1בחירת חדריםחדר אחד או יותר
2טופס פרטים אישייםבחירת חדר נוסף או סיום הזמנה
3העברת פרטי אשראילצורך שמירת חדר, התשלום בהגעה למלון

אנא המתן בזמן שהמערכת שלנו מחפשת עבורך את החופשה

loading...
loading...

להלן תוצאות עבור מלון אורכידאה אוקיינוס סוויטות הרצליה

תאריך כניסה: ביום א' - 23/09/2018 , תאריך יציאה: ביום ב' - 24/09/2018, לילות: 1
$var (array)
error FALSE
warning FALSE
message NULL
remoteServiceUrl NULL
data
array
packageToBookPerPax
array
packageToBookList
array
0
array
requestDescriptor 66741481
packagesList
array
0
array
creation 2018-09-23T19:19:38.4571031+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID q1B1oSpKTh+Xz6FM7Dg/cAY6iluw9OxiMLCONy4w1QYah9GF4U+OgN/ZbdKg5jhCpQRwz5N/xEhddhizs8geVz5wXnbEm0lEIx4qqxdlajTTpBESd69hcATPcL01GPHPEmjiDNKwV3pWzM7kzghuGRvdYp780Nzyx0U/bv+JfHq3Di+aaTSeTWzyLCcGKRVNgfiwq/vIfoyKhsEiemQEZtvmhx+WOPuZKN0WHtD7GkSpE1f3KE6vQE5Aa4LsJykFwzP6ZmoU1I16clrnNgMThVfRyFi027VA85KDb701xf9ykC3QDDIdcUv+MZjXgH+hbwk5xqAvJV87h3BeboMrvlZXpyo4DdXzmm8I3nFnxcFiCFm76en5Pn97OLh3yKP+85rNZf1FunHZwheauwAbRXbG0m7frJnxmmCH4pJWOZ8jKRQFNrYvmrGIsamyDaUuIWKQPU4N2d1k+Nt+o/fKFGAvdx3/ykl5M6NX8BqM+/qeN/OhKI/qfAZgxaSTOLHKrIImNeczJwAgkLyDWw0O9qK4uL8JVylUE0PXMBSIx5TuoCphX1SXyD31yqaly0XyH1QE66dUd/IwHa4ZGcln2K62dtNB3vNrARTEvlrypLFzdWuDCDWikZsuSeb8VqGpNPVLP/9xv0X6g2JyTkxQN2J5c7qOEK944WD89NGByBR5ReSnIsEiC7MD5K0P4EsyyLbmTyj7oeT7iNCYpvroC0j4gSuiRUCIX6yOSA3nSnH3dyDqQdzk6eGHk73tW73iiuxsABOiHHzW7AgE8wn69pXOZ2vyQVsIqCePAEAfaeOEeMijFlsVLMumIb5wLSiSIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2018-09-23T20:37:14.9471843+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 45076
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 810
basePriceNoTax 692.30769230769
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 56.7
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 231
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 753.3
priceAfterDiscountNoTax 643.84615384615
priceAfterAgentDiscount 753.3
priceAfterAgentDiscountNoTax 643.84615384615
priceAfterClubMemberDiscount 753.3
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 643.84615384615
dayFinalPrice 753.3
dayFinalPriceNoTax 643.84615384615
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10174
packageID 231
parentID 0
name מסיבת מחירים ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודשים ספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 810
basePriceNoTax 692.30769230769
totalPrice 753.3
totalPriceNoTax 643.84615384615
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 141DeluxDL
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
1
array
creation 2018-09-23T19:19:38.4571031+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 7JZ3jzjZTziXz6FM7Dg/cAk0uMIN8jPLhulUXSQc+qJqxuyznBJYr6xxWGN0EbdMlvqDZbiUvZAiqOHtq8hifJOEZzv1FuH3SaHvSA6WZ4P51hbEp/UjE7yJtQ8JZZGBWnbvIIt8TypXrlsYmQLOejs3i3w5IpeLFttNDsfxl0VJqxNL9oubx4839fShdahcbGXIAUPBurfYS8DiEXOZSuH/kWNdr0+27yPKLGVmb5tirnFN0Bssnb3IZxqBsTGCAAXQZ1JZON5BKbHYDw6ZJmegJcsmiT32IXJlzekI9iPBh0pirXc31YVs6YRvuuKpH0Kv7r/AlY/5B/T48W6eGyOdvfvxaUOR+qEfc7rrimQgMag8OdsRboklngOelUo6OaalXDTClU343QMqCsiinET8rVcNskNRrZxJbR0fp/+1kFDP9aXSGIyysjBrgIaX5K66C0pgTnFYIUFpMkJWPZcgrii4BEG8RN+tWBVeNp5CgTfS0z84nmFJaA2OSD5VYXv5he0tMNjcH87HoAEwRMhT0lADn7khESHnUuKrgv1bkUQApeAFclItxeOUTggPo+8wLHNYaA1GzOk15Kaia18AOyduLcYMBGG9bXZ5O9EQb/Vkhcci5CQiGGuq2ZmpRVnPrGiTdMg83S/nMyaLqZPHPBq9IRJ1oWSKENcGWUtXBbGU0l0MXa8npA8fkd9HeR4ELs77mUfrlTEsvTEwxdHHV+VsWmU0/ftQxYVqSCl8Y+8QW1kBYoXk6VzBm55y5GaRt5FEicTRnbDXW4a3glqRAphzzGqckHdlUjomwnsmpSEitVmW5dwSkS9VQEESIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2018-09-23T20:37:14.9471843+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 45076
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2250
basePriceNoTax 1923.0769230769
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 157.5
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 231
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 2092.5
priceAfterDiscountNoTax 1788.4615384615
priceAfterAgentDiscount 2092.5
priceAfterAgentDiscountNoTax 1788.4615384615
priceAfterClubMemberDiscount 2092.5
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1788.4615384615
dayFinalPrice 2092.5
dayFinalPriceNoTax 1788.4615384615
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10174
packageID 231
parentID 0
name מסיבת מחירים ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודשים ספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2250
basePriceNoTax 1923.0769230769
totalPrice 2092.5
totalPriceNoTax 1788.4615384615
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 181Presipr
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
2
array
creation 2018-09-23T19:19:38.4571031+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 7JZ3jzjZTziXz6FM7Dg/cFE4vZyiERaEgkbH1F4T2Tqjg34EZ1L04X/G7JqusnhqgcOUAvGeZEDolzL7OP8w/NOh/G6ImviNofiV18tBRn5633XyTGqil/UmI5VKPI00gfd6rCvGLMPMf4rP47X+gg76k3ZPOoFCmJe+X5fKK71xKtfh/oXSCbvbvtevHS0kBQI3x7tvKl10E4hZyKmJwHOziVvL9LxMZS+I0KVdcUTxw1zQkFIdVRNvSyVs3Glbv3InRAKra5H9hWESBYMyXLC7fwu0YfEJvSQ1qqQPo7p5zU8vRy6ArNLqLLEzD+RfmkFitAJME6bQIkxraUfIr+16L9CB4Z5Dxx9aS9yPcdHAugUk+q2fNJ0FmKFPEGAAx+sSnm6k5mPuf3h9ThVNJqJu5Vz7TWR7yuY68YMU6nYejDOjBtTHKKe6GlkO1T7hNo2xqnj3XuFzec6QEeLmuuvbi+UYFozyTtqehCaCdlO+0wC/0VM1T7K+Y3eTB035XBWt8joC2kCboUd4RmH0Vq4qo5zq3V5aZUo2odpDKobWXXlR51d/J02nni2EpmfTGpCP4PvUnHu13ZAMIYCAu3Wml8WEY/y0ygV1vkwLF0GeMpd8niSPOv25aR8axkmzYHcuzRuC+AZeB8WAnkGG0AkeAbj47k9Zk5PCXRcZQ9Pxdz9XkPRbL4Nmlj/CZp42n7BLH6w0Zf0SjmnZ7d7qlZkpMld/oKoZh0/LuZsZzVyBJHO6A3uWHWtIfZA1Zih2fUGQO+VARu5W7f4G4rqwIDwfaWk2eUXS/+T1WpVWuO72PI9aO5NGJaVJSarz8oxw1KiLNYu7wiU=
sessionCreation 2018-09-23T20:37:14.9471843+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 45076
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2160
basePriceNoTax 1846.1538461538
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 151.2
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 231
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 2008.8
priceAfterDiscountNoTax 1716.9230769231
priceAfterAgentDiscount 2008.8
priceAfterAgentDiscountNoTax 1716.9230769231
priceAfterClubMemberDiscount 2008.8
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1716.9230769231
dayFinalPrice 2008.8
dayFinalPriceNoTax 1716.9230769231
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10174
packageID 231
parentID 0
name מסיבת מחירים ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודשים ספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2160
basePriceNoTax 1846.1538461538
totalPrice 2008.8
totalPriceNoTax 1716.9230769231
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 161OPSOCEN
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
3
array
creation 2018-09-23T19:19:38.4571031+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 7JZ3jzjZTziXz6FM7Dg/cAk0uMIN8jPLhulUXSQc+qKVq/SEcE7U+bQSRLQqSqmae8C8wASJua387MpnNgxEq3AgZYJaggHR7Q+/TMw4JlNfKwOSIqWWUPKCL/+b2sdrnhLpR5rmKzeEdCH7a5kaG9llGj8nsa+NXJMyp3hr0468DaQUsKnY84tQabBTo1PrxHXllPIDwlIKirZxWx+5ZjJDTvYT7M+Uv964j7zkZZcyUlTLqZ0qXusdrhUQ87zKz32wqbb0rz8l9UcAO2+jyDRHASVWxfmr5BGN4+FrUQTnctUanV9WS91tBl+1w9PEMhw5Jsbzlz5nxMBBU3iKFIjY9TYbXmP+8AGHWIzR7lm4+xQeL6nT/NzgjDpyNKyTmY4+i6cZx0RoG+qQUX5pl4jA6xHfkIM5W1a1+yYbBW9Poz9nWwlUgr5BM2Tt7mvoq8DwRx3LUq0QLE9VvTGa1qLcdWGTxTsNlx2rXfOGdC+3hQ4q2JbScIz+pGS1dAT2/wdAjCKYvxqsmmZMSNMIHJ7HC6EOkVkSpnKum9Ocu12Olvz9XaEGdsVRVxUHaFcD4446UxaxWLcHbY3oIpP5u00PFpELAdAgFuf/QOBeT8pIlxn6HJMyWsIIN8hDykggxLGoxt8S24OGHUyA5mYqSYjXqWFTbJLyPTszChmg8m7zGVJJwfRXVKY8hKmVa1I4/tdoMc1LSem+rl6KFFtCQ/CZYvrhO8hl15X5wWxGvTDn5026pVWC3qU33tW9LL+69g6yrhrCn9IHacL1uTw7vMHVNDdl54uPTZwC95m6zZPNBdXOVlRx5Pgi0Ip6GFiTVGxDz+vdJs4=
sessionCreation 2018-09-23T20:37:14.9471843+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 3
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 45076
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1530
basePriceNoTax 1307.6923076923
availableRooms 3
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 107.1
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 231
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1422.9
priceAfterDiscountNoTax 1216.1538461538
priceAfterAgentDiscount 1422.9
priceAfterAgentDiscountNoTax 1216.1538461538
priceAfterClubMemberDiscount 1422.9
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1216.1538461538
dayFinalPrice 1422.9
dayFinalPriceNoTax 1216.1538461538
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10174
packageID 231
parentID 0
name מסיבת מחירים ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודשים ספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1530
basePriceNoTax 1307.6923076923
totalPrice 1422.9
totalPriceNoTax 1216.1538461538
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 151ExeSuEx
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
roomsAvailability
array
roomAvailabiltyList
array
0
array
hotelID 10174
fromDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
toDate 2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00
adults 2
children 0
isLocal TRUE
customerID 353
priceCodeGroupID 37281
cachedCustomerID 145
infants 0
clerkKey NULL
roomPriceList
array
0
array
creation 2018-09-23T19:18:40.4705120+03:00
roomCategory 141DeluxDL
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 810
totalPriceNoTax 692.30769230769
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID VIoe/V8i2OqXz6FM7Dg/cO/cjnn+k/vfGZNROzIp9ogkdbKRdLpzLOCIFLKA5o4JduIdaqUCDxnxXMCi/uU3nhaOe50PVug9/5cv55hykUUZeAsyy9sFmZEqoeXncSxZLoYIY0PXu8KnZyyREKkaKWipyhlUkGXAiW5cBxeCk2EXEKGbVZwZ2nCfjrh+p9u9lpgLd4jUxXBxpj13fYuh5Cn0WujflHQznPFLIvz5MGixUiex74Rd9TCgn3hMdMW8/ZRAG6u5ws/4wouQuCsUX+mreHbXwzHan93KOMW+3IgWxx4Ay/jVQ8J/ZRmHD+L9G2jOBQOboYYwfbrHtdpxBHX10I8kypx2FCetgNGEHtWF8Fh8hhj15gAtmGk8q9tJTiDRR8M2V3vX5UNJK+iTe27jV4n5RHrDNbg+ddhiISRtf4/tvYlDwaDx/bxccqTmbCTsLFlFJfKhU1N2Ef1k6XDGd9A1aPumSk9hHmxsaI77Rm+QZGViJlfVz0sCj4c34jyMXoBapzATqRYwnSwx9CPiAvH1HoSWAN/bL5ZHqKKIyg25UkNe2UG60c4HDZadexU5DA6B+cPOOrC4WPm96H6ylHlHqUmyBd5v7AkOacmtCKf1IV0FYqPf7hZNXmrmOYNSDASBzEUy0CXcvLtOzYj28SiX5RkvUye8+exICy3crIdqIT8phepvEQcXMykGItpqxG011S6trtfcp9uXoH5IdiPeMB8J1qQIv9WfSFpbdhyFHBIVfNSoizWLu8Il
sessionCreation 2018-09-23T20:37:14.9316445+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 810
basePriceNoTax 692.30769230769
availableRooms 1
priceAfterDiscount 810
priceAfterDiscountNoTax 692.30769230769
priceAfterInternetDiscount 810
priceAfterInternetDiscountNoTax 692.30769230769
priceAfterAddOnDiscount 810
priceAfterAddOnDiscountNoTax 692.30769230769
priceAfterClubMemberDiscount 810
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 692.30769230769
dayFinalPrice 810
dayFinalPriceNoTax 692.30769230769
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
1
array
creation 2018-09-23T19:18:40.4705120+03:00
roomCategory 141DeluxDL
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 765
totalPriceNoTax 653.84615384615
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID VIoe/V8i2OqXz6FM7Dg/cEiDwSOup9qYax5dvMD6dFXDTIKKYsWIk2noSH0G4RWSEmzCVpKxjIlI/f4pfe9FEWgTdx+zjWN3qzgEj2+6+hKDxcc9ZcSh4jwFqpPqJPOCJmHcJ5wjNECdh3+By/JGboLgRggD4wdIyYmR4SJ/YzgVPy7BTC3oo0M+CYTAq9pfVY1f4YWMzNw0KhHam4eE7Ol0SjgNkg0fFaQjTtcPR9ErIkEUctJxS8GLnQj5s+hApFnYvM0RfcntiVx/aMqugCCVUU6caQF6l3WXjXUeCntPPUNAsi9vNh+aWhE/1r0SnyDpCbYh8s81d9vJURGhs5HG3dijyGNbCYxW9sFBtBkJSJCFxg09YASnekCZCSMbFB/lrtF12KMrlDS42B5euundFOF6zc+9wgIcpk9lg0X2AFTA2PyCrs1ggPtxVAci5OIvEU1wfiGG6Gb5qu86kZ5RyuFy+qKmt2DxFZ1HmcfHtc26c0sM/dNbKlNHp6bztDrd7RaAMxqUnxnI0K+QXFUhQ8Qt6KxlE5668qfaIOjgwR5VJHPWNkD+MAHo/KEvgxgDxSX3ESFDVJ17qZSvdLjENX18nTvdHgglKbkbUNdoQ6YXI26tVCEt76v+dvBVi505Rcfos92zCB3kbptYx/Bl7cjCQnjJryFXsBMTOkSciDPEkkRnSoN1lykMV/VB8zO4H9KXWiWP0RciZpDaOPZsyHDRwjkcQ6SIQcZFyH0JIfXQpI3yh+lMEn/dTgobNhdMBlwkd67FTbQS6DHIjw==
sessionCreation 2018-09-23T20:37:14.9471843+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 765
basePriceNoTax 653.84615384615
availableRooms 1
priceAfterDiscount 765
priceAfterDiscountNoTax 653.84615384615
priceAfterInternetDiscount 765
priceAfterInternetDiscountNoTax 653.84615384615
priceAfterAddOnDiscount 765
priceAfterAddOnDiscountNoTax 653.84615384615
priceAfterClubMemberDiscount 765
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 653.84615384615
dayFinalPrice 765
dayFinalPriceNoTax 653.84615384615
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
2
array
creation 2018-09-23T19:18:40.4705120+03:00
roomCategory 151ExeSuEx
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 1530
totalPriceNoTax 1307.6923076923
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID E5qHSlPJbAOXz6FM7Dg/cA7rKAfFM5FbOU1KVz4+3mdOwVDngH126C99oo3aX3tvArsMxxUbkYo4caLXKN0Mrs0+Kbi7jfB9cM5FF12mligj4mAcdcMVwYlW+3qycs9HLp73Cel1dC7R9hGk8MX7X9X4qZY78jVa7Uku2cj+5DKC1bgBC0QuaMW2nD09lSJIzWp7WthTEice7FW6AwxUGjpspnIwpC3LFNodUSbPZWk5WhrjMHjsGmT7JaIiBRnmNu2GpU4S84cs+1z/UhYit7XljerBdHXvUxcHMK8FBq4lLx2cFNLwnP+4M/swtbX1qI7uokG2mKmEfGQwGBuTrkMm46CSDm1ekJ1E+vk8mXO6OZZr6QA0VCF0aCnjxkUUI7Vyer6eJw+4oH+IiaxcoKxLrcoRsy4wSvPj5NELyHJMidamPAl80v53tyeWvR9+5YawQSGOJ8N39kMsyHvUgZFDhYgTkC6UNcmBJMp+AmiukZWrvROM13ILC6BDfF6x8AjkBKB8n7zX4ggTVIHfy4jKV3JQm7ATDEv26ZnjEo/U+qgcLzUo+ZR4wLbvUqGR2cZs09o8G3MgxTO48WKgaxWqx1sDCl9nnCL2Jz9aSdG1C2v4UJwoG2Xu+DglQrtdrB9UrMiSj31I98GcWGijcn/rmzkw2obPGhdSV9hmgx29oM3Y3F6Th+J/tI3IA901PjujQZ1iXevLsjxoclW9BW6ihDaeyPsZ+nNvzoh50ed+YfNZ2sUOVdSoizWLu8Il
sessionCreation 2018-09-23T20:37:14.9471843+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1530
basePriceNoTax 1307.6923076923
availableRooms 3
priceAfterDiscount 1530
priceAfterDiscountNoTax 1307.6923076923
priceAfterInternetDiscount 1530
priceAfterInternetDiscountNoTax 1307.6923076923
priceAfterAddOnDiscount 1530
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1307.6923076923
priceAfterClubMemberDiscount 1530
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1307.6923076923
dayFinalPrice 1530
dayFinalPriceNoTax 1307.6923076923
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
3
array
creation 2018-09-23T19:18:40.4861306+03:00
roomCategory 151ExeSuEx
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 1445
totalPriceNoTax 1235.0427350427
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID VIoe/V8i2OqXz6FM7Dg/cFejek9CC+fkAEKiHvhNjxx48cmLBIbHr+ST9LzkzdANBg6n8lkR+KVXioBIKwlOP7UB5s2N/QZzdET1+d+zhauTBMCWAzkdrijxAuLl6JYeCS+wIWCymQxurgBTFkdpCuUDMnFz4MrzFL5Hg7Y3tb1sKEX1grM5G/JAn5iRcU3IoVlLd/P0gzwqyAewCO7/kpfjE2AcivoKzElyFMBNSIp+h5tURs7Uumrn+PQLa/J+u+36vG1FCra1TzWo+2+X6PW9RK6/G8x7OVetBJGW0jEZxhrSdCtx2dJoK9BcrX/0XroyDYkkMOavGPmEUGMxCKhlDeM9U3Vg3rNj386cBHiOQa2fukLSYxpvvf9h6uiBaJYaZgVmxRit5tsbW9ru4jfp/c7LbBUL9JTGQ9QhOG1YffFdO7Q+QP0TPMciOKRDfGmQOf2Qs22MW3Q0MZQ3/KBim7kPk9OqHZsscVjE+9DmFIYXNTGlggjP0TXO/iYAbYnuLOeGARZdpjmDSa/qrurBD12YOEfwFFgRBMQK2CnV8KjrMs3qKuikwYSyoNCJCBcANG3OSsJ0DYXPthYQsWfwLzWEEz+lBFQQR3WWMIgDkabbrmBeHObs9QTTqF1nn4hUheXhNPrrfKtSfDY3SGzX0Jj0SPVIsvS3c+p0x6LFH/ixi0qX5lX7+fWI4oE2WsviQbQ4W+vYU+i0t5GoLDHUUGWoI/uyX014KuYvQ3pemNW2D7tdaJRbf4pXpBGw15C1qDeuoLPFTbQS6DHIjw==
sessionCreation 2018-09-23T20:37:14.9471843+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1445
basePriceNoTax 1235.0427350427
availableRooms 3
priceAfterDiscount 1445
priceAfterDiscountNoTax 1235.0427350427
priceAfterInternetDiscount 1445
priceAfterInternetDiscountNoTax 1235.0427350427
priceAfterAddOnDiscount 1445
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1235.0427350427
priceAfterClubMemberDiscount 1445
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1235.0427350427
dayFinalPrice 1445
dayFinalPriceNoTax 1235.0427350427
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
4
array
creation 2018-09-23T19:18:40.4861306+03:00
roomCategory 161OPSOCEN
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 2160
totalPriceNoTax 1846.1538461538
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID E5qHSlPJbAOXz6FM7Dg/cOrE5XrmlZUc96NmPZD7SH4R2emssbUj1ckPbhGVg1j5FNrQ8NmmOHN4pdzCo6ep6cqyXlj45OYDzUxP4uFYIj7lY0APbrk3LN1DTSmYIppiUwxNkyRNklWtUZr3f/Zd7klkinj/BeUsxDhnHTxsFaxzAgwCvwv5l6PFswJfeTkesx8zYycusLvVf0kZvtWgheIbSqKMN9LxJF5BM0PjWSnwi5ysKBq2q4O4WLoaRoNRc0Om46V9kVmjSwDsqYtOr2/HFEcoka0Rv/YR8Z0zMn8BYvjfQZ4KMbTuuYvKQKbsUpZS+XUFRUXTdrzQfV99tQFhJt5U3STTmqHvmmetoe+qnN1VK9dGY5UU9iv5b+sYpSYgd7cuFyCW4j50ukExVVj1eIBWF+CRRf/Cnwze4no7oEKoDb0z7SRXGPOi2Rkdqx3Hc/MyCFOzWJWmiAt6ksJm94h5k9cLxM1ERj8TSwzi6V+9ef+kE6yCgYI9Fu1ztsGQ2eiYPK33Nj6HkJAF9qKqqCnbvdZ+iOgFyDoU/d2+H+yhSRd/9AkRCPYVGoflvH8OUIlJ1pWnbYgsuSPOYwkMkgRiRPfBFuNueyc4puexljpXlEtTZ0cZ+f+Jhn5j9wsvSCPPAsR2ltkIZaRfN8AZIr7ETeRDZNVZtjDg9GMetVmSUz67x4/rIqPuc0F9bxnNCivr4rHIPRvwBYy38kTicD5HVp3hiQLIVlf5XkLGBoZzoQsnfVRsQ8/r3SbO
sessionCreation 2018-09-23T20:37:14.9471843+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2160
basePriceNoTax 1846.1538461538
availableRooms 1
priceAfterDiscount 2160
priceAfterDiscountNoTax 1846.1538461538
priceAfterInternetDiscount 2160
priceAfterInternetDiscountNoTax 1846.1538461538
priceAfterAddOnDiscount 2160
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1846.1538461538
priceAfterClubMemberDiscount 2160
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1846.1538461538
dayFinalPrice 2160
dayFinalPriceNoTax 1846.1538461538
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
5
array
creation 2018-09-23T19:18:40.5017553+03:00
roomCategory 161OPSOCEN
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 2040
totalPriceNoTax 1743.5897435897
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID E5qHSlPJbAOXz6FM7Dg/cFEBNrMCWsFMi4dky/FLPwn85VFJsiPLfCsF+dQdjkk5zpmjVbBy9kbZOYp44lU3rKL+tJGueo4kNIYLaI3P4AcjwkXDxJya0vSmE05nFvU6M1f9b+ap1FO3gVOLp2ndj0At7l/UjsboNtiH3ZiILer8kaeXzMbEmvfMzUfZld7fnUZuRPQNfl+gejp7KXpwXYHmdt3MzbNd3aLKj6gHS31pQLLultn7CIcDfZLS1w9HewgkrQRP1R+BTX7NV2mp72Xklql7+4xDQoMVzwfJl0Q+e55P3ygBFNEQjlAaPQJMvncQYfC4xMFgKNZ7bp3dsv9OIze9wZMNIJd5vQBpXxKLOjXOnkAsRYYUCGBD7NPaeIbvCEt6OGwEYGwXzmnqeueoT/ZGyaC4wMCyrLz8vBS96FzjFv+qODPAFPg/xcmhYSsyH7+vP/kTRH8to/MS45wXh3QzItJ0xJpdVhk+ytszOjDqmyAQScSwqbXnWeqdXw8k5Ux40a+pr8qqukgdpEZXTIt1oDaKeJeBjaxHW6Xl1pYR49U9a3LPRDJdfISpGWA6ghTJlXqq9OZHEQq92LfbPgydWqSA6WgwjvABopF4uNMvCwJApfzjUABUTu1qwME7cw2nAThxFA6FN7gRx0mwA63yd8WpEyUr+f6oM2B4kklO6ZmonLEzJgKtupVASykq6nZmikDHy913/TQAeKem/sg4eioqell9BEA9UP/3BmiA8MYXQ9hDOhPePD+ifguQkPwH1T3UqIs1i7vCJQ==
sessionCreation 2018-09-23T20:37:14.9471843+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2040
basePriceNoTax 1743.5897435897
availableRooms 1
priceAfterDiscount 2040
priceAfterDiscountNoTax 1743.5897435897
priceAfterInternetDiscount 2040
priceAfterInternetDiscountNoTax 1743.5897435897
priceAfterAddOnDiscount 2040
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1743.5897435897
priceAfterClubMemberDiscount 2040
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1743.5897435897
dayFinalPrice 2040
dayFinalPriceNoTax 1743.5897435897
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
6
array
creation 2018-09-23T19:18:40.5017553+03:00
roomCategory 181Presipr
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 2250
totalPriceNoTax 1923.0769230769
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID E5qHSlPJbAOXz6FM7Dg/cO/cjnn+k/vfElnKcTtiDtWvxqXkNZZh4Kxrh1gZdWmDslDrLMyvIYR15GTuuA/X8IOKSlBCbwUgKHu3UtC+WKW00DW99t6whoovC0QQRpPOHu3gBsF2fYhRDdZTYFlEkzg0QtAyKlGGStzJVwNkWcVnzG5+lGoB0aAf2YJj9nND0UFFy1Untf6i1J4jaLGX/ZJyfGSFTJqns0LBSZnWiBHSYLMdPxrVHQXfFv48w28bWctj9gWaUVgVrA8dDJXaTymlhDrlpZMORtrLz/8/lBKthWDOU6i3nRZBwF9vZSulyLj+zj6C5XRmLJUtFlda+W6kvsr0e98bxolt6k2EKxdOgLQ00084kEZ8TOt5ZQOZqxgJlmTWvZAz5Nr38xEsrK5RdtnKb2AjMPkGOKi7fOxJAFQA3OcPCcPM2vg01OUlRX+pYqXNSkgWxAQfzZRQddUXKBDcvS9VUlf71uH9Q+RUTYygcjywGIjSYv9GWdB+YAVIyyet6C5KCcbwCYj4OLeBOgO+PQwAPG/hm4OyLDHytRmZ8nTjBo5CFuvKsrqJm6ty5+MQQkjynaHmXlB4lnQ8o0IBo7DSzp269nojn1ISpQiszSrR5ZLT1dxNOPRw5xh+3spXvIonlf2sbxm64gO197aKF0M0Pr/6lGoiYSs8ySV2XGCos5laWFHBvZ6Iz3nf3p3KZepeRhHcX13XS1nAQsMMc50dVdkSRVxKaAi1UGHl2FQqLCJRCncm1UpY
sessionCreation 2018-09-23T20:37:14.9471843+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2250
basePriceNoTax 1923.0769230769
availableRooms 1
priceAfterDiscount 2250
priceAfterDiscountNoTax 1923.0769230769
priceAfterInternetDiscount 2250
priceAfterInternetDiscountNoTax 1923.0769230769
priceAfterAddOnDiscount 2250
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1923.0769230769
priceAfterClubMemberDiscount 2250
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1923.0769230769
dayFinalPrice 2250
dayFinalPriceNoTax 1923.0769230769
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
7
array
creation 2018-09-23T19:18:40.5173794+03:00
roomCategory 181Presipr
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 2125
totalPriceNoTax 1816.2393162393
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID E5qHSlPJbAOXz6FM7Dg/cFEBNrMCWsFMmhksHcH19k7V8jbNJUzf1NpoHFV7cAG7Jevj6qFW5PBCTwQhDofMyhKegQnT8UIPsAwt+WFWlz9r8px9oHdf9dQTfHSdL5eoCl4ItbAfCgCDmxAXeka4JGlkhMdnRwoX9fpsPczs3sqG+VR9PVF9RaNXGPOmeKdT+R6rXd8HtalA5/XQf4VTjCa0m0S5DAHKxdWA2hvr69wm/SIXL8AtvbSFHoLS+vRvgzRHL7EglUFDY4MSfbe0GJ9UYmLS68xqpEpTdJnqiVNknTrQI9jTCFoc+dPQpjC+tWFNn8/KhYGRZFUiy4RP/sKvCvNWzwDqOkl7lKMr76vcyoOXCLqOELh7P1tcTQ2s2s0uEwD/YOXoo7baaF4k34cRT/jXbSiZxEnAX1QZSS0A9kfIQPetPuW+SXLEJHeMXt1cDneC5t9rNvJD7TQgeYeiLo5d9KD/S2Zsg3We9/5q/B0EVYb25njvUVFczz5Gt4AVAx0EmD59JPu6UmnTcD+FAuPBKvWz+mQ+6S6EB29oxk1azVTB6MmX456u9FeI3Egd7O0q/itu+po+oit0glOFbNI9OHZa4B27VcFMBI1IBNbKNLH4JhA5FCWSryV53FaF49hlfDXZOuMiJ4tXMU27JJUouClgOp+Ew9W/DTiRQzdxxGsKD6Ywyjog5hFF1OcshVRICyNNO7SWdx9V4ckazZOYUzUwNTVL7dLQa6IhusE9Oh3FJSPvqtXveJJ8FRFZpQeMY+1yWG3/K3WgnCJRCncm1UpY
sessionCreation 2018-09-23T20:37:14.9471843+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2125
basePriceNoTax 1816.2393162393
availableRooms 1
priceAfterDiscount 2125
priceAfterDiscountNoTax 1816.2393162393
priceAfterInternetDiscount 2125
priceAfterInternetDiscountNoTax 1816.2393162393
priceAfterAddOnDiscount 2125
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1816.2393162393
priceAfterClubMemberDiscount 2125
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1816.2393162393
dayFinalPrice 2125
dayFinalPriceNoTax 1816.2393162393
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
requestDescriptor 1
isClubMemberResult FALSE
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
discountPercent 0
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
pctList
array
0
array
hotelID 10174
languageID 2
priceCode סחלב
name מחיר למועדון סחלב
description מחיר מיוחד למועדון סחלב
picture1Url NULL
picture2Url NULL
1
array
hotelID 10174
languageID 2
priceCode HSiteNIS
name מחיר מיוחד לאתר הבית
description מחיר מיוחד לאתר הבית
picture1Url NULL
picture2Url NULL
isCachedData FALSE
apiStart 2018-09-23T20:37:14.5459662+03:00
apiEnd 2018-09-23T20:37:14.6115530+03:00
{"error":false,"warning":false,"message":null,"remoteServiceUrl":null,"data":{"packageToBookPerPax":{"packageToBookList":[{"requestDescriptor":66741481,"packagesList":[{"creation":"2018-09-23T19:19:38.4571031+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"q1B1oSpKTh+Xz6FM7Dg\/cAY6iluw9OxiMLCONy4w1QYah9GF4U+OgN\/ZbdKg5jhCpQRwz5N\/xEhddhizs8geVz5wXnbEm0lEIx4qqxdlajTTpBESd69hcATPcL01GPHPEmjiDNKwV3pWzM7kzghuGRvdYp780Nzyx0U\/bv+JfHq3Di+aaTSeTWzyLCcGKRVNgfiwq\/vIfoyKhsEiemQEZtvmhx+WOPuZKN0WHtD7GkSpE1f3KE6vQE5Aa4LsJykFwzP6ZmoU1I16clrnNgMThVfRyFi027VA85KDb701xf9ykC3QDDIdcUv+MZjXgH+hbwk5xqAvJV87h3BeboMrvlZXpyo4DdXzmm8I3nFnxcFiCFm76en5Pn97OLh3yKP+85rNZf1FunHZwheauwAbRXbG0m7frJnxmmCH4pJWOZ8jKRQFNrYvmrGIsamyDaUuIWKQPU4N2d1k+Nt+o\/fKFGAvdx3\/ykl5M6NX8BqM+\/qeN\/OhKI\/qfAZgxaSTOLHKrIImNeczJwAgkLyDWw0O9qK4uL8JVylUE0PXMBSIx5TuoCphX1SXyD31yqaly0XyH1QE66dUd\/IwHa4ZGcln2K62dtNB3vNrARTEvlrypLFzdWuDCDWikZsuSeb8VqGpNPVLP\/9xv0X6g2JyTkxQN2J5c7qOEK944WD89NGByBR5ReSnIsEiC7MD5K0P4EsyyLbmTyj7oeT7iNCYpvroC0j4gSuiRUCIX6yOSA3nSnH3dyDqQdzk6eGHk73tW73iiuxsABOiHHzW7AgE8wn69pXOZ2vyQVsIqCePAEAfaeOEeMijFlsVLMumIb5wLSiSIlEKdybVSlg=","sessionCreation":"2018-09-23T20:37:14.9471843+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":1,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":45076,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":810,"basePriceNoTax":692.30769230769,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":56.7,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":7,"packageID":231},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":753.3,"priceAfterDiscountNoTax":643.84615384615,"priceAfterAgentDiscount":753.3,"priceAfterAgentDiscountNoTax":643.84615384615,"priceAfterClubMemberDiscount":753.3,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":643.84615384615,"dayFinalPrice":753.3,"dayFinalPriceNoTax":643.84615384615,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10174,"packageID":231,"parentID":0,"name":"\u05de\u05e1\u05d9\u05d1\u05ea \u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd \u05dc 48 \u05e9\u05e2\u05d5\u05ea \r\n\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3\u05d9\u05dd \u05dc\u05de\u05d1\u05e6\u05e2\u05d9\u05dd \u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4 \u05dc\u05d7\u05d5\u05d3\u05e9\u05d9\u05dd \u05e1\u05e4\u05d8\u05de\u05d1\u05e8 \u05d1\u05ea\u05d0\u05e8\u05d9\u05db\u05d9\u05dd \u05e0\u05d1\u05d7\u05e8\u05d9\u05dd\r\n","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":810,"basePriceNoTax":692.30769230769,"totalPrice":753.3,"totalPriceNoTax":643.84615384615,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"141DeluxDL","planCode":"B\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2018-09-23T19:19:38.4571031+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"7JZ3jzjZTziXz6FM7Dg\/cAk0uMIN8jPLhulUXSQc+qJqxuyznBJYr6xxWGN0EbdMlvqDZbiUvZAiqOHtq8hifJOEZzv1FuH3SaHvSA6WZ4P51hbEp\/UjE7yJtQ8JZZGBWnbvIIt8TypXrlsYmQLOejs3i3w5IpeLFttNDsfxl0VJqxNL9oubx4839fShdahcbGXIAUPBurfYS8DiEXOZSuH\/kWNdr0+27yPKLGVmb5tirnFN0Bssnb3IZxqBsTGCAAXQZ1JZON5BKbHYDw6ZJmegJcsmiT32IXJlzekI9iPBh0pirXc31YVs6YRvuuKpH0Kv7r\/AlY\/5B\/T48W6eGyOdvfvxaUOR+qEfc7rrimQgMag8OdsRboklngOelUo6OaalXDTClU343QMqCsiinET8rVcNskNRrZxJbR0fp\/+1kFDP9aXSGIyysjBrgIaX5K66C0pgTnFYIUFpMkJWPZcgrii4BEG8RN+tWBVeNp5CgTfS0z84nmFJaA2OSD5VYXv5he0tMNjcH87HoAEwRMhT0lADn7khESHnUuKrgv1bkUQApeAFclItxeOUTggPo+8wLHNYaA1GzOk15Kaia18AOyduLcYMBGG9bXZ5O9EQb\/Vkhcci5CQiGGuq2ZmpRVnPrGiTdMg83S\/nMyaLqZPHPBq9IRJ1oWSKENcGWUtXBbGU0l0MXa8npA8fkd9HeR4ELs77mUfrlTEsvTEwxdHHV+VsWmU0\/ftQxYVqSCl8Y+8QW1kBYoXk6VzBm55y5GaRt5FEicTRnbDXW4a3glqRAphzzGqckHdlUjomwnsmpSEitVmW5dwSkS9VQEESIlEKdybVSlg=","sessionCreation":"2018-09-23T20:37:14.9471843+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":1,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":45076,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2250,"basePriceNoTax":1923.0769230769,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":157.5,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":7,"packageID":231},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":2092.5,"priceAfterDiscountNoTax":1788.4615384615,"priceAfterAgentDiscount":2092.5,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1788.4615384615,"priceAfterClubMemberDiscount":2092.5,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1788.4615384615,"dayFinalPrice":2092.5,"dayFinalPriceNoTax":1788.4615384615,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10174,"packageID":231,"parentID":0,"name":"\u05de\u05e1\u05d9\u05d1\u05ea \u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd \u05dc 48 \u05e9\u05e2\u05d5\u05ea \r\n\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3\u05d9\u05dd \u05dc\u05de\u05d1\u05e6\u05e2\u05d9\u05dd \u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4 \u05dc\u05d7\u05d5\u05d3\u05e9\u05d9\u05dd \u05e1\u05e4\u05d8\u05de\u05d1\u05e8 \u05d1\u05ea\u05d0\u05e8\u05d9\u05db\u05d9\u05dd \u05e0\u05d1\u05d7\u05e8\u05d9\u05dd\r\n","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2250,"basePriceNoTax":1923.0769230769,"totalPrice":2092.5,"totalPriceNoTax":1788.4615384615,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"181Presipr","planCode":"B\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2018-09-23T19:19:38.4571031+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"7JZ3jzjZTziXz6FM7Dg\/cFE4vZyiERaEgkbH1F4T2Tqjg34EZ1L04X\/G7JqusnhqgcOUAvGeZEDolzL7OP8w\/NOh\/G6ImviNofiV18tBRn5633XyTGqil\/UmI5VKPI00gfd6rCvGLMPMf4rP47X+gg76k3ZPOoFCmJe+X5fKK71xKtfh\/oXSCbvbvtevHS0kBQI3x7tvKl10E4hZyKmJwHOziVvL9LxMZS+I0KVdcUTxw1zQkFIdVRNvSyVs3Glbv3InRAKra5H9hWESBYMyXLC7fwu0YfEJvSQ1qqQPo7p5zU8vRy6ArNLqLLEzD+RfmkFitAJME6bQIkxraUfIr+16L9CB4Z5Dxx9aS9yPcdHAugUk+q2fNJ0FmKFPEGAAx+sSnm6k5mPuf3h9ThVNJqJu5Vz7TWR7yuY68YMU6nYejDOjBtTHKKe6GlkO1T7hNo2xqnj3XuFzec6QEeLmuuvbi+UYFozyTtqehCaCdlO+0wC\/0VM1T7K+Y3eTB035XBWt8joC2kCboUd4RmH0Vq4qo5zq3V5aZUo2odpDKobWXXlR51d\/J02nni2EpmfTGpCP4PvUnHu13ZAMIYCAu3Wml8WEY\/y0ygV1vkwLF0GeMpd8niSPOv25aR8axkmzYHcuzRuC+AZeB8WAnkGG0AkeAbj47k9Zk5PCXRcZQ9Pxdz9XkPRbL4Nmlj\/CZp42n7BLH6w0Zf0SjmnZ7d7qlZkpMld\/oKoZh0\/LuZsZzVyBJHO6A3uWHWtIfZA1Zih2fUGQO+VARu5W7f4G4rqwIDwfaWk2eUXS\/+T1WpVWuO72PI9aO5NGJaVJSarz8oxw1KiLNYu7wiU=","sessionCreation":"2018-09-23T20:37:14.9471843+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":1,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":45076,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2160,"basePriceNoTax":1846.1538461538,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":151.2,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":7,"packageID":231},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":2008.8,"priceAfterDiscountNoTax":1716.9230769231,"priceAfterAgentDiscount":2008.8,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1716.9230769231,"priceAfterClubMemberDiscount":2008.8,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1716.9230769231,"dayFinalPrice":2008.8,"dayFinalPriceNoTax":1716.9230769231,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10174,"packageID":231,"parentID":0,"name":"\u05de\u05e1\u05d9\u05d1\u05ea \u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd \u05dc 48 \u05e9\u05e2\u05d5\u05ea \r\n\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3\u05d9\u05dd \u05dc\u05de\u05d1\u05e6\u05e2\u05d9\u05dd \u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4 \u05dc\u05d7\u05d5\u05d3\u05e9\u05d9\u05dd \u05e1\u05e4\u05d8\u05de\u05d1\u05e8 \u05d1\u05ea\u05d0\u05e8\u05d9\u05db\u05d9\u05dd \u05e0\u05d1\u05d7\u05e8\u05d9\u05dd\r\n","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2160,"basePriceNoTax":1846.1538461538,"totalPrice":2008.8,"totalPriceNoTax":1716.9230769231,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"161OPSOCEN","planCode":"B\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2018-09-23T19:19:38.4571031+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"7JZ3jzjZTziXz6FM7Dg\/cAk0uMIN8jPLhulUXSQc+qKVq\/SEcE7U+bQSRLQqSqmae8C8wASJua387MpnNgxEq3AgZYJaggHR7Q+\/TMw4JlNfKwOSIqWWUPKCL\/+b2sdrnhLpR5rmKzeEdCH7a5kaG9llGj8nsa+NXJMyp3hr0468DaQUsKnY84tQabBTo1PrxHXllPIDwlIKirZxWx+5ZjJDTvYT7M+Uv964j7zkZZcyUlTLqZ0qXusdrhUQ87zKz32wqbb0rz8l9UcAO2+jyDRHASVWxfmr5BGN4+FrUQTnctUanV9WS91tBl+1w9PEMhw5Jsbzlz5nxMBBU3iKFIjY9TYbXmP+8AGHWIzR7lm4+xQeL6nT\/NzgjDpyNKyTmY4+i6cZx0RoG+qQUX5pl4jA6xHfkIM5W1a1+yYbBW9Poz9nWwlUgr5BM2Tt7mvoq8DwRx3LUq0QLE9VvTGa1qLcdWGTxTsNlx2rXfOGdC+3hQ4q2JbScIz+pGS1dAT2\/wdAjCKYvxqsmmZMSNMIHJ7HC6EOkVkSpnKum9Ocu12Olvz9XaEGdsVRVxUHaFcD4446UxaxWLcHbY3oIpP5u00PFpELAdAgFuf\/QOBeT8pIlxn6HJMyWsIIN8hDykggxLGoxt8S24OGHUyA5mYqSYjXqWFTbJLyPTszChmg8m7zGVJJwfRXVKY8hKmVa1I4\/tdoMc1LSem+rl6KFFtCQ\/CZYvrhO8hl15X5wWxGvTDn5026pVWC3qU33tW9LL+69g6yrhrCn9IHacL1uTw7vMHVNDdl54uPTZwC95m6zZPNBdXOVlRx5Pgi0Ip6GFiTVGxDz+vdJs4=","sessionCreation":"2018-09-23T20:37:14.9471843+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":3,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":45076,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1530,"basePriceNoTax":1307.6923076923,"availableRooms":3,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":107.1,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":7,"packageID":231},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1422.9,"priceAfterDiscountNoTax":1216.1538461538,"priceAfterAgentDiscount":1422.9,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1216.1538461538,"priceAfterClubMemberDiscount":1422.9,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1216.1538461538,"dayFinalPrice":1422.9,"dayFinalPriceNoTax":1216.1538461538,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10174,"packageID":231,"parentID":0,"name":"\u05de\u05e1\u05d9\u05d1\u05ea \u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd \u05dc 48 \u05e9\u05e2\u05d5\u05ea \r\n\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3\u05d9\u05dd \u05dc\u05de\u05d1\u05e6\u05e2\u05d9\u05dd \u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4 \u05dc\u05d7\u05d5\u05d3\u05e9\u05d9\u05dd \u05e1\u05e4\u05d8\u05de\u05d1\u05e8 \u05d1\u05ea\u05d0\u05e8\u05d9\u05db\u05d9\u05dd \u05e0\u05d1\u05d7\u05e8\u05d9\u05dd\r\n","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1530,"basePriceNoTax":1307.6923076923,"totalPrice":1422.9,"totalPriceNoTax":1216.1538461538,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"151ExeSuEx","planCode":"B\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false}]}]},"roomsAvailability":{"roomAvailabiltyList":[{"hotelID":10174,"fromDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","toDate":"2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00","adults":2,"children":0,"isLocal":true,"customerID":353,"priceCodeGroupID":37281,"cachedCustomerID":145,"infants":0,"clerkKey":null,"roomPriceList":[{"creation":"2018-09-23T19:18:40.4705120+03:00","roomCategory":"141DeluxDL","priceCode":"HSiteNIS","planCode":"B\/B","totalPrice":810,"totalPriceNoTax":692.30769230769,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"VIoe\/V8i2OqXz6FM7Dg\/cO\/cjnn+k\/vfGZNROzIp9ogkdbKRdLpzLOCIFLKA5o4JduIdaqUCDxnxXMCi\/uU3nhaOe50PVug9\/5cv55hykUUZeAsyy9sFmZEqoeXncSxZLoYIY0PXu8KnZyyREKkaKWipyhlUkGXAiW5cBxeCk2EXEKGbVZwZ2nCfjrh+p9u9lpgLd4jUxXBxpj13fYuh5Cn0WujflHQznPFLIvz5MGixUiex74Rd9TCgn3hMdMW8\/ZRAG6u5ws\/4wouQuCsUX+mreHbXwzHan93KOMW+3IgWxx4Ay\/jVQ8J\/ZRmHD+L9G2jOBQOboYYwfbrHtdpxBHX10I8kypx2FCetgNGEHtWF8Fh8hhj15gAtmGk8q9tJTiDRR8M2V3vX5UNJK+iTe27jV4n5RHrDNbg+ddhiISRtf4\/tvYlDwaDx\/bxccqTmbCTsLFlFJfKhU1N2Ef1k6XDGd9A1aPumSk9hHmxsaI77Rm+QZGViJlfVz0sCj4c34jyMXoBapzATqRYwnSwx9CPiAvH1HoSWAN\/bL5ZHqKKIyg25UkNe2UG60c4HDZadexU5DA6B+cPOOrC4WPm96H6ylHlHqUmyBd5v7AkOacmtCKf1IV0FYqPf7hZNXmrmOYNSDASBzEUy0CXcvLtOzYj28SiX5RkvUye8+exICy3crIdqIT8phepvEQcXMykGItpqxG011S6trtfcp9uXoH5IdiPeMB8J1qQIv9WfSFpbdhyFHBIVfNSoizWLu8Il","sessionCreation":"2018-09-23T20:37:14.9316445+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":810,"basePriceNoTax":692.30769230769,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":810,"priceAfterDiscountNoTax":692.30769230769,"priceAfterInternetDiscount":810,"priceAfterInternetDiscountNoTax":692.30769230769,"priceAfterAddOnDiscount":810,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":692.30769230769,"priceAfterClubMemberDiscount":810,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":692.30769230769,"dayFinalPrice":810,"dayFinalPriceNoTax":692.30769230769,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-09-23T19:18:40.4705120+03:00","roomCategory":"141DeluxDL","priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","planCode":"B\/B","totalPrice":765,"totalPriceNoTax":653.84615384615,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"VIoe\/V8i2OqXz6FM7Dg\/cEiDwSOup9qYax5dvMD6dFXDTIKKYsWIk2noSH0G4RWSEmzCVpKxjIlI\/f4pfe9FEWgTdx+zjWN3qzgEj2+6+hKDxcc9ZcSh4jwFqpPqJPOCJmHcJ5wjNECdh3+By\/JGboLgRggD4wdIyYmR4SJ\/YzgVPy7BTC3oo0M+CYTAq9pfVY1f4YWMzNw0KhHam4eE7Ol0SjgNkg0fFaQjTtcPR9ErIkEUctJxS8GLnQj5s+hApFnYvM0RfcntiVx\/aMqugCCVUU6caQF6l3WXjXUeCntPPUNAsi9vNh+aWhE\/1r0SnyDpCbYh8s81d9vJURGhs5HG3dijyGNbCYxW9sFBtBkJSJCFxg09YASnekCZCSMbFB\/lrtF12KMrlDS42B5euundFOF6zc+9wgIcpk9lg0X2AFTA2PyCrs1ggPtxVAci5OIvEU1wfiGG6Gb5qu86kZ5RyuFy+qKmt2DxFZ1HmcfHtc26c0sM\/dNbKlNHp6bztDrd7RaAMxqUnxnI0K+QXFUhQ8Qt6KxlE5668qfaIOjgwR5VJHPWNkD+MAHo\/KEvgxgDxSX3ESFDVJ17qZSvdLjENX18nTvdHgglKbkbUNdoQ6YXI26tVCEt76v+dvBVi505Rcfos92zCB3kbptYx\/Bl7cjCQnjJryFXsBMTOkSciDPEkkRnSoN1lykMV\/VB8zO4H9KXWiWP0RciZpDaOPZsyHDRwjkcQ6SIQcZFyH0JIfXQpI3yh+lMEn\/dTgobNhdMBlwkd67FTbQS6DHIjw==","sessionCreation":"2018-09-23T20:37:14.9471843+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":765,"basePriceNoTax":653.84615384615,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":765,"priceAfterDiscountNoTax":653.84615384615,"priceAfterInternetDiscount":765,"priceAfterInternetDiscountNoTax":653.84615384615,"priceAfterAddOnDiscount":765,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":653.84615384615,"priceAfterClubMemberDiscount":765,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":653.84615384615,"dayFinalPrice":765,"dayFinalPriceNoTax":653.84615384615,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-09-23T19:18:40.4705120+03:00","roomCategory":"151ExeSuEx","priceCode":"HSiteNIS","planCode":"B\/B","totalPrice":1530,"totalPriceNoTax":1307.6923076923,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"E5qHSlPJbAOXz6FM7Dg\/cA7rKAfFM5FbOU1KVz4+3mdOwVDngH126C99oo3aX3tvArsMxxUbkYo4caLXKN0Mrs0+Kbi7jfB9cM5FF12mligj4mAcdcMVwYlW+3qycs9HLp73Cel1dC7R9hGk8MX7X9X4qZY78jVa7Uku2cj+5DKC1bgBC0QuaMW2nD09lSJIzWp7WthTEice7FW6AwxUGjpspnIwpC3LFNodUSbPZWk5WhrjMHjsGmT7JaIiBRnmNu2GpU4S84cs+1z\/UhYit7XljerBdHXvUxcHMK8FBq4lLx2cFNLwnP+4M\/swtbX1qI7uokG2mKmEfGQwGBuTrkMm46CSDm1ekJ1E+vk8mXO6OZZr6QA0VCF0aCnjxkUUI7Vyer6eJw+4oH+IiaxcoKxLrcoRsy4wSvPj5NELyHJMidamPAl80v53tyeWvR9+5YawQSGOJ8N39kMsyHvUgZFDhYgTkC6UNcmBJMp+AmiukZWrvROM13ILC6BDfF6x8AjkBKB8n7zX4ggTVIHfy4jKV3JQm7ATDEv26ZnjEo\/U+qgcLzUo+ZR4wLbvUqGR2cZs09o8G3MgxTO48WKgaxWqx1sDCl9nnCL2Jz9aSdG1C2v4UJwoG2Xu+DglQrtdrB9UrMiSj31I98GcWGijcn\/rmzkw2obPGhdSV9hmgx29oM3Y3F6Th+J\/tI3IA901PjujQZ1iXevLsjxoclW9BW6ihDaeyPsZ+nNvzoh50ed+YfNZ2sUOVdSoizWLu8Il","sessionCreation":"2018-09-23T20:37:14.9471843+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1530,"basePriceNoTax":1307.6923076923,"availableRooms":3,"priceAfterDiscount":1530,"priceAfterDiscountNoTax":1307.6923076923,"priceAfterInternetDiscount":1530,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1307.6923076923,"priceAfterAddOnDiscount":1530,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1307.6923076923,"priceAfterClubMemberDiscount":1530,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1307.6923076923,"dayFinalPrice":1530,"dayFinalPriceNoTax":1307.6923076923,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-09-23T19:18:40.4861306+03:00","roomCategory":"151ExeSuEx","priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","planCode":"B\/B","totalPrice":1445,"totalPriceNoTax":1235.0427350427,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"VIoe\/V8i2OqXz6FM7Dg\/cFejek9CC+fkAEKiHvhNjxx48cmLBIbHr+ST9LzkzdANBg6n8lkR+KVXioBIKwlOP7UB5s2N\/QZzdET1+d+zhauTBMCWAzkdrijxAuLl6JYeCS+wIWCymQxurgBTFkdpCuUDMnFz4MrzFL5Hg7Y3tb1sKEX1grM5G\/JAn5iRcU3IoVlLd\/P0gzwqyAewCO7\/kpfjE2AcivoKzElyFMBNSIp+h5tURs7Uumrn+PQLa\/J+u+36vG1FCra1TzWo+2+X6PW9RK6\/G8x7OVetBJGW0jEZxhrSdCtx2dJoK9BcrX\/0XroyDYkkMOavGPmEUGMxCKhlDeM9U3Vg3rNj386cBHiOQa2fukLSYxpvvf9h6uiBaJYaZgVmxRit5tsbW9ru4jfp\/c7LbBUL9JTGQ9QhOG1YffFdO7Q+QP0TPMciOKRDfGmQOf2Qs22MW3Q0MZQ3\/KBim7kPk9OqHZsscVjE+9DmFIYXNTGlggjP0TXO\/iYAbYnuLOeGARZdpjmDSa\/qrurBD12YOEfwFFgRBMQK2CnV8KjrMs3qKuikwYSyoNCJCBcANG3OSsJ0DYXPthYQsWfwLzWEEz+lBFQQR3WWMIgDkabbrmBeHObs9QTTqF1nn4hUheXhNPrrfKtSfDY3SGzX0Jj0SPVIsvS3c+p0x6LFH\/ixi0qX5lX7+fWI4oE2WsviQbQ4W+vYU+i0t5GoLDHUUGWoI\/uyX014KuYvQ3pemNW2D7tdaJRbf4pXpBGw15C1qDeuoLPFTbQS6DHIjw==","sessionCreation":"2018-09-23T20:37:14.9471843+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1445,"basePriceNoTax":1235.0427350427,"availableRooms":3,"priceAfterDiscount":1445,"priceAfterDiscountNoTax":1235.0427350427,"priceAfterInternetDiscount":1445,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1235.0427350427,"priceAfterAddOnDiscount":1445,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1235.0427350427,"priceAfterClubMemberDiscount":1445,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1235.0427350427,"dayFinalPrice":1445,"dayFinalPriceNoTax":1235.0427350427,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-09-23T19:18:40.4861306+03:00","roomCategory":"161OPSOCEN","priceCode":"HSiteNIS","planCode":"B\/B","totalPrice":2160,"totalPriceNoTax":1846.1538461538,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"E5qHSlPJbAOXz6FM7Dg\/cOrE5XrmlZUc96NmPZD7SH4R2emssbUj1ckPbhGVg1j5FNrQ8NmmOHN4pdzCo6ep6cqyXlj45OYDzUxP4uFYIj7lY0APbrk3LN1DTSmYIppiUwxNkyRNklWtUZr3f\/Zd7klkinj\/BeUsxDhnHTxsFaxzAgwCvwv5l6PFswJfeTkesx8zYycusLvVf0kZvtWgheIbSqKMN9LxJF5BM0PjWSnwi5ysKBq2q4O4WLoaRoNRc0Om46V9kVmjSwDsqYtOr2\/HFEcoka0Rv\/YR8Z0zMn8BYvjfQZ4KMbTuuYvKQKbsUpZS+XUFRUXTdrzQfV99tQFhJt5U3STTmqHvmmetoe+qnN1VK9dGY5UU9iv5b+sYpSYgd7cuFyCW4j50ukExVVj1eIBWF+CRRf\/Cnwze4no7oEKoDb0z7SRXGPOi2Rkdqx3Hc\/MyCFOzWJWmiAt6ksJm94h5k9cLxM1ERj8TSwzi6V+9ef+kE6yCgYI9Fu1ztsGQ2eiYPK33Nj6HkJAF9qKqqCnbvdZ+iOgFyDoU\/d2+H+yhSRd\/9AkRCPYVGoflvH8OUIlJ1pWnbYgsuSPOYwkMkgRiRPfBFuNueyc4puexljpXlEtTZ0cZ+f+Jhn5j9wsvSCPPAsR2ltkIZaRfN8AZIr7ETeRDZNVZtjDg9GMetVmSUz67x4\/rIqPuc0F9bxnNCivr4rHIPRvwBYy38kTicD5HVp3hiQLIVlf5XkLGBoZzoQsnfVRsQ8\/r3SbO","sessionCreation":"2018-09-23T20:37:14.9471843+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2160,"basePriceNoTax":1846.1538461538,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":2160,"priceAfterDiscountNoTax":1846.1538461538,"priceAfterInternetDiscount":2160,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1846.1538461538,"priceAfterAddOnDiscount":2160,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1846.1538461538,"priceAfterClubMemberDiscount":2160,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1846.1538461538,"dayFinalPrice":2160,"dayFinalPriceNoTax":1846.1538461538,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-09-23T19:18:40.5017553+03:00","roomCategory":"161OPSOCEN","priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","planCode":"B\/B","totalPrice":2040,"totalPriceNoTax":1743.5897435897,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"E5qHSlPJbAOXz6FM7Dg\/cFEBNrMCWsFMi4dky\/FLPwn85VFJsiPLfCsF+dQdjkk5zpmjVbBy9kbZOYp44lU3rKL+tJGueo4kNIYLaI3P4AcjwkXDxJya0vSmE05nFvU6M1f9b+ap1FO3gVOLp2ndj0At7l\/UjsboNtiH3ZiILer8kaeXzMbEmvfMzUfZld7fnUZuRPQNfl+gejp7KXpwXYHmdt3MzbNd3aLKj6gHS31pQLLultn7CIcDfZLS1w9HewgkrQRP1R+BTX7NV2mp72Xklql7+4xDQoMVzwfJl0Q+e55P3ygBFNEQjlAaPQJMvncQYfC4xMFgKNZ7bp3dsv9OIze9wZMNIJd5vQBpXxKLOjXOnkAsRYYUCGBD7NPaeIbvCEt6OGwEYGwXzmnqeueoT\/ZGyaC4wMCyrLz8vBS96FzjFv+qODPAFPg\/xcmhYSsyH7+vP\/kTRH8to\/MS45wXh3QzItJ0xJpdVhk+ytszOjDqmyAQScSwqbXnWeqdXw8k5Ux40a+pr8qqukgdpEZXTIt1oDaKeJeBjaxHW6Xl1pYR49U9a3LPRDJdfISpGWA6ghTJlXqq9OZHEQq92LfbPgydWqSA6WgwjvABopF4uNMvCwJApfzjUABUTu1qwME7cw2nAThxFA6FN7gRx0mwA63yd8WpEyUr+f6oM2B4kklO6ZmonLEzJgKtupVASykq6nZmikDHy913\/TQAeKem\/sg4eioqell9BEA9UP\/3BmiA8MYXQ9hDOhPePD+ifguQkPwH1T3UqIs1i7vCJQ==","sessionCreation":"2018-09-23T20:37:14.9471843+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2040,"basePriceNoTax":1743.5897435897,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":2040,"priceAfterDiscountNoTax":1743.5897435897,"priceAfterInternetDiscount":2040,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1743.5897435897,"priceAfterAddOnDiscount":2040,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1743.5897435897,"priceAfterClubMemberDiscount":2040,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1743.5897435897,"dayFinalPrice":2040,"dayFinalPriceNoTax":1743.5897435897,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-09-23T19:18:40.5017553+03:00","roomCategory":"181Presipr","priceCode":"HSiteNIS","planCode":"B\/B","totalPrice":2250,"totalPriceNoTax":1923.0769230769,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"E5qHSlPJbAOXz6FM7Dg\/cO\/cjnn+k\/vfElnKcTtiDtWvxqXkNZZh4Kxrh1gZdWmDslDrLMyvIYR15GTuuA\/X8IOKSlBCbwUgKHu3UtC+WKW00DW99t6whoovC0QQRpPOHu3gBsF2fYhRDdZTYFlEkzg0QtAyKlGGStzJVwNkWcVnzG5+lGoB0aAf2YJj9nND0UFFy1Untf6i1J4jaLGX\/ZJyfGSFTJqns0LBSZnWiBHSYLMdPxrVHQXfFv48w28bWctj9gWaUVgVrA8dDJXaTymlhDrlpZMORtrLz\/8\/lBKthWDOU6i3nRZBwF9vZSulyLj+zj6C5XRmLJUtFlda+W6kvsr0e98bxolt6k2EKxdOgLQ00084kEZ8TOt5ZQOZqxgJlmTWvZAz5Nr38xEsrK5RdtnKb2AjMPkGOKi7fOxJAFQA3OcPCcPM2vg01OUlRX+pYqXNSkgWxAQfzZRQddUXKBDcvS9VUlf71uH9Q+RUTYygcjywGIjSYv9GWdB+YAVIyyet6C5KCcbwCYj4OLeBOgO+PQwAPG\/hm4OyLDHytRmZ8nTjBo5CFuvKsrqJm6ty5+MQQkjynaHmXlB4lnQ8o0IBo7DSzp269nojn1ISpQiszSrR5ZLT1dxNOPRw5xh+3spXvIonlf2sbxm64gO197aKF0M0Pr\/6lGoiYSs8ySV2XGCos5laWFHBvZ6Iz3nf3p3KZepeRhHcX13XS1nAQsMMc50dVdkSRVxKaAi1UGHl2FQqLCJRCncm1UpY","sessionCreation":"2018-09-23T20:37:14.9471843+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2250,"basePriceNoTax":1923.0769230769,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":2250,"priceAfterDiscountNoTax":1923.0769230769,"priceAfterInternetDiscount":2250,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1923.0769230769,"priceAfterAddOnDiscount":2250,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1923.0769230769,"priceAfterClubMemberDiscount":2250,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1923.0769230769,"dayFinalPrice":2250,"dayFinalPriceNoTax":1923.0769230769,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-09-23T19:18:40.5173794+03:00","roomCategory":"181Presipr","priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","planCode":"B\/B","totalPrice":2125,"totalPriceNoTax":1816.2393162393,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"E5qHSlPJbAOXz6FM7Dg\/cFEBNrMCWsFMmhksHcH19k7V8jbNJUzf1NpoHFV7cAG7Jevj6qFW5PBCTwQhDofMyhKegQnT8UIPsAwt+WFWlz9r8px9oHdf9dQTfHSdL5eoCl4ItbAfCgCDmxAXeka4JGlkhMdnRwoX9fpsPczs3sqG+VR9PVF9RaNXGPOmeKdT+R6rXd8HtalA5\/XQf4VTjCa0m0S5DAHKxdWA2hvr69wm\/SIXL8AtvbSFHoLS+vRvgzRHL7EglUFDY4MSfbe0GJ9UYmLS68xqpEpTdJnqiVNknTrQI9jTCFoc+dPQpjC+tWFNn8\/KhYGRZFUiy4RP\/sKvCvNWzwDqOkl7lKMr76vcyoOXCLqOELh7P1tcTQ2s2s0uEwD\/YOXoo7baaF4k34cRT\/jXbSiZxEnAX1QZSS0A9kfIQPetPuW+SXLEJHeMXt1cDneC5t9rNvJD7TQgeYeiLo5d9KD\/S2Zsg3We9\/5q\/B0EVYb25njvUVFczz5Gt4AVAx0EmD59JPu6UmnTcD+FAuPBKvWz+mQ+6S6EB29oxk1azVTB6MmX456u9FeI3Egd7O0q\/itu+po+oit0glOFbNI9OHZa4B27VcFMBI1IBNbKNLH4JhA5FCWSryV53FaF49hlfDXZOuMiJ4tXMU27JJUouClgOp+Ew9W\/DTiRQzdxxGsKD6Ywyjog5hFF1OcshVRICyNNO7SWdx9V4ckazZOYUzUwNTVL7dLQa6IhusE9Oh3FJSPvqtXveJJ8FRFZpQeMY+1yWG3\/K3WgnCJRCncm1UpY","sessionCreation":"2018-09-23T20:37:14.9471843+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2125,"basePriceNoTax":1816.2393162393,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":2125,"priceAfterDiscountNoTax":1816.2393162393,"priceAfterInternetDiscount":2125,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1816.2393162393,"priceAfterAddOnDiscount":2125,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1816.2393162393,"priceAfterClubMemberDiscount":2125,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1816.2393162393,"dayFinalPrice":2125,"dayFinalPriceNoTax":1816.2393162393,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null}],"requestDescriptor":1,"isClubMemberResult":false,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"discountPercent":0,"isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null}]},"pctList":[{"hotelID":10174,"languageID":2,"priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","name":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8 \u05dc\u05de\u05d5\u05e2\u05d3\u05d5\u05df \u05e1\u05d7\u05dc\u05d1 ","description":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8 \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3 \u05dc\u05de\u05d5\u05e2\u05d3\u05d5\u05df \u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","picture1Url":null,"picture2Url":null},{"hotelID":10174,"languageID":2,"priceCode":"HSiteNIS","name":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8 \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3 \u05dc\u05d0\u05ea\u05e8 \u05d4\u05d1\u05d9\u05ea ","description":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8 \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3 \u05dc\u05d0\u05ea\u05e8 \u05d4\u05d1\u05d9\u05ea","picture1Url":null,"picture2Url":null}]},"isCachedData":false,"apiStart":"2018-09-23T20:37:14.5459662+03:00","apiEnd":"2018-09-23T20:37:14.6115530+03:00"}
 • חדר דלקס עם נוף לים חדרים יוקרתיים הצופים לים. מרוהטים ומאובזרים באיכותיות בהם מכונת קפה וטלויזיה 50 אינצ׳ . בחלק מהחדרים מרפסות. מתאימים לתפוסת יחיד או זוג. אינטרנט אלחוטי ושיחות טלפון בינלאומיות למעל 60 יעדים.
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 1 לילות
  לינה וארוחת בוקר
  מסיבת מחירים ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודשים ספטמבר בתאריכים נבחרים - .
  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪753סה"כ 1 לילות
  ₪753ממוצע ללילה
  לינה וארוחת בוקר

  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪810סה"כ 1 לילות
  ₪810ממוצע ללילה
 • אקזקיוטיב סוויט עם נוף לים סוויטה יוקרתית, חלל אחד פתוח עם מטבחון מאובזר, עם מרפסת הצופה לים, פינת אוכל מפנקת, מכונת קפה, כספת, מייבש שיער, מיניבר וטלויזיה 60 אינצ'. תפוסה מקסימלית 2+2 או 3 מבוגרים. אינטרנט אלחוטי ושיחות טלפון בינלאומיות למעל 60 יעדים.
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 1 לילות
  לינה וארוחת בוקר
  מסיבת מחירים ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודשים ספטמבר בתאריכים נבחרים - .
  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪1423סה"כ 1 לילות
  ₪1423ממוצע ללילה
  לינה וארוחת בוקר

  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪1530סה"כ 1 לילות
  ₪1530ממוצע ללילה
 • אושן סוויט עם נוף לים גודלה של סוויטת אושן הוא כ - 70 מ״ר, וכוללת מיטת King Size, סלון יוקרתי, פינת אוכל גדולה, מכונת קפה, כספת, מייבש שיער, מיניבר טלויזיה 60 אינצ', חדר אמבטיה מפנק עם נוף לים ומטבחון. אינטרנט אלחוטי ושיחות טלפון בינלאומיות למעל 60 יעדים. חדר השינה מופרד מהסלון.
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 1 לילות
  לינה וארוחת בוקר
  מסיבת מחירים ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודשים ספטמבר בתאריכים נבחרים - .
  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪2009סה"כ 1 לילות
  ₪2009ממוצע ללילה
  לינה וארוחת בוקר

  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪2160סה"כ 1 לילות
  ₪2160ממוצע ללילה
 • סוויטה נשיאותית עם נוף לים סוויטה נשיאותית עם נוף לים
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 1 לילות
  לינה וארוחת בוקר
  מסיבת מחירים ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודשים ספטמבר בתאריכים נבחרים - .
  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪2093סה"כ 1 לילות
  ₪2093ממוצע ללילה
  לינה וארוחת בוקר

  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪2250סה"כ 1 לילות
  ₪2250ממוצע ללילה