אנא המתן בזמן שהמערכת שלנו מחפשת עבורך את החופשה

loading...
loading...

להלן תוצאות עבור בי קלאב אילת הכל כלול

תאריך כניסה: ביום ו' - 27/09/2019 , תאריך יציאה: ביום ג' - 01/10/2019, לילות: 4
$var (array)
error FALSE
warning FALSE
message NULL
remoteServiceUrl NULL
data
array
packageToBookPerPax
array
packageToBookList
array
0
array
requestDescriptor 85788539
packagesList
array
0
array
creation 2019-08-17T08:04:40.2345107+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID GYEqyPBASmOXz6FM7Dg/cFLRbH3AS7Hz2nAICAp6nDS5xIh8gupt6evWRLfGRJ66FFsHrs3v+FGQb3/Bu1Ls7YOEcbo0zefsR9dCWN5Eky5TUthyTmxcuLgxmHeegAN9S4yDR50fYxP7JoiOZMGqLfHvMvOFKLlImD6bhwcu6KiPeZI7unDJEAUs/J52ji5mxA470xgMmM8n1i0AsX5SVNlchmGCeB6UQ1gGrAA5QlsgrwhCxm81QHE0F6ssfQXFiTiOF4y1yTZF9u/jyIP9TxBhalgDICrzxVVOBP9IXpO1WdbaybUPK3DLqergCHntPVTQ+imPpQYPSLLW9zfwwSJ5eXtigDWk6vfCucJr8yaJ3QXXJ8K6XCmtnNx+GckyT8qPO+lQaWzEC3IKV7MDHzJQJ0cW60FgLYgiYt5AFrgAehu5WVV4DDHxEZHCDybQcsOXTn8j66dyZDMAK+dizOtqJLiAGK1Ip/yE/jiMxHxNZMEDcLYxqW5v94VUeI4x2DZ2VzwcgID0u2dwei/UUsHnbkJLz5VyEYzs474WmF5iNRFDEMpIEw0b3u1R0O9aEQIFFcQuEyg4I+TZsYhgROVGBzvzTLww9viWmehyCzkoZk4riLqh2a/iQw2AnbJL9c0NIkaLt/8jUR7aNxyUlLiw44+eiw/eN0/rAzs1rww7xPiCVaJfagNc9RApQMgM1RXJf5iumM1E8rNTVLu69mF74kLbLzWKrKkaWeIDLlHlbxm17+jRElC32ZgbjNJej/5kCvxHnTpuceW9015YAMf1GBO/KMVwHraWvtMZyXiYcAloYvxt5iUBGV36CHOpiQ5OURddAvMP58EHkkx96BpNiCbOjhhmI41vX8nVIvdbCiD8FB7CZyJRCncm1UpY
sessionCreation 2019-08-17T15:32:25.7667988+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 1200
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed TRUE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 768874
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1200
basePriceNoTax 1200
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1200
priceAfterDiscountNoTax 1200
priceAfterAgentDiscount 1200
priceAfterAgentDiscountNoTax 1200
priceAfterClubMemberDiscount 1200
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1200
dayFinalPrice 1200
dayFinalPriceNoTax 1200
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1200
basePriceNoTax 1200
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1200
priceAfterDiscountNoTax 1200
priceAfterAgentDiscount 1200
priceAfterAgentDiscountNoTax 1200
priceAfterClubMemberDiscount 1200
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1200
dayFinalPrice 1200
dayFinalPriceNoTax 1200
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1200
basePriceNoTax 1200
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1200
priceAfterDiscountNoTax 1200
priceAfterAgentDiscount 1200
priceAfterAgentDiscountNoTax 1200
priceAfterClubMemberDiscount 1200
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1200
dayFinalPrice 1200
dayFinalPriceNoTax 1200
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
3
array
dayDate 2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1200
basePriceNoTax 1200
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1200
priceAfterDiscountNoTax 1200
priceAfterAgentDiscount 1200
priceAfterAgentDiscountNoTax 1200
priceAfterClubMemberDiscount 1200
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1200
dayFinalPrice 1200
dayFinalPriceNoTax 1200
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8953
parentID 0
name מבצע ראש השנה
description מבצע ראש השנה
shortDescription NULL
startDate 2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-10-01T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 4800
basePriceNoTax 4800
totalPrice 4800
totalPriceNoTax 4800
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 31StandST
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
1
array
creation 2019-08-17T08:04:40.3705094+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 8nnT+hlKffGXz6FM7Dg/cIKGA3W/Mb8CL/NgOi1JJXrqJOvvb41XmLYZBEXuvcfRwNKQ33SXs5eAYRspukHxqP/RQZtEKaDrjFfawtLMKoGA1RwXyVo/oLRRpH5vEbnF5y/KRVzuesRbyfr/RG3JBsIE34ANuB9O5/xWZMpP273kh4ZKlysd3zDUseMYAL8In8d3TJt79FORB/418qNdPOmjJ4QWWIelD2lyy+h77EUXPI3kTA4GjtzBIvaQqiHtykSjwmy2uvwsJi7kZhipt3DAU+8yrotwRbj6tbG3jgpeEIuEFquXbYXwnu4qP4nLWxZyoBhNHfShei0UOvG9P28nN9bS9ErhBW0hlg2pLF3adLAhwXCL2MlgV0vmWnaxu8CVMOcsD88brYlAI3HMZPbkCT3IUEGKU2qA0xcjPakrp9KpxM9m1lQzt8OSrPRgMwlILBUeYSi9/y6G6Ldfz/5UwpDHTCukPzycdrosyfXbiRssVwO3UAgqf5b/9dEFhF+8E54d4CvSvd78s+zQc78i+ApwDZV3kPoDgQ+zmSLimhQdMHvWhS2ZgSy/EfhOmYpwleoG7Sh0RwizJziA7C8Sif4+iweqwDFi3BaApjriNhuOAUEylG9l9AlklWmp+i3XTYxiY4+xb7CyRID3GM/bslDy7Ea+FQT5Hft2FH3Vsb3036IaukD4ihcactG4XgPtuX8NrBJbzY5+mzTp/SQiskVBfkNropjFXbmo8lAmRdI5OrIyozl+0Y13NrJk2oXiRja8n3gOOn1xgxMIvuG3+48fN08v9dbmK7yDFkl+5nJ70G2fA/MfnLIbh2gC7Vh5X43PoOMiX6uQWSNtUBIucoGLgeVj8c4Xr/LSGc39yhauSMgGV9SoizWLu8Il
sessionCreation 2019-08-17T15:32:25.7667988+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 2000
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed TRUE
cancelDays 14
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 768874
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2000
basePriceNoTax 2000
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 2000
priceAfterDiscountNoTax 2000
priceAfterAgentDiscount 2000
priceAfterAgentDiscountNoTax 2000
priceAfterClubMemberDiscount 2000
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2000
dayFinalPrice 2000
dayFinalPriceNoTax 2000
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2000
basePriceNoTax 2000
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 2000
priceAfterDiscountNoTax 2000
priceAfterAgentDiscount 2000
priceAfterAgentDiscountNoTax 2000
priceAfterClubMemberDiscount 2000
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2000
dayFinalPrice 2000
dayFinalPriceNoTax 2000
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2000
basePriceNoTax 2000
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 2000
priceAfterDiscountNoTax 2000
priceAfterAgentDiscount 2000
priceAfterAgentDiscountNoTax 2000
priceAfterClubMemberDiscount 2000
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2000
dayFinalPrice 2000
dayFinalPriceNoTax 2000
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
3
array
dayDate 2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2000
basePriceNoTax 2000
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 2000
priceAfterDiscountNoTax 2000
priceAfterAgentDiscount 2000
priceAfterAgentDiscountNoTax 2000
priceAfterClubMemberDiscount 2000
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2000
dayFinalPrice 2000
dayFinalPriceNoTax 2000
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8954
parentID 8953
name מבצע ראש השנה
description מבצע ראש השנה
shortDescription NULL
startDate 2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-10-01T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 8000
basePriceNoTax 8000
totalPrice 8000
totalPriceNoTax 8000
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 211ROYALRO
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
2
array
creation 2019-08-17T08:04:40.3705094+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 8nnT+hlKffGXz6FM7Dg/cFLRbH3AS7Hz2nAICAp6nDSv+1ULsi+Li0JaeC1lQ3Ad84HBbIhj8zpeOsAykaG8dIOEcbo0zefsR9dCWN5Eky5TUthyTmxcuCq4fMfTiT1zGP+dRJNyI2tvZoCeYith9DH1EyKWD4LI5aqmGap8PA/Gn5lQfcv5sYaau3YFjoZTfycwDihK9Xu54quCfaT/KWCDrtWZQZgfxsFG12iz/CDhvIdzDLJXKsL/1azyU8BO3az4AxpIXvsgrEOE+bR6dCXKQpz5ORm3s38ngKmCju4rCoyOY3G80qh9ztt27gHkPzxMZFNmt8CdD2oiq7QX44jmyJLL0L7QOYlgkzFRyL47yyslYbFH56eLkj9o544FcLaVsfM1sVaAJ0ub7nvfkSW1tPuMazmTnpKTA+v7c41ipcby+A2aTcdb+b/vuDy4bWaBnCfrISJ/i0UnL4paKDCEeVgpwPlgPcI+TGr/wX9yS5DPID0LDx5FEXyLsUEKBVtwu3qxxqdsLr63wSqPAa6FszUid2IW9lKdfVnQic+j3DPxV7l5sit35KXvOgr3NC5d+bfM40UJtt6Jr4A+AxQXQQ1D2dzuzzwgRUPdjMxf7JBywQiNjP/g/dcvb6o+WhlFhUcFq/zi7xh4uIrLbvuRlJNj013Idm5/0zR84HryGUj3kYqeshVoxK0wElH+DDqNKJ5+sOi2RHs1ir9ACOso5oGNBPGOzB2f2/aGFUTxlfynaSwXLIlpaSdMO7jkwz67bgTkDU3Z49iAOoGo50w2ooAfim/z6e8Nl74FMVtmPrihRVx9ztiqbazRIfJckUsFJPtva3/LsJ6UbMMyKUEBCs9zY7HqXPkJkEocPZgtBQI7QFeTLdSoizWLu8Il
sessionCreation 2019-08-17T15:32:25.7667988+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 2400
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed TRUE
cancelDays 14
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 768874
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2400
basePriceNoTax 2400
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 2400
priceAfterDiscountNoTax 2400
priceAfterAgentDiscount 2400
priceAfterAgentDiscountNoTax 2400
priceAfterClubMemberDiscount 2400
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2400
dayFinalPrice 2400
dayFinalPriceNoTax 2400
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2400
basePriceNoTax 2400
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 2400
priceAfterDiscountNoTax 2400
priceAfterAgentDiscount 2400
priceAfterAgentDiscountNoTax 2400
priceAfterClubMemberDiscount 2400
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2400
dayFinalPrice 2400
dayFinalPriceNoTax 2400
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2400
basePriceNoTax 2400
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 2400
priceAfterDiscountNoTax 2400
priceAfterAgentDiscount 2400
priceAfterAgentDiscountNoTax 2400
priceAfterClubMemberDiscount 2400
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2400
dayFinalPrice 2400
dayFinalPriceNoTax 2400
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
3
array
dayDate 2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2400
basePriceNoTax 2400
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 2400
priceAfterDiscountNoTax 2400
priceAfterAgentDiscount 2400
priceAfterAgentDiscountNoTax 2400
priceAfterClubMemberDiscount 2400
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 2400
dayFinalPrice 2400
dayFinalPriceNoTax 2400
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8955
parentID 8953
name מבצע ראש השנה
description מבצע ראש השנה
shortDescription NULL
startDate 2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-10-01T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 9600
basePriceNoTax 9600
totalPrice 9600
totalPriceNoTax 9600
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 231ROOFTRO
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
3
array
creation 2019-08-17T08:04:40.3705094+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID GYEqyPBASmOXz6FM7Dg/cPDEO4JTF5DDguxbu0veCjCCFgUc0W0cKFAm1Qmj1jMvCRqAvGEuLVCDBNeVprQBWeMeSr2U8tv2+7olKBnOhRxFA/ZsH7CsWZu+Ofs0ID3w9E2cx7JmA+W83gyRgwyx0ijHNf0khvH04fofJL7aTu7Y3jbjf2fct1533TjBQwM+93KUrhInKxqlLAQpbxfFfP+6fy3GEBEy7BETJTJEUa8a+2J9gayp0Cdfk82aZYKbXJwoX1PuzBHzxKvxzX2uXGVl1qwm+rAbP2X6yL4GaifVlW7JLMXourZhOLwbETDzrPaLdKqZsmFUlylry8SslnOBpfwJcmJVPVZ9sJX4IL8x1Wy1hjl+G1JTWni+VrD6P1XqIFP5mlS1537R5e6IfbW1c4WCkyevzrG1YtgskDjEtwGLTp/wUb1EJqOWMDS53fZCVU592AgkqF3rCjXIIp5s9K9GvxWLA41kIBG+3WE3L/5HHlhJECgBHAE0f632q3HO7leZ28SQq2KJNSXFIpmaK1pEhy17FoyTwzIxAz2ngo65EILxI4MEQEEzeOnSJQIhwwex1CMrNv8BhyxlzF2MOpzk/ptCK09SaPClPe/ry7PwsDCRKiFmRoRqjIP6aTp+wFTA4yS1XMs/u/8EuuHH0cB06EmKIuLVy/TPKBf6MnR/bHyToiBnImLvT1nz5X83fWEWAFBR/L6ku1KfsUV0jnJyF0fLdqAXoke6MZ4gbUUJKtyWGb0242RbD7skqVbeV8xmbibGhsv7pKqOb95+vxhLtleChHy3PCe7UQY8Cc6ENvm1HWKgraDlm6yyZL6lwdBZep2mgRdrFVluKOtB8kJyLXzPCInzbwMHgEGbgswnI2nKI9SoizWLu8Il
sessionCreation 2019-08-17T15:32:25.7708029+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 1280
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed TRUE
cancelDays 14
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 768874
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1280
basePriceNoTax 1280
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1280
priceAfterDiscountNoTax 1280
priceAfterAgentDiscount 1280
priceAfterAgentDiscountNoTax 1280
priceAfterClubMemberDiscount 1280
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1280
dayFinalPrice 1280
dayFinalPriceNoTax 1280
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1280
basePriceNoTax 1280
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1280
priceAfterDiscountNoTax 1280
priceAfterAgentDiscount 1280
priceAfterAgentDiscountNoTax 1280
priceAfterClubMemberDiscount 1280
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1280
dayFinalPrice 1280
dayFinalPriceNoTax 1280
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1280
basePriceNoTax 1280
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1280
priceAfterDiscountNoTax 1280
priceAfterAgentDiscount 1280
priceAfterAgentDiscountNoTax 1280
priceAfterClubMemberDiscount 1280
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1280
dayFinalPrice 1280
dayFinalPriceNoTax 1280
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
3
array
dayDate 2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1280
basePriceNoTax 1280
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1280
priceAfterDiscountNoTax 1280
priceAfterAgentDiscount 1280
priceAfterAgentDiscountNoTax 1280
priceAfterClubMemberDiscount 1280
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1280
dayFinalPrice 1280
dayFinalPriceNoTax 1280
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8956
parentID 8953
name מבצע ראש השנה
description מבצע ראש השנה
shortDescription NULL
startDate 2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-10-01T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 5120
basePriceNoTax 5120
totalPrice 5120
totalPriceNoTax 5120
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 81STDPVST
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
4
array
creation 2019-08-17T08:04:40.3745095+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID GYEqyPBASmOXz6FM7Dg/cGVq6Aqbvk6t+dmpCfH27+mO2xjVU6z6PMEThOjDYy2SF8aow9pREWE9HPDS20+0tGezSMdwhuoJHDx5YQSi44PB7SjD24bM1NmpkhDXlPQZ5eUoAzrsUqaDPWzhnutKrHlqJR54J/DF9rKKCKwN+HscW6IGMVcOx34yJe3NpesHl3lRe9S20S71IdHPP9aqh9LgkZUmh2DqGrwbZ71l2tp4SQbccztoZcikHz2SKjvyW4sWAmqJs4NJUmXDhLn2WSmxjcF3YWHg0QBpYy5bGLT2nbTbgM0cRmZVGLRldMmxNRLCF7io8gj+CYNRuE6Z6wNVVRfFpgVMsL4jIMODbkG0T2ciHNmhneEm+qwQ9WhC1/A5+nVQiYqeky4CAc5asBFhxYqAhNbiHHhy2IO7Tu4S6807Q8rDEmpVnd+NpMjfezcR7tg8RMzPhA4QK912ief/XlIylbQbCyp+S/17uJB2dMOou9zHvdBMhm1o1sJccUwzibulBa+yMAYxUtoOUSZ00mUMA7MTwLyhCJdv+i2viZDqedBF4XC1acQHzRuAz9hR/iazx6YA9LprtOVCuKa3MzlcgPA2ZOoRzHcB6w6GVzN1zcRU2Xr+OfRO9X+XSGm+EqRv640Enw5gfPeMBY/Rzztx2Q6FbwsgUTPBRm8hHCXc+6EzfQ4rpmeD7JErq8uAP43MGei3+mgCz1d1g81oPps/JvnmCYcnAonTXnGEn/21Pmq4rSigY/Z5H8EJnYBg1RDW0FKKLOUY7auXzAiUxlISXhIakzF3vogPqCYQYgt7E1mb1wGsICKffl+V3l25DeTh8E5Yzna9kT3xkz2m4AGSFatnRGzWTMO0R+9NiVTV9NwAH9SoizWLu8Il
sessionCreation 2019-08-17T15:32:25.7708029+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 1250
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed TRUE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 768874
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1250
basePriceNoTax 1250
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1250
priceAfterDiscountNoTax 1250
priceAfterAgentDiscount 1250
priceAfterAgentDiscountNoTax 1250
priceAfterClubMemberDiscount 1250
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1250
dayFinalPrice 1250
dayFinalPriceNoTax 1250
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1250
basePriceNoTax 1250
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1250
priceAfterDiscountNoTax 1250
priceAfterAgentDiscount 1250
priceAfterAgentDiscountNoTax 1250
priceAfterClubMemberDiscount 1250
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1250
dayFinalPrice 1250
dayFinalPriceNoTax 1250
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1250
basePriceNoTax 1250
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1250
priceAfterDiscountNoTax 1250
priceAfterAgentDiscount 1250
priceAfterAgentDiscountNoTax 1250
priceAfterClubMemberDiscount 1250
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1250
dayFinalPrice 1250
dayFinalPriceNoTax 1250
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
3
array
dayDate 2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1250
basePriceNoTax 1250
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1250
priceAfterDiscountNoTax 1250
priceAfterAgentDiscount 1250
priceAfterAgentDiscountNoTax 1250
priceAfterClubMemberDiscount 1250
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1250
dayFinalPrice 1250
dayFinalPriceNoTax 1250
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8957
parentID 8953
name מבצע ראש השנה
description מבצע ראש השנה
shortDescription NULL
startDate 2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-10-01T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 5000
basePriceNoTax 5000
totalPrice 5000
totalPriceNoTax 5000
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 71STD PST
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
5
array
creation 2019-08-17T08:04:40.3745095+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 8nnT+hlKffGXz6FM7Dg/cGVq6Aqbvk6tuO2NbDQqqikpK9Z/ciQLwR5iyszhZFbi7SrQJlz5QjBh/iDhaPsBYCkD/j5Od1tGn+iGEpeKvyuQ4pcvD1cGbYmPRha36FWRg8US1SAiGp0zQOoI037tIgq+QOimRG1PcyVc3GR3BSXhEPDeI3SzfFv1osrvCv5QlxZMip2YKK0n5etXHKoZ5TsXj6Gbsd8rYpiQAtUJu1gxpxARzyxeiVVr8XQJoaOXI55ElX2GnHXJgEC1rNzHooPSt2T37yhyOnyCHlhMQH55aSYtvrM2BhC5wo1d7bsDnanj/xliLiPRgooNlFBAUSikz4MYVksd3TeXDctZHmqTLzSfNHOD5O6vPODrwqQZPuVSCF/FbeEZa/kvi3MKgkSieOcys1i3IPW/fa/8UizcfOwkmHAeOY1jTovDZJ3uFedkVbEY5mvrozXLnXlBvEi0rtzVL0myK73QB0La67+0UthOZOAXZ1IO7/2Lp+kQdqdSxKcOIrWiHSlE2WndeFATDT/lNNxiDtJLLQTJ+/IjwVE9At4gwm9gHVpfzrvvV3/ZnOQlgCaE+4QYBtsFumzTybTMp5yIk3X/mUjaxG6oLU/KowocKM+lBDcuN/dU9Xp0sKT1IJJ6zdHQjF0IxNe4lL+uP14yhluxuKwQK9CEPsaz9JCrdnUbJsA4QOjIMbOESVRmg0RjgrtxK8a18xn14ztBPKfohasFdIu3bz+610/o0TZG/fuj0vHIKwS5IkqJ+Svge4ZuE3fkPfrM+hGHgk5qEqoVsE2+2RFizvJCGwSAaltrdVNa0Csypop/EnjX4gNyxn/f+rSzkHciAvLReccry2FgM6hJYsnBfvEFrtOO3CR8TiJRCncm1UpY
sessionCreation 2019-08-17T15:32:25.7708029+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 1300
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 768874
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1300
basePriceNoTax 1300
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1300
priceAfterDiscountNoTax 1300
priceAfterAgentDiscount 1300
priceAfterAgentDiscountNoTax 1300
priceAfterClubMemberDiscount 1300
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1300
dayFinalPrice 1300
dayFinalPriceNoTax 1300
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1300
basePriceNoTax 1300
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1300
priceAfterDiscountNoTax 1300
priceAfterAgentDiscount 1300
priceAfterAgentDiscountNoTax 1300
priceAfterClubMemberDiscount 1300
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1300
dayFinalPrice 1300
dayFinalPriceNoTax 1300
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1300
basePriceNoTax 1300
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1300
priceAfterDiscountNoTax 1300
priceAfterAgentDiscount 1300
priceAfterAgentDiscountNoTax 1300
priceAfterClubMemberDiscount 1300
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1300
dayFinalPrice 1300
dayFinalPriceNoTax 1300
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
3
array
dayDate 2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1300
basePriceNoTax 1300
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1300
priceAfterDiscountNoTax 1300
priceAfterAgentDiscount 1300
priceAfterAgentDiscountNoTax 1300
priceAfterClubMemberDiscount 1300
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1300
dayFinalPrice 1300
dayFinalPriceNoTax 1300
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8958
parentID 8953
name מבצע ראש השנה
description מבצע ראש השנה
shortDescription NULL
startDate 2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-10-01T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 5200
basePriceNoTax 5200
totalPrice 5200
totalPriceNoTax 5200
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 111ClassCl
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
6
array
creation 2019-08-17T08:04:40.3745095+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 8nnT+hlKffGXz6FM7Dg/cIKGA3W/Mb8CL/NgOi1JJXoLVzrYFRNneNX9xHUi5s8W118pO5ZM3n2xabFRAu6+pa33kTa4IEBq6X1DPSE0+ToG2QQdAGuqZlndnbbI3vEBIMUjBj3lvP4CIOe9FByS5GSEREhUY5336Ai6fkiEFUKLgt3Qz5orUTxzfdQPVP2RmpUUFh3dmj7zTE2F2piDOV6iD0X1ts1cgjMcGxI1+/clwY6ZAQuja5PdZUlyPMIIjfEIQh5+USXKRVA3NW+Ri/A7330v8U2wKfvACgvvteyELJKbR2mRviQ2mfBJYS9YBScowX8iE4MlvCLGHK1a6QQajAYJJVnFudku/8zN78B6mH6KB32T3Jh6li4WFCQQVXve7BHRlUzM7s12nnWeQDYgqUa3tr7teJmnhIgY0SIMVIG1NxoQdE/JEElI2M3zh6IOv2pfVVu9Ozl1FhOHvn38EzhAFTM0tnOFawMR11tRMM4Flp8iARgXIJy3v/uvyM0T7xBABA4ysrZt33YwZL5PGG9LXNLNpF9IWzq5ReLzYB55YeXIBvP3UdcLxocFD1MNSB6SlmhZ6wQWmL8Z0N8EeHNMZv+1Z2DStIypo3HdmYjPwOxkxJdrKJBI9v+wuyNZH/YVMAoZrTq/8Q8E0aRQCVwzOtR1GhaBA7eEcEXnrbfesvgeYfZkCUwAtlHpcoaw/KnoxBsdxUc2j7/r115OOC0Tsn7gikuwRfjDoYbmDKP1tzJdYS88JVHyvAUJQBi2Z6CSx8EymqvE7UEVbHX/28xMSHCe8vyNX3l4EeOvGZ3C5xOb3c9hat4YjG4CNZgkg7ebULMov+mLgwxoogu0PwTfpKquiIsS7R9IKE0OBeryDMGM0yJRCncm1UpY
sessionCreation 2019-08-17T15:32:25.7708029+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 1320
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 2
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 768874
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1320
basePriceNoTax 1320
availableRooms 2
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1320
priceAfterDiscountNoTax 1320
priceAfterAgentDiscount 1320
priceAfterAgentDiscountNoTax 1320
priceAfterClubMemberDiscount 1320
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1320
dayFinalPrice 1320
dayFinalPriceNoTax 1320
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1320
basePriceNoTax 1320
availableRooms 2
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1320
priceAfterDiscountNoTax 1320
priceAfterAgentDiscount 1320
priceAfterAgentDiscountNoTax 1320
priceAfterClubMemberDiscount 1320
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1320
dayFinalPrice 1320
dayFinalPriceNoTax 1320
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1320
basePriceNoTax 1320
availableRooms 2
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1320
priceAfterDiscountNoTax 1320
priceAfterAgentDiscount 1320
priceAfterAgentDiscountNoTax 1320
priceAfterClubMemberDiscount 1320
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1320
dayFinalPrice 1320
dayFinalPriceNoTax 1320
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
3
array
dayDate 2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1320
basePriceNoTax 1320
availableRooms 2
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1320
priceAfterDiscountNoTax 1320
priceAfterAgentDiscount 1320
priceAfterAgentDiscountNoTax 1320
priceAfterClubMemberDiscount 1320
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1320
dayFinalPrice 1320
dayFinalPriceNoTax 1320
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8959
parentID 8953
name מבצע ראש השנה
description מבצע ראש השנה
shortDescription NULL
startDate 2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-10-01T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 5280
basePriceNoTax 5280
totalPrice 5280
totalPriceNoTax 5280
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 131CLSBCBa
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
7
array
creation 2019-08-17T08:04:40.3785096+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 8nnT+hlKffGXz6FM7Dg/cF0Zm/mXYgdm/oY8QOdxxy4JXaGJd04qquursAVGCRjXflv9V+MrGeqFgiJ1VJLiq+kpUO+//fbqNttbD4y/9pLBFV33S1yzgbF/FvvG3EQ9Qa3+jkxT3HcE6GUPpfuTKN1g7lEtSJsW9wMFQLcFEsD0mIT7+VP52SayaLUsJENFoAjAOBZXOwh7ptwX/wAjJ9P902ZQ5UzXbIa0fjIKrFCG/wYDvquLRE04qZEFJrpDToE63E/RS2AS5hBsVAFHZIk8mCxvenw3sj6UhbByz/t7TvRW6b3JlglaKN/1Y9AEjJ3dIHEhWyRYaKSn1Qzvc9BboEQdMQrZ6vfCucJr8yaJ3QXXJ8K6XFu3qDYT/NPx36dDzcTcA2mWV+kCHKL973pLsh8F7klG4lIaoO2ZpLkhcnfyJK24cy8e8n4U6ydZ2gTaaHpuvWOQqY47Zi0MaxLFCfsTccdW/2fwftOx2UKwBs8RrPMyNandRkZB4K1pTW/qkZe2eDXCjkhGq9P+94YGUlzw8FKi4+k1Wnjn07MTvybF7BPJt3M2WXsYx6YgKvgyvd1gFzHANHl5ONOBBfihzibEWQjjj1NeNgja/3LwyE/tvs+HsxMNpyeGU0I4f5lMZAeUXe/ZUrYbKxsWBt/TFeneqXp+uyQ8ze8ijRt7APL4lxzRKM4HsydM7GsAkmo1QXDXVJar2mcK5OM6cto7nOFl9otZacQ2NIFmD2Ct6o8ila/8i/vVTat8z3ELUupvjl7aSYnYU1COoBh9aU9baOemvpYZbJwejyGocYkyQdn/4t66/Qaqqv4ebLeZFz0+rCrTI4gVNNPjJgiXm4uY/e0XqqeMRRFcFodmxH8HQTjPkWYCldSoizWLu8Il
sessionCreation 2019-08-17T15:32:25.7708029+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 1320
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 768874
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1320
basePriceNoTax 1320
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1320
priceAfterDiscountNoTax 1320
priceAfterAgentDiscount 1320
priceAfterAgentDiscountNoTax 1320
priceAfterClubMemberDiscount 1320
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1320
dayFinalPrice 1320
dayFinalPriceNoTax 1320
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1320
basePriceNoTax 1320
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1320
priceAfterDiscountNoTax 1320
priceAfterAgentDiscount 1320
priceAfterAgentDiscountNoTax 1320
priceAfterClubMemberDiscount 1320
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1320
dayFinalPrice 1320
dayFinalPriceNoTax 1320
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1320
basePriceNoTax 1320
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1320
priceAfterDiscountNoTax 1320
priceAfterAgentDiscount 1320
priceAfterAgentDiscountNoTax 1320
priceAfterClubMemberDiscount 1320
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1320
dayFinalPrice 1320
dayFinalPriceNoTax 1320
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
3
array
dayDate 2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1320
basePriceNoTax 1320
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1320
priceAfterDiscountNoTax 1320
priceAfterAgentDiscount 1320
priceAfterAgentDiscountNoTax 1320
priceAfterClubMemberDiscount 1320
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1320
dayFinalPrice 1320
dayFinalPriceNoTax 1320
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8960
parentID 8953
name מבצע ראש השנה
description מבצע ראש השנה
shortDescription NULL
startDate 2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-10-01T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 5280
basePriceNoTax 5280
totalPrice 5280
totalPriceNoTax 5280
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 181CLSPVPo
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
8
array
creation 2019-08-17T08:04:40.3785096+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 8nnT+hlKffGXz6FM7Dg/cFLRbH3AS7HzSM5SJiBlEQ//zQHqKuOopSgfksTPvzd+HH6pmUunuzRBAM2YrpKZiKCg9VdT5V4FfSwYwFAbxsi60/lFpoxg9bBhPLCBIlrVSMG//y4djxGcpE1dOZeV5MJOR5IAumw2+yJSGgVPJYC+3iCd9s5RkkQZRKe36Y+OHEb5S0OP66j0X4JWQwH8M6lqEcltro/RQF+c30DP4iLcdwHu2qUuf0ip1TyfEvFwq5r2xxbM24geSG/tYffBMsumavKJuQsg0/70lwl3xw5Pzy/qheodDZ6AS8XEJWxWgOlsEdPiAK75V6ag0pyShGSm0+8fyPpJrseecLl4MRjOIZeRkOf38AxLRG+TTWoukSQb/1p9yFvVNZ3XR2FsgSibJkTRCGZxmEnSvRzlrnrzeS58jk1wDkZntawDD+gqN0HgDWAQUnf0hXSHC+TZqyDMLmW8zRYJYiw8d/V5ytGtJr5NTThEPO0mjSO9R03jVBnI0rMmnro6EkrNX+ZuNrf62Q3j95P308JwwkF7kL22B4chlfqRCkJzR6rKjxi921hj+hwyonoTMytjExo+TOGX8FdIDUkRZJtFg3wXhxGoPLQpB2G2YLreUa6WP5Ncm6IlHey1Qcm+oRYVQe3d8V0D5gvxtKlwb9dByxN9EQvDg2IIve1xBLdWeIjV7nB5+Tfq1IrTVedvIJ5ywlWpaHjZmD0Jq3WETq26kccheGdpOPtnIXFAE2e9yg4K5juiBDSTDbK4gZaTcVOCGRAp5dVmDvEPhJaWa6EICHexFzbwfOGoo4Adrb9NMQuivOI5j+rMpKRdmO/Q0cx2+vLTYAejKjIWlopRL61xHaYGgCKWC1XfFnH5JtSoizWLu8Il
sessionCreation 2019-08-17T15:32:25.7708029+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 1350
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 4
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 768874
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1350
basePriceNoTax 1350
availableRooms 4
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1350
priceAfterDiscountNoTax 1350
priceAfterAgentDiscount 1350
priceAfterAgentDiscountNoTax 1350
priceAfterClubMemberDiscount 1350
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1350
dayFinalPrice 1350
dayFinalPriceNoTax 1350
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1350
basePriceNoTax 1350
availableRooms 4
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1350
priceAfterDiscountNoTax 1350
priceAfterAgentDiscount 1350
priceAfterAgentDiscountNoTax 1350
priceAfterClubMemberDiscount 1350
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1350
dayFinalPrice 1350
dayFinalPriceNoTax 1350
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1350
basePriceNoTax 1350
availableRooms 4
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1350
priceAfterDiscountNoTax 1350
priceAfterAgentDiscount 1350
priceAfterAgentDiscountNoTax 1350
priceAfterClubMemberDiscount 1350
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1350
dayFinalPrice 1350
dayFinalPriceNoTax 1350
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
3
array
dayDate 2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1350
basePriceNoTax 1350
availableRooms 4
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1350
priceAfterDiscountNoTax 1350
priceAfterAgentDiscount 1350
priceAfterAgentDiscountNoTax 1350
priceAfterClubMemberDiscount 1350
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1350
dayFinalPrice 1350
dayFinalPriceNoTax 1350
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8961
parentID 8953
name מבצע ראש השנה
description מבצע ראש השנה
shortDescription NULL
startDate 2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-10-01T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 5400
basePriceNoTax 5400
totalPrice 5400
totalPriceNoTax 5400
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 191CLSPVPV
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
roomsAvailability
array
roomAvailabiltyList
array
0
array
hotelID 10463
fromDate 2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00
toDate 2019-10-01T00:00:00.0000000+03:00
adults 2
children 0
isLocal TRUE
customerID 353
priceCodeGroupID 388601
cachedCustomerID 145
infants 0
clerkKey NULL
roomPriceList
array
0
array
creation 2019-08-17T08:04:40.1465091+03:00
roomCategory 71STD PST
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 5000
totalPriceNoTax 5000
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID yH/v4eFRR66Xz6FM7Dg/cBgEytUPxfTQ6V8LaFTTte6u34TACHVRQnCaR51lQWv6oxjhKuK0J9cI9P8sH8uZwe8kiKV5OMly++64KgmDFP3TUhsWfI/yOOM94M4Bx8XHd+eEXyUGSoznVt4qk1Q+mQ8qLmIzolF8VSZegGbEdp2t076o910la8MAzM6cvJyogfbxW6Q9Q+0nO/2o+saTA2KELZPZU9AlAmGVkkZr7BVHj7VWNX/wpMsHlJVefIdzkWPYoXV8PfmTehueDvFvBNriFbjZr1rDnsyJPQ283zhKR3ETtLjwp0vqWarxCa3WJKvBd3ypEjh+SUAloI72pDGgmjQE5jfZJDQ4Ah3RA19McoCxtPmv/z9BvDCWXfRrpGKNGTSbnmo80dVTozmjxQMjDxXeIz7/9eNnOwtvL19mdKlNtCaVZEpsfQcOqrWrvgXb/Os+azqUWQIA/kC+YgbUgvj/TwFB+gfKdziRTeJxUloAhVP9zFpcEX6LpvVAeThl96ORqMk5I8pHHeFpgsEFPff0Uwos99yG8sWw5PC70tr+HvxhmUzoAU1racpmq6tg707TeaAgPDKbX4uSE+2aET/thd5uKvQx81ubzo4c4EQvhd2RvTpIoZ0lzS5hX6K3wu5xPYNqKycOsK+u7yQAqHlp15QLA7wnIHRgEA9tDiQWaXXYOhdqLZ6Fx8lRr3cpPMLw0jU+U4hRqD0X2LrAbNOfZW0+R3KDFi3kyzygqOCECG8AgZNfmdnBZID2DVRx7tMiImifjw8/1PDk+HB9SI/0Mp/ZtSVFlHGRvYP8TkvW/jQlM228mUtOvz6GSDJaO/EMH4pT3hwzQOKaZACEkLuos/FM1KiLNYu7wiU=
sessionCreation 2019-08-17T15:32:25.7627927+03:00
mustProvidePayment TRUE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1150
basePriceNoTax 1150
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1150
priceAfterDiscountNoTax 1150
priceAfterInternetDiscount 1150
priceAfterInternetDiscountNoTax 1150
priceAfterAddOnDiscount 1150
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1150
priceAfterClubMemberDiscount 1150
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1150
dayFinalPrice 1150
dayFinalPriceNoTax 1150
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1150
basePriceNoTax 1150
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1150
priceAfterDiscountNoTax 1150
priceAfterInternetDiscount 1150
priceAfterInternetDiscountNoTax 1150
priceAfterAddOnDiscount 1150
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1150
priceAfterClubMemberDiscount 1150
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1150
dayFinalPrice 1150
dayFinalPriceNoTax 1150
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1350
basePriceNoTax 1350
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1350
priceAfterDiscountNoTax 1350
priceAfterInternetDiscount 1350
priceAfterInternetDiscountNoTax 1350
priceAfterAddOnDiscount 1350
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1350
priceAfterClubMemberDiscount 1350
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1350
dayFinalPrice 1350
dayFinalPriceNoTax 1350
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
3
array
dayDate 2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1350
basePriceNoTax 1350
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1350
priceAfterDiscountNoTax 1350
priceAfterInternetDiscount 1350
priceAfterInternetDiscountNoTax 1350
priceAfterAddOnDiscount 1350
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1350
priceAfterClubMemberDiscount 1350
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1350
dayFinalPrice 1350
dayFinalPriceNoTax 1350
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
1
array
creation 2019-08-17T08:04:40.1465091+03:00
roomCategory 81STDPVST
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 5120
totalPriceNoTax 5120
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID yH/v4eFRR66Xz6FM7Dg/cDIzxvq64NEV8Q0R9ZI4CLKQszT/4PNJ6jgZcmHYjyNtjC9nBNNxZYhqmfyom6yID/+NqapT0BJDNTQIGw7wR2Y8NeiG9bCJ0hFbwv3EALT5oUEusGGnOzVmXtR8sgQZwRXpO2ENGN42XDhGWrURKyGlQMCMpAb0EUoH6NiuhldetFBqVmwNdM8BYcvSombIUKzlTlAIZtlz0Lxb78AwLCj3pzG78ZE4VeCRMQ1wwBQekjgH3Mh9yPfZYbTbE2IaZ5FmE6D1cOJcT2HtTJWof5g8jMfOAA618Rr2TkQIoHRgf5usCxaPT82YQ7iXlrsDi46Iy+Dnx6z6x5U/Rkj/3R/R0v26pA2qQt5RjPjY8bPknIfNpghvkxeu/faT8dZ4mZ2kBIScSVv9Ql2fhZ5WuCdW7hnzB265Y9DZ1i7NR+gbkot/OTFrVGdOzbU3oZo3SfUf9LlIUvPYH6BcjNLntX1CVuE6eR62igWy4Lo5Az7b7FsCZBipw1VLdIn6+WusUBssa/G6WIEyt0lkkLFkRMMIAmkBnXk6ArzDiX6/Irm+FEVm40ZT2glo7axKwJLp+rN+jBGrhe+Z/SdZOiIVQX1NN4U6AwhVrO8WDbzXsGuSHxAM2I+qvUdkF71oEksVNF+vL+Ei9/iCMXDK41siMvR3z9+1ckI4mNKwoKeG2mXJBZneADj8z/HH/ROFuNeKqVhxqLNuCGPZZhcKw7Wpwck9dWA5bkG0j9AvOYnPmzT+srYYpLmrpdR7Rjx+Qz0jBeOABzrUms+p5KXaQ7ThBsx68dySaOmAqzWO5ZKunm0POYwkjmdYJahgEc9kD12BHA94DsubFBeJ1KiLNYu7wiU=
sessionCreation 2019-08-17T15:32:25.7667988+03:00
mustProvidePayment TRUE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1180
basePriceNoTax 1180
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1180
priceAfterDiscountNoTax 1180
priceAfterInternetDiscount 1180
priceAfterInternetDiscountNoTax 1180
priceAfterAddOnDiscount 1180
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1180
priceAfterClubMemberDiscount 1180
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1180
dayFinalPrice 1180
dayFinalPriceNoTax 1180
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1180
basePriceNoTax 1180
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1180
priceAfterDiscountNoTax 1180
priceAfterInternetDiscount 1180
priceAfterInternetDiscountNoTax 1180
priceAfterAddOnDiscount 1180
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1180
priceAfterClubMemberDiscount 1180
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1180
dayFinalPrice 1180
dayFinalPriceNoTax 1180
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1380
basePriceNoTax 1380
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1380
priceAfterDiscountNoTax 1380
priceAfterInternetDiscount 1380
priceAfterInternetDiscountNoTax 1380
priceAfterAddOnDiscount 1380
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1380
priceAfterClubMemberDiscount 1380
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1380
dayFinalPrice 1380
dayFinalPriceNoTax 1380
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
3
array
dayDate 2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1380
basePriceNoTax 1380
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1380
priceAfterDiscountNoTax 1380
priceAfterInternetDiscount 1380
priceAfterInternetDiscountNoTax 1380
priceAfterAddOnDiscount 1380
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1380
priceAfterClubMemberDiscount 1380
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1380
dayFinalPrice 1380
dayFinalPriceNoTax 1380
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
2
array
creation 2019-08-17T08:04:40.1505120+03:00
roomCategory 111ClassCl
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 5200
totalPriceNoTax 5200
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID euHFywWEV4CXz6FM7Dg/cBgEytUPxfTQSM5SJiBlEQ/o2tYXs1za6yCwogEEwUVnBAxf0In2xYms5JDAiWkQDdWuyDcMpWSAvhpRDwDR/7FYPk/NgD4GQXg3RKKj9x2lZYPYAltaOKKEAdz99FkCbzS6Vkxp7rDBmK2GAtAbRQktyuNzI1679tkNjIg9bFpGbkopb3Qk1XWymy0DBXn9itP16Xdi4P5OhAbN5/K4CwXY0bXbAhHie1gRM2fx2PC8CPHfHulSNGr4S3FaL/10HHcjbIWVCTHxiaVPsTM8pvRVFwGmqw9VRLNakwKAF2h/QBB4p6mCZaH00YYS+2z6Sbe7gLJ6xT2FdI8FHLy1t2zgIe4cnk7Kio60ohzoyPHtMlq32EULBi72V6REpVVGpmI9tfD0/qzWZy/6A9S0gS9EVDnIEnw/bNQoJf3HeSRF07FPWduFTQ4NJE5rhBndRCK65lhAUeuxrAih287OGmslfjX5ioNm0EQgfGfOuQ3okNxDt2AAfV8WhV1qx5aCRnAiHp/A1FyMqb6+89UOdIDl4ECizZW0lXrqd4ZVanj54KfOavVx1/B8893rvH4iIWKYUsSnfzWW7df0j5xmKR+dCXFdyrYrPctpm9oioi0xotD4ewoJts8mU+F4XHGzfXmPzDx5kMZ0SX3196mg9rb456SKAPd0P/eDrUoXrEj9d/i9iNWP8c7ox5ume63PDqkmHRim6ABoMS9UAxkzS4qfHmX26PkFBTYaPBdEu4jz3ZxMHbnuphbsM/plLRhkpSVlzV9htfvvJtupBHBX5qakcmEbDZgLNrkVqs7vlxaQIn/cqD4RPpVJbJplMlZmeaMU7OW55OYz
sessionCreation 2019-08-17T15:32:25.7667988+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1200
basePriceNoTax 1200
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1200
priceAfterDiscountNoTax 1200
priceAfterInternetDiscount 1200
priceAfterInternetDiscountNoTax 1200
priceAfterAddOnDiscount 1200
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1200
priceAfterClubMemberDiscount 1200
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1200
dayFinalPrice 1200
dayFinalPriceNoTax 1200
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1200
basePriceNoTax 1200
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1200
priceAfterDiscountNoTax 1200
priceAfterInternetDiscount 1200
priceAfterInternetDiscountNoTax 1200
priceAfterAddOnDiscount 1200
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1200
priceAfterClubMemberDiscount 1200
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1200
dayFinalPrice 1200
dayFinalPriceNoTax 1200
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1400
basePriceNoTax 1400
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1400
priceAfterDiscountNoTax 1400
priceAfterInternetDiscount 1400
priceAfterInternetDiscountNoTax 1400
priceAfterAddOnDiscount 1400
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1400
priceAfterClubMemberDiscount 1400
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1400
dayFinalPrice 1400
dayFinalPriceNoTax 1400
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
3
array
dayDate 2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1400
basePriceNoTax 1400
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1400
priceAfterDiscountNoTax 1400
priceAfterInternetDiscount 1400
priceAfterInternetDiscountNoTax 1400
priceAfterAddOnDiscount 1400
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1400
priceAfterClubMemberDiscount 1400
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1400
dayFinalPrice 1400
dayFinalPriceNoTax 1400
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
3
array
creation 2019-08-17T08:04:40.1545330+03:00
roomCategory 131CLSBCBa
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 5280
totalPriceNoTax 5280
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID euHFywWEV4CXz6FM7Dg/cDIzxvq64NEVrwOykqJ8X2L6Xc40Hk4l90YOFcSRLV2Kh/UneCkIwv0L3pEtMjbF1GZy3jpwV/Nah1sv9Wk6eWcLzWJfWXrmI/8piYSA+LvzR0FA+OmBG0Kf1ZonkI7M2AGB8F3JbR6ZeW23RVPxQnE73a9valg2yjH9fthrlEyAtFBqVmwNdM9FYcLIHwmckRHYdtWdInkL9AGZlwxBJvzefWuyGKaZT2kQgP5XouTQHx44c6gLbYCyl33HfVzTARbDISMfcYmpRhB+O6r9t2L0naHKOJjKYM5MpgoapDlIaA8W/hbP02hoCSud+8lb5t/MM2926+4y+cy+/eIvcKv/hHeT4IsWp80CIemkPAfWK29QTqUBuv4B0fK6QCRwCXGX357kQlxL04Ft//abRks2ZM0uADoqHwvnEKqOZc4Ju4+7E2hdG0LeBVkj02dlfAryv9MgVLflqGrUlwxQ9tB9202YfbYn7DyH3UGdrUkH1HIe9n8O/1Uc/GoIhPvVcasQwAgA7GOamgBlSfJYrd4H4N0nwP9tKIHW/VBU3FHdiZsRNn5ONG4ZXhwdPlMWPn8pHWwjzgU+qbeaS9jVTeDUd4bwMDmIUCBZb3YPpjPF0/c80UZTbUkLvPW/XQgfO1p1TFGLzChyj0pkFx8u2TsoilPRVEUDr0a8/pfCXYzH7T3M9ILigmf31uHcfxSzmbpYTHbuXcVgSky0N3kdUB6rIVJw7+084vqO74m4kyt4htHIauapEYOrRNvNRvnGXFOpXVz8KFEeJJsNrFVoZtsDrmN8IgR428E8OynZ7V4ApPfH2A9XeC0cussvqs4MrQBo6bAAKYe+IlEKdybVSlg=
sessionCreation 2019-08-17T15:32:25.7667988+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1220
basePriceNoTax 1220
availableRooms 2
priceAfterDiscount 1220
priceAfterDiscountNoTax 1220
priceAfterInternetDiscount 1220
priceAfterInternetDiscountNoTax 1220
priceAfterAddOnDiscount 1220
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1220
priceAfterClubMemberDiscount 1220
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1220
dayFinalPrice 1220
dayFinalPriceNoTax 1220
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1220
basePriceNoTax 1220
availableRooms 2
priceAfterDiscount 1220
priceAfterDiscountNoTax 1220
priceAfterInternetDiscount 1220
priceAfterInternetDiscountNoTax 1220
priceAfterAddOnDiscount 1220
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1220
priceAfterClubMemberDiscount 1220
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1220
dayFinalPrice 1220
dayFinalPriceNoTax 1220
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1420
basePriceNoTax 1420
availableRooms 2
priceAfterDiscount 1420
priceAfterDiscountNoTax 1420
priceAfterInternetDiscount 1420
priceAfterInternetDiscountNoTax 1420
priceAfterAddOnDiscount 1420
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1420
priceAfterClubMemberDiscount 1420
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1420
dayFinalPrice 1420
dayFinalPriceNoTax 1420
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
3
array
dayDate 2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1420
basePriceNoTax 1420
availableRooms 2
priceAfterDiscount 1420
priceAfterDiscountNoTax 1420
priceAfterInternetDiscount 1420
priceAfterInternetDiscountNoTax 1420
priceAfterAddOnDiscount 1420
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1420
priceAfterClubMemberDiscount 1420
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1420
dayFinalPrice 1420
dayFinalPriceNoTax 1420
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
4
array
creation 2019-08-17T08:04:40.1545330+03:00
roomCategory 181CLSPVPo
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 5280
totalPriceNoTax 5280
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID euHFywWEV4CXz6FM7Dg/cDIzxvq64NEV8Q0R9ZI4CLJiv36fpLAhfiPVtnS4X/pyoNvdsOfItD0yUCjXIV0qS2mZlDobcL/ONTQIGw7wR2YmGUFd4kb7oRnsq87BBgTFoUEusGGnOzUPa4aL6iPSU2SrWp7e4GQBLDrLgLs4u+r8COXIGagJRYvqxGal6h1ktd47FJhYbukGz5QHX2TWY5H3QwuTUJGjAWUepyj7M543GL9z1nTzvtiaSFeBvy5Ys5CABCquN2oSXcGhCBBpc6l+juvdwRA56PeBAfiuTAX6anZKbwsBZEAJ4Ud1R5GDWb2MV70f0Vd6GYHpBtWK+TIVY4HuZm8IEMDVMLa1y0E0UXVAIOGSFZ6nq51NTfW9uqkLkb2Fdl4SZ7W+6Pn3XasLwQPh8n5pOTLR7OgUhxY9WkbGnEJnjn6EgkLaK6Fj42JKW1f62iQjqk9GjkBIg8ATQws2JJtiqLbRYgViwndidLRM/gj4OF0oB1o6zTSWPwCyaM9TPRm/5xBTeWvHhw/nsT2TpDg8mrX8oXdWzCviI/jquG8gR2zPB+Att0G8R0uue2mx1ldpjJ9JQdjCOt2WQpL+MU1Q2+NTS6uPX9hc+6YJjDF/hREwN1JMZqoqAfsxOxFqqoZiy3TiRcwtfNIn+d3zt8UVb45Y7bXHyZuyoZaPv8gFk1jGWbeIv7hyVbEdlRIeFcV0OUm1tzaz2IZg95kJ02lSZhcKw7WpwcmMNDWBz6BuAv023xzLxajC/ThQPR8AFZQFdIGgRSZPhyPNQo29AOqGaziJSXai8Ja7c9K5BDF+c7RYDC+qM8o5dhEPOanAWuNF8GPzp9tHpKDE8aANdSMn1KiLNYu7wiU=
sessionCreation 2019-08-17T15:32:25.7667988+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1220
basePriceNoTax 1220
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1220
priceAfterDiscountNoTax 1220
priceAfterInternetDiscount 1220
priceAfterInternetDiscountNoTax 1220
priceAfterAddOnDiscount 1220
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1220
priceAfterClubMemberDiscount 1220
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1220
dayFinalPrice 1220
dayFinalPriceNoTax 1220
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1220
basePriceNoTax 1220
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1220
priceAfterDiscountNoTax 1220
priceAfterInternetDiscount 1220
priceAfterInternetDiscountNoTax 1220
priceAfterAddOnDiscount 1220
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1220
priceAfterClubMemberDiscount 1220
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1220
dayFinalPrice 1220
dayFinalPriceNoTax 1220
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1420
basePriceNoTax 1420
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1420
priceAfterDiscountNoTax 1420
priceAfterInternetDiscount 1420
priceAfterInternetDiscountNoTax 1420
priceAfterAddOnDiscount 1420
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1420
priceAfterClubMemberDiscount 1420
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1420
dayFinalPrice 1420
dayFinalPriceNoTax 1420
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
3
array
dayDate 2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1420
basePriceNoTax 1420
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1420
priceAfterDiscountNoTax 1420
priceAfterInternetDiscount 1420
priceAfterInternetDiscountNoTax 1420
priceAfterAddOnDiscount 1420
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1420
priceAfterClubMemberDiscount 1420
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1420
dayFinalPrice 1420
dayFinalPriceNoTax 1420
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
5
array
creation 2019-08-17T08:04:40.1585118+03:00
roomCategory 191CLSPVPV
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 5400
totalPriceNoTax 5400
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID euHFywWEV4CXz6FM7Dg/cBgEytUPxfTQSM5SJiBlEQ/2ESqUHaYpHniZaZuwDYQ1VSIw3csG+EptGwcGwrbrVLForZ1VBkIIgSe7A9zwrIudngGiJHAbZzTdPt68uxrUuE3IUCgssgaB/3ZjiF7tXYMdxmJVNAmI87YwYtzJAI94obouS2gjVVGJEgBBYsmhMGGSBoggXWvikjN6tInoAf8zWv2uXpKzX2jK3VBqwDb7s+HQc63h0vSgqFWAdT9dBAasrdnOtkKiVmkipYDYEw7k6+zzX7CAzh29D6rrR1iVt7QaYh96pJBnzwa27crqdjUxa4ExtHV64XWr89ixVUPGZpHFWnSUzVqfF0lFkkXJD2ihL7oAApKGCcMpWJPOkFHKr6Nsjd/L3VIQnI11yUM/ArNrd8yihGaCuLsEg9nVJx6UA1e3OcCQhObPT5bpDLqNRfn3ItPmTWxxL81IR8Yv1Qt96y5iKYiaP4GrhStpgWbFCuoUIlVDIFpNnAcOBMGPtIvXS1QPsrnvafF8esIbg3gRoLSivh5gTpLU5f9QSdLkN0Ce/gCGKFEd3iHFjAg+KPfJbwD54i9YjorRJs90oqcTX9BTr3kgrA1rmrurNnOZn+4D7o8Ojb9EBPLPk5Pe+gWOSKyvX1uKS6U4SJZ/2XVGWFBlhNfsd4NaWBk9fOb3HHhDrRehfAeR8YLuVNnqjEn4RTZjjf+tu1PTTK8BHhZRqYxIvSnT1B8D21oYNFifi7aGsrgaaVgr/Rk34nEdoZPMGB0xnN3gsCmuhvO2gsgexiLCv+HYw+D5cit3uAUO2nO4YguQMJaRZgzBmtNC3ySvsKXG+9fyiMYsyqgPLt3R0lIAIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2019-08-17T15:32:25.7667988+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1250
basePriceNoTax 1250
availableRooms 4
priceAfterDiscount 1250
priceAfterDiscountNoTax 1250
priceAfterInternetDiscount 1250
priceAfterInternetDiscountNoTax 1250
priceAfterAddOnDiscount 1250
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1250
priceAfterClubMemberDiscount 1250
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1250
dayFinalPrice 1250
dayFinalPriceNoTax 1250
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1250
basePriceNoTax 1250
availableRooms 4
priceAfterDiscount 1250
priceAfterDiscountNoTax 1250
priceAfterInternetDiscount 1250
priceAfterInternetDiscountNoTax 1250
priceAfterAddOnDiscount 1250
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1250
priceAfterClubMemberDiscount 1250
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1250
dayFinalPrice 1250
dayFinalPriceNoTax 1250
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1450
basePriceNoTax 1450
availableRooms 4
priceAfterDiscount 1450
priceAfterDiscountNoTax 1450
priceAfterInternetDiscount 1450
priceAfterInternetDiscountNoTax 1450
priceAfterAddOnDiscount 1450
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1450
priceAfterClubMemberDiscount 1450
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1450
dayFinalPrice 1450
dayFinalPriceNoTax 1450
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
3
array
dayDate 2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1450
basePriceNoTax 1450
availableRooms 4
priceAfterDiscount 1450
priceAfterDiscountNoTax 1450
priceAfterInternetDiscount 1450
priceAfterInternetDiscountNoTax 1450
priceAfterAddOnDiscount 1450
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1450
priceAfterClubMemberDiscount 1450
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1450
dayFinalPrice 1450
dayFinalPriceNoTax 1450
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
6
array
creation 2019-08-17T08:04:40.1625112+03:00
roomCategory 31StandST
priceCode מחירון
planCode ALLINC
totalPrice 4800
totalPriceNoTax 4800
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID yH/v4eFRR66Xz6FM7Dg/cLMyEhbBNaAW4nKnjWPZjuheaTl8kos3Nuh1YdZGAqYbW+5EIjl2VQoe4he7p8bpJxgpoDiIO903txjJRkFFKDLorRpLK6QB9D5MoM4jc4Imks/gRrZXRh7vYIYqBS1ZBGqxzviYU1C2zDSwmeaYlI7xipuPeq8KPsvR5aTRmbCleQHxl9ihfmc0FdoCidReB/roKYhE0vpklAnDYf1LxDBPivIvTSZMJxW/PHs8AoTmlm7zEj9swiMZJ/FqPrIWO04ua9MdLuH4/hSLlg0eVJD3pJ2NHHgrcb5xdEfIt0AsxAcvhS+B3kVLPLAA+6X2xQXsi0IhMqlYBlxH3xk70/90DiPGjT/tg5GhbozTUVXwZu+1XNRtq9s6cLNEveYRghk+p6Y3ehhoeyZsGUCiJaIG9YKfXDJ02kqkx4IzLcK1VRfaGQgQLV9yAcDx7nSXUyz/j6dqciI5vqm+50ds6FeKyJYqsVYwgHo/FPWfnWaE30hfTqwQIofbfr9nLiq7Rs9446QDYe/c86XMm34AvUEPozZI+oVZQHAic0NWFlvV05mMh1CQ7Nst7DuY9W5ywSjXW8SsuDJqu245FllfxJn3CglOR29azv7+i/8MuF+yJM6xGqQbWVAhgymjeDAD9GbesEYJIPRZhZ+PMU2NxZmiXFWcQbwj/5yYQBSXlvAAyhQXGh3/KQezzucC7HE80bNkWQKQodtDr8vccX0ga4PrqWJBG0xz8gStVwkV1JGz1fjE8AE6g4GPbR1lrBMYsiPxnUNiKHCa6Q1LQ9B0yq6U41hI+1BM9AMlx/VYuxmaAxgde5ZLscbp5IXFuaOco+7hGyoSRmoWIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2019-08-17T15:32:25.7667988+03:00
mustProvidePayment TRUE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1100
basePriceNoTax 1100
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1100
priceAfterDiscountNoTax 1100
priceAfterInternetDiscount 1100
priceAfterInternetDiscountNoTax 1100
priceAfterAddOnDiscount 1100
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1100
priceAfterClubMemberDiscount 1100
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1100
dayFinalPrice 1100
dayFinalPriceNoTax 1100
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1100
basePriceNoTax 1100
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1100
priceAfterDiscountNoTax 1100
priceAfterInternetDiscount 1100
priceAfterInternetDiscountNoTax 1100
priceAfterAddOnDiscount 1100
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1100
priceAfterClubMemberDiscount 1100
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1100
dayFinalPrice 1100
dayFinalPriceNoTax 1100
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
2
array
dayDate 2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1300
basePriceNoTax 1300
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1300
priceAfterDiscountNoTax 1300
priceAfterInternetDiscount 1300
priceAfterInternetDiscountNoTax 1300
priceAfterAddOnDiscount 1300
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1300
priceAfterClubMemberDiscount 1300
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1300
dayFinalPrice 1300
dayFinalPriceNoTax 1300
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
3
array
dayDate 2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1300
basePriceNoTax 1300
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1300
priceAfterDiscountNoTax 1300
priceAfterInternetDiscount 1300
priceAfterInternetDiscountNoTax 1300
priceAfterAddOnDiscount 1300
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1300
priceAfterClubMemberDiscount 1300
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1300
dayFinalPrice 1300
dayFinalPriceNoTax 1300
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
requestDescriptor 1
isClubMemberResult FALSE
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
discountPercent 0
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
pctList
array
0
array
hotelID 10463
languageID 2
priceCode מחירון
name מחירון
description תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ- 7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ- 3 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים/מוסלמים - החל מ-21 יום ועד 14 ימי עסקים טרם האירוח יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 שח הנמוך מבניהם פחות מ-14 ימי עסקים ועד 7 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך העסקה. פחות מ-7 ימי עסקים טרם ההגעה יחוייב המזמין ב-50% אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים 100% קבלת חדרים-בימי חול החל מהשעה 15:00-בימי שבת/חג קבלת חדרים שעה לאחר צאת השבת
picture1Url NULL
picture2Url NULL
isCachedData FALSE
apiStart 2019-08-17T15:32:25.6853726+03:00
apiEnd 2019-08-17T15:32:25.7413705+03:00
{"error":false,"warning":false,"message":null,"remoteServiceUrl":null,"data":{"packageToBookPerPax":{"packageToBookList":[{"requestDescriptor":85788539,"packagesList":[{"creation":"2019-08-17T08:04:40.2345107+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"GYEqyPBASmOXz6FM7Dg\/cFLRbH3AS7Hz2nAICAp6nDS5xIh8gupt6evWRLfGRJ66FFsHrs3v+FGQb3\/Bu1Ls7YOEcbo0zefsR9dCWN5Eky5TUthyTmxcuLgxmHeegAN9S4yDR50fYxP7JoiOZMGqLfHvMvOFKLlImD6bhwcu6KiPeZI7unDJEAUs\/J52ji5mxA470xgMmM8n1i0AsX5SVNlchmGCeB6UQ1gGrAA5QlsgrwhCxm81QHE0F6ssfQXFiTiOF4y1yTZF9u\/jyIP9TxBhalgDICrzxVVOBP9IXpO1WdbaybUPK3DLqergCHntPVTQ+imPpQYPSLLW9zfwwSJ5eXtigDWk6vfCucJr8yaJ3QXXJ8K6XCmtnNx+GckyT8qPO+lQaWzEC3IKV7MDHzJQJ0cW60FgLYgiYt5AFrgAehu5WVV4DDHxEZHCDybQcsOXTn8j66dyZDMAK+dizOtqJLiAGK1Ip\/yE\/jiMxHxNZMEDcLYxqW5v94VUeI4x2DZ2VzwcgID0u2dwei\/UUsHnbkJLz5VyEYzs474WmF5iNRFDEMpIEw0b3u1R0O9aEQIFFcQuEyg4I+TZsYhgROVGBzvzTLww9viWmehyCzkoZk4riLqh2a\/iQw2AnbJL9c0NIkaLt\/8jUR7aNxyUlLiw44+eiw\/eN0\/rAzs1rww7xPiCVaJfagNc9RApQMgM1RXJf5iumM1E8rNTVLu69mF74kLbLzWKrKkaWeIDLlHlbxm17+jRElC32ZgbjNJej\/5kCvxHnTpuceW9015YAMf1GBO\/KMVwHraWvtMZyXiYcAloYvxt5iUBGV36CHOpiQ5OURddAvMP58EHkkx96BpNiCbOjhhmI41vX8nVIvdbCiD8FB7CZyJRCncm1UpY","sessionCreation":"2019-08-17T15:32:25.7667988+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":1200,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":true,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":768874,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1200,"basePriceNoTax":1200,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1200,"priceAfterDiscountNoTax":1200,"priceAfterAgentDiscount":1200,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1200,"priceAfterClubMemberDiscount":1200,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1200,"dayFinalPrice":1200,"dayFinalPriceNoTax":1200,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1200,"basePriceNoTax":1200,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1200,"priceAfterDiscountNoTax":1200,"priceAfterAgentDiscount":1200,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1200,"priceAfterClubMemberDiscount":1200,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1200,"dayFinalPrice":1200,"dayFinalPriceNoTax":1200,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1200,"basePriceNoTax":1200,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1200,"priceAfterDiscountNoTax":1200,"priceAfterAgentDiscount":1200,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1200,"priceAfterClubMemberDiscount":1200,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1200,"dayFinalPrice":1200,"dayFinalPriceNoTax":1200,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1200,"basePriceNoTax":1200,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1200,"priceAfterDiscountNoTax":1200,"priceAfterAgentDiscount":1200,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1200,"priceAfterClubMemberDiscount":1200,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1200,"dayFinalPrice":1200,"dayFinalPriceNoTax":1200,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8953,"parentID":0,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05e8\u05d0\u05e9 \u05d4\u05e9\u05e0\u05d4","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05e8\u05d0\u05e9 \u05d4\u05e9\u05e0\u05d4","shortDescription":null,"startDate":"2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-10-01T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":4800,"basePriceNoTax":4800,"totalPrice":4800,"totalPriceNoTax":4800,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"31StandST","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-08-17T08:04:40.3705094+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"8nnT+hlKffGXz6FM7Dg\/cIKGA3W\/Mb8CL\/NgOi1JJXrqJOvvb41XmLYZBEXuvcfRwNKQ33SXs5eAYRspukHxqP\/RQZtEKaDrjFfawtLMKoGA1RwXyVo\/oLRRpH5vEbnF5y\/KRVzuesRbyfr\/RG3JBsIE34ANuB9O5\/xWZMpP273kh4ZKlysd3zDUseMYAL8In8d3TJt79FORB\/418qNdPOmjJ4QWWIelD2lyy+h77EUXPI3kTA4GjtzBIvaQqiHtykSjwmy2uvwsJi7kZhipt3DAU+8yrotwRbj6tbG3jgpeEIuEFquXbYXwnu4qP4nLWxZyoBhNHfShei0UOvG9P28nN9bS9ErhBW0hlg2pLF3adLAhwXCL2MlgV0vmWnaxu8CVMOcsD88brYlAI3HMZPbkCT3IUEGKU2qA0xcjPakrp9KpxM9m1lQzt8OSrPRgMwlILBUeYSi9\/y6G6Ldfz\/5UwpDHTCukPzycdrosyfXbiRssVwO3UAgqf5b\/9dEFhF+8E54d4CvSvd78s+zQc78i+ApwDZV3kPoDgQ+zmSLimhQdMHvWhS2ZgSy\/EfhOmYpwleoG7Sh0RwizJziA7C8Sif4+iweqwDFi3BaApjriNhuOAUEylG9l9AlklWmp+i3XTYxiY4+xb7CyRID3GM\/bslDy7Ea+FQT5Hft2FH3Vsb3036IaukD4ihcactG4XgPtuX8NrBJbzY5+mzTp\/SQiskVBfkNropjFXbmo8lAmRdI5OrIyozl+0Y13NrJk2oXiRja8n3gOOn1xgxMIvuG3+48fN08v9dbmK7yDFkl+5nJ70G2fA\/MfnLIbh2gC7Vh5X43PoOMiX6uQWSNtUBIucoGLgeVj8c4Xr\/LSGc39yhauSMgGV9SoizWLu8Il","sessionCreation":"2019-08-17T15:32:25.7667988+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":2000,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":true,"cancelDays":14,"availableRooms":1,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":768874,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2000,"basePriceNoTax":2000,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":2000,"priceAfterDiscountNoTax":2000,"priceAfterAgentDiscount":2000,"priceAfterAgentDiscountNoTax":2000,"priceAfterClubMemberDiscount":2000,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2000,"dayFinalPrice":2000,"dayFinalPriceNoTax":2000,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2000,"basePriceNoTax":2000,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":2000,"priceAfterDiscountNoTax":2000,"priceAfterAgentDiscount":2000,"priceAfterAgentDiscountNoTax":2000,"priceAfterClubMemberDiscount":2000,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2000,"dayFinalPrice":2000,"dayFinalPriceNoTax":2000,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2000,"basePriceNoTax":2000,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":2000,"priceAfterDiscountNoTax":2000,"priceAfterAgentDiscount":2000,"priceAfterAgentDiscountNoTax":2000,"priceAfterClubMemberDiscount":2000,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2000,"dayFinalPrice":2000,"dayFinalPriceNoTax":2000,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2000,"basePriceNoTax":2000,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":2000,"priceAfterDiscountNoTax":2000,"priceAfterAgentDiscount":2000,"priceAfterAgentDiscountNoTax":2000,"priceAfterClubMemberDiscount":2000,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2000,"dayFinalPrice":2000,"dayFinalPriceNoTax":2000,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8954,"parentID":8953,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05e8\u05d0\u05e9 \u05d4\u05e9\u05e0\u05d4","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05e8\u05d0\u05e9 \u05d4\u05e9\u05e0\u05d4","shortDescription":null,"startDate":"2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-10-01T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":8000,"basePriceNoTax":8000,"totalPrice":8000,"totalPriceNoTax":8000,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"211ROYALRO","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-08-17T08:04:40.3705094+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"8nnT+hlKffGXz6FM7Dg\/cFLRbH3AS7Hz2nAICAp6nDSv+1ULsi+Li0JaeC1lQ3Ad84HBbIhj8zpeOsAykaG8dIOEcbo0zefsR9dCWN5Eky5TUthyTmxcuCq4fMfTiT1zGP+dRJNyI2tvZoCeYith9DH1EyKWD4LI5aqmGap8PA\/Gn5lQfcv5sYaau3YFjoZTfycwDihK9Xu54quCfaT\/KWCDrtWZQZgfxsFG12iz\/CDhvIdzDLJXKsL\/1azyU8BO3az4AxpIXvsgrEOE+bR6dCXKQpz5ORm3s38ngKmCju4rCoyOY3G80qh9ztt27gHkPzxMZFNmt8CdD2oiq7QX44jmyJLL0L7QOYlgkzFRyL47yyslYbFH56eLkj9o544FcLaVsfM1sVaAJ0ub7nvfkSW1tPuMazmTnpKTA+v7c41ipcby+A2aTcdb+b\/vuDy4bWaBnCfrISJ\/i0UnL4paKDCEeVgpwPlgPcI+TGr\/wX9yS5DPID0LDx5FEXyLsUEKBVtwu3qxxqdsLr63wSqPAa6FszUid2IW9lKdfVnQic+j3DPxV7l5sit35KXvOgr3NC5d+bfM40UJtt6Jr4A+AxQXQQ1D2dzuzzwgRUPdjMxf7JBywQiNjP\/g\/dcvb6o+WhlFhUcFq\/zi7xh4uIrLbvuRlJNj013Idm5\/0zR84HryGUj3kYqeshVoxK0wElH+DDqNKJ5+sOi2RHs1ir9ACOso5oGNBPGOzB2f2\/aGFUTxlfynaSwXLIlpaSdMO7jkwz67bgTkDU3Z49iAOoGo50w2ooAfim\/z6e8Nl74FMVtmPrihRVx9ztiqbazRIfJckUsFJPtva3\/LsJ6UbMMyKUEBCs9zY7HqXPkJkEocPZgtBQI7QFeTLdSoizWLu8Il","sessionCreation":"2019-08-17T15:32:25.7667988+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":2400,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":true,"cancelDays":14,"availableRooms":1,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":768874,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2400,"basePriceNoTax":2400,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":2400,"priceAfterDiscountNoTax":2400,"priceAfterAgentDiscount":2400,"priceAfterAgentDiscountNoTax":2400,"priceAfterClubMemberDiscount":2400,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2400,"dayFinalPrice":2400,"dayFinalPriceNoTax":2400,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2400,"basePriceNoTax":2400,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":2400,"priceAfterDiscountNoTax":2400,"priceAfterAgentDiscount":2400,"priceAfterAgentDiscountNoTax":2400,"priceAfterClubMemberDiscount":2400,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2400,"dayFinalPrice":2400,"dayFinalPriceNoTax":2400,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2400,"basePriceNoTax":2400,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":2400,"priceAfterDiscountNoTax":2400,"priceAfterAgentDiscount":2400,"priceAfterAgentDiscountNoTax":2400,"priceAfterClubMemberDiscount":2400,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2400,"dayFinalPrice":2400,"dayFinalPriceNoTax":2400,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2400,"basePriceNoTax":2400,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":2400,"priceAfterDiscountNoTax":2400,"priceAfterAgentDiscount":2400,"priceAfterAgentDiscountNoTax":2400,"priceAfterClubMemberDiscount":2400,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":2400,"dayFinalPrice":2400,"dayFinalPriceNoTax":2400,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8955,"parentID":8953,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05e8\u05d0\u05e9 \u05d4\u05e9\u05e0\u05d4","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05e8\u05d0\u05e9 \u05d4\u05e9\u05e0\u05d4","shortDescription":null,"startDate":"2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-10-01T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":9600,"basePriceNoTax":9600,"totalPrice":9600,"totalPriceNoTax":9600,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"231ROOFTRO","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-08-17T08:04:40.3705094+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"GYEqyPBASmOXz6FM7Dg\/cPDEO4JTF5DDguxbu0veCjCCFgUc0W0cKFAm1Qmj1jMvCRqAvGEuLVCDBNeVprQBWeMeSr2U8tv2+7olKBnOhRxFA\/ZsH7CsWZu+Ofs0ID3w9E2cx7JmA+W83gyRgwyx0ijHNf0khvH04fofJL7aTu7Y3jbjf2fct1533TjBQwM+93KUrhInKxqlLAQpbxfFfP+6fy3GEBEy7BETJTJEUa8a+2J9gayp0Cdfk82aZYKbXJwoX1PuzBHzxKvxzX2uXGVl1qwm+rAbP2X6yL4GaifVlW7JLMXourZhOLwbETDzrPaLdKqZsmFUlylry8SslnOBpfwJcmJVPVZ9sJX4IL8x1Wy1hjl+G1JTWni+VrD6P1XqIFP5mlS1537R5e6IfbW1c4WCkyevzrG1YtgskDjEtwGLTp\/wUb1EJqOWMDS53fZCVU592AgkqF3rCjXIIp5s9K9GvxWLA41kIBG+3WE3L\/5HHlhJECgBHAE0f632q3HO7leZ28SQq2KJNSXFIpmaK1pEhy17FoyTwzIxAz2ngo65EILxI4MEQEEzeOnSJQIhwwex1CMrNv8BhyxlzF2MOpzk\/ptCK09SaPClPe\/ry7PwsDCRKiFmRoRqjIP6aTp+wFTA4yS1XMs\/u\/8EuuHH0cB06EmKIuLVy\/TPKBf6MnR\/bHyToiBnImLvT1nz5X83fWEWAFBR\/L6ku1KfsUV0jnJyF0fLdqAXoke6MZ4gbUUJKtyWGb0242RbD7skqVbeV8xmbibGhsv7pKqOb95+vxhLtleChHy3PCe7UQY8Cc6ENvm1HWKgraDlm6yyZL6lwdBZep2mgRdrFVluKOtB8kJyLXzPCInzbwMHgEGbgswnI2nKI9SoizWLu8Il","sessionCreation":"2019-08-17T15:32:25.7708029+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":1280,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":true,"cancelDays":14,"availableRooms":1,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":768874,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1280,"basePriceNoTax":1280,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1280,"priceAfterDiscountNoTax":1280,"priceAfterAgentDiscount":1280,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1280,"priceAfterClubMemberDiscount":1280,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1280,"dayFinalPrice":1280,"dayFinalPriceNoTax":1280,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1280,"basePriceNoTax":1280,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1280,"priceAfterDiscountNoTax":1280,"priceAfterAgentDiscount":1280,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1280,"priceAfterClubMemberDiscount":1280,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1280,"dayFinalPrice":1280,"dayFinalPriceNoTax":1280,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1280,"basePriceNoTax":1280,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1280,"priceAfterDiscountNoTax":1280,"priceAfterAgentDiscount":1280,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1280,"priceAfterClubMemberDiscount":1280,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1280,"dayFinalPrice":1280,"dayFinalPriceNoTax":1280,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1280,"basePriceNoTax":1280,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1280,"priceAfterDiscountNoTax":1280,"priceAfterAgentDiscount":1280,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1280,"priceAfterClubMemberDiscount":1280,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1280,"dayFinalPrice":1280,"dayFinalPriceNoTax":1280,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8956,"parentID":8953,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05e8\u05d0\u05e9 \u05d4\u05e9\u05e0\u05d4","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05e8\u05d0\u05e9 \u05d4\u05e9\u05e0\u05d4","shortDescription":null,"startDate":"2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-10-01T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":5120,"basePriceNoTax":5120,"totalPrice":5120,"totalPriceNoTax":5120,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"81STDPVST","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-08-17T08:04:40.3745095+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"GYEqyPBASmOXz6FM7Dg\/cGVq6Aqbvk6t+dmpCfH27+mO2xjVU6z6PMEThOjDYy2SF8aow9pREWE9HPDS20+0tGezSMdwhuoJHDx5YQSi44PB7SjD24bM1NmpkhDXlPQZ5eUoAzrsUqaDPWzhnutKrHlqJR54J\/DF9rKKCKwN+HscW6IGMVcOx34yJe3NpesHl3lRe9S20S71IdHPP9aqh9LgkZUmh2DqGrwbZ71l2tp4SQbccztoZcikHz2SKjvyW4sWAmqJs4NJUmXDhLn2WSmxjcF3YWHg0QBpYy5bGLT2nbTbgM0cRmZVGLRldMmxNRLCF7io8gj+CYNRuE6Z6wNVVRfFpgVMsL4jIMODbkG0T2ciHNmhneEm+qwQ9WhC1\/A5+nVQiYqeky4CAc5asBFhxYqAhNbiHHhy2IO7Tu4S6807Q8rDEmpVnd+NpMjfezcR7tg8RMzPhA4QK912ief\/XlIylbQbCyp+S\/17uJB2dMOou9zHvdBMhm1o1sJccUwzibulBa+yMAYxUtoOUSZ00mUMA7MTwLyhCJdv+i2viZDqedBF4XC1acQHzRuAz9hR\/iazx6YA9LprtOVCuKa3MzlcgPA2ZOoRzHcB6w6GVzN1zcRU2Xr+OfRO9X+XSGm+EqRv640Enw5gfPeMBY\/Rzztx2Q6FbwsgUTPBRm8hHCXc+6EzfQ4rpmeD7JErq8uAP43MGei3+mgCz1d1g81oPps\/JvnmCYcnAonTXnGEn\/21Pmq4rSigY\/Z5H8EJnYBg1RDW0FKKLOUY7auXzAiUxlISXhIakzF3vogPqCYQYgt7E1mb1wGsICKffl+V3l25DeTh8E5Yzna9kT3xkz2m4AGSFatnRGzWTMO0R+9NiVTV9NwAH9SoizWLu8Il","sessionCreation":"2019-08-17T15:32:25.7708029+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":1250,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":true,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":768874,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1250,"basePriceNoTax":1250,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1250,"priceAfterDiscountNoTax":1250,"priceAfterAgentDiscount":1250,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1250,"priceAfterClubMemberDiscount":1250,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1250,"dayFinalPrice":1250,"dayFinalPriceNoTax":1250,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1250,"basePriceNoTax":1250,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1250,"priceAfterDiscountNoTax":1250,"priceAfterAgentDiscount":1250,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1250,"priceAfterClubMemberDiscount":1250,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1250,"dayFinalPrice":1250,"dayFinalPriceNoTax":1250,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1250,"basePriceNoTax":1250,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1250,"priceAfterDiscountNoTax":1250,"priceAfterAgentDiscount":1250,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1250,"priceAfterClubMemberDiscount":1250,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1250,"dayFinalPrice":1250,"dayFinalPriceNoTax":1250,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1250,"basePriceNoTax":1250,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1250,"priceAfterDiscountNoTax":1250,"priceAfterAgentDiscount":1250,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1250,"priceAfterClubMemberDiscount":1250,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1250,"dayFinalPrice":1250,"dayFinalPriceNoTax":1250,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8957,"parentID":8953,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05e8\u05d0\u05e9 \u05d4\u05e9\u05e0\u05d4","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05e8\u05d0\u05e9 \u05d4\u05e9\u05e0\u05d4","shortDescription":null,"startDate":"2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-10-01T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":5000,"basePriceNoTax":5000,"totalPrice":5000,"totalPriceNoTax":5000,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"71STD PST","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-08-17T08:04:40.3745095+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"8nnT+hlKffGXz6FM7Dg\/cGVq6Aqbvk6tuO2NbDQqqikpK9Z\/ciQLwR5iyszhZFbi7SrQJlz5QjBh\/iDhaPsBYCkD\/j5Od1tGn+iGEpeKvyuQ4pcvD1cGbYmPRha36FWRg8US1SAiGp0zQOoI037tIgq+QOimRG1PcyVc3GR3BSXhEPDeI3SzfFv1osrvCv5QlxZMip2YKK0n5etXHKoZ5TsXj6Gbsd8rYpiQAtUJu1gxpxARzyxeiVVr8XQJoaOXI55ElX2GnHXJgEC1rNzHooPSt2T37yhyOnyCHlhMQH55aSYtvrM2BhC5wo1d7bsDnanj\/xliLiPRgooNlFBAUSikz4MYVksd3TeXDctZHmqTLzSfNHOD5O6vPODrwqQZPuVSCF\/FbeEZa\/kvi3MKgkSieOcys1i3IPW\/fa\/8UizcfOwkmHAeOY1jTovDZJ3uFedkVbEY5mvrozXLnXlBvEi0rtzVL0myK73QB0La67+0UthOZOAXZ1IO7\/2Lp+kQdqdSxKcOIrWiHSlE2WndeFATDT\/lNNxiDtJLLQTJ+\/IjwVE9At4gwm9gHVpfzrvvV3\/ZnOQlgCaE+4QYBtsFumzTybTMp5yIk3X\/mUjaxG6oLU\/KowocKM+lBDcuN\/dU9Xp0sKT1IJJ6zdHQjF0IxNe4lL+uP14yhluxuKwQK9CEPsaz9JCrdnUbJsA4QOjIMbOESVRmg0RjgrtxK8a18xn14ztBPKfohasFdIu3bz+610\/o0TZG\/fuj0vHIKwS5IkqJ+Svge4ZuE3fkPfrM+hGHgk5qEqoVsE2+2RFizvJCGwSAaltrdVNa0Csypop\/EnjX4gNyxn\/f+rSzkHciAvLReccry2FgM6hJYsnBfvEFrtOO3CR8TiJRCncm1UpY","sessionCreation":"2019-08-17T15:32:25.7708029+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":1300,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":768874,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1300,"basePriceNoTax":1300,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1300,"priceAfterDiscountNoTax":1300,"priceAfterAgentDiscount":1300,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1300,"priceAfterClubMemberDiscount":1300,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1300,"dayFinalPrice":1300,"dayFinalPriceNoTax":1300,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1300,"basePriceNoTax":1300,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1300,"priceAfterDiscountNoTax":1300,"priceAfterAgentDiscount":1300,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1300,"priceAfterClubMemberDiscount":1300,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1300,"dayFinalPrice":1300,"dayFinalPriceNoTax":1300,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1300,"basePriceNoTax":1300,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1300,"priceAfterDiscountNoTax":1300,"priceAfterAgentDiscount":1300,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1300,"priceAfterClubMemberDiscount":1300,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1300,"dayFinalPrice":1300,"dayFinalPriceNoTax":1300,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1300,"basePriceNoTax":1300,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1300,"priceAfterDiscountNoTax":1300,"priceAfterAgentDiscount":1300,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1300,"priceAfterClubMemberDiscount":1300,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1300,"dayFinalPrice":1300,"dayFinalPriceNoTax":1300,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8958,"parentID":8953,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05e8\u05d0\u05e9 \u05d4\u05e9\u05e0\u05d4","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05e8\u05d0\u05e9 \u05d4\u05e9\u05e0\u05d4","shortDescription":null,"startDate":"2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-10-01T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":5200,"basePriceNoTax":5200,"totalPrice":5200,"totalPriceNoTax":5200,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"111ClassCl","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-08-17T08:04:40.3745095+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"8nnT+hlKffGXz6FM7Dg\/cIKGA3W\/Mb8CL\/NgOi1JJXoLVzrYFRNneNX9xHUi5s8W118pO5ZM3n2xabFRAu6+pa33kTa4IEBq6X1DPSE0+ToG2QQdAGuqZlndnbbI3vEBIMUjBj3lvP4CIOe9FByS5GSEREhUY5336Ai6fkiEFUKLgt3Qz5orUTxzfdQPVP2RmpUUFh3dmj7zTE2F2piDOV6iD0X1ts1cgjMcGxI1+\/clwY6ZAQuja5PdZUlyPMIIjfEIQh5+USXKRVA3NW+Ri\/A7330v8U2wKfvACgvvteyELJKbR2mRviQ2mfBJYS9YBScowX8iE4MlvCLGHK1a6QQajAYJJVnFudku\/8zN78B6mH6KB32T3Jh6li4WFCQQVXve7BHRlUzM7s12nnWeQDYgqUa3tr7teJmnhIgY0SIMVIG1NxoQdE\/JEElI2M3zh6IOv2pfVVu9Ozl1FhOHvn38EzhAFTM0tnOFawMR11tRMM4Flp8iARgXIJy3v\/uvyM0T7xBABA4ysrZt33YwZL5PGG9LXNLNpF9IWzq5ReLzYB55YeXIBvP3UdcLxocFD1MNSB6SlmhZ6wQWmL8Z0N8EeHNMZv+1Z2DStIypo3HdmYjPwOxkxJdrKJBI9v+wuyNZH\/YVMAoZrTq\/8Q8E0aRQCVwzOtR1GhaBA7eEcEXnrbfesvgeYfZkCUwAtlHpcoaw\/KnoxBsdxUc2j7\/r115OOC0Tsn7gikuwRfjDoYbmDKP1tzJdYS88JVHyvAUJQBi2Z6CSx8EymqvE7UEVbHX\/28xMSHCe8vyNX3l4EeOvGZ3C5xOb3c9hat4YjG4CNZgkg7ebULMov+mLgwxoogu0PwTfpKquiIsS7R9IKE0OBeryDMGM0yJRCncm1UpY","sessionCreation":"2019-08-17T15:32:25.7708029+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":1320,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":2,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":768874,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1320,"basePriceNoTax":1320,"availableRooms":2,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1320,"priceAfterDiscountNoTax":1320,"priceAfterAgentDiscount":1320,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1320,"priceAfterClubMemberDiscount":1320,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1320,"dayFinalPrice":1320,"dayFinalPriceNoTax":1320,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1320,"basePriceNoTax":1320,"availableRooms":2,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1320,"priceAfterDiscountNoTax":1320,"priceAfterAgentDiscount":1320,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1320,"priceAfterClubMemberDiscount":1320,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1320,"dayFinalPrice":1320,"dayFinalPriceNoTax":1320,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1320,"basePriceNoTax":1320,"availableRooms":2,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1320,"priceAfterDiscountNoTax":1320,"priceAfterAgentDiscount":1320,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1320,"priceAfterClubMemberDiscount":1320,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1320,"dayFinalPrice":1320,"dayFinalPriceNoTax":1320,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1320,"basePriceNoTax":1320,"availableRooms":2,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1320,"priceAfterDiscountNoTax":1320,"priceAfterAgentDiscount":1320,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1320,"priceAfterClubMemberDiscount":1320,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1320,"dayFinalPrice":1320,"dayFinalPriceNoTax":1320,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8959,"parentID":8953,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05e8\u05d0\u05e9 \u05d4\u05e9\u05e0\u05d4","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05e8\u05d0\u05e9 \u05d4\u05e9\u05e0\u05d4","shortDescription":null,"startDate":"2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-10-01T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":5280,"basePriceNoTax":5280,"totalPrice":5280,"totalPriceNoTax":5280,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"131CLSBCBa","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-08-17T08:04:40.3785096+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"8nnT+hlKffGXz6FM7Dg\/cF0Zm\/mXYgdm\/oY8QOdxxy4JXaGJd04qquursAVGCRjXflv9V+MrGeqFgiJ1VJLiq+kpUO+\/\/fbqNttbD4y\/9pLBFV33S1yzgbF\/FvvG3EQ9Qa3+jkxT3HcE6GUPpfuTKN1g7lEtSJsW9wMFQLcFEsD0mIT7+VP52SayaLUsJENFoAjAOBZXOwh7ptwX\/wAjJ9P902ZQ5UzXbIa0fjIKrFCG\/wYDvquLRE04qZEFJrpDToE63E\/RS2AS5hBsVAFHZIk8mCxvenw3sj6UhbByz\/t7TvRW6b3JlglaKN\/1Y9AEjJ3dIHEhWyRYaKSn1Qzvc9BboEQdMQrZ6vfCucJr8yaJ3QXXJ8K6XFu3qDYT\/NPx36dDzcTcA2mWV+kCHKL973pLsh8F7klG4lIaoO2ZpLkhcnfyJK24cy8e8n4U6ydZ2gTaaHpuvWOQqY47Zi0MaxLFCfsTccdW\/2fwftOx2UKwBs8RrPMyNandRkZB4K1pTW\/qkZe2eDXCjkhGq9P+94YGUlzw8FKi4+k1Wnjn07MTvybF7BPJt3M2WXsYx6YgKvgyvd1gFzHANHl5ONOBBfihzibEWQjjj1NeNgja\/3LwyE\/tvs+HsxMNpyeGU0I4f5lMZAeUXe\/ZUrYbKxsWBt\/TFeneqXp+uyQ8ze8ijRt7APL4lxzRKM4HsydM7GsAkmo1QXDXVJar2mcK5OM6cto7nOFl9otZacQ2NIFmD2Ct6o8ila\/8i\/vVTat8z3ELUupvjl7aSYnYU1COoBh9aU9baOemvpYZbJwejyGocYkyQdn\/4t66\/Qaqqv4ebLeZFz0+rCrTI4gVNNPjJgiXm4uY\/e0XqqeMRRFcFodmxH8HQTjPkWYCldSoizWLu8Il","sessionCreation":"2019-08-17T15:32:25.7708029+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":1320,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":768874,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1320,"basePriceNoTax":1320,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1320,"priceAfterDiscountNoTax":1320,"priceAfterAgentDiscount":1320,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1320,"priceAfterClubMemberDiscount":1320,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1320,"dayFinalPrice":1320,"dayFinalPriceNoTax":1320,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1320,"basePriceNoTax":1320,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1320,"priceAfterDiscountNoTax":1320,"priceAfterAgentDiscount":1320,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1320,"priceAfterClubMemberDiscount":1320,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1320,"dayFinalPrice":1320,"dayFinalPriceNoTax":1320,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1320,"basePriceNoTax":1320,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1320,"priceAfterDiscountNoTax":1320,"priceAfterAgentDiscount":1320,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1320,"priceAfterClubMemberDiscount":1320,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1320,"dayFinalPrice":1320,"dayFinalPriceNoTax":1320,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1320,"basePriceNoTax":1320,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1320,"priceAfterDiscountNoTax":1320,"priceAfterAgentDiscount":1320,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1320,"priceAfterClubMemberDiscount":1320,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1320,"dayFinalPrice":1320,"dayFinalPriceNoTax":1320,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8960,"parentID":8953,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05e8\u05d0\u05e9 \u05d4\u05e9\u05e0\u05d4","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05e8\u05d0\u05e9 \u05d4\u05e9\u05e0\u05d4","shortDescription":null,"startDate":"2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-10-01T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":5280,"basePriceNoTax":5280,"totalPrice":5280,"totalPriceNoTax":5280,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"181CLSPVPo","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-08-17T08:04:40.3785096+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"8nnT+hlKffGXz6FM7Dg\/cFLRbH3AS7HzSM5SJiBlEQ\/\/zQHqKuOopSgfksTPvzd+HH6pmUunuzRBAM2YrpKZiKCg9VdT5V4FfSwYwFAbxsi60\/lFpoxg9bBhPLCBIlrVSMG\/\/y4djxGcpE1dOZeV5MJOR5IAumw2+yJSGgVPJYC+3iCd9s5RkkQZRKe36Y+OHEb5S0OP66j0X4JWQwH8M6lqEcltro\/RQF+c30DP4iLcdwHu2qUuf0ip1TyfEvFwq5r2xxbM24geSG\/tYffBMsumavKJuQsg0\/70lwl3xw5Pzy\/qheodDZ6AS8XEJWxWgOlsEdPiAK75V6ag0pyShGSm0+8fyPpJrseecLl4MRjOIZeRkOf38AxLRG+TTWoukSQb\/1p9yFvVNZ3XR2FsgSibJkTRCGZxmEnSvRzlrnrzeS58jk1wDkZntawDD+gqN0HgDWAQUnf0hXSHC+TZqyDMLmW8zRYJYiw8d\/V5ytGtJr5NTThEPO0mjSO9R03jVBnI0rMmnro6EkrNX+ZuNrf62Q3j95P308JwwkF7kL22B4chlfqRCkJzR6rKjxi921hj+hwyonoTMytjExo+TOGX8FdIDUkRZJtFg3wXhxGoPLQpB2G2YLreUa6WP5Ncm6IlHey1Qcm+oRYVQe3d8V0D5gvxtKlwb9dByxN9EQvDg2IIve1xBLdWeIjV7nB5+Tfq1IrTVedvIJ5ywlWpaHjZmD0Jq3WETq26kccheGdpOPtnIXFAE2e9yg4K5juiBDSTDbK4gZaTcVOCGRAp5dVmDvEPhJaWa6EICHexFzbwfOGoo4Adrb9NMQuivOI5j+rMpKRdmO\/Q0cx2+vLTYAejKjIWlopRL61xHaYGgCKWC1XfFnH5JtSoizWLu8Il","sessionCreation":"2019-08-17T15:32:25.7708029+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":1350,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":4,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":768874,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1350,"basePriceNoTax":1350,"availableRooms":4,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1350,"priceAfterDiscountNoTax":1350,"priceAfterAgentDiscount":1350,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1350,"priceAfterClubMemberDiscount":1350,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1350,"dayFinalPrice":1350,"dayFinalPriceNoTax":1350,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1350,"basePriceNoTax":1350,"availableRooms":4,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1350,"priceAfterDiscountNoTax":1350,"priceAfterAgentDiscount":1350,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1350,"priceAfterClubMemberDiscount":1350,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1350,"dayFinalPrice":1350,"dayFinalPriceNoTax":1350,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1350,"basePriceNoTax":1350,"availableRooms":4,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1350,"priceAfterDiscountNoTax":1350,"priceAfterAgentDiscount":1350,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1350,"priceAfterClubMemberDiscount":1350,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1350,"dayFinalPrice":1350,"dayFinalPriceNoTax":1350,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1350,"basePriceNoTax":1350,"availableRooms":4,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1350,"priceAfterDiscountNoTax":1350,"priceAfterAgentDiscount":1350,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1350,"priceAfterClubMemberDiscount":1350,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1350,"dayFinalPrice":1350,"dayFinalPriceNoTax":1350,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8961,"parentID":8953,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05e8\u05d0\u05e9 \u05d4\u05e9\u05e0\u05d4","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05e8\u05d0\u05e9 \u05d4\u05e9\u05e0\u05d4","shortDescription":null,"startDate":"2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-10-01T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":5400,"basePriceNoTax":5400,"totalPrice":5400,"totalPriceNoTax":5400,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"191CLSPVPV","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false}]}]},"roomsAvailability":{"roomAvailabiltyList":[{"hotelID":10463,"fromDate":"2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00","toDate":"2019-10-01T00:00:00.0000000+03:00","adults":2,"children":0,"isLocal":true,"customerID":353,"priceCodeGroupID":388601,"cachedCustomerID":145,"infants":0,"clerkKey":null,"roomPriceList":[{"creation":"2019-08-17T08:04:40.1465091+03:00","roomCategory":"71STD PST","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":5000,"totalPriceNoTax":5000,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"yH\/v4eFRR66Xz6FM7Dg\/cBgEytUPxfTQ6V8LaFTTte6u34TACHVRQnCaR51lQWv6oxjhKuK0J9cI9P8sH8uZwe8kiKV5OMly++64KgmDFP3TUhsWfI\/yOOM94M4Bx8XHd+eEXyUGSoznVt4qk1Q+mQ8qLmIzolF8VSZegGbEdp2t076o910la8MAzM6cvJyogfbxW6Q9Q+0nO\/2o+saTA2KELZPZU9AlAmGVkkZr7BVHj7VWNX\/wpMsHlJVefIdzkWPYoXV8PfmTehueDvFvBNriFbjZr1rDnsyJPQ283zhKR3ETtLjwp0vqWarxCa3WJKvBd3ypEjh+SUAloI72pDGgmjQE5jfZJDQ4Ah3RA19McoCxtPmv\/z9BvDCWXfRrpGKNGTSbnmo80dVTozmjxQMjDxXeIz7\/9eNnOwtvL19mdKlNtCaVZEpsfQcOqrWrvgXb\/Os+azqUWQIA\/kC+YgbUgvj\/TwFB+gfKdziRTeJxUloAhVP9zFpcEX6LpvVAeThl96ORqMk5I8pHHeFpgsEFPff0Uwos99yG8sWw5PC70tr+HvxhmUzoAU1racpmq6tg707TeaAgPDKbX4uSE+2aET\/thd5uKvQx81ubzo4c4EQvhd2RvTpIoZ0lzS5hX6K3wu5xPYNqKycOsK+u7yQAqHlp15QLA7wnIHRgEA9tDiQWaXXYOhdqLZ6Fx8lRr3cpPMLw0jU+U4hRqD0X2LrAbNOfZW0+R3KDFi3kyzygqOCECG8AgZNfmdnBZID2DVRx7tMiImifjw8\/1PDk+HB9SI\/0Mp\/ZtSVFlHGRvYP8TkvW\/jQlM228mUtOvz6GSDJaO\/EMH4pT3hwzQOKaZACEkLuos\/FM1KiLNYu7wiU=","sessionCreation":"2019-08-17T15:32:25.7627927+03:00","mustProvidePayment":true,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1150,"basePriceNoTax":1150,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1150,"priceAfterDiscountNoTax":1150,"priceAfterInternetDiscount":1150,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1150,"priceAfterAddOnDiscount":1150,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1150,"priceAfterClubMemberDiscount":1150,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1150,"dayFinalPrice":1150,"dayFinalPriceNoTax":1150,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1150,"basePriceNoTax":1150,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1150,"priceAfterDiscountNoTax":1150,"priceAfterInternetDiscount":1150,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1150,"priceAfterAddOnDiscount":1150,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1150,"priceAfterClubMemberDiscount":1150,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1150,"dayFinalPrice":1150,"dayFinalPriceNoTax":1150,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1350,"basePriceNoTax":1350,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1350,"priceAfterDiscountNoTax":1350,"priceAfterInternetDiscount":1350,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1350,"priceAfterAddOnDiscount":1350,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1350,"priceAfterClubMemberDiscount":1350,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1350,"dayFinalPrice":1350,"dayFinalPriceNoTax":1350,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1350,"basePriceNoTax":1350,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1350,"priceAfterDiscountNoTax":1350,"priceAfterInternetDiscount":1350,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1350,"priceAfterAddOnDiscount":1350,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1350,"priceAfterClubMemberDiscount":1350,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1350,"dayFinalPrice":1350,"dayFinalPriceNoTax":1350,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-08-17T08:04:40.1465091+03:00","roomCategory":"81STDPVST","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":5120,"totalPriceNoTax":5120,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"yH\/v4eFRR66Xz6FM7Dg\/cDIzxvq64NEV8Q0R9ZI4CLKQszT\/4PNJ6jgZcmHYjyNtjC9nBNNxZYhqmfyom6yID\/+NqapT0BJDNTQIGw7wR2Y8NeiG9bCJ0hFbwv3EALT5oUEusGGnOzVmXtR8sgQZwRXpO2ENGN42XDhGWrURKyGlQMCMpAb0EUoH6NiuhldetFBqVmwNdM8BYcvSombIUKzlTlAIZtlz0Lxb78AwLCj3pzG78ZE4VeCRMQ1wwBQekjgH3Mh9yPfZYbTbE2IaZ5FmE6D1cOJcT2HtTJWof5g8jMfOAA618Rr2TkQIoHRgf5usCxaPT82YQ7iXlrsDi46Iy+Dnx6z6x5U\/Rkj\/3R\/R0v26pA2qQt5RjPjY8bPknIfNpghvkxeu\/faT8dZ4mZ2kBIScSVv9Ql2fhZ5WuCdW7hnzB265Y9DZ1i7NR+gbkot\/OTFrVGdOzbU3oZo3SfUf9LlIUvPYH6BcjNLntX1CVuE6eR62igWy4Lo5Az7b7FsCZBipw1VLdIn6+WusUBssa\/G6WIEyt0lkkLFkRMMIAmkBnXk6ArzDiX6\/Irm+FEVm40ZT2glo7axKwJLp+rN+jBGrhe+Z\/SdZOiIVQX1NN4U6AwhVrO8WDbzXsGuSHxAM2I+qvUdkF71oEksVNF+vL+Ei9\/iCMXDK41siMvR3z9+1ckI4mNKwoKeG2mXJBZneADj8z\/HH\/ROFuNeKqVhxqLNuCGPZZhcKw7Wpwck9dWA5bkG0j9AvOYnPmzT+srYYpLmrpdR7Rjx+Qz0jBeOABzrUms+p5KXaQ7ThBsx68dySaOmAqzWO5ZKunm0POYwkjmdYJahgEc9kD12BHA94DsubFBeJ1KiLNYu7wiU=","sessionCreation":"2019-08-17T15:32:25.7667988+03:00","mustProvidePayment":true,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1180,"basePriceNoTax":1180,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1180,"priceAfterDiscountNoTax":1180,"priceAfterInternetDiscount":1180,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1180,"priceAfterAddOnDiscount":1180,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1180,"priceAfterClubMemberDiscount":1180,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1180,"dayFinalPrice":1180,"dayFinalPriceNoTax":1180,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1180,"basePriceNoTax":1180,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1180,"priceAfterDiscountNoTax":1180,"priceAfterInternetDiscount":1180,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1180,"priceAfterAddOnDiscount":1180,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1180,"priceAfterClubMemberDiscount":1180,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1180,"dayFinalPrice":1180,"dayFinalPriceNoTax":1180,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1380,"basePriceNoTax":1380,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1380,"priceAfterDiscountNoTax":1380,"priceAfterInternetDiscount":1380,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1380,"priceAfterAddOnDiscount":1380,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1380,"priceAfterClubMemberDiscount":1380,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1380,"dayFinalPrice":1380,"dayFinalPriceNoTax":1380,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1380,"basePriceNoTax":1380,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1380,"priceAfterDiscountNoTax":1380,"priceAfterInternetDiscount":1380,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1380,"priceAfterAddOnDiscount":1380,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1380,"priceAfterClubMemberDiscount":1380,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1380,"dayFinalPrice":1380,"dayFinalPriceNoTax":1380,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-08-17T08:04:40.1505120+03:00","roomCategory":"111ClassCl","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":5200,"totalPriceNoTax":5200,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"euHFywWEV4CXz6FM7Dg\/cBgEytUPxfTQSM5SJiBlEQ\/o2tYXs1za6yCwogEEwUVnBAxf0In2xYms5JDAiWkQDdWuyDcMpWSAvhpRDwDR\/7FYPk\/NgD4GQXg3RKKj9x2lZYPYAltaOKKEAdz99FkCbzS6Vkxp7rDBmK2GAtAbRQktyuNzI1679tkNjIg9bFpGbkopb3Qk1XWymy0DBXn9itP16Xdi4P5OhAbN5\/K4CwXY0bXbAhHie1gRM2fx2PC8CPHfHulSNGr4S3FaL\/10HHcjbIWVCTHxiaVPsTM8pvRVFwGmqw9VRLNakwKAF2h\/QBB4p6mCZaH00YYS+2z6Sbe7gLJ6xT2FdI8FHLy1t2zgIe4cnk7Kio60ohzoyPHtMlq32EULBi72V6REpVVGpmI9tfD0\/qzWZy\/6A9S0gS9EVDnIEnw\/bNQoJf3HeSRF07FPWduFTQ4NJE5rhBndRCK65lhAUeuxrAih287OGmslfjX5ioNm0EQgfGfOuQ3okNxDt2AAfV8WhV1qx5aCRnAiHp\/A1FyMqb6+89UOdIDl4ECizZW0lXrqd4ZVanj54KfOavVx1\/B8893rvH4iIWKYUsSnfzWW7df0j5xmKR+dCXFdyrYrPctpm9oioi0xotD4ewoJts8mU+F4XHGzfXmPzDx5kMZ0SX3196mg9rb456SKAPd0P\/eDrUoXrEj9d\/i9iNWP8c7ox5ume63PDqkmHRim6ABoMS9UAxkzS4qfHmX26PkFBTYaPBdEu4jz3ZxMHbnuphbsM\/plLRhkpSVlzV9htfvvJtupBHBX5qakcmEbDZgLNrkVqs7vlxaQIn\/cqD4RPpVJbJplMlZmeaMU7OW55OYz","sessionCreation":"2019-08-17T15:32:25.7667988+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1200,"basePriceNoTax":1200,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1200,"priceAfterDiscountNoTax":1200,"priceAfterInternetDiscount":1200,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1200,"priceAfterAddOnDiscount":1200,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1200,"priceAfterClubMemberDiscount":1200,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1200,"dayFinalPrice":1200,"dayFinalPriceNoTax":1200,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1200,"basePriceNoTax":1200,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1200,"priceAfterDiscountNoTax":1200,"priceAfterInternetDiscount":1200,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1200,"priceAfterAddOnDiscount":1200,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1200,"priceAfterClubMemberDiscount":1200,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1200,"dayFinalPrice":1200,"dayFinalPriceNoTax":1200,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1400,"basePriceNoTax":1400,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1400,"priceAfterDiscountNoTax":1400,"priceAfterInternetDiscount":1400,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1400,"priceAfterAddOnDiscount":1400,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1400,"priceAfterClubMemberDiscount":1400,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1400,"dayFinalPrice":1400,"dayFinalPriceNoTax":1400,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1400,"basePriceNoTax":1400,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1400,"priceAfterDiscountNoTax":1400,"priceAfterInternetDiscount":1400,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1400,"priceAfterAddOnDiscount":1400,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1400,"priceAfterClubMemberDiscount":1400,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1400,"dayFinalPrice":1400,"dayFinalPriceNoTax":1400,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-08-17T08:04:40.1545330+03:00","roomCategory":"131CLSBCBa","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":5280,"totalPriceNoTax":5280,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"euHFywWEV4CXz6FM7Dg\/cDIzxvq64NEVrwOykqJ8X2L6Xc40Hk4l90YOFcSRLV2Kh\/UneCkIwv0L3pEtMjbF1GZy3jpwV\/Nah1sv9Wk6eWcLzWJfWXrmI\/8piYSA+LvzR0FA+OmBG0Kf1ZonkI7M2AGB8F3JbR6ZeW23RVPxQnE73a9valg2yjH9fthrlEyAtFBqVmwNdM9FYcLIHwmckRHYdtWdInkL9AGZlwxBJvzefWuyGKaZT2kQgP5XouTQHx44c6gLbYCyl33HfVzTARbDISMfcYmpRhB+O6r9t2L0naHKOJjKYM5MpgoapDlIaA8W\/hbP02hoCSud+8lb5t\/MM2926+4y+cy+\/eIvcKv\/hHeT4IsWp80CIemkPAfWK29QTqUBuv4B0fK6QCRwCXGX357kQlxL04Ft\/\/abRks2ZM0uADoqHwvnEKqOZc4Ju4+7E2hdG0LeBVkj02dlfAryv9MgVLflqGrUlwxQ9tB9202YfbYn7DyH3UGdrUkH1HIe9n8O\/1Uc\/GoIhPvVcasQwAgA7GOamgBlSfJYrd4H4N0nwP9tKIHW\/VBU3FHdiZsRNn5ONG4ZXhwdPlMWPn8pHWwjzgU+qbeaS9jVTeDUd4bwMDmIUCBZb3YPpjPF0\/c80UZTbUkLvPW\/XQgfO1p1TFGLzChyj0pkFx8u2TsoilPRVEUDr0a8\/pfCXYzH7T3M9ILigmf31uHcfxSzmbpYTHbuXcVgSky0N3kdUB6rIVJw7+084vqO74m4kyt4htHIauapEYOrRNvNRvnGXFOpXVz8KFEeJJsNrFVoZtsDrmN8IgR428E8OynZ7V4ApPfH2A9XeC0cussvqs4MrQBo6bAAKYe+IlEKdybVSlg=","sessionCreation":"2019-08-17T15:32:25.7667988+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1220,"basePriceNoTax":1220,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":1220,"priceAfterDiscountNoTax":1220,"priceAfterInternetDiscount":1220,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1220,"priceAfterAddOnDiscount":1220,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1220,"priceAfterClubMemberDiscount":1220,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1220,"dayFinalPrice":1220,"dayFinalPriceNoTax":1220,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1220,"basePriceNoTax":1220,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":1220,"priceAfterDiscountNoTax":1220,"priceAfterInternetDiscount":1220,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1220,"priceAfterAddOnDiscount":1220,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1220,"priceAfterClubMemberDiscount":1220,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1220,"dayFinalPrice":1220,"dayFinalPriceNoTax":1220,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1420,"basePriceNoTax":1420,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":1420,"priceAfterDiscountNoTax":1420,"priceAfterInternetDiscount":1420,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1420,"priceAfterAddOnDiscount":1420,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1420,"priceAfterClubMemberDiscount":1420,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1420,"dayFinalPrice":1420,"dayFinalPriceNoTax":1420,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1420,"basePriceNoTax":1420,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":1420,"priceAfterDiscountNoTax":1420,"priceAfterInternetDiscount":1420,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1420,"priceAfterAddOnDiscount":1420,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1420,"priceAfterClubMemberDiscount":1420,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1420,"dayFinalPrice":1420,"dayFinalPriceNoTax":1420,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-08-17T08:04:40.1545330+03:00","roomCategory":"181CLSPVPo","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":5280,"totalPriceNoTax":5280,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"euHFywWEV4CXz6FM7Dg\/cDIzxvq64NEV8Q0R9ZI4CLJiv36fpLAhfiPVtnS4X\/pyoNvdsOfItD0yUCjXIV0qS2mZlDobcL\/ONTQIGw7wR2YmGUFd4kb7oRnsq87BBgTFoUEusGGnOzUPa4aL6iPSU2SrWp7e4GQBLDrLgLs4u+r8COXIGagJRYvqxGal6h1ktd47FJhYbukGz5QHX2TWY5H3QwuTUJGjAWUepyj7M543GL9z1nTzvtiaSFeBvy5Ys5CABCquN2oSXcGhCBBpc6l+juvdwRA56PeBAfiuTAX6anZKbwsBZEAJ4Ud1R5GDWb2MV70f0Vd6GYHpBtWK+TIVY4HuZm8IEMDVMLa1y0E0UXVAIOGSFZ6nq51NTfW9uqkLkb2Fdl4SZ7W+6Pn3XasLwQPh8n5pOTLR7OgUhxY9WkbGnEJnjn6EgkLaK6Fj42JKW1f62iQjqk9GjkBIg8ATQws2JJtiqLbRYgViwndidLRM\/gj4OF0oB1o6zTSWPwCyaM9TPRm\/5xBTeWvHhw\/nsT2TpDg8mrX8oXdWzCviI\/jquG8gR2zPB+Att0G8R0uue2mx1ldpjJ9JQdjCOt2WQpL+MU1Q2+NTS6uPX9hc+6YJjDF\/hREwN1JMZqoqAfsxOxFqqoZiy3TiRcwtfNIn+d3zt8UVb45Y7bXHyZuyoZaPv8gFk1jGWbeIv7hyVbEdlRIeFcV0OUm1tzaz2IZg95kJ02lSZhcKw7WpwcmMNDWBz6BuAv023xzLxajC\/ThQPR8AFZQFdIGgRSZPhyPNQo29AOqGaziJSXai8Ja7c9K5BDF+c7RYDC+qM8o5dhEPOanAWuNF8GPzp9tHpKDE8aANdSMn1KiLNYu7wiU=","sessionCreation":"2019-08-17T15:32:25.7667988+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1220,"basePriceNoTax":1220,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1220,"priceAfterDiscountNoTax":1220,"priceAfterInternetDiscount":1220,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1220,"priceAfterAddOnDiscount":1220,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1220,"priceAfterClubMemberDiscount":1220,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1220,"dayFinalPrice":1220,"dayFinalPriceNoTax":1220,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1220,"basePriceNoTax":1220,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1220,"priceAfterDiscountNoTax":1220,"priceAfterInternetDiscount":1220,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1220,"priceAfterAddOnDiscount":1220,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1220,"priceAfterClubMemberDiscount":1220,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1220,"dayFinalPrice":1220,"dayFinalPriceNoTax":1220,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1420,"basePriceNoTax":1420,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1420,"priceAfterDiscountNoTax":1420,"priceAfterInternetDiscount":1420,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1420,"priceAfterAddOnDiscount":1420,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1420,"priceAfterClubMemberDiscount":1420,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1420,"dayFinalPrice":1420,"dayFinalPriceNoTax":1420,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1420,"basePriceNoTax":1420,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1420,"priceAfterDiscountNoTax":1420,"priceAfterInternetDiscount":1420,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1420,"priceAfterAddOnDiscount":1420,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1420,"priceAfterClubMemberDiscount":1420,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1420,"dayFinalPrice":1420,"dayFinalPriceNoTax":1420,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-08-17T08:04:40.1585118+03:00","roomCategory":"191CLSPVPV","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":5400,"totalPriceNoTax":5400,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"euHFywWEV4CXz6FM7Dg\/cBgEytUPxfTQSM5SJiBlEQ\/2ESqUHaYpHniZaZuwDYQ1VSIw3csG+EptGwcGwrbrVLForZ1VBkIIgSe7A9zwrIudngGiJHAbZzTdPt68uxrUuE3IUCgssgaB\/3ZjiF7tXYMdxmJVNAmI87YwYtzJAI94obouS2gjVVGJEgBBYsmhMGGSBoggXWvikjN6tInoAf8zWv2uXpKzX2jK3VBqwDb7s+HQc63h0vSgqFWAdT9dBAasrdnOtkKiVmkipYDYEw7k6+zzX7CAzh29D6rrR1iVt7QaYh96pJBnzwa27crqdjUxa4ExtHV64XWr89ixVUPGZpHFWnSUzVqfF0lFkkXJD2ihL7oAApKGCcMpWJPOkFHKr6Nsjd\/L3VIQnI11yUM\/ArNrd8yihGaCuLsEg9nVJx6UA1e3OcCQhObPT5bpDLqNRfn3ItPmTWxxL81IR8Yv1Qt96y5iKYiaP4GrhStpgWbFCuoUIlVDIFpNnAcOBMGPtIvXS1QPsrnvafF8esIbg3gRoLSivh5gTpLU5f9QSdLkN0Ce\/gCGKFEd3iHFjAg+KPfJbwD54i9YjorRJs90oqcTX9BTr3kgrA1rmrurNnOZn+4D7o8Ojb9EBPLPk5Pe+gWOSKyvX1uKS6U4SJZ\/2XVGWFBlhNfsd4NaWBk9fOb3HHhDrRehfAeR8YLuVNnqjEn4RTZjjf+tu1PTTK8BHhZRqYxIvSnT1B8D21oYNFifi7aGsrgaaVgr\/Rk34nEdoZPMGB0xnN3gsCmuhvO2gsgexiLCv+HYw+D5cit3uAUO2nO4YguQMJaRZgzBmtNC3ySvsKXG+9fyiMYsyqgPLt3R0lIAIlEKdybVSlg=","sessionCreation":"2019-08-17T15:32:25.7667988+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1250,"basePriceNoTax":1250,"availableRooms":4,"priceAfterDiscount":1250,"priceAfterDiscountNoTax":1250,"priceAfterInternetDiscount":1250,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1250,"priceAfterAddOnDiscount":1250,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1250,"priceAfterClubMemberDiscount":1250,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1250,"dayFinalPrice":1250,"dayFinalPriceNoTax":1250,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1250,"basePriceNoTax":1250,"availableRooms":4,"priceAfterDiscount":1250,"priceAfterDiscountNoTax":1250,"priceAfterInternetDiscount":1250,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1250,"priceAfterAddOnDiscount":1250,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1250,"priceAfterClubMemberDiscount":1250,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1250,"dayFinalPrice":1250,"dayFinalPriceNoTax":1250,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1450,"basePriceNoTax":1450,"availableRooms":4,"priceAfterDiscount":1450,"priceAfterDiscountNoTax":1450,"priceAfterInternetDiscount":1450,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1450,"priceAfterAddOnDiscount":1450,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1450,"priceAfterClubMemberDiscount":1450,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1450,"dayFinalPrice":1450,"dayFinalPriceNoTax":1450,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1450,"basePriceNoTax":1450,"availableRooms":4,"priceAfterDiscount":1450,"priceAfterDiscountNoTax":1450,"priceAfterInternetDiscount":1450,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1450,"priceAfterAddOnDiscount":1450,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1450,"priceAfterClubMemberDiscount":1450,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1450,"dayFinalPrice":1450,"dayFinalPriceNoTax":1450,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-08-17T08:04:40.1625112+03:00","roomCategory":"31StandST","priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","planCode":"ALLINC","totalPrice":4800,"totalPriceNoTax":4800,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"yH\/v4eFRR66Xz6FM7Dg\/cLMyEhbBNaAW4nKnjWPZjuheaTl8kos3Nuh1YdZGAqYbW+5EIjl2VQoe4he7p8bpJxgpoDiIO903txjJRkFFKDLorRpLK6QB9D5MoM4jc4Imks\/gRrZXRh7vYIYqBS1ZBGqxzviYU1C2zDSwmeaYlI7xipuPeq8KPsvR5aTRmbCleQHxl9ihfmc0FdoCidReB\/roKYhE0vpklAnDYf1LxDBPivIvTSZMJxW\/PHs8AoTmlm7zEj9swiMZJ\/FqPrIWO04ua9MdLuH4\/hSLlg0eVJD3pJ2NHHgrcb5xdEfIt0AsxAcvhS+B3kVLPLAA+6X2xQXsi0IhMqlYBlxH3xk70\/90DiPGjT\/tg5GhbozTUVXwZu+1XNRtq9s6cLNEveYRghk+p6Y3ehhoeyZsGUCiJaIG9YKfXDJ02kqkx4IzLcK1VRfaGQgQLV9yAcDx7nSXUyz\/j6dqciI5vqm+50ds6FeKyJYqsVYwgHo\/FPWfnWaE30hfTqwQIofbfr9nLiq7Rs9446QDYe\/c86XMm34AvUEPozZI+oVZQHAic0NWFlvV05mMh1CQ7Nst7DuY9W5ywSjXW8SsuDJqu245FllfxJn3CglOR29azv7+i\/8MuF+yJM6xGqQbWVAhgymjeDAD9GbesEYJIPRZhZ+PMU2NxZmiXFWcQbwj\/5yYQBSXlvAAyhQXGh3\/KQezzucC7HE80bNkWQKQodtDr8vccX0ga4PrqWJBG0xz8gStVwkV1JGz1fjE8AE6g4GPbR1lrBMYsiPxnUNiKHCa6Q1LQ9B0yq6U41hI+1BM9AMlx\/VYuxmaAxgde5ZLscbp5IXFuaOco+7hGyoSRmoWIlEKdybVSlg=","sessionCreation":"2019-08-17T15:32:25.7667988+03:00","mustProvidePayment":true,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-09-27T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1100,"basePriceNoTax":1100,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1100,"priceAfterDiscountNoTax":1100,"priceAfterInternetDiscount":1100,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1100,"priceAfterAddOnDiscount":1100,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1100,"priceAfterClubMemberDiscount":1100,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1100,"dayFinalPrice":1100,"dayFinalPriceNoTax":1100,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-28T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1100,"basePriceNoTax":1100,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1100,"priceAfterDiscountNoTax":1100,"priceAfterInternetDiscount":1100,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1100,"priceAfterAddOnDiscount":1100,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1100,"priceAfterClubMemberDiscount":1100,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1100,"dayFinalPrice":1100,"dayFinalPriceNoTax":1100,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-29T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1300,"basePriceNoTax":1300,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1300,"priceAfterDiscountNoTax":1300,"priceAfterInternetDiscount":1300,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1300,"priceAfterAddOnDiscount":1300,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1300,"priceAfterClubMemberDiscount":1300,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1300,"dayFinalPrice":1300,"dayFinalPriceNoTax":1300,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-09-30T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1300,"basePriceNoTax":1300,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1300,"priceAfterDiscountNoTax":1300,"priceAfterInternetDiscount":1300,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1300,"priceAfterAddOnDiscount":1300,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1300,"priceAfterClubMemberDiscount":1300,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1300,"dayFinalPrice":1300,"dayFinalPriceNoTax":1300,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null}],"requestDescriptor":1,"isClubMemberResult":false,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"discountPercent":0,"isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null}]},"pctList":[{"hotelID":10463,"languageID":2,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","name":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","description":"\u05ea\u05e0\u05d0\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e2\u05d5\u05e0\u05d4 \u05e8\u05d2\u05d9\u05dc\u05d4: \u05e2\u05d3 7 \u05d9\u05de\u05d9 \u05e2\u05e1\u05e7\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d4\u05d2\u05e2\u05d4 \u05dc\u05dc\u05d0 \u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc\r\n\u05e4\u05d7\u05d5\u05ea \u05de- 7 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d5\u05e2\u05d3 3 \u05d9\u05de\u05d9 \u05e2\u05e1\u05e7\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05de\u05d5\u05e2\u05d3 \u05d4\u05d0\u05d9\u05e8\u05d5\u05d7 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d1 \u05d4\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05df \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 25% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4\r\n\u05e4\u05d7\u05d5\u05ea \u05de- 3 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d0\u05d9\u05e8\u05d5\u05d7 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d1 \u05d4\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05df \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 50% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05e2\u05e1\u05e7\u05d4\r\n \u05ea\u05e0\u05d0\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05d9\u05d5\u05dc\u05d9 \u05d0\u05d5\u05d2\u05d5\u05e1\u05d8 \u05d5\u05d7\u05d2\u05d9\u05dd \u05d9\u05d4\u05d5\u05d3\u05d9\u05dd\/\u05e0\u05d5\u05e6\u05e8\u05d9\u05dd\/\u05de\u05d5\u05e1\u05dc\u05de\u05d9\u05dd - \u05d4\u05d7\u05dc \u05de-21 \u05d9\u05d5\u05dd \u05d5\u05e2\u05d3 14 \u05d9\u05de\u05d9 \u05e2\u05e1\u05e7\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d0\u05d9\u05e8\u05d5\u05d7 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d1 \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 5% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4 \u05d0\u05d5 100 \u05e9\u05d7 \u05d4\u05e0\u05de\u05d5\u05da \u05de\u05d1\u05e0\u05d9\u05d4\u05dd\r\n\u05e4\u05d7\u05d5\u05ea \u05de-14 \u05d9\u05de\u05d9 \u05e2\u05e1\u05e7\u05d9\u05dd \u05d5\u05e2\u05d3 7 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d0\u05d9\u05e8\u05d5\u05d7 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d1 \u05d4\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05df \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 25% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05e2\u05e1\u05e7\u05d4.\r\n\u05e4\u05d7\u05d5\u05ea \u05de-7 \u05d9\u05de\u05d9 \u05e2\u05e1\u05e7\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d4\u05d2\u05e2\u05d4 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d9\u05d1 \u05d4\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05df \u05d1-50% \r\n\u05d0\u05d9 \u05d4\u05d2\u05e2\u05d4 \u05dc\u05de\u05dc\u05d5\u05df \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d1 \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05de\u05dc\u05d0\u05d9\u05dd 100%\r\n\u05e7\u05d1\u05dc\u05ea \u05d7\u05d3\u05e8\u05d9\u05dd-\u05d1\u05d9\u05de\u05d9 \u05d7\u05d5\u05dc \u05d4\u05d7\u05dc \u05de\u05d4\u05e9\u05e2\u05d4 15:00-\u05d1\u05d9\u05de\u05d9 \u05e9\u05d1\u05ea\/\u05d7\u05d2 \u05e7\u05d1\u05dc\u05ea \u05d7\u05d3\u05e8\u05d9\u05dd \u05e9\u05e2\u05d4 \u05dc\u05d0\u05d7\u05e8 \u05e6\u05d0\u05ea \u05d4\u05e9\u05d1\u05ea ","picture1Url":null,"picture2Url":null}]},"isCachedData":false,"apiStart":"2019-08-17T15:32:25.6853726+03:00","apiEnd":"2019-08-17T15:32:25.7413705+03:00"}
 • חדר סטנדרט
  חדר סטנדרט החדר מאובזר במיטה זוגית, חדר אמבטיה , טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט החדר תפוסה מרבית בחדר: זוג, זוג וילד, זוג ותינוק. ***החדר לא מאכלס זוג+2+תינוק.
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 4 לילות
  הכל כלול
  מבצע ראש השנה
  מחירון: תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ- 7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ- 3 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים/מוסלמים - החל מ-21 יום ועד 14 ימי עסקים טרם האירוח יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 שח הנמוך מבניהם פחות מ-14 ימי עסקים ועד 7 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך העסקה. פחות מ-7 ימי עסקים טרם ההגעה יחוייב המזמין ב-50% אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים 100% קבלת חדרים-בימי חול החל מהשעה 15:00-בימי שבת/חג קבלת חדרים שעה לאחר צאת השבת
  בחר
  ₪4368₪4800
  הכל כלול

  מחירון: תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ- 7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ- 3 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים/מוסלמים - החל מ-21 יום ועד 14 ימי עסקים טרם האירוח יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 שח הנמוך מבניהם פחות מ-14 ימי עסקים ועד 7 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך העסקה. פחות מ-7 ימי עסקים טרם ההגעה יחוייב המזמין ב-50% אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים 100% קבלת חדרים-בימי חול החל מהשעה 15:00-בימי שבת/חג קבלת חדרים שעה לאחר צאת השבת
  בחר
  ₪4368₪4800
 • חדר סטנדרט פונה לבריכה
  חדר סטנדרט פונה לבריכה החדר מאובזר במיטה זוגית, חדר אמבטיה , טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט החדר תפוסה מרבית בחדר: זוג, זוג וילד, זוג ותינוק. ***החדר לא מאכלס זוג+2+תינוק.
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 4 לילות
  הכל כלול
  מבצע ראש השנה
  מחירון: תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ- 7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ- 3 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים/מוסלמים - החל מ-21 יום ועד 14 ימי עסקים טרם האירוח יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 שח הנמוך מבניהם פחות מ-14 ימי עסקים ועד 7 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך העסקה. פחות מ-7 ימי עסקים טרם ההגעה יחוייב המזמין ב-50% אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים 100% קבלת חדרים-בימי חול החל מהשעה 15:00-בימי שבת/חג קבלת חדרים שעה לאחר צאת השבת
  בחר
  ₪4550₪5000
  הכל כלול

  מחירון: תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ- 7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ- 3 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים/מוסלמים - החל מ-21 יום ועד 14 ימי עסקים טרם האירוח יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 שח הנמוך מבניהם פחות מ-14 ימי עסקים ועד 7 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך העסקה. פחות מ-7 ימי עסקים טרם ההגעה יחוייב המזמין ב-50% אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים 100% קבלת חדרים-בימי חול החל מהשעה 15:00-בימי שבת/חג קבלת חדרים שעה לאחר צאת השבת
  בחר
  ₪4550₪5000
 • סטנדרט פונה לבריכה עם מרפסת
  סטנדרט פונה לבריכה עם מרפסת חדר פונה לכיוון הבריכה עם מרפסת
  חדר אחרון בממשק! מהרו להזמין!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 4 לילות
  הכל כלול
  מבצע ראש השנה
  מחירון: תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ- 7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ- 3 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים/מוסלמים - החל מ-21 יום ועד 14 ימי עסקים טרם האירוח יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 שח הנמוך מבניהם פחות מ-14 ימי עסקים ועד 7 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך העסקה. פחות מ-7 ימי עסקים טרם ההגעה יחוייב המזמין ב-50% אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים 100% קבלת חדרים-בימי חול החל מהשעה 15:00-בימי שבת/חג קבלת חדרים שעה לאחר צאת השבת
  בחר
  ₪4659₪5120
  הכל כלול

  מחירון: תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ- 7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ- 3 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים/מוסלמים - החל מ-21 יום ועד 14 ימי עסקים טרם האירוח יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 שח הנמוך מבניהם פחות מ-14 ימי עסקים ועד 7 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך העסקה. פחות מ-7 ימי עסקים טרם ההגעה יחוייב המזמין ב-50% אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים 100% קבלת חדרים-בימי חול החל מהשעה 15:00-בימי שבת/חג קבלת חדרים שעה לאחר צאת השבת
  בחר
  ₪4659₪5120
 • חדר קלאסיק
  חדר קלאסיק חדר סטנדרט מחודש ומעוצב בקונספט עכשווי , רגוע ונעים. החדר :מאובזר במיטה זוגית, חדר אמבטיה , טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 4 לילות
  הכל כלול
  מבצע ראש השנה
  מחירון: תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ- 7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ- 3 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים/מוסלמים - החל מ-21 יום ועד 14 ימי עסקים טרם האירוח יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 שח הנמוך מבניהם פחות מ-14 ימי עסקים ועד 7 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך העסקה. פחות מ-7 ימי עסקים טרם ההגעה יחוייב המזמין ב-50% אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים 100% קבלת חדרים-בימי חול החל מהשעה 15:00-בימי שבת/חג קבלת חדרים שעה לאחר צאת השבת
  בחר
  ₪4732₪5200
  הכל כלול

  מחירון: תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ- 7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ- 3 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים/מוסלמים - החל מ-21 יום ועד 14 ימי עסקים טרם האירוח יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 שח הנמוך מבניהם פחות מ-14 ימי עסקים ועד 7 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך העסקה. פחות מ-7 ימי עסקים טרם ההגעה יחוייב המזמין ב-50% אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים 100% קבלת חדרים-בימי חול החל מהשעה 15:00-בימי שבת/חג קבלת חדרים שעה לאחר צאת השבת
  בחר
  ₪4732₪5200
 • חדר קלאסיק עם מרפסת
  חדר קלאסיק עם מרפסת חדר סטנדרט מרוהט ומאובזר הכולל מיטה זוגית, אמבטיה, שירותים, מיזוג אוויר, טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט, מרפסת. תפוסה מרבית בחדר: זוג, זוג וילד, זוג ותינוק.
  נותרו 2 חדרים אחרונים בממשק!! מהרו להזמין!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 4 לילות
  הכל כלול
  מבצע ראש השנה
  מחירון: תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ- 7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ- 3 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים/מוסלמים - החל מ-21 יום ועד 14 ימי עסקים טרם האירוח יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 שח הנמוך מבניהם פחות מ-14 ימי עסקים ועד 7 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך העסקה. פחות מ-7 ימי עסקים טרם ההגעה יחוייב המזמין ב-50% אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים 100% קבלת חדרים-בימי חול החל מהשעה 15:00-בימי שבת/חג קבלת חדרים שעה לאחר צאת השבת
  בחר
  ₪4805₪5280
  הכל כלול

  מחירון: תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ- 7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ- 3 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים/מוסלמים - החל מ-21 יום ועד 14 ימי עסקים טרם האירוח יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 שח הנמוך מבניהם פחות מ-14 ימי עסקים ועד 7 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך העסקה. פחות מ-7 ימי עסקים טרם ההגעה יחוייב המזמין ב-50% אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים 100% קבלת חדרים-בימי חול החל מהשעה 15:00-בימי שבת/חג קבלת חדרים שעה לאחר צאת השבת
  בחר
  ₪4805₪5280
 • חדר קלאסיק פונה לבריכה
  חדר קלאסיק פונה לבריכה חדר קלאסיק פונה לבריכה
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 4 לילות
  הכל כלול
  מבצע ראש השנה
  מחירון: תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ- 7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ- 3 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים/מוסלמים - החל מ-21 יום ועד 14 ימי עסקים טרם האירוח יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 שח הנמוך מבניהם פחות מ-14 ימי עסקים ועד 7 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך העסקה. פחות מ-7 ימי עסקים טרם ההגעה יחוייב המזמין ב-50% אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים 100% קבלת חדרים-בימי חול החל מהשעה 15:00-בימי שבת/חג קבלת חדרים שעה לאחר צאת השבת
  בחר
  ₪4805₪5280
  הכל כלול

  מחירון: תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ- 7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ- 3 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים/מוסלמים - החל מ-21 יום ועד 14 ימי עסקים טרם האירוח יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 שח הנמוך מבניהם פחות מ-14 ימי עסקים ועד 7 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך העסקה. פחות מ-7 ימי עסקים טרם ההגעה יחוייב המזמין ב-50% אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים 100% קבלת חדרים-בימי חול החל מהשעה 15:00-בימי שבת/חג קבלת חדרים שעה לאחר צאת השבת
  בחר
  ₪4805₪5280
 • חדר קלאסיק פונה לבריכה עם מרפסת
  חדר קלאסיק פונה לבריכה עם מרפסת חדר סטנדרט מחודש ומעוצב בקונספט עכשווי , רגוע ונעים. החדר מאובזר במיטה זוגית, חדר אמבטיה , טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט החדר עם מרפסת פונה לבריכה החדר תפוסה מרבית בחדר: זוג, זוג וילד, זוג ותינוק. ***החדר לא מאכלס זוג+2+תינוק.
  נותרו 4 חדרים אחרונים בממשק!! מהרו להזמין!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 4 לילות
  הכל כלול
  מבצע ראש השנה
  מחירון: תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ- 7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ- 3 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים/מוסלמים - החל מ-21 יום ועד 14 ימי עסקים טרם האירוח יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 שח הנמוך מבניהם פחות מ-14 ימי עסקים ועד 7 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך העסקה. פחות מ-7 ימי עסקים טרם ההגעה יחוייב המזמין ב-50% אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים 100% קבלת חדרים-בימי חול החל מהשעה 15:00-בימי שבת/חג קבלת חדרים שעה לאחר צאת השבת
  בחר
  ₪4914₪5400
  הכל כלול

  מחירון: תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ- 7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ- 3 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים/מוסלמים - החל מ-21 יום ועד 14 ימי עסקים טרם האירוח יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 שח הנמוך מבניהם פחות מ-14 ימי עסקים ועד 7 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך העסקה. פחות מ-7 ימי עסקים טרם ההגעה יחוייב המזמין ב-50% אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים 100% קבלת חדרים-בימי חול החל מהשעה 15:00-בימי שבת/חג קבלת חדרים שעה לאחר צאת השבת
  בחר
  ₪4914₪5400
 • רויאל קלאסיק
  רויאל קלאסיק חדר סטנדרט בגודל 22 מ"ר מרוהט ומאובזר בעיצוב קלאסי חדשני הכולל מיטה זוגית, ספה יחיד נפתחת , אמבטיה, שירותים, טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של יס, מרפסת עמידה או ישיבה, כספת, מייבש שיער, ערכת קפה ותה תפוסה מרבית: זוג, יחיד, זוג +ילד
  חדר אחרון בממשק! מהרו להזמין!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 4 לילות
  הכל כלול
  מבצע ראש השנה
  מחירון: תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ- 7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ- 3 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים/מוסלמים - החל מ-21 יום ועד 14 ימי עסקים טרם האירוח יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 שח הנמוך מבניהם פחות מ-14 ימי עסקים ועד 7 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך העסקה. פחות מ-7 ימי עסקים טרם ההגעה יחוייב המזמין ב-50% אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים 100% קבלת חדרים-בימי חול החל מהשעה 15:00-בימי שבת/חג קבלת חדרים שעה לאחר צאת השבת
  בחר
  ₪7280₪8000
 • ROOF TOP SUITE
  ROOF TOP SUITE סוויטה מרווחת בגודל 50 מ"ר בעיצוב קלאסי חדשני הכוללת חדר שינה וסלון, מרפסת שמש כ-200 מטר, מרבצי שיזוף וריהוט גן שני חדרי שירותים, מיטה זוגית, ספת יחיד נפתחת, טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצי יס, כספת, מייבש ישער, ערכת קפה תפוסה מרבית: זוג, זוג+1, זוג+1+תינוק
  חדר אחרון בממשק! מהרו להזמין!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 4 לילות
  הכל כלול
  מבצע ראש השנה
  מחירון: תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ- 7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ- 3 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים/מוסלמים - החל מ-21 יום ועד 14 ימי עסקים טרם האירוח יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 שח הנמוך מבניהם פחות מ-14 ימי עסקים ועד 7 ימים טרם האירוח יחויב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך העסקה. פחות מ-7 ימי עסקים טרם ההגעה יחוייב המזמין ב-50% אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים 100% קבלת חדרים-בימי חול החל מהשעה 15:00-בימי שבת/חג קבלת חדרים שעה לאחר צאת השבת
  בחר
  ₪8736₪9600
 • הזמנה באישור מיידי - פרטי ההזמנה שלי

  • כרטיס אשראי לביטחון בלבד! התשלום מתבצע במלון (באשראי או במזומן) או לפי המפורט במבצע
  • במבצע של חברת אשראי מסויימת, זכאים למחיר המבצע המזמינים באמצעות הכרטיס של אותה החברה בלבד!