אנא המתן בזמן שהמערכת שלנו מחפשת עבורך את החופשה

loading...
loading...

להלן תוצאות עבור בי קלאב אילת הכל כלול

תאריך כניסה: ביום ו' - 27/09/2019 , תאריך יציאה: ביום ג' - 01/10/2019, לילות: 4
$var (array)
error FALSE
warning FALSE
message NULL
remoteServiceUrl NULL
data
array
packageToBookPerPax
array
packageToBookList
array
0
array
requestDescriptor 34535854
packagesList
array
0
array
creation 2019-08-17T16:08:21.1194887+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID GYEqyPBASmOXz6FM7Dg/cCY2/M17WZnJBoqo26ytDrjn4+JOgqCrMNxynwtICYHdTUc5SvOxmt3L0vovbTEeKb2+jQGIRuc34QVNTF+iTun/6Tn3jdyTHY0yR7ktJjyUTmgi0hiqdXY2OzIJYHHO1Hv0oD8c6MdbfMOfXAEpLIlwU0hgL1kVA3retSI2v98rGFw1yQvh3kXgbocBYlDkVZi9a/1kXa3xvPDvrhWx11MFtmrqx2nrSK8mg9/dJiawaj2qO0ZFjHT7Q0o4So+0r4ZkieAz7v5GIdG5TpYvXFTxjfCWdZMdku7DbLEBXnTo7b+Smp19MI9P/70wCjNOkzJ+MKLWCOzkIAFxlyy6ioYdcjAvyr1sfYWMNiG13o1b2AfRchqq8rDBbq2mvaxMqkvUuyMrHR/EWeSSNXl2ikiRPlVYC6iJWNENyMYVuo3U8HFTJQb+/xPJwBrNy6SXf46S6naCKcqJ8H+F7m1P489vHK7rwM1ZGoUYFeq8NjFwK2ttKjZfM8j1zhi4ayj00ayrH0rsdXqfTZRBbjFLRDdfilKQ3FPikjLcgZYoSBmV6OYj81nCdkj/OSi5Rev6Zlaf/zzvJ9uauhhYHsXVNh7ENJ5HoY1GSFlxx4PI5kMadLUj7z2+VBIwCT9e3Q0g7UdErRdV1tIxt+d4EDuWFlbxr8ohWZpj9ib/EW5hCdj3CQqTXY938HQ5gCXO6hd/T3e/qEfSOpOmrMATq4MPKal5I7Ej37v8IpyPabRH3T9z9bdaA99tKZeUOaSfugkKubrcSXLYOzLonB9wmDG8cY4Kr0QI6rFsojalacXXYvV4yWRLy8D3vHSPgNKsuYoUENC2iBUN0u0ACr6cI/A9mTJUbEPP690mzg==
sessionCreation 2019-08-17T16:23:48.1532732+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 1200
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed TRUE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 768874
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1200
basePriceNoTax 1200
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1200
priceAfterDiscountNoTax 1200
priceAfterAgentDiscount 1200
priceAfterAgentDiscountNoTax 1200
priceAfterClubMemberDiscount 1200
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1200
dayFinalPrice 1200
dayFinalPriceNoTax 1200
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1200
basePriceNoTax 1200
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1200
priceAfterDiscountNoTax 1200
priceAfterAgentDiscount 1200
priceAfterAgentDiscountNoTax 1200
priceAfterClubMemberDiscount 1200
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1200
dayFinalPrice 1200
dayFinalPriceNoTax 1200
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1200
basePriceNoTax 1200
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1200
priceAfterDiscountNoTax 1200
priceAfterAgentDiscount 1200
priceAfterAgentDiscountNoTax 1200
priceAfterClubMemberDiscount 1200
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1200
dayFinalPrice 1200
dayFinalPriceNoTax 1200
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
3
array
dayDate 2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1200
basePriceNoTax 1200
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1200
priceAfterDiscountNoTax 1200
priceAfterAgentDiscount 1200
priceAfterAgentDiscountNoTax 1200
priceAfterClubMemberDiscount 1200
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1200
dayFinalPrice 1200
dayFinalPriceNoTax 1200
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8953
parentID 0
name מבצע ראש השנה
description מבצע ראש השנה
shortDescription NULL
startDate 2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-10-01T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 4800
basePriceNoTax 4800
totalPrice 4800
totalPriceNoTax 4800
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 31StandST
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
1
array
creation 2019-08-17T16:08:21.3274923+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 8nnT+hlKffGXz6FM7Dg/cGVq6Aqbvk6tuO2NbDQqqinFth1fCOal6TEmYJGTbZB67/T8LE7Gbz1xCQzT9f6VitJJyNfUmHQK5l+PdrbuH6Cg+aXHYZtvN4mtMpJ0Wm03/jaDCHOb5xdEu6h/UU2mQx+mgLQaZ0Lo8gfViuLZeNaMBgiruWsFOGkdAW8ouyIVeKFavVnUwHPk2JySi6cM9ZZSkmT77vNcK4/lysg5DKUrIJakoa+Q8EdvjoYFe1WLqWZ9uwGpadBVOUysnAuQxryB++iBEEwFZR0sdkeLDxtEOaq0FTHG4imYOyVg97+Xv+YcPlVWnj7oAoVLWYW0b/b16CsstlP64r/HqJjHLD/cxgvwCuSvNZ2Td2ydJj/DVFCAE26rWKaYOuIwMSY7TSgcqyy0XtyjD6xsgMrM0wWy/V+03ypKkM00CQCRpw2HPEQWCsPT9RKlKnKsiyVieIFTIxJtesskUwZDnKfGtcKPw0OjR3+uFhI2/6rk46adyst6xPiTtEAgmHR2U6RGxkaVWgt+R2w9gRsC1e0hYCOesEian1NlTF0nUuye1voguzvhP2y6rbUSr0mT9THZbr+jMGFSc+LpUj60YqLvlyTQxefHL87/KYWFEwus8+ixOzDDn1KFBLgqQQPDTHo3b16FsMF1l/yLY0a50LzQiyT+kk0liRbfPZ+44Yqp7xM891gPYAi4LUTlUVha91zOKMPHqKYDk5f16tnxD31NO0zJMYJ9ILU19HDqN1TZwQkRVA+lidSCmn/pYc3VwsSAvvlj82dpWbyD+XEamd14nc2xthM7EjrDuR8VjvunMiqMOcavJLN1NmbMzH+ENvErW4Q+1/+LQRCMgYx57+9Je2cFrtOO3CR8TiJRCncm1UpY
sessionCreation 2019-08-17T16:23:48.1532732+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 2000
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed TRUE
cancelDays 14
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 768874
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2000
basePriceNoTax 2000
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 2000
priceAfterDiscountNoTax 2000
priceAfterAgentDiscount 2000
priceAfterAgentDiscountNoTax 2000
priceAfterClubMemberDiscount 2000
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2000
dayFinalPrice 2000
dayFinalPriceNoTax 2000
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2000
basePriceNoTax 2000
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 2000
priceAfterDiscountNoTax 2000
priceAfterAgentDiscount 2000
priceAfterAgentDiscountNoTax 2000
priceAfterClubMemberDiscount 2000
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2000
dayFinalPrice 2000
dayFinalPriceNoTax 2000
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2000
basePriceNoTax 2000
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 2000
priceAfterDiscountNoTax 2000
priceAfterAgentDiscount 2000
priceAfterAgentDiscountNoTax 2000
priceAfterClubMemberDiscount 2000
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2000
dayFinalPrice 2000
dayFinalPriceNoTax 2000
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
3
array
dayDate 2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2000
basePriceNoTax 2000
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 2000
priceAfterDiscountNoTax 2000
priceAfterAgentDiscount 2000
priceAfterAgentDiscountNoTax 2000
priceAfterClubMemberDiscount 2000
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2000
dayFinalPrice 2000
dayFinalPriceNoTax 2000
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8954
parentID 8953
name מבצע ראש השנה
description מבצע ראש השנה
shortDescription NULL
startDate 2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-10-01T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 8000
basePriceNoTax 8000
totalPrice 8000
totalPriceNoTax 8000
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 211ROYALRO
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
2
array
creation 2019-08-17T16:08:21.3274923+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 8nnT+hlKffGXz6FM7Dg/cAj8/TL+0IzA8Q0R9ZI4CLI77nE8PheQftFJyf73SQVrmMCcYZ0XhsyxPL1Q3g6hc7NqNa4mB0JE6X1DPSE0+TrfFwOQWebsz21Y3lSlt7RZUnW7FJ+Z3uZB3SNxQzw92yjXR8dkyDQ6DOsfGytuHyKFpg0gXq4XxZqg+rwaOWmpbbr87FQdb12SDScW+r8z12AARTvjaYf+xJXx0mSTL/jlzI0N05mjl54sZMULyBNkW3m5r2jZXWNCZo5FmtniF1mAwJRXf0twTCJSoG9xYIlSNlpw/glUzohw31xocABwZ7gv8+JAGoESXvo1WC69dMem8nFhOux7PZ+V6kNBD/98HdlTyRFKrA0zunxrAdssUpx2W0RxB5VQsPLKcq31ndYelijaxpLLF4tp0W7jBymvgdO0Gyfu/e3VUBsd5+vhO6nBWX3wzo46OsAJDh+L4ebevk8LYrR27rfCjdBDbbzHPmtXAB+nonVtdcQgJdmm+7bYD7lEevlLuDlzXPv0KgvlHjTRaT4FAN2ZVtBzyHscgwsq5YTUzX9eLKNpBtF9vWsCHpbCTUFaYtQscRN0fUItBUvyZlR/Ya4mpEoWN2RG+L+Pa/NfABW65QoXu8G6bgx03A30IgNfHNQmq/oPJlrGrmeEvhniXyzMfpGEOm/WMhZr5H5ug8nrwSyQG4Yzg3DaNetByCIogLBGEQK9Hrlklyx5NBpIaNmN2/ZH0bjkf8sE3GcNZzHrc5ZJfvU3laHfCRi6q3ivV/UpoCXZntIyt+GcK3oXnQjaRup5ydie/BulqRv+yGsvx5CFBl2aSaY/XvqP8hBmu504PRwqLOeWJw0JTbkA6is4GC1WbFpOfUAW5Fog1CJRCncm1UpY
sessionCreation 2019-08-17T16:23:48.1572752+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 2400
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed TRUE
cancelDays 14
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 768874
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2400
basePriceNoTax 2400
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 2400
priceAfterDiscountNoTax 2400
priceAfterAgentDiscount 2400
priceAfterAgentDiscountNoTax 2400
priceAfterClubMemberDiscount 2400
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2400
dayFinalPrice 2400
dayFinalPriceNoTax 2400
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2400
basePriceNoTax 2400
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 2400
priceAfterDiscountNoTax 2400
priceAfterAgentDiscount 2400
priceAfterAgentDiscountNoTax 2400
priceAfterClubMemberDiscount 2400
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2400
dayFinalPrice 2400
dayFinalPriceNoTax 2400
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2400
basePriceNoTax 2400
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 2400
priceAfterDiscountNoTax 2400
priceAfterAgentDiscount 2400
priceAfterAgentDiscountNoTax 2400
priceAfterClubMemberDiscount 2400
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2400
dayFinalPrice 2400
dayFinalPriceNoTax 2400
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
3
array
dayDate 2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2400
basePriceNoTax 2400
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 2400
priceAfterDiscountNoTax 2400
priceAfterAgentDiscount 2400
priceAfterAgentDiscountNoTax 2400
priceAfterClubMemberDiscount 2400
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2400
dayFinalPrice 2400
dayFinalPriceNoTax 2400
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8955
parentID 8953
name מבצע ראש השנה
description מבצע ראש השנה
shortDescription NULL
startDate 2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-10-01T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 9600
basePriceNoTax 9600
totalPrice 9600
totalPriceNoTax 9600
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 231ROOFTRO
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
3
array
creation 2019-08-17T16:08:21.3274923+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID GYEqyPBASmOXz6FM7Dg/cGVq6Aqbvk6tuO2NbDQqqimrOvAW0XL8Jt5Fgt+c+cd8PrhwwwGMCiiu8K/0DlncE8qPNTUulO6nuRUCd35rBojJz3s4f++4sTNbJG3tQwuIIOKrOAZ+YrQBatpWBEqBrbIrSnNNiz0CFgMiaQjpG/13gbCiRvIg3HwbPDUkckLdudHOzE36YmpqBxJYApycTn37rN1npqV23KpfNn8+uVyPVtEzI7c+8iL8vf/KB3R8+wza9Zur0AWDfRSzBZHKhPjBJXlGR7sExBMIu1W4Qa3xt3UAD1/qrmT33hxwHCGlcte/v61gJnPPMvC7jofdhVu+tlcrD+Vu/09LiaggMnCOMllOGl3vrgKmvI8jXReRH5fxUlAVufcfQVgUKj5oACDzh057KGH+FGM3zHnFRX+6ndz6wqLWEutsOTEDqgzrMx+g1EZz4pWfFzVnHdLrgorsBTUjvyoKDLxopH/E2JKHBhn4aa9Vaxk33mRy7/2E/rJQFQd9ghwaGux4fOhas8C201SNK0zNBdhAsKhbYuPJRVoWuzJUEI1+tlfltM8Vvsos0pxe9iUntI/UYX8pj4qsL531EFnReJB8utiMh0ae2Tnbqh8JAWhzljxiqGcFyDrqbNg/LG38sGpRdblN4/Vbza/flPtnOv5E+mLT1WNtla287hW3qEArEwNcmRyTFRUOZpDyTCdd9LxFv0KpP7tU50+Cfny4zfdpySICIn+zJxlg+w9DmGW42SJAMKABR2/gN9K+6uLo9AcGgrbMsO/MLAq8JmRjCmMhf8N+1GrrpLpbrMl5P+fst75bJTFSMTqrs83LjHRZJ07nQCUWqtbOdpWdwNHbpkI9fiu8A9BQEYAeqQKMYSJRCncm1UpY
sessionCreation 2019-08-17T16:23:48.1572752+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 1280
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed TRUE
cancelDays 14
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 768874
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1280
basePriceNoTax 1280
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1280
priceAfterDiscountNoTax 1280
priceAfterAgentDiscount 1280
priceAfterAgentDiscountNoTax 1280
priceAfterClubMemberDiscount 1280
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1280
dayFinalPrice 1280
dayFinalPriceNoTax 1280
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1280
basePriceNoTax 1280
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1280
priceAfterDiscountNoTax 1280
priceAfterAgentDiscount 1280
priceAfterAgentDiscountNoTax 1280
priceAfterClubMemberDiscount 1280
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1280
dayFinalPrice 1280
dayFinalPriceNoTax 1280
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1280
basePriceNoTax 1280
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1280
priceAfterDiscountNoTax 1280
priceAfterAgentDiscount 1280
priceAfterAgentDiscountNoTax 1280
priceAfterClubMemberDiscount 1280
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1280
dayFinalPrice 1280
dayFinalPriceNoTax 1280
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
3
array
dayDate 2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1280
basePriceNoTax 1280
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1280
priceAfterDiscountNoTax 1280
priceAfterAgentDiscount 1280
priceAfterAgentDiscountNoTax 1280
priceAfterClubMemberDiscount 1280
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1280
dayFinalPrice 1280
dayFinalPriceNoTax 1280
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8956
parentID 8953
name מבצע ראש השנה
description מבצע ראש השנה
shortDescription NULL
startDate 2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-10-01T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 5120
basePriceNoTax 5120
totalPrice 5120
totalPriceNoTax 5120
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 81STDPVST
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
4
array
creation 2019-08-17T16:08:21.3314945+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID GYEqyPBASmOXz6FM7Dg/cCY2/M17WZnJob4hMPLTvoKPWy1zhigJacEThOjDYy2SF8aow9pREWGkjggb5b8zi9HYXexQzosHtFDv79YwUjhTwX5aH/gn46Or9pWkg/tOM6BtzSv9Kj3CpOanstdctOXYVYXQtimdt00VVyodrTp59tv2hIqkVlKTEMeBAw77k97E/tHYjdzDKpQqfCU6LsMk2WXFp5Hvyz4gpWh97KuuztpXALO4uBf0F4wO41QQwfp7A21b1bgW3as4kP5Uxic2qH96Z1bTIQzrATLLT+rKVu9Cx4nLV6zbU75PdI+pWuAB6vFW9oq92fewEGJAW9wteq+7ng1zAAX05i46IADnaI/iLK8kE4oRg0BtW43jd4b5QjSsDmkwIIvBTWnIuGBr65/ua45G08rOLKFQrk5hm+hewp4Dx+PPaOWlUSZH+uXq+ArI6HAgtnOqCNyH0K+4zZYqK1bxlCWgC4bnT56T2Z3KNsiYwn//VE6EH3rEQfU/eSUo6dKL5vDrZLJXetVDuVaN3i7a5mXuRf61Hv3F5sgnECMmTBwBKykmGp7djJrLoPN5kegFZmKW/XWrgjYKjqcqXioAG/HDLBjCfH9wnfXC/AsJCT0Kv2tVrm9nNuwUB3BZUxh7wgH3E0RdQL293QMCRFYzTHjsriiFO8jQi5WmMogsTlL0Socqywlxyfny7RpNTA2u3uZqFkwSuyE8Pyg/bmpu8vd+9lTmZzBpee9hkjm5Qdwg02XSy9XqH9pu5P6WtJMTUmeGAjTTFCKokTvIrzjmWJcBuZNruOhoQ2hNPFFCAdLTPwvDsPV5ohOitqymQEBfFQrEmrYTrFwyuRSACf0D3KIaGVxTGVR58zmq7Gr82SJRCncm1UpY
sessionCreation 2019-08-17T16:23:48.1572752+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 1250
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed TRUE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 768874
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1250
basePriceNoTax 1250
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1250
priceAfterDiscountNoTax 1250
priceAfterAgentDiscount 1250
priceAfterAgentDiscountNoTax 1250
priceAfterClubMemberDiscount 1250
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1250
dayFinalPrice 1250
dayFinalPriceNoTax 1250
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1250
basePriceNoTax 1250
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1250
priceAfterDiscountNoTax 1250
priceAfterAgentDiscount 1250
priceAfterAgentDiscountNoTax 1250
priceAfterClubMemberDiscount 1250
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1250
dayFinalPrice 1250
dayFinalPriceNoTax 1250
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1250
basePriceNoTax 1250
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1250
priceAfterDiscountNoTax 1250
priceAfterAgentDiscount 1250
priceAfterAgentDiscountNoTax 1250
priceAfterClubMemberDiscount 1250
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1250
dayFinalPrice 1250
dayFinalPriceNoTax 1250
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
3
array
dayDate 2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1250
basePriceNoTax 1250
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1250
priceAfterDiscountNoTax 1250
priceAfterAgentDiscount 1250
priceAfterAgentDiscountNoTax 1250
priceAfterClubMemberDiscount 1250
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1250
dayFinalPrice 1250
dayFinalPriceNoTax 1250
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8957
parentID 8953
name מבצע ראש השנה
description מבצע ראש השנה
shortDescription NULL
startDate 2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-10-01T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 5000
basePriceNoTax 5000
totalPrice 5000
totalPriceNoTax 5000
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 71STD PST
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
5
array
creation 2019-08-17T16:08:21.3314945+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 8nnT+hlKffGXz6FM7Dg/cGVq6Aqbvk6tuO2NbDQqqilh9+jDiEZ7ir0kKimQcy8y7yjXn85gRWLEXPjHCdRxpvd3f44DvZFIPQLjx6XAxZiq/kW37L5hJDNbJG3tQwuIdAZLwjEi/f9WU69xpTPmlsRDljEN2VJSbSOF62wrbhp3Pqzo/GtQoOBOfOPTME+Lnvx5rX1gJsm2+EieGrN9t2JZYf20c/cdpG/DaL+vqGYAE1SeXjGJh1sqvwlth3wQgOwiVN469+LKmLMoHdFSKsj2Sha/uhTjRFyKIZatOtc/uTmJ7owZdczlq65UNOdtVYn0Iik/Q2kAV26Bz6uqiU2MVuz13eL91Tlxv9aX0rH9Yx1bVISZkpJSyPg66bJbLRyqwHCJds4CYCqRR3bOPXMD644w02M8dIByP/WfhpKsO04lvV+gwxDJ8eU/IrrfZSxDBIvKMW0UJ/fPt4PNJGpQmOmkTETiztA20QJyS1LNX0ydJvAc51t50pfLGIm/mZZA2lwt+Fq72lx2+cvMlvMaPVEAHB2EJNwREgl1LUBk5hiCWr6mBEONfJiCI0RdP9KdgV2BzkNueWtHLYP7mW5lHmsnmLUoheW4RHk9oKD2uN3atorZSmp2zJ0hRcGlDObBilFgsQLKi02c/fxQczFwdcanGizvu7BL/YLgxzy8Lf+M0jZ3G4PRBo96AB58eizRo94WZqb4bxiZolDQsIWUSoZyVxXKAINBopshCY/h9153QonT45cqVx5XYhkgGTku+ANKeVl5CSHa6JhU7ur2pvztRHYA+fR/xm8/6lVh4PVyAxdczG43RHykn7qKP/ZSi1835gDXpXSyJtabk91FQkM5/7pZDWlWfSjc6BjMg8850EBVTQ==
sessionCreation 2019-08-17T16:23:48.1572752+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 1300
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 768874
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1300
basePriceNoTax 1300
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1300
priceAfterDiscountNoTax 1300
priceAfterAgentDiscount 1300
priceAfterAgentDiscountNoTax 1300
priceAfterClubMemberDiscount 1300
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1300
dayFinalPrice 1300
dayFinalPriceNoTax 1300
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1300
basePriceNoTax 1300
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1300
priceAfterDiscountNoTax 1300
priceAfterAgentDiscount 1300
priceAfterAgentDiscountNoTax 1300
priceAfterClubMemberDiscount 1300
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1300
dayFinalPrice 1300
dayFinalPriceNoTax 1300
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1300
basePriceNoTax 1300
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1300
priceAfterDiscountNoTax 1300
priceAfterAgentDiscount 1300
priceAfterAgentDiscountNoTax 1300
priceAfterClubMemberDiscount 1300
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1300
dayFinalPrice 1300
dayFinalPriceNoTax 1300
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
3
array
dayDate 2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1300
basePriceNoTax 1300
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1300
priceAfterDiscountNoTax 1300
priceAfterAgentDiscount 1300
priceAfterAgentDiscountNoTax 1300
priceAfterClubMemberDiscount 1300
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1300
dayFinalPrice 1300
dayFinalPriceNoTax 1300
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8958
parentID 8953
name מבצע ראש השנה
description מבצע ראש השנה
shortDescription NULL
startDate 2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-10-01T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 5200
basePriceNoTax 5200
totalPrice 5200
totalPriceNoTax 5200
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 111ClassCl
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
6
array
creation 2019-08-17T16:08:21.3354933+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 8nnT+hlKffGXz6FM7Dg/cFLRbH3AS7Hz2nAICAp6nDSlBqBunzseMR0IY3VsJUfIXXvZYYPomxReOsAykaG8dJ9CVr/bnb6rR9dCWN5Eky67S2DJG2CVs+K/Uwufz+jdGP+dRJNyI2u5GENEVZtKtHQgNoI9ruUQq7Zqojoxpz6GMbmWe40gRk8BlhlXPw4OF16SF5Owk7i2IvT07sMuV0LgrXFkyE61Cz7QHcQ1bJ8X9/eSKFgVEKhCuhTPcPOUZF/jlpXD1prd1H0w94dYE/lCK8m4uLk+0OkH1qEdDerFL46d8bF74T5CYHivtrUKpefds2jaGNBM7zxguKHO1tdMfolCmBc7YVmODa1JZO8U5rb/FfnGl7VKLU8KvJSE8BTDMLHMTOuLg/iQIN+9bsy5z4R/pHIhZhvPOU1nQJEPpmH/PGlEjbCYJnV6wH+vKeTO57tBMMJRxsLJemobeV8cYPMetKwVcGbDGynkU3DJyhtUmgd/uhD4byTs3RKpSSccDR9maUC/zngT7ynM2YRsbE7yH6xqwaOSC+rHt8I3/tqkcrxGfhz3Gmhpbxtj612rRfvua6LEPpniNpU8/5SvJmlsr+rWlOTkudGWOHeuV/rSWyBRIWEjy6G19xInCV8wvuyWEhgVwSyllrkHTWAF90HzPFaEys3m+Y4cON7UpkB3cI5ZNqLLG37aBauRPO3OqiAtIFX6hqH0G6rRqxrxU+5rSuSc/0tUiQQ1Fm1pbJsZnaZR9A3+M2mt5Uf/n/w8k6XkcsScYGiGM3fyTpr28aVQsY+lO7mVyVfQtOR5aunyq+8lYwmSnq3M4jLhd8fIzTPaCh1k+TJ3VnxfoPQL3nf5dLZDdWuy+86CWJEFrtOO3CR8TiJRCncm1UpY
sessionCreation 2019-08-17T16:23:48.1572752+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 1320
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 2
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 768874
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1320
basePriceNoTax 1320
availableRooms 2
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1320
priceAfterDiscountNoTax 1320
priceAfterAgentDiscount 1320
priceAfterAgentDiscountNoTax 1320
priceAfterClubMemberDiscount 1320
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1320
dayFinalPrice 1320
dayFinalPriceNoTax 1320
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1320
basePriceNoTax 1320
availableRooms 2
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1320
priceAfterDiscountNoTax 1320
priceAfterAgentDiscount 1320
priceAfterAgentDiscountNoTax 1320
priceAfterClubMemberDiscount 1320
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1320
dayFinalPrice 1320
dayFinalPriceNoTax 1320
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1320
basePriceNoTax 1320
availableRooms 2
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1320
priceAfterDiscountNoTax 1320
priceAfterAgentDiscount 1320
priceAfterAgentDiscountNoTax 1320
priceAfterClubMemberDiscount 1320
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1320
dayFinalPrice 1320
dayFinalPriceNoTax 1320
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
3
array
dayDate 2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1320
basePriceNoTax 1320
availableRooms 2
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1320
priceAfterDiscountNoTax 1320
priceAfterAgentDiscount 1320
priceAfterAgentDiscountNoTax 1320
priceAfterClubMemberDiscount 1320
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1320
dayFinalPrice 1320
dayFinalPriceNoTax 1320
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8959
parentID 8953
name מבצע ראש השנה
description מבצע ראש השנה
shortDescription NULL
startDate 2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-10-01T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 5280
basePriceNoTax 5280
totalPrice 5280
totalPriceNoTax 5280
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 131CLSBCBa
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
7
array
creation 2019-08-17T16:08:21.3354933+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 8nnT+hlKffGXz6FM7Dg/cGVq6Aqbvk6tuO2NbDQqqimS3u073sYSD4HItjqyDhfbqvg65jsNC1G+RrsMG3yoCv0TvetV1PEvhbUSFeHa4ekQtOoO+JDmWcrtn7kwoj1QejdTO6GBN3JO6KWV6+4XjRFOgskKcHcHydk480bvxEJEs4CDmgRMYYqWJKQg9Aos0Au1sQM5USev3J4grtToIqFqkn9EoG+/VtVUI6/KQRyflI+Fb3BJ9SmPdmyn64ScKlTMegPLy1cVOVbrMBwEOWMcCNC5T6ZojzhKX+sLZenWVRrUNXVCDj4SAFGmXQUv1KChTSK7MBPo8AY8MMMtLBE9vfVvY2FB+Fl0QiSikY+T3v3b8eY1JvXLult7cpDK1PEytRHjyWH8/GuA/1yjQN1by/f2d3aodX5O3S4XtshvZ7KGmy2HPrji2fGw3SyuetqAGVOoej1dpXRytqJEen0KsADKACQvThCheLgP9V8ZmOR1srkztLgDDyp7A6i7focePNxlV3wgYXFA8VIU79/iw6vCPq/K506W9k3yBJOXY6yO05YJ9lytoyd/I2Eubvs4fCE5WPgVME1gR1y912jqz8oYsZcfUXx9ICqIOh7OU9UUhP1X/iHN5NYqAuvzmad1U+2LJTVc39kCNLlBwKhbiM2mGt2OldTVIM1DDqJdHfWZ8XjvXD84/YJ/T4QqA2o3iZ3sM/FqpReQvIj8Pbwwmc/sf2b+yRHAAN1pl6U6u+Jvura1CxtZtjw51yntHQGr8SlcG0YC4UaU7WnrTR4f3+tFMG6coZRQxFlXoCv+eScIyQLPLr+dPPS/XdarCTZ/TGPOgRAfCQfyrSCg9PhzT7EHme4Fh+DmT9H/stAFrtOO3CR8TiJRCncm1UpY
sessionCreation 2019-08-17T16:23:48.1572752+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 1320
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 768874
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1320
basePriceNoTax 1320
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1320
priceAfterDiscountNoTax 1320
priceAfterAgentDiscount 1320
priceAfterAgentDiscountNoTax 1320
priceAfterClubMemberDiscount 1320
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1320
dayFinalPrice 1320
dayFinalPriceNoTax 1320
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1320
basePriceNoTax 1320
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1320
priceAfterDiscountNoTax 1320
priceAfterAgentDiscount 1320
priceAfterAgentDiscountNoTax 1320
priceAfterClubMemberDiscount 1320
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1320
dayFinalPrice 1320
dayFinalPriceNoTax 1320
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1320
basePriceNoTax 1320
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1320
priceAfterDiscountNoTax 1320
priceAfterAgentDiscount 1320
priceAfterAgentDiscountNoTax 1320
priceAfterClubMemberDiscount 1320
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1320
dayFinalPrice 1320
dayFinalPriceNoTax 1320
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
3
array
dayDate 2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1320
basePriceNoTax 1320
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1320
priceAfterDiscountNoTax 1320
priceAfterAgentDiscount 1320
priceAfterAgentDiscountNoTax 1320
priceAfterClubMemberDiscount 1320
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1320
dayFinalPrice 1320
dayFinalPriceNoTax 1320
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8960
parentID 8953
name מבצע ראש השנה
description מבצע ראש השנה
shortDescription NULL
startDate 2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-10-01T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 5280
basePriceNoTax 5280
totalPrice 5280
totalPriceNoTax 5280
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 181CLSPVPo
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
8
array
creation 2019-08-17T16:08:21.3394915+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 8nnT+hlKffGXz6FM7Dg/cFLRbH3AS7Hz2nAICAp6nDR+y/nlV0UIVFYzZhJ4VbRmWexWWCo6woOiYDvRnSIGm417fnMYEAuADjyrzVt/nqh6ugZkmf1u6OjQtpJy2aIJHhl6R6V9y5YjP3frsROpySQrRcEc8fQglG3gSavBxBrYrq4bcQfA5eoHG9IuGAeyA79RJEWg0egyhoYHQ6JNyzCAzWxmsfapFSWx8QAjTMDcPVDosT2k55FihIYNf6TKFrYGZoo5JEOC4QAmibUlYfcqZB212T0gETkG4GrWkT7YLrbRIlus/67H+KUIpN/WtMrfOzJliAHHTsCiV4SiaVcenuOwOCBzvQc0DdhIgnwKsUHlG3Rh9K6qDzU4umVr1LmN0b+9U5Bmds84QO7woED745ko4pNAt0m2DTF0xBx7vbfomoLNjRnzMWWOlmhNRfwmU9T84srHu/gRVbcrifP4ki2zThBjv11U8bFn0Ei7gYe4aRtWy9rs44LgWJ4AbKeZX4o1Bx2SYY2mqIQwAy8Jdnq6rrMrfM4GuJo5oKt23meIzQDqT1qSggxk+MUrwsTIChsvSBPd1IHvkYHil/BM36rCSvc5fvecUxOvfr+Rj/mS8T0Hy1igL9e3oCSTpHFbm/e38vB/kWzH4Na5JtuUbydtqixIhunrvLGMKgHFdCxYVnZejm16O/831r+ybysRSkl2dXrI3Mb94wrOa0k4Ac5reFxb91DA1qLpHVsY2B05JAkWXonTQP+UeSy2Rqokn1E9OxFA8p/sHLsmWyC6E7SFxSCeRkUSJBuWknN7KTroTKai9rEwvifrrqZnd77xnoY3jzIolx1ZSeguFAejKjIWlopRvDxP8aL/2D7XhaJ1xwJMj9SoizWLu8Il
sessionCreation 2019-08-17T16:23:48.1572752+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 1350
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 4
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 768874
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1350
basePriceNoTax 1350
availableRooms 4
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1350
priceAfterDiscountNoTax 1350
priceAfterAgentDiscount 1350
priceAfterAgentDiscountNoTax 1350
priceAfterClubMemberDiscount 1350
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1350
dayFinalPrice 1350
dayFinalPriceNoTax 1350
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1350
basePriceNoTax 1350
availableRooms 4
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1350
priceAfterDiscountNoTax 1350
priceAfterAgentDiscount 1350
priceAfterAgentDiscountNoTax 1350
priceAfterClubMemberDiscount 1350
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1350
dayFinalPrice 1350
dayFinalPriceNoTax 1350
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1350
basePriceNoTax 1350
availableRooms 4
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1350
priceAfterDiscountNoTax 1350
priceAfterAgentDiscount 1350
priceAfterAgentDiscountNoTax 1350
priceAfterClubMemberDiscount 1350
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1350
dayFinalPrice 1350
dayFinalPriceNoTax 1350
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
3
array
dayDate 2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1350
basePriceNoTax 1350
availableRooms 4
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1350
priceAfterDiscountNoTax 1350
priceAfterAgentDiscount 1350
priceAfterAgentDiscountNoTax 1350
priceAfterClubMemberDiscount 1350
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1350
dayFinalPrice 1350
dayFinalPriceNoTax 1350
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8961
parentID 8953
name מבצע ראש השנה
description מבצע ראש השנה
shortDescription NULL
startDate 2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-10-01T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 5400
basePriceNoTax 5400
totalPrice 5400
totalPriceNoTax 5400
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 191CLSPVPV
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
roomsAvailability
array
roomAvailabiltyList
array
0
array
hotelID 10463
fromDate 2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00
toDate 2019-10-01T00:00:00.0000000+03:00
adults 2
children 0
isLocal TRUE
customerID 353
priceCodeGroupID 388601
cachedCustomerID 353
infants 0
clerkKey NULL
roomPriceList
array
0
array
creation 2019-08-17T16:08:21.0994892+03:00
roomCategory 71STD PST
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 5000
totalPriceNoTax 5000
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID yH/v4eFRR66Xz6FM7Dg/cBgEytUPxfTQcE2QqHiJW6M4hZZgSwxIrxfCK4VgBxgKtXcz+6/E+omRpWUIdtfwoLForZ1VBkIIgSe7A9zwrIvGCXbDQhxfTJgLcNUfzFgiHihx+mjqrZ0DGPSIwRcjM03X4kM1clAjtHvbQcJpLbRihh696IX/ayuAxUUD48ttr7/QOSvE4R3dyUlp3G+lAEF10CZbjO3sDLl8wmiPXEYJT+Wxup/dSz0x8nTZdt1ZiJ6vFv/LMH7AXo3Sn0iGxDmghhEJlw6369RrHysqtNcoU0mg27MIMNlRixsUrQ6IN5Px9ibJ0RkdMWBCeQVKBLm82xIPkBxBjZ9wcBqU6GQ78pCbKAxM5uOtR/2EQZGjV2K6AlS6nxscab4alGzHMVO9YD1OXM/0m+Lh32fuLV/Uo2Dokl89U88WCF2Z7IJeI3umRBbcJVbg0Vz2+ZoGGPEboHY22WEJD501Zwd8VnCe6vmJNUZ2LKSUZ+ADnTzJkEDC/IoL7keaE2rya+PfvACDTu6wRQ3WscH302R7+8KEz1JmG+ThWV9Npp80P99/o4R+g04m74leAxjIlnoAqFXU702F5DY/yko7nnBGvm+0A26iPw92+JzKQzeS46S9KiDfDOKKLhaAizDoi9stp+S6QgtmU58fciGlmzgaVUr+XhQ167/qrPhXpC97CJ1NdDRKnFSOT/9CSudJiwblchIg4ez1kefFx19iGAnuAYT7/WWcaCgH+7+TUt5WjeKeF8I1dyDG+6pwdbyOyN8fDkhfrZEovtAgVMbTDxaV57KXPqzLVkDIK9Grhu/BRCbGco/1D5sE/MF1tpcOPVIdZKMU7OW55OYz
sessionCreation 2019-08-17T16:23:48.1572752+03:00
mustProvidePayment TRUE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1150
basePriceNoTax 1150
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1150
priceAfterDiscountNoTax 1150
priceAfterInternetDiscount 1150
priceAfterInternetDiscountNoTax 1150
priceAfterAddOnDiscount 1150
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1150
priceAfterClubMemberDiscount 1150
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1150
dayFinalPrice 1150
dayFinalPriceNoTax 1150
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1150
basePriceNoTax 1150
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1150
priceAfterDiscountNoTax 1150
priceAfterInternetDiscount 1150
priceAfterInternetDiscountNoTax 1150
priceAfterAddOnDiscount 1150
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1150
priceAfterClubMemberDiscount 1150
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1150
dayFinalPrice 1150
dayFinalPriceNoTax 1150
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1350
basePriceNoTax 1350
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1350
priceAfterDiscountNoTax 1350
priceAfterInternetDiscount 1350
priceAfterInternetDiscountNoTax 1350
priceAfterAddOnDiscount 1350
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1350
priceAfterClubMemberDiscount 1350
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1350
dayFinalPrice 1350
dayFinalPriceNoTax 1350
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
3
array
dayDate 2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1350
basePriceNoTax 1350
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1350
priceAfterDiscountNoTax 1350
priceAfterInternetDiscount 1350
priceAfterInternetDiscountNoTax 1350
priceAfterAddOnDiscount 1350
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1350
priceAfterClubMemberDiscount 1350
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1350
dayFinalPrice 1350
dayFinalPriceNoTax 1350
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
1
array
creation 2019-08-17T16:08:21.1034893+03:00
roomCategory 81STDPVST
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 5120
totalPriceNoTax 5120
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID yH/v4eFRR66Xz6FM7Dg/cIq7Hyq7Cvt7/oY8QOdxxy7geh5fMKjcXGRr5wyIzUcVroV4C7eanSXWduc833Eccbb3+os2IieFRKKaTL5pVVqXozH+5bx3jwY8vx5ag8MLFM7Shjqwi7+B+yeGn9Y2v6oQP6NjN/GWbj6SwESRhfsP5mHPxZ916PO+kV7AC7YLyx6Pp4AgR1NW6S9xWOqspJYBYqzA6clUZRs4mGMOiCIiMHH0bjOyG69/QaZhpfWaZhYIDSf+UBC+h5xgiNWRiVGCpG3V/YCE0isdWulaB5deYXd5O5dam1WYzffNiialJWpBbTG0mkrPSMh9V+IAUcYX0Ye4sihC0Ni+V/tbTeH86lDcPvmTixN//G4Qn2aqRVAiyzLs2jZLhF7/iN/H+0wmA781lpT88P538SK/nAz8HgJJejIfM9W+tsmSkRv0KFKUsGozZzxzo55sBqXwzmjEVNYGejGk/YB/PGOjrM4oAwASx6SjCG+WbjFclrt9YRuf8i2+EdB4pcUw8W6WgRo4Pm49sPQf+HmRQFqDPgNGz5Wv1ou2h8XtmOlgsvpzNslHETH67nhc4p/CKLS3Q9xYrs+hl7y4kRXhZGVRdioqKj99vPlm1iGlCPm/L4LRVprJSs6HlTfMqJdjcpiwziIZxB8azHKaCl57UXVtzwTDDqTlZUy97sbXcpRzpOmT06pt6IGmjsRTOFh2j92QDTZqjGKRvduuN9Rk4CRRzD/VjXcDyLyyfV47ACbN2uQJKioed759qmUWFGFu6dNbxUj7WNkkM81eoHEnD98v/n3I+k6ea2vlz0xaknTCf2ls2pqfTXjre3v8TMKEs+pVMqMU7OW55OYz
sessionCreation 2019-08-17T16:23:48.1572752+03:00
mustProvidePayment TRUE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1180
basePriceNoTax 1180
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1180
priceAfterDiscountNoTax 1180
priceAfterInternetDiscount 1180
priceAfterInternetDiscountNoTax 1180
priceAfterAddOnDiscount 1180
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1180
priceAfterClubMemberDiscount 1180
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1180
dayFinalPrice 1180
dayFinalPriceNoTax 1180
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1180
basePriceNoTax 1180
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1180
priceAfterDiscountNoTax 1180
priceAfterInternetDiscount 1180
priceAfterInternetDiscountNoTax 1180
priceAfterAddOnDiscount 1180
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1180
priceAfterClubMemberDiscount 1180
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1180
dayFinalPrice 1180
dayFinalPriceNoTax 1180
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1380
basePriceNoTax 1380
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1380
priceAfterDiscountNoTax 1380
priceAfterInternetDiscount 1380
priceAfterInternetDiscountNoTax 1380
priceAfterAddOnDiscount 1380
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1380
priceAfterClubMemberDiscount 1380
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1380
dayFinalPrice 1380
dayFinalPriceNoTax 1380
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
3
array
dayDate 2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1380
basePriceNoTax 1380
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1380
priceAfterDiscountNoTax 1380
priceAfterInternetDiscount 1380
priceAfterInternetDiscountNoTax 1380
priceAfterAddOnDiscount 1380
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1380
priceAfterClubMemberDiscount 1380
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1380
dayFinalPrice 1380
dayFinalPriceNoTax 1380
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
2
array
creation 2019-08-17T16:08:21.1074889+03:00
roomCategory 111ClassCl
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 5200
totalPriceNoTax 5200
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID euHFywWEV4CXz6FM7Dg/cLv3+u9A1asNt/SvPj9wyA2nGjKlvSGva+64qnUmX7l1IB3Da0mmickS7beTgODTMEPkEBFZ5y/Oyv86xe1fZsKz8mBNeBxv5dpIU657nU+6ga7Md+/0gdR2o3IQn3/L6fuQN32pifA/qKwvkcyMUEkTuxqqvguu7yHCH3qoikrzp0uVQNwWLw8y9/su3sJS6vXVIymctxeWuDswlpO3j0/MsmfOO2+p0eSjS5SradNDpTj0CiY8HHh5rFogcBYijZyRENKnT06v8rEO9lD8nmIdySjvlA/Nm8wtUkNA+vsBbB0fPT6uHZTUpeVm+CjvNfSyuacDguxifwMzIWJxBg9Wn6Xo8i1NJlAQHv97XlQgJS3OexZ41DONn3giky1wjIf+hbfLTBxcts16KsDnXXbVZz2TyUM6j7O2I+NSw75q9HxIWO/K7R0aQgRV0zAxbfx9pIxUa24k9MF6Ed8BTkdEk98EKEBW+tpQjuWCKUCDmTpwHI96ImXqlpOOqwlHqoDDSaHsDBgf091RMREULwlWnyYTqBBw1juIwXzzmteZQS4kEAUAHW7JcGp8dr2708hSjhcIeGMkJ1zxehVge9HwjDgISOBssaDrvjsGMq2Zjj423Sh1tsNj4uW5wdyN2a/xaPtjtuNehpHP8q/b37N7pBafQCYw9dfVPa7y/M9AD+h3kfTb2MOKweIPWiGkrSriDW7Qe11goXioqJzwb0c/ghZ3L1YEWDoGfGpkb32zWkEMZ/ivrHjKVriY2ljMt3jqkQ84ddAXGqFwMxvQF75tOfFfTpH38d0mgu6IXgeMCmey8rCaLxBXLHTsG402YSJRCncm1UpY
sessionCreation 2019-08-17T16:23:48.1572752+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1200
basePriceNoTax 1200
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1200
priceAfterDiscountNoTax 1200
priceAfterInternetDiscount 1200
priceAfterInternetDiscountNoTax 1200
priceAfterAddOnDiscount 1200
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1200
priceAfterClubMemberDiscount 1200
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1200
dayFinalPrice 1200
dayFinalPriceNoTax 1200
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1200
basePriceNoTax 1200
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1200
priceAfterDiscountNoTax 1200
priceAfterInternetDiscount 1200
priceAfterInternetDiscountNoTax 1200
priceAfterAddOnDiscount 1200
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1200
priceAfterClubMemberDiscount 1200
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1200
dayFinalPrice 1200
dayFinalPriceNoTax 1200
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1400
basePriceNoTax 1400
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1400
priceAfterDiscountNoTax 1400
priceAfterInternetDiscount 1400
priceAfterInternetDiscountNoTax 1400
priceAfterAddOnDiscount 1400
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1400
priceAfterClubMemberDiscount 1400
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1400
dayFinalPrice 1400
dayFinalPriceNoTax 1400
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
3
array
dayDate 2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1400
basePriceNoTax 1400
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1400
priceAfterDiscountNoTax 1400
priceAfterInternetDiscount 1400
priceAfterInternetDiscountNoTax 1400
priceAfterAddOnDiscount 1400
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1400
priceAfterClubMemberDiscount 1400
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1400
dayFinalPrice 1400
dayFinalPriceNoTax 1400
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
3
array
creation 2019-08-17T16:08:21.1114892+03:00
roomCategory 131CLSBCBa
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 5280
totalPriceNoTax 5280
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID euHFywWEV4CXz6FM7Dg/cNjNBrxvtw0PjWrKji8EE801y+9RRvLU+Hl0zPvCK7u//3AAGodNB0e+fUYl6gzTqHMSAmdxX5u416zh2jRHSeqzB1ASrZgMBqmMugKnh2ooY6XRqNiKqI7sYFzf/73gHCCm8hEcsLdJsQMJIoT4um4Fa7DN5eJn9lSyOc8D0vYUR4GWjcbcfOLJF6sYa33ZowbQvXWDgiSP2IsvqQK99e38YEuSlvjvpVbBnBVn8N4EsnGzvuc1ydGTVrCWnt3v3A+M6NS70zNYd4RXGAQMjVSsEM6ayZ99lNrJhVxzM/dXLdDfTTkEvkaJH7Nl3jvzyyeO6rTY9FcRnhuRj2YoN9ln+zIsYw9jxE3JJPF3SmOfVe/ukIUlI2pXqxrp2fnZ2Zbglo/4YVMbSPoKEnVFtktWmmQcSAy+dxwJrOiSC/2B7MgpOHAJcmUflHt7Xzz8UAgxk6PhxJqXx2Kg2CEQ7RD2tVdAOCTbWQdcc0dxt0fgpqK8XYEiEqg4qP5zXU6EIyUb4lSgw/zuCZgS9JM4wpmZEipA/EOix114yjxEUMslJr31Xgua6xf3CvEFB+uivGL//rV+2AMdtfCYmQa5IfytjGNHgXuxfOh6gv4GvJfRuZHEqAHNDmR7lqRgeXqRhdXcOnKrcL1XzIQD/z57UjqOXBa1sMuiJnuV2M9K6BI762yJwUJXEM7Gw8d2GVhfu540qINHK8WYQBWFUYEFmsz5YG/feD3FhjJ+Kd+2IFhdFi7cICCe/gGeYlJMfKzsGTDxxea+aV2S/GhpQMNBcmyTN+MOr92589q8vqjrJHMQOJvySa86x6DAVKrfwe5HjVRsQ8/r3SbO
sessionCreation 2019-08-17T16:23:48.1572752+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1220
basePriceNoTax 1220
availableRooms 2
priceAfterDiscount 1220
priceAfterDiscountNoTax 1220
priceAfterInternetDiscount 1220
priceAfterInternetDiscountNoTax 1220
priceAfterAddOnDiscount 1220
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1220
priceAfterClubMemberDiscount 1220
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1220
dayFinalPrice 1220
dayFinalPriceNoTax 1220
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1220
basePriceNoTax 1220
availableRooms 2
priceAfterDiscount 1220
priceAfterDiscountNoTax 1220
priceAfterInternetDiscount 1220
priceAfterInternetDiscountNoTax 1220
priceAfterAddOnDiscount 1220
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1220
priceAfterClubMemberDiscount 1220
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1220
dayFinalPrice 1220
dayFinalPriceNoTax 1220
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1420
basePriceNoTax 1420
availableRooms 2
priceAfterDiscount 1420
priceAfterDiscountNoTax 1420
priceAfterInternetDiscount 1420
priceAfterInternetDiscountNoTax 1420
priceAfterAddOnDiscount 1420
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1420
priceAfterClubMemberDiscount 1420
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1420
dayFinalPrice 1420
dayFinalPriceNoTax 1420
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
3
array
dayDate 2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1420
basePriceNoTax 1420
availableRooms 2
priceAfterDiscount 1420
priceAfterDiscountNoTax 1420
priceAfterInternetDiscount 1420
priceAfterInternetDiscountNoTax 1420
priceAfterAddOnDiscount 1420
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1420
priceAfterClubMemberDiscount 1420
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1420
dayFinalPrice 1420
dayFinalPriceNoTax 1420
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
4
array
creation 2019-08-17T16:08:21.1154894+03:00
roomCategory 181CLSPVPo
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 5280
totalPriceNoTax 5280
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID euHFywWEV4CXz6FM7Dg/cBgEytUPxfTQSM5SJiBlEQ8QvgzIvGOEjSPVtnS4X/pyazsQEnuIaeqdLR0m3m3ykw5G/wWAGSociDrMgOGkCCTj9ad+5fLVio1n9VrAbjgxnN3dnBQWAor254M3veDqeFwN/NF4+0atuHB9+hc3kWHeYNLznbpm8kuEYTV4MZrXEDwtoELZbrV6ypOxjt8GjOcwdVYoWNBcKNGojWL2FXGjFGR8Huh+xdNRxAMiodSeTVn4GeObFGTB4k1WYeI/fN9bhYVJFcwPw6PTuqQragW3pc9Xsv/r7gslOFWh1nMeQYnVYr2COWORERARNOF1hHOEPce+RI8J+kpr2pg1Yr8cM8C78J5aUXAtcPhijDqsRRZbNKoe8/X4/ZdzqiFpMKgYSAwpPwaoGVCMtMb2dr43I6TMps9v/IXRSDx8o0eKS4idsbr/Z2ZtaMjhxRKZYoodprv0riz1kz5lAtKNtFaPTxTZxrnMzLou26W4t3gK4RL1T2hDjYnhoGSAVI5sUlNoydowdeGKAfHn1JZmyQP9Q8L/YwzwhCYtiDVAvggvA/8qBGTAJMmUcRe4/LAsNkmhOezewRJJHgnV9pue3WRprHwBUQcLhZAkQ4HwTO0GJTJjLt6cqGSP8w/Cy3VAKbWZA3T2aH4Lw6vidKkgDyIKfkEStpIprvCZ+t9f/qBnr4srpoCOORNztXtop6T6fBE6slhzN1LQY14WWAUCjyARoKtm/nMQ4rCfsleFcNh+cpesD3IRNFTk1+L6HuTUBwNjiylOsbFMsVedoGJ0iedsgj34HF1XcJI/myKrsSSDDGc7niqAsBCwe/z6Cl60xFeSMZ8uqpTKIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2019-08-17T16:23:48.1572752+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1220
basePriceNoTax 1220
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1220
priceAfterDiscountNoTax 1220
priceAfterInternetDiscount 1220
priceAfterInternetDiscountNoTax 1220
priceAfterAddOnDiscount 1220
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1220
priceAfterClubMemberDiscount 1220
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1220
dayFinalPrice 1220
dayFinalPriceNoTax 1220
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1220
basePriceNoTax 1220
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1220
priceAfterDiscountNoTax 1220
priceAfterInternetDiscount 1220
priceAfterInternetDiscountNoTax 1220
priceAfterAddOnDiscount 1220
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1220
priceAfterClubMemberDiscount 1220
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1220
dayFinalPrice 1220
dayFinalPriceNoTax 1220
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1420
basePriceNoTax 1420
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1420
priceAfterDiscountNoTax 1420
priceAfterInternetDiscount 1420
priceAfterInternetDiscountNoTax 1420
priceAfterAddOnDiscount 1420
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1420
priceAfterClubMemberDiscount 1420
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1420
dayFinalPrice 1420
dayFinalPriceNoTax 1420
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
3
array
dayDate 2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1420
basePriceNoTax 1420
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1420
priceAfterDiscountNoTax 1420
priceAfterInternetDiscount 1420
priceAfterInternetDiscountNoTax 1420
priceAfterAddOnDiscount 1420
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1420
priceAfterClubMemberDiscount 1420
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1420
dayFinalPrice 1420
dayFinalPriceNoTax 1420
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
5
array
creation 2019-08-17T16:08:21.1194887+03:00
roomCategory 191CLSPVPV
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 5400
totalPriceNoTax 5400
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID euHFywWEV4CXz6FM7Dg/cBgEytUPxfTQSM5SJiBlEQ/fTej8YU1iYUbRHQ7NUfSsEEkvOKvRTcKnc5mOXjtrO0Li4wsx3ac3fSwYwFAbxsgG36odAyvNOzVts0GAv/OcOKyxjmnHQRI4hB6AHzF580b5fHLS5ALxicm7WyaccKrPqi8umStymNUTjurMIQ0Ubkopb3Qk1XWuETF/zY6BP2Xi2GooZ8ySK7d0EW1/FKiDSkXMPNMoKT9ZifPRCF0DXfivhUV2bW++hQFPC7psPiOxhKuqXeTWpiC+SWa7FYbo9Cxz8xnujCBmO/SGfRa1c6wYznUdYmQlGAUr7BIn0VOse0DwME4Exz2Dc3mgud9+VNqPd13Z8dsUEZbiipPCD02OTzbi9pW/6lCS2/csCKgYSAwpPwaoP6IFrJBsfza0hIjxXCb+4v5XrVG0zi6lTM7sgDJPcPGcKNLFVmDcPbYeathBkIwjMcRaLS3r6d52EpXITN8vIrsNntc0zXqgxiSMk7o8g1plitOiT4gDzfJiMJZ8fooc6TUnvXzJuNe1dU4ivzoNXP9NiVb/YEZttUGeNfQbDoJdqv07Zy8ijehv5+OONCBvIIZyPHlnH1uM07FxVmTFkcsnwK//YeKox/e8GyLodKyYxuYVhTOv7ICn4QtCEBa8Eye82Rc6WaBEPLEuT0bANc+2eykLEctiBBw2/DFgINAGvp9e8ZrKp4R+3atSQFkijvYbKUDp7G74bGNnuDsdrgcRQ/68y7pYUPdXnJ7DcL72rIb45+tkV5ZVJ1O0vPuKAc/AdDAE3jbVIA4OplEz5d9FKAcdLCjslVFROHiNLX0cuF2jKgqqQaMU7OW55OYz
sessionCreation 2019-08-17T16:23:48.1572752+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1250
basePriceNoTax 1250
availableRooms 4
priceAfterDiscount 1250
priceAfterDiscountNoTax 1250
priceAfterInternetDiscount 1250
priceAfterInternetDiscountNoTax 1250
priceAfterAddOnDiscount 1250
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1250
priceAfterClubMemberDiscount 1250
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1250
dayFinalPrice 1250
dayFinalPriceNoTax 1250
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1250
basePriceNoTax 1250
availableRooms 4
priceAfterDiscount 1250
priceAfterDiscountNoTax 1250
priceAfterInternetDiscount 1250
priceAfterInternetDiscountNoTax 1250
priceAfterAddOnDiscount 1250
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1250
priceAfterClubMemberDiscount 1250
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1250
dayFinalPrice 1250
dayFinalPriceNoTax 1250
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1450
basePriceNoTax 1450
availableRooms 4
priceAfterDiscount 1450
priceAfterDiscountNoTax 1450
priceAfterInternetDiscount 1450
priceAfterInternetDiscountNoTax 1450
priceAfterAddOnDiscount 1450
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1450
priceAfterClubMemberDiscount 1450
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1450
dayFinalPrice 1450
dayFinalPriceNoTax 1450
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
3
array
dayDate 2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1450
basePriceNoTax 1450
availableRooms 4
priceAfterDiscount 1450
priceAfterDiscountNoTax 1450
priceAfterInternetDiscount 1450
priceAfterInternetDiscountNoTax 1450
priceAfterAddOnDiscount 1450
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1450
priceAfterClubMemberDiscount 1450
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1450
dayFinalPrice 1450
dayFinalPriceNoTax 1450
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
6
array
creation 2019-08-17T16:08:21.1234890+03:00
roomCategory 31StandST
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 4800
totalPriceNoTax 4800
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID yH/v4eFRR66Xz6FM7Dg/cBgEytUPxfTQSM5SJiBlEQ/w9Qyao+8qBe8c3cdCMMYBlg9CbxKnV3e4VlRwk2qSebhL2pUvf2l68GUDBZuQwv9LXY7BIOXBeg8765HYWknDdRis07Qy30usENqJp3h+DEgiseJLCoGdSdnvRyl6psvkzgOSg2b/6f4gqM26HsSU62h3ZGiJLjNCKVBFtRTniP2vM6mUu4mDkL68P+07CS5lOPaFpH3MmR1SsZBuB3PnZEjmJ+LHeuaEWaSK1ErtRZBz9chEomzPWI5uEI3N6oEc5RFoQCNtAi5VyKHCmDioKdi3PKlDgB9t6miUOgqGnqifIFqZl87VLnXUYwxWgNIhaE/9F/+jSgwZtzkcso8SXP8p/XH56IGQRfSi6adN/ki0axCzvTi7PZX1CNTOJteCATDj961xbtBra/jdFiqgfpmruYNjocpkJp6nmsAmX0LzEha7yUZQYqeHWeOJypOAWjk4LcnyslSMtRryxmzNcIX0mO0Jv8PFo/FozF7BimYF7cCTkYudXrSw8z595Ul01yr4O3PNBJ3SL652tU/pRSKmWZq+LE+2QQ60yglitWTcCQfPGzbteOFN6ncEoGgWz+tj7AoVZsxU4fsDEFtfQvZ8EGgiU+3UbbQa8fkVHsCevLEaJ2kzDG4kYFXExL3EDg5qKikBZ67+JU2n4PEwtO3yojed1l4sswOaPpZBhFc4bnTMhtNspu8ASoWbtJq4LgrFIcj5GuM3iv0KFi3LN0kTvR7m+ldOnuCbmZrxSlAKyZUmHPA/N8IQ+kCA6wvWplCAcQmLXuqJOGVKRb8sEL3mlHB3hBoPYaFDqYb5LiJRCncm1UpY
sessionCreation 2019-08-17T16:23:48.1572752+03:00
mustProvidePayment TRUE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1100
basePriceNoTax 1100
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1100
priceAfterDiscountNoTax 1100
priceAfterInternetDiscount 1100
priceAfterInternetDiscountNoTax 1100
priceAfterAddOnDiscount 1100
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1100
priceAfterClubMemberDiscount 1100
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1100
dayFinalPrice 1100
dayFinalPriceNoTax 1100
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1100
basePriceNoTax 1100
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1100
priceAfterDiscountNoTax 1100
priceAfterInternetDiscount 1100
priceAfterInternetDiscountNoTax 1100
priceAfterAddOnDiscount 1100
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1100
priceAfterClubMemberDiscount 1100
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1100
dayFinalPrice 1100
dayFinalPriceNoTax 1100
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1300
basePriceNoTax 1300
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1300
priceAfterDiscountNoTax 1300
priceAfterInternetDiscount 1300
priceAfterInternetDiscountNoTax 1300
priceAfterAddOnDiscount 1300
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1300
priceAfterClubMemberDiscount 1300
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1300
dayFinalPrice 1300
dayFinalPriceNoTax 1300
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
3
array
dayDate 2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1300
basePriceNoTax 1300
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1300
priceAfterDiscountNoTax 1300
priceAfterInternetDiscount 1300
priceAfterInternetDiscountNoTax 1300
priceAfterAddOnDiscount 1300
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1300
priceAfterClubMemberDiscount 1300
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1300
dayFinalPrice 1300
dayFinalPriceNoTax 1300
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
requestDescriptor 1
isClubMemberResult FALSE
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
discountPercent 0
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
pctList
array
0
array
hotelID 10463
languageID 2
priceCode מחירון
name מחירון
description תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ- 7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ- 3 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים/מוסלמים - החל מ-21 יום ועד 14 ימי עסקים טרם האירוח יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 שח הנמוך מבניהם פחות מ-14 ימי עסקים ועד 7 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך העסקה. פחות מ-7 ימי עסקים טרם ההגעה יחוייב המזמין ב-50% אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים 100% קבלת חדרים-בימי חול החל מהשעה 15:00-בימי שבת/חג קבלת חדרים שעה לאחר צאת השבת
picture1Url NULL
picture2Url NULL
isCachedData FALSE
apiStart 2019-08-17T16:23:48.0459360+03:00
apiEnd 2019-08-17T16:23:48.1656514+03:00
{"error":false,"warning":false,"message":null,"remoteServiceUrl":null,"data":{"packageToBookPerPax":{"packageToBookList":[{"requestDescriptor":34535854,"packagesList":[{"creation":"2019-08-17T16:08:21.1194887+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"GYEqyPBASmOXz6FM7Dg\/cCY2\/M17WZnJBoqo26ytDrjn4+JOgqCrMNxynwtICYHdTUc5SvOxmt3L0vovbTEeKb2+jQGIRuc34QVNTF+iTun\/6Tn3jdyTHY0yR7ktJjyUTmgi0hiqdXY2OzIJYHHO1Hv0oD8c6MdbfMOfXAEpLIlwU0hgL1kVA3retSI2v98rGFw1yQvh3kXgbocBYlDkVZi9a\/1kXa3xvPDvrhWx11MFtmrqx2nrSK8mg9\/dJiawaj2qO0ZFjHT7Q0o4So+0r4ZkieAz7v5GIdG5TpYvXFTxjfCWdZMdku7DbLEBXnTo7b+Smp19MI9P\/70wCjNOkzJ+MKLWCOzkIAFxlyy6ioYdcjAvyr1sfYWMNiG13o1b2AfRchqq8rDBbq2mvaxMqkvUuyMrHR\/EWeSSNXl2ikiRPlVYC6iJWNENyMYVuo3U8HFTJQb+\/xPJwBrNy6SXf46S6naCKcqJ8H+F7m1P489vHK7rwM1ZGoUYFeq8NjFwK2ttKjZfM8j1zhi4ayj00ayrH0rsdXqfTZRBbjFLRDdfilKQ3FPikjLcgZYoSBmV6OYj81nCdkj\/OSi5Rev6Zlaf\/zzvJ9uauhhYHsXVNh7ENJ5HoY1GSFlxx4PI5kMadLUj7z2+VBIwCT9e3Q0g7UdErRdV1tIxt+d4EDuWFlbxr8ohWZpj9ib\/EW5hCdj3CQqTXY938HQ5gCXO6hd\/T3e\/qEfSOpOmrMATq4MPKal5I7Ej37v8IpyPabRH3T9z9bdaA99tKZeUOaSfugkKubrcSXLYOzLonB9wmDG8cY4Kr0QI6rFsojalacXXYvV4yWRLy8D3vHSPgNKsuYoUENC2iBUN0u0ACr6cI\/A9mTJUbEPP690mzg==","sessionCreation":"2019-08-17T16:23:48.1532732+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":1200,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":true,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":768874,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1200,"basePriceNoTax":1200,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1200,"priceAfterDiscountNoTax":1200,"priceAfterAgentDiscount":1200,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1200,"priceAfterClubMemberDiscount":1200,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1200,"dayFinalPrice":1200,"dayFinalPriceNoTax":1200,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1200,"basePriceNoTax":1200,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1200,"priceAfterDiscountNoTax":1200,"priceAfterAgentDiscount":1200,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1200,"priceAfterClubMemberDiscount":1200,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1200,"dayFinalPrice":1200,"dayFinalPriceNoTax":1200,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1200,"basePriceNoTax":1200,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1200,"priceAfterDiscountNoTax":1200,"priceAfterAgentDiscount":1200,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1200,"priceAfterClubMemberDiscount":1200,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1200,"dayFinalPrice":1200,"dayFinalPriceNoTax":1200,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1200,"basePriceNoTax":1200,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1200,"priceAfterDiscountNoTax":1200,"priceAfterAgentDiscount":1200,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1200,"priceAfterClubMemberDiscount":1200,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1200,"dayFinalPrice":1200,"dayFinalPriceNoTax":1200,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8953,"parentID":0,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05e8\u05d0\u05e9 \u05d4\u05e9\u05e0\u05d4","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05e8\u05d0\u05e9 \u05d4\u05e9\u05e0\u05d4","shortDescription":null,"startDate":"2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-10-01T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":4800,"basePriceNoTax":4800,"totalPrice":4800,"totalPriceNoTax":4800,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"31StandST","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-08-17T16:08:21.3274923+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"8nnT+hlKffGXz6FM7Dg\/cGVq6Aqbvk6tuO2NbDQqqinFth1fCOal6TEmYJGTbZB67\/T8LE7Gbz1xCQzT9f6VitJJyNfUmHQK5l+PdrbuH6Cg+aXHYZtvN4mtMpJ0Wm03\/jaDCHOb5xdEu6h\/UU2mQx+mgLQaZ0Lo8gfViuLZeNaMBgiruWsFOGkdAW8ouyIVeKFavVnUwHPk2JySi6cM9ZZSkmT77vNcK4\/lysg5DKUrIJakoa+Q8EdvjoYFe1WLqWZ9uwGpadBVOUysnAuQxryB++iBEEwFZR0sdkeLDxtEOaq0FTHG4imYOyVg97+Xv+YcPlVWnj7oAoVLWYW0b\/b16CsstlP64r\/HqJjHLD\/cxgvwCuSvNZ2Td2ydJj\/DVFCAE26rWKaYOuIwMSY7TSgcqyy0XtyjD6xsgMrM0wWy\/V+03ypKkM00CQCRpw2HPEQWCsPT9RKlKnKsiyVieIFTIxJtesskUwZDnKfGtcKPw0OjR3+uFhI2\/6rk46adyst6xPiTtEAgmHR2U6RGxkaVWgt+R2w9gRsC1e0hYCOesEian1NlTF0nUuye1voguzvhP2y6rbUSr0mT9THZbr+jMGFSc+LpUj60YqLvlyTQxefHL87\/KYWFEwus8+ixOzDDn1KFBLgqQQPDTHo3b16FsMF1l\/yLY0a50LzQiyT+kk0liRbfPZ+44Yqp7xM891gPYAi4LUTlUVha91zOKMPHqKYDk5f16tnxD31NO0zJMYJ9ILU19HDqN1TZwQkRVA+lidSCmn\/pYc3VwsSAvvlj82dpWbyD+XEamd14nc2xthM7EjrDuR8VjvunMiqMOcavJLN1NmbMzH+ENvErW4Q+1\/+LQRCMgYx57+9Je2cFrtOO3CR8TiJRCncm1UpY","sessionCreation":"2019-08-17T16:23:48.1532732+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":2000,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":true,"cancelDays":14,"availableRooms":1,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":768874,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2000,"basePriceNoTax":2000,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":2000,"priceAfterDiscountNoTax":2000,"priceAfterAgentDiscount":2000,"priceAfterAgentDiscountNoTax":2000,"priceAfterClubMemberDiscount":2000,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2000,"dayFinalPrice":2000,"dayFinalPriceNoTax":2000,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2000,"basePriceNoTax":2000,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":2000,"priceAfterDiscountNoTax":2000,"priceAfterAgentDiscount":2000,"priceAfterAgentDiscountNoTax":2000,"priceAfterClubMemberDiscount":2000,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2000,"dayFinalPrice":2000,"dayFinalPriceNoTax":2000,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2000,"basePriceNoTax":2000,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":2000,"priceAfterDiscountNoTax":2000,"priceAfterAgentDiscount":2000,"priceAfterAgentDiscountNoTax":2000,"priceAfterClubMemberDiscount":2000,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2000,"dayFinalPrice":2000,"dayFinalPriceNoTax":2000,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2000,"basePriceNoTax":2000,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":2000,"priceAfterDiscountNoTax":2000,"priceAfterAgentDiscount":2000,"priceAfterAgentDiscountNoTax":2000,"priceAfterClubMemberDiscount":2000,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2000,"dayFinalPrice":2000,"dayFinalPriceNoTax":2000,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8954,"parentID":8953,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05e8\u05d0\u05e9 \u05d4\u05e9\u05e0\u05d4","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05e8\u05d0\u05e9 \u05d4\u05e9\u05e0\u05d4","shortDescription":null,"startDate":"2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-10-01T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":8000,"basePriceNoTax":8000,"totalPrice":8000,"totalPriceNoTax":8000,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"211ROYALRO","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-08-17T16:08:21.3274923+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"8nnT+hlKffGXz6FM7Dg\/cAj8\/TL+0IzA8Q0R9ZI4CLI77nE8PheQftFJyf73SQVrmMCcYZ0XhsyxPL1Q3g6hc7NqNa4mB0JE6X1DPSE0+TrfFwOQWebsz21Y3lSlt7RZUnW7FJ+Z3uZB3SNxQzw92yjXR8dkyDQ6DOsfGytuHyKFpg0gXq4XxZqg+rwaOWmpbbr87FQdb12SDScW+r8z12AARTvjaYf+xJXx0mSTL\/jlzI0N05mjl54sZMULyBNkW3m5r2jZXWNCZo5FmtniF1mAwJRXf0twTCJSoG9xYIlSNlpw\/glUzohw31xocABwZ7gv8+JAGoESXvo1WC69dMem8nFhOux7PZ+V6kNBD\/98HdlTyRFKrA0zunxrAdssUpx2W0RxB5VQsPLKcq31ndYelijaxpLLF4tp0W7jBymvgdO0Gyfu\/e3VUBsd5+vhO6nBWX3wzo46OsAJDh+L4ebevk8LYrR27rfCjdBDbbzHPmtXAB+nonVtdcQgJdmm+7bYD7lEevlLuDlzXPv0KgvlHjTRaT4FAN2ZVtBzyHscgwsq5YTUzX9eLKNpBtF9vWsCHpbCTUFaYtQscRN0fUItBUvyZlR\/Ya4mpEoWN2RG+L+Pa\/NfABW65QoXu8G6bgx03A30IgNfHNQmq\/oPJlrGrmeEvhniXyzMfpGEOm\/WMhZr5H5ug8nrwSyQG4Yzg3DaNetByCIogLBGEQK9Hrlklyx5NBpIaNmN2\/ZH0bjkf8sE3GcNZzHrc5ZJfvU3laHfCRi6q3ivV\/UpoCXZntIyt+GcK3oXnQjaRup5ydie\/BulqRv+yGsvx5CFBl2aSaY\/XvqP8hBmu504PRwqLOeWJw0JTbkA6is4GC1WbFpOfUAW5Fog1CJRCncm1UpY","sessionCreation":"2019-08-17T16:23:48.1572752+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":2400,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":true,"cancelDays":14,"availableRooms":1,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":768874,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2400,"basePriceNoTax":2400,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":2400,"priceAfterDiscountNoTax":2400,"priceAfterAgentDiscount":2400,"priceAfterAgentDiscountNoTax":2400,"priceAfterClubMemberDiscount":2400,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2400,"dayFinalPrice":2400,"dayFinalPriceNoTax":2400,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2400,"basePriceNoTax":2400,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":2400,"priceAfterDiscountNoTax":2400,"priceAfterAgentDiscount":2400,"priceAfterAgentDiscountNoTax":2400,"priceAfterClubMemberDiscount":2400,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2400,"dayFinalPrice":2400,"dayFinalPriceNoTax":2400,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2400,"basePriceNoTax":2400,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":2400,"priceAfterDiscountNoTax":2400,"priceAfterAgentDiscount":2400,"priceAfterAgentDiscountNoTax":2400,"priceAfterClubMemberDiscount":2400,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2400,"dayFinalPrice":2400,"dayFinalPriceNoTax":2400,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2400,"basePriceNoTax":2400,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":2400,"priceAfterDiscountNoTax":2400,"priceAfterAgentDiscount":2400,"priceAfterAgentDiscountNoTax":2400,"priceAfterClubMemberDiscount":2400,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2400,"dayFinalPrice":2400,"dayFinalPriceNoTax":2400,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8955,"parentID":8953,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05e8\u05d0\u05e9 \u05d4\u05e9\u05e0\u05d4","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05e8\u05d0\u05e9 \u05d4\u05e9\u05e0\u05d4","shortDescription":null,"startDate":"2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-10-01T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":9600,"basePriceNoTax":9600,"totalPrice":9600,"totalPriceNoTax":9600,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"231ROOFTRO","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-08-17T16:08:21.3274923+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"GYEqyPBASmOXz6FM7Dg\/cGVq6Aqbvk6tuO2NbDQqqimrOvAW0XL8Jt5Fgt+c+cd8PrhwwwGMCiiu8K\/0DlncE8qPNTUulO6nuRUCd35rBojJz3s4f++4sTNbJG3tQwuIIOKrOAZ+YrQBatpWBEqBrbIrSnNNiz0CFgMiaQjpG\/13gbCiRvIg3HwbPDUkckLdudHOzE36YmpqBxJYApycTn37rN1npqV23KpfNn8+uVyPVtEzI7c+8iL8vf\/KB3R8+wza9Zur0AWDfRSzBZHKhPjBJXlGR7sExBMIu1W4Qa3xt3UAD1\/qrmT33hxwHCGlcte\/v61gJnPPMvC7jofdhVu+tlcrD+Vu\/09LiaggMnCOMllOGl3vrgKmvI8jXReRH5fxUlAVufcfQVgUKj5oACDzh057KGH+FGM3zHnFRX+6ndz6wqLWEutsOTEDqgzrMx+g1EZz4pWfFzVnHdLrgorsBTUjvyoKDLxopH\/E2JKHBhn4aa9Vaxk33mRy7\/2E\/rJQFQd9ghwaGux4fOhas8C201SNK0zNBdhAsKhbYuPJRVoWuzJUEI1+tlfltM8Vvsos0pxe9iUntI\/UYX8pj4qsL531EFnReJB8utiMh0ae2Tnbqh8JAWhzljxiqGcFyDrqbNg\/LG38sGpRdblN4\/Vbza\/flPtnOv5E+mLT1WNtla287hW3qEArEwNcmRyTFRUOZpDyTCdd9LxFv0KpP7tU50+Cfny4zfdpySICIn+zJxlg+w9DmGW42SJAMKABR2\/gN9K+6uLo9AcGgrbMsO\/MLAq8JmRjCmMhf8N+1GrrpLpbrMl5P+fst75bJTFSMTqrs83LjHRZJ07nQCUWqtbOdpWdwNHbpkI9fiu8A9BQEYAeqQKMYSJRCncm1UpY","sessionCreation":"2019-08-17T16:23:48.1572752+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":1280,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":true,"cancelDays":14,"availableRooms":1,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":768874,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1280,"basePriceNoTax":1280,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1280,"priceAfterDiscountNoTax":1280,"priceAfterAgentDiscount":1280,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1280,"priceAfterClubMemberDiscount":1280,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1280,"dayFinalPrice":1280,"dayFinalPriceNoTax":1280,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1280,"basePriceNoTax":1280,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1280,"priceAfterDiscountNoTax":1280,"priceAfterAgentDiscount":1280,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1280,"priceAfterClubMemberDiscount":1280,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1280,"dayFinalPrice":1280,"dayFinalPriceNoTax":1280,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1280,"basePriceNoTax":1280,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1280,"priceAfterDiscountNoTax":1280,"priceAfterAgentDiscount":1280,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1280,"priceAfterClubMemberDiscount":1280,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1280,"dayFinalPrice":1280,"dayFinalPriceNoTax":1280,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1280,"basePriceNoTax":1280,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1280,"priceAfterDiscountNoTax":1280,"priceAfterAgentDiscount":1280,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1280,"priceAfterClubMemberDiscount":1280,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1280,"dayFinalPrice":1280,"dayFinalPriceNoTax":1280,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8956,"parentID":8953,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05e8\u05d0\u05e9 \u05d4\u05e9\u05e0\u05d4","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05e8\u05d0\u05e9 \u05d4\u05e9\u05e0\u05d4","shortDescription":null,"startDate":"2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-10-01T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":5120,"basePriceNoTax":5120,"totalPrice":5120,"totalPriceNoTax":5120,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"81STDPVST","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-08-17T16:08:21.3314945+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"GYEqyPBASmOXz6FM7Dg\/cCY2\/M17WZnJob4hMPLTvoKPWy1zhigJacEThOjDYy2SF8aow9pREWGkjggb5b8zi9HYXexQzosHtFDv79YwUjhTwX5aH\/gn46Or9pWkg\/tOM6BtzSv9Kj3CpOanstdctOXYVYXQtimdt00VVyodrTp59tv2hIqkVlKTEMeBAw77k97E\/tHYjdzDKpQqfCU6LsMk2WXFp5Hvyz4gpWh97KuuztpXALO4uBf0F4wO41QQwfp7A21b1bgW3as4kP5Uxic2qH96Z1bTIQzrATLLT+rKVu9Cx4nLV6zbU75PdI+pWuAB6vFW9oq92fewEGJAW9wteq+7ng1zAAX05i46IADnaI\/iLK8kE4oRg0BtW43jd4b5QjSsDmkwIIvBTWnIuGBr65\/ua45G08rOLKFQrk5hm+hewp4Dx+PPaOWlUSZH+uXq+ArI6HAgtnOqCNyH0K+4zZYqK1bxlCWgC4bnT56T2Z3KNsiYwn\/\/VE6EH3rEQfU\/eSUo6dKL5vDrZLJXetVDuVaN3i7a5mXuRf61Hv3F5sgnECMmTBwBKykmGp7djJrLoPN5kegFZmKW\/XWrgjYKjqcqXioAG\/HDLBjCfH9wnfXC\/AsJCT0Kv2tVrm9nNuwUB3BZUxh7wgH3E0RdQL293QMCRFYzTHjsriiFO8jQi5WmMogsTlL0Socqywlxyfny7RpNTA2u3uZqFkwSuyE8Pyg\/bmpu8vd+9lTmZzBpee9hkjm5Qdwg02XSy9XqH9pu5P6WtJMTUmeGAjTTFCKokTvIrzjmWJcBuZNruOhoQ2hNPFFCAdLTPwvDsPV5ohOitqymQEBfFQrEmrYTrFwyuRSACf0D3KIaGVxTGVR58zmq7Gr82SJRCncm1UpY","sessionCreation":"2019-08-17T16:23:48.1572752+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":1250,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":true,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":768874,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1250,"basePriceNoTax":1250,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1250,"priceAfterDiscountNoTax":1250,"priceAfterAgentDiscount":1250,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1250,"priceAfterClubMemberDiscount":1250,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1250,"dayFinalPrice":1250,"dayFinalPriceNoTax":1250,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1250,"basePriceNoTax":1250,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1250,"priceAfterDiscountNoTax":1250,"priceAfterAgentDiscount":1250,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1250,"priceAfterClubMemberDiscount":1250,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1250,"dayFinalPrice":1250,"dayFinalPriceNoTax":1250,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1250,"basePriceNoTax":1250,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1250,"priceAfterDiscountNoTax":1250,"priceAfterAgentDiscount":1250,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1250,"priceAfterClubMemberDiscount":1250,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1250,"dayFinalPrice":1250,"dayFinalPriceNoTax":1250,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1250,"basePriceNoTax":1250,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1250,"priceAfterDiscountNoTax":1250,"priceAfterAgentDiscount":1250,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1250,"priceAfterClubMemberDiscount":1250,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1250,"dayFinalPrice":1250,"dayFinalPriceNoTax":1250,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8957,"parentID":8953,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05e8\u05d0\u05e9 \u05d4\u05e9\u05e0\u05d4","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05e8\u05d0\u05e9 \u05d4\u05e9\u05e0\u05d4","shortDescription":null,"startDate":"2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-10-01T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":5000,"basePriceNoTax":5000,"totalPrice":5000,"totalPriceNoTax":5000,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"71STD PST","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-08-17T16:08:21.3314945+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"8nnT+hlKffGXz6FM7Dg\/cGVq6Aqbvk6tuO2NbDQqqilh9+jDiEZ7ir0kKimQcy8y7yjXn85gRWLEXPjHCdRxpvd3f44DvZFIPQLjx6XAxZiq\/kW37L5hJDNbJG3tQwuIdAZLwjEi\/f9WU69xpTPmlsRDljEN2VJSbSOF62wrbhp3Pqzo\/GtQoOBOfOPTME+Lnvx5rX1gJsm2+EieGrN9t2JZYf20c\/cdpG\/DaL+vqGYAE1SeXjGJh1sqvwlth3wQgOwiVN469+LKmLMoHdFSKsj2Sha\/uhTjRFyKIZatOtc\/uTmJ7owZdczlq65UNOdtVYn0Iik\/Q2kAV26Bz6uqiU2MVuz13eL91Tlxv9aX0rH9Yx1bVISZkpJSyPg66bJbLRyqwHCJds4CYCqRR3bOPXMD644w02M8dIByP\/WfhpKsO04lvV+gwxDJ8eU\/IrrfZSxDBIvKMW0UJ\/fPt4PNJGpQmOmkTETiztA20QJyS1LNX0ydJvAc51t50pfLGIm\/mZZA2lwt+Fq72lx2+cvMlvMaPVEAHB2EJNwREgl1LUBk5hiCWr6mBEONfJiCI0RdP9KdgV2BzkNueWtHLYP7mW5lHmsnmLUoheW4RHk9oKD2uN3atorZSmp2zJ0hRcGlDObBilFgsQLKi02c\/fxQczFwdcanGizvu7BL\/YLgxzy8Lf+M0jZ3G4PRBo96AB58eizRo94WZqb4bxiZolDQsIWUSoZyVxXKAINBopshCY\/h9153QonT45cqVx5XYhkgGTku+ANKeVl5CSHa6JhU7ur2pvztRHYA+fR\/xm8\/6lVh4PVyAxdczG43RHykn7qKP\/ZSi1835gDXpXSyJtabk91FQkM5\/7pZDWlWfSjc6BjMg8850EBVTQ==","sessionCreation":"2019-08-17T16:23:48.1572752+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":1300,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":768874,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1300,"basePriceNoTax":1300,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1300,"priceAfterDiscountNoTax":1300,"priceAfterAgentDiscount":1300,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1300,"priceAfterClubMemberDiscount":1300,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1300,"dayFinalPrice":1300,"dayFinalPriceNoTax":1300,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1300,"basePriceNoTax":1300,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1300,"priceAfterDiscountNoTax":1300,"priceAfterAgentDiscount":1300,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1300,"priceAfterClubMemberDiscount":1300,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1300,"dayFinalPrice":1300,"dayFinalPriceNoTax":1300,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1300,"basePriceNoTax":1300,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1300,"priceAfterDiscountNoTax":1300,"priceAfterAgentDiscount":1300,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1300,"priceAfterClubMemberDiscount":1300,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1300,"dayFinalPrice":1300,"dayFinalPriceNoTax":1300,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1300,"basePriceNoTax":1300,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1300,"priceAfterDiscountNoTax":1300,"priceAfterAgentDiscount":1300,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1300,"priceAfterClubMemberDiscount":1300,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1300,"dayFinalPrice":1300,"dayFinalPriceNoTax":1300,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8958,"parentID":8953,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05e8\u05d0\u05e9 \u05d4\u05e9\u05e0\u05d4","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05e8\u05d0\u05e9 \u05d4\u05e9\u05e0\u05d4","shortDescription":null,"startDate":"2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-10-01T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":5200,"basePriceNoTax":5200,"totalPrice":5200,"totalPriceNoTax":5200,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"111ClassCl","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-08-17T16:08:21.3354933+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"8nnT+hlKffGXz6FM7Dg\/cFLRbH3AS7Hz2nAICAp6nDSlBqBunzseMR0IY3VsJUfIXXvZYYPomxReOsAykaG8dJ9CVr\/bnb6rR9dCWN5Eky67S2DJG2CVs+K\/Uwufz+jdGP+dRJNyI2u5GENEVZtKtHQgNoI9ruUQq7Zqojoxpz6GMbmWe40gRk8BlhlXPw4OF16SF5Owk7i2IvT07sMuV0LgrXFkyE61Cz7QHcQ1bJ8X9\/eSKFgVEKhCuhTPcPOUZF\/jlpXD1prd1H0w94dYE\/lCK8m4uLk+0OkH1qEdDerFL46d8bF74T5CYHivtrUKpefds2jaGNBM7zxguKHO1tdMfolCmBc7YVmODa1JZO8U5rb\/FfnGl7VKLU8KvJSE8BTDMLHMTOuLg\/iQIN+9bsy5z4R\/pHIhZhvPOU1nQJEPpmH\/PGlEjbCYJnV6wH+vKeTO57tBMMJRxsLJemobeV8cYPMetKwVcGbDGynkU3DJyhtUmgd\/uhD4byTs3RKpSSccDR9maUC\/zngT7ynM2YRsbE7yH6xqwaOSC+rHt8I3\/tqkcrxGfhz3Gmhpbxtj612rRfvua6LEPpniNpU8\/5SvJmlsr+rWlOTkudGWOHeuV\/rSWyBRIWEjy6G19xInCV8wvuyWEhgVwSyllrkHTWAF90HzPFaEys3m+Y4cON7UpkB3cI5ZNqLLG37aBauRPO3OqiAtIFX6hqH0G6rRqxrxU+5rSuSc\/0tUiQQ1Fm1pbJsZnaZR9A3+M2mt5Uf\/n\/w8k6XkcsScYGiGM3fyTpr28aVQsY+lO7mVyVfQtOR5aunyq+8lYwmSnq3M4jLhd8fIzTPaCh1k+TJ3VnxfoPQL3nf5dLZDdWuy+86CWJEFrtOO3CR8TiJRCncm1UpY","sessionCreation":"2019-08-17T16:23:48.1572752+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":1320,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":2,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":768874,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1320,"basePriceNoTax":1320,"availableRooms":2,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1320,"priceAfterDiscountNoTax":1320,"priceAfterAgentDiscount":1320,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1320,"priceAfterClubMemberDiscount":1320,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1320,"dayFinalPrice":1320,"dayFinalPriceNoTax":1320,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1320,"basePriceNoTax":1320,"availableRooms":2,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1320,"priceAfterDiscountNoTax":1320,"priceAfterAgentDiscount":1320,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1320,"priceAfterClubMemberDiscount":1320,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1320,"dayFinalPrice":1320,"dayFinalPriceNoTax":1320,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1320,"basePriceNoTax":1320,"availableRooms":2,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1320,"priceAfterDiscountNoTax":1320,"priceAfterAgentDiscount":1320,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1320,"priceAfterClubMemberDiscount":1320,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1320,"dayFinalPrice":1320,"dayFinalPriceNoTax":1320,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1320,"basePriceNoTax":1320,"availableRooms":2,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1320,"priceAfterDiscountNoTax":1320,"priceAfterAgentDiscount":1320,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1320,"priceAfterClubMemberDiscount":1320,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1320,"dayFinalPrice":1320,"dayFinalPriceNoTax":1320,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8959,"parentID":8953,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05e8\u05d0\u05e9 \u05d4\u05e9\u05e0\u05d4","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05e8\u05d0\u05e9 \u05d4\u05e9\u05e0\u05d4","shortDescription":null,"startDate":"2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-10-01T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":5280,"basePriceNoTax":5280,"totalPrice":5280,"totalPriceNoTax":5280,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"131CLSBCBa","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-08-17T16:08:21.3354933+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"8nnT+hlKffGXz6FM7Dg\/cGVq6Aqbvk6tuO2NbDQqqimS3u073sYSD4HItjqyDhfbqvg65jsNC1G+RrsMG3yoCv0TvetV1PEvhbUSFeHa4ekQtOoO+JDmWcrtn7kwoj1QejdTO6GBN3JO6KWV6+4XjRFOgskKcHcHydk480bvxEJEs4CDmgRMYYqWJKQg9Aos0Au1sQM5USev3J4grtToIqFqkn9EoG+\/VtVUI6\/KQRyflI+Fb3BJ9SmPdmyn64ScKlTMegPLy1cVOVbrMBwEOWMcCNC5T6ZojzhKX+sLZenWVRrUNXVCDj4SAFGmXQUv1KChTSK7MBPo8AY8MMMtLBE9vfVvY2FB+Fl0QiSikY+T3v3b8eY1JvXLult7cpDK1PEytRHjyWH8\/GuA\/1yjQN1by\/f2d3aodX5O3S4XtshvZ7KGmy2HPrji2fGw3SyuetqAGVOoej1dpXRytqJEen0KsADKACQvThCheLgP9V8ZmOR1srkztLgDDyp7A6i7focePNxlV3wgYXFA8VIU79\/iw6vCPq\/K506W9k3yBJOXY6yO05YJ9lytoyd\/I2Eubvs4fCE5WPgVME1gR1y912jqz8oYsZcfUXx9ICqIOh7OU9UUhP1X\/iHN5NYqAuvzmad1U+2LJTVc39kCNLlBwKhbiM2mGt2OldTVIM1DDqJdHfWZ8XjvXD84\/YJ\/T4QqA2o3iZ3sM\/FqpReQvIj8Pbwwmc\/sf2b+yRHAAN1pl6U6u+Jvura1CxtZtjw51yntHQGr8SlcG0YC4UaU7WnrTR4f3+tFMG6coZRQxFlXoCv+eScIyQLPLr+dPPS\/XdarCTZ\/TGPOgRAfCQfyrSCg9PhzT7EHme4Fh+DmT9H\/stAFrtOO3CR8TiJRCncm1UpY","sessionCreation":"2019-08-17T16:23:48.1572752+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":1320,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":768874,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1320,"basePriceNoTax":1320,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1320,"priceAfterDiscountNoTax":1320,"priceAfterAgentDiscount":1320,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1320,"priceAfterClubMemberDiscount":1320,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1320,"dayFinalPrice":1320,"dayFinalPriceNoTax":1320,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1320,"basePriceNoTax":1320,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1320,"priceAfterDiscountNoTax":1320,"priceAfterAgentDiscount":1320,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1320,"priceAfterClubMemberDiscount":1320,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1320,"dayFinalPrice":1320,"dayFinalPriceNoTax":1320,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1320,"basePriceNoTax":1320,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1320,"priceAfterDiscountNoTax":1320,"priceAfterAgentDiscount":1320,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1320,"priceAfterClubMemberDiscount":1320,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1320,"dayFinalPrice":1320,"dayFinalPriceNoTax":1320,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1320,"basePriceNoTax":1320,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1320,"priceAfterDiscountNoTax":1320,"priceAfterAgentDiscount":1320,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1320,"priceAfterClubMemberDiscount":1320,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1320,"dayFinalPrice":1320,"dayFinalPriceNoTax":1320,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8960,"parentID":8953,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05e8\u05d0\u05e9 \u05d4\u05e9\u05e0\u05d4","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05e8\u05d0\u05e9 \u05d4\u05e9\u05e0\u05d4","shortDescription":null,"startDate":"2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-10-01T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":5280,"basePriceNoTax":5280,"totalPrice":5280,"totalPriceNoTax":5280,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"181CLSPVPo","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-08-17T16:08:21.3394915+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"8nnT+hlKffGXz6FM7Dg\/cFLRbH3AS7Hz2nAICAp6nDR+y\/nlV0UIVFYzZhJ4VbRmWexWWCo6woOiYDvRnSIGm417fnMYEAuADjyrzVt\/nqh6ugZkmf1u6OjQtpJy2aIJHhl6R6V9y5YjP3frsROpySQrRcEc8fQglG3gSavBxBrYrq4bcQfA5eoHG9IuGAeyA79RJEWg0egyhoYHQ6JNyzCAzWxmsfapFSWx8QAjTMDcPVDosT2k55FihIYNf6TKFrYGZoo5JEOC4QAmibUlYfcqZB212T0gETkG4GrWkT7YLrbRIlus\/67H+KUIpN\/WtMrfOzJliAHHTsCiV4SiaVcenuOwOCBzvQc0DdhIgnwKsUHlG3Rh9K6qDzU4umVr1LmN0b+9U5Bmds84QO7woED745ko4pNAt0m2DTF0xBx7vbfomoLNjRnzMWWOlmhNRfwmU9T84srHu\/gRVbcrifP4ki2zThBjv11U8bFn0Ei7gYe4aRtWy9rs44LgWJ4AbKeZX4o1Bx2SYY2mqIQwAy8Jdnq6rrMrfM4GuJo5oKt23meIzQDqT1qSggxk+MUrwsTIChsvSBPd1IHvkYHil\/BM36rCSvc5fvecUxOvfr+Rj\/mS8T0Hy1igL9e3oCSTpHFbm\/e38vB\/kWzH4Na5JtuUbydtqixIhunrvLGMKgHFdCxYVnZejm16O\/831r+ybysRSkl2dXrI3Mb94wrOa0k4Ac5reFxb91DA1qLpHVsY2B05JAkWXonTQP+UeSy2Rqokn1E9OxFA8p\/sHLsmWyC6E7SFxSCeRkUSJBuWknN7KTroTKai9rEwvifrrqZnd77xnoY3jzIolx1ZSeguFAejKjIWlopRvDxP8aL\/2D7XhaJ1xwJMj9SoizWLu8Il","sessionCreation":"2019-08-17T16:23:48.1572752+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":1350,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":4,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":768874,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1350,"basePriceNoTax":1350,"availableRooms":4,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1350,"priceAfterDiscountNoTax":1350,"priceAfterAgentDiscount":1350,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1350,"priceAfterClubMemberDiscount":1350,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1350,"dayFinalPrice":1350,"dayFinalPriceNoTax":1350,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1350,"basePriceNoTax":1350,"availableRooms":4,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1350,"priceAfterDiscountNoTax":1350,"priceAfterAgentDiscount":1350,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1350,"priceAfterClubMemberDiscount":1350,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1350,"dayFinalPrice":1350,"dayFinalPriceNoTax":1350,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1350,"basePriceNoTax":1350,"availableRooms":4,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1350,"priceAfterDiscountNoTax":1350,"priceAfterAgentDiscount":1350,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1350,"priceAfterClubMemberDiscount":1350,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1350,"dayFinalPrice":1350,"dayFinalPriceNoTax":1350,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1350,"basePriceNoTax":1350,"availableRooms":4,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1350,"priceAfterDiscountNoTax":1350,"priceAfterAgentDiscount":1350,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1350,"priceAfterClubMemberDiscount":1350,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1350,"dayFinalPrice":1350,"dayFinalPriceNoTax":1350,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8961,"parentID":8953,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05e8\u05d0\u05e9 \u05d4\u05e9\u05e0\u05d4","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05e8\u05d0\u05e9 \u05d4\u05e9\u05e0\u05d4","shortDescription":null,"startDate":"2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-10-01T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":5400,"basePriceNoTax":5400,"totalPrice":5400,"totalPriceNoTax":5400,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"191CLSPVPV","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false}]}]},"roomsAvailability":{"roomAvailabiltyList":[{"hotelID":10463,"fromDate":"2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00","toDate":"2019-10-01T00:00:00.0000000+03:00","adults":2,"children":0,"isLocal":true,"customerID":353,"priceCodeGroupID":388601,"cachedCustomerID":353,"infants":0,"clerkKey":null,"roomPriceList":[{"creation":"2019-08-17T16:08:21.0994892+03:00","roomCategory":"71STD PST","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":5000,"totalPriceNoTax":5000,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"yH\/v4eFRR66Xz6FM7Dg\/cBgEytUPxfTQcE2QqHiJW6M4hZZgSwxIrxfCK4VgBxgKtXcz+6\/E+omRpWUIdtfwoLForZ1VBkIIgSe7A9zwrIvGCXbDQhxfTJgLcNUfzFgiHihx+mjqrZ0DGPSIwRcjM03X4kM1clAjtHvbQcJpLbRihh696IX\/ayuAxUUD48ttr7\/QOSvE4R3dyUlp3G+lAEF10CZbjO3sDLl8wmiPXEYJT+Wxup\/dSz0x8nTZdt1ZiJ6vFv\/LMH7AXo3Sn0iGxDmghhEJlw6369RrHysqtNcoU0mg27MIMNlRixsUrQ6IN5Px9ibJ0RkdMWBCeQVKBLm82xIPkBxBjZ9wcBqU6GQ78pCbKAxM5uOtR\/2EQZGjV2K6AlS6nxscab4alGzHMVO9YD1OXM\/0m+Lh32fuLV\/Uo2Dokl89U88WCF2Z7IJeI3umRBbcJVbg0Vz2+ZoGGPEboHY22WEJD501Zwd8VnCe6vmJNUZ2LKSUZ+ADnTzJkEDC\/IoL7keaE2rya+PfvACDTu6wRQ3WscH302R7+8KEz1JmG+ThWV9Npp80P99\/o4R+g04m74leAxjIlnoAqFXU702F5DY\/yko7nnBGvm+0A26iPw92+JzKQzeS46S9KiDfDOKKLhaAizDoi9stp+S6QgtmU58fciGlmzgaVUr+XhQ167\/qrPhXpC97CJ1NdDRKnFSOT\/9CSudJiwblchIg4ez1kefFx19iGAnuAYT7\/WWcaCgH+7+TUt5WjeKeF8I1dyDG+6pwdbyOyN8fDkhfrZEovtAgVMbTDxaV57KXPqzLVkDIK9Grhu\/BRCbGco\/1D5sE\/MF1tpcOPVIdZKMU7OW55OYz","sessionCreation":"2019-08-17T16:23:48.1572752+03:00","mustProvidePayment":true,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1150,"basePriceNoTax":1150,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1150,"priceAfterDiscountNoTax":1150,"priceAfterInternetDiscount":1150,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1150,"priceAfterAddOnDiscount":1150,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1150,"priceAfterClubMemberDiscount":1150,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1150,"dayFinalPrice":1150,"dayFinalPriceNoTax":1150,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1150,"basePriceNoTax":1150,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1150,"priceAfterDiscountNoTax":1150,"priceAfterInternetDiscount":1150,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1150,"priceAfterAddOnDiscount":1150,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1150,"priceAfterClubMemberDiscount":1150,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1150,"dayFinalPrice":1150,"dayFinalPriceNoTax":1150,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1350,"basePriceNoTax":1350,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1350,"priceAfterDiscountNoTax":1350,"priceAfterInternetDiscount":1350,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1350,"priceAfterAddOnDiscount":1350,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1350,"priceAfterClubMemberDiscount":1350,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1350,"dayFinalPrice":1350,"dayFinalPriceNoTax":1350,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1350,"basePriceNoTax":1350,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1350,"priceAfterDiscountNoTax":1350,"priceAfterInternetDiscount":1350,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1350,"priceAfterAddOnDiscount":1350,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1350,"priceAfterClubMemberDiscount":1350,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1350,"dayFinalPrice":1350,"dayFinalPriceNoTax":1350,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-08-17T16:08:21.1034893+03:00","roomCategory":"81STDPVST","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":5120,"totalPriceNoTax":5120,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"yH\/v4eFRR66Xz6FM7Dg\/cIq7Hyq7Cvt7\/oY8QOdxxy7geh5fMKjcXGRr5wyIzUcVroV4C7eanSXWduc833Eccbb3+os2IieFRKKaTL5pVVqXozH+5bx3jwY8vx5ag8MLFM7Shjqwi7+B+yeGn9Y2v6oQP6NjN\/GWbj6SwESRhfsP5mHPxZ916PO+kV7AC7YLyx6Pp4AgR1NW6S9xWOqspJYBYqzA6clUZRs4mGMOiCIiMHH0bjOyG69\/QaZhpfWaZhYIDSf+UBC+h5xgiNWRiVGCpG3V\/YCE0isdWulaB5deYXd5O5dam1WYzffNiialJWpBbTG0mkrPSMh9V+IAUcYX0Ye4sihC0Ni+V\/tbTeH86lDcPvmTixN\/\/G4Qn2aqRVAiyzLs2jZLhF7\/iN\/H+0wmA781lpT88P538SK\/nAz8HgJJejIfM9W+tsmSkRv0KFKUsGozZzxzo55sBqXwzmjEVNYGejGk\/YB\/PGOjrM4oAwASx6SjCG+WbjFclrt9YRuf8i2+EdB4pcUw8W6WgRo4Pm49sPQf+HmRQFqDPgNGz5Wv1ou2h8XtmOlgsvpzNslHETH67nhc4p\/CKLS3Q9xYrs+hl7y4kRXhZGVRdioqKj99vPlm1iGlCPm\/L4LRVprJSs6HlTfMqJdjcpiwziIZxB8azHKaCl57UXVtzwTDDqTlZUy97sbXcpRzpOmT06pt6IGmjsRTOFh2j92QDTZqjGKRvduuN9Rk4CRRzD\/VjXcDyLyyfV47ACbN2uQJKioed759qmUWFGFu6dNbxUj7WNkkM81eoHEnD98v\/n3I+k6ea2vlz0xaknTCf2ls2pqfTXjre3v8TMKEs+pVMqMU7OW55OYz","sessionCreation":"2019-08-17T16:23:48.1572752+03:00","mustProvidePayment":true,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1180,"basePriceNoTax":1180,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1180,"priceAfterDiscountNoTax":1180,"priceAfterInternetDiscount":1180,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1180,"priceAfterAddOnDiscount":1180,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1180,"priceAfterClubMemberDiscount":1180,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1180,"dayFinalPrice":1180,"dayFinalPriceNoTax":1180,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1180,"basePriceNoTax":1180,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1180,"priceAfterDiscountNoTax":1180,"priceAfterInternetDiscount":1180,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1180,"priceAfterAddOnDiscount":1180,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1180,"priceAfterClubMemberDiscount":1180,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1180,"dayFinalPrice":1180,"dayFinalPriceNoTax":1180,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1380,"basePriceNoTax":1380,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1380,"priceAfterDiscountNoTax":1380,"priceAfterInternetDiscount":1380,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1380,"priceAfterAddOnDiscount":1380,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1380,"priceAfterClubMemberDiscount":1380,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1380,"dayFinalPrice":1380,"dayFinalPriceNoTax":1380,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1380,"basePriceNoTax":1380,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1380,"priceAfterDiscountNoTax":1380,"priceAfterInternetDiscount":1380,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1380,"priceAfterAddOnDiscount":1380,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1380,"priceAfterClubMemberDiscount":1380,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1380,"dayFinalPrice":1380,"dayFinalPriceNoTax":1380,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-08-17T16:08:21.1074889+03:00","roomCategory":"111ClassCl","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":5200,"totalPriceNoTax":5200,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"euHFywWEV4CXz6FM7Dg\/cLv3+u9A1asNt\/SvPj9wyA2nGjKlvSGva+64qnUmX7l1IB3Da0mmickS7beTgODTMEPkEBFZ5y\/Oyv86xe1fZsKz8mBNeBxv5dpIU657nU+6ga7Md+\/0gdR2o3IQn3\/L6fuQN32pifA\/qKwvkcyMUEkTuxqqvguu7yHCH3qoikrzp0uVQNwWLw8y9\/su3sJS6vXVIymctxeWuDswlpO3j0\/MsmfOO2+p0eSjS5SradNDpTj0CiY8HHh5rFogcBYijZyRENKnT06v8rEO9lD8nmIdySjvlA\/Nm8wtUkNA+vsBbB0fPT6uHZTUpeVm+CjvNfSyuacDguxifwMzIWJxBg9Wn6Xo8i1NJlAQHv97XlQgJS3OexZ41DONn3giky1wjIf+hbfLTBxcts16KsDnXXbVZz2TyUM6j7O2I+NSw75q9HxIWO\/K7R0aQgRV0zAxbfx9pIxUa24k9MF6Ed8BTkdEk98EKEBW+tpQjuWCKUCDmTpwHI96ImXqlpOOqwlHqoDDSaHsDBgf091RMREULwlWnyYTqBBw1juIwXzzmteZQS4kEAUAHW7JcGp8dr2708hSjhcIeGMkJ1zxehVge9HwjDgISOBssaDrvjsGMq2Zjj423Sh1tsNj4uW5wdyN2a\/xaPtjtuNehpHP8q\/b37N7pBafQCYw9dfVPa7y\/M9AD+h3kfTb2MOKweIPWiGkrSriDW7Qe11goXioqJzwb0c\/ghZ3L1YEWDoGfGpkb32zWkEMZ\/ivrHjKVriY2ljMt3jqkQ84ddAXGqFwMxvQF75tOfFfTpH38d0mgu6IXgeMCmey8rCaLxBXLHTsG402YSJRCncm1UpY","sessionCreation":"2019-08-17T16:23:48.1572752+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1200,"basePriceNoTax":1200,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1200,"priceAfterDiscountNoTax":1200,"priceAfterInternetDiscount":1200,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1200,"priceAfterAddOnDiscount":1200,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1200,"priceAfterClubMemberDiscount":1200,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1200,"dayFinalPrice":1200,"dayFinalPriceNoTax":1200,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1200,"basePriceNoTax":1200,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1200,"priceAfterDiscountNoTax":1200,"priceAfterInternetDiscount":1200,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1200,"priceAfterAddOnDiscount":1200,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1200,"priceAfterClubMemberDiscount":1200,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1200,"dayFinalPrice":1200,"dayFinalPriceNoTax":1200,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1400,"basePriceNoTax":1400,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1400,"priceAfterDiscountNoTax":1400,"priceAfterInternetDiscount":1400,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1400,"priceAfterAddOnDiscount":1400,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1400,"priceAfterClubMemberDiscount":1400,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1400,"dayFinalPrice":1400,"dayFinalPriceNoTax":1400,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1400,"basePriceNoTax":1400,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1400,"priceAfterDiscountNoTax":1400,"priceAfterInternetDiscount":1400,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1400,"priceAfterAddOnDiscount":1400,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1400,"priceAfterClubMemberDiscount":1400,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1400,"dayFinalPrice":1400,"dayFinalPriceNoTax":1400,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-08-17T16:08:21.1114892+03:00","roomCategory":"131CLSBCBa","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":5280,"totalPriceNoTax":5280,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"euHFywWEV4CXz6FM7Dg\/cNjNBrxvtw0PjWrKji8EE801y+9RRvLU+Hl0zPvCK7u\/\/3AAGodNB0e+fUYl6gzTqHMSAmdxX5u416zh2jRHSeqzB1ASrZgMBqmMugKnh2ooY6XRqNiKqI7sYFzf\/73gHCCm8hEcsLdJsQMJIoT4um4Fa7DN5eJn9lSyOc8D0vYUR4GWjcbcfOLJF6sYa33ZowbQvXWDgiSP2IsvqQK99e38YEuSlvjvpVbBnBVn8N4EsnGzvuc1ydGTVrCWnt3v3A+M6NS70zNYd4RXGAQMjVSsEM6ayZ99lNrJhVxzM\/dXLdDfTTkEvkaJH7Nl3jvzyyeO6rTY9FcRnhuRj2YoN9ln+zIsYw9jxE3JJPF3SmOfVe\/ukIUlI2pXqxrp2fnZ2Zbglo\/4YVMbSPoKEnVFtktWmmQcSAy+dxwJrOiSC\/2B7MgpOHAJcmUflHt7Xzz8UAgxk6PhxJqXx2Kg2CEQ7RD2tVdAOCTbWQdcc0dxt0fgpqK8XYEiEqg4qP5zXU6EIyUb4lSgw\/zuCZgS9JM4wpmZEipA\/EOix114yjxEUMslJr31Xgua6xf3CvEFB+uivGL\/\/rV+2AMdtfCYmQa5IfytjGNHgXuxfOh6gv4GvJfRuZHEqAHNDmR7lqRgeXqRhdXcOnKrcL1XzIQD\/z57UjqOXBa1sMuiJnuV2M9K6BI762yJwUJXEM7Gw8d2GVhfu540qINHK8WYQBWFUYEFmsz5YG\/feD3FhjJ+Kd+2IFhdFi7cICCe\/gGeYlJMfKzsGTDxxea+aV2S\/GhpQMNBcmyTN+MOr92589q8vqjrJHMQOJvySa86x6DAVKrfwe5HjVRsQ8\/r3SbO","sessionCreation":"2019-08-17T16:23:48.1572752+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1220,"basePriceNoTax":1220,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":1220,"priceAfterDiscountNoTax":1220,"priceAfterInternetDiscount":1220,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1220,"priceAfterAddOnDiscount":1220,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1220,"priceAfterClubMemberDiscount":1220,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1220,"dayFinalPrice":1220,"dayFinalPriceNoTax":1220,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1220,"basePriceNoTax":1220,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":1220,"priceAfterDiscountNoTax":1220,"priceAfterInternetDiscount":1220,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1220,"priceAfterAddOnDiscount":1220,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1220,"priceAfterClubMemberDiscount":1220,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1220,"dayFinalPrice":1220,"dayFinalPriceNoTax":1220,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1420,"basePriceNoTax":1420,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":1420,"priceAfterDiscountNoTax":1420,"priceAfterInternetDiscount":1420,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1420,"priceAfterAddOnDiscount":1420,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1420,"priceAfterClubMemberDiscount":1420,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1420,"dayFinalPrice":1420,"dayFinalPriceNoTax":1420,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1420,"basePriceNoTax":1420,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":1420,"priceAfterDiscountNoTax":1420,"priceAfterInternetDiscount":1420,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1420,"priceAfterAddOnDiscount":1420,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1420,"priceAfterClubMemberDiscount":1420,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1420,"dayFinalPrice":1420,"dayFinalPriceNoTax":1420,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-08-17T16:08:21.1154894+03:00","roomCategory":"181CLSPVPo","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":5280,"totalPriceNoTax":5280,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"euHFywWEV4CXz6FM7Dg\/cBgEytUPxfTQSM5SJiBlEQ8QvgzIvGOEjSPVtnS4X\/pyazsQEnuIaeqdLR0m3m3ykw5G\/wWAGSociDrMgOGkCCTj9ad+5fLVio1n9VrAbjgxnN3dnBQWAor254M3veDqeFwN\/NF4+0atuHB9+hc3kWHeYNLznbpm8kuEYTV4MZrXEDwtoELZbrV6ypOxjt8GjOcwdVYoWNBcKNGojWL2FXGjFGR8Huh+xdNRxAMiodSeTVn4GeObFGTB4k1WYeI\/fN9bhYVJFcwPw6PTuqQragW3pc9Xsv\/r7gslOFWh1nMeQYnVYr2COWORERARNOF1hHOEPce+RI8J+kpr2pg1Yr8cM8C78J5aUXAtcPhijDqsRRZbNKoe8\/X4\/ZdzqiFpMKgYSAwpPwaoGVCMtMb2dr43I6TMps9v\/IXRSDx8o0eKS4idsbr\/Z2ZtaMjhxRKZYoodprv0riz1kz5lAtKNtFaPTxTZxrnMzLou26W4t3gK4RL1T2hDjYnhoGSAVI5sUlNoydowdeGKAfHn1JZmyQP9Q8L\/YwzwhCYtiDVAvggvA\/8qBGTAJMmUcRe4\/LAsNkmhOezewRJJHgnV9pue3WRprHwBUQcLhZAkQ4HwTO0GJTJjLt6cqGSP8w\/Cy3VAKbWZA3T2aH4Lw6vidKkgDyIKfkEStpIprvCZ+t9f\/qBnr4srpoCOORNztXtop6T6fBE6slhzN1LQY14WWAUCjyARoKtm\/nMQ4rCfsleFcNh+cpesD3IRNFTk1+L6HuTUBwNjiylOsbFMsVedoGJ0iedsgj34HF1XcJI\/myKrsSSDDGc7niqAsBCwe\/z6Cl60xFeSMZ8uqpTKIlEKdybVSlg=","sessionCreation":"2019-08-17T16:23:48.1572752+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1220,"basePriceNoTax":1220,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1220,"priceAfterDiscountNoTax":1220,"priceAfterInternetDiscount":1220,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1220,"priceAfterAddOnDiscount":1220,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1220,"priceAfterClubMemberDiscount":1220,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1220,"dayFinalPrice":1220,"dayFinalPriceNoTax":1220,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1220,"basePriceNoTax":1220,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1220,"priceAfterDiscountNoTax":1220,"priceAfterInternetDiscount":1220,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1220,"priceAfterAddOnDiscount":1220,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1220,"priceAfterClubMemberDiscount":1220,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1220,"dayFinalPrice":1220,"dayFinalPriceNoTax":1220,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1420,"basePriceNoTax":1420,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1420,"priceAfterDiscountNoTax":1420,"priceAfterInternetDiscount":1420,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1420,"priceAfterAddOnDiscount":1420,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1420,"priceAfterClubMemberDiscount":1420,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1420,"dayFinalPrice":1420,"dayFinalPriceNoTax":1420,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1420,"basePriceNoTax":1420,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1420,"priceAfterDiscountNoTax":1420,"priceAfterInternetDiscount":1420,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1420,"priceAfterAddOnDiscount":1420,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1420,"priceAfterClubMemberDiscount":1420,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1420,"dayFinalPrice":1420,"dayFinalPriceNoTax":1420,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-08-17T16:08:21.1194887+03:00","roomCategory":"191CLSPVPV","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":5400,"totalPriceNoTax":5400,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"euHFywWEV4CXz6FM7Dg\/cBgEytUPxfTQSM5SJiBlEQ\/fTej8YU1iYUbRHQ7NUfSsEEkvOKvRTcKnc5mOXjtrO0Li4wsx3ac3fSwYwFAbxsgG36odAyvNOzVts0GAv\/OcOKyxjmnHQRI4hB6AHzF580b5fHLS5ALxicm7WyaccKrPqi8umStymNUTjurMIQ0Ubkopb3Qk1XWuETF\/zY6BP2Xi2GooZ8ySK7d0EW1\/FKiDSkXMPNMoKT9ZifPRCF0DXfivhUV2bW++hQFPC7psPiOxhKuqXeTWpiC+SWa7FYbo9Cxz8xnujCBmO\/SGfRa1c6wYznUdYmQlGAUr7BIn0VOse0DwME4Exz2Dc3mgud9+VNqPd13Z8dsUEZbiipPCD02OTzbi9pW\/6lCS2\/csCKgYSAwpPwaoP6IFrJBsfza0hIjxXCb+4v5XrVG0zi6lTM7sgDJPcPGcKNLFVmDcPbYeathBkIwjMcRaLS3r6d52EpXITN8vIrsNntc0zXqgxiSMk7o8g1plitOiT4gDzfJiMJZ8fooc6TUnvXzJuNe1dU4ivzoNXP9NiVb\/YEZttUGeNfQbDoJdqv07Zy8ijehv5+OONCBvIIZyPHlnH1uM07FxVmTFkcsnwK\/\/YeKox\/e8GyLodKyYxuYVhTOv7ICn4QtCEBa8Eye82Rc6WaBEPLEuT0bANc+2eykLEctiBBw2\/DFgINAGvp9e8ZrKp4R+3atSQFkijvYbKUDp7G74bGNnuDsdrgcRQ\/68y7pYUPdXnJ7DcL72rIb45+tkV5ZVJ1O0vPuKAc\/AdDAE3jbVIA4OplEz5d9FKAcdLCjslVFROHiNLX0cuF2jKgqqQaMU7OW55OYz","sessionCreation":"2019-08-17T16:23:48.1572752+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1250,"basePriceNoTax":1250,"availableRooms":4,"priceAfterDiscount":1250,"priceAfterDiscountNoTax":1250,"priceAfterInternetDiscount":1250,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1250,"priceAfterAddOnDiscount":1250,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1250,"priceAfterClubMemberDiscount":1250,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1250,"dayFinalPrice":1250,"dayFinalPriceNoTax":1250,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1250,"basePriceNoTax":1250,"availableRooms":4,"priceAfterDiscount":1250,"priceAfterDiscountNoTax":1250,"priceAfterInternetDiscount":1250,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1250,"priceAfterAddOnDiscount":1250,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1250,"priceAfterClubMemberDiscount":1250,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1250,"dayFinalPrice":1250,"dayFinalPriceNoTax":1250,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1450,"basePriceNoTax":1450,"availableRooms":4,"priceAfterDiscount":1450,"priceAfterDiscountNoTax":1450,"priceAfterInternetDiscount":1450,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1450,"priceAfterAddOnDiscount":1450,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1450,"priceAfterClubMemberDiscount":1450,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1450,"dayFinalPrice":1450,"dayFinalPriceNoTax":1450,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1450,"basePriceNoTax":1450,"availableRooms":4,"priceAfterDiscount":1450,"priceAfterDiscountNoTax":1450,"priceAfterInternetDiscount":1450,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1450,"priceAfterAddOnDiscount":1450,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1450,"priceAfterClubMemberDiscount":1450,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1450,"dayFinalPrice":1450,"dayFinalPriceNoTax":1450,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-08-17T16:08:21.1234890+03:00","roomCategory":"31StandST","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":4800,"totalPriceNoTax":4800,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"yH\/v4eFRR66Xz6FM7Dg\/cBgEytUPxfTQSM5SJiBlEQ\/w9Qyao+8qBe8c3cdCMMYBlg9CbxKnV3e4VlRwk2qSebhL2pUvf2l68GUDBZuQwv9LXY7BIOXBeg8765HYWknDdRis07Qy30usENqJp3h+DEgiseJLCoGdSdnvRyl6psvkzgOSg2b\/6f4gqM26HsSU62h3ZGiJLjNCKVBFtRTniP2vM6mUu4mDkL68P+07CS5lOPaFpH3MmR1SsZBuB3PnZEjmJ+LHeuaEWaSK1ErtRZBz9chEomzPWI5uEI3N6oEc5RFoQCNtAi5VyKHCmDioKdi3PKlDgB9t6miUOgqGnqifIFqZl87VLnXUYwxWgNIhaE\/9F\/+jSgwZtzkcso8SXP8p\/XH56IGQRfSi6adN\/ki0axCzvTi7PZX1CNTOJteCATDj961xbtBra\/jdFiqgfpmruYNjocpkJp6nmsAmX0LzEha7yUZQYqeHWeOJypOAWjk4LcnyslSMtRryxmzNcIX0mO0Jv8PFo\/FozF7BimYF7cCTkYudXrSw8z595Ul01yr4O3PNBJ3SL652tU\/pRSKmWZq+LE+2QQ60yglitWTcCQfPGzbteOFN6ncEoGgWz+tj7AoVZsxU4fsDEFtfQvZ8EGgiU+3UbbQa8fkVHsCevLEaJ2kzDG4kYFXExL3EDg5qKikBZ67+JU2n4PEwtO3yojed1l4sswOaPpZBhFc4bnTMhtNspu8ASoWbtJq4LgrFIcj5GuM3iv0KFi3LN0kTvR7m+ldOnuCbmZrxSlAKyZUmHPA\/N8IQ+kCA6wvWplCAcQmLXuqJOGVKRb8sEL3mlHB3hBoPYaFDqYb5LiJRCncm1UpY","sessionCreation":"2019-08-17T16:23:48.1572752+03:00","mustProvidePayment":true,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1100,"basePriceNoTax":1100,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1100,"priceAfterDiscountNoTax":1100,"priceAfterInternetDiscount":1100,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1100,"priceAfterAddOnDiscount":1100,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1100,"priceAfterClubMemberDiscount":1100,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1100,"dayFinalPrice":1100,"dayFinalPriceNoTax":1100,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1100,"basePriceNoTax":1100,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1100,"priceAfterDiscountNoTax":1100,"priceAfterInternetDiscount":1100,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1100,"priceAfterAddOnDiscount":1100,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1100,"priceAfterClubMemberDiscount":1100,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1100,"dayFinalPrice":1100,"dayFinalPriceNoTax":1100,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1300,"basePriceNoTax":1300,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1300,"priceAfterDiscountNoTax":1300,"priceAfterInternetDiscount":1300,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1300,"priceAfterAddOnDiscount":1300,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1300,"priceAfterClubMemberDiscount":1300,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1300,"dayFinalPrice":1300,"dayFinalPriceNoTax":1300,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1300,"basePriceNoTax":1300,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1300,"priceAfterDiscountNoTax":1300,"priceAfterInternetDiscount":1300,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1300,"priceAfterAddOnDiscount":1300,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1300,"priceAfterClubMemberDiscount":1300,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1300,"dayFinalPrice":1300,"dayFinalPriceNoTax":1300,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null}],"requestDescriptor":1,"isClubMemberResult":false,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"discountPercent":0,"isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null}]},"pctList":[{"hotelID":10463,"languageID":2,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","name":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","description":"\u05ea\u05e0\u05d0\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e2\u05d5\u05e0\u05d4 \u05e8\u05d2\u05d9\u05dc\u05d4: \u05e2\u05d3 7 \u05d9\u05de\u05d9 \u05e2\u05e1\u05e7\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d4\u05d2\u05e2\u05d4 \u05dc\u05dc\u05d0 \u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc\r\n\u05e4\u05d7\u05d5\u05ea \u05de- 7 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d5\u05e2\u05d3 3 \u05d9\u05de\u05d9 \u05e2\u05e1\u05e7\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05de\u05d5\u05e2\u05d3 \u05d4\u05d0\u05d9\u05e8\u05d5\u05d7 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d1 \u05d4\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05df \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 25% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4\r\n\u05e4\u05d7\u05d5\u05ea \u05de- 3 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d0\u05d9\u05e8\u05d5\u05d7 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d1 \u05d4\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05df \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 50% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05e2\u05e1\u05e7\u05d4\r\n \u05ea\u05e0\u05d0\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05d9\u05d5\u05dc\u05d9 \u05d0\u05d5\u05d2\u05d5\u05e1\u05d8 \u05d5\u05d7\u05d2\u05d9\u05dd \u05d9\u05d4\u05d5\u05d3\u05d9\u05dd\/\u05e0\u05d5\u05e6\u05e8\u05d9\u05dd\/\u05de\u05d5\u05e1\u05dc\u05de\u05d9\u05dd - \u05d4\u05d7\u05dc \u05de-21 \u05d9\u05d5\u05dd \u05d5\u05e2\u05d3 14 \u05d9\u05de\u05d9 \u05e2\u05e1\u05e7\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d0\u05d9\u05e8\u05d5\u05d7 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d1 \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 5% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4 \u05d0\u05d5 100 \u05e9\u05d7 \u05d4\u05e0\u05de\u05d5\u05da \u05de\u05d1\u05e0\u05d9\u05d4\u05dd\r\n\u05e4\u05d7\u05d5\u05ea \u05de-14 \u05d9\u05de\u05d9 \u05e2\u05e1\u05e7\u05d9\u05dd \u05d5\u05e2\u05d3 7 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d0\u05d9\u05e8\u05d5\u05d7 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d1 \u05d4\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05df \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 25% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05e2\u05e1\u05e7\u05d4.\r\n\u05e4\u05d7\u05d5\u05ea \u05de-7 \u05d9\u05de\u05d9 \u05e2\u05e1\u05e7\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d4\u05d2\u05e2\u05d4 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d9\u05d1 \u05d4\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05df \u05d1-50% \r\n\u05d0\u05d9 \u05d4\u05d2\u05e2\u05d4 \u05dc\u05de\u05dc\u05d5\u05df \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d1 \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05de\u05dc\u05d0\u05d9\u05dd 100%\r\n\u05e7\u05d1\u05dc\u05ea \u05d7\u05d3\u05e8\u05d9\u05dd-\u05d1\u05d9\u05de\u05d9 \u05d7\u05d5\u05dc \u05d4\u05d7\u05dc \u05de\u05d4\u05e9\u05e2\u05d4 15:00-\u05d1\u05d9\u05de\u05d9 \u05e9\u05d1\u05ea\/\u05d7\u05d2 \u05e7\u05d1\u05dc\u05ea \u05d7\u05d3\u05e8\u05d9\u05dd \u05e9\u05e2\u05d4 \u05dc\u05d0\u05d7\u05e8 \u05e6\u05d0\u05ea \u05d4\u05e9\u05d1\u05ea ","picture1Url":null,"picture2Url":null}]},"isCachedData":false,"apiStart":"2019-08-17T16:23:48.0459360+03:00","apiEnd":"2019-08-17T16:23:48.1656514+03:00"}
 • חדר סטנדרט
  חדר סטנדרט החדר מאובזר במיטה זוגית, חדר אמבטיה , טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט החדר תפוסה מרבית בחדר: זוג, זוג וילד, זוג ותינוק. ***החדר לא מאכלס זוג+2+תינוק.
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 4 לילות
  הכל כלול
  מבצע ראש השנה
  מחירון: תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ- 7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ- 3 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים/מוסלמים - החל מ-21 יום ועד 14 ימי עסקים טרם האירוח יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 שח הנמוך מבניהם פחות מ-14 ימי עסקים ועד 7 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך העסקה. פחות מ-7 ימי עסקים טרם ההגעה יחוייב המזמין ב-50% אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים 100% קבלת חדרים-בימי חול החל מהשעה 15:00-בימי שבת/חג קבלת חדרים שעה לאחר צאת השבת
  בחר
  ₪4368₪4800
  הכל כלול

  מחירון: תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ- 7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ- 3 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים/מוסלמים - החל מ-21 יום ועד 14 ימי עסקים טרם האירוח יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 שח הנמוך מבניהם פחות מ-14 ימי עסקים ועד 7 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך העסקה. פחות מ-7 ימי עסקים טרם ההגעה יחוייב המזמין ב-50% אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים 100% קבלת חדרים-בימי חול החל מהשעה 15:00-בימי שבת/חג קבלת חדרים שעה לאחר צאת השבת
  בחר
  ₪4368₪4800
 • חדר סטנדרט פונה לבריכה
  חדר סטנדרט פונה לבריכה החדר מאובזר במיטה זוגית, חדר אמבטיה , טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט החדר תפוסה מרבית בחדר: זוג, זוג וילד, זוג ותינוק. ***החדר לא מאכלס זוג+2+תינוק.
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 4 לילות
  הכל כלול
  מבצע ראש השנה
  מחירון: תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ- 7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ- 3 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים/מוסלמים - החל מ-21 יום ועד 14 ימי עסקים טרם האירוח יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 שח הנמוך מבניהם פחות מ-14 ימי עסקים ועד 7 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך העסקה. פחות מ-7 ימי עסקים טרם ההגעה יחוייב המזמין ב-50% אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים 100% קבלת חדרים-בימי חול החל מהשעה 15:00-בימי שבת/חג קבלת חדרים שעה לאחר צאת השבת
  בחר
  ₪4550₪5000
  הכל כלול

  מחירון: תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ- 7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ- 3 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים/מוסלמים - החל מ-21 יום ועד 14 ימי עסקים טרם האירוח יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 שח הנמוך מבניהם פחות מ-14 ימי עסקים ועד 7 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך העסקה. פחות מ-7 ימי עסקים טרם ההגעה יחוייב המזמין ב-50% אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים 100% קבלת חדרים-בימי חול החל מהשעה 15:00-בימי שבת/חג קבלת חדרים שעה לאחר צאת השבת
  בחר
  ₪4550₪5000
 • סטנדרט פונה לבריכה עם מרפסת
  סטנדרט פונה לבריכה עם מרפסת חדר פונה לכיוון הבריכה עם מרפסת
  חדר אחרון בממשק! מהרו להזמין!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 4 לילות
  הכל כלול
  מבצע ראש השנה
  מחירון: תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ- 7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ- 3 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים/מוסלמים - החל מ-21 יום ועד 14 ימי עסקים טרם האירוח יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 שח הנמוך מבניהם פחות מ-14 ימי עסקים ועד 7 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך העסקה. פחות מ-7 ימי עסקים טרם ההגעה יחוייב המזמין ב-50% אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים 100% קבלת חדרים-בימי חול החל מהשעה 15:00-בימי שבת/חג קבלת חדרים שעה לאחר צאת השבת
  בחר
  ₪4659₪5120
  הכל כלול

  מחירון: תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ- 7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ- 3 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים/מוסלמים - החל מ-21 יום ועד 14 ימי עסקים טרם האירוח יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 שח הנמוך מבניהם פחות מ-14 ימי עסקים ועד 7 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך העסקה. פחות מ-7 ימי עסקים טרם ההגעה יחוייב המזמין ב-50% אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים 100% קבלת חדרים-בימי חול החל מהשעה 15:00-בימי שבת/חג קבלת חדרים שעה לאחר צאת השבת
  בחר
  ₪4659₪5120
 • חדר קלאסיק
  חדר קלאסיק חדר סטנדרט מחודש ומעוצב בקונספט עכשווי , רגוע ונעים. החדר :מאובזר במיטה זוגית, חדר אמבטיה , טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 4 לילות
  הכל כלול
  מבצע ראש השנה
  מחירון: תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ- 7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ- 3 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים/מוסלמים - החל מ-21 יום ועד 14 ימי עסקים טרם האירוח יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 שח הנמוך מבניהם פחות מ-14 ימי עסקים ועד 7 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך העסקה. פחות מ-7 ימי עסקים טרם ההגעה יחוייב המזמין ב-50% אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים 100% קבלת חדרים-בימי חול החל מהשעה 15:00-בימי שבת/חג קבלת חדרים שעה לאחר צאת השבת
  בחר
  ₪4732₪5200
  הכל כלול

  מחירון: תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ- 7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ- 3 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים/מוסלמים - החל מ-21 יום ועד 14 ימי עסקים טרם האירוח יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 שח הנמוך מבניהם פחות מ-14 ימי עסקים ועד 7 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך העסקה. פחות מ-7 ימי עסקים טרם ההגעה יחוייב המזמין ב-50% אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים 100% קבלת חדרים-בימי חול החל מהשעה 15:00-בימי שבת/חג קבלת חדרים שעה לאחר צאת השבת
  בחר
  ₪4732₪5200
 • חדר קלאסיק עם מרפסת
  חדר קלאסיק עם מרפסת חדר סטנדרט מרוהט ומאובזר הכולל מיטה זוגית, אמבטיה, שירותים, מיזוג אוויר, טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט, מרפסת. תפוסה מרבית בחדר: זוג, זוג וילד, זוג ותינוק.
  נותרו 2 חדרים אחרונים בממשק!! מהרו להזמין!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 4 לילות
  הכל כלול
  מבצע ראש השנה
  מחירון: תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ- 7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ- 3 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים/מוסלמים - החל מ-21 יום ועד 14 ימי עסקים טרם האירוח יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 שח הנמוך מבניהם פחות מ-14 ימי עסקים ועד 7 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך העסקה. פחות מ-7 ימי עסקים טרם ההגעה יחוייב המזמין ב-50% אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים 100% קבלת חדרים-בימי חול החל מהשעה 15:00-בימי שבת/חג קבלת חדרים שעה לאחר צאת השבת
  בחר
  ₪4805₪5280
  הכל כלול

  מחירון: תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ- 7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ- 3 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים/מוסלמים - החל מ-21 יום ועד 14 ימי עסקים טרם האירוח יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 שח הנמוך מבניהם פחות מ-14 ימי עסקים ועד 7 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך העסקה. פחות מ-7 ימי עסקים טרם ההגעה יחוייב המזמין ב-50% אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים 100% קבלת חדרים-בימי חול החל מהשעה 15:00-בימי שבת/חג קבלת חדרים שעה לאחר צאת השבת
  בחר
  ₪4805₪5280
 • חדר קלאסיק פונה לבריכה
  חדר קלאסיק פונה לבריכה חדר קלאסיק פונה לבריכה
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 4 לילות
  הכל כלול
  מבצע ראש השנה
  מחירון: תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ- 7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ- 3 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים/מוסלמים - החל מ-21 יום ועד 14 ימי עסקים טרם האירוח יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 שח הנמוך מבניהם פחות מ-14 ימי עסקים ועד 7 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך העסקה. פחות מ-7 ימי עסקים טרם ההגעה יחוייב המזמין ב-50% אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים 100% קבלת חדרים-בימי חול החל מהשעה 15:00-בימי שבת/חג קבלת חדרים שעה לאחר צאת השבת
  בחר
  ₪4805₪5280
  הכל כלול

  מחירון: תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ- 7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ- 3 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים/מוסלמים - החל מ-21 יום ועד 14 ימי עסקים טרם האירוח יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 שח הנמוך מבניהם פחות מ-14 ימי עסקים ועד 7 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך העסקה. פחות מ-7 ימי עסקים טרם ההגעה יחוייב המזמין ב-50% אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים 100% קבלת חדרים-בימי חול החל מהשעה 15:00-בימי שבת/חג קבלת חדרים שעה לאחר צאת השבת
  בחר
  ₪4805₪5280
 • חדר קלאסיק פונה לבריכה עם מרפסת
  חדר קלאסיק פונה לבריכה עם מרפסת חדר סטנדרט מחודש ומעוצב בקונספט עכשווי , רגוע ונעים. החדר מאובזר במיטה זוגית, חדר אמבטיה , טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט החדר עם מרפסת פונה לבריכה החדר תפוסה מרבית בחדר: זוג, זוג וילד, זוג ותינוק. ***החדר לא מאכלס זוג+2+תינוק.
  נותרו 4 חדרים אחרונים בממשק!! מהרו להזמין!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 4 לילות
  הכל כלול
  מבצע ראש השנה
  מחירון: תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ- 7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ- 3 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים/מוסלמים - החל מ-21 יום ועד 14 ימי עסקים טרם האירוח יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 שח הנמוך מבניהם פחות מ-14 ימי עסקים ועד 7 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך העסקה. פחות מ-7 ימי עסקים טרם ההגעה יחוייב המזמין ב-50% אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים 100% קבלת חדרים-בימי חול החל מהשעה 15:00-בימי שבת/חג קבלת חדרים שעה לאחר צאת השבת
  בחר
  ₪4914₪5400
  הכל כלול

  מחירון: תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ- 7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ- 3 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים/מוסלמים - החל מ-21 יום ועד 14 ימי עסקים טרם האירוח יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 שח הנמוך מבניהם פחות מ-14 ימי עסקים ועד 7 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך העסקה. פחות מ-7 ימי עסקים טרם ההגעה יחוייב המזמין ב-50% אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים 100% קבלת חדרים-בימי חול החל מהשעה 15:00-בימי שבת/חג קבלת חדרים שעה לאחר צאת השבת
  בחר
  ₪4914₪5400
 • רויאל קלאסיק
  רויאל קלאסיק חדר סטנדרט בגודל 22 מ"ר מרוהט ומאובזר בעיצוב קלאסי חדשני הכולל מיטה זוגית, ספה יחיד נפתחת , אמבטיה, שירותים, טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של יס, מרפסת עמידה או ישיבה, כספת, מייבש שיער, ערכת קפה ותה תפוסה מרבית: זוג, יחיד, זוג +ילד
  חדר אחרון בממשק! מהרו להזמין!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 4 לילות
  הכל כלול
  מבצע ראש השנה
  מחירון: תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ- 7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ- 3 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים/מוסלמים - החל מ-21 יום ועד 14 ימי עסקים טרם האירוח יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 שח הנמוך מבניהם פחות מ-14 ימי עסקים ועד 7 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך העסקה. פחות מ-7 ימי עסקים טרם ההגעה יחוייב המזמין ב-50% אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים 100% קבלת חדרים-בימי חול החל מהשעה 15:00-בימי שבת/חג קבלת חדרים שעה לאחר צאת השבת
  בחר
  ₪7280₪8000
 • ROOF TOP SUITE
  ROOF TOP SUITE סוויטה מרווחת בגודל 50 מ"ר בעיצוב קלאסי חדשני הכוללת חדר שינה וסלון, מרפסת שמש כ-200 מטר, מרבצי שיזוף וריהוט גן שני חדרי שירותים, מיטה זוגית, ספת יחיד נפתחת, טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצי יס, כספת, מייבש ישער, ערכת קפה תפוסה מרבית: זוג, זוג+1, זוג+1+תינוק
  חדר אחרון בממשק! מהרו להזמין!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 4 לילות
  הכל כלול
  מבצע ראש השנה
  מחירון: תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ- 7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ- 3 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים/מוסלמים - החל מ-21 יום ועד 14 ימי עסקים טרם האירוח יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 שח הנמוך מבניהם פחות מ-14 ימי עסקים ועד 7 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך העסקה. פחות מ-7 ימי עסקים טרם ההגעה יחוייב המזמין ב-50% אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים 100% קבלת חדרים-בימי חול החל מהשעה 15:00-בימי שבת/חג קבלת חדרים שעה לאחר צאת השבת
  בחר
  ₪8736₪9600
 • הזמנה באישור מיידי - פרטי ההזמנה שלי

  • כרטיס אשראי לביטחון בלבד! התשלום מתבצע במלון (באשראי או במזומן) או לפי המפורט במבצע
  • במבצע של חברת אשראי מסויימת, זכאים למחיר המבצע המזמינים באמצעות הכרטיס של אותה החברה בלבד!