1בחירת חדריםחדר אחד או יותר
2טופס פרטים אישייםבחירת חדר נוסף או סיום הזמנה
3העברת פרטי אשראילצורך שמירת חדר, התשלום בהגעה למלון

אנא המתן בזמן שהמערכת שלנו מחפשת עבורך את החופשה

loading...
loading...

להלן תוצאות עבור אורכידאה הריף החדש אילת

תאריך כניסה: ביום א' - 23/09/2018 , תאריך יציאה: ביום ב' - 24/09/2018, לילות: 1
$var (array)
error FALSE
warning FALSE
message NULL
remoteServiceUrl NULL
data
array
packageToBookPerPax
array
packageToBookList
array
0
array
requestDescriptor 36679837
packagesList
array
0
array
creation 2018-09-23T20:37:59.0119518+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID +wNf1W9EIoCXz6FM7Dg/cA2UtkoaHmxNvyp2N6Vp6zxSz24SalsambvRLowmQ51ZIiZ9H44vhnOeoAt//uKQOWFDd8Mo0X7Ku03dDqtwY/8qWmoBKvEd9qjQ9k87HRCsNSmkmWoSiPD4lpDDmkcKTK4+mPNYkwEJl5CCIPkvkWJiRNZA6A36iXtjuO6fDoG47F0vGH00J7KwPJudh3SrI7RVvQM2ktIFEXxd4+bO/m8me3L8Crfr/ZuU+eWn7J62QITYPeFuut53bF8ct7qwFtTTqsSVtzrfjOqOg79FWBEeBxMThKb8EkFTu0rSQoGvCjihPK8GNQiPRN+nu9gtQB7K2+YTKKwkjcTOUAI3WATGsTNsDivb3xVWUOGAwbZD6EtyveFv4ddzNL08TIrNwoZAnktz04ezxKBTURA+YQIl+xL5KTbP1n/fVHRxqonY5gzepAgCkVNIDFZpcP2XDIFCWrXlvE9NdpUy3jAyX2LJe8IKHZTUtHcKexBSeQhSggjY0aeVgGuiXS1dzRhovKt6h8AVfcsvweDNp+a01Eg7+vbtXKnOWdzKpf6JwOrNCcA57Q/A6IQ4b4zRgWwqZKVOnOc+KEpRggVV2uC+O2vcQ0JRxDUJX5zu6X4UAkuUAqCOOo//LL6YNCrHHwkH/NYX4FoZXWX0qXddHghu/zNOKIQEmj6fs39Ywb5TJBtDCHF66rpukkl9uwoLhpvBAXNrGlRXgk39Ipd1sKW67NTSQIm9zskEIVOSc24ujtWzzXUtC0cly7DiYkS+dfh1U8VNtBLoMciP
sessionCreation 2018-09-23T20:37:59.2775667+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 3
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 45078
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1057.5
basePriceNoTax 1057.5
availableRooms 3
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 74.025
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 7
packageID 519
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 983.475
priceAfterDiscountNoTax 983.475
priceAfterAgentDiscount 983.475
priceAfterAgentDiscountNoTax 983.475
priceAfterClubMemberDiscount 983.475
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 983.475
dayFinalPrice 983.475
dayFinalPriceNoTax 983.475
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10175
packageID 519
parentID 0
name מסיבת מחירים ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודש ספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1057.5
basePriceNoTax 1057.5
totalPrice 983.475
totalPriceNoTax 983.475
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 11DLXDLX
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
roomsAvailability
array
roomAvailabiltyList
array
0
array
hotelID 10175
fromDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
toDate 2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00
adults 2
children 0
isLocal TRUE
customerID 353
priceCodeGroupID 37282
cachedCustomerID 145
infants 0
clerkKey NULL
roomPriceList
array
0
array
creation 2018-09-23T20:10:59.3344150+03:00
roomCategory 11DLXDLX
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 1057.5
totalPriceNoTax 1057.5
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID BVyMF1KCLLGXz6FM7Dg/cHt149tHZjvEPJKJuflC3EUUN5GyPvhZnYEpZ7XpcO45SFzrh7xpW4Qc+jsbXJQquBRWcEyjkUZ8unSCVTOIUKuoSygxlKo2V+Mt7RmhvZ/Hw7gPAtB1ss2Gl8b47pjNUTp6GP30q+Ng8GdSpVphAwiHMBG40y6A1Ao3JHX2y+H7VkEOoOjpl/Q4Fv7QjuwgbfB4v6IIfjvkHQisLqQRcgXY9YPbeV14zO/ML79+4FxX4JaWtdb2LnB2Tcpa7iTgGutPgRqhjtkX/euw2Lg2fEHkPwS/Fxlr3WgW7N1q9OAtOuyp40aWaAi0aaGKNcPWXpmTAmH6lvK7A9pmIBhf70+QMrP5NM6MFZYojuDOYrFjZlRIi3ZsCJqA5jwmnJ94C4/8I8rk5kqZ+C2yT+9HSPD1nqfjjNNhzyRJZ4Q10VUoB+bjStn4l0AxJawZm7FrN6jK4BQczHQHIrnvyv4nifbedcOeOhQiitvSe2bsrtgtHIiSHHsGFKdPId1R/lnENfdnqfbfLP9lWNC0iVnF9u8oBA3Qa3Ys9/y2wj9pZ6mzOrJzUm0OYXzNPzHOY9c0emHIzJfOfk7OJQ8yDQpIF/r8rE4pfBig7Gw5wNyMvLYWy/qLcMY841N9CSgbbAdRI1lBPtT93YBGZFfgqgwNPQxy1NbnS0FC2sl6nNGbHl4jEeUHVlBhZkFuuu5+pFqmpDy4Pb5SYJKu1KiLNYu7wiU=
sessionCreation 2018-09-23T20:37:58.2619213+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1057.5
basePriceNoTax 1057.5
availableRooms 3
priceAfterDiscount 1057.5
priceAfterDiscountNoTax 1057.5
priceAfterInternetDiscount 1057.5
priceAfterInternetDiscountNoTax 1057.5
priceAfterAddOnDiscount 1057.5
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1057.5
priceAfterClubMemberDiscount 1057.5
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1057.5
dayFinalPrice 1057.5
dayFinalPriceNoTax 1057.5
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
1
array
creation 2018-09-23T20:10:59.3500334+03:00
roomCategory 11DLXDLX
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 998.75
totalPriceNoTax 998.75
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID 8ifpKBEzHamXz6FM7Dg/cM8rmRgVSsiibF8BaaiZevUQDtsvbGrKQlfzYaT+hnaqQttDmqbBLEvZEzCNPPRGz7fi2ksgSmoDS3gaHN+GKarhh2uZI+HrG4qbjp3XcHm10aiJb+mQnrnTx8A4vof73mEY5MqaDR6kHw3WXAytC5K0gmdk5b/A4Y98UBLv+R2z0GRybfePB0ahizzQkpbadgpdrxdPA+nYU0djq5dZfTnspgn37wYLqFbLGYFw6WTuC5eYGzLfUh+ep4RRJAWzswtdCHgEAh8GHVxUS6GSYelTaGUNy/+CAgPuHJTVDFewdT4tC/q8q/woTD3GmJo95/+kPiHyJt9sZMPQA7uKViQAbBBl5ByISlxSzip2op92RBEXaTYt/udt21YhCmKMdjIbazxIN5LW6yR/UAtrr4kv3C2Lsq6rSPtdmuwMd+L/WmSBXYhiP3wcnR56zqsTYfco3ZVpeoU8lB4nSag6LoywoJmlzrcATjjaQ8k/K89rgnPeIV7pf9ovO/I9924kUzeWsr04E5LQiiM1RhmXA0+GSJF/6uyc+1p00Hppy4USUFfGwqnUAX2M3AF8BMKRo9go6bvbZ9GZ2NXiaouSQWUqOY60mqn6JQOowldoVePYc13KdcN+VOFlvRGdeDeLytXNOJSxKwqQt4cYWeWHyDtn8cEcwOrN+19LLS2CVxXgxprllvcEhcD7hrGZPdelJdluichQNJFHEBpyiEHAdSozClHzyNKtmSJRCncm1UpY
sessionCreation 2018-09-23T20:37:58.2619213+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 998.75
basePriceNoTax 998.75
availableRooms 3
priceAfterDiscount 998.75
priceAfterDiscountNoTax 998.75
priceAfterInternetDiscount 998.75
priceAfterInternetDiscountNoTax 998.75
priceAfterAddOnDiscount 998.75
priceAfterAddOnDiscountNoTax 998.75
priceAfterClubMemberDiscount 998.75
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 998.75
dayFinalPrice 998.75
dayFinalPriceNoTax 998.75
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
requestDescriptor 1
isClubMemberResult FALSE
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
discountPercent 0
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
pctList
array
0
array
hotelID 10175
languageID 2
priceCode HSiteNIS
name מחיר מיוחד לאת הבית
description .
picture1Url NULL
picture2Url NULL
1
array
hotelID 10175
languageID 2
priceCode סחלב
name מחיר למועדון סחלב
description מחיר למועדון סחלב
picture1Url NULL
picture2Url NULL
isCachedData FALSE
apiStart 2018-09-23T20:37:57.8828690+03:00
apiEnd 2018-09-23T20:37:58.9148631+03:00
{"error":false,"warning":false,"message":null,"remoteServiceUrl":null,"data":{"packageToBookPerPax":{"packageToBookList":[{"requestDescriptor":36679837,"packagesList":[{"creation":"2018-09-23T20:37:59.0119518+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"+wNf1W9EIoCXz6FM7Dg\/cA2UtkoaHmxNvyp2N6Vp6zxSz24SalsambvRLowmQ51ZIiZ9H44vhnOeoAt\/\/uKQOWFDd8Mo0X7Ku03dDqtwY\/8qWmoBKvEd9qjQ9k87HRCsNSmkmWoSiPD4lpDDmkcKTK4+mPNYkwEJl5CCIPkvkWJiRNZA6A36iXtjuO6fDoG47F0vGH00J7KwPJudh3SrI7RVvQM2ktIFEXxd4+bO\/m8me3L8Crfr\/ZuU+eWn7J62QITYPeFuut53bF8ct7qwFtTTqsSVtzrfjOqOg79FWBEeBxMThKb8EkFTu0rSQoGvCjihPK8GNQiPRN+nu9gtQB7K2+YTKKwkjcTOUAI3WATGsTNsDivb3xVWUOGAwbZD6EtyveFv4ddzNL08TIrNwoZAnktz04ezxKBTURA+YQIl+xL5KTbP1n\/fVHRxqonY5gzepAgCkVNIDFZpcP2XDIFCWrXlvE9NdpUy3jAyX2LJe8IKHZTUtHcKexBSeQhSggjY0aeVgGuiXS1dzRhovKt6h8AVfcsvweDNp+a01Eg7+vbtXKnOWdzKpf6JwOrNCcA57Q\/A6IQ4b4zRgWwqZKVOnOc+KEpRggVV2uC+O2vcQ0JRxDUJX5zu6X4UAkuUAqCOOo\/\/LL6YNCrHHwkH\/NYX4FoZXWX0qXddHghu\/zNOKIQEmj6fs39Ywb5TJBtDCHF66rpukkl9uwoLhpvBAXNrGlRXgk39Ipd1sKW67NTSQIm9zskEIVOSc24ujtWzzXUtC0cly7DiYkS+dfh1U8VNtBLoMciP","sessionCreation":"2018-09-23T20:37:59.2775667+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":3,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":45078,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1057.5,"basePriceNoTax":1057.5,"availableRooms":3,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":74.025,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":7,"packageID":519},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":983.475,"priceAfterDiscountNoTax":983.475,"priceAfterAgentDiscount":983.475,"priceAfterAgentDiscountNoTax":983.475,"priceAfterClubMemberDiscount":983.475,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":983.475,"dayFinalPrice":983.475,"dayFinalPriceNoTax":983.475,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10175,"packageID":519,"parentID":0,"name":"\u05de\u05e1\u05d9\u05d1\u05ea \u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd \u05dc 48 \u05e9\u05e2\u05d5\u05ea \r\n\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3\u05d9\u05dd \u05dc\u05de\u05d1\u05e6\u05e2\u05d9\u05dd \u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4 \u05dc\u05d7\u05d5\u05d3\u05e9 \u05e1\u05e4\u05d8\u05de\u05d1\u05e8 \u05d1\u05ea\u05d0\u05e8\u05d9\u05db\u05d9\u05dd \u05e0\u05d1\u05d7\u05e8\u05d9\u05dd\r\n","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1057.5,"basePriceNoTax":1057.5,"totalPrice":983.475,"totalPriceNoTax":983.475,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"11DLXDLX","planCode":"B\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false}]}]},"roomsAvailability":{"roomAvailabiltyList":[{"hotelID":10175,"fromDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","toDate":"2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00","adults":2,"children":0,"isLocal":true,"customerID":353,"priceCodeGroupID":37282,"cachedCustomerID":145,"infants":0,"clerkKey":null,"roomPriceList":[{"creation":"2018-09-23T20:10:59.3344150+03:00","roomCategory":"11DLXDLX","priceCode":"HSiteNIS","planCode":"B\/B","totalPrice":1057.5,"totalPriceNoTax":1057.5,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"BVyMF1KCLLGXz6FM7Dg\/cHt149tHZjvEPJKJuflC3EUUN5GyPvhZnYEpZ7XpcO45SFzrh7xpW4Qc+jsbXJQquBRWcEyjkUZ8unSCVTOIUKuoSygxlKo2V+Mt7RmhvZ\/Hw7gPAtB1ss2Gl8b47pjNUTp6GP30q+Ng8GdSpVphAwiHMBG40y6A1Ao3JHX2y+H7VkEOoOjpl\/Q4Fv7QjuwgbfB4v6IIfjvkHQisLqQRcgXY9YPbeV14zO\/ML79+4FxX4JaWtdb2LnB2Tcpa7iTgGutPgRqhjtkX\/euw2Lg2fEHkPwS\/Fxlr3WgW7N1q9OAtOuyp40aWaAi0aaGKNcPWXpmTAmH6lvK7A9pmIBhf70+QMrP5NM6MFZYojuDOYrFjZlRIi3ZsCJqA5jwmnJ94C4\/8I8rk5kqZ+C2yT+9HSPD1nqfjjNNhzyRJZ4Q10VUoB+bjStn4l0AxJawZm7FrN6jK4BQczHQHIrnvyv4nifbedcOeOhQiitvSe2bsrtgtHIiSHHsGFKdPId1R\/lnENfdnqfbfLP9lWNC0iVnF9u8oBA3Qa3Ys9\/y2wj9pZ6mzOrJzUm0OYXzNPzHOY9c0emHIzJfOfk7OJQ8yDQpIF\/r8rE4pfBig7Gw5wNyMvLYWy\/qLcMY841N9CSgbbAdRI1lBPtT93YBGZFfgqgwNPQxy1NbnS0FC2sl6nNGbHl4jEeUHVlBhZkFuuu5+pFqmpDy4Pb5SYJKu1KiLNYu7wiU=","sessionCreation":"2018-09-23T20:37:58.2619213+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1057.5,"basePriceNoTax":1057.5,"availableRooms":3,"priceAfterDiscount":1057.5,"priceAfterDiscountNoTax":1057.5,"priceAfterInternetDiscount":1057.5,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1057.5,"priceAfterAddOnDiscount":1057.5,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1057.5,"priceAfterClubMemberDiscount":1057.5,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1057.5,"dayFinalPrice":1057.5,"dayFinalPriceNoTax":1057.5,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-09-23T20:10:59.3500334+03:00","roomCategory":"11DLXDLX","priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","planCode":"B\/B","totalPrice":998.75,"totalPriceNoTax":998.75,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"8ifpKBEzHamXz6FM7Dg\/cM8rmRgVSsiibF8BaaiZevUQDtsvbGrKQlfzYaT+hnaqQttDmqbBLEvZEzCNPPRGz7fi2ksgSmoDS3gaHN+GKarhh2uZI+HrG4qbjp3XcHm10aiJb+mQnrnTx8A4vof73mEY5MqaDR6kHw3WXAytC5K0gmdk5b\/A4Y98UBLv+R2z0GRybfePB0ahizzQkpbadgpdrxdPA+nYU0djq5dZfTnspgn37wYLqFbLGYFw6WTuC5eYGzLfUh+ep4RRJAWzswtdCHgEAh8GHVxUS6GSYelTaGUNy\/+CAgPuHJTVDFewdT4tC\/q8q\/woTD3GmJo95\/+kPiHyJt9sZMPQA7uKViQAbBBl5ByISlxSzip2op92RBEXaTYt\/udt21YhCmKMdjIbazxIN5LW6yR\/UAtrr4kv3C2Lsq6rSPtdmuwMd+L\/WmSBXYhiP3wcnR56zqsTYfco3ZVpeoU8lB4nSag6LoywoJmlzrcATjjaQ8k\/K89rgnPeIV7pf9ovO\/I9924kUzeWsr04E5LQiiM1RhmXA0+GSJF\/6uyc+1p00Hppy4USUFfGwqnUAX2M3AF8BMKRo9go6bvbZ9GZ2NXiaouSQWUqOY60mqn6JQOowldoVePYc13KdcN+VOFlvRGdeDeLytXNOJSxKwqQt4cYWeWHyDtn8cEcwOrN+19LLS2CVxXgxprllvcEhcD7hrGZPdelJdluichQNJFHEBpyiEHAdSozClHzyNKtmSJRCncm1UpY","sessionCreation":"2018-09-23T20:37:58.2619213+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":998.75,"basePriceNoTax":998.75,"availableRooms":3,"priceAfterDiscount":998.75,"priceAfterDiscountNoTax":998.75,"priceAfterInternetDiscount":998.75,"priceAfterInternetDiscountNoTax":998.75,"priceAfterAddOnDiscount":998.75,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":998.75,"priceAfterClubMemberDiscount":998.75,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":998.75,"dayFinalPrice":998.75,"dayFinalPriceNoTax":998.75,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null}],"requestDescriptor":1,"isClubMemberResult":false,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"discountPercent":0,"isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null}]},"pctList":[{"hotelID":10175,"languageID":2,"priceCode":"HSiteNIS","name":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8 \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3 \u05dc\u05d0\u05ea \u05d4\u05d1\u05d9\u05ea ","description":".","picture1Url":null,"picture2Url":null},{"hotelID":10175,"languageID":2,"priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","name":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8 \u05dc\u05de\u05d5\u05e2\u05d3\u05d5\u05df \u05e1\u05d7\u05dc\u05d1 ","description":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8 \u05dc\u05de\u05d5\u05e2\u05d3\u05d5\u05df \u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","picture1Url":null,"picture2Url":null}]},"isCachedData":false,"apiStart":"2018-09-23T20:37:57.8828690+03:00","apiEnd":"2018-09-23T20:37:58.9148631+03:00"}
 • חדרי דלקס חדרי דלקס המרווחים מתאימים לזוג + 2 ילדים. בחדר מיטות King Size , טלויזית LCD, מקרר, פינת קפה, טלפון, רדיו, כספת. מרבית החדרים עם מרפסות, חדרים עם נוף בתוספת תשלום. אינטרנט אלחוטי ושיחות טלפון בינלאומיות למעל 60 יעדים.
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 1 לילות
  לינה וארוחת בוקר
  מסיבת מחירים ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודש ספטמבר בתאריכים נבחרים - .
  מחיר מיוחד לאת הבית : .
  בחר
  ₪983סה"כ 1 לילות
  ₪983ממוצע ללילה
  לינה וארוחת בוקר

  מחיר מיוחד לאת הבית : .
  בחר
  ₪1058סה"כ 1 לילות
  ₪1058ממוצע ללילה