspYxRcIbmCv4vMmWgslT4EygTZ9bET58aQ7mrxHNQT/lbI846iihcRQoTthVG/Q1RT+MXNXiwk9ZjLx1Zg4mxJ3D1AGNJ+IiECnfVSArMCMVEnBhyG+crO1bjzDvSGhjXrEiOgv9xUy/KWJXLOxTC2Xq9l/15r38+dsrSeE5T8cL0mbeJl9aRM7CG7FU1bEBFqFegXdMDFNyNOs7VWlND/ObH+01/lmaxquSWYlP7ABJiLL1k3UmguEpAICdWTtXT5BZuKJx3j8SQiqRVGqoumOMnHlTPBg5Ih2IiXLZ9IuqAG+yjKOhXRuYdYk6lCPCYefpezHmdybj65AxBuF91jfGIBZjRrVdGJjGcijyS5uKTLVOH+fmhVj++T7RZkqWo26YODwLuO+pasW/ZCvYDCe1SjCUkYo4HsDYi7LRwKwYF7qW/tSclQlLVkD+SBwoY7cofTXFRLxLrmirLVn1Trd+4vlSbJI8G+rzAiKkCmUDmFvwLiFRYH+jjIyHcXSu0tDHKo+XRZxl6fQvMLxiR2QBgJDUME+Z05NFuIH26FInEHPc+NWd5Ha7XHxUEOO4PUKAYWq0A1yevVnUEyUS6wFJHprChHz2lSyp2aVqXTQ5wOSl0Rj+G0UlcJZgBJWe4ESNLY8JyF89XIjw+y7igfPowSMK/vK4V0TjZ9M3IlEKdybVSlg=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1954387+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 3825
basePriceNoTax 3825
availableRooms 1
priceAfterDiscount 3825
priceAfterDiscountNoTax 3825
priceAfterInternetDiscount 3825
priceAfterInternetDiscountNoTax 3825
priceAfterAddOnDiscount 3825
priceAfterAddOnDiscountNoTax 3825
priceAfterClubMemberDiscount 3825
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 3825
dayFinalPrice 3825
dayFinalPriceNoTax 3825
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
41
array
creation 2018-12-11T00:58:31.6240525+02:00
roomCategory 111ChaoPCh
priceCode סחלב
planCode H/B
totalPrice 4097
totalPriceNoTax 4097
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID 6UgLMUAi2E6Xz6FM7Dg/cM8rmRgVSsiiPGsWDmDU1oLPH+HO0RsjNzEsVJDaCAsuqRSUCn5avzWicjXXYiN2agVdChYqFR0oS6VAZw/ln8XmPWWjCA/h/Ov+aikv2M2MyHuEuS3FDGrWZWesKfT6ijIhKgj0JNnpD16nJXJdWuVskYAFuU5HCM7eUuCqgPA+tW2zGz2iJ2c1WQhtCuymC1j8Cftby2aTZ0OUdUl7QM0pMU7EamTiZ83boUQGeYEEQGI1kIYKJIRrAPrUa+7fbY3Vxr8VV+YGVrwKxQ4DfiKmO4iKCI8hMKsGB0nTgnmVjKGNpivw7zLk+2PTxXBlwc709Yzg8mJ8TwqUxSHfxj/v3AUwCZvhodNas6Spf/IgQwR5lC/YADQxemXvFI2YHnNRPxCw+n0rpH7JNTXlqPhwGfNENHoIKP3z9oONbZLvr2Y+TEcNUH7CcDE9G8+SZrSLlk42CKCRbqHbcKohw2/sTBB3gumJe6ZsDbX9GRDkwt07kmtUp6B9wrgAst2ttMlC8D6lAo2ePV0A8R9r1POrfALCQEMrc9WtqgghmUHu0qvqQcFHY7Rv5BzF5XDmqDyhTQYAKQr80Mcwn+tztGm8ME3tw2D5JRIwh5cY3BwTfVZuGO43fI6+RHamCtaGT0sLLv+9Qh16MXhpmhIa86Zs6ZviWH7sa6UUA3vMmKOOSzfXTjSW8ywFCTchE+/gwvsgZE+Vct8l4F7SvNfBkNz/VvXyRoEaWe+7weHM6ho0IlEKdybVSlg=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1954387+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 4097
basePriceNoTax 4097
availableRooms 1
priceAfterDiscount 4097
priceAfterDiscountNoTax 4097
priceAfterInternetDiscount 4097
priceAfterInternetDiscountNoTax 4097
priceAfterAddOnDiscount 4097
priceAfterAddOnDiscountNoTax 4097
priceAfterClubMemberDiscount 4097
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 4097
dayFinalPrice 4097
dayFinalPriceNoTax 4097
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
42
array
creation 2018-12-11T00:58:31.6280528+02:00
roomCategory 121VillaVi
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 7200
totalPriceNoTax 7200
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID 6UgLMUAi2E6Xz6FM7Dg/cG2CqOAq3rj5XwGqMICJjUDlLwQfAapudf+j8UxSU3Now1Zvw0mpThh6h3eziAeXGm/kAroiNmq3UziuS/2OoaASIvhXuiVxhgdkbpeseVsd3VYwilxC5iIEpH1KCrPu9r/xl4IWPxvj7mKDv7lRXLN9EDQB/cdc6vI0cRt3Qo8GrYf2tTzTygIxg4BpHc/792dK9pwjcO6aLYHWQZpozE/gvFh1WldvwNLN7sIYyDG6XC58XugbCt70f6u7ZPyuYgTpwNUOO/z63U9VqMofCbAJWwaH3RjiFP2snnmcjhC1WIF4ty1QiGQ8nZC3cv/raFzbd9HwAqDa0dz5Y+lDb7w0KE7HRJPsb9LNIyinF/QoKjrsXtECZW9PqRN+C2AfHd8UvB8hVMSU8DyG8M7fAQ6nXnx1ym5J7iQhVdu3zmOE1aXBnWf2sT4gjfISZviec4zkDvSpptfOoltna0ug1KR7KwbfSSlVHifHN+0HmBgXF64Bn0wmf+NumdK9Nkgo2nDpuZp+vjpQjuu471KfjkBvyUsT5IL9a38N8qfBclzRbyjaTw3MiDYYXfJb3vHZeOBto44aLbYMvOoRYbTmQJl7wg+VQXOtEo8SMTpaqFgIxyIxvUmPDzJFkSXsrwkAY/1NuZzwGEsjWThCbUUfuSfgWkM1oxlICvdX2uFmmNuCC5CJDoFYZ1l/1tIjs3JexnN/cHvw9wOB8rhXRONn0zciUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1954387+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 7200
basePriceNoTax 7200
availableRooms 1
priceAfterDiscount 7200
priceAfterDiscountNoTax 7200
priceAfterInternetDiscount 7200
priceAfterInternetDiscountNoTax 7200
priceAfterAddOnDiscount 7200
priceAfterAddOnDiscountNoTax 7200
priceAfterClubMemberDiscount 7200
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 7200
dayFinalPrice 7200
dayFinalPriceNoTax 7200
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
43
array
creation 2018-12-11T00:58:31.6320516+02:00
roomCategory 121VillaVi
priceCode HSiteNIS
planCode H/B
totalPrice 7488
totalPriceNoTax 7488
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID 6UgLMUAi2E6Xz6FM7Dg/cG2CqOAq3rj5XwGqMICJjUBYBKA8CuRyUuKz+8ZR9YtyN5Eiyd/xLvZY1X+DPBbxVZwGtrXtve5bINU7kATRD+cP1kK8FGwg7Tm/mOXwcTSrdbKF7E0d5JIgejK1ALgshOEpJ0UKnNHPUjiMgLvnduWutIHqOY6fG6AD3jTruICgtDYXAJbun3obvYQqRZkoYx4CbIpesuzA4DS1d4Tma7EBfeSNH50+sUASNcy7f0GePlEySN8/i6HLU3P+lRkhXA0Ul4QL09lcsVsPeV1TlRNU70iuDxh3GZfNdHRGFDrY8VgAM+hwt4Gcr3FFfPj0Uyc+mlEdDATg1ZTqCp0MG0cvag1bolfMJ2xnRnX2VbJ89H0ypiTzTE/UenoUMPXQO0iN3fZGpEuJeXYTyUGDA67WGHNeTe6VyZqbUr6mdX4DlNzwt+Fw5VdJ1rG1ZoryRhD3mtTVgjZi8wEMV83sf5QkupoZji93b/MqvKybOQTnIZZs/QDmWl7Z74lZRPAwGhMzNnpsTvqk+/mBbWb0LsQH6v5jpmImoKfnlVEO6O9x9VMgQ3jFqfY8MI9UrDS5t4Xrxegvo8+nUU9CoERIJ+BzdJ5xrlaNXpdxP5ZymuQsLKyOqpfd/R2MMbecfXSm6iX85qJpAB+dQCojYQbPFXpOQvMbzA/Ove5/FGtGrP4XVtxL7D/280S1S68h5+MN1/Vy6sKWdpXT47IMvGZGtVgiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1954387+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 7488
basePriceNoTax 7488
availableRooms 1
priceAfterDiscount 7488
priceAfterDiscountNoTax 7488
priceAfterInternetDiscount 7488
priceAfterInternetDiscountNoTax 7488
priceAfterAddOnDiscount 7488
priceAfterAddOnDiscountNoTax 7488
priceAfterClubMemberDiscount 7488
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 7488
dayFinalPrice 7488
dayFinalPriceNoTax 7488
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
44
array
creation 2018-12-11T00:58:31.6400519+02:00
roomCategory 121VillaVi
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 6800
totalPriceNoTax 6800
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID 6UgLMUAi2E6Xz6FM7Dg/cG2CqOAq3rj5UBHRBlCW4evrias5yVpivgkk+lC1en8YbfOTV69bWncHcjbO0xtupY7GNUg3XqosalJBqhy2v+2Sx+LnwEqMDC7Ns+KBmSplZsgU913Oy6YX5nFARZOJRA1mLpFY/ASbKS/+6IYNiq1DWwVWvjm09XvWOBb9KMF6xRqP2/c9vW+uhKlSMpCENqLMgcnowCE66HQ11Y8H/mTRZ64XVjRvqKfwgORqtv3Z7/HKV054aepps9af5J+Keqe+e1cay1Zv7NyGEFa0Ic6RiJFcz7U4MiEfM7Yip3Cq39yC91am4ruwYO0nroertGqsAjGlWbAHsE/L1gX2hYSHRspHrwnM+yTp7U6taY7c7hu5Canx6n/snCeX9WJkeuQWDu4fkVHVdcUv+V/It9Ga4EguLR1uIDarbqofEDpm/MmKz/El3aQCnSRgKA1qu+5zFIiE8D8Ib5zYtKgVh8GCLUqs7e6lb9+zmzvCW1mtGYRWs2N24Xn450wQ00R8W2uaNGwvcgc60KqnKJE4zLkbuHLhnprZUND2659wDiwrgUH5lAqhsViW2LieNQ02BBW6S8gjjClUxWJV8cz0E6Jl7f37kgohUMGqGGTth98iK718ejZdYHcMHz5gMzMPo2zcmbjm49r9vD26J1dbLcVxkh3UUf9IJNZVwYqs6SOwZSA9kkHHCq5UBKhy1sMKdqaR5zI3VvF02LMCtMXku/MFEZgWKyGguHY8gjYiHmtd1KiLNYu7wiU=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1954387+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 6800
basePriceNoTax 6800
availableRooms 1
priceAfterDiscount 6800
priceAfterDiscountNoTax 6800
priceAfterInternetDiscount 6800
priceAfterInternetDiscountNoTax 6800
priceAfterAddOnDiscount 6800
priceAfterAddOnDiscountNoTax 6800
priceAfterClubMemberDiscount 6800
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 6800
dayFinalPrice 6800
dayFinalPriceNoTax 6800
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
45
array
creation 2018-12-11T00:58:31.6440528+02:00
roomCategory 121VillaVi
priceCode סחלב
planCode H/B
totalPrice 7072
totalPriceNoTax 7072
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID 6UgLMUAi2E6Xz6FM7Dg/cM8rmRgVSsiiNHtpQB/vJX4IXwzW90mtcZ8DGw5eqEP6cncXQs3QaQsxbHx5MeNo5KP+zs3JGRZxI0p3SaMk8Qxwn0tJHswshwhYqougLk7jIHBPJ9VIqqDtKGiXhn3auWtQdBhnuNOIh0JpYJyr1qAtqKEvhtdkbRtDi9hPN+AJ9x9kgyHUdUyws5h8wl7hMncnfeMHMyW8fxdutXSJmKJ8oAmnhNCBg7lziSgH5QNDNdH+kJWSyUO5aR451m3JbtdqAgtg1dx8X78kJspVbsF3PmDlVj6ZK+j/a66F3sEyqo5mreBW2beB7YmSZpiJfwqb3ekOKiQZdI0y/LEfi+MZMsmIvChSiSbaVPT3PUBIkqK57a3/vG+ndB82ax3kUD0aH0UXZSYmmHrUMKRwhHxDyKqQ1WgsdQML3VBr2gT1e1pqHWyaYlXpNNeE917dB0s+9AQfI3VlP3gCKVnSXmmimI9q+qpFnEz3KtiiF6qU/B4fcLRUbX9+72KP9AIkK8JVBlftBFBu7x1pOKttkMMpz9AZILYSq9qALSCG1YhiHVohMJiaFdLmZzII2vZu1sgN0x2MeBeOe2tfhFRj9YYurDO9dxmyqTAeGXCnpMTYkumTjdbK6XtvBKtwU5J4Rnb6wjiff7SzdAMcfe5kz4nyjVrqpUlep3qQx8UNzZDDCvcKv1F6XIiwV+s/s+1ZdA0B7j9Ps6YKaxzH322w48WBZQZyde2hy/BTOZCqcZQAVGxDz+vdJs4=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1954387+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 7072
basePriceNoTax 7072
availableRooms 1
priceAfterDiscount 7072
priceAfterDiscountNoTax 7072
priceAfterInternetDiscount 7072
priceAfterInternetDiscountNoTax 7072
priceAfterAddOnDiscount 7072
priceAfterAddOnDiscountNoTax 7072
priceAfterClubMemberDiscount 7072
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 7072
dayFinalPrice 7072
dayFinalPriceNoTax 7072
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
46
array
creation 2018-12-11T00:58:31.6520515+02:00
roomCategory 161SupSiSu
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 674.1
totalPriceNoTax 674.1
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID 8QM1q9aWiGqXz6FM7Dg/cG2CqOAq3rj5XwGqMICJjUAULGuJl2AQZHfJkJr3to1Q9Y9QCmxCagd3UjupDtIp0oQ1FRv3reBisJApdvdgz/5+wkYXTRkggt7IPrHyrcTpVuuqIe7TcvpcE8JT3N+7gsWi4jTXGeuDZOaltlwQOG9fK6dYfjpTycF0QfPNWxLqhtaWZe2PCWqIuWrkuk9Xfjje1A4fubq/q908J8e552sM+yNX7nptEHPV2ysasUXdawH9undXD9hP7FJ5IPpZl/m5PEwGC2j1Rsa4GP0oCNvZ+fvUkLlvUt9wSUAsD34/lESwviBZVplIXaLrIjPPFcDsSiRaXRRrgJkn5EWoEtSbsBHagoWLVcrAIpV3t0mbqjLbiay2MI3RpAWd+uoplZ0L/fOs8927DjBckRFFmbqgC7gDfv3o6tiikgaWQ8xjGb5/w9GsWVn9HA82haNbMPCjBlmumTjax4cQOF2UbmoZCRfuut5CHz9Vv7gKxn6JDhiXMvwiDpPsgFLVtCkg5dbMoofRmurmbCFsYQQT03Eod0Nu9qf8k31CFSgq1L4v3VMUXQyJYQzcHshrzfhah+PGcvjy/k0ZLN07yU4pkbdKnd+zfuvj5kKkODF6uxz4lHChxhJPTsx6MC5PtuDPQC6smSi6iNDgxXbi1JxpvNdIzO7Ej8N+dgybb8P1HRXRiVVOiy+IGtfENfuD0ic88ANGEK7Q/8CZ31gxNB9vXekiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1954387+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 674.1
basePriceNoTax 674.1
availableRooms 5
priceAfterDiscount 674.1
priceAfterDiscountNoTax 674.1
priceAfterInternetDiscount 674.1
priceAfterInternetDiscountNoTax 674.1
priceAfterAddOnDiscount 674.1
priceAfterAddOnDiscountNoTax 674.1
priceAfterClubMemberDiscount 674.1
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 674.1
dayFinalPrice 674.1
dayFinalPriceNoTax 674.1
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
47
array
creation 2018-12-11T00:58:31.6560518+02:00
roomCategory 161SupSiSu
priceCode HSiteNIS
planCode H/B
totalPrice 962.1
totalPriceNoTax 962.1
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID 8QM1q9aWiGqXz6FM7Dg/cA/FhgS18FbsIhwe+ijurljblYJSSD8HOQSnZpTWbDk621fzem5gfpIBeZu2Em+ruo3Np9hg0of5uaqxvDhi02qIG2/gx179DNXEcEXOaDGHr3TmYSsYTruA46kXiMaCMvpyD2Syv7d4R8Ih+QNWDwRn8j/OgixuH6a8lTbPIFUiaTaw487Ui8q7VBtVtiIzOURVfVetRsu9JpxVLV311ktVCQVq/wl/fOZV75U1WSBNkaR57VnYZvGAEIi1IkghVRAo3rTUshCJFimul2xda9s7FrmDnuKBI0VpliUxk2p6h6Bjgx3/8IK5LajUPbrEmu6avIj4vydkljEUf4ao79d5xGxHAPs+Vxz8qDYDYqmqfokvryKN24sHOCzv+uFMZ6cqwrElunrfMT0oPvileB+Jt4QHUktpLKjTQIAjZI7qujaVEH6GGIXfQkep70nAFaRHl5fOwHG6UnViPA+sZCjwXnIzjijOq1rFj6X2t9T+2Pg+8+ED67Ta5prqftb88R/Lp1LpBClThkH1SLcGRZ3aawQOpdMIojXCikUaS3nT41Bn9PnlNqmx2b7hdqvg9tcA2rpHJwfbZQbhdfdjqTbxJtZnqdI93QGdWowB/pNF3hkV5XqKl2RgfKxzxgGXFnDDed54E7Q7bhPeUZaVCBindQttF/bd4gwHjr3Wb/ehjItIePxOKbeENO7oROBE4evYDi2LGNiYwF998t0DYZnUqIs1i7vCJQ==
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1994408+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 962.1
basePriceNoTax 962.1
availableRooms 5
priceAfterDiscount 962.1
priceAfterDiscountNoTax 962.1
priceAfterInternetDiscount 962.1
priceAfterInternetDiscountNoTax 962.1
priceAfterAddOnDiscount 962.1
priceAfterAddOnDiscountNoTax 962.1
priceAfterClubMemberDiscount 962.1
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 962.1
dayFinalPrice 962.1
dayFinalPriceNoTax 962.1
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
48
array
creation 2018-12-11T00:58:31.6640567+02:00
roomCategory 171SupSiSu
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 584.1
totalPriceNoTax 584.1
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID 8QM1q9aWiGqXz6FM7Dg/cCjhiDcdMs0ov4RvTYNZ/PMfcEPHX1G26oizMieuhbXGY673so0MmuS33fUFhY16aHVd0V586d5+VzchNUm44YjQPCFqDS2MGEa/m0NtdNfl3VyoP4qIeJqckKVsSL6Ir/kMeNcR3wm0Kuxla/syAVolLlBrv42VOmvODkzimusC13qLjfCkX06XWanbbGwsN+R1HhtgMEyV6jETU2PD1CK8DeNqkHHMGkRoiRGfMgKtWZxmBMKXGiptusuUsOoIZpYwQcuDJZYx5gbprk6QhCT5+1h/AdjzN+M5CCJMtxKGqaJ5mrbzSYePPwnJQEGAwF8sjKJx6m9B1+8yEr5v/cHAUSCNbbpB0hnuE9VjR1LGYz6FJKIkJUJbLUm/973b8atVUiw651iWSYzqd9FeMXgW380qy7XGrs7SL2EYI/ZHHVyCZ+q2H5nHOjuv4IESMqXMMy7aC9DieRUWwGsBExP/WYGOV1gZjAbhD8ayUI3RHd/bFMgLkkYnbMDINfHCFJ+/BTPpd2c7cKEWeeqMrbZ1LWErYRFTZdM7ZpN87RV/4srnuW+XCw5Pqab6vkfBIv2Hj1CZZQnEHdHW4Hg6B16D3GqrAUMPCZb2veMdA7oN27h3RyAK0x1LtakP4ny2ImkCgh0xyw5gdTRgY+1HcIUv0m+w2qL6liBDM/kaOyczOt02ueKjcOmANEvFlXSxARBJLR3wiDvWb1KT/3cSCi9UbEPP690mzg==
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1994408+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 584.1
basePriceNoTax 584.1
availableRooms 4
priceAfterDiscount 584.1
priceAfterDiscountNoTax 584.1
priceAfterInternetDiscount 584.1
priceAfterInternetDiscountNoTax 584.1
priceAfterAddOnDiscount 584.1
priceAfterAddOnDiscountNoTax 584.1
priceAfterClubMemberDiscount 584.1
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 584.1
dayFinalPrice 584.1
dayFinalPriceNoTax 584.1
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
49
array
creation 2018-12-11T00:58:31.6720531+02:00
roomCategory 171SupSiSu
priceCode HSiteNIS
planCode H/B
totalPrice 872.1
totalPriceNoTax 872.1
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID 8QM1q9aWiGqXz6FM7Dg/cG2CqOAq3rj5OU1KVz4+3mcoT+aZXXf8MY5QYNVo1So2/qw/sRxIoyp+kXmOOKZxk/5DXl4geE5Lw0bwXzC6kT2sxhPzYN6x4Q41o++Tw4SnawCxQJxwBS6HxvJXHC4JwWlnp4bzZK744XzDv9XykNI6bZ7c6OBi7l3Qq80JPbps80wdDG80fe34AolT5g6G0omeuONTols0ls6h0wLnJPcDreLAr7a61hickypCfO4GRJ6qBoRMyK0/ytKR3AJIVVwBG1ZYMoZTkpCrtMb0luiutaVXVxYnXOjgptZ8+LB2Fdz6fTOGbKJYzjdwweqZFCwaFzMRB82/Qd/JW6rB/l5qnQYxaL83qWEGyKKhQZhcEMz5vFM1ZFHsBaytFK3//3nEfYk4lu86UQcjwans2ZylFOGoUMuigiVoG8FwWOGRi9MxwyeUaVqRQroAYaKO5+hg7+ruSxnQf3AX3mcO0Zq84ASKq1fWfV6/uzbHFiKF1ZTMuRX2mbuNX8ZKWCXS7pCJGGwB7zttyAMkLMikfi9AbsaQQdpkfAiMZWspf9WdAZao03FGPnpRpnWMMbbzfhnyBMVhh74X+dl6eM6bKDQ0VLlFojD1N85vdhIt0UIv668NBEbRXkHQXvGAPFvYo+qk8Ua3e9n3lgRvwjU6kQAt5p9O78rgliO5HuXaOmZg8fsE06IKcVgp1KGVzxueBjHGFCnFNR+lxU20EugxyI8=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1994408+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 872.1
basePriceNoTax 872.1
availableRooms 4
priceAfterDiscount 872.1
priceAfterDiscountNoTax 872.1
priceAfterInternetDiscount 872.1
priceAfterInternetDiscountNoTax 872.1
priceAfterAddOnDiscount 872.1
priceAfterAddOnDiscountNoTax 872.1
priceAfterClubMemberDiscount 872.1
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 872.1
dayFinalPrice 872.1
dayFinalPriceNoTax 872.1
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
50
array
creation 2018-12-11T00:58:31.6800559+02:00
roomCategory 171SupSiSu
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 551.65
totalPriceNoTax 551.65
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID FrXodg56IHWXz6FM7Dg/cF4Jp3rvpqYxwEm+pgn2TdxjmDpUOKTdYBhjLGLHRou0mLVK0qjQb84oZZgO28hktTKNTe6QEGPCQppzymnI3UtfTPvOsd7yZns3OwULNwZqSKwcQluYmHDpT5KxtPfcpZfmo4BHK+w2eHaZ8LKFBJSmXGR+DMWb6qGwrLZIFdVvsrVTrR0fVg7Q+xdmu97ddYRBYY/FXe8TggcWR3aM5+3zdZzNlHqgk9ds585utTmYE5Vp0wUiOG+yVI42v5itpXYq2Z0ZxXiVxpC/WH20EBIlKNsB4GkQ2ACnmOITbAEoI24ecJVkEAPv3/vKEjIau4rwHiTK3ahY+doeAvt8Yx5Xr9USpNnlLgeQ0+N4I7DRcoPrUzqEmTFxFo3RfNcQptvMvovkhZ7ujMepzBDjqbziNzQMHPGnUVcNtbW0mYOUUGcLedEPWyWpzGs+taXIJqBzRhAUYStMKDk4MwsI01b/nPyeM2J41M7VjWs/Zi6oqspCHL9dPhEQW6CqZFikgxQZRxdNYnpQetFWfzYYCDBu7mbWXswZjQtGlv45shKWW4CHy6masaqZS2tYqWctm15kT8YHjY8Z9+XddM4ZsBsSyfJSYzDikG6+i/JfqHgajBELYX//oukSR3U9VTQcJVv6IWw1KDYYYEJ/KOFiMJvM1FQG2b8Mc1Ch/sBVjbOISklkkYe45RPjsE/cABMlUzEH2e1Zj43lvDwFQiojcdFP0sRaqPDnpRSEAMyB/eahIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1994408+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 551.65
basePriceNoTax 551.65
availableRooms 4
priceAfterDiscount 551.65
priceAfterDiscountNoTax 551.65
priceAfterInternetDiscount 551.65
priceAfterInternetDiscountNoTax 551.65
priceAfterAddOnDiscount 551.65
priceAfterAddOnDiscountNoTax 551.65
priceAfterClubMemberDiscount 551.65
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 551.65
dayFinalPrice 551.65
dayFinalPriceNoTax 551.65
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
51
array
creation 2018-12-11T00:58:31.6840583+02:00
roomCategory 171SupSiSu
priceCode סחלב
planCode H/B
totalPrice 823.65
totalPriceNoTax 823.65
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID FrXodg56IHWXz6FM7Dg/cCjhiDcdMs0o4nKnjWPZjugN4trKn06ayqbVUG372iWPSGg88sCPxGbB8VdBr+XdpC/6Sf7CGhDgw/RESax2YDgOcwVKiHcw3nt3HVxaFe5JOmuStPNOcxB+OLdkz8Kvo2ftYOQfvbOGTkUOOD/FmqgjOfUKI8mnHKvKvNsLf0SXZe8C56pMjLE+yk57Cr0chiMbC/hSab7rgAHP+A9g295Lhfp0OcSMqnQB4LWRFYZaRbXmUA+9Kx/Lx65MZbXyh+c8CzsTm/x1I3OXHbKGn86OAB+hxTtzA7l7dGjGb6UDO4XH3eDsfbK9QDbILRFqd913AG4bo2vyFj7ylVfL342swnVBhtNUionKAp3Ejb6ZPUGgJc50RhaqHPeueM4mI0SqVJA+IOf+6nYfGc9r7eK4vmJMXVwD+HxryzDUpDrlpL+40irqnvCJStI1+CyVOge/Fyx3WHyRctaAOITJgcc60MmYZ5fF7RkeEnUjrAXIZQUUVQwSr+I2QhuJWzEjyfPMvYPLZZpFyBPuWHzrmzs6WbT+f4bVsrrNkY0Jj9kr1kTyNas7gkibY+wDh6BD/rKV+uTCOxclu9GnQ3EFY16J5YfFuFB8sAkxnH8j9bQLBwqbPxCES18uUfqHBBAnIM1GqoiPwJuQY88Y/ytTX2kLLvC2xZPIDQCt9VMjfxkMagAr1UvR/XhQmkQBtjXwbbBHZxrqr1AEwctTIqsXZr0HuvR4wcvsxXyI7qlgEvoSxU20EugxyI8=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1994408+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 823.65
basePriceNoTax 823.65
availableRooms 4
priceAfterDiscount 823.65
priceAfterDiscountNoTax 823.65
priceAfterInternetDiscount 823.65
priceAfterInternetDiscountNoTax 823.65
priceAfterAddOnDiscount 823.65
priceAfterAddOnDiscountNoTax 823.65
priceAfterClubMemberDiscount 823.65
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 823.65
dayFinalPrice 823.65
dayFinalPriceNoTax 823.65
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
52
array
creation 2018-12-11T00:58:31.6920521+02:00
roomCategory 181DlxShDl
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 809.1
totalPriceNoTax 809.1
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID 8QM1q9aWiGqXz6FM7Dg/cG2CqOAq3rj5XwGqMICJjUC3o/7U6y2NjWK7icCP/nSVXBgqUduG4JRdUCLnA0Je7WqGDMrJ5bolNYZtSKeZ1aneTzx2uj4UZdR/PsQJFpNuXHDMqEdpXg/Jjfnch0uGhgSUkqYeXgAee4VLOtGCtjQumd+TmZ/L/iH8AYXZwixBZHDGCZwBtbd3EB1bNe3/9F+pHAooTLWvLLleG9+xkqejxgjGZwXJCr1U4zKWTap8KSx/FHR4Gql/OUFeP3ljgHVh/OElTT0MYkqFn91OiY4nxofBd7vRVr9IlDJXjblYLhzylcrqxxAGPllZts/1EJsp4zZ3Q2pmRqcFGJz5rUkl1mV+vUPcn9EunZ8Dw593BFe4I9IiiUEiEbEcJYiIC1keoanZL2GfJUhaYzUfIgg2IlafrrUtF6LFDPhuZOHWYrmc/fvZG8HfJOAc3JGEiDLZwQMe/qYGgaLsbj7RjyKMHEJxkRbZ9APChcaRA+CzcvzU3Be46Xq/ZtUVf1gOaS2rUoNC4UH+zPSsacz/kc9ditjSZf0/wGhWCMc0p3bS6DupM0D6572ghgV2fqO3clBuqsn7G+rZ6T/vLSW1z3H7JPNTOrOIEHLwA+Og31DT19LT6jyKH1G7c1Lipz850EM+xneehaoDbpLqU3U8va+RL2TNrogE5xB16As7QfwUaQhQZfCQB9pl5m4hOjb6CPrSIhBMLWzYPfb0zFJ5ue0iUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1994408+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 809.1
basePriceNoTax 809.1
availableRooms 5
priceAfterDiscount 809.1
priceAfterDiscountNoTax 809.1
priceAfterInternetDiscount 809.1
priceAfterInternetDiscountNoTax 809.1
priceAfterAddOnDiscount 809.1
priceAfterAddOnDiscountNoTax 809.1
priceAfterClubMemberDiscount 809.1
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 809.1
dayFinalPrice 809.1
dayFinalPriceNoTax 809.1
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
53
array
creation 2018-12-11T00:58:31.6960564+02:00
roomCategory 181DlxShDl
priceCode HSiteNIS
planCode H/B
totalPrice 1097.1
totalPriceNoTax 1097.1
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID 6UgLMUAi2E6Xz6FM7Dg/cG2CqOAq3rj5XwGqMICJjUDTZqXZbldSG4zKxP+QblqcZLsQPxHYJYuieUn6M8c59ut9D2NS18pyh81PyBUaxNWlCrc33ldQtm9NweF+6BG8MmDYA8AMjp7Cx7XN/cJY+FMT9YdECdJYNR0l9p3r7wqOBIn9MP26ZwM6a5mwX/8OzouD8AJ7PjlgPJ12K5xVNGhyU9bOGwCzKinw3MdrcIWeG9rtj1xW8Slp551TXWfKwQcicR6dPAPgvV/gDD5t8R0O7FawNmEixfhrccI9kPgF2COAON1dr/MPExw7Gn2XrdK/LhC8pNSzkOB4ttf7NPUGzdmmoXnWZK7OFzSaILCH9COYQLJfJq6SdI9n8zetmlWjzkMSe8gBftsk7GpczDDTfKtQkm44oiR2DwQ8nsdUglBnCSAPN4E3rTnC6j6N06VveWJPaclGY+J1K+ZmjoD+3zv0i3wW9Ornj6rOCgR0le1Y8STsxAy7pyZTTkD8SXb7SvSst0h/TzG1n3mFMzggv3mPsd0+H4aCeRDP9S0spyGdio6iFGp9jy5g8G3w+aKbUa3WZ3CNQGiDkhpTcXyvXfStrhiWuHl4mp8c5pIisyl+3bwdVBoZrmW3Seg6BoOVrJ/CRnX9na1qvB1h9eqr75vvvrKOtgr0SGIeo7a5XvIY4oG6/PNN2BYymmW0EV/Z+WUybfsuLRgkWBoM2eI9NfFHgdHGYThP17AlmXUiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.1994408+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 1097.1
basePriceNoTax 1097.1
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1097.1
priceAfterDiscountNoTax 1097.1
priceAfterInternetDiscount 1097.1
priceAfterInternetDiscountNoTax 1097.1
priceAfterAddOnDiscount 1097.1
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1097.1
priceAfterClubMemberDiscount 1097.1
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1097.1
dayFinalPrice 1097.1
dayFinalPriceNoTax 1097.1
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
54
array
creation 2018-12-11T00:58:31.7000549+02:00
roomCategory 181DlxShDl
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 764.15
totalPriceNoTax 764.15
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID FrXodg56IHWXz6FM7Dg/cKf70icnYvgw1/ZNxf61aaExap5TVYa4OrcSoJIghSWDP+vPQMiCdnnbU3HwJnoRPhExQMVqGG4zPAdjhBTQk/MulHuZ82xFDRDwl4QM0EJi4Bpz9xZjNrkWkkL79ZAl5RiE0FfvnVwY6vpLtaZMNurQ5r/PdH+t7JS28IpYxIwmuqL4tnUKqAYT8B4DHJYMkBdSEGEO/PboQPObBXEhRamDTPKTCY36eX7DO5fKgS7/QbO7bcPNmhlHrOfwKTwvDQmsPS0LGx+Q5qqDXEZ3u+OiZHH9OWx2HR5624UImQjn1L+40Xd65psxY5aDPz0IOIzYPsGJDfulqd4xiWDNLacUL7/DT/NUCQ3AnCsS6pqUFC0zS8erXgjuYunrbYlljG+alUX4obceRO+1PUN2spz5fQJxwx4Tn/p6AN9yMirFwsLHS0HmGrN/OHxZOZ6ZYlXoaYg+es5ecCXwmQIrFBx7mSleG6vCZUGqTpdv563WFGs66QLMkjtxBLpCrpMTzcTAG8SmnxM/MquH6dC2UxLkvDnnTkn+y1htb9bUBFZWZlImYpPisMYMaIRmvkRA0dyFDnuYQS+DyOB2uzjqhuJ8pO/bxfQuEDYHvU8PT0BauRLb/K+yDDQVckEp0uxA3o/AgAkUtYo1HGC67cRzja6KECYFYHbHquEOZhSxzdl1F/bVT2sVmdB4QnJYD8FjZyXRlfpveteWT0LUnFg/eaUG9ATYFY9BOSZzC2Fz9PLWIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.2034359+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 764.15
basePriceNoTax 764.15
availableRooms 5
priceAfterDiscount 764.15
priceAfterDiscountNoTax 764.15
priceAfterInternetDiscount 764.15
priceAfterInternetDiscountNoTax 764.15
priceAfterAddOnDiscount 764.15
priceAfterAddOnDiscountNoTax 764.15
priceAfterClubMemberDiscount 764.15
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 764.15
dayFinalPrice 764.15
dayFinalPriceNoTax 764.15
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
55
array
creation 2018-12-11T00:58:31.7080548+02:00
roomCategory 191DlxShDl
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 674.1
totalPriceNoTax 674.1
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID 8QM1q9aWiGqXz6FM7Dg/cG2CqOAq3rj5OU1KVz4+3meAVUtvZWGaiUTLa7Px1O+ZUwtlUKxx0nKIoLdH95lN2ZM1yinWCI1UufWzkM3jJVWWrMce804Z3aaugIpsgpbaAzCkzjR66FbSdKLoLBBE37uq9OGH159Vo+kvrjPGlf4tNGsPg3Q2wIcdlGTFPgYaI+DnEIQOH3PRiuyZKQeSH7j7iNNJUDemfm7n6CbPy9TAv62ZM3ZqxurC3xfYT/pRqFwXH/rAQzbtwiTaGU60a33sRrT3KVOIMOM7tZBU7IIaZoxfTFcwMYmjJPN5ZGMushAaRaVdQ8qth5Ef3zWgsz0PQp1bxF/haA0g/daWNfrMOwIktW+IBs8FVJfLwunuLuDWgF9S46Ll4pxSska4HeOrp3qbSOhhlvDwzqN1p4Oyk5KVQH/HJFmpz/TeJhA7cF0kpF6LJVcEVDnUYm15acEUB16aUA4kz6Zvk6AvBafCjpf17fkTIvrZWmQxAdlM6Shs4Z0pqXt1VJXOQLo95U1kZ7h+an43vCFxDk2urGOZ8zKFN9y46o4quyeagtYsCKRLJQx+ChWbyUYSS0N5gPA0TF0EKs+/NrNJqtT1aSBEA+NUp4lqEMHkZi8oRMWEOjkmTRQ2g/qo3VjCy1mKzGw75p4ZX7twfkuL5A3kkSD9BocIs4StF2aTu/kDoDVVUCaN2JHBoOgslVtt+3MuiaTTtqGX9jHPN/mHRtR9jMoiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2018-12-11T03:52:34.2034359+02:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00
basePrice 674.1
basePriceNoTax 674.1
availableRooms 3
priceAfterDiscount 674.1
priceAfterDiscountNoTax 674.1
priceAfterInternetDiscount 674.1
priceAfterInternetDiscountNoTax 674.1
priceAfterAddOnDiscount 674.1
priceAfterAddOnDiscountNoTax 674.1
priceAfterClubMemberDiscount 674.1
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 674.1
dayFinalPrice 674.1
dayFinalPriceNoTax 674.1
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
requestDescriptor 1
isClubMemberResult FALSE
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
discountPercent 0
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
pctList
array
0
array
hotelID 10173
languageID 2
priceCode סחלב
name מחיר מיוחד למועדון סחלב
description מחיר מיוחד למועדון סחלב
picture1Url NULL
picture2Url NULL
1
array
hotelID 10173
languageID 2
priceCode HSiteNIS
name מחיר מיוחד לאתר הבית
description מחיר מיוחד לאתר הבית
picture1Url NULL
picture2Url NULL
isCachedData FALSE
apiStart 2018-12-11T03:52:33.9071262+02:00
apiEnd 2018-12-11T03:52:36.0596415+02:00
{"error":false,"warning":false,"message":null,"remoteServiceUrl":null,"data":{"packageToBookPerPax":{"packageToBookList":[{"requestDescriptor":17169382,"packagesList":[{"creation":"2018-12-11T03:52:35.5807425+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"yx7M+805timXz6FM7Dg\/cAk0uMIN8jPLhulUXSQc+qK3PkrI58FyHz3Cm2kt7ObLmD7ef8oyxjCvGOs7sLe9F91hBcyVOLjmvAD0oM\/GApj\/2Ns94m8nm\/n5fKPA50uSgdR697\/\/SQXjDiuw1Amaw1BBne4YNifqci3cpluDaBqQ+c8rD8Ew1WBGKgCCzgeaQ+\/uCOlUzOK4JtrP8lpz3VQ+apjaz2XbQ65JFVfmHhLz1VUcMCc70QsIPARAKz1lF+MD12Qb5qk7fF8g2tU7\/uTgvNCw2B715kva5bgSyRdVt6TovJdwVEDO0LZa7+ikZ88OwsPQKOGm0Byi50Dz04QL09nTKnl5s5gLxipjiLKZUTsQCvx7CL1RzBWk8StfAuifMWvN47fYYcEuYLXALooDL\/cP+GUUe+6mfot30IktmQqy3JcEoNe83Ks2dRzHyWYMTTsGABCd\/KBPVBkPujv+2IDePm1idf5xuQf1oCiu92LTMiH3D2mhzlfU0VqZKzd5KW\/RNoqYJ0LjgEvd0j1f+SI1S+XIxy38LPp8xPR+sJo08Dc512ilUjSTWmjWnX7mCrFM5Ipv4ieRiSIO0WrPYRnZYLoy91pnZLDpj45Qmq\/1nhMIKamXOwSOF6judFawGMC2wn\/+4Eek6HHBlNkdfa1KT4r5fYovgmr\/xIUhhnDbgQm8seHTLCnVxy6L0mgTZrRo\/EydMBRNigcW3YJp1jkplsCoQ4oLHMGc2X7P1iRds\/PtfEmLIbCCj9yDxOzbN5OFCQN0KCJ7VAhTVAsKadOAceOO1KiLNYu7wiU=","sessionCreation":"2018-12-11T03:52:36.2060926+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":1,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":75129,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":7200,"basePriceNoTax":7200,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":720,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":10,"packageID":2597},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":6480,"priceAfterDiscountNoTax":6480,"priceAfterAgentDiscount":6480,"priceAfterAgentDiscountNoTax":6480,"priceAfterClubMemberDiscount":6480,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":6480,"dayFinalPrice":6480,"dayFinalPriceNoTax":6480,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10173,"packageID":2597,"parentID":0,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05dc\u05de\u05e7\u05d3\u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05dc\u05d4\u05d6\u05de\u05d9\u05df","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","endDate":"2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":7200,"basePriceNoTax":7200,"totalPrice":6480,"totalPriceNoTax":6480,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"121VillaVi","planCode":"B\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2018-12-11T03:52:35.7127481+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"yx7M+805timXz6FM7Dg\/cLjXPIR7bRkdQp5o0M5THKsArhbFfYjBUt+prhrEc3kOWadyax8SgnQWVNJgrSMGdByrIlDup8rji0XyVwf1WO9OdDTFHWS+Tr9Y7Fo9nPdHsVVSMj2qxfVFvrqdlKrcS6SX22d1HJXjIa+vuEdrKLzCuF32STwy9FHUNBbskIU\/9I2Urwn\/LvecCmqik\/XOAgTMuMNSwzDUqY3Tz7a8RHtuvS7Zx\/Lv\/8ZO5T6ew9IWIDC17JAaK\/Q6zWf0dkUP3gZeDnPIrogVfUW4Bpf4WusVbD17M0ecBTuA\/ukU3kQnw+lsf8KUe+C\/4ocJBz36YXlkB0ujwJ\/U5K54vjqPFTS\/tOxCiBGhbbI4v7kL8lL0QI1ctLBz5K8Jbe6vihyjuVK4bVwetIYszYtzp\/\/v0nELbtOb2fFStXN3cH7rKdmmPLQjJsL06q8tNS26udAyn07m6VRsQptpDsYlVLkfa2HGTgK5fV76GFQ87OxDl8yHaj0R0vC+b5cThPOuNCQw6FiqVuWkWRH7zLnQAyimUj69wSliwUwqxoplT9A5LX8GG1be1x\/q0mUMpYe2oTK3JlZw037zXo9ff85gLbFPTBmuK7YVHZQD4YCmuG1iqPJteRCfQNiL\/XQSUIIso0frGQwNbbcWoQmblGEuq6OIx79FyZ89P1\/umFSXgE8OhMOES03JEEy2xsavLg\/pV+wjG8\/dN4KswFEoylXrzHuYJOOmy\/gcrkf4AcjJqJ6mnCyckfO1L0qxTaj+BPltPapdOURwMyi7evmuxU20EugxyI8=","sessionCreation":"2018-12-11T03:52:36.2060926+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":1,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":75129,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":4338,"basePriceNoTax":4338,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":433.8,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":10,"packageID":2597},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":3904.2,"priceAfterDiscountNoTax":3904.2,"priceAfterAgentDiscount":3904.2,"priceAfterAgentDiscountNoTax":3904.2,"priceAfterClubMemberDiscount":3904.2,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":3904.2,"dayFinalPrice":3904.2,"dayFinalPriceNoTax":3904.2,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10173,"packageID":2597,"parentID":0,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05dc\u05de\u05e7\u05d3\u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05dc\u05d4\u05d6\u05de\u05d9\u05df","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","endDate":"2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":4338,"basePriceNoTax":4338,"totalPrice":3904.2,"totalPriceNoTax":3904.2,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"111ChaoPCh","planCode":"H\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2018-12-11T03:52:35.7127481+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"yx7M+805timXz6FM7Dg\/cFE4vZyiERaErwOykqJ8X2L\/xwq\/C3d6\/DC5Xnz6VSNdOrOioKr8H+9Ev+PzmidPYhZ54XIs\/iojr9cHR7PIaqgtez12es2+tHOv95cBhBCp3ElJj0cuB4zwD1MFVw1Xd7Aa+ijII0QSVytFR2TkBupcEskxHAHgIgxLhM99aUVyKkSMEA4+zHoG8A0fCqwL7s58y27Fh42Uibfg8ShMBjifdwRIYaIqr96q7IX+x1oxcn+TfqLBm25nrhmZOzjaHGHu5\/m\/yE\/CsrVlZIOwwkOz3Pr3\/ur8UHj8nDVfXdsbpTmS5fAhk5VcU+5gQQEklK1HNVOmlXLYZoZ788RAXqNPxtaNdWkwZHPqvyXtYjH\/1TucfYhAHC1KYR2kXx1C9jtuqKF1fmLlSoMne6YCfYGN4Jwwr8VEkjFW6sbET4sQMZ0Wqugt+HNHtpiL81Uy3dVNe+Mv5IFP2yAwV9lAmOxVh3CM62YWXx9xWeUWwPRX47YgUv5LcW8uZKjV4\/yNaOZiAeM6btM0WLoaoQWeeMNHe5XpjY\/t8\/JJsGVCACS0opGcM2sDp4\/R7ATl\/QkYdb9EnGmuhkRjZvjeemkqoGeTo5Y0ZjpBNXdCVwmQuHWxDDksr8s1VkP9qm0aoLYDegxQDLiY9KOgu7PpMXbqCPQAmRjfoTek9eJ0+RjbJ8vDakE0vc1s1hcwN\/74Lasxx6vyZSWYvgJ7b5U\/KzEJIPeS0LGpANlWwEz+unVL6AidNGVzhqUGY\/ASAWU24Ef1SEFnWdFvxSPQTVEtO\/MPqYkiUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2018-12-11T03:52:36.2060926+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":1,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":75129,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":4338,"basePriceNoTax":4338,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":433.8,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":10,"packageID":2597},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":3904.2,"priceAfterDiscountNoTax":3904.2,"priceAfterAgentDiscount":3904.2,"priceAfterAgentDiscountNoTax":3904.2,"priceAfterClubMemberDiscount":3904.2,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":3904.2,"dayFinalPrice":3904.2,"dayFinalPriceNoTax":3904.2,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10173,"packageID":2597,"parentID":0,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05dc\u05de\u05e7\u05d3\u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05dc\u05d4\u05d6\u05de\u05d9\u05df","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","endDate":"2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":4338,"basePriceNoTax":4338,"totalPrice":3904.2,"totalPriceNoTax":3904.2,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"251KoSamKo","planCode":"H\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2018-12-11T03:52:35.7167509+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"yx7M+805timXz6FM7Dg\/cNC0mVYUyt51eJCylGUstrieUgPbM7mFV0cmakCkt0YGWxgzd\/oDaWhLOsxNdghYt5+MBhApBHuaWAN69td2orosmAfgcQMIPXs+syW750eRRhOtn6HzfWEUcxD9zOS2e+e00zQfiMaSOiJa3bc2N0h7hlXaYcpV9l+zxWR5yywy104tkjZ9IsTi+5zj1LXXde8IQSUKPby2XxIelklv0RZcrc8N5PNsEpSrg4nlC6mo4at2vlroXDYBwqi9NimeN77TacGBoU8wGaAzQSHirqflEmm5OI1XYS6I0aXguF8YVeaukalJeeILzRuY0v2fmRcSh\/7CfpBgLuv0PSwvqRESXtEhFM+Xl98xWYzGq5NONCAd4u7fAnBEE6uKakN0SIqk7nS4G9bA3QyPjRlOFZEWOFDI5oMdy+fMCGnFYFfv1I9CoPmlOxcvksKAARQNzOZ7NddN6MXM5Qh\/zukfH9uho8BrBuHHxWqQSFDHIOxo3alDldBgJzsW3quGA4w5lZsVeSh0sTsqOQ+GN9qx4LOvUhMnqEDSAlKqdOjXOgeo00tVnw9J3GWrfTNBXfwCCfwNspu1A7GUhk\/5zm56bFwjaGWri8xyfw7XUKNUlaVwmLz8ZB0AF4OU4l9sHGx3sft\/QKIO+AXikYUV0BEghCCJYji0AyKH0ogt5Jr1MQnSil5Ti206F7IaAzWCaWy1caW3rY+8+M4uJjjFBUyP+y+oXXK96aPHfNQTKwHzt\/aulFio4trGWSstXQzmK5CJQGfAMm47RgnMEv\/nKDcWYdAiUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2018-12-11T03:52:36.2060926+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":1,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":75129,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":4050,"basePriceNoTax":4050,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":405,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":10,"packageID":2597},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":3645,"priceAfterDiscountNoTax":3645,"priceAfterAgentDiscount":3645,"priceAfterAgentDiscountNoTax":3645,"priceAfterClubMemberDiscount":3645,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":3645,"dayFinalPrice":3645,"dayFinalPriceNoTax":3645,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10173,"packageID":2597,"parentID":0,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05dc\u05de\u05e7\u05d3\u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05dc\u05d4\u05d6\u05de\u05d9\u05df","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","endDate":"2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":4050,"basePriceNoTax":4050,"totalPrice":3645,"totalPriceNoTax":3645,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"251KoSamKo","planCode":"B\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2018-12-11T03:52:35.7167509+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"yx7M+805timXz6FM7Dg\/cLjXPIR7bRkdQp5o0M5THKtIwO+d1P2MFOrWkRJTO1f0\/IJ6R3qjcpWc+dT1P0LOxgenll51yhb9oHEPj62Z\/d3lL6aTrfARWmWq6DBZjYKB8eystJBKgii2ysmWdqKgUA8tslqawZwuHG7LbtvF5Inr+El3rRS\/pw6bvCfNQIVv9SDpm8vC65XWatYon8xayE6rHyqvLiMoH1tbnvOg5dqjo9QXGa1gsrWfm\/dp2atLpti9i0wD9snaqeH1yGiXvt\/777ibUzLjy6WcucNPO4UP85abW3VVz1HJ432UHdN2YWzSYdDjxbzj0y0HOaq9cEW1cSg8wiCrZQqIk1O7G\/1ruMewDN4UbtIBNJcp5CUlFNi3krugwdJm\/a5cf\/f2q92QkkXAwlUf2nDw9k8pfiY5r7mlPe1iYqydusArExIlo873KXFRCpqGFEE2GX0M8T4rhXzlzNvb1JVjuYdHZy2hV2zXuQ1897UD0HJtDOwftGJKenzuYqr0jyNIAOyar5Bf0JCiTtue9RbJYaCqAkFI3IesVb2pbU2L1zuVy3UABVH6\/P\/dtji1HijmxEGffJli7DRq9WXnBFrwFY6kcZNu9g1Zoi9O1mQihr3EVFik3E+Wd8Af9JnUVbtsj6M285V74w+i8kWXBZLzDy506RJd9Z48BFKaEAcAagKs28+QF1CEsMR0mKLawVfGiy7piyXAMzFSq5yqto9w\/xcR1kjAINo6JUMSh+J3TTMk3HlBsMT0DZAoAVu6hZOF1tYIjeHg0MmfNoIy1KiLNYu7wiU=","sessionCreation":"2018-12-11T03:52:36.2100676+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":1,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":75129,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":4050,"basePriceNoTax":4050,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":405,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":10,"packageID":2597},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":3645,"priceAfterDiscountNoTax":3645,"priceAfterAgentDiscount":3645,"priceAfterAgentDiscountNoTax":3645,"priceAfterClubMemberDiscount":3645,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":3645,"dayFinalPrice":3645,"dayFinalPriceNoTax":3645,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10173,"packageID":2597,"parentID":0,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05dc\u05de\u05e7\u05d3\u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05dc\u05d4\u05d6\u05de\u05d9\u05df","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","endDate":"2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":4050,"basePriceNoTax":4050,"totalPrice":3645,"totalPriceNoTax":3645,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"111ChaoPCh","planCode":"B\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2018-12-11T03:52:35.7167509+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"yx7M+805timXz6FM7Dg\/cFE4vZyiERaErwOykqJ8X2KDarS2fQIXq1Rkn5PpgPi1l5kV8SA189jX1BG03p\/HFV99g0U+m\/esIwvZsIKEiSNjHbrcd0HxNW7QrrlKvI9OM0wb1OM8Sh1pXk+ezuEKpiShBYbvQnxzpUWM7IfBSMXUa9ebA221RVU586vl2yO0B6aQg++WU36BmsGL2FQtbQ4o+SfUGjy86y40gZZZCEuMNnyXcJjZ\/tz0HTiofLuWwB16dIt28BYEoXoYWJEyFMn5sVpwFGD\/UXgFe92nUbENyyIDQEEn2Ys92JpDPErMFSjICX+0\/dvKtTiONe9dKbr5mNzE\/1HwzdYLG5kEPArqxNAZW8Z24TUAVJhA1HsOlsoCji8p\/H70ZWB\/feZY3\/jNZm95Jc4zHSbFdgVaSRIKOlL7r838NmXq7wvUDDfqN3zQ6Kf+dyns5PXxhgbborOAH\/Q5FYsQX409IEn44GX0cLrbhCH5CzTVWMwwxRpPBaqAR2yu8kyr9khCmXuly0ohFurZ3nCd9cao3cSDTa30WStBdrKwWpHF7Jeu01tv3nXI9G8UU9rtDfEGbSfpUlnqPmqsjtGrOFbCV\/HeiqUXrjKLj\/whcbZWyBKoeqI9seQoi\/8mgt3szVL64B+CMTeBp3oiuB1rCnLyGeuRxOIuN95iUC0UDFqQNRbaGPlNjqGmc2tLjLz55wFC0vBLnjzDPPgBzVJ0bK7NXh6b+CEGntdMEOCPAr2nv9E4BCvDD0Vnjqe4Bti3gOQBLY45DdTooxj7rSYoEv\/nKDcWYdAiUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2018-12-11T03:52:36.2100676+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":1,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":75129,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":7488,"basePriceNoTax":7488,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":748.8,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":10,"packageID":2597},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":6739.2,"priceAfterDiscountNoTax":6739.2,"priceAfterAgentDiscount":6739.2,"priceAfterAgentDiscountNoTax":6739.2,"priceAfterClubMemberDiscount":6739.2,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":6739.2,"dayFinalPrice":6739.2,"dayFinalPriceNoTax":6739.2,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10173,"packageID":2597,"parentID":0,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05dc\u05de\u05e7\u05d3\u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05dc\u05d4\u05d6\u05de\u05d9\u05df","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","endDate":"2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":7488,"basePriceNoTax":7488,"totalPrice":6739.2,"totalPriceNoTax":6739.2,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"121VillaVi","planCode":"H\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2018-12-11T03:52:35.7167509+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"tMLW5Dx+0mqXz6FM7Dg\/cA\/FhgS18FbshulUXSQc+qLE6j8ygcqGfhFSX14PwzGiNiphYIYfAmDezC9ogVrkqpssq7VrXsdRvKCJ9X9QgTt6B6cQkZ9Xhs0LQBEDwl7xsCo450E6qC7aGVUq4CqxJKbEXZH4XJs0FkRnJ5Kgp9GKXBtHmpcMl\/HYqE3cPsIOGmceg0vajjLx2jmQUPV1XKGBBc3y4jqt6DGeL2gFI9XWRcmhpYlB1xL5ncj9lyFoupF4oQi2YsJ7g7gKXyJnm0y09Cv+4JnADJOdVbtNrw1pRBwthCsxLWr2phzulrlmlLrPraJ1YqvYkeVOWnzE7Wp1jVWjt563UwQrmG7SGlow6HEduejXoqD7GNFWnZKBSUStgpgU9VJet6hkFutzM3dM1TBEzosIft2dYv3t9KMT+RwbywIhmoqM+ggB4PoET7JD6knDzIwf7BEdrMfTOaQt61ESm28whAsyoW\/AkpJ6eFZYHh9nmDPSRWln1LSJwXXkiVcqDBrj81DAF\/\/JEcG3geLG8mrkBtB2CZyk+EXflQOtGToB3AShCsBUWJDWHNG7ztNLydfvK4oR0edx099oSObkOY2GS1\/9KFp2dP\/3+W4oHzk2kNUO8teCYtBuWU+0VKkr1LAwmZGF9+bDbzpt1mMgder5N8bdeRRsK36hf27Pt3uIo5Gx2If\/CVLSApBLNC3XNyA5TFHqsChIjEB3Q177iKQnZ4RxQNu1d4drEIYzUInIP3H8fMu16PR8ux8yj+eaJRDR88nrIuVNRYRdf3rH90C6VGxDz+vdJs4=","sessionCreation":"2018-12-11T03:52:36.2100676+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":1,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":75129,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":872.1,"basePriceNoTax":872.1,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":87.21,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":10,"packageID":2597},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":784.89,"priceAfterDiscountNoTax":784.89,"priceAfterAgentDiscount":784.89,"priceAfterAgentDiscountNoTax":784.89,"priceAfterClubMemberDiscount":784.89,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":784.89,"dayFinalPrice":784.89,"dayFinalPriceNoTax":784.89,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10173,"packageID":2597,"parentID":0,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05dc\u05de\u05e7\u05d3\u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05dc\u05d4\u05d6\u05de\u05d9\u05df","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","endDate":"2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":872.1,"basePriceNoTax":872.1,"totalPrice":784.89,"totalPriceNoTax":784.89,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"211SupSiSu","planCode":"H\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2018-12-11T03:52:35.7207492+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"tMLW5Dx+0mqXz6FM7Dg\/cA2YjDK8bHInQp5o0M5THKtqCM8krverjHUNAcf\/rw1ou0kD3Z3iUrBQkga8XjXmIfpBxXJ9XTkcgDIHYbRimeDkejN1vBmqOY\/yrVzaNFLFdhkjiOctKpK9a7JKoLdPcnX7\/ExB2C4SkeANd5IjUkKkqhmpGvNwxMpEXFFUvjmmsyp5CgGOpKiB6W88cIWrdPd7szdInb\/wc6I5y5bLK8tqydqF9C9ZAKK9fgVUkzMaTYSiAudIGp0rAYvrtVQQaabG\/HWNCKgLL1Vo\/pW6SE4nGzwaG84cMuF9+uzq2yavMcJHfUZuQ6KrPoOQ7\/r9NvK2x7y87tvELSbiyA+\/L2zLWs7Rg8ft0t4aF+3x3p91jiupllXsQZs9wwRugjSUEQjOFEBTtwcm7HFBfROIyEzINsmup7PdwtUYkGfm4fKbdFM9dsTs4S4HFpmsbQoo3L2GWQBdZlTwzlUgIOEyRbX7z1cjPD3wGWwQQwXEHUDumMdjZQ1p+LZrTVDOefwb5ZP+CyLJJdtN\/tRqu1rf7LgbkiYNjGOZA2e4XUb0uCKFbE+lroLxuQ2XRWBNP0TJ8eb+w66TwDTVmE8Ix8alH79x3TWfpsPKWf3yaHWbrn1CdZQvKh09+xMLqdcVCvRIaEV+YUkOqaLQtVLdA\/pqTLGsTjlU+tYjH028Su2t4cketVao90GqRyXwDHnq83GHiOwHf1MJUNy37o4hcUt2WL9DQltskGFu11zxlK9uJDsUs3qpNTnpsTtJx+lSbBsfVLjA5N44YndkxU20EugxyI8=","sessionCreation":"2018-12-11T03:52:36.2100676+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":1,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":75129,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":584.1,"basePriceNoTax":584.1,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":58.41,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":10,"packageID":2597},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":525.69,"priceAfterDiscountNoTax":525.69,"priceAfterAgentDiscount":525.69,"priceAfterAgentDiscountNoTax":525.69,"priceAfterClubMemberDiscount":525.69,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":525.69,"dayFinalPrice":525.69,"dayFinalPriceNoTax":525.69,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10173,"packageID":2597,"parentID":0,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05dc\u05de\u05e7\u05d3\u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05dc\u05d4\u05d6\u05de\u05d9\u05df","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","endDate":"2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":584.1,"basePriceNoTax":584.1,"totalPrice":525.69,"totalPriceNoTax":525.69,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"211SupSiSu","planCode":"B\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2018-12-11T03:52:35.7207492+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"yx7M+805timXz6FM7Dg\/cJ9jOd9PLuWNUBHRBlCW4etcrjLoJO5qAL2MxWm7uOeHz\/wZA+ezNk1Rph3hc30nS0koqI8hCw3BNILruUwwlCoAGLxFzm2y4PNJr3GkqHTKqt3v7WSd4whEyZwdHVfSxLqRnpQ71kzAo6lq5Ky5\/EY4VWTm+f72r23gzgth2IHzbQvnG8yoz4cRV8r2SIlifc\/fbYdSCwD2HF2d\/PpIERbvr7pBhK3XSqmxKuw1XuwUDmTFUTfQGDwUNhJBDQRiptsIKDhxa85n8YhdRqe47\/6Nc\/4GgL4kAWe0bJMHOT5+cebpoXReaGtW9yp\/KfaydH4Up7TyQ4K\/JcvowLVweisGSIoQDGgFOux3sYDX\/svz7A\/vq3mWDmC2yANp37MhUK4KK1fzLk8oRJ4CMjEKxyUvIfgcWTW09mgyUmomtL+60BzpZ3u+ErQrYL6vGgLQ9aANJ\/axA1L5ebuxOB01S4NMgfP5aIgtkr6dm7ZAYe3UWX4BE7afD8D0jEU\/IPFE8OM9DyjxZQ+cAyoOVzhUrZ2Tvce7djHc2JquttLICC5cM0HhZVUqnHEkaGfe8K7IHTnBWfuQ0Ty\/GBi2ZFeRb74wHwsPuHiUdJinby8uTDIghmaOSy\/N+ET5xoBwHs3GqHv2IkASG863UWaVGrUgHjXK8HE2+dQGfHyiHVc8hT+dYVHO1PbnebQ6kmsV0hc2E43nt0hswHKKl8+r8GoOSiu5CPyOCYfO35J0ZRLBNTzd1w6zroeLMuJ34j\/kSGSuaRL\/5yg3FmHQIlEKdybVSlg=","sessionCreation":"2018-12-11T03:52:36.2100676+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":2,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":75129,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":5400,"basePriceNoTax":5400,"availableRooms":2,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":540,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":10,"packageID":2597},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":4860,"priceAfterDiscountNoTax":4860,"priceAfterAgentDiscount":4860,"priceAfterAgentDiscountNoTax":4860,"priceAfterClubMemberDiscount":4860,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":4860,"dayFinalPrice":4860,"dayFinalPriceNoTax":4860,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10173,"packageID":2597,"parentID":0,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05dc\u05de\u05e7\u05d3\u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05dc\u05d4\u05d6\u05de\u05d9\u05df","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","endDate":"2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":5400,"basePriceNoTax":5400,"totalPrice":4860,"totalPriceNoTax":4860,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"231HamanHa","planCode":"B\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2018-12-11T03:52:35.7207492+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"yx7M+805timXz6FM7Dg\/cORMrC4GEs9EL\/NgOi1JJXoJ8l6iRefb+3M7hZWja8k0yhR7mVC+vtovoAX3+GxCAzMYQkWYagPVS\/dnyoSEs2paLC9dD6r1HqEd5246UnQkls1KtrXr2EW1xfnJ10ojixGdnLDB+jFPs9A6xt4L+irojWpLjkC+iKcwb\/yx4tgm8d4OkQcar44LR8UqXh3gJbi6UkVXDbL54SL7V63EbkHF2l5r4UdmhZEXKpuqN5vILmtw93BekT3P9cmXasdowU1K0ZZFHnKU\/z4cOBn8Y1GOz92hX9qId4aG9QDWlSotx5aGaejLFw5NWFCn288aF6kwnR4uCdqsSZhFGbU9b2XF749\/KC\/7mXkKi1J6YcvwRd0gqUyx3NxRFW7n5FVOoJ+By2wQeD7pSJnALJqUGgREOUZ7BlNBYoL2i9EQsAcG8U23skjzESInWDU6SdZpovZq5EAvC7EKvmUJZX8U2oR0FPAKG6lm+o3hkIqNOXPfEaeQ9ljY4\/OjWM6GecQGCAuv\/oV+VavG\/4iZyDuiCVnq+YZKGd7hpH5LjH8B1DulvFnNikoY\/xOd\/plRumvEqwgJnaqicWP2ujRLHwos8k1TloaIRysH5s7QoEtT6Ve4jCG3kQ2hs4DRi9iU10TO3uE55tgT40BwXkqoXTdS+Kui1d83DgSbuwlLVqlnSNpA5jOvlAPBF0E4Xbk7Fz6Nmz5qqi2Nsy5xquBnnHTyr\/FbEsVZpzVWv2MXcjNr9yM\/MJA1pQrLqWA5Wzat\/N5AutGlIC0ub6TkVGxDz+vdJs4=","sessionCreation":"2018-12-11T03:52:36.2100676+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":2,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":75129,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":5688,"basePriceNoTax":5688,"availableRooms":2,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":568.8,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":10,"packageID":2597},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":5119.2,"priceAfterDiscountNoTax":5119.2,"priceAfterAgentDiscount":5119.2,"priceAfterAgentDiscountNoTax":5119.2,"priceAfterClubMemberDiscount":5119.2,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":5119.2,"dayFinalPrice":5119.2,"dayFinalPriceNoTax":5119.2,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10173,"packageID":2597,"parentID":0,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05dc\u05de\u05e7\u05d3\u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05dc\u05d4\u05d6\u05de\u05d9\u05df","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","endDate":"2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":5688,"basePriceNoTax":5688,"totalPrice":5119.2,"totalPriceNoTax":5119.2,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"231HamanHa","planCode":"H\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2018-12-11T03:52:35.7247626+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"tMLW5Dx+0mqXz6FM7Dg\/cGXIWd1LOyxUrwOykqJ8X2JMKM1VypGaW\/DnTrBMi\/lZmDrGvQwm9R90MBWJgWQFaegCNqRJFn8nwCeOWvJbH\/\/4uOAttpxii0\/RlG0+LQDU7QzMAgzsUgD9DVGzrlsVP8eRYW2qyS2Vx7V\/bSshQ63ev5FPAwr77vuEs7L38J\/kPpaolCbrhDcbYc01QJNa624XOlguStRspeenSx9HheGVxqdn0t45NXvUerjEU8V4Yh8UNlrIEeP24HF6WSH27EDQwQTaIr+CPgvV4FocNHUw2xkoFmJZVzFdIW4vhIry0W2vvRCf+RqlEBFPVR10e5FEXTouHCkyq7p8rn7h4gWYXP0J+LBkJcGeENA+FVG+QBw+hmdKTyxOqrE\/8cq2Pa4jHHYn54ThooxXBr\/qyAKZSutXUHaW1GazZ6xucF5XeqP\/PuI9PyoPRagJwfAl4g\/YQj9U2G9+tgXr1aG42sIDhbMNji7++Ak4006tX6syhqbRP9xErEWbDQA4JDrjaIHO4\/Dzjd4JEuyTCoLoIuVsDtZjEQFdQyGfaVbGJ8Hcg2g8x6kRnslymH1VMjgRtvB+Zac4wMkTrl1HsxNgB1uV8N6l20vNvmfLSRlkA+YJtk+RBRFw7lnsefoRxLn5g7ZcPYyaalW+57AGx8MBwUOUXGeNquNUwkNi0Z3fcRI869bac5GG6hbFx1aMmTkIzzkUgCxfDJrIf\/nYNrTUV2akZ2p20aBQiussTo66ufQA82cxyUMwx1Od4kwVe6lL3xO16WGvGaY4VGxDz+vdJs4=","sessionCreation":"2018-12-11T03:52:36.2100676+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":3,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":75129,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":962.1,"basePriceNoTax":962.1,"availableRooms":3,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":96.21,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":10,"packageID":2597},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":865.89,"priceAfterDiscountNoTax":865.89,"priceAfterAgentDiscount":865.89,"priceAfterAgentDiscountNoTax":865.89,"priceAfterClubMemberDiscount":865.89,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":865.89,"dayFinalPrice":865.89,"dayFinalPriceNoTax":865.89,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10173,"packageID":2597,"parentID":0,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05dc\u05de\u05e7\u05d3\u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05dc\u05d4\u05d6\u05de\u05d9\u05df","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","endDate":"2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":962.1,"basePriceNoTax":962.1,"totalPrice":865.89,"totalPriceNoTax":865.89,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"191DlxShDl","planCode":"H\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2018-12-11T03:52:35.7247626+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"tMLW5Dx+0mqXz6FM7Dg\/cA\/FhgS18FbshulUXSQc+qJWS85crcnVNaNZSI8OhanUFEMwGrWjIuD6HiZstf0WFzHjd+AcLbwhID1C8aHVyF6itbB2rn9mGEXKxq8waICq6OxawHksRC18g3iM7KU8xpCmJIbT1ZiSGHD6Cv7QeRmSotx1ik9RDvrSVllh3TkdskOY7ywZ1Q4avss9IFdRylXx1DP3MHiUyQJqGchgl2q22uxbnohtomDRxnpjxhA5OEZmdSb+X7X1cbuHAAralg3i4bgu\/Ft2lW4+g4QS4xzlyIRmdPDCjFhf\/7Tj09mGlQJhpJca+PfsE+OQxJ0Szr2pLI2fSD3p4tlIO9vqM9HedaO8NWgJgJgINYTH1PkB8wWsRkVylsJvDflGBMzmwWf9zSGaEFiY9M8IH6rBbOmuHkqp\/VZ7rJ6UHQvt029x4GId0e+SpNj3v7lBZhaV8LTXQfMjFXl+5wMuE1uS3s4SsK5t2TnDO12spZrAYaGFf0WaQz4u05k0ZzwCoXnObsY2YBkCw6jUvqV0YATI6nDXvDzPY5f7u7bjxWyShifs8meAYMeiwR\/p2JaiNd\/jTA1qPHseYD7qUPFybcbhwjeiCLRxkIeNJB\/HF98H\/wp9\/7ykWWZcj2HtJkWdwahU5FFjnJJV8s6lN32x94pYcgWpKwZteyb4v4WVz7TnFe\/yMl2jXwS9kF9F9lC+049M60qNx9k1tvgBtO41sx3wu1opLc8Lpj72xW6V5m5Qz2YlyGZZOL7zKq9MI6XnoiQd30jITw26UuRtVGxDz+vdJs4=","sessionCreation":"2018-12-11T03:52:36.2140950+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":3,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":75129,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":674.1,"basePriceNoTax":674.1,"availableRooms":3,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":67.41,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":10,"packageID":2597},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":606.69,"priceAfterDiscountNoTax":606.69,"priceAfterAgentDiscount":606.69,"priceAfterAgentDiscountNoTax":606.69,"priceAfterClubMemberDiscount":606.69,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":606.69,"dayFinalPrice":606.69,"dayFinalPriceNoTax":606.69,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10173,"packageID":2597,"parentID":0,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05dc\u05de\u05e7\u05d3\u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05dc\u05d4\u05d6\u05de\u05d9\u05df","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","endDate":"2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":674.1,"basePriceNoTax":674.1,"totalPrice":606.69,"totalPriceNoTax":606.69,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"191DlxShDl","planCode":"B\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2018-12-11T03:52:35.7247626+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"4jmXXLp5F6WXz6FM7Dg\/cFE4vZyiERaEgkbH1F4T2Tp6kQxaascGtj5LY+nJCqMtRN7KSEmXvHptoEbwtEr\/QthRafV1AR\/b5Gq\/sBIs6C5uagFU5kN8ciwqFcVg59B9YyJdMkZ4j2FuuyG17bPlFTlxV75gLHPrtTaxSiTl77uq\/+1e\/1zxouOcGPqldrJiL9ZGkG1ShYi3jaNJc5N0qe3+YzteSlA3PVvOve2Tzg24pywcwY5Vpw\/t6aWUAWApIl56u4wRcaaeKwtC2zxd6QSzy1LoXOr+TzIog1S2E9XXjeP8Y15Eu073S0tKfbP41NDjcvRyZmASZkbcwQu\/p\/Gf6UEiOFUhWzlxYwRym0fFw2wULFWW0uFwfwI2\/UrqF0YXg8jEJrAotaCqNAOa9GNib+OIYoKoDZKT179KPz2QT9ZEvJ5irBmTyHY1LUbOp+x6nKrT1EM0oKpaZyUTjDbmwoa1VDjpPK4KPOOGlHKFmdejapwSctQkYb2fL7k3TMvINRxCCYFyUj\/k1gHrlMSKDu8rvDc\/ySwL+HsqzWUUoLTn2\/TwHOZy3poI7OzBoOrngcv1tAqFBPhPDxa414TGO8Aueab7585OhHA+Zo1Ae6bazeR\/lf5sFWDvAMp+VIwXh7SZinM\/wtSetFmW\/zJzjq0QY+O4s8ASo0UKe46jAH4eqPxP4FcAisklDiWuCcCWMMzdx\/W83xLKgZOsrvj1rUIFXzQaqLNLCAkMbjNTWQGJEtPWtLpyRl5YLErrOBH3kmGYno5aCPNpDXYVon4H5n2CyeNqVGxDz+vdJs4=","sessionCreation":"2018-12-11T03:52:36.2140950+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":4,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":75129,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":5238,"basePriceNoTax":5238,"availableRooms":4,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":523.8,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":10,"packageID":2597},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":4714.2,"priceAfterDiscountNoTax":4714.2,"priceAfterAgentDiscount":4714.2,"priceAfterAgentDiscountNoTax":4714.2,"priceAfterClubMemberDiscount":4714.2,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":4714.2,"dayFinalPrice":4714.2,"dayFinalPriceNoTax":4714.2,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10173,"packageID":2597,"parentID":0,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05dc\u05de\u05e7\u05d3\u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05dc\u05d4\u05d6\u05de\u05d9\u05df","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","endDate":"2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":5238,"basePriceNoTax":5238,"totalPrice":4714.2,"totalPriceNoTax":4714.2,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"71RoyalRo","planCode":"H\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2018-12-11T03:52:35.7247626+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"4jmXXLp5F6WXz6FM7Dg\/cAk0uMIN8jPLhulUXSQc+qIeBCTVUGXi4LIKst8xij\/86dfmEZDq+0DI8ss9ckdA\/KaIWuLyXir4bCJBjH+rVrlIiBRajYMn9tAQvJMrVrPYlCwnLGfxFouALW36bk0KuA2EUQpCEr0F3wGedoH9Cto2Gc3gT8QsVJ5dYyyq3mubCnL8QsjVQ9Cr22GdG3aFuN+XEYdLayx8NNxvvMg+QIY2Zs\/r4Tlqa6VhiioD0\/YuQDA0tz37DtLSjahMRduTd5Jfb5uYGlMCS6E77pE9QBFIG8Mwl1HyR7icGRZHsS+urKSh2L2VggFcxwbi9fh7VQbCZ8uVGMZ55YQJfUUQrbwSRDmBRLABFeuBb2n9fnylQx+1QIYZAUX\/saKtKP2TEvk7uxw2zJXJMM1xx5b7Atur0heRJhtcNHkeka6KX+Ryz4b1ApBpzJsRARclF\/glL0SIO+iSLF1NM+FgELvU53kcsqwziN5DvuwLBGp3wLOmdHzkmZnwF\/0phrWdtMRbMi9vGpv1i1O+J16F75ZneYw28krZ9dCDLP\/w9LTlmDf1NtuOJi90XVdfdwhmD+rdciXnjwrcGUx8D3t3PVZt8YUWMGjDj4qPIo57SCyGFwtFf0jidMYkR6BWgMSOYwd\/x2IKIKyK86nbDM+carBVIQYkQMFiUvYHVC+c\/0j0uk19ovDfwgTL\/llX1TTfC7on5jVfx7r3AHeXGbrJo9kZ7h8nAF+NrFueITrpaQXJ6UnYkBMil\/pb7zPX5PKYdtLaKreimUqyYLTaIlEKdybVSlg=","sessionCreation":"2018-12-11T03:52:36.2140950+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":4,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":75129,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":4950,"basePriceNoTax":4950,"availableRooms":4,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":495,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":10,"packageID":2597},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":4455,"priceAfterDiscountNoTax":4455,"priceAfterAgentDiscount":4455,"priceAfterAgentDiscountNoTax":4455,"priceAfterClubMemberDiscount":4455,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":4455,"dayFinalPrice":4455,"dayFinalPriceNoTax":4455,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10173,"packageID":2597,"parentID":0,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05dc\u05de\u05e7\u05d3\u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05dc\u05d4\u05d6\u05de\u05d9\u05df","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","endDate":"2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":4950,"basePriceNoTax":4950,"totalPrice":4455,"totalPriceNoTax":4455,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"71RoyalRo","planCode":"B\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2018-12-11T03:52:35.7287500+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"tMLW5Dx+0mqXz6FM7Dg\/cA\/FhgS18FbshulUXSQc+qLXtLE4+qpkHp1xFQW2l2ZfzrB5wGlQ7VILK+4aKcvpP\/hJM22uZglshZJUrNZFm1MR\/2qUP8vakYwvTKyNsgQlpz8qn1SdZ3HzluoXgFime\/IKT+NAS6kH2jD9iRUXbu3jAYM4ApNYoiDhw4aZonHzYEyo6gQIH7p4K4rPsFKU7i6dyJo6vNeAJBqKH\/GCVIOHa7s2rHsnx5AxeoegUPQrcT9zxE5wNJmwZUSp7UWM+DP\/LLtXXC6NfpF2L85pHPzrxLT0tvvr2J4K+qX\/Noz2gIAnOowkgIMs6VLcM\/7LrhZusuAgty3hbwVFSzoTJAzP1aOM45EZB5UBf9inV3WDixQcC6Cml\/KKjMf7t+Qes\/jS+A8cCHLI3tdofO0GA4hz2AtrePy2JtX4ArWbGTkl7Klgd38qT5tj6cjSmgQlARgRt8A1vraXQ+hQSc2vbeHoGhD9rx+EWYCsjSUYaPkHqOFR+DVpRzsfzV6jAvOK7OLfcMar+ccN3R+hsiSbyC3v8agc1rqwmcHzcPiaoMa8GEihFViXJ8AOEx9iO0malNVtgvyYR+BPGlc74O7ekbVv\/XqL+\/iuGYBy3NjKaLkXhndXrmZWzYkgFfcpIatGPQTX0AtJWdHuJflwnOFkpZe72K\/FHvSpvhTlE1XhD8B6FwMgTyEBDx2Jomx9kSISdBrANF9lX5UVnWIIKSo68sR3HhuEDNIMHSQ6pEiLyHZGfovNOTrdbAxJx+lSbBsfVA842TGR5d79xU20EugxyI8=","sessionCreation":"2018-12-11T03:52:36.2140950+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":4,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":75129,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":872.1,"basePriceNoTax":872.1,"availableRooms":4,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":87.21,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":10,"packageID":2597},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":784.89,"priceAfterDiscountNoTax":784.89,"priceAfterAgentDiscount":784.89,"priceAfterAgentDiscountNoTax":784.89,"priceAfterClubMemberDiscount":784.89,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":784.89,"dayFinalPrice":784.89,"dayFinalPriceNoTax":784.89,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10173,"packageID":2597,"parentID":0,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05dc\u05de\u05e7\u05d3\u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05dc\u05d4\u05d6\u05de\u05d9\u05df","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","endDate":"2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":872.1,"basePriceNoTax":872.1,"totalPrice":784.89,"totalPriceNoTax":784.89,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"171SupSiSu","planCode":"H\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2018-12-11T03:52:35.7287500+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"tMLW5Dx+0mqXz6FM7Dg\/cA\/FhgS18FbshulUXSQc+qIus0Q+P8lWgqmPA3oCmfj+jYDWn9MbzhqQcnhrZatbRBCgMUeXNh4PEVaC9yJ0198\/jsts7wVzZ8OJVvQk6Iozv5bVJajxFvKAGcS7zbIiGJ6dIGMhbMsL2jD9iRUXbu2mFish0FrNMJa5dY9sC6p1DUV0huZUf9ac2L1atDUSgI7RZcRBXpU4udxFqqxo1yGgfb8LTUpH8zEqLWgij6ng0L+4Q3qiUftR8rNm\/5WNpL2cDdaH7JowBLPhHtcZ0ZCN2Fo5u7VyScnd7SxFoP2YISen6k75Ehp0zX3POB69EkyJ0FWfnG9Gqu9J820wZ1jwxNqvyNQMPNUGhlcuAsfoglIa70wle3HYeDQ7jqMOOjNgeHyMtWoWlasq9+TfINdyLXHaho3vgi4xc6xZuash1gvq6FwiwWqYjUsJpv09\/xXUdod7yMTdfCodVolElBb7qu8Q4AWy8iJ3Row1\/h2vp3Ebd\/0iKBTTkkJ+Rz3gXNOutG0eMIwysgtwp4WX2CE16w2iQ3+zMZrACGq13TKf3Yku6gTznvOfQ4879\/FvZoBlQT0l3XnXHAgTZxHwMhY54ns2E3d8B9kZF8ttMjw8+DdyUXUpuWdlNg6lbfF7TeGdux4PetryD1RyCY1YShsCjsvqAkCgGpHF3RiDlWHZa\/6g55GDI7xnNop1ol0lIW7sekrSMv6CAoanzC3Y2uAzlq9buHcmooh04+U9ZBBEVdqq8j722yEHWGOQfzFjMjems92tI0W7VGxDz+vdJs4=","sessionCreation":"2018-12-11T03:52:36.2140950+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":4,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":75129,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":584.1,"basePriceNoTax":584.1,"availableRooms":4,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":58.41,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":10,"packageID":2597},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":525.69,"priceAfterDiscountNoTax":525.69,"priceAfterAgentDiscount":525.69,"priceAfterAgentDiscountNoTax":525.69,"priceAfterClubMemberDiscount":525.69,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":525.69,"dayFinalPrice":525.69,"dayFinalPriceNoTax":525.69,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10173,"packageID":2597,"parentID":0,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05dc\u05de\u05e7\u05d3\u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05dc\u05d4\u05d6\u05de\u05d9\u05df","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","endDate":"2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":584.1,"basePriceNoTax":584.1,"totalPrice":525.69,"totalPriceNoTax":525.69,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"171SupSiSu","planCode":"B\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2018-12-11T03:52:35.7287500+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"yx7M+805timXz6FM7Dg\/cFE4vZyiERaErwOykqJ8X2IImFztIPa9PuKmsPGbk2QlX2PAx9ZEBmi59eRlBlgjuF99g0U+m\/esIwvZsIKEiSNjHbrcd0HxNUB8J5AVvXwYB3OlC0m2xMlzvr6oe531Ej5Cfa2fTHajQpb1Gi3WQSn9ZjNn1tmmwcETr0MPBapIshCcK03+CAI193m\/VVSYcDWQuIezLeYUG4kw9X4oe1ZBpd3q+\/DaIsDHIacKtRKWYVrkaH\/pjRFsF0nLd\/ELcszChyYt6C\/09ulWMA2AZgjiJ21WRDO8GrAOgyQYONx4rYThRLrKwxXWHb3wH+0u70X1tOgYa7stephAt0zkY5LeCjMd0hryRKXaJxpCybol6pST2o4gN2U7bfs0tjbeHs0CIuUS7lds+Ed1w9Cve8rnCu\/OiKIYI0LtER4uZFa2R4U6Jx39JMt0dEMeYO8E7LA9RrdFloo\/XulpEN1z0LQno42AbAR2lUgpjlqzBOxFPLgpbPmPtx5goPCIvn6gstP9G7UHyu3CHJIGDAqem+f9ZTFWg1EOoxyzfQm1Y7W\/2\/qFmyimFLPY7icRgk7uNHG6nt\/jWNIznGYG2YXGusAOVNoXIbcCOm5200meec7JQYcic9fMOnz7wpNXIb2WAT+pc8gqTMT\/KqfhgZeff6SkfB1Kovx5s79A7FGaT9bVa1UiG4CFAm8khtfdSF3cgwjmS4RwTrXyHv+Y9MrYTvdfPdq+YVfwQYboFyHbUy6ImUcTHK4lAKrtN0pryDKzmJW34MvaioFQVGxDz+vdJs4=","sessionCreation":"2018-12-11T03:52:36.2140950+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":75129,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":2538,"basePriceNoTax":2538,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":253.8,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":10,"packageID":2597},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":2284.2,"priceAfterDiscountNoTax":2284.2,"priceAfterAgentDiscount":2284.2,"priceAfterAgentDiscountNoTax":2284.2,"priceAfterClubMemberDiscount":2284.2,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2284.2,"dayFinalPrice":2284.2,"dayFinalPriceNoTax":2284.2,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10173,"packageID":2597,"parentID":0,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05dc\u05de\u05e7\u05d3\u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05dc\u05d4\u05d6\u05de\u05d9\u05df","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","endDate":"2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":2538,"basePriceNoTax":2538,"totalPrice":2284.2,"totalPriceNoTax":2284.2,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"101VillaVi","planCode":"H\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2018-12-11T03:52:35.7287500+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"yx7M+805timXz6FM7Dg\/cFE4vZyiERaErwOykqJ8X2L1tsoenZlmf3DSQ+tZfPx7l5kV8SA189gAZ+TtgeVImF99g0U+m\/esoO4InkGjQImlbXIHxe\/wzsOnANAY7YL+EzkQZKndlriAdW+XIDt74yKJWPd3b0IlhZm\/p25qYt1YRdD816RlPlpnRrsJxhUDJx0TezF2QgONDyCqwsS3l+pxlntVXrItQOQ8UPWoBcLOUsue0gt8zB8oE0ev3haQPgac4Q3dMGb0JNf6tbpba1JsSU8WWJ5ZGGqqYdjT4MhicK7kyL3w1hy0O322ibMteQucD9I\/W0wR45GwscCwLoC+JjOeZY3mi\/uKtgq2At40JtYPRKog7DdVr7CqYb3g2UBRG8hePOcunXAEkRZZ3JIMP3czT0TWQxtbd4tzXfaTOzfJ1eJaWL0\/gp6CF3ZaLWrou\/Yyv7TByW+JyivmMTvNa\/W1EOZZ7Nd5Oq38CiQnqFqKIfhwU42Mxu\/z5JeB6nNEi7rvBEKQoaylj5RLqZScu5gDo\/NHJ7oxdD54yKcpT7xBPDUP27ddZalrXo5iwfkHazlcaVp+bjSi8e5KNUO8dkQo2QCIqBXeJmEF50FJ5gMnAiOYbCN7RwoUNWYCGS4ysmXm1rBaakq5ohN7GTd6jUvPGnB4gCBK5dT\/wW4fzghsBpQwqRz4rAP8vMmPAV7dVwpGeGg5iwcBa3QZpQh28i+bFconMCW1106QgHp4iWts+eK7yd56iE5BEPuV2DlXbUWH+4TMtQpRv3CaG9iPSTK9CKJTIlEKdybVSlg=","sessionCreation":"2018-12-11T03:52:36.2140950+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":75129,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":2250,"basePriceNoTax":2250,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":225,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":10,"packageID":2597},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":2025,"priceAfterDiscountNoTax":2025,"priceAfterAgentDiscount":2025,"priceAfterAgentDiscountNoTax":2025,"priceAfterClubMemberDiscount":2025,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2025,"dayFinalPrice":2025,"dayFinalPriceNoTax":2025,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10173,"packageID":2597,"parentID":0,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05dc\u05de\u05e7\u05d3\u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05dc\u05d4\u05d6\u05de\u05d9\u05df","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","endDate":"2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":2250,"basePriceNoTax":2250,"totalPrice":2025,"totalPriceNoTax":2025,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"101VillaVi","planCode":"B\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2018-12-11T03:52:35.7327513+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"tMLW5Dx+0mqXz6FM7Dg\/cGXIWd1LOyxUrwOykqJ8X2KoBWoaqhpJkp+Dz7hK58av\/PjpezN8B3t0MBWJgWQFaegCNqRJFn8nTHuKeS8Y2K5LfwdNAir8BzoRSO2UCSlRHiPVqZIsWFCE\/rrvpNE4ohx2R6qe3YCvfVVOjc2Ep\/9FOxcWcBmHFbfe7C1kbd8Ifft1guT8xwyHTUbftyc8oNWao7NAabvs\/zZ57YhpMREhHCpjXT7qpM88dhgbGaYYOJ3A4NVU8pxU41QmkOBIFqgeZU3GnnQulGeyafdWM\/uUNFpTMwWqsk05dYBmllYRKgWiOtReHgY0XPmQNQzGjo\/dBgLnqQ2ak0UCtF4\/hnyBICRJm3vvaOC\/f+iKcckxKI5VAMAkFSOSqvxd\/uVFsi0nt7C7wq5vvvZKA5khHtjDbV9RCcpLTKppaXheo5ed13XTX4vooJPx3yv9i+BHJXt81StJJubyxjwBB5w4Lfr337JYdpoeL+qyZCh5KBJIl5Z2MM3UM+9QoEJlkiU\/eWvvoympJpZlWmH\/qyRexLUbkiYNjGOZA7JhS1YQHXVGCC73FBwD7c0B+51sf2Z3yNL8Y2gk76u\/aw0arJ+pOFyInb5bReV4GFLiixheR2KoZ5CVvn8pQnB6a+ZtNKlxCC5bxK\/cDR9j\/C6g07GiH1NnSzQUKR1\/UHAGwOiTUVD+282eCsmhvyj0kGvDx8E8Dx1Ta3pvxwR92gUf8V2AEOjLpiGb5VcW3QUgjJ8aAJqSYIKdlxd6cIU8oM5CBx23b1ZP4wPteawXVGxDz+vdJs4=","sessionCreation":"2018-12-11T03:52:36.2180921+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":75129,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":809.1,"basePriceNoTax":809.1,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":80.91,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":10,"packageID":2597},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":728.19,"priceAfterDiscountNoTax":728.19,"priceAfterAgentDiscount":728.19,"priceAfterAgentDiscountNoTax":728.19,"priceAfterClubMemberDiscount":728.19,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":728.19,"dayFinalPrice":728.19,"dayFinalPriceNoTax":728.19,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10173,"packageID":2597,"parentID":0,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05dc\u05de\u05e7\u05d3\u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05dc\u05d4\u05d6\u05de\u05d9\u05df","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","endDate":"2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":809.1,"basePriceNoTax":809.1,"totalPrice":728.19,"totalPriceNoTax":728.19,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"181DlxShDl","planCode":"B\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2018-12-11T03:52:35.7327513+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"8V\/7RcUoIWeXz6FM7Dg\/cA\/FhgS18FbshulUXSQc+qJ\/aGAHrBw4U6mSgkIJl+AqjYDWn9MbzhrvTrFZtg\/0RhCgMUeXNh4PEVaC9yJ01992gd2EEALRVUIi+1XxnGd05ajtNiBExI+xJbsXwWMb\/xfDUZRicc4JS2hzan5elZtrIqDX13p0zrl4057VQnVDjR5er+TP\/nKHM4QKToJskNbhOhuwnp\/drkqTBoxiXRRJx9ud01SsnBtPZPBR1iNJv1\/D90341TW9c0t\/H0\/7JtvkJuEKyY\/1ew9V83qs1UXqtheP1wCcjcpt0tNT8RnFi88He3mWgO5oWwVE+rBiO9emLmctiPwoeiQ6qX2deTPm3fVxdnvJY\/peTVADBZFol9LAiV07E6Ucl84D49oWNJ4LXzMitwvV7wKJlQJKkwx\/\/gRC7l9XXVEFYY2ji3U04gX08KisiygVaUhJyqKK6uDkIOrU7kiHtXHDlql+Zeg\/fYn\/BncW0svgG7KkXbNWxzb0hzCU0djW90excJVn3c2lxYkCng9bFoGFdwKYGo5gscMnHIjBxq5fRc2F2oMOMqB6FTNg0Wf0lkkBR95FbAmgfCtikMV\/idOTpGSu3qo8yMEgocR7kZdLKx63mUa2l73oDChFl8OvsfuJdhh9mU3HUz3oEqoIfgpROAWElbfr8VetF9IGOpC0Q9ylT4ca3hHkCpm2ZNikh9AsUS232dixInsvB92eNY\/5v4C+M3D5wndfgJkkimv2uqNXHuZh4aGK2gSWd7d9Q7Lui9wNImHqxAQa7tvs1KiLNYu7wiU=","sessionCreation":"2018-12-11T03:52:36.2180921+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":75129,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":827.1,"basePriceNoTax":827.1,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":82.71,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":10,"packageID":2597},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":744.39,"priceAfterDiscountNoTax":744.39,"priceAfterAgentDiscount":744.39,"priceAfterAgentDiscountNoTax":744.39,"priceAfterClubMemberDiscount":744.39,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":744.39,"dayFinalPrice":744.39,"dayFinalPriceNoTax":744.39,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10173,"packageID":2597,"parentID":0,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05dc\u05de\u05e7\u05d3\u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05dc\u05d4\u05d6\u05de\u05d9\u05df","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","endDate":"2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":827.1,"basePriceNoTax":827.1,"totalPrice":744.39,"totalPriceNoTax":744.39,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"91SupFaSu","planCode":"H\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2018-12-11T03:52:35.7327513+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"8V\/7RcUoIWeXz6FM7Dg\/cCjhiDcdMs0o4nKnjWPZjuhW7RHjA4eiZ9s4vFmaX3rXTnhmoKpLD6Viv9nFhDvIyC2Y\/3WzDb+sWDgRmj9C3o4ycfosNH6+whcf7agcbHAmqb5mNP98z35zNfZcswtiUTYrheE7SJfTTb8k+ghpZbA2Bu+x\/+nXMC0v2Pn3Z57R7hU77WwdZ6BQY4te+qrwpTN004fw1pmTACtLAzncmDn9IByCs64SvGrN4YSXzYqdGWkc\/t6ustzIWTLqnw5n3wwQRIlmLJRWscyuUaPW5oriruMqKBfoFNGk2+3kTspZqwjMeaP0TFrFrXM4EpBi3\/EbcgoyHa\/PqNnXMUANXR0irsERuKyhm4tYVBiaK5R+eJaDs\/0E5x7OFMvK09cwTPulWfHvtRsQZsbMHQ65MAlN+HBkmvGpTKpWFS3TWGth2hPk2rcrRWLU3G4Fi3g1RPIjuFpio+V6dSUmOEEFQ7ARqyk4hAFtYA4KWRRvGRbvCj5WYqJgXAHoyIq81TK\/keD7RPu1f3XXntNIP3S0AYuhpNwZvWCC3Njfrpa\/eHj22BzDP3TADnf3KAYHKveQveoF6Xu2Vr641ALysLCykyzdAzQ6\/L\/43bsTtOroHxoCMwAZTgldvkJfsAPDn3JByolvH5RJGtssXiB6NcPsMp7aHXTH679fpTBorEMRICSPO2tbVx\/INdR2KRguHtMpl+21qpuQ8l0fBFgWideV\/4qha0VMemZ8HdYitQP\/OFB3IsjcyxrpWWygjH1xy5zyJsSL6xNlRqA1VGxDz+vdJs4=","sessionCreation":"2018-12-11T03:52:36.2180921+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":75129,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":737.1,"basePriceNoTax":737.1,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":73.71,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":10,"packageID":2597},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":663.39,"priceAfterDiscountNoTax":663.39,"priceAfterAgentDiscount":663.39,"priceAfterAgentDiscountNoTax":663.39,"priceAfterClubMemberDiscount":663.39,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":663.39,"dayFinalPrice":663.39,"dayFinalPriceNoTax":663.39,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10173,"packageID":2597,"parentID":0,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05dc\u05de\u05e7\u05d3\u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05dc\u05d4\u05d6\u05de\u05d9\u05df","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","endDate":"2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":737.1,"basePriceNoTax":737.1,"totalPrice":663.39,"totalPriceNoTax":663.39,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"81SuperSu","planCode":"H\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2018-12-11T03:52:35.7327513+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"8V\/7RcUoIWeXz6FM7Dg\/cHDN1bVbV601MLCONy4w1QbhwwPml+jikUkGun5yDttoP\/ONdAPmSF0uRdjsg7jbwz0AjQ6lPnsfPlUUEswg5akQCgm3+av6AlJdiYujBSTk1C12rvvL2WgIAqo4oTLX\/PwpBAcRpSe6ssybqN1pAAXJX3c7jXIoEo+CMTF5TsO4tnFoid2dfyHr7GLoID5D1+YQuOStkJ\/qklkI2P\/MdZaL0AmKvispfW\/tKbYhNIvzSA61iSoQzgRuchTWjnz1ISDv6EA+in\/pHhOSOYeBTZjd1YypkTu8PvpFFqRAlmsiwpOEqQXVzFBFUe4pBjRCTxvEWTi3vNHk9cLzoHeG4UkMEAxOAivNkvQ1hS8C4P4wi1FSdK3e64OawpqdQ4KtAjEXFD1ZDyF6UJhvyqWsu83RTpt2AlEGaiYzq9QbwgE85bbWPy+4puYy0FdoqZP0ZF+Mdgbv0pw4mRNO3kt\/QJGLoTuZ5RbXnAslFGm5YP5+SskecluuSi3BK\/cz3fnLD20cIPMyyyxJTvkeBBOso+VgscMnHIjBxlq5TgC4622ti43ev9kmO0JayrOVBo6XQgmgfCtikMV\/f1rEzNrIk3NJzQMOa3nbPfW92y2ilqXQrnMSpYAXITftzlUJWJcFnpy5KSbKesZ9qkFko\/F18Ui9PvCsV0lgnAeBokG74sb2Zw6cBzsGMjE5UdmIhJDYavTxoi3YI4nNb7cue\/AFUCsrqx1R89HPWIh04+U9ZBBE042AZR732lK2qgYSJ6XdA9Jrxr0MlOapVGxDz+vdJs4=","sessionCreation":"2018-12-11T03:52:36.2180921+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":75129,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":539.1,"basePriceNoTax":539.1,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":53.91,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":10,"packageID":2597},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":485.19,"priceAfterDiscountNoTax":485.19,"priceAfterAgentDiscount":485.19,"priceAfterAgentDiscountNoTax":485.19,"priceAfterClubMemberDiscount":485.19,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":485.19,"dayFinalPrice":485.19,"dayFinalPriceNoTax":485.19,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10173,"packageID":2597,"parentID":0,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05dc\u05de\u05e7\u05d3\u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05dc\u05d4\u05d6\u05de\u05d9\u05df","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","endDate":"2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":539.1,"basePriceNoTax":539.1,"totalPrice":485.19,"totalPriceNoTax":485.19,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"91SupFaSu","planCode":"B\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2018-12-11T03:52:35.7367444+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"8V\/7RcUoIWeXz6FM7Dg\/cA\/FhgS18FbsIhwe+ijurlibJxQr57zSlE0HAZS73Hzy\/b+kA2\/1KwhAZS7LdCPYFSnc\/q+6UpdTTB\/sNn1bL5QWvhC6HTT3KKUfxLmtyQA4zWf8VaBAzypHroqnhLUfzadnhk4BeDpBaafS82d1Mefqal9BXaSCAWTNVNbwPrWfpULOvhJt\/z59UnuVmG8ADlNTQdgphXaxEPbecgacAFCvhh3A8rUZEpKZ9oVuMFqhaHDlSJ3LENo+SRSBks9snrLk\/Ee63DN7C539e6m4qGLuoVsKj4pjVGTdT1H4XIwCtPv4aM61HVgjcoDQJQ9nq\/DxQezHu7716n+9fQjySw5hVEQE75Pld6DwoD8jnsLDnQMtD4P3sl0LjxJh+cV8vzkvgEkdlAjV9DIRZYiPgmp99dvN92YBWQWwXYPFZX1vCMNAG6ehUyyoKrGu6SUNKwPRibsAhYf6wnYyxXwLgN4gc8iZRQNiBxOfkAbXVjONcJL1URaD8BMyXYTBROdlF0DbE8rmSLqSixKhfVs52bYW3Qt2CstepwDgAtkp9yMs8cvCD+152RjBs+Au\/DLdAT+mj9ZDKVfOnpSn7ODzTtc+f8ekluQqjgRLgpaIGPpPil8v9b4azyZswKEg7L+NXcv7aYLGh5BMGXDfSXafoEvTjudO8qzGN8R2tIDyUWozauNPUA8E7NIe3RUZ6avF7JOuILYQ6negpKVI4Oz9QP+3wq3NfqYdyqk9KQTfHnT1U9Jgn2bfgxMHWGOQfzFjMj+SHxDBiPf2VGxDz+vdJs4=","sessionCreation":"2018-12-11T03:52:36.2180921+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":75129,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":449.1,"basePriceNoTax":449.1,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":44.91,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":10,"packageID":2597},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":404.19,"priceAfterDiscountNoTax":404.19,"priceAfterAgentDiscount":404.19,"priceAfterAgentDiscountNoTax":404.19,"priceAfterClubMemberDiscount":404.19,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":404.19,"dayFinalPrice":404.19,"dayFinalPriceNoTax":404.19,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10173,"packageID":2597,"parentID":0,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05dc\u05de\u05e7\u05d3\u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05dc\u05d4\u05d6\u05de\u05d9\u05df","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","endDate":"2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":449.1,"basePriceNoTax":449.1,"totalPrice":404.19,"totalPriceNoTax":404.19,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"81SuperSu","planCode":"B\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2018-12-11T03:52:35.7367444+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"tMLW5Dx+0mqXz6FM7Dg\/cA\/FhgS18FbshulUXSQc+qIZm\/bssnAQTBhrv0XsYIGQ52UX7kUiWZq+jUDhaQCfWe2rYuSuDI4Sgw06Ys55\/iIH3BjMJF8To6ARUCylsY0EQLfRjD8UV1AsY9g3ieynROZU\/UQsm8pf+P1WV1RppFEvDkJgCyK4IkJKoVr+ef6H9uPKXgAccwl3ElSOtGmysCIYoNfllyQyJ8aMkot9NEAHweAV2aNBG19Bo+xBPNiBO4+V2fbpq6R1QnGS6uDwHcLUoj98iG3JnVgbI3YNceWgHMzo7S70Fz+3LATNpaQ+fKxxUI5pDaNByKZ8KakXBRIBOrCTHovAMljYUk8ZFptu0r\/BnHWJi3Xqzfu59+Npaovy897HmrvLADvEXwKZvKRVTengYXlFcTpOj646puJdhW9+e90IkNjlDLX\/fern77EM35nmM9g1C7mdXRq6DqJ6\/6NKzfw\/+BVLAHerR9mI8P0qHUhRiG1jATvhevXxeex505FiDVI8KrNFLPm+sZ8HXeQ528rxYIWHzPXq\/fw4uvOAQM6FEBbpo8utIgaxIa\/RbKaATzlqt7HX8kZzrFyHzinpGb5TCzR+ijUsvRHVGZERqFQeK7WBN2wDF3HeTctD4+bpfSjtyfqHCsSXMhbMbLtahsLZadn8CBBklJU6iSSzjrzO6Fay+NieHpwRltWbZipf4RFZq6u\/vXp4TiS41LgXKcPcWR+t5NHnRgDluPzyB7qK\/fzC6GLJopxyqQ3PWsHN+BPCsXmzuEHSyIDagLY1v00EVGxDz+vdJs4=","sessionCreation":"2018-12-11T03:52:36.2180921+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":75129,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":962.1,"basePriceNoTax":962.1,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":96.21,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":10,"packageID":2597},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":865.89,"priceAfterDiscountNoTax":865.89,"priceAfterAgentDiscount":865.89,"priceAfterAgentDiscountNoTax":865.89,"priceAfterClubMemberDiscount":865.89,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":865.89,"dayFinalPrice":865.89,"dayFinalPriceNoTax":865.89,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10173,"packageID":2597,"parentID":0,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05dc\u05de\u05e7\u05d3\u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05dc\u05d4\u05d6\u05de\u05d9\u05df","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","endDate":"2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":962.1,"basePriceNoTax":962.1,"totalPrice":865.89,"totalPriceNoTax":865.89,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"201SupSiSu","planCode":"H\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2018-12-11T03:52:35.7367444+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"tMLW5Dx+0mqXz6FM7Dg\/cA2YjDK8bHInQp5o0M5THKtqCM8krverjAxE0uncpGFBaQK6jI0nS2Rq3CbskUIm+poLcbJkUzEQXHORZ5DGH8xHYnErLcXq9+HhG6wOBTPcaTPsiOJs7YgN6sVguMatG6qFajmuzl4kIFm17ErQVmDfCZaWO2wGiiYQ9n7AaDV\/p953ra456DY\/A48Nx7AxJDMxg4nnvdK4d9pueXBRZJFbTPuEbTDBM1+X3QDw9HiWDoUrafaJU\/KV9Ho4AdxbQiA1R9UbXTgnis1IYmvNe33qrH64na3KQSdbNfxLozIoSD5CSYeNVKl0oV4gPicA3fdXH19nZg+lUU3J9QqOxtMu\/qQMxf9TopagkMM+bIPC4hIpUTV62fuO55k3Ny3O1GqsWOhSEXe3IcJkzp4mmgPA548cxyKFfSy7GoY17om\/CV7BDXE9VpSCorlDeL4ZqUysk9\/Hf8vwSjSYURly3ZEDldZUSU\/MsXXfw+QeUxJX7Ax3a9vmQUmLlEndIEt8HY4TzKYxxrv1tS8BRC+ntQDXJqZJpk755zIkfa1cbEVsd4PxUgC8paimFaynpnOMKjy\/MJJZnRhQTbOIEZzwbMT5Vdi8hncu0DR42MctPvGIdp7f5d+41Fqt\/wV+hpwQUmWRA99jbdsVCIrZNUXBAWT2mmIGGRXVhxP2m5lieR6v7PoU7UtcpN8cWnKmoK3Nl3R7v4djlgZ6dojxbb4i1lJFDiivuaY\/HuQwT\/tBcwxbuZW\/gP+XS0JHoaLSLrpPG0QZtERMn+YvxU20EugxyI8=","sessionCreation":"2018-12-11T03:52:36.2180921+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":75129,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":962.1,"basePriceNoTax":962.1,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":96.21,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":10,"packageID":2597},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":865.89,"priceAfterDiscountNoTax":865.89,"priceAfterAgentDiscount":865.89,"priceAfterAgentDiscountNoTax":865.89,"priceAfterClubMemberDiscount":865.89,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":865.89,"dayFinalPrice":865.89,"dayFinalPriceNoTax":865.89,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10173,"packageID":2597,"parentID":0,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05dc\u05de\u05e7\u05d3\u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05dc\u05d4\u05d6\u05de\u05d9\u05df","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","endDate":"2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":962.1,"basePriceNoTax":962.1,"totalPrice":865.89,"totalPriceNoTax":865.89,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"161SupSiSu","planCode":"H\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2018-12-11T03:52:35.7407408+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"8V\/7RcUoIWeXz6FM7Dg\/cGXIWd1LOyxUrwOykqJ8X2Kw+Y5NlXjSUvDnTrBMi\/lZ9RmcZOVfLNd0MBWJgWQFaegCNqRJFn8n2xIeiHB+P26+Ag19EJdvv5FEzUuBs4lKuGAPdNP1O8sJdRfD4c9R97+UAxM5Y8XNwFqF0Aiuf4s\/gKwGBN2ICEm0t0gi20WS+OfKkNpBIZtKucghgu4N+JY7eiLWXmFJKVd3RLFTzQYd807tsgrLbPakqFocOwDkT++0ad\/l6gCgopFdinL5\/sThiuMu8\/lgM4ewNZ60NkaWdNhQn7Dsa\/QBv67Ry6yJhWv1ro0qBxZVOLTGyMCogDGcxXza4tLQR5GYHmkXVnmvUoJMb\/Bbm0MMPwH94N+jmd9dsc6lVQBPRHN6qCWT2QB5K\/+lD+nWv0tKE4eByNA+LaXjYJodb0qsSTs5xFlIj\/ARewV7+QrBSVHjt8MNxx9dQ18SRFxCKABHO6QJoi1gZSurUlmfbyLIiTjXGLHT3YVMSVUJ4QrJpJSQtt8wbojBzFhTb6QmbmQ+vwtm9sGNLUSb0Sv41qykTLyWH4\/hutvfvmbvO22PZN7NJklcgDpc9qS3tjWp3H+MM+cFTuYaLiOE0Vzzg05e6XaLZ+K00s7p2aYH\/H4fzobTw3Dl7g246+T1vKDMLIQij5kxxj7VavnEYmkEjKXZSVpN0ru8NbF+Ae9RCZ1xu9MBOgrnxXyaoR5BX20azFm2c4liFzYGqUt99Z8gfbqlJ9+eGNbSb+LV\/WFRGIxLViWAgODLI1iFiDRnR+10VGxDz+vdJs4=","sessionCreation":"2018-12-11T03:52:36.2220855+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":75129,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":962.1,"basePriceNoTax":962.1,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":96.21,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":10,"packageID":2597},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":865.89,"priceAfterDiscountNoTax":865.89,"priceAfterAgentDiscount":865.89,"priceAfterAgentDiscountNoTax":865.89,"priceAfterClubMemberDiscount":865.89,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":865.89,"dayFinalPrice":865.89,"dayFinalPriceNoTax":865.89,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10173,"packageID":2597,"parentID":0,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05dc\u05de\u05e7\u05d3\u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05dc\u05d4\u05d6\u05de\u05d9\u05df","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","endDate":"2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":962.1,"basePriceNoTax":962.1,"totalPrice":865.89,"totalPriceNoTax":865.89,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"31DlxShDl","planCode":"H\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2018-12-11T03:52:35.7407408+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"8V\/7RcUoIWeXz6FM7Dg\/cA\/FhgS18FbshulUXSQc+qIus0Q+P8lWgs1b19fKfsuJO4Fge4wlHoV0MBWJgWQFaWoDyAxTLlsYleELR3U6dJIWnVCnTESJTAOilB1LyevytfWIwKJsYNz0hotLyO5n2fXAOhPR9DoyxnmKiEEd1m4pUE2jSLySFEy+3ryW6ISwhqXBbesPGhJUFCO4p52o+tx8DPePJFDUkJe2lnWuprwaE36ax7mmJGTzbkLIbQwJVllT9CVx3F0q8QxNdaq0SPqGanVuF5So+YC5NSkyx3VT8XHEIsVhPfFZ3ASbBneDbZCLwivD8TovP9H2JgmWbot0hm6KWq2kZG\/JiDkoh847mmWwQKhEBNbuSeQQCyCLtaP9Swu5Z1IYLfnIyKgcOdGeeeEGfT+FdwPvx4kRcH2lIIuEyScG2NKjKYfo0IbruVOz2WdNQE5sdAgVPWGpld8nWH8ADLrjF+6vYj35Ooa3v5hVDGeV\/PJvsfE\/5xWuZoU+rCQgDJuC3YSmHuiRhiqx5fJBJBWzDD6LYRa3kUmhpNwZvWCC3Ha\/3k8KdMk4627c9vDK9moSSPe40eYS7ppEBhXhv+b3wfn4do3NS9I+t4Km+2gEfO16jksRlpe2QfGxR3QkXWx1a5I9grE0fyfBvjpk\/IJRlNhoZfFeIeSsxrdf27AGKbky8PQpstVlbs7UYumNfxmiarpm7PRuJBoCBJpzvcUmzFm2c4liFzZ3HiBzZCwF8bqlJ9+eGNbSjXHLzFkemyzjQ\/6VDWvSEnOfEz949LvLVGxDz+vdJs4=","sessionCreation":"2018-12-11T03:52:36.2220855+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":75129,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":872.1,"basePriceNoTax":872.1,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":87.21,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":10,"packageID":2597},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":784.89,"priceAfterDiscountNoTax":784.89,"priceAfterAgentDiscount":784.89,"priceAfterAgentDiscountNoTax":784.89,"priceAfterClubMemberDiscount":784.89,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":784.89,"dayFinalPrice":784.89,"dayFinalPriceNoTax":784.89,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10173,"packageID":2597,"parentID":0,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05dc\u05de\u05e7\u05d3\u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05dc\u05d4\u05d6\u05de\u05d9\u05df","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","endDate":"2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":872.1,"basePriceNoTax":872.1,"totalPrice":784.89,"totalPriceNoTax":784.89,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"51DlxShDl","planCode":"H\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2018-12-11T03:52:35.7407408+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"tMLW5Dx+0mqXz6FM7Dg\/cA\/FhgS18FbshulUXSQc+qIIioOdJik+AD3Cm2kt7ObL5eOFhVQwC7ltQgc7DYv6HgB9sA7+1zqLTHuKeS8Y2K5dLG4hfHk642T\/mKqaH0V8uLF9sV1DVdo0RL8io9lvT3A9uIAwBsQYe52\/wUzc+nCmFish0FrNMD7uIOE8cgqVvVT0llDzVuU8OHSczPEaCgzbi7rN32Qpucb3Yt1KFLOGIeLKdmhKqNl7zPiEjJXaUI\/5NGG+dKMV3I01jdUBGVgrZB3iubm9z4H1eBjgpnQuzWZ2y\/apzSfL4yENi7CdwTFUssbfqkX8nqbnwo6AIKBGB7eWSkR3IkLs\/WunCwDuXUVBCVnIFTzd\/IMFEBJ8vi+hWBIsqvwEkLIm3QhKEtycL9JmvbQiX58OVXNcxtWJz6yhpHqognQvcp8fKi8oUpISpDJaGa4C+cWfysfN7KkQR09yNeSLhSokr6xB96mVZsjlq2\/3+zlqueKbDtf49V9GMDal8CMeE160XxMreaVHHxd2wK3YVXurKV3JOvcCgpVnWe1jCf3oHsUcnh+2EOrCIBPmTPpSoX\/QAsFOPo9chq+7zn8nxUVKCGtK1\/Hc0NtxenarRGoJAu9ZELcnMyUfqHlDv0FxE1a4rI0+n+IhXHneji7SQfO8TNS6jDFkdPW5vzKFpdxRjT\/+OuDvvS2LGyOfIpm90gVCd8To32yQd9vYmgXMnRtSr3hjOYa7SaMTJs8yXEtmxFZhZ6x+0xo+ZDXVkoiuTC285RBnVUu5n2cCbtrXIlEKdybVSlg=","sessionCreation":"2018-12-11T03:52:36.2220855+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":75129,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":674.1,"basePriceNoTax":674.1,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":67.41,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":10,"packageID":2597},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":606.69,"priceAfterDiscountNoTax":606.69,"priceAfterAgentDiscount":606.69,"priceAfterAgentDiscountNoTax":606.69,"priceAfterClubMemberDiscount":606.69,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":606.69,"dayFinalPrice":606.69,"dayFinalPriceNoTax":606.69,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10173,"packageID":2597,"parentID":0,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05dc\u05de\u05e7\u05d3\u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05dc\u05d4\u05d6\u05de\u05d9\u05df","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","endDate":"2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":674.1,"basePriceNoTax":674.1,"totalPrice":606.69,"totalPriceNoTax":606.69,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"201SupSiSu","planCode":"B\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2018-12-11T03:52:35.7407408+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"tMLW5Dx+0mqXz6FM7Dg\/cA\/FhgS18FbshulUXSQc+qKF4r3hA+Pc3j04dLLU+XjZYvpnNNJVyTT7i2Ghr\/k\/Q3sFQAN99yHrEVaC9yJ0198AFWbCuLnyXiOAvsOJcB\/UvPjIRxviSVRti6YuVXcpbA3D6S2Ac0lUm3kU2FCAKgYelR2Iw9lZ7JnPMxNQsMFbntnHSOk+vCRAqVJO6w0iZUaHFcgVvFE3GERn8Zw5F1dOHZnJGft+BWWC6xR5fdv3s0bPn\/2VMnm\/Heqih3MO4bePNqGsBZi+W2qlHJLlqeRh2acdlSVmiS4uHFZzMiPnKoucs\/T+W2QpknPUynQFX3kfCCEdjn9JpvODD7eGg9qrW16n6KyPl9bd4cDbqQH\/\/u2vEOXqfJ0GN73\/4P33yBxublOf\/cE8A3Z3ktZ1eXk5R42lnk8LvLGeYkQvDVqVp4GvLc0jsHUqovpKWbGJ0Z+oEDHoazQa2m5ez9bY4441a7o0Yjjyi4VuOnMijMoobPqPI9\/V3xf6SsD9NG+DVJD9aLv4Ba8mguiG5paAaJLXvDzPY5f7u7\/gYGT\/YEObjwytR3PGciVEx8LfG5+U7ObCe8g58LJnoqmLhvTYrCk4Zrp41wJ5t4uEWivVaj4HJgJaG5tCyf626DW+czxrdX3BFv++ECRbuqFIryUTfGs0mzELO4JRR6gsDKOcGdp4whS2IK3wUN2nit1IpZ5v7uQyl0+0GTxRvt4oGzjXW0Shobs09UQ56o9D969rw7O2Ad2xy6eNCnUfDbtZxuyRBZfmBHAS3iyrVGxDz+vdJs4=","sessionCreation":"2018-12-11T03:52:36.2220855+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":75129,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":674.1,"basePriceNoTax":674.1,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":67.41,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":10,"packageID":2597},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":606.69,"priceAfterDiscountNoTax":606.69,"priceAfterAgentDiscount":606.69,"priceAfterAgentDiscountNoTax":606.69,"priceAfterClubMemberDiscount":606.69,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":606.69,"dayFinalPrice":606.69,"dayFinalPriceNoTax":606.69,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10173,"packageID":2597,"parentID":0,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05dc\u05de\u05e7\u05d3\u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05dc\u05d4\u05d6\u05de\u05d9\u05df","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","endDate":"2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":674.1,"basePriceNoTax":674.1,"totalPrice":606.69,"totalPriceNoTax":606.69,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"161SupSiSu","planCode":"B\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2018-12-11T03:52:35.7407408+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"8V\/7RcUoIWeXz6FM7Dg\/cA\/FhgS18FbshulUXSQc+qIrTJ1pN3lfJrO3Lyb3HmogKg8DkgLjxtH6HiZstf0WFzHjd+AcLbwhDfjM3aOP\/Zq3fuTuhZs2oUjiY1NgUre0lz0LD2aZDGSzmVlbwC02Wf4mcjme\/koAgn9Awsh7ws6RREEvWjcf6QmRwGbql56PR7SSyUQ\/hZjcAiWKEIxaADAsyZzKsifZvpcrTEDhPgNWbZzOYa1JX21WzVMYyrvDnfd1HMaWvFRhm1yecjMBHwyNpNoMvdJcg0+r6ya3GKtLavFtOuGFN5erx0\/8y\/Eibc1e5O+JMcB4oBafOAdVe0wYZKsWhtX2n0kh3AUkHoYp4W\/DUDnd7iZ6f97pz7CDVF5Rd3Zp1hXsMLlKP7aUYm4KCdqNP4\/qyINAzyskkwbiwVw2ztBb5mS3a4UXGEPyD3wmjYXp7c\/V85aE9tORBw\/XAhZ\/turoAtEgKKON0S8dQ7POUbpwnHz2tZUlff3tbzYY1o9Yzi2aHBF1oya0vx4Q0t2\/pemJXlnsP83JeB94ZaPMzHM+GbMt3SvrIGlKKUiGTe7voTmBSDsXcG741er1gF6iIxymYhfnwwnCuvAflc56ZZ33rOk8xio40EGXDWRBgwLP\/uT94Xc94ulV1ksbKm6o0EelQHkrBzTA\/1csTv6K7IVYQjuJ9m9hjiI\/l0ijHu3tFy5bHAvVb9kG+dv4fV\/T0t87tibhgBEjHgI\/q+z99vQ3ghViFEQW3ogXQIGKTzb\/5xOhKmVXpdzF\/NCfDHHEGrA21KiLNYu7wiU=","sessionCreation":"2018-12-11T03:52:36.2220855+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":75129,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":674.1,"basePriceNoTax":674.1,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":67.41,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":10,"packageID":2597},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":606.69,"priceAfterDiscountNoTax":606.69,"priceAfterAgentDiscount":606.69,"priceAfterAgentDiscountNoTax":606.69,"priceAfterClubMemberDiscount":606.69,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":606.69,"dayFinalPrice":606.69,"dayFinalPriceNoTax":606.69,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10173,"packageID":2597,"parentID":0,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05dc\u05de\u05e7\u05d3\u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05dc\u05d4\u05d6\u05de\u05d9\u05df","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","endDate":"2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":674.1,"basePriceNoTax":674.1,"totalPrice":606.69,"totalPriceNoTax":606.69,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"31DlxShDl","planCode":"B\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2018-12-11T03:52:35.7447413+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"8V\/7RcUoIWeXz6FM7Dg\/cHDN1bVbV601MLCONy4w1QYCm+ikLzRPsbH0koFZbTKEkRYDfcK44o8r1tSaVP7HJriolCtuD3N9gbLNXtjxc7QEuofx24C1FPhfTP3bPFfgmD9ckhi\/zKEi3\/Wfbuxy2UXAY5lAldly4JEpU8BOSLU\/dqVkq2j87tCxdVFhQNxP3lvS0QP26jU0iEV958Fh4tBFetG7klnph4KmdlLodlksvtDjZkPFk0TwROy3dZVSTjpdgEZ2\/wYA5dr6OABgWOf2s+d2k63MbEjFPyBxHL4Z0iUjwksiq6dxS6112j\/r4pMJxFKR\/riX3isP00ZUZ\/0bjZQg145winsyILmkHXo7Fr5lSS7wjQ5JKAas1kO1V\/Y5ypyY7SEGm2hB4AAEeF5l3fyyH3uIjI2wKRiFor12XLWpFTK9imi\/KSr1PeZOs829qIyyN\/NojnRlbV+WqltUOc17QnjIGjCn02QSrsnS\/kXdJje33E8tbVvDzIr6e9Xk0Z5Sxq1Hfpkz49PAiacZOW9IzuhqhOvSv36xNwRHOduSS62FvuFnC9sjVSSXOPjOVlfz+sUofTMUoRt8m\/tPnbT3iViyr9kiLo2HyuZLP7dSCDdhCaSvHJGCwqxd+e6mY\/1XJ8H9O\/3phJwfcLvt44c6jaJBQhLks1O8qcVjK2G36l8BoTgJX6KuQ3k8VXULdagD7PmpNugeRCQVQVKd07g3279mGlIVsMgZk+M7KseF3kg5jOoQHMTvlghlo54dbi1y0ePKoNwFmONIZSaqQtKSuRrR1KiLNYu7wiU=","sessionCreation":"2018-12-11T03:52:36.2220855+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":75129,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":584.1,"basePriceNoTax":584.1,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":58.41,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":10,"packageID":2597},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":525.69,"priceAfterDiscountNoTax":525.69,"priceAfterAgentDiscount":525.69,"priceAfterAgentDiscountNoTax":525.69,"priceAfterClubMemberDiscount":525.69,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":525.69,"dayFinalPrice":525.69,"dayFinalPriceNoTax":525.69,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10173,"packageID":2597,"parentID":0,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05dc\u05de\u05e7\u05d3\u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05dc\u05d4\u05d6\u05de\u05d9\u05df","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","endDate":"2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":584.1,"basePriceNoTax":584.1,"totalPrice":525.69,"totalPriceNoTax":525.69,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"51DlxShDl","planCode":"B\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2018-12-11T03:52:35.7447413+02:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"sNXz9GhYNneXz6FM7Dg\/cAk0uMIN8jPLhulUXSQc+qL5Q+gK8gwXX3tyYBxAUsHOmDrGvQwm9R9fGnIn3lFTn4r6el9j6SBv+BPM+MUqjhTWgNvnvKbDPlUpHtHlzHwSQ3SiO3cQdoFh0vWcdiAVpXpnCI8VpCkne52\/wUzc+nCVjTFvPVaVeDCGZjMd0twtvmog+kcBHS32dezkDd5Co99t667IZWTvn5nhQaWkSyRGs4ytr\/Ia32HcFo9U64PBLxM0SlKUhFTnQpyJv4c0OA65KNb7eISg9J10q8C4WoCYD4N7bqmnLx9RcJEOTORRE9b680uZMUtZFeFnxtMLZNLXw\/GZTS23nx9FPgSR+maAmwb85Av7YlFqpOuc0lKtvIK+vFbw\/VjfLYoWxqJomKtD49\/3OD0LilQXxV\/FwmRa8PaYo4NYTeSR6PiXuN9ZdcMdaKQa0l0yMWPOGhdrgQV5CiFk2UKIKtF0PJPsfKrY+IfJAqzNYxAIc70RXgUzJ8PSlfk\/JEWiFm3vaBUy6uSDFZ+cs8CCD3AseJCl9shhtO09Ewvm2don1EsGPoD5bgbvnwhE7BhZsXofBBiCPDoJPXv3CQE7nvCKyRBUM\/Io9LiqHtutL190YDw59Ar5Sh\/a4\/JSzZhvD8RZH7U7GaEh8QAhR7bJNGsRThYKpws8oxEqG9uf7BAh73pX0SG3oGPv0jtvygCrm+Vq2H+GyfN9HRQ3rCX7N4ZRacpNcSMAr5yr1s1uwQE2R1MqMHmP\/w5L0PJdr34kjMOx5ggH+zLckmM58lYxMMJngI5CLOAiUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2018-12-11T03:52:36.2220855+02:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":75129,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":1097.1,"basePriceNoTax":1097.1,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":109.71,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":10,"packageID":2597},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":987.39,"priceAfterDiscountNoTax":987.39,"priceAfterAgentDiscount":987.39,"priceAfterAgentDiscountNoTax":987.39,"priceAfterClubMemberDiscount":987.39,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":987.39,"dayFinalPrice":987.39,"dayFinalPriceNoTax":987.39,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10173,"packageID":2597,"parentID":0,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05dc\u05de\u05e7\u05d3\u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05dc\u05d4\u05d6\u05de\u05d9\u05df","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","endDate":"2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":1097.1,"basePriceNoTax":1097.1,"totalPrice":987.39,"totalPriceNoTax":987.39,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"181DlxShDl","planCode":"H\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false}]}]},"roomsAvailability":{"roomAvailabiltyList":[{"hotelID":10173,"fromDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","toDate":"2019-01-02T00:00:00.0000000+02:00","adults":2,"children":0,"isLocal":true,"customerID":353,"priceCodeGroupID":37280,"cachedCustomerID":145,"infants":0,"clerkKey":null,"roomPriceList":[{"creation":"2018-12-11T00:58:31.3720600+02:00","roomCategory":"51DlxShDl","priceCode":"HSiteNIS","planCode":"H\/B","totalPrice":872.1,"totalPriceNoTax":872.1,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"VHn10a3qoXiXz6FM7Dg\/cM8rmRgVSsiiuCFiN\/8GsRpB7ya\/gxSmHjxU86fg+\/gZ\/i38WJeaIBmIoLdH95lN2Qxu+6HddAMeufWzkM3jJVW8pIp3eKzpKu0XhDAFJa5snaMFp8fB5tMEr8RICcEEgGjgBm8ekahVFo2sqZ4EO8\/djC7kxEsPz3BztgBNZ8yEEqnWdqJQR\/nCfr0euvVKmp\/ewTFodV2cuvSxzOz5sixV7IpDqkH8N+ZYURrj5JVUKM6UQxWrDPzQqQFd1ntlY3DMjTeyXqGABOpBq2Qv07fourJggQk\/JIatQnxdLQIScnmijGoOMR67ZbYmWWT7hsDNZrOQaOaXTt+0WVQ8LIHu7ELV95jn+Z7lZNr9OBOGooBpB5CP4el6QhCBb38V5MLM2z+Hsv98XlulubVq6AWh9xGMBc4hs6\/N9bu3q1W1AwXNBMLoMnSG3O28l18F53cCPsc8LFjgDZTM3rBWL1CISGSmXV14FK4tkgHddcM6RqhVDW\/BIxogeapuW2eSVc\/7A55zrXJ42QvIbSi8fPN1vXUwNQohqwhQ+lWaD6Owx80H6V\/\/MXdiQrd1z7EVgOpWwuCPjU1ULdRxlIfI3PNdFv49pyEfsuwml6N1Kqmj43KIXRbFvoFIIr0s4Zc8\/vh\/ESg8e428ZJY68Rvh+OeAVvYfgP9a6g33QK25jbslzSzdmFfA329Iqf4EqI+TzDxqtcjX2gBaPubnDgsvevwiUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2018-12-11T03:52:34.1714438+02:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":872.1,"basePriceNoTax":872.1,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":872.1,"priceAfterDiscountNoTax":872.1,"priceAfterInternetDiscount":872.1,"priceAfterInternetDiscountNoTax":872.1,"priceAfterAddOnDiscount":872.1,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":872.1,"priceAfterClubMemberDiscount":872.1,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":872.1,"dayFinalPrice":872.1,"dayFinalPriceNoTax":872.1,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-12-11T00:58:31.3800683+02:00","roomCategory":"51DlxShDl","priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","planCode":"B\/B","totalPrice":551.65,"totalPriceNoTax":551.65,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"zZ4afc307r6Xz6FM7Dg\/cM8rmRgVSsiiNHtpQB\/vJX7lGvOSj+8yanTca8w9C41E2RlWqdiQs4MbvzpSdx0wbByNyVkqGXKocNzR7zPtlJMPa6hqPbqH0gTI6\/GhBYPPAGWoyfm\/\/3DnGU7K225R5lC952mbMf\/AQZyPm39m31eU33KHOAzsVFz0V1OpzoEmo9aGrx\/yeWLZ1iT1\/xuasOtZvnMVnvk2qr4oeTyqlNHKXVx6d2JejaVWHw5HX4EimI+she\/i6HeGQYFn\/l\/KGlGP8on3YHQrlVJJTg5khY+lwyWZGav7Qb8iKY6S4wkE1YGDjhPdyieFMEMffoqDVNHRr17voO8i4fjDzKAmCUe5hkZEUDjJ8XDKzjADrRSDNu7sEI2WPZGhohEsF2msqw+z9CAdt8Z+wAVH1UklTAodGXAQcZElJZMDyf+m\/\/UkWKSIDYl7ZjJ+AliQifhzEo6c\/KgC9nX0P50NeMLAWT7Rj5El\/wRn8hoCwJ\/o5w0WR0q\/hxAReiu+Pl+9AMaY4zHAGK+2CcU9QKex6m9vL3gAwd9Xi02G8p0Av2EAFamiTnxv7EIn51dva+Wvavm0gMVe5u0UZyW08Z8yrsvsqLhMvXwQV292SnTGDNyIXWODgkg7ngqY87R+\/QAr5vda8kAhAyhWV3itBw56RzgnapQ0TPit8KlDg0TtTebNOuSgSkNVHus4AJ\/rPpVVmFnr9O2G5J90zc7kzVcCXp6coIJZmM5lA8bRiRszCCsvwsVVVGxDz+vdJs4=","sessionCreation":"2018-12-11T03:52:34.1714438+02:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":551.65,"basePriceNoTax":551.65,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":551.65,"priceAfterDiscountNoTax":551.65,"priceAfterInternetDiscount":551.65,"priceAfterInternetDiscountNoTax":551.65,"priceAfterAddOnDiscount":551.65,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":551.65,"priceAfterClubMemberDiscount":551.65,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":551.65,"dayFinalPrice":551.65,"dayFinalPriceNoTax":551.65,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-12-11T00:58:31.3880557+02:00","roomCategory":"71RoyalRo","priceCode":"HSiteNIS","planCode":"B\/B","totalPrice":4950,"totalPriceNoTax":4950,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"m0BzTi3Xzw2Xz6FM7Dg\/cG2CqOAq3rj5XwGqMICJjUB5sY9EmEpaV2uaUJWrUQHodacd9Code6jV2OcJ9lu7GJF5WNnZcvpkbce2D3gqDn\/\/9IY5LkJWxVwpiHpFqfbVcDk\/Hvl8dWxx06876twzT26YZEZdJJDDN7vc\/WrUxB0EF9gLAE4kXU+QLm2TOAas9Owl8gdLhz8s0ip4SQrI3qf9WN0rrRZpCUjYHQMUm0JPaaNBJdPmYUX8Uq1UUOhW90kkFbotpzzbKXoYWG\/qjR6UeUwuBJ\/q\/4loCwj6qhbei4cDlH\/97+9L7khdHfGGfMmyGjpZ43ejRFapb1o1RNp0a1yTRfjLXIEjHPaC\/+IH\/A6rUc9vzY5xo75OfTeZV3zwCU3xQJ7VkA8qN+4A3onAIVYmkxH\/pV6KV6Of9wXPU\/17mwHy2hksI3sn9KTHd4Cvji0WzjJy9tlzd93be1tKgeR7Mqm5sLKGRx2ZRfweJkSG\/AWcZnhySNn2C\/BtcTe6+sp4EO2HpXa7sjrZaT8iI5jqcATQQvzGiLA3WK3aBNMjsYbPjPi3Ag+pCXXOKEjXv3ERYXMbpggeYN3eJjTaujycklngMqD8n3RAfWsI\/kKB8o5CfsXMjB2pTZi3ZQApq5j3Xcd\/JHKVw\/sVLr\/pTcMUxPOQIU36S+spfZI0F24MGLBKHQGiO1uT6vIAX9QemAKREYk1G5Wy9L34ruTNT+6HedG3KpFiTnmejuEiUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2018-12-11T03:52:34.1714438+02:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":4950,"basePriceNoTax":4950,"availableRooms":4,"priceAfterDiscount":4950,"priceAfterDiscountNoTax":4950,"priceAfterInternetDiscount":4950,"priceAfterInternetDiscountNoTax":4950,"priceAfterAddOnDiscount":4950,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":4950,"priceAfterClubMemberDiscount":4950,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":4950,"dayFinalPrice":4950,"dayFinalPriceNoTax":4950,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-12-11T00:58:31.3920538+02:00","roomCategory":"71RoyalRo","priceCode":"HSiteNIS","planCode":"H\/B","totalPrice":5238,"totalPriceNoTax":5238,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"m0BzTi3Xzw2Xz6FM7Dg\/cA\/FhgS18FbshulUXSQc+qK\/kxs9QWWWk2OvbmDvz1K6oXebo9HxY3CSTrDW8gyphj\/NVtvMQCUvtZH97u9kQFNLwN3chgTSYDMR6wW7lgCxjL\/6Po8AYhxGRVr2CFChS5QdH0fenwqXfqTmd\/o9IbW7bVE8CefnWcG3+IVUD9eQ0EAmdOTVH+lc7KciVeEwTIFXP2izfOnDwj+MEXfmHAR3RcwlvJPfEwHRBVwZQEMsRdpX0b7SqHKfs1ZhZJ3Q23DgQzJIH1U4wipW\/ql9HxphYWa3im2Jg4tMRyU1+tyr88ITiyKV4x8hYNK3FIfJaabAB4id4bD2LD4xoVZaDTE\/K3ob51OQrhwRkBBk\/5KxCEiTOf\/IwpOBXO8HtuL7jweDDy2DYMgqU+qtWiWQ5VW3Vml52l\/PVGAK0lDoRegfy8o8V8S+taeY\/P\/NCQM1Kv7tG2fmxGxgcnfuU4IxdKz3QoYRmcCXQjlxTNO4Ft9h7C3gBwks8opuUHSRdFt59xwcwfOMy3PXSXYj0356GwqEd\/OfrRUSRIhOzUpzfur+G7nio0Tcy9uqJFb0aGLny6lwrSVw7HWFIyZM87k2o7kNN3qTWcJ9pe4zho4hPwEj0xF6LdxBjTCG+0bbqnZIh\/swbyBdCqVU\/kUl3p0vDFWGYadOjqyow55pEF+jXhG8bz6k527XbbtlY0VHJXF1\/mGm1aPMr6ibPndC4CQ948kiUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2018-12-11T03:52:34.1754083+02:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":5238,"basePriceNoTax":5238,"availableRooms":4,"priceAfterDiscount":5238,"priceAfterDiscountNoTax":5238,"priceAfterInternetDiscount":5238,"priceAfterInternetDiscountNoTax":5238,"priceAfterAddOnDiscount":5238,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":5238,"priceAfterClubMemberDiscount":5238,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":5238,"dayFinalPrice":5238,"dayFinalPriceNoTax":5238,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-12-11T00:58:31.4000594+02:00","roomCategory":"71RoyalRo","priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","planCode":"B\/B","totalPrice":4675,"totalPriceNoTax":4675,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"m0BzTi3Xzw2Xz6FM7Dg\/cG2CqOAq3rj5UBHRBlCW4evbHtyBaj\/Z+n0F\/My5eV0dEkezGxb6\/kZHOxoMyL\/5MRFLkuqiXbH3yUARLU9+y+NycELIGjyZEMLWmGyiXje1vNTNCWlY6wV5mhoyNwvrI\/PwWGSCMYgnYtiTbH1Sca1MxKVRhfNlvfo9Y+7r18BmW05fn9h7JyR2HzFYWm4siu\/3E3L5\/xu3ftLuPW2OACkUT8kK9Kk5TgW6Ra81GPCt8mDtioOJW7e9WqOQ1hHbAr6UDh44eBJ0ZAihVDFQqGZC2etvu\/+GSwJmytduXZW0mOLGjJSUCydPOhWwgY+NIL52XB5A73mIfrpHdlty8yqnmJu5vxFYoJP9ZHvElo+l4GJXW7xfTfuXVLSXXDP7loGuZ3d+V1bfc28jPSBbu9b4aJkPV2GwgyLJd42RgRP2H\/LUkhe8Sl\/r2nSrlWZXf1kQbU3R\/DVPB2BNpzHJawZtgHiFil0THVXaKCyD0OjXzYIPAuadlhk7\/8dWRHKLwF934FD0MsHbU8LBUb483mCjIxcEMGKtB8EiwoFlxiy6RcN1dLYbjLeGyenEfmDZIIpT5f7hLdEpCAbIsVwVs37YOCo+FCXWnovYEP+Oj3QO2eODFPGhhgKisnhlaVd6g37a3LaUM0tdY49ff1128DpnmrrO7wPtfok5c3CoqwVWvDdeE5QcjwWCCURwWoQQ4ko3hjZjtkuODvcT0Vn61qoMFDGqWWLXDlDI+zfB9dRX1KiLNYu7wiU=","sessionCreation":"2018-12-11T03:52:34.1754083+02:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":4675,"basePriceNoTax":4675,"availableRooms":4,"priceAfterDiscount":4675,"priceAfterDiscountNoTax":4675,"priceAfterInternetDiscount":4675,"priceAfterInternetDiscountNoTax":4675,"priceAfterAddOnDiscount":4675,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":4675,"priceAfterClubMemberDiscount":4675,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":4675,"dayFinalPrice":4675,"dayFinalPriceNoTax":4675,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-12-11T00:58:31.4040611+02:00","roomCategory":"71RoyalRo","priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","planCode":"H\/B","totalPrice":4947,"totalPriceNoTax":4947,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"m0BzTi3Xzw2Xz6FM7Dg\/cGXIWd1LOyxUrwOykqJ8X2I5QXAFpOR7GP6EWOCiDCQQJQefRwbk8qcfRclnCVy6iQvjFL9UyIpdQuHJqGNruZZ0biwlq1jnEIOTlCg0\/jmCtc21Kfss1CmogjAZ8BdaS+9emKrKvpk3WVz8fNq45isC8DGkhp3I61BodGZC9GuFpg7\/CW5tKMFDOdccBCt0YdQapCUmwfs3PFiP27VWBJagcTYb0J2tmGij04SDBq2Ld\/TrZXOEMV5UpXML0NMNaC2TbL5m2qF9bdy7NaxSEsHBqNZLbzvZyW99EJJMQ3XxfL1G4Q47Ykf0FRS3562wATX1\/UjtGKJN3vDWJuzdoByd87AvSCEX6\/mANZqZL6UunAOQLLHiu0gvHsyAIMcA1eVE7WvyaFeh9Dw6Ss839xcSO3REz\/0lEUSA4CYqDeD9UX3zmdMlYhKwFnoZ6UpO4XrwjyuCD40gJUFbQYH6aeaATHBmXvy7CJIeS7VTUJ2c2FqfYnnQJ5QW0ItGlrVORn+K8vDb+ayGwN1k6wuqYEVnVGSyOze3j+LptlFj6uCprYr6\/9Ou\/KN0aLBUavbBHUSdbsQV7EmMspGkARmO3iNqi9rBsW1ZchFIKu6KTTbgQ2Kw5x1lO9MECvT4+pg6S9Nw8AtQ4fcByzFS2qtggRSPhHqZuyvlRHrxbidAkkGRPxxHi1eGmzX053kjHFnCPCiVAIjCjIiVR5KxwRVG6XxpZl8236MAspKfNewMTx651KiLNYu7wiU=","sessionCreation":"2018-12-11T03:52:34.1754083+02:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":4947,"basePriceNoTax":4947,"availableRooms":4,"priceAfterDiscount":4947,"priceAfterDiscountNoTax":4947,"priceAfterInternetDiscount":4947,"priceAfterInternetDiscountNoTax":4947,"priceAfterAddOnDiscount":4947,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":4947,"priceAfterClubMemberDiscount":4947,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":4947,"dayFinalPrice":4947,"dayFinalPriceNoTax":4947,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-12-11T00:58:31.4120536+02:00","roomCategory":"81SuperSu","priceCode":"HSiteNIS","planCode":"B\/B","totalPrice":449.1,"totalPriceNoTax":449.1,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"VHn10a3qoXiXz6FM7Dg\/cGEbo\/KJT9Q0oFJgxznGur7bnJeZQZFAVeoc+LMEQI8lrcmlErMGDoycKZYipKPIqJP1G1sgTHOI8MtUBWYjE2ihKLaZus0dnbwSFa1e7psje2VBNSWQvcQ4iykaF+5AxIHceJ15fdSKfXuUSj\/Kk8QwK1nd4NTfgMro0FRp3CT3\/8GQjbhBRosmcbC0BXZ9Y0Vhr34KKI1T93IG7fyFug6m\/n5WQ2Vk5gDB59O\/HXyVQKMap+nfhUS3DmQJW+J4WRk1KoFDXO47pZpLp9+E7oV04nfXdRyXresaxH+piB7y0M8SUHfVYtsK6ALMGRyfr1bGAF8f+ecBFw\/PZRfiYMtMhk4kGKonVMzEGtOTmKO7W+d9eaLk\/yiSGIPZACBfp7PBQ9V2+G7RiEvykQ1mz\/L27FTze+H\/gjhc1WGZY7Zjg1zuYLBFRJ+m\/mBnhytRyl34EjJfiOQVBFTkB\/L6o6AcK0rLNPOWNyy6u61wsRZC4ju2kN3kfY+JmdtlP44TXD\/83aim98mPLvNRHUrZ1OwY88Iyrpt\/C6as\/GewbC17xBZ0sw9delihF4zhzpmqwBZo8Yf0xaJK\/AeB2XhE6dt25VXm4gsWZ\/cMoHt7RrlF5Eg6vYcedqufXAU94RyFSG\/r\/1oOFKLZDv4iA76fBZkfDd41MT2lpnPFxaIoeELMiMa3daEp1lRdqld\/ma0j54GZghLvHwJWAy\/saVaivpEiUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2018-12-11T03:52:34.1754083+02:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":449.1,"basePriceNoTax":449.1,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":449.1,"priceAfterDiscountNoTax":449.1,"priceAfterInternetDiscount":449.1,"priceAfterInternetDiscountNoTax":449.1,"priceAfterAddOnDiscount":449.1,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":449.1,"priceAfterClubMemberDiscount":449.1,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":449.1,"dayFinalPrice":449.1,"dayFinalPriceNoTax":449.1,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-12-11T00:58:31.4160575+02:00","roomCategory":"81SuperSu","priceCode":"HSiteNIS","planCode":"H\/B","totalPrice":737.1,"totalPriceNoTax":737.1,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"VHn10a3qoXiXz6FM7Dg\/cA\/FhgS18Fbs67z0xAC3vQxHAZMpSkO8Lj0jZF4kyD12hXQo\/72\/DAL0k8pJ7DgNGAR6lvGhG1+SaTzl5bqmRLYstTMXUQ1lx6Pin6Hc4xXFgQbfcpZVT3dfYx1HpOGLCJq7n1r6WQqxA15Ju3P8UV+WxL0zdHkzds2fOassdxRZ+yNgR8UnB5e9ohSW82QDUa8IIGPru4xfDVt1d7SDZiYahR0iLks7dhv6SV6Mj3aVctwGE9LTgAo79KlBESA2mhA73PLsy7AKkYEsj4WQV04VAOxA0UjSlL5YM7NtVE4KahKMTt+wkSS9Ves0+KNGd8kS6ZWdtERFGkuztjtIN\/ic8Qz3Lk2RUEYb+Wjs2h7z3VluFd03LLl2Uf3YxUy31k0qOd97oS9OMqme1E9dUd7om2csxspb5rOjjuy4bcrIllUIlflclDdYd5o8fNsom1nH6kqAhuZnVWWsmb3qpxesNQydGFiQY8ZWBtMoZ\/2vgnA7bLIrIPja4wGzmbwClxYLfAXEwTS2fDbeL+2rjnUmovzVCaTaZpBDUtJNxJD8dWqt1WA0DCNVvbmzSbU3RuyWppVM87+3Tp7L1BDGCsjVRX2rFYiQu+ngTg0o8j59Mnti39\/loQ2MlX1MpFFstRvWnCbeASAlkXIdBPl+rTFGWvR6udx6WRkQaLJPgliQctCPRv0Dq7of7DeIR8\/F5h70r\/Er10OxAy\/saVaivpEiUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2018-12-11T03:52:34.1754083+02:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":737.1,"basePriceNoTax":737.1,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":737.1,"priceAfterDiscountNoTax":737.1,"priceAfterInternetDiscount":737.1,"priceAfterInternetDiscountNoTax":737.1,"priceAfterAddOnDiscount":737.1,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":737.1,"priceAfterClubMemberDiscount":737.1,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":737.1,"dayFinalPrice":737.1,"dayFinalPriceNoTax":737.1,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-12-11T00:58:31.4200524+02:00","roomCategory":"81SuperSu","priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","planCode":"B\/B","totalPrice":424.15,"totalPriceNoTax":424.15,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"zZ4afc307r6Xz6FM7Dg\/cGEbo\/KJT9Q0oFJgxznGur6+oA+zeMm3uKvdRuS40rgRvdrcC\/F4\/Zd3AvO0FL96cmh0OLbqJ16h3HHGcwom8CyEjXH\/BSY0F07ThPbccA30eJRZNcSg7g+heYSD7Ab3apx2hjgiU6GLdc3a3rCF+50ElIHP6xrX7x7z0W7IYByb1fXYVZbEwV\/4zA5DfZAoXAK43UtLJ8VEA2PJ2VupR2PzxH2em2JQtC7dvu2S0H1UV9JqbU92nPu7i9vGSGgOCGfTiUL3gcfri91abjfmRD\/VDdJS7rDIl7dwLTOgmImNEdw9vVY0oWDXT9EeV4kKREI5DeygVmfMXHYrbfKlShPdg13NNMQsh3Q1YL7in+w+0QwnlrrK36PhoA3ttNjhW3LpTvwzMbL9sl4J6k\/CB8yjB\/i6KLZixwM2OItrus4hm2\/fL9Ria9I00Ju8wUh1kb7pHboc0usCTy+rz4X2jgmnt65RFxHrCplJOnvYTyueCLhqd33t\/ev6OQpEpHChhiZLLxKALyBlsrK7\/qETEU5m42y\/FhS0+5iLxDe5zj0qSVsZJa1ITvmhVW4YY\/1e6v85sJAbf\/kxf\/HRwXpqnkpBv\/eV\/Q9ncBTGVp4YxFa4SsXP1dvcsqpjpieO92CmlgVE\/wdd8wrf7L6YbxswVCjtM+WvmSaXYKH9ZLqCNIxXDfIwvyIsoKID7UHWfI\/Yc\/qmSRVh7g1J\/x4QtqfKa3Ef8VgXRDKvPsVNtBLoMciP","sessionCreation":"2018-12-11T03:52:34.1754083+02:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":424.15,"basePriceNoTax":424.15,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":424.15,"priceAfterDiscountNoTax":424.15,"priceAfterInternetDiscount":424.15,"priceAfterInternetDiscountNoTax":424.15,"priceAfterAddOnDiscount":424.15,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":424.15,"priceAfterClubMemberDiscount":424.15,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":424.15,"dayFinalPrice":424.15,"dayFinalPriceNoTax":424.15,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-12-11T00:58:31.4280544+02:00","roomCategory":"81SuperSu","priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","planCode":"H\/B","totalPrice":696.15,"totalPriceNoTax":696.15,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"zZ4afc307r6Xz6FM7Dg\/cGEbo\/KJT9Q0oFJgxznGur6fJy03UNtm5eak+O+hyVCRAXbYWrwNOjw+EAX7Pb1j7EPaUaZ3rkMu8EgRjiB3LkQ87ScXvwClcr2tpMEVkKU1ej520TeOU2L\/0tKRGvp2jDdvIiWvEh92biBa3QGW5yJ8HU6EV5mvBG2gRC7UKwEPfOuw0AO3RlJ6sG3pz6VEiAL3dzNZ\/c6YF+3VfLHCzrXyErVE1jCEjX4XNmlb2O3qjPCDnK\/CR9lNRk9IIpgn2DNSb\/n6BHmFDN83mKBFMz\/B2YweabOxX2tq093Qc2VWbAS2O+YUjrHhOHuVFZOIbrdHwGOyHojkjUYv1SRkhZpWJF49Fb2D8C0v5rlIDCqbyp0VOD1RaFOwV\/JnwS4gYDW38ppm8+TeXvk05PvRh\/GL4ATz8CCTWOMppwPNhE7Nb0vFizmPxUOgWjfUPD1PYjcuKWSzGe5dDAuudWBMlbzG9voEaJA+d4aOUG+e44ceAdcY5jO\/OYODnpLPlTSbqbgjWfwFuC\/L1JhtiRwmUeqMk50ilcYlGFK\/v\/WdqX1irqfcdBciWs8lm4CBwe6PlPmKIr82s9HiFQHMCicehP+NAPKYgZpD6bvGXpNY+ZR4CaAq08yLP16YQNidCG7zqPPLELGVWArdXZ6oDzxZRQA9tFNZ3WsFyadF0Txs1cVAQmhi394oRkGwN\/NIVTKsaRpMx6qAHS4xgZplNkXcRKxsrVjfE7J1HtJyaccYEGtnIlEKdybVSlg=","sessionCreation":"2018-12-11T03:52:34.1754083+02:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-01-01T00:00:00.0000000+02:00","basePrice":696.15,"basePriceNoTax":696.15,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":696.15,"priceAfterDiscountNoTax":696.15,"priceAfterInternetDiscount":696.15,"priceAfterInternetDiscountNoTax":696.15,"priceAfterAddOnDiscount":696.15,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":696.15,"priceAfterClubMemberDiscount":696.15,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":696.15,"dayFinalPrice":696.15,"dayFinalPriceNoTax":696.15,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-12-11T00:58:31.4320556+02:00","roomCategory":"91SupFaSu","priceCode":"HSiteNIS","planCode":"B\/B","totalPrice":539.1,"totalPriceNoTax":539.1,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":