1בחירת חדריםחדר אחד או יותר
2טופס פרטים אישייםבחירת חדר נוסף או סיום הזמנה
3העברת פרטי אשראילצורך שמירת חדר, התשלום בהגעה למלון

אנא המתן בזמן שהמערכת שלנו מחפשת עבורך את החופשה

loading...
loading...

להלן תוצאות עבור מלון היוקרה הרברט סמואל ירושלים

תאריך כניסה: ביום א' - 23/09/2018 , תאריך יציאה: ביום ב' - 24/09/2018, לילות: 1
$var (array)
error FALSE
warning FALSE
message NULL
remoteServiceUrl NULL
data
array
packageToBookPerPax
array
packageToBookList
array
0
array
requestDescriptor 13155104
packagesList
array
0
array
creation 2018-09-23T21:06:05.7574417+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID /EEJlTrprkKXz6FM7Dg/cLjXPIR7bRkdQp5o0M5THKs+9pvPw7nSojce39Jj2NCe1RrH8fNwMfQeAkteI3P2bhtuksB2N21hRXlLphc7CWfTprgcz7ex45CyJTIG6WV0bAOt/TslDKKghW9iNWb2xfKRA/YjhsykWT693WkTARKVkTjJkFvOfthmfTL0ob+apgCUdMfqVdRQVBZ9b52zhPTmK85ihwqC53d/Qj0H4HFl3Ti5cmuTOAbPURCC/BrQuscsXhC+5F+K/t0ayEZ1rfarSwxugkoHuE2yd8L+WzxKhHSOdjA6DENuW3GSu03WHEyV3B6raxBZBrgHn6a9frgb3LdkrOXXj+pUY9+WmO8HRO/QQ4BVv8ocrQE4jHZwc+4qDQIf/1BqUe3IhoZFUDiSzKB6xfVmUYT9+JMlnrq7f9U1+RVecyqeV9s9DhUmOYp5Qu83Jno+Y7dUlXuAtL57xjU8Wtv/rUH55DM16Ut3C88srGdjyelf+hirrC6HCrtOLoNydH9h5MEcshZL2aoN1qGClfYrmvAK/LDNI3hKPCVn3SaWw3Wfe2POlE5J4+RrW6Mn/nnbThUyrRIxQzx4LCdh8z03gYKySm0t/UmBudz4NM27vgeYZv/99Mserv/yE2KHoYyw6YYM9S9PPA+rlZeG7EwvVdVjAMUBxE0SXHW3WedPvGecd5ml+jvaYmWoyIhD9KTUWdHgUKjwKnZd5KOyB+ZJQAV0spFlcyJpH1dJvB7W5mv3KMLV1BXNVgtq+bn7IOsrMipFxvPG4RO4md8cGa2/pDotXw6HToocktDBIIsHCdSoizWLu8Il
sessionCreation 2018-09-23T21:06:06.4293236+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 2
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 45080
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1634
basePriceNoTax 1396.5811965812
availableRooms 2
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 212.42
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 13
packageID 112
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1421.58
priceAfterDiscountNoTax 1215.0256410256
priceAfterAgentDiscount 1421.58
priceAfterAgentDiscountNoTax 1215.0256410256
priceAfterClubMemberDiscount 1421.58
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1215.0256410256
dayFinalPrice 1421.58
dayFinalPriceNoTax 1215.0256410256
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10176
packageID 112
parentID 0
name מסיבת מחירים ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודש ספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1634
basePriceNoTax 1396.5811965812
totalPrice 1421.58
totalPriceNoTax 1215.0256410256
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 11DeluxDe
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
1
array
creation 2018-09-23T21:06:05.8980776+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID /EEJlTrprkKXz6FM7Dg/cBGmxxWZNpkxWbuTAkXRrD38J0ZpTgLthq8j+4cnXRMi9A3BBxg/fzz/WVCOzVpSANJwtx+YaJ6muHHrd7Z0k96KNS5UkSc8CLYqULx7GSq3wnyE6drn42Xau+zcGA9PFohrdAWA+86LQyMdkLLrCNQ54ewsBsEL52Y4EU5gLEeO57kfdV7E3nMqr5PE4cFBRsg+89NHikFFTGQ0dAyTljU6fCEfX2JAjWfuZ8Z2/JSKgmRQjADOYxcfM1gLokA2lT/zR39wsmf0u0zfpedAzwT+Inb4HHCjf8AZ20/V7MZxBS2kdzkQt6NMJRB5iPCsY5doQtKZo2/Bn+nVVCdHsQnaeq8wNFcB57Ze/XmDomYDQOI2paNGDrIlGCHJHfk3yQxL7XtvpRQ+3dFWljTBGJoYsMvdb1F7VOjFmu+J82vgUbwN4cnXr3OH0bzzwJ0uvzhFlLrXAoytApMPn0/AxR3SJRTVHeEPuGI/n9014VhEo3rXNl30M7OQyJpxEShoEbL0cdjzOwHWEd3Llld2UyNobq6i5SbP6l8WbhaEjDJpUrvWVbCl3ZBkWVmi4NQh6GEuS8WbJM6ANqXhSc/2/APbkyeXAXwbATV0kd/lFNQuC25NnkwfO/vh9mVgZNdDLY5IynDQVuHshonoA/Gq5ceDwCzF2ekDTc2s+srfNhJZU9YriicH4UBpe1lBOQgcjoA8pcLpmR85S/m8mrfPQhuL9sgenHHT64PYVTnLPCSFqaf7qyyb4es3Buh36ix+r8LzZyilrFCCo1uaGkavSONZbRM0BR5LQSJRCncm1UpY
sessionCreation 2018-09-23T21:06:06.4293236+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 2
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 45080
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2299
basePriceNoTax 1964.9572649573
availableRooms 2
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 298.87
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 13
packageID 112
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 2000.13
priceAfterDiscountNoTax 1709.5128205128
priceAfterAgentDiscount 2000.13
priceAfterAgentDiscountNoTax 1709.5128205128
priceAfterClubMemberDiscount 2000.13
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1709.5128205128
dayFinalPrice 2000.13
dayFinalPriceNoTax 1709.5128205128
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10176
packageID 112
parentID 0
name מסיבת מחירים ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודש ספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2299
basePriceNoTax 1964.9572649573
totalPrice 2000.13
totalPriceNoTax 1709.5128205128
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 11DeluxDe
planCode H/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
2
array
creation 2018-09-23T21:06:05.8980776+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 7JZ3jzjZTziXz6FM7Dg/cJNXTEcheGhs3tglu3giYv3WUdSU2/jkE6gWWNuAyPv8oQRlAiDCzRXyqJ/sbL60QAenll51yhb9A/rMVt2nF7P6HpFL7FNLqu3+GOt19skNt0uzT4tr1MWvHZxdCxYj2PU7VZIVBRhHTwKKUIUgrcToqi81QIH4yQgtM3wCVlcbiVPGr+YQ/8oP3YG8GRzG+Bqq1Hbi89i4SQLXDozhi8f+fAKSBcHgAEQljA2j/nMmeaihU7wnKf7oRcqc0+ufueDjMnTW9SR1KfOdUwknANwXi5SjyMC5x7g1wsvirEV1Mq/giKIe6a2NLei6As/HbO08OQrjsxmNnjFABda/BXbm+XjoQhW2Ir3iKGlj69ZN1/sjbRgxOwaJO9PFhnKotQvm/CvdZOILKviC5/E5c9F07remAFs//hd1iEpK7cDjJ2vD4gS4t9SPOQtTlCuVXo7eAi/09mZan4IRD3CskDUTDg3AaEBitYktHHbrjas33hfLEtHcs9CyBpbZJ8MeFCzs982hnb1VlZVQf1kslTx4REswpL+wtafhzSfn2JpdGVn9fQs1TpJW30DatEtlgdBiHGcxnujw4WOfaBJdxxD0PZUZwNanxbeOtJQsDPqabyM+2f+5zkR1GZ4HX1WYCNJ+MvrAlfSxGHILdlGXZ25hrxLrqWPeBL6JjUtbEuA79suSvWoGS8teGStsf1Wmt2B0V7jA7ase0FXxlncHMfjRRtpQrQ4MX0V5qLepQLHX4scxi2pMzAYkRXSwm1eIme2aIq7PazKZO24wYuE33r2yGW8/sag+29wSkS9VQEESIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2018-09-23T21:06:06.4293236+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 2
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 45080
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2109.01
basePriceNoTax 1802.5726495726
availableRooms 2
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 274.1713
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 13
packageID 112
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1834.8387
priceAfterDiscountNoTax 1568.2382051282
priceAfterAgentDiscount 1834.8387
priceAfterAgentDiscountNoTax 1568.2382051282
priceAfterClubMemberDiscount 1834.8387
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1568.2382051282
dayFinalPrice 1834.8387
dayFinalPriceNoTax 1568.2382051282
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10176
packageID 112
parentID 0
name מסיבת מחירים ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודש ספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2109.01
basePriceNoTax 1802.5726495726
totalPrice 1834.8387
totalPriceNoTax 1568.2382051282
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 51StandSt
planCode H/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
3
array
creation 2018-09-23T21:06:05.8980776+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 7JZ3jzjZTziXz6FM7Dg/cJNXTEcheGhs3tglu3giYv2DZeVLaWu7cCbTf4yi4jEVyvGz72ddiMoY6mZH6xqXj/pBxXJ9XTkcHJLWEMPGCVX6HpFL7FNLqkzbOsdWyt7qR1s00Ya/j2400MIKWKihc3OgTVp/rltpJeDK+Hu7PJtTRdTlqwllis3yERWviI7oq6sageKnoNoySSWd42Q9RioQkhQ1e3EOjLTRqLHZG3N5LknOd6Gl6nxm2oVTC7InUiF2D8gehs0Vt/IAPy6Tmn9n1P8vM0TYehTCyz/66t7wahNIeLC2Dv40G5wJDPLZ39c1CG5iOGAOeuvQiheseUYzRt06LQD7lSJqf9aJeU+HLutihA18/L2UTV8zhHzhH4HvUp9PY/W6O3GcuTl08exHvH6dKOfWrkGzT5vhwbrHYi4BXKG1g7cL5XJSbKP2N5tWWoG7fAFHw8PhFxEiMXCdHLyr91Vm2T1d7pFI5PVC5CHjttO+uN8iVhHsGV4F8jLgkHrjtfB+3mYK2qsgvI8hXpOoFmeLbshSLpK2x/Ka6Oxr0YoukhmE53lvqxBPdw7R46NbpojldhEyB+kXHypTSicyn7PfQjQgqG9ub9psRAlc5SllEhKfXjaRX1iEOT1XJeUBOKxUB/JJ2E2hA+p6DROnt05aIW0UNCwa4gqM+Y3xKBR6Bzy42iuw9nDDGi1To5jkfIHwBDplVpqeeRKz1214ZsJfhsMKekni2iwwqo1Sch9nj1ZmAZumrDG/T+mTeXQWOpdctNu3knfZvwMIH74/2bRNyBpJuFE/8pEPHpkCE3SYX4YHLahI/2YyIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2018-09-23T21:06:06.4293236+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 2
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 45080
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2109.01
basePriceNoTax 1802.5726495726
availableRooms 2
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 274.1713
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 13
packageID 112
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1834.8387
priceAfterDiscountNoTax 1568.2382051282
priceAfterAgentDiscount 1834.8387
priceAfterAgentDiscountNoTax 1568.2382051282
priceAfterClubMemberDiscount 1834.8387
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1568.2382051282
dayFinalPrice 1834.8387
dayFinalPriceNoTax 1568.2382051282
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10176
packageID 112
parentID 0
name מסיבת מחירים ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודש ספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2109.01
basePriceNoTax 1802.5726495726
totalPrice 1834.8387
totalPriceNoTax 1568.2382051282
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 61StHanSt
planCode H/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
4
array
creation 2018-09-23T21:06:05.8980776+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 7JZ3jzjZTziXz6FM7Dg/cAk0uMIN8jPLhulUXSQc+qJVbbUx6c0tjdsu7tI+RNSFEx5fn2ISiAhsgOTO0SXKWMMMP34+9lrJwDBZ+dVGLfGeyma1blIgQz6gRwN22FNl+7KmPvpQ3HE5tW8iL+FVs5Crx/uh+3PehV/WYBvoN7en4OhpiHjlvxJGKIx2tZYgjdnuhepREc6El7LnpxC2XiQxH8xiKWQ6mBTcREbsu3jQ4/1Qo8RGgfWtA08UXXm2ar3/AGw1XDF9Mlc1wawmRa2y1POBCtJcTahgoTYEVdfK+oVbpC3AOQBKAAkRlQTx7U8ZQIpxDb6QU3bRS9+sI85HMLBvNoYnhSfCbNYISgAhLpZqettYnbISwopRznItGXeGLWaaO1vq0nryaf4A5PyiDmBaJORYH2piQy68fcYd/ogdeQC/5XJ36BajhajbR8PWvMDvZWbSV3rMTDHIBpuBiFH86eYKFdVvu7xM9xFvwM7WJfop0RZGZgDvv1XCmeNazTevl+ep7f7Pz0hzxm4hdB7liNu369ypL+d33P+8tMqxVEtU0ooY9I5PgasEJ5KvNv6kcn0r3QD9N59mBYbQfIrzQ+q6MEJdG362VcPOYk2eAXyekSoBeVRKBtti53DhjsMzSVrRNJnX4NxKsXUtwfXbp6Pnm6hkBQKGny0yoxSMExe8PJS8hOimmpyI/VS4dJDkv7zNwRm13RGDWovaYPVhakAz4JZOXXMKWCvF1Qjz6lbr9sm7hLn0as+4NZPB0antyfHKl45zoJ84Z/7UhG8TT7FvsKfNzk2aub8uZdBwUrR5q8VNtBLoMciP
sessionCreation 2018-09-23T21:06:06.4293236+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 2
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 45080
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1443.99
basePriceNoTax 1234.1794871795
availableRooms 2
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 187.7187
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 13
packageID 112
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1256.2713
priceAfterDiscountNoTax 1073.7361538462
priceAfterAgentDiscount 1256.2713
priceAfterAgentDiscountNoTax 1073.7361538462
priceAfterClubMemberDiscount 1256.2713
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1073.7361538462
dayFinalPrice 1256.2713
dayFinalPriceNoTax 1073.7361538462
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10176
packageID 112
parentID 0
name מסיבת מחירים ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודש ספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1443.99
basePriceNoTax 1234.1794871795
totalPrice 1256.2713
totalPriceNoTax 1073.7361538462
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 51StandSt
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
5
array
creation 2018-09-23T21:06:05.8980776+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 7JZ3jzjZTziXz6FM7Dg/cAk0uMIN8jPLhulUXSQc+qIKnjR2RqzceTKAf3x0SYrv8HK8+72jzL+rMmb0g0ddnTD31LvHZlG3rs9yf2GZiVYrZKlBTopKR6/4ifrmp+FE9ymdfF0iOTJxF/KfnIXNhUhsuXcEAWgB9fLmlNJtZ3xHKEPEjM8KtzhuHwAFJ8P5IdJSbinWEduYW7SiTExUuarGOuvI2ocz3cna5cuyU/rh/zAfWv7CPjJElZl0QBVPGFhPbbbZLlHlTsbIFu+czdBorXrhHBVu8qsgkV1E2nspw9KfgwzvOmdfgpJwZec74L6c50MJ+z9Ni/C5HVLUom/R0NG5kGIqkymXSVPc2C/fO2kRjUVIxVWpsoD1ED54375hohtfbdrXFQuoEt6oKl7fJE5niDlq+FgHK5NkMsmZKIaTX09RsaAPk2pqzNAV+001BJaeK9bq2xNkvNkLZJnotZ+KPtwSXMVTgrJYj5xlojCJkd8LzQnu2zC5zAXPmXPhwqRo7y4imXxwplc7NFd+NKLTtNd5zkKZHzDTslNg2sz68cGUgeQ2C9ppGosZ8EEzpaTp7E7rdMnOFwYQQQi2R38lcULFHr1vM55X5BR0jIMirlYm4HomrVXlpqD2htOZW7wdT03Bvg+Lv+6IaBGbv9EEyAmyktKbgIJN6giuBjdVOwVFXejQXt18tviObG18xcmsPnUS0LObPYC8HQvxaH3A8XyYwwtc45LfVCSc1zMX1u0P6Na44yOmokbvYzlMB4VXpGOoIUcEnm5eG+i0/GIAwM8LQ4qUtTyl5PK/iUrAfV7DfsVNtBLoMciP
sessionCreation 2018-09-23T21:06:06.4293236+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 2
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 45080
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1443.99
basePriceNoTax 1234.1794871795
availableRooms 2
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 187.7187
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 13
packageID 112
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1256.2713
priceAfterDiscountNoTax 1073.7361538462
priceAfterAgentDiscount 1256.2713
priceAfterAgentDiscountNoTax 1073.7361538462
priceAfterClubMemberDiscount 1256.2713
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1073.7361538462
dayFinalPrice 1256.2713
dayFinalPriceNoTax 1073.7361538462
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10176
packageID 112
parentID 0
name מסיבת מחירים ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודש ספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1443.99
basePriceNoTax 1234.1794871795
totalPrice 1256.2713
totalPriceNoTax 1073.7361538462
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 61StHanSt
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
6
array
creation 2018-09-23T21:06:05.8980776+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 7JZ3jzjZTziXz6FM7Dg/cJNXTEcheGhs3tglu3giYv2IqFeSlfy7zHyL2kVykzdDJegux9z9zVHWx7C4Mn5Qx+Zr1vIVjq4L7Z2bo/cpz4m0AlNGCZKNKc5FhXoSweaxH59PGK3WAbG/QXYQ6h9DXxZZOStgw5DSeMjwRfSGyMNxXRSFNPD8DWMxYUKeyIksVu6OGHZUwDJmWCqA8LOrF/bb0mwgd/OiF4ECh3rdVvpmsqbYN5SDAkympfpWnRC8mnVWeYCBP8CFPquGANFD85h1xtDnqAe0IGhkvWVaUuCVJ0mhSReYseAyv4hbERMi48F6lbmXa0h1xtrBZ4DzhVWj4VSwp54FJ7ES4nURAGF7PDAGlvxKltwmJ17u0kjNF9eA7dSaaKwipnz4bsBpZNda83nwxdWS20aD1UoTcu9a7+MZWwV2DLw4nQ+h4WeQaXUYwW9R6Bc5unf9wPI4qWo6woInKF/hetbFO/4exyiTdnG4J/JW8KRwGBK+49TQ2QZ83+9H0xvzuIqncxrosPkrP8jLtiNaelD0kvM+kpCrkNZfsJ3pH57Njx47RuTVBjpBY58ZM6HbW6eE4gy2UHf3WEjOC8kezP18go6h5N91lAIZADuBtXekZoXt+xWASMgAPTdgchkS8ITr3dvVYqHMpfBsCQWkraY+POKc4iMq+KaUtb4QNC1FSPZXTLrAuxoSoTfHkxoZz+ymLtukDiYxSJTjORdpoqiRFa3iG5yYTyKstZ4IwzCdEaM4Bjig512YHfpbgyaoQ4iCef3TvheNqGUj5PTRSOcQUQHjT23Ge7jidH9hPiJRCncm1UpY
sessionCreation 2018-09-23T21:06:06.4293236+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 45080
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2204.01
basePriceNoTax 1883.7692307692
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 286.5213
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 13
packageID 112
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1917.4887
priceAfterDiscountNoTax 1638.8792307692
priceAfterAgentDiscount 1917.4887
priceAfterAgentDiscountNoTax 1638.8792307692
priceAfterClubMemberDiscount 1917.4887
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1638.8792307692
dayFinalPrice 1917.4887
dayFinalPriceNoTax 1638.8792307692
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10176
packageID 112
parentID 0
name מסיבת מחירים ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודש ספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2204.01
basePriceNoTax 1883.7692307692
totalPrice 1917.4887
totalPriceNoTax 1638.8792307692
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 41SuperSu
planCode H/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
7
array
creation 2018-09-23T21:06:05.8980776+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 7JZ3jzjZTziXz6FM7Dg/cLjXPIR7bRkdQp5o0M5THKsHThOPYwYAGmlAmYxgBaFq2IvLJDPCxR/nCBskQrskA2AHe+xUmFXsT2XwneX4hsXGqDLXhsVYXTqZf+C2DH5polVCpSfe5X59idGmFUd4uU5EBSb9Mj1/Qh1wEKJ3HzT4JP40BiDIamNWNm293als/g2oU+6K4hAtFH08CEcZMc9zPf/d1SaZw++cJrZYJOkeonhAIsPq7wWvRynY+aU6RkxCU2FNJw8+FyvOhGnWsKJx7u1gDof6mn6wWUKg8UX+PLxu/1EPeU4YyCzY/8Tgtepe049fuoEXncgT48iBcz/b3BjbO/h7NdpRiG180/CxOA58X7cZ1LKgrA3S4uTewK8npkIJVPvkpTs0P83wi645xOBiiM835U42L6FVMY17+cVtx4XVCvmFlTRUz82tlNtDsr5+X1Iuys76Jw/GVqkHawIq9GZcRFNn0JeYm8F71atfkgqofcG7vIMq2Rgvb5jJgnLg06xRm5TFDMycDChIBXMQsiIzM9yjDkcldMjzPRXMqdJ+b8UpJCBlmi9MSq1NbJ/Y+pNTW8gO5DZWLfQBO3/q+zO6mCJu/nXydWWAcQMT92E4Iklik146BKXCcVyNtF4hW65bJQOU4xZKDZS0uzk1OM2IPyDKVadKoEoZIFgBVihhQaI+Ec1m4HuH8L4gKQg4346l6GvWmyeyHU1Ygk5zKgly0xV99rqRWL1PCC+jlV2kiN+Z8v3yvZdOkbYIRdGdirhdJwQZ0136OeC9s8LsObueMLU9ZunFJFi7IGHmVqyDWtwSkS9VQEESIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2018-09-23T21:06:06.4293236+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 0
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 45080
cachedCustomerID 353
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode HSiteNIS
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1538.99
basePriceNoTax 1315.3760683761
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay
array
generalDiscount 200.0687
childrenDiscount 0
derivedDiscountPercent 13
packageID 112
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1338.9213
priceAfterDiscountNoTax 1144.3771794872
priceAfterAgentDiscount 1338.9213
priceAfterAgentDiscountNoTax 1144.3771794872
priceAfterClubMemberDiscount 1338.9213
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1144.3771794872
dayFinalPrice 1338.9213
dayFinalPriceNoTax 1144.3771794872
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10176
packageID 112
parentID 0
name מסיבת מחירים ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודש ספטמבר בתאריכים נבחרים
description .
shortDescription NULL
startDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1538.99
basePriceNoTax 1315.3760683761
totalPrice 1338.9213
totalPriceNoTax 1144.3771794872
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 41SuperSu
planCode B/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage TRUE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
roomsAvailability
array
roomAvailabiltyList
array
0
array
hotelID 10176
fromDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
toDate 2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00
adults 2
children 0
isLocal TRUE
customerID 353
priceCodeGroupID 38489
cachedCustomerID 353
infants 0
clerkKey NULL
roomPriceList
array
0
array
creation 2018-09-23T21:06:06.6011890+03:00
roomCategory 11DeluxDe
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 1634
totalPriceNoTax 1396.5811965812
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID cbekvIg4sxmXz6FM7Dg/cA7rKAfFM5FbXwGqMICJjUCfi2jEX4vXDmK7icCP/nSVt5dd8mqavfGjMNQucf8SnV/u/4EpXQ6LR1XNriTFVZvVTWML/s53pTJP+SVvoL0HddAeXqMA6tNOFofQUonpwE54OL2h+quT5P49WJXxbz0y/JJiONaP+sJenYJmWcOLp86io0qS8syCeip0xJvuTLCueYcYEOiYAOQSO5Nt8YnCJ4NiSVt/mTuU9qd2aHuS2fvH2Bbdfl8mpq4Oj+2deXZQmKgK7lURR1eVJujA6EdO3MdFSnncuX5JPsaCSzKkTGloeaa59yqwMHWhlKMHPhJP0GdU6v41bYsGvDv1RQfAzSx9AgHk0v1iuPUxGtE88pwyETg9rAsTpOoFY69QbZv5zNgGzVxRkv5Q153ThT6oDWrB6yCT9Vsto1IkmOF0m2p5atAHFxDEjgptN1Izs0HfqSJrutwwYcLK4ATG1kEraJst2VKPaSesHLwuqkfOVg7bRYXozX4vNDfCEGllEo/TcXjisk1dUU+EED9E2DSYw/5Uso1p7+TDQ/BIcMMQwX1NUlOqhjTyeC5HDKeZHU5vJ2t+nKNK/LQZYeARcoU2gXERzcaUvjvcK1gJsfLAPi95L0SRgUC0zkPtfC50K7OQW7pg9nGNJFchuIFb+XDrJOetm8vxU43UlAMuqAVZFfSjNmqnpOkgahORsPtB1tbxPkBP60bZZkPgvjA4iZXUqIs1i7vCJQ==
sessionCreation 2018-09-23T21:06:07.4605558+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1634
basePriceNoTax 1396.5811965812
availableRooms 2
priceAfterDiscount 1634
priceAfterDiscountNoTax 1396.5811965812
priceAfterInternetDiscount 1634
priceAfterInternetDiscountNoTax 1396.5811965812
priceAfterAddOnDiscount 1634
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1396.5811965812
priceAfterClubMemberDiscount 1634
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1396.5811965812
dayFinalPrice 1634
dayFinalPriceNoTax 1396.5811965812
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
1
array
creation 2018-09-23T21:06:06.6011890+03:00
roomCategory 11DeluxDe
priceCode HSiteNIS
planCode H/B
totalPrice 2299
totalPriceNoTax 1964.9572649573
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID X56dxMpWfKKXz6FM7Dg/cA7rKAfFM5FbXwGqMICJjUBVurxDD4aWkWK7icCP/nSVyaYKB3C9PtD0FJMaCHM6pRwfmwn4lCIOtimdsqvAgXOYGau5XcD9fU5k9r/pcMZTFOeppgg7taKHw+kki+Qy/xiCdi+wcM1lYhgR5tnC6AiItFFlKvcdwbo+F511pkWERUALqJkeTjXyqr5sepBkpn9vRE4s0lWTQOMe6pfl2f91evNeIRXKD7GhO2zfTuQViF4kff2hS4B+luz2MS9eHh9Ej7vzdY5vFKQ1PaqTmen8loR78qj1UxLYGKj7/9lIHfPfnSQL0hwKSbjhhiaUrb0sTmnie0sL8rf8RS/94pKKKUOIJOqJti+9tNvLKRLA3Nreg/X7apwPZK2I0km9KvaVUCqA+8Hhrr0NlMcYdUwlwS4yPXzIpOZLPR8PBugBErFF4LY1T5A795xHGIExzPa7PszSU9qfacjSWprCptA9twUr0JsdcTpuxMk/GJaXIt7W1p4u76QYjmG9J7aXGw/Y1ynDuirR/HzbunxinJ0CNEXNLisuwnumQ529Y4vghWk+95t1ebJePi388LS/zAnH9aBzPMI6GpNHBF4COYJSTXw1JibvP+jLpbyiQ4QVJwf7FnIEst8B7icyijDe2ll907BvgsW7REY5foMYmzls4/KzZbptleAjW5B2Z46/8DXoi2kyxNnAU5LLSkLgEh7qHPgXdfdLHzCU2mO9Ql7UqIs1i7vCJQ==
sessionCreation 2018-09-23T21:06:07.4605558+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2299
basePriceNoTax 1964.9572649573
availableRooms 2
priceAfterDiscount 2299
priceAfterDiscountNoTax 1964.9572649573
priceAfterInternetDiscount 2299
priceAfterInternetDiscountNoTax 1964.9572649573
priceAfterAddOnDiscount 2299
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1964.9572649573
priceAfterClubMemberDiscount 2299
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1964.9572649573
dayFinalPrice 2299
dayFinalPriceNoTax 1964.9572649573
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
2
array
creation 2018-09-23T21:06:06.6168165+03:00
roomCategory 11DeluxDe
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 1547.99
totalPriceNoTax 1323.0683760684
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID cbekvIg4sxmXz6FM7Dg/cFEBNrMCWsFMI7rUEwxO6EsRaE6Zv+TjSyCPq83S01Q0EPMnK7xpCz92pNmFJeGavjdWs14l9cs3oMM7npYHqXQc0Dw/2SUt5EQJ9q2mR954uAgFq7eFlAnZV6/fZlHWbxC9Y+DZC7IMALSxZ5MemfxiTmNzqrXuUagcwvkuHEA3g/Otl8dxTW7EetEOqE0WWKC7JKPny7/IIKne+YJ+KEQrtOk4nr+7H9d2lUTvWxoqhgPYTAdBoc6r5PlwF1B8CdJjAUzTcD27nq9FJIm8SAY9t7/i9e2uqb+v0P/vPzWRBBkT9X6L9arB4batPI03t20Fd53MTBaPbqk82I8C9t182z3pRFSiwkdXAAFJNR26sLPPN6xuNd1z0I3eeDgXfAikKLjXDJC12hSv1idnjZTq8bMsNypAY4rjOlwfNEXw826u/32yYFnSPivSmOtFUghyVogpfpafTfQ9p6Np+VW2IeU9fgXBzGaphn48gFINQFzFlKzEIv8N1DR1B3FqToDO1yjeHkjc4ft8VM9r18JkS9kTp0/EMrZYcSo6ToKCOFdIN/hGoqcp6gWiaBZEt/fO6fYWtgYRfArkeHgoqeezq50BPizffjEQPMG5EyklSyIIwwjNC0+BbOOmUayBGX9ZEwdP3q6T9WlgIsXUypQ37IhbrMhZD5trJh4XtNrgaUN1KCXCtdggA6dO7VZ3CgwUCdsOAcw8aQHVj8uVKVP/XSgunBmXfGhL6Ny+FjppUGXsObelwiYiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2018-09-23T21:06:07.4605558+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1547.99
basePriceNoTax 1323.0683760684
availableRooms 2
priceAfterDiscount 1547.99
priceAfterDiscountNoTax 1323.0683760684
priceAfterInternetDiscount 1547.99
priceAfterInternetDiscountNoTax 1323.0683760684
priceAfterAddOnDiscount 1547.99
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1323.0683760684
priceAfterClubMemberDiscount 1547.99
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1323.0683760684
dayFinalPrice 1547.99
dayFinalPriceNoTax 1323.0683760684
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
3
array
creation 2018-09-23T21:06:06.6326554+03:00
roomCategory 11DeluxDe
priceCode סחלב
planCode H/B
totalPrice 2178
totalPriceNoTax 1861.5384615385
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID cbekvIg4sxmXz6FM7Dg/cNlNRXVoFN8dpJoUBChNXjAA8LWGpz+MR9QV8g8LDM1vDTkf9y28lzLn4QqpuFHyq24pb6kqAQ2BKp7amHQkd78JAnLWQRkOhM3G1kThaT9XYkydosZXjYsk+s21JqQnO3nLRFSZG4sH67IJFvzPEHGYbZVRbSqsVZhuqaWAs7f0RReXnbbIwe/QF9GbPN1xc7TLjn7KH/uKbWWQDHgF853xFBn88Qqpgz7ag6lVCpTmwFsDH2Rg6uvdj4nKj3ju86u6BYs7yup6e21yACG2zRxHn9BeKj5B66LaeaPCaFXktZSjYA1cbB1VbSgtElt54qiW1rpySKBfPfPXZPUjOt8MVFuFM+zbqEoDU4OrvgPmski2evgQBBTk/cxaR+HBiZz70DIm2H1weDWEdeo77z/pt6PMbXSlsra1piU+JBr1SgB7QbF0zWem8U9kHJJ3mnkTd6KPJsdZcmPz1E+UAul6UfMeQ3PpbrYNTGOo8Pz6cNAPlROLQ+DHVvjVmxhAQvuu9OC/BiEZrr1Z6FqTZUkr3tf7KMogwoiiPDCC6+Km4rZ5gQswtV6D0qOi0ZPVJVH/prXuSSMyDwBHNd4OmbX/lP8/Lzw+4WtAR1gqYxXBUZ0+Ru6BhhRAZlfNYsJTyz9hC6SIRPMWaOM9nUv5FDTkEgBzdEHWN23jL7Xw6gTuMW3jX+NWJczwjycB+M7ljCBvgj+ly0+AhhHBKXwwipRCCF2QXVxQXrNXWg/Fn5TTVGxDz+vdJs4=
sessionCreation 2018-09-23T21:06:07.4605558+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2178
basePriceNoTax 1861.5384615385
availableRooms 2
priceAfterDiscount 2178
priceAfterDiscountNoTax 1861.5384615385
priceAfterInternetDiscount 2178
priceAfterInternetDiscountNoTax 1861.5384615385
priceAfterAddOnDiscount 2178
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1861.5384615385
priceAfterClubMemberDiscount 2178
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1861.5384615385
dayFinalPrice 2178
dayFinalPriceNoTax 1861.5384615385
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
4
array
creation 2018-09-23T21:06:06.6481085+03:00
roomCategory 41SuperSu
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 1538.99
totalPriceNoTax 1315.3760683761
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID cbekvIg4sxmXz6FM7Dg/cOrE5XrmlZUchulUXSQc+qIa2rCP5zMhZJgKJ1LVRA8W8FXRoH3QyhlkOPA9rIqoD7gCD2vy/nwX3MRf+ILQXLlma3cd070lTE71WRDrNOTIsAq3tpYklDpFVhNtFGG8w3z04S091v1I5MOnze/SjF0LONmEj4vyQWJvMiGxkCL9DjiS5Jbk5AYOLPAOwa9O4qQxVhkBtqSq599RZctDvvCW/b9dOH0cd8h2Qxr0CXa62B7mCsRhqwiPmteBg4sO0DqVZjP802V4O+kIsM26O2L/gNj1idfdYDJKY2/D1N6hqSmFqW5GjYGd/Giz5uUMSnpMd9VpX/NrxTQHvtNQcvFZjutWW6ZAAlv/Jf1INcWX0HPj7JzHiPhVD722yk2Xaf3x9FJ3A7UQnpEiLs8G01lYTq4hTDI/G56+EUMtIZUuaK5uHmu5qX5mrEgvT7DD8bcSPCjM6ViorjzG3RaXIPM+uKfBa1ABNUMqNm2h6XQTaXJg0MOCr6IrtJP+JmMnKpJQT71rOdOACB9dmZuuramH+akr/I7lJUp/gO++mX/S0YKjxvLW6Zv/9qLuNcJkcKxV8N+PJKPAUMZza9TkUrXvv0NjeAL232GifQThOJRCE0tRJTduWDSyNVfI69LhhkFon1DCu6T/QQBAeGKfNH6gnwsBlAeniPcc9TJtJZlYRCATRpcaukOkjuN4s9iPrZQaF8/TItOe1m3/0MV/RcF83+rar2fS+iJRCncm1UpY
sessionCreation 2018-09-23T21:06:07.4605558+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1538.99
basePriceNoTax 1315.3760683761
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1538.99
priceAfterDiscountNoTax 1315.3760683761
priceAfterInternetDiscount 1538.99
priceAfterInternetDiscountNoTax 1315.3760683761
priceAfterAddOnDiscount 1538.99
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1315.3760683761
priceAfterClubMemberDiscount 1538.99
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1315.3760683761
dayFinalPrice 1538.99
dayFinalPriceNoTax 1315.3760683761
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
5
array
creation 2018-09-23T21:06:06.6481085+03:00
roomCategory 41SuperSu
priceCode HSiteNIS
planCode H/B
totalPrice 2204.01
totalPriceNoTax 1883.7692307692
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID cbekvIg4sxmXz6FM7Dg/cPC6kpYGJjh+C2vJ/Bq8ul+c4Ib5hGyv6ywYjzmdvUwHsaYkMcraAx6rmb6q1Jww+D53dAT22j0yE+dMekA+spK0JfUSMiixSYAYGcnaSZOP5PZ05kmzEw9y+azNHlVZbmc1HeSbW/aP9thtd2QaqqBqTYqt1cKNo0izwbnLgMk9qoUrz576+xx0r/2ze/acSeEB7pP27sAZ0ep4Tb+oPWxFsCixGNpeARlp3ca7UYpAmzK3bAgYaGXK+H4dHXtukSZaGpcUO5/jkfomZUiTOw91KYMIp3pgR1Ju+OHUHXikdYvG/4ir0xaf1AHznxSJwM37xssHzTOX3oMvHEGcasASteCCUHcVgxmWZltgpqiob8tGbcCxw0v3fC6NzIRuxtl2daXczDubZFO5sNp7bXICGEjt+Ufjw+MNk5i6lf89ONxDjkmKxuJV3SwlyUSlYIQBogiz7saQGaIq1XhasON14CBzqSGvtsc+TML1t5qpgk03fk/oNQ2gBiSRn9oPTjyA/u37oPFj5uao3o91rY1jbdqNnXEcyMpDgisn/bXBa01o+apE3tDMu2F63+HP5OUQUVVu5tA7ymU+adK31e3uykVfB54ozBOM2g37QqABOEpdHNEhHZCT8LRKRid8BkN+rrCGbgO/C0dIqc2OcLttSHkyX/EYDPWC2N7VcHKaX14ZzpFrY/+Ho3XwwjCxmi6ZTkMPOMAAtt6KOW46vD8E6MrhwQOT9SJRCncm1UpY
sessionCreation 2018-09-23T21:06:07.4605558+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2204.01
basePriceNoTax 1883.7692307692
availableRooms 5
priceAfterDiscount 2204.01
priceAfterDiscountNoTax 1883.7692307692
priceAfterInternetDiscount 2204.01
priceAfterInternetDiscountNoTax 1883.7692307692
priceAfterAddOnDiscount 2204.01
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1883.7692307692
priceAfterClubMemberDiscount 2204.01
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1883.7692307692
dayFinalPrice 2204.01
dayFinalPriceNoTax 1883.7692307692
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
6
array
creation 2018-09-23T21:06:06.6636924+03:00
roomCategory 41SuperSu
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 1458
totalPriceNoTax 1246.1538461538
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID cbekvIg4sxmXz6FM7Dg/cFEBNrMCWsFMzVfNwFirOokSYKF6Qs/4MeB2rM3DRGrpKC0IOwCif5R2kiIj31Cj69F/TKp9CAlT8zq2X7KIOLpQOEjiAh0azN0Nac+U34m7o4M2KNuzwRUFt+bQV8LYdi10HPvWxD2OTYl3eV7WLvK/iTXUGzfsdxWOc8RqDVE9cOQ60av1zuFyzEK/i9TZn2GakdiqkaHeXmbF7lox8LBHZZen9bd7C5qZ00mjiBxamErdV1r+1kovMUT4k/16UBMmyDW6aPh8GLC4OkNHb7ZKGnNNej7a5gO7A5oQKPBtsRn8rN9b5H68k0t3zXmu9RQiug6gwWiQQ5NgHXhIXNYM6th1409a3CA13jjqP5DC/gTCLSKlLVaSVErgE8bV+TNPldsah9iXubarRNtTKdWgolYMfVlQpGD/8dqMlnpe1bqWHYFs3ffkc0AHczbCcOyBw+v9A/3s6dQYA9HVq6cDOMk7K3E/r6qydxmQyXYtoOCVpfvtCFl/MkboNm6h3XQRgjEtE09F2HKrb1/MsSg7jK8AmzjjQqSMJOUcq5tDSc1RUsWpxqZdTiU1DUDqKUFDtaourZ4PSq4iNF81WIOSbnUk0grNdotBFe5Q/BF2GuWx8RsvGH1DGBPt0Zfko+ZxzqkRbcB8wylt6N/5Wlzlqk5Z2VVA009id7y2cz1y/6VO87DPabpIxt23jjavmx8ZEs4oTE63sRdhfZ8Hd7aDIZYuF+PE+ifILIo19O6hVGxDz+vdJs4=
sessionCreation 2018-09-23T21:06:07.4605558+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1458
basePriceNoTax 1246.1538461538
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1458
priceAfterDiscountNoTax 1246.1538461538
priceAfterInternetDiscount 1458
priceAfterInternetDiscountNoTax 1246.1538461538
priceAfterAddOnDiscount 1458
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1246.1538461538
priceAfterClubMemberDiscount 1458
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1246.1538461538
dayFinalPrice 1458
dayFinalPriceNoTax 1246.1538461538
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
7
array
creation 2018-09-23T21:06:06.6636924+03:00
roomCategory 41SuperSu
priceCode סחלב
planCode H/B
totalPrice 2088.01
totalPriceNoTax 1784.6239316239
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID cbekvIg4sxmXz6FM7Dg/cFzC2LRPcKCb2nAICAp6nDQ2UCSyVm8DKaL7vNgjLgD/d9MB4S6PAvmYMNi21uFkR4Vlx4o56nwDnbz5hoo1KtszmDK0kwd2LBDMMmdN+tdZD1ynr4XJgRPeNVX/mOlExoOs+vpxtv31shv4/pv/GiP4Ue9kDtY8tzw7Rqu19GwGoeg7IQRevtR94WPq72nfTBU+1P9vbQme3NPvoF8zvAmo0+vL83Bihoihvz2M/M6Z8Bi4tDOVE+VKihEzOEMO6aAL6PaEV32AGl7EO32d8YhA/hp5j21W6zuSTqx1SbLS4sKyk5gduvs3HuGF86IxYNOL7KgLstY6NoGKyi62oF4TPPkkvbMmE3zUtyh6wEO2fbWLKJ9kD7tHxWrLcO0MhD1hnr031+QMYkpXPFeqZPZ3STADqdiAf0GDuBo6KsaX+07RYkHecI+CFjtEOWNr5AryPYFdRhJ8B9Y5Pt+2BzGhGI+ReJ+dj29w058S7ae4yTDGZf4eukERJ4X33s5SoHGlzcA/75viouAA6fU/8PB1dld1glTTD2j4nOpyJhasVBiPEkHZ7qX1+CuWkHOOW22oCHiJ1pRNpP2tJPEVpzbgImuBjTNg+SR4M7YJIPYNRVDDuzgcbrgVw2Xb9UXLRqSuDUoOzQLrZZ78BdvedC80/FKQUGxEwKQKOkTIquZsuBRyyFb+0SySndlUo26BcMozYljZ0N1gtYb3XtUUabfpfU+qAePiokgUJrPlRRQ3FiJlq8Ple77UqIs1i7vCJQ==
sessionCreation 2018-09-23T21:06:07.4605558+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2088.01
basePriceNoTax 1784.6239316239
availableRooms 5
priceAfterDiscount 2088.01
priceAfterDiscountNoTax 1784.6239316239
priceAfterInternetDiscount 2088.01
priceAfterInternetDiscountNoTax 1784.6239316239
priceAfterAddOnDiscount 2088.01
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1784.6239316239
priceAfterClubMemberDiscount 2088.01
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1784.6239316239
dayFinalPrice 2088.01
dayFinalPriceNoTax 1784.6239316239
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
8
array
creation 2018-09-23T21:06:06.6809097+03:00
roomCategory 51StandSt
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 1443.99
totalPriceNoTax 1234.1794871795
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID cbekvIg4sxmXz6FM7Dg/cA7rKAfFM5FbXwGqMICJjUAwxmcK2FRZRWu7Mwey/t6BuTl/Qun0wq3DDeSAa43q3eY//UR1EGPpr38YCWYP+/D4C1RzdCZgzIpwsVR0r63bokUtfoaEmEecvJYeipAyyECjARYc9A96j5PX5MjUILcovbCrggycn7m992tmhoOKrkbMbzM5uYgFDTz/2ANJ43ua4t4nrje//7T82zwArDThIHRU7p3bbLaEgMy3DZu3zSnzy6CLVV5thiffvzgjIId+d3JLchAVItOPIa5CJ7/GrIQ9WVzegB2EQkzpBA2dgtXZh2VKYqaIv2HqeYTdeb8FOnjcZs7SQC37UqLtGRW8En5RDv48e+4fkcgnoD1wmqa0J9i6vQKYNXeDVr2jMBS8FibsO5GrYY7f/DAprZTiVYTRwB8a+WQczXSEakpoxIi0ZhrbVU3c2RRR/+yBzI/euvSBl4SDTsqh1/URnOgIjxnEO/8SVXyBFuiHTHa8uH8t0fvsbJKEIJZJLj1bhuZwdVKW3wHzMYcSKQZNbgfm2U8RM9Gse8luu8t3+yFoAC81PLTi++9J36uK7ImEec3kpUV3/HJ9DnaDSgr1OHICkbumHU1J3lRAECZRVf4f6ySMUXW5++6LL3ra8SOj6/VbJ0zF/YAaFeFS8vMdr5cWMTq6DQ8pkgyR+cFpcMvaSwclnuefO+oVJJMFs5tLFeEuq/j34INeVoEf4NgC5YRUbEPP690mzg==
sessionCreation 2018-09-23T21:06:07.4605558+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1443.99
basePriceNoTax 1234.1794871795
availableRooms 2
priceAfterDiscount 1443.99
priceAfterDiscountNoTax 1234.1794871795
priceAfterInternetDiscount 1443.99
priceAfterInternetDiscountNoTax 1234.1794871795
priceAfterAddOnDiscount 1443.99
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1234.1794871795
priceAfterClubMemberDiscount 1443.99
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1234.1794871795
dayFinalPrice 1443.99
dayFinalPriceNoTax 1234.1794871795
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
9
array
creation 2018-09-23T21:06:06.6949392+03:00
roomCategory 51StandSt
priceCode HSiteNIS
planCode H/B
totalPrice 2109.01
totalPriceNoTax 1802.5726495726
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID cbekvIg4sxmXz6FM7Dg/cA7rKAfFM5FbXwGqMICJjUBdFn8lSS5wnFr8zHNiBpdxULzKw7SRECMVxtJAl4yL5wFFj4RWU65PGvvf5Cvvk3vWh7f+RmtCHq24tnUlu22BdfQVoRu5iAgLQpooMAa5eF+Z+ieseIiFHDrFxiFA7+9TuFjpDQU//npJ15x5JKYlFxmJDaw0IakBL21iDmR9LC8K96vDHKuEsyeT/zRekOCuhcXyEWBXEwYrff4vDp/MNC21SEdguqNd3+WsBRK0Dwz9fRepkr3vvhDN87m2ELgnX6YBg8AYgCjmWg87/iQ9bvT5ioMw3RB/t0PlI5iKxpvp+1+8tSAOJ00Emtse6kA13Kxx2CnOXb7bMCXfQJ5XujXrXYy9l8m+MTJTG+DAmbVNGabErdL1sgSEIjprqpL6ngnI/ERjNKUAcXbYk3GnToQthCa/ZcNda437TTaGN0xvijXjHcfkdRCggvuGTGslvFsWByDOD4gZWeqgJbxgmJnDyOy3oJ8G0drb4LhKis05iQH/O2YriLJHvJ373R6DETL7Hafyv0GqmDAm5b2RvaKguWgs02ud9Z3zWZKoajnZ5x4tIxLUMUVLQ2EKBnFzc/T7Ob43ylrkEnKeMgs0hU9aOropbrjrEA+HtLUOtDPtKxvjAWfg4WrvqqdeqdvnDVZdGBoNwjBxHqxFfNaKAGdK2Z+8SRgHST4r4oTOE2gU09VZUoc8hEPNa8bpCUPFTbQS6DHIjw==
sessionCreation 2018-09-23T21:06:07.4761805+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2109.01
basePriceNoTax 1802.5726495726
availableRooms 2
priceAfterDiscount 2109.01
priceAfterDiscountNoTax 1802.5726495726
priceAfterInternetDiscount 2109.01
priceAfterInternetDiscountNoTax 1802.5726495726
priceAfterAddOnDiscount 2109.01
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1802.5726495726
priceAfterClubMemberDiscount 2109.01
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1802.5726495726
dayFinalPrice 2109.01
dayFinalPriceNoTax 1802.5726495726
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
10
array
creation 2018-09-23T21:06:06.7105657+03:00
roomCategory 51StandSt
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 1368
totalPriceNoTax 1169.2307692308
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID cbekvIg4sxmXz6FM7Dg/cFEBNrMCWsFMzVfNwFirOol0CfpuUQUTFoL6hy1rdEJmc+nMImJmAd5tvnoGVvuru3YnLMO7Kl+JAYB7aysFmidzSSV8bcG8NPN5W4JLTAm5a/aQ3Y8X1WwBBF630SH3gxDegD/I4MSng1FX/Dm/HVlzGOFqZ2koafozEaZlP/7vQuODnkh+Y1qVhH3g/CGir2kEXEwFhhAmMwMdaAf/hW/0YOmxRwNkW0L8ikldFS7QJwWAu9k735aegh3PL40Cy+lAl0xoRQGTjyvB5Wgeks5S5jdcfSCoXcAIPq7swkejXRVq9lzd7VAHFGfnewY6vma8qJwzutyP0XN0pAFbkx298ZhXWOw47QF9ZJMDvuo2OEIazibrrwIhWyBaCF9bmTPyytafVv1WyMPo3WLTUW6NTLpwsyaDxS2OszspNrIZneVCW7SbqScZ4lY1nl2HGlg6R3dz+3dgENgHlapxIxtuFthJmbHeW+z2U5GDcVkWZKV1Hx0/7WMe8lTopLoOfEDgF/9xEZQzAc80i/sLt9SEb13ZpiwTQRRmy9BilRfmFg/no7/J4/MuctqMVBJl0IsWM7EIlt0KJc+aXCVwDbgGrQiBb0IbG9x9unfw8/bTFxL3dTYKQChX6InEWP9Qm1fMsvW7ARLW2u6cwWKp0pH7/Boh8MFCQDTZd3bjXHskduTa1bGXJl+J73X140yEkuDlR+I6K9MQf+aUWgnPegGsL5gPgy+CHoRT8Kco6bRSIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2018-09-23T21:06:07.4761805+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1368
basePriceNoTax 1169.2307692308
availableRooms 2
priceAfterDiscount 1368
priceAfterDiscountNoTax 1169.2307692308
priceAfterInternetDiscount 1368
priceAfterInternetDiscountNoTax 1169.2307692308
priceAfterAddOnDiscount 1368
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1169.2307692308
priceAfterClubMemberDiscount 1368
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1169.2307692308
dayFinalPrice 1368
dayFinalPriceNoTax 1169.2307692308
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
11
array
creation 2018-09-23T21:06:06.7105657+03:00
roomCategory 51StandSt
priceCode סחלב
planCode H/B
totalPrice 1998.01
totalPriceNoTax 1707.7008547009
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID cbekvIg4sxmXz6FM7Dg/cAt4i7u43v/vPvDXtAuCVPzno7hWEO+YLu2NPJ2zGOGmRpg3NSPIOGyznhqMBjxNjXEapSWmYNZreluD+fa/GYSvXRcd+hTR1vytKD9oSm8l0/r/wf1TY96WmBfdokSCk6ATB3STKk5KfDlPbWG/Xvv4Yrj7dKXDSeUi70/ZrLAwhr4zcDzFKK7Zx5dggYHIM6X+DltascGLTiomBa36UYJNqCMgFq4Z5HK38scl0++zoK1133SgZVA4qX4L+fIh0LtGxbyzSgmN4fXWshuBSzeBKP4UP15JsOsGcpqqUtCEnIKcZnoAg35jRc4z36Mth69e04gzPmZwLHzB85/OwhP9GkGbwubWuXClTe23WtdAw5EKequCs+aKACKemWYHFVsGjSnkX1W8TbXvUtIwPouYBK4locPLUD2B0X3bnbmDxeu41Y0g7S8V7WtZs282ylNRTRiJSmQc3ap6KFZxxiLBtrDE4e1Tqc1mhdoFpUHej/TljhTcGoIOfrf20IFVGbQrBGJq4IvMOEochzE6T0kFd7mvp9aaR98Ey9XDtBX20aTXhrnZymvSomtM1kfS7aTESPGO1kP3Ref3r/uFr6BeJvlh2MahflaV9oqHbvsWl2Ngb8WfhM+LprzgJ9orWC2b4kgyvQKDWSv6p6m78Zc/JAuYw+nG+Rm7UI8iYbwVw+RfZKxxINDofQYeGnX/8lJJziN3BH983z+j6c+pRWrfBfBEYY7Nogu9gZcuC4y2MOY10YOSN4UiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2018-09-23T21:06:07.4761805+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1998.01
basePriceNoTax 1707.7008547009
availableRooms 2
priceAfterDiscount 1998.01
priceAfterDiscountNoTax 1707.7008547009
priceAfterInternetDiscount 1998.01
priceAfterInternetDiscountNoTax 1707.7008547009
priceAfterAddOnDiscount 1998.01
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1707.7008547009
priceAfterClubMemberDiscount 1998.01
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1707.7008547009
dayFinalPrice 1998.01
dayFinalPriceNoTax 1707.7008547009
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
12
array
creation 2018-09-23T21:06:06.7261896+03:00
roomCategory 61StHanSt
priceCode HSiteNIS
planCode B/B
totalPrice 1443.99
totalPriceNoTax 1234.1794871795
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID cbekvIg4sxmXz6FM7Dg/cA7rKAfFM5Fb5DKSaXlMEzZetVFQoGNBlKlQupInJsLCIacPktDYZwIPMMytWctg625u5Sy2cYguQ62G7p56f1SC7wIIjIMJVYcsOT3BAEGm7KYtAGyAzbkyUkFiX+cOT8lhfUiomlVw1VIAvu1m+vbpNpQyK+Z9L/u1CoW+JGRUMyz5I/7GRVAJeN5bqBR2cPlmko4fpx7FRYoKP60T2p6NOkAUCvBLpsgPcDnUgA+1Ha0RAc5LUkbcTfU1XatGFcNn5Os3x/GtIaebWU6JWSQf9+vizjQYS8pbQo1JUQ94XcoQqBfXw35nMfXkS7s4Cz6HYy9boSEdAhCpXZUHMn1EmUktIaNGBmX7Fd0EhnzB5ThxSIiDO3sEH2+hVkp6vtbkAAKk3AO7pow4uLM3wRVs6emxPKuKmDdEfoa85BrKJCiYJqi9FAkO5PQecxE+1RBEnkAnOY0ASY3gKHuXmZzzj35oq+IRILYz45giDZpUI0crXHJ96WPyLQw4a1H2EtfAZ7EBpFK57ekM0nggNpPjw0Y5FACfXChKcjtt1Ud748nQ7w5KfkYgk0/e+RQF+1DWtnc4kEDGeMPjjrwNLvv2ACIR769OsL7XUXHv4PK8rX6R1QfELF+Z+xoO7J1MQVJuTSTHjC7HxqKug/q+n3nzNI2E84W6jPVtZGMGL82INzEQWHjDOkNzDNSF4MFyT08AaHQVjx+xH17LttzcjOD9ZmwFbZlXjiJRCncm1UpY
sessionCreation 2018-09-23T21:06:07.4761805+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1443.99
basePriceNoTax 1234.1794871795
availableRooms 2
priceAfterDiscount 1443.99
priceAfterDiscountNoTax 1234.1794871795
priceAfterInternetDiscount 1443.99
priceAfterInternetDiscountNoTax 1234.1794871795
priceAfterAddOnDiscount 1443.99
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1234.1794871795
priceAfterClubMemberDiscount 1443.99
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1234.1794871795
dayFinalPrice 1443.99
dayFinalPriceNoTax 1234.1794871795
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
13
array
creation 2018-09-23T21:06:06.7261896+03:00
roomCategory 61StHanSt
priceCode HSiteNIS
planCode H/B
totalPrice 2109.01
totalPriceNoTax 1802.5726495726
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID cbekvIg4sxmXz6FM7Dg/cA7rKAfFM5FbXwGqMICJjUA5Ij/Q86nI7502u9Y5MXbXGN1h+RxHClqipqRmx0RLQdVRhYA7clBzZtFPl2ACzSXkHFB8hjywC5yqM4NTxkZrSOVBeTuH+EDqrd2g72davbI/bR0xH7ahi+ElSKZaLM5j9FBHbuwBm9YXNwt4U9ea8cqWMeIiJrGP5nyKfK+C+pnhBqrZk9kqWDWO613lxIlY1uqJuqQT6X1XuJMxrKrRscc/3Wq4lX5SUUhuLiKyBdB1Cq9rhurkFMym9WoDDhAyemVf7hi40FODm4MaCitdRadbCy5w+3mS+oy4F7Y6zZ5y1TvoXrv5Ch5HkA0iiAt0TiTwWoQvxT2+sgQ0fX590mQO2YDCkArj2Lu4GQSFZobgqHpgMs5RUL3fAUggkUxst53YGcSs/pE6HUDn1eVbeubshUGLEOyd38Ps7Uyr37Vxo1FenNG4ihkcdEd0hobW10EWs0WZRqnjztlknUSMcBe2nQPw1aW0jPdLo1ljpYKE5JT9iL3yyO523X8PZSKJ+4SN530ut40gEQC6nzHkBbjNDfzXtofQMuGhqCX4AWhgY9163vz+unWVEeuI+NFhTUOm06O/qipKv6R6s+wI7mLy8oz/Dsay18PkriXoGPON72kMYpHOkRfGX45CjLdx8BFqK5EWBOnreuLpIOFrGdYlHyWA1fZrrs5Rx0LlGN53FjMUyfb0fppGBAE+HS3UqIs1i7vCJQ==
sessionCreation 2018-09-23T21:06:07.4761805+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2109.01
basePriceNoTax 1802.5726495726
availableRooms 2
priceAfterDiscount 2109.01
priceAfterDiscountNoTax 1802.5726495726
priceAfterInternetDiscount 2109.01
priceAfterInternetDiscountNoTax 1802.5726495726
priceAfterAddOnDiscount 2109.01
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1802.5726495726
priceAfterClubMemberDiscount 2109.01
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1802.5726495726
dayFinalPrice 2109.01
dayFinalPriceNoTax 1802.5726495726
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
14
array
creation 2018-09-23T21:06:06.7418156+03:00
roomCategory 61StHanSt
priceCode סחלב
planCode B/B
totalPrice 1368
totalPriceNoTax 1169.2307692308
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID cbekvIg4sxmXz6FM7Dg/cEW3pZy1j9eHrwOykqJ8X2JnLUGgrF/ZsRUc6cBEG5IudTXB2IXD1nTq+981zqh0JXFwsgGvYEJ8QuHJqGNruZbQ1KX1RqEWbfxN16DzqkPEbgAVdSsUiC/NeDjccetFoFuThbsCOcRD1TG5QO5eh5bvL412/TmlFWGCtvh/xXrZpouG2yYsY8cRsX7ShxjpcNELqd3l+thxH6ZJTGcxodZN/IPd68bNhsv1AtyT1eoBz7ETbLWeLtr1AoRSIznW7pBeD6TE3UR5uSKoVdWseLg5zcz/VZa+kNaUUUSxEGZGOHk8cqMZZjrzlt51By7f3nh03JifidCqA1r9k7tIu1LXa5XMdxBdy5+K1sPNUhveshwvXPW5gAuaONBlCDHteTI5jRr1N2Us/ezQpqaRlACpbWRBoCa8svOkjamLRL28jY7QR+H3XV+RtSOpl/HxNo+ds5wSfinNJPLPq80hsymA5a3CuIngVb5aRu9vzbOioxWFyNbxQ/XxYR5ybh7IKuF/E9p3jcxwOfy3+B+FbLKgixtlvjHYfBTXU6SkNvPPcf/y80abl7fd769GRAu1HqZEtC4UiMKyZs9GZ0GyIT47ENZ0vWnsz1hSBFMqfMoxu3ermU5GvbXauZCTqvHHM5ji7TjsujuCToBdt6UZQJ+9nkP+kXLSIC2OzVxOnZCCrOf7FjMLcPU2987kZINDUjj01K9BBt4S/3xby8jnp+SbtZm/Lj18a2svTIanW1swMOY10YOSN4UiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2018-09-23T21:06:07.4761805+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1368
basePriceNoTax 1169.2307692308
availableRooms 2
priceAfterDiscount 1368
priceAfterDiscountNoTax 1169.2307692308
priceAfterInternetDiscount 1368
priceAfterInternetDiscountNoTax 1169.2307692308
priceAfterAddOnDiscount 1368
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1169.2307692308
priceAfterClubMemberDiscount 1368
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1169.2307692308
dayFinalPrice 1368
dayFinalPriceNoTax 1169.2307692308
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
15
array
creation 2018-09-23T21:06:06.7418156+03:00
roomCategory 61StHanSt
priceCode סחלב
planCode H/B
totalPrice 1998.01
totalPriceNoTax 1707.7008547009
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 14
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID cbekvIg4sxmXz6FM7Dg/cAt4i7u43v/vPvDXtAuCVPwt5M4gb9PWKpbGteTOJgONMwOY/W+j4M5QIEHaDZzvZo1AH1uZXX3Vld6imzQ3FFLxEe3NXwWjZlagBFhydzHV3sQ9ZZb2/u6o/516ohZhJkrTkBLFAVZJeFDeHH6FhO6yGeU+EnVRK0Z/jx3xrSVwRmpcU467yjXMrKTd63iNeDGIg0IZgU8cup4X6LDpTUbsLdMCQtRRjntUUyv6OueVI/Ib5jXH6DkTZc1bydjYCRJxhXfN2NI3lOoGXtYunamqhOarHy6R3KaxLHLDctu8zMjttVxschQPEwsfeBCopmPIGM+60tiJf4pr8HWYGYW/tzEmY1TXT1siEmD8zkrN7XW3pyBZJvy6/NFlzQ8j36c3JQRm/eG1IGYVY5SfWpiQ+ygZMZCi4KxdOLwghFCe16sEnmUjJgJQCj+HxHUUkrVf6kp+YXqMhmzh0ZYksrJsqpWcOWxWuNN3PnbhaC/Paj1Q+GUXd1lnbjXDdjqqDGDpTfS9kvpAUuI2eDZreYeXpY5u/D94KTq6Jog7SaVLCkC8F3YePZU49XTqoc5IVRtBw/LX7ntQPv4uT4er19LNyAsXwwMn+dX5xH92ceJ6X3GaN5zrevua+p/QpAZ+HdP9yn56hqfQKlF/GD8rF7kG3KKAjby7UQXpOWPg4GaSXCiiwmuyFAnVeJ/p9jvXXa+MgQci+9wpXcWtdSmnWteC//YYDN4McLsgl2S4k8fEMOY10YOSN4UiUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2018-09-23T21:06:07.4761805+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1998.01
basePriceNoTax 1707.7008547009
availableRooms 2
priceAfterDiscount 1998.01
priceAfterDiscountNoTax 1707.7008547009
priceAfterInternetDiscount 1998.01
priceAfterInternetDiscountNoTax 1707.7008547009
priceAfterAddOnDiscount 1998.01
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1707.7008547009
priceAfterClubMemberDiscount 1998.01
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1707.7008547009
dayFinalPrice 1998.01
dayFinalPriceNoTax 1707.7008547009
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
requestDescriptor 1
isClubMemberResult FALSE
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
discountPercent 0
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
pctList
array
0
array
hotelID 10176
languageID 2
priceCode סחלב
name מחיר מיוחד למועדון סחלב
description מחיר מיוחד למועדון סחלב
picture1Url NULL
picture2Url NULL
1
array
hotelID 10176
languageID 2
priceCode HSiteNIS
name מחיר מיוחד לאתר הבית
description מחיר מיוחד לאתר הבית
picture1Url NULL
picture2Url NULL
isCachedData FALSE
apiStart 2018-09-23T21:06:04.9304077+03:00
apiEnd 2018-09-23T21:06:07.0435546+03:00
{"error":false,"warning":false,"message":null,"remoteServiceUrl":null,"data":{"packageToBookPerPax":{"packageToBookList":[{"requestDescriptor":13155104,"packagesList":[{"creation":"2018-09-23T21:06:05.7574417+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"\/EEJlTrprkKXz6FM7Dg\/cLjXPIR7bRkdQp5o0M5THKs+9pvPw7nSojce39Jj2NCe1RrH8fNwMfQeAkteI3P2bhtuksB2N21hRXlLphc7CWfTprgcz7ex45CyJTIG6WV0bAOt\/TslDKKghW9iNWb2xfKRA\/YjhsykWT693WkTARKVkTjJkFvOfthmfTL0ob+apgCUdMfqVdRQVBZ9b52zhPTmK85ihwqC53d\/Qj0H4HFl3Ti5cmuTOAbPURCC\/BrQuscsXhC+5F+K\/t0ayEZ1rfarSwxugkoHuE2yd8L+WzxKhHSOdjA6DENuW3GSu03WHEyV3B6raxBZBrgHn6a9frgb3LdkrOXXj+pUY9+WmO8HRO\/QQ4BVv8ocrQE4jHZwc+4qDQIf\/1BqUe3IhoZFUDiSzKB6xfVmUYT9+JMlnrq7f9U1+RVecyqeV9s9DhUmOYp5Qu83Jno+Y7dUlXuAtL57xjU8Wtv\/rUH55DM16Ut3C88srGdjyelf+hirrC6HCrtOLoNydH9h5MEcshZL2aoN1qGClfYrmvAK\/LDNI3hKPCVn3SaWw3Wfe2POlE5J4+RrW6Mn\/nnbThUyrRIxQzx4LCdh8z03gYKySm0t\/UmBudz4NM27vgeYZv\/99Mserv\/yE2KHoYyw6YYM9S9PPA+rlZeG7EwvVdVjAMUBxE0SXHW3WedPvGecd5ml+jvaYmWoyIhD9KTUWdHgUKjwKnZd5KOyB+ZJQAV0spFlcyJpH1dJvB7W5mv3KMLV1BXNVgtq+bn7IOsrMipFxvPG4RO4md8cGa2\/pDotXw6HToocktDBIIsHCdSoizWLu8Il","sessionCreation":"2018-09-23T21:06:06.4293236+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":2,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":45080,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1634,"basePriceNoTax":1396.5811965812,"availableRooms":2,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":212.42,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":13,"packageID":112},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1421.58,"priceAfterDiscountNoTax":1215.0256410256,"priceAfterAgentDiscount":1421.58,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1215.0256410256,"priceAfterClubMemberDiscount":1421.58,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1215.0256410256,"dayFinalPrice":1421.58,"dayFinalPriceNoTax":1215.0256410256,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10176,"packageID":112,"parentID":0,"name":"\u05de\u05e1\u05d9\u05d1\u05ea \u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd \u05dc 48 \u05e9\u05e2\u05d5\u05ea \r\n\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3\u05d9\u05dd \u05dc\u05de\u05d1\u05e6\u05e2\u05d9\u05dd \u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4 \u05dc\u05d7\u05d5\u05d3\u05e9 \u05e1\u05e4\u05d8\u05de\u05d1\u05e8 \u05d1\u05ea\u05d0\u05e8\u05d9\u05db\u05d9\u05dd \u05e0\u05d1\u05d7\u05e8\u05d9\u05dd\r\n","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1634,"basePriceNoTax":1396.5811965812,"totalPrice":1421.58,"totalPriceNoTax":1215.0256410256,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"11DeluxDe","planCode":"B\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2018-09-23T21:06:05.8980776+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"\/EEJlTrprkKXz6FM7Dg\/cBGmxxWZNpkxWbuTAkXRrD38J0ZpTgLthq8j+4cnXRMi9A3BBxg\/fzz\/WVCOzVpSANJwtx+YaJ6muHHrd7Z0k96KNS5UkSc8CLYqULx7GSq3wnyE6drn42Xau+zcGA9PFohrdAWA+86LQyMdkLLrCNQ54ewsBsEL52Y4EU5gLEeO57kfdV7E3nMqr5PE4cFBRsg+89NHikFFTGQ0dAyTljU6fCEfX2JAjWfuZ8Z2\/JSKgmRQjADOYxcfM1gLokA2lT\/zR39wsmf0u0zfpedAzwT+Inb4HHCjf8AZ20\/V7MZxBS2kdzkQt6NMJRB5iPCsY5doQtKZo2\/Bn+nVVCdHsQnaeq8wNFcB57Ze\/XmDomYDQOI2paNGDrIlGCHJHfk3yQxL7XtvpRQ+3dFWljTBGJoYsMvdb1F7VOjFmu+J82vgUbwN4cnXr3OH0bzzwJ0uvzhFlLrXAoytApMPn0\/AxR3SJRTVHeEPuGI\/n9014VhEo3rXNl30M7OQyJpxEShoEbL0cdjzOwHWEd3Llld2UyNobq6i5SbP6l8WbhaEjDJpUrvWVbCl3ZBkWVmi4NQh6GEuS8WbJM6ANqXhSc\/2\/APbkyeXAXwbATV0kd\/lFNQuC25NnkwfO\/vh9mVgZNdDLY5IynDQVuHshonoA\/Gq5ceDwCzF2ekDTc2s+srfNhJZU9YriicH4UBpe1lBOQgcjoA8pcLpmR85S\/m8mrfPQhuL9sgenHHT64PYVTnLPCSFqaf7qyyb4es3Buh36ix+r8LzZyilrFCCo1uaGkavSONZbRM0BR5LQSJRCncm1UpY","sessionCreation":"2018-09-23T21:06:06.4293236+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":2,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":45080,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2299,"basePriceNoTax":1964.9572649573,"availableRooms":2,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":298.87,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":13,"packageID":112},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":2000.13,"priceAfterDiscountNoTax":1709.5128205128,"priceAfterAgentDiscount":2000.13,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1709.5128205128,"priceAfterClubMemberDiscount":2000.13,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1709.5128205128,"dayFinalPrice":2000.13,"dayFinalPriceNoTax":1709.5128205128,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10176,"packageID":112,"parentID":0,"name":"\u05de\u05e1\u05d9\u05d1\u05ea \u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd \u05dc 48 \u05e9\u05e2\u05d5\u05ea \r\n\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3\u05d9\u05dd \u05dc\u05de\u05d1\u05e6\u05e2\u05d9\u05dd \u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4 \u05dc\u05d7\u05d5\u05d3\u05e9 \u05e1\u05e4\u05d8\u05de\u05d1\u05e8 \u05d1\u05ea\u05d0\u05e8\u05d9\u05db\u05d9\u05dd \u05e0\u05d1\u05d7\u05e8\u05d9\u05dd\r\n","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2299,"basePriceNoTax":1964.9572649573,"totalPrice":2000.13,"totalPriceNoTax":1709.5128205128,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"11DeluxDe","planCode":"H\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2018-09-23T21:06:05.8980776+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"7JZ3jzjZTziXz6FM7Dg\/cJNXTEcheGhs3tglu3giYv3WUdSU2\/jkE6gWWNuAyPv8oQRlAiDCzRXyqJ\/sbL60QAenll51yhb9A\/rMVt2nF7P6HpFL7FNLqu3+GOt19skNt0uzT4tr1MWvHZxdCxYj2PU7VZIVBRhHTwKKUIUgrcToqi81QIH4yQgtM3wCVlcbiVPGr+YQ\/8oP3YG8GRzG+Bqq1Hbi89i4SQLXDozhi8f+fAKSBcHgAEQljA2j\/nMmeaihU7wnKf7oRcqc0+ufueDjMnTW9SR1KfOdUwknANwXi5SjyMC5x7g1wsvirEV1Mq\/giKIe6a2NLei6As\/HbO08OQrjsxmNnjFABda\/BXbm+XjoQhW2Ir3iKGlj69ZN1\/sjbRgxOwaJO9PFhnKotQvm\/CvdZOILKviC5\/E5c9F07remAFs\/\/hd1iEpK7cDjJ2vD4gS4t9SPOQtTlCuVXo7eAi\/09mZan4IRD3CskDUTDg3AaEBitYktHHbrjas33hfLEtHcs9CyBpbZJ8MeFCzs982hnb1VlZVQf1kslTx4REswpL+wtafhzSfn2JpdGVn9fQs1TpJW30DatEtlgdBiHGcxnujw4WOfaBJdxxD0PZUZwNanxbeOtJQsDPqabyM+2f+5zkR1GZ4HX1WYCNJ+MvrAlfSxGHILdlGXZ25hrxLrqWPeBL6JjUtbEuA79suSvWoGS8teGStsf1Wmt2B0V7jA7ase0FXxlncHMfjRRtpQrQ4MX0V5qLepQLHX4scxi2pMzAYkRXSwm1eIme2aIq7PazKZO24wYuE33r2yGW8\/sag+29wSkS9VQEESIlEKdybVSlg=","sessionCreation":"2018-09-23T21:06:06.4293236+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":2,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":45080,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2109.01,"basePriceNoTax":1802.5726495726,"availableRooms":2,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":274.1713,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":13,"packageID":112},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1834.8387,"priceAfterDiscountNoTax":1568.2382051282,"priceAfterAgentDiscount":1834.8387,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1568.2382051282,"priceAfterClubMemberDiscount":1834.8387,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1568.2382051282,"dayFinalPrice":1834.8387,"dayFinalPriceNoTax":1568.2382051282,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10176,"packageID":112,"parentID":0,"name":"\u05de\u05e1\u05d9\u05d1\u05ea \u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd \u05dc 48 \u05e9\u05e2\u05d5\u05ea \r\n\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3\u05d9\u05dd \u05dc\u05de\u05d1\u05e6\u05e2\u05d9\u05dd \u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4 \u05dc\u05d7\u05d5\u05d3\u05e9 \u05e1\u05e4\u05d8\u05de\u05d1\u05e8 \u05d1\u05ea\u05d0\u05e8\u05d9\u05db\u05d9\u05dd \u05e0\u05d1\u05d7\u05e8\u05d9\u05dd\r\n","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2109.01,"basePriceNoTax":1802.5726495726,"totalPrice":1834.8387,"totalPriceNoTax":1568.2382051282,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"51StandSt","planCode":"H\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2018-09-23T21:06:05.8980776+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"7JZ3jzjZTziXz6FM7Dg\/cJNXTEcheGhs3tglu3giYv2DZeVLaWu7cCbTf4yi4jEVyvGz72ddiMoY6mZH6xqXj\/pBxXJ9XTkcHJLWEMPGCVX6HpFL7FNLqkzbOsdWyt7qR1s00Ya\/j2400MIKWKihc3OgTVp\/rltpJeDK+Hu7PJtTRdTlqwllis3yERWviI7oq6sageKnoNoySSWd42Q9RioQkhQ1e3EOjLTRqLHZG3N5LknOd6Gl6nxm2oVTC7InUiF2D8gehs0Vt\/IAPy6Tmn9n1P8vM0TYehTCyz\/66t7wahNIeLC2Dv40G5wJDPLZ39c1CG5iOGAOeuvQiheseUYzRt06LQD7lSJqf9aJeU+HLutihA18\/L2UTV8zhHzhH4HvUp9PY\/W6O3GcuTl08exHvH6dKOfWrkGzT5vhwbrHYi4BXKG1g7cL5XJSbKP2N5tWWoG7fAFHw8PhFxEiMXCdHLyr91Vm2T1d7pFI5PVC5CHjttO+uN8iVhHsGV4F8jLgkHrjtfB+3mYK2qsgvI8hXpOoFmeLbshSLpK2x\/Ka6Oxr0YoukhmE53lvqxBPdw7R46NbpojldhEyB+kXHypTSicyn7PfQjQgqG9ub9psRAlc5SllEhKfXjaRX1iEOT1XJeUBOKxUB\/JJ2E2hA+p6DROnt05aIW0UNCwa4gqM+Y3xKBR6Bzy42iuw9nDDGi1To5jkfIHwBDplVpqeeRKz1214ZsJfhsMKekni2iwwqo1Sch9nj1ZmAZumrDG\/T+mTeXQWOpdctNu3knfZvwMIH74\/2bRNyBpJuFE\/8pEPHpkCE3SYX4YHLahI\/2YyIlEKdybVSlg=","sessionCreation":"2018-09-23T21:06:06.4293236+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":2,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":45080,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2109.01,"basePriceNoTax":1802.5726495726,"availableRooms":2,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":274.1713,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":13,"packageID":112},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1834.8387,"priceAfterDiscountNoTax":1568.2382051282,"priceAfterAgentDiscount":1834.8387,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1568.2382051282,"priceAfterClubMemberDiscount":1834.8387,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1568.2382051282,"dayFinalPrice":1834.8387,"dayFinalPriceNoTax":1568.2382051282,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10176,"packageID":112,"parentID":0,"name":"\u05de\u05e1\u05d9\u05d1\u05ea \u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd \u05dc 48 \u05e9\u05e2\u05d5\u05ea \r\n\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3\u05d9\u05dd \u05dc\u05de\u05d1\u05e6\u05e2\u05d9\u05dd \u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4 \u05dc\u05d7\u05d5\u05d3\u05e9 \u05e1\u05e4\u05d8\u05de\u05d1\u05e8 \u05d1\u05ea\u05d0\u05e8\u05d9\u05db\u05d9\u05dd \u05e0\u05d1\u05d7\u05e8\u05d9\u05dd\r\n","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2109.01,"basePriceNoTax":1802.5726495726,"totalPrice":1834.8387,"totalPriceNoTax":1568.2382051282,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"61StHanSt","planCode":"H\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2018-09-23T21:06:05.8980776+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"7JZ3jzjZTziXz6FM7Dg\/cAk0uMIN8jPLhulUXSQc+qJVbbUx6c0tjdsu7tI+RNSFEx5fn2ISiAhsgOTO0SXKWMMMP34+9lrJwDBZ+dVGLfGeyma1blIgQz6gRwN22FNl+7KmPvpQ3HE5tW8iL+FVs5Crx\/uh+3PehV\/WYBvoN7en4OhpiHjlvxJGKIx2tZYgjdnuhepREc6El7LnpxC2XiQxH8xiKWQ6mBTcREbsu3jQ4\/1Qo8RGgfWtA08UXXm2ar3\/AGw1XDF9Mlc1wawmRa2y1POBCtJcTahgoTYEVdfK+oVbpC3AOQBKAAkRlQTx7U8ZQIpxDb6QU3bRS9+sI85HMLBvNoYnhSfCbNYISgAhLpZqettYnbISwopRznItGXeGLWaaO1vq0nryaf4A5PyiDmBaJORYH2piQy68fcYd\/ogdeQC\/5XJ36BajhajbR8PWvMDvZWbSV3rMTDHIBpuBiFH86eYKFdVvu7xM9xFvwM7WJfop0RZGZgDvv1XCmeNazTevl+ep7f7Pz0hzxm4hdB7liNu369ypL+d33P+8tMqxVEtU0ooY9I5PgasEJ5KvNv6kcn0r3QD9N59mBYbQfIrzQ+q6MEJdG362VcPOYk2eAXyekSoBeVRKBtti53DhjsMzSVrRNJnX4NxKsXUtwfXbp6Pnm6hkBQKGny0yoxSMExe8PJS8hOimmpyI\/VS4dJDkv7zNwRm13RGDWovaYPVhakAz4JZOXXMKWCvF1Qjz6lbr9sm7hLn0as+4NZPB0antyfHKl45zoJ84Z\/7UhG8TT7FvsKfNzk2aub8uZdBwUrR5q8VNtBLoMciP","sessionCreation":"2018-09-23T21:06:06.4293236+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":2,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":45080,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1443.99,"basePriceNoTax":1234.1794871795,"availableRooms":2,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":187.7187,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":13,"packageID":112},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1256.2713,"priceAfterDiscountNoTax":1073.7361538462,"priceAfterAgentDiscount":1256.2713,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1073.7361538462,"priceAfterClubMemberDiscount":1256.2713,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1073.7361538462,"dayFinalPrice":1256.2713,"dayFinalPriceNoTax":1073.7361538462,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10176,"packageID":112,"parentID":0,"name":"\u05de\u05e1\u05d9\u05d1\u05ea \u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd \u05dc 48 \u05e9\u05e2\u05d5\u05ea \r\n\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3\u05d9\u05dd \u05dc\u05de\u05d1\u05e6\u05e2\u05d9\u05dd \u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4 \u05dc\u05d7\u05d5\u05d3\u05e9 \u05e1\u05e4\u05d8\u05de\u05d1\u05e8 \u05d1\u05ea\u05d0\u05e8\u05d9\u05db\u05d9\u05dd \u05e0\u05d1\u05d7\u05e8\u05d9\u05dd\r\n","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1443.99,"basePriceNoTax":1234.1794871795,"totalPrice":1256.2713,"totalPriceNoTax":1073.7361538462,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"51StandSt","planCode":"B\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2018-09-23T21:06:05.8980776+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"7JZ3jzjZTziXz6FM7Dg\/cAk0uMIN8jPLhulUXSQc+qIKnjR2RqzceTKAf3x0SYrv8HK8+72jzL+rMmb0g0ddnTD31LvHZlG3rs9yf2GZiVYrZKlBTopKR6\/4ifrmp+FE9ymdfF0iOTJxF\/KfnIXNhUhsuXcEAWgB9fLmlNJtZ3xHKEPEjM8KtzhuHwAFJ8P5IdJSbinWEduYW7SiTExUuarGOuvI2ocz3cna5cuyU\/rh\/zAfWv7CPjJElZl0QBVPGFhPbbbZLlHlTsbIFu+czdBorXrhHBVu8qsgkV1E2nspw9KfgwzvOmdfgpJwZec74L6c50MJ+z9Ni\/C5HVLUom\/R0NG5kGIqkymXSVPc2C\/fO2kRjUVIxVWpsoD1ED54375hohtfbdrXFQuoEt6oKl7fJE5niDlq+FgHK5NkMsmZKIaTX09RsaAPk2pqzNAV+001BJaeK9bq2xNkvNkLZJnotZ+KPtwSXMVTgrJYj5xlojCJkd8LzQnu2zC5zAXPmXPhwqRo7y4imXxwplc7NFd+NKLTtNd5zkKZHzDTslNg2sz68cGUgeQ2C9ppGosZ8EEzpaTp7E7rdMnOFwYQQQi2R38lcULFHr1vM55X5BR0jIMirlYm4HomrVXlpqD2htOZW7wdT03Bvg+Lv+6IaBGbv9EEyAmyktKbgIJN6giuBjdVOwVFXejQXt18tviObG18xcmsPnUS0LObPYC8HQvxaH3A8XyYwwtc45LfVCSc1zMX1u0P6Na44yOmokbvYzlMB4VXpGOoIUcEnm5eG+i0\/GIAwM8LQ4qUtTyl5PK\/iUrAfV7DfsVNtBLoMciP","sessionCreation":"2018-09-23T21:06:06.4293236+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":2,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":45080,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1443.99,"basePriceNoTax":1234.1794871795,"availableRooms":2,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":187.7187,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":13,"packageID":112},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1256.2713,"priceAfterDiscountNoTax":1073.7361538462,"priceAfterAgentDiscount":1256.2713,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1073.7361538462,"priceAfterClubMemberDiscount":1256.2713,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1073.7361538462,"dayFinalPrice":1256.2713,"dayFinalPriceNoTax":1073.7361538462,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10176,"packageID":112,"parentID":0,"name":"\u05de\u05e1\u05d9\u05d1\u05ea \u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd \u05dc 48 \u05e9\u05e2\u05d5\u05ea \r\n\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3\u05d9\u05dd \u05dc\u05de\u05d1\u05e6\u05e2\u05d9\u05dd \u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4 \u05dc\u05d7\u05d5\u05d3\u05e9 \u05e1\u05e4\u05d8\u05de\u05d1\u05e8 \u05d1\u05ea\u05d0\u05e8\u05d9\u05db\u05d9\u05dd \u05e0\u05d1\u05d7\u05e8\u05d9\u05dd\r\n","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1443.99,"basePriceNoTax":1234.1794871795,"totalPrice":1256.2713,"totalPriceNoTax":1073.7361538462,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"61StHanSt","planCode":"B\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2018-09-23T21:06:05.8980776+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"7JZ3jzjZTziXz6FM7Dg\/cJNXTEcheGhs3tglu3giYv2IqFeSlfy7zHyL2kVykzdDJegux9z9zVHWx7C4Mn5Qx+Zr1vIVjq4L7Z2bo\/cpz4m0AlNGCZKNKc5FhXoSweaxH59PGK3WAbG\/QXYQ6h9DXxZZOStgw5DSeMjwRfSGyMNxXRSFNPD8DWMxYUKeyIksVu6OGHZUwDJmWCqA8LOrF\/bb0mwgd\/OiF4ECh3rdVvpmsqbYN5SDAkympfpWnRC8mnVWeYCBP8CFPquGANFD85h1xtDnqAe0IGhkvWVaUuCVJ0mhSReYseAyv4hbERMi48F6lbmXa0h1xtrBZ4DzhVWj4VSwp54FJ7ES4nURAGF7PDAGlvxKltwmJ17u0kjNF9eA7dSaaKwipnz4bsBpZNda83nwxdWS20aD1UoTcu9a7+MZWwV2DLw4nQ+h4WeQaXUYwW9R6Bc5unf9wPI4qWo6woInKF\/hetbFO\/4exyiTdnG4J\/JW8KRwGBK+49TQ2QZ83+9H0xvzuIqncxrosPkrP8jLtiNaelD0kvM+kpCrkNZfsJ3pH57Njx47RuTVBjpBY58ZM6HbW6eE4gy2UHf3WEjOC8kezP18go6h5N91lAIZADuBtXekZoXt+xWASMgAPTdgchkS8ITr3dvVYqHMpfBsCQWkraY+POKc4iMq+KaUtb4QNC1FSPZXTLrAuxoSoTfHkxoZz+ymLtukDiYxSJTjORdpoqiRFa3iG5yYTyKstZ4IwzCdEaM4Bjig512YHfpbgyaoQ4iCef3TvheNqGUj5PTRSOcQUQHjT23Ge7jidH9hPiJRCncm1UpY","sessionCreation":"2018-09-23T21:06:06.4293236+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":45080,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2204.01,"basePriceNoTax":1883.7692307692,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":286.5213,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":13,"packageID":112},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1917.4887,"priceAfterDiscountNoTax":1638.8792307692,"priceAfterAgentDiscount":1917.4887,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1638.8792307692,"priceAfterClubMemberDiscount":1917.4887,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1638.8792307692,"dayFinalPrice":1917.4887,"dayFinalPriceNoTax":1638.8792307692,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10176,"packageID":112,"parentID":0,"name":"\u05de\u05e1\u05d9\u05d1\u05ea \u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd \u05dc 48 \u05e9\u05e2\u05d5\u05ea \r\n\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3\u05d9\u05dd \u05dc\u05de\u05d1\u05e6\u05e2\u05d9\u05dd \u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4 \u05dc\u05d7\u05d5\u05d3\u05e9 \u05e1\u05e4\u05d8\u05de\u05d1\u05e8 \u05d1\u05ea\u05d0\u05e8\u05d9\u05db\u05d9\u05dd \u05e0\u05d1\u05d7\u05e8\u05d9\u05dd\r\n","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2204.01,"basePriceNoTax":1883.7692307692,"totalPrice":1917.4887,"totalPriceNoTax":1638.8792307692,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"41SuperSu","planCode":"H\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2018-09-23T21:06:05.8980776+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"7JZ3jzjZTziXz6FM7Dg\/cLjXPIR7bRkdQp5o0M5THKsHThOPYwYAGmlAmYxgBaFq2IvLJDPCxR\/nCBskQrskA2AHe+xUmFXsT2XwneX4hsXGqDLXhsVYXTqZf+C2DH5polVCpSfe5X59idGmFUd4uU5EBSb9Mj1\/Qh1wEKJ3HzT4JP40BiDIamNWNm293als\/g2oU+6K4hAtFH08CEcZMc9zPf\/d1SaZw++cJrZYJOkeonhAIsPq7wWvRynY+aU6RkxCU2FNJw8+FyvOhGnWsKJx7u1gDof6mn6wWUKg8UX+PLxu\/1EPeU4YyCzY\/8Tgtepe049fuoEXncgT48iBcz\/b3BjbO\/h7NdpRiG180\/CxOA58X7cZ1LKgrA3S4uTewK8npkIJVPvkpTs0P83wi645xOBiiM835U42L6FVMY17+cVtx4XVCvmFlTRUz82tlNtDsr5+X1Iuys76Jw\/GVqkHawIq9GZcRFNn0JeYm8F71atfkgqofcG7vIMq2Rgvb5jJgnLg06xRm5TFDMycDChIBXMQsiIzM9yjDkcldMjzPRXMqdJ+b8UpJCBlmi9MSq1NbJ\/Y+pNTW8gO5DZWLfQBO3\/q+zO6mCJu\/nXydWWAcQMT92E4Iklik146BKXCcVyNtF4hW65bJQOU4xZKDZS0uzk1OM2IPyDKVadKoEoZIFgBVihhQaI+Ec1m4HuH8L4gKQg4346l6GvWmyeyHU1Ygk5zKgly0xV99rqRWL1PCC+jlV2kiN+Z8v3yvZdOkbYIRdGdirhdJwQZ0136OeC9s8LsObueMLU9ZunFJFi7IGHmVqyDWtwSkS9VQEESIlEKdybVSlg=","sessionCreation":"2018-09-23T21:06:06.4293236+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":0,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":45080,"cachedCustomerID":353,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"HSiteNIS","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1538.99,"basePriceNoTax":1315.3760683761,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":{"generalDiscount":200.0687,"childrenDiscount":0,"derivedDiscountPercent":13,"packageID":112},"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1338.9213,"priceAfterDiscountNoTax":1144.3771794872,"priceAfterAgentDiscount":1338.9213,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1144.3771794872,"priceAfterClubMemberDiscount":1338.9213,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1144.3771794872,"dayFinalPrice":1338.9213,"dayFinalPriceNoTax":1144.3771794872,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10176,"packageID":112,"parentID":0,"name":"\u05de\u05e1\u05d9\u05d1\u05ea \u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd \u05dc 48 \u05e9\u05e2\u05d5\u05ea \r\n\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3\u05d9\u05dd \u05dc\u05de\u05d1\u05e6\u05e2\u05d9\u05dd \u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4 \u05dc\u05d7\u05d5\u05d3\u05e9 \u05e1\u05e4\u05d8\u05de\u05d1\u05e8 \u05d1\u05ea\u05d0\u05e8\u05d9\u05db\u05d9\u05dd \u05e0\u05d1\u05d7\u05e8\u05d9\u05dd\r\n","description":".","shortDescription":null,"startDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1538.99,"basePriceNoTax":1315.3760683761,"totalPrice":1338.9213,"totalPriceNoTax":1144.3771794872,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"41SuperSu","planCode":"B\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":true,"isToConsiderAgentsDiscount":false}]}]},"roomsAvailability":{"roomAvailabiltyList":[{"hotelID":10176,"fromDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","toDate":"2018-09-24T00:00:00.0000000+03:00","adults":2,"children":0,"isLocal":true,"customerID":353,"priceCodeGroupID":38489,"cachedCustomerID":353,"infants":0,"clerkKey":null,"roomPriceList":[{"creation":"2018-09-23T21:06:06.6011890+03:00","roomCategory":"11DeluxDe","priceCode":"HSiteNIS","planCode":"B\/B","totalPrice":1634,"totalPriceNoTax":1396.5811965812,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"cbekvIg4sxmXz6FM7Dg\/cA7rKAfFM5FbXwGqMICJjUCfi2jEX4vXDmK7icCP\/nSVt5dd8mqavfGjMNQucf8SnV\/u\/4EpXQ6LR1XNriTFVZvVTWML\/s53pTJP+SVvoL0HddAeXqMA6tNOFofQUonpwE54OL2h+quT5P49WJXxbz0y\/JJiONaP+sJenYJmWcOLp86io0qS8syCeip0xJvuTLCueYcYEOiYAOQSO5Nt8YnCJ4NiSVt\/mTuU9qd2aHuS2fvH2Bbdfl8mpq4Oj+2deXZQmKgK7lURR1eVJujA6EdO3MdFSnncuX5JPsaCSzKkTGloeaa59yqwMHWhlKMHPhJP0GdU6v41bYsGvDv1RQfAzSx9AgHk0v1iuPUxGtE88pwyETg9rAsTpOoFY69QbZv5zNgGzVxRkv5Q153ThT6oDWrB6yCT9Vsto1IkmOF0m2p5atAHFxDEjgptN1Izs0HfqSJrutwwYcLK4ATG1kEraJst2VKPaSesHLwuqkfOVg7bRYXozX4vNDfCEGllEo\/TcXjisk1dUU+EED9E2DSYw\/5Uso1p7+TDQ\/BIcMMQwX1NUlOqhjTyeC5HDKeZHU5vJ2t+nKNK\/LQZYeARcoU2gXERzcaUvjvcK1gJsfLAPi95L0SRgUC0zkPtfC50K7OQW7pg9nGNJFchuIFb+XDrJOetm8vxU43UlAMuqAVZFfSjNmqnpOkgahORsPtB1tbxPkBP60bZZkPgvjA4iZXUqIs1i7vCJQ==","sessionCreation":"2018-09-23T21:06:07.4605558+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1634,"basePriceNoTax":1396.5811965812,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":1634,"priceAfterDiscountNoTax":1396.5811965812,"priceAfterInternetDiscount":1634,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1396.5811965812,"priceAfterAddOnDiscount":1634,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1396.5811965812,"priceAfterClubMemberDiscount":1634,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1396.5811965812,"dayFinalPrice":1634,"dayFinalPriceNoTax":1396.5811965812,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-09-23T21:06:06.6011890+03:00","roomCategory":"11DeluxDe","priceCode":"HSiteNIS","planCode":"H\/B","totalPrice":2299,"totalPriceNoTax":1964.9572649573,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"X56dxMpWfKKXz6FM7Dg\/cA7rKAfFM5FbXwGqMICJjUBVurxDD4aWkWK7icCP\/nSVyaYKB3C9PtD0FJMaCHM6pRwfmwn4lCIOtimdsqvAgXOYGau5XcD9fU5k9r\/pcMZTFOeppgg7taKHw+kki+Qy\/xiCdi+wcM1lYhgR5tnC6AiItFFlKvcdwbo+F511pkWERUALqJkeTjXyqr5sepBkpn9vRE4s0lWTQOMe6pfl2f91evNeIRXKD7GhO2zfTuQViF4kff2hS4B+luz2MS9eHh9Ej7vzdY5vFKQ1PaqTmen8loR78qj1UxLYGKj7\/9lIHfPfnSQL0hwKSbjhhiaUrb0sTmnie0sL8rf8RS\/94pKKKUOIJOqJti+9tNvLKRLA3Nreg\/X7apwPZK2I0km9KvaVUCqA+8Hhrr0NlMcYdUwlwS4yPXzIpOZLPR8PBugBErFF4LY1T5A795xHGIExzPa7PszSU9qfacjSWprCptA9twUr0JsdcTpuxMk\/GJaXIt7W1p4u76QYjmG9J7aXGw\/Y1ynDuirR\/HzbunxinJ0CNEXNLisuwnumQ529Y4vghWk+95t1ebJePi388LS\/zAnH9aBzPMI6GpNHBF4COYJSTXw1JibvP+jLpbyiQ4QVJwf7FnIEst8B7icyijDe2ll907BvgsW7REY5foMYmzls4\/KzZbptleAjW5B2Z46\/8DXoi2kyxNnAU5LLSkLgEh7qHPgXdfdLHzCU2mO9Ql7UqIs1i7vCJQ==","sessionCreation":"2018-09-23T21:06:07.4605558+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2299,"basePriceNoTax":1964.9572649573,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":2299,"priceAfterDiscountNoTax":1964.9572649573,"priceAfterInternetDiscount":2299,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1964.9572649573,"priceAfterAddOnDiscount":2299,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1964.9572649573,"priceAfterClubMemberDiscount":2299,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1964.9572649573,"dayFinalPrice":2299,"dayFinalPriceNoTax":1964.9572649573,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-09-23T21:06:06.6168165+03:00","roomCategory":"11DeluxDe","priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","planCode":"B\/B","totalPrice":1547.99,"totalPriceNoTax":1323.0683760684,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"cbekvIg4sxmXz6FM7Dg\/cFEBNrMCWsFMI7rUEwxO6EsRaE6Zv+TjSyCPq83S01Q0EPMnK7xpCz92pNmFJeGavjdWs14l9cs3oMM7npYHqXQc0Dw\/2SUt5EQJ9q2mR954uAgFq7eFlAnZV6\/fZlHWbxC9Y+DZC7IMALSxZ5MemfxiTmNzqrXuUagcwvkuHEA3g\/Otl8dxTW7EetEOqE0WWKC7JKPny7\/IIKne+YJ+KEQrtOk4nr+7H9d2lUTvWxoqhgPYTAdBoc6r5PlwF1B8CdJjAUzTcD27nq9FJIm8SAY9t7\/i9e2uqb+v0P\/vPzWRBBkT9X6L9arB4batPI03t20Fd53MTBaPbqk82I8C9t182z3pRFSiwkdXAAFJNR26sLPPN6xuNd1z0I3eeDgXfAikKLjXDJC12hSv1idnjZTq8bMsNypAY4rjOlwfNEXw826u\/32yYFnSPivSmOtFUghyVogpfpafTfQ9p6Np+VW2IeU9fgXBzGaphn48gFINQFzFlKzEIv8N1DR1B3FqToDO1yjeHkjc4ft8VM9r18JkS9kTp0\/EMrZYcSo6ToKCOFdIN\/hGoqcp6gWiaBZEt\/fO6fYWtgYRfArkeHgoqeezq50BPizffjEQPMG5EyklSyIIwwjNC0+BbOOmUayBGX9ZEwdP3q6T9WlgIsXUypQ37IhbrMhZD5trJh4XtNrgaUN1KCXCtdggA6dO7VZ3CgwUCdsOAcw8aQHVj8uVKVP\/XSgunBmXfGhL6Ny+FjppUGXsObelwiYiUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2018-09-23T21:06:07.4605558+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1547.99,"basePriceNoTax":1323.0683760684,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":1547.99,"priceAfterDiscountNoTax":1323.0683760684,"priceAfterInternetDiscount":1547.99,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1323.0683760684,"priceAfterAddOnDiscount":1547.99,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1323.0683760684,"priceAfterClubMemberDiscount":1547.99,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1323.0683760684,"dayFinalPrice":1547.99,"dayFinalPriceNoTax":1323.0683760684,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-09-23T21:06:06.6326554+03:00","roomCategory":"11DeluxDe","priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","planCode":"H\/B","totalPrice":2178,"totalPriceNoTax":1861.5384615385,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"cbekvIg4sxmXz6FM7Dg\/cNlNRXVoFN8dpJoUBChNXjAA8LWGpz+MR9QV8g8LDM1vDTkf9y28lzLn4QqpuFHyq24pb6kqAQ2BKp7amHQkd78JAnLWQRkOhM3G1kThaT9XYkydosZXjYsk+s21JqQnO3nLRFSZG4sH67IJFvzPEHGYbZVRbSqsVZhuqaWAs7f0RReXnbbIwe\/QF9GbPN1xc7TLjn7KH\/uKbWWQDHgF853xFBn88Qqpgz7ag6lVCpTmwFsDH2Rg6uvdj4nKj3ju86u6BYs7yup6e21yACG2zRxHn9BeKj5B66LaeaPCaFXktZSjYA1cbB1VbSgtElt54qiW1rpySKBfPfPXZPUjOt8MVFuFM+zbqEoDU4OrvgPmski2evgQBBTk\/cxaR+HBiZz70DIm2H1weDWEdeo77z\/pt6PMbXSlsra1piU+JBr1SgB7QbF0zWem8U9kHJJ3mnkTd6KPJsdZcmPz1E+UAul6UfMeQ3PpbrYNTGOo8Pz6cNAPlROLQ+DHVvjVmxhAQvuu9OC\/BiEZrr1Z6FqTZUkr3tf7KMogwoiiPDCC6+Km4rZ5gQswtV6D0qOi0ZPVJVH\/prXuSSMyDwBHNd4OmbX\/lP8\/Lzw+4WtAR1gqYxXBUZ0+Ru6BhhRAZlfNYsJTyz9hC6SIRPMWaOM9nUv5FDTkEgBzdEHWN23jL7Xw6gTuMW3jX+NWJczwjycB+M7ljCBvgj+ly0+AhhHBKXwwipRCCF2QXVxQXrNXWg\/Fn5TTVGxDz+vdJs4=","sessionCreation":"2018-09-23T21:06:07.4605558+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2178,"basePriceNoTax":1861.5384615385,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":2178,"priceAfterDiscountNoTax":1861.5384615385,"priceAfterInternetDiscount":2178,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1861.5384615385,"priceAfterAddOnDiscount":2178,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1861.5384615385,"priceAfterClubMemberDiscount":2178,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1861.5384615385,"dayFinalPrice":2178,"dayFinalPriceNoTax":1861.5384615385,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-09-23T21:06:06.6481085+03:00","roomCategory":"41SuperSu","priceCode":"HSiteNIS","planCode":"B\/B","totalPrice":1538.99,"totalPriceNoTax":1315.3760683761,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"cbekvIg4sxmXz6FM7Dg\/cOrE5XrmlZUchulUXSQc+qIa2rCP5zMhZJgKJ1LVRA8W8FXRoH3QyhlkOPA9rIqoD7gCD2vy\/nwX3MRf+ILQXLlma3cd070lTE71WRDrNOTIsAq3tpYklDpFVhNtFGG8w3z04S091v1I5MOnze\/SjF0LONmEj4vyQWJvMiGxkCL9DjiS5Jbk5AYOLPAOwa9O4qQxVhkBtqSq599RZctDvvCW\/b9dOH0cd8h2Qxr0CXa62B7mCsRhqwiPmteBg4sO0DqVZjP802V4O+kIsM26O2L\/gNj1idfdYDJKY2\/D1N6hqSmFqW5GjYGd\/Giz5uUMSnpMd9VpX\/NrxTQHvtNQcvFZjutWW6ZAAlv\/Jf1INcWX0HPj7JzHiPhVD722yk2Xaf3x9FJ3A7UQnpEiLs8G01lYTq4hTDI\/G56+EUMtIZUuaK5uHmu5qX5mrEgvT7DD8bcSPCjM6ViorjzG3RaXIPM+uKfBa1ABNUMqNm2h6XQTaXJg0MOCr6IrtJP+JmMnKpJQT71rOdOACB9dmZuuramH+akr\/I7lJUp\/gO++mX\/S0YKjxvLW6Zv\/9qLuNcJkcKxV8N+PJKPAUMZza9TkUrXvv0NjeAL232GifQThOJRCE0tRJTduWDSyNVfI69LhhkFon1DCu6T\/QQBAeGKfNH6gnwsBlAeniPcc9TJtJZlYRCATRpcaukOkjuN4s9iPrZQaF8\/TItOe1m3\/0MV\/RcF83+rar2fS+iJRCncm1UpY","sessionCreation":"2018-09-23T21:06:07.4605558+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1538.99,"basePriceNoTax":1315.3760683761,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1538.99,"priceAfterDiscountNoTax":1315.3760683761,"priceAfterInternetDiscount":1538.99,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1315.3760683761,"priceAfterAddOnDiscount":1538.99,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1315.3760683761,"priceAfterClubMemberDiscount":1538.99,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1315.3760683761,"dayFinalPrice":1538.99,"dayFinalPriceNoTax":1315.3760683761,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-09-23T21:06:06.6481085+03:00","roomCategory":"41SuperSu","priceCode":"HSiteNIS","planCode":"H\/B","totalPrice":2204.01,"totalPriceNoTax":1883.7692307692,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"cbekvIg4sxmXz6FM7Dg\/cPC6kpYGJjh+C2vJ\/Bq8ul+c4Ib5hGyv6ywYjzmdvUwHsaYkMcraAx6rmb6q1Jww+D53dAT22j0yE+dMekA+spK0JfUSMiixSYAYGcnaSZOP5PZ05kmzEw9y+azNHlVZbmc1HeSbW\/aP9thtd2QaqqBqTYqt1cKNo0izwbnLgMk9qoUrz576+xx0r\/2ze\/acSeEB7pP27sAZ0ep4Tb+oPWxFsCixGNpeARlp3ca7UYpAmzK3bAgYaGXK+H4dHXtukSZaGpcUO5\/jkfomZUiTOw91KYMIp3pgR1Ju+OHUHXikdYvG\/4ir0xaf1AHznxSJwM37xssHzTOX3oMvHEGcasASteCCUHcVgxmWZltgpqiob8tGbcCxw0v3fC6NzIRuxtl2daXczDubZFO5sNp7bXICGEjt+Ufjw+MNk5i6lf89ONxDjkmKxuJV3SwlyUSlYIQBogiz7saQGaIq1XhasON14CBzqSGvtsc+TML1t5qpgk03fk\/oNQ2gBiSRn9oPTjyA\/u37oPFj5uao3o91rY1jbdqNnXEcyMpDgisn\/bXBa01o+apE3tDMu2F63+HP5OUQUVVu5tA7ymU+adK31e3uykVfB54ozBOM2g37QqABOEpdHNEhHZCT8LRKRid8BkN+rrCGbgO\/C0dIqc2OcLttSHkyX\/EYDPWC2N7VcHKaX14ZzpFrY\/+Ho3XwwjCxmi6ZTkMPOMAAtt6KOW46vD8E6MrhwQOT9SJRCncm1UpY","sessionCreation":"2018-09-23T21:06:07.4605558+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2204.01,"basePriceNoTax":1883.7692307692,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":2204.01,"priceAfterDiscountNoTax":1883.7692307692,"priceAfterInternetDiscount":2204.01,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1883.7692307692,"priceAfterAddOnDiscount":2204.01,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1883.7692307692,"priceAfterClubMemberDiscount":2204.01,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1883.7692307692,"dayFinalPrice":2204.01,"dayFinalPriceNoTax":1883.7692307692,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-09-23T21:06:06.6636924+03:00","roomCategory":"41SuperSu","priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","planCode":"B\/B","totalPrice":1458,"totalPriceNoTax":1246.1538461538,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"cbekvIg4sxmXz6FM7Dg\/cFEBNrMCWsFMzVfNwFirOokSYKF6Qs\/4MeB2rM3DRGrpKC0IOwCif5R2kiIj31Cj69F\/TKp9CAlT8zq2X7KIOLpQOEjiAh0azN0Nac+U34m7o4M2KNuzwRUFt+bQV8LYdi10HPvWxD2OTYl3eV7WLvK\/iTXUGzfsdxWOc8RqDVE9cOQ60av1zuFyzEK\/i9TZn2GakdiqkaHeXmbF7lox8LBHZZen9bd7C5qZ00mjiBxamErdV1r+1kovMUT4k\/16UBMmyDW6aPh8GLC4OkNHb7ZKGnNNej7a5gO7A5oQKPBtsRn8rN9b5H68k0t3zXmu9RQiug6gwWiQQ5NgHXhIXNYM6th1409a3CA13jjqP5DC\/gTCLSKlLVaSVErgE8bV+TNPldsah9iXubarRNtTKdWgolYMfVlQpGD\/8dqMlnpe1bqWHYFs3ffkc0AHczbCcOyBw+v9A\/3s6dQYA9HVq6cDOMk7K3E\/r6qydxmQyXYtoOCVpfvtCFl\/MkboNm6h3XQRgjEtE09F2HKrb1\/MsSg7jK8AmzjjQqSMJOUcq5tDSc1RUsWpxqZdTiU1DUDqKUFDtaourZ4PSq4iNF81WIOSbnUk0grNdotBFe5Q\/BF2GuWx8RsvGH1DGBPt0Zfko+ZxzqkRbcB8wylt6N\/5Wlzlqk5Z2VVA009id7y2cz1y\/6VO87DPabpIxt23jjavmx8ZEs4oTE63sRdhfZ8Hd7aDIZYuF+PE+ifILIo19O6hVGxDz+vdJs4=","sessionCreation":"2018-09-23T21:06:07.4605558+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1458,"basePriceNoTax":1246.1538461538,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1458,"priceAfterDiscountNoTax":1246.1538461538,"priceAfterInternetDiscount":1458,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1246.1538461538,"priceAfterAddOnDiscount":1458,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1246.1538461538,"priceAfterClubMemberDiscount":1458,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1246.1538461538,"dayFinalPrice":1458,"dayFinalPriceNoTax":1246.1538461538,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-09-23T21:06:06.6636924+03:00","roomCategory":"41SuperSu","priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","planCode":"H\/B","totalPrice":2088.01,"totalPriceNoTax":1784.6239316239,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"cbekvIg4sxmXz6FM7Dg\/cFzC2LRPcKCb2nAICAp6nDQ2UCSyVm8DKaL7vNgjLgD\/d9MB4S6PAvmYMNi21uFkR4Vlx4o56nwDnbz5hoo1KtszmDK0kwd2LBDMMmdN+tdZD1ynr4XJgRPeNVX\/mOlExoOs+vpxtv31shv4\/pv\/GiP4Ue9kDtY8tzw7Rqu19GwGoeg7IQRevtR94WPq72nfTBU+1P9vbQme3NPvoF8zvAmo0+vL83Bihoihvz2M\/M6Z8Bi4tDOVE+VKihEzOEMO6aAL6PaEV32AGl7EO32d8YhA\/hp5j21W6zuSTqx1SbLS4sKyk5gduvs3HuGF86IxYNOL7KgLstY6NoGKyi62oF4TPPkkvbMmE3zUtyh6wEO2fbWLKJ9kD7tHxWrLcO0MhD1hnr031+QMYkpXPFeqZPZ3STADqdiAf0GDuBo6KsaX+07RYkHecI+CFjtEOWNr5AryPYFdRhJ8B9Y5Pt+2BzGhGI+ReJ+dj29w058S7ae4yTDGZf4eukERJ4X33s5SoHGlzcA\/75viouAA6fU\/8PB1dld1glTTD2j4nOpyJhasVBiPEkHZ7qX1+CuWkHOOW22oCHiJ1pRNpP2tJPEVpzbgImuBjTNg+SR4M7YJIPYNRVDDuzgcbrgVw2Xb9UXLRqSuDUoOzQLrZZ78BdvedC80\/FKQUGxEwKQKOkTIquZsuBRyyFb+0SySndlUo26BcMozYljZ0N1gtYb3XtUUabfpfU+qAePiokgUJrPlRRQ3FiJlq8Ple77UqIs1i7vCJQ==","sessionCreation":"2018-09-23T21:06:07.4605558+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2088.01,"basePriceNoTax":1784.6239316239,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":2088.01,"priceAfterDiscountNoTax":1784.6239316239,"priceAfterInternetDiscount":2088.01,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1784.6239316239,"priceAfterAddOnDiscount":2088.01,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1784.6239316239,"priceAfterClubMemberDiscount":2088.01,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1784.6239316239,"dayFinalPrice":2088.01,"dayFinalPriceNoTax":1784.6239316239,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-09-23T21:06:06.6809097+03:00","roomCategory":"51StandSt","priceCode":"HSiteNIS","planCode":"B\/B","totalPrice":1443.99,"totalPriceNoTax":1234.1794871795,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"cbekvIg4sxmXz6FM7Dg\/cA7rKAfFM5FbXwGqMICJjUAwxmcK2FRZRWu7Mwey\/t6BuTl\/Qun0wq3DDeSAa43q3eY\/\/UR1EGPpr38YCWYP+\/D4C1RzdCZgzIpwsVR0r63bokUtfoaEmEecvJYeipAyyECjARYc9A96j5PX5MjUILcovbCrggycn7m992tmhoOKrkbMbzM5uYgFDTz\/2ANJ43ua4t4nrje\/\/7T82zwArDThIHRU7p3bbLaEgMy3DZu3zSnzy6CLVV5thiffvzgjIId+d3JLchAVItOPIa5CJ7\/GrIQ9WVzegB2EQkzpBA2dgtXZh2VKYqaIv2HqeYTdeb8FOnjcZs7SQC37UqLtGRW8En5RDv48e+4fkcgnoD1wmqa0J9i6vQKYNXeDVr2jMBS8FibsO5GrYY7f\/DAprZTiVYTRwB8a+WQczXSEakpoxIi0ZhrbVU3c2RRR\/+yBzI\/euvSBl4SDTsqh1\/URnOgIjxnEO\/8SVXyBFuiHTHa8uH8t0fvsbJKEIJZJLj1bhuZwdVKW3wHzMYcSKQZNbgfm2U8RM9Gse8luu8t3+yFoAC81PLTi++9J36uK7ImEec3kpUV3\/HJ9DnaDSgr1OHICkbumHU1J3lRAECZRVf4f6ySMUXW5++6LL3ra8SOj6\/VbJ0zF\/YAaFeFS8vMdr5cWMTq6DQ8pkgyR+cFpcMvaSwclnuefO+oVJJMFs5tLFeEuq\/j34INeVoEf4NgC5YRUbEPP690mzg==","sessionCreation":"2018-09-23T21:06:07.4605558+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1443.99,"basePriceNoTax":1234.1794871795,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":1443.99,"priceAfterDiscountNoTax":1234.1794871795,"priceAfterInternetDiscount":1443.99,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1234.1794871795,"priceAfterAddOnDiscount":1443.99,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1234.1794871795,"priceAfterClubMemberDiscount":1443.99,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1234.1794871795,"dayFinalPrice":1443.99,"dayFinalPriceNoTax":1234.1794871795,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-09-23T21:06:06.6949392+03:00","roomCategory":"51StandSt","priceCode":"HSiteNIS","planCode":"H\/B","totalPrice":2109.01,"totalPriceNoTax":1802.5726495726,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"cbekvIg4sxmXz6FM7Dg\/cA7rKAfFM5FbXwGqMICJjUBdFn8lSS5wnFr8zHNiBpdxULzKw7SRECMVxtJAl4yL5wFFj4RWU65PGvvf5Cvvk3vWh7f+RmtCHq24tnUlu22BdfQVoRu5iAgLQpooMAa5eF+Z+ieseIiFHDrFxiFA7+9TuFjpDQU\/\/npJ15x5JKYlFxmJDaw0IakBL21iDmR9LC8K96vDHKuEsyeT\/zRekOCuhcXyEWBXEwYrff4vDp\/MNC21SEdguqNd3+WsBRK0Dwz9fRepkr3vvhDN87m2ELgnX6YBg8AYgCjmWg87\/iQ9bvT5ioMw3RB\/t0PlI5iKxpvp+1+8tSAOJ00Emtse6kA13Kxx2CnOXb7bMCXfQJ5XujXrXYy9l8m+MTJTG+DAmbVNGabErdL1sgSEIjprqpL6ngnI\/ERjNKUAcXbYk3GnToQthCa\/ZcNda437TTaGN0xvijXjHcfkdRCggvuGTGslvFsWByDOD4gZWeqgJbxgmJnDyOy3oJ8G0drb4LhKis05iQH\/O2YriLJHvJ373R6DETL7Hafyv0GqmDAm5b2RvaKguWgs02ud9Z3zWZKoajnZ5x4tIxLUMUVLQ2EKBnFzc\/T7Ob43ylrkEnKeMgs0hU9aOropbrjrEA+HtLUOtDPtKxvjAWfg4WrvqqdeqdvnDVZdGBoNwjBxHqxFfNaKAGdK2Z+8SRgHST4r4oTOE2gU09VZUoc8hEPNa8bpCUPFTbQS6DHIjw==","sessionCreation":"2018-09-23T21:06:07.4761805+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2109.01,"basePriceNoTax":1802.5726495726,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":2109.01,"priceAfterDiscountNoTax":1802.5726495726,"priceAfterInternetDiscount":2109.01,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1802.5726495726,"priceAfterAddOnDiscount":2109.01,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1802.5726495726,"priceAfterClubMemberDiscount":2109.01,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1802.5726495726,"dayFinalPrice":2109.01,"dayFinalPriceNoTax":1802.5726495726,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-09-23T21:06:06.7105657+03:00","roomCategory":"51StandSt","priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","planCode":"B\/B","totalPrice":1368,"totalPriceNoTax":1169.2307692308,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"cbekvIg4sxmXz6FM7Dg\/cFEBNrMCWsFMzVfNwFirOol0CfpuUQUTFoL6hy1rdEJmc+nMImJmAd5tvnoGVvuru3YnLMO7Kl+JAYB7aysFmidzSSV8bcG8NPN5W4JLTAm5a\/aQ3Y8X1WwBBF630SH3gxDegD\/I4MSng1FX\/Dm\/HVlzGOFqZ2koafozEaZlP\/7vQuODnkh+Y1qVhH3g\/CGir2kEXEwFhhAmMwMdaAf\/hW\/0YOmxRwNkW0L8ikldFS7QJwWAu9k735aegh3PL40Cy+lAl0xoRQGTjyvB5Wgeks5S5jdcfSCoXcAIPq7swkejXRVq9lzd7VAHFGfnewY6vma8qJwzutyP0XN0pAFbkx298ZhXWOw47QF9ZJMDvuo2OEIazibrrwIhWyBaCF9bmTPyytafVv1WyMPo3WLTUW6NTLpwsyaDxS2OszspNrIZneVCW7SbqScZ4lY1nl2HGlg6R3dz+3dgENgHlapxIxtuFthJmbHeW+z2U5GDcVkWZKV1Hx0\/7WMe8lTopLoOfEDgF\/9xEZQzAc80i\/sLt9SEb13ZpiwTQRRmy9BilRfmFg\/no7\/J4\/MuctqMVBJl0IsWM7EIlt0KJc+aXCVwDbgGrQiBb0IbG9x9unfw8\/bTFxL3dTYKQChX6InEWP9Qm1fMsvW7ARLW2u6cwWKp0pH7\/Boh8MFCQDTZd3bjXHskduTa1bGXJl+J73X140yEkuDlR+I6K9MQf+aUWgnPegGsL5gPgy+CHoRT8Kco6bRSIlEKdybVSlg=","sessionCreation":"2018-09-23T21:06:07.4761805+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1368,"basePriceNoTax":1169.2307692308,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":1368,"priceAfterDiscountNoTax":1169.2307692308,"priceAfterInternetDiscount":1368,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1169.2307692308,"priceAfterAddOnDiscount":1368,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1169.2307692308,"priceAfterClubMemberDiscount":1368,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1169.2307692308,"dayFinalPrice":1368,"dayFinalPriceNoTax":1169.2307692308,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-09-23T21:06:06.7105657+03:00","roomCategory":"51StandSt","priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","planCode":"H\/B","totalPrice":1998.01,"totalPriceNoTax":1707.7008547009,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"cbekvIg4sxmXz6FM7Dg\/cAt4i7u43v\/vPvDXtAuCVPzno7hWEO+YLu2NPJ2zGOGmRpg3NSPIOGyznhqMBjxNjXEapSWmYNZreluD+fa\/GYSvXRcd+hTR1vytKD9oSm8l0\/r\/wf1TY96WmBfdokSCk6ATB3STKk5KfDlPbWG\/Xvv4Yrj7dKXDSeUi70\/ZrLAwhr4zcDzFKK7Zx5dggYHIM6X+DltascGLTiomBa36UYJNqCMgFq4Z5HK38scl0++zoK1133SgZVA4qX4L+fIh0LtGxbyzSgmN4fXWshuBSzeBKP4UP15JsOsGcpqqUtCEnIKcZnoAg35jRc4z36Mth69e04gzPmZwLHzB85\/OwhP9GkGbwubWuXClTe23WtdAw5EKequCs+aKACKemWYHFVsGjSnkX1W8TbXvUtIwPouYBK4locPLUD2B0X3bnbmDxeu41Y0g7S8V7WtZs282ylNRTRiJSmQc3ap6KFZxxiLBtrDE4e1Tqc1mhdoFpUHej\/TljhTcGoIOfrf20IFVGbQrBGJq4IvMOEochzE6T0kFd7mvp9aaR98Ey9XDtBX20aTXhrnZymvSomtM1kfS7aTESPGO1kP3Ref3r\/uFr6BeJvlh2MahflaV9oqHbvsWl2Ngb8WfhM+LprzgJ9orWC2b4kgyvQKDWSv6p6m78Zc\/JAuYw+nG+Rm7UI8iYbwVw+RfZKxxINDofQYeGnX\/8lJJziN3BH983z+j6c+pRWrfBfBEYY7Nogu9gZcuC4y2MOY10YOSN4UiUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2018-09-23T21:06:07.4761805+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1998.01,"basePriceNoTax":1707.7008547009,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":1998.01,"priceAfterDiscountNoTax":1707.7008547009,"priceAfterInternetDiscount":1998.01,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1707.7008547009,"priceAfterAddOnDiscount":1998.01,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1707.7008547009,"priceAfterClubMemberDiscount":1998.01,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1707.7008547009,"dayFinalPrice":1998.01,"dayFinalPriceNoTax":1707.7008547009,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-09-23T21:06:06.7261896+03:00","roomCategory":"61StHanSt","priceCode":"HSiteNIS","planCode":"B\/B","totalPrice":1443.99,"totalPriceNoTax":1234.1794871795,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"cbekvIg4sxmXz6FM7Dg\/cA7rKAfFM5Fb5DKSaXlMEzZetVFQoGNBlKlQupInJsLCIacPktDYZwIPMMytWctg625u5Sy2cYguQ62G7p56f1SC7wIIjIMJVYcsOT3BAEGm7KYtAGyAzbkyUkFiX+cOT8lhfUiomlVw1VIAvu1m+vbpNpQyK+Z9L\/u1CoW+JGRUMyz5I\/7GRVAJeN5bqBR2cPlmko4fpx7FRYoKP60T2p6NOkAUCvBLpsgPcDnUgA+1Ha0RAc5LUkbcTfU1XatGFcNn5Os3x\/GtIaebWU6JWSQf9+vizjQYS8pbQo1JUQ94XcoQqBfXw35nMfXkS7s4Cz6HYy9boSEdAhCpXZUHMn1EmUktIaNGBmX7Fd0EhnzB5ThxSIiDO3sEH2+hVkp6vtbkAAKk3AO7pow4uLM3wRVs6emxPKuKmDdEfoa85BrKJCiYJqi9FAkO5PQecxE+1RBEnkAnOY0ASY3gKHuXmZzzj35oq+IRILYz45giDZpUI0crXHJ96WPyLQw4a1H2EtfAZ7EBpFK57ekM0nggNpPjw0Y5FACfXChKcjtt1Ud748nQ7w5KfkYgk0\/e+RQF+1DWtnc4kEDGeMPjjrwNLvv2ACIR769OsL7XUXHv4PK8rX6R1QfELF+Z+xoO7J1MQVJuTSTHjC7HxqKug\/q+n3nzNI2E84W6jPVtZGMGL82INzEQWHjDOkNzDNSF4MFyT08AaHQVjx+xH17LttzcjOD9ZmwFbZlXjiJRCncm1UpY","sessionCreation":"2018-09-23T21:06:07.4761805+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1443.99,"basePriceNoTax":1234.1794871795,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":1443.99,"priceAfterDiscountNoTax":1234.1794871795,"priceAfterInternetDiscount":1443.99,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1234.1794871795,"priceAfterAddOnDiscount":1443.99,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1234.1794871795,"priceAfterClubMemberDiscount":1443.99,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1234.1794871795,"dayFinalPrice":1443.99,"dayFinalPriceNoTax":1234.1794871795,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-09-23T21:06:06.7261896+03:00","roomCategory":"61StHanSt","priceCode":"HSiteNIS","planCode":"H\/B","totalPrice":2109.01,"totalPriceNoTax":1802.5726495726,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"cbekvIg4sxmXz6FM7Dg\/cA7rKAfFM5FbXwGqMICJjUA5Ij\/Q86nI7502u9Y5MXbXGN1h+RxHClqipqRmx0RLQdVRhYA7clBzZtFPl2ACzSXkHFB8hjywC5yqM4NTxkZrSOVBeTuH+EDqrd2g72davbI\/bR0xH7ahi+ElSKZaLM5j9FBHbuwBm9YXNwt4U9ea8cqWMeIiJrGP5nyKfK+C+pnhBqrZk9kqWDWO613lxIlY1uqJuqQT6X1XuJMxrKrRscc\/3Wq4lX5SUUhuLiKyBdB1Cq9rhurkFMym9WoDDhAyemVf7hi40FODm4MaCitdRadbCy5w+3mS+oy4F7Y6zZ5y1TvoXrv5Ch5HkA0iiAt0TiTwWoQvxT2+sgQ0fX590mQO2YDCkArj2Lu4GQSFZobgqHpgMs5RUL3fAUggkUxst53YGcSs\/pE6HUDn1eVbeubshUGLEOyd38Ps7Uyr37Vxo1FenNG4ihkcdEd0hobW10EWs0WZRqnjztlknUSMcBe2nQPw1aW0jPdLo1ljpYKE5JT9iL3yyO523X8PZSKJ+4SN530ut40gEQC6nzHkBbjNDfzXtofQMuGhqCX4AWhgY9163vz+unWVEeuI+NFhTUOm06O\/qipKv6R6s+wI7mLy8oz\/Dsay18PkriXoGPON72kMYpHOkRfGX45CjLdx8BFqK5EWBOnreuLpIOFrGdYlHyWA1fZrrs5Rx0LlGN53FjMUyfb0fppGBAE+HS3UqIs1i7vCJQ==","sessionCreation":"2018-09-23T21:06:07.4761805+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2109.01,"basePriceNoTax":1802.5726495726,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":2109.01,"priceAfterDiscountNoTax":1802.5726495726,"priceAfterInternetDiscount":2109.01,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1802.5726495726,"priceAfterAddOnDiscount":2109.01,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1802.5726495726,"priceAfterClubMemberDiscount":2109.01,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1802.5726495726,"dayFinalPrice":2109.01,"dayFinalPriceNoTax":1802.5726495726,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-09-23T21:06:06.7418156+03:00","roomCategory":"61StHanSt","priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","planCode":"B\/B","totalPrice":1368,"totalPriceNoTax":1169.2307692308,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"cbekvIg4sxmXz6FM7Dg\/cEW3pZy1j9eHrwOykqJ8X2JnLUGgrF\/ZsRUc6cBEG5IudTXB2IXD1nTq+981zqh0JXFwsgGvYEJ8QuHJqGNruZbQ1KX1RqEWbfxN16DzqkPEbgAVdSsUiC\/NeDjccetFoFuThbsCOcRD1TG5QO5eh5bvL412\/TmlFWGCtvh\/xXrZpouG2yYsY8cRsX7ShxjpcNELqd3l+thxH6ZJTGcxodZN\/IPd68bNhsv1AtyT1eoBz7ETbLWeLtr1AoRSIznW7pBeD6TE3UR5uSKoVdWseLg5zcz\/VZa+kNaUUUSxEGZGOHk8cqMZZjrzlt51By7f3nh03JifidCqA1r9k7tIu1LXa5XMdxBdy5+K1sPNUhveshwvXPW5gAuaONBlCDHteTI5jRr1N2Us\/ezQpqaRlACpbWRBoCa8svOkjamLRL28jY7QR+H3XV+RtSOpl\/HxNo+ds5wSfinNJPLPq80hsymA5a3CuIngVb5aRu9vzbOioxWFyNbxQ\/XxYR5ybh7IKuF\/E9p3jcxwOfy3+B+FbLKgixtlvjHYfBTXU6SkNvPPcf\/y80abl7fd769GRAu1HqZEtC4UiMKyZs9GZ0GyIT47ENZ0vWnsz1hSBFMqfMoxu3ermU5GvbXauZCTqvHHM5ji7TjsujuCToBdt6UZQJ+9nkP+kXLSIC2OzVxOnZCCrOf7FjMLcPU2987kZINDUjj01K9BBt4S\/3xby8jnp+SbtZm\/Lj18a2svTIanW1swMOY10YOSN4UiUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2018-09-23T21:06:07.4761805+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1368,"basePriceNoTax":1169.2307692308,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":1368,"priceAfterDiscountNoTax":1169.2307692308,"priceAfterInternetDiscount":1368,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1169.2307692308,"priceAfterAddOnDiscount":1368,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1169.2307692308,"priceAfterClubMemberDiscount":1368,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1169.2307692308,"dayFinalPrice":1368,"dayFinalPriceNoTax":1169.2307692308,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2018-09-23T21:06:06.7418156+03:00","roomCategory":"61StHanSt","priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","planCode":"H\/B","totalPrice":1998.01,"totalPriceNoTax":1707.7008547009,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":14,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"cbekvIg4sxmXz6FM7Dg\/cAt4i7u43v\/vPvDXtAuCVPwt5M4gb9PWKpbGteTOJgONMwOY\/W+j4M5QIEHaDZzvZo1AH1uZXX3Vld6imzQ3FFLxEe3NXwWjZlagBFhydzHV3sQ9ZZb2\/u6o\/516ohZhJkrTkBLFAVZJeFDeHH6FhO6yGeU+EnVRK0Z\/jx3xrSVwRmpcU467yjXMrKTd63iNeDGIg0IZgU8cup4X6LDpTUbsLdMCQtRRjntUUyv6OueVI\/Ib5jXH6DkTZc1bydjYCRJxhXfN2NI3lOoGXtYunamqhOarHy6R3KaxLHLDctu8zMjttVxschQPEwsfeBCopmPIGM+60tiJf4pr8HWYGYW\/tzEmY1TXT1siEmD8zkrN7XW3pyBZJvy6\/NFlzQ8j36c3JQRm\/eG1IGYVY5SfWpiQ+ygZMZCi4KxdOLwghFCe16sEnmUjJgJQCj+HxHUUkrVf6kp+YXqMhmzh0ZYksrJsqpWcOWxWuNN3PnbhaC\/Paj1Q+GUXd1lnbjXDdjqqDGDpTfS9kvpAUuI2eDZreYeXpY5u\/D94KTq6Jog7SaVLCkC8F3YePZU49XTqoc5IVRtBw\/LX7ntQPv4uT4er19LNyAsXwwMn+dX5xH92ceJ6X3GaN5zrevua+p\/QpAZ+HdP9yn56hqfQKlF\/GD8rF7kG3KKAjby7UQXpOWPg4GaSXCiiwmuyFAnVeJ\/p9jvXXa+MgQci+9wpXcWtdSmnWteC\/\/YYDN4McLsgl2S4k8fEMOY10YOSN4UiUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2018-09-23T21:06:07.4761805+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2018-09-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1998.01,"basePriceNoTax":1707.7008547009,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":1998.01,"priceAfterDiscountNoTax":1707.7008547009,"priceAfterInternetDiscount":1998.01,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1707.7008547009,"priceAfterAddOnDiscount":1998.01,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1707.7008547009,"priceAfterClubMemberDiscount":1998.01,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1707.7008547009,"dayFinalPrice":1998.01,"dayFinalPriceNoTax":1707.7008547009,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null}],"requestDescriptor":1,"isClubMemberResult":false,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"discountPercent":0,"isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null}]},"pctList":[{"hotelID":10176,"languageID":2,"priceCode":"\u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","name":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8 \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3 \u05dc\u05de\u05d5\u05e2\u05d3\u05d5\u05df \u05e1\u05d7\u05dc\u05d1 ","description":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8 \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3 \u05dc\u05de\u05d5\u05e2\u05d3\u05d5\u05df \u05e1\u05d7\u05dc\u05d1","picture1Url":null,"picture2Url":null},{"hotelID":10176,"languageID":2,"priceCode":"HSiteNIS","name":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8 \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3 \u05dc\u05d0\u05ea\u05e8 \u05d4\u05d1\u05d9\u05ea ","description":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8 \u05de\u05d9\u05d5\u05d7\u05d3 \u05dc\u05d0\u05ea\u05e8 \u05d4\u05d1\u05d9\u05ea","picture1Url":null,"picture2Url":null}]},"isCachedData":false,"apiStart":"2018-09-23T21:06:04.9304077+03:00","apiEnd":"2018-09-23T21:06:07.0435546+03:00"}
 • חדר דלקס חדרי הדלקס במלון בגודל של כ- 28 מ"ר, עם סגנון עיצובי מוקפד, עם התאמת העיצוב לאופייה של העיר ירושלים ויצירת אווירה נינוחה ומרגיעה, שתתאים לאורחי המלון. החדרים מאובזרים במוצרים ייחודים להשלמת החוויה. מיטת King Size יוקרתית בגודל 1.80×2.00, פינת ישיבה, מיני בר, טלוויזיה חכמה עד 49 אינצ׳, כספת, אינטרנט אלחוטי ושיחות למספר גדול של יעדים בעולם ללא עלות, מכונת נספרסו, עמדה להכנת שתייה חמה, חדר רחצה מאובזר ומפנק, מייבש שיער, כספת. חדרי הדלקס מתאימים לזוג+1.
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 1 לילות
  לינה וארוחת בוקר
  מסיבת מחירים ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודש ספטמבר בתאריכים נבחרים - .
  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪1422סה"כ 1 לילות
  ₪1422ממוצע ללילה
  לינה וארוחת בוקר

  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪1634סה"כ 1 לילות
  ₪1634ממוצע ללילה
  חצי פנסיון
  מסיבת מחירים ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודש ספטמבר בתאריכים נבחרים - .
  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪2000סה"כ 1 לילות
  ₪2000ממוצע ללילה
  חצי פנסיון

  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪2299סה"כ 1 לילות
  ₪2299ממוצע ללילה
 • חדר סטנדרט חדרים יוקרתיים כ-18-22 מ"ר המרוהטים ומאובזרים באיכותיות בהם מכונת קפה, כספת, מיטת KING SIZE, מייבש שיער, ערכת קפה, מיניבר, מקלחון מפנק וטלויזיה 48 אינצ'. מתאימים לתפוסת זוג או זוג עם ילד. נוף חלקי לעיר.
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 1 לילות
  לינה וארוחת בוקר
  מסיבת מחירים ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודש ספטמבר בתאריכים נבחרים - .
  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪1256סה"כ 1 לילות
  ₪1256ממוצע ללילה
  לינה וארוחת בוקר

  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪1444סה"כ 1 לילות
  ₪1444ממוצע ללילה
  חצי פנסיון
  מסיבת מחירים ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודש ספטמבר בתאריכים נבחרים - .
  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪1835סה"כ 1 לילות
  ₪1835ממוצע ללילה
  חצי פנסיון

  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪2109סה"כ 1 לילות
  ₪2109ממוצע ללילה
 • חדר סטנדרט מותאם נגישות סטנדרט מותאם נגישות
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 1 לילות
  לינה וארוחת בוקר
  מסיבת מחירים ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודש ספטמבר בתאריכים נבחרים - .
  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪1256סה"כ 1 לילות
  ₪1256ממוצע ללילה
  לינה וארוחת בוקר

  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪1444סה"כ 1 לילות
  ₪1444ממוצע ללילה
  חצי פנסיון
  מסיבת מחירים ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודש ספטמבר בתאריכים נבחרים - .
  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪1835סה"כ 1 לילות
  ₪1835ממוצע ללילה
  חצי פנסיון

  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪2109סה"כ 1 לילות
  ₪2109ממוצע ללילה
 • חדר סופריור חדרי הסופיריור במלון בגודל של כ- 18-22 מ"ר, משלבים עיצוב מוקפד בין חדש לישן, בין עתיק למודרני תוך מחשבה על התאמת העיצוב לאופייה של ירושלים ויצירת אווירה נינוחה ומרגיעה, שתתאים לאורחי המלון. החדרים מאובזרים בריהוט בסגנון קלאסי ויוקרתי להשלמת החוויה,מיזוג אוויר, מיטת King Size יוקרתית בגודל 1.80×2.00,פינת ישיבה, מיני בר, טלוויזיה חכמה עד 49 אינצ׳, כספת, אינטרנט אלחוטי ושיחות למספר גדול של יעדים בעולם ללא עלות, מכונת נספרסו, עמדה להכנת שתייה חמה, חדר רחצה מאובזר ומפנק, מייבש שיער, כספת. חדרי הסופיריור נמצאים בקומות הגבוהות ומתאימים לזוג בלבד.
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 1 לילות
  לינה וארוחת בוקר
  מסיבת מחירים ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודש ספטמבר בתאריכים נבחרים - .
  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪1339סה"כ 1 לילות
  ₪1339ממוצע ללילה
  לינה וארוחת בוקר

  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪1539סה"כ 1 לילות
  ₪1539ממוצע ללילה
  חצי פנסיון
  מסיבת מחירים ל 48 שעות מחירים מיוחדים למבצעים הזמנה לחודש ספטמבר בתאריכים נבחרים - .
  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪1917סה"כ 1 לילות
  ₪1917ממוצע ללילה
  חצי פנסיון

  מחיר מיוחד לאתר הבית : מחיר מיוחד לאתר הבית
  בחר
  ₪2204סה"כ 1 לילות
  ₪2204ממוצע ללילה