אנא המתן בזמן שהמערכת שלנו מחפשת עבורך את החופשה

loading...
loading...

להלן תוצאות עבור מלון בי יוניק אילת (בי סיטי לשעבר)

תאריך כניסה: ביום ה' - 18/04/2019 , תאריך יציאה: ביום שבת - 20/04/2019, לילות: 2
$var (array)
error FALSE
warning FALSE
message NULL
remoteServiceUrl NULL
data
array
packageToBookPerPax
array
packageToBookList
array
0
array
requestDescriptor 32826538
packagesList
array
0
array
creation 2019-04-18T11:11:34.5535935+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID RP27Vak38GmXz6FM7Dg/cEMoXhdfgIPvzG89CD63IKPnjSFzA+MCSIlSY94h9mdTzIAO3XuxLl2v7pgRMP1ww1DzCMOj+mEGvjuTkhn+Go8ExrEzZzBJ+sdPFZ6oiBLhhc2aGGDP17NtEKOOYyqgyuEd2TE1KuYwhUWKtJFMMdaQ2ezrdnqxDNe6WvURN1qWK1vfdzL5jZ+P9k7rjXr0mOoE4U5n7cAkHr/UbHmhqhdLFV5Zz5wsUlAs1MYW5E3T7MLlTsDzolR2b2kLtmNJ1DfpIc+gPg8tfupKsjVHGNUUDlE6Vd8DwF0O4fgwe9qkn5Y05JWYzVjF0jOTi3a3ZetSDZJvPJIutttlDio/XW+ZF8gu34U+nGooAItuwUCWVjjlHUR5a5vCOVa1VAMMhmnKiHcyvMVIj5tY2OKKu/Inc7VQkOZTnZhfAOst10pQDTaau4IlmXXdC5bw18yVsEtBlz8/wWSheuT71p53gkX6l2PHqwUjIBOw7YAuzZrQuccNPtRcOqYRofMk1H9x5aNA+cpn79WmHYU7lpJNfiKiAf/YbN77qUiW/Y0aLbuEOk1//SMpUWkUFboLlxzyzJHdH4RjalFvIyLmnitQKBqPBNiHPnZvcQ+5dugESJwr0vWslmI6PuESz1CtdPJUxmQzH7sDfolzld83G6hvZO9CwsmnpeCLKhtF5AUcf8nFHk1AGVlVOKE78f9ieBvz7qaPW/U1jmmCfAE9uVh3Sa2DPYljTAdIKfRVokmLedNRsZkw1BkuOJ/WdQk7+NuOqF+vclSehbixNxvEyqKvWgEKUQq2+v+lnyJRCncm1UpY
sessionCreation 2019-04-18T13:23:39.8640830+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 1280
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 3
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 634579
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode FITISRAELI
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1280
basePriceNoTax 1280
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1280
priceAfterDiscountNoTax 1280
priceAfterAgentDiscount 1280
priceAfterAgentDiscountNoTax 1280
priceAfterClubMemberDiscount 1280
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1280
dayFinalPrice 1280
dayFinalPriceNoTax 1280
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1280
basePriceNoTax 1280
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1280
priceAfterDiscountNoTax 1280
priceAfterAgentDiscount 1280
priceAfterAgentDiscountNoTax 1280
priceAfterClubMemberDiscount 1280
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1280
dayFinalPrice 1280
dayFinalPriceNoTax 1280
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10462
packageID 2395
parentID 2394
name מבצע ילד ראשון חינם
description מבצע ילד ראשון חינם
shortDescription NULL
startDate 2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2560
basePriceNoTax 2560
totalPrice 2560
totalPriceNoTax 2560
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 91DeluxDe
planCode H/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
1
array
creation 2019-04-18T11:11:34.5535935+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 45I1G8YvQq6Xz6FM7Dg/cNQXHlVoo2ijNHtpQB/vJX5jSNPuq/Ne6Y+rkVZ95hRZjysTDZWgP5lNHWRhro6RuYEJnYEjzpL2rOoHOl093SgDXQF1ndPK4dusx7atQcs4HDn4fQPDTkzyEEsSzUBUi/Uw75307HWfO3U90QM1betOXEBtJQ+uNiE5aqyPsN6BClgyur/DnGqIyG9MMBKMneMF687SzR9YOXuXRNLZoAp3nV/8NFoCRRuTy9+nB3OeIVfodirRyTa86OYyU7TjtrY0fmtt9g9kRI5BznlvAWET5C6MPf3Sqhf4ioCPqcHPXBhk2LMcrO9Tn6L4M1UOz8pQ9K5XJFz1LRXoLJxDFqQwxhgtpV3NhishBsSrwftYiGR0gLA5m+UT1sZURPO8N8srA2HBP4Nn+3MwgZX6dNtOdU0/wYPdGuWg6M1eDcKOeSh8Q7ksoTO9+wR2/v6EHvakpLwG3HVjEoy/aRH3aki3yn70WQjMgu7TYmRLOQl9NgJ0kSeesHXZym/1WE4LX7c+FNMk5zVm5fKHdsTV9yrXYvRYJehDK5pg1tRBuAIADxKYQNrzvsSTGJ1N3Exes8dz0aA6bznTN2c/YK+QVPGDFFhyNG+Rn4ruqPG4VE8i+K5B28y8NkVvPyrPFLloUXpvFB01rijEbucJxv+7VSzvKsOAtIaux3gAwIbDJKbqnPJ35I2u2ej8XzqeL8QPzHS7jdwQAlC4UkNnGhfUx8yO56t3V/tEw8q2wUFtzWfkPeDLctJVcOvUCLJZB4U8mAibbuDOuj7+QZMbIdynZQgiKTPrhYdBaiJRCncm1UpY
sessionCreation 2019-04-18T13:23:39.8640830+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 1130
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 3
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 634579
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode FITISRAELI
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1130
basePriceNoTax 1130
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1130
priceAfterDiscountNoTax 1130
priceAfterAgentDiscount 1130
priceAfterAgentDiscountNoTax 1130
priceAfterClubMemberDiscount 1130
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1130
dayFinalPrice 1130
dayFinalPriceNoTax 1130
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1130
basePriceNoTax 1130
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1130
priceAfterDiscountNoTax 1130
priceAfterAgentDiscount 1130
priceAfterAgentDiscountNoTax 1130
priceAfterClubMemberDiscount 1130
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1130
dayFinalPrice 1130
dayFinalPriceNoTax 1130
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10462
packageID 2394
parentID 0
name מבצע ילד ראשון חינם
description מבצע ילד ראשון חינם
shortDescription NULL
startDate 2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2260
basePriceNoTax 2260
totalPrice 2260
totalPriceNoTax 2260
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 161Supersu
planCode H/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
2
array
creation 2019-04-18T11:11:34.5535935+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID 45I1G8YvQq6Xz6FM7Dg/cIHVzuCrS0+OMLCONy4w1QZPY6PUCCsM87fkyGwe02vupeRoU+pcQAY0s72/w7x0vh+wYWBEzW/1S1V/M9SlwjqZvmJKrSy8hy+ZBC7n3FXqSXuhiWaITAM/ktprd3nh+4NvLRB1Mh6O1xt1RxDc0XoB2AaHHePrfXdFA5YLiPn+adW+nzrO9ap1gWYD6TkGbL0cSaVOdBnWLamOpQU/HwKeH/PS7ysH7mA5ceeOvY3IJrjKzZ958T4SxLmf+hLx8wKl3+Uq9B0Qb2OED9iclp8P5jv1FODvmH6NdYpwZvhKvMHGzjeCIBve1dSVbP4aA6P92J7vcYOdR4tD/3RKuOSFCHrLk6V/oabfev8l806K74oaX6qtZyKUaYRNI8BIZDlfWLg1qX4u1MrlMrJC8NIHtlKYJRFDGsxyPNOeRMTtZEfwaWIonpHSPY3M2A2NqwVaTMWUyJM3VaHUssFleQWA14lXZ5KytyzYO9AP8ICWa27QtyEOK/0Kk09/Q0kWbJpz2SDxFtOOx1tIcFpYgMbR1KHXGcnaldYjwG5cEjCmhvoWjfsWn3y0qn0UPPpFbFouFLiHpi5qBleszapZifskkv4+1O7MKCPmFE+HJX1DDlZUmbWuAM/rCMZDLklWkzvSg5DJuLSyCzwEQBrFyM/Rp2TPk5bnJtcAYJV3uY81mzFCc2MuZ2sPPVIYx5dBh292zxMCd432pTHGooj8ViY81k6y5yZ9NJSX+Yi4m4yBITCi8/d0tR0+zOi0EOZU5mcUw/bMiYhRt7XGj6KEzrEkm8RNQ9n+9iJRCncm1UpY
sessionCreation 2019-04-18T13:23:39.8640830+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 1330
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 3
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 634579
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode FITISRAELI
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1330
basePriceNoTax 1330
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1330
priceAfterDiscountNoTax 1330
priceAfterAgentDiscount 1330
priceAfterAgentDiscountNoTax 1330
priceAfterClubMemberDiscount 1330
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1330
dayFinalPrice 1330
dayFinalPriceNoTax 1330
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1330
basePriceNoTax 1330
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1330
priceAfterDiscountNoTax 1330
priceAfterAgentDiscount 1330
priceAfterAgentDiscountNoTax 1330
priceAfterClubMemberDiscount 1330
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1330
dayFinalPrice 1330
dayFinalPriceNoTax 1330
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10462
packageID 2397
parentID 2394
name מבצע ילד ראשון חינם
description מבצע ילד ראשון חינם
shortDescription NULL
startDate 2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2660
basePriceNoTax 2660
totalPrice 2660
totalPriceNoTax 2660
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 121GardeGa
planCode H/B
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
roomsAvailability
array
roomAvailabiltyList
array
0
array
hotelID 10462
fromDate 2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00
toDate 2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00
adults 2
children 0
isLocal TRUE
customerID 353
priceCodeGroupID 388600
cachedCustomerID 353
infants 0
clerkKey NULL
roomPriceList
array
0
array
creation 2019-04-18T13:13:07.3347171+03:00
roomCategory 121GardeGa
priceCode FITISRAELI
planCode B/B
totalPrice 2050
totalPriceNoTax 2050
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 3
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID +39UJQ8Gdh2Xz6FM7Dg/cLrbivb38qBZx7nN7zKqdjntBX4mrXNRouwsyQz+AvJu7PaNW7GotdA4jveUgS2YlkJYy6A2ElQc5OeNICjrWv+LtLsE0PUUUbjkIxCJnkws0AXF8H1OjbF37FPJI9+hxSELwHmLCPovCjynLgQ5llPZqmteDHT3hyMhQ1xc/dJQDqtzQVSlCjmuI39ypBPdmPEwrpDjKBMzaQHzPnaJWUL8TosPBK8WivE0w/Sz7391xuSN0R2ZZauxDDHuddv6WDFNrM+GT/fdK1XHzHuXWMc2uKpvQFGRBQvIhFVd8jhf70OC10qB8gZkgJQlYrL33zP5Xe3oB9Xc8KESz8egyDCEihTh97rskeKyZlQcbQNx+wXpi5apOgX9skmplA4I0HI70RLn4WChpcLRAZqbGYYCxixaDxe2MFshHUXEAhUhx02CYtMGopOMEBDN53s5daRfBH/5R7nJnwT6/UCDgDP9xcKODg8S4xJsksGjqnoAQ4uO3fme2r/nYeGAQM095nr+4aYgKcAs12tM0BGx0my4RcpaVCfqI30PDmXGYa2rc6Ak/QgT3+nIgN+tRSOmDVdlVG3vdYRhvZmEFpa+5C8Pie0yY9HpnA9WQKe5TegylkuT8SLyDikdauaXOlJkj9BVJDQKK12aXvC806IDSy/UKE6RkZYZ8+Z8zVL62avSBN/2JzG5RVehSUILe9TSY0m0x3QaM3h05gd8scOMwb5J8ZISeuSjrnT2faVTpTtgysMQOH2/d1hFVB2ZtnZNNSBqm9n+tv6hIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2019-04-18T13:23:39.8640830+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 890
basePriceNoTax 890
availableRooms 1
priceAfterDiscount 890
priceAfterDiscountNoTax 890
priceAfterInternetDiscount 890
priceAfterInternetDiscountNoTax 890
priceAfterAddOnDiscount 890
priceAfterAddOnDiscountNoTax 890
priceAfterClubMemberDiscount 890
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 890
dayFinalPrice 890
dayFinalPriceNoTax 890
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1160
basePriceNoTax 1160
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1160
priceAfterDiscountNoTax 1160
priceAfterInternetDiscount 1160
priceAfterInternetDiscountNoTax 1160
priceAfterAddOnDiscount 1160
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1160
priceAfterClubMemberDiscount 1160
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1160
dayFinalPrice 1160
dayFinalPriceNoTax 1160
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
1
array
creation 2019-04-18T13:13:07.3347171+03:00
roomCategory 121GardeGa
priceCode FITISRAELI
planCode H/B
totalPrice 2410
totalPriceNoTax 2410
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 3
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID +39UJQ8Gdh2Xz6FM7Dg/cGXIWd1LOyxUrwOykqJ8X2JLnB5JQIwPpAU6uICPxc+CdDyn/RdsY2lWYbyG+FRL1h8BikXlhKeoiF3c51cT7BRlU8+Xooqe4ru4i1Kk7Emcom2F4dc047q/au4MpOMRQJa69kssJV8kclsmse0Tgxr3QSeomORjJECzg7yoXTBWm5C1P39LcITJMXUKSBRnwjB0TlVVmjwXr4JqSeEiqwutWi7FwQ8f9gaO0RMnfQjEPtTVmr5ttjHFr4KHgfikdIxi0huqgBOjfgGvnEUq+0Mw7mgU/4mvoSUZuGkfeayBWTHA2yX22FGi/bajpYy0/T0dNoydK6kPoqegAngQiuYxAJnWDL2hyokk/sntRW6u0I9HwZj7TijC6uc6tJRxI1biPyiBQjTjQBFXv0pxXugIxru1fnA0HYRiqBUAftu4n13xSoPRwKJfNwXk0RxGN79/f5k5rcNzU1WMy5ZKLTXORgzbQ4rLugd34JapelUizNY/OXf5ouyfYflMK16f/Zx2ThCZjQct1dzMI6QrtxtcU72JHBunrLso3oy2RycrFDb3C9w9UYH8P7D95qPyvyfx5qLDjUsFqrkP0O3DoIqe+MEDeWr61FUuwCJQ/XX2ep2GH9eQ9/raAZCG6xYEZbFt4VVvoxPL6XzVBq74qgjmv4RV1tx5PQFhEp+wBLt2ggNaWXM2R6xkYmAAhpIT4KqFyCSiT29WhOF+K6awYFpCWkn+iC3KZhX/mTQcgP6CxxOw4aElFVxieDbQMfVMAeM4dXCoDFqpIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2019-04-18T13:23:39.8640830+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 990
basePriceNoTax 990
availableRooms 1
priceAfterDiscount 990
priceAfterDiscountNoTax 990
priceAfterInternetDiscount 990
priceAfterInternetDiscountNoTax 990
priceAfterAddOnDiscount 990
priceAfterAddOnDiscountNoTax 990
priceAfterClubMemberDiscount 990
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 990
dayFinalPrice 990
dayFinalPriceNoTax 990
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1420
basePriceNoTax 1420
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1420
priceAfterDiscountNoTax 1420
priceAfterInternetDiscount 1420
priceAfterInternetDiscountNoTax 1420
priceAfterAddOnDiscount 1420
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1420
priceAfterClubMemberDiscount 1420
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1420
dayFinalPrice 1420
dayFinalPriceNoTax 1420
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
2
array
creation 2019-04-18T13:13:07.3347171+03:00
roomCategory 151SuperDo
priceCode FITISRAELI
planCode B/B
totalPrice 1650
totalPriceNoTax 1650
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 3
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID SoNUcsH4lMGXz6FM7Dg/cG2CqOAq3rj5OU1KVz4+3mdKNp5YrmEfMRTQ1GdfN1ot34KpzWBwCtaif0KLVrpDl+O44orQy6UZKOa+yRS1n5mSMXImiJGnnyCnwU3BqHMIlhsmbgYWDa5q3dBfMzADjgiR5yUHpwKNjFE3dItEts4eV2NkX6VdzeZyFY3/FXgJ2w3Hi6ULuuD1LLhzSjRWEf/McG8IafNF/u0ymiPfj2I51sl7tRXlCnBfhGcFPCyEs0UTm1cEAnjPUFIQp7ckh8MadQ4gZuewj13jt7VQ2I56JuhLAEMhBf44YgoYJB5UQ7O3cPcCG39gbKCldGULWuyoPKaPWRpAkFoHHUA2nMTWEj8Kbo4gcbyTpZMbjbF5QWC3hdrl5ahQ15AiXYbOK6hMCh+iho8NGoCcK8/HL+POli5gwX2GloPXKPdBQz2S7vDs7R/W7gy7jirTOEm6QJ+bemkdbGikt5Tl0y+zBHguRcEJz+s/gi6KUn5wvYsuCEkAYfSgdkpj39DZMzrXeWG0ArNqglyLEC+jbsMPwwvVrrtpgRq4xEkqgm/9zgWeN0fKKkBhE05uuDsJEH6HHUdh3EwgY5U35Klsrgaf2G/PNboz5CDcHz3cvKPNcQQ/7CNj/N8iNqnLqKFRg4vXfvuB+uPXvQa8GbOYZn3ocDHlc29doAwovqvY6dYEMoeBkqrAySQZZFSEw+ZqXbDGiXftUkaA/IF+HOPz6CdyAVotAMbc4YDA65cK5x8p9YCYVCzi5WEQfkVekR8HfmHffCJRCncm1UpY
sessionCreation 2019-04-18T13:23:39.8640830+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 690
basePriceNoTax 690
availableRooms 2
priceAfterDiscount 690
priceAfterDiscountNoTax 690
priceAfterInternetDiscount 690
priceAfterInternetDiscountNoTax 690
priceAfterAddOnDiscount 690
priceAfterAddOnDiscountNoTax 690
priceAfterClubMemberDiscount 690
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 690
dayFinalPrice 690
dayFinalPriceNoTax 690
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 960
basePriceNoTax 960
availableRooms 2
priceAfterDiscount 960
priceAfterDiscountNoTax 960
priceAfterInternetDiscount 960
priceAfterInternetDiscountNoTax 960
priceAfterAddOnDiscount 960
priceAfterAddOnDiscountNoTax 960
priceAfterClubMemberDiscount 960
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 960
dayFinalPrice 960
dayFinalPriceNoTax 960
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
3
array
creation 2019-04-18T13:13:07.3347171+03:00
roomCategory 151SuperDo
priceCode FITISRAELI
planCode H/B
totalPrice 2010
totalPriceNoTax 2010
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 3
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID +39UJQ8Gdh2Xz6FM7Dg/cKyPIkYTYeXMDe6K0IXy8i4p08vn/FfomI8R2wJN46WZma91s1C9oyOeZHXrmCWelnvl+RuepiRW8tlD83J80DO+VXiMGaWsaj8NrdczSrCwpoIFOQkyTfPoF/K6peTd88V3EcBfaevlnIUA2Ac2hvfEFShIXEWBiG7Qo9+F1X8mxKH95D1M/m21gxsErIzTqX2Tu9Mld6RCfvdSlSYGqH7YC4OuTRmN6StN0nQ1ZCYkl2RNRzvtmqOCCyvkDPWfDSdqqqNhDyi1NgacrYaqSYZ+cRU8MunQJ35zakbecCSZuEIJOYrtERyfm3O5QVFxy2DxUp3iVV4WYp10UjasmPhdo3TvJp3VAjdmJcxtZEJqEdz3yPRb77Ac4pzcJMQPY59dXg4hDlq4/X8n0FpI5x28Dp/tRiePw7yNX9Bw+9TmQkKvMYsiH8MecKxxFD2QojkzUyW+iY0+HTHqbJtZrQ0z3EFPd4gSBHNnssOggdeY+OADnFSj4igMRs3ZcSVZ1RKge+mG85TNlMuEtxqwSsXl01iWmdRhI9g6ADfsLxhY7nNRpCTlwRMsYOhGZGaRyBgY9DmZRgzPsGYOF2D46YrBvp0iT5uTYW+Rc7rF9BCROymBc2d9bY6m8uhaV4teII832edOQYO/oa1cR3oLDdy1Njd4RhyZeK7qbRBErdi0vMxh7RkjbndP24ErWcS/eg3Kv44+DjzSUeqyyQg/fwUyTKm4GfAiEotPYrQF88xmqKmSl7pn8T2tZSQ9wsgRTtSoizWLu8Il
sessionCreation 2019-04-18T13:23:39.8640830+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 790
basePriceNoTax 790
availableRooms 2
priceAfterDiscount 790
priceAfterDiscountNoTax 790
priceAfterInternetDiscount 790
priceAfterInternetDiscountNoTax 790
priceAfterAddOnDiscount 790
priceAfterAddOnDiscountNoTax 790
priceAfterClubMemberDiscount 790
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 790
dayFinalPrice 790
dayFinalPriceNoTax 790
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1220
basePriceNoTax 1220
availableRooms 2
priceAfterDiscount 1220
priceAfterDiscountNoTax 1220
priceAfterInternetDiscount 1220
priceAfterInternetDiscountNoTax 1220
priceAfterAddOnDiscount 1220
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1220
priceAfterClubMemberDiscount 1220
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1220
dayFinalPrice 1220
dayFinalPriceNoTax 1220
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
4
array
creation 2019-04-18T13:13:07.3347171+03:00
roomCategory 161Supersu
priceCode FITISRAELI
planCode B/B
totalPrice 1650
totalPriceNoTax 1650
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 3
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID SoNUcsH4lMGXz6FM7Dg/cA/FhgS18FbsqE/vXtobpRKE757R7FR6TUnYlNeSndA5V3uIok2rS3yOvWhBAHkuRDiwqHdOHVPidl4kqI62JOAFsKok93/Q4Pcbh4Wg4VcAL+OT+eJXQwCEhj8GeZSYWZaK94mDaIUoTyNd8scxTchF1EwzXYs6N1u6eLQGmxKcPARC7XOD3TypU60oM9W4ZpAQedoBPVS9IHMV1rzDXmNwcdwikDEgcH2Ltstf6I2XcvqtnilzCoOvY8CHyhXubKkCQSiLr0U8eZrTNv8SNOHvo4hxBwthYTOt2uknjQCJkKJpwfULlZx2jhT/Sdr4sT0ftVlrZzW+73bORdht1KTnQHmf4z9Jm2iGMTu/356q/yrHqwaEiTSvfH9cuFMe0fJHebLW2f5X0+ApCowTa4OKBKeLPBA+ec50WuAHE9EgstiZ+Y9oFU/6RbtmnH3tP78c/Dn8vNCjpBVUV3BkwxxiiRDbkwCCRRr7Dk7eGfWAe9Esx5K2ZelxRqxY6QwicnhfR5hzllOa/SvcIZ9cesbrQFJ4xWzWOKEaz7iI4P1wyIiPKKEQiyWiO+cWhHFsk6b7gT7+tv0D1btza/K+C+Y42ET9rGfjoYnlMOgNvwZfKGcl9i5D8QA6cc+oo4kBuLdsIkfEtU7lBoKRGt2DtyhvwK/tyLgS7V80Bo598RQK6kXNqvz5cr49sDRAu0VMqMkIjfLa5YR6s3V3/MeC/LcdxDbvxLn9DozrXcaQ3OtxGFRujz9Nj8iV+A0yCh0QqMVNtBLoMciP
sessionCreation 2019-04-18T13:23:39.8640830+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 690
basePriceNoTax 690
availableRooms 5
priceAfterDiscount 690
priceAfterDiscountNoTax 690
priceAfterInternetDiscount 690
priceAfterInternetDiscountNoTax 690
priceAfterAddOnDiscount 690
priceAfterAddOnDiscountNoTax 690
priceAfterClubMemberDiscount 690
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 690
dayFinalPrice 690
dayFinalPriceNoTax 690
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 960
basePriceNoTax 960
availableRooms 5
priceAfterDiscount 960
priceAfterDiscountNoTax 960
priceAfterInternetDiscount 960
priceAfterInternetDiscountNoTax 960
priceAfterAddOnDiscount 960
priceAfterAddOnDiscountNoTax 960
priceAfterClubMemberDiscount 960
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 960
dayFinalPrice 960
dayFinalPriceNoTax 960
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
5
array
creation 2019-04-18T13:13:07.3347171+03:00
roomCategory 161Supersu
priceCode FITISRAELI
planCode H/B
totalPrice 2010
totalPriceNoTax 2010
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 3
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID +39UJQ8Gdh2Xz6FM7Dg/cA/FhgS18FbsqE/vXtobpRIY1HobnZmdaHw2Rw8dCV99GyQnCELdWZnKUq4gbAPPudEs6v5Leg3TCNvBOGm9GSaOcYK40GeV1BTT85Uu8YAoYW7eWhnwxiJq1Cg53rpSp5HAQbynfae5iI+m8Dz++QG5hqCnC3rp/eZXUkyHqGHIp+BGEstdy9UB63pJWhseGbTaViytyO2ObB6uSKlgIAQQBE3V2NMzZ9/vRHu9ls7TbP6agtT1Me7AyGV2tqhewspTAp0wtWwZL18YCCAhiCq10fSV2JUDNLUQeGzqEPP1E6FEkgmM/SzJVZ9wNmjTKAzp6/4krrIaY+SBoctk9DqZG8VNY5T9BGEbn/FxHeW6c4XFbgLZ5oEcpL4ENlf7YDdaun9cltW0k4aQgx1BY+WkJxWNQkZinlBef6FjZaHa+22AaMwsRECLsuawN9vD18xnm0GqUfBCfVxjaNhMGpf89qRiulE3q4E30rOcqr7Z0nQ1GLBI0ljo/7igoC9h25Z7xuBh8eXwj5xZLOiKVgyGETx0+raUNokXQNdm0li6eSprnPuS6IZzjMoP6YEShSg7RDo06IcffuMjVAU80m0pRCYpE6sI4Z73nxRyZvbyDkSwRwtuL6y9GmlIuBtGXh1apAqeRGGmSN8qwNnwU/4o3l46MUhYclnkdzu4MqCyqsasw6R6LbpI8DU23a48rFfTPklYyWKP8msRu7qCXBohJwYwHekLLSTeaJ+TTOWnnIXJMvIx61ePQLPmUTKCjCBqm9n+tv6hIlEKdybVSlg=
sessionCreation 2019-04-18T13:23:39.8640830+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 790
basePriceNoTax 790
availableRooms 5
priceAfterDiscount 790
priceAfterDiscountNoTax 790
priceAfterInternetDiscount 790
priceAfterInternetDiscountNoTax 790
priceAfterAddOnDiscount 790
priceAfterAddOnDiscountNoTax 790
priceAfterClubMemberDiscount 790
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 790
dayFinalPrice 790
dayFinalPriceNoTax 790
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1220
basePriceNoTax 1220
availableRooms 5
priceAfterDiscount 1220
priceAfterDiscountNoTax 1220
priceAfterInternetDiscount 1220
priceAfterInternetDiscountNoTax 1220
priceAfterAddOnDiscount 1220
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1220
priceAfterClubMemberDiscount 1220
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1220
dayFinalPrice 1220
dayFinalPriceNoTax 1220
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
6
array
creation 2019-04-18T13:13:07.3347171+03:00
roomCategory 91DeluxDe
priceCode FITISRAELI
planCode B/B
totalPrice 1950
totalPriceNoTax 1950
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 3
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID l8w+D3zGbMmXz6FM7Dg/cG2CqOAq3rj5XwGqMICJjUCYG729LKXQWcr8YzWE68Yer6rKjfRYrxwTLNUR9OMGjzYYFcJLvwTVQhAYoQQR+jU7jrsMLj6Ms+BsBD1ubpqOhkUYG5421akgA7vJjAnX4x//XlruH5hrQEDwRxGdMLxE0oC/Ix2bFiByVMBFBRZkwCSfGZu4ztdbwQgUZzPEYnM54rTu1nmyVKpzC2EUd1yC8MSBSazdW+2gfkoL9Zshn0KFHbvqKpnBLyWoSLoJnYXZL1siWJm5vFurVQjDifgz9qJBltEeZYC24XqlLstNRySGWvvykE5EXVw28D2rLXE6bigwQdT4y+tbYP+3c2U9rOP53DbsePSjOU721xVdPMDL8xxa1qjtCEnYgIpzgJTPKPSUGEHiNl7zYgsTUdvjDdQoJVmSDRe5iSppTGKoMFSiNy7EhbYCdYWaAE7EeXV0jO6oXSfIV6IASNJBWahW/xj8WVxmV7m0wBV/SHhdBTEF1+aZ7cw3uf4dql3wpaUPB1GyE8jRV9jUt1LSvS6DSLolq1Xhe/mj+M4NPPxwzDPamEEyaE69duHFI1wZXS6hojtpSMmdohZJpaYpniGen3nmEdkcr2LMwRXKvxmhmYk/x/rEimSmXI2Pq+qnaUr5bIGvMiLb0YPWYp3kPaVUuY6jxfFSC03tH1GRKa6s8Y4EZAjQqQM52v9hZ7UWhQcxeQHj+c3xUB1wraCTMDbUrhyuQy3pQeqAl1qvsZnToS+DexNEAVvtVgLsId4k2VRsQ8/r3SbO
sessionCreation 2019-04-18T13:23:39.8640830+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 840
basePriceNoTax 840
availableRooms 2
priceAfterDiscount 840
priceAfterDiscountNoTax 840
priceAfterInternetDiscount 840
priceAfterInternetDiscountNoTax 840
priceAfterAddOnDiscount 840
priceAfterAddOnDiscountNoTax 840
priceAfterClubMemberDiscount 840
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 840
dayFinalPrice 840
dayFinalPriceNoTax 840
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1110
basePriceNoTax 1110
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1110
priceAfterDiscountNoTax 1110
priceAfterInternetDiscount 1110
priceAfterInternetDiscountNoTax 1110
priceAfterAddOnDiscount 1110
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1110
priceAfterClubMemberDiscount 1110
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1110
dayFinalPrice 1110
dayFinalPriceNoTax 1110
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
7
array
creation 2019-04-18T13:13:07.3347171+03:00
roomCategory 91DeluxDe
priceCode FITISRAELI
planCode H/B
totalPrice 2310
totalPriceNoTax 2310
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
currencyCode NIS
cancelDays 3
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
sessionID l8w+D3zGbMmXz6FM7Dg/cA/FhgS18FbshulUXSQc+qI7HRaOvbDfP5ajLN0IvCZ2PiV8Y5MYuhGQYNiBoLzsckYsriRwXXu8DGRkMOH0KBn4xasFdw34+yXuoHYMkZCCD+P3gD1s9MLQ2oo2+s0uUCk4zBvDIF3tyAj9lYuiA1rOwEvzUHNOz2UDz2PsDqbPJr5n4pU1ETeO8QlCKQ2nBy+qfcDLD0WvNJWVB+rFqZ7OagbvuTHOr4qDdruKPtNwbEEo9OifIdeUB+qCez3JrgMG1ULcVvOl4AaxxGOd7xJh2Bspwk48l/5h45Xisz9xuckAL9wHRHlE+UIiKDgTcUcI9oh15x0ECdNd0oF+rUay9EDZrSxGBlVsEWziUmEs8GSJPjkcSCooQqCtX2RVpIgEd+eVwHRMcPHxt5brW65GhlTAlNDcwIt52vhPCnBSAWifERuNUt1Oi07lzdLa8Vtq27Bb9PGIcZINChoVNnUs9cMYHUO78DAsehzD/dDKpdTJYEMsIwSN2y5tr8o2BIWdgBfpjAudV7euIA9IPGGDJk+EFFAvCSraBtdhsZ3Wblw0PMuF1NbFYncHF6W0pHhbvD1ASiOZldPNLSbFheyBzti558KNwEOd5Kg0Jf34ZLFzeqcZ+mgJG2tYknZT1wSKuvvkFGTbeaS+IEU4y9X3wMGC9olQRqhKs4ZnrnxUyx4Q3ueSvYW93+WKcJCojvoyhG1ItLQCvjXR5iqK9cuXp/bVdMCESpYBm+AGnRUdkEGhvkhF1rorLgcskDBoglWYsqSfQ7n/IlEKdybVSlg=
sessionCreation 2019-04-18T13:23:39.8640830+03:00
mustProvidePayment FALSE
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 940
basePriceNoTax 940
availableRooms 2
priceAfterDiscount 940
priceAfterDiscountNoTax 940
priceAfterInternetDiscount 940
priceAfterInternetDiscountNoTax 940
priceAfterAddOnDiscount 940
priceAfterAddOnDiscountNoTax 940
priceAfterClubMemberDiscount 940
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 940
dayFinalPrice 940
dayFinalPriceNoTax 940
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1370
basePriceNoTax 1370
availableRooms 1
priceAfterDiscount 1370
priceAfterDiscountNoTax 1370
priceAfterInternetDiscount 1370
priceAfterInternetDiscountNoTax 1370
priceAfterAddOnDiscount 1370
priceAfterAddOnDiscountNoTax 1370
priceAfterClubMemberDiscount 1370
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1370
dayFinalPrice 1370
dayFinalPriceNoTax 1370
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
pointsInfoErrorMessage NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPointsInfoErrorMessage NULL
expectedPoints 0
sessionChanges none
policyInfo NULL
categoriesList NULL
categoriesMessage NULL
requestDescriptor 1
isClubMemberResult FALSE
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
discountPercent 0
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
pctList
array
0
array
hotelID 10462
languageID 2
priceCode FITISRAELI
name מחירון ישראלים*ע"ב ארוחת בוקר/חצי פנסיון הכולל:שתייה קלה,בירות,יינות,אלכהול תוצרת חוץ
description מחירון ישראלים*ע"ב ארוחת בוקר/חצי פנסיון הכולל:שתייה קלה,בירות,יינות,אלכהול תוצרת חוץ תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם. פחות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב מזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
picture1Url NULL
picture2Url NULL
isCachedData FALSE
apiStart 2019-04-18T13:23:39.7936557+03:00
apiEnd 2019-04-18T13:23:39.8296542+03:00
{"error":false,"warning":false,"message":null,"remoteServiceUrl":null,"data":{"packageToBookPerPax":{"packageToBookList":[{"requestDescriptor":32826538,"packagesList":[{"creation":"2019-04-18T11:11:34.5535935+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"RP27Vak38GmXz6FM7Dg\/cEMoXhdfgIPvzG89CD63IKPnjSFzA+MCSIlSY94h9mdTzIAO3XuxLl2v7pgRMP1ww1DzCMOj+mEGvjuTkhn+Go8ExrEzZzBJ+sdPFZ6oiBLhhc2aGGDP17NtEKOOYyqgyuEd2TE1KuYwhUWKtJFMMdaQ2ezrdnqxDNe6WvURN1qWK1vfdzL5jZ+P9k7rjXr0mOoE4U5n7cAkHr\/UbHmhqhdLFV5Zz5wsUlAs1MYW5E3T7MLlTsDzolR2b2kLtmNJ1DfpIc+gPg8tfupKsjVHGNUUDlE6Vd8DwF0O4fgwe9qkn5Y05JWYzVjF0jOTi3a3ZetSDZJvPJIutttlDio\/XW+ZF8gu34U+nGooAItuwUCWVjjlHUR5a5vCOVa1VAMMhmnKiHcyvMVIj5tY2OKKu\/Inc7VQkOZTnZhfAOst10pQDTaau4IlmXXdC5bw18yVsEtBlz8\/wWSheuT71p53gkX6l2PHqwUjIBOw7YAuzZrQuccNPtRcOqYRofMk1H9x5aNA+cpn79WmHYU7lpJNfiKiAf\/YbN77qUiW\/Y0aLbuEOk1\/\/SMpUWkUFboLlxzyzJHdH4RjalFvIyLmnitQKBqPBNiHPnZvcQ+5dugESJwr0vWslmI6PuESz1CtdPJUxmQzH7sDfolzld83G6hvZO9CwsmnpeCLKhtF5AUcf8nFHk1AGVlVOKE78f9ieBvz7qaPW\/U1jmmCfAE9uVh3Sa2DPYljTAdIKfRVokmLedNRsZkw1BkuOJ\/WdQk7+NuOqF+vclSehbixNxvEyqKvWgEKUQq2+v+lnyJRCncm1UpY","sessionCreation":"2019-04-18T13:23:39.8640830+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":1280,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":3,"availableRooms":1,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":634579,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"FITISRAELI","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1280,"basePriceNoTax":1280,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1280,"priceAfterDiscountNoTax":1280,"priceAfterAgentDiscount":1280,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1280,"priceAfterClubMemberDiscount":1280,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1280,"dayFinalPrice":1280,"dayFinalPriceNoTax":1280,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1280,"basePriceNoTax":1280,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1280,"priceAfterDiscountNoTax":1280,"priceAfterAgentDiscount":1280,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1280,"priceAfterClubMemberDiscount":1280,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1280,"dayFinalPrice":1280,"dayFinalPriceNoTax":1280,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10462,"packageID":2395,"parentID":2394,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d7\u05d9\u05e0\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d7\u05d9\u05e0\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2560,"basePriceNoTax":2560,"totalPrice":2560,"totalPriceNoTax":2560,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"91DeluxDe","planCode":"H\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-04-18T11:11:34.5535935+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"45I1G8YvQq6Xz6FM7Dg\/cNQXHlVoo2ijNHtpQB\/vJX5jSNPuq\/Ne6Y+rkVZ95hRZjysTDZWgP5lNHWRhro6RuYEJnYEjzpL2rOoHOl093SgDXQF1ndPK4dusx7atQcs4HDn4fQPDTkzyEEsSzUBUi\/Uw75307HWfO3U90QM1betOXEBtJQ+uNiE5aqyPsN6BClgyur\/DnGqIyG9MMBKMneMF687SzR9YOXuXRNLZoAp3nV\/8NFoCRRuTy9+nB3OeIVfodirRyTa86OYyU7TjtrY0fmtt9g9kRI5BznlvAWET5C6MPf3Sqhf4ioCPqcHPXBhk2LMcrO9Tn6L4M1UOz8pQ9K5XJFz1LRXoLJxDFqQwxhgtpV3NhishBsSrwftYiGR0gLA5m+UT1sZURPO8N8srA2HBP4Nn+3MwgZX6dNtOdU0\/wYPdGuWg6M1eDcKOeSh8Q7ksoTO9+wR2\/v6EHvakpLwG3HVjEoy\/aRH3aki3yn70WQjMgu7TYmRLOQl9NgJ0kSeesHXZym\/1WE4LX7c+FNMk5zVm5fKHdsTV9yrXYvRYJehDK5pg1tRBuAIADxKYQNrzvsSTGJ1N3Exes8dz0aA6bznTN2c\/YK+QVPGDFFhyNG+Rn4ruqPG4VE8i+K5B28y8NkVvPyrPFLloUXpvFB01rijEbucJxv+7VSzvKsOAtIaux3gAwIbDJKbqnPJ35I2u2ej8XzqeL8QPzHS7jdwQAlC4UkNnGhfUx8yO56t3V\/tEw8q2wUFtzWfkPeDLctJVcOvUCLJZB4U8mAibbuDOuj7+QZMbIdynZQgiKTPrhYdBaiJRCncm1UpY","sessionCreation":"2019-04-18T13:23:39.8640830+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":1130,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":3,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":634579,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"FITISRAELI","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1130,"basePriceNoTax":1130,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1130,"priceAfterDiscountNoTax":1130,"priceAfterAgentDiscount":1130,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1130,"priceAfterClubMemberDiscount":1130,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1130,"dayFinalPrice":1130,"dayFinalPriceNoTax":1130,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1130,"basePriceNoTax":1130,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1130,"priceAfterDiscountNoTax":1130,"priceAfterAgentDiscount":1130,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1130,"priceAfterClubMemberDiscount":1130,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1130,"dayFinalPrice":1130,"dayFinalPriceNoTax":1130,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10462,"packageID":2394,"parentID":0,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d7\u05d9\u05e0\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d7\u05d9\u05e0\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2260,"basePriceNoTax":2260,"totalPrice":2260,"totalPriceNoTax":2260,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"161Supersu","planCode":"H\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-04-18T11:11:34.5535935+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"45I1G8YvQq6Xz6FM7Dg\/cIHVzuCrS0+OMLCONy4w1QZPY6PUCCsM87fkyGwe02vupeRoU+pcQAY0s72\/w7x0vh+wYWBEzW\/1S1V\/M9SlwjqZvmJKrSy8hy+ZBC7n3FXqSXuhiWaITAM\/ktprd3nh+4NvLRB1Mh6O1xt1RxDc0XoB2AaHHePrfXdFA5YLiPn+adW+nzrO9ap1gWYD6TkGbL0cSaVOdBnWLamOpQU\/HwKeH\/PS7ysH7mA5ceeOvY3IJrjKzZ958T4SxLmf+hLx8wKl3+Uq9B0Qb2OED9iclp8P5jv1FODvmH6NdYpwZvhKvMHGzjeCIBve1dSVbP4aA6P92J7vcYOdR4tD\/3RKuOSFCHrLk6V\/oabfev8l806K74oaX6qtZyKUaYRNI8BIZDlfWLg1qX4u1MrlMrJC8NIHtlKYJRFDGsxyPNOeRMTtZEfwaWIonpHSPY3M2A2NqwVaTMWUyJM3VaHUssFleQWA14lXZ5KytyzYO9AP8ICWa27QtyEOK\/0Kk09\/Q0kWbJpz2SDxFtOOx1tIcFpYgMbR1KHXGcnaldYjwG5cEjCmhvoWjfsWn3y0qn0UPPpFbFouFLiHpi5qBleszapZifskkv4+1O7MKCPmFE+HJX1DDlZUmbWuAM\/rCMZDLklWkzvSg5DJuLSyCzwEQBrFyM\/Rp2TPk5bnJtcAYJV3uY81mzFCc2MuZ2sPPVIYx5dBh292zxMCd432pTHGooj8ViY81k6y5yZ9NJSX+Yi4m4yBITCi8\/d0tR0+zOi0EOZU5mcUw\/bMiYhRt7XGj6KEzrEkm8RNQ9n+9iJRCncm1UpY","sessionCreation":"2019-04-18T13:23:39.8640830+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":1330,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":3,"availableRooms":1,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":634579,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"FITISRAELI","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1330,"basePriceNoTax":1330,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1330,"priceAfterDiscountNoTax":1330,"priceAfterAgentDiscount":1330,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1330,"priceAfterClubMemberDiscount":1330,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1330,"dayFinalPrice":1330,"dayFinalPriceNoTax":1330,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1330,"basePriceNoTax":1330,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1330,"priceAfterDiscountNoTax":1330,"priceAfterAgentDiscount":1330,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1330,"priceAfterClubMemberDiscount":1330,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1330,"dayFinalPrice":1330,"dayFinalPriceNoTax":1330,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10462,"packageID":2397,"parentID":2394,"name":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d7\u05d9\u05e0\u05dd","description":"\u05de\u05d1\u05e6\u05e2 \u05d9\u05dc\u05d3 \u05e8\u05d0\u05e9\u05d5\u05df \u05d7\u05d9\u05e0\u05dd","shortDescription":null,"startDate":"2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2660,"basePriceNoTax":2660,"totalPrice":2660,"totalPriceNoTax":2660,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"121GardeGa","planCode":"H\/B","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false}]}]},"roomsAvailability":{"roomAvailabiltyList":[{"hotelID":10462,"fromDate":"2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00","toDate":"2019-04-20T00:00:00.0000000+03:00","adults":2,"children":0,"isLocal":true,"customerID":353,"priceCodeGroupID":388600,"cachedCustomerID":353,"infants":0,"clerkKey":null,"roomPriceList":[{"creation":"2019-04-18T13:13:07.3347171+03:00","roomCategory":"121GardeGa","priceCode":"FITISRAELI","planCode":"B\/B","totalPrice":2050,"totalPriceNoTax":2050,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":3,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"+39UJQ8Gdh2Xz6FM7Dg\/cLrbivb38qBZx7nN7zKqdjntBX4mrXNRouwsyQz+AvJu7PaNW7GotdA4jveUgS2YlkJYy6A2ElQc5OeNICjrWv+LtLsE0PUUUbjkIxCJnkws0AXF8H1OjbF37FPJI9+hxSELwHmLCPovCjynLgQ5llPZqmteDHT3hyMhQ1xc\/dJQDqtzQVSlCjmuI39ypBPdmPEwrpDjKBMzaQHzPnaJWUL8TosPBK8WivE0w\/Sz7391xuSN0R2ZZauxDDHuddv6WDFNrM+GT\/fdK1XHzHuXWMc2uKpvQFGRBQvIhFVd8jhf70OC10qB8gZkgJQlYrL33zP5Xe3oB9Xc8KESz8egyDCEihTh97rskeKyZlQcbQNx+wXpi5apOgX9skmplA4I0HI70RLn4WChpcLRAZqbGYYCxixaDxe2MFshHUXEAhUhx02CYtMGopOMEBDN53s5daRfBH\/5R7nJnwT6\/UCDgDP9xcKODg8S4xJsksGjqnoAQ4uO3fme2r\/nYeGAQM095nr+4aYgKcAs12tM0BGx0my4RcpaVCfqI30PDmXGYa2rc6Ak\/QgT3+nIgN+tRSOmDVdlVG3vdYRhvZmEFpa+5C8Pie0yY9HpnA9WQKe5TegylkuT8SLyDikdauaXOlJkj9BVJDQKK12aXvC806IDSy\/UKE6RkZYZ8+Z8zVL62avSBN\/2JzG5RVehSUILe9TSY0m0x3QaM3h05gd8scOMwb5J8ZISeuSjrnT2faVTpTtgysMQOH2\/d1hFVB2ZtnZNNSBqm9n+tv6hIlEKdybVSlg=","sessionCreation":"2019-04-18T13:23:39.8640830+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":890,"basePriceNoTax":890,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":890,"priceAfterDiscountNoTax":890,"priceAfterInternetDiscount":890,"priceAfterInternetDiscountNoTax":890,"priceAfterAddOnDiscount":890,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":890,"priceAfterClubMemberDiscount":890,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":890,"dayFinalPrice":890,"dayFinalPriceNoTax":890,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1160,"basePriceNoTax":1160,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1160,"priceAfterDiscountNoTax":1160,"priceAfterInternetDiscount":1160,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1160,"priceAfterAddOnDiscount":1160,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1160,"priceAfterClubMemberDiscount":1160,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1160,"dayFinalPrice":1160,"dayFinalPriceNoTax":1160,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T13:13:07.3347171+03:00","roomCategory":"121GardeGa","priceCode":"FITISRAELI","planCode":"H\/B","totalPrice":2410,"totalPriceNoTax":2410,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":3,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"+39UJQ8Gdh2Xz6FM7Dg\/cGXIWd1LOyxUrwOykqJ8X2JLnB5JQIwPpAU6uICPxc+CdDyn\/RdsY2lWYbyG+FRL1h8BikXlhKeoiF3c51cT7BRlU8+Xooqe4ru4i1Kk7Emcom2F4dc047q\/au4MpOMRQJa69kssJV8kclsmse0Tgxr3QSeomORjJECzg7yoXTBWm5C1P39LcITJMXUKSBRnwjB0TlVVmjwXr4JqSeEiqwutWi7FwQ8f9gaO0RMnfQjEPtTVmr5ttjHFr4KHgfikdIxi0huqgBOjfgGvnEUq+0Mw7mgU\/4mvoSUZuGkfeayBWTHA2yX22FGi\/bajpYy0\/T0dNoydK6kPoqegAngQiuYxAJnWDL2hyokk\/sntRW6u0I9HwZj7TijC6uc6tJRxI1biPyiBQjTjQBFXv0pxXugIxru1fnA0HYRiqBUAftu4n13xSoPRwKJfNwXk0RxGN79\/f5k5rcNzU1WMy5ZKLTXORgzbQ4rLugd34JapelUizNY\/OXf5ouyfYflMK16f\/Zx2ThCZjQct1dzMI6QrtxtcU72JHBunrLso3oy2RycrFDb3C9w9UYH8P7D95qPyvyfx5qLDjUsFqrkP0O3DoIqe+MEDeWr61FUuwCJQ\/XX2ep2GH9eQ9\/raAZCG6xYEZbFt4VVvoxPL6XzVBq74qgjmv4RV1tx5PQFhEp+wBLt2ggNaWXM2R6xkYmAAhpIT4KqFyCSiT29WhOF+K6awYFpCWkn+iC3KZhX\/mTQcgP6CxxOw4aElFVxieDbQMfVMAeM4dXCoDFqpIlEKdybVSlg=","sessionCreation":"2019-04-18T13:23:39.8640830+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":990,"basePriceNoTax":990,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":990,"priceAfterDiscountNoTax":990,"priceAfterInternetDiscount":990,"priceAfterInternetDiscountNoTax":990,"priceAfterAddOnDiscount":990,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":990,"priceAfterClubMemberDiscount":990,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":990,"dayFinalPrice":990,"dayFinalPriceNoTax":990,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1420,"basePriceNoTax":1420,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1420,"priceAfterDiscountNoTax":1420,"priceAfterInternetDiscount":1420,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1420,"priceAfterAddOnDiscount":1420,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1420,"priceAfterClubMemberDiscount":1420,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1420,"dayFinalPrice":1420,"dayFinalPriceNoTax":1420,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T13:13:07.3347171+03:00","roomCategory":"151SuperDo","priceCode":"FITISRAELI","planCode":"B\/B","totalPrice":1650,"totalPriceNoTax":1650,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":3,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"SoNUcsH4lMGXz6FM7Dg\/cG2CqOAq3rj5OU1KVz4+3mdKNp5YrmEfMRTQ1GdfN1ot34KpzWBwCtaif0KLVrpDl+O44orQy6UZKOa+yRS1n5mSMXImiJGnnyCnwU3BqHMIlhsmbgYWDa5q3dBfMzADjgiR5yUHpwKNjFE3dItEts4eV2NkX6VdzeZyFY3\/FXgJ2w3Hi6ULuuD1LLhzSjRWEf\/McG8IafNF\/u0ymiPfj2I51sl7tRXlCnBfhGcFPCyEs0UTm1cEAnjPUFIQp7ckh8MadQ4gZuewj13jt7VQ2I56JuhLAEMhBf44YgoYJB5UQ7O3cPcCG39gbKCldGULWuyoPKaPWRpAkFoHHUA2nMTWEj8Kbo4gcbyTpZMbjbF5QWC3hdrl5ahQ15AiXYbOK6hMCh+iho8NGoCcK8\/HL+POli5gwX2GloPXKPdBQz2S7vDs7R\/W7gy7jirTOEm6QJ+bemkdbGikt5Tl0y+zBHguRcEJz+s\/gi6KUn5wvYsuCEkAYfSgdkpj39DZMzrXeWG0ArNqglyLEC+jbsMPwwvVrrtpgRq4xEkqgm\/9zgWeN0fKKkBhE05uuDsJEH6HHUdh3EwgY5U35Klsrgaf2G\/PNboz5CDcHz3cvKPNcQQ\/7CNj\/N8iNqnLqKFRg4vXfvuB+uPXvQa8GbOYZn3ocDHlc29doAwovqvY6dYEMoeBkqrAySQZZFSEw+ZqXbDGiXftUkaA\/IF+HOPz6CdyAVotAMbc4YDA65cK5x8p9YCYVCzi5WEQfkVekR8HfmHffCJRCncm1UpY","sessionCreation":"2019-04-18T13:23:39.8640830+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":690,"basePriceNoTax":690,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":690,"priceAfterDiscountNoTax":690,"priceAfterInternetDiscount":690,"priceAfterInternetDiscountNoTax":690,"priceAfterAddOnDiscount":690,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":690,"priceAfterClubMemberDiscount":690,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":690,"dayFinalPrice":690,"dayFinalPriceNoTax":690,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":960,"basePriceNoTax":960,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":960,"priceAfterDiscountNoTax":960,"priceAfterInternetDiscount":960,"priceAfterInternetDiscountNoTax":960,"priceAfterAddOnDiscount":960,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":960,"priceAfterClubMemberDiscount":960,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":960,"dayFinalPrice":960,"dayFinalPriceNoTax":960,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T13:13:07.3347171+03:00","roomCategory":"151SuperDo","priceCode":"FITISRAELI","planCode":"H\/B","totalPrice":2010,"totalPriceNoTax":2010,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":3,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"+39UJQ8Gdh2Xz6FM7Dg\/cKyPIkYTYeXMDe6K0IXy8i4p08vn\/FfomI8R2wJN46WZma91s1C9oyOeZHXrmCWelnvl+RuepiRW8tlD83J80DO+VXiMGaWsaj8NrdczSrCwpoIFOQkyTfPoF\/K6peTd88V3EcBfaevlnIUA2Ac2hvfEFShIXEWBiG7Qo9+F1X8mxKH95D1M\/m21gxsErIzTqX2Tu9Mld6RCfvdSlSYGqH7YC4OuTRmN6StN0nQ1ZCYkl2RNRzvtmqOCCyvkDPWfDSdqqqNhDyi1NgacrYaqSYZ+cRU8MunQJ35zakbecCSZuEIJOYrtERyfm3O5QVFxy2DxUp3iVV4WYp10UjasmPhdo3TvJp3VAjdmJcxtZEJqEdz3yPRb77Ac4pzcJMQPY59dXg4hDlq4\/X8n0FpI5x28Dp\/tRiePw7yNX9Bw+9TmQkKvMYsiH8MecKxxFD2QojkzUyW+iY0+HTHqbJtZrQ0z3EFPd4gSBHNnssOggdeY+OADnFSj4igMRs3ZcSVZ1RKge+mG85TNlMuEtxqwSsXl01iWmdRhI9g6ADfsLxhY7nNRpCTlwRMsYOhGZGaRyBgY9DmZRgzPsGYOF2D46YrBvp0iT5uTYW+Rc7rF9BCROymBc2d9bY6m8uhaV4teII832edOQYO\/oa1cR3oLDdy1Njd4RhyZeK7qbRBErdi0vMxh7RkjbndP24ErWcS\/eg3Kv44+DjzSUeqyyQg\/fwUyTKm4GfAiEotPYrQF88xmqKmSl7pn8T2tZSQ9wsgRTtSoizWLu8Il","sessionCreation":"2019-04-18T13:23:39.8640830+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":790,"basePriceNoTax":790,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":790,"priceAfterDiscountNoTax":790,"priceAfterInternetDiscount":790,"priceAfterInternetDiscountNoTax":790,"priceAfterAddOnDiscount":790,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":790,"priceAfterClubMemberDiscount":790,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":790,"dayFinalPrice":790,"dayFinalPriceNoTax":790,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1220,"basePriceNoTax":1220,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":1220,"priceAfterDiscountNoTax":1220,"priceAfterInternetDiscount":1220,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1220,"priceAfterAddOnDiscount":1220,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1220,"priceAfterClubMemberDiscount":1220,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1220,"dayFinalPrice":1220,"dayFinalPriceNoTax":1220,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T13:13:07.3347171+03:00","roomCategory":"161Supersu","priceCode":"FITISRAELI","planCode":"B\/B","totalPrice":1650,"totalPriceNoTax":1650,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":3,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"SoNUcsH4lMGXz6FM7Dg\/cA\/FhgS18FbsqE\/vXtobpRKE757R7FR6TUnYlNeSndA5V3uIok2rS3yOvWhBAHkuRDiwqHdOHVPidl4kqI62JOAFsKok93\/Q4Pcbh4Wg4VcAL+OT+eJXQwCEhj8GeZSYWZaK94mDaIUoTyNd8scxTchF1EwzXYs6N1u6eLQGmxKcPARC7XOD3TypU60oM9W4ZpAQedoBPVS9IHMV1rzDXmNwcdwikDEgcH2Ltstf6I2XcvqtnilzCoOvY8CHyhXubKkCQSiLr0U8eZrTNv8SNOHvo4hxBwthYTOt2uknjQCJkKJpwfULlZx2jhT\/Sdr4sT0ftVlrZzW+73bORdht1KTnQHmf4z9Jm2iGMTu\/356q\/yrHqwaEiTSvfH9cuFMe0fJHebLW2f5X0+ApCowTa4OKBKeLPBA+ec50WuAHE9EgstiZ+Y9oFU\/6RbtmnH3tP78c\/Dn8vNCjpBVUV3BkwxxiiRDbkwCCRRr7Dk7eGfWAe9Esx5K2ZelxRqxY6QwicnhfR5hzllOa\/SvcIZ9cesbrQFJ4xWzWOKEaz7iI4P1wyIiPKKEQiyWiO+cWhHFsk6b7gT7+tv0D1btza\/K+C+Y42ET9rGfjoYnlMOgNvwZfKGcl9i5D8QA6cc+oo4kBuLdsIkfEtU7lBoKRGt2DtyhvwK\/tyLgS7V80Bo598RQK6kXNqvz5cr49sDRAu0VMqMkIjfLa5YR6s3V3\/MeC\/LcdxDbvxLn9DozrXcaQ3OtxGFRujz9Nj8iV+A0yCh0QqMVNtBLoMciP","sessionCreation":"2019-04-18T13:23:39.8640830+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":690,"basePriceNoTax":690,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":690,"priceAfterDiscountNoTax":690,"priceAfterInternetDiscount":690,"priceAfterInternetDiscountNoTax":690,"priceAfterAddOnDiscount":690,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":690,"priceAfterClubMemberDiscount":690,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":690,"dayFinalPrice":690,"dayFinalPriceNoTax":690,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":960,"basePriceNoTax":960,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":960,"priceAfterDiscountNoTax":960,"priceAfterInternetDiscount":960,"priceAfterInternetDiscountNoTax":960,"priceAfterAddOnDiscount":960,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":960,"priceAfterClubMemberDiscount":960,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":960,"dayFinalPrice":960,"dayFinalPriceNoTax":960,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T13:13:07.3347171+03:00","roomCategory":"161Supersu","priceCode":"FITISRAELI","planCode":"H\/B","totalPrice":2010,"totalPriceNoTax":2010,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":3,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"+39UJQ8Gdh2Xz6FM7Dg\/cA\/FhgS18FbsqE\/vXtobpRIY1HobnZmdaHw2Rw8dCV99GyQnCELdWZnKUq4gbAPPudEs6v5Leg3TCNvBOGm9GSaOcYK40GeV1BTT85Uu8YAoYW7eWhnwxiJq1Cg53rpSp5HAQbynfae5iI+m8Dz++QG5hqCnC3rp\/eZXUkyHqGHIp+BGEstdy9UB63pJWhseGbTaViytyO2ObB6uSKlgIAQQBE3V2NMzZ9\/vRHu9ls7TbP6agtT1Me7AyGV2tqhewspTAp0wtWwZL18YCCAhiCq10fSV2JUDNLUQeGzqEPP1E6FEkgmM\/SzJVZ9wNmjTKAzp6\/4krrIaY+SBoctk9DqZG8VNY5T9BGEbn\/FxHeW6c4XFbgLZ5oEcpL4ENlf7YDdaun9cltW0k4aQgx1BY+WkJxWNQkZinlBef6FjZaHa+22AaMwsRECLsuawN9vD18xnm0GqUfBCfVxjaNhMGpf89qRiulE3q4E30rOcqr7Z0nQ1GLBI0ljo\/7igoC9h25Z7xuBh8eXwj5xZLOiKVgyGETx0+raUNokXQNdm0li6eSprnPuS6IZzjMoP6YEShSg7RDo06IcffuMjVAU80m0pRCYpE6sI4Z73nxRyZvbyDkSwRwtuL6y9GmlIuBtGXh1apAqeRGGmSN8qwNnwU\/4o3l46MUhYclnkdzu4MqCyqsasw6R6LbpI8DU23a48rFfTPklYyWKP8msRu7qCXBohJwYwHekLLSTeaJ+TTOWnnIXJMvIx61ePQLPmUTKCjCBqm9n+tv6hIlEKdybVSlg=","sessionCreation":"2019-04-18T13:23:39.8640830+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":790,"basePriceNoTax":790,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":790,"priceAfterDiscountNoTax":790,"priceAfterInternetDiscount":790,"priceAfterInternetDiscountNoTax":790,"priceAfterAddOnDiscount":790,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":790,"priceAfterClubMemberDiscount":790,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":790,"dayFinalPrice":790,"dayFinalPriceNoTax":790,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1220,"basePriceNoTax":1220,"availableRooms":5,"priceAfterDiscount":1220,"priceAfterDiscountNoTax":1220,"priceAfterInternetDiscount":1220,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1220,"priceAfterAddOnDiscount":1220,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1220,"priceAfterClubMemberDiscount":1220,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1220,"dayFinalPrice":1220,"dayFinalPriceNoTax":1220,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T13:13:07.3347171+03:00","roomCategory":"91DeluxDe","priceCode":"FITISRAELI","planCode":"B\/B","totalPrice":1950,"totalPriceNoTax":1950,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":3,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"l8w+D3zGbMmXz6FM7Dg\/cG2CqOAq3rj5XwGqMICJjUCYG729LKXQWcr8YzWE68Yer6rKjfRYrxwTLNUR9OMGjzYYFcJLvwTVQhAYoQQR+jU7jrsMLj6Ms+BsBD1ubpqOhkUYG5421akgA7vJjAnX4x\/\/XlruH5hrQEDwRxGdMLxE0oC\/Ix2bFiByVMBFBRZkwCSfGZu4ztdbwQgUZzPEYnM54rTu1nmyVKpzC2EUd1yC8MSBSazdW+2gfkoL9Zshn0KFHbvqKpnBLyWoSLoJnYXZL1siWJm5vFurVQjDifgz9qJBltEeZYC24XqlLstNRySGWvvykE5EXVw28D2rLXE6bigwQdT4y+tbYP+3c2U9rOP53DbsePSjOU721xVdPMDL8xxa1qjtCEnYgIpzgJTPKPSUGEHiNl7zYgsTUdvjDdQoJVmSDRe5iSppTGKoMFSiNy7EhbYCdYWaAE7EeXV0jO6oXSfIV6IASNJBWahW\/xj8WVxmV7m0wBV\/SHhdBTEF1+aZ7cw3uf4dql3wpaUPB1GyE8jRV9jUt1LSvS6DSLolq1Xhe\/mj+M4NPPxwzDPamEEyaE69duHFI1wZXS6hojtpSMmdohZJpaYpniGen3nmEdkcr2LMwRXKvxmhmYk\/x\/rEimSmXI2Pq+qnaUr5bIGvMiLb0YPWYp3kPaVUuY6jxfFSC03tH1GRKa6s8Y4EZAjQqQM52v9hZ7UWhQcxeQHj+c3xUB1wraCTMDbUrhyuQy3pQeqAl1qvsZnToS+DexNEAVvtVgLsId4k2VRsQ8\/r3SbO","sessionCreation":"2019-04-18T13:23:39.8640830+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":840,"basePriceNoTax":840,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":840,"priceAfterDiscountNoTax":840,"priceAfterInternetDiscount":840,"priceAfterInternetDiscountNoTax":840,"priceAfterAddOnDiscount":840,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":840,"priceAfterClubMemberDiscount":840,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":840,"dayFinalPrice":840,"dayFinalPriceNoTax":840,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1110,"basePriceNoTax":1110,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1110,"priceAfterDiscountNoTax":1110,"priceAfterInternetDiscount":1110,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1110,"priceAfterAddOnDiscount":1110,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1110,"priceAfterClubMemberDiscount":1110,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1110,"dayFinalPrice":1110,"dayFinalPriceNoTax":1110,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null},{"creation":"2019-04-18T13:13:07.3347171+03:00","roomCategory":"91DeluxDe","priceCode":"FITISRAELI","planCode":"H\/B","totalPrice":2310,"totalPriceNoTax":2310,"points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"currencyCode":"NIS","cancelDays":3,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"sessionID":"l8w+D3zGbMmXz6FM7Dg\/cA\/FhgS18FbshulUXSQc+qI7HRaOvbDfP5ajLN0IvCZ2PiV8Y5MYuhGQYNiBoLzsckYsriRwXXu8DGRkMOH0KBn4xasFdw34+yXuoHYMkZCCD+P3gD1s9MLQ2oo2+s0uUCk4zBvDIF3tyAj9lYuiA1rOwEvzUHNOz2UDz2PsDqbPJr5n4pU1ETeO8QlCKQ2nBy+qfcDLD0WvNJWVB+rFqZ7OagbvuTHOr4qDdruKPtNwbEEo9OifIdeUB+qCez3JrgMG1ULcVvOl4AaxxGOd7xJh2Bspwk48l\/5h45Xisz9xuckAL9wHRHlE+UIiKDgTcUcI9oh15x0ECdNd0oF+rUay9EDZrSxGBlVsEWziUmEs8GSJPjkcSCooQqCtX2RVpIgEd+eVwHRMcPHxt5brW65GhlTAlNDcwIt52vhPCnBSAWifERuNUt1Oi07lzdLa8Vtq27Bb9PGIcZINChoVNnUs9cMYHUO78DAsehzD\/dDKpdTJYEMsIwSN2y5tr8o2BIWdgBfpjAudV7euIA9IPGGDJk+EFFAvCSraBtdhsZ3Wblw0PMuF1NbFYncHF6W0pHhbvD1ASiOZldPNLSbFheyBzti558KNwEOd5Kg0Jf34ZLFzeqcZ+mgJG2tYknZT1wSKuvvkFGTbeaS+IEU4y9X3wMGC9olQRqhKs4ZnrnxUyx4Q3ueSvYW93+WKcJCojvoyhG1ItLQCvjXR5iqK9cuXp\/bVdMCESpYBm+AGnRUdkEGhvkhF1rorLgcskDBoglWYsqSfQ7n\/IlEKdybVSlg=","sessionCreation":"2019-04-18T13:23:39.8640830+03:00","mustProvidePayment":false,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-18T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":940,"basePriceNoTax":940,"availableRooms":2,"priceAfterDiscount":940,"priceAfterDiscountNoTax":940,"priceAfterInternetDiscount":940,"priceAfterInternetDiscountNoTax":940,"priceAfterAddOnDiscount":940,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":940,"priceAfterClubMemberDiscount":940,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":940,"dayFinalPrice":940,"dayFinalPriceNoTax":940,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-19T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1370,"basePriceNoTax":1370,"availableRooms":1,"priceAfterDiscount":1370,"priceAfterDiscountNoTax":1370,"priceAfterInternetDiscount":1370,"priceAfterInternetDiscountNoTax":1370,"priceAfterAddOnDiscount":1370,"priceAfterAddOnDiscountNoTax":1370,"priceAfterClubMemberDiscount":1370,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1370,"dayFinalPrice":1370,"dayFinalPriceNoTax":1370,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"pointsInfoErrorMessage":null,"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPointsInfoErrorMessage":null,"expectedPoints":0}],"sessionChanges":"none","policyInfo":null,"categoriesList":null,"categoriesMessage":null}],"requestDescriptor":1,"isClubMemberResult":false,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"discountPercent":0,"isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null}]},"pctList":[{"hotelID":10462,"languageID":2,"priceCode":"FITISRAELI","name":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df \u05d9\u05e9\u05e8\u05d0\u05dc\u05d9\u05dd*\u05e2\"\u05d1 \u05d0\u05e8\u05d5\u05d7\u05ea \u05d1\u05d5\u05e7\u05e8\/\u05d7\u05e6\u05d9 \u05e4\u05e0\u05e1\u05d9\u05d5\u05df\r\n\u05d4\u05db\u05d5\u05dc\u05dc:\u05e9\u05ea\u05d9\u05d9\u05d4 \u05e7\u05dc\u05d4,\u05d1\u05d9\u05e8\u05d5\u05ea,\u05d9\u05d9\u05e0\u05d5\u05ea,\u05d0\u05dc\u05db\u05d4\u05d5\u05dc \u05ea\u05d5\u05e6\u05e8\u05ea \u05d7\u05d5\u05e5","description":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df \u05d9\u05e9\u05e8\u05d0\u05dc\u05d9\u05dd*\u05e2\"\u05d1 \u05d0\u05e8\u05d5\u05d7\u05ea \u05d1\u05d5\u05e7\u05e8\/\u05d7\u05e6\u05d9 \u05e4\u05e0\u05e1\u05d9\u05d5\u05df\r\n\u05d4\u05db\u05d5\u05dc\u05dc:\u05e9\u05ea\u05d9\u05d9\u05d4 \u05e7\u05dc\u05d4,\u05d1\u05d9\u05e8\u05d5\u05ea,\u05d9\u05d9\u05e0\u05d5\u05ea,\u05d0\u05dc\u05db\u05d4\u05d5\u05dc \u05ea\u05d5\u05e6\u05e8\u05ea \u05d7\u05d5\u05e5\r\n \u05ea\u05e0\u05d0\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e2\u05d5\u05e0\u05d4 \u05e8\u05d2\u05d9\u05dc\u05d4: \u05e2\u05d3 7 \u05d9\u05de\u05d9 \u05e2\u05e1\u05e7\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d4\u05d2\u05e2\u05d4 \u05dc\u05dc\u05d0 \u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc\r\n\u05e4\u05d7\u05d5\u05ea \u05de7 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d5\u05e2\u05d3 3 \u05d9\u05de\u05d9 \u05e2\u05e1\u05e7\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05de\u05d5\u05e2\u05d3 \u05d4\u05d0\u05d9\u05e8\u05d5\u05d7 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d9\u05d1 \u05d4\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05df \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 25% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4\r\n\u05e4\u05d7\u05d5\u05ea \u05de 3 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d0\u05d9\u05e8\u05d5\u05d7 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d9\u05d1 \u05d4\u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05df \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 50% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05e2\u05e1\u05e7\u05d4\r\n\u05ea\u05e0\u05d0\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05d9\u05d5\u05dc\u05d9 \u05d0\u05d5\u05d2\u05d5\u05e1\u05d8 \u05d5\u05d7\u05d2\u05d9\u05dd \u05d9\u05d4\u05d5\u05d3\u05d9\u05dd\/\u05e0\u05d5\u05e6\u05e8\u05d9\u05dd \/\u05de\u05d5\u05e1\u05dc\u05de\u05d9\u05dd \u05d4\u05d7\u05dc \u05de14 \u05d9\u05d5\u05dd \u05d5\u05e2\u05d3 7 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d4\u05d2\u05e2\u05d4 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d1 \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 5% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05d4\u05d6\u05de\u05e0\u05d4 \u05d0\u05d5 100 \u05e9\"\u05d7 \u05d4\u05e0\u05de\u05d5\u05da \u05de\u05d1\u05e0\u05d9\u05d4\u05dd.\r\n\u05e4\u05d7\u05d5\u05ea \u05de7 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d8\u05e8\u05dd \u05d4\u05d0\u05d9\u05e8\u05d5\u05d7 \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d9\u05d1 \u05de\u05d6\u05de\u05d9\u05df \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc 50% \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05d4\u05e2\u05e1\u05e7\u05d4\r\n\u05d0\u05d9 \u05d4\u05d2\u05e2\u05d4 \u05dc\u05de\u05dc\u05d5\u05df \u05d9\u05d7\u05d5\u05d9\u05d1 \u05d1\u05d3\u05de\u05d9 \u05d1\u05d9\u05d8\u05d5\u05dc \u05de\u05dc\u05d0\u05d9\u05dd\r\n\u05e7\u05d1\u05dc\u05ea \u05d7\u05d3\u05e8\u05d9\u05dd \u05d1\u05de\u05d5\u05e6\"\u05e9 \u05d4\u05d7\u05dc \u05de\u05e9\u05e2\u05d4 \u05dc\u05d0\u05d7\u05e8 \u05e6\u05d0\u05ea \u05e9\u05d1\u05ea\r\n ","picture1Url":null,"picture2Url":null}]},"isCachedData":false,"apiStart":"2019-04-18T13:23:39.7936557+03:00","apiEnd":"2019-04-18T13:23:39.8296542+03:00"}
 • חדר סופריור דאבל חדר סופריור דאבל
  נותרו 2 חדרים אחרונים בממשק!! מהרו להזמין!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  לינה+ארוחת בוקר

  מחירון ישראלים*ע"ב ארוחת בוקר/חצי פנסיון הכולל:שתייה קלה,בירות,יינות,אלכהול תוצרת חוץ: מחירון ישראלים*ע"ב ארוחת בוקר/חצי פנסיון הכולל:שתייה קלה,בירות,יינות,אלכהול תוצרת חוץ תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם. פחות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב מזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1502₪1650
  חצי פנסיון

  מחירון ישראלים*ע"ב ארוחת בוקר/חצי פנסיון הכולל:שתייה קלה,בירות,יינות,אלכהול תוצרת חוץ: מחירון ישראלים*ע"ב ארוחת בוקר/חצי פנסיון הכולל:שתייה קלה,בירות,יינות,אלכהול תוצרת חוץ תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם. פחות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב מזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1829₪2010
 • חדר סופריור חדר סופריור
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  לינה+ארוחת בוקר

  מחירון ישראלים*ע"ב ארוחת בוקר/חצי פנסיון הכולל:שתייה קלה,בירות,יינות,אלכהול תוצרת חוץ: מחירון ישראלים*ע"ב ארוחת בוקר/חצי פנסיון הכולל:שתייה קלה,בירות,יינות,אלכהול תוצרת חוץ תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם. פחות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב מזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1502₪1650
  חצי פנסיון

  מחירון ישראלים*ע"ב ארוחת בוקר/חצי פנסיון הכולל:שתייה קלה,בירות,יינות,אלכהול תוצרת חוץ: מחירון ישראלים*ע"ב ארוחת בוקר/חצי פנסיון הכולל:שתייה קלה,בירות,יינות,אלכהול תוצרת חוץ תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם. פחות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב מזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1829₪2010
  חצי פנסיון
  מבצע ילד ראשון חינם
  מחירון ישראלים*ע"ב ארוחת בוקר/חצי פנסיון הכולל:שתייה קלה,בירות,יינות,אלכהול תוצרת חוץ: מחירון ישראלים*ע"ב ארוחת בוקר/חצי פנסיון הכולל:שתייה קלה,בירות,יינות,אלכהול תוצרת חוץ תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם. פחות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב מזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪2057₪2260
 • חדר דלקס חדר דלקס
  חדר אחרון בממשק! מהרו להזמין!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  לינה+ארוחת בוקר

  מחירון ישראלים*ע"ב ארוחת בוקר/חצי פנסיון הכולל:שתייה קלה,בירות,יינות,אלכהול תוצרת חוץ: מחירון ישראלים*ע"ב ארוחת בוקר/חצי פנסיון הכולל:שתייה קלה,בירות,יינות,אלכהול תוצרת חוץ תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם. פחות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב מזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1775₪1950
  חצי פנסיון

  מחירון ישראלים*ע"ב ארוחת בוקר/חצי פנסיון הכולל:שתייה קלה,בירות,יינות,אלכהול תוצרת חוץ: מחירון ישראלים*ע"ב ארוחת בוקר/חצי פנסיון הכולל:שתייה קלה,בירות,יינות,אלכהול תוצרת חוץ תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם. פחות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב מזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪2102₪2310
  חצי פנסיון
  מבצע ילד ראשון חינם
  מחירון ישראלים*ע"ב ארוחת בוקר/חצי פנסיון הכולל:שתייה קלה,בירות,יינות,אלכהול תוצרת חוץ: מחירון ישראלים*ע"ב ארוחת בוקר/חצי פנסיון הכולל:שתייה קלה,בירות,יינות,אלכהול תוצרת חוץ תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם. פחות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב מזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪2330₪2560
 • חדר גארדן חדר גארדן
  חדר אחרון בממשק! מהרו להזמין!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  לינה+ארוחת בוקר

  מחירון ישראלים*ע"ב ארוחת בוקר/חצי פנסיון הכולל:שתייה קלה,בירות,יינות,אלכהול תוצרת חוץ: מחירון ישראלים*ע"ב ארוחת בוקר/חצי פנסיון הכולל:שתייה קלה,בירות,יינות,אלכהול תוצרת חוץ תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם. פחות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב מזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪1866₪2050
  חצי פנסיון

  מחירון ישראלים*ע"ב ארוחת בוקר/חצי פנסיון הכולל:שתייה קלה,בירות,יינות,אלכהול תוצרת חוץ: מחירון ישראלים*ע"ב ארוחת בוקר/חצי פנסיון הכולל:שתייה קלה,בירות,יינות,אלכהול תוצרת חוץ תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם. פחות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב מזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪2193₪2410
  חצי פנסיון
  מבצע ילד ראשון חינם
  מחירון ישראלים*ע"ב ארוחת בוקר/חצי פנסיון הכולל:שתייה קלה,בירות,יינות,אלכהול תוצרת חוץ: מחירון ישראלים*ע"ב ארוחת בוקר/חצי פנסיון הכולל:שתייה קלה,בירות,יינות,אלכהול תוצרת חוץ תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחויב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם. פחות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב מזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪2421₪2660
 • הזמנה באישור מיידי - פרטי ההזמנה שלי

  • כרטיס אשראי לביטחון בלבד! התשלום מתבצע במלון (באשראי או במזומן) או לפי המפורט במבצע
  • במבצע של חברת אשראי מסויימת, זכאים למחיר המבצע המזמינים באמצעות הכרטיס של אותה החברה בלבד!