אנא המתן בזמן שהמערכת שלנו מחפשת עבורך את החופשה

loading...
loading...

להלן תוצאות עבור בי קלאב אילת הכל כלול

תאריך כניסה: ביום א' - 21/04/2019 , תאריך יציאה: ביום ג' - 23/04/2019, לילות: 2
$var (array)
error FALSE
warning FALSE
message NULL
remoteServiceUrl NULL
data
array
packageToBookPerPax
array
packageToBookList
array
0
array
requestDescriptor 73827866
packagesList
array
0
array
creation 2019-04-18T13:07:10.7496441+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID gyMeAo5H1K6Xz6FM7Dg/cEKmu8pUvDKn4nKnjWPZjuhZ2Slcu2rPaU5Jf41Ea/FrXteS8LhjBsosu7K6JdL+F2vRc85az/4YrP95P8tRp2Na/w+AfVHja3s2PE4jGbVIzmqv7M7iUxGEe0d2ysdjY19w3O028B6vzvQPg5Huge7Ns0amkxYgJwhR6+3ZMoykUmA94N8WitkM/cFFfm4Fq4RDODXdUU489XOUBrS2PhNBJdImB4ir6szNPAHxaa6jElbPLx7C2rdtxQF9aGY17fEEzh+kBgz4YxxosnwysVq0CChqa6nEt9ERWaFcZO/hs6BN8A/DIgm9tsltYBp7+vOHEFAFr5k3wyP51mLaCObE4CJCA2/5WwfI3uJW4uE6iFrI4K/7hLy6DORZjgcu9DoXSCPl1Bkb+ZGIq0uYHndjcvFDB9wd6zHV9mqT+LGbzANdVOIyjpgLlapLkcFmfq9l2OKh+FrdeusH+cOfh5EslrnZPNncuU1MgWdvkYGmD70raGtEKK776E7USb4vlOE2Aoy5aEzMnFNSxw6eULRFkN5R38gnumLpM/rSu6xlTaw3BdVqv68wGrPwTiY8jYJv9NrrRZbZ33uRbEG5X+XAbBH4fPwS65y+dPGr3XnM4xHQ/wXdgo+L6LC0w0E2v7QFiMbhe9Pyc1yAszBadoCNZRSFVgIu+9qAjhsHMmRs/ZFmOhRHvfPESeFPyeeJuxUKd+uqXGlh2M0m/GX/ejppm2NoERdHvvOt0B9SUWaI7vuXPyEdqVMuYtSEHohCh6fJKOYt4YntlmB3pYUENc/RE/DJ8h8G4gJVLBi3TRFkoOuQyLlAFa0iUQp3JtVKWA==
sessionCreation 2019-04-18T13:20:19.9183149+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 1300
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 635341
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1300
basePriceNoTax 1300
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1300
priceAfterDiscountNoTax 1300
priceAfterAgentDiscount 1300
priceAfterAgentDiscountNoTax 1300
priceAfterClubMemberDiscount 1300
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1300
dayFinalPrice 1300
dayFinalPriceNoTax 1300
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-22T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1300
basePriceNoTax 1300
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1300
priceAfterDiscountNoTax 1300
priceAfterAgentDiscount 1300
priceAfterAgentDiscountNoTax 1300
priceAfterClubMemberDiscount 1300
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1300
dayFinalPrice 1300
dayFinalPriceNoTax 1300
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8640
parentID 0
name שני לילות
description שני לילות
shortDescription NULL
startDate 2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-04-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2600
basePriceNoTax 2600
totalPrice 2600
totalPriceNoTax 2600
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 31StandST
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
1
array
creation 2019-04-18T13:07:10.7496441+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID gyMeAo5H1K6Xz6FM7Dg/cBr+uEFLe4bMuYyaQ/xYtk8gO8B52xizWCXBGjDTRzYRGpv7HTUM1yLEmtiF3xsVLfQ4LiiVO9kJu+hfPlZ/c1zB3SJWQZqERarcnCXsRUBAAAbXDxPm5koutazRTKDtCPbtLVAZ9DG3Q5fRzWzSkRB6RII2zSoEc+ypUhZZEvYjNDcODzy/x4sOZW6YttrAhchlAgtZ6uW6IfUXU1klbwvmX1dy9zF+FaeuaZPKM+abPmwxxw3ywUXv2POSeVMOyyOj6a8hQgxpi9MDZUCBa2UYtZy8nitxZgwFHg3PMaK37V2s3NZFdg9uXaQ6BPXAB689s6B9DlP2b7yFZJpQSEx+msNYJTp+iIhEL+6MOXWQ5T09/AQ2YKNY3kRt2dWJEkl5DrtFf1a34Q6FjwuqkbZqSNGYtpslexNYxM+uH0AxdgsoW5YLCDxFQBvmuiqlKZt0p61svOKXNw1IOKo9o4cjWDMQYMXVdP4NcXvW1772Tcg2iXR0xCtjssAHUthUAQd8G38q0t3jAdvwr3+sicA4KzPA4nmLIlIRMKOfrhub5/3DYEky0vf4jrSQHDLqe7bMfJfDm56u7MVknpZr+H/ArFEUkYWU5mG045+6BHK6WZYk5xMx4hljChJgA2UkHubRVnun9mqsfNXhRXn5pRJ3trIgh5OPvJNwWpPppKY8OVqHn5FSIr7jF/euP+nq2Pn/GJTI9QH3ZsGEcvUSffMZ9mfBxEe58Mlm2huu+pAycxgs2ZhqlIlvuPRhHobpp5AKgv87ilVyWKwYJ7+z1rrdeXswqrncNr7aH4W1E6jStxOeupGEBZXFTbQS6DHIjw==
sessionCreation 2019-04-18T13:20:19.9183149+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 1350
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 5
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 635341
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1350
basePriceNoTax 1350
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1350
priceAfterDiscountNoTax 1350
priceAfterAgentDiscount 1350
priceAfterAgentDiscountNoTax 1350
priceAfterClubMemberDiscount 1350
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1350
dayFinalPrice 1350
dayFinalPriceNoTax 1350
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-22T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1350
basePriceNoTax 1350
availableRooms 5
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1350
priceAfterDiscountNoTax 1350
priceAfterAgentDiscount 1350
priceAfterAgentDiscountNoTax 1350
priceAfterClubMemberDiscount 1350
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1350
dayFinalPrice 1350
dayFinalPriceNoTax 1350
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8644
parentID 8640
name שני לילות
description שני לילות
shortDescription NULL
startDate 2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-04-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2700
basePriceNoTax 2700
totalPrice 2700
totalPriceNoTax 2700
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 71STD PST
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
2
array
creation 2019-04-18T13:07:10.7496441+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID gCfvCRc5nyKXz6FM7Dg/cEKmu8pUvDKn4nKnjWPZjui5dsxLgcSdMzsXM4foZ2gAu5pQWPtqiGbY3IwNU0FtB2JtqHFeUfDmLeYMuZpd7Je0RbfyX3KLjerM5RT80MthQ9FGlCJe/9n/BJeWFqmfW0fe/HNKiTP53tvO4WvsPVpETT2ibiIi/KvMi+nMQ4auhuUgIeUV/p1b22kHdvTqdWjzN1+NW4sChmcG9LaNzy0MLl+MDp07jQHzSF69AFwtZsmihdhdRl3I3AAJTJNaLKSik64mRfyT3kjm0EKKRdaPI6vcOfH9mdfy4ikpojHpAp1kOcHfepSKf8f3mR1iA2hBx6Q26EdPvgm1i/rMNUXgIos97s7ifQLpomL5j1/pNnPqFTtPv6NvxKWsBMkz6mf6vSXMnbt2Le3ZKxdmyJDJ7byai6BVBdNUAer3jUTDQtADeZWZm/XE45WMtUdn5lPPBBQQEskVSoPsyv6gCZZUKcThit8D5y08r9jzfbQJF1FW6HcD5hjo0EVL350SMU0MRTikYA5yuEtDJgC8c5j+5GnnhTnZDswqc9KByp979LqIMOsLVAmU0jJhSWyHMD1/WvFQChySqXVgKosaJ/3BndbfHR0c+pyGppj4dXNuIxAhNESggFLiyHtpo1UH15h47+zGymxWSq4MahLCwoaiMJpatFpk1xN5TiG5VV+KwnO7Zn8gvHXRh9A604yoGhphq2OLlPg+KobQqlyne3Kbt253KTo6uz6B4spDsnP6AAn36JvABNO9x/87u4gRFQqLZjQ+CJub/34gYrWlYtpZOBxQyFe/Ipdblyq/iSzlU/Ta7XjIu9zUqIs1i7vCJQ==
sessionCreation 2019-04-18T13:20:19.9183149+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 1400
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 1
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 635341
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1400
basePriceNoTax 1400
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1400
priceAfterDiscountNoTax 1400
priceAfterAgentDiscount 1400
priceAfterAgentDiscountNoTax 1400
priceAfterClubMemberDiscount 1400
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1400
dayFinalPrice 1400
dayFinalPriceNoTax 1400
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-22T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1400
basePriceNoTax 1400
availableRooms 1
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1400
priceAfterDiscountNoTax 1400
priceAfterAgentDiscount 1400
priceAfterAgentDiscountNoTax 1400
priceAfterClubMemberDiscount 1400
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1400
dayFinalPrice 1400
dayFinalPriceNoTax 1400
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8645
parentID 8640
name שני לילות
description שני לילות
shortDescription NULL
startDate 2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-04-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2800
basePriceNoTax 2800
totalPrice 2800
totalPriceNoTax 2800
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 111ClassCl
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
3
array
creation 2019-04-18T13:07:10.7496441+03:00
points 0
isPointsCanBeUsed FALSE
expectedPoints 0
sessionID gCfvCRc5nyKXz6FM7Dg/cHlmJdji+9nmguxbu0veCjBKUmlKmtXFcm05YMbPaZnhW+kmn7yPMdRHLReHqxL9RB06wvy6fddcMId8AnQQHYzNV1VG+RVX+6Aw1Pcj/iXRSG8kPnikWRHUTg8x0M5My7RZv4hbSd+rTuFkDgS+OISmtq3461JZGQdnqG7215482HUVINi7+yNF5OQ3LfSOpwZ0Xnp33VEWAGTFMnqLcNFSu663iR4Qmt9YzpaIfQGUSbj4oCOsvWapkftsOafZPWPbZx8gz3VdsAiInCrKCy8UIl0q96l4HnnvoTLR4texc+xXpDGPGf5leecToXav4mybyx82yYBKmIx+r7ZKVjfWtO4gsJz9ZWOYFmBVuSGZaisfSEwp5r9uMragvEvWEdFH5K5xMfYSh00I6F9Obw1pzME2D9l4mSl7u0OfJuEDyldyKo9eCGgUGAgAL+vM5heS0Pl5Pi5j1va3n/Vc29Cpamdp6alFl0cIWktv0292B3u7Ljqab8bejy/fBkG3/t7jZPfo59G+9nxHmKR7mcv/L+tQw7Zb5uOnHttOdQhZzl74WPCpWabCoTshEApOlyzP0kUGiIjn1vqNDSYTL6uqf0dhEZxLGNX27ha1GkEI2UMEa4ymUqRhBuwFy58ocJDtGICciV02npGowvhtE9w6Ilae+u774IoU9yGg/NRFNtqDDhtVL9c+aI7m9ey/7I9gnjlC772Nv6LEc/Eda1U5tFf2RdLX8371YQekKMLMYjFEHUshM6jf4iXZm+F1tNCQPg1iU+XZEbabCtF+duLuDnlmqzumTc21InjrB8X2qtQGa2PXOcxUbEPP690mzg==
sessionCreation 2019-04-18T13:20:19.9183149+03:00
adults 2
children 0
infants 0
priceFirstDay 1420
policyCode [empty string]
cancellationPolicyCode NULL
allocationCode NULL
isGuaranteed FALSE
cancelDays 14
availableRooms 3
isLocal TRUE
customerID 353
packageGroupID 635341
cachedCustomerID 145
errorID 0
errorText NULL
errorSortOrder 0
priceCode מחירון
isClubMemberResult FALSE
displayOrder 1
guestID NULL
reasonCode NULL
clubCode NULL
pricePerDayList
array
0
array
dayDate 2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1420
basePriceNoTax 1420
availableRooms 3
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1420
priceAfterDiscountNoTax 1420
priceAfterAgentDiscount 1420
priceAfterAgentDiscountNoTax 1420
priceAfterClubMemberDiscount 1420
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1420
dayFinalPrice 1420
dayFinalPriceNoTax 1420
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
1
array
dayDate 2019-04-22T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 1420
basePriceNoTax 1420
availableRooms 3
derivedPackageDetailsPerDay NULL
discount 0
availabilityDiscount 0
priceAfterDiscount 1420
priceAfterDiscountNoTax 1420
priceAfterAgentDiscount 1420
priceAfterAgentDiscountNoTax 1420
priceAfterClubMemberDiscount 1420
priceAfterClubMemberDiscountNoTax 1420
dayFinalPrice 1420
dayFinalPriceNoTax 1420
externalSystemCalcMessage NULL
pointsInfo
array
points 0
t147prPoints NULL
message NULL
points 0
pointsChargeType UseOnlyDayPrice
expectedPointsInfo
array
expectedPoints 0
t147pPoints NULL
currencyDate NULL
expectedPoints 0
isIgonreAgentDiscountForPackages FALSE
totalOldPrice 0
totalOldPriceNoTax 0
sessionChanges none
isExternalSystemResult FALSE
externalSystemDiscountAmount 0
externalSystemType Unknown
externalSystemData NULL
policyInfo NULL
hotelID 10463
packageID 8647
parentID 8640
name שני לילות
description שני לילות
shortDescription NULL
startDate 2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00
endDate 2019-04-23T00:00:00.0000000+03:00
basePrice 2840
basePriceNoTax 2840
totalPrice 2840
totalPriceNoTax 2840
oldPrice 0
oldPriceNoTax 0
currencyCode NIS
roomCategory 181CLSPVPo
planCode ALLINC
languageID 2
categriesList
array
isDerivedPackage FALSE
isToConsiderAgentsDiscount FALSE
roomsAvailability
array
roomAvailabiltyList
array
pctList
array
isCachedData FALSE
apiStart 2019-04-18T13:20:19.8019277+03:00
apiEnd 2019-04-18T13:20:19.8259276+03:00
{"error":false,"warning":false,"message":null,"remoteServiceUrl":null,"data":{"packageToBookPerPax":{"packageToBookList":[{"requestDescriptor":73827866,"packagesList":[{"creation":"2019-04-18T13:07:10.7496441+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"gyMeAo5H1K6Xz6FM7Dg\/cEKmu8pUvDKn4nKnjWPZjuhZ2Slcu2rPaU5Jf41Ea\/FrXteS8LhjBsosu7K6JdL+F2vRc85az\/4YrP95P8tRp2Na\/w+AfVHja3s2PE4jGbVIzmqv7M7iUxGEe0d2ysdjY19w3O028B6vzvQPg5Huge7Ns0amkxYgJwhR6+3ZMoykUmA94N8WitkM\/cFFfm4Fq4RDODXdUU489XOUBrS2PhNBJdImB4ir6szNPAHxaa6jElbPLx7C2rdtxQF9aGY17fEEzh+kBgz4YxxosnwysVq0CChqa6nEt9ERWaFcZO\/hs6BN8A\/DIgm9tsltYBp7+vOHEFAFr5k3wyP51mLaCObE4CJCA2\/5WwfI3uJW4uE6iFrI4K\/7hLy6DORZjgcu9DoXSCPl1Bkb+ZGIq0uYHndjcvFDB9wd6zHV9mqT+LGbzANdVOIyjpgLlapLkcFmfq9l2OKh+FrdeusH+cOfh5EslrnZPNncuU1MgWdvkYGmD70raGtEKK776E7USb4vlOE2Aoy5aEzMnFNSxw6eULRFkN5R38gnumLpM\/rSu6xlTaw3BdVqv68wGrPwTiY8jYJv9NrrRZbZ33uRbEG5X+XAbBH4fPwS65y+dPGr3XnM4xHQ\/wXdgo+L6LC0w0E2v7QFiMbhe9Pyc1yAszBadoCNZRSFVgIu+9qAjhsHMmRs\/ZFmOhRHvfPESeFPyeeJuxUKd+uqXGlh2M0m\/GX\/ejppm2NoERdHvvOt0B9SUWaI7vuXPyEdqVMuYtSEHohCh6fJKOYt4YntlmB3pYUENc\/RE\/DJ8h8G4gJVLBi3TRFkoOuQyLlAFa0iUQp3JtVKWA==","sessionCreation":"2019-04-18T13:20:19.9183149+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":1300,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":635341,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1300,"basePriceNoTax":1300,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1300,"priceAfterDiscountNoTax":1300,"priceAfterAgentDiscount":1300,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1300,"priceAfterClubMemberDiscount":1300,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1300,"dayFinalPrice":1300,"dayFinalPriceNoTax":1300,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-22T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1300,"basePriceNoTax":1300,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1300,"priceAfterDiscountNoTax":1300,"priceAfterAgentDiscount":1300,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1300,"priceAfterClubMemberDiscount":1300,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1300,"dayFinalPrice":1300,"dayFinalPriceNoTax":1300,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8640,"parentID":0,"name":"\u05e9\u05e0\u05d9 \u05dc\u05d9\u05dc\u05d5\u05ea","description":"\u05e9\u05e0\u05d9 \u05dc\u05d9\u05dc\u05d5\u05ea","shortDescription":null,"startDate":"2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-04-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2600,"basePriceNoTax":2600,"totalPrice":2600,"totalPriceNoTax":2600,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"31StandST","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-04-18T13:07:10.7496441+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"gyMeAo5H1K6Xz6FM7Dg\/cBr+uEFLe4bMuYyaQ\/xYtk8gO8B52xizWCXBGjDTRzYRGpv7HTUM1yLEmtiF3xsVLfQ4LiiVO9kJu+hfPlZ\/c1zB3SJWQZqERarcnCXsRUBAAAbXDxPm5koutazRTKDtCPbtLVAZ9DG3Q5fRzWzSkRB6RII2zSoEc+ypUhZZEvYjNDcODzy\/x4sOZW6YttrAhchlAgtZ6uW6IfUXU1klbwvmX1dy9zF+FaeuaZPKM+abPmwxxw3ywUXv2POSeVMOyyOj6a8hQgxpi9MDZUCBa2UYtZy8nitxZgwFHg3PMaK37V2s3NZFdg9uXaQ6BPXAB689s6B9DlP2b7yFZJpQSEx+msNYJTp+iIhEL+6MOXWQ5T09\/AQ2YKNY3kRt2dWJEkl5DrtFf1a34Q6FjwuqkbZqSNGYtpslexNYxM+uH0AxdgsoW5YLCDxFQBvmuiqlKZt0p61svOKXNw1IOKo9o4cjWDMQYMXVdP4NcXvW1772Tcg2iXR0xCtjssAHUthUAQd8G38q0t3jAdvwr3+sicA4KzPA4nmLIlIRMKOfrhub5\/3DYEky0vf4jrSQHDLqe7bMfJfDm56u7MVknpZr+H\/ArFEUkYWU5mG045+6BHK6WZYk5xMx4hljChJgA2UkHubRVnun9mqsfNXhRXn5pRJ3trIgh5OPvJNwWpPppKY8OVqHn5FSIr7jF\/euP+nq2Pn\/GJTI9QH3ZsGEcvUSffMZ9mfBxEe58Mlm2huu+pAycxgs2ZhqlIlvuPRhHobpp5AKgv87ilVyWKwYJ7+z1rrdeXswqrncNr7aH4W1E6jStxOeupGEBZXFTbQS6DHIjw==","sessionCreation":"2019-04-18T13:20:19.9183149+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":1350,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":5,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":635341,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1350,"basePriceNoTax":1350,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1350,"priceAfterDiscountNoTax":1350,"priceAfterAgentDiscount":1350,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1350,"priceAfterClubMemberDiscount":1350,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1350,"dayFinalPrice":1350,"dayFinalPriceNoTax":1350,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-22T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1350,"basePriceNoTax":1350,"availableRooms":5,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1350,"priceAfterDiscountNoTax":1350,"priceAfterAgentDiscount":1350,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1350,"priceAfterClubMemberDiscount":1350,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1350,"dayFinalPrice":1350,"dayFinalPriceNoTax":1350,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8644,"parentID":8640,"name":"\u05e9\u05e0\u05d9 \u05dc\u05d9\u05dc\u05d5\u05ea","description":"\u05e9\u05e0\u05d9 \u05dc\u05d9\u05dc\u05d5\u05ea","shortDescription":null,"startDate":"2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-04-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2700,"basePriceNoTax":2700,"totalPrice":2700,"totalPriceNoTax":2700,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"71STD PST","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-04-18T13:07:10.7496441+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"gCfvCRc5nyKXz6FM7Dg\/cEKmu8pUvDKn4nKnjWPZjui5dsxLgcSdMzsXM4foZ2gAu5pQWPtqiGbY3IwNU0FtB2JtqHFeUfDmLeYMuZpd7Je0RbfyX3KLjerM5RT80MthQ9FGlCJe\/9n\/BJeWFqmfW0fe\/HNKiTP53tvO4WvsPVpETT2ibiIi\/KvMi+nMQ4auhuUgIeUV\/p1b22kHdvTqdWjzN1+NW4sChmcG9LaNzy0MLl+MDp07jQHzSF69AFwtZsmihdhdRl3I3AAJTJNaLKSik64mRfyT3kjm0EKKRdaPI6vcOfH9mdfy4ikpojHpAp1kOcHfepSKf8f3mR1iA2hBx6Q26EdPvgm1i\/rMNUXgIos97s7ifQLpomL5j1\/pNnPqFTtPv6NvxKWsBMkz6mf6vSXMnbt2Le3ZKxdmyJDJ7byai6BVBdNUAer3jUTDQtADeZWZm\/XE45WMtUdn5lPPBBQQEskVSoPsyv6gCZZUKcThit8D5y08r9jzfbQJF1FW6HcD5hjo0EVL350SMU0MRTikYA5yuEtDJgC8c5j+5GnnhTnZDswqc9KByp979LqIMOsLVAmU0jJhSWyHMD1\/WvFQChySqXVgKosaJ\/3BndbfHR0c+pyGppj4dXNuIxAhNESggFLiyHtpo1UH15h47+zGymxWSq4MahLCwoaiMJpatFpk1xN5TiG5VV+KwnO7Zn8gvHXRh9A604yoGhphq2OLlPg+KobQqlyne3Kbt253KTo6uz6B4spDsnP6AAn36JvABNO9x\/87u4gRFQqLZjQ+CJub\/34gYrWlYtpZOBxQyFe\/Ipdblyq\/iSzlU\/Ta7XjIu9zUqIs1i7vCJQ==","sessionCreation":"2019-04-18T13:20:19.9183149+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":1400,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":1,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":635341,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1400,"basePriceNoTax":1400,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1400,"priceAfterDiscountNoTax":1400,"priceAfterAgentDiscount":1400,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1400,"priceAfterClubMemberDiscount":1400,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1400,"dayFinalPrice":1400,"dayFinalPriceNoTax":1400,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-22T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1400,"basePriceNoTax":1400,"availableRooms":1,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1400,"priceAfterDiscountNoTax":1400,"priceAfterAgentDiscount":1400,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1400,"priceAfterClubMemberDiscount":1400,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1400,"dayFinalPrice":1400,"dayFinalPriceNoTax":1400,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8645,"parentID":8640,"name":"\u05e9\u05e0\u05d9 \u05dc\u05d9\u05dc\u05d5\u05ea","description":"\u05e9\u05e0\u05d9 \u05dc\u05d9\u05dc\u05d5\u05ea","shortDescription":null,"startDate":"2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-04-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2800,"basePriceNoTax":2800,"totalPrice":2800,"totalPriceNoTax":2800,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"111ClassCl","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false},{"creation":"2019-04-18T13:07:10.7496441+03:00","points":0,"isPointsCanBeUsed":false,"expectedPoints":0,"sessionID":"gCfvCRc5nyKXz6FM7Dg\/cHlmJdji+9nmguxbu0veCjBKUmlKmtXFcm05YMbPaZnhW+kmn7yPMdRHLReHqxL9RB06wvy6fddcMId8AnQQHYzNV1VG+RVX+6Aw1Pcj\/iXRSG8kPnikWRHUTg8x0M5My7RZv4hbSd+rTuFkDgS+OISmtq3461JZGQdnqG7215482HUVINi7+yNF5OQ3LfSOpwZ0Xnp33VEWAGTFMnqLcNFSu663iR4Qmt9YzpaIfQGUSbj4oCOsvWapkftsOafZPWPbZx8gz3VdsAiInCrKCy8UIl0q96l4HnnvoTLR4texc+xXpDGPGf5leecToXav4mybyx82yYBKmIx+r7ZKVjfWtO4gsJz9ZWOYFmBVuSGZaisfSEwp5r9uMragvEvWEdFH5K5xMfYSh00I6F9Obw1pzME2D9l4mSl7u0OfJuEDyldyKo9eCGgUGAgAL+vM5heS0Pl5Pi5j1va3n\/Vc29Cpamdp6alFl0cIWktv0292B3u7Ljqab8bejy\/fBkG3\/t7jZPfo59G+9nxHmKR7mcv\/L+tQw7Zb5uOnHttOdQhZzl74WPCpWabCoTshEApOlyzP0kUGiIjn1vqNDSYTL6uqf0dhEZxLGNX27ha1GkEI2UMEa4ymUqRhBuwFy58ocJDtGICciV02npGowvhtE9w6Ilae+u774IoU9yGg\/NRFNtqDDhtVL9c+aI7m9ey\/7I9gnjlC772Nv6LEc\/Eda1U5tFf2RdLX8371YQekKMLMYjFEHUshM6jf4iXZm+F1tNCQPg1iU+XZEbabCtF+duLuDnlmqzumTc21InjrB8X2qtQGa2PXOcxUbEPP690mzg==","sessionCreation":"2019-04-18T13:20:19.9183149+03:00","adults":2,"children":0,"infants":0,"priceFirstDay":1420,"policyCode":"","cancellationPolicyCode":null,"allocationCode":null,"isGuaranteed":false,"cancelDays":14,"availableRooms":3,"isLocal":true,"customerID":353,"packageGroupID":635341,"cachedCustomerID":145,"errorID":0,"errorText":null,"errorSortOrder":0,"priceCode":"\u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05df","isClubMemberResult":false,"displayOrder":1,"guestID":null,"reasonCode":null,"clubCode":null,"pricePerDayList":[{"dayDate":"2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1420,"basePriceNoTax":1420,"availableRooms":3,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1420,"priceAfterDiscountNoTax":1420,"priceAfterAgentDiscount":1420,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1420,"priceAfterClubMemberDiscount":1420,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1420,"dayFinalPrice":1420,"dayFinalPriceNoTax":1420,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0},{"dayDate":"2019-04-22T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":1420,"basePriceNoTax":1420,"availableRooms":3,"derivedPackageDetailsPerDay":null,"discount":0,"availabilityDiscount":0,"priceAfterDiscount":1420,"priceAfterDiscountNoTax":1420,"priceAfterAgentDiscount":1420,"priceAfterAgentDiscountNoTax":1420,"priceAfterClubMemberDiscount":1420,"priceAfterClubMemberDiscountNoTax":1420,"dayFinalPrice":1420,"dayFinalPriceNoTax":1420,"externalSystemCalcMessage":null,"pointsInfo":{"points":0,"t147prPoints":null,"message":null},"points":0,"pointsChargeType":"UseOnlyDayPrice","expectedPointsInfo":{"expectedPoints":0,"t147pPoints":null,"currencyDate":null},"expectedPoints":0}],"isIgonreAgentDiscountForPackages":false,"totalOldPrice":0,"totalOldPriceNoTax":0,"sessionChanges":"none","isExternalSystemResult":false,"externalSystemDiscountAmount":0,"externalSystemType":"Unknown","externalSystemData":null,"policyInfo":null,"hotelID":10463,"packageID":8647,"parentID":8640,"name":"\u05e9\u05e0\u05d9 \u05dc\u05d9\u05dc\u05d5\u05ea","description":"\u05e9\u05e0\u05d9 \u05dc\u05d9\u05dc\u05d5\u05ea","shortDescription":null,"startDate":"2019-04-21T00:00:00.0000000+03:00","endDate":"2019-04-23T00:00:00.0000000+03:00","basePrice":2840,"basePriceNoTax":2840,"totalPrice":2840,"totalPriceNoTax":2840,"oldPrice":0,"oldPriceNoTax":0,"currencyCode":"NIS","roomCategory":"181CLSPVPo","planCode":"ALLINC","languageID":2,"categriesList":[],"isDerivedPackage":false,"isToConsiderAgentsDiscount":false}]}]},"roomsAvailability":{"roomAvailabiltyList":[]},"pctList":[]},"isCachedData":false,"apiStart":"2019-04-18T13:20:19.8019277+03:00","apiEnd":"2019-04-18T13:20:19.8259276+03:00"}
 • חדר סטנדרט
  חדר סטנדרט החדר מאובזר במיטה זוגית, חדר אמבטיה , טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט החדר תפוסה מרבית בחדר: זוג, זוג וילד, זוג ותינוק. ***החדר לא מאכלס זוג+2+תינוק.
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  הכל כלול
  שני לילות
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪2366₪2600
 • חדר סטנדרט פונה לבריכה
  חדר סטנדרט פונה לבריכה החדר מאובזר במיטה זוגית, חדר אמבטיה , טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט החדר תפוסה מרבית בחדר: זוג, זוג וילד, זוג ותינוק. ***החדר לא מאכלס זוג+2+תינוק.
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  הכל כלול
  שני לילות
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪2457₪2700
 • חדר קלאסיק
  חדר קלאסיק חדר סטנדרט מחודש ומעוצב בקונספט עכשווי , רגוע ונעים. החדר :מאובזר במיטה זוגית, חדר אמבטיה , טלוויזיה LCD עם חבילת ערוצים של הוט
  חדר אחרון בממשק! מהרו להזמין!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  הכל כלול
  שני לילות
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪2548₪2800
 • חדר קלאסיק פונה לבריכה
  חדר קלאסיק פונה לבריכה חדר קלאסיק פונה לבריכה
  נותרו 3 חדרים אחרונים בממשק!! מהרו להזמין!
  תשלום בהגעה למלון אישור מיידי
  מחיר ל 2 מבוגרים ל 2 לילות
  הכל כלול
  שני לילות
  מחירון: מחירון ישראלים * תנאי ביטול עונה רגילה: עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה ללא דמי ביטול פחות מ7 ימים ועד 3 ימי עסקים טרם מועד האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 25% מערך ההזמנה פחות מ 3 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקה תנאי ביטול יולי אוגוסט וחגים יהודים/נוצרים /מוסלמים החל מ14 יום ועד 7 ימים טרם ההגעה יחוייב בדמי ביטול של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם פלות מ7 ימים טרם האירוח יחוייב המזמין בדמי ביטול של 50% מערך העסקא אי הגעה למלון יחויב בדמי ביטול מלאים קבלת חדרים במוצ"ש החל משעה לאחר צאת שבת
  בחר
  ₪2584₪2840
 • הזמנה באישור מיידי - פרטי ההזמנה שלי

  • כרטיס אשראי לביטחון בלבד! התשלום מתבצע במלון (באשראי או במזומן) או לפי המפורט במבצע
  • במבצע של חברת אשראי מסויימת, זכאים למחיר המבצע המזמינים באמצעות הכרטיס של אותה החברה בלבד!